Skip Main Navigation

Globalna polityka prywatności - Polska

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „polityką”) odnosi się do wszystkich marek hoteli, których właścicielem jest Marriott International, Inc. lub działających na licencji Marriott International, Inc. i jej filii, w tym The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (zwanych dalej łącznie „Grupą Marriott”).

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie użytkowników o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy od naszych klientów, w tym także informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, włącznie z witrynami Marriott.com, Ritz-Carlton.com i innymi witrynami Marriott stanowiącymi własność lub kontrolowanymi przez Grupę Marriott (zwanych dalej łącznie „witrynami internetowymi”). W niniejszej polityce termin „autoryzowany licencjobiorca” oznacza pewne firmy, które zawarły umowę licencyjną lub podobną ze spółką Grupy Marriott na sprzedaż produktów i usług pod marką grupy Marriott. Autoryzowani licencjobiorcy są niezależni od Grupy Marriott i obejmują podmioty, takie jak Marriott Vacations Worldwide Corporation, która zarządza przedsięwzięciami Marriott Vacation Club i Ritz-Carlton Real Estate oraz wydawca karty kredytowej Marriott Rewards.

Nasze witryny internetowe udostępniane są odwiedzającym z całego świata i służą różnym celom. Na przykład, niektóre mogą dotyczyć tylko jednej marki hotelu lub obiektu, a inne mogą umożliwiać dokonywanie zakupów produktów związanych z podróżowaniem. Generalnie, nasze witryny internetowe są obsługiwane ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z prawem USA i osoby odwiedzające nasze witryny internetowe powinny mieć świadomość, że przepisy prawa USA mogą różnić się od przepisów w ich miejscu zamieszkania. Marriott International, Inc. i jej filie przystąpiły do amerykańsko-unijnego i amerykańsko-szwajcarskiego programu „Safe Harbor” w zakresie transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych i takie transfery podlegają naszej polityce prywatności w Unii Europejskiej i Szwajcarii. Gdy obsługujemy witryny internetowe danego kraju, strony te są obsługiwane zgodnie z przepisami prawa tego kraju.

Niniejsze Oświadczenie uaktualniono po raz ostatni 13 lutego 2014 r. w taki sposób, aby można było w nim opisać to, jak oświadczenie o prywatności odnosi się do wszystkich informacji pozyskiwanych od Ciebie, jak również uaktualnić je w odniesieniu do autoryzowanych licencjobiorców, franczyzobiorców i niektórych innych wymienionych niżej partnerów komercyjnych korporacji Marriott.

Drawers

 • Typy gromadzonych przez nas danych osobowych

  Gromadzimy następujące typy danych osobowych:

  • Imię i nazwisko, płeć, informacje kontaktowe dotyczące miejsca zamieszkania i pracy, tytuł biznesowy, data i miejsce urodzenia, narodowość, informacje paszportowe i wizowe;
  • Informacje na temat pobytu gości, w tym nazwy hoteli, data przyjazdu i wyjazdu, zakupione towary i usługi, prośby specjalne, obserwacje na temat preferencji w zakresie usług (takie, jak rodzaj pokoju, preferencje urlopowe, żądane udogodnienia, urządzenia i wszelkie inne wykorzystane usługi);
  • Wybrane numery telefonów, faksy wysłane/otrzymane lub otrzymywanie wiadomości telefonicznych, gdy rozmowa została przełączona do obsługi telefonicznej, którą świadczymy podczas pobytu gości;
  • Informacje na temat karty kredytowej, informacje dotyczące Marriott International lub Ritz-Carlton Rewards, informacje dotyczące internetowych kont użytkownika lub informacje na temat hasła oraz przynależności do programu dla często podróżujących lub biur podróży;
  • Wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania życzeń specjalnych (np. preferencje dotyczące określonego typu zakwaterowania, zakupu towarów lub usług);
  • Dostarczane informacje na temat preferencji marketingowych lub gromadzone podczas organizowania ankiet, konkursów lub ofert promocyjnych;
  • Informacje gromadzone dzięki korzystaniu z systemów telewizji zamkniętego obiegu, klucza elektronicznego i innych systemów zabezpieczeń;
  • Informacje kontaktowe i inne istotne informacje dotyczące pracowników klientów korporacyjnych i sprzedawców oraz innych osób, z którymi prowadzimy interesy (np. biur podróży lub osób planujących spotkania lub imprezy);
  • Dodatkowe informacje kontaktowe na temat naszych użytkowników, które otrzymujemy od firm zewnętrznych, z którymi prowadzimy interesy (np. biur podróży lub podobnych dostawców). Na przykład, jeśli znamy imię, nazwisko i adres pocztowy użytkownika, możemy poprosić biuro podróży o jego adres mailowy.

  Możemy gromadzić te informacje na różne sposoby, w tym bezpośrednio od użytkowników, od naszych autoryzowanych licencjobiorców, osób trzecich, z którymi prowadzimy interesy (np. biur podróży, linii lotniczych, osób planujących imprezy lub podobnych dostawców).

  Okazjonalnie, użytkownik może zostać poproszony o podanie nam danych osobowych innych osób (na przykład, osób, dla których dokonuje rezerwacji). W takich przypadkach ufamy, że użytkownik uzyska zgodę tej drugiej osoby na ujawnienie nam jej danych, które będziemy wykorzystywać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce.

  Użytkownik zawsze może zdecydować, które dane osobowe (jeśli w ogóle) nam poda. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie podać nam określonych informacji, może to mieć wpływ na niektóre z jego transakcji.

 • W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

  Możemy wykorzystywać dane osobowe w różny sposób, w tym do kontaktu osobistego, za pośrednictwem naszych witryn internetowych, przesyłając wiadomości e-mail i korespondencję oraz za pośrednictwem osób trzecich, takich jak biura podróży lub inni partnerzy biznesowi. Wykorzystujemy dane osobowe do celów, o których poinformowaliśmy użytkownika lub w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Generalnie, wykorzystujemy dane osobowe w celu:

  • Świadczenia usług, o które prosi użytkownik, takich jak ułatwienie rezerwacji, wysłanie potwierdzenia, wysłanie wiadomości przed przyjazdem oraz podanie innych informacji na temat okolicy i hotelu;
  • Dostarczenia informacji na temat planu spotkania, imprezy lub jubileuszu oraz zapewniania dostępu do określonych informacji dla celów administracyjnych;
  • Przesłania okresowych badań ankietowych satysfakcji klienta, rynku lub zapewnienia jakości;
  • Obsługi konta użytkownika i preferencji w zakresie usług;
  • Przesyłania ofert i propozycji promocyjnych przez Marriott i jej filie oraz przez autoryzowanych licencjobiorców, dotyczących wszelkich ofert i promocji pod marką Marriott i Ritz-Carlton, które naszym zdaniem zainteresują użytkownika, w tym dotyczących, m.in.:
   • Marriott Vacation Club, Marriott i Ritz-Carlton Real Estate;
   • Karty kredytowej Marriott Rewards;
   • Promocji i aktualności, takich jak informacje na temat konta użytkownika, ekskluzywne oferty, otwarcia hoteli;
   • Programów lojalnościowych Marriott i promocji na świecie;
   • Ofert specjalnych hoteli, takich jak spersonalizowane oferty i pakiety celów podróży, czy ceny last minute;
   • Ofert partnerów, takich jak produkty finansowe, wynajem samochodu, członkostwo w klubie;
  • Wysyłki produktów, informacji i świadczenia usług naszym klientom, w tym wysyłania towarów lub usług zamówionych w jednym z naszych sklepów internetowych ShopMarriott;
  • Zarządzania zakupami użytkownika, kontem Marriott/Ritz-Carlton Rewards lub innym kontem, w tym w trakcie realizowania punktów;
  • Rozumienia potrzeb naszych klientów;
  • Zdobycia wiedzy na temat rynków, na których działamy oraz ulepszania naszych produktów i usług;
  • Przestrzegania obowiązków ustawowych i prawnych;
  • Udzielania wsparcia przy planowaniu spotkań i imprez,
  • Ochrony naszych praw i własności.
  • Marriott lub Ritz-Carlton Rewards
   Oprócz powyżej wymienionych celów, wykorzystujemy dane osobowe do:
   • Lepszej obsługi konta i preferencji użytkownika, poprzez informowanie o stanie jego konta i operacjach przy pomocy zestawień drukowanych lub elektronicznych;
   • Oceniania, czy użytkownik jest uprawniony do korzystania z określonych przywilejów;
   • Zarządzania punktami zdobytymi przy użyciu karty kredytowej Marriott Rewards;
   • Zarządzania wyborami użytkownika w zakresie sposobu zdobywania punktów (np. w programach lojalnościowych uczestniczących linii lotniczych oraz innych firm). Gdy zdecydujesz się na zdobywanie punktów u uczestniczących partnerów, określone informacje na temat transakcji będą przesyłane do tych firm w celu dokładnego zarejestrowania zdobytych punktów i zrealizowanych transakcji.
 • Chat internetowy

  Korzystamy z oprogramowania innych firm do proaktywnego inicjowania lub oferowania możliwości rozmowy w trybie on-line, jeśli uznamy, że użytkownik potrzebuje wsparcia. Wszystkie informacje, jakie użytkownik wprowadza w trakcie rozmowy on-line mogą zostać powiązane z jego adresem e-mail i mogą być przechowywane w naszych systemach razem z innymi informacjami dostarczonymi przez użytkownika, jak również ze szczegółami transakcji.

 • Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu

  • Użytkownik może wejść na stronę Marriott.com korzystając z mobilnego urządzenia z dostępem do Internetu w celu znalezienia hotelu (włącznie z kliknięciem na numer telefonu w celu skontaktowania się z hotelem przez telefon), dokonania, przejrzenia lub anulowania rezerwacji w Marriott i/lub Ritz-Carlton Rewards.
  • Jeśli użytkownik pobrał odpowiednią aplikację do takiego telefonu, jak np. BlackBerry lub iPhone, będzie mógł skorzystać z możliwości znalezienia hotelu w pobliżu swojego miejsca pobytu wykorzystując technologię systemu GPS. Podczas korzystania z tej usługi, nie zachowuje się żadnych danych osobowych. Ponadto aplikacja ta umożliwi za jednym dotknięciem poświadczenie tożsamości, jeśli użytkownik pragnie, by jego numer i hasło do konta Marriott Rewards zostało zapamiętane, dzięki czemu nie będzie trzeba wprowadzać ich za każdym razem podczas korzystania z tego urządzenia do uzyskania dostępu do strony Marriott.com.
 • Ritz-Carlton — usługa Gold Standard

  W ramach naszych zobowiązań do świadczenia usług zgodnych ze standardem Gold Standard w naszych obiektach pod marką Ritz-Carlton, członkowie naszego personelu rejestrują czasami szczegóły dotyczące preferencji gości oraz inne dane osobowe naszych klientów celem zapewnienia im podczas przyszłych wizyt bardziej spersonalizowanych usług. Może to obejmować preferencje dotyczące posiłków lub poduszek, dat rocznic lub innych rzeczy, podwyższających komfort ich pobytu u nas. Te informacje udostępniane są naszym innym obiektom na całym świecie. Jeśli użytkownik chce się wypisać z tego programu lub wybrać inne preferencje, które powinniśmy zanotować, powinien nas o tym poinformować.

 • Ujawnienie danych osobowych

  Możemy ujawniać dane osobowe w następujący sposób:

  • Rezerwacje
   • Dane osobowe podawane przez użytkownika podczas dokonywania rezerwacji, udostępniane są właściwemu hotelowi w celu realizacji tej rezerwacji.
   • Po pobycie użytkownika, zachowujemy jego dane osobowe, włącznie ze szczegółami tego pobytu, rodzajem pokoju/zakwaterowania oraz użytymi udogodnieniami.
   • Rezerwacje dokonywane w obiektach obsługiwanych przez franczyzobiorcę lub autoryzowanego licencjobiorcę otrzymają informacje szczegółowe na temat rezerwacji, ujawnione franczyzobiorcy zewnętrznemu lub autoryzowanemu licencjobiorcy wyłącznie do celu dostarczenia zamówionych towarów i usług. W niektórych krajach możemy także ujawniać informacje szczegółowe na temat rezerwacji użytkownika autoryzowanemu licencjobiorcy, który jest właścicielem obiektu zarządzanego przez nas wyłącznie do celu realizacji zamówionej rezerwacji.
  • Usługi związane z podróżowaniem
   • W celu zapewnienia jednego wspólnego źródła służącego do zakupu pakietów, obejmujących inne związane z podróżowaniem usługi, takie jak bilety lotnicze lub wynajem samochodów, w tym oferowanych przez autoryzowanych licencjobiorców, zawarliśmy umowy z wybranymi, renomowanymi firmami, które sprzedają produkty pod marką Marriott lub Ritz-Carlton, które wymagają od nich zabezpieczenia danych osobowych użytkownika oraz użytkowania ich wyłącznie w celu zrealizowania transakcji lub sprzedaży produktów wakacyjnych pod marką Marriott lub Ritz-Carlton. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkownika firmom zewnętrznym, będą podlegać ich kontroli i ich odpowiednim politykom oraz praktykom dotyczącym prywatności.
  • eFolio
   • W przypadku pracowników lub wykonawców firmy, która uczestniczy w programie eFolio Marriott, korzystających z firmowej karty kredytowej dostarczonej przez ich pracodawcę, do opłacania wydatków hotelowych (folio hotelowe) w uczestniczącym obiekcie Marriott, wyciąg z folio hotelowego z wyszczególnieniem towarów i usług wyświadczonych podczas pobytu w hotelu (jako indywidualnemu podróżującemu lub w ramach grupy, spotkania lub imprezy), zostanie przesłany elektronicznie do wydawcy karty kredytowej lub jego przedstawicieli, którzy z kolei przekażą ten wyciąg pracodawcy celem ułatwienia procesu przetwarzania i śledzenia związanych z podróżą wydatków swoich pracowników. Po przesłaniu tych informacji, nasza polityka prywatności przestanie obowiązywać i dane osobowe użytkownika przetwarzane będą zgodnie z polityką prywatności pracodawcy, odpowiedniego operatora sieci kart kredytowych, odpowiedniego wydawcy kart i/lub ich podwykonawców.
   • Numer konta Marriott lub Ritz-Carlton Rewards, podany podczas rezerwacji, funkcjonuje w charakterze identyfikatora eFolio, umożliwiając przesłanie rachunku na odpowiedni adres e-mail. Jeśli numer konta Marriott lub Ritz-Carlton Rewards użytkownika zostanie wykorzystany przy rezerwacji pokoju dla innej osoby lub w przypadku dokonania rezerwacji dla innej osoby i podania własnego adresu e-mail dla tej rezerwacji, rachunek dla tej osoby zostanie przesłany również na adres e-mail tego użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest poinformowanie tej osoby, że jej rachunek zostanie wysłany e-mailem do użytkownika, w sytuacji, gdy numer konta Marriott lub Ritz-Carlton Rewards albo adres e-mail użytkownika zostanie dołączony do jej rezerwacji, chyba że osoba ta uzgodni co innego z pracownikiem recepcji podczas swojego pobytu.
  • Informacje Marriott Rewards
   • Będziemy ujawniać informacje o członkach i klientach tylko w ramach grupy Marriott osobom upoważnionym przez użytkownika, autoryzowanym licencjobiorcom Marriott lub osobom trzecim na zasadach określonych w niniejszej polityce.
  • Marriott i Ritz-Carlton Real Estate
   • Ritz-Carlton ma przyjemność zaprezentowania luksusowych rezydencji w różnych lokalizacjach. Ponadto, oferujemy również częściowe udziały we własności w różnych ośrodkach wypoczynkowych. Na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności, Marriott i jego autoryzowani licencjobiorcy mogą wykorzystywać dane osobowe klientów do celów sprzedaży luksusowych rezydencji Marriott i Ritz-Carlton i częściowych udziałów we własności. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie rezydencji lub częściowego udziału we własności, użytkownik otrzyma informację, jakie dane osobowe zostaną ujawnione w celu zawarcia transakcji oraz na temat sposobów wykorzystania i ochrony tych informacji.
  • Autoryzowani licencjobiorcy
   • Dane osobowe mogą być ujawniane autoryzowanym licencjobiorcom, w tym Marriott Vacations Worldwide, firmie zarządzającej Marriott Vacation Club, dla ograniczonego celu wprowadzenia do obrotu i obsługi działalności na licencji Marriott lub Ritz-Carlton lub sprzedaży swoich produktów i usług pod marką Marriott lub Ritz-Carlton lub w celu dostarczania użytkownikowi ofert lub promocji.
   • W przypadku połączenia się z odrębną witryną internetową obsługiwaną przez autoryzowanego licencjobiorcę, w tym Marriott Vacation Club, dane osobowe użytkownika przetwarzane będą zgodnie z polityką prywatności tego licencjobiorcy.
  • Zewnętrzni usługodawcy/firmy przetwarzające:
   • Marriott i Ritz-Carlton korzystają z usług innych firm, takich jak firmy zajmujące się badaniem rynku, firmy realizujące zamówienia, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz firmy kolportażowe, które obsługują pocztę i wiadomości dla Grupy Marriott i, w niektórych przypadkach, autoryzowanych licencjobiorców. Strony te, na podstawie zawartej umowy, nie mogą wykorzystywać danych osobowych do jakichkolwiek celów innych, niż określone przez Marriott.

  Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników w związku z reorganizacją, sprzedażą lub zbyciem całości lub części biznesu lub aktywów, joint venture lub powiązanymi transakcjami biznesowymi, w tym w związku z audytem lub sprawozdaniem i innymi wymogami ustawowymi. Każdy następca prawny lub cesjonariusz może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do tych samych celów, co wymienione w niniejszej polityce.

  Marriott i Ritz-Carlton będą ujawniać dane osobowe bez zezwolenia w sytuacjach, w których wymaga tego prawo, bądź w dobrej wierze, że takie działanie jest potrzebne do zbadania lub do ochrony przed działaniami szkodliwymi dla gości, odwiedzających, osób powiązanych lub własności Marriott i Ritz-Carlton (włącznie z naszymi witrynami internetowymi) lub innych.

 • Pliki cookies i adresy IP

  Grupa Marriott i nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi mogą wykorzystywać pliki cookies, niewidzialne piksele, lokalne obiekty współdzielone (tj. trwałe pliki cookies) oraz sygnalizatory nawigacyjne w sieci internetowej w celu uzyskania informacji o użytkownikach witryn internetowych. Cookies są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi w komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas wizyty na witrynie internetowej lub korzystania z aplikacji. Nasze strony mogą otrzymywać i przechowywać pewne informacje automatycznie w zależności od ustawień przeglądarki, takie jak typ przeglądarki i systemu operacyjnego, przeglądane strony internetowe, adresy IP lub unikatowe identyfikatory sprzętu związane z urządzeniami mobilnymi, jak również strony odwiedzane przed lub po wizycie na naszych witrynach internetowych.

  Możliwe jest ustawienie w komputerze ostrzeżenia pojawiającego się przy każdym wysłaniu pliku cookie lub wyłączenie wszystkich plików cookies (z wyjątkiem plików Flash) w przeglądarce. Informacje, jak to zrobić, znajdują się w menu pomocy przeglądarki lub ustawieniach wbudowanych urządzenia mobilnego. Niektóre urządzenia mobilne przechowują pliki cookies nie tylko w obszarach połączonych z przeglądarką, lecz także w obszarach danej aplikacji, które nie są kontrolowane przez ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania lub usunięcia plików cookies przechowywanych w tych miejscach, należy sprawdzić opcje ustawień aplikacji urządzenia mobilnego. Wyłączenie plików cookies może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcje, usługi lub aktywności udostępniane na naszych stronach internetowych, uniemożliwiając przeprowadzenie określonych transakcji, skorzystanie z pewnych funkcjonalności oraz uzyskanie dostępu do wybranych treści.

  Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach wykorzystujemy następujące rodzaje cookies:

  • Pliki sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
  • Nagłówek żądania HTTP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych witryn internetowych oraz personalizacji przedstawianych treści, lepszego zrozumienia tego, jak osoby odwiedzające wykorzystują naszą witrynę oraz tego, jak lepiej spełniać potrzeby naszych użytkowników.
  • W całym procesie rezerwacji on-line w celu zapamiętania dat podawanych w wyszukiwaniach hotelu, sprawdzania dostępności pokoi oraz realizacji rezerwacji.
  • Umożliwianie zarejestrowanym użytkownikom logowanie się na stronie bez wprowadzania za każdym razem ich adresu e-mail, numeru konta Marriott i Ritz-Carlton Rewards.
  • Mierzenie stopnia korzystania z różnych stron na naszej witrynie internetowej w celu lepszego dostosowaniach naszych informacji do potrzeb i zwiększenia ich przystępności.
  • Zapewnienie możliwości korzystania z niektórych funkcji, takich jak rezerwacje w trybie on-line, transakcje dotyczące konta Marriott lub Ritz-Carlton oraz innych funkcji, które naszym zdaniem są interesujące lub cenne dla danego użytkownika.
  • Śledzenie reakcji klientów na reklamy Marriott i Ritz-Carlton oraz treści zawarte na witrynie internetowej;
  • Zweryfikowanie, czy przeglądarka użytkownika jest w stanie otrzymywać wiadomości e-mail w formacie HTML w celu określenia odpowiedniego formatu otrzymywania i czytania wiadomości e-mail.
  • Uzyskanie informacji na temat tego, ilu użytkowników otwiera wiadomość e-mail, co umożliwia naszemu usługodawcy opracowywanie dla nas statystyk zbiorczych na temat kampanii e-mail.
  • Wyświetlanie reklam przy wykorzystaniu technologii reklamowej innych firm podczas wizyty użytkownika na naszych witrynach internetowych lub witrynach, na których się reklamujemy. W trakcie wyświetlania naszych reklam, na komputerze lub urządzeniu użytkownika mogą być umieszczane unikatowe zewnętrzne trwałe pliki cookies, czyste pliki GIF lub nawigacyjne pliki GIF, dostarczane przez naszych dostawców usług reklamowych, pomagające w zarządzaniu naszą reklamą w Internecie i rozpoznające, kiedy urządzenie odwiedza nasze witryny reklamowe, aby wiedzieć, które banery przekierowują użytkowników na nasze witryny internetowe oraz śledzić, czy dokonano rezerwacji. Informacje, jakie zbieramy wraz z naszymi dostawcami usług reklamowych dzięki tej technologii, nie są danymi osobowymi, ale służą do utworzenia profilu, który pozwala dostawcy wyświetlanie w całej sieci reklamowej reklam kierowanych do konkretnego użytkownika.

  Grupa Marriott i jej usługodawcy zewnętrzni wykorzystują internetowe sygnały nawigacyjne oraz znaczniki pikselowe do:

  • Śledzenia reakcji klienta na reklamy i treść witryn internetowych Grupy Marriott;
  • Zweryfikowania możliwości otrzymywania przez użytkowników wiadomości e-mail w formacie HTML oraz uzyskania informacji na temat tego, ilu użytkowników otwiera wiadomość e-mail, co umożliwia naszemu usługodawcy opracowywanie dla nas statystyk zbiorczych na temat kampanii e-mail oraz
  • Umożliwienia nam prowadzenia lepiej ukierunkowanych interaktywnych kampanii reklamowych, wzmocnienie wsparcia dla klienta i zwiększenie użyteczności witryny, jak również przedstawienie ofert i promocji interesujących dla użytkownika.

  Więcej informacji na temat plików cookies, w tym plików cookies Flash / lokalnych urządzeń pamięci, można znaleźć na następujących witrynach internetowych:

  Żądanie „Nie śledź”:
  Niektóre przeglądarki oferują wysłanie żądania „Nie śledź” (ang. Do Not Track, „DNT”), tj. pola nagłówka HTTP wskazującego preferencje użytkownika odnośnie do śledzenia lub śledzenia aktywności użytkownika na różnych stronach. Aktualnie nie rozpoznajemy żądań DNT; niemniej jednak, jak podano powyżej, umożliwiamy dokonanie wyboru w zakresie gromadzonych informacji poprzez dostosowanie ustawień plików cookies przeglądarki. Jak wspomniano powyżej, współpracujemy także z innymi firmami, które stosują technologie śledzenia na naszych witrynach internetowych w celu wyświetlenia dopasowanych do potrzeb użytkowników reklam w naszym imieniu i w imieniu innych reklamodawców w całym Internecie. Firmy te gromadzą informacje o aktywności użytkownika na naszych witrynach internetowych i korzystaniu z naszych reklam i innych komunikatów oraz wykorzystują te informacje do określania, które reklamy ogląda użytkownik na witrynach internetowych i aplikacjach innych firm. Więcej informacji na temat tej praktyki oraz możliwości wyboru można znaleźć na stronie http://www.aboutads.info .

Drawers

 • Prywatność dzieci

  Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nigdy w sposób świadomy nie prosimy dzieci o udostępnienie danych osobowych, ani nie zbieramy takich danych osobowych od dzieci. W przypadku otrzymania powiadomienia lub ujawnienia, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przesłało swoje dane osobowe na którąkolwiek z naszych witryn internetowych, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Na naszych witrynach przedstawiamy informacje o programie „The Marriott Kids” osobom dorosłym zainteresowanym zajęciami dla dzieci w naszych lokalizacjach.

  Jeśli jednak użytkownik jest przekonany, że jego dziecko dostarczyło nam swoje dane osobowe, musi nas powiadomić, abyśmy je skasowali i/lub zażądać niegromadzenia żadnych dalszych danych osobowych jego dziecka lub też jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub obawy związane z prywatnością, prosimy o kontakt na adres e-mail departamentu ochrony informacji i prywatności Marriott privacy@marriott.com lub przesłanie listu na adres:

  Marriott International, Inc.
  Do wiadomości: Information Protection and Privacy Dept. 52/995.63
  10400 Fernwood Road
  Bethesda, MD 20817
  Stany Zjednoczone Ameryki

 • Komunikacja marketingowa

  Naszą intencją jest, aby użytkownik otrzymywał tylko takie e-maile, które są dla niego przydatne i które chce otrzymywać, dlatego też umożliwiamy definiowanie i modyfikowanie preferencji mailingowych on-line w dowolnym momencie, w tym rezygnację z otrzymywania wszelkich komunikatów marketingowych, ofert, promocji i ankiet badań.

  Aby zrezygnować z subskrypcji dowolnych naszych programów e-mail, należy odwiedzić stronę rezygnacji z subskrypcji lub postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w przyszłych, otrzymywanych od nas, wiadomościach e-mail. Można także zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących programów Marriott Rewards i Ritz-Carlton w trybie on-line, aktualizując swoje konto Rewards lub wysyłając list na adres: Internet Customer Care – Unsubscribe, 1818 North 90 Street, Omaha, Nebraska 68114-1315 USA. Rezygnacja zostanie uwzględniona w ciągu 10 dni roboczych.

 • Ochrona danych osobowych

  Traktujemy otrzymywane dane osobowe w sposób poufny i podejmujemy odpowiednie kroki, w tym standardowe, przyjęte w branży, środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed przypadkowym skasowaniem lub utratą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją. Dane osobowe, przekazywane nam za pośrednictwem naszych witryn internetowych, są przesyłane szyfrowanym połączeniem SSL, pod warunkiem korzystania z przeglądarki lub urządzenia obsługującego protokół SSL.

 • Kariera w Marriott

  Marriott korzysta z wybranych prywatnych baz danych i narzędzi umieszczanych przez strony trzecie na ich witrynach internetowych do zbierania informacji od osób, które chcą ubiegać się o zatrudnienie. Informacje przekazywane nam za pośrednictwem tych prywatnych usług są poufne i dostęp do nich ma tylko Marriott. Składając aplikację i dostarczając dane osobowe, kandydat rozumie i zgadza się z tym, aby podawane przez niego dane osobowe zostaną przesłane do Stanów Zjednoczonych, jak również do krajów, innych niż kraj pochodzenia kandydata, w celu rozpatrzenia kwestii ewentualnego zatrudnienia.

  Marriott nie będzie wykorzystywać podawanych danych osobowych do żadnych innych celów niż umożliwienie prowadzenia automatycznego wyszukiwania pracy lub ustalania kwalifikacji kandydata do potencjalnego zatrudnienia w Marriott. Usługodawcy zewnętrzni z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii nie mogą wykorzystywać podawanych danych osobowych do żadnych innych celów, z wyjątkiem zbierania ich w naszym imieniu.

 • Rezydenci Kalifornii

  Osoby mieszkające w stanie Kalifornia uprawnione są do zażądania od Marriott listy firm zewnętrznych, którym w ubiegłym roku kalendarzowym udostępniliśmy ich dane osobowe dla ich własnych, bezpośrednich celów marketingowych. Chociaż Marriott/Ritz-Carlton nie udostępnia danych osobowych niepowiązanym firmom zewnętrznym dla ich własnych, bezpośrednich celów marketingowych, wiele naszych hoteli, stanowiących własność lub obsługiwanych przez franczyzobiorców Marriott, może wykorzystywać dane osobowe otrzymywane od Marriott w celu wprowadzenia do sprzedaży hoteli Marriott, na które mają koncesję franczyzową. Prośby w sprawie franczyzobiorców, którzy w ubiegłym roku kalendarzowym otrzymali informacje osobowe, należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail privacy@marriott.com lub listownie na adres Marriott International, Inc., 10400 Fernwood Road, Dept. 52/995.63, Bethesda, MD 20817.

 • Rezydenci EOG i Szwajcarii

  Marriott International, Inc. i The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. zostały utworzone w Stanach Zjednoczonych i serwery, na których przechowywana jest nasza witryna internetowa oraz na których przetwarzane są rezerwacje hotelowe, znajduja się w Stanach Zjednoczonych. Przepisy prawa Stanów Zjednoczonych mogą różnić się od przepisów kraju zamieszkania użytkownika i mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony danych osobowych. Marriott International, Inc. i jej filie przystąpiły do amerykańsko-unijnego i amerykańsko-szwajcarskiego programu „Safe Harbor” w zakresie transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych i takie transfery podlegają naszej polityce prywatności w Unii Europejskiej i Szwajcarii, jak również naszej polityce prywatności „Safe Harbor” w Unii Europejskiej i Szwajcarii.

  Obiekty zarządzane przez Marriott i w systemie franczyzowym Marriott znajdują się na całym świecie. Jak można się spodziewać, podczas rezerwowania pobytu w hotelu znajdującym się poza granicami kraju, w którym się mieszka, dane osobowe zostaną przesłane do zarządcy lub franczyzobiorcy obiektu Marriott oraz innych filii i autoryzowanych licencjobiorców znajdujących się w kraju pobytu, w celu zrealizowania rezerwacji.

  Kraje znajdujące się poza terenem EOG i Szwajcarii nie wdrożyły regulacji prawnych zapewniających ten sam poziom ochrony informacji osobowych, co EOG i Szwajcaria, chociaż dane te objęte są polityką i procedurami Marriott, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.

 • Centrum Finansowe w Dubaju

  Należy pamiętać, że dane osobowe gromadzone poza naszym obiektem Ritz-Carlton w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju, mogą być wysyłane do naszych innych obiektów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajów, które mogą być uznawane za nieodpowiednio chroniące dane osobowe. W momencie zameldowania użytkownik, wyraża jednoznaczną zgodę na ten transfer danych.

 • Żądanie dostępu do danych osobowych/pytania lub reklamacje

  Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą polityką, pojawią się jakiekolwiek pytania, obawy odnośnie do prywatności lub prośby, należy przesłać wiadomość e-mail do departamentu ochrony informacji i prywatności Marriott na adres privacy@marriott.com lub privacy@ritzcarlton.com bądź list na adres:

  Marriott International, Inc.
  Do wiadomości: Information Protection and Privacy Dept. 52/995.63
  10400 Fernwood Road
  Bethesda, MD 20817
  Stany Zjednoczone Ameryki

  The Ritz Carlton Hotel Company, L.L.C.
  Do wiadomości: Information Protection & Privacy
  4445 Willard Avenue, Suite 800
  Chevy Chase, Maryland 20815

  W zakresie dozwolonym przez prawo, można także wykorzystać powyższy adres e-mail lub pocztowy do zażądania dostępu do przechowywanych swoich danych osobowych. Takie żądania będą rozpatrywane zgodnie z miejscowym prawem i mogą wystąpić okoliczności, w których nie będziemy w stanie zapewnić dostępu w prawnie dopuszczalnych sytuacjach, w tym, gdy dane objęte są tajemnicą adwokacką, stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa lub naruszyłyby prywatność innych lub są zastrzeżone komercyjnie. Możliwe jest także zażądanie zaktualizowania swoich danych osobowych, które są niekompletne, niedokładne lub przestarzałe.

Powiązane linki