Skip Main Navigation
 • Collapsed Find & Reserve Hotels, Deals & More
 • Collapsed Reservations View & Manage
 • Or sign in using:
 • Not a member?
  Join Now

GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY MARRIOT

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2016

Grupa Marriott w skład której wchodzą Marriott International, Inc. i jej spółki zależne, w tym The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., ceni swoich gości i zdaje sobie sprawę, że prywatność jest dla nich sprawą ważną. Pragniemy, aby nasi goście wiedzieli, w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje praktyki ochrony prywatności Grupy Marriott w zakresie informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, poprzez które użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności, w tym Marriott.com, Ritz-Carlton.com i pozostałych witryn stanowiących własność Grupy Marriott lub kontrolowanych przez nią (zwanych dalej łącznie „witrynami”), za pośrednictwem aplikacji udostępnionych przez nas do użytku na komputerach lub urządzeniach przenośnych (zwanych dalej „aplikacjami”), za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych kontrolowanych przez nas, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (zwane dalej łącznie naszymi „stronami w mediach społecznościowych”), za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML zawierających łącze do niniejszej Polityki Prywatności i za pośrednictwem informacji przesyłanych nam przez użytkownika i podczas pobytu w charakterze gościa w jednym z naszych hoteli lub innym obiekcie (obejmujących witryny, aplikacje i strony w mediach społecznościowych, zwane dalej łącznie „usługami on-line”, łącznie z kanałami off-line, zwanymi dalej „usługami”). Przekazując nam swoje dane osobowe i inne informacje, użytkownik akceptuje warunki i postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 

Drawers

Pozyskiwanie danych osobowych

„Dane osobowe” to informacje identyfikujące użytkownika lub związane z możliwą do zidentyfikowania osobą. Grupa Marriott może pozyskiwać poniższe dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, płeć, adres domowy i służbowy, numer telefonu i adres e-mail, stanowisko służbowe, data i miejsce urodzenia, narodowość, paszport, wiza lub inne informacje identyfikacyjne wydane przez rząd;
 • Informacje związane z pobytem gościa, w tym hotele, w których przebywał, data przyjazdu i wyjazdu, nabyte dobra i usługi, specjalne życzenia, informacje i spostrzeżenia związane z preferowanymi usługami gościa (w tym rodzaj pokoju, usługi towarzyszące, preferencje urlopowe, wymagane udogodnienia, wiek dzieci czy inne aspekty nabytych usług);
 • Wybrane numery telefonów, wysłane/otrzymane faksy czy wiadomości telefoniczne otrzymane za pośrednictwem usług telefonicznych zapewnianych przez nas gościom podczas ich pobytu;
 • Numer karty kredytowej lub debetowej;
 • Informacje na temat programu lojalnościowego Marriott Rewards lub Ritz-Carlton Rewards, informacje związane z kontem on-line użytkownika, informacje związane z profilem i hasłem lub innym programem „frequent flier” czy innym programem partnerskich biur podróży;
 • Informacje związane z pracodawcą i inne stosowne informacje w przypadku gdy gość jest pracownikiem korzystającym z konta służbowego, sprzedawcą lub partnerem biznesowym innego rodzaju (np. przedstawicielem biura podróży czy organizatorem spotkań lub imprez);
 • Dodatkowe informacje kontaktowe na temat gościa pozyskane od stron trzecich, z którymi współpracujemy (np. biurami podróży czy podobnymi dostawcami);
 • Zdjęcie profilowe;
 • Kod identyfikacyjny konta w mediach społecznościowych lub kod identyfikacyjny użytkownika.

Przesyłając dane osobowe związane z innymi osobami nam lub dostawcom naszych usług w związku z usługami (np. dokonując rezerwacji dla innej osoby), użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i upoważnia nas do wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Grupa Marriott i jej dostawcy usług mogą pozyskiwać dane osobowe na wiele sposobów, w tym:

 • Za pośrednictwem naszych usług on-line. Możemy pozyskiwać dane osobowe w przypadku gdy użytkownik dokonuje rezerwacji czy nabywa dobra i usługi od nas, komunikuje się z nami za pośrednictwem internetowej usługi czat, informuje nas o specjalnych życzeniach czy preferencjach, lub rejestruje się, aby otrzymywać newsletter czy wziąć udział w ankiecie, konkursie czy ofercie promocyjnej.
 • Za pośrednictwem naszych usług off-line. Możemy pozyskiwać dane osobowe w trybie off-line, np. gdy użytkownik odwiedza jeden z naszych obiektów, dokonuje rezerwacji przez telefon czy kontaktuje się z obsługą klienta.
 • Z innych źródeł Możemy otrzymywać dane osobowe z innych źródeł, np. publicznych baz danych, wspólnych partnerów marketingowych czy stron trzecich. Mogą one obejmować informacje od biur podróży, linii lotniczych, wydawcy karty kredytowej i innych partnerów i platform mediów społecznościowych (w tym przyjaciół lub osób w inny sposób powiązanych z użytkownikiem). Przykładowo gdy użytkownik loguje się w usługach on-line, łączy się lub uzyskuje połączenie z usługami on-line za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych, zostaną nam udostępnione pewne dane osobowe z konta w mediach społecznościowych, które mogą obejmować dane osobowe stanowiące część profilu lub profili znajomych użytkownika.
 • Od upoważnionych licencjobiorców. Spółki Grupy Marriott mogą od czasu do czasu udzielać licencji lub zawierać podobne umowy ze stroną trzecią, aby sprzedawać produkty lub usługi pod marką Grupy Marriott. „Upoważniony licencjobiorca” jest niezależny od Grupy Marriott. Przykłady upoważnionych licencjobiorców obejmują takie podmioty, jak Marriott Vacations Worldwide Corporation, operator Marriott Vacation Club, deweloperzy nieruchomości marki Marriott i Ritz-Carlton, np. Ritz-Carlton Residences, i wydawcę karty kredytowej Marriott Rewards.
 • Od właścicieli i franczyzobiorców. Będziemy otrzymywać dane osobowe od właścicieli i franczyzobiorców obiektów marki Marriott, np. informacje o pobycie, informacje płatnicze i spostrzeżenia na temat preferowanych usług.
Wykorzystanie danych osobowych

Możemy wykorzystywać dane osobowe na wiele sposobów, w tym w celu:

 • Świadczenia usług, o które prosi użytkownik, takich jak ułatwienie rezerwacji, wysłanie potwierdzenia czy wiadomości przed przyjazdem, pomoc w organizacji spotkań, imprez czy obchodów, oraz dostarczenia innych informacji na temat okolicy i hotelu, gdzie użytkownik ma zaplanowany pobyt;
 • Dokonania rezerwacji i organizacji pobytu, np. dokonania płatności, sprawdzenia dostępności pokoju i zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta;
 • W związku z naszym programem eFolio. Numer uczestnika programu Marriott Rewards lub Ritz-Carlton Rewards wprowadzony podczas rezerwacji stanowi kod identyfikacyjny eFolio, pozwalając na przesłanie rachunku na adres e-mail. W przypadku użycia numeru uczestnika programu Marriott Rewards lub Ritz-Carlton Rewards podczas rezerwacji pokoju innej osoby, lub w przypadku gdy użytkownik dokonuje rezerwacji innej osobie i podaje swój adres e-mail podczas rezerwacji, rachunek tej osoby zostanie przesłany na adres e-mail użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie tej osoby, że jej rachunek zostanie przesłany na adres e-mail użytkownika w przypadku gdy numer uczestnika programu Marriott Rewards lub Ritz-Carlton Rewards lub adres e-mail został dołączony do jej rezerwacji, chyba że osoba ta ustaliła inaczej z pracownikami recepcji podczas swojego pobytu;
 • Przesłania użytkownikowi informacji administracyjnych, informacji marketingowych, ofert promocyjnych, okresowych badań satysfakcji klienta, badań rynkowych i badań zapewnienia jakości;
 • Dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klienta podczas pobytu w jednym z naszych hoteli i w związku z usługami on-line poprzez przedstawienie produktów i ofert dopasowanych do potrzeb użytkownika;
 • Zapewnienia użytkownikowi możliwości udziału w losowaniach, konkursach i innych promocjach i administrowania tych działań. Niektóre z tych działań objęte są dodatkowym regulaminem, który może zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystania i ujawniania danych osobowych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z takimi regulaminami;
 • Do celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, bezpieczeństwo, monitorowanie i zapobieganie oszustwom (w tym za pośrednictwem telewizji przemysłowej, kluczy-kart i innych systemów zabezpieczających), wprowadzanie nowych produktów, udoskonalenie, ulepszanie i modyfikacja naszych usług, identyfikacja trendów, ocena skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe na potrzeby programów lojalnościowych, takich jak Marriott Rewards lub Ritz-Carlton Rewards w celu:

 • Przesyłania informacji związanych ze statusem i aktywnością konta;
 • Określenia korzyści, jakie przysługują użytkownikowi;
 • Przyznawania punktów zdobytych za pośrednictwem karty kredytowej Marriott Rewards;
 • Zarządzania wyborami użytkownika w zakresie sposobu zdobywania punktów (np. w programach lojalnościowych uczestniczących linii lotniczych oraz innych programach firmy) i rejestrowania zdobytych punktów i zrealizowanych transakcji.
Ujawnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane w związku z poniższymi usługami, które świadczymy jako globalna spółka hotelowa:

 • Rezerwacje Dane osobowe podawane przez użytkownika podczas dokonywania rezerwacji udostępniane są właściwemu hotelowi w celu realizacji tej rezerwacji. Hotel może być własnością spółki Marriott lub może być własnością lub być zarządzany przez stronę trzecią. Po zakończeniu pobytu użytkownika zatrzymujemy Informacje Osobowe, w tym szczegóły pobytu, preferencje, rodzaj pokoju/zakwaterowania i udogodnienia.
 • W ramach Grupy Marriott. Możemy ujawniać dane osobowe innym spółkom w ramach Grupy Marriott do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, takich jak dostarczenie usług związanych z pobytem w jednym z naszych hoteli i przesłanie informacji marketingowych odpowiadających wyborom użytkownika.
 • Dostawcom usług. Możemy ujawniać dane osobowe stronom trzecim świadczącym takie usługi, jak spa i restauracje w ramach naszych hoteli, hostingu witryny, analizy danych, przetwarzania płatności, realizacji zamówień, technologii informacyjnej i zapewnienia stosownej infrastruktury, obsługi klienta, dostaw wiadomości e-mail, audytów i innych usług.
 • Upoważnionym licencjobiorcom. Możemy ujawniać dane osobowe upoważnionym licencjobiorcom w związku z usługami, w tym związanymi z rezerwacjami dokonanymi za naszym pośrednictwem, związanymi z ofertami usług powiązanych z podróżami czy deweloperom obiektów marki Marriott i Ritz-Carlton, lub w celu umożliwienia autoryzowanemu licencjobiorcy reklamowania i prowadzenia działalności w ramach licencji. Takie dane osobowe mogą również obejmować, np. informacje o programie Marriott Rewards i Ritz-Carlton Rewards. Prosimy pamiętać, że w przypadku gdy użytkownik odwiedza witrynę prowadzoną przez autoryzowanego licencjobiorcę, np. Marriott Vacation Club, dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem witryny będą objęte polityką prywatności autoryzowanego licencjobiorcy, a nie niniejszą Polityką Prywatności.
 • Franczyzobiorcom. Możemy ujawniać dane osobowe franczyzobiorcom w związku z usługami, w tym w związku z rezerwacją dokonaną za naszym pośrednictwem.
 • Usługom powiązanym z podróżą. Możemy udostępniać dane osobowe wybranym stronom trzecim, z którymi mamy zawarte umowy pozwalające im na oferowanie użytkownikom produktów marki Marriott lub Ritz-Carlton. Na przykład udostępnianie informacji pozwala stronom trzecim zapewnić jedno źródło, z którego użytkownik może nabyć pakiety obejmujące inne produkty związane z podróżą, takie jak bilety lotnicze czy wynajem samochodu. Prosimy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do informacji przekazanych później bezpośrednio stronie trzeciej, np. informacji koniecznych do wynajęcia samochodu. Prosimy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do informacji przekazanych później bezpośrednio stronie trzeciej, np. informacji koniecznych do wynajęcia samochodu.
 • Program eFolio. W przypadku pracowników firmy, która uczestniczy w programie eFolio Marriott, i opłaca wydatki hotelowe (folio hotelowe) w uczestniczącym obiekcie Marriott za pomocą firmowej karty kredytowej, wyciąg z folio hotelowego z wyszczególnieniem towarów i usług wyświadczonych podczas pobytu w hotelu zostanie przesłany elektronicznie do wydawcy karty kredytowej lub jego przedstawicieli, którzy z kolei przekażą ten wyciąg pracodawcy celem ułatwienia procesu przetwarzania wydatków pracowników. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do wykorzystania danych osobowych przez pracodawcę, wydawców kart kredytowych, banki i ich przedstawicieli, i nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki.
 • Sponsorom loterii, konkursów i innych promocji.
 • Za pośrednictwem mediów społecznościowych. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika znajomym powiązanym z kontem użytkownika w mediach społecznościowych, innym użytkownikom witryny i dostawcy konta w mediach społecznościowych, w związku z udostępnianiem informacji na portalach społecznościowych, np. kiedy użytkownik łączy swoje konto w mediach społecznościowych z kontem usług on-line lub loguje się do konta usług on-line ze swojego konta w mediach społecznościowych. Łącząc swoje konto usług on-line z kontem w mediach społecznościowych, użytkownik upoważnia nas do udostępniania informacji dostawcy konta w mediach społecznościowych, i rozumie, że wykorzystanie udostępnianych przez nas informacji będzie objęte polityką prywatności portalu społecznościowego. W przypadku gdy użytkownik nie życzy sobie, aby jego informacje były udostępniane innym użytkownikom lub dostawcy konta w mediach społecznościowych, nie powinien łączyć swojego konta w mediach społecznościowych ze swoim kontem usług on-line i nie brać udziału w udostępnianiu informacji za pośrednictwem usług on-line.

  Ponadto w przypadku gdy użytkownik zdecyduje się opublikować informacje na tablicy wiadomości, czacie, stronach profilowych i blogach i innych usługach, na których można publikować informacje i materiały (w tym, między innymi naszych stronach w mediach społecznościowych) wszelkie informacje opublikowane przez użytkownika czy ujawnione za pośrednictwem tych usług staną się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla innych użytkowników i osób postronnych. Prosimy o zachowanie ostrożności, ujawniając wszelkie informacje za pośrednictwem usług on-line.
 • Reorganizacja korporacyjna. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, przekazania, transferu czy innych działań związanych z całością lub częścią naszej firmy, aktywów czy papierów wartościowych (w tym związanych z bankructwem czy podobnymi czynnościami).

Możemy również wykorzystać i ujawniać dane osobowe, gdy uznamy to za konieczne lub stosowne: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami obowiązującymi poza miejscem zamieszkania użytkownika; (b) aby spełnić wymogi procesu prawnego; (c) w celu udzielania odpowiedzi na wnioski organów państwowych, w tym organów państwowych poza miejscem zamieszkania użytkownika; (d) w celu egzekwowania naszych warunków i postanowień; (e) w celu ochrony naszych działań i spółek zależnych; (f) aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo serwisu naszej firmy i/lub naszych spółek zależnych, użytkownika i innych osób; i (g) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków zadośćuczynienia lub ograniczenia potencjalnych szkód.

Pozyskiwanie innych informacji

„Inne informacje” to informacje, które nie ujawniają konkretnej tożsamości lub nie odnoszą się bezpośrednio do osoby, np.:

 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu,
 • Dane związane z korzystaniem z aplikacji,
 • Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookies, znaczników pikselowych i innych technologii,
 • Informacje demograficzne i inne informacje przekazane przez użytkownika,
 • Informacje zagregowane.

W przypadku gdy wymaga się od nas traktowania innych informacji jako danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem możemy wykorzystać je do celów, do których je wykorzystujemy, i ujawniać dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.

Grupa Marriott i jej dostawcy usług mogą pozyskiwać inne informacje na wiele sposobów, w tym:

 • Za pośrednictwem przeglądarki czy urządzenia użytkownika. Niektóre informacje pozyskiwane są przez większość przeglądarek czy automatycznie za pośrednictwem urządzenia użytkownika, np. adres MAC (Media Access Control - Kontrola dostępu do nośnika), rodzaj komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, model i producent urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej i nazwa i wersja usług on-line (np. Aplikacji), z których korzysta użytkownik. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie usług on-line.
 • Za pośrednictwem aplikacji używanych przez użytkownika Gdy użytkownik pobiera aplikację my i nasi dostawcy usług możemy śledzić dane związane z korzystaniem w aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania dostępu do naszych serwerów przez aplikację, oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane przez aplikację na podstawie numeru urządzenia.
 • Za pośrednictwem plików cookies Cookies to informacje przechowywane bezpośrednio na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Cookies pozwalają na pozyskiwanie informacji, takich jak rodzaj przeglądarki, czas spędzony w witrynie usług on-line, odwiedzone witryny, odsyłający adres URL, preferencje językowe i inne zagregowane dane związane z ruchem. My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, zwiększenia efektywności wyświetlania informacji, uzyskiwania informacji statystycznych, dopasowania do potrzeb użytkownika podczas korzystania z usług on-line i rozpoznania komputera użytkownika, aby zapewnić pomoc podczas korzystania z usług on-line, np. podczas procesu rezerwacji on-line. Pozyskujemy również dane statystyczne na temat usług on-line, aby móc stale ulepszać nasz wizerunek i naszą funkcjonalność, zrozumieć, w jaki sposób są używane i pomóc nam rozwiązywać związane z nimi kwestie.

  Ponadto cookies pozwalają nam zdecydować, które reklamy czy oferty będą najbardziej odpowiednie dla użytkownika i wyświetlać je, kiedy użytkownik korzysta z usług on-line lub wysłać użytkownikowi reklamy czy marketingowe wiadomości e-mail. Możemy również wykorzystywać pliki cookies lub inne technologie, aby śledzić odpowiedzi na nasze reklamy on-line i marketingowe wiadomości e-mail. W przypadku gdy użytkownik nie życzy sobie pozyskiwania informacji za pośrednictwem plików cookies, większość przeglądarek oferuje prostą procedurę, która pozwala na automatyczne odrzucenie plików cookies czy możliwość odrzucenia lub akceptacji przesłania danego pliku (lub plików) cookies do komputera użytkownika z danej witryny. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html . Użytkownik może wybrać, czy chce akceptować pliki cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce lub zmieniając preferencje śledzenia, klikając Ustawienia śledzenia (ang. Tracking preferences) Marriott.com. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookies może doświadczyć pewnych zakłóceń w korzystaniu z usług on-line. Na przykład możemy nie być w stanie rozpoznać komputera użytkownika i wymagać od użytkownika ponownego logowania się podczas każdej wizyty. Użytkownik może również nie otrzymywać od nas reklam i innych ofert dostosowanych do jego potrzeb i zainteresowań. Obecnie nie reagujemy na sygnał przeglądarki „Nie śledź” (ang. Do-Not-Track).
 • Używanie znaczników pikselowych i podobnych technologii. Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne) mogą być wykorzystywane w związku z niektórymi usługami on-line, między innymi w celu śledzenia działań użytkowników usług on-line (w tym odbiorców wiadomości e-mail), mierzenia sukcesu naszych kampanii marketingowych i zestawienia statystyk związanych z użytkowaniem usług on-line i wskaźników odpowiedzi. Wykorzystujemy również Google Analytics i Adobe Analytics, które korzystają z plików cookies i podobnych technologii i analizują informacje związane z korzystaniem z usług i zgłaszają działania i trendy. Usługi te mogą pozyskiwać informacje związane z korzystaniem z innych witryn, aplikacji i zasobów on-line. Więcej informacji na temat praktyk Google można uzyskać, odwiedzając stronę www.google.com/policies/privacy/partners/ i odmówić przyjmowania plików cookie, instalując moduł Analytics Opt-out Browser Add-on dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Aby znaleźć więcej informacji na temat Adobe i odmówić przyjmowania plików cookie, należy odwiedzić witrynę http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .
 • UZa pośrednictwem technologii Adobe Flash (w tym lokalnych obiektów współdzielonych (ang. Flash LSOs)) i podobnych technologii. Możemy używać Flash LSOs i innych technologii, między innymi w celu pozyskiwania i przechowywania informacji związanych z korzystaniem z usług on-line. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przechowywania lokalnych obiektów współdzielonych Flash na swoim komputerze, może zmienić ustawienia w programie Flash Player, aby zablokować przechowywanie lokalnych obiektów współdzielonych Flash, korzystając z narzędzi w panelu ustawień przechowywania witryn internetowych . Lokalne obiekty współdzielone Flash można również kontrolować, przechodząc do panelu globalnych ustawień przechowywania i postępować zgodnie z instrukcjami (które mogą zawierać na przykład informacje, jak usunąć obecne lokalne obiekty współdzielone Flash (zwane dalej „informacjami” w witrynie Micromedia), jak zapobiegać umieszczaniu lokalnych obiektów współdzielonych Flash na komputerze użytkownika bez otrzymywania zapytań i (w przypadku Flash Playera 8 i wersji późniejszych) jak zablokować lokalne obiekty współdzielone Flash, które nie są przesyłane operatorowi strony, na której w tym czasie znajduje się użytkownik). Prosimy pamiętać, że ustawienia Flash Playera w zakresie restrykcji i ograniczeń przyjmowania lokalnych obiektów współdzielonych Flash mogą ograniczać lub zakłócać funkcjonowanie niektórych aplikacji Flash, w tym aplikacji używanych w związku z usługami on-line. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
 • Adres IP Adres IP to numer, który jest automatycznie przydzielany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP może być identyfikowany i automatycznie logowany w plikach logowania w naszym serwerze za każdym razem, gdy użytkownik korzysta w usług on-line, łącznie z godziną wizyty i odwiedzonymi stronami. Pozyskiwanie adresów IP jest praktyką standardową i dokonywane jest automatycznie przez liczne witryny, aplikacje i inne usługi. Wykorzystujemy adresy IP do takich celów, jak obliczanie poziomów użytkowania, diagnozowanie problemów serwera i administrowanie usług on-line. Możemy również określić przybliżone położenie na podstawie adresu IP użytkownika.
 • Lokalizacja fizyczna i usługi mobilne. Możemy pozyskiwać informacje o lokalizacji fizycznej urządzenia użytkownika, na przykład, używając stacji bazowych sieci komórkowych, sygnałów Wi-Fi czy innych technologii. Możemy wykorzystywać lokalizację fizyczną urządzenia, aby zapewnić użytkownikowi usługi i treść w oparciu o lokalizację użytkownika, w tym umożliwiając użytkownikowi znalezienie hotelu w pobliżu.

  W przypadku gdy użytkownik pobiera jedną z naszych aplikacji może zarejestrować się, aby otrzymywać oferty, wyrażając zgodę na używanie technologii, które pozwolą nam na pozyskiwanie informacji związanych z lokalizacją, kiedy użytkownik znajduje się z pobliżu uczestniczących hoteli, za pośrednictwem funkcji Bluetooth lub podobnych funkcji urządzenia przenośnego użytkownika. Będziemy pozyskiwać te informacje, jeśli użytkownik zgodzi się za pośrednictwem aplikacji (podczas pierwszego logowania się lub później) otrzymywać specjalne oferty i aktywuje te funkcje w urządzeniu przenośnym. Po aktywacji aplikacja będzie pobierała informacje związane z lokalizacją, kiedy użytkownik będzie znajdował się w hotelu lub w pobliżu uczestniczącego hotelu, do momentu wylogowania się (czyli aplikacja będzie pozyskiwała informacje w trakcie działania w tle) lub dezaktywowania podobnych funkcji aplikacji Marriott za pomocą ustawień telefonu lub innego urządzenia.

  Możemy również udostępniać lokalizację fizyczną urządzenia, łącznie z informacjami związanymi z przeglądanymi reklamami, i inne pozyskiwane przez nas informacje z naszymi partnerami marketingowymi, aby zapewnić użytkownikowi treści dopasowane do jego potrzeb i analizować skuteczność kampanii reklamowych. W niektórych przypadkach użytkownik może mieć prawo przyjęcia lub odmowy takiego wykorzystania i/lub udostępniania lokalizacji swojego urządzenia, ale w takim przypadku my i/lub nasi partnerzy marketingowi możemy nie mieć możliwości dostarczania użytkownikowi usługi i treści dopasowanych do jego potrzeb
 • Za pośrednictwem informacji zagregowanych. Zagregowane dane osobowe nie identyfikują użytkowników usług (na przykład możemy agregować dane osobowe w celu obliczenia wartości procentowej użytkowników o danym numerze kierunkowym).
Wykorzystywanie i ujawnianie innych informacji

Możemy wykorzystywać i ujawniać inne informacje do wszelkich celów, z wyjątkiem przypadków niezgodnych z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy łączyć inne informacje z danymi osobowymi (np. nazwisko z lokalizacją). W takim przypadku połączone informacje traktowane są jak dane osobowe tak długo, jak długo informacje są połączone.

 • Usługi stron trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy zasad prywatności, informacji bądź innych praktyk stosowanych przez strony trzecie, w tym jakiekolwiek strony trzecie obsługujące stronę internetową czy usługę, do której łącze znajduje się na stronie docelowej dostawcy szybkiego internetu w naszych hotelach. Uwzględnienie łącza w usługach on-line nie oznacza polecenia tej strony czy usługi przez nas czy nasze podmioty zależne. Nie posiadamy kontroli nad pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych przez strony trzecie i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Ponadto nie jesteśmy odpowiedzialni za pozyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie informacji, czy polityki i praktyki w zakresie bezpieczeństwa innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM, oraz innych deweloperów aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych czy producenta urządzenia, w tym związanych z danymi osobowymi ujawnianymi innym organizacjom za pośrednictwem aplikacji czy naszych stron w mediach społecznościowych i w związku z nimi.

 • Reklamodawcy będący stronami trzecimi. Możemy korzystać z zewnętrznych spółek reklamowych, aby przesyłać reklamy związane z dobrami czy usługami, które mogą zainteresować użytkownika, gdy użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z usług on-line i innych witryn czy usług on-line na podstawie informacji związanych z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z usług on-line i innych witryn czy usług on-line. W tym celu firmy te mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookies w przeglądarce użytkownika (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Więcej informacji na temat tych praktyk i dowiedzieć się, jakie użytkownik ma opcje z tym związane, można znaleźć pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i http://www.aboutads.info/ . Aplikację AppChoices można pobrać pod adresem www.aboutads.info/appchoices , aby zrezygnować za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Drawers

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zastosować wszelkie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych w ramach naszej organizacji. Niestety żadna transmisja danych przez internet ani żaden system przechowywania danych nie zapewniają 100% bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia, że kontaktowanie się z nami może nie być bezpieczne (na przykład, gdy zdaniem użytkownika bezpieczeństwo konta jest zagrożone), prosimy niezwłocznie nas powiadomić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dziale „Kontakt”.

Opcje, dostęp i zatrzymanie

W przypadku gdy użytkownik nie chce już otrzymywać na bieżąco marketingowych wiadomości e-mail, może zrezygnować, odwiedzając stronę rezygnacji z subskrypcji lub zgodnie z instrukcjami w otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

Ponadto uczestnicy programu lojalnościowego Marriott Rewards i Ritz-Carlton Rewards mogą również zrezygnować z otrzymywania wiadomości za pośrednictwem konta lojalnościowego lub pisząc na adres: Customer Care - Unsubscribe, 1818 North 90 Street, Omaha, Nebraska 68114-1315 USA.

Wnioski będą rozpatrywane tak szybko jak będzie to możliwe. Prosimy pamiętać, że w przypadku gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, możemy nadal wysyłać użytkownikowi ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować.

Specjalna informacja dla mieszkańców Kalifornii. Osoby mieszkające w stanie Kalifornia, które przekazały nam swoje dane osobowe, uprawnione są do zażądania od Marriott informacji o udostępnianiu przez nas pewnych rodzajów danych osobowych stronom trzecim, w tym podmiotom zależnym Grupy Marriott, do bezpośrednich celów marketingowych. Wnioski w tej sprawie należy przesyłać na adres privacy@marriott.com, lub:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America
 

W ciągu trzydziestu dni od otrzymania wniosku przedstawimy listę kategorii danych osobowych ujawnionych stronom trzecim do celów marketingowych w ubiegłym roku kalendarzowym, łącznie z nazwami i adresami stron trzecich. Wniosek można złożyć nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Zastrzegamy sobie prawo nie odpowiadania na wnioski przesłane na adresy inne niż adresy podane w niniejszym paragrafie.

W jaki sposób uzyskać dostęp do danych osobowych oraz zmienić czy zataić swoje dane osobowe: 
W celu przejrzenia, poprawienia, aktualizacji, utajenia czy usunięcia podanych nam wcześniej danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@marriott.com lub:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America
 

We wniosku należy dokładnie określić, które informacje mają zostać zmienione, czy użytkownik chce utajnić swoje dane w naszej bazie danych, lub czy chce wprowadzić inne ograniczenia w zakresie wykorzystania danych osobowych. Aby chronić naszych użytkowników, możemy jedynie przyjmować wnioski związane z danymi osobowymi powiązanymi z adresem e-mail, z którego został wysłany wniosek, oraz sprawdzić tożsamość użytkownika przed przyjęciem wniosku. Wnioski będą rozpatrywane tak szybko jak będzie to możliwe.
Zatrzymanie. Bez wyraźnej prośby z naszej strony prosimy o nie wysyłanie nam, ani nie ujawnianie, żadnych poufnych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, numeru dowodu tożsamości, informacji związanych z pochodzeniem etnicznym, opinią polityczną, religią czy innymi wyznaniami, zdrowiem, cechami biometrycznymi czy genetycznymi, przeszłością kryminalną czy członkostwem w związkach zawodowych) za pośrednictwem usług czy w inny sposób.

Prosimy pamiętać, że możemy zatrzymać niektóre informacje do celów archiwalnych i/lub do realizacji transakcji rozpoczętych przed złożeniem przez użytkownika wniosku o zmianę czy usunięcie (np. podczas zakupu lub dokonywania rezerwacji, czy zgłoszenia udziału w promocji, zmiana lub usunięcie danych osobowych może nie być możliwe do momentu zakończenia zakupu, rezerwacji czy promocji). Niektóre informacje mogą pozostać w naszych bazach danych i innych rejestrach, i nie zostać usunięte. Ponadto możemy nie móc udostępnić pewnych informacji do wglądu użytkownikowi ze względów prawnych, bezpieczeństwa i innych przyczyn.

Dane osobowe użytkownika zostaną zatrzymane na okres konieczny do spełnienia celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres zatrzymania danych będzie wymagany lub dozwolony prawnie.

Korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie

Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13.) roku życia i prosimy, aby osoby w tym wieku nie przesyłały nam swoich danych osobowych za pośrednictwem usług.

Przesyłanie transgraniczne

Grupa Marriott jest organizacją globalną i dostarcza usługi o charakterze globalnym Transgraniczne udostępnianie informacji jest ważne dla świadczonych usług, aby użytkownik mógł otrzymywać usługi najwyższej jakości w każdym miejscu na świecie. W wyniku tego możemy na warunkach obowiązującego prawa, przesyłać dane osobowe i inne informacje pozyskane w związku z usługami podmiotom w krajach, w których standard ochrony może różnić się od standardów obowiązujących w kraju zamieszkania. Dokonując rezerwacji, przebywając w obiekcie Marriott czy korzystając z usług marki Marriott, użytkownik rozumie, że możemy przesyłać dane osobowe globalnie

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. „OSTATNIA AKTUALIZACJA” na górze strony podaje informację, kiedy niniejsza Polityka Prywatności była aktualizowana. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji aktualizowanej Polityki Prywatności w witrynie usług on-line. Korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z akceptacją aktualizowanej wersji Polityki Prywatności.

Kontakt

W przypadku pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt, pisząc na adres privacy@marriott.com, lub:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Ze względu na to, że wiadomości e-mail nie zawsze są bezpieczne, prosimy o nie podawanie danych karty kredytowej i innych poufnych informacji w przesyłanych do nas wiadomościach e-mail.

Powiązane linki