Pályázói adatvédelmi nyilatkozat

Utoljára frissítve: 2018. július 19.

A Marriott Group, amely a Marriott International, Inc.-t és annak leányvállalatait foglalja magába („Marriott”), nagyra értékeli az Ön bizalmát és elkötelezett a személyes adatok kezelése, felhasználása és védelme mellett. A jelentkezésének létrehozása és befejezése folyamán a Marriott az adott időpontban vagy a jövőben adatokat gyűjthet Önről, az Ön Marriott-tal való potenciális kapcsolatáról, vagy az Ön munkahelyi előzményeiről. A Marriott az ilyen adatokat „Személyes adatok”-nak nevezi.

A jelen Pályázói adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) a Marriott gyakorlatát írja le a személyes adatokkal kapcsolatban, amelyeket a jelen weboldal által, vagy más módokon gyűjthetünk az Ön esetleges állásjelentkezése vagy Marriott-tal való szakmai gyakorlata alapján. A Marriott weboldalain máshol megadott személyes adatokat, például egy vendégként tett foglalásakor vagy egy pályázó felvételekor gyűjtött adatokat a Marriott Group Globális adatvédelmi nyilatkozatának és az Munkavállalói adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően fogjuk felhasználni.

ADATGYŰJTÉS

Az Ön által megadott adatok

A Marriott a következő adatokat gyűjtheti össze Önről a pályázatával kapcsolatban:

 • név, cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb elérhetőségi adatok
 • felhasználónév és jelszó a pályázat megkönnyítése érdekében
 • munkaengedélyi státusz
 • CV, szakmai önéletrajz, kísérő levél, korábbi munkatapasztalat és oktatási adatok
 • készségek és képességek
 • szakmai és egyéb munkával kapcsolatos licencek, engedélyek és igazolások
 • referenciákra vonatkozó adatok
 • bármely más olyan adat, amelyről úgy dönt, hogy megosztja azokat a Marriott-tal (például, de nem kizárólag, foglalkoztatási preferenciák, áthelyezési hajlandóság, aktuális és jövőben elvárt fizetés, díjak vagy szakmai tagság)

A Marriott arra kéri Önt, hogy kerülje a hatályos jogszabályok értelmében érzékeny adatoknak minősülő adatok megadását, kivéve ha ezek az adatok a törvény által előírtak vagy megengedettek. Ez magába foglalja a biometrikus adatokat, orvosi vagy egészségügyi állapotra, a genetikai, faji, etnikai hovatartozásra, szexuális életre vagy hajlamra, vallási, filozófiai vagy ideológiai nézetekre, politikai véleményekre, szakszervezeti tagságra, beleértve a nézeteket és tevékenységeket, a szociális biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos információkra közigazgatási vagy büntetőeljárásokra és szankciókra vonatkozó adatokat. Az érzékeny személyes adatok számára extra szintű védelemre vagy nagyobb odafigyelési kötelezettségre van szükség. Az érzékeny személyes adatok alá a GDPR által meghatározott különleges adatkategóriákat soroljuk be.

Időnként a Marriott számára megadott személyes adatok, beleértve például az Ön oktatási nyilvántartását, az előző bekezdésben említett adatokat is tartalmazhatják. Ha ez az eset bekövetkezik, Ön kifejezetten felhatalmazza a Marriott-ot az említett adat kezelésére a munkahely megpályázásának céljából.

Minden adatnak, amit ezen a weboldalon megad, igaznak és teljesnek kell lennie és nem lehet félrevezető. A pontatlan, hiányos vagy félrevezető adatok benyújtása a pályázati szakasz folyamán a pályázatának elutasítását vonhatja magával, vagy ha Ön már a Marriott munkatársa, akkor fegyelmi eljárást, a munkaviszony azonnali megszüntetésével együtt. Ezenkívül, az Ön felelőssége biztosítani, hogy az Ön által megadott adatok ne sértsék meg harmadik felek jogait.

Ha a Marriott-nak, a pályázata részeként, egy referenciáról más egyénről ad meg személyes adatot, az Ön felelőssége megbizonyosodni arról, hogy joga van megosztani az említett adatot a Marriott-tal.

Egyéb forrásokból származó adatok

A Marriott az Ön referenciáiból vagy pályázatával kapcsolatos háttér-ellenőrzési jelentésekből is szerezhet Önről adatokat, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően A Marriott „Egyéb adatokat” is gyűjthet Önről, amelyek általában nem fedik fel az Ön személyazonosságát, vagy nem kapcsolódnak közvetlenül egy egyénhez. Amennyiben az egyéb adatok felfedik az Ön konkrét személyazonosságát vagy egy egyénhez kapcsolhatók, az említett egyéb adatokat személyes adatokként fogjuk kezelni. Az egyéb adatok kategóriájába tartoznak:

 • böngésző és eszköz adatai
 • alkalmazás és felhasználási adatok
 • sütik, pixelcímkék és más technológiák által gyűjtött adatok
 • demográfiai adatok és egyéb Ön által megadott adatok
 • összesített adatok

ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS FELFEDÉSE

A Marriott a következő okokból gyűjt és dolgoz fel Önről adatokat:

 • mert ezeket önként adta meg
 • mert ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy, kérése alapján, a munkaviszony megkezdése előtt lépéseket tegyünk
 • mert ez az adat különös fontossággal bír a Marriott számára és a Marriott-nak a törvény által biztosított jogos érdeke annak feldolgozása
 • hogy egy jogi kötelezettségünknek megfeleljünk
 • amikor szükséges egy egyén létfontosságú érdekeinek védelme érdekében

Ha a feldolgozás olyan adatokat érint, amelyeket Ön önként adott meg a Marriott-nak, vagy a feldolgozás az Ön beleegyezésén alapul, bármikor visszavonhatja az ehhez való hozzájárulását. Ha vissza szeretné vonni beleegyezését, kérjük, írjon az applicantprivacyinfo@marriott.com címre.

Az ezen a weboldalon keresztül megadott adatokat a Marriott globális személyzet-toborzási, kezelési és tervezési céljára fogjuk felhasználni, az alkalmazandó jogszabályok értelmében, a következőket beleértve:

 • pályázatának feldolgozása
 • képességei és képesítései felmérése egy állás betöltéséhez
 • referenciák ellenőrzésének elvégzése
 • hogy válaszoljunk a kérdéseire, és kommunikáljunk Önnel a pályázatával kapcsolatban, továbbá, hogy információt küldjünk Önnek a weboldallal, valamint a Marriott feltételeinek és irányelveinek módosításával kapcsolatban
 • az alkalmazandó jogszabályok vagy előírások betartása vagy azok megfigyelése
 • hogy megfelelő módon végezhessünk háttérellenőrzéseket, amint a Marriott egy pozíciót kínál fel Önnek
 • a Marriott egyéb jogos érdekeinek megvédése érdekében, például adminisztratív célokra, összesített vezetői jelentésekre, belső képzésre a Marriott számára és általában a Marriott Group-on belüli általános üzletvezetési kérésekre

Az Önre vonatkozó adatok a Marriott pályázóknak fenntartott adatbázisába fog bekerülni, és felhasználhatók az Ön jelentkezésétől eltérő lehetőségek figyelembe vételekor is. Ha nem szeretné, hogy a Marriott ezt megtegye: applicantprivacyinfo@marriott.com. Ha Önt a Marriott alkalmazza, az Ön pályázatával kapcsolatban gyűjtött személyes adatok a Marriott humánerőforrás-rendszerébe kerülnek be, és felhasználhatók az új alkalmazási folyamat kezelésére; bármely ilyen adat az Ön munkatársi fájljának részévé válhat, és más munkáltatással kapcsolatos célokra is felhasználható a hatályos jogszabályok alapján.

Ha azonban nem adja meg a pályázatához szükséges adatokat, a Marriott nem tudja figyelembe venni a pályázatát.

A Marriott megoszthatja a személyes adatokat olyan leányvállalatokkal, amelyek részt vesznek az adott munkakörre pályázó jelöltek értékelésében. A Marriott továbbra is felelős azokért a személyes adatokért, amelyeket a leányvállalatokkal közösen használ fel. A Marriott a személyzet azon tagjai számára teszi elérhetővé az adatokat, akiknek az illető adatok ismerete üzleti szükséglet irányelveink értelmében, beleértve a toborzással foglalkozó személyzetet, a humánerőforráson, információs technológiai részlegen és az Ön által megpályázott munkakörért felelős részlegen dolgozó személyzetet. Azoknak a leányvállalatoknak a listája, amelyek az Ön személyes adatait feldolgozhatják, kérés esetén érhető el (kérjük, olvassa el a jelen irányelv végén található „Kapcsolatfelvétel” részt).

A Marriott a személyes adatokat olyan harmadik fél-szolgáltatókkal oszthatja meg, akik például a weboldal hosting és üzemeltetési szolgáltatását, segítségnyújtást, háttérellenőrzést és hasonló szolgáltatásokat nyújtanak.

A Marriott az adatokat harmadik feleknek is továbbíthatja a Marriott eszközeinek vagy az állomány egészének vagy bármely részének bármilyen javasolt vagy tényleges átszervezése, összeolvasztása, eladása, közös vállalattá alakítása, átruházása, átutalása esetén (beleértve bármely csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatban).

Bizonyos korlátozott körülmények között a Marriott korlátozott számú személyes adatot oszthat meg a Marriott Group márkájú, általunk irányított tulajdonok tulajdonosaival.

A Marriott továbbá felhasználhatja és megoszthatja a személyes adatokat, amennyiben azt szükségesnek vagy megfelelőnek tartja: (a) az alkalmazandó törvények értelmében, beleértve az országon vagy térségen kívüli törvényeket; b) a jogi eljárás betartása érdekében; c) ahhoz, hogy válaszoljon az állami és kormányzati szervek, köztük az Ön országa vagy lakóhelye szerinti országon kívüli állami és kormányzati hatóságok kéréseire, valamint a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelmények teljesítésére; d) a Marriott feltételeinek érvényesítése érdekében; e) a Marriott működésének vagy bármelyik leányvállalatunk tevékenységének védelme érdekében; (f) a Marriott jogainak, magánéletének, biztonságának vagy tulajdonának és/vagy a leányvállalataink, Ön vagy mások védelme érdekében; és, (g) hogy a Marriott számára lehetővé tegye a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, vagy korlátozza a Marriott által elszenvedett károkat.

Az Ön személyes adatainak felfedése a személyes adatainak más országba történő továbbítását is magában foglalhatja. Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) [1] tartózkodik, akkor ez az EGT-n kívüli országokat is magába foglalhat. Ezen országok egy részéről az Európai Bizottság elismerte, hogy az EGT-előírásoknak megfelelő szintű védelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Ami a más országokba történő továbbítást illeti, a Marriott megfelelő intézkedéseket tett, mint például az EU-USA és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzsának keretrendszere, hogy megvédje az Ön adatait. Az Adatvédelmi pajzsunkra vonatkozó információt a „Hitelesített adatvédelmi pajzs” című rész ismerteti.

ADATMEGŐRZÉS

A Marriott a személyes adatokat addig őrzi meg, amíg az szükséges a jelen Nyilatkozatban leírt célok szempontjából, kivéve, ha az ennél tovább terjedő megőrzést a törvény írja elő vagy engedélyezi. A Marriott továbbá azért is megőrizheti az adatait, hogy megfontolja, hogy az Ön készségei alkalmasak-e más munkáltatási lehetőségekre. Ha nem szeretné, hogy a Marriott megőrizze személyes adatait erre a célra: applicantprivacyinfo@marriott.com. A Marriott eltávolíthatja az inaktív fiókok személyes adatait az adatbázisából, az alkalmazandó jogi vagy szabályozási kötelezettségek értelmében. Ezenkívül, a Marriott bármikor törölheti az Ön személyes adatait (beleértve a CV/szakmai önéletrajzát is) az adatbázisából bármilyen indoklás nélkül. Ezért kérjük, őrizzen meg egy saját másolatot a Marriott-nak megadott személyes adatokról.

PASSZÍV ADATGYŰJTÉS: SÜTIK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK

A Marriott és szolgáltatói „sütiket” és hasonló technológiákat használhatnak ezen a weboldalon. Kérjük, további információért olvassa el a Marriott Adatvédelmi és sütikről szóló nyilatkozatát a https://www.marriott.com/about/privacy.mi és Nyomon követési preferenciáit Marriott weboldalának alsó részén(https://www.marriott.com/default.mi).

HOZZÁFÉRÉS ÉS KIJAVÍTÁS

Ön hozzáférhet az itt tárolt személyes adataihoz, átnézheti és módosíthatja azokat azáltal, hogy újra belép az oldalra és frissíti fiókadatait. A frissített profil alapértelmezettként kerül majd felhasználásra az Ön legközelebbi pályázata során, online fiókja használatával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a profilján végrehajtott módosítások a Marriott által megtekinthetővé válnak. Ha olyan személyes adatokat szeretne módosítani, amelyeket egy bizonyos munkakörre való jelentkezéshez már elküldött, akkor frissítse az oldalát és küldje el újra a jelentkezését az illető munkakörre. A Marriott azt javasolja, hogy mielőbb frissítse személyes adatait, ha azok módosultak vagy ha pontatlanok.

Továbbá, a Marriott profiljában szereplő adatokhoz, a vonatkozó törvények által engedélyezett esetekben, kérheti a hozzáférést, azok javítását, korlátozását, törlését és hordozhatóságát is. A Marriott a hatályos jogszabályoknak megfelelőn fog válaszolni kérésére Ha Ön egy ilyen kérést szeretne benyújtani, írjon e-mailt az applicantprivacyinfo@marriott.com címre vagy lépjen kapcsolatba Marriott-tal e-mailben itt:

Marriott International, Inc.
Tehetségtoborzás
10400 Fernwood út
Bethesda, MD 20817
Amerikai Egyesült Államok

Kérelmében, kérjük, világosan adja meg, hogy mely személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, vagy azokon változtatni, hogy szeretné-e a Marriott-tól a személyes adatai törlését kérni az adatbázisból, vagy tudassa a Marriott-tal, hogy milyen határokat szeretne szabni a Marriott számára az Ön személyes adatainak felhasználására vonatkozóan. Az Ön védelme érdekében a Marriott csak az e-mail küldéséhez felhasznált e-mail címhez társított adatokra való kérelmet veszi figyelembe, és ellenőrizni fogja az Ön személyazonosságát a kérelem végrehajtása előtt. A Marriott az ilyen kéréseknek a lehető leghamarabb megpróbál megfelelni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos személyes adatok kivételt képezhetnek a hozzáférés, javítás vagy törlés ilyen joga alól a hatályos adatvédelmi törvények értelmében.

Panaszt nyújthat be a Marriott ellen a személyes adatai kezelésének módjáról az Ön országának vagy régiójának az adatvédelmi hivatalában. Olvassa el a „További információ” részt az elérhetőségekért.

BIZTONSÁG

A Marriott arra törekszik, hogy ésszerű szervezeti, technikai és adminisztratív intézkedéseket alkalmazzon a személyes adatok védelme érdekében a Marriott-on belül. Sajnálatos módon egyetlen adatátviteli vagy adattároló rendszer sem garantálhat 100%-os biztonságot. Ha oka van azt feltételezni, hogy a Marriott-tal való interakciója nem biztonságos többé (például ha úgy érzi, hogy a Marriott-nál levő valamelyik fiókjának biztonsága sérült), kérjük, haladéktalanul értesítse a Marriott-ot a problémáról a lent található „Kapcsolatfelvétel” résznél.

Ne küldjön érzékeny adatokat a Marriott-nak e-mailben. Az Ön kizárólagos felelőssége a megfelelő elővigyázatosság alkalmazása, amikor a Marriott-tal kommunikál.

HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA VEZETŐ LINKEK

Ez a weboldal más weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A jelen nyilatkozat nem foglalkozik, és a Marriott nem vállal felelősséget semmilyen harmadik fél adatvédelméért, adataiért vagy egyéb gyakorlatáért, beleértve bármely olyan harmadik félnek a weboldalát vagy szolgáltatását, amelyhez ez a webhely linket tartalmaz. Egy link jelenléte ezen az oldalon nem feltétlenül jelenti azt, hogy az oldalt, amelyhez a link vezet, vagy annak szolgáltatásait a Marriott vagy annak leányvállalatai jóváhagyták. A Marriott azt javasolja, hogy olvassa el az illető weboldalak jogi nyilatkozatait és adatvédelmi irányelveit.

A MUNKAHELY MEGPÁLYÁZÁSÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNY

Ez a weboldal lehetővé teszi, hogy állásokra jelentkezzen a világ minden részén, amely a Marriott központosított globális toborzási funkciójának köszönhető. Ez a weboldal az Egyesült Államokból van működtetve. Ennek megfelelően az ezen a weboldalon megadott minden személyes adatot az Egyesült Államokban gyűjtünk össze és az Egyesült Államok jogszabályai érvényesek azokra. Ha azonban a Marriott egy másik országban vagy régióban tartózkodó potenciális munkáltató leányvállalatával osztja meg az Ön személyes adatait, akkor az illető leányvállalat ezekkel az Irányelvekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait. Minden alkalmazási vagy egyéb foglalkoztatással kapcsolatos döntést az illető leányvállalat fog meghozni az adott ország vagy régió jogszabályainak megfelelően.

A GYERMEKEKRŐL

Ez a weboldal nem használható a hatályos jogszabályok értelmében a törvényes munkaképes kort be nem töltött személyek által. Arra kérjük őket, hogy ne adjanak meg személyes adatokat ezen a weboldalon.

A MARRIOTT JELENLEGI SZEMÉLYZETE

Ha jelenleg a Marriott-nak vagy valamelyik leányvállalatának dolgozik, akkor jogosultnak kell lennie arra, hogy a Marriott-on belül másik pozíciót kérjen a Karrier weboldal használatával. Ha elfogad egy ilyen pozíciót, a juttatási programjai és a humánerőforrások irányelvei megváltozhatnak. Kérjük, forduljon a HR-menedzseréhez az illető pozícióra való pályázat jogosultságának, a juttatási programoknak és a HR-politikáknak az ellenőrzéséért.

Ez a weboldal nem terjeszthető vagy használható olyan országban tartózkodó személy vagy jogalany által, amelyben az említett terjesztés vagy felhasználás a helyi törvényekbe vagy szabályozásokba ütközik.

HITELESÍTETT ADATVÉDELMI PAJZS

A Marriott az EU-USA és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzsának keretrendszerében tanúsítványt szerzett. Tanúsítványaink a következő címen találhatók meg: www.privacyshield.gov/list. Az Adatvédelmi pajzs alapelveivel kapcsolatos további információkért látogasson el a: www.privacyshield.gov oldalra. A HR-adatokra vonatkozó Adatvédelmi pajzs irányelveink itt olvashatók.

A NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A Marriott fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt a Nyilatkozatot a Marriott vagy a jelen weboldal jövőbeli fejleményeivel vagy az ipari és jogi fejlődési irányvonalakkal való lépés tartása érdekében. A Marriott a felülvizsgált Nyilatkozatot erre az oldalra fogja feltölteni, vagy weboldalának kezdőoldalán fog erről tájékoztatást nyújtani. Megállapíthatja a jelen Nyilatkozat felülvizsgálatának dátumát az oldal felső részén található „Utolsó frissítés” feliratra kattintva. Minden egyes módosítás akkor lép hatályba, amikor azokat erre az oldalra, a felülvizsgált Nyilatkozatba feltöltjük. Ha a Nyilatkozat módosítása után Ön továbbra is használja a jelen weboldalt, úgy tekintjük, hogy elfogadta annak módosításait. Ha nem ért egyet a jelen Nyilatkozat feltételeivel, egészben vagy részben, akkor úgy is dönthet, hogy nem használja tovább ezt a weboldalt.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő címen applicantprivacyinfo@marriott.com vagy postai úton:

Marriott International, Inc.
Tehetségtoborzás
10400 Fernwood út
Bethesda, MD 20817
Amerikai Egyesült Államok

Panaszkezelési gyakorlatainkra és kapcsolatainkra vonatkozó további információért, kérjük, olvassa el a Marriott USA Adatvédelmi pajzs — HR-adatok részét. Mivel az Ön e-mailes kommunikációja nem mindig biztonságos, kérjük, ne adjon meg e-mailben érzékeny adatokat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Továbbá Ön:

Kapcsolatba léphet az Ön országában vagy régiójában felelős adatvédelmi tisztviselővel a MarriottDPO@marriott.com. Az e-mailben kérjük, jelezze, hogy melyik országból lépett velünk kapcsolatba.

Panaszt nyújthat be az Ön országa vagy régiója számára kijelölt adatvédelmi hatóságnál, vagy ahol az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok állítólagos megsértése végbement, a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

ELISMERVÉNY

A jelentkezésem benyújtásával tudomásul veszem, hogy elolvastam és megértettem a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a fentiekben ismertetettek szerint, és megértettem és elfogadom személyes adataim gyűjtésére, felhasználására, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó intézkedéseket a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon.

UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2018. július 19.

MARRIOTT USA ADATVÉDELMI PAJZS IRÁNYELVEK – HR ADATOK

A Marriott International, Inc. és a jelen irányelvek végén felsorolt egyesült államokbeli társvállalkozói („Marriott”) létrehozták a jelen Adatvédelmi pajzs irányelveket annak érdekében, hogy segítsenek Önnek megérteni, hogyan kezeljük a humánerőforrásokkal („HR”) kapcsolatos adatokat, amelyeket az Európai Gazdasági Térségben („EGT”)[1]és Svájcban található leányvállalatainktól, tulajdonosainktól és franchise-vevőinktől kapunk, az adatvédelmi pajzs program keretein belül. Ezek az adatvédelmi pajzs irányelvek kiegészítik az Munkavállalói adatvédelmi nyilatkozatot és a Pályázói adatvédelmi nyilatkozatot. A jelen Adatvédelmi pajzs irányelvekben szereplő nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik az Munkavállalói adatvédelmi nyilatkozatban és a Pályázói adatvédelmi nyilatkozatban található nagybetűs részekével, hacsak nincs másképpen pontosítva.

A Marriott feliratkozott az EU-USA és a Svájc-USA adatvédelmi pajzs programjaiba („Adatvédelmi pajzs”), és az adatvédelmi pajzs alapelveinek való megfelelés mellett kötelezte el magát, amely magában foglalja a kiegészítő alapelveket (együttesen „Alapelvek”) minden egyes EGT-ből és Svájcból kapott HR adat esetében. Az Adatvédelmi pajzsról további információkat a következő oldalon talál: https://www.privacyshield.gov; továbbá a hitelesített szervezetek listája a következő címen található: www.privacyshield.gov/list.

Az EGT-ből és Svájcból kapott személyes adatok
A Marriott az EGT-ben és Svájcban működő jogi személyektől aktuális, múltbeli vagy jövőbeli Munkavállalói („Egyének”) személyes adatokat kaphat, mint például:

 • név, cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb elérhetőségi adatok
 • személyes adatok, például eltartott személyek, nemzeti azonosítószám és családi állapot
 • munkaengedélyi státusz
 • CV, szakmai önéletrajz, kísérő levél, korábbi munkatapasztalat és oktatási adatok
 • készségek és képességek
 • szakmai és egyéb munkával kapcsolatos licencek, engedélyek és igazolások
 • referenciákra vonatkozó adatok
 • más forrásokból származó adatok, beleértve az Ön referenciái vagy pályázatával kapcsolatos háttérellenőrzési jelentést, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően
 • a bevándorlási törvények által előírt dokumentáció
 • rendszer- és alkalmazás-hozzáférési adatok
 • kompenzációs és bérszámfejtési adatok
 • tehetségkezelési adatok, beleértve a pozíciót
 • vezetői nyilvántartások, beleértve a törzsrészvények vagy az igazgatói tisztség részleteit

Személyes adatok felhasználása
Minden személyes adatot, amelyet a Marriott összegyűjt, a Marriott és az ő szolgáltatói fogják kezelni az Munkavállalói adatvédelmi nyilatkozatban és a Pályázói adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett célokra. Ha a személyes adatait olyan célra kívánjuk felhasználni, amely lényegesen különbözik az említett céloktól, vagy ha azokat egy korábban nem azonosított harmadik fél előtt szeretnénk felfedni, akkor értesíteni fogjuk Önt. Önnek lehetősége van kizárkózni az ilyen felhasználások és/vagy közzétételek alól, amennyiben ezek személyes adatokat foglalnak magukba. A Marriott arra kéri Önt, hogy kerülje a hatályos jogszabályok értelmében érzékeny adatoknak minősülő adatok megadását, kivéve ha ezek az adatok a törvény által előírtak vagy megengedettek. A Marriott nem fogja korlátozni vagy más módon befolyásolni az Ön munkalehetőségeit, ha úgy dönt, hogy nem ad meg további önkéntes személyes adatokat.

Adatok felfedése partnerek és harmadik felek előtt
Személyes adatait az alábbiak előtt fedhetjük fel:

 • Marriott Group
 • Tulajdonosok: azáltalunk kezelt Marriott Group márkajelzésű tulajdonok tulajdonosai
 • Szolgáltatók: olyan vállalatok, amelyek a Marriott-ot termékekkel és szolgáltatásokkal látják el, mint például: bérszámfejtés, nyugdíjrendszer, juttatások,emberi erőforrás-szolgáltatások, teljesítmény-menedzsment, képzés, költséggazdálkodás, informatikai rendszerek beszállítói és támogatói, tőkekompenzációs programokban segítséget nyújtó harmadik felek, hitelkártya-társaságok, orvosok vagy egészségügyi szakemberek, kereskedelmi testületek és egyesületek, könyvelők, könyvvizsgálók, jogászok, biztosítók, bankárok és egyéb külső szakmai tanácsadók és szolgáltatók
 • Közigazgatási és kormányzati hatóságok: Olyan jogi személyek, amelyek a Marriott-ot szabályozzák vagy afölött joghatósággal rendelkeznek, mint például szabályozó hatóságok, bűnüldözés, állami szervek és az igazságügyi szervek
 • Társasági tranzakciók: a Marriott üzlet, eszközök vagy állomány egészének vagy bármely részének bármilyen javasolt vagy tényleges átszervezésével, összeolvasztásával, eladásával, közös vállalattá alakításával, átruházásával, átutalásával vagy más rendelkezésével kapcsolatos harmadik fél (beleértve bármely csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatban)

Időről időre a Marriott kénytelen lehet hozzáférhetővé tenni a személyes adatokat e nem társult harmadik felek számára. Egyes nem társult harmadik felek az Egyének hazai törvénykezésén kívül tartózkodhatnak, többek között az Egyesült Államokban. A harmadik-fél szolgáltatóktól elvárjuk a személyes adatok bizalmasságának védelmét, és azok kizárólag a Marriott-nak nyújtott szolgáltatások céljából való felhasználását, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelést. A Marriott továbbra is felelős marad az Ön személyes adataiért, amelyeket továbbít és másokkal közösen használ fel.

Adatok felfedése Szolgáltatók előtt 
A Szolgáltatók hozzáférhetnek azokhoz a személyes adatokhoz, amelyek szükségesek feladataik végrehajtásához, de nem használhatják fel a személyes adatokat a számunkra- vagy általunk nyújtott szolgáltatásoktól eltérő célokra. A Marriott megköveteli, hogy azok a Szolgáltatók, amelyek hozzáférnek az EGT-ből és Svájcból kapott személyes adatokhoz, a Adatvédelmi pajzs alapelvei által megkövetelt szintű védelmet biztosítsák. Felelősséggel tartozunk annak biztosításért, hogy Szolgáltatóink a személyes adatokat az Alapelvek szerinti kötelességeinknek megfelelő módon dolgozzák fel.

Adatbiztonság
Megfelelő fizikai, elektronikus és adminisztratív lépéseket tettünk azért, hogy megvédjük az Ön személyes adatait az elvesztés, visszaélés és jogtalan hozzáférés, felfedés, módosítás és megsemmisítés veszélyétől, figyelembe véve a személyes adatok természetét és az adatfeldolgozással járó kockázatokat.

Az adatok teljessége és a cél korlátozása
A személyes adatok gyűjtését és felhasználását a feldolgozás szempontjából releváns adatokra korlátozzuk, és nem fogjuk a személyes adatokat olyan módon feldolgozni, amely összeegyeztethetetlen azokkal a célokkal, amelyekre az adatokat gyűjtöttük, vagy amelyeket Ön azt követően engedélyezett. Megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok a tervezett felhasználásuk számára megbízhatóak, pontosak és teljesek legyenek, valamint olyan mértékben aktuálisak, amely a személyes adatok felhasználási céljához szükséges.

A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön kérheti tőlünk az Önről tárolt személyes adatok ellenőrzését, kijavítását vagy törlését az Ön humánerőforrás-képviselőjének küldött írott kérés segítségével.

Adatvédelmi pajzs végrehajtása és vitarendezés
Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel, kérjük az Ön humánerőforrás-képviselőjének segítségével indítsa el a kérvényét. Ki fogjuk vizsgálni és megpróbáljuk megoldani a személyes adatok felhasználására és felfedésére vonatkozó panaszokat és vitákat az Adatvédelmi pajzs alapelveinek megfelelően.

Ha nem elégedett az intézkedésekkel, kapcsolatba léphet az Ön országában vagy régiójában felelős adatvédelmi tisztviselővel a MarriottDPO@marriott.com. Kérjük jelezze az e-mailben, hogy mely országból vagy régióból lépett velünk kapcsolatba.

Ha mi nem tudjuk panaszait vagy vitáit megoldani, akkor a JAMS-szel is kapcsolatba léphet, akik díjmentesen kivizsgálják ügyét és segítségére lesznek panasza megoldásában. További információért látogasson el a https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield oldalra Ezenkívül panaszt nyújthat az Ön országa vagy régiója számára kijelölt adatvédelmi hatóságnál, vagy ahol az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok állítólagos megsértése végbement, a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

A Marriott vállalja, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságai (DPA) és a svájci szövetségi adatvédelmi és informatikai tisztviselő által létrehozott bizottsággal, és eleget tesz azok tanácsainak az EU-ból és Svájcból kapott humánerőforrási adatokkal kapcsolatban a munkaviszony keretében, amennyiben az alkalmazandó.

Amint azt a továbbiakban az Adatvédelmi alapelvek kifejtetik, egy kötelező érvényű választottbírósági lehetőség szintén a rendelkezésére áll, amelyhez Ön a másképpen meg nem oldott fennmaradó panaszait intézheti. A Marriott az Egyesült Államok szövetségi kereskedelmi bizottságának (FTC) vizsgálati és végrehajtási hatásköre alá tartozik.

Az adatok törvény által megkövetelt felfedése
Előfordulhat, hogy fel kell fednünk személyes adatait annak érdekében, hogy a hatóságok törvényes végrehajtási végzésének eleget tegyünk vagy nemzetbiztonsági okok miatt, vagy ha az ilyen intézkedés szükséges egy bírósági eljárás vagy a bírósági végzés tiszteletben tartásához, vagy ha bármilyen más okból a törvény előírja azt.

Kapcsolattartási adatok
Ha Ön egy pályázó és a jelen Adatvédelmi pajzs irányelveivel kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen: applicationprivacyinfo@marriott.com, vagy írjon a következő címre:

Marriott International, Inc.
Tehetségtoborzás
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Amerikai Egyesült Államok

Ha Ön egy Munkavállaló és a jelen Adatvédelmi pajzs irányelveivel kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi humánerőforrás képviselővel, vagy szükség esetén keresse fel az Ön országa vagy régiója számára kijelölt adatvédelmi tisztviselőt, a MarriottDPO@marriott.com. Kérjük jelezze az e-mailben, hogy mely országból vagy régióból lépett velünk kapcsolatba. Emellett Ön az adatvédelmi tisztviselőnek is írhat a következő címen:

Marriott International, Inc.
Adatvédelmi tisztviselő
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Amerikai Egyesült Államok

Adatvédelmi irányelvek módosításai
Ezek az irányelvek időnként módosulhatnak az Adatvédelmi pajzs követelményeivel összhangban. Ön megállapíthatja a jelen irányelvek legutóbbi felülvizsgálatának dátumát az oldal felső részén található „UTOLJÁRA FRISSÍTVE” feliratra kattintva. Az irányelveinkben végzett minden egyes módosítás akkor lép hatályba, amikor azokat erre az oldalra, a felülvizsgált irányelvekbe feltöltjük.

A jelen irányelvek által lefedett Marriott amerikai egyesült államokbeli jogalanyok
Marriott Hotel Services, Inc.
Marriott International Administrative Services, Inc.
Marriott Rewards, Inc.
Marriott Worldwide Reservation Services, LLC
Starwood Hotels & Resorts Management Company, LLC
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
Starwood Reservations LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
Galaxy Hotel Systems LLC


[1] Az EGT az EU országait, valamint Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát foglalja magába.