דילוג לתוכן

סקירה כללית של התנאים וההגבלות של מועדון החברות

חברות Marriott Bonvoy והטבותיה מוצעות לפי שיקול דעתה של Marriott. למריוט ולשותפי הנסיעות שלה יש את הזכות, ללא הגבלה, לשנות, להגביל, או לבטל את התקנון, התקנות, התגמולים ורמות התגמול של התוכנית בכל עת, עם או בלי הודעה מוקדמת, למרות ששינויים כאלה עשויים להשפיע על ערך הנקודות או מיילים שכבר צברו, היכולת להשתמש בנקודות או מיילים שנצברו, או על היכולת להשיג תגמולים מסוימים. מריוט ושותפי הנסיעות שלה עשויים, בין היתר:

  • להגדיל או להקטין את מספר הנקודות או המָיילים שמתקבלים עבוּר שהייה או שנדרשים לקבלת תגמול;
  • להגביל, לשנות או לבטל תגמול כלשהו;
  • להוסיף תאריכים ללא מבצעים, להגביל את חדרי האורחים שזמינים למימוש תגמולים בכל מלון משתתף, לשנות או להגביל את המלונות המשתתפים, או להגביל בדרך אחרת את המשך הזמינות של התגמולים;
  • לשנות את הטבות המועדון, את שותפי התיירות, את המיקומים ש-Marriott או שותפי הנסיעה שלה משרתים, את תנאי השתתפות, את הכללים לצבירה, למימוש, לשמירה או לחילוט של נקודות או מָיילים, או את הכללים המסדירים את השימוש בתגמולים;
  • לשנות או לבטל את התגמולים של שותפי התיירות שלה. צבירת נקודות או מָיילים אינה מזכָּה את חברי המועדון בזכויות מוקנות כלשהן ביחס לנקודות, למָיילים, לתגמולים או להטבות בתוכנית. בצבירת נקודות או מָיילים, החברים אינם רשאים להסתמך על זמינות מתמשכת של כל תגמול או רמת תגמול.

לעיון בכל התנאים וההגבלות של Marriott Bonvoy