159 South He Nan Road, Huangpu District, Shanghai 200010 China
+86 21 2321 8888

Discounts and Savings

Renaissance® Shanghai Yu Garden Hotel