Ashram Marg, Near Jawahar Circle, Rajasthan, Jaipur 302015 India
+91 141 456 7777

Jaipur Marriott® Hotel