Novo-Sadovaya St. 162 V, Samara 443011 Russian Federation
+7 846 277-83-40

Renaissance® Samara Hotel