Hopp til innholdet

Oversikt over vilkår for lojalitetsprogrammet

Marriott Bonvoy-medlemskap og medlemskapsfordeler tilbys etter Marriotts skjønn.Marriott og Marriott sine reisepartnere har rett til, uten begrensning, å endre, begrense, modifisere eller kansellere programregler, forskrifter, belønninger og belønningsnivåer når som helst, med eller uten varsel, selv om slike endringer kan påvirke verdien av poeng eller miles som allerede er oppsamlet, muligheten til å bruke oppsamlede poeng eller miles, eller muligheten til å oppnå visse belønninger.Marriott og Marriott sine reisepartnere kan blant annet:

  • øke eller redusere antall poeng eller flybonuser som tildeles for et opphold eller som kreves for å utløse en bonus;
  • trekke tilbake, begrense, endre eller kansellere enhver bonus;
  • legge til utilgjengelige datoer, begrense hvor mange rom som er tilgjengelige for bonusinnløsning på et hvilket som helst deltakende hotell, endre eller begrense deltakende hoteller, eller på annen måte begrense tilgjengeligheten av bonuser;
  • endre programfordeler, reisepartnere, steder som betjenes av Marriott eller dets reisepartnere, betingelser for deltakelse, regler for å opptjene, innløse, beholde eller tape poeng eller flybonuser, eller regler for bruk av bonuser;
  • og endre eller kansellere reisepartnerbonuser. Akkumulering av poeng eller flybonuser gir ikke medlemmer noen sikre rettigheter med hensyn til poeng, flybonuser, bonuser eller programfordeler. Når medlemmer samler opp poeng eller flybonuser, er det ikke gitt at alle bonuser eller bonusnivåer forblir tilgjengelige over tid.