Centrum ochrony prywatności

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.

GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI MARRIOTT GROUP

Grupa MarriottOtwiera się w nowym oknie przeglądarki ceni swoich gości i zdaje sobie sprawę ze znaczenia ich prywatności. Chcemy, aby nasi goście wiedzieli, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane (łącznie „Dane”).

Preferencje dotyczące prywatności

W firmie Marriott szanujemy prywatność użytkowników i chcemy zapewnić im dostęp do informacji oraz możliwość wyboru, aby mogli wyrazić swoje preferencje dotyczące tego, co i w jakim zakresie udostępniają oraz kiedy i jak się z nimi kontaktujemy.

otwarty

Chcemy dowiedzieć się, co jest ważne dla naszych użytkowników, i zapewnić im spersonalizowane doświadczenie. Zgodnie z treścią naszej Globalnej Polityki Prywatności na naszych stronach internetowych używamy narzędzi cyfrowych, takich jak pliki cookie i tagi. Pliki cookie pomagają nam również w świadczeniu, ochronie i ulepszaniu naszych usług. Aby dostosować swoje preferencje, odwiedź naszą stronę Preferencje śledzenia.

otwarty

Chcemy nawiązywać kontakt z użytkownikami w sposób, który im odpowiada, tak często jak tego sobie życzą. Aby ustawić swoje preferencje, użytkownik loguje się do swojego profilu programu lojalnościowego i wybiera Preferencje dotyczące komunikacji. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy użyć linku znajdującego się u dołu każdej naszej wiadomości. UWAGA: Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z komunikacji, będziemy nadal wysyłać wiadomości transakcyjne dotyczące rezerwacji lub pobytów, w tym ankiety przed przyjazdem, potwierdzenia i badania satysfakcji gości.

otwarty

Jeśli użytkownik zażąda dostępu, zmieni, usunie, ograniczy lub zechce zastrzec przetwarzanie swoich Danych Osobowych, które wcześniej nam przekazał, lub jeśli chciałby otrzymać elektroniczną kopię swoich Danych Osobowych do celów przesłania ich innej firmie (w zakresie, w jakim uprawnienia te przysługują użytkownikowi na mocy przepisów prawa), prosimy o wypełnienie niniejszego formularzaOtwiera się w nowej przeglądarce. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących formularza lub naszego procesu prosimy o kontakt pod adresem privacy@marriott.com lub pocztą tradycyjną:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Stany Zjednoczone Ameryki

Dane kontaktowe EEA:
Hotele Marriott Limited
Globalna zgodność
Barnard's Inn
86 Fetter Lane
Londyn EC4A 1EN
Zjednoczone Królestwo

Ze względów bezpieczeństwa spełniamy jedynie żądania dotyczące danych osobowych związanych z adresem e-mail i/lub numerem konta programu lojalnościowego, które użytkownik wskazał w swoim wniosku, i może być konieczne zweryfikowanie tożsamości użytkownika przed spełnieniem określonych żądań. O ile jest to zgodne z przepisami prawa, możemy pobrać stosowną opłatę na pokrycie kosztów udzielenia odpowiedzi na wniosek użytkownika.

Marriott uznaje i szanuje prywatność naszych gości. Postaramy się spełnić prośbę gościa tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem.

DANE OBJĘTE NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące ochrony prywatności Grupy Marriott w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych:

 • za pośrednictwem obsługiwanych przez nas witryn internetowych, z których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności, w tym Marriott.com i innych witryn internetowych należących do Grupy Marriott lub przez nią kontrolowanych (zwanych razem Witrynami);
 • za pośrednictwem aplikacji udostępnionych przez nas do użytku na komputerach i urządzeniach mobilnych lub za ich pośrednictwem (Aplikacje);
 • za pośrednictwem naszych stron mediów społecznościowych, które kontrolujemy i z których użytkownicy uzyskują dostęp do Polityki Prywatności (razem nasze Strony Mediów Społecznościowych);
 • poprzez wiadomości e-mail, które wysyłamy do użytkownika z łączem do niniejszej Polityki Prywatności oraz poprzez komunikację z nami online lub osobiście;
 • od stron trzecich, w tym Autoryzowanych Licencjobiorców, Strategicznych Partnerów Biznesowych, Właścicieli i Franczyzobiorców oraz Innych Źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi i inne strony trzecie, jak również
 • gdy użytkownik odwiedza jeden z naszych obiektów lub domów i willi oferowanych na platformie Homes and Villas by Marriott International (Homes and Villas) lub poprzez inne interakcje offline (razem Wizyty w Obiektach i Interakcje Offline).

Witryny, Aplikacje i nasze Strony w Mediach Społecznościowych nazywamy razem „Usługami Online”, a razem z Wizytami w Obiektach i Interakcjami Offline — „Usługami”. Użytkownicy Usług zgadzają się na warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Powrót do góry

GROMADZONE DANE

Od odwiedzających naszą stronę użytkowników zbieramy Dane Osobowe zgodnie z prawem, aby móc lepiej obsługiwać naszych gości. Dane Osobowe to informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną lub odnosić się do użytkownika jako możliwej do zidentyfikowania osoby:

 •  Nazwa
 •  Płeć
 •  Adres pocztowy
 •  Numer telefonu
 •  Adres e-mail
 •  Numer karty kredytowej i debetowej lub inne dane dotyczące płatności
 •  Preferencje językowe
 •  Data i miejsce urodzenia
 •  Obywatelstwo, paszport, wiza lub inne dane identyfikacyjne wydane przez rząd
 •  Ważne daty, urodziny, rocznice i specjalne okazje
 •  Dane dotyczące uczestnictwa lub programu lojalnościowego (w tym karty płatnicze pod wspólną marką, przynależność do programów partnerów turystycznych)
 •  Dane pracodawcy
 •  Dane dotyczące planu podróży, grupy wycieczkowej lub aktywności
 •  Wcześniejsze pobyty lub interakcje gości, zakupione towary i usługi, specjalne usługi i prośby o udogodnienia
 •  Identyfikator konta w mediach społecznościowych, zdjęcie profilowe i inne publicznie dostępne dane lub dane udostępnione przez połączenie kont użytkownika w mediach społecznościowych i kont programów lojalnościowych

W bardziej ograniczonych okolicznościach możemy również gromadzić:

 • Dane o członkach rodziny i towarzyszach, imiona i wiek dzieci
 • Dane biometryczne
 • Informacje finansowe
 • Obrazy oraz dane wideo i audio za pośrednictwem: (a) kamer bezpieczeństwa zlokalizowanych w miejscach publicznych, takich jak korytarze i hole, w naszych obiektach; oraz (b) kamer noszonych na ciele przez naszych specjalistów ds. zapobiegania stratom i innych pracowników ochrony

Możemy również zbierać informacje o Preferencjach użytkownika i używać ich, aby ulepszyć przyszłe pobyty i doświadczenia użytkownika związane z nami, w tym informacje o jego zainteresowaniach i inne istotne informacje o użytkowniku, jakie pozyskujemy podczas jego pobytów. Mogą to być również pozytywne i negatywne informacje zwrotne od użytkownika dotyczące naszych usług, dzięki którym ulepszamy nasze usługi, a także określone ograniczenia dietetyczne lub zdrowotne zapewniające dobrostan użytkownika. Możemy również gromadzić dane na temat „Preferencji Osobistych” użytkownika, w tym między innymi informacje o specjalnych rocznicach (np. urodziny lub rocznica ślubu), rodzaj zajęć, w których preferuje uczestniczyć podczas pobytów, oraz jego hobby. Preferencje Osobiste mogą również zawierać szczegółowe informacje o tym, z kim użytkownik zwykle podróżuje, relacji tej osoby wobec użytkownika oraz jego stanie cywilnym.

Jeśli użytkownik przekazuje nam lub naszym Usługodawcom jakiekolwiek Dane Osobowe o innych osobach (np. dokonuje rezerwacji dla innej osoby), oświadcza tym samym, że jest do tego upoważniony i zezwala nam na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Powrót do góry

PLIKI COOKIE I INNE DANE

Możemy również gromadzić „Inne Dane", które generalnie nie wiążą się z ujawnieniem tożsamości użytkownika lub nie odnoszą się bezpośrednio do danej osoby. W zakresie, w jakim Inne Dane ujawniają tożsamość użytkownika lub odnoszą się do konkretnej osoby, będziemy traktować Inne Dane jako Dane Osobowe. Inne Dane obejmują:

 • Przeglądarka lub urządzenie użytkownika. Zbieramy określone dane za pośrednictwem przeglądarki lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia użytkownika, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, przeglądarka internetowa rodzaj i wersja oraz nazwa i wersja usług online (takich jak aplikacje), z których korzysta użytkownik. Używamy tych danych, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług Online.
 • Korzystanie z Aplikacji. Gromadzimy określone dane, gdy użytkownik pobiera Aplikację i z niej korzysta, w tym dane o użytkowaniu Aplikacji, data i godzina uzyskania dostępu do naszych serwerów przez Aplikację na urządzeniu użytkownika oraz informacje o danych i plikach, które zostały pobrane do Aplikacji na podstawie numeru urządzenia użytkownika. Używamy tych danych, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług Online. Nasze Aplikacje mogą zawierać zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) od stron trzecich, które mogą gromadzić i przesyłać Inne Dane w celu włączenia różnych funkcji w Aplikacji. Możemy również gromadzić identyfikatory reklamowe urządzeń mobilnych, aby ulepszyć i spersonalizować doświadczenie użytkownika oraz dostarczać odpowiednie produkty, treści lub reklamy, które będą wyświetlane w naszej Witrynie, aplikacjach lub reklamach zewnętrznych.
  • Zmiana preferencji aplikacji dotyczących zbierania identyfikatorów reklamowych urządzeń mobilnych. Aby ustawić swoje preferencje w naszej aplikacji Bonvoy™ Mobile, należy zalogować się do aplikacji, przejść do sekcji „Konto” i wybrać przycisk ustawień (ikona koła zębatego) w prawym dolnym rogu sekcji Konto. Następnie należy wybrać „Preferencje dotyczące komunikacji” i „Oferty od naszych partnerów”. Ponadto można zresetować identyfikatory reklamowe lub wyłączyć je w ustawieniach prywatności swojego urządzenia mobilnego.
  • Opcjonalne Funkcje Aplikacji. Nasze Aplikacje mogą zawierać opcjonalne funkcje udostępnione programistom przez system operacyjny urządzenia. Aby poprawić doświadczenie użytkownika, możemy poprosić o zgodę użytkownika na korzystanie z lokalizacji jego urządzenia, aparatu lub innych funkcji (np. Używanie aparatu urządzenia użytkownika do przechwytywania informacji o karcie kredytowej). Użytkownik może nie zezwalać na korzystanie z takich funkcji i wówczas wymagające ich funkcje Aplikacji mogą być dla niego niedostępne. Aby zarządzać tymi uprawnieniami należy przejść do ustawień urządzenia.
 • Pliki Cookies. Gromadzimy określone dane z plików cookie, czyli fragmentów danych przechowywanych bezpośrednio na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego korzysta użytkownik. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje o rodzaju przeglądarki, czasie poświęconym na Usługi Online, odwiedzanych stronach, odsyłającym adresie URL, preferencjach językowych i innych zagregowanych danych o ruchu. Używamy funkcjonalnych plików cookie, aby pozyskać dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, efektywniejszego wyświetlania treści, gromadzenia danych statystycznych, personalizacji korzystania z Usług Online oraz rozpoznania komputera użytkownika w celu wspomagania użytkownika w korzystaniu z Usług Online. Gromadzimy również dane statystyczne z plików cookie na temat korzystania z Usług Online, aby stale ulepszać projekt i funkcjonalność, rozumieć sposób korzystania z Usług Online i pomagać w rozwiązywaniu wszelkich innych kwestii. Reklamowe pliki cookie pozwalają nam ponadto wybrać, które reklamy lub oferty z największym prawdopodobieństwem będą dla użytkownika atrakcyjne, i wyświetlać je podczas używania Usług Online. Używamy ich również do wysyłania e-maili marketingowych oraz śledzenia odpowiedzi na reklamy online i e-maile marketingowe. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html Otwórz w nowej karcie przeglądarki.
  • Rezygnacja z Plików Cookie:
   • Użytkownik może wybrać, czy chce zaakceptować pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub zarządzając preferencjami śledzenia poprzez kliknięcie na „Preferencje śledzenia” u dołu naszej strony głównej. W przypadku niezaakceptowania plików cookie, użytkownik może napotkać na pewne niedogodności w korzystaniu z usług online. Na przykład nie będziemy w stanie rozpoznać komputera użytkownika i będzie on musiał każdorazowo logować się za każdym razem, odwiedzając naszą witrynę. Użytkownik nie będzie również otrzymywać od nas reklam ani innych ofert, które są zgodne z jego zainteresowaniami i potrzebami. W tej chwili nie odpowiadamy na sygnały „Do-Not-Track” z przeglądarki.
  • Reklama Stron Trzecich:
   • Możemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika, gdy korzysta on z Usług Online, innych witryn internetowych lub usług online. Aby obsługiwać takie reklamy, firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w przeglądarce internetowej (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać związane z nią wybory, należy odwiedzić strony http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspOtwórz w nowej karcie przeglądarki i http://www.aboutads.info/Otwórz w nowej karcie przeglądarki .
  • Znaczniki pikselowe i inne podobne technologie. Gromadzimy dane z tagów pikselowych (znanych również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web i przezroczyste pliki GIF), które są używane w przypadku niektórych usług online, między innymi do śledzenia działań użytkowników usług online (w tym odbiorców wiadomości e-mail), mierzenia sukcesu naszych kampanie marketingowe i tworzenie statystyk dotyczących korzystania z usług online.
  • Analityka. Gromadzimy dane za pośrednictwem Google Analytics i Adobe Analytics, które wykorzystują pliki cookie i technologie do gromadzenia i analizowania danych o korzystaniu z Usług. Usługi te zbierają dane dotyczące korzystania z innych witryn internetowych, aplikacji i zasobów online. Użytkownik może dowiedzieć się o praktykach Google, przechodząc na stronę www.google.com/policies/privacy/‌partners/ Otwórz w nowej karcie przeglądarki i zrezygnować ze zgody, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Otwórz w nowej karcie przeglądarki. Więcej o Adobe i rezygnacji ze zgody można dowiedzieć się na stronie http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html Otwórz w nowej karcie przeglądarki.
  • Technologia Adobe Flash (np. Flash Local Shared Objects („Flash LSO”)) i inne podobne technologie. Gromadzimy dane za pośrednictwem Flash LSO i innych technologii w niektórych Witrynach, między innymi w celu gromadzenia i przechowywania danych dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług Online. Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki Flash LSO były przechowywane na jego komputerze, może dostosować ustawienia odtwarzacza Flash, aby blokować przechowywanie Flash LSO za pomocą narzędzi zawartych w Panelu ustawień przechowywania witrynOtwórz w nowej karcie przeglądarki. Może także zarządzać Flash LSO, przechodząc do panelu Globalne Ustawienia PrzechowywaniaOtwórz w nowej karcie przeglądarki i, postępując zgodnie z instrukcjami (które obejmują instrukcje wyjaśniające np. jak usunąć istniejące Flash LSO (określane jako „informacje” w witrynie Macromedia), jak zapobiec umieszczaniu Flash LSO na komputerze bez pytania użytkownika, oraz (dla Flash Player 8 i późniejszych wersji) jak zablokować Flash LSO, które nie są dostarczane przez operatora strony, którą aktualnie odwiedza użytkownik). Należy pamiętać, że ustawienie Flash Playera tak, aby ograniczał lub utrudniał akceptację Flash LSO, może ograniczyć lub utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash, w tym używanych z Usługami Online. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html Otwórz w nowej karcie przeglądarki.
  • Adres IP użytkownika. Pozyskujemy adres IP użytkownika — numer automatycznie przypisywany do komputera, z którego korzysta użytkownik, przez dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP jest identyfikowany i automatycznie zapisywany w naszych plikach dziennika serwera, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Online, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Używamy adresów IP do obliczania poziomów wykorzystania, diagnozowania problemów z serwerem i administrowania Usługami Online. Możemy również określić przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie jego adresu IP.
  • Dane Zagregowane i Posegmentowane. Możemy agregować dane, które zebraliśmy. Zagregowane dane nie pozwolą na osobistą identyfikację użytkownika ani żadnej innej osoby. Możemy również wykorzystywać zarówno Dane Osobowe, jak i Inne Dane, aby podzielić klientów na segmenty lub grupy w celu dostarczania reklam lepiej dopasowanych do odbiorców.
  • Usługi Lokalizacyjne. Możemy ustalać dokładną fizyczną lokalizację urządzenia użytkownika za pomocą satelity, wieży telefonii komórkowej, sygnałów Wi-Fi lub innych technologii. Będziemy gromadzić te dane, jeśli użytkownik wyrazi zgodę za pośrednictwem Aplikacji lub innego programu (podczas pierwszego logowania lub później) w celu ulepszenia ofert specjalnych i włączenia funkcji opartych na lokalizacji na urządzeniu mobilnym. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji, Aplikacja lub inny program będzie nadal gromadzić dane o lokalizacji w zależności od wybranego przez użytkownika sposobu udostępniania danych.
   • Rezygnacja z Usługi Lokalizacji: Użytkownik może wybrać, za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia, opcję udostępniania lokalizacji tylko wtedy, gdy używana jest Aplikacja, lub nigdy. Jeśli lokalizacja będzie udostępniana tylko wtedy, gdy Aplikacja jest używana, będziemy mieć dostęp do danych do czasu wylogowania się lub zamknięcia aplikacji lub użycia ustawień telefonu lub innego urządzenia użytkownika do wyłączenia funkcji lokalizacji dla aplikacji Bonvoy ™ lub innego programu.

  Powrót do góry

JAK I GDZIE GROMADZIMY DANE UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Grupy Marriott w odniesieniu do Danych Osobowych i Innych Danych, które zbieramy w następujący sposób:

 • Usługi Online. Gromadzimy Dane Osobowe lub Inne Dane, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszymi Usługami Online, wykonując takie działania jak np. przeglądanie, dokonywanie rezerwacji, kupowanie towarów i usług z naszych witryn internetowych lub aplikacji, komunikowanie się z nami lub łączenie się z nami w inny sposób lub publikowanie na stronach mediów społecznościowych, zapisywanie się do newslettera lub branie udziału w ankiecie, konkursie lub ofercie promocyjnej.
 • Wizyty w obiekcie i interakcje offline. Gromadzimy Dane Osobowe użytkowników odwiedzających nasze obiekty, Domy i Wille lub korzystających z usług i punktów sprzedaży na miejscu, restauracji, usług konsjerża, klubów zdrowia, usług opieki nad dziećmi i spa. Gromadzimy również Dane Osobowe, osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych, które organizujemy, sponsorujemy lub w których bierzemy udział, lub udostępniających swoje Dane Osobowe w celu umożliwienia organizacji wydarzenia.
 • Centra Obsługi Klienta. Gromadzimy Dane Osobowe, gdy użytkownik dokonuje rezerwacji przez telefon, komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub czatu online lub kontaktuje się z obsługą klienta. Komunikaty te mogą być nagrywane w celu zapewnienia jakości usług i szkolenia pracowników.
 • Właściciele i Franczyzobiorcy. Zbieramy Dane Osobowe od właścicieli obiektów marki Marriott Group, którymi zarządzamy. Gromadzimy również Dane Osobowe od Franczyzobiorców obiektów Grupy Marriott, które są niezależnymi właścicielami i są obsługiwane na podstawie umowy franczyzowej z nami. Właściciele i Franczyzobiorcy działają niezależnie od Grupy Marriott. Do Franczyzobiorców zaliczani są również ich zewnętrzni operatorzy i firmy zarządzające.
 • Firmy Zarządzające Domami i Willami. Gromadzimy Dane Osobowe od firm i ich usługodawców, którzy zarządzają Domami i Willami, rezerwacjami Domów i Willi oraz zapewniają dodatkowe wsparcie podczas pobytu w Domach i Willach („Firmy Zarządzające Domami i Willami”). Firmy Zarządzające Domami i Willami działają niezależnie od Grupy Marriott.
 • Autoryzowani Licencjobiorcy. Zbieramy Dane Osobowe od firm, gdy zawieramy umowę licencyjną lub podobną umowę na sprzedaż towarów i usług pod marką Marriott Group („Autoryzowani Licencjobiorcy”). Do Autoryzowanych Licencjobiorców zaliczyć należy naszych partnerów własności wakacyjnej, Marriott Vacations Worldwide Corporation i Vistana Signature Experiences, Inc. Przykłady innych Autoryzowanych Licencjobiorców obejmują Cruise Yacht Optco Ltd. d/b/a The Ritz-Carlton Yacht Collection, deweloperów marki Marriott Group, partnerów w zakresie nieruchomości i kart kredytowych pod wspólną marką. Autoryzowani Licencjobiorcy działają niezależnie od Grupy Marriott.
 • Strategiczni Partnerzy Biznesowi. Gromadzimy Dane Osobowe od firm, z którymi współpracujemy, aby dostarczać gościom towary, usługi lub oferty, w oparciu o doświadczenia gości w naszych obiektach lub Domach i Willach, lub które naszym zdaniem będą dla nich interesujące („Strategiczni Partnerzy Biznesowi”). Strategicznymi Partnerami Biznesowymi są, między innymi, punkty sprzedaży w obiektach, partnerskie agencje podróży i przewodnicy, partnerzy w zakresie własności wakacyjnej, dostawcy samochodów do wynajęcia i platform do rezerwacji. Strategiczni Partnerzy Biznesowi działają niezależnie od Marriott Group.
 • Innych źródeł. Gromadzimy Dane Osobowe z publicznych baz danych, od wspólnych partnerów marketingowych i innych stron trzecich.
 • Urządzenia połączone z Internetem. Zbieramy Dane Osobowe i Inne Dane z urządzeń podłączonych do Internetu dostępnych w naszych obiektach. Na przykład, gdy użytkownik podłączy urządzenie do Internetu w hotelu, asystent głosowy może być dostępny do użytku w celu dostosowania zakwaterowania i wrażeń użytkownika.

Powrót do góry

DLACZEGO GROMADZIMY DANE UŻYTKOWNIKÓW (PODSTAWA PRAWNA)

CELOPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z CELEMPODSTAWY PRAWNE
Rezerwacja i rejestracja gościIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: umożliwianie rezerwacji miejsc hotelowych oraz związanych z nimi usług; komunikacja z gościem przed jego przybyciem (logistyka, zmiany, preferencje itp.); przetwarzanie płatności i kaucji.

Wykonanie umowy dla osoby fizycznej z gościem rezerwującym pokój

Uzasadnione interesy osoby rezerwującej pokój, na przykład uszanowanie jej preferencji, a także osób towarzyszących głównemu gościowi (np. współmałżonka, dzieci, przyjaciół)

Obowiązki prawne związane z transakcjami finansowymi, takie jak obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji.

Usługi recepcji na miejscuIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: umożliwianie zameldowania i wymeldowania; przetwarzanie płatności; zapewnianie spójnych i spersonalizowanych usług i porad dotyczących usług na miejscu (na podstawie historii korzystania z usług lub wyrażonych preferencji); świadczenie usług concierge, przechowalni bagażu i parkingów; ustalenia z zewnętrznymi dostawcami w imieniu gości (np. koordynowanie wycieczek krajoznawczych; organizowanie taksówek, transportu wahadłowego i usług szofera; umożliwianie rezerwacji w restauracjach i na imprezach); udostępnianie i zarządzanie dostępem do Wi-Fi, telewizji i innych usług komunikacyjnych (w tym dostępem do udogodnień centrum biznesowego, takich jak faks i kserokopiarka) oraz systemów rozrywki (w tym PlayStations i odtwarzacze muzyki); umożliwianie spożywania posiłków w pokoju (z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń dietetycznych lub zdrowotnych zgłoszonych przez gościa); usługi sprzątania (w tym preferencje dotyczące specjalnych poduszek, kołder i innych życzeń gościa) oraz usługi pralni chemicznej; obsługa wniosków, zapytań i reklamacji klientów; oraz określanie uprawnień do towarów i usług z ograniczeniami wiekowymi (takich jak alkohol lub rozrywka dla dorosłych w pokoju).

Wykonanie umowy, w tym przetwarzanie płatności

Uzasadnione interesy, na przykład uszanowanie preferencji gościa (np. pokój w pobliżu windy lub na najwyższym piętrze)

Zgoda, np. gromadzenie informacji dotyczących preferencji żywieniowych określonych przez gościa

Obowiązki prawne, w tym gromadzenie krajowych numerów identyfikacyjnych, o ile jest to wymagane prawem

Konferencje i wydarzeniaIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: informowanie klientów o konferencjach i planowaniu innych wydarzeń („Wydarzenia”); ułatwianie rezerwacji Wydarzeń; angażowanie się w komunikację przed Wydarzeniem (logistyka, zakwaterowanie, zmiany itp.); przygotowanie i koordynowanie Wydarzeń zgodnie z instrukcjami, oczekiwaniami i preferencjami klienta; umożliwianie cateringu; informowanie o fakturowaniu i odzyskiwaniu należnych kwot; przetwarzanie płatności i kaucji; przeprowadzanie kontroli zdolności kredytowej; obsługa wniosków, zapytań i reklamacji klientów; oraz komunikacja z uczestnikami podczas Wydarzeń.

Wykonanie umowy, w tym gromadzenie informacji dotyczących zaplanowanego Wydarzenia

Uzasadnione interesy, takie jak odpowiadanie na skargi klientów lub wątpliwości związane z Wydarzeniem

Obowiązki prawne związane z transakcjami finansowymi, takie jak obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji

Działalność ogólna i operacyjna MarriottIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: zarządzanie obsługą klienta w celu umożliwienia wysyłania zapytań, komentarzy i reklamacji dotyczących naszych usług (np. osobiście, telefonicznie, poczta elektroniczną lub za pośrednictwem mediów społecznościowych); zarządzanie bezpieczeństwem i zapobieganie oszustwom; zarządzanie usługami online (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych); monitorowanie i analizowanie korzystania z usług oraz analityki danych w celu ulepszania usług, marketingu, programów, ogólnego doświadczenia klientów, gromadzenia informacji zwrotnych, przeprowadzania programów pilotażowych dla potencjalnych nowych usług oraz opracowywanie nowych i ulepszanie istniejących usług; jak również ułatwianie fuzji, przejęć i innych form reorganizacji i restrukturyzacji naszej działalności (w tym potencjalnych transakcji).

Wykonanie umowy, w tym zapewnienie funkcjonowania usług online, tak aby osoby fizyczne mogły dokonywać rezerwacji lub zarządzać kontami lojalnościowymi

Uzasadnione interesy, takie jak odpowiadanie na skargi i wątpliwości klientów

Zgoda, np. na programy marketingowe

Obowiązki prawne związane z transakcjami finansowymi, takie jak obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji

Reagowanie na sytuacje awaryjne i incydentyIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa usług na miejscu; reagowanie na wypadki na miejscu oraz nagłe przypadki medyczne i inne sytuacje awaryjne (w tym umożliwianie świadczenia usług lekarskich na miejscu) oraz zarządzanie nimi i dokumentowanie ich; aktywne monitorowanie obiektów w celu zapobiegania wypadkom, reagowania na wypadki i dokumentowanie ich (w tym korzystanie z telewizji przemysłowej); zwracanie się o pomoc do służb ratunkowych; oraz wysyłanie powiadomień i alertów w przypadku incydentów lub sytuacji awaryjnych (takich jak SMS, e-mail, telefon, monity audiowizualne itp.).

Wykonanie umowy, np. zapewnienie bezpieczeństwa gości i personelu poprzez interakcje z personelem ochrony na miejscu

Uzasadnione interesy, takie jak monitorowanie nieruchomości za pomocą telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości i personelu

Obowiązki prawne, takie jak dokumentowanie wypadków na miejscu

Żywotne interesy gości, np. kontakt ze służbami medycznymi lub ratunkowymi w przypadku chorego gościa

Informacje prawne i zgodnośćZ tym celem wiąże się szereg działań, takich jak: przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa; przestrzeganie procedur prawnych; odpowiadanie na żądania władz publicznych i rządowych; spełnianie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa; egzekwowanie naszych warunków; ochrona naszych operacji; ochrona praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Grupy Marriott, gości, odwiedzających i innych osób oraz umożliwienie nam dochodzenie wszelkich dostępnych środków prawnych oraz ograniczanie szkód, jakie może ponieść firma Marriott.

Obowiązki prawne, takie jak przestrzeganie procesów prawnych

Uzasadnione interesy, takie jak egzekwowanie warunków w celu ochrony znaków towarowych

Żywotne interesy gości, w tym kontaktowanie się ze służbami ratunkowymi lub porządkowymi w przypadku zakłóceń i incydentów z udziałem gości

Usługi spa, beauty, golfa i fitnessIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: umożliwianie rezerwacji; określanie kwalifikowalności do korzystania z usług; honorowanie niepełnosprawności lub innych ograniczeń zdrowotnych oraz zapewnianie odpowiednich i bezpiecznych form aktywności, usług i zabiegów; zapewnianie spójnej i spersonalizowanej usługi w oparciu o wcześniejsze wybory i preferencje wyrażone przez daną osobę; przetwarzanie płatności; organizowanie wymaganych specjalistów na potrzeby określonych zabiegów i usług; oraz obsługa wniosków, zapytań i reklamacji klientów.

Wykonanie umowy, w tym przetwarzanie płatności

Zgoda, np. gromadzenie informacji o problemach z plecami podczas świadczenia usług masażu

Uzasadnione interesy, w tym świadczenie spersonalizowanych usług (np. oferowanie możliwości gry w golfa w oparciu o wcześniejszą aktywność)

Obowiązki prawne związane z transakcjami finansowymi, takie jak obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji

Żywotne interesy gości (np. kontuzja podczas korzystania ze sprzętu fitness)

Usługi w zakresie żywności i napojówIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: umożliwianie rezerwacji; uwzględnianie preferencji żywieniowych; zapewnianie spójnej i spersonalizowanej usługi w oparciu o historię korzystania z usług i preferencje wyrażone przez daną osobę; przetwarzanie płatności; organizowanie rezerwacji oraz obsługa wniosków, zapytań i reklamacji klientów.

Wykonanie umowy, w tym przetwarzanie płatności

Zgoda, np. gromadzenie informacji o ograniczeniach dietetycznych lub zdrowotnych gościa przy zamawianiu posiłków

Uzasadnione interesy, w tym świadczenie spersonalizowanych usług (np. oferowanie gościowi czerwonego wina na podstawie wcześniejszych wyborów)

Obowiązki prawne związane z transakcjami finansowymi, takie jak obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji

Żywotne interesy (np. gdy gość źle się poczuje w jednej z restauracji)

Usługi związane z dziećmi (dla rodziców i opiekunów prawnych)Istnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: zapewnianie opieki nad dziećmi/niani hotelowej, usługi klubiku dla dzieci i programów golfowych dla juniorów; umożliwianie rezerwacji; przygotowanie i koordynacja zakwaterowania i usług hotelowych zgodnie z preferencjami, instrukcjami i oczekiwaniami gości; usługi w zakresie płatności i fakturowania; usługi gastronomiczne (np. specjalne menu dla dzieci lub specjalne zniżki na śniadania dla dzieci poniżej określonego wieku).

Realizacja umowy, np. pobyt dziecka w określonym wieku w pokoju z rodzicami może wiązać się z dodatkowymi opłatami lub rabatami

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, np. zaspokajanie potrzeb dzieci

Uzasadnione interesy, np. zapewnienie łóżeczka dziecięcego lub szlafroków dziecięcych oraz innych udogodnień dla dzieci

Obowiązki prawne związane z transakcjami finansowymi, takie jak obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji

Żywotne interesy gości, np. gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w klubiku dla dzieci

Programy lojalnościowe, konta i zarządzanie relacjamiIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: rejestrowanie użytkowników w programach lojalnościowych i innych programach dla klientów oraz programach kart płatniczych; określanie kwalifikowalności do różnych programów i powiązanych usług; zarządzanie programami lojalnościowymi; zapewnianie spójnych i spersonalizowanych usług w oparciu o historię korzystania z usług i preferencje wyrażone przez uczestników; zapewnienie dostępu do usług online; przetwarzanie płatności; powiadamianie uczestników o zmianach w programach, zasadach i warunkach oraz obsługa wniosków, zapytań i reklamacji składanych przez uczestników.

Wykonanie umowy, w tym naliczanie punktów i dystrybucja korzyści

Zgoda, np. uszanowanie preferowanego sposobu komunikacji (np. e-mail, SMS)

Uzasadnione interesy, w tym zarządzanie wyborami uczestników programu dotyczącymi sposobu, w jaki chcą zdobywać, śledzić i wykorzystywać punkty

Obowiązki prawne związane z transakcjami finansowymi, takie jak obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji

Marketing, promocje i konkursyIstnieje szereg działań związanych z tym celem, takich jak: informowanie o produktach i usługach, które mogą zainteresować gości; dostarczanie spersonalizowanych reklam produktów i usług na wybranych stronach internetowych; ułatwianie udziału w loteriach, konkursach i innych promocjach (takich jak konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji w mediach społecznościowych) i obsługa wniosków, zapytań i reklamacji klientów.

Wykonanie umowy, np. wypełnienie zobowiązań związanych z konkursem

Zgoda, np. uszanowanie preferowanego sposobu komunikacji (np. e-mail, SMS)

Uzasadnione interesy, takie jak dostarczanie reklam podobnych produktów i usług

Obowiązki prawne, w tym zarządzanie informacjami zgodnie z zasadami dotyczącymi loterii

WIĘCEJ INFORMACJI O PREFERENCJACH UŻYTKOWNIKA

Naszym celem jest lepsza obsługa i spełnianie oczekiwań użytkowników, jak również zapewnienie im preferowanego poziomu gościnności na każdym etapie, od momentu rezerwacji do momentu wymeldowania. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

PREFERENCJE OSOBISTECELEPODSTAWA PRAWNA
RoczniceChcielibyśmy pomóc naszym gościom w obchodzeniu wszelkich wyjątkowych rocznic lub urodzin podczas pobytu w naszych obiektach. Na przykład możemy zanotować te daty, aby wręczyć gościowi prezent urodzinowy lub rocznicowy.Zgoda, o ile ma zastosowanie.
Rodzaj aktywności i hobby (takie jak wycieczki na plażę, opieka nad dziećmi, fitness, szczegóły dotyczące podróży i transportu, klub dla dzieci, teatr, restauracja itp.)Chcemy mieć pewność, że będziemy świadczyć usługi, które poprawią doświadczenia naszych gości w kontakcie z Marriott. W tym celu możemy zanotować preferencje gości dotyczące rodzajów działań, w których lubią uczestniczyć, abyśmy mogli zapewnić im podobne doświadczenia podczas ich przyszłych pobytów w naszych obiektach.Zgoda, o ile ma zastosowanie.
Relacje (mąż, żona, syn, córka itp.)Rozumiemy, że Preferencje użytkownika mogą się zmieniać w zależności od tego, z kim podróżuje (np. preferowany typ pokoju). Możemy prowadzić rejestr osób towarzyszących, aby móc zapewnić maksymalny komfort pobytu użytkownika w hotelu Marriott. Na przykład, jeśli wiemy, że użytkownik podróżuje z małymi dziećmi, możemy sami zaplanować dodatkowe zakwaterowanie, takie jak łóżeczko dziecięce lub składane łóżko.

Uzasadniony interes w celu zapewnienia wyjątkowej obsługi.

Zgoda, o ile ma zastosowanie.

Preferencje dotyczące nieruchomości, klubów i obiektówChcemy mieć pewność, że będziemy świadczyć usługi, które poprawią doświadczenia naszych gości podczas pobytu w Marriott. W tym celu możemy zanotować preferencje gości dotyczące naszych obiektów, klubów i usług, na podstawie wcześniejszych preferencji dotyczących naszych klubików dla dzieci, usług opiekunki, usług spa i beauty, gry w golfa, restauracji i centrum fitness.

Uzasadniony interes w celu zapewnienia wyjątkowej obsługi.

Zgoda, o ile ma zastosowanie.

Preferencje dietetyczneChcemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo, zadbać o ich samopoczucie oraz zapewnić usługi, które poprawią ich doświadczenia z Marriott. Na przykład możemy zanotować preferencje gościa dotyczące posiłków lub napojów, abyśmy byli przygotowani, jeśli gość poprosi o obsługę pokoju lub zje posiłek w jednej z naszych kawiarni lub restauracji.

Uzasadniony interes w celu zapewnienia wyjątkowej obsługi.

Zgoda, o ile ma zastosowanie.

JAK I KIEDY UDOSTĘPNIAMY DANE

Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu gościnności i Usług, dlatego też udostępniamy Dane Osobowe i Inne Dane następującym stronom trzecim:

 • Grupa Marriott. Ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane innym firmom z Grupy MarriottOtwórz w nowej karcie przeglądarki w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, takich jak świadczenie i personalizowanie Usług, komunikacja z użytkownikiem, umożliwianie korzystania z programów lojalnościowych i realizacja naszych celów biznesowych. Udostępniamy Dane Osobowe i Inne Dane użytkownika wykorzystywane podczas rezerwacji odpowiednim obiektom i podmiotowi Marriott w celu realizacji i zakończenia rezerwacji.
 • Usługodawcy. Ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane zewnętrznym dostawcom usług, w tym na przykład firmom, które zapewniają hosting witryn internetowych, analizę danych, przetwarzanie płatności, realizację zamówień, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługę klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, marketing, audyt i inne usługi.
 • Franczyzobiorcy. Ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane franczyzobiorcom obiektów marki Marriott Group w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Franczyzobiorcy mają ograniczone prawo do wykorzystywania niektórych Danych Osobowych do własnych celów i dlatego uznawani są za niezależnych administratorów danych na potrzeby przetwarzania danych w następujący sposób: Franczyzobiorcy koordynują pobyty użytkowników w hotelach, które obsługują, i zarządzają nimi, więc muszą wykorzystywać do tego celu Dane Osobowe użytkowników. Franczyzobiorcy mogą również wykorzystywać Dane Osobowe użytkowników w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych, w tym prowadzenia ksiąg i rejestrów.
 • Właściciele: ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane Właścicielom obiektów marki Marriott Group w celach opisanych w niniejszej Globalnej Polityce Prywatności. Właściciele mają ograniczone prawo do korzystania z określonych Danych Osobowych do własnych celów i dlatego są uznawani za niezależnych Administratorów Danych na potrzeby przetwarzania w następujący sposób: Właściciele mogą wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika do wypełniania swoich zobowiązań prawnych, w tym do prowadzenia ksiąg i rejestrów.
 • Firmy Zarządzające Domami i Willami. Ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane Firmom Zarządzającym Domami i Willami oraz ich usługodawcom w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, takich jak świadczenie, umożliwianie świadczenia i personalizowanie Usług, umożliwianie prowadzenia programów lojalnościowych i ich własnego marketingu.
 • Autoryzowani Licencjobiorcy. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane naszym Autoryzowanym Licencjobiorcom, w tym Ritz-Carleton Yacht Collection i Marriott Vacations Worldwide, w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, takich jak świadczenie i personalizowanie Usług, spełnianie żądań gości i świadczenie ich własnych usług marketingu. W ramach licencji goście mogą kupować towary i usługi marki Marriott, w tym obiekty używane na potrzeby własności wakacyjnej.
 • Partnerzy Na Terenie Obiektu i/lub Partnerzy Podróży. Możemy udostępniać dane użytkownika na rzecz spa, restauracji, klubów fitness, konsjerża i innych punktów w naszych obiektach w celu świadczenia usług i ich własnego marketingu, na przykład Disney Destinations, LLC i Walt Disney Travel Company, gdy użytkownik przebywa w jednym z naszych obiektów powiązanych z Walt Disney World®. Takie udostępnianie umożliwia nam również zapewnienie jednego źródła zakupu pakietów obejmujących usługi związane z podróżami, takie jak bilety lotnicze, wynajem samochodów i pakiety wakacyjne.
 • Strategiczni Partnerzy Biznesowi. Zgodnie z obowiązującym prawem ujawniamy Dane Osobowe i Inne Dane wybranym Strategicznym Partnerom Biznesowym, którzy dostarczają towary, usługi i oferty, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Udostępniając dane tym Strategicznym Partnerom Biznesowym, jesteśmy w stanie udostępnić użytkownikowi spersonalizowane usługi i wyjątkowe doświadczenia związane z podróżami.
 • Powiązane Konta i Działania Promocyjne. Współpracujemy ze Stronami Trzecimi, które umożliwiają rejestrację w ich usługach lub udział w ich promocjach. Na przykład niektóre firmy umożliwiają korzystanie z numeru programu lojalnościowego lub loginu do Usług Online, aby umożliwić korzystanie z ich usług lub rejestrację w ich serwisie. Do takich firm można zaliczyć linie lotnicze i wypożyczalnie samochodów, a także sponsorów loterii i konkursów. Ponadto dostawca konta w mediach społecznościowych umożliwia połączenie takiego konta z kontem Usług Online lub logowanie się do konta Usług Online z konta w mediach społecznościowych. Rejestrując się w ich serwisie, użytkownik wyraża zgodę na na udostępnienie danych osobowych i innych danych powyższym stronom trzecim. Użytkownik, który nie chce, abyśmy udostępniali jego dane osobowe lub inne dane w ten sposób, nie musi podawać numeru konta programu lojalnościowego stronom trzecim ani używać swojego loginu do Usług Online, aby zarejestrować się w promocjach stron trzecich, ani też łączyć swojego konta Usług Online z kontami w usługach stron trzecich. Dane udostępnione w ten sposób będą podlegać polityce prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityce Prywatności.
 • Program eFolio. W przypadku pracowników firmy, która uczestniczy w programie Marriott Group eFolio, którzy zarezerwują pokój przy użyciu firmowego kodu lub opłacą wydatki firmową kartą kredytową, wyciąg z ich konta folio zawierający towary i usługi może zostać przesłany do ich firmy i dostawcy karty kredytowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania Danych Osobowych pracownika przez pracodawcę, firmę obsługującą karty kredytowe lub bank i nie odpowiadamy za praktyki tych podmiotów.

Inne przypadki wykorzystania i udostępniania danych:

Będziemy wykorzystywać i udostępniać Dane Osobowe, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne: (a) w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu przestrzegania procedur prawnych; (c) odpowiadania na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów spoza kraju zamieszkania użytkownika, oraz spełnianie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu ochrony naszej działalności, na przykład w razie reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części działalności, aktywów lub zapasów Grupy Marriott (w tym postępowań upadłościowych lub podobnych postępowań); (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Grupy Marriott, użytkownika lub innych osób; oraz (g) aby umożliwić nam korzystanie z dostępnych środków prawnych lub ograniczenie szkód, które możemy ponieść.

Możemy wykorzystywać i ujawniać Inne Dane w dowolnym celu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione na mocy obowiązującego prawa.

Powrót do góry

TWOJE DANE TWÓJ WYBÓR — PREFERENCJE I PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

W Marriott uważamy, że każdy użytkownik powinien mieć wybór w odniesieniu do swoich danych. Poniżej przedstawiamy informacje i możliwość wyboru preferencji dotyczących tego, co i w jakim zakresie zostanie udostępnione oraz kiedy i jak będziemy kontaktować się z użytkownikami.

Komunikacja i preferencje

 • Aby zmienić sposób i częstotliwość kontaktów z nami, użytkownik musi zalogować się do swojego profilu na koncie programu lojalnościowego i wybrać Preferencje dotyczące komunikacji.
 • Można także skorzystać z linku do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się u dołu każdej naszej wiadomości.
 • Użytkownik, który nie chce już otrzymywać wiadomości e-mail związanych z marketingiem, może z nich zrezygnować, odwiedzając naszą stronę rezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej przesłanej przez nas wiadomości e-mail.
 • Ponadto użytkownik może zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych, wysyłając list na adres: Internetowa Obsługa Klienta — Rezygnacja z subskrypcji, 1818 North 90 Street, Omaha, Nebraska 68114-1315 USA.
 • UWAGA: W przypadku rezygnacji przez użytkownika z e-maili marketingowych, będzie on nadal otrzymywać od nas wiadomości transakcyjne dotyczące swoich rezerwacji lub pobytów, w tym ankiety przed przyjazdem, potwierdzenia i badania satysfakcji gości.
 • Jeśli użytkownik chce zmienić swoje Preferencje pobytu, musi zalogować się na swoje konto programu lojalnościowego i wybrać Opcje pokoju, Preferencje pobytu.

Pliki Cookie i Inne Dane

Aby uzyskać informacje na temat wyborów dotyczących Plików Cookie i Innych Danych, zobacz sekcję dotyczącą Plików Cookie i Innych Danych powyżej.

Jak zażądać dostępu, zmienić, usunąć, ograniczyć lub zastrzec przetwarzanie swoich Danych Osobowych

Użytkownik, który chciałby uzyskać dostęp do przekazanych nam wcześniej Danych Osobowych, zmienić je, usunąć, ograniczyć ich wykorzystanie lub zrezygnować z ich przetwarzania lub zgłosić chęć otrzymania elektronicznej kopii swoich Danych Osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w takim zakresie, w jakim prawa te przysługują użytkownikowi na mocy przepisów), powinien odwiedzić nasz Portal Praw Indywidualnych i wypełnić ten formularzOtwórz w nowej karcie przeglądarki. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących formularza lub naszego procesu, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@marriott.com. Prosimy także o odwiedzenie zakładki Kontakt.

Ze względów bezpieczeństwa spełniamy jedynie żądania dotyczące Danych Osobowych powiązanych z adresem e-mail i/lub numerem konta programu lojalnościowego, które użytkownik wskazał w swoim wniosku. W związku z tym konieczne może być zweryfikowanie tożsamości użytkownika przed spełnieniem niektórych żądań. O ile jest to zgodne z przepisami prawa, możemy pobrać stosowną opłatę na pokrycie kosztów udzielenia odpowiedzi na wniosek użytkownika.

Marriott uznaje i szanuje prywatność naszych gości. Postaramy się spełnić prośbę gościa tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę w związku z określonym działaniem lub czynnościami, może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób wskazany w sekcji „Kontakt” poniżej.

Powrót do góry

INNE WAŻNE POSTANOWIENIA

Podmioty spoza Grupy Marriott

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy prywatności, danych lub innych praktyk podmiotów spoza Grupy Marriott, w tym Franczyzobiorców, Właścicieli, Firm Zarządzających Domami i Willami, Autoryzowanych Licencjobiorców, Strategicznych Partnerów Biznesowych ani innych stron trzecich obsługujących jakąkolwiek witrynę lub usługę, do której odnoszą się Usługi, usługę płatniczą, program lojalnościowy lub witrynę internetową, która jest stroną docelową dostawców szybkiego Internetu w naszych obiektach, i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne z powyższych. Umieszczenie łącza w Usługach Online nie oznacza poparcia przez nas połączonej witryny lub usługi. Zasadniczo nie mamy kontroli nad gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem Danych Osobowych przez strony trzecie i nie odpowiadamy za nie.

Ponadto nie odpowiadamy za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie danych ani treść polityk prywatności i praktyki stosowane w tym zakresie przez inne organizacje, w tym Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM lub innych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platformy mediów społecznościowych, dostawców systemu operacyjnego, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych, które użytkownik ujawnia innym organizacjom za pośrednictwem Aplikacji lub naszych stron mediów społecznościowych.

Bezpieczeństwo

Staramy się stosować rozsądne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych Osobowych. Niestety żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik ma powody, aby sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna (np. uważa, że bezpieczeństwo jego konta zostało naruszone), prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym fakcie zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

Przechowywanie

Będziemy przechowywać Dane Osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania danych uwzględniają następujące aspekty:

 • Okres, przez jaki utrzymujemy z użytkownikiem stałą relację i świadczymy Usługi na jego rzecz (na przykład tak długo, jak użytkownik ma u nas konto lub korzysta z Usług)
 • Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania zapisów transakcji użytkownika przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć)
 • Czy przechowywanie jest wskazane, biorąc pod uwagę naszą sytuację prawną (np. w przypadku przedawnienia, postępowania sądowego lub działań wyjaśniających)

Wrażliwe dane

O ile nie jest to wyraźnie wymagane, prosimy o niewysyłanie i nieujawnianie nam w ramach Usług lub za ich pośrednictwem ani w inny sposób jakichkolwiek Wrażliwych Danych Osobowych (np. numeru ubezpieczenia społecznego, numeru podatnika, numeru paszportu, numeru prawa jazdy lub innego numeru identyfikacyjnego wydanego przez rząd; danych karty kredytowej lub debetowej lub numeru konta finansowego, z kodem lub hasłem, które umożliwiałyby dostęp do konta, historii kredytowej lub bez nich; lub informacji o rasie, religii, pochodzeniu etnicznym, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej, informacji medycznych lub zdrowotnych, informacji genetycznych lub biometrycznych, szablonów biometrycznych, informacji o przekonaniach politycznych lub filozoficznych, przynależności do partii politycznych lub związków zawodowych, informacji o przeszłości, danych sądowych, w tym wyciągów z rejestrów karnych lub informacji dotyczących innych postępowań sądowych lub administracyjnych).

Korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie

Usługi nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i prosimy, aby nie przekazywały one Danych Osobowych za pośrednictwem Usług.

Przelew zagraniczny

Grupa Marriott jest organizacją globalną i świadczy usługi na całym świecie. Transgraniczne udostępnianie danych ma zasadnicze znaczenie dla Usług i pozwala klientom korzystać z tej samej wysokiej jakości usług w każdym miejscu na świecie. W rezultacie, z zastrzeżeniem przepisów prawa, będziemy przekazywać Dane Osobowe i Inne Dane zebrane w związku z Usługami do podmiotów w krajach, w których standardy ochrony danych mogą różnić się od tych w kraju zamieszkania klienta. Dokonując rezerwacji, odwiedzając lub zatrzymując się w obiekcie marki Marriott lub korzystając z dowolnej usługi marki Marriott Group, klient rozumie, że przesyłamy jego dane osobowe w skali globalnej.

W określonych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych krajach będą uprawnione do dostępu do Danych Osobowych użytkownika.

Komisja Europejska uznaje niektóre kraje spoza EOG za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów dostępna tutaj)Otwórz w nowej karcie przeglądarki. Grupa Marriott podpisuje Standardowe Klauzule Umowne lub inny zatwierdzony mechanizm transgranicznego transferu, o ile to stosowne.

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Legenda „Ostatnia aktualizacja” u góry tej strony wskazuje, kiedy ostatnio aktualizowano niniejszą Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności dotyczącej Usług Online. Aby zapoznać się z wersją Polityki Prywatności, która weszła w życie bezpośrednio przed tą zmianą, prosimy o kontakt pod adresem privacy@marriott.com.

Powrót do góry

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@marriott.com.

Administratorem danych użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią jest Marriott International, Inc. z adresem:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Stany Zjednoczone Ameryki

Administratorem danych użytkowników mieszkających na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii jest Luxury Reservations Limited z adresem:

Luxury Reservations Limited
10 Earlsfort Terrace
Dublin D02 T380
Irlandia

Dodatkowe informacje

Administrator Danych

Grupa Marriott działa jako niezależny Administrator Danych w stosunku do naszych Właścicieli i Franczyzobiorców, którzy mają ograniczone prawo do korzystania z Danych, które gromadzimy w sposób opisany poniżej:

Właściciele: Ponieważ zarezerwowany przez użytkownika hotel może nie należeć do Grupy Marriott, ujawniamy Dane właścicielom obiektów marki Marriott Group w celach opisanych w niniejszej Globalnej Polityce Prywatności. Właściciele mają ograniczone prawo do korzystania z określonych Danych Osobowych do własnych celów i dlatego są uznawani za niezależnych Administratorów Danych na potrzeby wypełniania swoich zobowiązań prawnych, w tym do prowadzenia ksiąg i rejestrów.

Franczyzobiorcy: Ponadto niektóre hotele marki Marriott są własnością Marriott Group i są zarządzane na podstawie umowy franczyzowej z Marriott Group. W związku z tym ujawniamy Dane franczyzobiorcom obiektów marki Marriott Group w celach opisanych w niniejszej Globalnej Polityce Prywatności. Franczyzobiorcy mają ograniczone prawo do wykorzystywania niektórych Danych Osobowych do własnych celów, a zatem kwalifikują się jako niezależni administratorzy danych do celów zarządzania i koordynowania pobytu gości w hotelach oraz do wypełniania własnych zobowiązań prawnych, w tym prowadzenia ksiąg i dokumentacji.

Użytkownik może również:

 • Skontaktować z naszym specjalistą ds. ochrony danych dla danego kraju lub regionu pod adresem MarriottDPO@marriott.com. W wiadomości e-mail prosimy użytkownika o podanie, z jakiego kraju się z nami kontaktuje.
 • Złożyć skargę do organu ds. ochrony danych w swoim kraju lub regionie lub w innym miejscu domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych, wchodząc na stronę http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 Otwórz w nowej karcie przeglądarki.

Powrót do góry