Przejdź do treści

Przegląd Regulaminu Programu lojalnościowego

Uczestnictwo w programie Marriott Bonvoy i związane z nim korzyści są oferowane według uznania Marriott.Firma Marriott i jej partnerzy w zakresie podróży mają prawo, bez ograniczeń, do zmiany, ograniczenia, modyfikacji lub anulowania Zasad programu, przepisów, nagród i poziomów nagród w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, nawet jeśli takie zmiany mogą wpłynąć na wartość punktów lub mil już zgromadzonych, możliwość wykorzystania zgromadzonych punktów lub mil lub możliwość uzyskania określonych nagród.Marriott i jego partnerzy podróżni mogą m.in.:

  • zwiększać lub zmniejszać liczbę punktów bądź mil otrzymanych za pobyt lub wymaganych do uzyskania nagrody;
  • wycofać, ograniczyć, zmodyfikować lub anulować dowolną nagrodę;
  • dodawać daty niedostępności, ograniczać pokoje dostępne w ramach wykorzystania nagród w dowolnym hotelu uczestniczącym w Programie, zmieniać lub ograniczać hotele uczestniczące lub w inny sposób ograniczać ciągłą dostępność nagród;
  • zmieniać korzyści oferowane przez program, partnerów turystycznych, lokalizacje obsługiwane przez spółkę Marriott lub jej partnerów turystycznych, zmieniać warunki uczestnictwa, zasady zdobywania, wymieniania, zatrzymywania lub utraty punktów bądź mil, a także zasady regulujące korzystanie z nagród;
  • zmieniać i anulować nagrody partnera turystycznego. Zgromadzenie punktów lub mil nie daje uczestnikom żadnych praw nabytych w odniesieniu do punktów, mil, nagród lub korzyści z programu. Gromadząc punkty lub mile, uczestnicy nie mogą domniemywać ciągłej dostępności jakiejkolwiek nagrody lub poziomu nagrody.