Digital tillgänglighet

JW Marriott Marquis Hotel Dubai

Marriotts engagemang för digital tillgänglighet

En likvärdig upplevelse för alla

Marriott vinnlägger sig om att tillhandahålla en likvärdig digital upplevelse för gästerna, oavsett fysisk eller kognitiv förmåga. För att upprätthålla vårt åtagande följer vi riktlinjerna för tillgänglighet för webbplatsinnehåll (WCAG 2.1 till nivå AA) vid utformning, testning och utveckling av våra globala digitala tillgångar. Detta bidrar till att säkerställa att vårt innehåll är tillgängligt för alla – inklusive de som är beroende av hjälpmedel.

Våra digitala standarder, design- och utvecklingsteam samarbetar regelbundet för att säkerställa att vi följer bästa praxis för tillgänglighet och rådgör med American Foundation for the Blind (AFB), som förespråkar tillgänglighet och digital jämlikhet.

Marriott har upprättat en flerårig tillgänglighetsplan för den kanadensiska regionen. Granska planen (PDF)Öppnas i ett nytt webbläsarfönster .

Observera att den officiella texten är den engelska versionen av Marriott.com. Genom att tillhandahålla denna översättning hoppas vi kunna göra innehåll tillgängligt för fler av våra globala kunder. Var dock medveten om att eftersom översättningar görs med maskin, kanske de inte alltid är perfekta.