Hoppa till innehåll

SEO

Användarvillkor för Marriott Bonvoys deltagande i lojalitetsprogrammet All-Inclusive by Marriott Bonvoys™

 

Uppdaterad november 2023


1. INLEDNING


Följande användarvillkor ("All-Inclusive by Marriott-villkor") gäller för deltagande i All-Inclusive by Marriott Bonvoy ("All-Inclusive by Marriott") i Marriott Bonvoys lojalitetsprogram ("Lojalitetsprogram"). All-Inclusive by Marriott-villkoren införlivas härmed i de villkor som styr lojalitetsprogrammet ("Programregler").

 

Alla termer med versaler som inte definieras i dessa All-Inclusive by Marriott-villkor kommer att ha den betydelse som tillskrivs dem i programreglerna, tillgängliga på https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi och införlivas häri som referens. I den utsträckning det finns en direkt konflikt mellan programreglerna och dessa All-Inclusive by Marriott-villkor, gäller dessa All-Inclusive by Marriott-villkor med avseende på medlemmar i lojalitetsprogrammet ("medlemmar") som reser med All-Inclusive by Marriott.

 

Genom att delta i lojalitetsprogrammet accepterar du alla programregler, inklusive dessa All-Inclusive by Marriott-villkor. Det är ditt ansvar att läsa dem och att följa dem. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra och/eller modifiera All-Inclusive by Marriott-villkoren när som helst utan föregående meddelande och, om inte annat anges, kommer sådana ändringar att träda i kraft omedelbart efter publicering. Kontrollera därför dessa All-Inclusive by Marriott-villkor regelbundet efter ändringar. Företaget kommer att visa datumet för när dessa All-Inclusive by Marriott-villkor träder i kraft högst upp på denna sida.

 

 


2. DELTAGANDE

 

Om inget annat anges identifieras resortanläggningar på https://all-inclusive.marriott.com↗ ("All-Inclusive-plattformen"). De deltar i lojalitetsprogrammet i en unik egenskap som uttryckligen anges i All-Inclusive by Marriott-villkoren.

 

All-Inclusive by Marriott resortanläggningarna som deltar i lojalitetsprogrammet ("All-Inclusive-resort" eller "All-Inclusive-resorter") erbjuder året runt all inclusive-upplevelser som inkluderar rumsboende, måltider, drycker och en mängd olika aktiviteter. Vistelser på All-Inclusive-resorter är bokningsbara via All-Inclusive-plattformen med undantag för premievistelser (enligt definitionen i avsnitt 4) som måste bokas via Marriott.com, Marriotts mobilapp eller kundtjänst.

 

Medlemmar som bokar och bor på en All-Inclusive Resort omfattas i alla avseenden av programreglerna och All-Inclusive by Marriott-villkoren.

 

 

 

3. TJÄNA LOJALITETSPROGRAMPOÄNG OCH ELITE NIGHT-KREDIT

 

Behörighet. Medlemmar med ett aktivt medlemskonto och godkänd status är berättigade att få lojalitetsprogrampoäng, Elite Night-krediter och andra förmåner i lojalitetsprogrammet för alla genomförda vistelser på All-Inclusive-resorter. För att säkerställa att poäng sätts in på rätt medlemskonto måste medlemmar ange sitt korrekta medlemsnummer vid bokningstillfället, vid incheckningen eller före vistelsens slut.

 

Tjäna baspoäng. Medlemmar tjänar tio (10) baspoäng för varje USD, eller motsvarande i annan valuta, på kvalificerande utgifter (enligt definitionen nedan) som medlemmen ådrar sig och betalar.

 

Intjäning med flera rum. En medlem kan endast tjäna poäng på kvalificerande avgifter för upp till tre (3) gästrum med samma in- och utcheckningsdatum under en vistelse om medlemmen bor i ett av de reserverade gästrummen och betalar ett kvalificerande pris (enligt definitionen nedan) eller tillämpar en bonusinlösen för alla gästrummen.

 

Kvalificerande utgifter. "Kvalificerande utgifter" för vistelser på All-Inclusive-resorter inkluderar utan begränsning:

 • Kvalificerande priser för vistelser
 • Premiummat och premiumdryck (exklusive alkoholhaltiga drycker där det är förbjudet enligt lag) som köps på anläggningen utöver det kvalificeringspris som köpts
 • Utgifter för extra personer vid betalda vistelser till ett kvalificerat pris
 • Spa, golf och andra resort-drivna aktiviteter om de hanteras av All-Inclusive-resort
 • Skatter, serviceavgifter och dricks som ingår i det kvalificerande rumspaketets pris samt
 • I vissa begränsade fall kan skatter, serviceavgifter, dricks och/eller avgifter relaterade till andra oförutsedda utgifter som debiteras rumsräkningen vara berättigade till poäng

 

så länge medlemmen anger sitt medlemsnummer vid bokningstillfället eller vid incheckningen, bor i ett av de bokade rummen och betalar för avgifterna. Utgifter från mat- och dryckesställen som hanteras eller drivs av en tredje part kanske inte berättigar till intjäning av poäng. Utgifter som uppkommer på försäljningsställen som inte är belägna inom det medverkande hotellet eller All Inclusive-anläggningen är inte kvalificerande utgifter.

 

Kvalificerande priser. "Kvalificerande priser" inkluderar de flesta affärs- och fritidspriser, till exempel priser som finns på Marriott.com och All Inclusive-plattformen utan tillämpning av en rabattkod, standard- och premiumpriser för detaljhandeln, förskottsbetalningspriser, företagsförhandlade priser och nationella/regionala/lokala myndigheter. Om inget annat specifikt anges kommer medlemmar att erhålla sina förmåner på medlemsnivå under vistelser till kvalificerande priser.

 

Icke-kvalificerande utgifter. "Icke-kvalificerande utgifter" för vistelser på All-Inclusive-resorter som inte kvalificerar sig för poäng inkluderar utan begränsning:

 • Icke-kvalificerande priser för vistelser
 • Kostnadsfria tjänster
 • Inlösen av premier (inklusive kontanta delar av en premieinlösen)
 • Extra personavgifter på premievistelser
 • Avgifter för banketter, möten eller andra funktioner, med undantag för poäng som tjänats in i samband med Marriott Bonvoy Events enligt ett kvalificerat eventavtal
 • Vissa rumsskatter och andra skatter och avgifter som inte ingår i det kvalificerande rumspaketets pris
 • Andra avgifter som uppkommit på anläggningen inklusive parkering, affärscenter, butiker och andra tjänster från tredje part
 • Samt andra avgifter som betalats inklusive förseningsavgift, avgifter för tidig avresa, avgifter för utebliven ankomst för att inte checka in även om bokningarna betalades i sin helhet, obligatoriska eller automatiska avgifter och andra tillämpliga avgifter.

 

Icke-kvalificerande priser. "Icke-kvalificerande priser" är priser som en medlem betalar för en vistelse i ett gästrum som inte kvalificerar sig för att tjäna poäng och Elite Night-kredit eller få förmåner på medlemsnivå. Icke-kvalificerande priser bokas med följande metoder:

 • Gästrummet bokades via en researrangör, resebyrå online eller annan tredjepartskanal inklusive, utan begränsning, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com eller
 • Gästrummet bokades till ett gruppris som en del av ett event, möte, konferens eller organiserad rundresa, och medlemmen betalar inte direkt till All-Inclusive-anläggningen för ett sådant rum eller
 • Gästrummet bokades till ett pris för researrangör, grossist eller flygbesättning eller ett paket inklusive, utan begränsning, organiserade turer eller paketbokningar; eller
 • Gästrummet var gratis; eller
 • En kupong eller premie från tredje part löstes in för gästrummet.

 

Elite-bonuspoäng. Elite-bonuspoäng kommer att tilldelas för de baspoäng som tjänats in under vistelser och beror på medlemmens uppnådda Elite-medlemsnivå. Mer information finns på marriott.com/sv/loyalty/member-benefits.mi.

 

Elite Night-kredit. Elite Night-kredit kommer att tilldelas för varje natt av en vistelse till ett kvalificerande pris för det gästrum som medlemmen personligen betalar för och bor i, och inte för eventuella ytterligare rum som medlemmen kan ha betalat för.

 

Kvalificerande utgifter utan vistelse. Kvalificerande avgifter utan vistelse.​ Medlemmar kan tjäna poäng för kvalificerande avgifter som medlemmen ådrar sig, utan vistelse i ett gästrum, på ett deltagande försäljningsställe beläget på vissa deltagande anläggningar, inklusive All-Inclusive Resorts, listade på https://www.marriott.com/​loyalty/​earn/​earn-without-a-stay.mi​. Mer information finns på marriott.com/sv/loyalty/​terms/​default.mi #earn.

 

Intjäning av miles. Medlemmar kan tjäna miles istället för poäng genom att välja enhet under inställningar via sin medlemsprofil online.

 

Marriott Bonvoy Events. Medlemmar kan tjäna poäng eller miles och Elite Night-kredit för berättigade grupper, möten och event på All-Inclusive-resorter i samband med Marriott Bonvoy Events enligt ett kvalificerande evenemangsavtal om medlemmen är en berättigad mötesplanerare. Mer information finns på marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi#events.

 

Publicering av poäng. Förutsatt att medlemmens korrekta Marriott Bonvoy-kontonummer läggs till vid bokningstillfället eller före vistelsens slut, kommer poäng automatiskt att visas på medlemmens konto inom tjugoen (21) dagar efter avslutad vistelse.

 

 

4. LÖSA IN LOJALITETSPROGRAMPOÄNG

 

Premieinlösen. Om inget annat anges kan en medlem lösa in poäng mot en standardpremie eller PointSaversTM-premie  samt tillämpa en frinatt för en natt i ett standardrum (med befintliga sängkläder) på en All-Inclusive-resort ("Premievistelse"). Andra alternativ för inlösen av premier som inte erbjuds på All-Inclusive-resorter, inklusive uppgraderingpremier, kontanter + poängpremier och direkt premieanvändning. För mer information om varje premievistelse, se avsnitt 3.3 i programreglerna ("lös in poäng") som finns på https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi#redeem.

 

I mån av tillgång. Möjligheten att använda premieinlösen för en vistelse på en All-Inclusive-resort är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället och måste bokas via Marriott.com, Marriotts mobilapp eller kundtjänst.

 

Bokning av premieinlösen. När du gör en bokning för en premievistelse kommer de poäng som krävs och/eller tillämpade Free Night-premier att dras av och premieinlösen kommer att bifogas bokningen automatiskt, förutsatt att medlemmen har tillräckligt med poäng för hela vistelsen och/eller tillräckliga Free Night-premier enligt beskrivningen i avsnitt 3.3.c i programreglerna, beroende på vad som är tillämpligt. Premievistelser är endast giltiga för enskilda resor och är inte giltiga för gruppresor, paketresor, kongresser eller andra specialpriser och/eller paketprogram.

 

Begåvad Award Redemption Stays (Överföringar från tredje part). Vistelser för inlösen av belöningar är endast giltiga för användning av den medlem från vars konto vistelsen för inlösen av utmärkelsen behandlades och kan inte överföras, förutom vad som anges nedan. Medlemmar har möjlighet att överföra poäng till en annan medlems konto enligt beskrivningen i avsnitt 2.8 i programreglerna.

 

En medlem kan begära att en premievistelse utfärdas till en annan person och där medlemmen inte kommer att närvara under vistelsen (varje sådan vistelse, en (varje sådan vistelse, en ”gåvorelaterad premievistelse​” och, kollektivt, ”​gåvorelaterade premievistelser​”), endast när premievistelsen bokas via medlemssupport. Alla typer av premievistelser som listas under avsnitt 3.3 i programreglerna är berättigade att ges bort till en annan person, med undantag för Free Night-premier.

 

En medlem kan boka högst fem (5) gåvorelaterade premievistelser under ett kalenderår för ett och samma medlemskonto.

 

Vid bokning av en skänkt utmärkelseinlösenvistelse, måste en medlem till medlemssupporten uppge sitt medlemsnummer och namn, samt namnet på den person som kommer att bo på den deltagande fastigheten (mottagaren). Bådas namn och medlemsnummer måste uppges till medlemssupporten vid bokningen av den skänkta utmärkelseinlösenvistelsen. Om en medlem först gör en bokning av en utmärkelseinlösenvistelse, måste denna kontakta medlemssupporten för att därefter lägga till mottagarens namn. Det går inte att kontakta All-Inclusive-resorten för att lägga till mottagarens namn.

 

Om en medlem behöver göra en ändring av en befintlig reservation för inlösen av begåvad utmärkelse, de måste kontakta medlemssupporten. Datumändringar är beroende av tillgänglighet, och medlemmen ansvarar för ändringarna av poäng eller kontanter, som tillämpligt.

 

Vid incheckningen måste mottagaren av den gåvorelaterade premievistelsen uppvisa giltig legitimation och tillhandahålla ett kreditkort eller en kontant deposition till All-Inclusive-anläggningen för oförutsedda utgifter.

 

Garanti- och avbokningsregler. Standardreglerna för garanti och avbokning för All-Inclusive-anläggningen gäller för bokningar av premievistelser inklusive, utan begränsning, alla minimikrav på vistelsetid, krav på kreditkortsgaranti och avgifter för sen avbokning, uteblivna ankomster och tidig utcheckning.

 

En poängåterbetalning kan utfärdas för en vistelse som är kortare än antalet dagar för premien, men medlemmen måste informera receptionen på All-Inclusive-anläggningen i förväg om den tidiga utcheckningstiden för att poängåterbetalningen ska kunna utfärdas till medlemmens konto.

 

Om en medlem inte avbokar en garanterad premievistelse inom den tillåtna avbokningsperioden debiterar All-Inclusive-anläggningen det kreditkort som medlemmen tillhandahöll vid den tidpunkt då bokningen gjordes för den tillämpliga avbokningsavgiften och poängen som lösts in sätts in på medlemmens konto igen.

 

Antal poäng som krävs. Antalet poäng som krävs per natt för att få rum på All-Inclusive-resorter varierar beroende på All-Inclusive-resort, vilka rumstyper som finns tillgängliga på All-Inclusive-resort, vistelsens längd och kan också variera beroende på årstid. Poäng som krävs per natt uppdateras kontinuerligt och kan ändras när som helst. Om medlemmen gör en ändring av premievistelsen är medlemmen ansvarig för ändringarna av de poäng som krävs.

 

Det som ingår och utesluts vid inlösen av premievistelser.  En premievistelse på en All-Inclusive-resort täcker kostnaden för all inclusive-paketet som inkluderar, men inte är begränsat till, standardrummet (med befintliga sängkläder), rumsskatt, serviceavgift, resortavgift och standardmat och dryck, för upp till två personer. Extra personavgifter för en gäst nummer tre, fyra eller fler i rummet är en extra avgift och ingår inte i inlösen av premier som betalningsform. Denna avgift samt alla andra anläggningsavgifter är enligt lojalitetsprogrammet medlemmens ansvar och ingår inte i premievistelsen. Medlemmar i lojalitetsprogrammet måste informera alla All Inclusive-resorter om rätt antal gäster för varje bokning på en sådan All-Inclusive-resort, inklusive eventuella extra personer utöver den första och andra gästen, och rätt ålder på eventuella barn för varje sådan bokning. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra rumspriset som en medlem måste betala för en bokning för att återspegla rätt gästantal, inklusive barn, för en sådan bokning.

 

Standardrummen varierar mellan olika All-Inclusive-resorter. Med en premievistelse kan sängkläder, rökning och andra rumspreferenser begäras, men garanteras inte.

 

Elite Night-kredit på premievistelser.  En premievistelse på en All Inclusive-resort anses vara en kvalificerande vistelse och som sådan kommer medlemmen att få Elite Night-kredit för att tjäna Elite-medlemskapsstatus eller Lifetime Elite-medlemskapsstatus. En Medlem som använder en premie kommer endast att få Elite Night-kredit(er) för det gästrum där Medlemmen bor och kommer inte att få Elite Night-krediter för ytterligare gästrum.

 

Stanna för 5, betala för 4 erbjudande. All-Inclusive-resorter deltar i Erbjudandet Stanna 5, betala för 4. Mer information finns i avsnitt 3.3.d i programreglerna som finns på https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi#redeem.

 

Lämna All-Inclusive-resort.  Om en All-Inclusive-resort lämnar lojalitetsprogrammet av någon anledning efter att en medlem har gjort en bokning av premievistelse men före medlemmens vistelse, kommer företaget att göra rimliga ansträngningar för att få en sådan tidigare All-Inclusive-resort att respektera bokningen eller hjälpa till att ordna motsvarande boende i närheten; företaget kan dock inte garantera att några premier, uppgraderingar eller andra förmåner som en medlem kan tjäna under lojalitetsprogrammet kommer att uppfyllas.

 

Premievistelser utanför USA.  En premievistelse på en anläggning utanför USA är föremål för alla nödvändiga myndighetsgodkännanden, restriktioner och tillämpliga icke-hotellskatter. Premier inkluderar inte amerikanska federala inspektionsavgifter eller andra avgifter, utgifter, tilläggsavgifter, icke-hotellskatter eller kostnader eller utgifter som kan införas av utländska regeringar för internationella resor. Medlemmarna är ansvariga för dessa statliga skatter, avgifter osv.

 

Begränsade strukna datum.  All-Inclusive-resorter kan ha ett begränsat antal standardrum tillgängliga för inlösen på ett begränsat antal dagar.

 

Marriott presentkort. Medlemmar kan lösa in sina poäng mot Marriott-presentkort ("presentkort") som kan användas för vistelser, samt vid deltagande butiker, spa, golf- och mat- och dryckesställen och möteskostnader på All-Inclusive-resorter som fungerar under de berättigade varumärken som beskrivs i villkoren för presentkort på presentkortswebbplatsen↗ som finns på https://gifts.marriott.com/terms.html. Mer information finns i avsnitt 3.6.c i programreglerna som finns på https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi#redeem. Presentkort omfattas av ytterligare villkor som finns på presentkortswebbplatsen↗ som finns på https://gifts.marriott.com/terms.html.

 

 

 

5. MEDLEMSFÖRMÅNER

 

Följande förmåner tillhandahålls medlemmar med vistelser till ett kvalificerande pris eller en premievistelse på All-Inclusive-resorter. Vissa förmåner baseras på tillgänglighet och kan variera beroende på deltagande varumärke, enligt vad som anges nedan. Mer information om varje medlemsförmån finns i lojalitetsprogrammets regler på https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi. Observera att andra förmåner som tillhandahålls av deltagande anläggningar som beskrivs i lojalitetsprogrammets regler inte erbjuds på All-Inclusive-resorter.

FÖRMÅNER

MEDLEM
0-9 nätter/år
SILVER ELITE
10-24 nätter/år
GOLD ELITE
25-49 nätter/år
PLATINUM ELITE
50-74 nätter/år
TITANIUM ELITE
75+ nätter/år
AMBASSADOR ELITE
100+ nätter
och 23 000+ USD i kvalificerande utgifter/år*

Medlemspriser

Slutlig
bokningsgaranti

Poängbonus

10 % bonus
25 % bonus
50 % bonus
75 % bonus
75 % bonus

Sen utcheckning
(*baserat på tillgänglighet)

Elite välkomstgåva
Antal poäng

500 poäng per vistelse
1 000 poäng per vistelse
1 000 poäng per vistelse
1 000 poäng per vistelse

Förbättrat rum
Uppgraderingar

(*Baserat på tillgänglighet)

Garanterad rumstyp

Your24™

Cocktailparty för Elite-medlemmar
varje vecka

Resortrabatt för
oförutsedda utgifter

(gäller ej för
rumsavgift eller
tredjepartsleverantörer;
andra begränsningar
kan gälla)

5 %
10 %
15 %
20 %

Premiumviner och alkohol
Rabatter

5 %
10 %
15 %
20 %

Kostnadsfri åtkomst
till exklusiva områden på
resort (om tillgängligt)

En gratis
massage

25 minuter

  

 

 

 

Justeringar. Tjugoen (21) dagar efter avslutad vistelse på en All Inclusive-resort kan medlemmar begära krediter för poäng, miles eller kvalificerande nätter för Elite-status som inte visas i medlemmens konto, antingen på aktivitetssidan på lojalitetsprogrammets webbplats under "Rapportera en saknad vistelse", eller genom att kontakta medlemssupporten.

 

 • En medlem kan begära krediter för poäng/miles eller kvalificerande nätter för Elite-status som tjänats in i samband med ett kvalificerande event som inte återspeglas på en medlems konto genom att kontakta All-Inclusive-resorten där det kvalificerande eventet hölls. En sådan begäran måste tas emot inom ett (1) år efter den tillämpliga kvalificerande vistelsen, det kvalificerande eventet eller någon annan kvalificerande avgiftstransaktion för att få någon kredit.

 

Korrigering av förmån. När som helst och efter företagets eget gottfinnande (inklusive, utan begränsning, om en medlem inte var berättigad att tjäna en specifik förmån enligt dessa programregler) kan företaget korrigera (i) poängbeloppet eller antalet kvalificerande nätter som krediterats en medlems konto och (ii) alla andra förmåner som har krediterats en medlems konto, inklusive, utan begränsning, Elite-medlemskapsstatus eller Lifetime-status för Elite-medlemskap.

 

Utträde ur medverkande anläggning. Poäng kommer inte att ges, eller premier delas ut, till något dotterbolag eller närstående bolag till företaget annat än på deltagande anläggningar, inklusive All-Inclusive-resorter, om inte annat annonseras. Om en All-Inclusive-resort upphör att vara en medverkande anläggning kommer alla vistelser efter detta datum inte att vara berättigade att tjäna poäng oavsett när bokningen gjordes.

 

Alla övriga lojalitetsprogramregler gäller. https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi.