ข้ามไปที่เนื้อหา
 
 

ภาพรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสมาชิก

 
การเป็นสมาชิกแมริออท บอนวอยและสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแมริออท แมริออทและพันธมิตรการเดินทางมีสิทธิ์ แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบโปรแกรม กฎข้อบังคับ รางวัล และระดับรางวัลเมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อมูลค่าคะแนนหรือ ไมล์ที่สะสมแล้ว ความสามารถในการใช้คะแนนสะสมหรือไมล์ หรือความสามารถในการรับรางวัลบางอย่าง แมริออทและพันธมิตรการเดินทางอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เพิ่มหรือลดจำนวนคะแนนหรือไมล์ที่ได้รับสำหรับการเข้าพักหรือที่จำเป็นสำหรับรางวัล

  • ถอน จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกรางวัลใดๆ

  • เพิ่มวันที่ให้บริการอัตราพิเศษ จำกัดห้องพักที่สามารถแลกรางวัลได้ที่โรงแรมที่เข้าร่วม เปลี่ยนแปลงหรือจำกัดโรงแรมที่เข้าร่วม หรือมิฉะนั้น จำกัดความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องของรางวัล

  • เปลี่ยนสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม พันธมิตรการเดินทาง สถานที่ตั้งที่ให้บริการโดยแมริออทหรือพันธมิตรด้านการเดินทาง เงื่อนไขการเข้าร่วม กฎระเบียบในการรับ แลก รักษา หรือริบคะแนนหรือไมล์ หรือกฎระเบียบที่ควบคุมการใช้รางวัล

  • เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลพันธมิตรการเดินทาง การสะสมคะแนนหรือไมล์ไม่ได้ทำให้สมาชิกได้รับสิทธิพื้นฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนน ไมล์ รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม ในการสะสมคะแนนหรือไมล์ สมาชิกไม่อาจมั่นใจได้ถึงการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของรางวัลหรือระดับรางวัลใดๆ