İçeriğe Geç
 
 

Sadakat Programı Hüküm ve Koşullarına Genel Bakış

 
Marriott Bonvoy üyeliği ve avantajları Marriott'ın takdirine bağlı olarak sunulur. Marriott ve seyahat ortakları; yapılacak değişiklikler halihazırda birikmiş puan veya mil değerlerini, birikmiş puan veya millerin kullanılabilirliğini ya da belli ödülleri kazanmayı etkileyecek olsa dahi Program Kuralları, yönetmelikleri, ödülleri ve ödül seviyelerinde önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, sınırlandırma, düzenleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. Marriott ile seyahat ortakları, belirtilenlerin yanı sıra aşağıdakileri yapabilir:

  • bir konaklama karşılığında kazanılan ya da bir ödül için gereken puan ya da millerin sayısını düşürmek ya da artırmak;

  • herhangi bir ödülü geri çekmek, sınırlamak, değiştirmek veya iptal etmek;

  • kampanya dışı tarihler eklemek, katılımcı herhangi bir otelde ödül kullanımı için ayrılan odaları sınırlamak, katılımcı otelleri değiştirmek veya sınırlamak, ödüllerin sürekli kullanılabilirliğine sınırlama getirmek;

  • programın avantajlarını, seyahat ortaklarını, Marriott veya seyahat ortakları tarafından hizmet verilen konumları, programa katılım koşullarını, puan veya mil kazanma, kullanma, bekletme ve kaybetme kurallarını ya da ödülleri kullanma kurallarını değiştirmek;

  • seyahat ortağı ödüllerini değiştirmek ya da iptal etmek; Puanların veya millerin biriktirilmesi üyelere puan, mil, ödül veya program avantajları ile ilgili kazanılmış haklar vermez. Puan ve mil biriktiren üyelerimiz ödül veya ödül seviyelerinin sürekliliğine güvenmemelilerdir.