Μετάβαση στο Περιεχόμενο

Επισκόπηση Όρων & Προϋποθέσεων Προγράμματος Επιβράβευσης

Η συνδρομή Marriott Bonvoy και τα προνόμιά του προσφέρονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Marriott. Η Marriott και οι ταξιδιωτικοί συνεργάτες της έχουν το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό, να αλλάξουν, περιορίσουν, τροποποιήσουν ή ακυρώσουν τους Κανόνες του Προγράμματος, τους κανονισμούς, τις επιβραβεύσεις και τα επίπεδα επιβραβεύσεων ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, ακόμη κι αν αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των πόντων ή των μιλίων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, τη δυνατότητα χρήσης των συγκεντρωμένων πόντων ή μιλίων ή τη δυνατότητα απόκτησης συγκεκριμένων επιβραβεύσεων. Η Marriott και οι ταξιδιωτικοί συνεργάτες της έχουν το δικαίωμα, μεταξύ άλλων:

  • να αυξήσουν ή να μειώσουν τον αριθμό πόντων ή μιλίων που λαμβάνουν για μια διαμονή ή απαιτούνται για μια επιβράβευση,
  • να αποσύρουν, περιορίσουν, τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν οποιαδήποτε επιβράβευση,
  • να προσθέσουν ημερομηνίες που εξαιρούνται, να περιορίσουν τα δωμάτια που είναι διαθέσιμα για εξαργύρωση επιβράβευσης σε οποιοδήποτε συμμετέχον ξενοδοχείο ή να περιορίσουν με άλλον τρόπο τη συνεχή διαθεσιμότητα των επιβραβεύσεων,
  • να αλλάξουν τα προνόμια του προγράμματος, τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες, τις τοποθεσίες που προσφέρει η Marriott ή οι ταξιδιωτικοί συνεργάτες της, τους όρους συμμετοχής, τους κανόνες για απόκτηση, εξαργύρωση, διατήρηση ή κατάργηση πόντων ή μιλίων, ή τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των επιβραβεύσεων,
  • να αλλάξουν ή να ακυρώσουν τις επιβραβεύσεις ταξιδιωτικών συνεργατών τους. Η συγκέντρωση πόντων ή μιλίων δεν παρέχει στα μέλη τυχόν δικαιώματα αναφορικά με πόντους, μίλια, επιβραβεύσεις ή προνόμια προγράμματος. Κατά τη συγκέντρωση πόντων ή μιλίων, τα μέλη δεν μπορούν να βασίζονται στη συνεχή διαθεσιμότητα των αντίστοιχων πόντων, μιλίων, επιβραβεύσεων ή προνομίων προγράμματος.