Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος αφοσίωσης

Updated January 2022

Από το Φεβρουάριο του 2019, το πρόγραμμα αφοσίωσης για την Marriott International, Inc. είναι το Marriott Bonvoy™ (εφεξής το «Πρόγραμμα αφοσίωσης» ).Πριν από αυτό, το Πρόγραμμα αφοσίωσης λειτούργησε ως ένα ενοποιημένο πρόγραμμα με τρία ονόματα: Πρόγραμμα Marriott Rewards®, Πρόγραμμα Ritz-Carlton Rewards και το Πρόγραμμα Starwood Preferred Guest® (το «Πρόγραμμα SPG» ) (το καθένα «Πρόγραμμα παλαιού τύπου» ) .Αυτά τα παλαιά προγράμματα λειτουργούσαν από την Marriott International, Inc. και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των Marriott Rewards, LLC και Preferred Guest, Inc. (συλλογικά, η «Εταιρεία»).

Το Πρόγραμμα αφοσίωσης λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται πιο κάτω, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ρητά (οι «Κανόνες προγράμματος»).Οι Κανόνες προγράμματος ενσωματώνουν εδώ τους πρόσθετους Διαχειριζόμενους κανόνες συνεργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους της Εταιρείας και για συνεργάτες που εργάζονται σε Εταιρεία η οποία ανήκει, μισθώνεται, αδειοδοτείται και διαχειρίζεται τοποθεσίες.Οι Διαχειριζόμενοι κανόνες συνεργασίας δεν ισχύουν για τους εργαζομένους της Εταιρείας, των δικαιοδόχων, αδειούχων και ιδιοκτητών καταλυμάτων που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Οι Κανόνες προγράμματος διέπουν τη σχέση της Εταιρείας με τα μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης (συλλογικά, «Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης» και ατομικά «Μέλος Προγράμματος αφοσίωσης», «Μέλος» ή «εσείς»), συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα Μέλη διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους, τα βιβλία κρατήσεων, την επίτευξη επιπέδου Elite, τη λήψη και εξαργύρωση πόντων του Προγράμματος αφοσίωσης («Πόντοι») με συμμετέχοντα ξενοδοχεία και καταλύματα (το καθένα «Συμμετέχον κατάλυμα»), καθώς και προγράμματα τρίτων που έχουν επαγγελματική σχέση με το Πρόγραμμα αφοσίωσης, όπως προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών («Προγράμματα συνεργατών»).

The Program Rules incorporate the additional terms that apply to certain experiences or properties which participate in the Marriott Bonvoy loyalty program in a limited or unique capacity – including All-Inclusive by Marriott Bonvoy and The Ritz-Carlton Yacht Collection. Specific Loyalty Program benefits, amenities, offers, awards and services may not be available at or as part of such experiences or properties, even though the applicable experience or property is not explicitly identified as being excluded where the benefit, amenity, offer, award or service is described in these Program Rules. Please refer to the [id=3]Supplemental Terms page to view the separate terms governing the participation in the Loyalty Program by the applicable experience or property for information on what features of the Loyalty Program are available.

Ανοίγοντας έναν λογαριασμό μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης («Λογαριασμός» ή «Λογαριασμός μέλους»), ή χρησιμοποιώντας είτε την κάρτα μέλους είτε τον αριθμό Λογαριασμού μέλους που σας εκχωρήθηκε («Αριθμός μέλους») για να λάβετε και να εξαργυρώσετε οφέλη του Προγράμματος αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Πόντων του Προγράμματος αφοσίωσης, συμφωνείτε ότι:

έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, κι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί μέσω αναφοράς εδώ και

συναινείτε στη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία, το Πρόγραμμα αφοσίωσης, τα Συμμετέχοντα καταλύματα και τα Προγράμματα συνεργατών, καθώς επίσης τους εξουσιοδοτημένους τρίτους εκπροσώπους τους και τους αδειούχους σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου της Εταιρείας .

Όλα τα προνόμια, οι παροχές, οι προσφορές, τα δώρα και οι υπηρεσίες του Προγράμματος αφοσίωσης υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και ενδέχεται να αλλάξουν από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δύναται να τερματίσει το Πρόγραμμα αφοσίωσης, εν όλω ή εν μέρει, με προειδοποίηση έξι (6) μηνών σε όλα τα ενεργά Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης και με προειδοποίηση μικρότερη των έξι μηνών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εάν απαιτείται να το πράξει λόγω ισχύουσας νομοθεσίας. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει το Πρόγραμμα αφοσίωσης με ένα παρόμοιο πρόγραμμα αφοσίωσης οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από ενημέρωση των ενεργών Μελών του Προγράμματος αφοσίωσης. Σε περίπτωση τερματισμού του Προγράμματος αφοσίωσης, όλοι οι μη εξαργυρωμένοι Πόντοι θα χάνονται χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη και καμία αξίωση για Δώρα εξαργύρωσης ή Διαφημιστικά δώρα δεν θα ικανοποιούνται μετά τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης.

Αυτοί οι Κανόνες προγράμματος υπερισχύουν όλων των προηγούμενων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τα Προγράμματα παλαιού τύπου ή το Πρόγραμμα αφοσίωσης. Εκτός εάν απαγορεύεται ρητά με άλλον τρόπο ή περιορίζεται από τους ισχύοντες νόμους, η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, τροποποιήσει ή συμπληρώσει αυτούς τους Κανόνες προγράμματος, τη δομή για την απόκτηση δώρων («Δώρα», και μεμονωμένα, «Δώρο») και τα επίπεδα Δώρων οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, ακόμα κι αν τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των Πόντων ή Μιλίων ή την ικανότητα απόκτησης ορισμένων Δώρων (συλλογικά «Αλλαγές στους Κανόνες προγράμματος»). Τα Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης είναι υπεύθυνα για να ενημερώνονται διαρκώς για τους Κανόνες προγράμματος και τυχόν αλλαγές στους Κανόνες προγράμματος. Η συνέχιση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα αφοσίωσης θα συνιστά την αποδοχή οποιασδήποτε τέτοιας αλλαγής στους Κανόνες προγράμματος.

1. ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

1.1 Επιλεξιμότητα

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης είναι δωρεάν και διατίθεται σε οποιοδήποτε άτομο που: (α) διαθέτει τη νομική εξουσία να συμφωνεί με τους Κανόνες προγράμματος, (β) διαμένει σε δικαιοδοσία που επιτρέπει νόμιμα τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης, (γ) δεν διαμένει σε Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Συρία ή την περιοχή της Κριμαίας στην Ουκρανία, (δ) παρέχει έγκυρες και ακριβείς προσωπικές πληροφορίες κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης, (ε) δεν είναι ήδη μέλος του Προγράμματος αφοσίωσης (δηλ., δεν διαθέτει ήδη Λογαριασμό μέλους) και (στ) δεν έχει αποκλειστεί στο παρελθόν από το Πρόγραμμα αφοσίωσης ή οποιοδήποτε από τα τρία Προγράμματα παλαιού τύπου της Εταιρείας.

1.1.α.Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάγνωση και κατανόηση των Κανόνων του Προγράμματος αφοσίωσης, των Αναλυτικών καταστάσεων λογαριασμού και άλλων ανακοινώσεων από την Εταιρεία σχετικά με το Πρόγραμμα αφοσίωσης, ώστε να κατανοήσουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και το επίπεδό τους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης.Εάν ένα Μέλος έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα αφοσίωσης ή αυτούς τους Κανόνες προγράμματος, το Μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη μελών.

1.1.β.Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάγνωση της Δήλωσης απορρήτου της Εταιρείας, ώστε να κατανοήσουν το πώς η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τα δεδομένα ενός Μέλους.Εάν ένα Μέλος έχει απορίες σχετικά με τη Δήλωση απορρήτου της Εταιρείας ή τη συλλογή, χρήση ή γνωστοποίηση δεδομένων ενός Μέλους, το Μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη μελών.

1.2 Συμμετέχοντα καταλύματα και επωνυμίες

1.2.α.Τα «Συμμετέχοντα καταλύματα» είναι ξενοδοχεία, θέρετρα και άλλα ακίνητα προσωρινής διαμονής που λειτουργούν υπό τις επωνυμίες που ανήκουν, διαχειρίζονται, τελούν υπό την εμπορική επωνυμία ή άδεια της Marriott International («Συμμετέχουσες επωνυμίες») και στα οποία μπορεί να γίνει κράτηση μέσω των Καναλιών Marriott εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (βλ. 1.2.β.).Τα καταλύματα Κατοικιών («Κατοικίες»), είτε προσφέρονται ως ολόκληρη είτε ως εν μέρει ιδιοκτησία, ως διαμερίσματα με υπηρεσία ή συγκροτήματα κατοικιών, είναι από τη φύση τους, καταλύματα μη προσωρινής διαμονής και ως εκ τούτου, δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ανωτέρω.Τα Συμμετέχοντα καταλύματα και οι Συμμετέχουσες επωνυμίες περιλαμβάνουν:

Εγώ. Το Ritz -Carlton® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

A. The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πιστότητας ως εξής:

(1) Κερδίστε Πόντους ή Μίλια όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2
(2) Εξαργυρώστε πόντους όπως περιγράφεται στην ενότητα 3
(3) Τα μέλη λαμβάνουν παροχές όπως ορίζονται στην Ενότητα 4 εκτός από τα ακόλουθα:
Δωρεάν βελτιωμένες αναβαθμίσεις δωματίου, Late Checkout, Suite Night Awards και Your24.

B.     Τα καταλύματα Ritz-Carlton Destination Club® - που συνεργάζονται στο πρόγραμμα απόκτησης Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης (όπως ορίζεται στο 2.1.α.) ισχύουν μόνο για Μέλη που διαμένουν σε τοποθεσίες The Ritz-Carlton Destination Club, υπό το δικαίωμα της ιδιοκτησίας τους. Δεν ισχύει η εξαργύρωση Πόντων και η απόκτηση Πόντων ή Μιλίων

Γ.     Το Ritz-Carlton Yacht Collection - που είναι συνεργάτης στα προγράμματα απόκτησης και εξαργύρωσης προνομίων με μοναδική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, όπως ρητά προσδιορίζεται στους ξεχωριστούς όρους παροχής υπηρεσιών («Όροι RCYC»). Τα μέλη που κάνουν κράτηση και ολοκληρώνουν κρατήσεις μέσω του RCYC υπόκεινται στους Κανόνες Προγράμματος, στους παρόντες Όρους RCYC, καθώς και στις νομικές πληροφορίες που υπάρχουν στα The Ritz-Carlton Yacht CollectionΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης .

Δ. Οι ακόλουθες ιδιότητες δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστότητας:

●    The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
●     Καταλύματα The Ritz-Carlton Reserve®
●     The Ritz-Carlton Residences, εκτός όπως αναφέρεται πιο πάνω
●     Τα ακόλουθα καταλύματα συνεργατών:

○      Hotel Ritz-London - London, UK
○      Bulgari Hotels and Resorts - όλες οι τοποθεσίες

ii.     St.Regis® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●    Τα καταλύματα St. Regis Residence Club® - συνεργάτης που κερδίζει μόνο για Πίστωση διανυκτέρευσης Elite (όπως ορίζεται στο 2.1.α.), χωρίς εξαργύρωση Πόντων και χωρίς καταβολή Πόντων ή Μιλίων
●     Τα καταλύματα St. Regis Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

iii.     EDITION® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●    Οι Κατοικίες EDITION δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

iv.     The Luxury Collection® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●    Τα Luxury Collection Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

v.     W® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●    Οι Κατοικίες W δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

vi.     JW Marriott® - όλες οι τοποθεσίες

vii.     Marriott Hotels® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●    Οι Κατοικίες Marriott δεν συμμετέχει στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

viii.     Sheraton® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●    Οι Κατοικίες Sheraton δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

ix.     Marriott Vacation Club® και Marriott Grand Residence Club® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

A.     Grand Residences από την Marriott – Mayfair-Λονδίνο, ΗΒ

B.     Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Bangkok, Thailand

Τα καταλύματα Marriott Vacation Club και Marriott Grand Residence Club που συμμετέχουν έχουν περιορισμένα προνόμια στο κατάλυμα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4 και στην Ενότητα 7.

x.         Delta Hotels by Marriott™ - όλες οι τοποθεσίες

xi.     Le Méridien® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●    Το Le Méridien Residences δεν συμμετέχει στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

xii.     Westin® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

Properties Τα ακίνητα Westin που αποτελούν μέρος του All-Inclusive της Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.a.xxxiv) συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστότητας με μοναδική ιδιότητα όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους παροχής υπηρεσιών τους («All-Inclusive by Marriott Terms»).

●    Το Westin Residences δεν συμμετέχει στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

xiii.     Autograph Collection® Hotels - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

A.    Το The Cosmopolitan of Las Vegas συμμετέχει στο Πρόγραμμα αφοσίωσης ως εξής:

(1)     Οι μόνες χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για Πόντους είναι οι ακόλουθες: Τιμή δωματίου, υπηρεσία δωματίου φαγητό και ποτό, ταινίες στο δωμάτιο, τηλεφωνικές κλήσεις και αγορές μίνι μπαρ στο δωμάτιο. Δεν μπορείτε να κερδίσετε Πόντους από άλλες αγορές σε καταστήματα ξενοδοχείων ή για υπηρεσίες ξενοδοχείου.

(2)     Οι Πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν για όλες τις Διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις (όπως ορίζονται στην Ενότητα 2.1.δ.) στο The Cosmopolitan of Las Vegas.

(3)     Παρέχονται περιορισμένα προνόμια όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.3, στην Ενότητα 3.7, στην Ενότητα 4, εκτός από την επιλογή πρωινού που σχετίζεται με το προνόμιο Elite Δώρο καλωσορίσματος που δεν είναι διαθέσιμο, καθώς επίσης στην Ενότητα 6.4.

(4)     Τα Μέλη που έχουν διπλή συμμετοχή τόσο στο Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy όσο και στο Πρόγραμμα Identity του The Cosmopolitan of Las Vegas, μπορούν να επιλέξουν να λάβουν τα προνόμια και να εφαρμόσουν τα κέρδη από τις χρεώσεις δωματίου και τα αναλώσιμα προϊόντα του δωματίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, ωστόσο δεν μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα τα προνόμια ούτε να τα εφαρμόσουν και στα δύο προγράμματα. Το Marriott Bonvoy και το Πρόγραμμα Identity αποτελούν δύο ξεχωριστά προγράμματα αφοσίωσης, συνεπώς, οι λογαριασμοί δεν επιτρέπεται να συνδέονται ή να συγχωνεύονται. Τα Μέλη μπορούν να επιλέξουν να κερδίζουν Πόντους Marriott Bonvoy και να λαμβάνουν προνόμια από το πρόγραμμα Marriott Bonvoy παρέχοντας τον Αριθμό μέλους τους κατά τη στιγμή της κράτησης.

B.    Τα Autograph Collection Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης

xiv Design Hotels ™ - όλες οι τοποθεσίες που προσδιορίζονται ως ιδιοκτησία που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πιστότητας αναφέρονται εδώ και συμμετέχουν ως εξής:  

A.      Κερδίστε Πόντους ή Μίλια όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2

B.      Εξαργυρώστε Δώρα δωρεάν διανυκτέρευσης μόνο όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3

Γ.     Παρέχετε περιορισμένα προνόμια όπως περιγράφονται στην Ενότητα 1.3 και στην Ενότητα 4

xv.      Renaissance® Hotels - όλες οι τοποθεσίες

xvi.      Tribute Portfolio® - όλες οι τοποθεσίες

xvii.     Gaylord Hotels® - όλες οι τοποθεσίες

xviii.     Courtyard® - όλες οι τοποθεσίες

xix.      Four Points® - όλες οι τοποθεσίες

xx.      SpringHill Suites® - όλες οι τοποθεσίες

xxi.      Protea Hotels® - όλες οι τοποθεσίες

Υπάρχουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τα Μέλη του Prokard Explorer που αποτελούν επίσης Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.3.

xxii.     Fairfield® by Marriott - όλες οι τοποθεσίες

xxiii.     AC Hotels® - όλες οι τοποθεσίες

xxiv.     Aloft® Hotels - όλες οι τοποθεσίες

xxv.      Moxy® Hotels - όλες οι τοποθεσίες

xxvi.     Residence Inn® - όλες οι τοποθεσίες

xxvii.     TownePlace Suites® - όλες οι τοποθεσίες

xxviii.     Element® - όλες οι τοποθεσίες

xxix.     Συνεδριακά κέντρα Marriott - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

●     Rotary House Hotel, Houston, TX

xxx.     Καταλύματα Vistana – τα ακόλουθα καταλύματα Vistana συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης. Τα καταλύματα που συμμετέχουν παρέχουν περιορισμένα προνόμια εντός του καταλύματος όπως περιγράφονται στην Ενότητα 4 και στην Ενότητα 7.

●    Phoenician, Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale - συνεργάτης για Πίστωση διανυκτέρευσης Elite (όπως ορίζεται στο 2.1.α.) μόνο, χωρίς εξαργύρωση Πόντων και χωρίς κέρδος Πόντων ή Μιλίων
●    Sheraton Broadway Plantation Resort Villas
●    Sheraton Desert Oasis Villas, Scottsdale
●    Sheraton Kauai Resort
●    Sheraton Lakeside Terrace Villas at Mountain Vista, Avon, Vail Valley
●    Sheraton Mountain Vista Villas, Avon/Vail Valley
●    Sheraton PGA Vacation Resort, Port St. Lucie
●    Sheraton Steamboat Resort Villas
●    Sheraton Vistana Resort Villas, Lake Buena Vista/Orlando
●    Sheraton Vistana Villages Resort Villas, I-Drive/Orlando
●    St.Regis Residence Club, Aspen - συνεργάτης για Πίστωση διανυκτέρευσης Elite (όπως ορίζεται στο 2.1.α.) μόνο, χωρίς εξαργύρωση Πόντων και χωρίς κέρδος Πόντων ή Μιλίων
●    St.Regis Residence Club, New York – συνεργάτης για Πίστωση διανυκτέρευσης Elite (όπως ορίζεται στο 2.1.α.) μόνο, χωρίς εξαργύρωση Πόντων και χωρίς κέρδος Πόντων ή Μιλίων
●    The Westin Desert Willow Villas, Palm Desert
●    The Westin Ka'anapali North Villas
●    The Westin Ka'anapali Ocean Resort Villas
●    The Westin Kierland Villas
●    The Westin Lagunamar Ocean Resort Villas & Spa, Cancun
●    The Westin Los Cabos Resort Villas & Spa
●    The Westin Mission Hills Resort Villas, Palm Springs
●    The Westin Nanea Ocean Villas, Ka'anapali
●    The Westin Princeville Ocean Resort Villas
●    The Westin Riverfront Mountain Villas, Beaver Creek Mountain
●    The Westin St. John Resort & Villas
●    Vistana Beach Club

xxxi.     Καταλύματα χωρίς επωνυμία - συμμετέχουν τα ακόλουθα καταλύματα χωρίς επωνυμία:

Α. Ορισμένα καταλύματα προσωρινής διαμονής λειτουργούν σε συμφωνία με τα όσα ορίζει η Εταιρεία και δεν ανήκουν σε Συμμετέχουσα επωνυμία, ωστόσο μπορεί να γίνει κράτηση σε αυτά μέσω Καναλιών Marriott (αναφέρεται στο 1.2.β) ή ιστότοπων Marriott (αναφέρεται στο 1.2.γ). Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά μέσω των Καναλιών Marriott και των ιστοτόπων Marriott, αυτά τα καταλύματα χωρίς επωνυμία συμμετέχουν στο Marriott Bonvoy με βάση τη Συμμετέχουσα επωνυμία ή το All-Inclusive Θέρετρο στο οποίο θα μετατραπούν αργότερα.

B. Τα Atlantis, Paradise Island, Bahamas συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης ως ακολούθως:

(1) Μπορούν να κερδίσουν Πόντους ή Μίλια για κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω www.marriott.com/atlantis/travel.mi, καλώντας στο +1 (855) 696-4732, ή κάνοντας κράτηση μέσω Atlantis Paradise Vacations, καλώντας στο +1 (800) ATLANTIS ή στο +1 (800) 285-2684. Δεν μπορούν να εξαργυρωθούν Πόντοι για κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Atlantis Paradise Vacations. Δεν θα κερδίσουν Πόντους ή Μίλια και δεν θα μπορούν να εξαργυρωθούν Πόντοι για κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω AtlantisBahamas.comΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

(2) Μπορούν να κερδίσουν Πόντους ή Μίλια και να εξαργυρωθούν Πόντοι για διαμονή στο The Coral at Atlantis. The Royal at Atlantis και The Cove at Atlantis.

(3) Η Εξαργύρωση διαμονών στο The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis και το The Cove at Atlantis θα περιλαμβάνουν μονόκλινο ή δίκλινο standard δωμάτιο, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του δωματίου και του φόρου δωματίου. Οι χρεώσεις για επιπλέον άτομα για τον τρίτο, τον τέταρτο ή περισσότερους επισκέπτες στο δωμάτιο αποτελούν επιπλέον χρέωση και δεν περιλαμβάνονται στην Εξαργύρωση δώρου ως τρόπο πληρωμής. Η χρέωση αυτή, καθώς και όλες οι άλλες χρεώσεις του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων του θέρετρου και των υπηρεσιών, αποτελούν ευθύνη του Μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης και δεν περιλαμβάνονται στη Διαμονή.

(4) Μπορείτε να κερδίσετε Πόντους ή Μίλια μόνο με την τιμή δωματίου. Τhe Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis και Harborside at Atlantis δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης.

(3)Παρέχονται περιορισμένα προνόμια όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.3, στην Ενότητα 3.7, στην Ενότητα 4, εκτός από την επιλογή πρωινού που σχετίζεται με το προνόμιο Elite Δώρο καλωσορίσματος που δεν είναι διαθέσιμο, καθώς επίσης στην Ενότητα 6.4.

xxxii.     Marriott Executive Apartments® - Βασικοί συνεργάτες που προσφέρουν Πόντους και Μίλια μόνο (χωρίς εξαργύρωση Πόντων ή προνομίων Elite σε καταλύματα, συμπεριλαμβανομένων Elite μπόνους Πόντων)

xxxiii. Homes & Villas by Marriott International – βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις σπιτιών που παρέχονται μέσω https://homesandvillasbymarriott.comΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης έχουν περιορισμένη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στους Όρους υπηρεσίας HVMIΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Τα Μέλη που κάνουν κράτηση μέσω του ιστότοπου HVMI υπόκεινται από κάθε άποψη στους Κανόνες Προγράμματος και στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της HVMI.

xxxiv.All-Inclusive από τη Marriott Bonvoy-Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα ακίνητα του θερέτρου προσδιορίζονται στη διεύθυνση https://all-inclusive.marriott.comΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστότητας («All-Inclusive Resorts») με μοναδική ιδιότητα, όπως δηλώνεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους παροχής υπηρεσιών τους («All-Inclusive by Marriott Terms»).Τα μέλη που κάνουν κράτηση και μένουν σε ένα θέρετρο All-Inclusive υπόκεινται από κάθε άποψη στους Κανόνες του Προγράμματος και στους Όρους All-Inclusive by Marriott.

1.2.β. Τα «Κανάλια Marriott» είναι συλλογικά οι ιστότοποι Marriott, οι εφαρμογές για κινητά και τα Κέντρα Αφοσίωσης Πελατών (τα οποία περιλαμβάνουν υποστήριξη μελών).

1.2.γ.Ο «Ιστότοπος Marriott» αποτελεί ιστότοπο ο οποίος λειτουργεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας ή ένα Πρόγραμμα αφοσίωσης Συμμετέχοντος καταλύματος και περιλαμβάνει επί του παρόντος αυτούς τους ιστότοπους: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, Fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com,και MarriottBonvoy.com.

1.2.δ.Η «Εφαρμογή για κινητά» αποτελεί εφαρμογή με δυνατότητα λήψης που χρησιμοποιείται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας σε σχέση με το Πρόγραμμα αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εκδόσεων iPhone και Android αυτού.

1.3 Προνόμια για μέλη

1.3.α. Υποστήριξη μελών.Τα Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης θα έχουν πρόσβαση στους αριθμούς τηλεφώνου της Υπηρεσίας μελών για κρατήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και αιτήματα εξαργύρωσης δώρων στον Ιστότοπο Υποστήριξης μελών.

1.3.β. Τιμές για Μέλη.

i.     Τιμές για Μέλη. Τα μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης θα λάβουν μια αποκλειστική, προτιμώμενη τιμή («Τιμή για Μέλη») όταν κάνουν κράτηση δωματίων μέσω ενός MarriottChannel.Οι Τιμές για Μέλη είναι διαθέσιμες στα Συμμετέχοντα καταλύματα και στις Επωνυμίες εκτός από τα Atlantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels και τα Homes & Villas by Marriott International.Απαιτούνται από πριν κρατήσεις.

A.      Η Τιμή για Μέλη προσφέρει έκπτωση τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) τις καθημερινές και έως πέντε τοις εκατό (5%) τα σαββατοκύριακα.Τα The Ritz-Carlton, St. Regis και EDITION προσφέρουν 2% όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

B.      Η Τιμή για Μέλη εφαρμόζεται στις χαμηλότερες διαθέσιμες δημόσιες τιμές του Συμμετέχοντος καταλύματος για μη προνομιακά δωμάτια.

Γ.     Για Τιμή για Μέλος, η κράτηση πρέπει να γίνει από το Μέλος χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κατηγορία Τιμή για Μέλος.

Δ.      Οι Τιμές για Μέλη δεν ισχύουν για ομάδες δέκα (10) ή περισσότερων δωματίων.

E.      Η Τιμή για Μέλη δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες επιλεγμένες προωθητικές ενέργειες, προσφορές ή εκπτώσεις και δεν ισχύει για υφιστάμενες κρατήσεις ή ομάδες.

ΣΤ.     Η Τιμή για Μέλη δεν ισχύει για τις μεταβατικές τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως τιμή για κρατικούς υπαλλήλους, διαπραγματευόμενες τιμές, τιμές για μέλη ΑΑΑ (American Automobile Association) και Εκπτωτικές τιμές για ηλικιωμένους.

1.3.γ. Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το δωμάτιο. Ένα Μέλος που κάνει κράτηση για διαμονή σε Συμμετέχον κατάλυμα μέσω ενός Καναλιού Marriott θα λάβει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της διαμονής, ενώ τα Μέλη Marriott Bonvoy Gold Elite, Marriott Bonvoy Platinum Elite, Marriott Bonvoy Titanium Elite, Marriott Bonvoy Ambassador Elite και οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών συνεργασίας με προνομιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα λάβει δωρεάν ενισχυμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο από το δωμάτιο ανεξάρτητα από τη μέθοδο κράτησης (συλλογικά, το «Προνόμιο πρόσβασης στο διαδίκτυο» ). Ισχύουν οι πρόσθετες εξαιρέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

i.      Το Προνόμιο πρόσβασης στο διαδίκτυο περιορίζεται σε ένα (1) δωμάτιο ανά επιλέξιμο Μέλος ανά διαμονή, ανεξάρτητα από το πόσα δωμάτια έχουν κλειστεί και το Μέλος πρέπει να διαμείνει στο δωμάτιο και να πληρώσει τις χρεώσεις. Το Προνόμιο πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν ισχύει για αίθουσες συσκέψεων.

ii.     Δεν παρέχεται πρόσθετο Προνόμιο πρόσβασης στο διαδίκτυο στα Συμμετέχοντα καταλύματα και Επωνυμίες που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το δωμάτιο σε όλους τους επισκέπτες.

iii.      Τα Συμμετέχοντα καταλύματα που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους επισκέπτες περιλαμβάνουν τα:  EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Vistana properties, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, Aloft, Moxy Hotels, Residence Inn, TownePlace Suites, Element και Homes & Villas by Marriott International.

iv.      Τα Συμμετέχοντα καταλύματα που έχουν υποχρεωτικές χρεώσεις θέρετρου, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρέχουν ένα προνόμιο αντικατάστασης, το οποίο καθορίζεται κατά την κρίση κάθε Συμμετέχοντος καταλύματος.

v.      Τα Συμμετέχοντα καταλύματα που προσφέρουν δωρεάν τυπική πρόσβαση στο διαδίκτυο στο δωμάτιο στα Μέλη Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite και Ambassador Elite περιλαμβάνουν μόνο: Atlantis, Paradise Island, Bahamas και The Cosmopolitan of Las Vegas, NV.

vi.      Συμμετέχοντα καταλύματα και Επωνυμίες με περιορισμένη συμμετοχή σε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο δωμάτιο περιλαμβάνουν:  Delta Hotels.

vii.      Συμμετέχοντα καταλύματα και Επωνυμίες που δεν προσφέρουν δωρεάν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο δωμάτιο περιλαμβάνουν:  Mulu Marriott Resort & Spa, Malaysia.

viii.     Τα Καταλύματα και οι Επωνυμίες που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης σύμφωνα με την Ενότητα 1.2 δεν προσφέρουν το Προνόμιο πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα Μέλη.

1.3.δ. Προνόμια μέσω άλλων Προγραμμάτων μάρκετινγκ.

i.      Prokard Explorer.  Το Prokard Explorer αποτελεί πρόγραμμα μάρκετινγκ που προσφέρει στα Μέλη του προνόμια τα οποία ισχύουν μόνο σε συμμετέχοντα καταλύματα στο χαρτοφυλάκιο Protea Hotels. Το Prokard Explorer λειτουργεί τόσο ως αυτόνομο πρόγραμμα όσο και σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα αφοσίωσης.

A.      Το Prokard Explorer δεν διαθέτει προνόμια συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων. Οι επισκέπτες που είναι Μέλη τόσο του Prokard Explorer όσο και του Προγράμματος αφοσίωσης μπορούν να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν Πόντους ή Μίλια με το Πρόγραμμα αφοσίωσης.

Β.      Κατά τη διαμονή σας σε ένα συμμετέχον Protea Hotel, οι επισκέπτες που είναι Μέλη τόσο του Prokard Explorer όσο και του Προγράμματος αφοσίωσης μπορούν να (α) επιλέξουν να κερδίσουν Πόντους ή Μίλια στο Πρόγραμμα αφοσίωσης και (β) να λάβουν προνόμια και από τα δύο προγράμματα.  Τα προνόμια του Prokard Explorer περιλαμβάνουν εκπτώσεις για δείπνο, προνομιακές τιμές και κουπόνια καταλυμάτων . Τα προνόμια του Προγράμματος αφοσίωσης βασίζονται στη βαθμίδα μέλους, όπως περιγράφεται στις Ενότητες 1.3 και 4.

C.      Ισχύουν όλοι οι κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης.

1.4 Προϋποθέσεις εγγραφής

1.4.α. Συμπλήρωση της Αίτησης εγγραφής. Ένα άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης συμπληρώνοντας πλήρως και με ακρίβεια μια αίτηση στον ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης, σε Συμμετέχον κατάλυμα ή μέσω άλλου καναλιού εγγραφής. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης σε οποιονδήποτε αιτούντα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της και χωρίς γραπτή ειδοποίηση.

1.4.β.  Μέλη ιδιώτες.Μόνο ιδιώτες είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης και κάθε άτομο μπορεί να διατηρεί μόνο έναν Λογαριασμό μέλους.Όλοι οι Λογαριασμοί αφοσίωσης μελών αποτελούν ιδιωτικούς Λογαριασμούς και δεν επιτρέπονται κοινοί Λογαριασμοί.Τα οφέλη του Προγράμματος αφοσίωσης δεν είναι μεταβιβάσιμα εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ρητά.

1.4.γ. Τύποι Μελών

i.     Επίπεδο μέλους. Το επίπεδο μέλους είναι το βασικό επίπεδο ιδιότητας μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης.

ii.     Elite Μέλος.  Με την επίτευξη ορισμένων ορόσημων, ένα Μέλος θα κερδίσει το επίπεδο Elite και θα γίνει Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite ή Ambassador Elite Member (συλλογικά, «Επίπεδο Elite Μέλους», ή «Επίπεδο Elite»). Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Επιπέδου Elite ορίζονται στην Ενότητα 4.

iii.     Lifetime Elite Μέλος. Με την επίτευξη ορισμένων ορόσημων, ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει το επίπεδο Lifetime Silver Elite, Lifetime Gold Elite ή Lifetime Platinum (συλλογικά, «Επίπεδο Lifetime Elite Μέλους», ή «Επίπεδο Lifetime Elite»). Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Επιπέδου Lifetime Elite ορίζονται στην Ενότητα 4.

iv.     Διαχειριζόμενοι συνεργάτες-μέλη. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και οι συνεργάτες σε τοποθεσίες που ανήκουν, μισθώνονται, αδειοδοτούνται και διαχειρίζονται από τη Marriott (συλλογικά, «Διαχειριζόμενοι συνεργάτες» και ατομικά «Διαχειριζόμενος συνεργάτης») μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης μέσω: (1) ενός Λογαριασμού Μέλους που προσδιορίζεται ως Διαχειριζόμενος συνεργάτης («Διαχειριζόμενος συνεργάτης-μέλος»), (2) ιδιοκτησία χρονομεριστικής μίσθωσης στα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club ή στα δίκτυα Vistana, ή (3) με ενεργό λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνεργασίας Marriott Bonvoy, όπου διατίθεται. Οι Λογαριασμοί Διαχειριζόμενοι συνεργάτες-μέλη μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης σύμφωνα με τους Κανόνες Προγράμματος, υπό την επιφύλαξη περιορισμών και περιστολών που καθορίζονται στους Κανόνες Διαχειριζόμενων συνεργατών, οι οποίοι διατίθενται για έλεγχο στο intranet της Εταιρείας και σε άλλα Κανάλια Marriott.

v.     Εταιρικά μέλη. Μόνο ιδιώτες μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης. Εταιρείες, ομάδες ή/και συνδεδεμένες οντότητες δεν μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη στο Πρόγραμμα αφοσίωσης. Όταν ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους, αποτελεί ευθύνη του Μέλους να συμμορφώνεται με την πολιτική της εταιρείας του σχετικά με τα προγράμματα ταξιδιών. Οι πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση Πόντων η Μιλίων από Μέλη για επαγγελματικά ταξίδια υπόκεινται στη γνωστοποίηση στην εταιρεία του Μέλους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

1.4.δ. Εκχώρηση Λογαριασμού μέλους και Αριθμού μέλους. Μετά την υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα αφοσίωσης, θα ανοίξει ένας Λογαριασμός Μέλους και θα εκχωρηθεί ένας Αριθμός μέλους σε κάθε αιτούντα. Με τη λήψη αυτού του Αριθμού μέλους, ένα άτομο γίνεται επιλέξιμο Μέλος για να κερδίζει Πόντους ή οποιοδήποτε νόμισμα χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών («Μίλια») σε Συμμετέχοντα καταλύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην Ενότητα 1.5 και στην Ενότητα 2.

1.4.ε.  Διπλοί λογαριασμοί.  Ένας ιδιώτης μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα αφοσίωσης. Ωστόσο, ένα Μέλος δεν μπορεί να διατηρεί έναν ή περισσότερους διπλούς Λογαριασμούς στο πλαίσιο του Προγράμματος αφοσίωσης οποιαδήποτε στιγμή.

i.     Εάν εκχωρηθούν περισσότεροι από ένας Αριθμός Μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης σε ένα άτομο για το Πρόγραμμα αφοσίωσης, θα λαμβάνει Πόντους ή Μίλια μόνο για έναν Λογαριασμό Μέλους. Ενδέχεται να ακυρωθούν διπλοί Λογαριασμοί Μελών.

ii.     Ένα Μέλος με μεμονωμένους Λογαριασμούς Μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης δεν θα μπορεί να συνδέσει αυτούς τους Λογαριασμούς, να μεταφέρει πόντους μεταξύ Λογαριασμών ή να αντιστοιχίσει ένα Επίπεδο Elite. Το Μέλος πρέπει να τα συνδυάσει σε έναν μόνο Λογαριασμό Μέλους με έναν αριθμό, ένα Επίπεδο Elite και ένα υπόλοιπο Πόντων. Ο συνδυασμός Λογαριασμών μπορεί να ζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Ο συνδυασμός Λογαριασμών Μέλους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Συμμετέχοντα καταλύματα, μέσω της εφαρμογής για κινητά ή άλλων καναλιών κρατήσεων.

iii.     Όταν τα Μέλη συνδυάζουν τους Λογαριασμούς Μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης, τα στοιχεία του Λογαριασμού θα αρχίσουν να συνδυάζονται αμέσως και μερικά θα είναι διαθέσιμα άμεσα (Πόντοι, Διανυκτερεύσεις, Επίπεδο Elite, Προσεχείς κρατήσεις) ή μέσα σε λίγες ημέρες (Δώρα διανυκτέρευσης σε σουίτα, Πιστοποιητικά Δώρου δωρεάν διανυκτέρευσης, προηγούμενη δραστηριότητα και υπηρεσίες κλειδιού και επισκεπτών για κινητά).

1.4.στ. Προσωπικό προφίλ. Οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα Μέλος θα διατηρούνται σε ένα προφίλ προσωπικών προτιμήσεων με τον Λογαριασμό Μέλους. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα Μέλος στο προσωπικό προφίλ του πρέπει να είναι έγκυρες και ακριβείς και να διατηρούνται ενήμερες. 

i.     Ένα Μέλος μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνσή του αλλάζοντας τα στοιχεία του στο Προφίλ λογαριασμού στον ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης ή μέσω επικοινωνίας με την Υποστήριξη μελών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλαγές διευθύνσεων ενδέχεται να απαιτούν σχετικά δικαιολογητικά.

ii.     Name changes to a Membership Account must include supporting legal documentation, signature, date and Membership Number.  More information is in our [id=5]Frequently Asked Questions or Member Support.

iii.     Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που περιλαμβάνονται στο προφίλ ενός Μέλους θα χρησιμοποιηθούν από τα Συμμετέχοντα καταλύματα για να εγγυηθούν τη διαμονή του Μέλους και να πληρώσουν τις χρεώσεις διαμονής, εκτός εάν το Μέλος παρέχει διαφορετική πιστωτική κάρτα κατά την κράτηση, κατά την άφιξη (check-in) ή την αναχώρηση (check-out). Ένα Μέλος μπορεί να αλλάξει την εξουσιοδότηση της πιστωτικής κάρτας του για μελλοντικές συναλλαγές αλλάζοντας τα στοιχεία του στο Προφίλ Λογαριασμού στον ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης ή μέσω επικοινωνίας με την Υποστήριξη μελών. Ένα Μέλος πρέπει να ειδοποιεί την Εταιρεία εάν η εξουσιοδοτημένη πιστωτική κάρτα χαθεί, κλαπεί, ακυρωθεί ή λήξει.

1.4.ζ. Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται στην εφαρμογή.  Οι πληροφορίες που παρέχει ένα Μέλος στην Εταιρεία κατά την ολοκλήρωση της αίτησης του Προγράμματος αφοσίωσης και της εξαργύρωσης των Πόντων υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου της Εταιρείας. Η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών είναι σημαντική για τη διαχείριση του Προγράμματος αφοσίωσης και την παροχή σε κάθε Μέλος της ευκαιρίας να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ιδιότητας Μέλους του. Το Πρόγραμμα αφοσίωσης θα αποκαλύπτει πληροφορίες των Μελών μόνο:  στην Εταιρεία, σε πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από το Μέλος, δικαιοδόχους, οίκους εκπλήρωσης, παρόχους υπηρεσιών email και οίκους αλληλογραφίας που επεξεργάζονται αλληλογραφία για τέτοιου είδους οντότητες, Εξουσιοδοτημένους αδειοδόχους (όπως ορίζεται στη Δήλωση απορρήτου της Εταιρείας) και εταιρείες μάρκετινγκ οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία. Οι πληροφορίες των Μελών θα αποκαλύπτονται, σε κάθε περίπτωση, μόνο για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:  1) για καλύτερη εξυπηρέτηση του Λογαριασμού Μέλους και των προτιμήσεων του Μέλους, διατηρώντας το Μέλος ενήμερο για την κατάσταση και τις δραστηριότητες του Λογαριασμού μέσω έντυπων ή ηλεκτρονικών καταστάσεων, 2) να αξιολογήσει το δικαίωμα ενός Μέλους για προνόμια, 3) να εισπράττει και επεξεργάζεται χρεώσεις Μελών που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, 4) να προσφέρει σε ένα Μέλος πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες, 5) να αποστέλλει περιοδικές έρευνες ικανοποίησης ή έρευνας αγοράς και/ή 6) να προσφέρουν σε ένα Μέλος προϊόντα ή υπηρεσίες από επιλεγμένες αξιόπιστες εταιρείες, με τις οποίες το Πρόγραμμα αφοσίωσης έχει στρατηγική σχέση επειδή το Πρόγραμμα αφοσίωσης πιστεύει πως οι προσφορές τους θα ενδιαφέρουν το Μέλος. Επιλέγοντας να γίνει Μέλος του Προγράμματος αφοσίωσης, το Μέλος συναινεί να λαμβάνει όλους τους τύπους πληροφοριών που περιγράφονται πιο πάνω, ωστόσο το Μέλος θα έχει την ευκαιρία να καθορίσει και να τροποποιήσει τις προτιμήσεις αλληλογραφίας και άλλες επικοινωνίες.

1.5 Στοιχεία επικοινωνίας μελών

1.5.α. Τα νέα Μέλη θα λαμβάνουν επικοινωνίες από το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy.Μέλη Προγράμματος παλαιού τύπου δεν θα λαμβάνουν πλέον επικοινωνίες του Προγράμματος παλαιού τύπου, αντ' αυτού θα λαμβάνουν επικοινωνίες από το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy.

1.5.β. Όλες οι ανακοινώσεις του Προγράμματος αφοσίωσης θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αλληλογραφίας ή στη διεύθυνση email ενός Μέλους, οι οποίες παρέχονται επί του παρόντος στον Λογαριασμό του Μέλους. Οι ανακοινώσεις που παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί μία (1) εργάσιμη μέρα από την αποστολή τους, εάν παραδοθούν στη διεύθυνση email του Μέλους ή πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή τους, εάν παραδοθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση. Τα Μέλη πρέπει να διατηρούν ενημερωμένες τις διευθύνσεις email και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις τους.  Ούτε η Εταιρεία ούτε το Πρόγραμμα αφοσίωσης θα έχουν καμία ευθύνη για λανθασμένη ή απολεσθείσα αλληλογραφία ή οποιεσδήποτε συνέπειές αυτών.

1.5.γ. Τα Μέλη θα λαμβάνουν τακτικές αναφορές υπολοίπου Πόντων μέσω email, εφόσον υπάρχει συναλλαγή στον Λογαριασμό από την τελευταία αναφορά υπολοίπου Πόντων και το Μέλος έχει δώσει στην Εταιρεία την κατάλληλη άδεια ώστε να επικοινωνεί με το Μέλος μέσω email.

1.5.δ. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να στέλνει κατά καιρούς προωθήσεις, προσφορές και άλλες ανακοινώσεις στα Μέλη, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, είδη τρίτων. Τα είδη τρίτων βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία από ένα Μέλος και σε τυχόν πρόσθετα δεδομένα που μπορεί να διατηρήσει η Εταιρεία. Τα Μέλη μπορούν να αλλάξουν προσωπικά στοιχεία και προτιμήσεις επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή στο Προφίλ λογαριασμού στον  ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης  ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη μελών, ωστόσο, η Εταιρεία ενδέχεται να απαιτήσει από ένα Μέλος να στείλει δικαιολογητικά προτού επιτρέψει ορισμένες αλλαγές (π.χ. αλλαγές νομικού ονόματος).

1.5.ε. Κάθε φορά που ένα Μέλος επικοινωνεί με την Υποστήριξη μελών , η Εταιρεία μπορεί να κάνει στο Μέλος ορισμένες ερωτήσεις ασφαλείας για να επαληθεύσει την ταυτότητα του Μέλους. Η Υποστήριξη μελών μπορεί να παρακολουθεί ή να καταγράφει τηλεφωνικές κλήσεις για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

1.5.στ. Ένα Μέλος μπορεί να βλέπει το υπόλοιπο των Πόντων του και το ιστορικό συναλλαγών του και να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία και τις προτιμήσεις του στο Προφίλ λογαριασμού στον ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης. Για πρόσβαση στον ιστότοπο απαιτείται ο Αριθμός μέλους ή το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής του.

1.6 Κερδίζοντας Πόντους ή Μίλια.

Τα μέλη μπορούν να κερδίσουν Πόντους (το νόμισμα του Προγράμματος αφοσίωσης) ή Μίλια (το νόμισμα των προγραμμάτων συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε νομίσματος είτε είναι μίλια, χιλιόμετρα, πόντοι κ.λπ., με το συμμετέχον πρόγραμμα συχνών επιβατών της επιλογής τους), για επιλέξιμες χρεώσεις σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα σύμφωνα με την Ενότητα 2.

1.6.α. Πόντοι και Μίλια που Υπόκεινται στους Κανόνες Προγράμματος. Όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.1.α., η συγκέντρωση Πόντων και Μιλίων υπόκειται στους Κανόνες Προγράμματος και στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος τακτικών επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Κάθε Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης είναι υπεύθυνο για την ανάγνωση των Κανόνων Προγράμματος, των ενημερωτικών δελτίων και των δηλώσεων λογαριασμού προκειμένου να κατανοήσει τα δικαιώματα, τις ευθύνες και την κατάστασή του στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, καθώς και τη δομή για την απόκτηση Επιβραβεύσεων.

1.6.β. Φόροι. Οι Πόντοι, τα Μίλια και οι Επιβραβεύσεις που αποκτώνται μέσω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης ενδέχεται να υπόκεινται σε φορολογική υποχρέωση. Οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης, που σχετίζεται με τη λήψη ή τη χρήση Πόντων, Μιλίων ή Επιβραβεύσεων είναι αποκλειστική ευθύνη του Μέλους.

1.6.γ. Προϋποθέσεις για τη Μεταφορά Πόντων και Μιλίων. Οι συγκεντρωμένοι Πόντοι και τα Μίλια δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Μέλους. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται από ένα Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης είναι μόνο προς όφελος του Μέλους και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε κανέναν, εκτός από τα όσα αναφέρονται παρακάτω.

i.      Μεταφορά Πόντων σε Λογαριασμούς Συγγενών ή Φίλων. Υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις στον περιορισμό της μεταφοράς Πόντων Μέλους σε λογαριασμούς φίλων ή συγγενών, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο Λογαριασμοί είναι ενεργοί. Δείτε την Ενότητα 2.8 για περισσότερες πληροφορίες.

ii.      Θάνατος. Σε περίπτωση θανάτου ενός Μέλους, η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει τη μεταφορά μη εξαργυρωμένων Πόντων από τον λογαριασμό του θανόντος μέλους σε μέλος της οικογένειας ή φίλο που είναι ενεργό Μέλος, μετά την παραλαβή από την Εταιρεία και την εξέταση όλων των αιτούμενων εγγράφων και αιτημάτων. Οι Επιβραβεύσεις, η Κατάσταση Μέλους Elite, η Ισόβια Ιδιότητα Μέλους και τα σχετικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Elite Night Credit, δεν θα μεταφερθούν στον παραλήπτη των Πόντων.

iii.      Διαζύγιο. Σε περίπτωση επιδικασθείσας συμφωνίας διαζυγίου ενός Μέλους, η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει τη μεταφορά μη εξαργυρωμένων Πόντων από τον Λογαριασμό ενός Μέλους σε έναν Λογαριασμό άλλου Μέλους μετά την παραλαβή από την Εταιρεία και τον έλεγχο όλων των ζητούμενων εγγράφων και αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εγγράφων που αιτιολογούν μια τέτοια μεταφορά Πόντων. Οι Επιβραβεύσεις, η Κατάσταση Μέλους Elite, η Ισόβια Ιδιότητα Μέλους και τα σχετικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Elite Night Credit, δεν θα μεταφερθούν στον παραλήπτη των Πόντων.

iv.      Απαγορεύεται στα Μέλη να ανταλλάσσουν ή να πωλούν Πόντους έναντι μετρητών ή άλλου αντίτιμου σύμφωνα με την Ενότητα 1.7.η.

v.      Οποιοιδήποτε Πόντοι τους οποίους θεωρεί το Πρόγραμμα αφοσίωσης ότι έχουν μεταφερθεί κατά παράβαση των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος αφοσίωσης μπορούν να κατασχεθεί.

1.6.δ. Πολιτική Λήξης Πόντων. Τα μέλη πρέπει να παραμείνουν ενεργά στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης για να διατηρήσουν τους Πόντους που συγκεντρώνουν. Εάν ένας Λογαριασμός Μέλους είναι ανενεργός για είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς μήνες, αυτός ο Λογαριασμός Μέλους θα χάσει όλους τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει. Τα μέλη μπορούν να παραμείνουν ενεργά στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης και να διατηρήσουν τους Πόντους που έχουν συγκεντρώσει, κερδίζοντας Πόντους ή Μίλια, εξαργυρώνοντας Πόντους ή αγοράζοντας Πόντους (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.9) στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης τουλάχιστον μία φορά κάθε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω. Εάν ένα Μέλος δεν διατηρεί την ενεργή κατάσταση για πέντε (5) συναπτά έτη, ο Λογαριασμός του Μέλους μπορεί να απενεργοποιηθεί. Με την απώλεια των Πόντων, δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση των Πόντων, αλλά ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει νέους Πόντους, εκτός εάν ο Λογαριασμός του Μέλους έχει απενεργοποιηθεί.

i.      Για τη διατήρηση της ενεργής κατάστασης του Προγράμματος Αφοσίωσης δεν υπολογίζονται όλες οι δραστηριότητες Πόντων. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που δεν υπολογίζονται για τη διατήρηση της ενεργής κατάστασης του Προγράμματος Αφοσίωσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά τα εξής:

A.      Δωρίστε ή μεταφέρετε Πόντους, ωστόσο, η μετατροπή Πόντων σε Μίλια ή Μίλια σε Πόντους μετράει για τη διατήρηση μιας ενεργής κατάστασης,

B.      Λήψη Πόντων ως δώρο ή μεταφορά

ii.      Τα Δώρα που εξαργυρώθηκαν από ένα Μέλος πριν από την απώλεια των Πόντων εξακολουθούν να ισχύουν, παρόλο που το Δώρο μπορεί να μην έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί κατά τη στιγμή της απώλειας.

iii.     Η πολιτική λήξης Πόντων δεν επηρεάζει επί του παρόντος τους Πόντους σε έναν Λογαριασμό Μέλους Lifetime Elite. Ωστόσο, το Πρόγραμμα αφοσίωσης μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει πολιτική λήξης Πόντων σε Λογαριασμούς Μέλους Lifetime Elite μελλοντικά.

iv.      Πόντοι που εκδίδονται ή αποκτώνται μέσω του Vistana, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κινήτρων περιοδείας, κινήτρων αγοράς, μετατροπής Marriott Bonvoy, κληρώσεων και άλλων δώρων, λήγουν έξι (6) χρόνια μετά την ημερομηνία προσθήκης στον Λογαριασμό ενός Μέλους, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα του μέλους. Όλοι αυτοί οι Πόντοι ή τυχόν μέρος αυτών, που δεν έχουν εξαργυρωθεί μέχρι την περίοδο λήξης των έξι (6) ετών, παύουν να ισχύουν χωρίς προειδοποίηση.

1.6.ε. Όροι και προϋποθέσεις Προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών.  Οι κανόνες προγράμματος των συνδεδεμένων προγραμμάτων συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ελέγχουν την εξαργύρωση και τη διανομή τυχόν Μιλίων που κερδίζονται ή μεταφέρονται.

1.7 Άλλες προϋποθέσεις εγγραφής

1.7.α. Ακύρωση ή αναστολή λογαριασμών μελών

i.        Ακύρωση από Μέλος.Ένα Μέλος μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα αφοσίωσης ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης στην Υποστήριξη Μελών.Όλοι οι μη εξαργυρωμένοι Πόντοι, τα Δώρα εξαργύρωσης και τα Διαφημιστικά δώρα, καθώς επίσης το επίπεδο μέλους που έχει επιτευχθεί, συμπεριλαμβανομένου του Επιπέδου Elite και του Επιπέδου Lifetime Elite, θα καταργηθούν αμέσως και δεν θα μπορούν να αποκατασταθούν ή να μεταφερθούν.

ii.        Ακύρωση ή αναστολή από την ΕταιρείαΗ Εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσει τους συγκεντρωμένους Πόντους ενός μέλους, να αναστείλει τα προνόμια του Προγράμματος αφοσίωσης, να αναστείλει το Επίπεδο Elite μέλους, να αναστείλει το Επίπεδο Lifetime Elite μέλους (το οποίο στη συνέχεια θα αφαιρέσει και την προστασία έναντι της στέρησης των Πόντων, εάν το μέλος γίνει ανενεργό, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.5.δ. ή ακυρώσει τον Λογαριασμό μέλους ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ και χωρίς γραπτή ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι το Μέλος έχει:

A.        Ενήργησε κατά τρόπο ασύμβατο με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, διατάξεις,

B.        Αποτυχία πληρωμής οποιουδήποτε ξενοδοχείου ή άλλου λογαριασμού όταν οφείλεται στην Εταιρεία ή σε Συμμετέχον κατάλυμα ή δεν κατάφερε να τακτοποιήσει μια οικονομική υποχρέωση προς Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club ή το Δίκτυο Vistana.

C.        Ενήργησε με ακατάλληλο, δόλιο, καταχρηστικό ή εχθρικό τρόπο,

Δ.        Αθέτησε ή παραβίασε οποιονδήποτε από τους παρόντες Κανόνες προγράμματος ή τους Όρους χρήσης του ιστότοπου.

E.        Δόλια αξίωση καταλληλότητας για λήψη προνομίων μέσω των Εκδηλώσεων Marriott BonvoyTM, ή

ΣΤ.        Εμπλέκεται σε οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση σε σχέση με το Πρόγραμμα αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σε σχέση με Πόντους, Πίστωση διανυκτέρευσης Elite, χρήση Δώρου εξαργύρωσης, χρήση Διαφημιστικού δώρου ή οποιαδήποτε άλλα προνόμια των Μελών του Προγράμματος αφοσίωσης.

iii.        Πτώχευση. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η ιδιότητα Μέλους ενός Μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης θα τερματιστεί αυτόματα όταν το Μέλος υποβάλει αίτηση πτώχευσης ή υπόκειται με άλλον τρόπο σε διαδικασία πτώχευσης.

iv.        Δικαστική προσφυγή. Τίποτα από όσα περιέχονται στους παρόντες Κανόνες προγράμματος δεν θα περιορίσει την Εταιρεία στην άσκηση οποιωνδήποτε νόμιμων ή ισότιμων δικαιωμάτων ή διορθωτικών μέτρων.

1.7.β. Εφαρμογή της Ακύρωσης ιδιότητας μέλους

i.        Το Πρόγραμμα αφοσίωσης, οι Πόντοι, τα Δώρα εξαργύρωσης, τα Διαφημιστικά δώρα και άλλα σχετικά προνόμια και υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν αποτελούν ιδιοκτησία των Μελών. Σε περίπτωση ακύρωσης της ιδιότητας μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης για οποιονδήποτε λόγο, όλοι οι μη εξαργυρωμένοι Πόντοι, τα Δώρα εξαργύρωσης και τα διαφημιστικά δώρα θα καταργηθούν και ένα Μέλος δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στο Πρόγραμμα αφοσίωσης. Οι Πόντοι, τα Δώρα εξαργύρωσης και τα Διαφημιστικά δώρα δεν έχουν αξία σε μετρητά και η Εταιρεία δεν θα αποζημιώνει ή πληρώνει μετρητά για τυχόν Πόντους που χάθηκαν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν.

ii.        Εάν η Εταιρεία ακυρώσει έναν Λογαριασμό Μέλους για οποιονδήποτε λόγο, το Μέλος δεν μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης, εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, και οποιοσδήποτε Λογαριασμός που ανοίγεται στο όνομα του Μέλους και οι Πόντοι, τα Δώρα εξαργύρωσης και τα Διαφημιστικά δώρα που κερδίζονται από αυτόν τον Λογαριασμό θα καταργούνται μετά την ανακάλυψη.

iii.        Εάν ένα Μέλος ακυρώσει τον Λογαριασμό του ή αν ένας Λογαριασμός Μέλους γίνει ανενεργός όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.5.δ., το Μέλος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης σε ύστερη ημερομηνία, ωστόσο κανένας Πόντος, Δώρο εξαργύρωσης και Διαφημιστικά δώρα που είχαν προηγουμένως ακυρωθεί ή λήξει δεν θα επανέλθουν στον Λογαριασμό Μέλους και οποιοδήποτε Επίπεδο Elite Μέλους ή/και Επίπεδο Lifetime Elite Μέλους δεν πρόκειται να αποκατασταθεί.

iv.        Οποιοδήποτε Επίπεδο Elite Μέλος και Lifetime Elite Μέλος τερματίζεται με την ακύρωση ενός Λογαριασμού μέλους.

1.7.γ. Τροποποίηση προγράμματος. Εκτός εάν απαγορεύεται ρητά με άλλον τρόπο ή περιορίζεται από τους ισχύοντες νόμους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει, περιορίσει, τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης, τα Δώρα και τα επίπεδα Δώρων οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, ακόμα κι αν τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των Πόντων ή Μιλίων ή την ικανότητα απόκτησης ορισμένων Δώρων. Ομοίως, τα Προγράμματα Συνεργατών διατηρούν και αυτά το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα δικά τους προγράμματα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τα δικαιώματά σας και τα αναμενόμενα προνόμια στο πλαίσιο του Προγράμματος αφοσίωσης. Τα Προγράμματα Εταιρείας και Συνεργατών μπορούν, μεταξύ άλλων: (i) να αυξήσουν ή μειώσουν τον αριθμό Πόντων ή Μιλίων που λαμβάνουν για μια διαμονή ή απαιτούνται για ένα Δώρο, (ii) να αποσύρουν, περιορίζουν, τροποποιούν ή ακυρώνουν οποιοδήποτε Δώρο, (iii) να προσθέσουν ημερομηνίες που εξαιρούνται, να περιορίζουν τα διαθέσιμα δωμάτια για οποιοδήποτε Δώρο σε οποιοδήποτε Συμμετέχον κατάλυμα ή να περιορίσουν με άλλον τρόπο τη συνεχή διαθεσιμότητα των Δώρων, (iv) να αλλάξουν τα προνόμια προγράμματος, ταξιδιωτικών συνεργατών, τοποθεσιών που εξυπηρετούνται από την Εταιρεία ή τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες της, όρους συμμετοχής, κανόνες για απόκτηση, εξαργύρωση, διατήρηση ή κατάργηση Πόντων ή Μιλίων ή κανόνες που διέπουν τη χρήση των Δώρων, (v) να αλλάξουν ή ακυρώσουν τα δώρα συνεργατών ταξιδιού. Κατά τη συγκέντρωση Πόντων ή Μιλίων, τα Μέλη δεν μπορούν να βασίζονται στη συνεχή διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Δώρου ή επιπέδου και κατηγορίας Δώρου.

1.7.δ. Λήξη προγράμματος. Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει το Πρόγραμμα αφοσίωσης με προειδοποίηση έξι (6) μηνών προς όλα τα ενεργά Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει το Πρόγραμμα αφοσίωσης με ένα παρόμοιο πρόγραμμα αφοσίωσης οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από ενημέρωση των ενεργών Μελών του Προγράμματος αφοσίωσης. Ένα Μέλος δεν μπορεί να συγκεντρώνει Πόντους ή να διεκδικεί Δώρα εξαργύρωσης, Διαφημιστικά δώρα ή προνόμια ή παροχές του Προγράμματος αφοσίωσης μετά τον τερματισμό του Προγράμματος αφοσίωσης. Σε περίπτωση τερματισμού του Προγράμματος αφοσίωσης, όλοι οι μη εξαργυρωμένοι Πόντοι θα χάνονται χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη και καμία αξίωση για Δώρα εξαργύρωσης ή Διαφημιστικά δώρα δεν θα ικανοποιούνται μετά τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης. Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει οποιοδήποτε από τα Προγράμματα αφοσίωσης εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, με προειδοποίηση μικρότερη των έξι μηνών, εάν απαιτείται να το πράξει λόγω ισχύουσας νομοθεσίας.

1.7.ε. Προνόμια βάσει διαθεσιμότητας και τροποποίησης. Όλα τα προνόμια, οι παροχές, οι προσφορές, τα δώρα και οι υπηρεσίες του Προγράμματος αφοσίωσης υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

1.7.στ. Επιλεξιμότητα για λήψη προνομίων. Αποδεχόμενο οποιαδήποτε προνόμια, παροχές, προσφορές, δώρα ή υπηρεσίες του Προγράμματος αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Πόντων, Δώρων εξαργύρωσης και Διαφημιστικών δώρων, ένα Μέλος αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνο για να προσδιορίσει εάν είναι επιλέξιμο να λάβει και πως είναι επιλέξιμο να λάβει, τέτοιου είδους προνόμια, παροχές, προσφορές, δώρα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Πόντων, Δώρων εξαργύρωσης και Διαφημιστικών δώρων) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πολιτικές δώρων και τις πολιτικές κινήτρων. Κάθε Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία εάν δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε προνόμια, παροχές, προσφορές, δώρα ή υπηρεσίες του Προγράμματος αφοσίωσης, οποιαδήποτε στιγμή.

1.7.ζ. Ειδοποίηση καταλληλότητας. Ένα Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση που (i) δεν είναι επιλέξιμο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές δώρων ή πολιτικές κινήτρων, να κερδίσει Πόντους, Επίπεδο Elite Μέλος ή οποιαδήποτε άλλα προνόμια που μπορεί να κερδίσει ένα Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος αφοσίωσης, ή (ii) ο Λογαριασμός Μέλους του έχει πιστωθεί με Πόντους, Επίπεδο Elite Μέλους ή οποιοδήποτε άλλο προνόμιο που μπορεί να κερδίσει ένα Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος αφοσίωσης, το οποίο δεν έχει κερδίσει ή δεν δικαιούται να κερδίσει.

1.7.η. Χωρίς Πώληση ή Μεταφορά. Οι Πόντοι, τα Δώρα εξαργύρωσης, τα Διαφημιστικά δώρα και άλλα προνόμια των Μελών δεν μπορούν να πωληθούν, ανταλλαχθούν ή να μεταφερθούν (εκτός από την Εταιρεία ή τους αντιπροσώπους της). Οποιαδήποτε απόπειρα μεταφοράς, πώλησης ή ανταλλαγής θα είναι άκυρη και θα κατάσχεται. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της ενδέχεται να αρνηθούν να τιμήσουν ή να αναγνωρίσουν τυχόν Πόντους, Δώρα εξαργύρωσης, Διαφημιστικά δώρα ή προνόμια Μέλους για τα οποία η Εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να έχουν μεταφερθεί, πωληθεί ή ανταλλαχθεί.

2. ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ

2.1 Ευκαιρίες κέρδους σε Συμμετέχοντα καταλύματα

2.1.α.Ένα Μέλος θα κερδίσει:

i.     Δέκα (10) βασικοί Πόντοι για κάθε δολάριο ΗΠΑ, ή το ισοδύναμο νομίσματος, που προκύπτουν και πληρώνονται από το Μέλος για Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Ενότητα 2.1.β,εκτός από τα Element, Residence Inn, TownePlace Suites και Homes & Villas by Marriott International, όπου ένα Μέλος θα κερδίζει πέντε (5) βασικούς Πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ που δαπανάται για Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και, εκτός από τα καταλύματα Marriott Executive Apartments όπου ένα Μέλος θα κερδίζει δυόμισι (2,5) βασικούς Πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ που δαπανάται για Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το 2.1.ε,και

ii.     Οι Μπόνους πόντοι Elite, υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος πληροί τις Προϋποθέσεις μελών Elite για Επίπεδο Elite μέλους ή Επίπεδο Lifetime Elite μέλους όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.2.Το ποσό των μπόνους Πόντων που κερδίζει ένα Μέλος θα εξαρτάται από το Επίπεδο Elite Μέλους που επιτυγχάνει το Μέλος σύμφωνα με την Ενότητα 4.3.Διατίθεται στα Elite Μέλη σε όλες τις Συμμετέχουσες επωνυμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 1.2.α.

iii.     Πιστώσεις για επίτευξη των Προϋποθέσεων Elite μέλους («Πιστώσεις διανυκτερεύσεων Elite», ή μεμονωμένα, «Πίστωση διανυκτέρευσης Elite») για το Επίπεδο Elite μέλους και το Επίπεδο Lifetime Elite μέλους, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.2.Μια Πίστωση διανυκτέρευσης Elite απονέμεται μόνο σε διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια μιας Διαμονής που πληροί τις προϋποθέσεις όπως περιγράφεται στο 2.1.δ(«Διανυκτέρευση που πληροί τις προϋποθέσεις», ή για περισσότερες από μία διανυκτερεύσεις, «Διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις»).

2.1.β. Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι «Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις» είναι:

i.     Χρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια διαμονής σε δωμάτιο σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα από ένα Μέλος στον λογαριασμό του και έως δύο (2) επιπλέον δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, χρεώσεων για:

A.     Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις για διαμονή,

B.     Τρόφιμα και ποτά (εξαιρούνται τα αλκοολούχα ποτά όπου απαγορεύεται από τον νόμο) και μπορεί να εξαιρούνται οι χρεώσεις που προκύπτουν σε καταστήματα τα οποία δεν διαχειρίζεται ή λειτουργεί το Συμμετέχον κατάλυμα.

Γ.     Τηλέφωνο στο δωμάτιο με εξωτερική γραμμή και φαξ στο δωμάτιο με εξωτερική γραμμή,

Δ.     Ταινίες και βιντεοπαιχνίδια στο δωμάτιο,

με την προϋπόθεση ότι το Μέλος παρέχει τον Αριθμό Μέλους του κατά τη στιγμή της κράτησης ή κατά την άφιξη (check-in), μένει σε ένα από τα δωμάτια που έχουν κρατηθεί δεσμευτεί και πληρώνει τις χρεώσεις, ή

ii.    Χρεώσεις που επιβαρύνουν το Μέλος, χωρίς διαμονή σε δωμάτιο επισκεπτών, για τρόφιμα και ποτά (εξαιρούνται τα αλκοολούχα ποτά όπου απαγορεύεται από το νόμο) σε εστιατόρια που βρίσκονται στα Συμμετέχοντα καταλύματα που προσφέρουν αυτό το προνόμιο εάν:

A.     οι χρεώσεις είναι μεγαλύτερες από 10 δολάρια ΗΠΑ (εξαιρούνται φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα),

Β.     τα τρόφιμα και τα ποτά δεν σχετίζονται με κάποια δεξίωση, σύσκεψη ή άλλη εκδήλωση που αποκλείεται από τις Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 2.1.β. και

εφόσον το Μέλος παρέχει τον Αριθμό Μέλους του κατά τη στιγμή της πληρωμής. Οι Μπόνους Πόντοι Elite δεν θα απονεμηθούν για χρεώσεις που επιβαρύνουν το Μέλος χωρίς διαμονή σε δωμάτιο, σύμφωνα με την Ενότητα 2.1.β (ii). Οι χρεώσεις από καταστήματα τροφίμων και ποτών που διαχειρίζονται ή λειτουργούν από τρίτο μέρος μπορεί να μην είναι επιλέξιμες για την απόκτηση Πόντων. Οι χρεώσεις που προκύπτουν σε καταστήματα τα οποία δεν βρίσκονται εντός του Συμμετέχοντος καταλύματος ή All-Inclusive θέρετρου δεν αποτελούν Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις. Προσφέρεται κέρδος σε εστιατόρια χωρίς διαμονή:

(1) Σε Ασία-Ειρηνικό: σε Επωνυμίες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, εκτός από τα Moxy, Element, Marriott Vacation Club, Design Hotels, Marriott Executive Apartments και περιλαμβάνουν εστιατόρια και μπαρ που αναφέρονται στη διεύθυνση https://marriottbonvoyasia.com/R+B (μπορεί να ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις). Πρόσθετες προσφορές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στα μέλη στη διεύθυνση   https://marriottbonvoyasia.com/Ανοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Τα μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς και στους κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης, και

(2) Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική: σε εστιατόρια και μπαρ που βρίσκονται εντός των καταλυμάτων που συμμετέχουν, όπως αναφέρονται στη διεύθυνση https://www.morecravings.com/marriottbonvoyΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον προσφορές για Μέλη. Τα μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς και στους κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης.

(3) Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά: σε εστιατόρια και μπαρ στις παρακάτω Επωνυμίες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft και Element, και

(4) Στην Καραϊβική, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και τη Νότια Αμερική: σε εστιατόρια και μπαρ που βρίσκονται εντός των καταλυμάτων που συμμετέχουν, όπως αναφέρονται στη διεύθυνση https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/Ανοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον προσφορές για Μέλη. Τα μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς και στους κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης, ή

iii.    Χρεώσεις που προέκυψαν ως μέρος του πακέτου all-inclusive κατά τη διάρκεια διαμονής σε δωμάτιο ενός Μέλους στη χρέωση δωματίου και έως δύο (2) επιπλέον δωμάτια που πληρώνονται από το Μέλος στα All-Inclusive Θέρετρα και Συμμετέχοντα καταλύματα που προσφέρουν all-inclusive πακέτα όλο το χρόνο και ορίζονται από την Εταιρεία ως κατάλυμα all-inclusive. Οι Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για διαμονή σε αυτά τα all-inclusive καταλύματα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, χρεώσεις για:

• Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις για διαμονή,

• Προνομιακά τρόφιμα και ποτά (εξαιρούνται τα αλκοολούχα ποτά όπου απαγορεύεται από τον νόμο) που αγοράζονται στο κατάλυμα, επιπλέον της Τιμής που πληροί τις προϋποθέσεις.

• Χρεώσεις για επιπλέον άτομα για επί πληρωμή διαμονή Τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις,

• Σπα, γκολφ και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται από θέρετρα, εάν τα διαχειρίζεται το Συμμετέχον κατάλυμα.

• Φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα που αποτελούν μέρος της τιμής που πληροί τις προϋποθέσεις για το πακέτο δωματίου και

• Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, οι φόροι, οι χρεώσεις υπηρεσιών, τα φιλοδωρήματα ή/και τα τέλη που σχετίζονται με άλλα πρόσθετα που χρεώνονται στον λογαριασμό του δωματίου μπορεί να είναι επιλέξιμα για την απόκτηση Πόντων,

εφόσον το Μέλος παρέχει τον Αριθμό Μέλους του κατά τη στιγμή της κράτησης ή κατά την άφιξη (check-in), μένει σε ένα από τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και πληρώνει τις χρεώσεις. Οι χρεώσεις από καταστήματα τροφίμων και ποτών που διαχειρίζονται ή λειτουργούν από τρίτο μέρος μπορεί να μην είναι επιλέξιμες για την απόκτηση Πόντων. Οι χρεώσεις που προκύπτουν σε καταστήματα τα οποία δεν βρίσκονται εντός του Συμμετέχοντος καταλύματος ή All-Inclusive θέρετρου δεν αποτελούν Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

2.1.γ. Χρεώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι Χρεώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για Πόντους περιλαμβάνουν τυχόν δωρεάν υπηρεσίες, Δώρα εξαργύρωσης Πόντων, Διαφημιστικά δώρα ή οποιαδήποτε άλλα τέλη ή χρεώσεις που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: (Α) χρεώσεις για δεξιώσεις, συσκέψεις ή άλλες λειτουργίες, με εξαίρεση τους Πόντους που συγκεντρώθηκαν σε σχέση με μια Συμφωνία Εκδήλωσης που πληροί της προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5, (Β) άλλα τέλη που καταβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, στάθμευσης, επιχειρηματικού κέντρου, καταστημάτων λιανικής και άλλων υπηρεσιών τρίτων, (Γ) φόροι που σχετίζονται με την τιμή δωματίου, χρεώσεις υπηρεσιών, φιλοδωρήματα, τέλη (π.χ. τέλος ακύρωσης αργά ή τέλη μη εμφάνισης για μη άφιξη σε εγγυημένες κρατήσεις, ακόμη και αν οι κρατήσεις είχαν πληρωθεί εξ ολοκλήρου), υποχρεωτικές ή αυτόματες χρεώσεις (π.χ., χρεώσεις θέρετρου) και άλλες ισχύουσες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δωματίων και άλλων φόρων και τελών που δεν αποτελούν μέρος της Τιμής πακέτου δωματίου all-inclusive που πληροί τις προϋποθέσεις, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών, φιλοδωρήματα ή/και τέλη που σχετίζονται με άλλα πρόσθετα που χρεώνονται στον λογαριασμό του δωματίου, καθώς επίσης φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα που αποτελούν μέρος τιμής πακέτου δωματίου all-inclusive που πληροί τις προϋποθέσεις, ενδέχεται να είναι επιλέξιμο για Πόντους, και (Δ) χρεώσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 8.1 για Homes & Villas by Marriott International.

2.1.δ. Διαμονή που πληροί τις προϋποθέσεις. Ως «Διαμονή» ή «Διαμονή που πληροί τις προϋποθέσεις» νοούνται όλες οι διαδοχικές διανυκτερεύσεις που εγγράφεται ένα Μέλος, το οποίο πληρώνει προσωπικά και διαμένει σε οποιοδήποτε Συμμετέχον κατάλυμα, για το οποίο (i) το δωμάτιο χρεώνεται στο Μέλος ή (ii) το δωμάτιο χρεώνεται απευθείας στην εταιρεία που έχει κανονίσει την πληρωμή για τη διαμονή του Μέλους, η οποία δεν σχετίζεται με συνέδριο ή σύσκεψη ομάδας.

i.     Μια «Διαμονή» είναι η διαμονή μίας ή περισσότερων διαδοχικών διανυκτερεύσεων στο ίδιο Συμμετέχον κατάλυμα από Μέλος το οποίο: (Α) παρέχει τον Αριθμό Μέλους του κατά τη στιγμή της κράτησης ή κατά την άφιξη (check-in), (Β) πληρώνει Τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις ή εξαργυρώνει Δώρο εξαργύρωσης Πόντων ή Διαφημιστικό δώρο για τη διαμονή και (Γ) διαμένει σε ένα από τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση. Εάν ένα Μέλος αναχωρήσει (check-out) από ένα δωμάτιο κ έπειτα επιστρέψει σε ένα δωμάτιο στο ίδιο Συμμετέχον κατάλυμα εντός 24 ωρών, θα υπολογίζεται ως μία διαμονή για σκοπούς υπολογισμού της Διαμονής και έκδοσης των προνομίων Μελών. Ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει Πόντους για έως και τρία (3) δωμάτια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Διαμονής, εάν διαμένει σε ένα από τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και πληρώνει Τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις ή εξαργυρώνει Δώρο εξαργύρωσης Πόντων ή Διαφημιστικό δώρο για όλα τα δωμάτια.

ii.     Μια «Διαμονή που Πληροί τις Προϋποθέσεις» είναι μια πίστωση, σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος που υπολογίζεται για την Πίστωση Elite Night. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα Μέλη θα κερδίζουν πίστωση μόνο για κάθε Διαμονή που Πληροί τις Προϋποθέσεις (i) που αποτελεί μέρος μιας Διαμονής με Τιμή που Πληροί τις Προϋποθέσεις (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.ε.), για το δωμάτιο για το οποίο πληρώνει προσωπικά και διαμένει το Μέλος, και όχι για τυχόν επιπλέον δωμάτια, ή (ii) για το δωμάτιο που χρεώνεται απευθείας στην εταιρεία που έχει κανονίσει την πληρωμή για τη διαμονή του Μέλους που δεν σχετίζεται με συνέδριο ή ομαδική συνάντηση. Τα μέλη δεν λαμβάνουν Πίστωση Elite Night για διαμονή με Τιμές που δεν Πληρούν τις Προϋποθέσεις (βλ. 2.1.στ.). Οι Κάτοχοι MVC και οι Κάτοχοι Vistana μπορούν επίσης να αποκτήσουν την Πίστωση Elite Night, όπως προβλέπεται στις Ενότητες 7.1 και 7.2. Τα μέλη που διαμένουν στις τοποθεσίες του The Ritz-Carlton Destination Club αποκτούν την Πίστωση Elite Night, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Ενότητα 1.2.α.

iii.     Τα Μέλη δεν μπορούν να κερδίσουν ή να λάβουν προνόμια σε πολλά Συμμετέχοντα καταλύματα για την ίδια ημερομηνία(ες) διαμονής.

iv.     Μόνο ένα μέλος ανά δωμάτιο μπορεί να κερδίσει Πόντους/Μίλια και Πίστωση διανυκτέρευσης Elite, καθώς και να λάβει προνόμια. Εάν διαμένουν περισσότερα του ενός Μέλη στο ίδιο δωμάτιο, τα Μέλη πρέπει να αποφασίσουν κατά την άφιξη (check-in), ποιος Αριθμός Μέλους θα εφαρμοστεί στο δωμάτιο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι το ίδιο Μέλος που θα πληρώσει τον λογαριασμό.

2.1.ε. Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μια «Τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις» είναι το ποσό που πληρώνει ένα Μέλος για διαμονή σε δωμάτιο σε Συμμετέχον κατάλυμα που πληροί τις προϋποθέσεις για να κερδίσει Πόντους ή Μίλια. Οι Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις περιλαμβάνουν κυρίως τιμές για επιχειρήσεις και αναψυχή τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση Marriott.com χωρίς εφαρμογή κωδικού έκπτωσης, τιμές Λιανικής Standard και Premium, Τιμές Προκαταβολικής αγοράς, διαπραγματευόμενες τιμές με επιχειρήσεις και τιμές για εθνικούς/περιφερειακούς/τοπικούς κρατικούς υπαλλήλους. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα Μέλη θα λάβουν τα προνόμια της κατηγορίας μέλους τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις.

i.     Στα συμμετέχοντα Design HotelsTM, τα Μέλη κερδίζουν Πόντους ή Μίλια για Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο για Διαμονές σε Τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα Μέλη δεν κερδίζουν Πόντους ή Μίλια για διαμονή σε Τιμές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στα συμμετέχοντα Design HotelsTM, ακόμη και αν επιβαρύνονται με Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως τυχαίες δαπάνες.

ii.     Στα Marriott Executive Apartments, τα Μέλη κερδίζουν Πόντους ή Μίλια στην Τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις μόνο, ακόμη και αν επιβαρυνθούν με Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

2.1.στ. Τιμές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Μια «Τιμή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις» είναι μια τιμή που πληρώνει ένα Μέλος για διαμονή σε δωμάτιο σε Συμμετέχον κατάλυμα το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να κερδίσει Πόντους ή Μίλια, καθώς επίσης προνόμια βαθμίδας μέλους. Οι Τιμές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είναι αυτές για τις οποίες έχει γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους:

i.     Η κράτηση του δωματίου πραγματοποιήθηκε μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, διαδικτυακού ταξιδιωτικού καναλιού ή άλλου καναλιού τρίτων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του expedia.com,hotwire.com,priceline.com,orbitz.com,booking.com,travelocity.com;ή

ii.     Έγινε κράτηση για το δωμάτιο σε ομαδική τιμή ως μέρος εκδήλωσης, σύσκεψης, συνεδρίου ή οργανωμένης περιήγησης και το Μέλος δεν πληρώνει απευθείας το Συμμετέχον κατάλυμα για μια τέτοια αίθουσα, ή

iii.     Η κράτηση του δωματίου πραγματοποιήθηκε σε ταξιδιωτικό πράκτορα, χονδρέμπορο ή τιμή δωματίου για πλήρωμα ή πακέτο που περιλάμβανε, ενδεικτικά, τιμές Fam-Tastic®, τιμές Plan-Tastic®, τιμές της βιομηχανίας ταξιδιών και οργανωμένες εκδρομές ή κρατήσεις πακέτων, ή

iv.     Το δωμάτιο ήταν δωρεάν, ή

v.     Ένα κουπόνι ή δώρο τρίτου μέρους εξαργυρώθηκε για το δωμάτιο.

2.1.ζ. Οι Πόντοι δεν θα δοθούν, ούτε θα απονεμηθούν Δώρα, σε οποιαδήποτε θυγατρική ή συνεργάτη της Εταιρείας εκτός από τα Συμμετέχοντα καταλύματα, εκτός εάν διαφημιστεί διαφορετικά. Εάν ένα ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα παύσει να αποτελεί Συμμετέχον κατάλυμα, όλες οι διαμονές μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα είναι επιλέξιμες για να κερδίζουν Πόντους, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η κράτηση. Ανατρέξτε στην Ενότητα 9.5 για πρόσθετους όρους.

2.2 Κερδίστε ένα νόμισμα.

Ένα Μέλος μπορεί να κερδίζει μόνο ένα είδος νομίσματος - Πόντους ή Μίλια. Ένα Μέλος δεν μπορεί να κερδίσει Πόντους και Μίλια για την ίδια διαμονή. Ένα Μέλος μπορεί να αλλάξει από Πόντους σε Μίλια, ή αντίστροφα, πριν από μια συγκεκριμένη Διαμονή, ενημερώνοντας το προφίλ Μέλους του ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη μελών.Ένα Μέλος θα αρχίσει να κερδίζει το νέο «νόμισμα» (Πόντοι ή Μίλια) με την επόμενη Διαμονή.Προηγούμενα κέρδη δεν θα μετατραπούν στο νέο νόμισμα. Εάν το Μέλος επιθυμεί να «μετατρέψει» Πόντους σε Μίλια, μπορεί να το κάνει σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.

2.3 Κερδίστε Μίλια έναντι Πόντων.

Οι Λογαριασμοί μέλους έχουν αρχικά δημιουργηθεί για να κερδίζουν Πόντους.Τα Μέλη μπορούν να αλλάξουν την προτίμησή τους σε Πόντους ή Μίλια μέσω του online προφίλ Μέλους τους.Όταν επιλέγουν να κερδίζουν Μίλια αντί Πόντων για Διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα Μέλη πρέπει επίσης να ορίσουν ένα συμμετέχον πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών και τον αντίστοιχο αριθμό λογαριασμού στο προφίλ Μέλους στο οποίο θα πιστώνονται τα Μίλια του Μέλους. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, οι Πόντοι που κερδίζονται για μελλοντικές Διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μετατρέπονται αυτόματα σε Μίλια, με εξαίρεση το Δώρο καλωσορίσματος πόντων Elite, που παραμένουν στον Λογαριασμό του Μέλους ως Πόντοι μέχρι το Μέλος να ξεκινήσει τη μεταφορά σε Μίλια.Μόλις τα Μίλια απονεμηθούν στο καθορισμένο πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών, δεν θα μπορούν να αλλάξουν σε άλλο καθορισμένο πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή να μετατραπούν σε Πόντους του Προγράμματος αφοσίωσης.Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος αφοσίωσης της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας.

2.4 Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy™.

Ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει Πόντους ή Μίλια και Διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για επιλέξιμες ομάδες, συσκέψεις και εκδηλώσεις εάν το Μέλος είναι επιλέξιμος διοργανωτής συσκέψεων σύμφωνα με την Ενότητα 5.

2.5 Ατομικό Κέρδος για Χρεώσεις και Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις

2.5.α. Κανένα άλλο άτομο εκτός του Μέλους δεν μπορεί να κερδίσει Πόντους/Μίλια για Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και Πίστωση διανυκτέρευσης Elite στις Διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον Λογαριασμό μέλους που διαθέτει. Οι/τα Πόντοι/Μίλια και η Πίστωση διανυκτέρευσης Elite για ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζονται δύο Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης θα απονέμονται μόνο σε ένα Μέλος του Προγράμματος αφοσίωσης.

2.5.β.  Η λογιστική μεταφορά Πόντων/Μιλίων και η Πίστωση διανυκτέρευσης Elite περιορίζονται σε μεμονωμένα ταξίδια και το δωμάτιο πρέπει να πληρώνεται ατομικά από το Μέλος ή να χρεώνεται απευθείας στην εταιρεία που έχει κανονίσει την πληρωμή για τη διαμονή του Μέλους, η οποία δεν σχετίζεται με συνέδριο ή ομαδική σύσκεψη.

2.5.γ. Εάν το Μέλος παρευρεθεί σε συνέδριο ή ομαδική σύσκεψη και πληρώσει ατομικά το ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα απευθείας για το δωμάτιο, θα δικαιούται να λάβει Πόντους/Μίλια και Πιστώσεις διανυκτέρευσης Elite για τη Διαμονή. Ωστόσο, τα δωμάτια της συμφωνίας, τα δωμάτια για τα οποία γίνεται κράτηση από εταιρείες σε συνεχή βάση και τα δωμάτια με κύρια χρέωση δεν είναι επιλέξιμα για να κερδίζουν Πόντους/Μίλια και Πίστωση διανυκτέρευσης Elite.

2.5.δ. Οι Τιμές για στρατιωτικούς σε ορισμένες υπερπόντιες τοποθεσίες υπόκεινται σε τοπικούς περιορισμούς και ενδέχεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για Πόντους/Μίλια και Πίστωση διανυκτέρευσης Elite.

2.6 Πίστωση για Διαμονές ή Εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και που ολοκληρώθηκαν πριν από την Εγγραφή.

2.6.α.Μπορούν να απονεμηθούν Πόντοι/Μίλια και Πίστωση διανυκτέρευσης Elite, για διαμονή που ολοκληρώθηκε εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Ενότητα 9.3, εάν η πίστωση αυτή ζητηθεί μέσω της Υποστήριξης μελών, μαζί με αντίγραφο της εξοφληθείσας απόδειξης για τη διαμονή, εντός εξήντα (60) ημερών από τη διαμονή. Ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη τεκμηρίωση.

2.6.β.Μπορούν να απονεμηθούν Πόντοι/Μίλια και Πίστωση διανυκτέρευσης Elite για Εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. Ενότητα 5.4) που ολοκληρώθηκαν εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα αφοσίωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Ενότητα 9.3, εάν η πίστωση αυτή ζητηθεί μέσω του καταλύματος όπου έλαβε χώρα η Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις, μαζί με αντίγραφο της εξοφληθείσας απόδειξης για την Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις, εντός εξήντα (60) ημερών από την Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη τεκμηρίωση.

2.7 Συνάλλαγμα.

Το ποσό των Πόντων που κερδίσατε στα Συμμετέχοντα καταλύματα όπου δεν χρησιμοποιείται ως νόμισμαδολάριο ΗΠΑ θα υπολογιστεί με βάση τις Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μετατρέπεται σε δολάριο ΗΠΑ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που έχει επιλέξει η Εταιρεία. Αυτή μπορεί να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται από ένα Συμμετέχον κατάλυμα κατά την άφιξη (check-in), κατά την αναχώρηση (check-out) ή άλλη ισοτιμία που έχει επιλεγεί από την Εταιρεία και μπορεί να μην είναι η ίδια ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπές νομισμάτων στη χρέωση του Μέλους.

2.8 Μεταφορά Πόντων από έναν λογαριασμό σε άλλο

2.8.α. Σύμφωνα με τους όρους για τη μεταφορά Πόντων όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.6.γ., ένα Μέλος μπορεί να μεταφέρει έως και 100.000 Πόντους ανά ημερολογιακό έτος σε άλλον Λογαριασμό μέλους, εφόσον και οι δύο Λογαριασμοί είναι λογιστικά τακτοποιημένοι και ο καθένας είναι ανοικτός για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες με κάποια δραστηριότητα που πληροί τις προϋποθέσεις ή ενενήντα (90) ημέρες χωρίς δραστηριότητα που πληροί τις προϋποθέσεις (βλ. 2.8.β).Ένα Μέλος μπορεί να λάβει έως και 500.000 Πόντους ανά ημερολογιακό έτος από άλλους Λογαριασμούς μελών, εφόσον οι Λογαριασμοί είναι λογιστικά τακτοποιημένοι και ο καθένας τους είναι ανοικτός για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες με κάποια δραστηριότητα που πληροί τις προϋποθέσεις ή ενενήντα (90) ημέρες χωρίς δραστηριότητα που πληροί τις προϋποθέσεις.

2.8.β. Ένα νέο Μέλος μπορεί να λάβει Μεταφορά πόντων τριάντα (30) ημέρες μετά την εγγραφή του, εάν ο Λογαριασμός δείχνει δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας Διαμονής που πληροί τις προϋποθέσεις ή άλλης δραστηριότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.6.δ. Μετά από ενενήντα (90) ημέρες από την εγγραφή, ένα νέο Μέλος δικαιούται να λάβει Μεταφορά πόντων, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα του λογαριασμού του.

2.8.γ. Η εξουσιοδότηση για μεταφορά Πόντων πρέπει να ξεκινήσει από τον κάτοχο του Λογαριασμού με τους Πόντους προς μεταφορά, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη μελών.Ο κάτοχος Λογαριασμού που ζητά τη μεταφορά πρέπει να παράσχει τον Αριθμό μέλους του παραλήπτη Πόντων κατά τη στιγμή της αίτησης μεταφοράς Πόντων.

2.8.δ.Μόλις ληφθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία η εξουσιοδότηση για μεταφορά, ο μεταβιβάζων παραχωρεί όλα τα δικαιώματα στους μεταφερόμενους Πόντους και γίνονται οι Πόντοι του παραλήπτη.

2.8.ε. Τα Μίλια και η Πίστωση διανυκτέρευσης Elite δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ Λογαριασμών μέλους.

2.9 Πόντοι αγορών.

Members may purchase or receive Points purchased by another Member as a gift for a combined maximum of 100,000 Points per calendar year if purchased through the Buy Points StorefrontΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. or Gift Points StorefrontΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης.. Members may purchase Points for a combined maximum of 100,000 Points per calendar year if purchased through the Points.com-powered window on Marriott websites, Marriott Mobile Apps or the Customer Engagement Centers. Points may be purchased at the rate of $12.50 U.S. dollars per 1,000 Points and can be purchased in increments of 1,000, or in increments of 5,000 Points ($62.50 U.S. dollars per 5,000 Points). Pricing varies during promotional periods. A Member must be in good standing to purchase and/or receive Points. A new Member may purchase Points thirty (30) days after enrollment in the Loyalty Program. Please refer to Section 2.8 for additional information on individual Member conditions on transferring to or receiving points from another Member per calendar year. Purchased Points do not count toward Marriott Bonvoy Elite status. Points will be posted to the Member’s Account within seventy-two (72) hours after the purchase is complete. Once Points have been purchased, no refunds will be permitted. Purchasing Points using a Marriott co-brand credit card will earn Points as an everyday purchase where applicable. Members who choose to purchase Points using their Union Pay single-logo credit cards (with card number starting with digits 62) can do so by choosing Discover as their payment option.

2.10 Κέρδος μέσω Συνεργατών.

Οι Πόντοι που κερδίζονται σε σχέση με τον συνεργάτη υπόκεινται σε αυτούς τους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης, σε συνδυασμό με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη.

2.10.α. Κρουαζιέρες. Ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει Πόντους όταν κάνει κράτηση για κρουαζιέρα μέσω του συνεργάτη κρουαζιέρας της Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της κρουαζιέρας μπορείτε να βρείτε εδώΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για το The Ritz-Carlton Yacht Collection (βλ. 1.2.α για το The Ritz-Carlton Yacht Collection).

2.10.β. Hertz. Ένα Μέλος μπορεί να κερδίζει Πόντους και να λαμβάνει ειδικές εκπτώσεις με τη Hertz, όταν είναι διαθέσιμες, όταν κάνετε κράτηση εδώΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Τα Elite μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις ενδέχεται επίσης να λάβουν δωρεάν επίπεδο ελίτ Hertz Gold Plus Rewards®.

2.10.γ. Identity Μέλη στο The Cosmopolitan. Τα Identity Μέλη στο The Cosmopolitan του Λας Βέγκας μπορούν να μετατρέπουν Πόντους Identity σε Πόντους του Προγράμματος αφοσίωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος IdentityΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Τα Μέλη πρέπει να καλέσουν το τμήμα Identity Membership & Rewards στο (877) 551-7779 ή να στείλουν email στο IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

2.10.δ. Vacations by Marriott. Το Vacations by Marriott διαχειρίζεται ανεξάρτητος συνεργάτης ταξιδιών για λογαριασμό του Προγράμματος αφοσίωσης. Οι Πόντοι και η Πίστωση διανυκτέρευσης Elite κερδίζονται σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης. Τα Μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Πόντους ή Μίλια για να αγοράσουν πακέτα Vacations by Marriott. Τα Μέλη υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης καθώς επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Vacations by Marriott. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.vacationsbymarriott.comΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

2.10.e.Φάτε γύρω από την πόλη από το Marriott Bonvoy™.Ένα μέλος μπορεί να κερδίσει πόντους όταν εγγραφεί στο πρόγραμμα Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ και να δειπνήσει σε συμμετέχοντα εστιατόρια.Τα μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Eat Around Town by Marriott Bonvoy και των κανόνων του προγράμματος αφοσίωσης.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο eataroundtown.marriott.comΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης .

2.10.f. Marriott Bonvoy Boutiques™. A Member may earn 10,000 Points with the purchase of a mattress on any of the Marriott International’s fourteen (14) online retail websites (Shop EDITIONΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, The Ritz-Carlton ShopsΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, The Luxury Collection StoreΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, St. Regis BoutiqueΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, W Hotels The StoreΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Curated by JWΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Shop MarriottΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Sheraton StoreΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Westin StoreΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Collect RenaissanceΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Gaylord Hotels StoreΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Shop CourtyardΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, [id=21]Shop Four PointsΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, Fairfield StoreΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης). Points are awarded to the purchasing member approximately 3-5 weeks following the acceptance of the mattress delivery. Members are subject to the terms and conditions with the mattress purchase on the Marriott online retail sites and the Loyalty Program Rules. More information is available on the Marriott online retail websites.

2.10.ζ. Πρωτοβουλία αφοσίωσης Marriott Uber. Για να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία αφοσίωσης Marriott Uber, τα Μέλη πρέπει να συνδέσουν τον Λογαριασμό Μέλους τους με τον λογαριασμό Uber που διαθέτουν, ο οποίος σχετίζεται με έναν αριθμό τηλεφώνου στις ΗΠΑ. Μόλις συνδέσουν τα Μέλη τους λογαριασμούς τους, μπορούν να κερδίσουν Πόντους στις Συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως «Συναλλαγή που πληροί τις προϋποθέσεις» νοείται (i) μια διαδρομή με Uber XL, Uber Black, Uber SUV ή Uber Comfort, ή (ii) μια παραγγελία που πραγματοποιήθηκε μέσω Uber Eats ύψους 25 $ ΗΠΑ ή περισσότερα πριν από τον υπολογισμό τυχόν προσφορών ή εκπτώσεων που ισχύουν (εξαιρουμένων φόρων, τελών και φιλοδωρημάτων), σε κάθε περίπτωση, η οποία λαμβάνει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Πόντοι που θα συγκεντρωθούν για συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις θα βασίζονται σε δολάρια ΗΠΑ που δαπανήθηκαν πριν από προσφορές και εκπτώσεις, εξαιρουμένων φόρων, τελών και φιλοδωρημάτων. Τα Μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις των Uber και Uber Eats, καθώς επίσης στους Κανόνες Προγράμματος. Η Uber και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τον αριθμό Πόντων που μπορούν να κερδίζουν τα Μέλη και τις ενέργειες για τις οποίες μπορούν να κερδίζουν Πόντους. Η Uber ή η Εταιρεία ενδέχεται επίσης να αποσυνδέουν λογαριασμούς ως αποτέλεσμα τερματισμού ή αναστολής της Πρωτοβουλίας αφοσίωσης Marriott Uber, υποψίας απάτης ή αλλαγής στην επιλεξιμότητα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.uber.com/marriottbonvoyΑνοίγει σε νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

3. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

3.1 Εξαργύρωση Πόντων για Δώρα.

Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει Πόντους για να αποκτήσει ορισμένα δώρα και προνόμια (το καθένα αποτελεί «Δώρο» ή «Εξαργύρωση Δώρου»), όπως μεταξύ άλλων, δωμάτια σε καταλύματα που συμμετέχουν, Moments εμπειρίες, πτήσεις και άλλες υπηρεσίες και αγαθά. Η πλήρης λίστα με τις τρέχουσες επιλογές Εξαργύρωσης Δώρων διατίθεται στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης στην ενότητα «ΧΡΗΣΗ ΠΟΝΤΩΝ».

3.1.a. Points and Awards may not be exchanged or redeemed by a Member for cash, prizes or credit.

3.1.b. Points posted as the result of a transfer or earned from the use of credit cards may not be redeemable for certain Awards.

3.1.c. Awards are valid only for use by the individual designated on the Award and are not transferable, although, if requested at the time of issuance, an Award may be issued to a third party. Third party transfers or transfers to non-Members are limited to five (5) Awards in a calendar year on a single Membership Account. In the event an Award is given to a third party in accordance with the prior sentence, neither the Member nor the third party will earn any Points/Miles, Elite Night Credit, Qualifying Nights, or Qualifying Stays in connection with such Award. At check-in, the guest using the Award may be required to show valid identification and provide a credit card to the Participating Property for incidental charges.

3.1.d. Awards believed to have been bartered, sold, exchanged, or issued fraudulently, or issued to someone other than the eligible Member, will be void and will not be honored.

3.2 Δωμάτια σε Συμμετέχοντα καταλύματα.

Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώνει Πόντους για standard δωμάτια (με κλινοσκεπάσματα) σε Συμμετέχοντα καταλύματα («Δώρο εξαργύρωσης διαμονής») συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Δώρων δωρεάν διανυκτέρευσης, των Δώρων αναβάθμισης, των Δώρων μετρητά και πόντοι, και των PointSavers TM.Ορισμένες Συμμετέχουσες επωνυμίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πολιτικές εξαργύρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Homes & Villas by Marriott International (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 8.2).

3.2.α. Η Εξαργύρωση πόντων για μια Διανομή εξαργύρωσης πόντων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κατά τη στιγμή της κράτησης.Απαιτούνται εκ των προτέρων κρατήσεις και πρέπει να κάνετε κράτηση μέσω των Καναλιών Marriott όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.2.β.

3.2.β. Όταν κάνετε κράτηση τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν, ένα «Δώρο εξαργύρωσης» θα προστεθεί αυτόματα στη διαμονή, δεδομένου ότι το Μέλος έχει επαρκείς Πόντους για ολόκληρη τη διαμονή και το Δώρο εξαργύρωσης θα ενεργοποιηθεί κατά την άφιξη (check-in).

i.     Τα Δώρα εξαργύρωσης απαιτούνται για κρατήσεις που χρησιμοποιούν Δώρα δωρεάν διανυκτέρευσης, Δώρα αναβάθμισης, Δώρα Μετρητά + Πόντοι και/ή Δώρα PointSaversTM.

ii.     Τα Δώρα εξαργύρωσης ισχύουν μόνο για μεμονωμένα ταξίδια και δεν ισχύουν για ομαδικά ταξίδια, οργανωμένες πακέτα, συνέδρια ή άλλες ειδικές τιμές ή/και πακέτα προγραμμάτων, πιστώσεις τροφίμων και ποτών, τυχαία έξοδα ή κρατικούς φόρους, τέλη κ.λπ.

3.2.γ. Οι τυπικές πολιτικές εγγύησης και ακύρωσης ενός Συμμετέχοντος καταλύματος θα ισχύουν για κρατήσεις Δώρου εξαργύρωσης διαμονής που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, όλες τις ελάχιστες προϋποθέσεις διάρκειας διαμονής, προϋποθέσεις εγγύησης πιστωτικής κάρτας και χρεώσεις για ακύρωση αργά, μη εμφάνιση και check-out νωρίς.

i.     Μπορεί να εκδοθεί Επιστροφή πόντων για διαμονή μικρότερη από τον αριθμό ημερών στο Δώρο εξαργύρωσης, ωστόσο το Μέλος πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων τη ρεσεψιόν του Συμμετέχοντας καταλύματος σχετικά με την ώρα του check-out νωρίς, ώστε να εκδοθεί η επιστροφή των Πόντων στον Λογαριασμό του Μέλους.

ii.     Εάν ένα Μέλος αποτύχει να ακυρώσει μια εγγυημένη κράτηση Δώρου εξαργύρωσης διαμονής εντός της επιτρεπόμενης περιόδου ακύρωσης, το Συμμετέχον κατάλυμα θα χρεώσει το ισχύον τέλος ακύρωσης στην πιστωτική κάρτα που παρείχε το Μέλος τη στιγμή της κράτησης και οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν θα κατατεθούν εκ νέου στον Λογαριασμό του Μέλους.

3.2.δ. Το ποσό Πόντων που απαιτούνται ανά διανυκτέρευση για την κράτηση δωματίων σε Συμμετέχοντα καταλύματα ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του Συμμετέχοντος καταλύματος και την και τις κατηγορίες δωματίων που διατίθενται στο Συμμετέχον κατάλυμα, τη διάρκεια της διαμονής και μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με την εποχή. Αυτό περιλαμβάνει τιμές με βάση τη ζήτηση («Τιμές εξαργύρωσης εκτός και εντός υψηλής σεζόν»), οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν για ένα Δώρο εξαργύρωσης διαμονής κατά τον έλεγχο διαθεσιμότητας, κατά την κράτηση ή την τροποποίηση κράτησης ενός Δώρου εξαργύρωσης, καθώς επίσης κατά τη στιγμή που αφαιρούνται οι Πόντοι. Μια λίστα με τις κατηγορίες των Συμμετεχόντων καταλυμάτων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης στην ενότητα ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει την κατηγορία των Συμμετεχόντων καταλυμάτων οποιαδήποτε στιγμή. Τα επιλεγμένα καταλύματα ενδέχεται να έχουν τιμές εξαργύρωσης που υπερβαίνουν τις τιμές εξαργύρωσης της Κατηγορίας 8.

3.2.ε. Κατά την εξαργύρωση Πόντων για Δώρο εξαργύρωσης διαμονής, το Δώρο εξαργύρωσης διαμονής περιλαμβάνει το κόστος ενός standard δωματίου (με κλινοσκεπάσματα) σε Συμμετέχον κατάλυμα, φόρο δωματίου, χρέωση υπηρεσιών και χρεώσεις για επιπλέον άτομα (εκτός από επιλέξιμα καταλύματα all-inclusive), εάν υπάρχουν. Όλες οι άλλες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων χρεώσεων, τέλη θέρετρου και τέλη επιπέδου The Ritz-Carlton Club, πτυσσόμενα κρεβάτια και άλλων τέλη, αποτελούν ευθύνη του Μέλους και δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο εξαργύρωσης διαμονής.

i.     Τα standard δωμάτια διαφέρουν μεταξύ Συμμετεχόντων καταλυμάτων και Συμμετεχουσών επωνυμιών. Τα αναβαθμισμένα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων με βάση το μέγεθος, τη θέα, τις υπηρεσίες και/ή τις σουίτες, διατίθενται με υψηλότερο κόστος Πόντων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.3.

ii.     Με το Δώρο εξαργύρωσης διαμονής, μπορούν να ζητηθούν κλινοσκεπάσματα και δωμάτια καπνιστών, ωστόσο δεν είναι εγγυημένα.

iii.     Στα all-inclusive καταλύματα (όπως περιγράφονται στο 2.1.β), οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν για ένα Δώρο εξαργύρωσης διαμονής καλύπτουν το κόστος του πακέτου all-inclusive το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το standard δωμάτιο (με υπάρχοντα κρεβάτια), φόρο δωματίου, χρέωση υπηρεσιών, τέλος θέρετρου και βασικό φαγητό και ποτό, για έως δύο άτομα. Οι χρεώσεις για επιπλέον άτομα για τον τρίτο, τον τέταρτο ή περισσότερους επισκέπτες στο δωμάτιο αποτελούν επιπλέον χρέωση και δεν περιλαμβάνονται στην Εξαργύρωση δώρου ως τρόπο πληρωμής. Η χρέωση αυτή, καθώς και όλες οι άλλες χρεώσεις καταλυμάτων αποτελούν ευθύνη του Μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης και δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο εξαργύρωσης διαμονής. Τα Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης πρέπει να ενημερώσουν οποιοδήποτε All-Inclusive θέρετρο ή all-inclusive κατάλυμα που έχει οριστεί από την Εταιρεία για τον σωστό αριθμό επισκεπτών κάθε κράτησης σε αυτό το All-Inclusive θέρετρο ή all-inclusive κατάλυμα που έχει οριστεί από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπλέον ατόμων πέραν του πρώτου και του δεύτερου επισκέπτη, καθώς επίσης τις σωστές ηλικίες των παιδιών για κάθε τέτοια κράτηση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει την τιμή του δωματίου που πρέπει να πληρώσει ένα Μέλος για μια κράτηση, ώστε να αντικατοπτρίζει τον σωστό αριθμό επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για μια τέτοια κράτηση.

3.2.στ.  Ένα Μέλος που εξαργυρώνει Πόντους για κάθε (5) πέντε διαδοχικές διανυκτερεύσεις για Δώρο δωρεάν διανυκτέρευσης ή διαμονή Δώρου PointSavers στο πλαίσιο μίας κράτησης (δηλαδή έναν αριθμό επιβεβαίωσης) θα πρέπει να εξαργυρώσει Πόντους μόνο για τέσσερις διανυκτερεύσεις («Δώρο Διαμονή για 5, Πληρωμή για 4»). Η προσφορά δωρεάν διαμονής προσφορά ισχύει για τη διανυκτέρευση με τη μικρότερη εξαργύρωσης πόντων εντός του ίδιου του Δώρου εξαργύρωσης διαμονής για την οποία ζητήθηκε το Δώρο δωρεάν διανυκτέρευσης ή το Δώρο PointSavers. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία διανυκτερεύσεις στο χαμηλότερο ποσοστό εξαργύρωσης πόντων, η προσφορά δωρεάν διανυκτέρευσης θα ισχύει για την πρώτη νύχτα με αυτή την τιμή. Το Δώρο Διαμονή για 5, Πληρωμή για 4 δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε διαμονή που περιλαμβάνει πολλαπλές κρατήσεις με διαδοχικές διανυκτερεύσεις. Επίσης, το Δώρο Διαμονή για 5, Πληρωμή για 4 δεν μπορεί να εφαρμοστεί μετά την άφιξη του μέλους στο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει επιστροφή Πόντων ή πίστωσης δωρεάν διανυκτέρευσης για οποιοδήποτε μέρος ενός Δώρου Διαμονή για 5, Πληρωμή για 4 που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Οι αξίες των Πόντων βασίζονται μόνο σε ένα standard δωμάτιο (δεν ισχύει για premium δωμάτια) και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής, την κατηγορία του ξενοδοχείου, την εποχή του έτους, καθώς και όταν αφαιρούνται Πόντοι και παραγγέλλεται το πιστοποιητικό Εξαργύρωσης Δώρου. Το Δώρο Διαμονή για 5, Πληρωμή για 4 δεν ισχύει για τα Δώρα Μετρητά + Πόντοι, Δώρα αναβάθμισης, Δώρα διανυκτέρευσης σε σουίτα και Διαφημιστικά δώρα (π.χ. που εκδίδεται μέσω πιστωτικής κάρτας συνεργασίας Marriott International, Ετήσια επιλογή προνομίων, κ.λπ.).

3.2.ζ. Τα Μέλη δεν θα λάβουν Πόντους ή Μίλια για το μέρος του Δώρου εξαργύρωσης διαμονής στη διαμονή τους.

3.2.η. Ένα Δώρο εξαργύρωσης διαμονής σε ένα συμμετέχον κατάλυμα θεωρείται Διαμονή που πληροί τις προϋποθέσεις και ως εκ τούτου το Μέλος θα λάβει Πίστωση διανυκτέρευσης Elite για να κερδίσει το Επίπεδο Elite Μέλος ή Lifetime Elite Μέλος. Ωστόσο, το Δώρο εξαργύρωσης διαμονής δεν θα υπολογίζεται για την επίτευξη οποιωνδήποτε ορόσημων που απαιτούνται για τη λήψη ενός Διαφημιστικού δώρου. Τα Μέλη που εξαργυρώνουν Πόντους για επιπλέον δωμάτια δεν θα λαμβάνουν Πίστωση διανυκτέρευσης Elite για αυτά τα δωμάτια. Παρέχεται μόνο για το δωμάτιο στο οποίο διαμένει το Μέλος.

3.2.θ. Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει Πόντους για συνολικά έως εννέα (9) δωμάτια στο ίδιο Συμμετέχον κατάλυμα κατά τις ίδιες ημερομηνίες. Όταν το κάνει, το Μέλος συμφωνεί να πραγματοποιήσει νόμιμες κρατήσεις με εξαργύρωση Πόντων καλεί τη πίστει για χρήση μόνο από το Μέλος και τους προσκεκλημένους του, και όχι για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, για σκοπούς μεταπώλησης, ανεπίτρεπτης εκχώρησης ή δημοσίευσης σε ιστοτόπους τρίτων ή δημιουργία κερδοσκοπικών, ψευδών ή δόλιων κρατήσεων ή οποιαδήποτε κράτηση εν αναμονή ζήτησης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν κρατήσεις που θεωρεί ότι παραβιάζουν τους Κανόνες προγράμματος.

3.2.ι. Εάν ένα Συμμετέχον αποχωρήσει από το Πρόγραμμα αφοσίωσης για οποιονδήποτε λόγο αφού ένα Μέλος κάνει κράτηση για το Δώρο εξαργύρωσης διαμονής, αλλά πριν από τη διαμονή του Μέλους, η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να τιμήσει την κράτηση ένα τέτοιο πρώην Συμμετέχον κατάλυμα ή να βοηθήσει στη διευθέτηση ισοδύναμων καταλυμάτων σε κοντινή απόσταση. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα τιμηθούν τυχόν Δώρα, αναβαθμίσεις ή άλλα προνόμια που μπορεί να κερδίσει ένα Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος αφοσίωσης.

3.2.ια. Οι Πόντοι που αποκτώνται μέσω της ιδιοκτησίας ενός δικαιώματος σε ένα κατάλυμα Marriott Vacation Club ή Marriott Grand Residence Club δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ζητηθεί κράτηση Δώρου εξαργύρωσης διαμονής σε καταλύματα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club ή Vistana, εκτός κι εάν επιτρέπεται διαφορετικά.

3.2.ιβ. Οι Πόντοι που αποκτώνται από έναν Ιδιοκτήτη Vistana που μετατρέπει την ιδιοκτησία διακοπών του σε Πόντους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος Μετατροπής Marriott Bonvoy της Vistana, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε κατάλυμα Vistana, κατάλυμα Marriott Vacation Club ή κατάλυμα Marriott Grand Residence Club, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά.

3.2.ιγ. Ένα Δώρο εξαργύρωσης διαμονής σε προορισμούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών υπόκειται σε όλες τις απαιτούμενες κρατικές εγκρίσεις, περιορισμούς και ισχύοντες φόρους εκτός του ξενοδοχείου. Τα Δώρα δεν περιλαμβάνουν ομοσπονδιακά τέλη επιθεώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλα τέλη, έξοδα, πρόσθετες χρεώσεις, φόρους εκτός του ξενοδοχείου ή άλλα έξοδα ή δαπάνες που ενδέχεται να επιβληθούν από ξένες κυβερνήσεις για διεθνή ταξίδια. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για τους εν λόγω κρατικούς φόρους, τέλη κ.λπ.

3.2.ιδ. Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική για «Περιορισμένες ημερομηνίες που εξαιρούνται», το οποίο σημαίνει ότι, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις, τα Συμμετέχοντα καταλύματα διαθέτουν καθημερινά standard δωμάτια για Εξαργύρωση δώρων. Αυτοί οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις είναι:

i.     Τα Συμμετέχοντα καταλύματα ενδέχεται να περιορίσουν τον αριθμό standard δωματίων για εξαργύρωση σε περιορισμένο αριθμό ημερών.

ii.     Οι ακόλουθες Συμμετέχουσες επωνυμίες επιτρέπουν μόνο τα Κέρδη Πόντων/Μιλίων και δεν προσφέρουν εξαργύρωση Πόντων: Marriott Executive Apartments®.

iii.     Τα ακόλουθα Συμμετέχοντα καταλύματα ή Επωνυμίες είτε δεν συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν πλήρως στην πολιτική Περιορισμένων ημερομηνιών που εξαιρούνται τη δεδομένη στιγμή:

●     JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
●     Δίκτυο Vistana Signature και Δίκτυο Vistana Residence Network – όλα τα καταλύματα
●     Marriott Vacation Club και Marriott Grand Residence Club – όλα τα καταλύματα
●     Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rome, Italy
●     Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
●     Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Hawaii
●     Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
●     Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
●     Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
●     Homes & Villas by Marriott International
●     North Island, a Luxury Collection Resort, Seychelles
 

3.3 Δώρα αναβάθμισης.

Όταν χρησιμοποιείτε Πόντους για Διαμονή εξαργύρωσης δώρου, τα Μέλη ενδέχεται να εξαργυρώσουν επιπλέον Πόντους για να κάνουν κράτηση για ένα αναβαθμισμένο δωμάτιο, όπως ένα δωμάτιο με θέα στον ωκεανό ή μια σουίτα. Αυτό το «Δώρο αναβάθμισης» ενδέχεται να απαιτείται για ορισμένους τύπους δωματίων επιπλέον του Δώρου δωρεάν διανυκτέρευσης σε ένα standard δωμάτιο.

3.3.α. Τα Δώρα αναβάθμισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν εξαργυρώνετε Πόντους για διαμονή σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα. Υπάρχουν δύο τύποι Δώρων αναβάθμισης:

i.     Δώρα αναβάθμισης πόντων. Ένα «Δώρο αναβάθμισης πόντων» εκδίδεται όταν οι Πόντοι εξαργυρώνονται για να αναβαθμίσουν ένα Δώρο δωρεάν διανυκτέρευσης σε standard δωμάτιο και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα στα Συμμετέχοντα καταλύματα. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες για το επιλεγμένο Συμμετέχον κατάλυμα στο οποίο κάνετε κράτηση.

ii.     Δώρα επί πληρωμή αναβάθμισης. Σε επιλεγμένα Συμμετέχοντα καταλύματα, τα Μέλη μπορούν να πληρώσουν για αναβάθμιση σε κράτηση Δώρου δωρεάν διανυκτέρευσης με κόστος ανά διανυκτέρευση. Η τιμή για τα «Δώρα επί πληρωμή αναβάθμισης» ποικίλλει ανάλογα με το Συμμετέχον κατάλυμα και θα χρεωθεί κατά τη διάρκεια της παραμονής του Μέλους. Δεν απαιτούνται πρόσθετοι Πόντοι με τα Δώρα επί πληρωμή αναβάθμισης.Τα Μέλη δεν θα κερδίσουν Πόντους ή Μίλια στα Δώρα επί πληρωμής αναβάθμισης και τα Μέλη είναι υπεύθυνα για όλους τους ισχύοντες φόρους και χρεώσεις υπηρεσιών που σχετίζονται με τα Δώρα επί πληρωμής αναβάθμισης.

3.3.β.  Οι προϋποθέσεις για το Δώρο Αναβάθμισης διαφέρουν ανάλογα με το Συμμετέχον κατάλυμα, την κατηγορία ξενοδοχείου, την κατηγορία δωματίου και ανά εποχή.

3.3.γ. Τα Συμμετέχοντα καταλύματα, κατά την κρίση τους, μπορούν να προσφέρουν προνομιακά δωμάτια που απαιτούν Δώρο αναβάθμισης, π.χ. δωμάτια με ιδιαίτερη θέα, όπως θέα στη θάλασσα. Όπου υπάρχει διαθεσιμότητα, οι σουίτες δύο (2) υπνοδωματίων στο Residence Inn by Marriott και στο TownePlace Suites by Marriott απαιτούν τη χρήση ενός Δώρου αναβάθμισης. Τα καταλύματα Marriott Vacation Club και Marriott Grand Residence Club απαιτούν Δώρα αναβάθμισης για όλους τους τύπους μονάδων εκτός από τα στούντιο.

3.3.δ. Ορισμένα Δώρα αναβάθμισης πόντων απαιτούν πληρωμή σε τοπικό νόμισμα και δεν μπορούν να αγοραστούν με Πόντους. Ελέγξτε την περιγραφή του δωματίου για νομίσματα και άλλες προϋποθέσεις εξαργύρωσης κατά την online κράτηση του Δώρου εξαργύρωσης διαμονής.

3.4 Δώρα μετρητών + Πόντων.

Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν τους Πόντους τους για «Δώρα μετρητών + πόντων» στα Συμμετέχοντα καταλύματα όταν είναι διαθέσιμα.Η συμμετοχή και η διαθεσιμότητα των Δώρων μετρητών + πόντων είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συμμετέχοντος καταλύματος.

3.4.α. Η Προσφορά «Διαμονή για 5 Διανυκτερεύσεις και Πληρωμή για 4» που περιγράφεται στην Ενότητα 3.2.στ. δεν ισχύει για τις Επιβραβεύσεις Μετρητών + Πόντων.

3.4.β. Τα μέλη δεν θα κερδίζουν Πόντους ή Μίλια για το μέρος που αφορά σε Επιβραβεύσεις Μετρητών + Πόντων και τα Μέλη είναι υπεύθυνα για όλους τους ισχύοντες φόρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών που σχετίζονται με το μέρος των Επιβραβεύσεων Μετρητών + Πόντων.

3.4.γ. Τα μέλη θα λαμβάνουν μία (1) Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για κάθε διανυκτέρευση που εξαργυρώνουν ως μέρος της Επιβράβευσης Μετρητών + Πόντων κατά τη διαμονή τους.

3.4.δ. Μια εκδοθείσα Επιβράβευση Μετρητών + Πόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε Συμμετέχον Κατάλυμα στην κατηγορία για την οποία ισχύει η Επιβράβευση Εξαργύρωσης ή σε οποιαδήποτε Κατηγορία Συμμετέχοντος Καταλύματος χαμηλότερης κατηγορίας που διαθέτει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Μετρητών + Πόντων.

3.4.ε. Η δομή της Επιβράβευσης Μετρητών + Πόντων υπόκειται σε τροποποίηση, ακύρωση ή περιορισμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προγράμματος Αφοσίωσης.

3.4.στ. Η πληρωμή με Μετρητά & Πόντους σε Homes & Villas by Marriott International διαφέρει από τις Επιβραβεύσεις Μετρητών + Πόντων, και ακολουθεί τους Κανόνες του Προγράμματος, όπως αναγράφονται στην Ενότητα 8.2.

3.5 PointSavers™.

Τα «Δώρα PointSavers» προσφέρουν εξοικονόμηση Πόντων στις βασικές τιμές Εξαργύρωσης δώρων και είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν τους Πόντους τους για τα Δώρα PointSavers στα Συμμετέχοντα καταλύματα όταν και όπου είναι διαθέσιμα.Η συμμετοχή και η διαθεσιμότητα των Δώρων PointSavers είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συμμετέχοντος καταλύματος.

3.5.α.Ένα εκδοθέν Δώρο PointSavers μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Συμμετέχον κατάλυμα στην κατηγορία για την οποία ισχύει το Δώρο εξαργύρωσης, ή σε οποιαδήποτε χαμηλότερη κατηγορία Συμμετέχοντος καταλύματος που έχει διαθεσιμότητα του Δώρου PointSavers.

3.6 Προκαταβολικοί Πόντοι

Από τις 27 Μαΐου 2021, τα Μέλη που επιθυμούν να κάνουν κράτηση με Εξαργύρωση δώρου με ανεπαρκές υπόλοιπο Πόντων μπορούν να κάνουν Κράτηση με Εξαργύρωσης δώρου («Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων») η οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον τριάντα (30) ή περισσότερες ημέρες από την ημερομηνία άφιξης, και να διατηρηθεί για εξήντα (60) ημέρες από τη στιγμή της κράτησης ή το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του Μέλους, όποιο προκύψει νωρίτερα.Οι Κρατήσεις με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 27 Μαΐου 2021 θα τεθούν σε κράτηση 60 ημερών από τις 27 Μαΐου 2021 ή το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του Μέλους, όποιο προκύψει νωρίτερα.

Κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε αναμονή η Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων, ένα Μέλος μπορεί (1) να αγοράσει Πόντους (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.9) για να πραγματοποιήσει μια έγκυρη Εξαργύρωση δώρου, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό των Πόντων που αγοράστηκαν ή/και ελήφθησαν ως δώρο από το Μέλος είναι μικρότερο ή ισοδύναμο με το ετήσιο μέγιστο ανά ημερολογιακό έτος, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.9, ή (2) το Μέλος συγκεντρώνει αρκετούς Πόντους για πληρωμή της Κράτησης με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων έως το τέλος της κράτησης 60 ημερών ή το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του Μέλους, όποιο προκύψει νωρίτερα, ή (3) το Μέλος μπορεί να τροποποιήσει την Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, ή (4) το Μέλος μπορεί να κάνει εκ νέου Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων, βάσει διαθεσιμότητας των αποθεμάτων εξαργύρωσης.

Επιτρέπεται να τηρούνται το πολύ τρεις (3) Κρατήσεις με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων ανά Λογαριασμό Μέλους οποιαδήποτε στιγμή.

3.6.α.Εάν ένα Μέλος δεν διαθέτει επαρκείς Πόντους για να πληρώσει για μια Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων μέχρι το τέλος της κράτησης των 60 ημερών ή την ημερομηνία που είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του Μέλους, όποιο προκύψει νωρίτερα, η Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων θα ακυρωθεί.

3.6.β. Για να οριστικοποιήσετε μια Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων, μόλις ένα Μέλος συγκεντρώσει αρκετούς Πόντους (είτε εντός είτε στο τέλος της περιόδου των 60 ημερών, ή το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης του Μέλους, όποιο προκύψει νωρίτερα), οι Πόντοι μπορούν να αφαιρεθούν αυτόματα και το πιστοποιητικό Δώρου δωρεάν διανυκτέρευσης μπορεί να παραγγελθεί και να επισυναφθεί στην κράτηση. Το Μέλος μπορεί επίσης να οριστικοποιήσει την Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων online ή καλώντας την Υποστήριξη μελών. Το ποσό των Πόντων που απαιτούνται για ολοκλήρωση της Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων μπορεί να αλλάξει μεταξύ της ώρας κράτησης και της ώρας αφαίρεσης των Πόντων και το πιστοποιητικό Εξαργύρωσης δώρου παραγγέλνεται και/ή το πιστοποιητικό του Δώρου δωρεάν διανυκτέρευσης ανατίθεται και επισυνάπτεται στην κράτηση. Το Μέλος θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των Πόντων που απαιτούνται τη στιγμή που παραγγέλλεται το πιστοποιητικό Εξαργύρωσης δώρου, ακόμη και αν το ποσό των απαιτούμενων Πόντων έχει αυξηθεί από τη στιγμή που το Μέλος έκανε την Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων. Εάν η τιμή έχει αλλάξει και το ποσό των απαιτούμενων Πόντων έχει αυξηθεί πέραν της αξίας του πιστοποιητικού των Δώρων δωρεάν διανυκτέρευσης του Μέλους, το Μέλος δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει το/τα πιστοποιητικό(ά) για τη διαμονή.

3.6.γ. Τα Διαφημιστικά δώρα (π.χ. Δώρο δωρεάν διανυκτέρευσης που εκδίδεται μέσω πιστωτικής κάρτας συνεργασίας Marriott International, Annual Choice Benefit, κ.λπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων αν η αξία τους είναι μεγαλύτερη ή ίση με μία διανυκτέρευση κατά την κράτηση τη στιγμή που το Μέλος παραγγέλνει και επισυνάπτει το πιστοποιητικό διαφημιστικού δώρου ή/και αφαιρεί Πόντους για την κράτηση. Για παράδειγμα, εάν ένα Μέλος διαθέτει Δώρο δωρεάν διανυκτέρευσης αξίας 35.000 Πόντων, αυτό το Δώρο δωρεάν διανυκτέρευσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων, όπου η τιμή διανυκτέρευσης που σχετίζεται με την κράτηση είναι 50.000 Πόντοι. Πολλαπλά πιστοποιητικά διαφημιστικών δώρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια Κράτηση με προκαταβολή εξαργύρωσης πόντων με την προϋπόθεση ότι το Μέλος διαθέτει πιστοποιητικό διαφημιστικού δώρου που πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση, για κάθε διανυκτέρευση στην οποία εφαρμόζεται.

3.6.δ. Οι Προκαταβολικοί Πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για Διαμονές με Εξαργύρωση Επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένων των Επιβραβεύσεων Δωρεάν Διανυκτέρευσης, των Επιβραβεύσεων Αναβάθμισης, των Επιβραβεύσεων Μετρητών + Πόντων και των Επιβραβεύσεων PointSavers (ανατρέξτε στην Ενότητα 3.2). Η Επιβράβευση Διαμονής για 5 και Πληρωμής για 4 μπορεί να εφαρμοστεί στην Κράτηση με Εξαργύρωση Προκαταβολικών Πόντων (ανατρέξτε στην Ενότητα 3.2.στ.), ωστόσο δεν μπορεί να συνδυαστεί με διαφημιστικά δώρα. Οι Προκαταβολικοί Πόντοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιεσδήποτε άλλες επιλογές Εξαργύρωσης Επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των εμπειριών Marriott Bonvoy Moments, πτήσεων, μετατροπών Πόντων σε Μίλια, Επιβραβεύσεων Άμεσης Εξαργύρωσης και άλλων υπηρεσιών και αγαθών.

3.7 Άμεσες εξαργυρώσεις.

Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν Πόντους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους για να εξαργυρώσουν ένα «Δώρο άμεσης εξαργύρωσης», το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν ως πίστωση έναντι της χρέωσης του δωματίου τους κατά την αναχώρηση (check-out).Ένα Δώρο άμεσης εξαργύρωσης πρέπει να παραγγελθεί στο Συμμετέχον κατάλυμα κατά τη διάρκεια της διαμονής στην οποία θα εφαρμοστεί και δεν μπορεί να γίνει κράτηση πριν από τη διαμονή.Όταν ένα Μέλος ζητάει Δώρο άμεσης εξαργύρωσης για ένα συγκεκριμένο ποσό σε δολάριο ΗΠΑ ή για «έως» ένα συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ, το Πρόγραμμα αφοσίωσης θα αφαιρέσει τους Πόντους αυτούς από τον Λογαριασμό του Μέλους.Για κατάλογο με τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης που απαιτούνται για εξαργύρωση συγκεκριμένων αξιών σε δολάρια ΗΠΑ, ανατρέξτε στον ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης στην ενότητα ΧΡΗΣΗ ΠΟΝΤΩΝ.

3.7.α.Ένα αίτημα για Δώρο άμεσης εξαργύρωσης μπορεί να υποβληθεί μόνο από ένα Μέλος του Προγράμματος αφοσίωσης το οποίο είναι λογιστικά τακτοποιημένο.Ως απόδειξη της καταλληλότητας, απαιτείται έγκυρος αριθμός Μέλους κατά την εξαργύρωση ενός Δώρου άμεσης εξαργύρωσης.

3.7.β.Τα Βραβεία Άμεσης Εξαργύρωσης ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιούνται για τα έξοδα που χρεώνονται στο φύλλο δωματίου ενός Μέλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων δωματίου, τροφίμων και ποτών, γκολφ, υπηρεσιών σπα και παρεπόμενων εξόδων.Τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για μετρητά ή δωροκάρτες.Τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης ισχύουν μόνο για μεμονωμένα ταξίδια και δεν εφαρμόζονται σε ομαδικά ταξίδια, οργανωμένες εκδρομές ή συνέδρια που χρεώθηκαν και/ή πληρώθηκαν από τρίτο μέρος.Οι πιστώσεις του Δώρου άμεσης εξαργύρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το Μέλος και δεν μπορούν να δοθούν ως δώρο, αν και σε περίπτωση που ζητηθούν τη στιγμή της εξαργύρωσης, τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης μπορούν να πιστωθούν σε μια χρέωση δωματίου τρίτου μέρους, εάν η κράτηση του δωματίου έχει πραγματοποιηθεί με τον Αριθμό μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης του Μέλους.

3.7.γ.Το Μέλος που ζητά το Δώρο άμεσης Εξαργύρωσης πρέπει να έχει διαθέσιμη τη συνολική αξία των Πόντων που απαιτούνται για αγορά του Δώρου άμεσης εξαργύρωσης που ζητείται στον Λογαριασμό μέλους κατά τη στιγμή της παραγγελίας.Μόλις οι συγκεντρωμένοι Πόντοι στον Λογαριασμό του μέλους εξαργυρωθούν για ένα Δώρο άμεσης εξαργύρωσης, οι Πόντοι δεν μπορούν να επιστραφούν στον Λογαριασμό του Μέλους.Οποιοδήποτε μέρος του Δώρου άμεσης εξαργύρωσης που δεν εφαρμόζεται στη χρέωση δωματίου του Μέλους θα καταργείται, εάν το ποσό που ζητείται για το Δώρο άμεσης εξαργύρωσης είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο της χρέωσης του δωματίου, τα μετρητά δεν θα επιστρέφονται στο Μέλος.

3.7.δ. Τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης που έχουν εξαργυρωθεί δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταφέρονται ή μεταβιβάζονται για μετρητά ή πίστωση.

3.7.ε. Δεν προσφέρουν όλα τα Συμμετέχοντα καταλύματα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης. Οι ακόλουθες Συμμετέχουσες επωνυμίες δεν προσφέρουν Δώρα άμεσης εξαργύρωσης: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels™, καταλύματα Vistana, Atlantis, Paradise Island και The Cosmopolitan of Las Vegas. Επιπλέον, τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης δεν προσφέρονται σε επιλεγμένα Συμμετέχοντα καταλύματα. Επικοινωνήστε απευθείας με το Συμμετέχον κατάλυμα για συμμετοχή στο Δώρο άμεσης εξαργύρωσης.

3.8 Moments.

Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν Πόντους για να εξαργυρώσουν ή να υποβάλουν προσφορές για εμπειρίες και εκδηλώσεις με το πρόγραμμα Marriott Bonvoy Moments (το «Πρόγραμμα Moments» ή «Moments») μέσω του ιστότοπου online δημοπρασιών Moments: marriottbonvoy.com/moments.Οι όροι και οι προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Moments βρίσκονται στην ιστοσελίδα του.

3.9 Δωρεά πόντων.

Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώνει τους Πόντους του για φιλανθρωπικές δωρεές. Μόλις γίνει δωρεά Πόντων, η ανταλλαγή δεν μπορεί να αντιστραφεί ή να αναιρεθεί. Τέτοιου είδους δωρεά Πόντων δεν θεωρείται φιλανθρωπική δωρεά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών («IRS») και συνεπώς δεν εκπίπτει βάσει των φορολογικών κανόνων και κανονισμών των Ηνωμένων Πολιτειών.  Ένα Μέλος μπορεί να επιλέξει τον φιλανθρωπικό οργανισμό της επιλογής του επισκεπτόμενο τη διεύθυνση www.giving.marriott.com. Οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν για φιλανθρωπικές δωρεές υπόκεινται στους Κανόνες του προγράμματος μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη που επεξεργάζεται τις δωρεές.

3.10 Δωροκάρτες και κουπόνια εμπορευμάτων

3.10.α.Δωροκάρτες Marriott.Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους Πόντους του για Δωροκάρτες Marriott («Δωροκάρτες») για έξοδα διαμονής, γκολφ, σπα ή συσκέψεις σε Συμμετέχοντα καταλύματα.Οι Δωροκάρτες μπορούν να εκδίδονται από την Εταιρεία ή τρίτο πάροχο και θα φέρουν σαφή αναφορά.Οι Δωροκάρτες που εκδίδονται από τρίτο πάροχο υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τον εκδότη/συμμετέχοντα έμπορο, οι οποίοι θα παρέχονται με τη Δωροκάρτα.Η αποδοχή των Δωροκαρτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εμπόρων που συμμετέχουν.Δεν θα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα των Δωροκαρτών.Οι Δωροκάρτες δεν έχουν χρηματική αξία και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά ή ισοδύναμά τους.Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τεμάχιο δεν θα επιστρέφεται ως μετρητά, εκτός εάν η Δωροκάρτα δηλώνει διαφορετικά ή απαιτείται από τον νόμο.Οι Δωροκάρτες είναι μεταβιβάσιμες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις Δωροκάρτες.Οι Δωροκάρτες είναι άκυρες όταν απαγορεύεται από τον νόμο.Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη Δωροκάρτα, οι Δωροκάρτες που αγοράζονται με Πόντους δεν περιλαμβάνουν ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή τοπικούς φόρους, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Μέλους κατά την εξαργύρωση.Το Πρόγραμμα αφοσίωσης, η Εταιρεία, οι τρίτοι πάροχοι και τυχόν άλλοι έμποροι που συμμετέχουν δεν είναι υπεύθυνοι για την αντικατάσταση χαμένων, κλεμμένων ή κομμένων Δωροκαρτών.Ορισμένες Δωροκάρτες απαιτούν επιπλέον χρέωση για αποστολή και μεταφορά.Εάν ισχύει, οι Δωροκάρτες δεν περιλαμβάνουν φιλοδωρήματα.Οι Δωροκάρτες φτάνουν συνήθως στους αποδέκτες εντός πέντε με επτά (5-7) εργάσιμων ημερών.

3.10.β.Δωροκάρτες εμπορευμάτων και λιανοπωλητών.Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους Πόντους του για δωροκάρτες εμπορευμάτων ή λιανοπωλητών από συνεργάτες που είναι συνδεδεμένοι με το Πρόγραμμα αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εταιρειών που αναφέρονται στον Ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης στην ενότητα Χρήση πόντων.Οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν σε σχέση με αυτούς τους συνεργάτες υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη.

3.11 Προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών και άλλα συνεργαζόμενα Προγράμματα αφοσίωσης

3.11.α.Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώνουν Πόντους με συμμετέχοντα προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών και άλλα προγράμματα αφοσίωσης που σχετίζονται με αεροπορικές εταιρείες σε καθορισμένη αναλογία μετατροπής Πόντων σε Μίλια, όπως υποδεικνύεται εδώ.Εάν ισχύει, για να επιτευχθεί μπόνους για μεταφερόμενους Πόντους σε πρόγραμμα συχνών επιβατών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, οι Πόντοι Marriott Bonvoy πρέπει να μεταφερθούν μέσω μίας μόνο συναλλαγής στο καθορισμένο όριο για επίτευξη μπόνους.

3.11.β.Τα Μέλη που ζητούν να μετατρέψουν Πόντους που έχουν κερδίσει μέσω του Προγράμματος αφοσίωσης Marriott Bonvoy σε Μίλια αεροπορικής εταιρείας που αποτελεί συμμετέχοντα συνεργάτη, πρέπει να είναι μέλη τόσο του Marriott Bonvoy όσο και του σχετικού συμμετέχοντος προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή/και προγράμματος αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μετατροπή.Για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες που αποτελούν συνεργάτες του Προγράμματος αφοσίωσης, οι Πόντοι που μεταφέρονται από τον Λογαριασμό Marriott Bonvoy ενός Μέλους πρέπει να μεταφερθούν στον λογαριασμό του Μέλους με το ίδιο όνομα στο πρόγραμμα συχνών επιβατών.Με άλλα λόγια, τόσο το όνομα του Λογαριασμού Μέλους στο Marriott Bonvoy όσο και το όνομα του λογαριασμού του προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών πρέπει να ταιριάζουν για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μετατροπή Πόντων σε Μίλια.Ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος αφοσίωσης κάθε συνεργαζόμενης αεροπορικής εταιρείας ή/και στους όρους και τις προϋποθέσεις για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις αντιστοίχισης ονομάτων, ώστε να ολοκληρώσετε μετατροπές Πόντων σε Μίλια.Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή/και άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, ανατρέξτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο και τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας ή του προγράμματος αφοσίωσης.Η Marriott Bonvoy διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να αποτρέψει ή ακυρώσει συναλλαγές όταν (i) η Marriott Bonvoy έχει λόγους να πιστεύει ότι η ταυτότητα του Μέλους που μετατρέπει τους Πόντους σε Μίλια δεν ταιριάζει με την ταυτότητα του προσώπου που λαμβάνει τα Μίλια, για αεροπορικές εταιρείες που απαιτούν ακριβή αντιστοίχιση ονόματος, ή (ii) όταν η Marriott Bonvoy υποπτεύεται ότι υπήρξε οποιαδήποτε δόλια ενέργεια που σχετίζεται με τη μετατροπή Πόντων σε Μίλια σε σχέση με τον Λογαριασμό του Μέλους.

3.11.γ.Μόλις εξαργυρωθούν οι Πόντοι για Μίλια με ένα πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, τα Μίλια θα μεταφερθούν αυτόματα στον λογαριασμό συχνών επιβατών ή στον λογαριασμό προγράμματος αφοσίωσης αεροπορικών εταιρειών που σχετίζεται με το Μέλος.Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα Μίλια θα δημοσιεύονται στον λογαριασμό σας εντός μίας (1) εβδομάδας.

3.11.δ.Μόλις παραγγελθούν Μίλια σε λογαριασμό προγράμματος αφοσίωσης συχνών επιβατών ή άλλης συνεργαζόμενης αεροπορικής εταιρείας, δεν επιτρέπονται αλλαγές, επανέκδοση ή/και εκ νέου πίστωση Πόντων.

3.11.ε.Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλου προγράμματος αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, ελέγχουν την εξαργύρωση και τη διανομή των Μιλίων που κερδίζονται μέσω του Προγράμματος αφοσίωσης.

3.11.στ. Το πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμά του οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα ενός Μέλους να χρησιμοποιεί τα Μίλια που έχει συγκεντρώσει. Το πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, δεν φέρει ευθύνη για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλα τρίτα μέρη τα οποία συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις του προτιμώμενου προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ενός Μέλους ή άλλου προγράμματος αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες.

3.12 Αεροπορικά και Αυτοκίνητο.

Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους Πόντους του για αεροπορικά εισιτήρια ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων από τον συνεργάτη Αεροπορικά + Αυτοκίνητο του Προγράμματος αφοσίωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Αεροπορικά + Αυτοκίνητο μπορείτε να βρείτε εδώ.Οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν σε σχέση με αυτόν τον συνεργάτη υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης, σε συνδυασμό με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη.

3.13 Κρουαζιέρα.

Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους Πόντους του για ένα πιστοποιητικό κρουαζιέρας, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε μια αγορά για κράτηση σε κρουαζιέρα.  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κρουαζιέρας μπορείτε να βρείτε εδώ.Οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν σε σχέση με αυτόν τον συνεργάτη υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης, σε συνδυασμό με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη.

3.14 Πακέτα ξενοδοχείων και αεροπορικών ταξιδιών

Effective January 19, 2022, Hotel and Air Travel Packages are no longer available for purchase. Information on existing Hotel and Air Travel Packages can be found here.

4. ELITE ΜΕΛΟΣ

4.1 Γενικές πληροφορίες για Elite Μέλη

4.1.α. Η ιδιότητα μέλους Elite αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Προγράμματος μελών Marriott Bonvoy Loyalty.Όλοι οι Κανόνες προγράμματος ισχύουν για την ιδιότητα μέλους Elite.Το Πρόγραμμα αφοσίωσης έχει το δικαίωμα να τερματίσει το πρόγραμμα αναγνώρισης Elite (το «Πρόγραμμα Elite» ή το «Πρόγραμμα μελών Elite») οποιαδήποτε στιγμή, παρέχοντας προειδοποίηση στα Μέλη σύμφωνα με την ενότητα 1.7.δ.Το Πρόγραμμα αφοσίωσης έχει το δικαίωμα να αλλάξει, περιορίσει, τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανόνες προγράμματος για το Πρόγραμμα Elite οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την ενότητα 1.7.γ.Τα Συμμετέχοντα καταλύματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να παρέχουν εναλλακτικές υπηρεσίες και προνόμια στα Προνόμια μελών Elite που ορίζονται στους παρόντες Κανόνες προγράμματος, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία και πολιτική.

4.1.β.  Σύμφωνα με την ενότητα 1.7.α., η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει, ακυρώσει ή αναστείλει την ιδιότητα Elite Μέλους (συμπεριλαμβανομένου του Επιπέδου Elite Lifetime Elite), οποιασδήποτε ιδιότητας Μέλους Προγράμματος αφοσίωσης, Δώρου και/ή οποιωνδήποτε και όλων των μη εξαργυρωμένων Πόντων ή Μιλίων, ή να προβεί σε άλλη ενέργεια κατά την κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή με άμεση ισχύ και χωρίς γραπτή ειδοποίηση εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι το Μέλος έχει (α) παραβιάσει κάποιον από τους Κανόνες προγράμματος, (β) δεν έχει πληρώσει χρεώσεις ή λογαριασμούς που οφείλονται στην Εταιρεία ή ένα Συμμετέχον κατάλυμα ή τυχόν τέλη που σχετίζονται με την ιδιοκτησία τα οποία οφείλονται σε καταλύματα Marriott Vacation Club, καταλύματα Marriott Grand Residence Club ή καταλύματα Vistana, (γ) ενήργησαν κατά τρόπο ασυμβίβαστο με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τις διατάξεις, (δ) εμπλέκονται σε τυχόν αθέμιτη συμπεριφορά ή παράβαση σε σχέση με το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πίστωσης πόντων, της Πίστωσης Μιλίων, της Χρήσης δώρων ή τα Προνόμια μελών, ή (ε) που συμμετέχουν σε καταχρηστική, δόλια, ακατάλληλη ή εχθρική συμπεριφορά σε σχέση με το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy, τα Συμμετέχοντα καταλύματα ή τους επισκέπτες ή τους υπαλλήλους τους, ή την Εταιρεία ή τους υπαλλήλους της.Τίποτα στους παρόντες Κανόνες προγράμματος δεν θα περιορίσει την Εταιρεία από την άσκηση νομικών δικαιωμάτων ή διορθωτικών μέτρων που μπορεί να έχει.

4.1.γ. Τα προνόμια από την ιδιότητα μέλους Elite ισχύουν για διαμονή με Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.1.ε.) και προορίζονται μόνο για Μέλη, ενώ ισχύουν μόνο για το ένα δωμάτιο στο οποίο διαμένει το Elite Μέλος. Μόνο ένα Μέλος ανά δωμάτιο μπορεί να κερδίσει Πόντους/Μίλια και Πίστωση διανυκτέρευσης Elite, καθώς επίσης να λάβει προνόμια όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.1.δ. (iv). Τα Elite Μέλη λαμβάνουν ένα σύνολο προνομίων σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής τους για Διαμονές μιας ή περισσότερων συνεχόμενων διανυκτερεύσεων, όπως περιγράφεται στο 2.1.δ,ακόμη και αν κάνουν άφιξη (check-in) και αναχώρηση (check-out) από το ίδ&#x