Μετάβαση στο Περιεχόμενο

Όροι και Προϋποθέσεις του Προγράμματος Αφοσίωσης

Ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2024

 

Από τον Φεβρουάριο του 2019, το πρόγραμμα αφοσίωσης για τη Marriott International, Inc. είναι το Marriott Bonvoy™ (εφεξής το «Πρόγραμμα αφοσίωσης» ). Πριν από αυτό, το Πρόγραμμα αφοσίωσης λειτουργούσε ως ενοποιημένο πρόγραμμα με τρία ονόματα: πρόγραμμα Marriott Rewards®, πρόγραμμα Ritz-Carlton Rewards και το πρόγραμμα Starwood Preferred Guest® (το «Πρόγραμμα SPG» ) (το καθένα «Πρόγραμμα παλαιού τύπου»). Αυτά τα προγράμματα παλαιού τύπου λειτουργούσαν από τη Marriott International, Inc. και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των Marriott Rewards, LLC και Preferred Guest, Inc. (συλλογικά, η «Εταιρεία»).

 

Το Πρόγραμμα αφοσίωσης λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται πιο κάτω, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο (οι «Κανόνες προγράμματος»). Οι Κανόνες προγράμματος ενσωματώνουν εδώ τους πρόσθετους διαχειριζόμενους κανόνες συνεργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους της Εταιρείας και για συνεργάτες που εργάζονται σε εταιρεία, η οποία ανήκει, μισθώνεται, αδειοδοτείται και διαχειρίζεται τοποθεσίες. Οι διαχειριζόμενοι κανόνες συνεργασίας δεν ισχύουν για τους εργαζομένους της Εταιρείας, των δικαιοδόχων, αδειούχων και ιδιοκτητών καταλυμάτων που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

 

Οι Κανόνες Προγράμματος διέπουν τη σχέση της Εταιρείας με τα μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης (συλλογικά, «Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης», και ατομικά, ένα «Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης», «Μέλος», ή «εσείς»), συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα Μέλη διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους, κάνουν κρατήσεις, επιτυγχάνουν κάποιο επίπεδο Elite, λαμβάνουν ή εξαργυρώνουν πόντους τους Προγράμματος Αφοσίωσης («Πόντοι») με συμμετέχοντα ξενοδοχεία και καταλύματα (το καθένα «Συμμετέχον Κατάλυμα»), καθώς και προγράμματα τρίτων που έχουν επαγγελματική σχέση με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, όπως προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών («Προγράμματα Συνεργατών»).

 

Οι Κανόνες προγράμματος ενσωματώνουν τους πρόσθετους όρους που ισχύουν για ορισμένες εμπειρίες ή καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy με περιορισμένη ή μοναδική χωρητικότητα – συμπεριλαμβανομένων των All-Inclusive by Marriott Bonvoy, MGM Collection with Marriott Bonvoy και The Ritz-Carlton Yacht Collection. Τα συγκεκριμένα προνόμια, οι παροχές, οι προσφορές, οι επιβραβεύσεις και οι υπηρεσίες του Προγράμματος αφοσίωσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε ή ως μέρος αυτών των εμπειριών ή των καταλυμάτων, παρόλο που η ισχύουσα εμπειρία ή το κατάλυμα δεν προσδιορίζεται ρητά ότι εξαιρείται όταν το προνόμιο, η παροχή, η προσφορά, η επιβράβευση ή η υπηρεσία περιγράφεται στους παρόντες Κανόνες προγράμματος. Ανατρέξτε στη σελίδα των Συμπληρωματικών Όρων για να δείτε τους ξεχωριστούς όρους που διέπουν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφοσίωσης από την ισχύουσα εμπειρία ή κατάλυμα, για πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του Προγράμματος αφοσίωσης.

 

Ανοίγοντας έναν λογαριασμό μέλους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης («Λογαριασμός» ή «Λογαριασμός Μέλους»), ή χρησιμοποιώντας είτε την κάρτα μέλους είτε τον λογαριασμό μέλους που σας έχει δοθεί, («Αριθμός Μέλους») για να λαμβάνετε και να εξαργυρώνετε προνόμια στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Πόντων του Προγράμματος Αφοσίωσης, συμφωνείτε ότι:

 

 • έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους παρόντες Κανόνες προγράμματος, όπως επίσης έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης του ιστοτόπου, που έχουν ενσωματωθεί μέσω παραπομπής στο παρόν και
 • συναινείτε στη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία, το Πρόγραμμα αφοσίωσης, τα συμμετέχοντα καταλύματα και τα προγράμματα συνεργατών, καθώς επίσης τους εξουσιοδοτημένους τρίτους εκπροσώπους τους και τους αδειούχους σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της εταιρείας.

Όλα τα προνόμια, οι παροχές, οι προσφορές, οι επιβραβεύσεις και οι υπηρεσίες του Προγράμματος Αφοσίωσης υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και ενδέχεται να αλλάξουν από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δύναται να τερματίσει το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, εν όλω ή εν μέρει, με προειδοποίηση έξι (6) μηνών σε όλα τα ενεργά Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης και με προειδοποίηση διάρκειας μικρότερη των έξι μηνών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εάν απαιτείται να το πράξει λόγω ισχύουσας νομοθεσίας. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει το Πρόγραμμα Αφοσίωσης με ένα παρόμοιο πρόγραμμα αφοσίωσης οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από ενημέρωση των ενεργών Μελών του Προγράμματος Αφοσίωσης. Εάν το Πρόγραμμα Αφοσίωσης λήξει, όλοι οι Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί θα καταπίπτουν χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη και καμία αξίωση Επιβράβευσης δεν θα τηρηθεί μετά τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης.

 

Αυτοί οι Κανόνες Προγράμματος υπερισχύουν όλων των προηγούμενων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τα Προγράμματα Παλαιού Τύπου ή το Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Εκτός εάν απαγορεύεται ρητά με άλλον τρόπο ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος, τη δομή για την απόκτηση και εξαργύρωση Επιβραβεύσεων (όπως ορίζεται κατωτέρω), με ή χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και αν τέτοιες αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την αξία των Πόντων ή των Μιλίων ή τη δυνατότητα απόκτησης ορισμένων Επιβραβεύσεων (συλλογικά «Αλλαγές στους Κανόνες Προγράμματος». «Επιβραβεύσεις» είναι οποιαδήποτε και όλες οι επιβραβεύσεις που κερδίζουν τα Μέλη σε σχέση με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των Εξαργυρώσεων Επιβραβεύσεων (όπως ορίζεται στην Ενότητα 3.1). Τα Μέλη Αφοσίωσης είναι υπεύθυνα για να παραμένουν ενήμερα σχετικά με τους Κανόνες Προγράμματος και τις Αλλαγές στους Κανόνες Προγράμματος. Η συνέχιση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης θα συνιστά αποδοχή οποιασδήποτε τέτοιας αλλαγής στους Κανόνες Προγράμματος.

1. ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

1.1 Προϋποθέσεις

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης είναι δωρεάν και διατίθεται σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο: (α) διαθέτει τη νόμιμη εξουσία να συμφωνεί με τους Κανόνες Προγράμματος, (β) διαμένει σε δικαιοδοσία που επιτρέπει νόμιμα τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, (γ) δεν είναι κάτοικος Κριμαίας, Κούβας, Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ιράν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, Βόρειας Κορέας και Συρίας, (δ) παρέχει έγκυρες και ακριβείς προσωπικές πληροφορίες κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, (ε) δεν είναι ήδη μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης (δηλ. δεν έχει ήδη Λογαριασμό Μέλους) και (στ) δεν έχει αποκλειστεί στο παρελθόν από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης ή από οποιοδήποτε από τα τρία Προγράμματα Παλαιού Τύπου της Εταιρείας.

 

1.1.α. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάγνωση και κατανόηση των Κανόνων του Προγράμματος Αφοσίωσης, των αναλυτικών καταστάσεων λογαριασμού και άλλων ανακοινώσεων από την Εταιρεία σχετικά με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, ώστε να κατανοήσουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και το επίπεδό τους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Εάν ένα Μέλος έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης ή αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος, το Μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Μελών.

 

1.1.β. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάγνωση της Δήλωσης Απορρήτου της Εταιρείας, ώστε να κατανοήσουν το πώς η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τα δεδομένα ενός Μέλους. Εάν ένα Μέλος έχει απορίες σχετικά με τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας ή τη συλλογή, χρήση ή γνωστοποίηση δεδομένων ενός Μέλους, το Μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Μελών.

1.2 Συμμετέχοντα καταλύματα και επωνυμίες

1.2.α. Τα «Συμμετέχοντα Καταλύματα» αποτελούν ξενοδοχεία, θέρετρα και άλλα ακίνητα προσωρινής διαμονής τα οποία λειτουργούν υπό τις επωνυμίες που ανήκουν, διαχειρίζονται, τελούν υπό την εμπορική επωνυμία ή άδεια της, ή έχουν άλλη συμφωνία με τη Marriott International («Συμμετέχουσες Επωνυμίες») και στα οποία μπορεί να γίνει κράτηση μέσω των Καναλιών Marriott, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (βλ. 1.2.β.). Τα καταλύματα Κατοικιών («Κατοικίες»), είτε προσφέρονται ως ολόκληρη είτε ως εν μέρει ιδιοκτησία, ως διαμερίσματα με υπηρεσία ή συγκροτήματα κατοικιών, είναι από τη φύση τους, καταλύματα μη προσωρινής διαμονής και ως εκ τούτου, δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ανωτέρω. Τα Συμμετέχοντα Καταλύματα και οι Συμμετέχουσες Επωνυμίες περιλαμβάνουν:

 

i. The Ritz-Carlton® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα καταλύματα Ritz-Carlton Reserve® συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αφοσίωσης ως ακολούθως:

 

(1) Κερδίστε πόντους ή μίλια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2

(2) Εξαργύρωση πόντων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3

(3) Τα μέλη απολαμβάνουν προνόμια, όπως περιγράφεται στις Ενότητες 1 και 4, εκτός από τα ακόλουθα: τιμές μελών, έκπτωση στο κατάστημα δώρων, δωρεάν Βελτιωμένες Αναβαθμίσεις Δωματίου, check-out Αργά, εγγυημένη πρόσβαση στο lounge, εγγυημένος τύπος δωματίου, εγγυημένη διαθεσιμότητα 48 ωρών και επιβραβεύσεις Nightly Upgrade.

(4) Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5

 

Β. Το Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης ως εξής:

 

(1) Κερδίστε πόντους ή μίλια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2

(2) Εξαργύρωση πόντων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3

(3) Τα μέλη απολαμβάνουν προνόμια όπως ορίζονται στην Ενότητα 4, εκτός από τα ακόλουθα:

Δωρεάν Βελτιωμένη Αναβάθμιση Δωματίου, Check-out αργά, επιβραβεύσεις Nightly Upgrade και Your24™.

 

Γ. Τα καταλύματα The Ritz-Carlton Club® - που συνεργάζονται στο πρόγραμμα απόκτησης Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης (όπως ορίζεται στο 2.1.α.) μόνο για Μέλη που διαμένουν στις τοποθεσίες του The Ritz-Carlton Club υπό την προνόμιο της ιδιοκτησίας τους. Δεν συμμετέχουν στην απόκτηση Πόντων ή Μιλίων, στην εξαργύρωση Πόντων, στα προνόμια Μελών εντός ιδιοκτησίας (όπως περιγράφονται στις Ενότητες 1 και 4) ή σε Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy.

 

Δ. Το The Ritz-Carlton Yacht Collection - που είναι συνεργάτης στα προγράμματα απόκτησης και εξαργύρωσης προνομίων με μοναδική συμμετοχή στο πρόγραμμα αφοσίωσης, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους παροχής υπηρεσιών («Όροι RCYC»). Τα μέλη που κάνουν κράτηση και ολοκληρώνουν τις κρατήσεις τους μέσω του RCYC υπόκεινται στους Κανόνες Προγράμματος, στους παρόντες Όρους RCYC, καθώς και στις νομικές πληροφορίες που υπάρχουν στη διεύθυνση The Ritz-Carlton Yacht Collection↗.

 

E. Τα ακόλουθα καταλύματα δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης:

 

 • The Ritz-Carlton, Millenia Singapore
 • The Ritz-Carlton Residences, εκτός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Τα ακόλουθα καταλύματα συνεργατών:
  • Hotel Ritz-London - Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Bulgari Hotels and Resorts - όλες οι τοποθεσίες

ii. St. Regis® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

Α. Τα St. Regis Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

B. Τα καταλύματα The St. Regis Residence Club® - που συνεργάζονται μόνο στο πρόγραμμα απόκτησης Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης (όπως ορίζεται στο 2.1.α.). Δεν συμμετέχουν στην απόκτηση πόντων ή μιλίων, στην εξαργύρωση πόντων, στα προνόμια μελών εντός καταλύματος (όπως περιγράφονται στις Ενότητες 1 και 4) ή σε εκδηλώσεις Marriott Bonvoy.

 

iii. EDITION® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα EDITION Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

iv. The Luxury Collection® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα καταλύματα The Luxury Collection που αποτελούν μέρος του All-Inclusive by Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.α.xxxvi) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μια μοναδική ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι All-Inclusive by Marriott»).

 

A. Τα καταλύματα The Luxury Collection που αποτελούν μέρος του MGM Collection with Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.α.xxxiii) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μια μοναδική ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι MGM Collection with Marriott Bonvoy»).

 

Γ. Τα The Luxury Collection Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

Δ. Το The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale έχει περιορισμένα προνόμια εντός του καταλύματος, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, στην Ενότητα 5 και στην Ενότητα 7.

 

v. W® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα W Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

vi. JW Marriott® - όλες οι τοποθεσίες

 

vii. Marriott Hotels® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

B. Τα Marriott Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

viii.Sheraton® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα Sheraton Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

B. Sheraton Vacation Club - όλες οι τοποθεσίες, με περιορισμένα προνόμια εντός του καταλύματος, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4 και στην Ενότητα 7

 

ix. Marriott Vacation Club® και Marriott Grand Residence Club® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Grand Residences by Marriott – Mayfair-London, ΗΒ

 

B. Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

 

Τα καταλύματα Marriott Vacation Club και Marriott Grand Residence Club που συμμετέχουν έχουν περιορισμένα προνόμια στο κατάλυμα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4 και στην Ενότητα 7.

 

x. Delta Hotels by Marriott™ - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Delta Hotels by Marriott™ που αποτελούν μέρος του All-Inclusive by Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.α.xxxvi) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μια μοναδική ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι All-Inclusive by Marriott»).

 

xi. Le Méridien® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα Le Méridien Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

xii. Westin® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα καταλύματα Westin που αποτελούν μέρος του All-Inclusive by Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.α.xxxvi) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μια μοναδική ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι All-Inclusive by Marriott»).

 

B. Τα Westin Residences δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

Γ. Westin® Vacation Club - όλες οι τοποθεσίες, με περιορισμένα προνόμια εντός του καταλύματος, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 4 και στην Ενότητα 7.

 

xiii. Autograph Collection® Hotels - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα ξενοδοχεία Autograph Collection που αποτελούν μέρος του All-Inclusive by Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.α.xxxvi) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μια μοναδική ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι All-Inclusive by Marriott Terms»).

 

Β. Τα καταλύματα Autograph Collection Hotels που αποτελούν μέρος του MGM Collection with Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.α.xxxiii) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μια μοναδική ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι MGM Collection with Marriott Bonvoy»).

 

Γ. Το The Cosmopolitan of Las Vegas συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης ως εξής:

 

(1) Οι μόνες χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για Πόντους είναι οι ακόλουθες: τιμή δωματίου, υπηρεσία δωματίου για φαγητό και ποτό, ταινίες στο δωμάτιο, τηλεφωνικές κλήσεις και αγορές μίνι μπαρ στο δωμάτιο. Δεν μπορείτε να κερδίσετε Πόντους από άλλες αγορές σε καταστήματα ξενοδοχείου ή για υπηρεσίες ξενοδοχείου.

 

(2) Οι Πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν για όλες τις Διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις (όπως ορίζεται στην Ενότητα 2.1.δ.) στο The Cosmopolitan of Las Vegas.

 

(3) Παρέχονται περιορισμένα προνόμια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.3, στην Ενότητα 3.4 και στην Ενότητα 4, εκτός από την επιλογή πρωινού που σχετίζεται με το προνόμιο Δώρου Καλωσορίσματος Elite που δεν είναι διαθέσιμο.

 

(4) Τα μέλη που έχουν διπλή συμμετοχή τόσο στο πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy όσο και στο πρόγραμμα Identity του The Cosmopolitan of Las Vegas, μπορούν να επιλέξουν να λάβουν τα προνόμια και να εφαρμόσουν τα κέρδη από τις χρεώσεις δωματίου και τα αναλώσιμα προϊόντα του δωματίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, ωστόσο δεν μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα τα προνόμια ούτε να τα εφαρμόσουν και στα δύο προγράμματα. Το Marriott Bonvoy και το πρόγραμμα Identity αποτελούν δύο ξεχωριστά προγράμματα αφοσίωσης, συνεπώς, οι λογαριασμοί δεν επιτρέπεται να συνδέονται ή να συγχωνεύονται. Τα μέλη μπορούν να επιλέξουν να κερδίζουν πόντους Marriott Bonvoy και να λαμβάνουν προνόμια από το πρόγραμμα Marriott Bonvoy παρέχοντας τον αριθμό μέλους τους κατά τη στιγμή της κράτησης.

 

(5) Από τις 6 Μαρτίου 2024, το The Cosmopolitan of Las Vegas θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αφοσίωσης ως μέρος του MGM Collection with Marriott Bonvoy. Τα μέλη με διαμονή η οποία αρχίζει την ημέρα της αλλαγής ή μετά την αλλαγή θα κερδίζουν και θα λαμβάνουν προνόμια σύμφωνα με τους Όρους του MGM Collection with Marriott Bonvoy. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους του MGM Collection with Marriott Bonvoy.

 

Δ. Τα Autograph Collection Residences δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης, εκτός από ό,τι αναφέρεται παραπάνω

 

xiv. Design Hotels™ - όλες οι τοποθεσίες που προσδιορίζονται ως καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης παρατίθενται εδώ και συμμετέχουν ως εξής:

 

A. Κερδίστε πόντους ή μίλια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2

 

B. Εξαργυρώστε Διαμονές με Εξαργύρωση Επιβράβευσης, μόνο όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3

 

Γ. Παρέχετε περιορισμένα προνόμια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.3 και στην Ενότητα 4

 

xv. Renaissance® Hotels - όλες οι τοποθεσίες

 

xvi. Apartments by Marriott Bonvoy™ - όλες οι τοποθεσίες

 

xvii. Tribute Portfolio® - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Τα καταλύματα Tribute Portfolio που αποτελούν μέρος του MGM Collection with Marriott Bonvoy (βλ. 1.2.α.xxxiii) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μια μοναδική ιδιότητα, όπως προσδιορίζεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι MGM Collection with Marriott Bonvoy»).

 

xviii. Gaylord Hotels® - όλες οι τοποθεσίες

 

xix. Courtyard® - όλες οι τοποθεσίες

 

xx. Four Points® - όλες οι τοποθεσίες

 

xxi. SpringHill Suites® - όλες οι τοποθεσίες

 

xxii. Protea Hotels® - όλες οι τοποθεσίες

 

xxiii. Fairfield® by Marriott - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Το Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn συμμετέχει στο πρόγραμμα αφοσίωσης ως εξής:

 

(1) Κερδίστε πόντους ή μίλια όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2, εκτός από τα ακόλουθα: Τα μέλη θα κερδίζουν πέντε (5) βασικούς πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ που δαπανάται σε χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

(2) Εξαργύρωση πόντων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.

 

(3) Τα μέλη έλαβαν προνόμια όπως ορίζονται στις Ενότητες 1 και 4 εκτός από τα ακόλουθα: Τα μέλη θα επιβραβεύονται με μία (1) Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για κάθε δύο (2) διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για κάθε διαμονή που πληροί τις προϋποθέσεις.

 

(4) Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.

 

xxiv. AC Hotels® - όλες οι τοποθεσίες

 

xxv. Aloft® Hotels - όλες οι τοποθεσίες

 

xxvi. Moxy® Hotels - όλες οι τοποθεσίες

 

xxvii. City Express by Marriott™ - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. City Express Rio de Janeiro Barra da Tijuca

 

xxviii. Four Points Express by Sheraton™ – όλες οι τοποθεσίες

 

xxix. Residence Inn® - όλες οι τοποθεσίες

 

xxx. TownePlace Suites® - όλες οι τοποθεσίες

 

xxxi. Element® - όλες οι τοποθεσίες

 

xxxii. Συνεδριακά κέντρα Marriott - όλες οι τοποθεσίες εκτός από:

 

A. Rotary House Hotel, Χιούστον, Τέξας

 

xxxiii. Καταλύματα χωρίς επωνυμία - συμμετέχουν τα ακόλουθα -χωρίς επωνυμία- καταλύματα:

 

Α. Ορισμένα καταλύματα προσωρινής διαμονής λειτουργούν σε συμφωνία με τα όσα ορίζει η Εταιρεία και δεν ανήκουν σε Συμμετέχουσα επωνυμία, ωστόσο μπορεί να γίνει κράτηση σε αυτά μέσω Καναλιών Marriott (αναφέρεται στο 1.2.β) ή ιστότοπων Marriott (αναφέρεται στο 1.2.γ). Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά μέσω των Καναλιών Marriott και των ιστοτόπων Marriott, αυτά τα καταλύματα χωρίς επωνυμία συμμετέχουν στο Marriott Bonvoy με βάση τη Συμμετέχουσα επωνυμία ή το All-Inclusive Θέρετρο στο οποίο θα μετατραπούν αργότερα.

 

B. Vistana Beach Club - συμμετέχει στο πρόγραμμα αφοσίωσης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.1.γ ως κατάλυμα VSE Resort (όπως ορίζεται στην Ενότητα 7.1.α). Για τους σκοπούς αυτών των Κανόνων Προγράμματος, οι κάτοχοι μεριδίων χρονομεριστικής μίσθωσης στο Vistana Beach Club θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και περιορισμούς με τους ιδιοκτήτες μεριδίων χρονομεριστικής μίσθωσης στο Sheraton Vacation Club.

 

Γ. Το Atlantis, Paradise Island, Bahamas συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης ως εξής:

 

(1) Πόντοι ή μίλια μπορούν να αποκτηθούν για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του www.marriott.com ή καλώντας στο +1 (888) 236-2427 ή με κράτηση μέσω του Atlantis Paradise Vacations, ή καλώντας στο +1 (800) ATLANTIS ή στο +1 (800) 285-2684. Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω www.marriott.com ή καλώντας στις κρατήσεις Marriott ή στο Atlantis Paradise Vacations. Για κρατήσεις που γίνονται μέσω του AtlantisBahamas.com↗ δεν θα είναι δυνατή η απόκτηση πόντων ή μιλίων, ούτε και η εξαργύρωση πόντων.

 

(2) Μπορούν να κερδίσουν Πόντους ή Μίλια και να εξαργυρωθούν Πόντοι για διαμονή στο The Coral at Atlantis. The Royal at Atlantis και The Cove at Atlantis.

 

(3) Η Εξαργύρωση διαμονών στο The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis και το The Cove at Atlantis θα περιλαμβάνουν μονόκλινο ή δίκλινο standard δωμάτιο, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του δωματίου και του φόρου δωματίου. Οι χρεώσεις για επιπλέον άτομα για τον τρίτο, τον τέταρτο ή περισσότερους επισκέπτες στο δωμάτιο αποτελούν επιπλέον χρέωση και δεν περιλαμβάνονται στην Εξαργύρωση δώρου ως τρόπο πληρωμής. Η χρέωση αυτή, καθώς και όλες οι άλλες χρεώσεις του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων του θέρετρου και των υπηρεσιών, αποτελούν ευθύνη του Μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης και δεν περιλαμβάνονται στη Διαμονή.

 

(4) Πόντοι ή Μίλια μπορούν να αποκτηθούν μόνο με την τιμή δωματίου. Το The Reef at Atlantis, το The Beach at Atlantis και το Harborside at Atlantis δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης.

 

(5) Παρέχονται περιορισμένα προνόμια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.3, στην Ενότητα 3.7 και στην Ενότητα 4, εκτός από την επιλογή πρωινού που σχετίζεται με το προνόμιο Elite Δώρου Καλωσορίσματος που δεν είναι διαθέσιμο.

 

xxxiv. Marriott Executive Apartments® - που συνεργάζεται στο πρόγραμμα μόνο για απόκτηση βασικών πόντων και μιλίων (χωρίς εξαργύρωση πόντων ή προνόμια Elite εντός καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους πόντων Elite)

 

xxxv. Homes & Villas by Marriott Bonvoy – οι ενοικιάσεις κατοικιών σύντομης διάρκειας που παρέχονται μέσω του https://homesandvillasbymarriott.com↗ έχουν περιορισμένη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 8 των παρόντων Κανόνων Προγράμματος και στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών HVMB↗. Τα μέλη που κάνουν κράτηση μέσω του ιστότοπου HVMB υπόκεινται από κάθε άποψη στους Κανόνες του Προγράμματος και στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών HVMB.

 

xxxvi. All-Inclusive by Marriott Bonvoy – Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι ιδιοκτησίες θερέτρου που προσδιορίζονται στη διεύθυνση https://all-inclusive.marriott.com↗ συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης («All-Inclusive Resorts») με μοναδική ιδιότητα όπως αναφέρεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους παροχής υπηρεσιών τους («Όροι All-Inclusive by Marriott»). Τα μέλη που κάνουν κράτηση και διαμένουν σε All-Inclusive θέρετρο υπόκεινται από κάθε άποψη στους Κανόνες Προγράμματος και στους Όρους All-Inclusive by Marriott.

 

xxxvii. MGM Collection with Marriott Bonvoy – Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα καταλύματα που αναφέρονται εδώ συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφοσίωσης («MGM Collection Hotels») με μοναδική ιδιότητα, όπως αναφέρεται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών («Όροι MGM Collection with Marriott Bonvoy"). Τα μέλη που κάνουν κράτηση και διαμένουν σε MGM Collection Hotel υπόκεινται από κάθε άποψη στους Κανόνες Προγράμματος και στους Όρους MGM Collection with Marriott Bonvoy.

 

1.2.β. Τα «Κανάλια Marriott» είναι συλλογικά οι ιστότοποι Marriott, οι εφαρμογές για κινητά, τα Συμμετέχοντα καταλύματα και τα Κέντρα Αφοσίωσης Πελατών (τα οποία περιλαμβάνουν υποστήριξη μελών).

 

1.2.γ. Ο «Ιστότοπος Marriott» αποτελεί ιστότοπο ο οποίος λειτουργεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας ή ένα Πρόγραμμα αφοσίωσης Συμμετέχοντος καταλύματος και περιλαμβάνει επί του παρόντος αυτούς τους ιστότοπους: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, apartmentsbymarriottbonvoy.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, cityexpress.marriott.com, fourpointsexpresshotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com, mgmcollection.marriott.com, και MarriottBonvoy.com.

 

1.2.δ.Η «Εφαρμογή για κινητά» αποτελεί εφαρμογή με δυνατότητα λήψης που χρησιμοποιείται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας σε σχέση με το Πρόγραμμα αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εκδόσεων iPhone και Android αυτού.

1.3 Προνόμια για μέλη

1.3.α. Υποστήριξη μελών. Τα μέλη του προγράμματος αφοσίωσης θα έχουν πρόσβαση στους αριθμούς τηλεφώνου της υπηρεσίας μελών για κρατήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και αιτήματα εξαργύρωσης επιβραβεύσεων στον ιστότοπο υποστήριξης μελών.

 

1.3.β. Τιμές μελών. Τα μέλη του προγράμματος αφοσίωσης θα λαμβάνουν μια αποκλειστική, προτιμώμενη τιμή («τιμή μέλους»), όταν κάνουν κράτηση δωματίων μέσω ενός καναλιού της Marriott. Οι τιμές μελών είναι διαθέσιμες για τα συμμετέχοντα καταλύματα και στις επωνυμίες, εκτός από τα Atlantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, MGM Collection with Marriott Bonvoy, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy και Ritz-Carlton Reserve. Απαιτούνται κρατήσεις εκ των προτέρων

 

i. Η τιμή μέλους προσφέρει έκπτωση τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) στις χαμηλότερες διαθέσιμες δημοσίως τιμές του συμμετέχοντος καταλύματος για μη Premium δωμάτια (όπως ορίζεται στην Ενότητα 3.3.ε).

 

ii. Για να επωφεληθείτε από τις τιμές για μέλη, πρέπει να γίνει κράτηση από το μέλος που διαμένει στο συμμετέχον κατάλυμα κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης.

 

iii. Οι τιμές μελών δεν ισχύουν για κρατήσεις δέκα (10) ή περισσότερων δωματίων.

 

iv. Οι τιμές μελών δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες επιλεγμένες προωθητικές ενέργειες, προσφορές ή εκπτώσεις, και δεν ισχύουν για υπάρχουσες κρατήσεις ή ομάδες.

 

v. Οι τιμές μελών δεν ισχύουν για ειδικές τιμές, όπως τιμές για κρατικούς υπαλλήλους, διαπραγματευόμενες τιμές, τιμές για μέλη ΑΑΑ (American Automobile Association) και εκπτωτικές τιμές για ηλικιωμένους.

 

1.3.γ. Δωρεάν πρόσβαση στο Internet από το δωμάτιο. Ένα μέλος που κάνει κράτηση για διαμονή σε συμμετέχον κατάλυμα μέσω ενός καναλιού Marriott θα έχει δωρεάν Internet στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της διαμονής. Επιπλέον, τα μέλη Marriott Bonvoy Gold Elite, Marriott Bonvoy Platinum Elite, Marriott Bonvoy Titanium Elite, Marriott Bonvoy Ambassador Elite και οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών συνεργασίας με προνομιακή πρόσβαση στο Internet, θα λάβουν δωρεάν ενισχυμένη πρόσβαση στο Internet από το δωμάτιο ανεξάρτητα από τη μέθοδο κράτησης (συλλογικά, το «προνόμιο πρόσβασης στο Internet»). Ισχύουν οι πρόσθετες εξαιρέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

 

i. Το Προνόμιο Πρόσβασης στο Internet περιορίζεται σε ένα (1) δωμάτιο ανά επιλέξιμο Μέλος ανά διαμονή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δωματίων για τα οποία έχει γίνει κράτηση, και το Μέλος πρέπει να διαμείνει στο δωμάτιο και να πληρώσει για τις χρεώσεις. Το Προνόμιο πρόσβασης στο Internet δεν ισχύει για τις αίθουσες συσκέψεων.

 

ii. Τα συμμετέχοντα καταλύματα που έχουν υποχρεωτικές χρεώσεις θερέτρου, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Internet, παρέχουν ένα προνόμιο αντικατάστασης, το οποίο καθορίζεται κατά την κρίση κάθε συμμετέχοντος καταλύματος. Το Cosmopolitan of Las Vegas και το MGM Collection with Marriott Bonvoy δεν παρέχουν προνόμιο αντικατάστασης για πρόσβαση στο Internet που περιλαμβάνεται στο τέλος θερέτρου τους.

 

iii. Δεν παρέχεται κανένα πρόσθετο προνόμιο για πρόσβαση στο Internet στα συμμετέχοντα καταλύματα και στις επωνυμίες που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στο Internet στο δωμάτιο σε όλους τους επισκέπτες. Περιλαμβάνει καταλύματα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στο Internet στο δωμάτιο σε όλους τους επισκέπτες, ανεξάρτητα από το δίκτυο κράτησης. Οι συμμετέχουσες επωνυμίες που παρέχουν δωρεάν Internet στο δωμάτιο σε όλους τους επισκέπτες, περιλαμβάνουν τις εξής: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Element και Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Στα συμμετέχοντα καταλύματα που προσφέρουν δωρεάν τυπική πρόσβαση στο Internet στο δωμάτιο στα μέλη Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite και Ambassador Elite περιλαμβάνονται μόνο τα εξής: Atlantis, Paradise Island, Bahamas. Ανατρέξτε στο συμμετέχον κατάλυμα για περισσότερες πληροφορίες.

 

1.3.δ. Προνόμια μέσω άλλων Προγραμμάτων Προώθησης.

 

i. Prokard Explorer. Το Prokard Explorer είναι ένα πρόγραμμα προώθησης βάσει εγγραφής, που προσφέρει στα μέλη του προνόμια τα οποία ισχύουν μόνο σε συμμετέχοντα καταλύματα στην Αφρική. Το Prokard Explorer λειτουργεί τόσο ως αυτόνομο πρόγραμμα όσο και σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης.

 

A. Το Prokard Explorer δεν έχει προνόμια για απόκτηση και εξαργύρωση πόντων. Οι επισκέπτες που είναι μέλη τόσο του Prokard Explorer όσο και του Προγράμματος Αφοσίωσης, μπορούν να κερδίσουν και να εξαργυρώσουν Πόντους ή Μίλια μόνο με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης.

 

Β. Όταν διαμένουν σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα στην Αφρική, οι επισκέπτες που είναι μέλη τόσο του Prokard Explorer όσο και του Προγράμματος Αφοσίωσης μπορούν (α) να επιλέξουν να κερδίσουν Πόντους ή Μίλια του Προγράμματος Αφοσίωσης και (β) να αποκτήσουν προνόμια και από τα δύο προγράμματα. Τα προνόμια του Prokard Explorer περιλαμβάνουν εκπτώσεις για φαγητό, προνομιακές τιμές και κουπόνια διαμονής. Τα προνόμια του Προγράμματος Αφοσίωσης βασίζονται στο επίπεδο συνδρομής, όπως περιγράφεται στις Ενότητες 1.3 και 4.

 

Γ. Οι επισκέπτες που είναι μέλη τόσο του Prokard Explorer όσο και του Προγράμματος Αφοσίωσης υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Prokard Explorer↗ και στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης.

1.4 Προϋποθέσεις εγγραφής

1.4.α. Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής. Ένα άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση για να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης συμπληρώνοντας πλήρως και με ακρίβεια μια αίτηση στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης, σε ένα Συμμετέχον Κατάλυμα ή μέσω άλλου καναλιού εγγραφής. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης σε οποιονδήποτε αιτούντα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς γραπτή ειδοποίηση.

 

1.4.β. Ιδιωτική Συμμετοχή. Μόνο ιδιώτες είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης και κάθε άτομο μπορεί να διατηρεί μόνο έναν Λογαριασμό Μέλους. Όλοι οι Λογαριασμοί Αφοσίωσης Μελών αποτελούν ιδιωτικούς Λογαριασμούς και δεν επιτρέπονται κοινοί Λογαριασμοί. Τα προνόμια του Προγράμματος Αφοσίωσης δεν είναι μεταβιβάσιμα εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ρητά.

 

1.4.γ. Τύποι μέλους

i. Επίπεδο μέλους. Το επίπεδο μέλους είναι το βασικό επίπεδο ιδιότητας μέλους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης.

ii. Elite Μέλος. Με την επίτευξη ορισμένων ορόσημων,ένα Μέλος θα κερδίσει το επίπεδο elite και θα γίνει Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite ή Ambassador Elite Μέλος (συλλογικά, «Elite Status Μέλους» ή «Elite Status»). Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Elite Status ορίζονται στην Ενότητα 4.

 

iii. Lifetime Elite Μέλος. Με την επίτευξη ορισμένων ορόσημων, ένα Μέλος μπορεί να αποκτήσει το Lifetime Silver Elite, το Lifetime Gold Elite ή το Lifetime Platinum Status Επίπεδο (συλλογικά, «Επίπεδο Elite Μέλους» ή «Επίπεδο Elite»). Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Επιπέδου Elite ορίζονται στην Ενότητα 4.

 

iv. Διαχειριζόμενα Συνδεδεμένα Μέλη. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας και οι συνεργάτες που εργάζονται στη Marriott και οι οποίοι κατέχουν, μισθώνουν, αδειοδοτούν και διαχειρίζονται τοποθεσίες (συλλογικά, «Διαχειριζόμενα Συνδεδεμένα Μέλη» και ατομικά ένα «Διαχειριζόμενο Συνδεδεμένο Μέλος») μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης μέσω: (1) ενός Λογαριασμού Μέλους που προσδιορίζεται ως Διαχειριζόμενος Συνεργάτης («Διαχειριζόμενο Συνδεδεμένο Μέλος», (2) ιδιοκτησία χρονομεριστικής μίσθωσης σε Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club ή Vistana Residence Network (βλ. Ενότητα 7.2) ή (3) με ενεργό λογαριασμό πιστωτικής κάρτας συνεπωνυμίας Marriott Bonvoy, όπου υπάρχει. Οι Λογαριασμοί Διαχειριζόμενων Συνδεδεμένων Μελών μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης σύμφωνα με τους Κανόνες Προγράμματος, με την επιφύλαξη περιορισμών και οριοθετήσεων που προσδιορίζονται στους Κανόνες Διαχειριζόμενων Συνεργατών που είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο στο intranet της Εταιρείας και σε άλλα κανάλια Marriott.

 

v. Εταιρικά μέλη. Μόνο ιδιώτες μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Εταιρείες, ομάδες ή/και συνδεδεμένες οντότητες δεν μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Όταν ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους, αποτελεί ευθύνη του Μέλους να συμμορφώνεται με την πολιτική της εταιρείας του σχετικά με τα προγράμματα ταξιδιών. Οι πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση Πόντων η Μιλίων από Μέλη για επαγγελματικά ταξίδια υπόκεινται στη γνωστοποίηση στην εταιρεία του Μέλους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

 

1.4.δ. Εκχώρηση Λογαριασμού Μέλους και Αριθμού Μέλους. Μετά την υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, θα ανοίξει ένας Λογαριασμός Μέλους και θα εκχωρηθεί ένας Αριθμός Μέλους σε κάθε αιτούντα. Με τη λήψη αυτού του Αριθμού Μέλους, ένα άτομο γίνεται επιλέξιμο Μέλος για να κερδίζει Πόντους ή οποιοδήποτε νόμισμα χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών («Μίλια») σε Συμμετέχοντα Καταλύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην Ενότητα 1.5 και στην Ενότητα 2.

 

1.4.ε. Διπλοί Λογαριασμοί. Ένα άτομο μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Ωστόσο, ένα Μέλος δεν μπορεί να διατηρεί έναν ή περισσότερους διπλούς Λογαριασμούς στο πλαίσιο του Προγράμματος Αφοσίωσης οποιαδήποτε στιγμή.

 

i. Εάν εκχωρηθούν περισσότεροι από ένας Αριθμός Μέλους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης σε ένα άτομο για το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, θα λαμβάνει Πόντους ή Μίλια μόνο για έναν Λογαριασμό Μέλους. Διπλοί Λογαριασμοί Μελών ενδέχεται να ακυρωθούν.

 

ii. Ένα Μέλος με μεμονωμένους Λογαριασμούς Μέλους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης δεν θα μπορεί να συνδέσει αυτούς τους Λογαριασμούς, να μεταφέρει πόντους σε όλους τους Λογαριασμούς ή να τους αντιστοιχίσει το Elite Status. Το Μέλος πρέπει να τα συνδυάσει σε έναν ενιαίο Λογαριασμό Μέλους με έναν αριθμό, ένα Elite Status και ένα υπόλοιπο Πόντων. Ο συνδυασμός λογαριασμών μπορεί να ζητηθεί μέσω της online φόρμας. Ο συνδυασμός Λογαριασμών Μέλους δεν μπορεί να γίνει στα Συμμετέχοντα Καταλύματα, μέσω της εφαρμογής για κινητά ή άλλων καναλιών κράτησης.

 

iii. Όταν τα μέλη συνδυάζουν τους λογαριασμούς μέλους του προγράμματος αφοσίωσης, τα στοιχεία του λογαριασμού θα αρχίσουν να συνδυάζονται αμέσως και μερικά θα είναι διαθέσιμα άμεσα (πόντοι, διανυκτερεύσεις, Elite Status, προσεχείς κρατήσεις) ή μέσα σε λίγες ημέρες (επιβραβεύσεις Nightly Upgrade, εξαργυρώσεις επιβραβεύσεων, προηγούμενη δραστηριότητα, και υπηρεσίες κλειδιού και επισκεπτών για κινητά).

 

1.4.στ. Προσωπικό Προφίλ. Οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα Μέλος θα διατηρούνται σε ένα προφίλ προσωπικών προτιμήσεων με τον Λογαριασμό Μέλους. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα Μέλος στο προσωπικό προφίλ του πρέπει να είναι έγκυρες και ακριβείς και να διατηρούνται επικαιροποιημένες.

 

i. Ένα Μέλος μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνσή του, αλλάζοντας τα στοιχεία του στο Προφίλ Λογαριασμού στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Μελών.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλαγές διεύθυνσης ενδέχεται να απαιτούν νομική τεκμηρίωση.

 

ii. Οι αλλαγές ονόματος σε έναν Λογαριασμό Μέλους πρέπει να περιλαμβάνουν τη νομική τεκμηρίωση, την υπογραφή, την ημερομηνία και τον Αριθμό Μέλους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις Συχνές Ερωτήσεις ή στην Υποστήριξη Μελών.

 

iii. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που περιλαμβάνονται στο προφίλ ενός Μέλους θα χρησιμοποιηθούν από τα Συμμετέχοντα Καταλύματα για εγγύηση της διαμονής του Μέλους και για πληρωμή των χρεώσεων διαμονής, εκτός εάν το Μέλος παρέχει διαφορετική πιστωτική κάρτα κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, κατά το check-in ή το check-out. Ένα Μέλος μπορεί να αλλάξει την εξουσιοδότηση της πιστωτικής του κάρτας για μελλοντικές συναλλαγές αλλάζοντας τα στοιχεία του στο Προφίλ Λογαριασμού στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Μελών. Ένα Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία εάν η εξουσιοδοτημένη πιστωτική κάρτα χαθεί, κλαπεί, ακυρωθεί ή λήξει.

 

iv. Μια συνδεδεμένη κάρτα πληρωμής στη διεύθυνση https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi στο προφίλ ενός μέλους μπορεί να κερδίσει πόντους για χρεώσεις που βαρύνουν το μέλος χωρίς διαμονή σε ένα συμμετέχον κατάστημα σε συγκεκριμένα συμμετέχοντα καταλύματα.

 

1.4.ζ. Χρήση των Πληροφοριών που Συλλέγονται στην Εφαρμογή.Οι πληροφορίες που παρέχει ένα Μέλος στην Εταιρεία κατά την ολοκλήρωση της αίτησης του Προγράμματος Αφοσίωσης και της εξαργύρωσης των Πόντων υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας. Η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών είναι σημαντική για τη διαχείριση του Προγράμματος Αφοσίωσης και την παροχή σε κάθε Μέλος της ευκαιρίας να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ιδιότητας Μέλους του. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης θα αποκαλύπτει πληροφορίες των Μελών μόνο: στην Εταιρεία, σε πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από το Μέλος, δικαιοδόχους, οίκους εκπλήρωσης, παρόχους υπηρεσιών email και οίκους αλληλογραφίας που επεξεργάζονται αλληλογραφία για τέτοιου είδους οντότητες, Εξουσιοδοτημένους Αδειοδόχους (όπως ορίζεται στη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας) και εταιρείες μάρκετινγκ οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία. Οι πληροφορίες των Μελών θα αποκαλύπτονται, σε κάθε περίπτωση, μόνο για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: 1) για καλύτερη εξυπηρέτηση του Λογαριασμού Μέλους και των προτιμήσεων του Μέλους, διατηρώντας το Μέλος ενήμερο για την κατάσταση και τις δραστηριότητες του Λογαριασμού μέσω έντυπων ή ηλεκτρονικών καταστάσεων, 2) αξιολόγησης του δικαιώματος ενός Μέλους για προνόμια, 3) είσπραξης και επεξεργασίας χρεώσεων Μελών που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, 4) προσφοράς πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα Μέλος, 5) αποστολής περιοδικών ερευνών ικανοποίησης ή ερευνών αγοράς ή/και, 6) προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε ένα Μέλος από επιλεγμένες αξιόπιστες εταιρείες, με τις οποίες το Πρόγραμμα Αφοσίωσης διατηρεί μια καίριας σημασίας σχέση, επειδή το Πρόγραμμα Αφοσίωσης πιστεύει πως οι προσφορές τους θα ενδιαφέρουν το Μέλος. Επιλέγοντας να γίνει Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης, το Μέλος συναινεί να λαμβάνει όλους τους τύπους πληροφοριών που περιγράφονται πιο πάνω, ωστόσο το Μέλος θα έχει την ευκαιρία να καθορίσει και να τροποποιήσει τις προτιμήσεις αλληλογραφίας και άλλες επικοινωνίες.

1.5 Στοιχεία επικοινωνίας μελών

1.5.α. Τα νέα Μέλη θα λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης Marriott Bonvoy.

 

1.5.β. Όλες οι ανακοινώσεις του Προγράμματος Αφοσίωσης θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αλληλογραφίας ή στη διεύθυνση email ενός Μέλους, οι οποίες παρέχονται επί του παρόντος στον Λογαριασμό του Μέλους. Οι ανακοινώσεις που παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί μία (1) εργάσιμη μέρα μετά από την αποστολή τους, εάν παραδοθούν στη διεύθυνση email του Μέλους ή πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από την αποστολή τους, εάν παραδοθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση. Τα Μέλη πρέπει να διατηρούν ενημερωμένες τις διευθύνσεις email και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις τους. Ούτε η Εταιρεία ούτε το Πρόγραμμα Αφοσίωσης θα έχουν καμία ευθύνη για λανθασμένη ή απολεσθείσα αλληλογραφία ή οποιεσδήποτε συνέπειές αυτών.

 

1.5.γ. Τα Μέλη θα λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις υπολοίπου Πόντων μέσω email, εφόσον υπάρχει συναλλαγή στον Λογαριασμό από την τελευταία ενημέρωση υπολοίπου Πόντων και το Μέλος έχει δώσει στην Εταιρεία την κατάλληλη άδεια ώστε να επικοινωνεί με το Μέλος μέσω email.

 

1.5.δ. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να στέλνει κατά καιρούς διαφημιστικό υλικό, προσφορές και άλλο ενημερωτικό υλικό στα Μέλη, που μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, υλικό τρίτων. Το υλικό τρίτων βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία από ένα Μέλος και σε τυχόν πρόσθετα στοιχεία που μπορεί να διατηρεί η Εταιρεία. Τα Μέλη μπορούν να αλλάξουν προσωπικά στοιχεία και προτιμήσεις επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή στο Προφίλ λογαριασμού στον ιστότοπο του Προγράμματος αφοσίωσης ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη μελών, ωστόσο, η Εταιρεία ενδέχεται να απαιτήσει από ένα Μέλος να στείλει δικαιολογητικά προτού επιτρέψει ορισμένες αλλαγές (π.χ. αλλαγές νομικού ονόματος).

 

1.5.ε. Κάθε φορά που ένα Μέλος επικοινωνεί με την Υποστήριξη μελών, η Εταιρεία μπορεί να κάνει στο Μέλος ορισμένες ερωτήσεις ασφαλείας για να επαληθεύσει την ταυτότητα του Μέλους. Η Υποστήριξη Μελών μπορεί να παρακολουθεί ή να καταγράφει τηλεφωνικές κλήσεις για λόγους βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών.

 

1.5.στ. Ένα Μέλος μπορεί να βλέπει το υπόλοιπο των Πόντων του και το ιστορικό συναλλαγών του και να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία και τις προτιμήσεις του στο Προφίλ Λογαριασμού στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης. Για πρόσβαση στον ιστότοπο απαιτείται ο Αριθμός Μέλους ή το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής του.

1.6 Κερδίζοντας Πόντους ή Μίλια.

Τα Μέλη μπορούν να κερδίσουν Πόντους (το νόμισμα του Προγράμματος Αφοσίωσης) ή Μίλια (το νόμισμα των προγραμμάτων συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε νομίσματος είτε είναι μίλια, χιλιόμετρα, πόντοι κ.λπ., με το συμμετέχον πρόγραμμα συχνών επιβατών της επιλογής τους), για επιλέξιμες χρεώσεις σε ένα Συμμετέχον Κατάλυμα σύμφωνα με την Ενότητα 2.

 

1.6.α. Οι Πόντοι και τα Μίλια Υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος. Όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.1.α., η συγκέντρωση Πόντων και Μιλίων υπόκειται στους Κανόνες του Προγράμματος και στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος τακτικών επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Κάθε Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης είναι υπεύθυνο για την ανάγνωση των Κανόνων Προγράμματος, των ενημερωτικών δελτίων και των παραστατικών του λογαριασμού, προκειμένου να κατανοήσει τα δικαιώματα, τις ευθύνες και το status του στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Επιβραβεύσεων.

 

1.6.β. Φόροι. Οι Πόντοι, τα Μίλια και οι Επιβραβεύσεις που αποκτώνται μέσω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης ενδέχεται να υπόκεινται σε φορολογική υποχρέωση. Οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης που σχετίζεται με τη λήψη ή τη χρήση Πόντων, Μιλίων ή Επιβραβεύσεων είναι αποκλειστική ευθύνη του Μέλους.

 

1.6.γ. Προϋποθέσεις για τη Μεταφορά Πόντων και Μιλίων. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στον περιορισμό της μεταφοράς Πόντων Μέλους σε λογαριασμούς φίλων ή συγγενών, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο Λογαριασμοί είναι ενεργοί. Δείτε τις Ενότητες 2.8 και 7.1.β.iii για περισσότερες πληροφορίες.

 

i. Μεταφορά Πόντων σε Λογαριασμούς Συγγενών ή Φίλων. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στον περιορισμό της μεταφοράς Πόντων Μέλους σε λογαριασμούς φίλων ή συγγενών, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο Λογαριασμοί είναι ενεργοί. Δείτε την Ενότητα 2.8 για περισσότερες πληροφορίες.

 

ii. Θάνατος. Σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους, η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να επιτρέψει τη μεταφορά μη εξαργυρωμένων πόντων από τον λογαριασμό του αποθανόντος μέλους σε μέλος της οικογένειας ή σε φίλο που είναι ενεργό μέλος μετά την παραλαβή από την Εταιρεία και την εξέταση όλων των αιτούμενων εγγράφων και παραστατικών. Οι επιβραβεύσεις, το Elite Status του μέλους, το Lifetime Status του μέλους και τα σχετικά με αυτά προνόμια, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης, δεν μεταφέρονται στον παραλήπτη των πόντων.

 

iii. Διαζύγιο. Σε περίπτωση επικυρωμένου δικαστικά διαζυγίου ενός μέλους, η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να επιτρέψει τη μεταφορά μη εξαργυρωμένων πόντων από τον λογαριασμό ενός μέλους σε έναν λογαριασμό άλλου μέλους, μετά την παραλαβή από την Εταιρεία και τον έλεγχο όλων των ζητούμενων εγγράφων και παραστατικών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εγγράφων που δικαιολογούν μια τέτοια μεταφορά πόντων. Οι επιβραβεύσεις, το Elite Status του μέλους, το Lifetime Status του μέλους και τα σχετικά με αυτά προνόμια, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης, δεν μεταφέρονται στον παραλήπτη των πόντων.

 

iv. Απαγορεύεται στα Μέλη να ανταλλάσσουν ή να πωλούν Πόντους έναντι μετρητών ή άλλου αντίτιμου σύμφωνα με την Ενότητα 1.7.η.

 

v. Οποιοιδήποτε Πόντοι τους οποίους θεωρεί το Πρόγραμμα Αφοσίωσης ότι έχουν μεταφερθεί κατά παράβαση των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος Αφοσίωσης μπορούν να δημευθούν.

 

1.6.δ. Πολιτική Λήξης Πόντων. Τα Μέλη πρέπει να παραμείνουν ενεργά στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης για να διατηρήσουν τους Πόντους που συγκεντρώνουν. Εάν ένας Λογαριασμός Μέλους είναι ανενεργός για είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς μήνες, αυτός ο Λογαριασμός Μέλους θα χάσει όλους τους Πόντους που έχουν συγκεντρωθεί. Τα Μέλη μπορούν να παραμείνουν ενεργά στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης και να διατηρήσουν τους Πόντους που έχουν συγκεντρώσει κερδίζοντας Πόντους ή Μίλια, εξαργυρώνοντας Πόντους ή αγοράζοντας Πόντους (όπως περιγράφεται στο 2.9) στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, τουλάχιστον μία φορά κάθε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιγράφονται πιο κάτω. Εάν ένα Μέλος δεν διατηρήσει ενεργό τον λογαριασμό του για πέντε (5) συναπτά έτη, ο Λογαριασμός του Μέλους μπορεί να απενεργοποιηθεί. Με την απώλεια των Πόντων, δεν μπορεί να υπάρξει επαναφορά των Πόντων, αλλά ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει νέους Πόντους, εκτός εάν ο Λογαριασμός του Μέλους έχει απενεργοποιηθεί.

 

i. Για διατήρηση της ενεργής κατάστασης του Προγράμματος Αφοσίωσης δεν υπολογίζονται όλες οι δραστηριότητες Πόντων. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που δεν υπολογίζονται για τη διατήρηση της ενεργής κατάστασης του Προγράμματος Αφοσίωσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά τα εξής:

 

A. Δωρεά ή μεταφορά Πόντων. Ωστόσο, η μετατροπή Πόντων σε Μίλια ή Μιλίων σε Πόντους υπολογίζεται για τη διατήρηση της ενεργής κατάστασης,

 

B. Λήψη Πόντων ως δώρο ή μεταφορά

 

ii. Επιβραβεύσεις που εξαργυρώθηκαν από ένα Μέλος πριν από την απώλεια των Πόντων εξακολουθούν να ισχύουν, παρότι η Επιβράβευση μπορεί να μην έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί κατά τη στιγμή της απώλειας. Ωστόσο, εάν αυτές οι Επιβραβεύσεις ακυρωθούν μετά την ημερομηνία λήξης των Πόντων, αυτοί οι Πόντοι εξακολουθούν να υπόκεινται σε κατάπτωση. Για παράδειγμα, εάν ένα Μέλος εξαργυρώσει Πόντους για Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης των Πόντων και στη συνέχεια ακυρώσει την κράτηση πριν από την άφιξη χωρίς να έχει ολοκληρώσει καμία δραστηριότητα που πληροί τις προϋποθέσεις για την παράταση της ημερομηνίας λήξης, αυτοί οι Πόντοι θα λήξουν.

 

iii. Η πολιτική λήξης Πόντων δεν επηρεάζει επί του παρόντος τους Πόντους σε έναν Λογαριασμό Μέλους Lifetime Elite. Ωστόσο, το Πρόγραμμα Αφοσίωσης μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει πολιτική λήξης Πόντων σε Λογαριασμούς Μέλους Lifetime Elite μελλοντικά.

 

1.6.ε. Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος Συχνών Αεροπορικών Επιβατών. Οι κανόνες προγράμματος των συνδεδεμένων προγραμμάτων συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ελέγχουν την εξαργύρωση και την κατανομή τυχόν Μιλίων που κερδίζονται ή μεταφέρονται.

1.7 Άλλες προϋποθέσεις εγγραφής

1.7.α. Ακύρωση ή Αναστολή Λογαριασμού Μέλους

 

i. Ακύρωση από Μέλος. Ένα Μέλος μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης στην Υποστήριξη Μελών. Όλοι οι μη εξαργυρωμένοι Πόντοι και οι Επιβραβεύσεις, καθώς επίσης το επίπεδο μέλους που έχει επιτευχθεί, συμπεριλαμβανομένου του Elite Status και του Lifetime Elite Status, θα καταργηθούν αμέσως και δεν θα μπορούν να αποκατασταθούν ή να μεταφερθούν.

 

ii. Ακύρωση ή Αναστολή από την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τους συσσωρευμένους πόντους ενός Μέλους, να αναστείλει τα προνόμια του Προγράμματος Αφοσίωσης, να αναστείλει το Elite Status ενός Μέλους, να αναστείλει το Elite Lifetime Status ενός Μέλους (που κατά συνέπεια θα καταργήσει επίσης την προστασία έναντι της κατάπτωσης Πόντων σε περίπτωση που το μέλος καταστεί ανενεργό, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.6.δ.), ή να ακυρώσει τον Λογαριασμό ενός Μέλους ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ και χωρίς γραπτή ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι το Μέλος:

 

Α. Ενήργησε κατά τρόπο ασύμβατο με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, διατάξεις,

 

Β. Δεν εξόφλησε ξενοδοχείο ή άλλον λογαριασμό που οφείλεται στην Εταιρεία ή σε ένα Συμμετέχον Κατάλυμα ή δεν εκπλήρωσε κάποια οικονομική υποχρέωση προς: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, ή The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale,

 

Γ. Ενήργησε με ακατάλληλο, δόλιο, καταχρηστικό ή εχθρικό τρόπο,

 

Δ. Αθέτησε ή παραβίασε οποιονδήποτε από τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος ή τους Όρους Χρήσης Ιστοτόπου,

 

Ε. Αξίωσε δόλια τη λήψη προνομίων μέσω των Εκδηλώσεων Marriott Bonvoy™ ή

 

ΣΤ. Ενεπλάκη σε οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση σε σχέση με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σε σχέση με Πόντους, Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, χρήση Επιβράβευσης ή οποιαδήποτε άλλα προνόμια των Μελών του Προγράμματος Αφοσίωσης.

 

iii. Πτώχευση. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η συνδρομή ενός Μέλους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης θα λήξει αυτόματα όταν το Μέλος υποβάλει αίτηση πτώχευσης ή υπόκειται με άλλον τρόπο σε διαδικασία πτώχευσης.

 

iv. Δικαστική προσφυγή. Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος δεν θα περιορίσει την Εταιρεία στην άσκηση οποιωνδήποτε νόμιμων ή ισότιμων δικαιωμάτων ή διορθωτικών μέτρων.

 

1.7.β. Αποτέλεσμα Ακύρωσης Συνδρομής

 

i. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, οι Πόντοι, οι Επιβραβεύσεις και άλλα σχετικά προνόμια και υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν αποτελούν ιδιοκτησία των Μελών. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης για οποιονδήποτε λόγο, όλοι οι Πόντοι, οι Επιβραβεύσεις και άλλα σχετικά προνόμια και υπηρεσίες που δεν έχουν εξαργυρωθεί θα χάνονται και το Μέλος δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Οι Πόντοι, οι Επιβραβεύσεις και άλλα σχετικά προνόμια και υπηρεσίες δεν έχουν χρηματική αξία και η Εταιρεία δεν θα αποζημιώνει ούτε θα πληρώνει μετρητά για τυχόν Πόντους που χάθηκαν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν.

 

ii. Εάν η Εταιρεία ακυρώσει έναν Λογαριασμό Μέλους για οποιονδήποτε λόγο, το Μέλος δεν μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας και οποιοσδήποτε Λογαριασμός ανοίγεται στο όνομα του Μέλους μετά την ακύρωση, καθώς επίσης οι Πόντοι, οι Επιβραβεύσεις και άλλα σχετικά προνόμια και υπηρεσίες που κερδίζονται από αυτόν τον Λογαριασμό, θα καταργούνται μετά τη σχετική διαπίστωση.

 

iii.Εάν ένα Μέλος ακυρώσει τον Λογαριασμό του/της ή εάν ένας Λογαριασμός Μέλους καταστεί ανενεργός, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.6.δ., το Μέλος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά τυχόν Πόντοι, Επιβραβεύσεις και άλλα σχετικά προνόμια και υπηρεσίες που είχαν καταπέσει ή λήξει προηγουμένως δεν θα αποκατασταθούν στον Λογαριασμό Μέλους και δεν θα αποκατασταθεί οποιαδήποτε Κατάσταση Μέλους Elite ή/και Lifetime Κατάσταση Μέλους Elite.

 

iv. Οποιοδήποτε Elite Status και Lifetime Elite Status Μέλους τερματίζεται με την ακύρωση ενός Λογαριασμού Μέλους.

 

1.7.γ. Τροποποίηση Προγράμματος.Εκτός εάν απαγορεύεται ρητά με άλλον τρόπο ή περιορίζεται από τους ισχύοντες νόμους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει, περιορίσει, τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης και τις Επιβραβεύσεις, με ή χωρίς προειδοποίηση, ακόμα κι αν τέτοιου είδους αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των Πόντων ή των Μιλίων ή την ικανότητα απόκτησης ορισμένων Επιβραβεύσεων. Ομοίως, τα Προγράμματα Συνεργατών διατηρούν και αυτά το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα δικά τους προγράμματα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τα δικαιώματά σας και τα αναμενόμενα προνόμια στο πλαίσιο του Προγράμματος Αφοσίωσης. Τα Προγράμματα Εταιρείας και Συνεργατών μπορούν, μεταξύ άλλων: (i) να αυξήσουν ή να μειώσουν τον αριθμό Πόντων ή Μιλίων που λαμβάνουν για μια διαμονή ή απαιτούνται για μια Επιβράβευση, (ii) να αποσύρουν, περιορίζουν, τροποποιούν ή ακυρώνουν οποιαδήποτε Επιβράβευση, (iii) να προσθέσουν ημερομηνίες που εξαιρούνται, να περιορίζουν τα διαθέσιμα δωμάτια για οποιαδήποτε Επιβράβευση σε οποιοδήποτε Συμμετέχον Κατάλυμα ή να περιορίσουν με άλλον τρόπο τη συνεχή διαθεσιμότητα των Επιβραβεύσεων, (iv) να αλλάξουν τα προνόμια προγράμματος, ταξιδιωτικών συνεργατών, τοποθεσιών που εξυπηρετούνται από την Εταιρεία ή τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες της, τους όρους συμμετοχής, τους κανόνες για την απόκτηση, την εξαργύρωση, τη διατήρηση ή την κατάργηση Πόντων ή Μιλίων ή κανόνες που διέπουν τη χρήση των Επιβραβεύσεων, (v) να αλλάξουν ή να ακυρώσουν τις επιβραβεύσεις συνεργατών ταξιδιού. Κατά τη συγκέντρωση Πόντων ή Μιλίων, τα Μέλη δεν μπορούν να βασίζονται στη συνεχή διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Επιβράβευσης.

 

1.7.δ. Τερματισμός Προγράμματος.Η Εταιρεία μπορεί να λήξει το Πρόγραμμα Αφοσίωσης με προειδοποίηση έξι (6) μηνών προς όλα τα ενεργά Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει το Πρόγραμμα Αφοσίωσης με ένα παρόμοιο πρόγραμμα αφοσίωσης οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από ενημέρωση των ενεργών Μελών του Προγράμματος Αφοσίωσης. Ένα Μέλος δεν μπορεί να συγκεντρώνει Πόντους ή να διεκδικεί Επιβραβεύσεις, προνόμια ή παροχές του Προγράμματος Αφοσίωσης μετά τη λήξη του Προγράμματος Αφοσίωσης. Εάν το Πρόγραμμα Αφοσίωσης λήξει, όλοι οι Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί θα καταπίπτουν χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη και καμία αξίωση Επιβράβευσης δεν θα τηρηθεί μετά τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης. Η Εταιρεία μπορεί να λήξει οποιοδήποτε από τα Προγράμματα Αφοσίωσης εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, με προειδοποίηση μικρότερη των έξι μηνών, εάν απαιτείται να το πράξει λόγω ισχύουσας νομοθεσίας.

 

1.7.ε. Προνόμια βάσει διαθεσιμότητας και τροποποίησης.Όλα τα προνόμια, οι παροχές, οι προσφορές, οι επιβραβεύσεις και οι υπηρεσίες του Προγράμματος Αφοσίωσης υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

 

1.7.στ. Επιλεξιμότητα για λήψη προνομίων.Αποδεχόμενο οποιαδήποτε προνόμια, παροχές, προσφορές, επιβραβεύσεις ή υπηρεσίες του Προγράμματος Αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Πόντων ή Επιβραβεύσεων, ένα Μέλος αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνο για να προσδιορίσει εάν είναι επιλέξιμο να λάβει και πως είναι επιλέξιμο να λάβει, τέτοιου είδους προνόμια, παροχές, προσφορές, επιβραβεύσεις ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Πόντων και Επιβραβεύσεων) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πολιτικές επιβραβεύσεων και τις πολιτικές κινήτρων. Κάθε Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία εάν δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε προνόμια, παροχές, προσφορές, επιβραβεύσεις ή υπηρεσίες του Προγράμματος Αφοσίωσης, οποιαδήποτε στιγμή.

 

1.7.ζ. Ειδοποίηση καταλληλότητας. Ένα Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση που (i) δεν είναι επιλέξιμο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές επιβραβεύσεων ή πολιτικές κινήτρων, να κερδίσει Πόντους, Επιβραβεύσεις, Elite Status Μέλους ή οποιαδήποτε άλλα προνόμια που μπορεί να κερδίσει ένα Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος Αφοσίωσης, ή (ii) ο Λογαριασμός Μέλους του έχει πιστωθεί με Πόντους, Elite Status Μέλους ή οποιοδήποτε άλλο προνόμιο που μπορεί να κερδίσει ένα Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος Αφοσίωσης, το οποίο δεν έχει κερδίσει ή δεν δικαιούται να κερδίσει.

 

1.7.η. Χωρίς Πώληση ή Μεταφορά. Εκτός εάν ορίζεται ρητά στους Κανόνες του Προγράμματος, οι πόντοι, οι επιβραβεύσεις και άλλα προνόμια των μελών δεν μπορούν να πωληθούν, να ανταλλαχθούν ή να μεταφερθούν (εκτός από την Εταιρεία ή τους αντιπροσώπους της). Οποιαδήποτε απόπειρα μεταφοράς, πώλησης ή ανταλλαγής θα κρίνεται άκυρη και θα κατάσχεται. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της ενδέχεται να αρνηθούν να αποδεχθούν ή να αναγνωρίσουν τυχόν πόντους, επιβραβεύσεις προνόμια μέλους για τα οποία η Εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να έχουν μεταφερθεί, πωληθεί ή ανταλλαχθεί.

2. ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ

2.1 Δυνατότητες Απόκτησης σε Συμμετέχοντα Καταλύματα

2.1.α. Ένα Μέλος θα κερδίσει:

 

i. Δέκα (10) βασικούς πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ ή το ισοδύναμο νομίσματος, που προκύπτει και πληρώνεται από το μέλος για χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την Ενότητα 2.1.β, εκτός από τα Apartments by Marriott Bonvoy, Protea Hotels, City Express, Four Points Express, Element, Residence Inn, TownePlace Suites και Homes & Villas by Marriott Bonvoy, όπου ένα μέλος θα κερδίζει πέντε (5) βασικούς πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ που δαπανάται για χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκτός από τα καταλύματα Marriott Executive Apartments, όπου ένα μέλος θα κερδίζει δυόμισι (2,5) βασικούς πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ που δαπανάται για τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την ενότητα 2.1.ε, και

 

ii. Elite μπόνους πόντους, υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος πληροί τις Απαιτήσεις Elite Μέλους για το Επίπεδο Elite Μέλους ή το Επίπεδο Elite Lifetime Μέλους, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.2. Το ποσό των μπόνους πόντων που κερδίζει ένα Μέλος θα εξαρτηθεί από το Elite Επίπεδο Μέλους που έχει επιτύχει το Μέλος, σύμφωνα με την Ενότητα 4.3. Προσφέρεται σε Elite Μέλη σε όλες τις Συμμετέχουσες Επωνυμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 1.2.α.

 

iii. Πιστώσεις για την επίτευξη των Απαιτήσεων Elite Μέλους («Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης», ή μεμονωμένα, «Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης») για το Επίπεδο Elite Μέλους και το Επίπεδο Elite Lifetime Μέλους, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.2. Μια Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης αποκτάται μόνο για μια διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια μιας Επιλέξιμης Διαμονής, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1.δ («Επιλέξιμη Διανυκτέρευση» ή για περισσότερες από μία διανυκτερεύσεις, «Επιλέξιμες Διανυκτερεύσεις»).

 

2.1.β. Επιλέξιμες Χρεώσεις. Οι «Επιλέξιμες Χρεώσεις» είναι:

 

i. Χρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια διαμονής σε δωμάτιο σε συμμετέχον κατάλυμα από ένα μέλος και για έως δύο (2) επιπλέον δωμάτια με τις ίδιες ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρεώσεων για:

 

Α. Επιλέξιμες Τιμές για Διαμονή,

 

Β. Τρόφιμα και ποτά (με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά, όπου απαγορεύονται από τον νόμο) και ενδέχεται να εξαιρούνται χρεώσεις σε καταστήματα που δεν είναι υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση του Συμμετέχοντος Καταλύματος.

 

Γ. Απευθείας τηλεφωνικές κλήσεις και απευθείας φαξ στο δωμάτιο.

 

Δ. Ταινίες και βιντεοπαιχνίδια στο δωμάτιο,

 

υπό τον όρο ότι το Μέλος παρέχει τον Αριθμό Μέλους του κατά τη στιγμή της κράτησης ή κατά το check-in, διαμένει σε ένα από τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και πληρώνει για τις χρεώσεις, ή

 

ii. Χρεώσεις που προκύπτουν ως μέρος του πακέτου all-inclusive κατά τη διάρκεια διαμονής σε δωμάτιο από ένα μέλος και για έως δύο (2) επιπλέον δωμάτια με ίδιες ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης που πληρώνονται από το μέλος σε θέρετρα all-inclusive και συμμετέχοντα καταλύματα που προσφέρουν πακέτα all-inclusive όλο το έτος και χαρακτηρίζονται από την εταιρεία ως καταλύματα all-inclusive. Οι χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για διαμονή σε αυτά τα καταλύματα all-inclusive περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, χρεώσεις για:

 

 • Τιμές που Πληρούν τις Προϋποθέσεις για Διαμονές,
 • Premium φαγητό και ποτά (εξαιρούνται τα αλκοολούχα ποτά, όπου απαγορεύεται από τον νόμο) που αγοράζονται στο κατάλυμα, επιπλέον της τιμής που πληροί τις προϋποθέσεις
 • Χρεώσεις για επιπλέον άτομα για επί πληρωμή διαμονή με τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις,
 • Σπα, γκολφ και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται από θέρετρα, εάν είναι υπό τη διεύθυνση του Συμμετέχοντος καταλύματος
 • Φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα που αποτελούν μέρος της τιμής πακέτου δωματίου που πληροί τις προϋποθέσεις, και
 • Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, οι φόροι, οι χρεώσεις υπηρεσιών, τα φιλοδωρήματα ή/και τα τέλη που σχετίζονται με άλλα έξοδα που χρεώνονται στον λογαριασμό του δωματίου μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Πόντων,

εφόσον το μέλος παρέχει τον αριθμό μέλους του κατά τη στιγμή της κράτησης ή κατά την άφιξη, διαμένει σε ένα από τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και πληρώνει τις χρεώσεις. Οι χρεώσεις από καταστήματα φαγητού και ποτών που λειτουργούν υπό τη διεύθυνση ή από τρίτο μέρος μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πόντων. Οι χρεώσεις που προκύπτουν σε καταστήματα τα οποία δεν βρίσκονται εντός του συμμετέχοντος καταλύματος ή εντός του θερέτρου All-Inclusive δεν αποτελούν χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, ή

 

 • Σπα, γκολφ και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται από θέρετρα, εάν είναι υπό τη διεύθυνση του Συμμετέχοντος καταλύματος
 • Φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα που αποτελούν μέρος της τιμής πακέτου δωματίου που πληροί τις προϋποθέσεις, και
 • Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, οι φόροι, οι χρεώσεις υπηρεσιών, τα φιλοδωρήματα ή/και τα τέλη που σχετίζονται με άλλα έξοδα που χρεώνονται στον λογαριασμό του δωματίου μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Πόντων,

εφόσον το μέλος παρέχει τον αριθμό μέλους του κατά τη στιγμή της κράτησης ή κατά την άφιξη, διαμένει σε ένα από τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και πληρώνει τις χρεώσεις. Οι χρεώσεις από καταστήματα φαγητού και ποτών που λειτουργούν υπό τη διεύθυνση ή από τρίτο μέρος μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πόντων. Οι χρεώσεις που προκύπτουν σε καταστήματα τα οποία δεν βρίσκονται εντός του συμμετέχοντος καταλύματος ή εντός του θερέτρου All-Inclusive δεν αποτελούν χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, ή

 

iii. Χρεώσεις που βαρύνουν το μέλος, χωρίς διαμονή σε δωμάτιο, σε συμμετέχοντα καταστήματα που βρίσκονται σε ορισμένα συμμετέχοντα καταλύματα, τα οποία αναφέρονται στη διεύθυνση https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi, (κάθε ένα «συμμετέχον κατάστημα») όπως περιγράφεται παρακάτω:

   

 • Ανάλογα με το συμμετέχον κατάστημα, τα μέλη πρέπει να παρέχουν τον αριθμό λογαριασμού μέλους που διαθέτουν κατά τη στιγμή της πληρωμής στο συμμετέχον κατάστημα ή θα πρέπει να έχουν κάρτα πληρωμής η οποία να συνδέεται με τον αριθμό λογαριασμού μέλους τους.
 • Μπορούν να απονεμηθούν μπόνους πόντοι Elite ανάλογα με τον τρόπο διεκπεραίωσης των πληρωμών στο συμμετέχον κατάστημα.
 • Οι χρεώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση πόντων σε συμμετέχοντα καταστήματα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό: (Α) αλκοολούχα ποτά όπου απαγορεύονται από τον νόμο, (Β) χρεώσεις σε σχέση με μια δεξίωση, μια σύσκεψη ή άλλη λειτουργία που εξαιρείται από τις χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 2.1.γ., (Γ) χρεώσεις από συμμετέχοντα καταστήματα τα οποία διαχειρίζονται ή λειτουργούνται από τρίτους ενδέχεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πόντων και (Δ) χρεώσεις που προκύπτουν σε καταστήματα τα οποία δεν βρίσκονται εντός του συμμετέχοντος καταλύματος ή του θερέτρου All-Inclusive. Οι επιλεγμένες χρεώσεις ενδέχεται επίσης να εξαιρούνται από το κέρδος, όπως καθορίζεται από την εταιρεία ή το συμμετέχον κατάστημα.
 • Τα μέλη που ορίζουν την προτίμησή τους για κέρδη σε μίλια (ανατρέξτε στην Ενότητα 2.3) θα λαμβάνουν πόντους αντί για χρεώσεις που βαρύνουν το μέλος, χωρίς διαμονή σε δωμάτιο.
 • Ίσως ζητηθεί από τα μέλη να παρέχουν τον αριθμό λογαριασμού μέλους τους και να επιδείξουν μια έγκυρη μορφή ταυτότητας με φωτογραφία που να αντιστοιχεί στο όνομα του λογαριασμού μέλους τους.
 • Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 10 ημέρες μετά από κάθε συναλλαγή σε ένα συμμετέχον κατάστημα ώστε να αναρτηθούν οι πόντοι στον λογαριασμό του μέλους. Τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποστήριξη Μελών, εάν μετά από 10 ημέρες οι εν λόγω πόντοι δεν έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό τους.
 • Η λίστα των συμμετεχόντων καταστημάτων και των συμμετεχόντων καταλυμάτων μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.
 • Πρόσθετες προσφορές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στα μέλη στα συμμετέχοντα καταστήματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς και των κανόνων του προγράμματος αφοσίωσης.

2.1.γ.Χρεώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι χρεώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πόντους περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε δωρεάν υπηρεσίες, εξαργυρώσεις επιβραβεύσεων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληρωμών σε μετρητά ως μέρος της εξαργύρωσης επιβράβευσης) ή τυχόν άλλα τέλη ή χρεώσεις, όπως, χωρίς περιορισμό: (Α) χρεώσεις για δεξιώσεις, συσκέψεις ή άλλες εκδηλώσεις, με εξαίρεση τους πόντους που κερδίζονται αναφορικά με συμφωνίες για εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5, (Β) άλλες χρεώσεις που καταβάλλονται, όπως, χωρίς περιορισμό, χρεώσεις στάθμευσης, χρεώσεις επιχειρηματικού κέντρου, χρεώσεις καταστημάτων λιανικής πώλησης και άλλων υπηρεσιών τρίτων, (Γ) φόροι που σχετίζονται με την τιμή δωματίου, χρεώσεις υπηρεσιών, φιλοδωρήματα, τέλη (π.χ. τέλη καθυστερημένης ακύρωσης ή τέλη μη εμφάνισης σε περίπτωση μη άφιξης (check-in) για εγγυημένες κρατήσεις, ακόμη κι αν οι κρατήσεις έχουν εξοφληθεί πλήρως), υποχρεωτικές ή αυτόματες χρεώσεις (π.χ. χρεώσεις θερέτρου) και άλλες ισχύουσες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δωματίων και άλλων φόρων και τελών που δεν αποτελούν μέρος της τιμής πακέτου δωματίου all inclusive που πληροί τις προϋποθέσεις. Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών, φιλοδωρήματα ή/και χρεώσεις που σχετίζονται με άλλες πρόσθετες χρεώσεις που χρεώνονται στον λογαριασμό δωματίου, καθώς και φόροι, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα που αποτελούν μέρος μιας ειδικής τιμής πακέτου δωματίου all inclusive, ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για πόντους, και (Δ) χρεώσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 8.1 για το Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

2.1.δ. Επιλέξιμη Διαμονή. Ως «Διαμονή» ή «Επιλέξιμη Διαμονή» νοούνται όλες οι διαδοχικές διανυκτερεύσεις ενός Μέλους, το οποίο πληρώνει προσωπικά και διαμένει σε οποιοδήποτε Συμμετέχον Κατάλυμα, για το οποίο (i) το δωμάτιο χρεώνεται στο Μέλος ή (ii) το δωμάτιο χρεώνεται απευθείας στην εταιρεία που έχει κανονίσει την πληρωμή για τη διαμονή του Μέλους, η οποία δεν σχετίζεται με συνέδριο ή ομαδική σύσκεψη.

 

i. Μια «Διαμονή» είναι η διαμονή μίας ή περισσότερων διαδοχικών διανυκτερεύσεων στο ίδιο Συμμετέχον Κατάλυμα ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα check-in και check-out από ένα Μέλος που: (Α) παρέχει τον Αριθμό Μέλους του/της κατά τη στιγμή της κράτησης ή κατά το check-in, (Β) πληρώνει μια Επιλέξιμη Τιμή ή εξαργυρώνει μια Εξαργύρωση δώρων για τη διαμονή και (Γ) διαμένει σε ένα από τα δωμάτια για το οποίο έχει γίνει κράτηση.Ένα μέλος μπορεί να κερδίσει πόντους για έως και τρία (3) δωμάτια με ίδιες ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, εάν διαμείνει σε ένα από τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση και πληρώσει μια τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις ή χρησιμοποιήσει μια εξαργύρωση επιβράβευσης για όλα τα δωμάτια.

 

ii. Μια «Διαμονή που Πληροί τις Προϋποθέσεις» είναι μια πίστωση, σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος που υπολογίζεται για την Πίστωση Elite Night. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα μέλη θα κερδίζουν πίστωση μόνο για κάθε Διαμονή που Πληροί τις Προϋποθέσεις (i) που αποτελεί μέρος μιας Διαμονής με Τιμή που Πληροί τις Προϋποθέσεις (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.ε.), για το δωμάτιο για το οποίο πληρώνει προσωπικά και διαμένει το μέλος, και όχι για τυχόν επιπλέον δωμάτια ή (ii) για το δωμάτιο που χρεώνεται απευθείας στην εταιρεία που έχει κανονίσει την πληρωμή για τη διαμονή του μέλους που δεν σχετίζεται με συνέδριο ή ομαδική συνάντηση. Τα μέλη δεν λαμβάνουν Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης για διαμονή με Τιμές που δεν Πληρούν τις Προϋποθέσεις (βλ. 2.1.στ.). Τα μέλη του Vacation Club και τα μέλη του Residence Club (που ορίζονται στην Ενότητα 7 πιο κάτω) μπορούν επίσης να κερδίσουν Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, όπως προβλέπεται στις Ενότητες 7.1 και 7.2. Τα μέλη που διαμένουν στις τοποθεσίες του The Ritz-Carlton Club υπό την ιδιοκτησία τους κερδίζουν Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 1.2.α.

 

iii. Τα μέλη δεν μπορούν να κερδίσουν ή να λάβουν προνόμια για διαμονές σε πολλά συμμετέχοντα καταλύματα για την/τις ίδια/ίδιες ημερομηνία(-ες).

 

iv. Μόνο ένα Μέλος ανά δωμάτιο μπορεί να κερδίσει πόντους/μίλια και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, καθώς και προνόμια. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα Μέλη που διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο, τα Μέλη πρέπει να αποφασίσουν κατά το check-in ποιος αριθμός μέλους θα χρησιμοποιηθεί στο δωμάτιο, υπό τον όρο ότι το ίδιο μέλος θα πληρώσει τον λογαριασμό.

 

2.1.ε.Επιλέξιμες Τιμές. Η «Επιλέξιμη Τιμή» είναι η τιμή που πληρώνει ένα Μέλος για διαμονή σε δωμάτιο σε Συμμετέχον Κατάλυμα που πληροί τις προϋποθέσεις για να κερδίσει Πόντους ή Μίλια. Οι Επιλέξιμες Τιμές περιλαμβάνουν τις περισσότερες τιμές για επαγγελματίες ταξιδιώτες και ταξιδιώτες αναψυχής, όπως αυτές αναγράφονται στο Marriott.com χωρίς την εφαρμογή εκπτωτικού κωδικού, τυπικές και premium λιανικές τιμές, προπληρωμένες τιμές, εταιρικές τιμές διαπραγμάτευσης και εθνικές/τοπικές/κρατικές χρεώσεις. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα Μέλη θα λάβουν τα προνόμια της βαθμίδας επιπέδου μέλους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους με Επιλέξιμες Τιμές.

 

i. Στα συμμετέχοντα Design Hotels™, τα Μέλη κερδίζουν Πόντους ή Μίλια με Χρεώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις μόνο για Διαμονές με Τιμή που Πληροί τις Προϋποθέσεις. Τα Μέλη δεν κερδίζουν Πόντους ή Μίλια για διαμονή με Τιμή που δεν Πληροί τις Προϋποθέσεις στα συμμετέχοντα Design Hotels™, ακόμη κι αν υπάρχουν Χρεώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις, όπως για παρεπόμενες δαπάνες.

 

ii. Στα Marriott Executive Apartments, τα Μέλη κερδίζουν Πόντους ή Μίλια στην Τιμή που πληροί τις προϋποθέσεις μόνο, ακόμη και αν επιβαρυνθούν με Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

2.1.στ. Τιμές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Μια «Τιμή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις» είναι μια τιμή που πληρώνει ένα Μέλος για διαμονή σε δωμάτιο σε Συμμετέχον κατάλυμα το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να κερδίσει Πόντους ή Μίλια, καθώς επίσης προνόμια βαθμίδας μέλους. Οι Τιμές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είναι αυτές για τις οποίες έχει γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

i. Κράτηση δωματίου μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, διαδικτυακού ταξιδιωτικού καναλιού ή άλλου καναλιού τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com ή

 

ii. Έγινε κράτηση για το δωμάτιο σε ομαδική τιμή ως μέρος εκδήλωσης, σύσκεψης, συνεδρίου ή οργανωμένης περιήγησης και το Μέλος δεν πληρώνει απευθείας το Συμμετέχον κατάλυμα για μια τέτοια αίθουσα, ή

 

iii. Η κράτηση δωματίου έγινε μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, μεσάζοντα ή αφορούσε τιμή για πλήρωμα ή πακέτο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τιμών για οργανωμένες εκδρομές ή πακέτο κρατήσεων, ή

 

iv. Το δωμάτιο ήταν δωρεάν, ή

 

v. Εάν έγινε εξαργύρωση με κουπόνι ή επιβράβευση τρίτου για το δωμάτιο.

 

2.1.ζ. Δεν παρέχονται Πόντοι ούτε και Επιβραβεύσεις σε οποιαδήποτε θυγατρική ή συνεργάτη της Εταιρείας, πέραν των Συμμετεχόντων Καταλυμάτων, εκτός εάν υπάρξει άλλη σχετική δημοσίευση. Εάν ένα ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα παύσει να αποτελεί Συμμετέχον Κατάλυμα, όλες οι διαμονές μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα είναι επιλέξιμες για την απόκτηση Πόντων, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η κράτηση. Ανατρέξτε στην Ενότητα 9.5 για πρόσθετους όρους.

2.2 Κερδίστε ένα νόμισμα.

Ένα Μέλος μπορεί να κερδίζει μόνο ένα είδος νομίσματος - Πόντους ή Μίλια. Ένα Μέλος δεν μπορεί να κερδίσει και Πόντους και Μίλια για την ίδια διαμονή. Ένα Μέλος μπορεί να αλλάξει από Πόντους σε Μίλια, ή αντίστροφα, πριν από μια συγκεκριμένη Διαμονή, ενημερώνοντας το προφίλ Μέλους του ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Μελών. Ένα Μέλος θα αρχίσει να κερδίζει το νέο «νόμισμα» (Πόντους ή Μίλια) με την επόμενη Διαμονή. Τα προηγούμενα κέρδη δεν θα μετατραπούν στο νέο νόμισμα. Εάν το Μέλος επιθυμεί να «μετατρέψει» Πόντους σε Μίλια, μπορεί να το κάνει σύμφωνα με την Ενότητα 3.5.

2.3 Κερδίστε Μίλια έναντι Πόντων.

Οι λογαριασμοί μελών δημιουργούνται αρχικά για να κερδίζουν πόντους. Τα μέλη μπορούν να αλλάξουν την προτίμησή τους σε πόντους ή μίλια μέσω του online προφίλ μέλους τους. Όταν επιλέγουν να κερδίσουν μίλια αντί για πόντους για διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα μέλη πρέπει επίσης να ορίσουν ένα συμμετέχον πρόγραμμα συχνών αεροπορικών επιβατών και τον αντίστοιχο αριθμό λογαριασμού στο προφίλ μέλους στο οποίο θα πιστωθούν τα μίλια του μέλους. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, τα μέλη κερδίζουν μίλια (ή το ισοδύναμο των μιλίων σε νόμισμα) ανάλογα με το συμμετέχον πρόγραμμα συχνών αεροπορικών επιβατών για τις χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν μόνο για μελλοντικές διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι μπόνους πόντοι Elite δεν απονέμονται σε μέλη με την προτίμηση κέρδους που έχει οριστεί σε μίλια. Ενδέχεται να υπάρχουν άλλα κέρδη, όπως το δώρο καλωσορίσματος Elite ή πόντοι που παραμένουν στον λογαριασμό του μέλους ως πόντοι μέχρι το μέλος να ξεκινήσει τη μεταφορά σε μίλια. Μόλις τα μίλια απονεμηθούν στο καθορισμένο συμμετέχον πρόγραμμα συχνών αεροπορικών επιβατών, δεν θα μπορούν να αλλάξουν σε άλλο καθορισμένο συμμετέχον πρόγραμμα συχνών αεροπορικών επιβατών ή να μετατραπούν σε πόντους του προγράμματος αφοσίωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα συχνών αεροπορικών επιβατών, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος επιβράβευσης της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας.

2.4 Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy™.

Ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει Πόντους ή Μίλια και Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις για επιλέξιμες ομάδες, συσκέψεις και εκδηλώσεις εάν το Μέλος είναι επιλέξιμος διοργανωτής συσκέψεων σύμφωνα με την Ενότητα 5.

2.5 Ατομικό Κέρδος για Χρεώσεις και Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις.

2.5.α. Κανένα άλλο άτομο εκτός του Μέλους δεν μπορεί να κερδίσει Πόντους/Μίλια για Χρεώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης στις Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις για τον Λογαριασμό Μέλους που διαθέτει. Οι/τα Πόντοι/Μίλια και η Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζονται δύο Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης θα απονέμονται μόνο σε ένα Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης

 

2.5.β. Η λογιστική μεταφορά Πόντων/Μιλίων και η Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης περιορίζονται σε μεμονωμένα ταξίδια και το δωμάτιο πρέπει να πληρώνεται ατομικά από το Μέλος ή να χρεώνεται απευθείας στην εταιρεία που έχει κανονίσει την πληρωμή για τη διαμονή του Μέλους, η οποία δεν σχετίζεται με συνέδριο ή ομαδική σύσκεψη.

 

2.5.γ. Εάν το Μέλος παρευρεθεί σε συνέδριο ή ομαδική σύσκεψη και πληρώσει ατομικά το ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα απευθείας για το δωμάτιο, θα δικαιούται να λάβει Πόντους/Μίλια και Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης για τη Διαμονή. Ωστόσο, τα δωμάτια της συμφωνίας, τα δωμάτια για τα οποία γίνεται κράτηση από εταιρείες σε συνεχή βάση και τα δωμάτια με κύρια χρέωση δεν είναι επιλέξιμα για την απόκτηση Πόντων/Μιλίων και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης.

 

2.5.δ. Οι Τιμές για στρατιωτικούς σε ορισμένες υπερπόντιες τοποθεσίες υπόκεινται σε τοπικούς περιορισμούς και ενδέχεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για Πόντους/Μίλια και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης.

2.6 Πίστωση για Διαμονές ή Εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και που ολοκληρώθηκαν πριν από την Εγγραφή.

2.6.α. Η απόκτηση Πόντων/Μιλίων και Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης για διαμονή που ολοκληρώθηκε εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Ενότητα 9.3, είναι δυνατή, εάν η πίστωση αυτή ζητηθεί μέσω της Υποστήριξης Μελών, μαζί με αντίγραφο της εξοφληθείσας απόδειξης για τη διαμονή, εντός εξήντα (60) ημερών από τη διαμονή. Ενδέχεται να απαιτούνται συμπληρωματικά έγγραφα.

 

2.6.β. Μπορούν να απονεμηθούν Πόντοι/Μίλια και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για Εκδηλώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις (βλ. Ενότητα 5.4) οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Ενότητα 9.3, εάν η πίστωση αυτή ζητηθεί μέσω του καταλύματος όπου πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις, μαζί με αντίγραφο της εξοφληθείσας απόδειξης για την Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις, εντός εξήντα (60) ημερών από την Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις. Ενδέχεται να απαιτούνται συμπληρωματικά έγγραφα.

2.7 Συνάλλαγμα.

Το ποσό των Πόντων που έχει αποκτηθεί στα Συμμετέχοντα Καταλύματα όπου δεν χρησιμοποιείται ως νόμισμα το δολάριο ΗΠΑ, θα υπολογίζεται με βάση τις Χρεώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις και θα μετατρέπεται σε δολάριο ΗΠΑ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που έχει επιλέξει η Εταιρεία. Αυτή μπορεί να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται από ένα Συμμετέχον Κατάλυμα κατά την άφιξη (check-in), κατά την αναχώρηση (check-out) ή άλλη ισοτιμία που έχει επιλεγεί από την Εταιρεία και μπορεί να μην είναι η ίδια ισοτιμία που χρησιμοποιείται για μετατροπές νομισμάτων στη χρέωση του Μέλους.

2.8 Μεταφορά πόντων από έναν λογαριασμό σε άλλον.

2.8.α. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά πόντων, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 1.6.γ., ένα μέλος μπορεί να μεταφέρει έως και 100.000 πόντους ανά ημερολογιακό έτος σε άλλον λογαριασμό μέλους, εφόσον και οι δύο λογαριασμοί είναι ενημερωμένοι και ενεργοί ο καθένας για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες με επιλέξιμη δραστηριότητα ή ενενήντα (90) ημέρες χωρίς επιλέξιμη δραστηριότητα (βλ. 2.8.β). Ένα μέλος μπορεί να λάβει έως και 500.000 πόντους ανά ημερολογιακό έτος από άλλους λογαριασμούς μέλους, εφόσον οι λογαριασμοί είναι ενημερωμένοι και ενεργοί ο καθένας για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες με δραστηριότητα που πληροί τις προϋποθέσεις ή ενενήντα (90) ημέρες χωρίς δραστηριότητα που πληροί τις προϋποθέσεις.

 

2.8.β. Ένα νέο μέλος μπορεί να λάβει μεταφορά πόντων τριάντα (30) ημέρες μετά την εγγραφή του, εάν ο λογαριασμός εμφανίζει δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας διαμονής που πληροί τις προϋποθέσεις ή άλλης δραστηριότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.6.δ. Μετά από ενενήντα (90) ημέρες από την εγγραφή, ένα νέο μέλος δικαιούται να λάβει πόντους από μεταφορά, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα του λογαριασμού του.

 

2.8.γ. Η εξουσιοδότηση για μεταφορά πόντων πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον κάτοχο του λογαριασμού με τους πόντους που θα μεταφερθούν, χρησιμοποιώντας το Εργαλείο μεταφοράς πόντων. Απαιτούνται τουλάχιστον 1.000 πόντοι για τη μεταφορά. Ο κάτοχος του λογαριασμού που αιτείται τη μεταφορά πρέπει να παράσχει τον αριθμό μέλους και το πλήρες όνομα του παραλήπτη των πόντων κατά τη στιγμή της αίτησης μεταφοράς πόντων. Τόσο ο αριθμός μέλους όσο και το όνομα που παρέχεται πρέπει να ταιριάζουν με τον αριθμό μέλους και το όνομα που αναφέρονται στον λογαριασμό του παραλήπτη των πόντων προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά.

 

2.8.δ. Μόλις ληφθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία η εξουσιοδότηση για μεταφορά, ο μεταβιβάζων παραχωρεί όλα τα δικαιώματα στους μεταφερόμενους πόντους και γίνονται πόντοι του παραλήπτη. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, να αποτρέψει ή να ακυρώσει συναλλαγές όπου (i) το Πρόγραμμα Αφοσίωσης έχει λόγους να πιστεύει ότι η ταυτότητα του μέλους που μεταφέρει πόντους δεν ταιριάζει με την ταυτότητα του προσώπου που εξουσιοδοτεί τη μεταφορά των πόντων ή (ii) όπου το Πρόγραμμα Αφοσίωσης υποπτεύεται ότι υπήρξε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μεταφορά πόντων, σε σχέση με τον λογαριασμό του μέλους.

 

2.8.ε. Τα μίλια και η Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ λογαριασμών μελών.

2.9 Πόντοι αγορών.

Τα μέλη μπορούν να αγοράσουν ή να λάβουν πόντους που αγοράστηκαν από άλλο μέλος ως δώρο, συνδυαστικά το μέγιστο έως 100.000 πόντους ανά ημερολογιακό έτος, εάν η αγορά πραγματοποιηθεί μέσω της Σελίδας Αγοράς Πόντων↗ ή της Σελίδας Χορήγησης Πόντων↗. Τα μέλη μπορούν να αγοράσουν πόντους για συνολικά 100.000 πόντους ανά ημερολογιακό έτος εάν αγοραστούν μέσω του Points.com στους ιστότοπους της Marriott, στις εφαρμογές Marriott για κινητά ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών. Για την αγορά των πόντων ισχύει η τιμή των 12,50 $ ανά 1.000 πόντους. Οι τιμές ποικίλλουν κατά τις περιόδους προσφορών. Ένα μέλος πρέπει να έχει ενημερωμένο λογαριασμό για να αγοράσει ή/και να λάβει πόντους. Ένα νέο μέλος μπορεί να αγοράσει πόντους, τριάντα (30) ημέρες μετά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα αφοσίωσης. Ανατρέξτε στην Ενότητα 2.8 για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους όρους μεμονωμένων μελών για τη μεταφορά ή τη λήψη πόντων από άλλο μέλος ανά ημερολογιακό έτος. Οι αγορασμένοι πόντοι δεν υπολογίζονται στο Marriott Bonvoy Elite Status. Οι πόντοι θα αναρτηθούν στον λογαριασμό του μέλους εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ολοκλήρωση της αγοράς. Μετά την αγορά των πόντων, δεν επιτρέπονται επιστροφές χρημάτων. Για αγορά πόντων με χρήση πιστωτικής κάρτας συνεπωνυμίας Marriott αποκτώνται πόντοι σε κάθε αγορά, όπου ισχύει. Τα μέλη που επιλέγουν να αγοράσουν πόντους χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες με λογότυπο Union Pay (με τον αριθμό της κάρτας να αρχίζει από 62) μπορούν να το κάνουν επιλέγοντας το Discover ως επιλογή πληρωμής.

2.10 Κέρδος μέσω συνεργατών.

Οι Πόντοι που αποκτώνται σε σχέση με αυτούς τους συνεργάτες υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη.

 

2.10.α. Προσφορά «Μίλια σε Πόντους». Ένα μέλος μπορεί να μετατρέψει μίλια σε πόντους με επιλεγμένα προγράμματα συχνών επιβατών ή άλλα προγράμματα συνδεδεμένων αεροπορικών εταιρειών (καθένα, «Συμμετέχουσα αεροπορική εταιρεία») σε καθορισμένη αναλογία μετατροπής μιλίων σε πόντους, όπως υποδεικνύεται εδώ (η Προσφορά «Μίλια σε Πόντους»). Η εγγραφή για την Προσφορά «Μίλια σε Πόντους» δεν απαιτείται, ωστόσο ενδέχεται να υπόκειται σε κριτήρια καταλληλότητας, από καιρό σε καιρό, όπως ορίζονται από τις Συμμετέχουσες αεροπορικές εταιρείες και το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy. Τα μέλη που ζητούν να μετατρέψουν μίλια που κέρδισαν μέσω Συμμετεχουσών αεροπορικών εταιρειών σε πόντους με το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy, πρέπει να είναι μέλη τόσο του Προγράμματος αφοσίωσης Marriott Bonvoy όσο και της Συμμετέχουσας αεροπορικής εταιρείας προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη μετατροπή. Τα μέλη που συμμετέχουν στην Προσφορά «Μίλια σε Πόντους» πρέπει να διασφαλίσουν ότι το όνομα του κατόχου λογαριασμού τόσο στον λογαριασμό Συμμετέχουσας αεροπορικής εταιρείας όσο και στον λογαριασμό του Προγράμματος αφοσίωσης Marriott Bonvoy είναι το ίδιο, για να διασφαλίσουν ότι η συναλλαγή Προσφοράς «Μίλια σε Πόντους» αναρτάται με επιτυχία στον λογαριασμό. Μόλις τα μίλια μετατραπούν σε πόντους, οι πόντοι θα μεταφερθούν αυτόματα στον λογαριασμό του μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης Marriott Bonvoy. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Πόντοι θα αναρτώνται στον λογαριασμό μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης Marriott Bonvoy σε έως και οκτώ (8) βδομάδες. Μόλις ζητηθούν οι πόντοι στον λογαριασμό του μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης Marriott Bonvoy, δεν επιτρέπονται ακυρώσεις, αλλαγές, επανέκδοση ή/και επιστροφές μιλίων. Το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy και οι Συμμετέχουσες αεροπορικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν την Προσφορά «Μίλια σε Πόντους» ή να αλλάξουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους όρους συμμετοχής, τα προνόμια, τις επιβραβεύσεις και τις ειδικές προσφορές, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, να αποτρέψει ή να ακυρώσει συναλλαγές όπου (i) το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy έχει λόγους να πιστεύει ότι η ταυτότητα του μέλους που μετατρέπει τα μίλια σε πόντους δεν ταιριάζει με την ταυτότητα του προσώπου που λαμβάνει τους πόντους ή (ii) όπου το Πρόγραμμα αφοσίωσης Marriott Bonvoy υποπτεύεται ότι υπήρξε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μετατροπή μιλίων σε πόντους, σε σχέση με τον λογαριασμό του μέλους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε Συμμετέχουσα αεροπορική εταιρεία, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης Συμμετέχουσας αεροπορικής εταιρείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε Συμμετέχουσας αεροπορικής εταιρείας ελέγχουν τη διανομή των μιλίων που κερδίζονται μέσω της Συμμετέχουσας αεροπορικής εταιρείας. Η Προσφορά «Μίλια σε Πόντους» υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε Συμμετέχουσας αεροπορικής εταιρείας.

 

2.10.β. Κρουαζιέρα με πόντους. Ένα μέλος μπορεί να κερδίσει πόντους όταν κάνει κράτηση για κρουαζιέρα μέσω του συνεργάτη κρουαζιέρας της Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Κρουαζιέρα με Πόντους μπορείτε να βρείτε εδώ↗. Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για το The Ritz-Carlton Yacht Collection (βλ. 1.2.α για το The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

2.10.γ. Hertz®, Dollar®, Thrifty®. Ένα μέλος μπορεί να κερδίζει πόντους και να λαμβάνει ειδικές εκπτώσεις σε ενοικιάσεις οχημάτων μέσω Hertz, Dollar και Thrifty, όταν είναι διαθέσιμες, όταν γίνεται κράτηση από εδώ↗. Τα μέλη Elite που πληρούν τις προϋποθέσεις ενδέχεται επίσης να λάβουν δωρεάν Εlite Status Hertz Gold Plus Rewards®.

 

2.10.δ. Identity στο The Cosmopolitan. Τα μέλη του προγράμματος Identity στο The Cosmopolitan of Las Vegas μπορούν να μετατρέψουν τους πόντους Identity σε πόντους Προγράμματος αφοσίωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Identity↗. Τα μέλη πρέπει να καλέσουν το τμήμα Identity Membership & Rewards στο (877) 551-7779 ή να στείλουν email στο IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

 

2.10.ε. Vacations by Marriott. Το Vacations by Marriott διαχειρίζεται ανεξάρτητος συνεργάτης ταξιδιών για λογαριασμό του Προγράμματος αφοσίωσης. Οι πόντοι και η Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης αποκτώνται σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης. Τα μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πόντους ή μίλια για να αγοράσουν πακέτα Vacations by Marriott. Τα μέλη υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης καθώς επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Vacations by Marriott. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.vacationsbymarriott.com↗.

 

2.10.στ. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™.Ένα μέλος μπορεί να κερδίσει πόντους, όταν εγγραφεί στο πρόγραμμα Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ και να δειπνήσει σε συμμετέχοντα εστιατόρια. Τα μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Eat Around Town by Marriott Bonvoy και των Κανόνων του Προγράμματος αφοσίωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο eataroundtown.marriott.com↗.

 

2.10.ζ. Marriott Bonvoy Boutiques™.Ένα μέλος μπορεί να κερδίσει 10.000 πόντους με την αγορά ενός στρώματος σε οποιονδήποτε από τους δεκαπέντε (15) διαδικτυακούς ιστότοπους λιανικής της Marriott International (Shop EDITION↗, The Ritz-Carlton Shops↗, The Luxury Collection Store↗, St. Regis Boutique↗, W Hotels The Store↗, Curated by JW↗, Shop Marriott↗, Sheraton Store↗, Westin Store↗, Shop Le Meridien↗, Collect Renaissance↗, Gaylord Hotels Store↗, Shop Courtyard↗, Shop Four Points↗, Fairfield Store↗). Οι πόντοι απονέμονται στο μέλος που πραγματοποιεί αγορά περίπου 3-5 εβδομάδες μετά την αποδοχή της παράδοσης του στρώματος. Τα μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις για την αγορά στρώματος στους διαδικτυακούς ιστότοπους λιανικής της Marriott και στους Κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους διαδικτυακούς ιστότοπους λιανικής της Marriott.

 

2.10.η. Πρωτοβουλία αφοσίωσης Marriott Uber. Για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αφοσίωσης της Marriott Uber, τα μέλη πρέπει να συνδέσουν τον λογαριασμό μέλους τους με τον λογαριασμό τους Uber που σχετίζεται με έναν αριθμό τηλεφώνου στις ΗΠΑ. Μόλις τα μέλη συνδέσουν τους λογαριασμούς τους, μπορούν να κερδίσουν πόντους στις συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως «Συναλλαγή που Πληροί τις Προϋποθέσεις» νοείται (i) μια διαδρομή με Uber XL, Uber Black, Uber SUV ή Uber Comfort, (ii) μια παραγγελία εστιατορίου που έγινε μέσω Uber Eats με ποσό 40 $ ή περισσότερο πριν από τον υπολογισμό τυχόν ισχυουσών προσφορών ή εκπτώσεων (εξαιρουμένων φόρων, τελών και φιλοδωρημάτων) ή (iii) μια παραγγελία παντοπωλείου που έγινε μέσω Uber Eats ποσού 40 $ ή περισσότερο πριν από τον υπολογισμό τυχόν ισχυουσών προσφορών ή εκπτώσεων (εξαιρουμένων φόρων, τελών και φιλοδωρημάτων), σε κάθε περίπτωση, που πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πόντοι που κερδίζετε για Συναλλαγές που Πληρούν τις Προϋποθέσεις θα βασίζονται στα δολάρια ΗΠΑ που δαπανήθηκαν πριν από τις προσφορές και τις εκπτώσεις, εξαιρουμένων των φόρων, των τελών και των φιλοδωρημάτων.

 

Αφού συνδέσουν τον λογαριασμό μέλους τους με τον Uber λογαριασμό τους, για όλες τις Συναλλαγές που Πληρούν τις Προϋποθέσεις, τα Μέλη θα λάβουν (όπως ισχύει): (i) 3 πόντους για κάθε δολάριο που δαπανάται πριν από τις προσφορές και τις εκπτώσεις, εξαιρουμένων των φόρων, των τελών και των φιλοδωρημάτων για διαδρομές με Uber XL, Uber Black, Uber SUV και Uber Comfort, (ii) 6 πόντους για κάθε δολάριο που δαπανάται πριν από τις προσφορές και τις εκπτώσεις, εξαιρουμένων των φόρων, των τελών και των φιλοδωρημάτων για παραγγελίες εστιατορίων και παντοπωλείων που πραγματοποιούνται με χρήση Uber Eats που παραδίδονται σε καταλύματα Marriott International (εξαιρουμένων των Homes & Villas by Marriott Bonvoy) και (iii) 2 πόντους για κάθε δολάριο που δαπανάται πριν από τις προσφορές και τις εκπτώσεις, εξαιρουμένων των φόρων, των τελών και των φιλοδωρημάτων για όλες τις άλλες παραγγελίες εστιατορίων και παντοπωλείων που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας το Uber Eats, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών παραλαβής.

 

Τα μέλη υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις των Uber και Uber Eats, καθώς και στους Κανόνες προγράμματος. Η Uber και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τον αριθμό των πόντων που μπορούν να κερδίσουν τα μέλη και τις δραστηριότητες για τις οποίες μπορούν να κερδίσουν πόντους. Η Uber ή η Εταιρεία ενδέχεται επίσης να αποσυνδέσουν λογαριασμούς ως αποτέλεσμα τερματισμού ή αναστολής της πρωτοβουλίας αφοσίωσης της Marriott Uber, ύποπτης απάτης ή αλλαγής στην επιλεξιμότητα. Η Uber και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν, να ανακαλέσουν ή/και να προσαρμόσουν τους πόντους που κερδίζονται όταν (i) η Uber ή/και η Εταιρεία υποψιάζονται ότι υπήρξε δόλια δραστηριότητα που σχετίζεται με μια Συναλλαγή που Πληροί τις Προϋποθέσεις ή (ii) έχει παρασχεθεί επιστροφή χρημάτων σε σχέση με μια Συναλλαγή που Πληροί τις Προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.uber.com/marriottbonvoy↗.

 

2.10.i. Πόντοι Rakuten σε πόντους. Ένα μέλος μπορεί να μετατρέψει πόντους του προγράμματος αφοσίωσης Rakuten («πρόγραμμα πόντων Rakuten») («πόντοι Rakuten») για πόντους σε αναλογία μετατροπής 3 Rakuten προς 1 πόντο εδώ↗. Τα μέλη πρέπει να μετατρέψουν τουλάχιστον 3.000 πόντους Rakuten σε πόντους ανά συναλλαγή. Τα μέλη που ζητούν να μετατρέψουν πόντους Rakuten σε πόντους πρέπει να είναι μέλη τόσο του προγράμματος αφοσίωσης όσο και του προγράμματος πόντων Rakuten. Τα μέλη πρέπει να παρέχουν τον αριθμό λογαριασμού τους στο πρόγραμμα αφοσίωσης, όταν ζητούν να μετατρέψουν πόντους Rakuten σε πόντους. Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν να μεταφέρουν μόνο πόντους Rakuten από τον λογαριασμό τους στο πρόγραμμα πόντων Rakuten στον λογαριασμό τους στο πρόγραμμα αφοσίωσης και δεν μπορούν να μεταφέρουν πόντους Rakuten στον λογαριασμό του προγράμματος αφοσίωσης άλλου ατόμου. Η Marriott Bonvoy διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να αποτρέψει ή να ακυρώσει συναλλαγές, όταν (i) έχει λόγους να πιστεύει ότι η ταυτότητα του μέλους που μετατρέπει τους πόντους Rakuten σε πόντους δεν συμφωνεί με την ταυτότητα του προσώπου που λαμβάνει τους πόντους ή (ii) όταν η Marriott Bonvoy υποπτεύεται ότι υπήρξε οποιαδήποτε δόλια ενέργεια που σχετίζεται με τη μετατροπή πόντων Rakuten σε πόντους σε σχέση με τον λογαριασμό του μέλους. Μόλις οι πόντοι Rakuten ανταλλαχθούν με πόντους, οι πόντοι θα αναρτώνται αυτόματα στον λογαριασμό του προγράμματος αφοσίωσης του μέλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πόντοι θα αναρτώνται στον λογαριασμό του προγράμματος αφοσίωσης του μέλους εντός δύο (2) εβδομάδων. Μόλις παραγγελθούν πόντοι σε λογαριασμό προγράμματος αφοσίωσης, δεν επιτρέπονται αλλαγές, επανέκδοση, εκ νέου πίστωση ή επιστροφή χρημάτων για πόντους Rakuten. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος πόντων Rakuten ισχύουν για τη χρήση των πόντων Rakuten. Το πρόγραμμα αφοσίωσης και το πρόγραμμα πόντων Rakuten έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν ή να αλλάξουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους όρους συμμετοχής, τα προνόμια, τις επιβραβεύσεις και τις ειδικές προσφορές του προγράμματος μετατροπής πόντων Rakuten σε πόντους, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πόντων Rakuten, ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος πόντων Rakuten↗ (στα Ιαπωνικά) και στους όρους και τις προϋποθέσεις↗. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις↗ του προγράμματος πόντων Rakuten.

 

2.10.ι. Marriott Bonvoy + Bilt Rewards™ – Σύνδεση και μεταφορά πόντων. Ένα μέλος μπορεί να μετατρέψει πόντους Bilt Rewards («πόντοι Bilt») σε πόντους με αναλογία μεταφοράς 1 Bilt πόντο προς 1 πόντο, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Marriott Bonvoy + Bilt Rewards↗. Για να μετατρέψουν τους πόντους Bilt σε πόντους στο πλαίσιο του προγράμματος Marriott Bonvoy + Bilt Rewards («Πρόγραμμα Bilt Rewards») και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Bilt Rewards, τα μέλη πρέπει να συνδέσουν τον λογαριασμό τους με τον λογαριασμό Bilt Rewards που διαθέτουν στην εφαρμογή Bilt Rewards, όπως ορίζεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Marriott Bonvoy + Bilt Rewards. Ισχύουν πρόσθετοι όροι, όπως αναφέρονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Marriott Bonvoy + Bilt Rewards.

3. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

3.1 Εξαργύρωση δώρων γενικά.

Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει πλήρεις ή μερικούς Πόντους ή Επιβραβεύσεις Δωρεάν Διανυκτέρευσης (βλ. Ενότητα 3.3.γ) για να αποκτήσει διάφορα προϊόντα, (το καθένα «Εξαργύρωση Επιβράβευσης») συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, Διαμονών σε δωμάτια Συμμετεχόντων Καταλυμάτων, εμπειριών Moments, πτήσεων και άλλων υπηρεσιών και αγαθών. Η πλήρης λίστα με τις τρέχουσες επιλογές Εξαργύρωσης Δώρου διατίθεται στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης στην ενότητα «ΧΡΗΣΗ ΠΟΝΤΩΝ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ».

 

3.1.α.Οι Εξαργυρώσεις πόντων και δώρων δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται από ένα Μέλος με μετρητά, βραβεία ή πίστωση.

 

3.1.β.Οι πόντοι που δημοσιεύονται ως αποτέλεσμα μεταφοράς ή αποκτώνται από τη χρήση πιστωτικών καρτών ενδέχεται να μην μπορούν να εξαργυρωθούν για ορισμένες Εξαργυρώσεις δώρων.

 

3.1.γ.Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι Εξαργυρώσεις δώρων ισχύουν μόνο για χρήση από το Μέλος από τον Λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία της Εξαργύρωσης δώρου και δεν είναι μεταβιβάσιμες.

 

3.1.δ.Οι Εξαργυρώσεις δώρων που πιστεύεται ότι αποτέλεσαν προϊόν διαπραγμάτευσης, πουλήθηκαν, ανταλλάχθηκαν ή εκδόθηκαν με δόλο ή εκδόθηκαν σε κάποιον άλλον εκτός από το επιλέξιμο Μέλος, θα είναι άκυρες και δεν θα ισχύουν.

3.2 Διαμονές με Εξαργύρωση Επιβράβευσης σε Συμμετέχοντα Καταλύματα.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ένα Μέλος μπορεί να εφαρμόσει Εξαργύρωση Δώρου για διαμονή σε standard δωμάτιο ή Premium δωμάτιο (με υπάρχοντα κρεβάτια) σε Συμμετέχον κατάλυμα («Διαμονή με Εξαργύρωση Δώρου»). Οι γενικοί όροι για τις διαμονές με εξαργύρωση επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένων των τύπων διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης στην Ενότητα 3.3, καλύπτονται πιο κάτω. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες συμμετέχουσες επωνυμίες έχουν διαφορετικές πολιτικές διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένων των HMG Collection with Marriott Bonvoy (βλ. Ενότητα 1.2.α.xxxvii) και Homes & Villas by Marriott Bonvoy (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 8.2).

 

3.2.α.Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.Η δυνατότητα χρήσης μιας Εξαργύρωσης πόντων για μια Διαμονή σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κατά τη στιγμή της κράτησης και πρέπει να γίνει κράτηση μέσω των Καναλιών Marriott όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.2.β.

 

3.2.β.Κράτηση με Εξαργύρωση Δώρου.Όταν πραγματοποιείται κράτηση για Διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης, οι απαιτούμενοι πόντοι ή/και η/οι επιβράβευση/επιβραβεύσεις δωρεάν διανυκτέρευσης θα αφαιρούνται και η εξαργύρωση επιβράβευσης θα προστίθεται αυτόματα στην κράτηση, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος έχει αρκετούς πόντους για το σύνολο της διαμονής ή/και αρκετές επιβραβεύσεις δωρεάν διανυκτέρευσης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.3.γ, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι πόντοι ή/και η/οι επιβράβευση/επιβραβεύσεις δωρεάν διανυκτέρευσης δεν αφαιρεθούν κατά τη διαδικασία της κράτησης και η εξαργύρωση επιβράβευσης δεν προστίθεται στην κράτηση, το μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Μελών, για να αποκαταστήσει την κράτηση. Το μέλος φέρει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκείς πόντους ή/και επιβράβευση/επιβραβεύσεις δωρεάν διανυκτέρευσης, για να καλύψει ολόκληρη τη διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης. Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν διαθέτει επαρκείς πόντους ή/και επιβράβευση/επιβραβεύσεις δωρεάν διανυκτέρευσης για να καλύψει ολόκληρη τη διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης, η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή επί πληρωμή. Οι διαμονές με εξαργύρωση επιβράβευσης ισχύουν μόνο για μεμονωμένα ταξίδια και όχι για ομαδικά ταξίδια, οργανωμένες εκδρομές, συνέδρια ή άλλες ειδικές τιμές ή/και προγράμματα πακέτων.

 

3.2.γ.Διαμονές Εξαργύρωσης Δώρου (Μεταφορές τρίτων).Οι διαμονές με εξαργύρωση επιβράβευσης ισχύουν μόνο για χρήση από το μέλος από τον λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία της διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης και δεν είναι μεταβιβάσιμες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται πιο κάτω. Τα μέλη έχουν την επιλογή να μεταφέρουν πόντους σε λογαριασμό άλλου μέλους, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.8.

 

i. Ένα μέλος μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μιας διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης σε άλλο άτομο και όποτε το μέλος δεν θα είναι παρόν για τη διαμονή (κάθε τέτοια διαμονή, «Διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης που προσφέρεται σε τρίτους» και, συλλογικά, «Διαμονές με εξαργύρωση επιβράβευσης που προσφέρονται σε τρίτους»), μόνο κατά την κράτησης της διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης μέσω της Υποστήριξης Μελών. Όλοι οι τύποι διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης που αναφέρονται στην Ενότητα 3.3 μπορούν να προσφερθούν ως δώρο σε άλλο άτομο, εκτός από τις Επιβραβεύσεις δωρεάν διανυκτέρευσης.

 

ii.Ένα Μέλος μπορεί να κάνει κράτηση για έως πέντε (5) Διαμονές με Εξαργύρωσης Δώρου σε ένα ημερολογιακό έτος, σε έναν μόνο Λογαριασμό Μέλους.

 

iii. Κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης για διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης, το μέλος πρέπει να δώσει στην Υποστήριξη μελών τον αριθμό μέλους και το όνομά του, καθώς επίσης το όνομα του ατόμου που θα διαμείνει στο συμμετέχον κατάλυμα (ο παραλήπτης). Τόσο τα ονόματα όσο και ο αριθμός μέλους πρέπει να παρέχονται στην Υποστήριξη μελών κατά την κράτηση για διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης. Εάν ένα μέλος πραγματοποιήσει πρώτα την κράτηση για διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης, πρέπει στη συνέχεια να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη μελών για να προσθέσει το όνομα του παραλήπτη. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το συμμετέχον κατάλυμα για να προσθέσουν το όνομα του παραλήπτη.

 

iv. Εάν ένα μέλος χρειάζεται να κάνει μια αλλαγή σε μια υπάρχουσα κράτηση για διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης, πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη Μελών. Οι αλλαγές στις ημερομηνίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και το Μέλος είναι υπεύθυνο για τις αλλαγές στους Πόντους ή σε μετρητά, ανάλογα με την περίπτωση.

 

v. Για διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης, το μέλος (ως ο δωρητής) και ο παραλήπτης δεν θα κερδίσουν πόντους/μίλια, Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ή διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις σε σχέση με αυτές τις Διαμονές με Εξαργύρωση Επιβράβευσης ως δώρο. Επιπλέον, ο παραλήπτης Διαμονής με Εξαργύρωση Επιβράβευσης ως δώρο δεν θα λάβει κανένα προνόμιο επιπέδου Elite που σχετίζεται με τον δικό του λογαριασμό ή τον λογαριασμό του μέλους.

 

vi. Κατά το check-in, ο παραλήπτης της διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης που προσφέρεται σε τρίτους πρέπει να επιδείξει έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας και να παρέχει πιστωτική κάρτα ή να κάνει κατάθεση σε μετρητά στο συμμετέχον κατάλυμα για τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

 

3.2.δ. Πολιτικές Εγγύησης και Ακύρωσης. Οι τυπικές πολιτικές εγγύησης και ακύρωσης ενός Συμμετέχοντος Καταλύματος θα ισχύουν για κρατήσεις Διαμονής με Εξαργύρωση Επιβράβευση που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, όλες τις ελάχιστες προϋποθέσεις διάρκειας διαμονής, προϋποθέσεις εγγύησης πιστωτικής κάρτας και χρεώσεις για ακύρωση αργά, μη εμφάνιση και check-out νωρίς.

 

Μπορεί να εκδοθεί επιστροφή Πόντων για διαμονή που είναι μικρότερη από τον αριθμό των ημερών κατά την Εξαργύρωση της Επιβράβευσης, ωστόσο το Μέλος πρέπει να ενημερώσει τη ρεσεψιόν του Συμμετέχοντος Καταλύματος εκ των προτέρων για την πρόωρη αναχώρηση, προκειμένου να εκδοθεί η επιστροφή Πόντων στον Λογαριασμό του Μέλους.

 

Εάν ένα Μέλος δεν καταφέρει να ακυρώσει μια εγγυημένη κράτηση για Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης εντός της επιτρεπόμενης περιόδου ακύρωσης, το Συμμετέχον Κατάλυμα θα χρεώσει το ισχύον τέλος ακύρωσης στην πιστωτική κάρτα που παρείχε το Μέλος τη στιγμή της κράτησης και οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν θα κατατεθούν εκ νέου στον Λογαριασμό του Μέλους.

 

3.2.ε.Απαιτούμενος Αριθμός Πόντων.Το ποσό των Πόντων που απαιτούνται ανά διανυκτέρευση για μια Διαμονή Εξαργύρωσης Δώρου ποικίλλει ανάλογα με το Συμμετέχον Κατάλυμα, τους τύπους δωματίων που είναι διαθέσιμοι στο Συμμετέχον Κατάλυμα, τη διάρκεια διαμονής και μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με την εποχή του χρόνου.Οι Πόντοι που απαιτούνται ανά διανυκτέρευση ενημερώνονται συνεχώς και ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή.Εάν το Μέλος πραγματοποιήσει κάποια τροποποίηση στη Διαμονή Εξαργύρωσης Δώρου, το Μέλος είναι υπεύθυνο για τις αλλαγές στους απαιτούμενους Πόντους.

 

3.2.στ.Συμπεριλήψεις και Εξαιρέσεις Διαμονής Εξαργύρωσης Δώρου.Η Διαμονή Εξαργύρωσης Δώρου περιλαμβάνει το κόστος ενός standard δωματίου (με κλινοσκεπάσματα) σε Συμμετέχον κατάλυμα, φόρο δωματίου, χρέωση υπηρεσιών και χρεώσεις για επιπλέον άτομα (εκτός από επιλέξιμα καταλύματα all-inclusive), εάν υπάρχουν.Όλες οι άλλες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων χρεώσεων, τέλη θέρετρου και τέλη επιπέδου The Ritz-Carlton Club, πτυσσόμενα κρεβάτια και άλλων τέλη, αποτελούν ευθύνη του Μέλους και δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο εξαργύρωσης διαμονής.

 

Στα all-inclusive καταλύματα (που περιγράφονται στο σημείο 2.1.β), η Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης καλύπτει το κόστος του πακέτου all-inclusive που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στο standard δωμάτιο (με υπάρχοντα κρεβάτια), στον φόρο δωματίου, στη χρέωση υπηρεσιών, στο τέλος θερέτρου και στο τυπικό φαγητό και ποτό, για έως δύο άτομα. Οι χρεώσεις για επιπλέον άτομα, και συγκεκριμένα για τον τρίτο, τον τέταρτο ή περισσότερους επισκέπτες στο δωμάτιο αποτελούν πρόσθετες χρεώσεις και δεν περιλαμβάνονται στη Εξαργύρωση της Επιβράβευσης ως τρόπος πληρωμής. Αυτή η χρέωση καθώς και όλες οι άλλες χρεώσεις καταλύματος είναι ευθύνη του Μέλους του Προγράμματος Αφοσίωσης και δεν περιλαμβάνονται στη Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης. Τα Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης πρέπει να ενημερώνουν κάθε All-Inclusive Θέρετρο ή All-Inclusive κατάλυμα που έχει οριστεί από την Εταιρεία, για τον σωστό αριθμό επισκεπτών για κάθε κράτηση σε αυτό το All-Inclusive Θέρετρο ή All-Inclusive Κατάλυμα που έχει οριστεί από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπλέον ατόμων, πέραν των δύο πρώτων επισκεπτών, σημειώνοντας και τις σωστές ηλικίες τυχόν παιδιών για κάθε τέτοια κράτηση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει την τιμή δωματίου που πρέπει να πληρώσει ένα Μέλος για μια κράτηση ώστε να εμφανίζει τον σωστό αριθμό επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για μια τέτοια κράτηση.

 

3.2.ζ.Δεν είναι εγγυημένες οι προτιμήσεις δωματίου.Με μια Διαμονή Εξαργύρωσης Δώρου, μπορούν να ζητηθούν κλινοσκεπάσματα, δωμάτια καπνιστών και άλλες προτιμήσεις δωματίου, ωστόσο δεν είναι εγγυημένα.

 

3.2.η.Χωρίς Πόντους ή Μίλια.Τα Μέλη δεν θα λάβουν Πόντους ή Μίλια για το μέρος της Διαμονής Εξαργύρωσης Δώρου της διαμονής τους.

 

3.2.θ.Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης.Μια Διαμονή Εξαργύρωσης Δώρου σε Συμμετέχον κατάλυμα θεωρείται Διαμονή που πληροί τις προϋποθέσεις και ως εκ τούτου το Μέλος θα λάβει Πίστωση διανυκτέρευσης Elite για να κερδίσει το Επίπεδο Elite Μέλος ή Lifetime Elite Μέλος.Ένα Μέλος που χρησιμοποιεί μια Εξαργύρωση Δώρου θα λάβει μόνο Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για το δωμάτιο στο οποίο διαμένει το Μέλος και δεν θα λάβει Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για επιπλέον δωμάτια.

 

3.2.ι.Πολλαπλά Δωμάτια.Ένα Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει Πόντους ή να εφαρμόσει Δώρα Δωρεάν Διανυκτέρευσης για έως συνολικά εννέα (9) δωμάτια με το όνομα του Μέλους και όπου το Μέλος διαμένει στο ίδιο Συμμετέχον κατάλυμα κατά τις ίδιες ημερομηνίες.Όταν το κάνει, το Μέλος συμφωνεί να πραγματοποιήσει νόμιμες κρατήσεις με Διαμονές Εξαργύρωσης Δώρου καλεί τη πίστει για χρήση μόνο από το Μέλος και τους προσκεκλημένους του, και όχι για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, για σκοπούς μεταπώλησης, ανεπίτρεπτης εκχώρησης ή δημοσίευσης σε ιστοτόπους τρίτων ή δημιουργία κερδοσκοπικών, ψευδών ή δόλιων κρατήσεων ή οποιαδήποτε κράτηση εν αναμονή ζήτησης.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν κρατήσεις που θεωρεί ότι παραβιάζουν τους Κανόνες προγράμματος.

 

3.2.κ.Αποχώρηση Συμμετέχοντος Καταλύματος.Εάν ένα Συμμετέχον αποχωρήσει από το Πρόγραμμα αφοσίωσης για οποιονδήποτε λόγο αφού ένα Μέλος κάνει κράτηση για το Δώρο εξαργύρωσης διαμονής, αλλά πριν από τη διαμονή του Μέλους, η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να τιμήσει την κράτηση ένα τέτοιο πρώην Συμμετέχον κατάλυμα ή να βοηθήσει στη διευθέτηση ισοδύναμων καταλυμάτων σε κοντινή απόσταση. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα τιμηθούν τυχόν Δώρα, αναβαθμίσεις ή άλλα προνόμια που μπορεί να κερδίσει ένα Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος αφοσίωσης.

 

3.2.ιβ. Πόντοι ιδιοκτησίας που αποκτήθηκαν. Πόντοι που αποκτώνται μέσω συμφέροντος ιδιοκτησίας σε κατάλυμα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club ή στο The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κράτηση Διαμονής με Εξαργύρωση Επιβράβευσης σε κατάλυμα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, ή Westin Vacation Club, ή στο The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά.

 

3.2.μ.Διαμονές με Εξαργύρωση Δώρου εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.Ένα Δώρο εξαργύρωσης διαμονής σε προορισμούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών υπόκειται σε όλες τις απαιτούμενες κρατικές εγκρίσεις, περιορισμούς και ισχύοντες φόρους εκτός του ξενοδοχείου.Τα Δώρα δεν περιλαμβάνουν ομοσπονδιακά τέλη επιθεώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλα τέλη, έξοδα, πρόσθετες χρεώσεις, φόρους εκτός του ξενοδοχείου ή άλλα έξοδα ή δαπάνες που ενδέχεται να επιβληθούν από ξένες κυβερνήσεις για διεθνή ταξίδια.Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για αυτούς τους φόρους, τα τέλη κ.λπ.

 

3.2.ιδ.Περιορισμένες Ημερομηνίες Εξαίρεσης. Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική για «Περιορισμένες Ημερομηνίες Εξαίρεσης», που σημαίνει ότι, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις, τα Συμμετέχοντα Καταλύματα διαθέτουν standard δωμάτια καθημερινά για Εξαργύρωση Επιβραβεύσεων. Αυτοί οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις είναι οι εξής:

 

i. Τα Συμμετέχοντα καταλύματα ενδέχεται να περιορίσουν τον αριθμό standard δωματίων για εξαργύρωση σε περιορισμένο αριθμό ημερών.

 

ii. Οι ακόλουθες Συμμετέχουσες επωνυμίες επιτρέπουν μόνο τα Κέρδη Πόντων/Μιλίων και δεν προσφέρουν εξαργύρωση Πόντων: Marriott Executive Apartments®.

 

iii. Τα ακόλουθα Συμμετέχοντα καταλύματα ή Επωνυμίες είτε δεν συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν πλήρως στην πολιτική Περιορισμένων ημερομηνιών που εξαιρούνται τη δεδομένη στιγμή:

 

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
 • Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club – όλα τα καταλύματα
 • Vistana Residence Network – όλα τα καταλύματα
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rome, Italy
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
 • Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Hawaii
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
 • Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
 • Hotel Romazzino, Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italy
 • Homes & Villas by Marriott Bonvoy
 • North Island, Luxury Collection Resort, Seychelles

3.3 Τύποι Διαμονής Εξαργύρωσης Δώρου.

3.3.α.Δώρο Εξαργύρωσης Standard Δωματίων.Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν τους Πόντους τους για ένα "Δώρο Εξαργύρωσης Standard Δωματίων" το οποίο καλύπτει το πλήρες κόστος ενός standard δωματίου για μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.2.ε.Τα standard δωμάτια που διατίθενται για Εξαργυρώσεις δώρων διαφέρουν μεταξύ Συμμετεχόντων καταλυμάτων και Συμμετεχουσών επωνυμιών.Τα Δώρα Εξαργύρωσης Premium Δωματίων ενδέχεται να είναι διαθέσιμα με υψηλότερο κόστος Πόντων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.3.ε.

 

3.3.β.Δώρο PointSavers™.Το "Δώρο PointSavers" προσφέρει εξοικονόμηση Πόντων στη Διαμονή με Εξαργύρωση Δώρου για ένα standard δωμάτιο ή ένα Premium δωμάτιο στο Συμμετέχον κατάλυμα και είναι διαθέσιμο για περιορισμένες χρονικές περιόδους.Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν τους Πόντους τους για τα Δώρα PointSavers στα Συμμετέχοντα καταλύματα όταν και όπου είναι διαθέσιμα.Η συμμετοχή και η διαθεσιμότητα των Δώρων PointSavers είναι στη διακριτική ευχέρεια των Συμμετεχόντων καταλυμάτων.

 

3.3.γ.Δώρο Δωρεάν Διανυκτέρευσης.Ένα "Δώρο Δωρεάν Διανυκτέρευσης" εκδίδεται μέσω προνομίων νέος Προγράμματος αφοσίωσης, προωθητικής ενέργειας ή Προγράμματος Συνεργατών.Κάθε Δώρο Δωρεάν Διανυκτέρευσης περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη αξία Πόντων που μπορεί να εφαρμοστεί σε μία (1) διανυκτέρευση σε standard δωμάτιο σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα που προσφέρει μια τιμή Δώρο Εξαργύρωσης Standard Δωματίων ή Δώρο PointSavers Award για την απαιτούμενη ημερομηνία διαμονής που είναι μικρότερη ή ίση με την αξία του Δώρου Δωρεάν Διανυκτέρευσης.Τα Δώρα Δωρεάν Διανυκτέρευσης ισχύουν μόνο για χρήση από το Μέλος που αναφέρεται στο Δώρο Δωρεάν Διανυκτέρευσης και δεν μεταβιβάζονται.Περισσότερα από ένα (1) Δώρα Δωρεάν Διανυκτέρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Διαμονή με πολλές διανυκτερεύσεις, καθώς και για πολλά δωμάτια όπου το Μέλος είναι παρόν για τη Διαμονή και το δωμάτιο είναι στο όνομα του Μέλους (βλ. Ενότητα 3.2.ι).Τα παραδείγματα του Δώρου Δωρεάν Διανυκτέρευσης περιλαμβάνουν την επιλογή Δώρο Δωρεάν Διανυκτέρευσης με το Ετήσιο προνόμιο επιλογής 75 διανυκτερεύσεων (βλ. Ενότητα 4.3.δ)και το Δώρο Δωρεάν Διανυκτέρευσης που εκδίδεται μέσω ορισμένων πιστωτικών καρτών συν-επωνυμίας της Marriott International (βλ. Ενότητα 6).

 

i. Τα Μέλη που εφαρμόζουν το Δώρο Δωρεάν Διανυκτέρευσης σε μια διανυκτέρευσης όπου η αξία του Δώρου Δωρεάν Διανυκτέρευσης είναι υψηλότερη από την τιμή Εξαργύρωσης Δώρου για το standard δωμάτιο ή την τιμή του Δώρου PointSavers θα χάσουν τη διαφορά στους Πόντους και δεν θα λάβουν επιστροφή Πόντων. Τα Μέλη που χρησιμοποιούν την Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης για μια διανυκτέρευση σε κράτηση, έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν ή να αγοράσουν έως και 15.000 Πόντους για να επεκτείνουν την αξία αυτής της Επιβράβευσης Δωρεάν Διανυκτέρευσης.

 

ii. Οι Επιβραβεύσεις Δωρεάν Διανυκτέρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται. Δεν μπορούν να παραταθούν πέρα από την ημερομηνία ισχύος, να αντικατασταθούν ή να κατατεθούν εκ νέου στον Λογαριασμό του Μέλους για Πόντους ή μελλοντική χρήση.

 

iii. Οι επιπλέον περιορισμοί για τη χρήση των επιβραβεύσεων δωρεάν διανυκτέρευσης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής: (1) μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε standard δωμάτιο και δεν ισχύουν για δωμάτιο Premium, (2) η αξία τους δεν μπορεί να συνδυαστεί με μετρητά ή άλλους τύπους εξαργύρωσης επιβράβευσης, (3) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την προσφορά «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4» (βλ. Ενότητα 3.3.δ), και (4) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Homes & Villas by Marriott Bonvoy και στο The Ritz-Carlton Yacht Collection.

 

3.3.δ. Προσφορά «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4». Ένα μέλος που εξαργυρώνει πόντους για πέντε διαδοχικές διανυκτερεύσεις για Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης χρησιμοποιώντας την Τυπική Επιβράβευση Εξαργύρωσης ή την Επιβράβευση PointSavers στο πλαίσιο μίας κράτησης (δηλαδή σε έναν αριθμό επιβεβαίωσης) θα πρέπει να εξαργυρώσει πόντους μόνο για τέσσερις διανυκτερεύσεις («Προσφορά Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4»). Η προσφορά δωρεάν διανυκτέρευσης ισχύει για τη διανυκτέρευση με τη χαμηλότερη τιμή εξαργύρωσης πόντων στην ίδια Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία διανυκτερεύσεις στη χαμηλότερη τιμή εξαργύρωσης πόντων, η προσφορά δωρεάν διανυκτέρευσης θα ισχύει για την πρώτη διανυκτέρευση με αυτήν την τιμή. Η Προσφορά «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4» δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε διαμονή που περιλαμβάνει πολλαπλές κρατήσεις με διαδοχικές διανυκτερεύσεις. Επίσης, η Προσφορά «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4» δεν μπορεί να εφαρμοστεί μετά την άφιξη του μέλους στο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει επιστροφή πόντων ή δωρεάν πίστωση διανυκτέρευσης για οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τμήμα της Προσφοράς «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4». Η Προσφορά «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε standard δωμάτια και δεν ισχύει για δωμάτια Premium. Σύμφωνα με την Ενότητα 3.2.ε, εάν το μέλος πραγματοποιήσει κάποια τροποποίηση στη Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης, είναι υπεύθυνο για τις αλλαγές στους απαιτούμενους πόντους. Η Προσφορά «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4» δεν ισχύει για Διαμονές με Εξαργύρωση Επιβράβευσης που χρησιμοποιούν Επιβραβεύσεις Δωρεάν Διανυκτέρευσης, Επιβραβεύσεις Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium, επιβραβεύσεις μετρητών και πόντων και επιβραβεύσεις Nightly Upgrade.

 

3.3.ε. Επιβραβεύσεις Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium. Όταν χρησιμοποιούν πόντους για Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης, τα μέλη μπορεί να χρειαστεί να εξαργυρώσουν επιπλέον πόντους ή να πληρώσουν με μετρητά για την αναβάθμιση σε δωμάτιο Premium (μεμονωμένα, «Επιβράβευση Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium» και συλλογικά «Επιβραβεύσεις Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium»). Αυτή η Επιβράβευση Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την εξαργύρωση πόντων μέρους ή του συνολικού κόστους μίας ή περισσότερων διανυκτερεύσεων σε ένα δωμάτιο Premium σε ένα συμμετέχον κατάλυμα. Τα «Δωμάτια Premium» είναι αναβαθμισμένα δωμάτια με βάση το μέγεθος, τη θέα, τις υπηρεσίες ή/και άλλα χαρακτηριστικά και περιλαμβάνουν σουίτες.

 

i. Υπάρχουν δύο τύποι Επιβραβεύσεων Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium:

 

(Α) Επιβράβευση Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium - Πόντοι. Εκδίδεται όταν εξαργυρώνονται οι πόντοι για αναβάθμιση σε δωμάτιο Premium για Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης σε Επιβράβευση Τυπικής Εξαργύρωσης ή επιβράβευση PointSavers. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στα συμμετέχοντα καταλύματα.

 

(Β) Επιβράβευση Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium - Μετρητά. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν με μετρητά ανά διανυκτέρευση για αναβάθμιση σε δωμάτιο Premium για Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης σε Εξαργύρωση Επιβράβευσης ή Επιβράβευση PointSavers. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στα συμμετέχοντα καταλύματα. Το μέρος των μετρητών ποικίλλει ανάλογα με το συμμετέχον κατάλυμα και θα χρεωθεί στο χαρτοφυλάκιο κατά τη διάρκεια της διαμονής του Μέλους. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλους τους ισχύοντες φόρους και των χρεώσεων υπηρεσιών για το μέρος των μετρητών. Οι πόντοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή του μέρους των μετρητών. Τα μέλη δεν θα κερδίζουν πόντους ή μίλια για το μέρος των μετρητών. Επιπλέον, το μέρος των μετρητών δεν υπολογίζεται στις απαιτήσεις των ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του Ambassador Elite (όπως ορίζεται πιο κάτω) (βλ. 4.3.ε).

 

ii. Οι απαιτήσεις Επιβράβευσης Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium μπορεί να διαφέρουν ανά συμμετέχον κατάλυμα, τύπο δωματίου και περίοδο. Τα συμμετέχοντα καταλύματα, κατά την κρίση τους, μπορεί να προσφέρουν δωμάτια Premium, όπου απαιτείται Επιβράβευση Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium, π.χ. δωμάτια με ιδιαίτερη θέα, όπως θέα στον ωκεανό ή στον κόλπο. Τα καταλύματα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club και Westin Vacation Club, καθώς επίσης το The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, απαιτούν Επιβραβεύσεις Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium για όλους τους τύπους μονάδων εκτός από τα στούντιο. Ορισμένες αναβαθμίσεις σε δωμάτια Premium απαιτούν πληρωμή σε τοπικό νόμισμα και δεν μπορούν να αγοραστούν με πόντους. Ελέγξτε την περιγραφή του δωματίου για το νόμισμα και άλλες απαιτήσεις εξαργύρωσης, όταν κάνετε κράτηση online για μια κράτηση Διαμονής με Εξαργύρωση Επιβράβευσης. Το ποσό των μετρητών και το ποσό των πόντων που απαιτούνται ανά διανυκτέρευση για μια Επιβράβευση Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium ενημερώνεται διαρκώς και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με την Ενότητα 3.2.ε, εάν το μέλος κάνει μια τροποποίηση στη Διαμονή με Εξαργύρωση Επιβράβευσης, είναι υπεύθυνο για αλλαγές στα μετρητά ή στους πόντους που απαιτούνται. Οι Επιβραβεύσεις Εξαργύρωσης σε Δωμάτιο Premium δεν προσφέρονται στα θέρετρα All-Inclusive και τα Design Hotels.

 

3.3.στ.Δώρα μετρητών + Πόντων.Με την «επιβράβευση Μετρητών + Πόντων» τα μέλη μπορούν να εφαρμόσουν έναν συνδυασμό μετρητών και πόντων για μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις σε ένα standard δωμάτιο σε ένα συμμετέχον κατάλυμα, όταν είναι διαθέσιμο. Η συμμετοχή και η διαθεσιμότητα των επιβραβεύσεων Μετρητών + Πόντων υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντος σαταλύματος. Το ποσό των μετρητών και το ποσό των πόντων που απαιτούνται ανά διανυκτέρευση για μια επιβράβευση Μετρητών + Πόντων ενημερώνεται διαρκώς και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με την Ενότητα 3.2.ε, εάν το μέλος πραγματοποιήσει κάποια τροποποίηση στη διαμονή με εξαργύρωση επιβράβευσης, φέρει το ίδιο την ευθύνη για τις αλλαγές στα μετρητά και τους πόντους που απαιτούνται. Τα μέλη δεν θα κερδίζουν πόντους ή μίλια για το μέρος των μετρητών των επιβραβεύσεων Μετρητών + Πόντων. Επιπλέον, το μέρος των μετρητών δεν υπολογίζεται στις απαιτήσεις των ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του Ambassador Elite (όπως ορίζεται πιο κάτω) (βλ. 4.3.ε). Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλους τους ισχύοντες φόρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών που σχετίζονται με το μέρος των μετρητών των επιβραβεύσεων Μετρητών + Πόντων. Η προσφορά «Μείνετε για 5, Πληρώστε για 4» δεν ισχύει για τις επιβραβεύσεις Μετρητών + Πόντων. Η δομή της επιβράβευσης Μετρητών + Πόντων υπόκειται σε τροποποίηση, ακύρωση ή περιορισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προγράμματος Αφοσίωσης. Η πληρωμή με Μετρητά + Πόντους σε Homes & Villas by Marriott Bonvoy διαφέρει από τις επιβραβεύσεις Μετρητών + Πόντων, και ακολουθεί τους Κανόνες του Προγράμματος, όπως αναγράφονται στην Ενότητα 8.2.

3.4 Άμεσες εξαργυρώσεις σε Συμμετέχοντα καταλύματα.

Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν Πόντους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους για να εξαργυρώσουν μια «Επιβράβευση Άμεσης Εξαργύρωσης», που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πίστωση για το δωμάτιό τους κατά το check-out. Μια Επιβράβευση Άμεσης Εξαργύρωσης πρέπει να ζητηθεί από το Συμμετέχον Κατάλυμα κατά τη διάρκεια της διαμονής στην οποία θα εφαρμοστεί και δεν μπορεί να γίνει κράτηση πριν από τη διαμονή. Όταν ένα Μέλος ζητά μια Επιβράβευση Άμεσης Εξαργύρωσης για ένα συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ ή για «έως» ένα συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια ΗΠΑ, το Πρόγραμμα Αφοσίωσης θα αφαιρέσει αυτούς τους Πόντους από τον Λογαριασμό του Μέλους. Για μια λίστα με τις Επιβραβεύσεις Άμεσης Εξαργύρωσης που απαιτούνται για την εξαργύρωση συγκεκριμένων ποσών σε δολάρια ΗΠΑ, ανατρέξτε στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης στην ενότητα «ΧΡΗΣΗ ΠΟΝΤΩΝ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ.»

 

3.4.α. Ένα αίτημα για Δώρο άμεσης εξαργύρωσης μπορεί να υποβληθεί μόνο από ένα Μέλος του Προγράμματος αφοσίωσης το οποίο είναι λογιστικά τακτοποιημένο. Ως απόδειξη της καταλληλότητας, απαιτείται έγκυρος αριθμός Μέλους κατά την εξαργύρωση ενός Δώρου άμεσης εξαργύρωσης.

 

3.4.β. Τα Βραβεία Άμεσης Εξαργύρωσης ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιούνται για τα έξοδα που χρεώνονται στο φύλλο δωματίου ενός Μέλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων δωματίου, τροφίμων και ποτών, γκολφ, υπηρεσιών σπα και παρεπόμενων εξόδων. Τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για μετρητά ή δωροκάρτες. Τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης ισχύουν μόνο για μεμονωμένα ταξίδια και δεν εφαρμόζονται σε ομαδικά ταξίδια, οργανωμένες εκδρομές ή συνέδρια που χρεώθηκαν και/ή πληρώθηκαν από τρίτο μέρος. Οι πιστώσεις του Δώρου άμεσης εξαργύρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το Μέλος και δεν μπορούν να δοθούν ως δώρο, αν και σε περίπτωση που ζητηθούν τη στιγμή της εξαργύρωσης, τα Δώρα άμεσης εξαργύρωσης μπορούν να πιστωθούν σε μια χρέωση δωματίου τρίτου μέρους, εάν η κράτηση του δωματίου έχει πραγματοποιηθεί με τον Αριθμό μέλους του Προγράμματος αφοσίωσης του Μέλους.

 

3.4.γ. Το Μέλος που ζητά το Δώρο άμεσης Εξαργύρωσης πρέπει να έχει διαθέσιμη τη συνολική αξία των Πόντων που απαιτούνται για αγορά του Δώρου άμεσης εξαργύρωσης που ζητείται στον Λογαριασμό μέλους κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Μόλις οι συγκεντρωμένοι Πόντοι στον Λογαριασμό του μέλους εξαργυρωθούν για ένα Δώρο άμεσης εξαργύρωσης, οι Πόντοι δεν μπορούν να επιστραφούν στον Λογαριασμό του Μέλους. Οποιοδήποτε μέρος του Δώρου άμεσης εξαργύρωσης που δεν εφαρμόζεται στη χρέωση δωματίου του Μέλους θα καταργείται, εάν το ποσό που ζητείται για το Δώρο άμεσης εξαργύρωσης είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο της χρέωσης του δωματίου, τα μετρητά δεν θα επιστρέφονται στο Μέλος.

 

3.4.δ. Οι Επιβραβεύσεις Άμεσης Εξαργύρωσης που έχουν εξαργυρωθεί δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταφέρονται ή μεταβιβάζονται για μετρητά ή πίστωση.

 

3.4.ε. Δεν προσφέρουν όλα τα συμμετέχοντα καταλύματα επιβραβεύσεις άμεσης εξαργύρωσης. Οι ακόλουθες συμμετέχουσες επωνυμίες δεν προσφέρουν επιβραβεύσεις άμεσης εξαργύρωσης: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, City Express, Atlantis, Paradise Island, The Cosmopolitan of Las Vegas και MGM Collection with Marriott Bonvoy. Επιπλέον, οι επιβραβεύσεις άμεσης εξαργύρωσης δεν προσφέρονται σε επιλεγμένα συμμετέχοντα καταλύματα. Επικοινωνήστε απευθείας με το συμμετέχον κατάλυμα για συμμετοχή σε επιβράβευση άμεσης εξαργύρωσης.

3.5 Εξαργύρωση επιβράβευσης σε συμμετέχοντα καταλύματα χωρίς διαμονή.

Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν τους πόντους τους σε επιλεγμένα συμμετέχοντα καταστήματα που βρίσκονται σε ορισμένα συμμετέχοντα καταλύματα, τα οποία αναφέρονται στη διεύθυνση https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi. Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν την εφαρμογή Marriott Bonvoy για κινητά, ώστε να συμμετέχουν. Για να εξαργυρώσουν πόντους σε ένα από τα συμμετέχοντα καταστήματα, τα μέλη πρέπει να επιδείξουν μια έγκυρη μορφή ταυτότητας με φωτογραφία που να αντιστοιχεί στο όνομα του λογαριασμού μέλους τους. Οι χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για εξαργύρωση πόντων ποικίλλουν ανάλογα με κάθε συμμετέχον κατάστημα. Το ποσό των απαιτούμενων πόντων ποικίλλει ανάλογα με το συνολικό οφειλόμενο λογαριασμό (εξαιρουμένων των χρεώσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για εξαργύρωση). Απαιτείται πλήρης εξαργύρωση των πόντων του συνολικού οφειλόμενου λογαριασμού (εξαιρουμένων των χρεώσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για εξαργύρωση). Ο λογαριασμός δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τρόπους πληρωμής. Μερική εξαργύρωση των χρεώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για εξαργύρωση που περιέχονται σε έναν λογαριασμό δεν γίνεται αποδεκτή. Τα μέλη πρέπει να έχουν όλο το ποσό των πόντων που απαιτούνται στον λογαριασμό τους τη στιγμή της εξαργύρωσης, καθώς θα αφαιρεθούν αμέσως από τον λογαριασμό. Μόλις εξαργυρωθούν οι πόντοι, η συναλλαγή δεν μπορεί να αντιστραφεί. Επιλεγμένες χρεώσεις ενδέχεται επίσης να εξαιρούνται από την εξαργύρωση κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του συμμετέχοντος καταστήματος.

3.6 Προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών και άλλα συνεργαζόμενα προγράμματα αφοσίωσης.

3.6.α. Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώνουν Πόντους με συμμετέχοντα προγράμματα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών και άλλα προγράμματα αφοσίωσης που σχετίζονται με αεροπορικές εταιρείες σε καθορισμένη αναλογία μετατροπής Πόντων σε Μίλια, όπως υποδεικνύεται εδώ. Εάν ισχύει, για να επιτευχθεί μπόνους για μεταφερόμενους Πόντους σε πρόγραμμα συχνών επιβατών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, οι Πόντοι Marriott Bonvoy πρέπει να μεταφερθούν μέσω μίας μόνο συναλλαγής στο καθορισμένο όριο για επίτευξη μπόνους.

 

3.6.β. Τα Μέλη που ζητούν να μετατρέψουν Πόντους που έχουν κερδίσει μέσω του Προγράμματος Αφοσίωσης Marriott Bonvoy σε Μίλια αεροπορικής εταιρείας που αποτελεί συμμετέχοντα συνεργάτη, πρέπει να είναι μέλη τόσο του Marriott Bonvoy όσο και του σχετικού συμμετέχοντος προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή/και προγράμματος αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μετατροπή. Για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες που αποτελούν συνεργάτες του Προγράμματος Αφοσίωσης, οι Πόντοι που μεταφέρονται από τον Λογαριασμό Marriott Bonvoy ενός Μέλους πρέπει να μεταφερθούν στον Λογαριασμό του Μέλους με το ίδιο όνομα στο πρόγραμμα συχνών επιβατών. Με άλλα λόγια, τόσο το όνομα του Λογαριασμού Μέλους στο Marriott Bonvoy όσο και το όνομα του λογαριασμού του προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών πρέπει να ταυτίζονται για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μετατροπή Πόντων σε Μίλια. Ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος αφοσίωσης κάθε συνεργαζόμενης αεροπορικής εταιρείας ή/και στους όρους και τις προϋποθέσεις για επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις αντιστοίχισης ονομάτων, ώστε να ολοκληρώσετε μετατροπές Πόντων σε Μίλια. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή/και σε άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, ανατρέξτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο και τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας ή του προγράμματος αφοσίωσης. Η Marriott Bonvoy διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να αποτρέψει ή να ακυρώσει συναλλαγές όταν (i) η Marriott Bonvoy έχει λόγους να πιστεύει ότι η ταυτότητα του Μέλους που μετατρέπει τους Πόντους σε Μίλια δεν ταιριάζει με την ταυτότητα του προσώπου που λαμβάνει τα Μίλια, για αεροπορικές εταιρείες που απαιτούν ακριβή αντιστοίχιση ονόματος, ή (ii) όταν η Marriott Bonvoy υποπτεύεται ότι υπήρξε οποιαδήποτε δόλια ενέργεια που σχετίζεται με τη μετατροπή Πόντων σε Μίλια σε σχέση με τον Λογαριασμό του Μέλους.

 

3.6.γ.Μόλις εξαργυρωθούν οι Πόντοι για Μίλια με ένα πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, τα Μίλια θα μεταφερθούν αυτόματα στον λογαριασμό συχνών επιβατών ή στον λογαριασμό προγράμματος αφοσίωσης αεροπορικών εταιρειών που σχετίζεται με το Μέλος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα Μίλια θα δημοσιεύονται στον λογαριασμό σας εντός μίας (1) εβδομάδας.

 

3.6.δ. Μόλις παραγγελθούν Μίλια σε λογαριασμό προγράμματος αφοσίωσης συχνών επιβατών ή άλλου προγράμματος αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, δεν επιτρέπονται αλλαγές, επανέκδοση ή/και εκ νέου πίστωση Πόντων.

 

3.6.ε. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλου προγράμματος αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, ελέγχουν την εξαργύρωση και τη διανομή των Μιλίων που κερδίζονται μέσω του Προγράμματος Αφοσίωσης.

 

3.6.στ.Το πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμά του οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα ενός Μέλους να χρησιμοποιεί τα Μίλια που έχει συγκεντρώσει. Το πρόγραμμα συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή άλλο πρόγραμμα αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες, δεν φέρει ευθύνη για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλα τρίτα μέρη τα οποία συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις του προτιμώμενου προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ενός Μέλους ή άλλου προγράμματος αφοσίωσης που σχετίζεται με αεροπορικές εταιρείες.

3.7 Άλλες επιλογές εξαργύρωσης επιβραβεύσεων.

3.7.α. Moments. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πόντους για να εξαργυρώσουν ή να υποβάλουν προσφορά για εμπειρίες και εκδηλώσεις με το πρόγραμμα Marriott Bonvoy Moments («Πρόγραμμα Moments» ή «Moments») μέσω του ιστοτόπου online δημοπρασιών Moments: marriottbonvoy.com/moments↗. Θα βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα Moments στον ιστότοπό του.

3.7.β. Μπουτίκ Marriott Bonvoy. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν τους πόντους τους για εμπορεύματα μέσω διάφορων επώνυμων διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής. Οι παραγγελίες με πόντους Marriott Bonvoy μπορούν να αποστέλλονται μόνο σε διευθύνσεις εντός των 48 όμορων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πόντοι που εξαργυρώνονται υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις των διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής. Περισσότερες πληροφορίες για τις Μπουτίκ Marriott Bonvoy μπορείτε να βρείτε εδώ↗.

 

3.7.γ. Δωρεά Πόντων. Ένα μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του για φιλανθρωπικές δωρεές. Μετά τη δωρεά των πόντων, η ανταλλαγή δεν μπορεί να αντιστραφεί ή να αναιρεθεί. Αυτή η δωρεά πόντων δεν θεωρείται φιλανθρωπική δωρεά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών («IRS») και, επομένως, δεν εκπίπτει σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μέλος μπορεί να επιλέξει το φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής του, από τη διεύθυνση www.giving.marriott.com↗. Οι πόντοι που εξαργυρώνονται σε σχέση με φιλανθρωπικές δωρεές υπόκεινται στους κανόνες του προγράμματος μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη που επεξεργάζεται τις δωρεές.

 

3.7.δ. Δωροκάρτες Marriott. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώνουν τους πόντους τους για τις δωροκάρτες Marriott («Δωροκάρτες»), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονές, καθώς και σε συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής, σπα, γκολφ, καταστήματα εστίασης και ποτών και έξοδα συσκέψεων στις επιλέξιμες επωνυμίες που περιγράφονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των δωροκαρτών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο των δωροκαρτών↗ (ο «Ιστότοπος των δωροκαρτών»). Οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατάθεση, προκαταβολή ή για εξασφάλιση ή επιβεβαίωση μιας κράτησης. Οι δωροκάρτες υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο των δωροκαρτών.

 

3.7.ε. Δωροκάρτες Αγαθών και Εμπόρων Λιανικής Πώλησης. Ένα μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους που έχει για να αποκτήσει δωροκάρτες αγαθών ή εμπόρων λιανικής από συνεργάτες που είναι συνδεδεμένοι με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εταιρειών που αναφέρονται στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης στην ενότητα «ΧΡΗΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ.» Οι δωροκάρτες αγαθών και εμπόρων λιανικής ενδέχεται να εκδίδονται από την εταιρεία ή από τρίτο πάροχο και θα ορίζονται σαφώς ως τέτοιες. Οι δωροκάρτες που εκδίδονται από τρίτο πάροχο υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τον εκδότη/συμμετέχοντα έμπορο, οι οποίοι θα παρέχονται με τη δωροκάρτα. Η αποδοχή των δωροκαρτών εμπορευμάτων ή εμπόρων λιανικής είναι αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων εμπόρων. Οι πόντοι που εξαργυρώνονται σε σχέση με αυτούς τους συνεργάτες υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, η Εταιρεία, οι τρίτοι πάροχοι και τυχόν άλλοι συμμετέχοντες έμποροι δεν ευθύνονται για την αντικατάσταση χαμένων, κλεμμένων ή φθαρμένων δωροκαρτών. Για ορισμένες δωροκάρτες εμπορευμάτων ή εμπόρων λιανικής υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αποστολή και τη διακίνηση. Εάν ισχύει, οι δωροκάρτες δεν περιλαμβάνουν φιλοδωρήματα. Οι δωροκάρτες παραδίδονται εντός πέντε έως επτά (5-7) εργάσιμων ημερών.

 

3.7.στ. Αεροπορικά και Αυτοκίνητο.Ένα μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του για αεροπορικά εισιτήρια ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων από τον συνεργάτη Air + Car του Προγράμματος Αφοσίωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Air + Car μπορείτε να βρείτε εδώ↗. Οι πόντοι που εξαργυρώνονται σε σχέση με αυτούς τους συνεργάτες υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη.

 

3.7.ζ. Κρουαζιέρα με Πόντους.Ένα μέλος μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του για ένα πιστοποιητικό κρουαζιέρας, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε μια αγορά για κράτηση σε κρουαζιέρα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Κρουαζιέρα με Πόντους μπορείτε να βρείτε εδώ↗. Οι πόντοι που εξαργυρώνονται σε σχέση με αυτούς τους συνεργάτες υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη. Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για το The Ritz-Carlton Yacht Collection (βλ. 1.2.α για το The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

3.7.η. Πόντοι Rakuten. Ένα μέλος μπορεί να εξαργυρώσει πόντους για Πόντους Rakuten («Πόντοι Rakuten») που κερδίζει μέσω του προγράμματος αφοσίωσης Πόντων Rakuten («Πρόγραμμα Πόντων Rakuten») σε αναλογία μετατροπής 3 πόντων προς 1 πόντο Rakuten μόνο μέσω αυτού του ιστότοπου. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν κατ' ελάχιστο 3.000 πόντους ανά συναλλαγή και έως και 240.000 πόντους ανά ημέρα, για Πόντους Rakuten. Τα μέλη που ζητούν να μετατρέψουν πόντους Marriott Bonvoy σε Πόντους Rakuten πρέπει να είναι μέλη τόσο του Προγράμματος Αφοσίωσης Marriott Bonvoy όσο και του προγράμματος Πόντων Rakuten. Τα μέλη πρέπει να παρέχουν τον αριθμό λογαριασμού του προγράμματος Πόντων Rakuten και τον αριθμό μέλους Marriott Bonvoy, όταν ζητούν να μετατρέψουν πόντους Marriott Bonvoy σε Πόντους Rakuten. Τα μέλη μπορούν μόνο να ζητήσουν να μεταφέρουν πόντους από τον λογαριασμό Marriott Bonvoy στον λογαριασμό τους στο πρόγραμμα Πόντων Rakuten και δεν μπορούν να μεταφέρουν πόντους σε λογαριασμό προγράμματος Πόντων Rakuten άλλου ατόμου. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Rakuten ↗ (στα Ιαπωνικά) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό λογαριασμού του Προγράμματος Πόντων Rakuten. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Πόντων Rakuten, ανατρέξτε στον ιστότοπο του προγράμματος Πόντων Rakuten↗ (στα Ιαπωνικά) και στους όρους και στις προϋποθέσεις↗. Η Marriott Bonvoy διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να αποτρέψει ή να ακυρώσει συναλλαγές, όταν (i) η Marriott Bonvoy έχει λόγους να πιστεύει ότι η ταυτότητα του μέλους που μετατρέπει τους πόντους σε Πόντους Rakuten δεν ταιριάζει με την ταυτότητα του προσώπου που λαμβάνει τους Πόντους Rakuten ή (ii) όταν η Marriott Bonvoy υποπτεύεται ότι υπήρξε οποιαδήποτε δόλια ενέργεια που σχετίζεται με τη μετατροπή πόντων σε Πόντους Rakuten σε σχέση με τον λογαριασμό του μέλους. Μόλις οι πόντοι εξαργυρωθούν σε Πόντους Rakuten, οι Πόντοι Rakuten θα μεταφερθούν αυτόματα στον λογαριασμό του μέλους του προγράμματος Πόντων Rakuten. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Πόντοι Rakuten θα αναρτώνται στον λογαριασμό του μέλους του προγράμματος Πόντων Rakuten μέσα σε διάστημα έως και δύο (2) εβδομάδων. Μόλις παραγγελθούν οι Πόντοι Rakuten σε λογαριασμό του προγράμματος Πόντων Rakuten, δεν επιτρέπονται αλλαγές, επανέκδοση ή/και εκ νέου πίστωση πόντων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος Πόντων Rakuten ισχύουν για την εξαργύρωση και τη διανομή των Πόντων Rakuten. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης και το πρόγραμμα Πόντων Rakuten έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν ή να αλλάξουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους όρους συμμετοχής, τα προνόμια, τις επιβραβεύσεις και τις ειδικές προσφορές του προγράμματος μετατροπής πόντων σε Πόντους Rakuten, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις↗ του Προγράμματος Πόντων Rakuten.

4. ELITE ΜΕΛΟΣ

4.1 Γενικές πληροφορίες για Elite Μέλη

4.1.α. Η ιδιότητα του Elite μέλους είναι αποκλειστικό προνόμιο της Συνδρομής του Προγράμματος Αφοσίωσης Marriott Bonvoy. Όλοι οι Κανόνες Προγράμματος ισχύουν για τη συνδρομή Elite.Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης έχει το δικαίωμα να τερματίσει το πρόγραμμα αναγνώρισης Elite (το «Πρόγραμμα Elite» ή το «Πρόγραμμα Elite Μέλους») ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας εκ των προτέρων τα Μέλη, σύμφωνα με την ενότητα 1.7.δ. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να περιορίσει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τους Κανόνες Προγράμματος για το Πρόγραμμα Elite ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την ενότητα 1.7.γ. Τα Συμμετέχοντα Καταλύματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδέχεται να παρέχουν εναλλακτικές υπηρεσίες και προνόμια αναφορικά με τα τα προνόμια μέλους Elite που ορίζονται στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία και την πολιτική.

 

4.1.β. Σύμφωνα με την ενότητα 1.7.α., η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει, ακυρώσει ή αναστείλει την ιδιότητα μέλους Elite ενός Μέλους (συμπεριλαμβανομένου του Lifetime Elite Status), οποιαδήποτε Συνδρομή Προγράμματος Αφοσίωσης, Επιβράβευση ή/και οποιονδήποτε και όλους τους μη εξαργυρωμένους Πόντους ή Μίλια, ή να προβεί σε άλλες ενέργειες κατά την κρίση της, ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ και χωρίς γραπτή ειδοποίηση, εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι το Μέλος (α) έχει παραβεί οποιονδήποτε από τους Κανόνες του Προγράμματος, (β) δεν έχει πληρώσει χρεώσεις ή λογαριασμούς που οφείλονται στην Εταιρεία ή σε Συμμετέχοντα Καταλύματα ή τυχόν τέλη ιδιοκτησίας που οφείλονται σε καταλύματα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club ή καταλύματα Westin Vacation Club, ή The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, (γ) ενήργησε με τρόπο που δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία, με κανονισμούς ή με διατάγματα, (δ) εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά ή αδικοπραγία σε σχέση με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης Marriott Bonvoy, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της πίστωσης πόντων, της πίστωσης μιλίων, της χρήσης επιβραβεύσεων, ή προνομίων μελών, ή (ε) εμπλέκεται σε καταχρηστική, δόλια, ανάρμοστη ή εχθρική συμπεριφορά σε σχέση με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης Marriott Bonvoy, τα Συμμετέχοντα Καταλύματα ή τους επισκέπτες ή τους υπαλλήλους τους ή την Εταιρεία ή τους υπαλλήλους της. Τίποτα σε αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος δεν θα περιορίσει την Εταιρεία από την άσκηση κάθε νομικού της δικαιώματος ή ένδικων μέσων που μπορεί να έχει.

 

4.1.γ. Τα προνόμια της συνδρομής Elite ισχύουν για διαμονές με Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις (όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.1.ε.) και προορίζονται μόνο για Μέλη και ισχύουν αποκλειστικά για το δωμάτιο στο οποίο διαμένει το Elite Μέλος. Μόνο ένα Μέλος ανά δωμάτιο μπορεί να κερδίσει Πόντους/Μίλια και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, καθώς και να λάβει προνόμια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.1.δ.(iv). Τα Elite Μέλη λαμβάνουν ένα σύνολο προνομίων ανάλογα με το επίπεδο μέλους τους σε Διαμονές μίας ή περισσότερων διαδοχικών διανυκτερεύσεων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1.δ, ακόμα κι αν κάνουν check-in και check-out από το ίδιο συμμετέχον κατάλυμα εντός 24 ωρών. Προκειμένου ένα Elite Μέλος να δικαιούται να λαμβάνει προνόμια Elite κατά τη διάρκεια της διαμονής του, το Elite Μέλος πρέπει να παρέχει τον Αριθμό Μέλους του Προγράμματος Αφοσίωσης κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης.

 

Τα Elite Μέλη θα λάβουν προνόμια ιδιότητας Elite μέλους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό: μπόνους πόντων, προτεραιότητας για check-out αργά και αναβαθμίσεων δωματίων. Τα προνόμια διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο Elite. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4.3.

 

i. Η απονομή των προνομίων μέλους του Προγράμματος Αφοσίωσης Elite είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από τον νόμο και μπορεί να διαφέρει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

 

ii. Η τοπική πολιτική ενδέχεται να υπερισχύει των όρων του Προγράμματος Αφοσίωσης στα Συμμετέχοντα Καταλύματα και ορισμένα προνόμια συνδρομής Elite ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένες τοποθεσίες.

 

iii. Σύμφωνα με την Ενότητα 8.3, το μόνο προνόμιο του μέλους Elite που παρέχεται για διαμονές στο Homes & Villas by Marriott Bonvoy είναι οι Elite πόντοι ως δώρο καλωσορίσματος, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.3.β.(ii) και 4.3.γ.(iii).

 

iv. Τα ακόλουθα συμμετέχοντα καταλύματα ή οι εμπορικές επωνυμίες συμμετέχουν έκαστο στο πρόγραμμα αφοσίωσης με μοναδική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προνομίων που προσφέρονται και εξαιρούνται, και αναφέρονται ρητά στους ξεχωριστούς όρους υπηρεσιών τους: All-Inclusive by Marriott Bonvoy (βλ. Ενότητα 1.2.α.xxxvi), MGM Collection with Marriott Bonvoy (βλ. Ενότητα 1.2.α.xxxvii) και The Ritz-Carlton Yacht Collection (βλ. Ενότητα 1.2.α.i.D).

 

4.1.δ. Τα μέλη με Elite Status («Elite Μέλος») θα λαμβάνουν εγγυημένη αποζημίωση για επιλεγμένα προνόμια Elite σε περίπτωση που αυτά τα προνόμια δεν είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της διαμονής ενός Elite Μέλους («Εγγύηση Προνομίων Elite»).

 

i. Η μέγιστη αποζημίωση σε μετρητά της Εγγύησης Προνομίων Elite στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 200 USD, ακόμη κι αν δεν παρέχονται περισσότερα από ένα εγγυημένα προνόμια στο Elite Μέλος. Η μέγιστη αποζημίωση για Εγγύηση Προνομίων Elite που καταβάλλεται σε Elite Μέλος κατά τη διάρκεια παραμονής εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα ισοδυναμεί με 200 δολάρια ΗΠΑ που καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα, ακόμη και αν δεν παρέχονται περισσότερα από ένα εγγυημένα προνόμια στο Elite Μέλος.

 

ii. Εάν ένα Elite Μέλος θεωρεί ότι απαιτείται αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε Εγγύηση Προνομίων Elite, θα πρέπει να ζητήσει την καταβολή της αποζημίωσης όσο ακόμη διαμένει στο Συμμετέχον Κατάλυμα, πριν από την αναχώρησή του. Αν δεν ζητήσει αυτήν την πληρωμή πριν την αναχώρησή του, παραιτείται πλήρως από κάθε δικαίωμα λήψης τέτοιας αποζημίωσης.

 

iii. Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Εγγύηση προνομίων Elite, πρέπει να συμπεριληφθούν στην κράτηση ο Αριθμός μέλους του Elite Μέλους, το επίπεδο Elite μέλους και οι προτιμήσεις είδους κρεβατιού. Οι κρατήσεις που έχουν γίνει για Τιμές που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω διοργανωτών συσκέψεων, ταξιδιωτικών πρακτόρων, χονδρεμπόρων ή άλλων εγκεκριμένων πηγών τρίτων, πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές για να είναι επιλέξιμες για την Εγγύηση προνομίων Elite.

 

iv. Οι επισκέπτες που συνοδεύουν τα Elite Μέλη σε ένα Συμμετέχον Κατάλυμα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την Εγγύηση Προνομίων Elite.

 

v. Η Εγγύηση Προνομίων Elite ισχύει για όλες τις Διαμονές που Πληρούν τις Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των Διαμονών με Εξαργύρωση Επιβράβευσης.

 

vi. Τα Elite Μέλη που δεν λαμβάνουν την Εγγύηση προνομίων Elite ή την Εγγύηση τελικής κράτησης (βλ. ενότητα 4.3.α. για πληροφορίες Εγγύησης τελικής κράτησης) στη Ρωσία, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία υπόκειται σε νομισματικούς περιορισμούς ή σε οποιαδήποτε χώρα απαγορεύεται από τον νόμο να αποζημιώσει το Μέλος με τη μορφή πληρωμής σε μετρητά, θα αποζημιωθεί με Πόντους.

 

vii. Οι ακόλουθες συμμετέχουσες επωνυμίες δεν συμμετέχουν στην Εγγύηση Προνομίων Elite ή στην Εγγύηση Τελικής Κράτησης: Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

4.2 Προϋποθέσεις Elite Μέλους

4.2.α. Μόνο οι προσωπικές διανυκτερεύσεις για Διαμονή που πληροί τις προϋποθέσεις και για τις οποίες χρεώνεται ένα Μέλος στα Συμμετέχοντα Καταλύματα, πιστώνονται για την επίτευξη και την ανανέωση της ιδιότητας Μέλους Elite και τη σχετική ανανέωση.

 

i. Σύμφωνα με την ενότητα 2.1.α., για κάθε Επιλέξιμη Διανυκτέρευση στο δωμάτιο ενός Elite Μέλους θα προσφέρεται μια Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης.

 

ii. Στα ξενοδοχεία Protea, City Express και Four Points Express, τα μέλη θα λαμβάνουν μία (1) Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για κάθε δύο (2) διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάθε ολοκληρωμένη διανυκτέρευση που πληροί τις προϋποθέσεις.

 

iii. Σε Marriott Executive Apartments, τα Μέλη θα λαμβάνουν μία (1) Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για κάθε τρεις (3) Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις για κάθε ολοκληρωμένη Διαμονή που Πληροί τις Προϋποθέσεις. Τα προνόμια Elite δεν είναι διαθέσιμα στις τοποθεσίες Marriott Executive Apartments.

 

iv. Τα Μέλη που πραγματοποιούν Εκδηλώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις σε Συμμετέχοντα Καταλύματα λαμβάνουν μία (1) Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για κάθε είκοσι (20) διανυκτερεύσεις, για τις οποίες έκαναν κράτηση και πραγματοποίησαν, και έως και είκοσι (20) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης ανά σύμβαση.

 

v. Το Elite Status μπορεί να αποκτηθεί μέσω διαφόρων Προγραμμάτων Συνεργατών και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών, καθώς και στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης.

 

vi. Τα μέλη που διαμένουν στις τοποθεσίες του The Ritz-Carlton Club υπό την ιδιοκτησία τους αποκτούν Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην παράγραφο 1.2.α.

 

4.2.β. Για την επίτευξη ή την ανανέωση της ιδιότητας μέλους Elite, απαιτείται ο παρακάτω αριθμός Elite Πιστώσεων Διανυκτέρευσης («Ελάχιστη Απαίτηση») μέσω (i) διανυκτερεύσεων σε Συμμετέχοντα Καταλύματα ή (ii) Εκδηλώσεων Marriott Bonvoy μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους:

 

i. Marriott Bonvoy - Silver Elite: 10 έως 24 Επιλέξιμες Διανυκτερεύσεις

 

ii. Marriott Bonvoy - Gold Elite: 25 έως 49 Επιλέξιμες Διανυκτερεύσεις

 

iii. Marriott Bonvoy - Platinum Elite: 50 έως 74 Επιλέξιμες Διανυκτερεύσεις

 

iv. Marriott Bonvoy - Titanium Elite: 75 Επιλέξιμες Διανυκτερεύσεις και άνω

 

v. Marriott Bonvoy - Ambassador Elite: 100 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και τουλάχιστον 23.000 USD ετησίως σε χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει των χρεώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο για ολοκληρωμένες διαμονές σε περίοδο που πληροί τις προϋποθέσεις (όπως ορίζεται πιο κάτω), που δεν περιλαμβάνει χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες έγιναν εκ των προτέρων για διαμονές κατά το(τα) έτος(η) μετά την περίοδο που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως είναι οι προπληρωμένες διαμονές («Ετήσιες δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις»). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, δεν ισχύουν άλλοι τύποι χρεώσεων για την ετήσια δαπάνη που πληροί τις προϋποθέσεις – συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρεώσεων καταλύματος που λαμβάνονται χωρίς διαμονή, εκδηλώσεις Marriott Bonvoy, δαπάνες πιστωτικής κάρτας συνεργασίας, αγορές με δωροκάρτα Marriott και οποιεσδήποτε άλλες αγορές ή/και χρεώσεις που προκύπτουν μέσω της εταιρείας και των συνεργατών της.

 

4.2.c.Οι Διαμονές Εξαργύρωσης Δώρου θα συνυπολογίζονται στην Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης.

 

4.2.δ. Για χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς να υπάρχει προσωπική διανυκτέρευση δεν ισχύει η Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για τη συνδρομή Elite.

 

4.2.ε. Απόκτηση του Lifetime Elite Status

 

i. Για να αποκτήσει το Lifetime Elite Status, ένα μέλος πρέπει να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια για το Lifetime Elite Status (4.2.στ.), κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα αφοσίωσης. Το «Έτος Επιλέξιμου Status» είναι ένα ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ένα μέλος απέκτησε συνδρομή Elite Status (Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite ή Ambassador Elite) επιτυγχάνοντας το Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite, ή ελάχιστη προϋπόθεση Ambassador Elite. Το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ένα μέλος αποκτά Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite ή Ambassador Elite Status, όπως περιγράφεται πιο πάνω, θα υπολογίζεται ως Έτος Επιλέξιμου Status, επιπλέον κάθε επόμενου έτους που διατηρεί αυτό το μέλος τα προνόμια μέλους Elite Status. Για παράδειγμα, εάν ένα μέλος πληροί την ελάχιστη προϋπόθεση Gold Elite κατά τη διάρκεια του Έτους Επιλέξιμου Status 2024, κερδίζοντας είκοσι πέντε (25) επιλέξιμες διανυκτερεύσεις, αποκτά το Gold Elite Status για το υπόλοιπο του 2024 και για όλο το 2025, και συνεπώς τόσο το 2024 όσο και το 2025 θα υπολογίζονται ως ξεχωριστά Έτη Επιλέξιμου Status.

 

ii. Η Εταιρεία θα καθορίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εάν ένα Μέλος πληροί ή όχι τις απαιτήσεις για να αποκτήσει το Lifetime Elite Status. Μόλις ένα Μέλος αποκτήσει το Lifetime Elite Status, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.2.β, το Μέλος δεν υπόκειται σε εκπλήρωση της Ελάχιστης Απαίτησης της ιδιότητας Elite σε οποιοδήποτε επόμενο Έτος Επιλέξιμου Status προκειμένου να παραμείνει Elite Μέλος εκτός εάν ακυρωθεί ο Λογαριασμός του Elite Μέλους.

 

iii. Το Lifetime Elite Status παρέχει σε ένα Μέλος μόνο το Silver Elite Status, το Gold Elite Status, το Platinum Elite Status ή Titanium Elite Status και προστασία έναντι της απώλειας Πόντων ακόμα κι αν το Lifetime Elite Μέλος είναι ανενεργό. Δεν εμποδίζει την Εταιρεία να αναστείλει το Lifetime Elite Status ή να ακυρώσει τον Λογαριασμό ενός Μέλους. Τα Lifetime Elite Μέλη θα απολαμβάνουν τα προνόμια των Μελών Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite ή Titanium Elite, τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές κατά καιρούς, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.1.

 

4.2.στ. Κριτήρια για το Lifetime Elite Status. Τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν το Lifetime Elite Status με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

i. Κριτήρια του Προγράμματος Αφοσίωσης για το Lifetime Elite Status:

 

 • Lifetime Silver Elite: 250 Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις + 5 Έτη ως Silver Elite ή υψηλότερο
 • Lifetime Gold Elite: 400 Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις + 7 Έτη ως Gold Elite ή υψηλότερο
 • Lifetime Platinum Elite: 600 Διανυκτερεύσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις + 10 Έτη ως Platinum Elite ή υψηλότερο

 

ii. Η Επίτευξη του Lifetime Titanium Elite Status (που παλαιότερα γινόταν βάσει των κριτηρίων του Προγράμματος Legacy για το Lifetime Elite Status) έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

4.3 Προνόμια Elite Μελών σε Συμμετέχουσες επωνυμίες

4.3.α. Προνόμια Μέλους Marriott Bonvoy Silver Elite. Τα Μέλη Silver Elite και άνω δικαιούνται να λάβουν τα ακόλουθα προνόμια:

 

i. 10% Μπόνους Πόντοι. Οι Μπόνους Πόντοι ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής Elite και υπολογίζονται με βάση τους βασικούς Πόντους που κερδίζετε κατά τη διάρκεια μιας διαμονής. Διατίθεται σε Elite Μέλη σε όλες τις Συμμετέχουσες Επωνυμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 1.2.α.

 

ii. Check-out αργά με προτεραιότητα.Βάσει διαθεσιμότητας.Καλέστε στη ρεσεψιόν το πρωί της αναχώρησης (check-out) για να τους ενημερώσετε για την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής σας.Διατίθεται σε όλες τις συμμετέχουσες επωνυμίες εκτός από το Marriott Vacation Club, το Marriott Grand Residence Club, το Sheraton Vacation Club, το Westin Vacation Club, το The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale και το Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Εγγύηση Τελικής Κράτησης. Για να πληροίτε τα κριτήρια, στην κράτηση πρέπει να περιλαμβάνονται ο αριθμός μέλους του προγράμματος αφοσίωσης και ένας έγκυρος αριθμός πιστωτικής κάρτας. Εάν ένα συμμετέχον κατάλυμα δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την κράτηση, θα πληρώσει για τη διαμονή του μέλους Elite σε ένα παρόμοιο, κοντινό κατάλυμα για εκείνη τη διανυκτέρευση και θα αποζημιώσει το μέλος για την ταλαιπωρία. Ένα συμμετέχον κατάλυμα πρέπει να είναι ανοιχτό και λειτουργικό για να ισχύει το προνόμιο/αποζημίωση της Εγγύησης Τελικής Κράτησης. Στα ξενοδοχεία The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve και St. Regis, η Εγγύηση Τελικής Κράτησης ισχύει μόνο για τα Μέλη Titanium Elite και Ambassador Elite. Η Εγγύηση Τελικής Κράτησης προσφέρεται στις ακόλουθες επωνυμίες: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites και Element. Η Εγγύηση Τελικής Κράτησης δεν προσφέρεται στις ακόλουθες επωνυμίες: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club ή The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.γ. εάν ένα μέλος Elite έχει επιβεβαιωμένη κράτηση, αλλά μεταφερθεί από το κατάλυμα κατά την άφιξη, το συμμετέχον κατάλυμα θα καταβάλει την αποζημίωση της Εγγύησης Τελικής Κράτησης που ισχύει εκείνη την ημερομηνία σύμφωνα με τους Κανόνες του προγράμματος. Εάν ένα μέλος Elite λάβει αποζημίωση βάσει της Εγγύησης Τελικής Κράτησης, τότε δεν δικαιούται να λάβει πρόσθετη αποζημίωση Εγγύησης Προνομίων Elite.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 

Συμμετέχουσες Επωνυμίες

 

Αποζημίωση Επισκεπτών*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 200 USD και 90.000 Πόντοι για όλα τα Elite Μέλη
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 100 USD για όλα τα Elite Μέλη, εκτός από τα Platinum Elite, Titanium Elite και Ambassador Elite Μέλη που λαμβάνουν 100 USD και 90.000 Πόντους
City Express, Four Points Express 50 $ για όλα τα μέλη Elite, εκτός από τα μέλη Platinum Elite, Titanium Elite και Ambassador Elite που λαμβάνουν 50 $ και 45.000 πόντους
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis 200 USD και 140.000 Πόντοι για τα Titanium Elite και Ambassador Elite Μέλη

*Τα συμμετέχοντα καταλύματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμά τους.

 

iv. Έκπτωση 10% στο Κατάστημα Δώρων σε προϊόντα λιανικής. Ενδύματα, δώρα και αναμνηστικά, εκτυπώσεις και λογότυπα, κοσμήματα και αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος. Η Έκπτωση στο Κατάστημα Δώρων επεκτείνεται στα συμμετέχοντα καταστήματα δώρων που λειτουργούν από τη Marriott. Τα Συμμετέχοντα Καταλύματα είναι τα: St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels και Moxy Hotels. Στα ξενοδοχεία The Ritz-Carlton και EDITION, υπάρχει έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) μόνο σε επώνυμα εμπορεύματα, εξαιρουμένων των διαφόρων ειδών που αγοράζονται στα Καταστήματα Δώρων εντός του καταλύματος. Για να λάβετε την έκπτωση πρέπει να προσκομίσετε κάρτα Λογαριασμού Μέλους (φυσική ή ψηφιακή κάρτα).

 

Η έκπτωση στο κατάστημα δώρων δεν προσφέρεται στις ακόλουθες επωνυμίες: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Apartments by Marriott Bonvoy, Design Hotels™ και Ritz-Carlton Reserve.

4.3.β. Προνόμια Marriott Bonvoy για Gold Elite Μέλη. Εκτός από όλα τα προνόμια που λαμβάνουν τα Silver Elite Μέλη, τα Gold Elite Μέλη και ανώτερα επίπεδα δικαιούνται να λάβουν τα ακόλουθα προνόμια:

 

i. 25% Μπόνους Πόντοι. Οι Μπόνους Πόντοι ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής Elite και υπολογίζονται με βάση τους βασικούς Πόντους που κερδίζετε κατά τη διάρκεια μιας διαμονής. Διατίθεται σε Elite Μέλη σε όλες τις Συμμετέχουσες Επωνυμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 1.2.α.

 

ii. Πόντοι ως δώρο καλωσορίσματος Elite (ποικίλλει ανάλογα με τη συμμετέχουσα επωνυμία). Τα μέλη Gold Elite λαμβάνουν ένα δώρο καλωσορίσματος Elite με πόντους για διαμονή μίας ή περισσότερων διαδοχικών διανυκτερεύσεων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1.δ, ακόμα κι αν κάνουν check-in και check-out από το ίδιο συμμετέχον κατάλυμα εντός 24 ωρών. Τα Μέλη που επιθυμούν να λάβουν Μίλια, χρειάζεται να προχωρήσουν στη μεταφορά των Πόντων του Elite Δώρου Καλωσορίσματος σε Μίλια, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.3. Το City Express δεν προσφέρει πόντους ως δώρο καλωσορίσματος Elite.

 

ELITE ΔΩΡΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΝΤΩΝ ΓΙΑ GOLD ELITE

 

 

Συμμετέχουσες Επωνυμίες

 

Elite Δώρο Καλωσορίσματος
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 500 Πόντοι ανά Διαμονή
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 250 Πόντοι ανά Διαμονή

iii. Check-out αργά 2 μ.μ..Αυτό το προνόμιο βασίζεται στη διαθεσιμότητα.Το Μέλος πρέπει να καλέσει τη ρεσεψιόν το πρωί της αναχώρησης (check-out) και να ζητήσει check-out αργά μέχρι τις 2 μ.μ.Αυτό το προνόμιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις Συμμετέχουσες Επωνυμίες, εκτός από τα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale και Ritz-Carlton Reserve.

 

iv. Δωρεάν αναβάθμιση βελτιωμένου δωματίου για Gold Elite Μέλη. Αυτό το προνόμιο παρέχεται βάσει διαθεσιμότητας κατά την άφιξη και περιορίζεται στο προσωπικό δωμάτιο ενός μέλους χωρίς επιπλέον χρέωση. Τα βελτιωμένα δωμάτια μπορεί να περιλαμβάνουν δωμάτια με επιθυμητή θέα, δωμάτια σε ψηλούς ορόφους, γωνιακά δωμάτια, δωμάτια με ειδικές ανέσεις, δωμάτια σε executive ορόφους. Στο The Ritz-Carlton, τα δωμάτια με άμεση πρόσβαση στο Club εξαιρούνται. Οι αναβαθμίσεις υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και προσδιορίζονται από κάθε συμμετέχον κατάλυμα. Η Δωρεάν Βελτιωμένη Αναβάθμιση Δωματίου για τα μέλη Gold Elite είναι διαθέσιμη σε όλες τις συμμετέχουσες επωνυμίες, εκτός από τα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale και Ritz-Carlton Reserve.

 

v. Δωρεάν βελτιωμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 1.3.γ., τα Gold Elite Μέλη και ανώτερου επιπέδου λαμβάνουν δωρεάν βελτιωμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για ένα δωμάτιο κατά τη διάρκεια μιας Διαμονής σε ένα Συμμετέχον κατάλυμα.Αυτό το προνόμιο δεν ισχύει για αίθουσες συσκέψεων.

4.3.γ.Προνόμια Μελών Marriott Bonvoy Platinum Elite.Εκτός από όλα τα προνόμια που λαμβάνουν τα Gold Elite Μέλη, τα Platinum Elite Μέλη και ανώτερα επίπεδα δικαιούνται να λάβουν τα ακόλουθα προνόμια:

 

i. 50% Μπόνους Πόντοι. Οι Μπόνους Πόντοι ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής Elite και υπολογίζονται με βάση τους βασικούς Πόντους που κερδίζετε κατά τη διάρκεια μιας διαμονής. Διατίθεται σε Elite Μέλη σε όλες τις Συμμετέχουσες Επωνυμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 1.2.α.

 

ii. Δωρεάν αναβάθμιση βελτιωμένου δωματίου για Platinum Elite Μέλη.Τα μέλη Platinum Elite και ανώτερα λαμβάνουν μια δωρεάν αναβάθμιση στο καλύτερο διαθέσιμο δωμάτιο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα κατά την άφιξη, για όλη τη διάρκεια της διαμονής. Η δωρεάν αναβάθμιση περιλαμβάνει σουίτες, δωμάτια με την επιθυμητή θέα, δωμάτια σε ψηλούς ορόφους, γωνιακά δωμάτια, δωμάτια με ειδικές ανέσεις ή δωμάτια σε ορόφους executive. Στο The Ritz-Carlton, οι σουίτες περιλαμβάνονται μόνο για τα μέλη Titanium Elite και για τα μέλη Ambassador Elite, και τα δωμάτια με άμεση πρόσβαση στο Club εξαιρούνται. Οι Βελτιωμένες Αναβαθμίσεις Δωματίου υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και προσδιορίζονται από κάθε συμμετέχον κατάλυμα. Η δωρεάν Βελτιωμένη Αναβάθμιση Δωματίου για μέλη Platinum Elite και ανώτερα είναι διαθέσιμη σε όλες τις συμμετέχουσες επωνυμίες, εκτός από τα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale και Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Δώρο καλωσορίσματος Elite. Τα μέλη Platinum Elite και ανώτερα λαμβάνουν ένα δώρο καλωσορίσματος Elite (της επιλογής τους με διάφορες επιλογές) για διαμονή μίας ή περισσότερων διαδοχικών διανυκτερεύσεων όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1.δ, ακόμα κι αν κάνουν check-in και check-out από το ίδιο συμμετέχον κατάλυμα εντός 24 ωρών. Το δώρο καλωσορίσματος Elite για μέλη Platinum Elite και ανώτερα δεν περιλαμβάνει το δώρο καλωσορίσματος Elite των πόντων που είναι μόνο για Gold Elite (βλ. 4.3.β). Τα μέλη που επιλέγουν ή λαμβάνουν πόντους ως δώρο καλωσορίσματος Elite και έχουν ορίσει την προτίμησή τους ως μίλια, θα πρέπει να αρχίσουν τη μεταφορά του δώρου καλωσορίσματος Elite στα μίλια όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.3. Εάν το δώρο καλωσορίσματος Elite δεν προσφερθεί κατά την άφιξη, ισχύει αποζημίωση (βλ. παρακάτω). Το City Express δεν προσφέρει δώρο καλωσορίσματος Elite για μέλη Platinum και ανώτερα, εκτός από τις τοποθεσίες City Centro. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη συμμετέχουσα επωνυμία:

 

ΔΩΡΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΟΥ ELITE ΓΙΑ ΜΕΛΗ PLATINUM ELITE ΚΑΙ ΑΝΩ

 

 

Συμμετέχουσες Επωνυμίες

 

Elite Δώρο Καλωσορίσματος Αποζημίωση Επισκεπτών*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ευρώπη: 1.000 Πόντοι ανά Διαμονή ή Πίστωση 10 USD για Φαγητό και Ποτά ανά Διαμονή

Ασία, Αυστραλία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική, Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική: 1.000 Πόντοι ανά Διαμονή ή παροχή για Φαγητό και Ποτό ανά Διαμονή

Μόνο σε ΘΕΡΕΤΡΑ:
Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ευρώπη: 1.000 Πόντοι ανά Διαμονή ή πρωινό σε εστιατόριο ανά διανυκτέρευση για το Μέλος +1

Ασία, Αυστραλία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική, Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική: 1.000 Πόντοι ανά Διαμονή ή παροχή Φαγητού και Ποτού ανά Διαμονή ή πρωινό σε εστιατόριο ανά διανυκτέρευση για το Μέλος +1

100 USD
Gaylord Hotels 1.000 Πόντοι ανά Διαμονή ή 10 USD πίστωση για Φαγητό και Ποτό ανά Διαμονή 100 USD
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1.000 πόντοι ανά διαμονή ή παροχές ανά διαμονή ή πρωινό σε εστιατόριο ανά διανυκτέρευση για το μέλος +1 (συμπεριλαμβανομένων των θέρετρων) 100 USD
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels™, Apartments by Marriott Bonvoy, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1.000 πόντοι ανά διαμονή Δ/Ι
Courtyard

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ευρώπη: 500 Πόντοι ανά Διαμονή ή πίστωση 10 USD για Φαγητό και Ποτό ανά διανυκτέρευση για το Μέλος +1**

 

Ασία, Αυστραλία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική, Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική: Καταλύματα χωρίς lounge - 500 Πόντοι ανά Διαμονή ή παροχή Φαγητού και Ποτού ανά Διαμονή ή 10 USD πίστωση για Φαγητό και Ποτό ανά διανυκτέρευση για το Μέλος +1**

 

Καταλύματα με lounge - 500 πόντοι ανά διαμονή και πρωινό στο lounge - εάν το lounge είναι κλειστό, πρωινό στο εστιατόριο ανά διανυκτέρευση για το Μέλος +1

50 USD
AC Hotels, Moxy Hotels

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ευρώπη: 500 Πόντοι ανά Διαμονή ή πίστωση 10 USD για Φαγητό και Ποτό ανά διανυκτέρευση για το Μέλος +1**

 

Ασία, Αυστραλία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική, Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική: 500 πόντοι ανά διαμονή ή παροχή φαγητού και ποτού ανά διαμονή ή 10 $ πίστωση για φαγητό και ποτό ανά διανυκτέρευση διαμονής για μέλος +1**

AC Hotels:

50 USD

Moxy Hotels:  

25 USD

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

500 πόντοι ανά διαμονή ή παροχές για φαγητό και ποτά ανά διαμονή

SpringHill Suites, Residence Inn:

50 USD

Fairfield, TownePlace Suites:

25 USD

Four Points, Aloft 500 πόντοι ανά διαμονή ή παροχές για φαγητό και ποτό ανά διαμονή ή πρωινό σε εστιατόριο ανά διανυκτέρευση διαμονής για μέλος +1

Four Points:

50 USD

Aloft: 25 USD
Protea Hotels, Four Points Express 500 πόντοι ανά διαμονή ή πρωινό σε εστιατόριο ανά διανυκτέρευση για το μέλος +1

Protea:

50 USD

Four Points Express: 25 $
City Express – τοποθεσίες City Centro Πρωινό στο εστιατόριο ανά διανυκτέρευση για το μέλος +1 25 USD
Element 500 πόντοι ανά διαμονή ή παροχές για φαγητό και ποτό ανά διαμονή 25 USD

*Τα συμμετέχοντα καταλύματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό τους νόμισμα.

** Η πίστωση των 10 USD για φαγητό και ποτά ανά διανυκτέρευση είναι για το μέλος. Μια επιπλέον πίστωση 10 USD για φαγητό και ποτά ανά διανυκτέρευση παρέχεται για έναν (1) επισκέπτη που διαμένει στο ίδιο δωμάτιο με το μέλος. Η πίστωση των 10 USD ανά διανυκτέρευση δεν αθροίζεται κατά τη διάρκεια της διαμονής. Για παράδειγμα, ένα μέλος που δεν χρησιμοποιεί την πίστωση των 10 USD μία ημέρα δεν λαμβάνει 20 USD για χρήση την επόμενη ημέρα.

iv. Εγγυημένη Πρόσβαση στο Lounge. Το μέλος συν ένας επισκέπτης που μένει στο ίδιο δωμάτιο έχει πρόσβαση στα Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club Lounge (συλλογικά, «Lounge» ή «Πρόσβαση στο Lounge») κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας τους στα JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection και Renaissance Hotels. Εξαιρούνται τα θέρετρα στα JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection και Renaissance Hotels. Στα Delta Hotels χωρίς Signature Club Lounge, ως εγκεκριμένη εναλλακτική λύση, το μέλος θα έχει πρόσβαση στο Elite Pantry. Η πρόσβαση στο lounge προσφέρεται στα καταλύματα Courtyard με Lounge, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για πρόσβαση στο lounge όπου ο αριθμός των επισκεπτών είναι μεγαλύτερος από το μέλος συν ένα ακόμη άτομο (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών). Οι παροχές lounge μπορεί να περιλαμβάνουν ελαφριά σνακ και ευρωπαϊκό πρωινό καθημερινά. Η πρόσβαση στο lounge δεν παρέχεται στις ακόλουθες επωνυμίες: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club και στο The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Αυτό το προνόμιο ισχύει μόνο για το ένα (1) δωμάτιο στο οποίο διαμένει το μέλος Platinum Elite.

 

Α. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά: Όταν το lounge ενός συμμετέχοντος καταλύματος είναι κλειστό ή το κατάλυμα δεν διαθέτει lounge ή εγκεκριμένη εναλλακτική λύση, το κατάλυμα θα προσφέρει καθημερινά ευρωπαϊκό πρωινό στο εστιατόριο για το μέλος συν έναν (1) επισκέπτη ή το μέλος μπορεί να επιλέξει 750 πόντους ανά διανυκτέρευση διαμονής. Στην Ευρώπη: Τα συμμετέχοντα καταλύματα χωρίς lounge ή εγκεκριμένη εναλλακτική προσφέρουν πρωινό καθημερινά στο εστιατόριο για το μέλος συν έναν (1) επισκέπτη ή το μέλος μπορεί να επιλέξει 750 πόντους ανά διανυκτέρευση διαμονής. Αυτό το προνόμιο ισχύει για τις ακόλουθες επωνυμίες (εξαιρούνται τα θέρετρα): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection και Renaissance Hotels. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, τα ακόλουθα καταλύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρέχουν δωρεάν ευρωπαϊκό πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου σε περίπτωση που το lounge είναι κλειστό, αλλά προσφέρουν 1.000 πόντους αντί για πρωινό. Αυτά τα καταλύματα είναι τα εξής:

 • The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection
 • The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection
 • Boston Marriott Copley Place
 • Boston Marriott Long Wharf
 • Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile
 • JW Marriott Essex House New York City
 • JW Marriott New Orleans
 • JW Marriott San Francisco Union Square
 • JW Marriott Washington, DC
 • The Lexington Hotel, Autograph Collection
 • Monterey Marriott
 • New York Marriott Marquis®
 • Philadelphia Marriott Downtown
 • Renaissance Boston Waterfront Hotel
 • Renaissance Chicago Downtown Hotel
 • Renaissance Los Angeles Airport Hotel
 • Renaissance New York Midtown Hotel
 • Renaissance New York Times Square Hotel
 • Marriott Marquis San Diego Marina

Β. Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά σε καταλύματα Courtyard με lounge, προσφέρεται πρωινό στο εστιατόριο για το μέλος συν έναν (1) επισκέπτη, όταν το lounge είναι κλειστό.

 

Γ. Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.γ., εάν δεν διατίθεται Πρόσβαση στο Lounge (ή οι εναλλακτικές ή οι εξαιρέσεις, όπως περιγράφονται πιο πάνω), τα Platinum Elite Μέλη θα λάβουν 100 USD ως αποζημίωση για την ταλαιπωρία. Τα συμμετέχοντα καταλύματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμά τους. Αυτή η εγγύηση προσφέρεται στις ακόλουθες επωνυμίες: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels και Renaissance Hotels.

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ LOUNGE

 

 

Συμμετέχουσες Επωνυμίες

 

Προσφορά Lounge Αποζημίωση Επισκεπτών*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(Τα Θέρετρα εξαιρούνται)
Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς: Εάν το Lounge είναι κλειστό ή το κατάλυμα δεν διαθέτει Lounge ή εγκεκριμένη εναλλακτική λύση, το κατάλυμα θα προσφέρει ευρωπαϊκό πρωινό σε εστιατόριο καθημερινά για το Μέλος +1 ή το Μέλος μπορεί να επιλέξει 750 Πόντους ανά διανυκτέρευση

Ευρώπη: Καταλύματα χωρίς Lounge ή εγκεκριμένη εναλλακτική, προσφέρουν πρωινό σε εστιατόριο καθημερινά για το Μέλος +1 ή το Μέλος μπορεί να επιλέξει 750 Πόντους ανά διανυκτέρευση
Παγκοσμίως: 100 USD εάν δεν προσφερθεί ευρωπαϊκό πρωινό ή εναλλακτική ευρωπαϊκού πρωινού στο Μέλος

Courtyard

(Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με Lounge)

Εάν το lounge είναι κλειστό, το συμμετέχον κατάλυμα θα προσφέρει πρωινό στο εστιατόριο για το μέλος και 1 ακόμη άτομο Δ/Ι

Sheraton, Le Méridien, Westin

(Περιλαμβάνονται θέρετρα)

Δεν προσφέρεται εναλλακτική όταν το Lounge είναι κλειστό Δ/Ι

*Τα συμμετέχοντα καταλύματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό τους νόμισμα.

 

v. Check-out αργά στις 4 μ.μ.. Τα μέλη Platinum Elite και άνω μπορούν να κάνουν check-out αργά μέχρι τις 4 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος. Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν check-out αργά, όταν κάνουν κράτηση μέσω του κεντρικού συστήματος κρατήσεων, κατά το check-in, μέσω της εφαρμογής για κινητά (όπου είναι διαθέσιμη) ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Στο Apartments by Marriott Bonvoy, τα μέλη Platinum Elite και άνω έχουν εγγύηση για check out αργά μέχρι τις 2 μ.μ. τοπική ώρα και μπορούν να ζητήσουν check out έως τις 4 μ.μ. τοπική ώρα, βάσει διαθεσιμότητας. Αυτό το προνόμιο είναι εγγυημένο σε όλα τα συμμετέχοντα καταλύματα, εκτός από τα θέρετρα και τα συνεδριακά ξενοδοχεία, και τα Design Hotels, όπου βασίζεται στη διαθεσιμότητα. Τα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale και Ritz-Carlton Reserve εξαιρούνται από αυτό το προνόμιο.

 

vi. Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής 50 διανυκτερεύσεων. Τα επιλέξιμα μέλη (μέλη Platinum Elite και άνω) που έχουν κερδίσει πενήντα (50) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης σε ένα ημερολογιακό έτος («Επιλέξιμη Περίοδος») δικαιούνται να λάβουν ένα (1) επιπλέον προνόμιο (ένα «Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής 50 διανυκτερεύσεων») από τη λίστα των διαθέσιμων προνομίων στο choice-benefit.marriott.com↗ όπως αναγράφονται παρακάτω:

 

Επιλογές Platinum Elite Ετήσιου Προνομίου Επιλογής 50 Διανυκτερεύσεων:

 

Πέντε (5) επιβραβεύσεις Nightly Upgrade

Έκπτωση 1.000 USD για Κρεβάτι από Καταστήματα Λιανικής της Επωνυμίας Marriott

Φιλανθρωπική Δωρεά 100 USD

Δώρο το Silver Elite Status για έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας

Πέντε (5) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης

Η λίστα των Ετήσιων Προνομίων Επιλογής 50 διανυκτερεύσεων στο choice-benefit.marriott.com↗ υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Τα επιλέξιμα μέλη πρέπει να κάνουν την επιλογή του Ετήσιου Προνομίου Επιλογής στο choice-benefit.marriott.com↗ έως τις 11:59 μ.μ. Ανατολική Ζώνη Ώρας ΗΠΑ στις 7 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την ισχύουσα επιλέξιμη περίοδο. Η επιλογή του Ετήσιου Προνομίου Επιλογής δεν μπορεί να γίνει μέσω της Υποστήριξης Μελών. Όλες οι επιλογές Ετήσιων Προνομίων Επιλογής 50 διανυκτερεύσεων είναι τελικές και δεν επιτρέπονται οι αλλαγές μετά την πραγματοποίησή τους. Σε περίπτωση που ένα επιλέξιμο μέλος δεν επιλέξει Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής 50 διανυκτερεύσεων έως την καταληκτική ημερομηνία στις 11:59 μ.μ. Ανατολική Ζώνη Ώρας ΗΠΑ στις 7 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την ισχύουσα επιλέξιμη περίοδο, το μέλος θα λάβει το προνόμιο των πέντε (5) επιβραβεύσεων Nightly Upgrade («Επιβραβεύσεις Nightly Upgrade» μεμονωμένα, «Επιβράβευση Nightly Upgrade») ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής 50 διανυκτερεύσεων.

Α. Επιβραβεύσεις Nightly Upgrade. Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade (πρώην επιβραβεύσεις Suite Night Awards™) μπορούν να εξαργυρωθούν για εκ των προτέρων επιβεβαιώσιμες αναβαθμίσεις για επιλεγμένα Premium δωμάτια ή σουίτες ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω για τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade:

 

(1) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αποκτήθηκαν. Για παράδειγμα, με 50 ή 75 διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις το 2024 και πέντε (5) επιβραβεύσεις Nightly Upgrade ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής του μέλους, οι πέντε (5) επιβραβεύσεις Nightly Upgrade θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

 

(2) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για επιλέξιμες επί πληρωμή διαμονές στο πλαίσιο του προγράμματος αφοσίωσης, καθώς και για Διαμονές με Εξαργύρωση Επιβράβευσης.

 

(3) Ένα μέλος ενδέχεται να ζητήσει να χρησιμοποιήσει τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade στους ιστότοπους της Marriott ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την Υποστήριξη Μελών.

 

(4) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για δωμάτια Premium και σουίτες, όπως ορίζονται από το συμμετέχον κατάλυμα. Ορισμένοι τύποι σουιτών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι για χρήση με τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade.

 

(5) Η χρήση της επιβράβευσης Nightly Upgrade βασίζεται στη διαθεσιμότητα της σουίτας ή του δωματίου Premium. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας αρχίζει τρεις (3) ημέρες πριν από την άφιξη. Εάν η διαθεσιμότητα δεν επιβεβαιωθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την άφιξη, η διαθεσιμότητα ελέγχεται κάθε μέρα πριν από την άφιξη έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος μία (1) ημέρα πριν από την άφιξη. Εάν εκείνη τη στιγμή οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade πιστώνονται στον λογαριασμό του μέλους.

 

(6) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν είναι επαρκείς στον λογαριασμό του μέλους, ώστε να εφαρμόζεται μία (1) σε κάθε διανυκτέρευση της κράτησης. Για κάθε δωμάτιο ανά διανυκτέρευση απαιτείται μία επιβράβευση Nightly Upgrade.

 

(7) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade είναι απαραίτητες για κάθε διανυκτέρευση της διαμονής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διανυκτερεύσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν «δωρεάν».

 

(8) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να δοθούν ως δώρο ή να χρησιμοποιηθούν ως μέρος κράτησης πολλαπλών δωματίων. Ωστόσο, ένα μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade για επιπλέον κρατήσεις μονόκλινων δωματίων κατά τη διάρκεια της διαμονής του, εφόσον το μέλος είναι παρόν για τη διαμονή και οι υπόλοιπες κρατήσεις γίνονται στο όνομά του.

 

(9) Τα μέλη που πραγματοποιούν ξεχωριστές κρατήσεις για διαδοχικές διανυκτερεύσεις, οι οποίες προηγούνται ή ακολουθούν μια κράτηση που έχει επιβεβαιώσει τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade, θα πρέπει να αλλάξουν δωμάτια σε επιβεβαιωμένο τύπο δωματίου κάθε διανυκτέρευσης (ή διανυκτερεύσεων) όπου δεν χρησιμοποιείται η επιβράβευση Nightly Upgrade.

 

(10) Εάν ένα συμμετέχον κατάλυμα προσφέρει πολλές επιλογές δωματίων για την επιβράβευση Nightly Upgrade, μόλις γίνει η επιλογή σουίτας / δωματίου Premium, η επιλογή μπορεί να αλλάξει έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος μία (1) ημέρα πριν από την άφιξη, δεδομένου ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η επιβράβευση Nightly Upgrade.

 

(11) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade διέπονται από πολιτικές αίτησης, κράτησης, ακύρωσης και τροποποίησης οι οποίες ισχύουν επιπλέον –αλλά είναι και εντελώς ξεχωριστές– των πολιτικών κράτησης, ακύρωσης και τροποποίησης των κρατήσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται.

 

(α) Τα αιτήματα για τη χρήση των επιβραβεύσεων Nightly Upgrade σε μια κράτηση μπορούν να υποβληθούν έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος μία (1) ημέρα πριν από την άφιξη.

 

(β) Τα αιτήματα για ακύρωση χρήσης των μη επιβεβαιωμένων επιβραβεύσεων Nightly Upgrade μπορούν να υποβληθούν έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος μία (1) ημέρα πριν από την άφιξη.

 

(γ) Οι επιβεβαιωμένες επιβραβεύσεις Nightly Upgrade μπορούν να ακυρωθούν έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος μία (1) ημέρα πριν από την άφιξη μόνο εάν ακυρωθεί ολόκληρη η κράτηση.

 

(δ) Μόλις επιβεβαιωθούν οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade, το μέλος πρέπει να ακυρώσει ολόκληρη την κράτηση ώστε να λάβει πίστωση για όλες τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade. Η ακύρωση μιας επιβεβαιωμένης κράτησης με επιβράβευση Nightly Upgrade μετά τις 2 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος μία (1) ημέρα πριν από την άφιξη θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση όλων των επιβραβεύσεων Nightly Upgrade που ισχύουν για το σύνολο της κράτησης.

 

(ε) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε μια κράτηση, όταν έχει γίνει άφιξη της κράτησης σε ένα συμμετέχον κατάλυμα.

 

(στ) Εάν ένα μέλος αποχωρήσει νωρίτερα από την κράτησή του, τυχόν επιβραβεύσεις Nightly Upgrade που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και που έχουν επιβεβαιωθεί για τη διαμονή θα εκπίπτουν.

 

(ζ) Εάν ένα μέλος επιθυμεί να παρατείνει τη διαμονή του και έχει αρκετές επιβραβεύσεις Nightly Upgrade για να καλύψει την παράταση, πρέπει να κάνει ξεχωριστή κράτηση για τις επιπλέον διανυκτερεύσεις και να ζητήσει να χρησιμοποιήσει τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade στους ιστότοπους της Marriott ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Μελών. Το αίτημα για την επιβράβευση Nightly Upgrade δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στο συμμετέχον κατάλυμα. Η χρήση της επιβράβευσης Nightly Upgrade βασίζεται στη διαθεσιμότητα της σουίτας ή του premium δωματίου. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας ξεκινά τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της ξεχωριστής κράτησης και έως τις 2 μ.μ. τοπική ώρα του συμμετέχοντος καταλύματος, μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη της ξεχωριστής κράτησης. Τα μέλη που κάνουν ξεχωριστές κρατήσεις για διαδοχικές διανυκτερεύσεις που προηγούνται ή ακολουθούν μια κράτηση που έχει επιβεβαιώσει τις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν δωμάτιο.

 

(12) Δεν συμμετέχουν όλα τα συμμετέχοντα καταλύματα στις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade. Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade δεν μπορούν να εξαργυρωθούν στις ακόλουθες επωνυμίες: Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, The Ritz-Carlton Yacht Collection, στα συμμετέχοντα Design Hotels, Marriott Executive Apartments, All-Inclusive Resorts, The Cosmopolitan of Las Vegas, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, και στο The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Ως μέρος των εξαιρέσεων που περιγράφονται στους Όρους MGM Collection with Marriott Bonvoy (βλ. Ενότητα 1.2.α.xxxvii), το MGM Collection with Marriott Bonvoy δεν συμμετέχει επίσης στις επιβραβεύσεις Nightly Upgrade. Επιπλέον, οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε καταλύματα που δεν συμμετέχουν στο Marriott Bonvoy.

 

(13) Οι επιβραβεύσεις Nightly Upgrade θα προστίθενται στον λογαριασμό του μέλους εντός 48 ωρών από την στιγμή που θα επιλέξει ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής τις πέντε (5) επιβραβεύσεις Nightly Upgrade.

 

B. Έκπτωση 1.000 USD για Κρεβάτι από Καταστήματα Λιανικής της Επωνυμίας Marriott.

 

(1) Όταν το επιλέξιμο μέλος επιλέξει την έκπτωση των 1.000 $ (ή του αντίστοιχου ποσού ανάλογα με το νόμισμα) για κρεβάτι από κατάστημα λιανικής της επωνυμίας Marriott, ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής, το μέλος θα λάβει έναν κωδικό προσφοράς που μπορεί να εξαργυρωθεί για έκπτωση 1.000 $ επί της συνολικής τιμής λιανικής για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στρώματα και βάσεις κρεβατιού:

 

(2) Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 USD δεν επιστρέφεται και δεν μεταβιβάζεται.

 

(3) Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να πωληθεί και δεν έχει χρηματική αξία. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι του Προγράμματος Αφοσίωσης έχουν υποψίες ότι η χρήση ή η εξαργύρωση του κωδικού προωθητικής ενέργειας ήταν λανθασμένη, δόλια, παράνομη ή παραβιάζει του παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τους Κανόνες του Προγράμματος για την έκπτωση 1.000 USD, διατηρούν το δικαίωμα να παρακρατήσουν ή να αφαιρέσουν τον κωδικό προωθητικής ενέργειας ή την αντίστοιχη πίστωση. Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας μπορεί να λήξει ή να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ευθύνη έναντι του Προγράμματος Αφοσίωσης. Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο και νόμιμο σκοπό και σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος. Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας θεωρείται άκυρος όπου απαγορεύεται από τον νόμο. Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας ισχύει μόνο για μία αγορά.

 

(4) Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 USD δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές. Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 USD προορίζεται για μία χρήση και δεν μεταβιβάζεται. Μόνο το επιλέξιμο μέλος που επέλεξε να λάβει την έκπτωση 1.000 USD για κρεβάτι από κατάστημα λιανικής της επωνυμίας Marriott ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής θα μπορεί να εξαργυρώσει τον κωδικό προωθητικής ενέργειας.

 

(5) Για να εξαργυρώσετε τον κωδικό προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 USD σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής της επωνυμίας Marriott, καλέστε έναν από τους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου, με βάση τη χώρα διαμονής σας. Να έχετε εύκαιρους τον κωδικό προωθητικής ενέργειας και τον αριθμό λογαριασμού μέλους.

 

 • Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλέστε το +1 (800) 311-0708, από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9 π.μ. και 10 μ.μ. ET και Σάββατο και Κυριακή μεταξύ 9 π.μ. και 4 μ.μ. ET.
 • Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, καλέστε το +33 1 41 51 51 53, από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9 π.μ. και 7 μ.μ. CET.
 • Στην Ασία (εκτός από την ηπειρωτική Κίνα), την Αυστραλία, τα νησιά του Ειρηνικού, καλέστε το +86 21666 08330, από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9 π.μ. και 6 μ.μ. CST.
 • Στην ηπειρωτική Κίνα, καλέστε το +86 40 0627 6876, από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9 π.μ. και 6 μ.μ. CST.

(6) Πριν από την αποστολή των σχετικών προϊόντων με την επωνυμία μας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει ότι το άτομο που εξαργυρώνει τον κωδικό προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 USD είναι το μέλος που έχει αποκτήσει το Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής.

 

(7) Η αποστολή δεν περιλαμβάνεται και διαφέρει ανά περιοχή. Ο σκελετός του κρεβατιού δεν περιλαμβάνεται και δεν υπόκειται στον κωδικό προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 USD.

 

(8) Ο κωδικός προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 $ σε στρώμα και βάση κρεβατιού σε καταστήματα λιανικής της επωνυμίας Marriott ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αποκτήθηκε το Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής. Για παράδειγμα, ένα επιλέξιμο μέλος που πληροί τις προϋποθέσεις για Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής το 2024 και επιλέγει τον κωδικό προωθητικής ενέργειας για έκπτωση 1.000 $, το 2025 πριν από την προθεσμία της 7ης Ιανουαρίου, θα έχει προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να πραγματοποιήσει μια αγορά.

 

Γ. Φιλανθρωπική Δωρεά 100 USD. Ένα επιλέξιμο Μέλος (Platinum Elite ή ανώτερο) που έχει κερδίσει πενήντα (50) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης και ένα επιλέξιμο Μέλος (Titanium Elite ή ανώτερο) που έχει κερδίσει εβδομήντα πέντε (75) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης ετησίως μπορεί να επιλέξει τη φιλανθρωπική δωρεά ύψους 100 USD ως Ετήσια Επιλογή Προνομίου και να επιλέξει ένα από τα πιο κάτω:

 

(1) Δωρεά 100 USD στο Arne M. Sorenson Hospitality Fund - Η δωρεά 100 USD από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης Marriott Bonvoy® στο Ταμείο των ΗΠΑ για το Arne M. Sorenson Hospitality Fund δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα για τα επιλέξιμα μέλη Marriott Bonvoy Elite που θα επιλέξουν αυτήν τη δωρεά ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης δεν μπορεί να κατευθύνει ή με άλλον τρόπο να εγγυηθεί πώς το Arne M. Sorenson Hospitality Fund θα δαπανήσει τη δωρεά των 100 USD. Όλα τα ποσά μεταφέρονται από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης στο Ταμείο των ΗΠΑ για το Arne M. Sorenson Hospitality Fund↗.

 

(2) Δωρεά 100 USD στη UNICEF, d/b/a «UNICEF USA» - Η δωρεά ύψους 100 USD από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης Marriott Bonvoy® προς το Ταμείο των ΗΠΑ για τη UNICEF, d/b/a «UNICEF USA» δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα για τα επιλέξιμα Μέλη Marriott Bonvoy Elite που θα επιλέξουν αυτήν τη δωρεά ως Ετήσια Επιλογή Προνομίου. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης δεν μπορεί να κατευθύνει ή με άλλον τρόπο να εγγυηθεί πώς η UNICEF USA ή η UNICEF θα δαπανήσουν τη δωρεά των 100 USD. Όλα τα ποσά μεταφέρονται από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης στο Ταμείο των ΗΠΑ για τη UNICEF↗.  Η UNICEF δεν υποστηρίζει καμία εταιρεία, επωνυμία, προϊόν ή υπηρεσία.

 

(3) Δωρεά 100 USD στο World Wildlife Fund, Inc. - Η δωρεά 100 USD από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης Marriott Bonvoy® προς το World Wildlife Fund, Inc. δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα για τα επιλέξιμα μέλη Marriott Bonvoy Elite που θα επιλέξουν αυτήν τη δωρεά ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής. Το Πρόγραμμα Αφοσίωσης δεν μπορεί να κατευθύνει ή με άλλον τρόπο να εγγυηθεί πώς το World Wildlife Fund θα δαπανήσει τη δωρεά των 100 USD. Όλα τα ποσά μεταφέρονται από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης στο World Wildlife Fund↗. Η επωνυμία και το έμβλημα του World Wildlife Fund χρησιμοποιούνται με την άδειά του, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έγκριση, ρητή ή σιωπηρή, οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, εταιρείας, γνώμης ή πολιτικής θέσης. Τα σύμβολα WWF® και ©1986 Panda ανήκουν στο WWF. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

 

Δ. Δώρο το Elite Status σε Τρίτους.

 

(1) Ένα επιλέξιμο Μέλος (Platinum Elite ή ανώτερο) με πενήντα (50) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης ετησίως μπορεί να κάνει δώρο το Silver Elite Status και ένα επιλέξιμο Μέλος (Titanium Elite ή ανώτερο) με εβδομήντα πέντε (75) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης μπορεί να κάνει δώρο το Gold Elite Status (βλ. Ενότητα 4.3.δ (iii)).

 

(2) Το Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής για την παροχή του Elite status μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε Μέλος που δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ιδιότητα μέλους Elite εντός του τρέχοντος Επιλέξιμου Έτους Status, όπως ορίζεται στην Ενότητα 4.2.ε.

 

(3) Η κατάσταση λογαριασμού του μέλους στο οποίο χορηγείται το προνόμιο Elite Status θα ενημερώνεται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της επιβεβαίωσης της επιλογής του παραλήπτη. Αυτό το μέλος θα είναι μέλος Elite για τουλάχιστον ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Για παράδειγμα, εάν ένα μέλος λάβει το προνόμιο Silver Elite Status πριν από τις 7 Ιανουαρίου 2025, θα γίνει Silver Elite μέλος για το υπόλοιπο του 2024 (ανάλογα με την ημερομηνία επιλογής του Ετήσιου Προνομίου Επιλογής), όλο το 2025 και τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026.

 

(4) Η ελάχιστη προϋπόθεση για το Elite status πρέπει να επιτευχθεί το επόμενο Επιλέξιμο Ημερολογιακό Έτος (2025 στο παραπάνω παράδειγμα), για να διατηρήσει το μέλος το Elite status κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος (2026 στο παραπάνω παράδειγμα). Διαφορετικά, το μέλος θα υποβαθμιστεί στο επόμενο status τον Μάρτιο του ημερολογιακού έτους που έπεται αυτού του επόμενου Έτους Επιλέξιμου Status (2026 στο πιο πάνω παράδειγμα). 

 

(5) Σε καμία περίπτωση το Πρόγραμμα Αφοσίωσης δεν θα παρέχει τα στοιχεία του μέλους ή προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε μέλους στο μέλος που παρέχει δώρο το Elite Status ή του αποδέκτη του δώρου Elite Status προς διευκόλυνση εκπλήρωσης αυτού του προνομίου.

 

(6) Εάν ο επιθυμητός αποδέκτης του δώρου Elite Status δεν είναι επί του παρόντος Μέλος, ο επιθυμητός αποδέκτης πρέπει να εγγραφεί στη διεύθυνση marriottbonvoy.com/join προκειμένου να λάβει ως δώρο το προνόμιο status.

E. Πέντε Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης.

 

(1) Όταν ένα επιλέξιμο Μέλος επιλέξει τις Πέντε Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης ως Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής, οι πέντε (5) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης θα πιστωθούν στον Λογαριασμό του Μέλους. Αυτές οι Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης προσμετρούνται για την επίτευξη του Elite status και του Lifetime Elite status. Οι Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης και το Elite status υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 4.2.β.

 

(2) Οι πέντε (5) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης θα εμφανίζονται στον Λογαριασμό Μέλους εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της επιβεβαίωσης της Ετήσιας Επιλογής Προνομίου.

 

(3) Οι Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης που απονέμονται σε ένα επιλέξιμο μέλος ως Ετήσια Επιλογή Προνομίου μέλους, θα απονεμηθούν στο Έτος Επιλέξιμου Status για το οποίο αποκτήθηκαν οι Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης, ανεξάρτητα από το πότε επιλέγει το μέλος τις πέντε Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης ως Ετήσια Επιλογή Προνομίου. Για παράδειγμα, ένα επιλέξιμο μέλος που πληροί τις προϋποθέσεις για Ετήσιο Προνόμιο Επιλογής το 2024 και επιλέγει πέντε Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης το 2025 πριν από την προθεσμία της 7ης Ιανουαρίου, θα λάβει την πίστωση αυτών των διανυκτερεύσεων συνολικά το 2024.

 

vii. Εγγυημένος τύπος δωματίου. Η εγγυημένη προτεραιότητα για τον τύπο δωματίου που ζητάτε στις συμμετέχουσες επωνυμίες που αναφέρονται πιο κάτω, όταν το επίπεδο Elite που πληροί τις προϋποθέσεις και η συγκεκριμένη προτίμησή σας αναφέρονται στην κράτηση για τη διαμονή σας (μαξιλάρι, τοποθεσία δωματίου, επιπλέον κρεβάτι, κούνια κ.λπ. δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση). Ένα μέλος Platinum Elite ή ανώτερο που κάνει κράτηση την ίδια ημέρα που σκοπεύει να φτάσει στο κατάλυμα δεν δικαιούται να λάβει το προνόμιο του εγγυημένου τύπου δωματίου. Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ευρώπης: Μπορεί επίσης να δοθεί προτεραιότητα στις προτιμήσεις καπνίσματος/μη καπνίσματος, βάσει διαθεσιμότητας. Τα ακριβή μεγέθη κρεβατιού ενδέχεται να διαφέρουν και μόνο τα μέλη Titanium και Ambassador Elite θα έχουν εγγυημένη προτεραιότητα για τον τύπο κρεβατιού και δωματίου που ζητούν. Το προνόμιο εγγυημένου τύπου δωματίου δεν καλύπτει τις αναβαθμίσεις δωματίων. Ο εγγυημένος τύπος δωματίου δεν είναι διαθέσιμος στα The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels, και στο The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Ο εγγυημένος τύπος δωματίου προσφέρεται στις ακόλουθες επωνυμίες: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites και Element.

 

viii. Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.γ. τα Platinum Elite Μέλη και ανώτερα, δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση προνομίου Εγγυημένου Τύπου Δωματίου σε οποιαδήποτε Συμμετέχουσα Επωνυμία αναφέρεται πιο πάνω.

 

A. Εάν ένα Συμμετέχον Κατάλυμα δεν μπορεί να εκπληρώσει το προνόμιο αυτού του Εγγυημένου Τύπου Δωματίου, τα Platinum Elite Μέλη και ανώτερα, θα λάβουν την εξής αποζημίωση (βλ. παρακάτω):

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

 

 

Συμμετέχουσες Επωνυμίες

 

Αποζημίωση Επισκεπτών*
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 100 USD
AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn 50 USD
Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, TownePlace Suites, Element 25 USD

*Τα Συμμετέχοντα Καταλύματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό τους νόμισμα.

 

ix. Ειδική Υποστήριξη Elite Support για Platinum Elite Μέλη (Μόνο Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς: (800) 228-2100)

 

4.3.δ. Προνόμια Μέλους Marriott Bonvoy Titanium Elite. Εκτός από όλα τα προνόμια που έχουν τα Platinum Elite Μέλη, τα Titanium Elite Μέλη και ανώτερα δικαιούνται να λάβουν τα ακόλουθα προνόμια:

 

i. 75% Μπόνους Πόντοι. Οι Μπόνους Πόντοι ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής Elite και υπολογίζονται με βάση τους βασικούς Πόντους που κερδίζετε κατά τη διάρκεια μιας διαμονής. Διατίθεται σε Elite Μέλη σε όλες τις Συμμετέχουσες Επωνυμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα 1.2.α.

 

ii. Εγγυημένη Διαθεσιμότητα 48 Ωρών. Περιορίζεται στο προσωπικό δωμάτιο του Titanium Elite Μέλους. Εγγυημένη διαθεσιμότητα δωματίου για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την άφιξη και διατίθεται όταν ένα Συμμετέχον Κατάλυμα έχει εξαντληθεί, εάν έχει γίνει κράτηση για το δωμάτιο έως τις 3 μ.μ. τοπική ώρα, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την άφιξη, σε όλα τα Συμμετέχοντα Καταλύματα εκτός από ξενοδοχεία θέρετρα, καταλύματα Design Hotels, Ritz-Carlton Reserve, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, και το The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Η εγγυημένη διαθεσιμότητα σαράντα οκτώ (48) ωρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένες περιορισμένες ημερομηνίες (π.χ. ειδικές εκδηλώσεις). Δεν ισχύουν τα προνόμια της Βελτιωμένης Αναβάθμισης Δωματίου. Το προνόμιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διαμονές με εξαργύρωση επιβράβευσης ή οποιουδήποτε είδους τιμές προωθητικών ενεργειών ή εκπτώσεων. Το μέλος πρέπει να πληρώσει την ισχύουσα τιμή κατά τη στιγμή της κράτησης και πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις διάρκειας διαμονής. Για Apartments by Marriott Bonvoy, ισχύει εγγυημένη διαθεσιμότητα 48 ωρών μόνο για τα standard δωμάτια. Για τις σουίτες Residence Inn και TownePlace, η εγγυημένη διαθεσιμότητα 48 ωρών ισχύει μόνο για δωμάτια στούντιο.

 

 

 

iii. Ετήσια Επιλογή Προνομίου 75 διανυκτερεύσεων. Τα επιλέξιμα μέλη (Titanium Elite και ανώτερα) με εβδομήντα πέντε (75) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης σε ένα ημερολογιακό έτος («Επιλέξιμη Περίοδος») δικαιούνται να λάβουν ένα (1) επιπλέον προνόμιο (μια «Ετήσια Επιλογή Προνομίου 75 διανυκτερεύσεων») από τη λίστα των διαθέσιμων προνομίων στον ιστότοπο choice-benefit.marriott.com όπως αναγράφονται παρακάτω:

 

 

Επιλογές Titanium Elite Ετήσιας Επιλογής Προνομίων 75 Διανυκτερεύσεων:

 

Πέντε (5) επιβραβεύσεις Nightly Upgrade
Έκπτωση 1.000 USD για Κρεβάτι από Καταστήματα Λιανικής της Επωνυμίας Marriott
Φιλανθρωπική Δωρεά 100 USD
Δώρο το Gold Elite Status για έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας
Πέντε (5) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης
Μία (1) Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης

 

Η λίστα της Ετήσιας Επιλογής Προνομίων 75 διανυκτερεύσεων στο choice-benefit.marriott.com υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Τα επιλέξιμα μέλη πρέπει να κάνουν την επιλογή της Ετήσιας Επιλογής Προνομίου στο choice-benefit.marriott.com έως τις 11:59 μ.μ. Ανατολική Ζώνη Ώρας ΗΠΑ στις 7 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την ισχύουσα επιλέξιμη περίοδο. Η επιλογή του Ετήσιου Προνομίου Επιλογής δεν μπορεί να γίνει μέσω της Υποστήριξης Μελών. Όλες οι επιλογές Ετήσιας Επιλογής Προνομίου 75 διανυκτερεύσεων είναι τελικές και δεν επιτρέπονται οι αλλαγές μετά την πραγματοποίησή τους. Σε περίπτωση που ένα επιλέξιμο μέλος δεν επιλέξει την Ετήσια Επιλογή Προνομίου 75 διανυκτερεύσεων έως την καταληκτική ημερομηνία στις 11:59 μ.μ. Ανατολική Ζώνη Ώρας ΗΠΑ στις 7 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την ισχύουσα Επιλέξιμη Περίοδο, το μέλος θα λάβει πέντε (5) επιβραβεύσεις Nightly Upgrade ως Ετήσια Επιλογή Προνομίου 75 διανυκτερεύσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για κάθε επιλογή Ετήσιου Προνομίου Επιλογής 75 διανυκτερεύσεων παρατίθενται στην ενότητα 4.3.γ.(vi), εκτός από τα ακόλουθα:

 

A. Μία Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης.
 

(1) Η Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης (με ανώτατη εξαργύρωση τους 40.000 πόντους) πρέπει να εξαργυρωθεί για διαμονή που προκύπτει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αποκτήθηκε το επιπλέον προνόμιο (π.χ. εάν το προνόμιο αποκτήθηκε το 2024, η διορία για την εξαργύρωση είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2025).

 

(2) Η Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης θα πιστωθεί στον Λογαριασμό Μέλους εντός δύο (2) εβδομάδων από την στιγμή που θα το επιλέξει ως Ετήσια Επιλογή Προνομίου. Η Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε διαθέσιμο Συμμετέχον Κατάλυμα για μία (1) διανυκτέρευση, με έως και 40.000 Πόντους, για ένα standard δωμάτιο. Τα Μέλη που χρησιμοποιούν την Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης για μια διανυκτέρευση σε κράτηση, έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν ή να αγοράσουν έως και 15.000 Πόντους για να επεκτείνουν την αξία αυτής της Επιβράβευσης Δωρεάν Διανυκτέρευσης.

 

(3) Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης κατά την κράτηση μιας επιλέξιμης διαμονής με επιβράβευση εξαργύρωσης στους ιστότοπους της Marriott ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την Υποστήριξη Μελών, αναφέροντας ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση της Επιβράβευσης Δωρεάν Διανυκτέρευσης. Η Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή να μετατραπεί σε πόντους. Τυχόν Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης που δεν χρησιμοποιείται, θα καταπίπτει. Οι διαμονές και διανυκτερεύσεις με την Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης θα υπολογίζονται για την απόκτηση επιπέδου μέλους Elite. Οι Επιβραβεύσεις Δωρεάν Διανυκτέρευσης μπορούν να εφαρμοστούν σε υπάρχουσες διαμονές επί πληρωμή ή σε διαμονές με εξαργύρωση επιβράβευσης.

 

(4) Η Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης περιλαμβάνει όλους τους ισχύοντες φόρους. Ωστόσο, το Μέλος μπορεί να είναι υπεύθυνο για την πληρωμή πρόσθετων υποχρεωτικών τελών θέρετρου στα Συμμετέχοντα Καταλύματα στα οποία ισχύουν τέλη θέρετρου.

 

(5) Η Επιβράβευση Δωρεάν Διανυκτέρευσης ενδέχεται να ακυρωθεί σύμφωνα με την τυπική πολιτική εγγύησης και ακύρωσης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.2.δ.

 

(6) Ένα επιλέξιμο Μέλος θα πρέπει να ελέγξει την ημερομηνία λήξης της Επιβράβευσης Δωρεάν Διανυκτέρευσης που παρέχεται στον Λογαριασμό του Μέλους.

 

iv. Ειδική Υποστήριξη Elite Support για Titanium Elite Μέλη (Μόνο Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς: (800) 399-4229)


 

4.3.ε. Προνόμια Μέλους Marriott Bonvoy Ambassador Elite. Εκτός από όλα τα προνόμια που έχουν τα Titanium Elite Μέλη, τα Elite Μέλη με 100 Διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και 23.000 USD ετησίως σε Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για ολοκληρωμένες Διαμονές σε μια Περίοδο που πληροί τις προϋποθέσεις (δεν περιλαμβάνονται Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων για Διαμονές κατά το(τα) έτος(η) μετά την Περίοδο που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως για τις προπληρωμένες διαμονές) δικαιούνται να λάβουν τα ακόλουθα προνόμια:

 

i. Υπηρεσία Ambassador. Ένα Ambassador Elite Μέλος μπορεί να συμμετάσχει στην Υπηρεσία Ambassador κατά τη διάρκεια ενός Έτους Επιλέξιμου Status και να συνεχίσει το επόμενο ημερολογιακό έτος. Η Υπηρεσία Ambassador είναι ένα προνόμιο που επιτρέπει σε ένα επιλέξιμο Μέλος να λάβει ορισμένα πρόσθετα προνόμια, όπως περιγράφεται περαιτέρω εδώ.

 

ii. Your24™. Τα Ambassador Elite Μέλη είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στο Your24 κατά τη διάρκεια ενός Έτους Επιλέξιμου Επιπέδου και να συνεχίσουν μέχρι το επόμενο ημερολογιακό έτος. Το Your24 αποτελεί προνόμιο το οποίο επιτρέπει σε ένα επιλέξιμο Μέλος να ζητήσει συγκεκριμένη ώρα άφιξης (check-in) για οποιαδήποτε προσεχή διαμονή σε οποιοδήποτε Συμμετέχον κατάλυμα. Εάν επιβεβαιωθεί η ώρα άφιξης (check-in) που έχει ζητηθεί, η ώρα αναχώρησης (check-out) θα οριστεί για την ίδια ώρα την ημέρα της αναχώρησης.

 

A. Τα προνόμια Your24 μπορούν να ζητηθούν όταν ένα επιλέξιμο Ambassador Elite Μέλος ζητήσει συγκεκριμένη ώρα άφιξης (check-in) και αναχώρησης (check-out) για διαμονή μέσω της Υπηρεσίας Ambassador. Τα προνόμια του Your24 ενδέχεται επίσης να ζητηθούν από ένα Ambassador Elite Μέλος οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 3 μ.μ. (τοπική ώρα του Συμμετέχοντος καταλύματος) δύο (2) ημέρες πριν από την άφιξη για μια σχετική διαμονή, επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Ambassador. Εάν εγκριθεί ένα αίτημα για προνόμια Your24, η Υπηρεσία Ambassador θα συνδεθεί με το Μέλος για να επιβεβαιώσει τις ώρες άφιξης (check-in) και αναχώρησης (check-out).

 

Β. Τα προνόμια του Your24 υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και το σχετικό αίτημα μπορεί να γίνει μόνο σε σχέση με μια διαμονή.

 

Γ. Τα προνόμια Your24 περιορίζονται σε ένα (1) δωμάτιο ανά επιλέξιμο Μέλος ανά Διαμονή, ανεξάρτητα από τον αριθμό δωματίων για τα οποία έχει γίνει κράτηση.

 

Δ. Εάν η ώρα άφιξης (check-in) που έχει εγκριθεί για ένα Ambassador Elite Μέλος είναι μεταξύ 9 π.μ. και 4 μ.μ. (τοπική ώρα του Συμμετέχοντος Καταλύματος), μπορεί να ζητήσει προνόμιο Platinum Elite και ανώτερου επιπέδου για check-out αργά.

 

Ε. Εάν η συγκεκριμένη κατηγορία δωματίου για την οποία έχει γίνει κράτηση από ένα επιλέξιμο μέλος δεν είναι διαθέσιμη κατά την άφιξη (check-in), το Συμμετέχον Κατάλυμα θα τιμήσει το επιβεβαιωμένο αίτημα Your24 παρέχοντας προσωρινά ένα άλλο δωμάτιο και μεταφέροντας κατόπιν τους επισκέπτες στην κατηγορία δωματίου που έχουν κλείσει, μόλις είναι διαθέσιμη.

 

ΣΤ. Τα καταλύματα Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels και The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahamas, και το The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale δεν παρέχουν προνόμια Your24.

 

iii. Επιπλέον προνόμια στο Ritz-Carlton Reserve. Πέραν των πιο πάνω προνομίων, τα Ambassador Elite Μέλη θα λαμβάνουν μία πίστωση θερέτρου 150 USD («Πίστωση Θερέτρου») ανά Διαμονή για κάθε δωμάτιο στο όνομα και στον λογαριασμό του Μέλους. Η Πίστωση Θερέτρου είναι έγκυρη για χρήση έναντι χρεώσεων δωματίου, εκτός από την τιμή δωματίου και τους σχετικούς φόρους. Τα Ambassador Elite Μέλη που διαμένουν με εκπτωτική τιμή ή με τιμή που ήδη περιλαμβάνει πίστωση θερέτρου δεν θα λαμβάνουν την επιπλέον Πίστωση Θερέτρου αξίας 150 USD. Η Πίστωση Θερέτρου δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν αντικαθίσταται και δεν μεταβιβάζεται με μετρητά, δωροκάρτα ή άλλου είδους πίστωση.

5. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ MARRIOTT BONVOY™

5.1 Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy

5.1.α Οι Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy («Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy»), παλαιότερα γνωστές ως «Εκδηλώσεις ανταμοιβών», παρέχουν Πόντους ή Μίλια σε κατάλληλα Μέλη του Προγράμματος αφοσίωσης τα οποία κάνουν κράτηση και διενεργούν ομαδικές συσκέψεις και εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις(«Εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις» και μεμονωμένη «Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις» ή «Εκδήλωση») στα Συμμετέχοντα καταλύματα.

 

5.1.β. Ένα Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης επιλέξιμο να συμμετάσχει σε Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy («Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης» και μεμονωμένα, «Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης») περιλαμβάνει οποιοδήποτε Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης, εκτός εάν είναι:

 

i. έναν κυβερνητικό υπάλληλο, στέλεχος ή οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό κρατικής υπηρεσίας ή τμήματος που πραγματοποιεί κράτηση εκδήλωσης για λογαριασμό της εργοδοτικής οντότητάς του.

 

ii. έναν εργαζόμενο ή κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό κρατικής ή κρατικά ελεγχόμενης οντότητας («ΚΕΟ») που πραγματοποιεί κράτηση εκδήλωσης για λογαριασμό της εργοδοτικής οντότητάς του.

 

iii. έναν διαμεσολαβητή που κάνει κράτηση για μια εκδήλωση για λογαριασμό μη αμερικανικής κυβερνητικής οντότητας ή ΚΕΟ, ή

 

iv. σε Συμμετέχοντα καταλύματα σε Ασία, Αυστραλία και Νησιά του Ειρηνικού, ένας διαμεσολαβητής που κάνει κράτηση για μια εκδήλωση για λογαριασμό οποιασδήποτε κυβερνητικής οντότητας (ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ) ή κρατικά ελεγχόμενης οντότητας («ΚΕΟ»).

 

Κυβερνητικοί υπάλληλοι, στελέχη, υπάλληλοι των ΚΕΟ και όσοι ενεργούν για λογαριασμό κυβερνητικών υπηρεσιών, τμημάτων και ΚΕΟ που πραγματοποιούν κράτηση για εκδήλωση για λογαριασμό της εργοδοτικής οντότητάς τους, καθώς και κράτηση από εμπορικούς διαμεσολαβητές τρίτων για λογαριασμό μιας μη αμερικανικής κυβερνητικής οντότητας ή ΚΕΟ δεν θεωρούνται Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης και δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy.

 

Επιπλέον, για Συμμετέχοντα Καταλύματα σε Ασία, Αυστραλία και Νησιά του Ειρηνικού, διαμεσολαβητές που κάνουν κράτηση για εκδήλωση για λογαριασμό οποιασδήποτε κυβερνητικής οντότητας (ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ) ή ΚΕΟ δεν αποτελούν Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Αφοσίωσης και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy.

 

5.1.γ. Ιδιωτική Συμμετοχή. Μόνο ιδιώτες μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης σύμφωνα με την Ενότητα 1.4.β. αυτών των Κανόνων Προγράμματος και μόνο ιδιώτες μπορούν να συμμετέχουν στις Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy. Καμία εταιρεία ή οργανισμός δεν μπορεί να κατέχει Λογαριασμό στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης και συνεπώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να κερδίζει Πόντους ή Μίλια με τις Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy.

 

5.1.δ. Επιπλέον Προϋποθέσεις. Ένα Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης θα πρέπει να ενημερώνει ότι είναι επιλέξιμο να κερδίζει Πόντους ή Μίλια για οποιεσδήποτε Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πολιτικές δώρων και τις πολιτικές κινήτρων. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της εταιρείας ή του οργανισμού τους σχετικά με τα προγράμματα αφοσίωσης, σύμφωνα με την Ενότητα 1.7.στ. αυτών των Κανόνων Προγράμματος. Ωστόσο, στον βαθμό που τέτοιου είδους πολιτικές δεν είναι συμβατές με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, θα υπερισχύουν οι συγκεκριμένοι Κανόνες Προγράμματος. Τα Μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για ενημέρωση των εργοδοτών, διευθυντών ή/και πελατών τους για τυχόν Πόντους ή Μίλια που απονέμονται σε σχέση με τις Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy.

5.2 Συμμετέχοντα καταλύματα

5.2.α. Συμμετέχουσες επωνυμίες. Οι εκδηλώσεις Marriott Bonvoy ισχύουν σε όλα τα συμμετέχοντα καταλύματα (βλ. Ενότητα 1.2) σε αυτές τις συμμετέχουσες επωνυμίες: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express και Element.

 

5.2.β. Μη συμμετέχοντα καταλύματα. Οι Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy δεν ισχύουν για τις ακόλουθες επωνυμίες: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club, Homes & Villas by Marriott Bonvoy και MGM Collection with Marriott Bonvoy.

 

5.3 Κέρδη

5.3.α. Απόκτηση Πόντων. Με εξαίρεση ειδικές προωθητικές ενέργειες και κίνητρα, ένα μέλος θα κερδίζει δύο πόντους για κάθε ένα δολάριο ΗΠΑ (1,00 $) που δαπανάται σε ολοκληρωμένες χρεώσεις εκδηλώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και έως 60.000 πόντους ως βασικό κέρδος ανά εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις. Συμπεριλαμβανομένων των βασικών Πόντων, του Elite Μπόνους (όπως ορίζεται στο 5.3.β. πιο κάτω), ειδικών προωθητικών ενεργειών ή/και κινήτρων, ένα Μέλος μπορεί να κερδίσει το μέγιστο έως και 200.000 Πόντους ανά Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις. Οι χρεώσεις των εκδηλώσεων Marriott Bonvoy δεν υπολογίζονται στις ετήσιες δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για το Ambassador Elite.

 

5.3.β. Μπόνους Elite. Τα Elite Μέλη θα κερδίζουν μπόνους επί των βασικών κερδών για τις Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy, το οποίο τους επιτρέπει να κερδίζουν πάνω από 60.000 Πόντους ως εξής:

 

i. Silver Elite, 10% μπόνους, έως και 66.000 Πόντους ανά Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις

 

ii. Gold Elite, 25% μπόνους, έως και 75.000 Πόντους ανά Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις

 

iii. Platinum Elite, 50% μπόνους, έως και 90.000 Πόντους ανά Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις

 

iv. Titanium Elite και Ambassador Elite, 75% μπόνους, έως και 105.000 Πόντους ανά Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις.

 

5.3.γ. Απόκτηση μιλίων. Τα Μέλη μπορούν επίσης να επιλέξουν να κερδίζουν ένα Μίλι για κάθε (1,00) USD που δαπανάται σε ολοκληρωμένες Χρεώσεις Εκδηλώσεων που Πληρούν τις Προϋποθέσεις και έως 20.000 Μίλια κατ' ανώτατο όριο (ή ισοδύναμο νόμισμα, ανάλογα με τον συνεργάτη του προγράμματος συχνών επιβατών της αεροπορικής εταιρείας που συμμετέχει) ανά εκδήλωση, ανεξαρτήτως επιπέδου Elite. Οι Πόντοι θα απονεμηθούν και τα Μίλια θα σταλούν στον συνεργάτη του προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εκδήλωση δεν έχει ακυρωθεί και όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις του ομίλου ή της εστίασης τηρήθηκαν σε σχέση με την Εκδήλωση. Τα Μίλια που απονέμονται ποικίλλουν ανάλογα με τον συνεργάτη του προγράμματος συχνών επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Δεν μπορούν να απονεμηθούν και Πόντοι και Μίλια για την ίδια Εκδήλωση σε ένα Μέλος.

 

5.3.δ. Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης. Τα Μέλη που πραγματοποιούν Εκδηλώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις σε Συμμετέχοντα Καταλύματα λαμβάνουν μία (1) Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για κάθε είκοσι (20) διανυκτερεύσεις, για τις οποίες έκαναν κράτηση και πραγματοποίησαν, και έως και είκοσι (20) Elite Πιστώσεις Διανυκτέρευσης ανά σύμβαση.

 

5.3.ε. Ανταλλαγή συναλλάγματος. Οι Πόντοι ή τα Μίλια που απονέμονται για Εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα σε Συμμετέχοντα Καταλύματα σε διεθνείς τοποθεσίες, βασίζονται σε τοπικό νόμισμα που μετατράπηκε σε δολάρια ΗΠΑ. Το τοπικό νόμισμα μετατρέπεται σε δολάρια ΗΠΑ την ημέρα της Εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις. Οι Πόντοι ή τα Μίλια απονέμονται χρησιμοποιώντας μια δημοσιευμένη ισοτιμία συναλλάγματος η οποία ισχύει τη στιγμή της μετατροπής. Η ισοτιμία αυτή θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική κρίση του Προγράμματος Αφοσίωσης, βάσει πρότυπων μεθόδων μετατροπής συναλλάγματος, ωστόσο μπορεί να διαφέρει από τις τιμές μετατροπής συναλλάγματος που χρησιμοποιούν οι εταιρείες πιστωτικών καρτών.

 

5.3.στ. Διαχωρισμός προνομίων. Πόντοι ή Μίλια και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης που απονέμονται για Εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να μοιραστούν σε έως και δύο Μέλη, εάν και τα δύο έχουν καταγραφεί στη Συμφωνία Εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις.

5.4 Εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις

5.4.α. Συμφωνία εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις. Οποιοδήποτε Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης μπορεί να συνάψει σύμβαση συμβολαίου με Συμμετέχον Κατάλυμα για την πραγματοποίηση Εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις σε Συμμετέχον Κατάλυμα («Συμφωνία για Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις»).

 

5.4.β. Εκδήλωση που Πληροί τις Προϋποθέσεις. Μια Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις αποτελεί εκδήλωση ή σύσκεψη για την οποία έχει κάνει κράτηση το Μέλος του Προγράμματος Αφοσίωσης, το οποίο παρέχει τον Αριθμό Μέλους του στην ισχύουσα Συμφωνία Εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις και πραγματοποιείται σε ένα Συμμετέχον Κατάλυμα. Μια Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις δεν θα περιλαμβάνει: (α) οποιαδήποτε κράτηση δωματίων, ανεξάρτητα από τον αριθμό δωματίων, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από μια Συμφωνία Εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις, (β) οποιαδήποτε κράτηση δωματίων, με ή χωρίς υπηρεσίες εστίασης, που δεν περιλαμβάνει κράτηση για τουλάχιστον δέκα (10) δωμάτια για τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, (γ) οποιαδήποτε κράτηση δωματίων για λογαριασμό εργοδότη, πελάτη ή εντολέα που έχει επιλέξει (είτε μέσω συμφωνίας με ένα Συμμετέχον Κατάλυμα ή άλλως) για απονομή Πόντων σε άλλον ιδιώτη ή οντότητα, (δ) οποιαδήποτε κράτηση δωματίων που είναι δωρεάν ή δωμάτια ανταλλαγής, (ε) δωρεάν συσκέψεις ή χρεώσεις συσκέψεων, ή (στ) οποιαδήποτε εκδήλωση ή σύσκεψη, ή κράτηση δωματίων από:

 

i. έναν κυβερνητικό υπάλληλο, στέλεχος ή οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό κρατικής υπηρεσίας ή τμήματος που πραγματοποιεί κράτηση εκδήλωσης για λογαριασμό της εργοδοτικής οντότητάς του.

 

ii. έναν εργαζόμενο ή κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό κρατικής ή κρατικά ελεγχόμενης οντότητας («ΚΕΟ») που πραγματοποιεί κράτηση εκδήλωσης για λογαριασμό της εργοδοτικής οντότητάς του.

 

iii. έναν διαμεσολαβητή που κάνει κράτηση για μια εκδήλωση για λογαριασμό μη αμερικανικής κυβερνητικής οντότητας ή ΚΕΟ, ή

 

iv. σε Συμμετέχοντα καταλύματα σε Ασία, Αυστραλία και Νησιά του Ειρηνικού, ένας διαμεσολαβητής που κάνει κράτηση για μια εκδήλωση για λογαριασμό οποιασδήποτε κυβερνητικής οντότητας (ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ) ή κρατικά ελεγχόμενης οντότητας («ΚΕΟ»).

 

Για παράδειγμα, κάθε εκδήλωση ή σύσκεψη για την οποία έχει γίνει κράτηση από κρατικούς υπαλλήλους, στελέχη, υπαλλήλους των ΚΕΟ και όσους ενεργούν για λογαριασμό κυβερνητικών υπηρεσιών, τμημάτων και ΚΕΟ που πραγματοποιούν κράτηση για εκδήλωση για λογαριασμό της εργοδοτικής οντότητάς τους, καθώς και κράτηση από εμπορικούς διαμεσολαβητές τρίτων για λογαριασμό μιας μη αμερικανικής κυβερνητικής οντότητας ή ΚΕΟ δεν αποτελεί Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις. Επιπλέον, για Συμμετέχοντα Καταλύματα σε Ασία, Αυστραλία και Νησιά του Ειρηνικού, οι εκδηλώσεις για τις οποίες έχει γίνει κράτηση από διαμεσολαβητή για λογαριασμό οποιασδήποτε κυβερνητικής οντότητας (ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ) ή ΚΕΟ δεν αποτελούν Εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις.

 

5.4.γ. Το Μέλος που δικαιούται να κερδίσει Πόντους ή Μίλια πρέπει να είναι είτε η κύρια επαφή που έχει καταγραφεί στην πρώτη σελίδα της Συμφωνίας της Εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις είτε ο εξουσιοδοτημένος υπογράφων της Συμφωνίας της Εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις.

5.5 Χρεώσεις εκδηλώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις

5.5.α. Χρεώσεις εκδηλώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι χρεώσεις εκδηλώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις περιλαμβάνουν φαγητό, ποτά, ενοικίαση αίθουσας συσκέψεων, εσωτερικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό και διακόσμηση που παραγγέλθηκαν από το συμμετέχον κατάλυμα και πληρώθηκαν μέσω κύριου λογαριασμού. Οι χρεώσεις της τιμής δωματίου πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις μόνο όταν το συμβόλαιο περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) δωμάτια για τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση της εκδήλωσης που πληροί τις προϋποθέσεις (με ή χωρίς υπηρεσίες εστίασης). Οι χρεώσεις δωματίου που πληρούν τις προϋποθέσεις κερδίζουν πόντους ή μίλια για το μέλος είτε πληρώνονται μέσω του κύριου λογαριασμού είτε από τον μεμονωμένο επισκέπτη στο δωμάτιο.

 

5.5.β.Δωροκάρτες Marriott.Όπου είναι διαθέσιμες, ενδέχεται να καταβληθούν χρεώσεις για συσκέψεις σχετικά με τη χρήση μίας Δωροκάρτας Marriott.Οι Πόντοι που εξαργυρώθηκαν σε σχέση με αυτούς τους συνεργάτες υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης μαζί με τυχόν ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του συνεργάτη, σύμφωνα με την Ενότητα 3.6.γ.

 

5.5.γ. Εξαιρούμενες χρεώσεις εκδηλώσεων. Στις εξαιρούμενες χρεώσεις εκδηλώσεων περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, τα φιλοδωρήματα, τα τέλη θερέτρου, τα τέλη ακύρωσης, οι χρεώσεις τρίτων, οι χρεώσεις φθοράς και τα τέλη υπηρεσιών.

5.6 Ισχύουν όλοι οι κανόνες του Προγράμματος αφοσίωσης

Ο αριθμός των Πόντων ή των Μιλίων που θα απονεμηθούν καθορίζεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης που ίσχυαν κατά τη στιγμή της απονομής.

6. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΠΩΝΥΜΙΑΣ MARRIOTT BONVOY

Οι ακόλουθες κάρτες αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών συνεπωνυμίας της Marriott Bonvoy.

6.1 Πιστωτικές Κάρτες ΗΠΑ American Express

6.2 Πιστωτικές Κάρτες ΗΠΑ Chase

6.3 Διεθνείς πιστωτικές κάρτες

6.3.α. Καναδάς
6.3.β. Κίνα
6.3.γ. Ινδία
6.3.δ.Ιαπωνία
6.3.ε. Μεξικό
6.3.στ.Κατάρ
6.3.ζ. Σαουδική Αραβία
 • Πιστωτική κάρτα Marriott Bonvoy® American Express® για κατοίκους Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας - Μάθετε περισσότερα
6.3.η. Νότια Κορέα
6.3.θ. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 • Marriott Bonvoy® World Mastercard® από την Emirates NBD για κατοίκους Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Μάθετε περισσότερα
6.3.ι. Ηνωμένο Βασίλειο

6.4 Προνόμια και εξαιρέσεις Μελών του Προγράμματος αφοσίωσης

6.4.α. Προνομιακή πρόσβαση στο Internet. Για οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα συνεπωνυμίας που περιγράφεται στις ενότητες 6.1, 6.2 και 6.3 με προνομιακή πρόσβαση στο Internet, οι κάτοχοι καρτών θα λαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση στο Internet στο δωμάτιό τους, όπου διατίθεται σε συμμετέχοντα καταλύματα παγκοσμίως, ανεξάρτητα από τη μέθοδο κράτησης.

 

6.4.β. Εξαιρέσεις προνομιακής πρόσβασης στο Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα 1.3.γ.

7. The Marriott Vacation Clubs και Vistana Residence Network

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

7.1.α. Ο όρος «Μέλος(η) Vacation Club» περιλαμβάνει (i) κατόχους δικαιωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης που αναπτύχθηκαν, λειτουργούν ή προσφέρονται υπό την επωνυμία Marriott Vacation Club ή Marriott Grand Residence Club (συλλογικά, «MVC Club») τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης μέσω της κατοχής τους δικαιωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης και (ii) κατόχους δικαιωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης που αναπτύχθηκαν, λειτουργούν ή προσφέρονται υπό την επωνυμία Sheraton Vacation Club ή Westin Vacation Club ή Vistana Beach Club (συλλογικά, «VSE Resort»), οι κάτοχοι των οποίων είναι επίσης μέλη του Vistana Signature Network («VSN») και πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης μέσω της εγγραφής τους στο VSN. Όλα αυτά τα Μέλη Vacation Club υπόκεινται στους Κανόνες Προγράμματος και σε τυχόν πρόσθετους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τα δικαιώματά τους περί της χρονομεριστικής μίσθωσης που δημοσιεύονται από τη Marriott Ownership Resorts, Inc., τη Vistana Signature Experiences, Inc. ή/και τη Marriott Resorts, Travel Company, Inc. d/b/a MVC Exchange Company («Εταιρεία Ανταλλαγής») ή των αντίστοιχων θυγατρικών ή συνδεόμενων εταιρειών τους (η καθεμία είναι μια «Οντότητα Vacation Club»), καθώς αυτοί οι κανόνες και οι κανονισμοί ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς (συλλογικά, «Κανόνες Vacation Club»). Τα Μέλη Vacation Club ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς Κανόνες του Vacation Club ανάλογα με τα δικαιώματα χρονομεριστικής μίσθωσης που έχουν αυτά τα Μέλη Vacation Club.

7.1.β. Τα μέλη του Vacation Club που λαμβάνουν αναβαθμίσεις του Προγράμματος Αφοσίωσης Elite ως μέρος των προνομίων τους ως ιδιοκτήτες, υπόκεινται σε αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος, όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς σύμφωνα με την ενότητα 1.7.γ, και στους κανόνες του Vacation Club που ισχύουν για τα δικαιώματά τους περί της χρονομεριστικής μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξής:

 

i. Σε Μέλη Vacation Club που, μέσω της κατοχής τους δικαιωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης MVC Club ή/και της κατοχής τους δικαιωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης VSE Resort και της συμμετοχής τους στο VSN, ή μέσω της εγγραφής των δικαιωμάτων τους χρονομεριστικής μίσθωσης στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Abound by Marriott Vacations™ («Πρόγραμμα Ανταλλαγής Abound»), ανάλογα με την περίπτωση, (Α) επιτυγχάνουν ένα επίπεδο μέλους «Standard» ή «Owner», μπορεί να προσφερθεί το επίπεδο Marriott Bonvoy Gold Elite και δεν θα υπόκεινται στην Ελάχιστη Απαίτηση Gold Elite για τη διατήρηση του επιπέδου Gold Elite κάθε χρόνο, (Β) επιτυγχάνουν ένα επίπεδο μέλους «Select» ή «Executive», μπορεί να προσφερθεί το επίπεδο Marriott Bonvoy Platinum Elite και δεν θα υπόκεινται στην Ελάχιστη Απαίτηση Platinum Elite για τη διατήρηση του επιπέδου Platinum Elite κάθε χρόνο, και (Γ) επιτυγχάνουν ένα επίπεδο μέλους «Presidential» ή «Chairman's Club», μπορεί να προσφερθεί το επίπεδο Marriott Bonvoy Titanium Elite και δεν θα υπόκεινται στην Ελάχιστη Απαίτηση Titanium Elite για τη διατήρηση του επιπέδου Titanium Elite κάθε χρόνο. Μόνο ένα (1) άτομο στην πράξη χρονομεριστικής μίσθωσης MVC Club ή VSE Resort θα λάβει το ισχύον Elite Status. Σε ορισμένα μέλη του Vacation Club ενδέχεται να μην αναβαθμιστεί το Elite Status τους μέχρι το 2024.

 

ii. Ένα Μέλος Vacation Club θα διατηρήσει το Elite επίπεδό του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το Μέλος Vacation Club: (i) διατηρεί το επίπεδο μέλους του μέσω της κατοχής δικαιωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης MVC Club ή VSE Resort ή/και της εγγραφής του στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Abound, (ii) έχει τακτοποιήσει όλα τα τέλη συντήρησης, τα τέλη της Εταιρείας Ανταλλαγής, τα τέλη, τους φόρους και άλλες πληρωμές, και (iii) έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες πληρωμές που οφείλονται σε οποιαδήποτε οντότητα Vacation Club, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση χρονομεριστικής μίσθωσης ενός MVC Club ή VSE Resort.

 

iii. Το επίπεδο Elite και τυχόν συσσωρευμένοι Πόντοι στον Λογαριασμό Μέλους του Προγράμματος Αφοσίωσης ενός Μέλους Vacation Club δεν μεταφέρονται κατά την πώληση του μεριδίου χρονομεριστικής μίσθωσης του Μέλους Vacation Club σε τρίτο μέρος. Παρά τα προαναφερθέντα, τα Μέλη Vacation Club μπορούν να μεταφέρουν Πόντους σε Λογαριασμό Μέλους άλλου Μέλους Vacation Club, εφόσον τα δύο Μέλη Vacation Club αναφέρονται ως ιδιοκτήτες στην ίδια πράξη χρονομεριστικής μίσθωσης αυτών των δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το αν διαμένουν στην ίδια διεύθυνση.

7.1.γ. Λόγω της φύσης των καταλυμάτων MVC Club και VSE Resort, ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης

 

i. Τα Μέλη Vacation Club θα λαμβάνουν Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για Διαμονές που Πληρούν τις Προϋποθέσεις σε καταλύματα MVC Club και VSE Resort και για διαμονές σε Συμμετέχοντα Καταλύματα ως μέρος του Προγράμματος Ανταλλαγής Abound.

 

Τα Mέλη Vacation Club θα λαμβάνουν Πόντους ή Μίλια για όλες τις Χρεώσεις που Πληρούν τις Προϋποθέσεις στα καταλύματα MVC Club και VSE Resort.

 

iii. Τα ακόλουθα προνόμια δεν είναι διαθέσιμα στα καταλύματα MVC Club και VSE Resort: Δωρεάν Βελτιωμένη Αναβάθμιση Δωματίου, check-out αργά, επιβραβεύσεις Nightly Upgrade, Εγγυημένη Πρόσβαση στο Lounge, Εγγυημένος Τύπος Δωματίου, Εγγυημένη Διαθεσιμότητα 48 Ωρών, Εγγύηση Τελικής Κράτησης ή Your24.

 

iv. Για Διαμονές με Εξαργύρωση Επιβράβευσης σε MVC Club και VSE Resort απαιτείται κράτηση τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την άφιξη. Τα καταλύματα MVC Club και VSE Resort είτε δεν συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν πλήρως στην πολιτική «Περιορισμένες Ημερομηνίες Εξαίρεσης» αυτήν τη στιγμή.

 

v. Οι Επιβραβεύσεις Άμεσης Εξαργύρωσης δεν είναι διαθέσιμες στα καταλύματα MVC Club και VSE Resort.

 

vi. Οι πόντοι που αποκτώνται μέσω της κατοχής ενός δικαιώματος σε ένα κατάλυμα MVC Club ή VSE Resort δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα αίτημα κράτησης Διαμονής με Εξαργύρωση Επιβράβευσης σε κατάλυμα MVC Club ή VSE Resort ή κατάλυμα Residence Club (όπως ορίζεται πιο κάτω).

7.2 Vistana Residence Network

7.2.α. Το «Vistana Residence Network» περιλαμβάνει τα καταλύματα St. Regis Residence Club και The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale («Καταλύματα Residence Club»). Οι ιδιοκτήτες δικαιωμάτων σε Καταλύματα Residence Club («Μέλη Residence Club») υπόκεινται στους Κανόνες του Προγράμματος και σε τυχόν πρόσθετους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τα δικαιώματά τους που εκδίδονται από τον χορηγό των αντίστοιχων Καταλυμάτων Residence Club («Χορηγός Residence Club»), καθώς αυτοί οι κανόνες και οι κανονισμοί ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς (συλλογικά, «Κανόνες Residence Club»). Τα μέλη του Residence Club ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς Κανόνες του Residence Club ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν αυτά τα μέλη του Residence Club.

 

7.2.β. Τα Μέλη Residence Club που λαμβάνουν αναβαθμίσεις του Προγράμματος Αφοσίωσης Elite ως μέρος των προνομίων τους ως ιδιοκτήτες, υπόκεινται σε αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος, όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς σύμφωνα με την ενότητα 1.7.γ, και τους Κανόνες Residence Club που ισχύουν για τα δικαιώματά τους περί χρονομεριστικής μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κάτωθι:

 

i. Τα Μέλη Residence Club εγγράφονται αυτόματα από τον Residence Club Χορηγό στο Πρόγραμμα ως Marriott Bonvoy Platinum Elite Μέλη και δεν υπόκεινται στην Ελάχιστη Απαίτηση Platinum Elite για διατήρηση του επιπέδου Platinum Elite κάθε χρόνο. Έως δύο (2) άτομα στην πράξη δικαιωμάτων σε Καταλύματα Residence Club θα αποκτούν το Platinum Elite Status.

 

ii. Το επίπεδο Elite και τυχόν συσσωρευμένοι Πόντοι σε Λογαριασμό Μέλους Residence Club του Προγράμματος Αφοσίωσης δεν μεταφέρονται κατά την πώληση των δικαιωμάτων τους σε ένα κατάλυμα Residence Club σε τρίτο μέρος.

 

iii. Τα καταλύματα The St. Regis Residence Club® συνεργάζονται μόνο με το πρόγραμμα απόκτησης Elite Πίστωσης Διανυκτέρευσης (όπως ορίζεται στο 2.1.α.). Δεν συμμετέχουν στην απόκτηση Πόντων ή Μιλίων, στην εξαργύρωση Πόντων, στα προνόμια Μελών εντός ιδιοκτησίας (όπως περιγράφονται στις Ενότητες 1 και 4) ή σε Εκδηλώσεις Marriott Bonvoy.

 

iv. Γ. Το The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale έχει περιορισμένα προνόμια εντός του καταλύματος, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, στην Ενότητα 5 και στην Ενότητα 7.

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT BONVOY

Λόγω της φύσης των Homes & Villas by Marriott Bonvoy, ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης:

8.1 Κερδίστε Πόντους

 • Τα μέλη δικαιούνται να λάβουν πόντους για μια ολοκληρωμένη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία («κατοικία» ή «κατοικίες») για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας Homes & Villas by Marriott Bonvoy (η «πλατφόρμα»). Ωστόσο, τα μέλη δεν μπορούν να κερδίσουν ή να λάβουν προνόμια σε πολλαπλές κατοικίες σε διαφορετικές πόλεις για τις ίδιες ημερομηνίες διαμονής.
 • Για να διασφαλίσετε ότι οι Πόντοι αναρτώνται στον σωστό Λογαριασμό Μέλους, ο Αριθμός Μέλους που περιλαμβάνεται κατά την αγορά στην Πλατφόρμα πρέπει να είναι σωστός. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.3, τα Μέλη πρέπει να διαθέτουν ήδη Λογαριασμό Μέλους ή να συμπληρώσουν την αίτηση του Προγράμματος Αφοσίωσης (όπως περιγράφεται στο 1.4.α) πριν από την αγορά για να κερδίσουν Πόντους μέσω της Πλατφόρμας.
 • Τα μέλη θα κερδίζουν πέντε (5) βασικούς πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα, για όλες τις χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται και πληρώνονται από το μέλος μέσω της πλατφόρμας για έως και τρεις (3) κατοικίες στην ίδια πόλη με ίδιες ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, υπό τον όρο ότι η διαμονή πραγματοποιείται σε μία (1) κατοικία και γίνεται πληρωμή και για τις τρεις (3) κατοικίες.
 • Οι μπόνους Πόντοι Elite με βάση το επίπεδο Elite μέλους που έχει επιτευχθεί θα απονέμονται σε Χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Ενότητα 4.3.
 • Η Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης θα λαμβάνεται για ολοκληρωμένες διαμονές, για τις οποίες έχει γίνει κράτηση μέσω της πλατφόρμας, είτε με αγορά ή με πληρωμή πόντων. Τα μέλη λαμβάνουν Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης για μία (1) κατοικία και όχι για τυχόν επιπλέον κατοικίες που μπορεί να έχουν αγοράσει με τις ίδιες ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης.
 • Στις χρεώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πόντους περιλαμβάνονται φόροι και τέλη (π.χ. χρέωση καθαρισμού, τέλος θερέτρου) που ισχύουν για τις κατοικίες, για τις οποίες έχει γίνει κράτηση μέσω της πλατφόρμας, καθώς και για πληρωμή πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. πρόσθετη υπηρεσία καθαρισμού, κ.λπ.).
 • Από 1η Ιανουαρίου 2022, οι χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για ολοκληρωμένες διαμονές σε επιλέξιμη περίοδο σε Homes & Villas by Marriott Bonvoy ισχύουν για τις ετήσιες επιλέξιμες δαπάνες του Ambassador Elite (όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.3.ε).
 • Δεν θα δοθούν Πόντοι για τυχόν συνεργάτες που ενδέχεται να λάβουν αναβάθμιση πριν από την άφιξη ή κατά τη διαμονή.
 • Οι Πόντοι δεν θα εκδοθούν για αγορές στις οποίες έχει γίνει επιστροφή χρημάτων.
 • Δεν μπορείτε να κερδίσετε Μίλια για αγορές που γίνονται μέσω της Πλατφόρμας.
 • Για διαμονές με κράτηση μέσω της Πλατφόρμας για λογαριασμό άλλου μέρους, οι Πόντοι θα διανέμονται και η διαμονή θα πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού Μέλους και το όνομα που έχει δοθεί κατά την κράτηση. Μόνο το Μέλος που ολοκληρώνει μια διαμονή μπορεί να κερδίσει Πόντους και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης σε μία μόνο εντολή αγοράς που πραγματοποιήθηκε μέσω της Πλατφόρμας.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι προστίθεται ο σωστός αριθμός λογαριασμού μέλους Marriott Bonvoy στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης, οι πόντοι θα εμφανίζονται αυτόματα στον λογαριασμό του μέλους τρεις (3) έως έξι (6) εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της διαμονής του.
 • Τα Μέλη που χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα συνεπωνυμίας Marriott Bonvoy για αγορές μέσω της Πλατφόρμας, θα λαμβάνουν επίσης τους μπόνους Πόντους τους και στον Λογαριασμό Marriott Bonvoy που διαθέτουν.
 • Όλοι οι Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται στην Πλατφόρμα.

8.2 Εξαργύρωση Πόντων

 • Από την 1η Ιανουαρίου 2024, ένα μέλος δικαιούται να εξαργυρώσει πόντους για κατοικίες για τις οποίες έχει κάνει κράτηση μέσω της πλατφόρμας με αναλογία 178.57 πόντους για κάθε δολάριο ΗΠΑ της τιμής που πληρώνει (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών).
 • Τα μέλη έχουν την ευελιξία να επιλέξουν το ποσό μετρητών και το ποσό πόντων που θα εξαργυρωθούν, ως συνδυασμένη πληρωμή για διαμονή σε κατοικία για την οποία έχει γίνει κράτηση μέσω της πλατφόρμας («πληρωμή με μετρητά και πόντους σε HVMB»).
 • Δεν υπάρχουν σταθερά ποσά είτε μετρητών για πληρωμή είτε πόντων προς εξαργύρωση. Απαιτούνται τουλάχιστον χίλιοι (1.000) πόντοι για πληρωμή με Μετρητά και Πόντους σε HVMB.
 • Τα Μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερους Πόντους από αυτούς που έχουν κατά την τρέχουσα στιγμή στον Λογαριασμό Μέλους τους.
 • Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής για Μετρητά και Πόντους είναι οι κύριες πιστωτικές κάρτες.
 • Οι δωροκάρτες Marriott και οι επιβραβεύσεις Marriott Bonvoy δωρεάν διανυκτερεύσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της πληρωμής με Μετρητά και Πόντους σε HVMB.
 • Τα μέλη θα κερδίζουν πόντους για το μέρος της πληρωμής τους με μετρητά και πόντους σε HVMB, μόλις ολοκληρωθεί η διαμονή, σύμφωνα με την ενότητα 8.1 («Κερδίστε πόντους»). 
 • Λάβετε υπόψη ότι η πληρωμή με Μετρητά και Πόντους για Homes & Villas by Marriott Bonvoy διαφέρει από τις επιβραβεύσεις Μετρητών + Πόντων στα συμμετέχοντα καταλύματα (βλ. Ενότητα 3.3.στ).
 • Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται με πόντους ή πληρωμή μετρητών και πόντων σε HVMB πληρούν τις προϋποθέσεις για Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την ενότητα 8.1 («Κερδίστε πόντους»).
 • Εάν οι κρατήσεις που αγοράστηκαν με πόντους ακυρωθούν, οι πόντοι θα επιστραφούν, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης της κατοικίας.
 • Οι εξαργυρώσεις επιβραβεύσεων σε συμμετέχοντα καταλύματα που αναφέρονται στην Ενότητα 3 δεν είναι διαθέσιμες για χρήση σε HVMB, συμπεριλαμβανομένων: όλων των τύπων διαμονής με εξαργύρωση επιβράβευσης που περιγράφονται στην Ενότητα 3.3, των Επιβραβεύσεων Άμεσης Εξαργύρωσης και των επιβραβεύσεων Nightly Upgrade.

8.3 Προνόμια μελών

 • Τα Gold Elite Μέλη λαμβάνουν ένα Elite Δώρο Καλωσορίσματος με 500 Πόντους για Διαμονή μίας ή περισσότερων διαδοχικών διανυκτερεύσεων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1.δ, ακόμα κι αν κάνουν check-in και check-out από το ίδιο Συμμετέχον Κατάλυμα εντός 24 ωρών.
 • Τα Platinum Elite Μέλη και ανώτερα λαμβάνουν ένα Elite Δώρο Καλωσορίσματος με 1000 Πόντους για Διαμονή μίας ή περισσότερων διαδοχικών διανυκτερεύσεων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.1.δ, ακόμα κι αν κάνουν check-in και check-out από το ίδιο Συμμετέχον Κατάλυμα εντός 24 ωρών.
 • Όλα τα άλλα προνόμια των Elite Μελών που περιγράφονται στην Ενότητα 4 δεν είναι διαθέσιμα για διαμονές σε Κατοικίες για τα οποία έχει γίνει κράτηση μέσω της Πλατφόρμας.

8.4 Πρόσθετοι όροι

 • Η Εγγύηση Καλύτερης Τιμής που προσφέρει η Εταιρεία δεν ισχύει για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας.
 • Οι Τιμές για Μέλη δεν είναι διαθέσιμες σε αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας.
 • Ένα μέλος μπορεί να ζητήσει πιστώσεις για πόντους ή/και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης που δεν εμφανίζονται στον λογαριασμό μέλους του μετά από 6 (έξι) εβδομάδες από την ολοκλήρωση της διαμονής του, επικοινωνώντας με την ομάδα του Homes & Villas by Marriott Bonvoy εδώ.

9. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

9.1 Παρακολούθηση Λογαριασμών Μελών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τους Λογαριασμούς όλων των Μελών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, για συμμόρφωση με τους Κανόνες Προγράμματος. Η Εταιρεία μπορεί να αναθεωρήσει όλα τα υπόλοιπα Πόντων, Διαμονών που πληρούν τις προϋποθέσεις και Διανυκτερεύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και το ιστορικό συναλλαγών των Μελών, χωρίς περιορισμό, καθώς επίσης αιτήματα για Επιβραβεύσεις του Προγράμματος Αφοσίωσης, Επιβραβεύσεις και άλλα προνόμια.

9.2 Προσαρμογές

 

Μη εμφάνιση πίστωσης για προηγούμενη διαμονή. Ένα μέλος μπορεί να αιτηθεί πιστώσεις για πόντους, μίλια ή διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για Elite Status (εκτός από την Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης που κερδίζεται σύμφωνα με την Ενότητα 4) που δεν εμφανίζονται στον λογαριασμό μέλους μέσω της σελίδας δραστηριότητας λογαριασμού μέλους στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης στο «Αίτημα ελλειπούσης διαμονής» ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Μελών για διαμονές σε συμμετέχοντα καταλύματα, εκτός από το Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

Για προηγούμενες διαμονές στο Homes & Villas by Marriott Bonvoy, ένα μέλος μπορεί να ζητήσει πιστώσεις για πόντους ή/και Elite Πίστωση Διανυκτέρευσης που δεν αντικατοπτρίζονται στον λογαριασμό του μέλους έπειτα από 6 (έξι) βδομάδες από την ολοκλήρωση της διαμονής του, επικοινωνώντας με την ομάδα του Homes & Villas by Marriott Bonvoy εδώ.

 

Μη εμφάνιση πίστωσης σε συμμετέχον κατάστημα χωρίς διαμονή. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 10 ημέρες μετά από κάθε συναλλαγή σε ένα συμμετέχον κατάστημα ώστε να αναρτηθούν οι πόντοι στον λογαριασμό του μέλους. Τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποστήριξη Μελών, εάν μετά από 10 ημέρες οι εν λόγω πόντοι δεν έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό τους.

 

Μη εμφάνιση πίστωσης για εκδηλώσεις Marriott Bonvoy. Ένα μέλος μπορεί να ζητήσει πίστωση για πόντους/μίλια ή διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για Elite Status το οποίο έχουν κερδίσει σε σχέση με εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις, που δεν εμφανίζονται στον λογαριασμό ενός μέλους, επικοινωνώντας με το ξενοδοχείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που πληροί τις προϋποθέσεις.

 

Όλα τα αιτήματα πρέπει να παραληφθούν εντός ενός (1) έτους από την ισχύουσα διαμονή, εκδήλωση ή άλλη συναλλαγή χρέωσης που πληροί τις προϋποθέσεις, για να λάβετε οποιαδήποτε πίστωση.

9.3 Νέα Μέλη

Ένα νέο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πόντων για χρεώσεις και διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για Elite Status για διαμονές ή εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις σε συμμετέχοντα Καταλύματα, οι οποίες προκύπτουν και πληρώνονται από το μέλος κατά τη διάρκεια των τριάντα (30) ημερών πριν από την εγγραφή του στο πρόγραμμα αφοσίωσης (η «περίοδος προεγγραφής»), εάν το μέλος ζητήσει την πίστωση εντός εξήντα (60) ημερών από την ισχύουσα συναλλαγή για διαμονή, εκδήλωση ή χρέωση που πληροί τις προϋποθέσεις. Ένα νέο μέλος δεν θα λάβει πόντους ή διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για Elite Status για οποιεσδήποτε διαμονές ή εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την περίοδο προεγγραφής, ακόμη και αν ήταν μέλος ενός προγράμματος αφοσίωσης που προσέφερε η εταιρεία, διαφορετικό από το τρέχον πρόγραμμα αφοσίωσης, εκτός από τις διαμονές και τις εκδηλώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις σε συμμετέχοντα καταλύματα που προκύπτουν και πληρώνονται κατά την περίοδο προεγγραφής. Οι χρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν σε ένα συμμετέχον κατάστημα χωρίς διαμονή πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου προεγγραφής δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πόντων.

9.4 Διόρθωση προνομίων

Ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, όταν ένα Μέλος δεν ήταν επιλέξιμο να κερδίσει ένα συγκεκριμένο προνόμιο σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος), η Εταιρεία ενδέχεται να διορθώσει (i) το ποσό των Πόντων ή τον αριθμό των Διανυκτερεύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις που πιστώθηκαν σε Λογαριασμό Μέλους, και (ii) κάθε άλλο προνόμιο που έχει πιστωθεί σε Λογαριασμό Μέλους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε Επιπέδου Elite Μέλους ή Lifetime Elite Μέλους. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να αποτρέψει, ακυρώσει ή συμβιβάσει οποιαδήποτε συναλλαγή όπου το Πρόγραμμα Αφοσίωσης υποπτεύεται ότι υπήρξε δόλια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη συναλλαγή.

9.5 Αποχώρηση Συμμετέχοντος καταλύματος

Εάν ένα Συμμετέχον Κατάλυμα αποχωρήσει από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης για οποιονδήποτε λόγο, ένα Μέλος δεν θα κερδίζει Πόντους, Διανυκτερεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για Επίπεδο Elite (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Πόντων για Διαμονές που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Ενότητα 2) για διαμονές σε τέτοιο Συμμετέχον Κατάλυμα και οποιεσδήποτε Επιβραβεύσεις, άλλες προσφορές και ειδικές προσφορές δεν θα ισχύουν πλέον μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Συμμετέχον Κατάλυμα αποχώρησε από το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, ακόμη κι αν η κράτηση για μια διαμονή στο πρώην Συμμετέχον Κατάλυμα πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

9.6 Φόροι

Οι Πόντοι, οι Επιβραβεύσεις και άλλα προνόμια Μελών ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρους εισοδήματος ή άλλους φόρους. Το Μέλος είναι υπεύθυνο για την καταβολή όλων αυτών των φόρων και για την πραγματοποίηση όλων των σχετικών γνωστοποιήσεων σε τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του μέρους που πλήρωσε για τη συναλλαγή από την οποία το Μέλος κέρδισε Πόντους. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση, δασμό ή άλλες επιβαρύνσεις σε σχέση με την έκδοση Πόντων, Επιβραβεύσεων και άλλων προνομίων Μέλους.

9.7 Χωρίς εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά τον τύπο, την ποιότητα ή την καταλληλότητα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Προγράμματος Αφοσίωσης ή των Συμμετεχόντων Καταλυμάτων.

9.8 Λειτουργία του Προγράμματος αφοσίωσης

Η Εταιρεία πουλά Πόντους σε Συμμετέχοντα Καταλύματα και συνεργάτες, εξαργυρώνει Πόντους σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, Πόντων που λαμβάνονται από Συμμετέχοντα Καταλύματα), αεροπορικά εισιτήρια και αγαθά, και διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Αφοσίωσης.  Η Εταιρεία προωθεί το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, περιλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τη δημιουργία και έναρξη καμπανιών εμπορικής προώθησης, την ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του Προγράμματος Αφοσίωσης και τη διαχείριση σχέσεων με συνεργάτες.

9.9 Δεν φέρει ευθύνη για Ενέργειες, Σφάλματα ή Παραλείψεις

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για:  (α) οποιαδήποτε απώλεια ή εσφαλμένη κατεύθυνση, ή καθυστέρηση λήψης οποιασδήποτε αίτησης μέλους, αλληλογραφίας, αιτημάτων εξαργύρωσης, επιβραβεύσεων ή προνομίων μέλους, (β) κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη εξαργύρωση πόντων ή επιβραβεύσεων ή χρήση επιβράβευσης, (γ) οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Συμμετεχόντων Καταλυμάτων), ή (δ) τυχόν λάθη που δημοσιεύονται σε σχέση με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν τιμολόγησης ή τυπογραφικών σφαλμάτων, σφαλμάτων περιγραφής, σφαλμάτων σχετικά με τα Συμμετέχοντα Καταλύματα και τις συνδεδεμένες εταιρείες του Προγράμματος Αφοσίωσης και σφαλμάτων κατά την πίστωση ή τη χρέωση Πόντων από Λογαριασμούς Μελών.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, χωρίς προειδοποίηση, τυχόν λάθη.

9.10 Ερμηνεία Κανόνων Προγράμματος αφοσίωσης

Όλες οι ερμηνείες των συγκεκριμένων Κανόνων Προγράμματος Αφοσίωσης σχετικά με την ιδιότητα μέλους είναι στη αποκλειστική κρίση της Εταιρείας και οι αποφάσεις της Εταιρείας θα είναι τελικές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε μεταφρασμένης έκδοσης αυτών των Κανόνων Προγράμματος, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

9.11 Εμπορικά σήματα

Η Εταιρεία και τα Συμμετέχοντα Καταλύματα είναι οι μοναδικοί και αποκλειστικοί κάτοχοι ή κάτοχοι αδειών των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των εμπορικών ονομάτων, των λογότυπων και υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή με δυνατότητα προστασίας από πνευματικά δικαιώματα της Marriott International, Inc., των θυγατρικών της και των Συμμετεχόντων Καταλυμάτων. Τα Μέλη δεν πρέπει ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, να παρεμβαίνουν, αμφισβητούν, υποβάλλουν αιτήσεις ή διεκδικούν την κυριότητα αυτών των εμπορικών σημάτων οπουδήποτε στον κόσμο.

9.12 Αποποίηση

Η αποποίηση της Εταιρείας από οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω Κανόνων του Προγράμματος Αφοσίωσης, από οποιοδήποτε Μέλος, δεν θα συνιστά αποποίηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση των εν λόγω Κανόνων Προγράμματος. Η αποτυχία της Εταιρείας να επιμείνει στην αυστηρή συμμόρφωση με τους εν λόγω Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης από οποιοδήποτε Μέλος, δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε δικαιώματα ή διορθωτικά μέτρα που μπορεί να έχει η Εταιρεία έναντι αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Μέλους. Η Εταιρεία μπορεί να αποποιηθεί της συμμόρφωσης προς αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος κατά τη διακριτική ευχέρειά της, ενώ μπορεί να πραγματοποιεί κατά καιρούς προωθητικές ενέργειες που παρέχουν ενισχυμένα προνόμια σε επιλεγμένα Μέλη.

9.13 Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

9.14 Επιλογή Δικαίου και Χώρος

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν ή σχετίζονται με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης ή με αυτούς τους Κανόνες Προγράμματος, θα αντιμετωπίζονται ατομικά χωρίς καμία ενέργεια ταξινόμησης και θα διέπονται, ερμηνεύονται και επιβάλλονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανεξαρτήτως συγκρούσεων δικαίου. Η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα Αφοσίωσης ή τους Κανόνες Προγράμματος μπορεί να κατατεθεί μόνο στα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Πολιτεία του Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

9.15 Σύμφωνα με τον Νόμο

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης και η απόκτηση και εξαργύρωση Πόντων υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αφοσίωσης, τα προνόμια των Μελών και οι Επιβραβεύσεις προσφέρονται με καλή πίστη. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα εάν απαγορεύονται ή περιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κανονισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη δικαιοδοσία διαμονής του Μέλους. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Κανόνων του Προγράμματος Αφοσίωσης θεωρείται παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, το εν λόγω μέρος θα θεωρείται διαγραμμένο από αυτούς τους Κανόνες Αφοσίωσης σε μια τέτοια δικαιοδοσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη των Ενοτήτων 1.7.γ. και 1.7.δ.

9.16 Σύνολο της συμφωνίας

Οι Κανόνες του Προγράμματος Αφοσίωσης, μαζί με τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις, κανόνες ή κανονισμούς που ενσωματώνονται ή αναφέρονται στο παρόν, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Μελών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης ερμηνείας ή συμφωνίας (προφορικής ή γραπτής) σχετικά με το αντικείμενο και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να αλλάξει παρά μόνο γραπτώς ή καθιστώντας αυτές τις τροποποιήσεις ή αλλαγές διαθέσιμες στον ιστότοπο του Προγράμματος Αφοσίωσης.