İçeriğe Geç

MGM Koleksiyonu | Ek Şartlar

MGM Collection with Marriott Bonvoy'un, Marriott Bonvoy™ Sadakat Programına Katılımına İlişkin Hizmet Şartları

Mart 2024'te güncellenmiştir

1. GİRİŞ

Aşağıdaki hizmet şartları (“MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartları”), MGM Collection with Marriott Bonvoy'un (“MGM Collection”) Marriott Bonvoy sadakat programına (“Sadakat Programı”) katılımı için geçerlidir. MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartları işbu belgeyle Sadakat Programının tabi olduğu hüküm ve koşullara (“Program Kuralları”) dahil edilmiştir.

Bu MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartlarında tanımlanmayan, büyük harfle yazılan terimler, https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi adresinde bulunan ve buraya referans olarak dahil edilen Program Kurallarında atfedilen anlamı taşıyacaktır. Program Kuralları ile bu MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartları arasında doğrudan bir çelişki olması halinde, MGM Collection ile seyahat eden Sadakat Programı üyeleri ("Üyeler") için bu MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartları geçerli olacaktır.

Sadakat Programına katılarak bu MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartları da dahil olmak üzere tüm Program Kurallarını kabul etmiş sayılırsınız. Bunları okumak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Şirket, MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartlarını bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak değiştirme ve/veya düzenleme hakkını saklı tutar ve aksi belirtilmedikçe bu tür değişiklikler yayınlandığı anda yürürlüğe girer; bu nedenle değişiklikler için bu MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartlarını lütfen düzenli olarak kontrol edin. Şirket bu MGM Collection with Marriott Bonvoy Şartlarının yürürlük tarihini bu sayfanın başında gösterecektir.

Her Üye, Üyenin bir MGM Collection Otelindeki (aşağıda tanımlanmıştır) konaklamasıyla ilişkili kişisel bilgilerin Şirket, MGM Resorts International ("MGM") ve MGM Collection Otelleri arasında paylaşılabileceğini ve rezervasyonları kolaylaştırmak, otel konaklamaları ve ilgili hizmetler için rezervasyon yaptırmak ve hem Şirketin hem de MGM'nin sadakat programlarını yönetmek de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Şirketin Gizlilik Bildiriminde (https://www.marriott.com/about/privacy.mi adresinde bulunabilir), MGM'nin Gizlilik Politikasında (https://www.mgmresorts.com/privacy↗ adresinde bulunabilir) ve The Cosmopolitan of Las Vegas'ın Gizlilik Politikasında (https://www.cosmopolitanlasvegas.com/privacy-policy adresinde bulunabilir) belirtilen amaçlarla kullanılabileceğini anlar, kabul eder ve bu konuda talimatlandırır.

2. KATILIM

Aksi belirtilmedikçe, burada belirlenen MGM Collection otelleri, bu MGM Collection with Marriott Bonvoy (“MGM Collection Otelleri”) Şartlarında açıkça ifade edildiği gibi, Sadakat Programına kendilerine özgü bir kapasiteyle katılmaktadır.

Sadakat Programına katılan bu MGM Collection Otellerindeki konaklamalar için https://www.marriott.com/marriott-brands/mgm-collection.mi (“MGM Collection Platformu”) ve Bölüm 3'te tanımlanan belirli Kanallar yoluyla rezervasyon yapılabilir.

Bir MGM Collection Oteli’nde rezervasyon yapan ve konaklayan Üyeler, her bakımdan Program Kurallarına ve MGM Collection with Marriott Bonvoy Koşullarına tabidir. Üyeler, MGM Collection with Marriott Bonvoy'a katılımının başladığı 6 Mart 2024 tarihinde veya sonrasında The Cosmopolitan of Las Vegas'ta başlayan Konaklamalarında Program Kurallarına ve MGM Collection with Marriott Bonvoy Koşullarına tabidir.

3. SADAKAT PROGRAMI PUANI VE ELİT KONAKLAMA KREDİSİ KAZANMA

Üyenin Hak Kazanması İyi durumda aktif bir Üyelik Hesabına sahip Üyeler, MGM Collection Otellerinde gerçekleşen Konaklamalar için Sadakat Programı Puanları (bundan böyle "Puanlar " olarak anılacaktır), Elit Konaklama Kredisi ve diğer Sadakat Programı avantajlarını almaya hak kazanır. “Konaklama” (i) rezervasyon sırasında, otele girişte veya konaklama bitmeden önce Üyelik Numarasını ibraz eden; (ii) Geçerli Fiyattan ödeme yapan; ve (iii) kendisine ayrılan misafir odalarından birinde konaklayan bir Üyenin otele giriş ve çıkış işleminden bağımsız olarak aynı MGM Collection Otelinde bir veya arka arkaya birden fazla gece kalmasıdır.

Hak Kazanma. Üyenin, bir MGM Collection Otelindeki Konaklama karşılığı Puan ve Elit Konaklama Kredisi kazanması için Geçerli bir Kanal üzerinden rezervasyon yapması, Geçerli Fiyattan konaklaması ve rezervasyon sırasında, girişte veya konaklaması bitmeden önce doğru Üyelik Numarasını vermesi gerekir.

Geçerli Kanallar. MGM Collection Otellerinde rezervasyon yaptırmak için "Geçerli Kanallar" şunları içerir: Marriott.com; Marriott Mobil Uygulamaları; Marriott Müşteri Etkileşim Merkezleri; MGM Resorts Çağrı Merkezleri; Katılımcı MGM Seyahat Acenteleri; MGM Collection Otelleri; ve Şirket ve MGM tarafından Geçerli Kanal olarak belirlenen diğer kanallar.

Geçerli Olmayan Kanallar. MGM Collection Otellerinde rezervasyonda "Geçerli Olmayan Kanallar" şunları içerir: MGM Resorts Web Siteleri; MGM Rewards Web Sitesi; MGM Rewards Mobil Uygulaması; Tur Operatörleri; Online Seyahat Kanalları; Marriott Seyahat Acenteleri; veya Şirket ve MGM tarafından Geçerli Kanal olarak belirlenmemiş diğer kanallar.

Geçerli Fiyatlar. "Geçerli Fiyat", bir Üyenin, bir misafir odasında Konaklama için ödediği ve Puan veya Mil kazandıran fiyattır. Geçerli Fiyatlar, Ödül Kullanma fiyatları, standart ve premium perakende fiyatları ve peşin fiyatların yanı sıra MGM Resorts Çağrı Merkezleri ve katılımcı MGM Seyahat Acenteleri aracılığıyla yapılan rezervasyonlardaki belirli geçerli fiyatlar da dahil olmak üzere, Marriott kanallarında bulunan çoğu fiyatı kapsar. Aksi özellikle belirtilmediği sürece Üyeler, Geçerli Fiyatlardan Konaklamalarda (her biri "Geçerli Konaklama") üyelik düzeyi avantajlarından yararlanacaktır.

Geçerli Olmayan Fiyatlar. “Geçerli Olmayan Fiyat” Üyenin konaklamada misafir odası için ödediği, ancak Puan veya Elit Konaklama Kredisi kazandırmayan veya üyelik düzeyi avantajlarından yararlandırmayan fiyattır. Geçerli Olmayan Fiyatlardan rezervasyon Geçerli Olmayan Kanallar üzerinden ve/veya aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılır:

 • Misafir odası rezervasyonunun bir tur operatörü, online seyahat kanalı veya aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla başka bir üçüncü taraf kanalı üzerinden yapılması: expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, alibaba.com, rakuten.com; veya
 • Misafir odası, The Cosmopolitan of Las Vegas ile ilgili olarak aşağıda belirtilenler dışında bir etkinlik, toplantı, konferans veya organize turun bir parçası olarak bir grup fiyatı üzerinden rezerve edilmiştir; veya
 • Misafir odası rezervasyonunun tur organizasyonları veya paket rezervasyonlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla bir tur operatörü, toptancı veya personel fiyatı üzerinden yapılması veya
 • Misafir odasının ücretsiz olması ya da
 • Misafir odası için bir kuponun veya üçüncü taraf bir ödülün kullanılmış olması; veya
 • Misafir odası rezervasyonunun MGM Resorts web sitesi, MGM Rewards Web sitesi veya MGM Rewards mobil uygulaması üzerinden yapılması; veya
 • Misafir odası rezervasyonunun casino teklifleri, MGM Rewards üye indirimleri vb. gibi geçerli olmayan bir fiyatla MGM Resorts Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılması; veya
 • Şirket ve MGM tarafından Geçerli Fiyat olarak belirlenmeyen diğer fiyatlar.

The Cosmopolitan of Las Vegas'ta, bir etkinlik, toplantı, konferans veya organize turun bir parçası olarak bir grup fiyatından rezerve edilen ve Üyeye şahsen faturalandırılan bir misafir odası Geçerli Fiyat olarak kabul edilir. Üyenin söz konusu oda için otele doğrudan ödeme yapmadığı bir grup fiyatından rezerve edilen misafir odası, Geçerli Olmayan Fiyat olarak kabul edilir.

Taban Puan Kazanma. Üyeler, Geçerli Fiyattan konaklamada tahakkuk eden ve ödenen Geçerli Harcamalar (aşağıda tanımlanmıştır) üzerinden her USD veya para birimi eş değeri karşılığı on (10) taban Puan kazanacaktır. Üyeler, geçerli sayılabilecek harcamalar (örn. oda içi mini bar satın almaları veya odada yemek gibi) yapsalar dahi Geçerli Olmayan Fiyatlı konaklamalarda Puan kazanmazlar.

Geçerli Harcamalar. MGM Collection Otellerinde Geçerli Fiyatlardaki Konaklamalarda “Geçerli Harcamalar” şunları içerir:

 • Konaklamalar için Geçerli Fiyatlar;
 • Odada yemek yoluyla satın alınan yiyecek ve içecekler (kanunla yasak olduğu yerlerde alkollü içecekler hariç);
 • Oda içi minibar alımları (kanunla yasak olduğu yerlerde alkollü içecekler hariç); ve
 • Şirket ve MGM tarafından Geçerli Harcama olarak belirlenen diğer ücretler

Üyenin rezervasyon sırasında, otele girişte veya konaklama bitiminden önce Üyelik Numarasını vermesi; ayrılmış misafir odalarından birinde kalması; ve ücretleri ödemesi koşuluyla.

Geçersiz Harcamalar. MGM Collection Otellerinde Konaklamalarda Puan kazandırmayan "Geçersiz Harcamalar" şunları içerir:

 • Geçerli Olmayan Konaklama Fiyatları;
 • Ödül Kullanma;
 • Ziyafetler, toplantılar veya diğer etkinliklere ilişkin harcamalar;
 • Oda vergisi ve diğer vergiler;
 • Servis ücretleri;
 • Bahşişler;
 • Tesis ücretleri;
 • Otopark, satış noktalarında yiyecek ve içecek, spa hizmetleri, iş merkezi ve perakende mağazalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere otelde yapılan diğer masraflar;
 • Diğer üçüncü taraf hizmetleri;
 • Bir kongre veya grup toplantısıyla ilişkili olmayan, Üyenin konaklaması için ödeme düzenleyen bir şirkete doğrudan fatura edilen ücretler;
 • Oda yükseltme ücreti, erken giriş ücreti, geç iptal ücreti, erken çıkış ücretleri, rezervasyonların tamamı ödenmiş olsa dahi giriş yapılmamasına ilişkin otele gelmeme ücreti, zorunlu veya otomatik ücretler ve diğer geçerli ücretler dahil olmak üzere ödenen diğer ücretler; ve
 • Şirket ve MGM tarafından Geçerli Harcama olarak belirlenmeyen diğer harcamalar.

Birden Fazla Oda için Kazanma. Üye, rezervasyonu yapılan misafir odalarından birinde konaklamışsa ve tüm misafir odaları için Geçerli Fiyattan ödeme yapmışsa veya Ödül Kullanma uygulamışsa herhangi bir konaklama sırasında aynı giriş ve çıkış tarihlerine sahip en fazla üç (3) misafir odasında Geçerli Harcamalar üzerinden Puan kazanabilir.

Elit Bonus Puanları. Elit bonus Puanları, Geçerli Fiyattan Konaklama sırasında kazanılan temel Puanlar üzerinden verilecektir ve Üyenin ulaştığı Elit Üye Seviyesine bağlıdır. Daha fazla bilgiyi Bölüm 5'te bulabilirsiniz.

Elit Konaklama Kredisi. Üyenin ücretini ödemiş olabileceği ek misafir odaları için değil, bizzat ödeme yaptığı ve konakladığı misafir odası için Geçerli Fiyat üzerinden konaklamanın her gecesi için Elit Konaklama Kredisi verilecektir.

Mil Kazanma. Üyeler, otele girişten önce online Üyelik Hesabı profillerinde kazanma tercihlerini değiştirerek Puan yerine Mil kazanabilirler. Puan yerine mil kazanmaya ilişkin ek bilgi Program Kurallarında mevcuttur.

Marriott Bonvoy Events. MGM Collection Otelleri, Marriott Bonvoy Events’e katılmamaktadır. The Cosmopolitan of Las Vegas'ta uygun Üyeler, Geçerli Etkinlik Sözleşmesi (Sadakat Programı Şart ve Koşullarının 5.4 bölümünde tanımlandığı gibi) kapsamında Marriott Bonvoy Events ile bağlantılı olarak uygun gruplar, toplantılar ve etkinlikler için Puan veya Mil ve Elit Konaklama Kredisi kazanabilirler. Daha fazla bilgi http://marriott.com/loyalty/terms/default.mi#events adresinde bulunabilir.

Puan İşleme. Doğru Marriott Bonvoy Üyelik Hesap Numarasının rezervasyon sırasında veya konaklamanın bitişinden önce eklenmesi koşuluyla Puanların, konaklama bittikten sonra on (10) gün içinde Üyenin Hesabında otomatik olarak görünmelidir.

The Cosmopolitan of Las Vegas'ta Identity Üyeliği ve Ödül Programı. The Cosmopolitan of Las Vegas'taki konaklamalarla ilişkili olarak, hem Marriott Bonvoy Sadakat Programı hem de The Cosmopolitan of Las Vegas Identity Üyelik ve Ödül programında ("Identity Programı") üyeliği bulunan üyeler, bu programlardan herhangi birinin avantajlarından yararlanmayı ve oda fiyatı ve oda içi harcamalardan elde ettikleri kazançları söz konusu programda kullanmayı tercih edebilir ancak her iki programın avantajlarından aynı anda yararlanamaz veya kazançlarını aynı anda her iki programa birden uygulayamazlar. Marriott Bonvoy ve Identity Programı iki ayrı sadakat programıdır; bu nedenle hesaplar birbirine bağlanamaz veya birbiriyle birleştirilemez. Üyeler, rezervasyon sırasında Üyelik Numaralarını vererek Marriott Bonvoy Puanı kazanmayı ve Marriott Bonvoy programı avantajlarından yararlanmayı tercih edebilirler. Identity Programı, The Cosmopolitan of Las Vegas'ın 2024 yılında MGM Rewards Programına geçecek olan sadakat programıdır. Daha fazla bilgi için bakınız https://www.cosmopolitanlasvegas.com/identity/faqs.

MGM Rewards Programı. Hem Marriott Bonvoy Sadakat Programına hem de MGM Rewards Programına üye olan üyeler, Geçerli Harcamalar karşılığında bu iki programdan birisinden yararlanmayı ve bunlardan kazanmayı seçebilir, ancak aynı anda hem Geçerli Fiyatlar hem de Geçerli Harcamalardan yararlanamaz veya bunlardan kazanç elde edemez. Marriott Bonvoy ve MGM Rewards Programı iki ayrı sadakat programıdır; bu nedenle hesaplar birleştirilemez.

Aynı zamanda MGM Rewards programına üye olan Marriott Bonvoy Sadakat Programı Üyeleri, katılımcı MGM Rewards destinasyonlarında belirli Geçerli Olmayan Harcamalar üzerinden (yani belirli Yiyecek ve İçecek, Spa, Salon ve Eğlence ücretleri) MGM Rewards puanı kazanabilir. MGM Rewards Programı Kuralları, uygunluk ve katılım hakkında daha fazla bilgi için https://www.mgmresorts.com/en/mgm-rewards/program-rules.html↗adresini ziyaret edin.

4. SADAKAT PROGRAMI PUANLARINI KULLANMA

Ödül Kullanma. Aksi belirtilmediği sürece Üye, Puanlarını Standart Kullanım Ödülü’nün yanı sıra bir MGM Collection Otelinde standart bir odada (mevcut yatak konfigürasyonu ile) bir gece için Ücretsiz Konaklama Ödülü ("Ödül Kullanarak Konaklama") olarak kullanabilir. Anında Kullanma Ödülleri MGM Collection Otellerinde sunulmamaktadır. Premium Oda Kullanım Ödülleri, Nakit + Puan Ödülleri ve PointSavers™ Ödülleri dahil olmak üzere diğer kullanım seçenekleri The Cosmopolitan of Las Vegas’ta sunulabilir, ancak diğer MGM Collection Otellerinde sunulmaz. Her bir Ödül Kullanarak Konaklama seçeneği hakkında daha fazla bilgi için https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi#redeem adresinde bulunan Program Kurallarının 3.3 Bölümüne (“Puan Kullanma”) bakın.

Müsaitliğe Tabidir. Bir MGM Collection Otelinde Konaklama için Ödül Kullanma olanağı, rezervasyon sırasında müsaitlik durumuna bağlıdır ve rezervasyonun Marriott.com, Marriott Mobil Uygulaması veya Marriott Müşteri Etkileşim Merkezleri üzerinden yapılması gerekir.

Ödül Kullanma Rezervasyonu. Bir Ödül Kullanma Konaklaması için rezervasyon yapılırken gerekli Puanlar ve/veya uygulanan Ücretsiz Konaklama Ödülü ya da Ödülleri düşülecek ve Ödül Kullanımı, Bölüm 3.3.c'de belirtildiği üzere Üye, tüm konaklama süresince yeterli Puana ve/veya yeterli Ücretsiz Konaklama Ödülü ya da Ödüllerine sahip olduğu müddetçe rezervasyona otomatik olarak eklenecektir.Ödül Kullanma Konaklamaları Sadece bireysel seyahatler için geçerlidir ve grup seyahatleri, paket turları, kongreler ya da diğer özel fiyatlar ve/veya paket programlar için geçerli değildir.

Hediye Edilen Ödül Kullanarak Konaklama (Üçüncü Taraf Transferleri). Ödül Kullanarak Konaklamalar, yalnızca Hesabından Ödül Kullanarak Konaklamanın işlendiği Üye tarafından kullanılabilir ve https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi#redeem adresinde bulunan Program Kurallarının (“Hediye Edilen Ödül Kullanarak Konaklama”) başlıklı 3.2.c bölümünde belirtilenler hariç başkalarına devredilemez.

Garanti ve İptal Politikaları. Ödül Kullanarak Konaklama rezervasyonlarında tüm minimum konaklama süresi gereklilikleri, kredi kartı garanti gereklilikleri ve geç iptal, otele gitmeme ve erken çıkış da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla MGM Collection Oteli standart garanti ve iptal politikaları geçerli olacaktır.

Konaklama gün sayısının Ödül Kullanımındaki gün sayısından az olması halinde Puan iadesi yapılabilir, ancak Puanın Üye Hesabına iadesi için Üyenin erken çıkış zamanını MGM Collection Oteli resepsiyonuna önceden bildirmesi zorunludur.

Üyenin garantili bir Ödül Kullanarak Konaklama Rezervasyonunu izin verilen iptal süresi içerisinde iptal etmemesi halinde MGM Collection Hotel rezervasyon sırasında Üyenin verdiği kredi kartından ilgili iptal ücretini tahsil edecek ve kullanılan puanlar Üye Hesabına tekrar işlenecektir.

Gerekli Puan Miktarı. MGM Collection Otellerinde oda almak için gereken gecelik Puan miktarı otele, mevcut oda tipine, tarihe ve konaklama süresine göre değişir ve ayrıca yılın zamanına veya özel etkinliklere göre de değişebilir. Gece başına gerekli puan miktarı sürekli olarak güncellenmektedir ve herhangi bir zamanda değişebilir. Üyenin Ödül Kullanarak Konaklamada değişiklik yapması durumunda gerekli Puanlarda yapılan değişikliklerden Üye sorumludur.

Ödül Kullanarak Konaklamaya Dahil Olanlar ve Hariç Tutulanlar. Bir MGM Collection Otelinde Ödül Kullanarak Konaklama, misafir odası maliyetini (mevcut yatak konfigürasyonu ile), oda vergisini, servis ücretini ve varsa ilave kişi ücretlerini kapsar. Cepten harcamalar, tesis ücretleri, ek ödemeler ve diğer ücretler dahil diğer tüm masraflar Üyenin sorumluluğundadır ve Ödül Kullanarak Konaklamaya dahil değildir.

Ödül Kullanarak Konaklamada yatak ve diğer oda tercihleri talep edilebilir, ancak bu taleplerin yerine getirileceği garanti edilemez.

Ödül Kullanarak Konaklamada Elit Konaklama Kredisi. Bir MGM Collection Otelinde Ödül Kullanarak Konaklama bir Geçerli Konaklama sayılır ve bu nedenle Üye, Elit Üyelik Statüsü veya Ömür Boyu Elit Üyelik Statüsü kazanmada hesaba katılan Elit Konaklama Kredisi kazanır. Ödül Kullanan Üye sadece bizzat konakladığı misafir odası için Elit Konaklama Kredisi alacak; ilave misafir odaları için Elit Konaklama Kredisi almayacaktır.

5 Gece Kal 4 Gece Öde Teklifi. MGM Collection Otelleri "5 Gece Kal 4 Gece Öde" teklifine katılmaktadır. Daha fazla bilgi için https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi#redeem adresindeki Program Kurallarının 3.3.d. Bölümüne bakın.

MGM Collection Otelinin Programdan Çıkması. Bir MGM Collection Oteli, Üye Ödül Kullanarak Konaklama rezervasyonu yaptıktan sonra ancak Üye konaklamadan önce herhangi bir nedenle Sadakat Programından çıkarsa, Şirket, bu MGM Collection Otelinin rezervasyonun gereklerini yerine getirmesi veya yakınlarda eş değer konaklama ayarlanmasına yardımcı olması için makul çabayı gösterecektir; ancak Şirket, Üyenin Sadakat Programı kapsamında kazanabileceği Ödüllerin, yükseltmelerin veya diğer faydaların gereklerinin yerine getirileceğini garanti edemez.

Sınırlı Kampanya Dışı Tarihler. MGM Collection Otellerinde sınırlı sayıda gün için kullanılabilen standart oda sayısı sınırlı olabilir.

Marriott Hediye Kartları. The Cosmopolitan of Las Vegas, Marriott Hediye Kartları sunabilir ve kabul edebilir. Marriott Hediye Kartları, diğer MGM Collection Otellerinde sunulmaz veya kabul edilmez.

5. ÜYELİK AVANTAJLARI

Geçerli Kanal üzerinden rezervasyonu yapılan MGM Collection Otellerinde Geçerli Fiyatlı Konaklamalarda (her biri Geçerli Konaklama) sırasında Üyelere aşağıdaki avantajlar sağlanır. Aksi belirtilmediği sürece avantajlar yalnızca Üyenin kaldığı bir misafir odası için geçerlidir. Bazı avantajlar müsaitlik durumuna bağlıdır ve aşağıda belirtildiği gibi Otele göre değişiklik gösterebilir. Avantajla ilgili bilgiler avantaj tablosundan sonra verilmektedir. Aşağıda belirtilmeyen, ancak hak sahibi Üyelerin yine de yararlanabildiği diğer avantajlar arasında Özel Elit Destek, Yıllık Tercih Avantajı ve Ambassador Hizmeti yer almaktadır. Bu diğer avantajlarla ve Elit Üyelikle ilgili ek şartlara ilişkin bilgiler https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi#elite adresindeki Sadakat Programı Kurallarında mevcuttur.

Avantajlar

ÜYE
0-9 gece/yıl
SILVER ELITE
10-24 gece/yıl
GOLD ELITE
25-49 gece/yıl
PLATINUM ELITE
50-74 gece/yıl
TITANIUM ELITE
75+ gece/yıl
AMBASSADOR ELITE
100+ gece ve 23.000 USD + Yıllık Geçerli Harcama/yıl

Puan Bonusu

%10 Bonus
%25 Bonus
%50 Bonus
%75 Bonus
%75 Bonus

Elite Karşılama Hediyesi

Konaklama başına 500 Puan
Konaklama başına 1.000 Puan VEYA Konaklamanın her bir Gecesi için 15 USD Yiyecek ve İçecek Kredisi
Konaklama başına 1.000 Puan VEYA Konaklamanın her bir Gecesi için 15 USD Yiyecek ve İçecek Kredisi
Konaklama başına 1.000 Puan VEYA
Konaklamanın her bir Gecesi için
15 USD Yiyecek ve İçecek Kredisi

Gelişmiş Oda Yükseltmeleri

(Müsaitlik durumuna bağlıdır)

Öncelikli Giriş Sırası 2

Geç Çıkış 1

(Müsaitlik durumuna bağlıdır)

14.00
14.00
16.00

Tesis Ücretinden Feragat 1

13.00’te Erken Giriş 1

(Müsaitlik durumuna bağlıdır)

Las Vegas’ta Yılda Bir Süite Yükseltme 1

(Müsaitlik durumuna bağlıdır)

Ücretsiz Valesiz Otopark 1

(Müsaitlik durumuna bağlıdır)

Hızlandırılmış Vale ve Taksi Hizmeti 1, 2

24 Saat İçinde Garantili Otel Rezervasyonu 1

Katılımcı Satış Noktalarında %15 Perakende İndirimi 1, 2

(İstisnalar geçerlidir)

Öncelikli Lüks Yemek Rezervasyonları 1

Katılımcı Restoranlarda, Büfelerde, Veznelerde Özel Sıralar 1, 2

Las Vegas’taki Belirli Gece Kulüplerinde VIP Sırasına Erişim 1, 2

(Üye +1)

Havuz Kabini, Spa ve Salon Rezervasyonlarında Öncelikli Erişim 1, 2

Belirli Şovlarda İndirim 1

(Müsaitliğe tabidir)

Belirli Şovlarda ve Eğlence Mekanlarında Öncelikli Erişim 1, 2

1 Bu avantajlar yalnızca MGM Collection Otelinin katılımıyla başlayıp 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren promosyon döneminde geçerlidir.

2 Özel Sıra ve Öncelikli Erişim avantajları, ilgili Marriott Bonvoy Düzeylerine uygun tesis içi tabelalarla tanımlanacaktır.

Bonus Puan. Bonus Puan yüzdeleri Elit üyelik düzeyine göre değişir ve Konaklama sırasında kazanılan taban Puanlara göre hesaplanır.

Elit Karşılama Hediyesi. Gold Elite Üyeler, aynı MGM Collection Oteline 24 saat içinde giriş ve çıkış yapsalar bile, Program Kuralları 2.1.d'de açıklandığı gibi bir veya arka arkaya daha fazla gece konaklamalarında 500 Puanlık bir Elit Karşılama Hediyesi alırlar.

Platinum Elite ve üstü Üyeler, aynı MGM Collection Oteline 24 saat içinde giriş ve çıkış yapsalar bile, Program Kuralları 2.1.d'de açıklandığı gibi bir veya arka arkaya daha fazla gece konaklamalarında tercih ettikleri bir Elit Karşılama Hediyesi alırlar. Platinum Elite ve üzeri Üyeler, Elit Karşılama Hediyesi olarak Konaklama başına 1.000 Puan veya gece başına 15 USD tutarında Yiyecek ve İçecek kredisi (her biri bir "Yiyecek ve İçecek Kredisi") almayı tercih edebilirler. Yiyecek ve İçecek Kredisi, verildiği gecenin hemen ardından gelen takvim gününde kullanım için geçerlidir, tesise giriş tarihinde kullanım için geçerli değildir. Yiyecek ve İçecek Kredileri, Konaklama boyunca birikmez; Yiyecek ve İçecek Kredisinin kullanılmayan kısmı kaybedilir. Örneğin, Yiyecek ve İçecek Kredisini bir gün kullanmayan bir Üye, ertesi gün kullanmak üzere 30 USD tutarında Yiyecek ve İçecek Kredisi almaz. Yiyecek ve İçecek Kredisi yalnızca seçilmiş katılımcı MGM Collection satış noktalarında yiyecek ve içecek satın alımlarında uygulanabilir, bahşişlere uygulanamaz. Yiyecek ve İçecek Kredisi odada yemek veya mini bar alışverişlerinde geçerli değildir. Uygun kredi alabilmek için, katılımcı satış noktalarında yapılan geçerli satın alma işlemlerinin, çıkıştan önce, Konaklama sırasında Üyenin odasına fatura edilmesi gerekir. Satış noktası katılımı ve çalışma saatleri değişiklik gösterebilir ve müsaitlik durumuna bağlıdır. Yiyecek ve İçecek Kredilerinin nakit değeri yoktur. Erken ayrılma durumunda, kullanılmamış Yiyecek ve İçecek Kredileri kaybedilecektir.

Gelişmiş Oda Yükseltmeleri. Platinum Elite ve üzeri Üyeler, tüm konaklama süresi boyunca, varıştaki müsaitlik durumuna bağlı olarak gelişmiş bir odaya ücretsiz yükseltme alabilir. Gelişmiş oda yükseltmesi, Üye tarafından rezerve edilen aynı oda tipinde arzu edilen manzaralara sahip odaları, yüksek katlardaki odaları, köşe odaları veya özel olanaklara sahip odaları içerir. Ambassador Elite Üyeler için gelişmiş oda yükseltmesi süitleri de kapsayabilir. Gelişmiş oda yükseltmeleri müsaitlik durumuna bağlıdır ve her bir MGM Collection Oteli tarafından belirlenir.

Öncelikli Giriş Sırası. Platinum Elite ve üzeri Üyeler MGM Collection Otel resepsiyonunda Marriott Bonvoy tabelası bulunan özel Öncelikli Giriş sırasına erişebilirler.

Geç Çıkış. Platinum ve Titanium Elite Üyeler çıkış yapacakları sabah resepsiyonu arayarak yerel otel saatiyle 14.00'e kadar geç çıkış talebinde bulunabilirler. Ambassador Elite Üyeler, çıkış sabahı resepsiyonu arayarak yerel otel saatiyle 16.00'ya kadar geç çıkış talebinde bulunabilirler. Bu avantaj müsaitlik durumuna bağlıdır. Geç çıkış avantajı yalnızca MGM Collection Otelinin katılımıyla başlayıp 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren promosyon döneminde geçerlidir.

Ambassador Elite Üye Promosyon Avantajları. Ambassador Elite Üyeler, MGM Collection Otellerinde Geçerli Fiyattan Konaklamalarda (her biri Geçerli Konaklama) aşağıdaki avantajlardan yararlanma hakkına sahiptir. Bu avantajlar yalnızca MGM Collection Otelin katılımıyla başlayıp 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren promosyon döneminde geçerlidir:

 • Tesis Ücretinden Feragat Edildi. Hak sahibi Üyenin adına ve Üyelik Numarasıyla yapılan Geçerli Konaklamada en fazla iki oda rezervasyonunda geçerli günlük tesis ücretlerinden feragat edilecektir. Kullanmak için, hak sahibi Üyenin Konaklama sırasında hak sahibi olduğunu teyit etmek ve günlük tesis ücretinden feragat talebinde bulunmak için resepsiyonu ziyaret etmesi gerekebilir.
 • 13.00 Erken Giriş. Hak sahibi Üyeler, yerel otel saatiyle 13.00'te ücretsiz erken giriş talebinde bulunmak için varıştan en az 24 saat önce Otelle irtibat kurabilir. Bu avantaj müsaitlik durumuna bağlıdır.
 • Las Vegas'ta Yılda bir kez Süite Yükseltme. Hak sahibi Üyeler bir takvim yılında bir kez olmak üzere, Las Vegas'taki bir MGM Collection Otelinde standart oda tipinden standart süite bir (1) yükseltme alabilir ve bu yükseltme tek bir Konaklama için kullanılabilir. Hak sahibi Üyelerin varıştan önce kişisel Ambassador'undan Süite Yükseltme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Müsaitliğe bağlıdır. Teklife konu oda ve süit tipleri Otele göre değişiklik gösterebilir ve tamamen Otelin takdirine bağlı olarak belirlenir. Rezervasyon 3 geceyi geçmemelidir.
 • Ücretsiz Valesiz Otopark. Hak sahibi Üyeler, Konaklama süresince ücretsiz valesiz otopark hizmetinden yararlanabilir; müsaitliğe bağlıdır. Bu avantajdan yararlanmak için Üyelerin Konaklama sırasında resepsiyonu ziyaret etmeleri gerekebilir ve Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasındaki Üyelik kartlarını ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekir.
 • Hızlandırılmış Vale ve Taksi Hizmeti. Hak sahibi Üyeler, belirli vale park yerlerinde ve taksi kuyruklarında hızlandırılmış hizmet alabilir; müsaitliğe bağlıdır. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin, Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasında Üyelik kartını ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekir.
 • 24 Saat İçinde Garantili Otel Rezervasyonu. Hak sahibi Üyenin kişisel misafir odasıyla sınırlıdır. Varıştan en az yirmi dört (24) saat önce yapılan ve bir MGM Collection Otelinde boş yer olmadığında varıştan yirmi dört (24) saat önce yerel otel saatiyle 15.00'e kadar ayırtılması halinde sunulan rezervasyon garantisi. Avantajlardan belirli sınırlı tarihlerde (örn. özel etkinlikler) yararlanılamayabilir. Gelişmiş oda yükseltme avantajları geçerli değildir. Avantaj, Ödül Kullanarak Konaklama veya başka bir promosyon ya da indirimli fiyatla birlikte kullanılamaz. Hak sahibi Üyelerin rezervasyon sırasında geçerli ücreti ödemesi ve konaklama süresi gereklerinin karşılanması gerekir.
 • Perakende İndirimi. Hak sahibi Üyeler, belirli katılımcı perakende satış noktalarında %15 indirim alabilir. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin, satın alma sırasında Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasındaki Üyelik kartlarını ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekmektedir. İndirim tüm ürünlerde geçerli değildir. Bazı istisnalar geçerlidir ve satış noktasına göre değişiklik gösterebilir.
 • Öncelikli Lüks Yemek Rezervasyonları. Hak sahibi Üyeler, Konaklama sırasında seçkin lüks restoranlarda rezervasyonlara öncelikli erişim hakkına sahip olabilir; müsaitliğe bağlıdır. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin kişisel Ambassador'dan 48 saat önceden rezervasyon talep etmeleri gerekmektedir.
 • Katılımcı Restoranlarda, Büfelerde, Veznelerde Özel Sıralar. Hak sahibi Üyeler, hızlandırılmış hizmet için belirli restoranlarda, büfelerde ve veznelerde özel sıralara erişebilir. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin, Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasında Üyelik kartını ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekir.
 • Belirli Gece Kulüplerinde VIP Sırasına Erişim. Hak sahibi Üyeler ve en fazla bir (1) misafirleri, Las Vegas'taki belirli gece kulüplerindeki özel sıralara erişebilir. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin, Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasında Üyelik kartını ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekir.
 • Havuz Kabini, Spa ve Salon Rezervasyonlarında Öncelikli Erişim. Hak sahibi Üyeler, Konaklama boyunca belirli havuz kabinleri, spa’lar ve salonlardaki rezervasyonlara öncelikli erişim hakkına sahip olabilir; müsaitliğe bağlıdır. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin, Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasında Üyelik kartını ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekir.
 • Belirli Şovlarda İndirim. Hak sahibi Üyeler, belirli şovlarda ilan edilen bilet fiyatından indirim alabilir. İndirim müsaitlik durumuna bağlıdır ve tüm şovlar için geçerli değildir. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin, satın alma sırasında Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasındaki Üyelik kartlarını bilet gişesine ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekir.
 • Belirli Şovlarda ve Eğlence Mekanlarında Öncelikli Erişim. Uygun Üyeler, belirli şovlarda ve eğlence mekanlarında özel giriş ve/veya imtiyazlı sıralara öncelikli erişim hakkı kazanabilir. Avantajlar müsaitlik durumuna bağlıdır ve tüm şovlar veya mekanlar için geçerli değildir. Bu avantajdan yararlanmak için hak sahibi Üyelerin, Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasında Üyelik kartını ibraz ederek geçerli Ambassador Elite statüsünün kanıtını sunmaları gerekir.

Avantaj İstisnaları. Katılımcı Tesislerinde sunulan ve Sadakat Programı Kurallarında ana hatlarıyla belirtilen, ancak MGM Collection Otellerinde sunulmayan diğer avantajlara aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Üyelere Özel Fiyatlar
 • Marriott Bonvoy Mobil Uygulamasıyla Giriş/Hizmetler
 • Ücretsiz Wi-Fi (Wi-Fi'ın tesis ücretine dahil olması halinde değiştirme avantajı dahil)
 • Ücretsiz Gelişmiş Wi-Fi
 • Garantili Lounge Erişimi
 • Elit Avantaj Garantisi
 • Kesin Rezervasyon Garantisi
 • Garantili Oda Türü
 • 48 Saat Garantili Müsaitlik Durumu
 • Gecelik Yükseltme Ödülleri
 • Your24™

6. EK HÜKÜMLER

Düzeltmeler. Bir MGM Collection Otelinde Geçerli Konaklamanın tamamlanmasından itibaren on (10) gün sonra Üyeler, Üyenin Hesabına yansıtılmayan Puanlar, Miller veya Elit Konaklama Kredisi için Sadakat Programı web sitesindeki Üye Hesap Hareketleri sayfasındaki “Eksik Konaklama Bildir” altında veya Üye Desteği ile irtibat kurarak kredi talep edebilirler.

 

 • Üye, The Cosmopolitan of Las Vegas'ta gerçekleştirilen Geçerli bir Etkinlikle ilişkili olarak, kazanılan ancak Üyenin hesabına yansıtılmayan ve Elit Üyelik Statüsünde hesaba katılan Puanlar/Miller veya Geçerli Geceler için etkinliğin gerçekleştiği Otelle irtibat kurarak kredi talep edebilir.
 • Kredi alabilmek için böyle bir talebin ilgili Geçerli Konaklama veya Geçerli Etkinliği izleyen bir (1) yıl içinde alınması gerekir.

Avantaj Düzeltmesi. Tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak (Üyenin bu Program Kuralları uyarınca belirli bir avantajı kazanmaya uygun olmadığı haller dahil ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla) Şirket herhangi bir anda (i) bir Üyenin Hesabına yansıtılan Puan miktarında veya Elit Konaklama Kredisi sayısında ve (ii) Elit Üyelik Statüsü veya Ömür Boyu Elit Üyelik Statüsü dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Üyenin Hesabına yansıtılan başka bir avantajda düzeltme yapabilir. Şirket ayrıca ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sadakat Programının işlemle bağlantılı dolandırıcılık faaliyeti olduğundan şüphelendiği işlemleri engelleme, iptal etme veya uzlaştırma hakkını saklı tutar.

MGM Collection Otelinin Programdan Çıkması. Bir MGM Collection Oteli herhangi bir nedenle Sadakat Programından çıkarsa, Üye söz konusu MGM Collection Otelindeki Konaklamalar için Puan veya Elit Konaklama Kredisi (Geçerli Konaklama karşılığı Puan dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) kazanmayacak ve sair Ödüller, diğer promosyonlar ve özel teklifler, MGM Collection Otelinin Sadakat Programından çıktığı tarihten sonra, eski MGM Collection Otelinde konaklama rezervasyonu bu tarihten önce yapılmış olsa dahi artık geçerli olmayacaktır.

Diğer tüm Sadakat Programı Kuralları geçerlidir. https://www.marriott.com/tr-tr/loyalty/terms/default.mi.