İçeriğe Geç

Hizmet Kullanım Şartları

The Ritz-Carlton Yacht Collection'ın Marriott Bonvoy™ Programına Katılımı İçin Hizmet Şartları

Haziran 2023'ten itibaren geçerlidir

 

Aşağıdaki hizmet şartları ("RCYC Şartları"), The Ritz-Carlton Yacht Collection'ın ("RCYC") Marriott Bonvoy sadakat programına ("Sadakat Programı") katılımı için geçerlidir. RCYC Şartları, Sadakat Programının ("Program Kuralları") tabi olduğu hüküm ve koşullara dahil edilmiştir.
 

Bu RCYC Şartlarında tanımlanmayan ve büyük harfle yazılmış tüm terimler, https://www.marriott.com/tr-tr/loyalty/terms/default.mi adresinde bulunan ve buraya atıfla dahil edilen Program Kurallarında belirtilen anlamda kullanılacaktır. Program Kuralları ile bu RCYC Şartları arasında doğrudan bir aykırılık olması durumunda, RCYC ile seyahat eden Sadakat Programı üyeleri ("Üyeler") için bu RCYC Şartları geçerli olacaktır.
 

Sadakat Programına katılmakla bu RCYC Şartları da dahil olmak üzere tüm Program Kurallarını kabul etmiş olursunuz. Bunları okumak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. RCYC Şartlarını bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme ve/veya düzenleme hakkını saklı tutarız ve aksi belirtilmedikçe bu tür değişiklikler yayınlanır yayınlanmaz hemen yürürlüğe girer; bu nedenle değişiklikler için bu RCYC Şartlarını lütfen düzenli olarak kontrol edin. Bu RCYC Şartlarının yürürlüğe girme tarihini bu sayfanın başında göstereceğiz.


1. GİRİŞ

 

The Ritz-Carlton Yacht Collection, Sadakat Programına benzersiz bir şekilde katılan bir puan kazandırma ve kullandırma ortağıdır. RCYC üzerinden Gemi Turu ve/veya RCYC Otel Paket Fiyatlı rezervasyon (terimlerden her biri aşağıda tanımlanmıştır) yaptıran ve bu rezervasyonlarını gerçekleştiren Üyeler; Program Kurallarına, bu RCYC Şartlarına, RCYC Rezervasyon Hüküm ve Koşullarına, RCYC Bilet Sözleşmesine ve buna ilaveten https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/↗ adresindeki Hukuk bölümünde tanımlanan hüküm ve koşullara tabidir.

 

 

 

2. KATILIM

 

İyi durumda aktif bir Üyelik Hesabı olan Üyeler, rezervasyonu The Ritz-Carlton Yacht Collection üzerinden yapılan ve satın alınan, tamamlanmış tüm Gemi Turları karşılığında Sadakat Programı Puanı ve Elit Konaklama Kredisi kazanma ve diğer Sadakat Programı avantajlarından yararlanma hakkına sahiptir.
 

Üyeler, Puanların ve Elit Konaklama Kredisinin doğru Üyelik Hesabına işlenmesi için satın alma sırasında veya planlanan Gemiye biniş tarihinden otuz (30) gün öncesine kadar doğru Üyelik Numaralarını sağlamalıdır.

 

 

 

3. SADAKAT PROGRAMI PUANI VE ELİT KONAKLAMA KREDİSİ KAZANMA

 

Elit statüsüne bakılmaksızın tüm Marriott Bonvoy Üyeleri, RCYC tarafından yayınlanmış, tamamı bireysel tarifeli gemi turları ("Gemi Turları" veya tekil olarak "Gemi Turu") için fatura edilen ve Üye tarafından ödenen Gemi Turu Ücretinin (aşağıda tanımlanmıştır) nakit kısmı üzerinden her bir USD veya para birimi eşdeğeri karşılığında beş (5) taban Puan kazanacaktır. "Gemi Turu Ücreti" terimi, RCYC Bilet Sözleşmesinde tanımlandığı şekliyle (aşağıda tanımlandığı gibi) süit konaklamalarını, gemideki yemekleri ve eğlenceleri, alkolsüz içecekleri, alkollü içecekleri, standart Wi-Fi bağlantısını ve gemide verilen bahşişleri içerir. Gemi Turu Ücretleri her bir süit konaklaması için iki kişilik konaklamaya dayalı olarak kişi başına ücrettir. Ödenen Gemi Turu Ücretinin nakit kısmı, Sadakat Programı kapsamında Geçerli Ücret olarak kabul edilir.
 

Gemi Turu Ücretlerine uçak bileti ücreti, transferler, otel konaklamaları, gelişmiş Wi-Fi bağlantısı, spesiyalite restoranlardaki yemekler, vergiler, harçlar ve liman giderleri, bagaj taşıma ve saklama ücretleri, kredi kartı ücretleri, ek ücretler, resmi veya yarı resmi makamların uyguladığı ücret veya harçlar, kıyı gezileri, karadaki geziler veya yemekler, vize ücretleri, çamaşırhane veya kuru temizleme ya da tıbbi tedavi, tıbbi koşullar veya sağlık nedeniyle karaya nakil sebeplerinden dolayı gemide ya da karada gerçekleşen tıbbi masraflar, spa hizmetleri, salon hizmetleri gibi ayrıca ücretlendirilebilen kişisel nitelikteki ürün veya hizmetler dahil değildir. Belirli otel paketleri hariç olmak üzere, Gemi Turu Ücretinden özellikle hariç tutulan kalemlerin hiçbiri Puan kazandırmaz ("Geçersiz Ücretler").
 

Rezervasyonu Üyenin yaptırmış olması ve süitlerden birinde (1) konaklaması koşuluyla Üye, ücretini ödediği en fazla üç (3) adet çift kişilik süit için Puan kazanacaktır.
 

Üyeler, rezervasyonu RCYC aracılığıyla yapılan ve Sadakat Programı Katılımcısı Tesisler için otel paket fiyatı üzerinden ("RCYC Otel Paket Fiyatı") Üye tarafından ödenen her bir USD veya para birimi eşdeğeri karşılığında beş (5) taban Puan kazanacaktır. RCYC Otel Paket Fiyatının bir parçası olarak ödenen Geçerli Ücretlere oda fiyatı, yata/yattan transfer ve kahvaltı dahildir.
 

RCYC Otel Paket Fiyatının bir parçası olarak Puan Kazandırmayan Ücretlere (Geçersiz Ücretler) vergiler, servis ücretleri, bahşişler ve harçlar dahildir, ancak geçersiz ücretler bunlarla sınırlı değildir. Üyeler, doğrudan Sadakat Programı Katılımcısı Tesise ödenen küçük harcamalar gibi Geçerli Ücretlerden puan kazanabilir.
 

Üye, rezervasyonu yapılan misafir odalarından birinde konaklaması ve tüm misafir odalarının ücretini ödemesi koşuluyla, Sadakat Programı Katılımcısı Tesisteki en fazla üç (3) adet misafir odası için RCYC Otel Paket Fiyatı üzerinden de Puan kazanacaktır.
 

RCYC harcamaları için Geçerli Ücretler üzerinden Elit Bonus Puanı verilmez.
 

Üyeler, gemide yolculuk etmeleri ve Gemi Turunu tamamlamaları koşuluyla, Üyenin ücretini bizzat ödediği bir süitte geçirdiği her Gemi Turu gecesi için Elit Üyelik Statüsüne ulaşmada kullanılan bir (1) Elit Konaklama Kredisi kazanacaktır. Üyeler, ücretini ödedikleri diğer süitler için Elit Konaklama Kredisi kazanmayacaklardır.
 

Üyeler, misafir odasının ücretini bizzat ödemeleri ve odada konaklamaları koşuluyla, RCYC Otel Paket Fiyatının bir parçası olarak Sadakat Programı Katılımcısı Tesisteki parasını ödemiş olabilecekleri ek misafir odaları için değil, bizzat kaldıkları odada geçirdikleri her bir gece için bir (1) Elit Konaklama Kredisi kazanacaktır.
 

Gemi Turu Ücreti ve RCYC Otel Paket Fiyatının nakit ödenen kısmı, Marriott Bonvoy Ambassador Elite statüsünün kazanılmasına yönelik geçerli yıllık harcama gerekliliğinde hesaba katılacaktır.
 

Üyeler, rezervasyonu RCYC Toplantı ve Teşvik departmanı üzerinden yaptırılan tam yat satın alımlarından/kiralamalarından ve teşvik gruplarından puan kazanamazlar. Tam bireysel tarife gruplarıyla seyahat eden üyeler sabit fiyat olarak belirlenen Gemi Turu Ücreti üzerinden Puan kazanacaktır.
 

Gemi Turu Ücreti veya RCYC Otel Paket Fiyatı üzerinden harcamalarda Mil kazanılamaz.
 

İptal edilen Gemi Turları için Üyelere Puan veya Elit Konaklama Kredisi verilmez. Standart RCYC iptal ücretleri uygulanır.
 

Doğru Marriott Bonvoy Üyelik Hesap Numarasını Gemi Turu Ücreti ödenirken veya planlanan Gemiye biniş tarihinden 30 gün öncesine kadar ibraz eden Üyelerin Puanları ve Elit Konaklama Kredisi, Gemi Turunun bitişini takip eden on dört (14) gün içinde Üyelik Hesaplarına otomatik olarak eklenecektir.
 

RCYC üzerinden ödenen Geçerli Ücretler için Marriott Bonvoy ortak markalı kredi kartlarını kullanan üyeler de Bonus Puanlarını Gemi Turunun tamamlanmasının ardından aynı süre içinde alacaklardır.
 

Rezervasyonu RCYC üzerinden yapılan tüm Gemi Turlarında tüm Sadakat Programı Kuralları, RCYC standart rezervasyon hüküm ve koşulları ile RCYC Bilet Sözleşmesi geçerlidir.

 

 

 

4. SADAKAT PROGRAMI PUANLARINI KULLANMA

 

Üye, Gemi Turu Ücretini ödemek için 1.000 USD karşılığında en az 180.000 Puan, sonrasında Gemi Turu Ücreti üzerinden 1.000 USD karşılığı 180.000 Puan veya 500 USD karşılığı 90.000 Puanlık kademelerde puan kullanabilir. Üye, aynı Gemi Turunda seyahat eden başka bir misafirin Gemi Turu Ücretinin ödenmesi için Puan kullanabilir. Gemi Turu Ücretinin tamamı için Puan kullanılabilir. Gemi Turu Ücretinin tamamını karşılamak için ilave bir ödeme yöntemi gerekebilir. Kullanılan puanlar vergi, harç ve liman giderlerini kapsamaz.


USD dışında bir para birimiyle yapılan Gemi Turu rezervasyonlarında kullanılan Puanlar, kullanım için gerekli Puan miktarının hesaplanması amacıyla USD para birimine çevrilecektir.


Gemi Turu Ücreti için Puan kullanma imkanı, puanlar hesaptan düşülürken Üyenin Hesabında mevcut olan Puanların doğrulanmasına tabidir.
 

Gemi Turu Ücreti için Puan kullanımı, her bir Gemi Turunun müsaitlik durumuna da bağlıdır.
 

Gemi Turu Ücretinin Puanla ödenen kısmı komisyonsuz ücret (NCF) olarak değerlendirilecektir.
 

RCYC Otel Paket Fiyatı için puan kullanılamaz.

 

Üyeler, planlanan gemiye biniş tarihlerinden (son ödeme vadesinden) yüz yirmi bir (121) gün öncesine kadar Gemi Turu Ücreti ödemesinde Puan kullanabilir.
 

Herhangi bir miktarda Puan kullanılarak rezerve edilen tüm Gemi Turlarında RCYC standart rezervasyon hüküm ve koşulları geçerlidir. RCYC standart iptal ücretleri uygulanır. İptal edilen bir Gemi Turu rezervasyonunda Gemi Turu Ücreti için Puan kullanılmışsa, RCYC standart iptal politikası uyarınca rezervasyondaki nakit bakiyesinden daha önce olan Puanlar iade edilecektir.
 

Diğer tüm Sadakat Programı Kullanma Ödülleri, ürünleri veya hizmetleri RCYC'de mevcut değildir.

 

 

 

5. ELİT ÜYE AVANTAJLARI

 

Avantajlardan The Ritz-Carlton Yacht Collection ile Gemi Turuna katılan Elit Üyeler yararlanır. Avantajlar sadece bireysel Elit Üye ve Elit Üyenin kaldığı bir adet süit için geçerlidir. Sadece Üye seviyesindekiler de dahil olmak üzere tüm Üyeler, kazan-kullan program avantajlarından yararlanır. Katılımcı Tesislerin sunduğu ve Sadakat Programı Kurallarında belirtilen Elit Avantajları Garantisi ve Kesin Rezervasyon Garantisi gibi diğer tüm Üyelik avantajları, RCYC'de geçerli değildir.

 

ELİT ÜYELİK AVANTAJI

SILVER ELITE
10-24 gece/yıl
GOLD ELITE
25-49 gece/yıl
PLATINUM ELITE
50-74 gece/yıl
TITANIUM ELITE
75+ gece/yıl
AMBASSADOR ELITE
100+ gece
ve 23.000 USD + Yıllık Geçerli Harcama/yıl*

Marriott Bonvoy
Elit Resepsiyonuna
Özel Davetiye

Süit İçi Karşılama Hediyesi Seçeneği
*Üyelik Seviyesine göre değişir

İlk Gece Ücretsiz
Pres Ütü

Öncelikli Biniş ve Kalkış

S.E.A. Rezervasyonlarına
Erken Erişim

Gemi Turu Boyunca
Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti


6. EK ŞARTLAR

 

Marriott International, Inc. tarafından sunulan Look No Further En İyi Fiyat Garantisi, The Ritz-Carlton Yacht Collection aracılığıyla yapılan Gemi Turu rezervasyonları ve RCYC Otel Paket Fiyatı rezervasyonları için geçerli değildir.


Üyelere Özel Fiyatlar, The Ritz-Carlton Yacht Collection aracılığıyla yapılan harcamalarda geçerli değildir.


Üyeler, The Ritz-Carlton Yacht Collection'daki geçmiş Gemi Yolculukları için Turun bitiş tarihinden sonra on dört (14) günden fazla zaman geçmişse https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/contactus↗ adresinden The Ritz-Carlton Yacht Collection ile iletişime geçerek Üye Hesabına yansıtılmayan Puanlar ve/veya Elit Konaklama Kredisi için kredi talep edebilirler.


Sadakat Programı hüküm ve koşullarının tamamı için lütfen https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi adresindeki Marriott web sitesini ziyaret edin.


Rezervasyon hüküm ve koşullarının tamamı için lütfen https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/booking-terms-conditions↗ adresini (AB Dışından Misafirler) veya https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/booking-terms-conditions-eu↗ adresini (AB İçinden Misafirler) ziyaret edin.


Gemi yolculuğunuzu düzenleyen hüküm ve koşulların tamamı için lütfen https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/ticket-contract↗ (AB Dışından Misafirler) veya https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/eu-ticket-contract↗ (AB İçinden Misafirler) adresindeki taşıma şartları ("Bilet Sözleşmesi") sayfasını ziyaret edin.