Siirry sisältöön

Työntekijöiden tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 1. tammikuuta 2023

1. Johdanto

Marriott-konserni, johon kuuluvat Marriott International, Inc. ja sen tytäryhtiöt (”Marriott”), on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja. Nämä tiedot auttavat Marriottia liiketoiminnan suunnittelussa, sisäisessä työntekijöiden haussa, henkilöstöresurssien tukemisessa ja toimintaan liittyvissä prosesseissa.
 

Marriott toimii useassa eri maassa ja usealla eri alueella. Joillakin näistä maista tai alueista on lakeja, jotka liittyvät henkilöiden, mukaan lukien Marriottin työntekijöiden, henkilötietojen keräämiseen, käyttöön, siirtämiseen ja jakamiseen. Marriott ottaa nämä velvoitteet vakavasti ja on sitoutunut suojelemaan Marriottin nykyisten ja entisten työntekijöiden yksityisyyttä. Tämän työntekijöiden tietosuojaselosteen (”seloste”) tarkoitus on antaa työntekijöille tietoa siitä, mitä henkilötietoja Marriott kerää, käyttää, siirtää ja jakaa ja miksi.
 

2. Mitä tietoja Marriott kerää, käyttää, siirtää ja jakaa ja miksi

Marriott on saattanut kerätä tai saattaa kerätä työsuhteesi aikana sinua ja työsuhdettasi Marriottissa koskevia tietoja tai tietoja, jotka koskevat aviopuolisoasi, avopuolisoasi/rekisteröidyn parisuhteen puolisoasi tai huollettaviasi (”huollettavat”). Marriott viittaa sellaisiin tietoihin "henkilötietoina". Tämän selosteen lopussa on tarkempia tietoja siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja Marriott voi kerätä, käyttää, siirtää ja jakaa ja mihin tarkoitukseen niitä voidaan kerätä, käyttää, siirtää ja jakaa. Paikalliset työntekijän käsikirjat, yrityksen oppaat ja ilmoitukset voivat sisältää lisätietoja. Marriott ei käytä henkilötietoja mihinkään tarkoitukseen, joka on ristiriidassa tässä selosteessa kuvattujen tarkoitusten kanssa. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa lainsäädäntö sallii niiden käyttämisen tai edellyttää sitä, sinä sallit sen tai se on elintärkeän etusi mukaista (esim. lääkinnällistä hoitoa vaativa hätätilanne).
 

Lukuun ottamatta tiettyjä lain edellyttämiä, liiketoimintamme kannalta tarpeellisia tai tärkeitä tietoja, päätöksesi luovuttaa henkilötietoja Marriottille on vapaaehtoinen. Jos et toimita tiettyjä vaadittuja tietoja, Marriott ei välttämättä pysty saavuttamaan kaikkia tässä lausunnossa esitettyjä tarkoituksia.
 

Saamme henkilötietoja sinulta sekä muista lähteistä, kuten työkavereilta, esimiehiltä, suosittelijoilta, asiakkailta ja taustatarkistuksen tarjoajilta.
 

3. Henkilötietojen siirto ja käyttö

Marriottin toiminnan maailmanlaajuisen luonteen vuoksi Marriott voi jakaa henkilötietoja koko Marriottin henkilöstön ja eri osastojen kanssa tämän selosteen lopussa kuvattuja tarkoituksia varten. Tähän voi sisältyä henkilötietojen siirtäminen muihin maihin tai muille alueille (mukaan lukien muut kuin asuinmaasi tai -alueesi, ja näissä maissa tai näillä alueilla saattaa olla erilainen tietosuojajärjestelmä kuin asuinmaassasi). Luettelo Marriott-konsernin tytäryhtiöistä, jotka voivat käsitellä ja käyttää henkilötietoja, on saatavilla täältä.
 

Marriottissa ainoastaan sellaisella henkilökunnalla on pääsy tietoihisi, jolla on käytäntöjemme mukainen liiketoimintaan liittyvä tarve tietää tiedot tämän selosteen lopussa kuvattuja tarkoituksia varten. Tällaiseen henkilökuntaan voivat kuulua esimiehesi ja heidän nimittämänsä henkilöt ja henkilökunta, joka työskentelee henkilöstöhallinnosta, tietotekniikasta, vaatimustenmukaisuudesta, oikeudellisista asioista, taloudesta ja kirjanpidosta sekä sisäisistä tarkistuksista vastaavissa osastoissa.
 

Kaikilla Marriottin työntekijöillä on yleensä pääsy työyhteystietoihisi, joita ovat esimerkiksi nimi, asema, työpuhelinnumerot, työosoite ja työsähköpostiosoite.
 

Ajoittain Marriottin on ehkä asetettava henkilötietoja hallinnoimiemme Marriott-konsernin tuotemerkkiä käyttävien kiinteistöjen omistajien tai meihin liittymättömien kolmansien osapuolten saataville.
 

Joissakin maissa omistajat voivat olla tosiasiallisia työnantajia. Omistajat tarvitsevat siksi pääsyn rajoitettuihin henkilötietoihin omien lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi sekä kirjanpito- ja arkistointitarkoituksiin. Omistajat ovat itsenäisesti vastuussa henkilötietojen käsittelystä.
 

Tämän selosteen lopussa on luettelo Marriottiin liittymättömistä kolmansista osapuolista. Jotkut omistajat ja Marriottiin liittymättömät osapuolet sijaitsevat kotipaikkasi lainkäyttöalueen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Kolmansiin osapuoliin lukeutuvien palveluntarjoajien ja omistajien odotetaan suojelevan henkilötietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta. Heidän odotetaan käyttävän henkilötietoja vain palvelujen tarjoamiseen Marriottille tai omistajiemme kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti ja toimimaan tällöin sovellettavaa lainsäädännön mukaisesti.
 

4. Turvallisuus

Marriott ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin suojellakseen henkilötietoja. Toimenpiteet ovat sovellettavien tietosuoja- ja tietoturvalakien ja -asetusten mukaisia. Se vaatii esimerkiksi palveluntarjoajia käyttämään asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi.
 

5. Tietojen eheys ja säilyttäminen

Marriott ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että käsiteltävät henkilötiedot ovat luotettavia niiden aiotun käytön kannalta ja tarkkoja ja täydellisiä tässä selosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamisen kannalta. Marriott säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.
 

Säilytysaikojen määrittämisessä käytetään seuraavia kriteerejä:
 

 • niin kauan kuin sinun ja Marriottin välillä on voimassa oleva suhde
 • Marriottia koskevien lakisääteisten velvoitteiden edellyttämällä tavalla
 • kuten on aiheellista Marriottin oikeudellisen aseman perusteella (esimerkiksi sovellettavien vanhentumissääntöjen, oikeudenkäyntien tai viranomaistutkintojen osalta).
   

6. Käyttö-, korjaus- ja poistopyynnöt ja kysymykset

Ota yhteyttä paikalliseen henkilöstöhallinnon edustajaan, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita siitä, miten Marriott käsittelee henkilötietoja. Jos haluat pyytää pääsyä sinua koskeviin henkilötietoihin tai niiden korjaamista tai poistamista, haluat pyytää Marriottia lopettamaan niiden käytön tai haluat pyytää kopion henkilötiedoistasi tai niiden siirtämistä, esitä pyyntösi paikalliselle henkilöstöhallinnon edustajalle. Marriott vastaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että sovellettavat tietosuojalait sekä muut lait ja asetukset saattavat sulkea pois oikeuden tehdä tällaisia pyyntöjä joidenkin henkilötietojen osalta.
 

7. Työntekijöiden velvoitteet

Pidä henkilötiedot ajan tasalla ja ilmoita meille kaikista henkilötietojen merkittävistä muutoksista. Kun annat Marriottille huollettaviesi henkilötietoja, sitoudut ilmoittamaan heille tämän selosteen sisällöstä ja hankkimaan heidän suostumuksensa (siinä tapauksessa, että he pystyvät lainmukaisesti antamaan suostumuksensa) siihen, että Marriott käyttää kyseisiä henkilötietoja (mukaan lukien siirto ja luovuttaminen) tämän selosteen mukaisesti. Sitoudut lisäksi noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja tietoosi saatettuja Marriottin käytäntöjä, standardeja ja menettelyjä käsitellessäsi henkilötietoja, joihin sinulla on pääsy, kun sinulle on suhde Marriottiin. Erityisesti todettakoon, että saat päästä käsiksi henkilötietoihin tai käyttää niitä ainoastaan sellaisia tarkoituksia varten, jotka ovat välttämättömiä Marriottia varten tekemäsi työn kannalta. Ymmärrät, että nämä velvoitteet ovat voimassa senkin jälkeen, kun suhteesi Marriottiin on päättynyt.
 

8. Keräämisen, käytön, siirron ja luovuttamisen syyt ja perusteet

Marriott kerää ja käsittelee sinua koskevia tietoja, (i) koska sovellettava laki velvoittaa meidät tekemään niin, (ii) koska tällaiset tiedot ovat meille erityisen tärkeitä ja meillä on erityinen lain mukainen oikeutettu etu käsitellä niitä, (iii) koska tällaiset tiedot ovat välttämättömiä työsopimuksen täyttämiseksi tai muutoin välttämättömiä työsuhteesi luomiseksi ja ylläpitämiseksi tai (iv) jos se on tarpeen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvä Marriottin oikeutettu etu on kuvattu tämän selosteen lopussa. Oikeutettu etu kattaa esimerkiksi seuraavat asiat: (1) verkkojemme ja tietojemme turvallisuuden varmistamisen, (2) Marriottin liiketoiminnan hallinnoinnin ja yleisen harjoittamisen ja (3) petoksien estämisen. Jos mikään näistä syistä ei päde, päätöksesi luovuttaa henkilötietoja Marriottille on vapaaehtoinen ja käsittelemme tällaisia tietoja suostumukseesi perustuen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
 

9. Työntekijöiden tietojen siirtäminen ja käyttö Euroopan talousalueella (ETA) [1]

Voimme siirtää henkilötietoja maihin, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolella. Euroopan komissio on määrittänyt suojelun tason riittäväksi joissakin näistä maista ETA-standardien mukaisesti (kattava luettelo näistä maista on saatavilla täällä↗). ETA-alueelta muihin maihin tehtäviä siirtoja varten olemme ottaneet käyttöön riittävät toimenpiteet, tiedonsiirtosopimukset ja/tai vakiosopimuslausekkeet tietojesi suojaamiseksi.
 

10. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ja valitukset

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, esitä pyyntö henkilöstöhallinnon edustajalle. Tutkimme ja yritämme ratkaista henkilötietojen käyttöä ja luovuttamista koskevat valitukset ja kiistat Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti.
 

Jos et ole tyytyväinen, voit ottaa yhteyttä maasi tai alueesi tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen MarriottDPO@marriott.com. Ilmoita sähköpostissa maa, jossa olet. Lisäksi voit tehdä valituksen maasi tai alueesi tietosuojaviranomaiselle tai sen maan tai alueen tietosuojaviranomaiselle, jossa sovellettavia tietosuojalakeja on väitetysti rikottu. Valituksen voi tehdä osoitteessa http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm? item_id=612080↗.
 

Voit myös lähettää valituksen meille postitse seuraavaan osoitteeseen:
 

Marriott International, Inc.
Data Protection Officer (DPO)
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

11. Aiempi Privacy Shield -sertifikaatti

Marriott oli aiemmin sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välillä Privacy Shield -↗ -järjestelyjen mukaisesti 1. Sertifikaattimme löytyvät osoitteesta www.privacyshield.gov/list↗. HR-tietoja koskeva Privacy Shield -käytäntömme, joka kattaa ennen 16. heinäkuuta 2020 Yhdysvaltoihin siirretyt HR-tiedot, löytyy täältä.
 

12. Muutokset selosteeseen

Marriott varaa oikeuden muuttaa tätä selostetta milloin tahansa ottaakseen huomioon Marriottin, tämän verkkosivuston, alan tai oikeudellisten suuntausten muutokset. Marriott julkaisee tarkistetun selosteen Marriott Global Source-sivustolla (MGS) tai ilmoittaa muutoksesta tämän verkkosivuston etusivulla. Näet selosteen tarkistusajankohdan katsomalla tämän selosteen yläosassa olevan ”päivitetty viimeksi” -selitteen.


 


Henkilötietotyypit, joita Marriott voi kerätä, käyttää, siirtää ja jakaa

 • Henkilötiedot : Nimi, työntekijän tunnistenumero, työpaikan ja koti- tai asuinpaikan yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumerot, postiosoite), puhutut kielet, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus, sosiaaliturvatunnus, kansalaisuus, siviilisääty, puoliso, huollettavat, vammaisuus, hätäyhteystiedot ja valokuva.

 • Maahanmuuttolainsäädännön edellyttämät tiedot: Kansalaisuus, passitiedot, tiedot oleskelu- tai työluvasta, ja jos haet työnantajan rahoittamaa maahanmuuttohyvitystä, kaikki työlupahakemuksen käsittelevän valtion viraston vaatimat tiedot.

 • Palkkiot ja palkka : Peruspalkka, bonus, etuudet, palkkiotyyppi, palkkataso määrätyn palkkaluokan sisällä, tiedot optioista, henkilöstöannista ja muista palkkioista, valuuttatyyppi, maksutiheys, nykyisen palkkion voimaantulopäivä, palkkatarkistukset, pankkitiedot, työaikatiedot (mukaan lukien loma- ja muut poissaolotiedot, mahdollinen vapaa, tehdyt työtunnit ja osaston vakiotyötunnit), palkkatiedot ja irtisanomispäivä..

 • Tehtävä : Kuvaus nykyisestä tehtävästä, tehtävänimikkeestä, asemasta yhtiössä, johtoluokka, tehtäväkoodi, palkkasuunnitelma, palkkaluokka tai -taso, työtehtävä(t) ja oheistehtävä(t), yrityksen nimi ja koodi (juridinen työnantaja), yksikkö/osasto, sijainti, työsuhteen tila ja tyyppi, kokoaika-/osa-aikatyö, työehdot, työsopimus, työhistoria, palkkaamis-/uudelleenpalkkaamis- ja irtisanoutumispäivä(t) ja -syy, työsuhteen kesto, eläkekelpoisuus, ylennykset ja kurinpitoasiakirjat, siirtojen päivämäärät ja välittömän esimiehen/välittömien esimiesten tiedot.

 • Työntekijöiden hallinnointi: Hakemuskirjeissä ja ansioluettelossa/CV:ssä olevat tiedot (aiempi työtausta, koulutushistoria, ammattipätevyydet, kielitaito ja muut oleelliset taidot, todistukset, todistusten viimeinen voimassaolopäivä), taustatarkistuksen suorittamiseen tarvittavat tiedot, suorituskykyä mittaavat arviot, suunnitellut ja suoritetut kehitysohjelmat, verkko-oppimisohjelmat, suorituskykyä ja kehitystä koskevat arvioinnit, halukkuus muuttamiseen, ajokorttitiedot ja tiedot, joita käytetään työntekijöiden henkilöhistoriatietojen täyttämiseen.

 • Hallintotiedot: Tiedot kaikista kantaosakkeista tai johtajuudesta.

 • Järjestelmän ja sovellusten pääsytiedot : Marriott-järjestelmien ja -sovellusten käyttämiseen tarvittavat tiedot, kuten järjestelmätunnus, lähiverkkotunnus, sähköpostitili, pikaviestitili, keskustietokoneen tunnus, edellinen työntekijätunnus, edellinen esimiestunnus, järjestelmän salasanat, työntekijätila, edellisen osaston tiedot ja Marriottin järjestelmillä tuotettu sähköinen sisältö.

 • Arkaluonteiset henkilötiedot: Marriott voi myös kerätä tietyn tyyppisiä arkaluonteisia tietoja vain, jos paikallinen lainsäädäntö sallii sen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi biometriset tiedot, terveydentilaan/sairauksiin liittyvät tiedot ja ammattiliiton jäsenyyteen, uskontoon, rotuun tai etniseen alkuperään liittyvät tiedot. Marriott kerää näitä tietoja tiettyihin tarkoituksiin. Se voi esimerkiksi käyttää terveydentilaan/sairauksiin liittyviä tietoja vamman tai sairauden huomioon ottamiseksi ja etuuksien tarjoamiseksi. Se kerää uskontoon ja kirkon jäsenyyteen liittyviä tietoja, koska tietyissä maissa, kuten Saksassa, on vähennettävä palkasta lakisääteisiä veroja kirkkoon kuuluvilta henkilöiltä. Marriott kerää monimuotoisuuteen liittyviä henkilötietoja (kuten sukupuoli, rotu, vammaisuus, asema suojeltuna veteraanina tai etninen alkuperä), jotta se voi noudattaa monimuotoisuuteen ja syrjinnän torjuntaan liittyviä lakisääteisiä velvoitteita ja sisäisiä käytäntöjä. Marriott käyttää tällaisia arkaluonteisia tietoja vain alla lueteltuihin tarkoituksiin ja lainsäädännön mukaisesti.
   

Tarkoitukset, joita varten Marriott voi kerätä, käyttää, siirtää ja jakaa henkilötietoja

 • Työvoiman hallinta: Työtoimien ja henkilöstön johtaminen yleisesti, mukaan lukien rekrytointi, palkkaaminen, arvioinnit, suoriutumisen seuranta, ylennysten ja seuraajien suunnittelu, uudelleen palkkaaminen, palkkojen hallinnointi, maksujen hallinnointi ja tarkastelu, palkat ja muut palkinnot, kuten optiot, henkilöstöanti ja bonukset, terveydenhuollon kattavuus ja edut, eläkkeet ja säästösuunnitelmat, koulutus, poissaolot (mukaan lukien terveyteen liittyvistä syistä), ylennykset, siirrot, komennukset, muiden sopimusetujen noudattaminen (kuten muiden työntekijäetujen tuominen saataville), työsuhteeseen liittyvät suosittelukirjeet, lainat, työvoiman analysointi ja suunnittelu sekä työvuorojen aikatauluttaminen, liiketoimintojen tukeminen, työntekijäkyselyiden suorittaminen, taustatarkistusten suorittaminen, kurinpidollisten asioiden, valitusten ja irtisanomisten käsittely, työsuhteeseen liittyvien päätösten käsittely, työmatkajärjestelyt, liitetoimintakulujen ja -korvausten hallinta, koulutustarpeiden ja urakehitystoiminnan ja -taitojen suunnittelu ja seuranta, työvoimaraportointi ja data-analytiikka / trendien analysointi, työsuhteen päättymiseen ja alumnitoimintaan liittyvät asiat sekä yhden tai useamman sisäisen työntekijähakemiston luominen ja ylläpito. Marriott voi käyttää työvoima-analytiikkaa toimintoihin, kuten seuraajien suunnitteluun, työvoiman hallintaan ja tietoturvaan sekä muihin ohjelmiin. Marriott käyttää esimerkiksi työvoima-analytiikkaa seuraajien suunnitteluun, työntekijöiden sitouttamiseen tarkoitettujen ohjelmien suunnitteluun ja monimuotoisuuteen liittyviin aloitteisiin, koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseen ja toistuvuuksien tunnistamiseen ohjelmissa, joita käytetään Marriottin ihmisten ja omaisuuden suojelemiseen.

 • Viestintä, turvallisuus, tilat ja hätätilanteet: Työntekijöiden kanssa käydyn viestinnän mahdollistaminen, liiketoiminnan jatkuvuuden ja kriisinhallinnan varmistaminen, suosittelijoiden tarjoaminen, työntekijöiden ja muiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen, mukaan lukien kameroiden käyttö videovalvontaan kiinteistöissä turvallisuustarkoituksia varten, IT-infrastruktuurin ylläpito ja turvaaminen käyttämällä erilaisia tietoturvatyökaluja, toimistolaitteita, tiloja ja muuta omaisuutta, sinuun yhteydessä olemisen ja nimeämiisi yhteyshenkilöihin yhteydessä olemisen mahdollistaminen hätätilanteessa.

 • Liiketoiminta : Tietotekniikan, viestintäjärjestelmien ja tilojen ylläpito ja hallinta, tuote- ja palvelukehityksen hallinta, tuotteiden ja palveluiden parantaminen, Marriottin omaisuuden hallinta, Marriottin omaisuuden ja henkilöstöresurssien kohdentaminen, strateginen suunnittelu, projektinhallinta, liiketoiminnan jatkuvuus, kirjausketjujen laatiminen ja muut raportointityökalut, liiketoimintaan liittyvän kirjanpidon ylläpito, budjetointi, taloushallinto ja -raportointi, viestintä, fuusioiden, yritysostojen, myynnin, uudelleenorganisointien tai luovutusten ja ostajaan integroimisen hallinta.

 • Vaatimustenmukaisuus : Marriottin liiketoimintaa koskevien lainsäädännöllisten ja muiden vaatimusten noudattaminen kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, joissa Marriott toimii. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi tuloveroon ja sosiaaliturvaan liittyvät pidätykset, kirjanpito- ja raportointivelvoitteet, tarkastusten suorittaminen, viranomaistarkastusten ja muiden hallinto- tai julkisilta viranomaisilta tulevien pyyntöjen noudattaminen, oikeudellisiin menettelyihin (kuten haasteisiin) vastaaminen, lakisääteisten oikeuksien ja oikeussuojakeinojen käyttäminen, riita-asioiden puolustaminen ja mahdollisten sisäisten valitusten tai vaateiden (mukaan lukien vihjelinjojen kautta saadut valitukset ja vaateet) hallinnointi, esimerkiksi ilmoitettujen väitettyjen väärinkäytösten, käytäntöjen rikkomisen, petosten ja taloudelliseen raportointiin liittyvien huolenaiheiden tutkiminen sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattaminen.

 • Valvonta: Sisäisten käytäntöjen ja käytännesääntöjen noudattamisen valvonta, mukaan lukien julkisten tilojen videovalvonta Marriottin käytäntöjen ja menettelyjen mukaisesti, puheluiden, sähköpostin, internetin, pikaviestien ja muiden Marriottin resurssien seuranta sekä muut valvontatoimet, jotka kuvaillaan sisäisissä käytännöissä ja/tai sallitaan paikallisessa lainsäädännössä. Huomaa, että sähköinen viestinnän (esimerkiksi yrityksen tarjoamista sähköisistä viestintäpalveluista, yrityksen verkosta tai yrityksen omistamista tai myöntämistä laitteista lähetetyt sähköpostit tai pikaviestit) lähettäjillä, vastaanottajilla tai käyttäjillä ei ole oikeuttaa siihen, että kyseinen viestintä katsottaisiin heidän osaltaan henkilökohtaiseksi, salassa pidettäväksi tai luottamukselliseksi. Työntekijöillä ei ole oikeutta yksityisyyteen tai oikeutta vaatia tällaisen sähköisen viestinnän salassa pitämistä millään tavalla, paitsi jos yhtiön käytännöissä tai sovellettavassa lainsäädännössä määräävät muuta. Yhtiö varaa oikeuden saada pääsyn tällaisiin sähköisiin viesteihin ja valvoa, tarkastella, kopioida ja/tai poistaa niitä. Yhtiö varaa myös oikeuden vaatia, että kyseinen viestintä katsotaan salassa pidettäväksi tai luottamukselliseksi, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

Marriottiin liittymättömien kolmansien osapuolten ryhmät, joiden kanssa Marriott voi jakaa henkilötietoja

 • Palveluntarjoajat: Yritykset, jotka tarjoavat Marriottille tuotteita ja palveluita (kuten palkanlaskentaa, eläkevakuutuksia, etuuksia, henkilöstöresurssipalveluita, suorituskyvyn hallintaa, koulutusta, kulujen hallintaa ja IT-järjestelmiä ja näiden tukipalveluita) osakepalkkio-ohjelmissa avustavat kolmannet osapuolet, luottokorttiyhtiöt, lääketieteen ja muun terveydenhoitoalan ammattilaiset, toimialayhdistykset ja -järjestöt, kirjanpitäjät, tilintarkastajat, lakimiehet, vakuutusyhtiöt, pankkiirit ja muut ulkopuoliset ammatilliset neuvonantajat ja palveluntarjoajat.
 • Julkiset ja valtion viranomaiset : Tahot, jotka sääntelevät Marriottia tai jotka käyttävät lainkäyttövaltaa sitä kohtaan, kuten sääntelyviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset, julkiset elimet ja oikeudelliset elimet.
 • Yritystapahtumat: Kolmas osapuoli, joka liittyy Marriottin liiketoimintaa, omaisuutta tai osakkeita tai niiden osaa koskevaan suunniteltuun tai tosiasialliseen uudelleenjärjestelyyn, sulautukseen, yhteisyritykseen, myyntiin, luovutukseen, siirtoon tai muuhun luovutukseen (mukaan lukien konkurssin tai vastaavien menettelyiden yhteydessä).


[1] ETA-alueeseen kuuluvat EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja.