Kanta-asiakasohjelman ehdot

Updated August 2022

Helmikuusta 2019 alkaen Marriott International, Inc:n kanta-asiakasohjelma on Marriott Bonvoy™ (jäljempänä ”kanta-asiakasohjelma”). Ennen tätä kanta-asiakasohjelma on toiminut yhtenäisenä ohjelmana kolmella eri nimellä: Marriott Rewards® ‑ohjelma, The Ritz-Carlton Rewards ‑ohjelma ja Starwood Preferred Guest® ‑ohjelma (”SPG-ohjelma”) (kukin näistä ”vanha ohjelma”). Näitä vanhoja ohjelmia hallinnoivat Marriott International, Inc. ja sen tytäryhtiöt, joihin kuuluivat Marriott Rewards, LLC ja Preferred Guest, Inc. (yhdessä ”yhtiö”).

Kanta-asiakasohjelma toimii tässä asiakirjassa kuvattujen ehtojen (”ohjelman säännöt”) mukaisesti, ellei toisin nimenomaisesti mainita. Ohjelman sääntöihin sisältyvät myös ylimääräiset hallinnoituja kumppaneita (Managed Associates) koskevat säännöt, joita sovelletaan yhtiön työntekijöihin sekä yhtiön omistamissa, vuokraamissa, lisensoimissa ja hallinnoimissa paikoissa työskenteleviin kumppaneihin. Hallinnoituja kumppaneita koskevat säännöt eivät koske yhtiön franchising-yritysten, lisenssinsaajien tai yhtiön hallinnoimien kiinteistöjen omistajien työntekijöitä.

Ohjelman säännöt säätelevät yhtiön suhdetta kanta-asiakasohjelman jäseniin (yhdessä ”kanta-asiakasohjelman jäsenet” ja erikseen ”kanta-asiakasohjelman jäsen”, ”jäsen” tai ”sinä”) ja siihen, miten jäsenet hallinnoivat tilejään, tekevät varauksia, saavuttavat Elite-tason sekä ansaitsevat ja lunastavat kanta-asiakasohjelman pisteitä (”pisteet”) osallistuvissa hotelleissa ja kiinteistöissä (kukin niistä ”osallistuva kiinteistö”) sekä kanta-asiakasohjelman kanssa liikesuhteen muodostaneissa kolmansien osapuolten ohjelmissa, kuten lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmissa (”kumppaniohjelmat”).

Ohjelman sääntöihin sisältyvät lisäehdot, joita sovelletaan tiettyihin kokemuksiin tai kiinteistöihin, jotka osallistuvat Marriott Bonvoy ‑kanta-asiakasohjelmaan rajoitetussa tai yksilöllisessä laajuudessa – mukaan lukien All-Inclusive by Marriott Bonvoy sekä The Ritz-Carlton Yacht Collection. Jotkin kanta-asiakasohjelman edut, mukavuudet, tarjoukset, palkinnot ja palvelut eivät välttämättä ole saatavilla tällaisissa kokemuksissa tai kiinteistöissä tai sisälly osaksi niitä, vaikka kyseistä kokemusta tai kiinteistöä ei olisi nimenomaisesti määritelty poissuljetuksi näiden ohjelman sääntöjen kohdissa, joissa kuvaillaan kyseistä etua, mukavuutta, tarjousta, palkintoa tai palvelua. Lisäehdot-sivulla ilmoitetaan erilliset ehdot, jotka koskevat kanta-asiakasohjelmaan osallistumista kunkin kokemuksen tai kiinteistön osalta ja sisältävät tietoa saatavilla olevista kanta-asiakasohjelman ominaisuuksista.

Avaamalla kanta-asiakasohjelman jäsentilin (”tili” tai ”jäsentili”) tai käyttämällä joko jäsenkorttiasi tai jäsentilisi numeroa, joka sinulle on annettu (”jäsennumero”) kanta-asiakasohjelman etujen, kuten pisteiden, vastaanottamiseen ja lunastamiseen, osoitat, että

olet lukenut ja hyväksynyt nämä ohjelman säännöt sekä sivuston käyttöehdot, jotka on sisällytetty tähän asiakirjaan viittauksella; ja

annat suostumuksesi siihen, että yhtiö, kanta-asiakasohjelma, osallistuvat kiinteistöt ja kumppaniohjelmat sekä niiden valtuuttamat ulkopuoliset edustajat ja lisenssinsaajat keräävät, käyttävät ja luovuttavat henkilötietojasi yhtiön tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kaikkien kanta-asiakasohjelman etujen, mukavuuksien, tarjousten, palkintojen ja palvelujen saatavuus vaihtelee, ja yhtiö saattaa muuttaa niitä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Yhtiö voi lopettaa kanta-asiakasohjelman kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kaikille aktiivisille kanta-asiakkaille kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja alle kuuden kuukauden irtisanomisajalla millä tahansa lainkäyttöalueella, jos sovellettava laki niin vaatii. Yhtiö voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan päättää korvata välittömästi kanta-asiakasohjelman samankaltaisella kanta-asiakasohjelmalla ilmoittamalla siitä aktiivisille kanta-asiakkaille. Jos kanta-asiakasohjelma lopetetaan, kaikki lunastamattomat pisteet menetetään ilman minkäänlaisen velvoitteen tai korvausvelvollisuuden syntymistä, eikä palkintoihin liittyviä vaatimuksia täytetä irtisanomisajan päätyttyä.

Nämä ohjelman säännöt korvaavat kaikki vanhoihin ohjelmiin tai kanta-asiakasohjelmaan sovelletut aikaisemmat ehdot. Ellei sovellettava lainsäädäntö sitä nimenomaisesti kiellä tai rajoita, yhtiö voi milloin tahansa muuttaa, muokata tai täydentää näitä ohjelman sääntöjä sekä palkintojen (määritelty jäljempänä) ansaitsemisen ja lunastamisen rakennetta ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta, vaikka kyseiset muutokset saattaisivat vaikuttaa pisteiden tai mailien arvoon tai mahdollisuuteen saada tiettyjä palkintoja (yhdessä ”ohjelman sääntöjen muutokset”). ”Palkinnot” tarkoittavat kaikkia jäsenten kanta-asiakasohjelman yhteydessä ansaitsemia palkintoja, muun muassa palkinnonlunastuksia (määritelty kohdassa 3.1). Kanta-asiakkaat ovat velvollisia perehtymään ohjelman sääntöihin ja ohjelman sääntöjen muutoksiin. Jatkamalla kanta-asiakasohjelman jäsenenä osoitat hyväksyväsi tällaiset ohjelman sääntöjen muutokset.

1. KANTA-ASIAKASOHJELMAAN LIITTYMINEN

1.1 Osallistumisoikeus

1.2 Osallistuvat kiinteistöt ja merkit

1.2.a. ”Osallistuvat kiinteistöt” ovat hotelleja, lomakohteita ja muita tilapäiseen yöpymiseen tarkoitettuja kiinteistöjä, joiden liiketoimintaa harjoitetaan seuraavassa mainittujen Marriott Internationalin omistamien, hallinnoimien, franchising-sopimukseen sisällyttämien tai lisensoimien merkkien nimissä (”osallistuvat merkit”) ja jotka ovat varattavissa Marriott-kanavien kautta, ellei toisin mainita (ks. kohta 1.2.b.). Residenssikiinteistöt (”residenssit”), joita voidaan tarjota täys- tai osaomistukseen, kalustetuiksi asunnoiksi tai osakehuoneistoiksi, eivät ole luonteeltaan tilapäiseen yöpymiseen tarkoitettuja kiinteistöjä eivätkä siksi osallistu kanta-asiakasohjelmaan, ellei seuraavassa toisin mainita. Osallistuvia kiinteistöjä ja osallistuvia merkkejä ovat seuraavat:

i.     The Ritz-Carlton® - all locations except for:

A.    Ritz-Carlton Reserve® ‑kiinteistöt osallistuvat kanta-asiakasohjelmaan seuraavasti:

(1) pisteiden tai mailien ansaitseminen kohdan 2 mukaisesti
(2) pisteiden lunastaminen kohdan 3 mukaisesti
(3) etujen myöntäminen jäsenille kohtien 1 ja 4 mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia: jäsenhinnat, lahjamyymälän alennukset, maksuttomat tason korotukset parempaan huoneeseen, myöhäiset huoneen luovutukset, taattu pääsy loungeen, taattu huonetyyppi, 48 tunnin taattu saatavuus ja Suite Night Awards ‑palkinnot.
(4) kohdassa 5 kuvatut Marriott Bonvoy ‑tapahtumat.

B.    The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach osallistuu kanta-asiakasohjelmaan seuraavasti:

1) pisteiden tai mailien ansaitseminen kohdan 2 mukaisesti
2) pisteiden lunastaminen kohdan 3 mukaisesti
3) etujen myöntäminen jäsenille kohdan 4 mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:
maksuton tason korotus parempaan huoneeseen, myöhäinen huoneen luovutus, Suite Night Awards ‑palkinnot ja Your24™.

C.    The Ritz-Carlton Club® ‑kiinteistöt – Elite-yökrediittien (määritelty kohdassa 2.1.a) ansaitsemiskumppani vain jäsenille, jotka yöpyvät The Ritz-Carlton Club ‑kohteissa omistusetunsa nojalla. Ne eivät osallistu pisteiden tai mailien ansaitsemiseen, pisteiden lunastukseen, paikan päällä tarjottaviin jäsenetuihin (kohdissa 1 ja 4 kuvatulla tavalla) tai Marriott Bonvoy ‑tapahtumiin.

D.     The Ritz-Carlton Yacht Collection – ansaitsemis- ja lunastuskumppani, jonka yksilöllinen osallistuminen kanta-asiakasohjelmaan määritellään The Ritz-Carlton Yacht Collectionin erillisissä palveluehdoissa (”RCYC:n ehdot”). RCYC:n kautta varauksia tekeviin ja toteuttaviin jäseniin sovelletaan ohjelman sääntöjä, näitä RCYC:n ehtoja sekä The Ritz-Carlton Yacht CollectioninAvautuu uuteen selainikkunaan sivustolla olevia oikeudellisia tietoja.

E.    Seuraavat kiinteistöt eivät osallistu kanta-asiakasohjelmaan:

●    The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
●     The Ritz-Carlton Residences, paitsi edellä mainituissa tapauksissa
●     Seuraavat kumppanikiinteistöt:

○     Hotel Ritz-London – Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
○     Bulgari Hotels and Resorts – kaikki kohteet

ii.     St. Regis® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. The St. Regis Residences ei osallistu kanta-asiakasohjelmaan

B. The St. Regis Residence Club® ‑kiinteistöt – vain Elite-yökrediittien (määritelty kohdassa 2.1.a) ansaitsemiskumppani. Ne eivät osallistu pisteiden tai mailien ansaitsemiseen, pisteiden lunastukseen, paikan päällä tarjottaviin jäsenetuihin (kohdissa 1 ja 4 kuvatulla tavalla) tai Marriott Bonvoy ‑tapahtumiin.

iii.     EDITION® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. EDITION Residences ‑kohteet eivät osallistu kanta-asiakasohjelmaan.

iv.     The Luxury Collection® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. The Luxury Collection Residences ‑kohteet eivät osallistu kanta-asiakasohjelmaan.

B. The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale on rajoittanut paikan päällä tarjottavia etuja kohdissa 4, 5 ja 7 kuvatulla tavalla.

v.     W® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. W Residences ‑kohteet eivät osallistu kanta-asiakasohjelmaan.

vi.     JW Marriott® – kaikki kohteet

vii.     Marriott Hotels® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

B. Marriott Residences do not participate in the Loyalty Program

viii.     Sheraton® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. Sheraton Residences do not participate in the Loyalty Program

B. Sheraton Vacation Club -  all locations, with limited on-property benefits as outlined in Section 4, and Section 7.

ix.     Marriott Vacation Club® ja Marriott Grand Residence Club® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A.     Grand Residences by Marriott – Mayfair-London, Yhdistynyt kuningaskunta

B.     Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Bangkok, Thaimaa

Osallistuvilla Marriott Vacation Club- ja Marriott Grand Residence Club ‑kiinteistöillä on rajoitettuja paikan päällä tarjottavia etuja kohdissa 4 ja 7 kuvatulla tavalla.

x.         Delta Hotels by Marriott™ – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

●    Delta Hotels by Marriott™ that are part of All-Inclusive by Marriott Bonvoy (see 1.2.a.xxxiii) participate in the Loyalty Program in a unique capacity as expressly identified in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

xi.     Le Méridien® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. Le Méridien Residences do not participate in the Loyalty Program

xii.     Westin® – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A. Westin properties that are part of All-Inclusive by Marriott Bonvoy (see 1.2.a.xxxiii) participate in the Loyalty Program in a unique capacity as expressly identified in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

B. Westin Residences do not participate in the Loyalty Program.

C. Westin® Vacation Club - all locations, with limited on-property benefits as outlined in Section 4, and Section 7.

xiii.     Autograph Collection® Hotels – kaikki paitsi seuraavat kohteet:

A.    Autograph Collection Hotels that are part of All-Inclusive by Marriott Bonvoy (see 1.2.a.xxxiii) participate in the Loyalty Program in a unique capacity as expressly identified in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

B.    The Cosmopolitan of Las Vegas osallistuu kanta-asiakasohjelmaan seuraavasti:

(1)     Ainoat pisteisiin oikeuttavat maksut ovat seuraavat: huonehinta, huonepalvelusta tilatut ruoat ja juomat, hotellihuoneessa olevat elokuvat, puhelut ja huoneen minibaarista tehdyt ostokset. Pisteitä ei voi ansaita muista ostoksista hotellin myyntipisteissä tai hotellin palveluista.

(2)     Pisteillä voidaan lunastaa kaikkia hyväksyttyjä yöpymisiä (määritelty kohdassa 2.1.d) The Cosmopolitan of Las Vegasissa.

(3)     Rajoitettuja etuja tarjotaan kohdissa 1.3, 3.4 ja 4 kuvatulla tavalla, lukuun ottamatta Elite-tervetuliaislahjaetuun liittyvää aamiaisvaihtoehtoa, joka ei ole saatavilla.

(4)     Jos jäsenellä on kaksoisjäsenyys sekä Marriott Bonvoy ‑kanta-asiakasohjelmassa että The Cosmopolitan of Las Vegasin Identity-ohjelmassa, hän voi valintansa mukaan saada etuja ja hyödyntää huoneveloituksiinsa ja huoneensa kulutustavaroihin liittyvää ansaitsemista jommankumman ohjelman kautta, mutta hän ei voi samanaikaisesti saada etuja tai hyödyntää ansaitsemista kummankin ohjelman kautta. Marriott Bonvoy ja Identity ovat kaksi erillistä kanta-asiakasohjelmaa, ja siksi tilejä ei voi linkittää tai yhdistää. Jäsen voi valintansa mukaan ansaita Marriott Bonvoy ‑pisteitä ja Marriott Bonvoy ‑ohjelman etuja ilmoittamalla jäsennumeronsa varausta tehdessään.

C.    Autograph Collection Residences ‑kohteet eivät osallistu kanta-asiakasohjelmaan.

xiv.      Design Hotels™ - all locations identified as a property which participates in the Loyalty Program are listed here and participate as follows:  

A.      pisteiden tai mailien ansaitseminen kohdassa 2 kuvatulla tavalla

B.      vain palkinnonlunastusyöpymisten lunastaminen kohdan 3 mukaisesti

C.      rajoitettujen etujen tarjoaminen kohdissa 1.3 ja 4 kuvatulla tavalla.

xv.      Renaissance® Hotels – kaikki kohteet

xvi.      Tribute Portfolio® – kaikki kohteet

xvii.     Gaylord Hotels® – kaikki kohteet

xviii.     Courtyard® – kaikki kohteet

xix.      Four Points® – kaikki kohteet

xx.      SpringHill Suites® – kaikki kohteet

xxi.      Protea Hotels® – kaikki kohteet

Prokard Explorer ‑jäsenille, jotka ovat myös kanta-asiakasohjelman jäseniä, on kohdassa 1.3 kuvattuja lisäehtoja.

xxii.     Fairfield® by Marriott – kaikki kohteet

xxiii.     AC Hotels® – kaikki kohteet

xxiv.     Aloft® Hotels – kaikki kohteet

xxv.      Moxy® Hotels – kaikki kohteet

xxvi.     Residence Inn® – kaikki kohteet

xxvii.     TownePlace Suites® – kaikki kohteet

xxviii.     Element® – kaikki kohteet

xxix.     Marriott Conference Centers - all locations except for:

A. Rotary House Hotel, Houston, TX

xxx. Non-branded properties - the following non-branded properties participate:

A. Tietyt tilapäiseen yöpymiseen tarkoitetut kiinteistöt tekevät yhteistyötä yhtiön kanssa kuulumatta mihinkään osallistuvaan merkkiin, ja niihin voi tehdä varauksia Marriott-kanavien (ks. kohta 1.2.b) tai Marriottin verkkosivustojen (ks. kohta 1.2.c) kautta. Ellei Marriott-kanavissa ja Marriottin verkkosivustoilla toisin mainita, nämä merkkien ulkopuoliset kiinteistöt osallistuvat Marriott Bonvoy ‑ohjelmaan sen osallistuvan merkin tai All-Inclusive-lomakohteen nojalla, johon ne myöhemmin muunnetaan.

B. Vistana Beach Club - participates in the Loyalty Program as outlined under Section 7.1.c as a VSE Resort property (as defined in Section 7.1.a).  For purposes of these Program Rules, owners of timeshare interests in Vistana Beach Club will be subject to the same rules and limitations as owners of timeshare interests in Sheraton Vacation Club.

C. Atlantis, Paradise Island, Bahamas participates in the Loyalty Program as follows:

(1) Pisteitä tai maileja voi ansaita varauksista, jotka on tehty osoitteessa www.marriott.com/atlantis/travel.mi, soittamalla numeroon +1 (855) 696-4732 tai Atlantis Paradise Vacationsin kautta soittamalla numeroon +1 (800) ATLANTIS tai +1 (800) 285-2684. Atlantis Paradise Vacationsin kautta tehtyjä varauksia ei voi lunastaa pisteillä. Sivuston AtlantisBahamas.comAvautuu uuteen selainikkunaan kautta tehtyihin varauksiin ei voi yhdistää pisteiden tai mailien ansaitsemista tai pisteiden lunastamista.

(2) Pisteitä tai maileja voi ansaita ja pisteitä lunastaa yövyttäessä seuraavissa kohteissa: The Coral at Atlantis; The Royal at Atlantis; ja The Cove at Atlantis.

(3) Lunastetut yöpymiset kohteissa The Coral at Atlantis; The Royal at Atlantis; ja The Cove at Atlantis sisältävät yhden tai kahden hengen standard-tason huoneen sekä hotellihuoneen kustannukset ja huoneverot. Kolmannesta, neljännestä tai useammasta huoneessa yöpyvästä henkilöstä veloitetaan ylimääräiset lisähenkilömaksut, jotka eivät sisälly palkinnonlunastukseen maksutapana. Tämä maksu sekä kaikki muut kiinteistön maksut, kuten lomakohdemaksut ja palvelumaksut, ovat kanta-asiakasohjelman jäsenen vastuulla eivätkä sisälly yöpymiseen.

(4) Pisteitä tai maileja voi ansaita vain huonehinnoista. The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis ja Harborside at Atlantis eivät osallistu kanta-asiakasohjelmaan.

(5) Rajoitettuja etuja tarjotaan kohdissa 1.3, 3.4 ja 4 kuvatulla tavalla, lukuun ottamatta Elite-tervetuliaislahjaetuun liittyvää aamiaisvaihtoehtoa, joka ei ole saatavilla.

xxxi. Marriott Executive Apartments® – vain peruspisteiden ja mailien ansaitsemiskumppani (ei pisteiden lunastusta eikä paikan päällä tarjottavia Elite-etuja, kuten Elite-bonuspisteitä)

xxxii. Homes & Villas by Marriott International – short-term home rentals provided through https://homesandvillasbymarriott.comAvautuu uuteen selainikkunaan have limited participation in the Loyalty Program as outlined in the HVMI Terms of ServiceAvautuu uuteen selainikkunaan. Members who book through the HVMI website are subject in all respects to the Program Rules and the HVMI Terms of Service.

xxxiii. All-Inclusive by Marriott Bonvoy – Unless otherwise indicated, resort properties identified on https://all-inclusive.marriott.comAvautuu uuteen selainikkunaan participate in the Loyalty Program (“All-Inclusive Resorts”) in a unique capacity as expressly stated in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”). Members who book and stay at an All-Inclusive Resort are subject in all respects to the Program Rules and the All-Inclusive by Marriott Terms.

1.2.b. ”Marriott-kanavat” on yhteisnimitys Marriottin verkkosivustoille, mobiilisovelluksille, osallistuville kiinteistöille ja asiakaspalvelukeskuksille (joihin sisältyy jäsentuki).

1.2.c. ”Marriottin verkkosivusto” on yhtiön tai kanta-asiakasohjelmaan osallistuvan kiinteistön ylläpitämä tai sen puolesta ylläpidetty verkkosivusto, jollaiseksi lasketaan tällä hetkellä seuraavat sivustot: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com ja MarriottBonvoy.com.

1.2.d. ”Mobiilisovellus” on ladattava sovellus, jota yhtiön ylläpitää tai jota ylläpidetään yhtiön puolesta kanta-asiakasohjelman yhteydessä, muun muassa iPhone- ja Android-versiot mukaan luettuina.

1.3 Jäsenyyden edut

1.3.a. Member Support. Loyalty Program Members will have access to Member service telephone numbers for reservations, customer service and award redemption requests on the Member Support Website.

1.3.b. Jäsenhinnat.

i. Jäsenhinnat. Kanta-asiakasohjelman jäsen saa jäsenille varatun paremman hinnan (”jäsenhinta”) varatessaan huoneita Marriott-kanavan kautta. Jäsenhinnat ovat saatavilla osallistuvissa kiinteistöissä ja merkeissä paitsi seuraavissa: Atlantis, Paradise Island, Bahamas; The Cosmopolitan of Las Vegas; Design Hotels; Homes & Villas by Marriott International; ja Ritz-Carlton Reserve. Ennakkovaraus vaaditaan.

A. Jäsenhinta sisältää vähintään kahden prosentin (2 %) alennuksen arkisin ja korkeintaan viiden prosentin (5 %) alennuksen viikonloppuisin. The Ritz-Carlton, St. Regis ja EDITION tarjoavat 2 % kaikkina viikonpäivinä.

B. Jäsenhintaa sovelletaan osallistuvan kiinteistön alhaisimpiin saatavilla oleviin julkisiin hintoihin muista kuin premium-tason huoneista (määritelty kohdassa 3.3.e).

C. Osallistuvassa kiinteistössä yöpyvän jäsenen on varattava jäsenhinta tehdessään varausta.

D. Jäsenhinnat eivät koske kymmenen (10) tai useamman hotellihuoneen ryhmiä.

E. Jäsenhintaa ei voida yhdistää muihin kampanjoihin, tarjouksiin tai alennuksiin, eikä se koske aiemmin tehtyjä varauksia tai ryhmiä.

F. Jäsenhintaa ei sovelleta hyväksyttyihin tilapäisen yöpymisen hintoihin, kuten viranomaishintoihin, neuvoteltuihin hintoihin, AAA-hintoihin tai seniorialennushintoihin.

1.3.c. Huoneen maksuton internetyhteys. Jäsen, joka varaa yöpymisen osallistuvaan kiinteistöön Marriott-kanavan kautta, saa huoneeseensa maksuttoman standard-tason internetyhteyden yöpymisen ajaksi. Lisäksi Marriott Bonvoy Gold Elite-, Marriott Bonvoy Platinum Elite-, Marriott Bonvoy Titanium Elite- ja Marriott Bonvoy Ambassador Elite ‑jäsenet sekä co-branding-luottokorttien haltijat, joilla on etuna premium-tason internetyhteys, saavat huoneeseensa maksuttoman paremman internetyhteyden varaustavasta riippumatta (yhdessä ”internetyhteysetu”). Seuraavassa esitettyjä lisärajoituksia sovelletaan.

i. Internetyhteysetu on rajoitettu yhteen (1) hotellihuoneeseen hyväksyttyä jäsentä ja yöpymistä kohden riippumatta siitä, miten monta huonetta on varattu, ja jäsenen tulee itse yöpyä kyseisessä hotellihuoneessa ja maksaa siitä aiheutuvat maksut. Internetyhteysetu ei koske kokoushuoneita.

ii. Osallistuvat kiinteistöt, joissa on pakolliset internetyhteyden sisältävät lomakohdemaksut, tarjoavat korvaavan edun, joka määräytyy kunkin osallistuvan kiinteistön harkinnan mukaan.

iii. No additional Internet Access Benefit will be provided at Participating Properties and Brands that offer complimentary in-room internet access to all guests. This includes properties in the Asia Pacific region which offer complimentary in-room internet access to all guests, regardless of booking channel. Participating Brands that provide complimentary in-room internet access to all guests include: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, Element, and Homes & Villas by Marriott International. Participating Properties that offer complimentary standard in-room internet access to Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite and Ambassador Elite Members only include: Atlantis, Paradise Island, Bahamas and The Cosmopolitan of Las Vegas, NV. Refer to the Participating Property for more information.

1.3.d. Muiden markkinointiohjelmien kautta tulevat edut.

i. Prokard Explorer. Prokard Explorer on markkinointiohjelma, joka tarjoaa jäsenilleen etuja, jotka ovat voimassa vain Protea Hotels ‑portfolioon kuuluvissa osallistuvissa kiinteistöissä. Prokard Explorer toimii sekä itsenäisenä ohjelmana että yhdessä kanta-asiakasohjelman kanssa.

A. Prokard Explorerissa ei ole pisteiden ansaitsemiseen ja lunastamiseen liittyviä etuja. Vieraat, jotka ovat sekä Prokard Explorerin että kanta-asiakasohjelman jäseniä, voivat ansaita ja lunastaa pisteitä tai maileja vain kanta-asiakasohjelman puitteissa.

B. Yöpyessään osallistuvassa Protea-hotellissa vieraat, jotka ovat sekä Prokard Explorerin että kanta-asiakasohjelman jäseniä, voivat (a) valita kanta-asiakasohjelman pisteiden tai mailien ansaitsemisen ja (b) saada etuja molemmista ohjelmista. Prokard Explorerin etuja ovat ruokailualennukset, etuhinnat ja majoituskupongit. Kanta-asiakasohjelman edut perustuvat kohdissa 1.3 ja 4 kuvattuun jäsentasoon.

C. Kaikkia kanta-asiakasohjelman sääntöjä sovelletaan.

1.4 Liittymisehdot

1.4.a.  Completing the Enrollment Application.  An individual may apply to enroll in the Loyalty Program by fully and accurately completing an application on the Loyalty Program website, at a Participating Property, or through another enrollment channel.  The Company may deny membership in the Loyalty Program to any applicant in its sole discretion and without written notice.

1.4.b.  Yksittäinen jäsenyys. Vain yksityishenkilöt ovat oikeutettuja kanta-asiakasohjelman jäsenyyteen, ja jokaisella henkilöllä voi olla vain yksi jäsentili. Kaikki kanta-asiakastilit ovat yksittäisiä tilejä, eikä yhteisiä tilejä sallita. Kanta-asiakasohjelman edut eivät ole siirrettävissä, ellei toisin mainita.

1.4.c. Jäsenyyden tyypit

i.     Tasojäsenyys. Tasojäsenyys on kanta-asiakasohjelman jäsenyyden perustaso.

ii.     Elite-jäsenyys.  Saavutettuaan tietyt virstanpylväät jäsen ansaitsee Elite-jäsenyystason ja hänestä tulee Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- tai Ambassador Elite ‑jäsen (yhdessä ”Elite-jäsenyystaso” tai ”Elite-taso”). Elite-tason ansaitsemisen edellytyksistä on tietoa kohdassa 4.

iii.     Lifetime Elite ‑jäsenyys. Saavutettuaan tietyt virstanpylväät jäsen voi ansaita Lifetime Silver Elite-, Lifetime Gold Elite- tai Lifetime Platinum Elite ‑tason (yhdessä ”Lifetime Elite ‑jäsenyystaso” tai ”Lifetime Elite ‑taso”). Lifetime Elite ‑tason ansaitsemisen edellytyksistä on tietoa kohdassa 4.

iv.     Managed Associate Membership. Employees of the Company and associates working at Marriott owned, leased, licensed and managed locations (collectively, “Managed Associates,” and individually an “Managed Associate”) may participate in the Loyalty Program through: (1) a Membership Account identified as an Managed Associate ("Managed Associate Membership"); (2) timeshare ownership in Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, or Vistana Residence Network (see Section 7.2); or (3) with an active Marriott Bonvoy co-branded credit card account where available. Managed Associate Membership Accounts are able to participate in the Loyalty Program in accordance with the Program Rules subject to restrictions and limitations identified in the Managed Associate Rules available for review on the Company’s intranet and other Marriott Channels.

v.     Yritysjäsenyys. Vain yksityishenkilöt voivat osallistua kanta-asiakasohjelmaan. Yritykset, ryhmät ja/tai kumppaniyhteisöt eivät voi liittyä kanta-asiakasohjelman jäseniksi. Työmatkoilla jäsenen vastuulla on noudattaa yrityksensä matkaohjelmia koskevia käytäntöjä. Tiedot jäsenen työmatkoillaan keräämistä pisteistä tai maileista voidaan luovuttaa jäsenen yritykselle sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

1.4.d. Jäsentilin ja jäsennumeron määrittäminen. Kanta-asiakasohjelmaan hakemisen jälkeen kullekin hakijalle avataan jäsentili ja annetaan jäsennumero. Saatuaan jäsennumeron henkilöstä tulee jäsen, joka on oikeutettu ansaitsemaan pisteitä tai lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa käytettävää valuuttaa (”mailit”) osallistuvissa kiinteistöissä. Lisätietoja on kohdissa 1.5 ja 2.

1.4.e.  Duplicate Accounts.  An individual may join the Loyalty Program. However, a Member may not have one or more duplicate Accounts under the Loyalty Program at any time.

i.     Jos henkilölle on määritetty useampi kuin yksi kanta-asiakasohjelman jäsennumero, hän saa pisteitä tai maileja vain yhdelle jäsentilille. Päällekkäiset jäsentilit voidaan poistaa käytöstä.

ii.     A Member with individual Membership Accounts in the Loyalty Program will not be able to link these Accounts, transfer points across Accounts, or have Elite Status matched. The Member must combine them into a single Membership Account with one number, one Elite Status, and one Points balance. Combining Accounts can requested through the online form. Combining Membership Accounts cannot be done at Participating Properties, through the Mobile App, or other booking channels.

iii.     Kun jäsen yhdistää kanta-asiakasohjelman jäsentilinsä, tilien tietojen yhdistäminen alkaa välittömästi ja osa niistä on saatavilla välittömästi (pisteet, yöt, Elite-taso ja tulevat varaukset) tai muutaman päivän sisällä (Suite Night Awards ‑palkinnot, palkinnonlunastukset, aiempi toiminta sekä mobiiliavain ja asiakaspalvelu).

1.4.f. Henkilökohtainen profiili. Jäsenen antamia tietoja säilytetään jäsentilin henkilökohtaisessa asetusprofiilissa. Kaikkien jäsenen henkilökohtaisessa profiilissaan antamien tietojen on oltava oikeita, ja ne on pidettävä ajan tasalla. 

i.     Jäsen voi vaihtaa osoitteensa muuttamalla tietojaan tilin profiilissa kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä jäsentukeen. Tietyissä tapauksissa osoitteenmuutos voi edellyttää todentavia oikeudellisia asiakirjoja.

ii.     Jäsentilin nimenmuutos edellyttää todentavaa oikeudellista asiakirjaa, allekirjoitusta, päivämäärää ja jäsennumeroa. Lisätietoja saa usein kysytyistä kysymyksistä ja jäsentuesta.

iii.     Credit card information included in a Member’s profile will be used by Participating Properties to guarantee the Member’s stay and to pay for stay charges, unless the Member provides a different credit card when the reservation is made, at check-in or at check-out.  A Member may change his/her credit card authorization for future transactions by changing his/her information in the Account Profile on the Loyalty Program website or by contacting Member Support. A Member must notify the Company if the authorized credit card is lost, stolen, invalidated or expired.

1.4.g. Hakemusvaiheessa kerättyjen tietojen käyttö.  Tietoja, jotka jäsen antaa yhtiölle täyttäessään kanta-asiakasohjelman hakemusta ja lunastaessaan pisteitä, käsitellään yhtiön tietosuojaselosteen mukaisesti. Asiaankuuluvien tietojen välittäminen on tärkeää sen kannalta, että voidaan hallinnoida kanta-asiakasohjelmaa ja tarjota jokaiselle jäsenelle mahdollisuus maksimoida jäsenyyden edut. Kanta-asiakasohjelma luovuttaa jäsenten tietoja vain seuraaville tahoille:  yhtiö, jäsenen valtuuttamat henkilöt; franchising-yritykset, varastot, sähköpostipalveluntarjoajat ja postituspalvelut, jotka käsittelevät postia tällaisten tahojen puolesta; valtuutetut lisenssinsaajat (määritelty yhtiön tietosuojaselosteessa); ja markkinointiyritykset, jotka tarjoavat palveluja yhtiölle. Jäsentietoja luovutetaan kussakin tapauksessa vain yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:  1) palvella paremmin jäsentiliin ja jäsenen asetuksiin liittyvissä asioissa tiedottamalla jäsenelle tilin tasosta ja tapahtumista painettujen tai sähköisten tiliotteiden avulla; 2) arvioida jäsenen oikeutta saada etuja; 3) kerätä ja käsitellä yhtiön tiloissa jäsenelle aiheutuneita maksuja; 4) tarjota jäsenelle lisätuotteita ja ‑palveluja; 5) lähettää määräajoin tyytyväisyys- tai markkinatutkimuskyselyjä; ja/tai 6) tarjota jäsenelle tuotteita tai palveluja valikoiduilta hyvämaineisilta yrityksiltä, joiden kanssa kanta-asiakasohjelmalla on strateginen suhde, koska kanta-asiakasohjelma uskoo kyseisten yritysten tarjonnan kiinnostavan jäsentä. Päättäessään liittyä kanta-asiakasohjelmaan jäsen suostuu vastaanottamaan kaikentyyppisiä edellä kuvattuja tietoja, mutta jäsenellä on mahdollisuus määrittää ja muuttaa postitusasetuksia ja muita viestintäasetuksia.

1.5 Jäsenyyttä koskeva viestintä

1.5.a. Uudet jäsenet saavat Marriott Bonvoy ‑kanta-asiakasohjelman tiedotteita.

1.5.b. Kaikki kanta-asiakasohjelmaan liittyvät viestit lähetetään jäsenen postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, joka on kyseisellä hetkellä jäsenen tilillä. Tilillä olevaan osoitteeseen lähetetyt viestit katsotaan vastaanotetuiksi yhden (1) arkipäivän kuluttua lähettämisestä, jos ne on lähetetty jäsenen sähköpostiosoitteeseen, tai viiden (5) arkipäivän kuluttua lähettämisestä, jos ne on lähetetty ilmoitettuun postiosoitteeseen. Jäsenen tulee pitää sähköpostiosoitteensa ja postiosoitteensa ajan tasalla. Yhtiö tai kanta-asiakasohjelma eivät ole vastuussa väärin kohdennetuista tai kadonneista viesteistä tai niiden seurauksista.

1.5.c. Jäsen saa säännöllisiä pistesaldoraportteja sähköpostilla, jos tilille on tullut uusia tapahtumia edellisen pistesaldoraportin jälkeen ja jäsen on antanut yhtiölle luvan ottaa häneen yhteyttä sähköpostilla.

1.5.d. Yhtiö voi myös lähettää jäsenille ajoittain kampanjoita ja tarjouksia koskevaa tietoa sekä muita viestejä, jotka saattavat sisältää myös kolmansien osapuolten osuuksia. Kolmansien osapuolien osuudet perustuvat jäsenen yhtiölle toimittamiin tietoihin ja yhtiön mahdollisesti ylläpitämiin lisätietoihin. Jäsen voi muuttaa henkilötietojaan ja viestintäasetuksiaan milloin tahansa tilin profiilissa kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä jäsentukeen; yhtiö voi kuitenkin vaatia jäsentä lähettämään todentavia asiakirjoja ennen tiettyjen muutosten (esim. virallisen nimenmuutoksen) sallimista.

1.5.e. Jäsenen ottaessa yhteyttä jäsentukeen yhtiö voi esittää jäsenelle tiettyjä turvakysymyksiä varmistaakseen tämän henkilöllisyyden. Jäsentuki saattaa valvoa tai nauhoittaa puheluja palvelun laadun parantamiseksi.

1.5.f. Jäsen voi tarkistaa pistesaldonsa ja tapahtumahistoriansa ja päivittää henkilötietojaan ja asetuksiaan tilin profiilissa kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla. Sivustolle pääsy edellyttää jäsennumeroa tai käyttäjätunnusta ja salasanaa.

1.6 Pisteiden tai mailien ansaitseminen

Jäsen voi ansaita pisteitä (kanta-asiakasohjelman valuutta) tai maileja (lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmien valuutta, joka sisältää kaikki valuutat, olivatpa ne esimerkiksi maileja, kilometrejä tai pisteitä jäsenen valitsemassa osallistuvassa lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa) hyväksytyistä maksuista osallistuvassa kiinteistössä kohdan 2 mukaisesti.

1.6.a. Pisteet ja mailit, joihin sovelletaan ohjelman sääntöjä. Kuten kohdassa 1.1.a todetaan, pisteiden ja mailien keräämiseen sovelletaan ohjelman sääntöjä sekä lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman ehtoja. Jokainen kanta-asiakasohjelman jäsen on velvollinen lukemaan ohjelman säännöt, uutiskirjeet ja tiliotteet ymmärtääkseen omat oikeutensa, velvollisuutensa ja tasonsa kanta-asiakasohjelmassa sekä palkintojen ansaitsemisrakenteen.

1.6.b. Verot. Kanta-asiakasohjelmaan osallistumisen kautta ansaitut pisteet, mailit ja palkinnot saattavat olla veronalaisia. Jäsen on yksin vastuussa kaikista vero- ja ilmoitusvelvollisuuksista, jotka liittyvät pisteiden, mailien tai palkintojen vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

1.6.c. Pisteiden ja mailien siirtämistä koskevat ehdot. Kertyneet pisteet ja mailit eivät ole jäsenen omaisuutta. Kanta-asiakasohjelman jäsenen keräämät pisteet on tarkoitettu vain jäsenen eduksi, eikä niitä voi siirtää kenellekään muulle muutoin kuin jäljempänä kuvatulla tavalla.

i.      Transferring Points to Accounts of Family or Friends. There are limited exceptions to the restriction on the transfer of a Member’s Points to the accounts of friends or family, provided both Accounts are in good standing. See Sections 2.8 and 7.1.b.iii for more information.

ii.      Menehtyminen. Jäsenen menehtymisen jälkeen yhtiö voi oman harkintansa mukaan sallia lunastamattomien pisteiden siirtämisen menehtyneen jäsenen tililtä perheenjäsenelle tai ystävälle, joka on aktiivinen jäsen, yhtiön vastaanotettua ja tarkistettua kaikki tarvittavat asiakirjat ja viestit. Palkinnot, Elite-jäsenyystaso, Lifetime-jäsenyystaso ja niihin liittyvät edut, esimerkiksi Elite-yökrediitit, eivät siirry pisteiden vastaanottajalle.

iii.      Avioero. Jäsenen avioeron jälkeen yhtiö voi oman harkintansa mukaan sallia lunastamattomien pisteiden siirtämisen jäsenen tililtä toisen jäsenen tilille yhtiön vastaanotettua ja tarkistettua kaikki tarvittavat asiakirjat ja viestit, esimerkiksi pisteiden siirtämistä edellyttävät oikeudelliset asiakirjat. Palkinnot, Elite-jäsenyystaso, Lifetime-jäsenyystaso ja niihin liittyvät edut, esimerkiksi Elite-yökrediitit, eivät siirry pisteiden vastaanottajalle.

iv.      Jäsen ei saa vaihtokaupata tai myydä pisteitä käteistä tai muuta korvausta vastaan kohdan 1.7.h mukaisesti.

v.      Pisteet, joiden kanta-asiakasohjelma katsoo oman harkintansa mukaan olevan kanta-asiakasohjelman ehtojen vastaisesti siirrettyjä, voidaan takavarikoida.

1.6.d. Points Expiration Policy. Members must remain active in the Loyalty Program to retain Points they accumulate. If a Member Account is inactive for twenty-four (24) consecutive months, that Member Account will forfeit all accumulated Points. Members can remain active in the Loyalty Program and retain accumulated Points by earning Points or Miles, redeeming Points, or purchasing Points (as described in 2.9) in the Loyalty Program at least once every twenty-four (24) months, subject to the exceptions described below. If a Member does not maintain an active status for five (5) consecutive years, the Member’s Account may be deactivated. Once Points are forfeited, the Points cannot be reinstated, but a Member can earn new Points, unless that Member’s Account has been deactivated.

i.      Kaikki pisteisiin liittyvät toiminnot eivät auta pysymään aktiivisena kanta-asiakasohjelmassa. Esimerkiksi seuraavia toimintoja ei lasketa mukaan aktiivisena pysymiseen kanta-asiakasohjelmassa:

A.      pisteiden lahjoittaminen tai siirtäminen; pisteiden muuntaminen maileiksi tai mailien muuntaminen pisteiksi lasketaan kuitenkin mukaan aktiivisena pysymiseen;

B.      pisteiden vastaanottaminen lahjana tai siirtona.

ii.      Palkinnot, jotka jäsen on lunastanut ennen pisteiden menettämistä, ovat edelleen voimassa, vaikka palkintoa ei olisi vielä toteutettu pisteiden menettämishetkellä.

iii.     Pisteiden vanhenemista koskeva käytäntö ei tällä hetkellä vaikuta Lifetime Elite ‑jäsentilillä oleviin pisteisiin; kanta-asiakasohjelma voi kuitenkin päättää soveltaa pisteiden vanhenemista koskevaa käytäntöä Lifetime Elite ‑jäsentileihin tulevaisuudessa.

1.6.e. Lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmien ehdot. Lentoyhtiökumppaneiden kanta-asiakasohjelmien säännöt säätelevät ansaittujen tai siirrettyjen mailien lunastamista ja jakamista.

1.7 Muut liittymisehdot

1.7.a. Jäsentilin irtisanominen tai sen voimassaolon keskeyttäminen

i.        Jäsenen irtisanoutuminen. Jäsen voi irtisanoa kanta-asiakasohjelman jäsenyytensä milloin tahansa lähettämällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen jäsentukeen. Kaikki lunastamattomat pisteet ja palkinnot sekä saavutettu jäsentaso, kuten Elite-taso ja Lifetime Elite ‑taso, menetetään välittömästi, eikä niitä voida palauttaa tai siirtää.

ii.        Cancelling or Suspending by the Company. The Company may cancel a Member’s accumulated Points, suspend Loyalty Program benefits, suspend Elite Membership Status, suspend Lifetime Elite Membership Status (which will subsequently also remove protection against the forfeiture of Points should the member become inactive as described in Section 1.6.d.), or cancel a Member’s Account at any time with immediate effect and without written notice, for any reason and in the Company's sole discretion including, without limitation, if the Company believes the Member has:

A.        toimineen sovellettavien lakien, asetusten tai määräysten vastaisella tavalla;

B.        Failed to pay any hotel or other bill when due to the Company or a Participating Property or failed to fulfill a Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, or The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, financial obligation;

C.        toimineen sopimattomalla, vilpillisellä, loukkaavalla tai vihamielisellä tavalla;

D.        rikkoneen näitä ohjelman sääntöjä tai sivuston käyttöehtoja;

E.        esittäneen vilpillisesti olevansa oikeutettu ansaitsemaan etuja Marriott BonvoyTM ‑tapahtumien kautta; tai

F.        syyllistyneen mihin tahansa kanta-asiakasohjelmaa koskevaan rikkomukseen tai väärinkäytökseen, joka liittyy esimerkiksi pisteisiin, Elite-yökrediitteihin, palkintojen käyttöön tai muihin kanta-asiakasohjelman jäsenetuihin.

iii.        Konkurssi. Sovellettavan lain mukaisesti jäsenen kanta-asiakasohjelman jäsenyys päättyy automaattisesti, jos jäsen hakeutuu konkurssiin tai joutuu muutoin konkurssimenettelyn kohteeksi.

iv.        Oikeustoimet. Mikään näissä ohjelman säännöissä mainittu ei rajoita yhtiön mahdollisuuksia käyttää lakiin tai kohtuuteen perustuvia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja.

1.7.b. Jäsenyyden päättymisen vaikutukset

i.        Kanta-asiakasohjelma, pisteet, lunastuspalkinnot, kampanjapalkinnot ja muut niihin liittyvät edut ja palvelut ovat yhtiön yksinomaista omaisuutta eivätkä jäsenten omaisuutta. Kanta-asiakasohjelman jäsenyyden päättyessä mistä tahansa syystä kaikki lunastamattomat pisteet, palkinnot ja muut vastaavat edut ja palvelut menetetään, eikä jäsen voi enää osallistua kanta-asiakasohjelmaan. Pisteillä, palkinnoilla ja muilla vastaavilla eduilla ja palveluilla ei ole käteisarvoa, eikä yhtiö korvaa tai maksa menetettyjä tai käyttämättömiä pisteitä käteisellä.

ii.        Jos yhtiö irtisanoo jäsenen tilin jostain syystä, jäsen ei voi hakea kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä uudelleen paitsi erittäin rajatuissa tapauksissa yhtiön harkinnan mukaan, ja jäsenen nimissä irtisanomisen jälkeen avattu tili ja kyseisellä tilillä ansaitut pisteet, palkinnot ja muut vastaavat edut ja palvelut menetetään havaitsemishetkellä.

iii.        If a Member cancels his/her Account, or if a Member Account becomes inactive as described in Section 1.6.d., the Member may reapply for membership in the Loyalty Program at a later date, but no Points, Awards and other related benefits and services previously forfeited or expired will be reinstated to the Member Account and any Elite Membership Status and/or Lifetime Elite Membership Status will not be reinstated.

iv.        Mahdollinen Elite-jäsenyystaso tai Lifetime Elite ‑jäsenyystaso päättyy jäsentilin irtisanomisen yhteydessä.

1.7.c. Ohjelman muuttaminen. Ellei sovellettava lainsäädäntö sitä nimenomaisesti kiellä tai rajoita, yhtiöllä on oikeus muuttaa, rajoittaa, muokata tai peruuttaa kanta-asiakasohjelman sääntöjä ja palkintoja ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta, vaikka kyseiset muutokset saattaisivat vaikuttaa pisteiden tai mailien arvoon tai mahdollisuuteen saada tiettyjä palkintoja.Kumppaniohjelmat varaavat samoin oikeuden muuttaa omia ohjelmiaan, mikä saattaa vaikuttaa oikeuksiisi ja odotettuihin etuihin kanta-asiakasohjelman puitteissa.Yritys- ja kumppaniohjelmat voivat muun muassa: (i) lisätä tai vähentää oleskelusta saatavien tai palkintoon vaadittavien pisteiden tai mailien määrää; (ii) peruuttaa, rajoittaa, muuttaa tai peruuttaa palkintoja; (iii) lisätä pimennyspäiviä, rajoittaa palkintoja varten käytettävissä olevia huoneita missä tahansa Osallistuvassa kiinteistössä tai muuten rajoittaa palkintojen jatkuvaa saatavuutta; (iv) muuttaa ohjelman etuja, matkakumppaneita, Yrityksen tai sen matkakumppaneiden tarjoamia paikkoja, osallistumisehtoja, Pisteiden tai Mailien ansaitsemista, lunastamista, säilyttämistä tai menettämistä koskevia sääntöjä tai Palkintojen käyttöä koskevia sääntöjä; (v) muuttaa tai peruuttaa matkakumppaninsa palkintoja.Kerätessään pisteitä tai maileja jäsenet eivät voi luottaa minkään palkinnon jatkuvaan saatavuuteen.

1.7.d. Ohjelman lopettaminen. Yhtiö voi lopettaa kanta-asiakasohjelman ilmoittamalla siitä kaikille aktiivisille kanta-asiakkaille kuusi (6) kuukautta aiemmin. Yhtiö voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan päättää korvata välittömästi kanta-asiakasohjelman samankaltaisella kanta-asiakasohjelmalla ilmoittamalla siitä aktiivisille kanta-asiakkaille. Jäsen ei voi kerätä pisteitä tai vaatia palkintoja, kanta-asiakasohjelman etuja tai palveluja kanta-asiakasohjelman lopettamisen jälkeen. Jos kanta-asiakasohjelma lopetetaan, kaikki lunastamattomat pisteet menetetään ilman minkäänlaisen velvoitteen tai korvausvelvollisuuden syntymistä, eikä palkintoihin liittyviä vaatimuksia täytetä irtisanomisajan päätyttyä. Yhtiö voi lopettaa kanta-asiakasohjelman kokonaan tai osittain millä tahansa lainkäyttöalueella alle kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos sovellettava laki niin vaatii.

1.7.e. Etujen saatavuus ja muuttaminen. Kaikkia kanta-asiakasohjelman etuja, mukavuuksia, tarjouksia, palkintoja ja palveluja tarjotaan saatavuuden mukaan ja saatetaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

1.7.f. Oikeus saada etuja. Hyväksymällä kanta-asiakasohjelman etuja, mukavuuksia, tarjouksia, palkintoja tai palveluja, kuten pisteitä ja palkintoja, jäsen hyväksyy olevansa velvollinen selvittämään, onko hänellä oikeus saada ja että hänellä on oikeus saada kyseisiä kanta-asiakasohjelman etuja, mukavuuksia, tarjouksia, palkintoja tai palveluja (esimerkiksi pisteitä ja palkintoja) sovellettavien lakien, lahjakäytäntöjen ja kannustinkäytäntöjen nojalla. Jokaisen jäsenen on ilmoitettava yhtiölle välittömästi, jos hänellä ei tietyllä hetkellä ole oikeutta vastaanottaa kanta-asiakasohjelman etuja, mukavuuksia, tarjouksia, palkintoja tai palveluja.

1.7.g. Oikeutta koskeva ilmoitus. Jäsenen on viipymättä ilmoitettava yhtiölle, jos (i) hänellä ei mistä tahansa syystä, esimerkiksi sovellettavien lakien, lahjakäytäntöjen tai kannustinkäytäntöjen vuoksi, ole oikeutta ansaita pisteitä, palkintoja, Elite-jäsenyystasoa tai mitä tahansa muita etuja, joita jäsen voi ansaita kanta-asiakasohjelman puitteissa; tai (ii) hänen jäsentililleen on laitettu pisteitä, Elite-jäsenyystaso tai mikä tahansa muu kanta-asiakasohjelmassa ansaittavissa oleva etu, jota jäsen ei ole ansainnut tai jonka ansaitsemiseen hänellä ei ole oikeutta.

1.7.h. Myyntiä ja siirtämistä koskeva kielto. Pisteitä, palkintoja ja muita jäsenetuja ei saa myydä, vaihtokaupata tai siirtää (kukaan muu kuin yhtiö tai sen edustajat), ellei sitä näissä ohjelman säännöissä nimenomaisesti sallita. Kaikki siirto-, myynti- tai vaihtokauppayritykset mitätöidään ja niiden kohteet takavarikoidaan. Yhtiö ja sen kumppanit voivat kieltäytyä hyväksymästä tai tunnustamasta pisteitä, palkintoja tai jäsenetuja, joiden yhtiö uskoo olevan siirretty, myyty tai vaihtokaupattu.

2. PISTEIDEN ANSAITSEMINEN

2.1 Ansaitsemismahdollisuudet osallistuvissa kiinteistöissä

2.1.a. Jäsen ansaitsee

i. kymmenen (10) peruspistettä jokaisesta Yhdysvaltain dollarista tai muun valuutan vastaavasta summasta, joka jäsenelle kertyy ja jonka hän käyttää hyväksyttyihin maksuihin kohdan 2.1.b mukaisesti, paitsi Elementissä, Residence Innissä, TownePlace Suitesissa ja Homes & Villas by Marriott Internationalissa, joissa jäsen ansaitsee viisi (5) peruspistettä jokaisesta hyväksyttyihin maksuihin käytetystä Yhdysvaltain dollarista, ja Marriott Executive Apartments ‑kiinteistöissä, joissa jäsen ansaitsee kaksi ja puoli (2,5) peruspistettä jokaisesta hyväksyttyihin hintoihin käytetystä Yhdysvaltain dollarista kohdan 2.1.e mukaisesti; ja

ii. Elite-bonuspisteitä, mikäli jäsen on täyttänyt kohdassa 4.2 kuvatut Elite-jäsenyyden vaatimukset, jotka koskevat Elite-jäsenyystasoa tai Lifetime Elite ‑jäsenyystasoa. Jäsenen ansaitsemien bonuspisteiden määrä riippuu jäsenen saavuttamasta Elite-jäsenyystasosta kohdan 4.3 mukaisesti. Saatavilla Elite-jäsenille kaikkien osallistuvien merkkien kautta, ellei kohdassa 1.2.a toisin mainita.

iii. krediittejä Elite-jäsenyyden vaatimusten saavuttamiseen (yhdessä ”Elite-yökrediitit” ja erikseen ”Elite-yökrediitti”) Elite-jäsenyystason ja Lifetime Elite ‑jäsenyystason osalta kohdan 4.2 mukaisesti. Elite-yökrediitti ansaitaan vain hyväksyttyyn yöpymiseen kohdan 2.1.d mukaisesti sisältyvästä yöstä (”hyväksytty yö” tai, jos öitä on useampi kuin yksi, ”hyväksytyt yöt”).

2.1.b. Hyväksytyt maksut.Hyväksyttyjä maksuja” ovat

i. maksut, jotka kertyvät jäsenen laskulle yöpymisestä osallistuvan kiinteistön hotellihuoneessa ja korkeintaan kahdessa (2) lisähuoneessa, kuten maksut seuraavista asioista:

A. yöpymisestä veloitettavat hyväksytyt hinnat;

B. ruoat ja juomat (lukuun ottamatta alkoholijuomia, jos ne ovat laissa kiellettyjä) – ei välttämättä koske sellaisissa myyntipisteissä veloitettuja maksuja, joiden liiketoimintaa osallistuva kiinteistö ei itse hallinnoi tai harjoita;

C. hotellihuoneen suoravalinnalla toimiva puhelin ja faksi;

D. hotellihuoneessa olevat elokuvat ja videopelit;

edellyttäen, että jäsen ilmoittaa jäsennumeronsa varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä, yöpyy yhdessä varatuista hotellihuoneista ja maksaa maksut; tai

ii. jäsenelle ilman hotellihuoneessa yöpymistä aiheutuvat maksut ruoasta ja juomasta (lukuun ottamatta alkoholijuomia, jos ne ovat laissa kiellettyjä) ravintoloissa, jotka sijaitsevat tätä etua tarjoavissa osallistuvissa kiinteistöissä, jos

A. maksut ovat yli 10 Yhdysvaltain dollaria (ilman veroja, palvelumaksuja ja juomarahoja);

B. ruoat ja juomat eivät liity juhla-ateriaan, kokoukseen tai muuhun tapahtumaan, joka ei sisälly hyväksyttyihin maksuihin kohdan 2.1.b mukaisesti, ja

edellyttäen, että jäsen ilmoittaa jäsennumeronsa maksun yhteydessä. Elite-bonuspisteitä ei myönnetä maksuista, jotka koituvat jäsenelle ilman hotellihuoneessa yöpymistä kohdan 2.1.b(ii) mukaisesti. Pisteiden ansaitsemiseen ei välttämättä hyväksytä sellaisissa ruokien ja juomien myyntipisteissä veloitettuja maksuja, joiden liiketoimintaa hallinnoi tai harjoittaa kolmas osapuoli. Hyväksytyiksi maksuiksi ei katsota maksuja, jotka veloitetaan osallistuvan kiinteistön tai All-Inclusive-lomakohteen ulkopuolella sijaitsevissa myyntipisteissä. Ansaitseminen ravintoloissa ilman yöpymistä on mahdollista seuraavasti:

(1) Aasian ja Tyynenmeren alueella: kanta-asiakasohjelmaan osallistuvien merkkien kohteissa, paitsi Moxyn, Elementin, Marriott Vacation Clubin, Design Hotelsin ja Marriott Executive Apartmentsin kohteissa, sekä osoitteessa https://marriottbonvoyasia.com/R+B ilmoitetuissa ravintoloissa ja baareissa (joitakin rajoituksia saatetaan soveltaa). Jäsenille voi olla saatavilla lisätarjouksia osoitteessa https://marriottbonvoyasia.com/Avautuu uuteen selainikkunaan. Jäseniin sovelletaan tarjouksen ehtoja sekä kanta-asiakasohjelman sääntöjä; ja

(2) Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa: seuraavien kanta-asiakasohjelmaan osallistuvien merkkien ravintoloissa ja baareissa: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft ja Element. Lisäksi tietyissä osallistuvissa kiinteistöissä toimivissa ravintoloissa ja baareissa, jotka on lueteltu osoitteessa https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoyAvautuu uuteen selainikkunaan. Jäsenille voi olla saatavilla lisätarjouksia sivustolla. Jäseniin sovelletaan tarjouksen ehtoja sekä kanta-asiakasohjelman sääntöjä; ja

(3) Yhdysvalloissa ja Kanadassa: seuraavien kanta-asiakasohjelmaan osallistuvien merkkien ravintoloissa ja baareissa: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft ja Element; ja

(4) Karibialla, Meksikossa, Keski-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa: osallistuvissa kiinteistöissä toimivissa ravintoloissa ja baareissa, jotka on lueteltu osoitteessa https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/Avautuu uuteen selainikkunaan. Jäsenille voi olla saatavilla lisätarjouksia sivustolla. Jäseniin sovelletaan tarjouksen ehtoja sekä kanta-asiakasohjelman sääntöjä; tai

iii. maksut, jotka kertyvät jäsenen laskulle osana All-Inclusive-pakettia yöpymisestä hotellihuoneessa ja korkeintaan kahdessa (2) lisähuoneessa, jotka jäsen maksaa All-Inclusive-lomakohteessa tai osallistuvassa kiinteistössä, joka tarjoaa All-Inclusive-paketteja ympäri vuoden ja jonka yhtiö on nimennyt All-Inclusive-kiinteistöksi. Hyväksytyt maksut yöpymisestä tällaisissa All-Inclusive-kiinteistöissä sisältävät muun muassa seuraavat maksut:

• yöpymisestä veloitettavat hyväksytyt hinnat;

• premium-tason ruoat ja juomat (lukuun ottamatta alkoholijuomia, jos ne ovat laissa kiellettyjä), jotka on ostettu kiinteistöstä hyväksytyn hinnan lisäksi;

• lisähenkilömaksut maksetuista yöpymisistä hyväksytyllä hinnalla;

• kylpylä, golf ja muut lomakohteen järjestämät aktiviteetit, jos osallistuva kiinteistö hoitaa niitä;

• verot, palvelumaksut ja juomarahat, jotka ovat osa hyväksyttyä huonepakettihintaa; ja

• tietyissä rajoitetuissa tapauksissa verot, palvelumaksut, juomarahat ja/tai muut hotellihuoneen laskulle tulevat sekalaiset kulut saattavat oikeuttaa ansaitsemaan pisteitä;

edellyttäen, että jäsen ilmoittaa jäsennumeronsa varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä, yöpyy yhdessä varatuista hotellihuoneista ja maksaa maksut. Pisteiden ansaitsemiseen ei välttämättä hyväksytä sellaisissa ruokien ja juomien myyntipisteissä veloitettuja maksuja, joiden liiketoimintaa hallinnoi tai harjoittaa kolmas osapuoli. Hyväksytyiksi maksuiksi ei katsota maksuja, jotka veloitetaan osallistuvan kiinteistön tai All-Inclusive-lomakohteen ulkopuolella sijaitsevissa myyntipisteissä.

2.1.c. Hyväksymättömät maksut. Pisteisiin oikeuttamattomia maksuja ovat maksuttomat palvelut, palkinnonlunastukset (mukaan lukien palkinnonlunastuksen mahdollinen käteisosuus) ja muut palkkiot tai maksut, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat: (A) maksut juhla-aterioista, kokouksista tai muista tapahtumista, lukuun ottamatta kohdassa 5 kuvatun hyväksyttyä tapahtumaa koskevan sopimuksen yhteydessä ansaittuja pisteitä; (B) muut maksetut maksut, jotka koskevat esimerkiksi pysäköintiä, bisneskeskusta, vähittäiskauppoja tai muita kolmansien osapuolten palveluja; (C) hotellihuoneiden hintoihin liittyvät verot, palvelumaksut, juomarahat ja maksut (esim. myöhäisestä peruutuksesta tai saapumatta jättämisestä perittävät maksut, kun taatun varauksen sisäänkirjautumista ei tehdä, vaikka varaus olisi maksettu kokonaan), pakolliset tai automaattiset maksut (esim. lomakohdemaksut) ja muut sovellettavat maksut, kuten tietyt hotellihuoneita ja muita asioita koskevat verot ja maksut, jotka eivät sisälly hyväksyttyyn All-Inclusive-huonepakettihintaan; tietyissä rajoitetuissa tapauksissa verot, palvelumaksut, juomarahat ja/tai muut hotellihuoneen laskulle tulevat sekalaiset kulut sekä hyväksyttyyn All-Inclusive-huonepakettihintaan sisältyvät verot, palvelumaksut ja juomarahat saattavat oikeuttaa pisteisiin; ja (D) kohdassa 8.1 määritellyt Homes & Villas by Marriott Internationaliin liittyvät maksut.

2.1.d. Hyväksytty yöpyminen. ”Yöpyminen” tai ”hyväksytty yöpyminen” tarkoittaa kaikkia jäsenelle rekisteröitäviä peräkkäisiä öitä, jotka jäsen maksaa henkilökohtaisesti ja joiden ajan hän yöpyy osallistuvassa kiinteistössä, mikäli (i) huone veloitetaan kyseiseltä jäseneltä; tai (ii) hotellihuone suoraveloitetaan yritykseltä, joka on järjestänyt maksun jäsenen yöpymisestä, joka ei liity kongressiin tai ryhmäkokoukseen.

i. ”Yöpyminen” tarkoittaa yhtä tai useampaa peräkkäistä yötä, jotka jäsen viettää samassa osallistuvassa kiinteistössä sisäänkirjautumisista ja huoneen luovutuksista riippumatta, kun jäsen (A) ilmoittaa jäsennumeronsa varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä; (B) maksaa yöpymisestä hyväksytyn hinnan tai käyttää siihen palkinnonlunastusta; ja (C) yöpyy yhdessä varatuista hotellihuoneista. Jäsen voi ansaita pisteitä korkeintaan kolmesta (3) hotellihuoneesta yöpymisen aikana vain, jos hän yöpyy itse yhdessä varatuista huoneista ja maksaa kaikista hotellihuoneista hyväksytyn hinnan tai käyttää niihin palkinnonlunastusta.

ii. A “Qualifying Stay” is a credit pursuant to these Program Rules that counts toward earning Elite Night Credit. Except as otherwise noted, Members will only earn credit for each Qualifying Night (i) which is part of a Stay at a Qualifying Rate (as described in 2.1.e.), for the guest room the Member personally pays for and stays in, and not for any additional guest rooms, or (ii) for the guest room direct billed to the company who has arranged payment for the Member’s stay that is not associated with a convention or group meeting. Members do not receive Elite Night Credit on stays at Non-Qualifying Rates (see 2.1.f.). Vacation Club Members and Residence Club Members (defined in Section 7 below) may also earn Elite Night Credit as provided in Section 7.1 and 7.2. Members staying at The Ritz-Carlton Club locations under their ownership benefit earn Elite Night Credit as provided in Section 1.2.a.

iii. Jäsenet eivät voi ansaita tai saada etuja useista osallistuvista kiinteistöistä samojen yöpymispäivien aikana.

iv. Vain yksi jäsen hotellihuonetta kohden voi ansaita pisteitä/maileja ja Elite-yökrediittejä sekä saada etuja. Jos samassa hotellihuoneessa yöpyy useampi kuin yksi jäsen, jäsenten on päätettävä sisäänkirjautumisen yhteydessä, kenen jäsennumeroa käytetään hotellihuoneeseen, kunhan kyseinen jäsen on myös laskun maksaja.

2.1.e. Qualifying Rates. A “Qualifying Rate” is the rate a Member pays for a Stay in a guest room at a Participating Property which qualifies to earn Points or Miles. Qualifying Rates include most business and leisure rates, such as rates found on Marriott.com without an application of a discount code, Standard and Premium Retail rates, Advanced Purchase rates, Corporate negotiated rates, and national/regional/local Government rates. Unless otherwise specifically stated, Members will receive their membership tier benefits during stays on Qualifying Rates.

i. At participating Design HotelsTM, Members earn Points or Miles on Qualifying Charges only on Stays at a Qualifying Rate. Members do not earn Points or Miles on Stays at a Non-Qualifying Rate at participating Design HotelsTM even if they incur Qualifying Charges such as for incidental spend.

ii. Marriott Executive Apartments ‑kohteissa jäsen ansaitsee pisteitä tai maileja ainoastaan hyväksytystä hinnasta, vaikka hänelle kertyisi hyväksyttyjä maksuja.

2.1.f. Hyväksymättömät hinnat. ”Hyväksymätön hinta” on hinta, jonka jäsen maksaa yöpymisestä hotellihuoneessa osallistuvassa kiinteistössä, joka ei oikeuta pisteiden tai mailien ansaitsemiseen tai jäsenyystason etuihin. Hyväksymättömät hinnat ovat hintoja, jotka on varattu seuraavilla tavoilla:

i. hotellihuone on varattu matkanjärjestäjän, matkustamiseen liittyvän verkkokanavan tai muun kolmannen osapuolen kanavan kautta, joka voi olla esimerkiksi expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com tai travelocity.com; tai

ii. hotellihuone on varattu ryhmähinnalla osana tapahtumaa, kokousta, konferenssia tai järjestettyä kiertomatkaa, eikä jäsen maksa kyseisestä huoneesta suoraan osallistuvalle kiinteistölle; tai

iii. hotellihuone on varattu matkanjärjestäjän, tukkumyyjän tai miehistön huonehinnalla tai osana pakettia, kuten järjestettyä kiertomatkaa tai pakettivarausta; tai

iv. hotellihuone on maksuton; tai

v. hotellihuonetta vastaan on lunastettu kuponki tai kolmannen osapuolen palkinto.

2.1.g. Pisteitä ei anneta tai palkintoja myönnetä missään muussa yhtiön tytäryhtiössä tai konserniyhtiössä kuin osallistuvissa kiinteistöissä, ellei toisin ilmoiteta. Jos hotelli tai muu kiinteistö lakkaa olemasta osallistuva kiinteistö, kyseisen päivämäärän jälkeiset yöpymiset eivät oikeuta ansaitsemaan pisteitä riippumatta siitä, milloin varaus on tehty. Katso lisäehdot kohdasta 9.5.

2.2 Yhden valuutan ansaitseminen

Jäsen voi ansaita vain yhtä valuuttaa – pisteitä tai maileja. Jäsen ei voi ansaita sekä pisteitä että maileja samasta yöpymisestä. Jäsen voi vaihtaa pisteiden ansaitsemisesta maileihin tai päinvastoin ennen tiettyä yöpymistä päivittämällä jäsenprofiilinsa tai ottamalla yhteyttä jäsentukeen. Jäsen alkaa ansaita uutta ”valuuttaa” (pisteitä tai maileja) seuraavan yöpymisen yhteydessä. Aiemmin ansaittuja pisteitä tai maileja ei muunneta uuteen valuuttaan. Jos jäsen haluaa ”muuntaa” pisteet maileiksi, hän voi tehdä niin kohdan 3.5 mukaisesti.

2.3 Mailien ansaitseminen pisteiden sijaan

Jäsentilit määritetään alun perin kerryttämään pisteitä. Jäsen voi vaihtaa ansaitsemisasetuksekseen pisteet tai mailit jäsenprofiilinsa kautta verkossa. Jos jäsen päättää ansaita maileja hyväksytyistä yöpymisistä saatavien pisteiden sijaan, hänen on nimettävä osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelma ja ilmoitettava siihen liittyvä tilinumero jäsenprofiilissa, johon jäsenen mailit hyvitetään. Kun tämä on tehty, tulevista hyväksytyistä yöpymisistä ansaittavat pisteet muunnetaan maileiksi automaattisesti lukuun ottamatta Elite-pistetervetuliaislahjaa, joka pysyy jäsenen tilillä pisteinä, kunnes jäsen aloittaa muuntamisen maileiksi. Kun mailit on myönnetty nimettyyn osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaan, niitä ei voida muuttaa toiseen nimettyyn osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaan tai muuntaa kanta-asiakasohjelman pisteiksi. Lisätietoja liittymisestä osallistuvien lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmiin on kunkin lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman ehdoissa.

2.4 Marriott Bonvoy™ ‑tapahtumat

Jäsen voi ansaita pisteitä tai maileja sekä hyväksyttyjä öitä hyväksytyistä ryhmistä, kokouksista ja tapahtumista, jos jäsen on hyväksytty kokoussuunnittelija kohdan 5 mukaisesti.

2.5 Itsenäinen ansaitseminen hyväksytyistä maksuista ja hyväksytyistä öistä

2.5.a. Kukaan muu kuin jäsen itse ei voi ansaita pisteitä/maileja hyväksytyistä maksuista tai Elite-yökrediittejä hyväksytyistä öistä jäsenen jäsentilille. Pisteet/mailit sekä Elite-yökrediitit kahden kanta-asiakasohjelman jäsenen jakamasta huoneesta myönnetään vain yhdelle kanta-asiakasohjelman jäsenelle.

2.5.b.  Pisteitä/maileja ja Elite-yökrediittejä kertyy vain itsenäisiltä matkoilta, ja jäsenen on maksettava hotellihuone itse tai se on suoraveloitettava yritykseltä, joka on järjestänyt maksun jäsenen yöpymisestä, joka ei liity kongressiin tai ryhmäkokoukseen.

2.5.c. Jos jäsen osallistuu kongressiin tai ryhmäkokoukseen ja maksaa huoneensa itse suoraan hotellille tai muulle kiinteistölle, hän on oikeutettu saamaan pisteitä/maileja ja Elite-yökrediittejä yöpymisestään. Sopimushuoneet, yritysten jatkuvasti varaamat huoneet ja päätililtä veloitettavat huoneet eivät kuitenkaan oikeuta pisteiden/mailien ja Elite-yökrediittien ansaitsemiseen.

2.5.d. Puolustusvoimien hintoihin tietyissä ulkomaisissa kohteissa sovelletaan paikallisia rajoituksia, eivätkä ne välttämättä oikeuta pisteisiin/maileihin ja Elite-yökrediitteihin.

2.6 Hyvitykset ennen liittymistä toteutuneista yöpymisistä tai hyväksytyistä tapahtumista

2.6.a. Pisteitä/maileja ja Elite-yökrediittejä on mahdollista ansaita yöpymisistä, jotka ovat toteutuneet kolmenkymmenen (30) päivän aikana ennen jäsenen liittymistä kanta-asiakasohjelmaan kohdassa 9.3 kuvatulla tavalla, jos jäsen pyytää sitä jäsentuen kautta ja esittää kopion yöpymisestä suoritetun maksun kuitista kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa yöpymisestä. Lisädokumentaatio voi olla tarpeen.

2.6.b. Pisteitä/maileja ja Elite-yökrediittejä on mahdollista ansaita hyväksytyistä tapahtumista (ks. kohta 5.4), jotka ovat toteutuneet kolmenkymmenen (30) päivän aikana ennen jäsenen liittymistä kanta-asiakasohjelmaan kohdassa 9.3 kuvatulla tavalla, jos jäsen pyytää sitä sen kiinteistön kautta, jossa hyväksytty tapahtuma järjestettiin, ja esittää kopion hyväksytystä tapahtumasta suoritetun maksun kuitista kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa hyväksytystä tapahtumasta. Lisädokumentaatio voi olla tarpeen.

2.7 Muut valuutat

Osallistuvissa kiinteistöissä ansaittujen pisteiden määrät, jotka perustuvat muiden valuuttojen kuin Yhdysvaltain dollareiden käyttöön, lasketaan hyväksyttyjen maksujen perusteella, jotka on muunnettu Yhdysvaltain dollareiksi yhtiön valitsemalla vaihtokurssilla. Kyseinen vaihtokurssi saattaa olla osallistuvan kiinteistön sisäänkirjautumisen tai huoneen luovutuksen yhteydessä käyttämä vaihtokurssi tai jokin muu yhtiön valitsema vaihtokurssi, eikä se välttämättä ole sama kurssi, jota käytetään valuuttamuunnoksiin jäsenen laskulla.

2.8 Pisteiden siirtäminen tililtä toiselle

2.8.a.  Kohdassa 1.6.c kuvattujen pisteiden siirtämistä koskevien ehtojen mukaisesti jäsen voi siirtää korkeintaan 100 000 pistettä kalenterivuodessa toiselle jäsentilille edellyttäen, että kumpikin tili on moitteeton ja on ollut käytössä vähintään kolmekymmentä (30) päivää hyväksyttyä toimintaa sisältäen tai yhdeksänkymmentä (90) päivää ilman hyväksyttyä toimintaa (ks. kohta 2.8.b). Jäsen voi saada korkeintaan 500 000 pistettä kalenterivuodessa muilta jäsentileiltä edellyttäen, että kyseiset tilit ovat moitteettomia ja ovat olleet käytössä vähintään kolmekymmentä (30) päivää hyväksyttyä toimintaa sisältäen tai yhdeksänkymmentä (90) päivää ilman hyväksyttyä toimintaa.

2.8.b. Uusi jäsen voi vastaanottaa pistesiirron kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua liittymisestä, jos tilin tapahtumiin sisältyy hyväksytty yöpyminen tai muuta hyväksyttyä toimintaa kohdan 1.6.d mukaisesti. Yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua liittymisestä uusi jäsen on oikeutettu vastaanottamaan pistesiirron tilinsä tapahtumista riippumatta.

2.8.c. Tilinhaltijan, joka haluaa siirtää omia pisteitään, tulee antaa valtuutus pisteiden siirtoon ottamalla yhteyttä jäsentukeen. Siirtoa pyytävän tilinhaltijan on ilmoitettava pisteiden saajan jäsennumero pisteiden siirtoa koskevan pyynnön yhteydessä.

2.8.d. Kun siirtovaltuutus on vastaanotettu ja käsitelty, siirtäjä luopuu kaikista oikeuksistaan siirrettyihin pisteisiin, ja niistä tulee vastaanottajan pisteitä.

2.8.e. Maileja ja Elite-yökrediittejä ei voida siirtää jäsentilien välillä.

2.9 Pisteiden ostaminen

Jäsenet voivat ostaa tai vastaanottaa toisen jäsenen ostamia pisteitä lahjana yhteensä enintään 100 000 pisteen edestä kalenterivuodessa, jos se tehdään Osta pisteitä ‑toiminnonAvautuu uuteen selainikkunaan. tai Lahjoita pisteitä ‑toiminnonAvautuu uuteen selainikkunaan. kautta. Jäsenet voivat ostaa pisteitä yhteensä enintään 100 000 pisteen edestä kalenterivuodessa, jos ne ostetaan Points.com-palvelun tarjoaman ikkunan kautta Marriottin verkkosivustoilta, Marriottin mobiilisovelluksista tai asiakaspalvelukeskuksista. Pisteitä voi ostaa hintaan 12,50 Yhdysvaltain dollaria / 1 000 pistettä. Hinnat vaihtelevat kampanja-aikoina. Jäsenen on oltava moitteeton voidakseen ostaa ja/tai vastaanottaa pisteitä. Uusi jäsen voi ostaa pisteitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä. Kohdassa 2.8 on lisätietoja yksittäisistä jäsenehdoista, jotka koskevat pisteiden siirtämistä toiselle jäsenelle tai vastaanottamista toiselta jäseneltä kalenterivuoden aikana. Ostettuja pisteitä ei lasketa mukaan Marriott Bonvoy Elite ‑tasoon. Pisteet toimitetaan jäsenen tilille seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluessa oston suorittamisesta. Kun pisteet on ostettu, hyvityksiä ei sallita. Pisteiden ostaminen Marriottin co-branding-luottokortilla kerryttää pisteitä päivittäisostoksena soveltuvissa tapauksissa. Jos jäsen haluaa ostaa pisteitä UnionPay-luottokortilla, jossa on yksi logo ja jonka numero on 62-alkuinen, maksuvaihtoehdoksi tulee valita Discover.

2.10 Ansaitseminen kumppaneiden kautta

Kumppanin kautta ansaittuihin pisteisiin sovelletaan näitä kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppanin omia ehtoja.

2.10.a. Risteilyn lunastaminen pisteillä. Jäsen voi ansaita pisteitä varaamalla risteilyn yhtiön risteilykumppanin kautta. Lisätietoja Cruise with Points ‑ohjelmasta on täälläAvautuu uuteen selainikkunaan. Tämä kohta ei koske The Ritz-Carlton Yacht Collectionia (katso kohta 1.2.a The Ritz-Carlton Yacht Collectionista).

2.10.b. Hertz. Jäsen voi ansaita pisteitä ja saada erikoisalennuksia Hertziltä, mikäli se on saatavilla, jos varaus on tehty täälläAvautuu uuteen selainikkunaan. Hyväksytyt Elite ‑jäsenet voivat myös saada maksuttoman Hertz Gold Plus Rewards® ‑eliittitason.

2.10.c. The Cosmopolitanin Identity-ohjelma. The Cosmopolitan of Las Vegasin Identity-ohjelman jäsenet voivat muuntaa Identity-pisteitä kanta-asiakasohjelman pisteiksi Identity-ohjelman ehtojenAvautuu uuteen selainikkunaan mukaisesti. Jäseniä pyydetään soittamaan Identity Membership & Rewards ‑ohjelman palvelunumeroon (877) 551-7 779 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen identitymembership@cosmopolitanlasvegas.com.

2.10.d. Vacations by Marriott. Vacations by Marriott ‑ohjelmaa hallinnoi ulkopuolinen matkailukumppani kanta-asiakasohjelman puolesta. Pisteet ja Elite-yökrediitit ansaitaan kanta-asiakasohjelman sääntöjen mukaisesti. Jäsen ei voi käyttää pisteitä tai maileja Vacations by Marriott ‑pakettien ostamiseen. Jäseniin sovelletaan kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä Vacations by Marriott ‑ohjelman ehtoja. Lisätietoja on osoitteessa www.vacationsbymarriott.comAvautuu uuteen selainikkunaan.

2.10.e. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™. Jäsen voi ansaita pisteitä liittymällä Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ ‑ohjelmaan ja ruokailemalla osallistuvissa ravintoloissa. Jäseniin sovelletaan Eat Around Town by Marriott Bonvoy ‑ohjelman ehtoja ja kanta-asiakasohjelman sääntöjä. Lisätietoja ohjelmasta on osoitteessa eataroundtown.marriott.comAvautuu uuteen selainikkunaan.

2.10.f. Marriott Bonvoy Boutiques™. Jäsen voi ansaita 10 000 pistettä ostamalla patjan joltakin Marriott Internationalin viideltätoista (15) verkkokauppasivustolta (Shop EDITIONAvautuu uuteen selainikkunaan, The Ritz-Carlton ShopsAvautuu uuteen selainikkunaan, The Luxury Collection StoreAvautuu uuteen selainikkunaan, St. Regis BoutiqueAvautuu uuteen selainikkunaan, W Hotels The StoreAvautuu uuteen selainikkunaan, Curated by JWAvautuu uuteen selainikkunaan, Shop MarriottAvautuu uuteen selainikkunaan, Sheraton StoreAvautuu uuteen selainikkunaan, Westin StoreAvautuu uuteen selainikkunaan, Shop Le MeridienAvautuu uuteen selainikkunaan, Collect RenaissanceAvautuu uuteen selainikkunaan, Gaylord Hotels StoreAvautuu uuteen selainikkunaan, Shop CourtyardAvautuu uuteen selainikkunaan, Shop Four PointsAvautuu uuteen selainikkunaan tai Fairfield StoreAvautuu uuteen selainikkunaan). Pisteet myönnetään ostoksen tehneelle jäsenelle noin 3–5 viikon kuluttua patjan toimituksen vastaanottamisesta. Jäseniä koskevat Marriottin verkkokauppasivustojen patjan ostamiseen liittyvät ehdot sekä kanta-asiakasohjelman säännöt. Lisätietoja on saatavilla Marriottin verkkokauppasivustoilla.

2.10.g. Marriott Uber ‑kanta-asiakashanke. Jos jäsen haluaa osallistua Marriott Uber ‑kanta-asiakashankkeeseen, hänen on linkitettävä jäsentilinsä Uber-tiliinsä, jossa on yhdysvaltalainen puhelinnumero. Linkitettyään tilinsä jäsen voi ansaita pisteitä hyväksytyistä transaktioista. ”Hyväksytty transaktio” tarkoittaa Yhdysvaltoihin sijoittuvaa (i) toteutunutta Uber XL-, Uber Black-, Uber SUV- tai Uber Comfort ‑kyytiä; tai (ii) Uber Eatsin kautta tehtyä tilausta, jonka arvo on vähintään 25 Yhdysvaltain dollaria ennen mahdollisten kampanjoiden tai alennusten (pois lukien verot, maksut ja juomarahat) vähentämistä. Hyväksytyistä transaktioista ansaitut pisteet perustuvat käytettyihin Yhdysvaltain dollareihin ennen kampanjoita ja alennuksia ilman veroja, maksuja ja juomarahoja. Jäseniin sovelletaan Uberin ja Uber Eatsin ehtoja sekä ohjelman sääntöjä. Uber ja yhtiö varaavat oikeuden muuttaa jäsenten ansaittavissa olevien pisteiden määrää sekä toimintoja, joista he voivat ansaita pisteitä. Uber tai yhtiö voi myös purkaa tilien linkityksen, jos Marriott Uber ‑kanta-asiakashanke lopetetaan tai keskeytetään, jäsenen epäillään syyllistyneen petokseen tai hänen osallistumisoikeudessaan tapahtuu muutos. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.uber.com/marriottbonvoyAvautuu uuteen selainikkunaan.

3. PISTEIDEN LUNASTAMINEN

3.1 Yleistä tietoa palkinnonlunastuksesta

Lunastamalla kaikki pisteensä tai osan niistä tai käyttämällä Maksuton yö ‑palkintoja (ks. kohta 3.3.c) jäsen voi hankkia erilaisia tuotteita (kukin niistä ”palkinnonlunastus”), muun muassa yöpymisiä hotellihuoneissa osallistuvissa kiinteistöissä, Moments-kokemuksia, lentoja ja muita palveluja ja tuotteita. Täydellinen luettelo tämänhetkisistä palkinnonlunastusvaihtoehdoista on saatavilla kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla kohdassa KÄYTÄ PISTEITÄ.

3.1.a. Jäsen ei voi vaihtaa tai lunastaa pisteitä ja palkinnonlunastuksia käteistä, muita palkintoja tai krediittejä vastaan.

3.1.b. Siirron seurauksena saaduilla tai luottokorttien käytöstä ansaituilla pisteillä ei välttämättä voi lunastaa tiettyjä palkinnonlunastuksia.

3.1.c. Ellei toisin mainita, palkinnonlunastukset on tarkoitettu vain sen jäsenen käyttöön, jonka tililtä kyseinen palkinnonlunastus on käsitelty, eivätkä ne ole siirrettävissä.

3.1.d. Jos palkinnonlunastusten uskotaan olevan vaihtokaupattuja, myytyjä, vaihdettuja tai vilpillisesti myönnettyjä tai muulle kuin hyväksytylle jäsenelle myönnettyjä, ne mitätöidään eikä niiden käyttöä sallita.

3.2 Palkinnonlunastusyöpymiset osallistuvissa kiinteistöissä

Ellei toisin mainita, jäsen voi käyttää palkinnonlunastusta yöpymiseen standard- tai premium-tason hotellihuoneessa (petivaatteet mukaan lukien) osallistuvassa kiinteistössä (”palkinnonlunastusyöpyminen”). Palkinnonlunastusyöpymisten yleisistä ehdoista, kuten yöpymisten eri tyypeistä, on tietoa jäljempänä kohdassa 3.3. Huomaathan, että joillakin osallistuvilla merkeillä, kuten Homes & Villas by Marriott Internationalilla (ks. kohta 8.2), on erilaiset palkinnonlunastusyöpymisiä koskevat käytännöt.

3.2.a. Saatavuus vaihtelee. Mahdollisuus käyttää palkinnonlunastusta yöpymiseen osallistuvassa kiinteistössä riippuu saatavuudesta varaushetkellä, ja varaus on tehtävä Marriott-kanavien kautta kohdassa 1.2.b kuvatulla tavalla.

3.2.b. Palkinnonlunastusvaraus. Palkinnonlunastusyöpymisen varaamisen yhteydessä tarvittavat pisteet ja/tai käytettävät Maksuton yö ‑palkinnot vähennetään ja palkinnonlunastus liitetään varaukseen automaattisesti, mikäli jäsenellä on riittävästi pisteitä koko yöpymisen ajalle ja/tai riittävästi Maksuton yö ‑palkintoja, kuten kohdassa 3.3.c on kuvattu, tilanteen mukaan. Palkinnonlunastusyöpymiset koskevat vain itsenäisiä matkoja, eikä niitä voi käyttää ryhmämatkoihin, pakettimatkoihin, kongresseihin tai muihin erityishintoihin ja/tai pakettiohjelmiin.

3.2.c. Lahjoitetut palkinnonlunastusyöpymiset (siirrot kolmansille osapuolille). Palkinnonlunastusyöpymiset on tarkoitettu vain sen jäsenen käyttöön, jonka tililtä kyseinen palkinnonlunastusyöpyminen on käsitelty, eivätkä ne ole siirrettävissä paitsi seuraavissa tapauksissa:

i. Jäsen voi pyytää palkinnonlunastusyöpymisen myöntämistä toiselle henkilölle, jos jäsen ei ole paikalla yöpymisen aikana (erikseen ”lahjoitettu palkinnonlunastusyöpyminen” ja yhdessä ”lahjoitetut palkinnonlunastusyöpymiset”), edellyttäen, että palkinnonlunastusyöpymistä koskeva varaus tehdään jäsentuen kautta. Maksuton yö ‑palkintoja lukuun ottamatta kaikki kohdassa 3.3 luetellut palkinnonlunastusyöpymisten tyypit on mahdollista lahjoittaa toiselle henkilölle.

ii. Jäsen voi varata enintään viisi (5) lahjoitettua palkinnonlunastusyöpymistä kalenterivuoden aikana yhdellä jäsentilillä.

iii. Tehdessään lahjoitettua palkinnonlunastusyöpymistä koskevan varauksen jäsenen on ilmoitettava jäsentukeen jäsennumeronsa ja nimensä sekä osallistuvassa kiinteistössä yöpyvän henkilön (vastaanottajan) nimi. Kummankin henkilön nimi ja jäsenen jäsennumero on ilmoitettava jäsentukeen lahjoitetun palkinnonlunastusyöpymisen varaushetkellä, eikä niitä voi enää muuttaa varauksen jälkeen. Jäsen ei voi tehdä ensin palkinnonlunastusyöpymistä koskevaa varausta ja ottaa sitten yhteyttä jäsentukeen tai suoraan osallistuvaan kiinteistöön lahjoittaakseen tai muuten siirtääkseen palkinnonlunastusyöpymisen toiselle henkilölle. Jos jäsenen on tehtävä muutos palkinnonlunastusyöpymistä koskevaan varaukseen, varaus on peruutettava ja on tehtävä uusi varaus (jos se on mahdollista) jäsentuen kautta. Tällöin jäsen vastaa uuden varauksen tekemiseen tarvittavien pisteiden tai käteisen muutoksista.

iv. Lahjoitetun palkinnonlunastusyöpymisen yhteydessä jäsen ja vastaanottaja eivät ansaitse siitä pisteitä/maileja, Elite-yökrediittejä, hyväksyttyjä öitä tai hyväksyttyjä yöpymisiä. Lisäksi lahjoitetun palkinnonlunastusyöpymisen vastaanottajalle ei siirry mitään jäsenen tiliin liittyviä Elite-etuja.

v. Sisäänkirjautumisen yhteydessä lahjoitetun palkinnonlunastusyöpymisen vastaanottajan on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja annettava osallistuvalle kiinteistölle luottokortti tai käteistalletus sekalaisia kuluja varten.

3.2.d. Takuu- ja peruutuskäytännöt. Palkinnonlunastusyöpymisten varauksiin sovelletaan osallistuvan kiinteistön takuita ja peruutuksia koskevia vakiokäytäntöjä, kuten yöpymisen vähimmäiskestoa koskevia vaatimuksia, luottokorttitakuuta koskevia vaatimuksia sekä myöhäisestä peruutuksesta, saapumatta jättämisestä ja varhaisesta huoneen luovutuksesta aiheutuvia maksuja.

A Point refund may be issued for a stay that is less than the number of days on the Award Redemption, but the Member must inform the Participating Property’s front desk in advance of the early check-out time in order for the Point refund to be issued to the Member’s Account.

Jos jäsen ei peruuta taattua palkinnonlunastusyöpymistä koskevaa varausta sallitun peruutusajan kuluessa, osallistuva kiinteistö veloittaa voimassa olevan peruutusmaksun jäsenen varaushetkellä antamalta luottokortilta ja lunastetut pisteet palautetaan jäsenen tilille.

3.2.e. Tarvittavien pisteiden määrä. Palkinnonlunastusyöpymiseen tarvittavien pisteiden yökohtainen määrä vaihtelee osallistuvan kiinteistön, osallistuvassa kiinteistössä saatavilla olevien huonetyyppien, yöpymisen keston ja mahdollisesti myös vuodenajan mukaan. Tarvittavien pisteiden yökohtaisia määriä päivitetään jatkuvasti, joten ne saattavat muuttua milloin tahansa. Jos jäsen tekee muutoksen palkinnonlunastusyöpymiseen, hän on vastuussa tarvittavien pisteiden muutoksista.

3.2.f. Palkinnonlunastusyöpymiseen sisältyvät ja sisältymättömät asiat. Palkinnonlunastusyöpyminen sisältää hotellihuoneen hinnan (petivaatteet mukaan lukien) osallistuvassa kiinteistössä, huoneveron, palvelumaksun ja mahdolliset lisähenkilömaksut (paitsi hyväksyttävissä All-Inclusive-kiinteistöissä). Kaikki muut maksut, kuten sekalaiset kulut, lomakohdemaksut ja The Ritz-Carlton Club ‑tason maksut, varavuoteet ja muut maksut, ovat jäsenen vastuulla eivätkä sisälly palkinnonlunastusyöpymiseen.

At the all-inclusive properties (described under 2.1.b), the Award Redemption Stay covers the cost of the all-inclusive package which includes, but is not limited to, the standard room (with existing bedding), room tax, service charge, resort fee, and standard food and beverage, for up to two people. Extra-person charges for the third, fourth, or more guests in the room are an additional fee and are not included in the Award Redemption as form of payment. This fee as well as all other property charges are the responsibility of the Loyalty Program Member and are not included in the Award Redemption Stay. Loyalty Program Members must inform any All-Inclusive Resort or Company-designated all-inclusive property of the correct number of guests for each reservation at such All-Inclusive Resort or Company-designated all-inclusive property, including any extra persons beyond the first and second guest, and the correct ages of any children for each such reservation. The Company reserves the right, at its discretion, to modify the room rate a Member must pay for a reservation to reflect the correct guest count, including children, for such reservation.

3.2.g. Huonetoiveita ei taata. Palkinnonlunastusyöpymisen yhteydessä on mahdollista esittää petivaatteisiin, tupakointiin ja muihin asioihin liittyviä toivomuksia, mutta niiden saatavuutta ei voida taata.

3.2.h. Ei pisteitä tai maileja. Jäsen ei saa pisteitä tai maileja yöpymisensä siitä osuudesta, johon liittyy palkinnonlunastusyöpyminen.

3.2.i. Elite-yökrediitit. Palkinnonlunastusyöpyminen osallistuvassa kiinteistössä katsotaan hyväksytyksi yöpymiseksi, ja siten jäsen saa Elite-yökrediittejä Elite-jäsenyystason tai Lifetime Elite ‑jäsenyystason ansaitsemiseen. Palkinnonlunastusta käyttävä jäsen saa Elite-yökrediittejä vain siitä hotellihuoneesta, jossa hän yöpyy, eikä hän saa Elite-yökrediittejä ylimääräisistä hotellihuoneista.

3.2.j. Useampi huone. Jäsen voi lunastaa pisteitä tai käyttää Maksuton yö ‑palkintoja yhteensä enintään yhdeksään (9) jäsenen nimellä varattuun hotellihuoneeseen, jos jäsen yöpyy samassa osallistuvassa kiinteistössä samoina päivinä. Näin tehdessään jäsen sitoutuu tekemään oikeutettuja palkinnonlunastusyöpymisiä koskevia varauksia vilpittömin mielin ainoastaan itsensä ja kutsumiensa vieraiden käyttöön eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi jälleenmyyntiin, luvattomaan siirtämiseen tai julkaisemiseen kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai spekulatiivisten, virheellisten tai vilpillisten varausten tekemiseen tai kysyntää ennakoivien varausten tekemiseen. Yhtiö varaa oikeuden peruuttaa kaikki varaukset, joiden se uskoo olevan ohjelman sääntöjen vastaisia.

3.2.k. Osallistuvan kiinteistön eroaminen. Jos osallistuva kiinteistö poistuu kanta-asiakasohjelmasta jostain syystä sen jälkeen, kun jäsen on tehnyt palkinnonlunastusyöpymistä koskevan varauksen, mutta ennen kuin jäsen toteuttaa yöpymisensä, yhtiö pyrkii kohtuullisin keinoin saamaan entisen osallistuvan kiinteistön noudattamaan varausta tai auttamaan vastaavan majoituksen järjestämisessä lähistöllä; yhtiö ei kuitenkaan voi taata, että kaikki palkinnot, tason korotukset tai muut edut, joita jäsen voi ansaita kanta-asiakasohjelman puitteissa, toteutuvat.

3.2.l. Ownership Acquired Points. Points acquired through ownership of an interest at a Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club property or at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, may not be used to request an Award Redemption Stay reservation at a Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, or Westin Vacation Club property or at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale unless otherwise permitted.

3.2.m. Palkinnonlunastusyöpymiset Yhdysvaltojen ulkopuolella. Palkinnonlunastusyöpymisiin Yhdysvaltojen ulkopuolella sovelletaan kaikkia vaadittuja viranomaisten hyväksyntiä, rajoituksia ja voimassa olevia hotelleihin liittymättömiä veroja. Palkinnot eivät sisällä Yhdysvaltain liittovaltion tarkastusmaksuja tai muita maksuja, kuluja, lisämaksuja, hotelleihin liittymättömiä veroja tai muita kustannuksia tai kuluja, joita ulkomaiset viranomaiset saattavat määrätä kansainvälisistä matkoista. Jäsenet ovat vastuussa tällaisista viranomaisten määräämistä veroista ja muista maksuista.

3.2.n. Limited Blackout Dates. The Company has a “Limited Blackout Dates” policy, which means that, subject to the limitations and exclusions below, Participating Properties have standard rooms available every day for Award Redemptions. These limitations and exclusions are:

i. Osallistuvat kiinteistöt voivat rajoittaa lunastuksiin saatavilla olevien standard-tason huoneiden lukumäärää rajoitettujen päivien ajan.

ii. Seuraavat osallistuvat merkit sallivat vain pisteiden/mailien ansaitsemisen mutta eivät pisteiden lunastamista: Marriott Executive Apartments®.

iii. Seuraavat osallistuvat kiinteistöt tai merkit eivät joko osallistu lainkaan rajoitettujen poissuljettujen päivien käytäntöön tai eivät osallistu siihen täysimääräisesti tällä hetkellä:

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
 • Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club – all properties
 • Vistana Residence Network – all properties
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rome, Italy
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
 • Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Havaiji
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italia
 • Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italia
 • Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italia
 • Homes & Villas by Marriott International
 • North Island, a Luxury Collection Resort, Seychellit

 

3.3 Palkinnonlunastusyöpymisten tyypit

3.3.a. Standard-tason lunastuspalkinto. Jäsen voi lunastaa pisteillään ”standard-tason lunastuspalkinnon”, joka kattaa standard-tason hotellihuoneen täyden hinnan yhdeksi tai useammaksi yöksi osallistuvassa kiinteistössä kohdan 3.2.e mukaisesti. Palkinnonlunastuksiin saatavilla olevat standard-tason huoneet vaihtelevat osallistuvien kiinteistöjen ja osallistuvien merkkien välillä. Premium-tason huoneiden palkinnonlunastukset voivat olla saatavilla korkeammalla pistehinnalla, kuten kohdassa 3.3.e on kuvattu.

3.3.b. PointSavers™-palkinto. ”PointSavers-palkinto” mahdollistaa pisteiden säästämisen osallistuvan kiinteistön standard- tai premium-tason huoneessa toteutettavan palkinnonlunastusyöpymisen yhteydessä ja on saatavilla rajoitettuina aikoina. Jäsen voi lunastaa pisteillään PointSavers-palkintoja osallistuvissa kiinteistöissä, mikäli niitä on saatavilla. Osallistuvat kiinteistöt päättävät oman harkintansa mukaan, osallistuvatko ne PointSavers-palkintojen tarjoamiseen ja onko niitä saatavilla.

3.3.c. Maksuton yö ‑palkinto. Maksuton yö ‑palkinto” myönnetään kanta-asiakasohjelman edun, kampanjan tai kumppaniohjelman kautta. Jokaisella Maksuton yö ‑palkinnolla on tietty pistearvo, jota voidaan käyttää yhteen (1) yöhön standard-tason hotellihuoneessa osallistuvassa kiinteistössä, joka tarjoaa pyydetylle yöpymispäivälle standard-tason lunastuspalkintoa tai PointSavers-palkintoa hinnalla, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin Maksuton yö ‑palkinnon arvo. Maksuton yö ‑palkintoja voi käyttää ainoastaan kussakin Maksuton yö ‑palkinnossa nimetty jäsen, eikä niitä voi siirtää. Useampaa kuin yhtä (1) Maksuton yö ‑palkintoa on mahdollista käyttää useamman yön yöpymiseen sekä useampaan huoneeseen, mikäli jäsen on paikalla yöpymisen ajan ja huone on jäsenen nimissä (ks. kohta 3.2.j). Esimerkkejä Maksuton yö ‑palkinnosta ovat Maksuton yö ‑palkintovaihtoehto 75 yön vuosittaisessa valintaedussa (ks. kohta 4.3.d) sekä Maksuton yö ‑palkinto, joka myönnetään tiettyjen Marriott Internationalin co-branding-luottokorttien kautta (ks. kohta 6).

i. Jos jäsen hakee Maksuton yö ‑palkintoa yölle, jolloin Maksuton yö ‑palkinnon arvo on suurempi kuin standard-tason hotellihuoneen palkinnonlunastushinta tai PointSavers-palkinnon hinta, hän menettää pisteiden erotuksen eikä pisteitä palauteta. Käytettäessä Maksuton yö -palkintoa varauksen yölle jäsen voi lunastaa tai ostaa enintään 15 000 pistettä kasvattaakseen tämän Maksuton yö -palkinnon arvoa.

ii. Maksuton yö ‑palkintoa voi käyttää sen ilmoitettuun vanhenemispäivään asti; sen voimassaoloa ei ole mahdollista jatkaa vanhenemispäivän jälkeen eikä sitä voi vaihtaa tai tallettaa uudelleen jäsenen tilille pisteitä tai tulevaa käyttöä varten.

iii. Additional restrictions for using Free Night Awards include, but are not limited to, Free Night Awards: (1) can only be applied to a standard room and does not apply to a Premium Room; (2) value cannot be combined with cash or other Award Redemption types; (3) are not eligible for the Stay for 5, Pay for 4 Offer (see Section 3.3.d); (4) may be used on a Points Advance Redemption Reservation with certain limitations (see Section 3.3.g); and (5) cannot be used at Homes & Villas by Marriott International and The Ritz-Carlton Yacht Collection.

3.3.d. Yövy 5, maksa 4 ‑tarjous. Jos jäsen lunastaa pisteitä viiteen peräkkäiseen yöhön standard-tason lunastuspalkinnolla tai PointSavers-palkinnolla toteutettavassa palkinnonlunastusyöpymisessä yhden varauksen alla (eli yhdellä vahvistusnumerolla), hänen tarvitsee lunastaa pisteitä vain neljään yöhön (”Yövy 5, maksa 4 ‑tarjous”). Maksuttoman yön tarjous koskee pienimmällä pistemäärällä lunastettavaa yötä saman palkinnonlunastusyöpymisen aikana. Mikäli pienin pisteidenlunastushinta koskee useampaa kuin yhtä yötä, maksuttoman yön tarjous koskee ensimmäistä kyseisellä hinnalla tarjottavaa yötä. Yövy 5, maksa 4 ‑tarjousta ei voida käyttää yöpymiseen, joka koostuu useista peräkkäisiä öitä sisältävistä varauksista. Yövy 5, maksa 4 ‑tarjousta ei myöskään voida käyttää sen jälkeen, kun jäsen on jo kirjautunut sisään hotelliin. Pisteitä ei palauteta eikä maksuttomia öitä koskevia krediittejä myönnetä Yövy 5, maksa 4 ‑tarjouksen mahdollisesta käyttämättä jääneestä osasta. Yövy 5, maksa 4 ‑tarjousta voidaan käyttää vain standard-tason huoneeseen, ei premium-tason huoneeseen. Kohdan 3.2.e mukaisesti jos jäsen tekee muutoksen palkinnonlunastusyöpymiseen, hän on vastuussa tarvittavien pisteiden muutoksista. Yövy 5, maksa 4 ‑tarjous ei koske palkinnonlunastusyöpymisiä, joissa käytetään Maksuton yö ‑palkintoja, Tason korotus ‑palkintoja, Käteinen + pisteet ‑palkintoja tai Suite Night Awards ‑palkintoja.

3.3.e. Tason korotus ‑palkinnot. Käyttäessään pisteitä palkinnonlunastusyöpymiseen jäsen saattaa joutua lunastamaan lisää pisteitä, jos hän haluaa tason korotuksen premium-tason huoneeseen. Tällaista ”Tason korotus ‑palkintoa” voidaan käyttää vain lunastettaessa pisteillä yhden tai useamman yön täysi hinta premium-tason huoneesta osallistuvassa kiinteistössä. ”Premium-tason huoneet” ovat parempia huoneita, joiden tasoa korotetaan koon, näköalan, palvelujen ja/tai muiden ominaisuuksien osalta, ja ne sisältävät sviitit.

i. Tason korotus ‑palkintoja on kahdenlaisia:

(A). Pisteillä lunastettavat Tason korotus ‑palkinnot. ”Pisteillä lunastettava Tason korotus ‑palkinto” myönnetään, kun jäsen lunastaa pisteitä tason korotukseen premium-tason huoneeseen palkinnonlunastusyöpymisen yhteydessä, ja sen saatavuus vaihtelee osallistuvan kiinteistön mukaan.

(B). Maksulliset Tason korotus ‑palkinnot. Tietyissä osallistuvissa kiinteistöissä jäsen voi maksaa tason korotuksen premium-tason huoneeseen palkinnonlunastusyöpymisen yhteydessä yökohtaisella hinnalla. Maksullisen Tason korotus ‑palkinnon hinta vaihtelee osallistuvan kiinteistön mukaan, ja se lisätään laskulle jäsenen yöpymisen aikana. Lisäpisteitä ei edellytetä maksullisten Tason korotus ‑palkintojen yhteydessä. Jäsen ei ansaitse pisteitä tai maileja maksullisista Tason korotus ‑palkinnoista. Käteisosuutta ei myöskään lasketa mukaan Ambassador Elite ‑tason hyväksyttyä vuosikulutusta koskevaan vaatimukseen (ks. kohta 4.3.e). Jäsen vastaa itse kaikista sovellettavista veroista ja palvelumaksuista, jotka liittyvät maksullisiin Tason korotus ‑palkintoihin.

ii. Upgrade Award requirements may vary by Participating Property, room type and season. Participating Properties, at their discretion, may offer Premium Room(s) that require an Upgrade Award, e.g. rooms with special views such as ocean or bay views. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, and Westin Vacation Club properties and The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, require Upgrade Awards for all unit types other than studio units. Some upgrades to Premium Rooms require payment in local currency and cannot be purchased with Points. Check the room description for currency and other redemption requirements when booking an Award Redemption Stay reservation online. The amount of cash or Points required per night for an Upgrade Award is updated continuously and may change at any time. Pursuant to Section 3.2.e, if the Member makes a modification to the Award Redemption Stay, the Member is responsible for changes to the cash or Points required. Upgrade Awards are not offered at All-Inclusive Resorts and Design Hotels.

3.3.f. Käteinen + pisteet ‑palkinnot. ”Käteinen + pisteet ‑palkinnolla” jäsen voi käyttää käteisen ja pisteiden yhdistelmää yhteen tai useampaan yöhön standard-tason huoneessa osallistuvassa kiinteistössä, jos se on mahdollista. Osallistuva kiinteistö päättää oman harkintansa mukaan, osallistuuko se Käteinen + pisteet ‑palkintojen tarjoamiseen ja onko niitä saatavilla. Käteinen + pisteet ‑palkintoon tarvittavia yökohtaisia käteis- ja pistemääriä päivitetään jatkuvasti, joten ne saattavat muuttua milloin tahansa. Kohdan 3.2.e mukaisesti jos jäsen tekee muutoksen palkinnonlunastusyöpymiseen, hän on vastuussa tarvittavien käteis- ja pistemäärien muutoksista. Jäsen ei ansaitse pisteitä tai maileja Käteinen + pisteet ‑palkintojen käteisosuudesta. Käteisosuutta ei myöskään lasketa mukaan Ambassador Elite ‑tason hyväksyttyä vuosikulutusta koskevaan vaatimukseen (ks. kohta 4.3.e). Jäsen vastaa itse kaikista sovellettavista veroista ja palvelumaksuista, jotka liittyvät Käteinen + pisteet ‑palkintojen käteisosuuteen. Yövy 5, maksa 4 ‑tarjous ei koske Käteinen + pisteet ‑palkintoja. Käteinen + pisteet ‑palkintojen rakennetta voidaan muuttaa tai rajoittaa tai se saatetaan purkaa kokonaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta kanta-asiakasohjelman harkinnan mukaan. Homes & Villas by Marriott Internationalin Käteinen ja pisteet ‑maksu on eri asia kuin Käteinen + pisteet ‑palkinto, ja siihen sovelletaan ohjelman sääntöjen kohtaa 8.2.

3.3.g. Points Advance. Members who seek to make an Award Redemption Stay reservation with an insufficient Points balance may book an Award Redemption Stay reservation ("Points Advance Redemption Reservation") that is at least thirty (30) or more days from the arrival date, and hold it for sixty (60) days from time of booking, or no later than fourteen (14) days prior to the Member’s arrival date, whichever occurs sooner.

Sinä aikana, kun piste-ennakolla tehtävä lunastusvaraus on odotustilassa, jäsen voi joko (1) ostaa pisteitä (kohdan 2.9 mukaisesti) toteuttaakseen kunnollisen palkinnonlunastusyöpymisen, mikäli jäsenen ostamien ja/tai lahjaksi saamien pisteiden kokonaismäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin kohdassa 2.9 mainittu vuosittainen enimmäismäärä kalenterivuotta kohden; tai (2) kerätä riittävästi pisteitä maksaakseen piste-ennakolla tehtävän lunastusvarauksen 60 päivän odotusajan loppuun mennessä tai viimeistään neljätoista (14) päivää ennen jäsenen saapumispäivää sen mukaan, kumpi toteutuu aikaisemmin; tai (3) muuttaa piste-ennakolla tehtävää lunastusvarausta parhaaseen saatavilla olevaan maksulliseen hintaan; tai (4) varata piste-ennakolla tehtävän lunastusvarauksen uudelleen saatavilla olevien lunastusvaihtoehtojen mukaan.

Yhdellä jäsentilillä voi olla kerrallaan korkeintaan kolme (3) piste-ennakolla tehtävää lunastusvarausta.

i. Jos jäsenellä ei ole tarpeeksi pisteitä maksaakseen piste-ennakolla tehtävän lunastusvarauksen siihen mennessä, että 60 päivän odotusaika päättyy tai jäsenen saapumispäivään on neljätoista (14) päivää, sen mukaan, kumpi toteutuu aikaisemmin, piste-ennakolla tehtävä lunastusvaraus peruutetaan.

ii. Piste-ennakolla tehtävän lunastusvarauksen viimeistelemiseksi sen jälkeen, kun jäsen on kerännyt riittävästi pisteitä (joko siihen mennessä, että 60 päivän odotusaika päättyy tai jäsenen saapumispäivään on neljätoista (14) päivää, sen mukaan, kumpi toteutuu aikaisemmin), pisteet voidaan vähentää automaattisesti ja palkinnonlunastus liittää varaukseen. Jäsen voi myös viimeistellä piste-ennakolla tehtävän lunastusvarauksen verkossa tai soittamalla jäsentukeen. Piste-ennakolla tehtävän lunastusvarauksen viimeistelyyn tarvittava pistemäärä saattaa muuttua varaushetken jälkeen ennen kuin pisteet vähennetään. Jäsen on velvollinen maksamaan sen määrän pisteitä, joka vaaditaan pisteiden vähennyshetkellä, vaikka vaadittavien pisteiden määrä olisi kasvanut siitä hetkestä, jolloin jäsen teki piste-ennakolla tehtävän lunastusvarauksen. Jos palkinnonlunastushinta on muuttunut ja vaadittavien pisteiden määrä on noussut jäsenen palkinnonlunastusarvoa suuremmaksi, jäsen ei voi enää käyttää palkinnonlunastusta yöpymiseen.

iii. Maksuton yö ‑palkintoa voidaan käyttää piste-ennakolla tehtävään lunastusvaraukseen vain, jos sen arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin yksi yö piste-ennakolla tehtävässä lunastusvarauksessa sillä hetkellä, kun jäsen käyttää Maksuton yö ‑palkintoa varaukseen. Esimerkiksi Maksuton yö ‑palkintoa, jonka arvo on 35 000 pistettä, ei voi käyttää piste-ennakolla tehtävään lunastusvaraukseen, jossa palkinnonlunastushinta on 60 000 pistettä yötä kohden. Piste-ennakolla tehtävään lunastusvaraukseen voidaan käyttää useita Maksuton yö ‑palkintoja edellyttäen, että jokainen Maksuton yö ‑palkinto on arvoltaan yhtä suuri tai suurempi kuin sen yön palkinnonlunastushinta, johon sitä käytetään. Käytettäessä Maksuton yö -palkintoa piste-ennakolla tehtävään lunastusvaraukseen jäsen voi lunastaa tai ostaa enintään 15 000 pistettä kasvattaakseen tämän Maksuton yö -palkinnon arvoa.

iv. Piste-ennakkoa voidaan käyttää vain palkinnonlunastusyöpymisten tyyppeihin, kuten standard-tason lunastuspalkintoihin, PointSavers-palkintoihin, Tason korotus ‑palkintoihin ja Käteinen + pisteet ‑palkintoihin. Yövy 5, maksa 4 ‑tarjousta voidaan soveltaa piste-ennakolla tehtävään lunastusvaraukseen, mutta sitä ei voida yhdistää Maksuton yö ‑palkintoihin. Piste-ennakkoa ei voida käyttää muihin palkinnonlunastusvaihtoehtoihin, kuten Marriott Bonvoy Moments ‑kokemuksiin, lentoihin, pisteiden muuntamiseen maileiksi, pikalunastuspalkintoihin tai muihin palveluihin ja tuotteisiin.

3.4 Pikalunastukset osallistuvissa kiinteistöissä.

Jäsen voi käyttää pisteitä yöpymisensä aikana ”pikalunastuspalkinnon” lunastamiseen ja hyvittää sillä huoneensa laskua huoneen luovutuksen yhteydessä. Pikalunastuspalkinto on tilattava osallistuvassa kiinteistössä sen yöpymisen aikana, johon sitä käytetään, eikä sitä voi varata ennen yöpymistä. Kun jäsen pyytää pikalunastuspalkintoa tietylle Yhdysvaltain dollareissa ilmoitetulle summalle tai ”enintään” tietylle Yhdysvaltain dollareissa ilmoitetulle summalle, kanta-asiakasohjelma vähentää kyseiset pisteet jäsenen tililtä. Luettelo pikalunastuspalkinnoista, jotka vaaditaan tiettyjen Yhdysvaltain dollareissa ilmoitettujen summien lunastamiseen, on kanta-asiakasohjelman verkkosivuston kohdassa ”KÄYTÄ PISTEITÄ”.

3.4.a. Pikalunastuspalkintoa koskevan pyynnön voi tehdä vain moitteeton kanta-asiakasohjelman jäsen. Pikalunastuspalkinnon lunastaminen edellyttää voimassa olevan jäsennumeron ilmoittamista lunastusoikeuden vahvistamiseksi.

3.4.b. Pikalunastuspalkinnot ovat voimassa vain, kun niitä käytetään jäsenen hotellihuoneen laskulla oleviin kuluihin, esimerkiksi huoneveloituksiin, ruokaan ja juomaan, golfiin, kylpyläpalveluihin ja sekalaisiin kuluihin. Pikalunastuspalkintoja ei voi lunastaa käteistä tai lahjakortteja vastaan. Pikalunastuspalkinnot koskevat vain itsenäisiä matkoja, eikä niitä voi käyttää ryhmämatkoihin, pakettimatkoihin tai kongresseihin, jotka veloitetaan kolmannelta osapuolelta ja/tai jotka maksaa kolmas osapuoli. Pikalunastuspalkintoja voi käyttää vain jäsen itse eikä niitä voi antaa lahjaksi, vaikka pikalunastuspalkinnolla voidaankin hyvittää kolmannen osapuolen hotellihuoneen laskua, jos sitä pyydetään lunastushetkellä ja jos huone on varattu kyseisen jäsenen kanta-asiakasohjelman jäsennumerolla.

3.4.c. Pikalunastuspalkintoa pyytävällä jäsenellä on oltava koko pistemäärä, jota tarvitaan pyydetyn pikalunastuspalkinnon ostamiseen, käytettävissä jäsentilillään tilaushetkellä. Kun jäsenen tilille kertyneillä pisteillä on lunastettu pikalunastuspalkinto, pisteitä ei voi palauttaa jäsenen tilille. Jos jotakin osuutta pikalunastuspalkinnosta ei käytetä jäsenen hotellihuoneen laskuun, se menetetään; jos pikalunastuspalkinnosta pyydettävä summa on suurempi kuin huoneen laskun saldo, jäsen ei saa ylimääräistä osuutta käteisenä.

3.4.d. Lunastettuja pikalunastuspalkintoja ei voida palauttaa, vaihtaa, korvata tai muuttaa käteiseksi tai luotoksi.

3.4.e. Not all Participating Properties offer Instant Redemption Awards. The following Participating Brands do not offer Instant Redemption Awards: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, Atlantis, Paradise Island, and The Cosmopolitan of Las Vegas. In addition, Instant Redemption Awards are not offered at select Participating Properties. Contact the Participating Property directly for Instant Redemption Award participation.

3.5 Lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmat ja muut lentoyhtiöihin liittyvät kanta-asiakasohjelmat

3.5.a. Jäsen voi lunastaa pisteitä osallistuvien lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmissa ja muissa lentoyhtiöihin liittyvissä kanta-asiakasohjelmissa ilmoitetulla pisteiden muuntamista maileiksi koskevalla muuntosuhteella, josta on lisätietoa täällä. Soveltuvissa tapauksissa bonuksen saaminen pisteiden siirtämisestä lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaan tai muuhun lentoyhtiöön liittyvään kanta-asiakasohjelmaan edellyttää, että Marriott Bonvoy ‑pisteet siirretään yhdessä erässä, joka ylittää bonusten saavuttamiseen tarvittavan rajan.

3.5.b. Jos jäsen pyytää Marriott Bonvoy ‑kanta-asiakasohjelman kautta ansaittujen pisteiden muuntamista osallistuvan lentoyhtiökumppanin maileiksi, hänen tulee olla sekä Marriott Bonvoyn että kyseisen osallistuvan lentoyhtiökumppanin kanta-asiakasohjelman ja/tai lentoyhtiöön liittyvän kanta-asiakasohjelman jäsen, jotta muuntaminen onnistuu. Useimpien kanta-asiakasohjelman lentoyhtiökumppaneiden tapauksessa jäsenen Marriott Bonvoy ‑tililtä siirrettävät pisteet on siirrettävä kyseisen jäsenen samalla nimellä olevalle tilille lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa. Toisin sanoen sekä jäsenen Marriott Bonvoy ‑jäsentilin nimen että lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman tilin nimen on vastattava toisiaan, jotta pisteiden muuntaminen maileiksi onnistuu. Katso kyseisen lentoyhtiökumppanin kanta-asiakasohjelman verkkosivustolta ja/tai ehdoista lisätietoja nimien vastaavuusvaatimuksista, jotta voit muuntaa pisteitä maileiksi. Katso lisätietoja lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaan ja/tai muuhun lentoyhtiöön liittyvään kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä kyseisen lentoyhtiön tai kanta-asiakasohjelman verkkosivustolta ja ehdoista. Marriott Bonvoy varaa oikeuden estää tai peruuttaa transaktioita oman harkintansa mukaan, jos (i) Marriott Bonvoylla on syytä uskoa, että pisteitä maileiksi muuntavan jäsenen henkilöllisyys ei vastaa mailien vastaanottajan henkilöllisyyttä sellaisessa lentoyhtiössä, joka edellyttää nimien tarkkaa vastaavuutta; tai jos (ii) Marriott Bonvoy epäilee vilpillistä toimintaa pisteiden muuntamisessa maileiksi jäsenen tilillä.

3.5.c. Kun pisteillä on lunastettu maileja osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa tai muussa lentoyhtiöön liittyvässä kanta-asiakasohjelmassa, mailit siirretään automaattisesti jäsenen tilille lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa tai lentoyhtiöön liittyvässä kanta-asiakasohjelmassa. Useimmissa tapauksissa mailit toimitetaan tilille yhden (1) viikon kuluessa.

3.5.d. Kun mailit on ohjattu jäsenen tilille lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa tai muussa lentoyhtiöön liittyvässä kanta-asiakasohjelmassa, pisteiden muuttaminen, uudelleenmyöntäminen ja/tai uudelleenhyvittäminen ei ole sallittua.

3.5.e. Lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman tai muun lentoyhtiöön liittyvän kanta-asiakasohjelman ehdot säätelevät kanta-asiakasohjelman kautta ansaittujen mailien lunastamista ja jakamista.

3.5.f. Lentoyhtiön kanta-asiakasohjelma tai muu lentoyhtiöön liittyvä kanta-asiakasohjelma varaa oikeuden muuttaa ohjelmaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tällaiset muutokset voivat vaikuttaa jäsenen kykyyn käyttää keräämiään maileja. Lentoyhtiön kanta-asiakasohjelma tai muu lentoyhtiöön liittyvä kanta-asiakasohjelma ei ole vastuussa tuotteista tai palveluista, joita muut kanta-asiakasohjelmaan osallistuvat kolmannet osapuolet tarjoavat. Kaikki jäsenen valitseman lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman tai muun lentoyhtiöön liittyvän kanta-asiakasohjelman ehdot ovat voimassa.

3.6 Muut palkinnonlunastusvaihtoehdot

3.6.a. Moments. Jäsen voi käyttää pisteitä lunastaakseen kokemuksia ja tapahtumia tai tehdäkseen niistä tarjouksia Marriott Bonvoy Moments ‑ohjelman (”Moments-ohjelma” tai ”Moments”) kautta Moments-huutokauppasivustolla marriottbonvoy.com/momentsAvautuu uuteen selainikkunaan. Moments-ohjelman ehtoihin voi tutustua ohjelman verkkosivustolla.

3.6.b. Pisteiden lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen. Jäsen voi lunastaa pisteillään lahjoituksen hyväntekeväisyyteen. Kun pisteet on lahjoitettu, toimintoa ei voida peruuttaa tai kumota. Yhdysvaltain verohallitus (Internal Revenue Service, ”IRS”) ei pidä tällaista pisteiden lahjoittamista lahjoituksena hyväntekeväisyyteen, joten se ei ole vähennyskelpoinen Yhdysvaltain verosäännösten mukaan. Jäsen voi valita haluamansa hyväntekeväisyyskohteen osoitteessa www.giving.marriott.comAvautuu uuteen selainikkunaan. Hyväntekeväisyyslahjoitusten yhteydessä lunastettuihin pisteisiin sovelletaan ohjelman sääntöjä sekä lahjoituksia käsittelevän kumppanin ehtoja.

3.6.c. Marriott-lahjakortit. Jäsen voi lunastaa pisteillään Marriott-lahjakortteja (”lahjakortit”), joita voi käyttää yöpymisiin sekä vähittäismyynti-, kylpylä-, golf-, ruoka- ja juomakuluihin osallistuvissa myyntipisteissä ja kokouskuluihin hyväksyttyjen merkkien kautta, jotka kuvataan lahjakortteja koskevissa ehdoissa lahjakorttisivustollaAvautuu uuteen selainikkunaan (”lahjakorttisivusto”). Lahjakortteja ei saa käyttää vakuusmaksuihin, ennakko-ostoihin tai varausten tekemiseen tai vahvistamiseen. Lahjakortteihin sovelletaan lisäehtoja, jotka ilmoitetaan lahjakorttisivustolla.

3.6.d. Tuotteita ja vähittäismyyjiä koskevat lahjakortit. Jäsen voi lunastaa pisteillään tuotteita tai vähittäismyyjiä koskevia lahjakortteja kanta-asiakasohjelman kumppaneilta, joita ovat muun muassa kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla kohdassa ”KÄYTÄ PISTEITÄ” ilmoitetut yritykset. Tuotteita ja vähittäismyyjiä koskevat lahjakortit voivat olla yhtiön tai ulkopuolisen palveluntarjoajan myöntämiä, ja ne on selvästi merkitty sellaisiksi. Ulkopuolisen palveluntarjoajan myöntämiin lahjakortteihin sovelletaan lahjakortin myöntäjän tai osallistuvan myyjän asettamia lisäehtoja, jotka toimitetaan lahjakortin mukana. Tuotteita ja vähittäismyyjiä koskevien lahjakorttien hyväksyminen on yksinomaan osallistuvien myyjien vastuulla. Näiden kumppaneiden kautta lunastettuihin pisteisiin sovelletaan kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppaneiden omia ehtoja. Kanta-asiakasohjelma, yhtiö, ulkopuoliset palveluntarjoajat ja mahdolliset muut osallistuvat myyjät eivät ole vastuussa kadonneiden, varastettujen tai vahingoittuneiden lahjakorttien korvaamisesta. Jotkin tuotteita tai vähittäismyyjiä koskevat lahjakortit edellyttävät lisämaksua toimituksesta ja käsittelystä. Lahjakortit eivät kata mahdollisia juomarahoja. Lahjakorttien saapumiseen menee yleensä viidestä seitsemään (5–7) arkipäivää.

3.6.e. Lennot ja autonvuokraus. Jäsen voi lunastaa pisteillään lentolippuja tai autonvuokrauksia kanta-asiakasohjelman Air + Car ‑kumppanilta. Lisätietoja Air + Car ‑ohjelmasta on täälläAvautuu uuteen selainikkunaan. Kyseisen kumppanin kautta lunastettuihin pisteisiin sovelletaan kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppanin omia ehtoja.

3.6.f. Risteilyn lunastaminen pisteillä. Jäsen voi lunastaa pisteillään risteilytodistuksen, jota voidaan käyttää risteilyvarauksen ostamiseen. Lisätietoja Cruise with Points ‑ohjelmasta on täälläAvautuu uuteen selainikkunaan. Kyseisen kumppanin kautta lunastettuihin pisteisiin sovelletaan kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppanin omia ehtoja. Tämä kohta ei koske The Ritz-Carlton Yacht Collectionia (katso kohta 1.2.a The Ritz-Carlton Yacht Collectionista).

3.6.g. Hotelli- ja lentomatkapaketit. 19.1.2022 alkaen hotelli- ja lentomatkapaketit eivät enää ole ostettavissa. Tietoa tämänhetkisistä hotelli- ja lentomatkapaketeista löytyy täältäAvautuu uuteen selainikkunaan.

4. ELITE-JÄSENYYS

4.1 Yleistä tietoa Elite-jäsenyydestä

4.1.a. Elite-jäsenyys on Marriott Bonvoy ‑kanta-asiakasohjelman jäsenyyteen liittyvä erityisetu. Elite-jäsenyyteen sovelletaan kaikkia ohjelman sääntöjä. Kanta-asiakasohjelmalla on oikeus lopettaa Elite-etuohjelma (”Elite-ohjelma” tai ”Elite-jäsenohjelma”) milloin tahansa ilmoittamalla siitä jäsenille etukäteen kohdan 1.7.d mukaisesti. Kanta-asiakasohjelmalla on oikeus muuttaa, rajoittaa, muokata tai peruuttaa ohjelman sääntöjä Elite-ohjelman osalta milloin tahansa ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta kohdan 1.7.c mukaisesti. Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat osallistuvat kiinteistöt voivat tarjota vaihtoehtoisia palveluja ja etuja näiden ohjelman sääntöjen sisältämien Elite-jäsenetujen sijaan paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaan.

4.1.b. Pursuant to section 1.7.a., the Company reserves the right to revoke, cancel or suspend a Member’s Elite membership status (including Lifetime Elite Status), any Loyalty Program Membership, Award, and/or any and all unredeemed Points or Miles, or take other action at its discretion, at any time with immediate effect and without written notice if the Company believes the Member has (a) violated any of the Program Rules, (b) failed to pay any bills or accounts due to the Company or a Participating Property or any ownership related fees owed to Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, or Westin Vacation Club properties, or The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, (c) acted in a manner inconsistent with applicable law, regulations or ordinances, (d) engaged in any misconduct or wrongdoing in connection with the Marriott Bonvoy Loyalty Program, including without limitation, involving Point credit, Mile credit, Award use, or Member benefits, or (e) engaged in abusive, fraudulent, inappropriate, or hostile conduct in connection with the Marriott Bonvoy Loyalty Program, the Participating Properties or their guests or employees, or the Company or its employees. Nothing in these Program Rules will limit Company from exercising any legal rights or remedies that it may have.

4.1.c. Elite-jäsenyyden edut koskevat yöpymisiä hyväksytyillä hinnoilla (kohdan 2.1.e mukaisesti), ja ne on varattu ainoastaan jäsenille ja koskevat vain sitä hotellihuonetta, jossa Elite-jäsen itse yöpyy. Vain yksi jäsen hotellihuonetta kohden voi ansaita pisteitä/maileja ja Elite-yökrediittejä sekä saada etuja kohdan 2.1.d.(iv) mukaisesti. Elite-jäsen saa yhden etukokonaisuuden jäsenyystasonsa mukaan yhden tai useamman peräkkäisen yön sisältävästä yöpymisestä kohdan 2.1.d mukaisesti, vaikka hän suorittaisi sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen samassa osallistuvassa kiinteistössä 24 tunnin sisällä. Jotta Elite-jäsen olisi oikeutettu saamaan Elite-etuja yöpymisensä aikana, hänen tulee ilmoittaa kanta-asiakasohjelman jäsennumeronsa varausta tehdessään.

Elite-jäsenet saavat Elite-jäsenetuja, joita ovat muun muassa bonuspisteet, ensisijainen myöhäinen huoneen luovutus ja huoneiden tason korotukset. Edut vaihtelevat Elite-jäsenyystason mukaan. Lisätietoja on kohdassa 4.3.

i. Myönnetyt kanta-asiakasohjelman Elite-jäsenedut ovat mitättömiä, jos ne ovat laissa kiellettyjä, ja ne voivat vaihdella Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

ii. Paikallinen käytäntö saattaa olla etusijalla kanta-asiakasohjelman ehtoihin nähden osallistuvissa kiinteistöissä, ja jotkin Elite-jäsenedut eivät välttämättä ole saatavilla kaikkialla.

iii. Kohdan 8.3 mukaisesti ainoa Elite-jäsenetu, jota tarjotaan yöpymisestä Homes & Villas by Marriott Internationalissa, on kohdissa 4.3.b.(ii) ja 4.3.c.(iii) kuvattu Elite-pistetervetuliaislahja.

4.1.d. Elite-tason saavuttanut jäsen (”Elite-jäsen”) saa taatun korvauksen tietyistä Elite-eduista siinä tapauksessa, että kyseiset edut eivät ole saatavilla Elite-jäsenen yöpymisen aikana (”Elite-etutakuu”). Maailmanlaajuisen pandemian vuoksi osallistuvat hotellit voivat tarjota ruokaan ja juomaan tai loungeen liittyvän vaihtoehtoisen edun, joka määräytyy COVID-19-virukseen liittyvien paikallisten ohjeiden tai hotellin toimintaan kohdistuvien vaikutusten perusteella.

i. Elite-etutakuun käteiskorvaus on Yhdysvalloissa enintään 200 Yhdysvaltain dollaria, vaikka Elite-jäsen jäisi ilman useampaa kuin yhtä taattua etua. Muualla kuin Yhdysvalloissa Elite-jäsenelle yöpymisen aikana maksettava Elite-etutakuun enimmäiskorvaus vastaa 200 Yhdysvaltain dollaria paikallisessa valuutassa, vaikka Elite-jäsen jäisi ilman useampaa kuin yhtä taattua etua.

ii. Jos Elite-jäsen uskoo olevansa jollain perusteella oikeutettu saamaan Elite-etutakuun korvauksen, hänen on pyydettävä korvauksen maksamista ollessaan vielä vieraana osallistuvassa kiinteistössä ennen huoneen luovutusta. Jos jäsen ei pyydä tällaista maksua ennen huoneen luovutusta, hän luopuu kokonaan oikeudesta saada kyseinen korvaus.

iii. Elite-etutakuun saamiseksi Elite-jäsenen jäsennumero, Elite-jäsenyystaso ja vuodetyyppitoiveet on sisällytettävä varaukseen. Kokoussuunnittelijoiden, matkatoimistojen, tukkumyyjien tai muiden hyväksyttyjen ulkopuolisten lähteiden kautta tehtyihin varauksiin, joissa on hyväksytyt hinnat, on sisällytettävä nämä tiedot Elite-etutakuun saamiseksi.

iv. Elite-jäsenen seurassa osallistuvaan kiinteistöön saapuvat vieraat eivät ole oikeutettuja Elite-etutakuuseen.

v. Elite-etutakuu koskee kaikkia hyväksyttyjä yöpymisiä, myös palkinnonlunastusyöpymisiä.

vi. Elite-jäsen, joka ei saa Elite-etutakuutaan tai vahvaa varaustakuutaan (ks. kohdasta 4.3.a lisätietoja vahvasta varaustakuusta) Venäjällä tai muussa maassa, johon kohdistuu valuuttarajoituksia tai jossa laki kieltää korvauksen maksamisen jäsenelle käteismaksuna, saa korvauksen pisteinä.

vii. Seuraava osallistuva merkki ei osallistu Elite-etutakuuseen tai vahvaan varaustakuuseen: Homes & Villas by Marriott International.

4.2 Elite-jäsenyyden vaatimukset

4.2.a. Elite-jäsenen Elite-jäsenyyden saavuttamiseen ja uusimiseen lasketaan mukaan vain sellaiset yöt, jotka Elite-jäsen on itse viettänyt osallistuvissa kiinteistöissä ja jotka on laskutettu häneltä henkilökohtaisesti. Kohdan 1.4.e mukaisesti tilejä voidaan yhdistää Elite-jäsenyyden saavuttamiseksi.

i. Kohdan 2.1.a mukaisesti Elite-jäsenen huoneelle myönnetään yksi Elite-yökrediitti jokaista yöpymiseen sisältyvää hyväksyttyä yötä kohden.

ii. Yöpyessään Marriott Executive Apartments® ‑kohteessa jäsenelle myönnetään yksi (1) yö Elite-tasoon joka kolmannesta (3) yöpymiseen sisältyvästä hyväksytystä yöstä. Elite-edut eivät ole saatavilla Marriott Executive Apartments ‑kohteissa.

iii. Jäsenet, jotka pitävät osallistuvissa kiinteistöissä hyväksyttyjä tapahtumia, saavat yhden (1) Elite-yökrediitin joka kahdennestakymmenennestä (20.) varatusta ja toteutuneesta huoneyöstä, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) Elite-yökrediittiä sopimusta kohti. Kymmenen (10) Elite-yökrediitin ansaitseminen kalenterivuotta kohti ensimmäisestä hyväksytystä tapahtumasta päättyi 31.12.2019.

iv. Elite-taso voidaan ansaita eri kumppaniohjelmien kautta, ja siihen sovelletaan kumppaniohjelman ehtoja sekä kanta-asiakasohjelman sääntöjä.

v. Members staying at The Ritz-Carlton Club locations under their ownership benefit receive Elite Night Credit pursuant to 1.2.a.

4.2.b. Elite-jäsenyystason saavuttaminen tai uusiminen edellyttää, että jäsen ansaitsee seuraavan määrän Elite-yökrediittejä (”vähimmäisvaatimus”) (i) osallistuvissa kiinteistöissä vietetyistä öistä tai (ii) Marriott Bonvoy ‑tapahtumista kyseisen vuoden tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välillä:

i. Marriott Bonvoy – Silver Elite: 10–24 hyväksyttyä yötä

ii. Marriott Bonvoy – Gold Elite: 25–49 hyväksyttyä yötä

iii. Marriott Bonvoy – Platinum Elite: 50–74 hyväksyttyä yötä

iv. Marriott Bonvoy – Titanium Elite: 75 hyväksyttyä yötä tai enemmän

v. Marriott Bonvoy – Ambassador Elite: 100 hyväksyttyä yötä ja 20 000 Yhdysvaltain dollarin suuruinen hyväksytty vuosikulutus hyväksytyillä maksuilla, jotka koskevat pelkästään toteutuneita yöpymisiä hyväksytyllä ajanjaksolla.

4.2.c. Palkinnonlunastusyöpymiset kerryttävät Elite-yökrediittejä.

4.2.d. Hyväksytyt maksut, joihin ei liity henkilökohtaista yöpymistä, eivät kerrytä Elite-yökrediittejä Elite-jäsenyyteen.

4.2.e. Lifetime Elite ‑tason ansaitseminen

i. Päästäkseen Lifetime Elite ‑tasolle jäsenen on täytettävä seuraavassa ilmoitetut Lifetime Elite ‑tason kriteerit (4.2.f) kanta-asiakasohjelmaan osallistumisensa aikana. ”Hyväksytty tasovuosi” on kalenterivuosi, jonka aikana jäsen sai Elite-jäsenyystason (Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite tai Ambassador Elite) saavuttamalla Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- tai Ambassador Elite ‑tason vähimmäisvaatimuksen. Kalenterivuosi, jonka aikana jäsen saavuttaa Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- tai Ambassador Elite ‑tason, kuten edellisessä virkkeessä on kuvattu, lasketaan hyväksytyksi tasovuodeksi kaikkien seuraavien vuosien lisäksi, joiden aikana jäsen säilyttää Elite-jäsenyystason edut. Jos jäsen esimerkiksi täyttää Gold Elite ‑vähimmäisvaatimuksen hyväksytyn tasovuoden 2022 aikana ansaitsemalla kaksikymmentäviisi (25) hyväksyttyä yötä ja hänestä tulee Gold Elite ‑jäsen loppuvuodeksi 2022 ja koko vuodeksi 2023, vuodet 2022 ja 2023 lasketaan erillisiksi hyväksytyiksi tasovuosiksi.

ii. Yhtiö päättää oman harkintansa mukaan, onko jäsen täyttänyt Lifetime Elite ‑tason saavuttamisen vaatimukset. Kun jäsen saavuttaa Lifetime Elite ‑tason kohdassa 4.2.b kuvatulla tavalla, hänen ei tarvitse täyttää Elite-tason vähimmäisvaatimusta minkään myöhemmän hyväksytyn tasovuoden aikana pysyäkseen Elite-jäsenenä, ellei kyseisen Elite-jäsenen tiliä ole irtisanottu.

iii. Lifetime Elite ‑taso tarjoaa jäsenelle ainoastaan Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite- tai Titanium Elite ‑tason ja suojan pisteiden menettämistä vastaan, vaikka Lifetime Elite ‑jäsen olisi passiivinen. Se ei estä yhtiötä keskeyttämästä Lifetime Elite ‑tason voimassaoloa tai irtisanomasta jäsenen tiliä. Lifetime Elite ‑jäsenet saavat Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite- tai Titanium Elite ‑jäsenten edut, jotka voivat muuttua ajoittain kohdan 4.1 mukaisesti.

4.2.f. Lifetime Elite ‑tason kriteerit. Jäsenet voivat ansaita Lifetime Elite ‑tason seuraavilla kriteereillä:

i. Kanta-asiakasohjelman Lifetime Elite ‑tason kriteerit:

● Lifetime Silver Elite: 250 hyväksyttyä yötä + 5 vuotta vähintään Silver Elite ‑tasolla
● Lifetime Gold Elite: 400 hyväksyttyä yötä + 7 vuotta vähintään Gold Elite ‑tasolla
● Lifetime Platinum Elite: 600 hyväksyttyä yötä + 10 vuotta vähintään Platinum Elite ‑tasolla

ii. Lifetime Titanium Elite ‑tason saavuttaminen (aiemmin vanhan ohjelman Lifetime Elite ‑tason kriteerien mukaan) päättyi 31.12.2018.

4.3 Osallistuvien merkkien tarjoamat Elite-jäsenedut

4.3.a. Marriott Bonvoy Silver Elite ‑jäsenedut. Silver Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

i.      10 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyyden tason mukaan, ja ne lasketaan yöpymisen aikana ansaittujen peruspisteiden perusteella. Saatavilla Elite-jäsenille kaikkien osallistuvien merkkien kautta, ellei kohdassa 1.2.a toisin mainita.

ii.      Priority Late Checkout.  Based on availability.  Please call the front desk the morning of checkout and let them know your planned departure time.  Available at all Participating Brands except Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, and Ritz-Carlton Reserve.

iii.      Ultimate Reservation Guarantee.  To be eligible, Member's Loyalty Program Member Number and a valid credit card number must be included with the reservation. If a Participating Property is unable to honor the reservation, it will pay for comparable accommodation nearby for the Elite Member that night and compensate the Member for the inconvenience. A Participating Property must be open and operational for the Ultimate Reservation Guarantee benefit/compensation to apply. At The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, and St. Regis Hotels, the Ultimate Reservation Guarantee only applies to Titanium Elite and Ambassador Elite Members. The Ultimate Reservation Guarantee is offered at the following brands: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, Residence Inn, TownePlace Suites and Element. The Ultimate Reservation Guarantee is not offered at the following brands: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, or The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Pursuant to section 4.1.c. if an Elite Member has a confirmed reservation, but is relocated from the property upon arrival, the Participating Property will pay the Ultimate Reservation Guarantee compensation in place on that date under the Program Rules. If an Elite Member receives Ultimate Reservation Guarantee compensation, then he/she is not eligible to receive additional Elite Benefits Guarantee compensation.

VAHVA VARAUSTAKUU

Osallistuvat merkit

Vieraan saama korvaus*

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio ja Gaylord Hotels

200 Yhdysvaltain dollaria ja 90 000 pistettä kaikille Elite-jäsenille

Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites ja Element

100 Yhdysvaltain dollaria kaikille Elite-jäsenille paitsi Platinum Elite-, Titanium Elite- ja Ambassador Elite ‑jäsenille, jotka saavat 100 Yhdysvaltain dollaria ja 90 000 pistettä

The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis

200 Yhdysvaltain dollaria ja 140 000 pistettä Titanium Elite- ja Ambassador Elite ‑jäsenille

* Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat osallistuvat kiinteistöt maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.

iv.      Gift Shop Discount of 10% on retail merchandise.  Clothing, gifts & souvenirs, imprints & logo, jewelry & accessories, facial & body care products.  The Gift Shop Discount is extended at participating Marriott-operated gift shops.  Participating Brands include:  St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels and Moxy Hotels.  At The Ritz-Carlton and EDITION hotels, there is a ten percent (10%) discount on branded merchandise only, excluding sundries, purchased at Gift Shops on property.  A Membership Account card (physical card or mobile card) must be presented to obtain the discount. 

The Gift Shop Discount is not offered at the following brands:  Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Design Hotels™, and Ritz-Carlton Reserve.

4.3.b.  Marriott Bonvoy Gold Elite ‑jäsenedut.  Kaikkien Silver Elite ‑jäsenten saamien etujen lisäksi Gold Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

i.      25 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyyden tason mukaan, ja ne lasketaan yöpymisen aikana ansaittujen peruspisteiden perusteella. Saatavilla Elite-jäsenille kaikkien osallistuvien merkkien kautta, ellei kohdassa 1.2.a toisin mainita.

ii.      Elite-pistetervetuliaislahja (vaihtelee osallistuvan merkin mukaan). Gold Elite ‑jäsen saa yhden Elite-pistetervetuliaislahjan yhden tai useamman peräkkäisen yön sisältävästä yöpymisestä kohdan 2.1.d mukaisesti, vaikka hän suorittaisi sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen samassa osallistuvassa kiinteistössä 24 tunnin sisällä. Jos jäsen on määrittänyt ansaitsemisasetuksekseen mailit, hänen on aloitettava Elite-pistetervetuliaislahjan siirto maileiksi kohdassa 2.3 kuvatulla tavalla.

ELITE-PISTETERVETULIAISLAHJA GOLD ELITE ‑TASON JÄSENILLE

Osallistuvat merkit

Elite-tervetuliaislahja

The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott International.

500 pistettä yöpymistä kohden

Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites ja Element

250 pistettä yöpymistä kohden

iii.      2 p.m. Late Checkout.  This benefit is based on availability.  Member should call the front desk the morning of checkout and request a late checkout up until 2 p.m.  This benefit is available at all Participating Brands except at Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, and Ritz-Carlton Reserve.

iv.      Complimentary Enhanced Room Upgrade for Gold Elite Members.  This benefit is subject to availability on the day of arrival and is limited to a Member's personal guestroom at no additional charge.  Enhanced rooms may include rooms with desirable views, rooms on high floors, corner rooms, rooms with special amenities, rooms on Executive Floors.  At The Ritz-Carlton, rooms with direct Club access are excluded.  Upgrades are subject to availability and identified by each Participating Property.  The Complimentary Enhanced Room Upgrade for Gold Elite Members is available at all Participating Brands except Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Aloft, Element, and Ritz-Carlton Reserve.

v.      Maksuton parempi internetyhteys.  Ellei kohdassa 1.3.c toisin mainita, Gold Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet saavat maksuttoman paremman internetyhteyden yhteen hotellihuoneeseen yöpyessään osallistuvassa kiinteistössä. Tämä etu ei koske kokoushuoneita.

4.3.c. Marriott Bonvoy Platinum Elite ‑jäsenedut. Kaikkien Gold Elite ‑jäsenten saamien etujen lisäksi Platinum Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

i.      50 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyyden tason mukaan, ja ne lasketaan yöpymisen aikana ansaittujen peruspisteiden perusteella. Saatavilla Elite-jäsenille kaikkien osallistuvien merkkien kautta, ellei kohdassa 1.2.a toisin mainita.

ii.      Complimentary Enhanced Room Upgrade for Platinum Elite Members.  Platinum Elite Members and above receive a complimentary upgrade to the best available room, subject to availability on the day of arrival, for the entire length of stay.   Complimentary upgrade includes suites, rooms with desirable views, rooms on high floors, corner rooms, rooms with special amenities or rooms on Executive Floors.  At The Ritz-Carlton, suites are only included for Titanium Elite and Ambassador Elite Members and rooms with direct Club access are excluded.  Enhanced Room Upgrades are subject to availability and are identified by each Participating Property.  The Complimentary Enhanced Room Upgrade for Platinum Elite Members and above is available at all Participating Brands except at Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Aloft, Element, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, and Ritz-Carlton Reserve.

iii.      Elite-tervetuliaislahja. Platinum Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet saavat yhden Elite-tervetuliaislahjan (oman valintansa mukaan, jos tarjolla on useita vaihtoehtoja) yhden tai useamman peräkkäisen yön sisältävän yöpymisen yhteydessä kohdan 2.1.d mukaisesti, vaikka he suorittaisivat sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen samassa osallistuvassa kiinteistössä 24 tunnin sisällä. Elite-tervetuliaislahja Platinum Elite ‑jäsenille ja korkeamman tason jäsenille ei sisällä Elite-pistetervetuliaislahjaa, joka on tarkoitettu vain Gold Elite ‑jäsenille (ks. kohta 4.3.b). Jos jäsen valitsee tai saa pisteitä Elite-tervetuliaislahjakseen ja on määrittänyt ansaitsemisasetuksekseen mailit, hänen on aloitettava Elite-pistetervetuliaislahjan siirto maileiksi kohdassa 2.3 kuvatulla tavalla. Jos Elite-tervetuliaislahjaa ei tarjota saapumishetkellä, jäsen saa korvauksen (lisätietoja alla). Vaihtoehdot vaihtelevat osallistuvan merkin mukaan:

ELITE-TERVETULIAISLAHJA PLATINUM ELITE ‑JÄSENILLE JA KORKEAMMAN TASON JÄSENILLE

Osallistuvat merkit

Elite-tervetuliaislahja

Vieraan saama korvaus*

JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection ja Renaissance Hotels

Yhdysvallat, Kanada ja Eurooppa: 1 000 pistettä yöpymistä kohden tai 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymistä kohden

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka: 1 000 pistettä yöpymistä kohden tai ruoka- ja juomapalvelu yöpymistä kohden

Vain LOMAKOHTEISSA:
Yhdysvallat, Kanada ja Eurooppa: 1 000 pistettä yöpymistä kohden tai aamiainen ravintolassa yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka: 1 000 pistettä yöpymistä kohden tai ruoka- ja juomapalvelu yöpymistä kohden tai aamiainen ravintolassa yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle

 

100 Yhdysvaltain dollaria
Gaylord Hotels 1 000 pistettä yöpymistä kohden tai 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymistä kohden 100 Yhdysvaltain dollaria
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin ja Tribute Portfolio 1 000 pistettä yöpymistä kohden tai palvelu yöpymistä kohden tai aamiainen ravintolassa yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle (myös lomakohteissa) 100 Yhdysvaltain dollaria

The Ritz-Carlton, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels™, Homes & Villas by Marriott International.
1 000 pistettä (yöpymistä kohden)

Ei saatavilla

Courtyard

Yhdysvallat, Kanada ja Eurooppa: 500 pistettä yöpymistä kohden tai 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle**

 

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka: kiinteistöt, joissa ei ole loungea – 500 pistettä yöpymistä kohden tai ruoka- ja juomapalvelu yöpymistä kohden tai 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle**

 

Kiinteistöt, joissa on lounge – 500 pistettä yöpymistä kohden ja aamiainen loungessa – jos lounge on suljettuna, aamiainen ravintolassa yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle

50 Yhdysvaltain dollaria

AC Hotels ja Moxy Hotels

Yhdysvallat, Kanada ja Eurooppa: 500 pistettä yöpymistä kohden tai 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle**

 

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka: 500 pistettä yöpymistä kohden tai ruoka- ja juomapalvelu yöpymistä kohden tai 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymiseen sisältyvää yötä kohden

AC Hotels:      

50 Yhdysvaltain dollaria

Moxy Hotels:  

25 Yhdysvaltain dollaria

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn ja TownePlace Suites

Yhdysvallat, Kanada ja Eurooppa: 500 pistettä yöpymistä kohden tai ruoka- ja juomatuote

 

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka: 500 pistettä yöpymistä kohden tai ruoka- ja juomapalvelu

SpringHill Suites ja Residence Inn:  

50 Yhdysvaltain dollaria

Fairfield ja TownePlace Suites:

25 Yhdysvaltain dollaria

Four Points ja Aloft 500 pistettä yöpymistä kohden tai palvelu tai aamiainen ravintolassa yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle

Four Points:  

50 Yhdysvaltain dollaria

Aloft: 25 Yhdysvaltain dollaria

Protea Hotels 500 pistettä yöpymistä kohden tai aamiainen ravintolassa yöpymiseen sisältyvää yötä kohden jäsenelle ja yhdelle vieraalle 50 Yhdysvaltain dollaria
Element 500 pistettä yöpymistä kohden tai palvelu 25 Yhdysvaltain dollaria

* Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat osallistuvat kiinteistöt maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.

** 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymiseen sisältyvää yötä kohden on jäsenelle. Ylimääräinen 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen ruoka- ja juomakrediitti yöpymiseen sisältyvää yötä kohden annetaan yhdelle (1) vieraalle, joka yöpyy samassa hotellihuoneessa jäsenen kanssa. 10 Yhdysvaltain dollarin arvoinen krediitti yöpymiseen sisältyvää yötä kohden ei kerry yöpymisen aikana. Jos jäsen ei esimerkiksi käytä 10 Yhdysvaltain dollarin arvoista krediittiä yhtenä päivänä, hänellä ei ole seuraavana päivänä käytettävissään 20 Yhdysvaltain dollarin suuruista krediittiä.

iv.      Guaranteed Lounge Access. The Member plus one guest staying in the same room receives access to the Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club lounge (collectively, “Lounge” or “Lounge Access”) during normal hours of operations at JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, and Renaissance Hotels. Resort properties excluded at JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, and Renaissance Hotels. At Delta Hotels properties without a Signature Club Lounge, as the approved alternative the Member will receive access to the Elite Pantry.  Lounge Access is offered at Courtyard properties with a Lounge outside the United States and Canada.  This benefit is not applicable when breakfast is included in the rate or the brand offers an approved alternative.  Additional charges may apply for Lounge Access where the guest count is greater than the Member plus one allowance (including children).  Lounge amenities may include light snacks and daily continental breakfast. Lounge Access is not offered at the following brands:  The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, and at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale.  This benefit only applies to the one (1) guest room in which the Platinum Elite Member is staying.

A.      Yhdysvalloissa ja Kanadassa: Jos osallistuvan kiinteistön lounge on suljettuna tai kiinteistöllä ei ole loungea tai hyväksyttyä vaihtoehtoa, kiinteistö tarjoaa päivittäisen mannermaisen aamiaisen ravintolassa jäsenelle ja yhdelle (1) hotellivieraalle, tai jäsen voi valita 750 pistettä kutakin yöpymiseen sisältyvää yötä kohden. Euroopassa: Osallistuvat kiinteistöt, joissa ei ole loungea tai hyväksyttyä vaihtoehtoa, tarjoavat päivittäisen aamiaisen ravintolassa jäsenelle ja yhdelle (1) hotellivieraalle, tai jäsen voi valita 750 pistettä kutakin yöpymiseen sisältyvää yötä kohden. Tämä etu koskee seuraavia merkkejä (lomakohdekiinteistöjä lukuun ottamatta): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection ja Renaissance Hotels. Tämä etu ei ole voimassa, jos aamiainen sisältyy hintaan tai merkki tarjoaa hyväksytyn vaihtoehdon edellä kuvatun mukaisesti. Seuraavat Yhdysvalloissa sijaitsevat kiinteistöt eivät tarjoa maksutonta mannermaista aamiaista hotellin ravintolassa loungen ollessa suljettuna, mutta ne tarjoavat 1 000 pistettä aamiaisen sijaan. Nämä kiinteistöt ovat:

●     The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection
●     Boston Marriott Copley Place
●     Boston Marriott Long Wharf
●     Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile
●     JW Marriott Essex House New York City
●     JW Marriott New Orleans
●     JW Marriott San Francisco Union Square
●     JW Marriott Washington, DC
●     The Lexington Hotel, Autograph Collection
●     Monterey Marriott
●     New York Marriott Marquis®
●     Philadelphia Marriott Downtown
●     Renaissance Boston Waterfront Hotel
●     Renaissance Chicago Downtown Hotel
●     Renaissance Los Angeles Airport Hotel
●     Renaissance New York Midtown Hotel
●     Renaissance New York Times Square Hotel
●     Renaissance Washington, DC Downtown Hotel
●     Marriott Marquis San Diego Marina

B.    Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella sijaitsevissa Courtyard-kiinteistöissä, joissa on lounge, aamiainen tarjoillaan ravintolassa loungen ollessa suljettuna.

C.     Kohdan 4.1.c mukaisesti, jos pääsyä loungeen ei ole saatavilla (tai edellä kuvattuja vaihtoehtoja tai poikkeuksia ei tarjota), Platinum Elite ‑jäsenille korvataan 100 Yhdysvaltain dollaria haitoista. Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat osallistuvat kiinteistöt maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa. Tämän takuun tarjoavat seuraavat merkit:  JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels ja Renaissance Hotels.

TAATTU PÄÄSY LOUNGEEN

Osallistuvat merkit

Loungeen liittyvä tarjous

Vieraan saama korvaus*

JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection ja Renaissance Hotels

(pois lukien lomakohteet)

Yhdysvallat ja Kanada: Jos lounge on suljettuna tai kiinteistöllä ei ole loungea tai hyväksyttyä vaihtoehtoa, kiinteistö tarjoaa päivittäisen mannermaisen aamiaisen ravintolassa jäsenelle ja 1 hotellivieraalle, tai jäsen voi valita 750 pistettä kutakin yöpymiseen sisältyvää yötä kohden

 

Eurooppa: Kiinteistöt, joilla ei ole loungea tai hyväksyttyä vaihtoehtoa, tarjoavat päivittäisen aamiaisen ravintolassa jäsenelle ja 1 hotellivieraalle, tai jäsen voi valita 750 pistettä kutakin yöpymiseen sisältyvää yötä kohden

 

Maailmanlaajuisesti: 100 Yhdysvaltain dollaria, jos jäsenelle ei tarjottu mannermaista aamiaista tai mannermaisen aamiaisen vaihtoehtoa

Courtyard

(Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella kiinteistöissä, joissa on lounge)

Jos lounge on suljettuna, osallistuva kiinteistö tarjoaa aamiaisen ravintolassa Ei saatavilla

Sheraton, Le Méridien ja Westin

(mukaan lukien lomakohteet)

Vaihtoehtoa ei tarjota loungen ollessa suljettuna Ei saatavilla

* Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat osallistuvat kiinteistöt maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.

v.      4 p.m. Late Checkout.  Platinum Elite Members and above may check out as late as 4 p.m. local time of the Participating Property.  Members can request late checkout when making a reservation through central reservations, at check-in, via the mobile app (where available) or at any time during their stay.  This benefit is guaranteed at all Participating Properties, except at resort and convention hotels and Design Hotels, where it is based upon availability.  Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, and Ritz-Carlton Reserve are excluded from this benefit.

vi.      50 yön vuosittainen valintaetu. Platinum Elite ‑jäsen tai korkeamman tason jäsen, joka on saavuttanut viisikymmentä (50) Elite-yökrediittiä kalenterivuoden aikana (”hyväksytty ajanjakso”), on oikeutettu saamaan yhden (1) lisäedun (”50 yön vuosittainen valintaetu”) saatavilla olevien etujen luettelosta, joka on sekä osoitteessa choice-benefit.marriott.com että alla:

Platinum Elite ‑tason 50 yön vuosittaisen valintaedun vaihtoehdot:

Viisi (5) Suite Night Awards ‑palkintoa

40 %:n alennus vuoteesta

100 suuruinen lahjoitus hyväntekeväisyyteen

Silver Elite ‑lahjataso ystävälle tai perheenjäsenelle

Viisi (5) Elite-yökrediittiä

The list of 50-Night Annual Choice Benefits on choice-benefit.marriott.com is subject to change at any time. Eligible Members are required to make their Annual Choice Benefit selection on choice-benefit.marriott.com by 11:59 p.m. Eastern US Time on January 7th of the year following the applicable Qualifying Period. The Annual Choice Benefit selection may not be made through Member Support. All 50-Night Annual Choice Benefit selections are final and may not be changed after they are made. In the event that an eligible Member fails to select a 50-Night Annual Choice Benefit by the deadline of 11:59 p.m. Eastern US Time on January 7th of the year following the applicable Qualifying Period, the Member will receive five (5) Suite Night Awards™ benefit ("Suite Night Awards," individually "Suite Night Award") as the 50-Night Annual Choice Benefit.

A.      Suite Night Awards ‑palkinnoilla voidaan lunastaa etukäteen vahvistettavia tason korotuksia premium-tason huoneisiin tai standard-tason sviitteihin yhtä huonetta ja yhtä yötä kohden, saatavuuden mukaan ja seuraavien Suite Night Awards ‑palkintoja koskevien ehtojen mukaisesti:

(1)     Suite Night Awards ‑palkinnot vanhenevat niiden ansaitsemisvuotta seuraavana vuonna 31. joulukuuta. Jos esimerkiksi 50 tai 75 hyväksyttyä yötä saavutetaan vuonna 2022 ja jäsenen vuosittaiseksi valintaeduksi valitaan viisi Suite Night Awards ‑palkintoa, kyseisten viiden Suite Night Awards ‑palkinnon vanhenemispäivä on 31.12.2023.

(2)     Suite Night Awards ‑palkintoja voidaan käyttää vain kanta-asiakasohjelmaan hyväksytyissä maksullisissa yöpymissä sekä palkinnonlunastusyöpymisissä.

(3)    Jäsen voi pyytää Suite Night Awards ‑palkintojensa käyttämistä kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla tai soittamalla asiakaspalvelukeskukseen.

(4)    Suite Night Awards ‑palkintoja voidaan käyttää vain osallistuvan kiinteistön osoittamiin standard-tason sviitteihin tai muihin premium-tason huoneisiin.

(5)    Suite Night Awards ‑palkinnon käyttö perustuu pyydetyn sviitin tai premium-tason huoneen saatavuuteen. Saatavuuden tarkistaminen alkaa viisi (5) päivää ennen saapumista. Jos saatavuutta ei ole vahvistettu viisi (5) päivää ennen saapumista, saatavuus tarkistetaan joka päivä ennen saapumista ja viimeisen kerran klo 14 osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista. Jos Suite Night Awards ‑palkintoja ei tuolloin voida vahvistaa, Suite Night Awards ‑palkinnot palautetaan jäsenen tilille.

(6)    Suite Night Awards ‑palkintoja voidaan käyttää vain, jos niitä on jäsenen tilillä riittävästi eli yksi palkinto varauksen jokaista yötä kohden.

(7)    Yhteen huoneeseen yhdeltä yöltä tarvitaan yksi Suite Night Awards ‑palkinto.

(8)    Suite Night Awards ‑palkintoja tarvitaan jokaiseen yöpymiseen sisältyvään yöhön, myös mahdollisiin maksuttomaksi nimettyihin öihin esimerkiksi käytettäessä Yövy 5, maksa 4 ‑tarjousta.

(9)    Suite Night Awards ‑palkintoja ei saa siirtää, antaa lahjaksi tai käyttää osana usean huoneen varausta. Jäsen voi kuitenkin käyttää Suite Night Awards ‑palkintoja ylimääräisiin yhden hengen huoneen varauksiin oman yöpymisensä yhteydessä, kunhan jäsen on itse paikalla yöpymisen ajan ja muut varaukset ovat jäsenen nimissä.

(10)    Jos jäsen tekee erillisen varauksen peräkkäisiksi öiksi ennen vahvistettuja Suite Night Awards ‑palkintoja sisältävää varausta tai sen perään, hänen on vaihdettava huoneensa vahvistettuun huonetyyppiin öiksi, joihin ei käytetä Suite Night Awards ‑palkintoja.

(11)  Jos osallistuva kiinteistö tarjoaa useita huonevaihtoehtoja Suite Night Awards ‑palkinnoille, sviitti- tai premium-tason huonevaihtoehdon valinnan jälkeen valintaa on mahdollista muuttaa klo 14 asti osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa saapumista edeltävänä päivänä, mikäli Suite Night Awards ‑palkintoa ei ole vahvistettu. Vahvistetut Suite Night Awards ‑palkinnot on mahdollista peruuttaa klo 14 asti osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista vain, jos koko varaus peruutetaan.

(12)  Suite Night Awards ‑palkintoihin sovelletaan pyyntö-, varaus-, peruutus- ja muutoskäytäntöjä, jotka täydentävät niiden käyttökohteena olevien varausten varaus-, peruutus- ja muutoskäytäntöjä mutta ovat niistä täysin erillisiä.

(a)    Suite Night Awards ‑palkintojen käyttämistä varaukseen on mahdollista pyytää klo 14 asti osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista.

(b)    Vahvistamattomien Suite Night Awards ‑palkintojen käytön peruuttamista on mahdollista pyytää klo 14 asti osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista.

(c)    Vahvistetut Suite Night Awards ‑palkinnot on mahdollista peruuttaa klo 14 asti osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista vain, jos koko varaus peruutetaan.

(d)    Kun Suite Night Awards ‑palkinnot on vahvistettu, jäsenen on peruutettava koko varaus saadakseen kaikki Suite Night Awards ‑palkintonsa takaisin. Vahvistetun Suite Night Awards ‑varauksen peruuttaminen klo 14 jälkeen osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista johtaa siihen, että kaikki koko varaukseen käytettävät Suite Night Awards ‑palkinnot menetetään.

(e)    Suite Night Awards ‑palkintoa ei ole mahdollista käyttää varaukseen sen jälkeen, kun varaus on kirjattu sisään osallistuvaan kiinteistöön.

(f)    Jos jäsen lähtee pois ennen kuin hänen varauksensa päättyy, kaikki yöpymistä varten vahvistetut käyttämättömät Suite Night Awards ‑palkinnot menetetään.

(g)    Jos jäsen pidentää varaustaan ja hänellä on tarpeeksi Suite Night Awards ‑palkintoja kattamaan pidemmän yöpymisen, hän voi käyttää Suite Night Awards ‑palkintojaan saatavuuden ja osallistuvan kiinteistön harkinnan mukaan.

(13)  Not all Participating Properties participate in Suite Night Awards. Suite Night Awards are not redeemable at the following brands: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, Element, Design Hotels, all-Suite Hotels, Marriott Executive Apartments, All-Inclusive Resorts, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, and at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. In addition, Suite Night Awards are not redeemable at select Participating Properties. Contact a Customer Engagement Center for individual Participating Property Suite Night Award participation.

B.      40 %:n alennus vuoteesta.  Patjasta ja vuoderungosta 40 %:n alennus Marriottin vähittäismyyntimerkeiltä

(1)    Jos hyväksytty jäsen (Platinum Elite tai korkeampi) valitsee 40 %:n alennuksen patjasta ja vuoderungosta vuosittaiseksi valintaedukseen, jäsen saa alennuskoodin, jonka lunastamalla saa 40 %:n alennuksen täydestä vähittäishinnasta, joka veloitetaan seuraavien Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoista ja vuoderungoista:

The EDITION BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Ritz-Carlton BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Luxury Collection BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The St. Regis BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The W Hotels BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The JW Marriott BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Marriott BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Sheraton BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Westin Heavenly® BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Le Meridien BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Renaissance BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Gaylord Hotels BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Courtyard BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Four Points BedAvautuu uuteen selainikkunaan
The Fairfield BedAvautuu uuteen selainikkunaan
 

(2)    Marriottin vähittäismyyntimerkkien 40 %:n alennuskoodia patjoista ja vuoderungoista ei voi hyvittää eikä siirtää.

(3)    Alennuskoodia ei voi kopioida tai myydä, eikä sillä ole käteisarvoa. Jos kanta-asiakasohjelma epäilee, että alennuskoodin käyttö tai lunastus on ollut virheellistä, vilpillistä, laitonta tai näiden Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvää 40 %:n alennuskoodia koskevien ehtojen tai ohjelman sääntöjen vastaista, kanta-asiakasohjelma varaa oikeuden pidättää tai vähentää alennuskoodin tai vastaavan hyvityksen. Alennuskoodi voidaan poistaa käytöstä tai sitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman minkäänlaisen korvausvelvollisuuden syntymistä kanta-asiakasohjelmalle. Alennuskoodia tulee käyttää sen alkuperäiseen lailliseen tarkoitukseen näiden Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvää 40 %:n alennuskoodia koskevien ehtojen ja ohjelman sääntöjen mukaisesti. Alennuskoodi on mitätön, jos se on laissa kielletty. Alennuskoodi koskee vain kertaostosta.

(4)    Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvää 40 %:n alennuskoodia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvä 40 %:n alennuskoodi on kertakäyttöinen, eikä sitä voi siirtää. Vain hyväksytty jäsen, joka on valinnut Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvän 40 %:n alennuskoodin vuosittaiseksi valintaedukseen, voi lunastaa Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvän 40 %:n alennuskoodin.

(5)    Jos haluat lunastaa 40 %:n alennuskoodin patjasta ja vuoderungosta joltakin Marriottin vähittäismyyntimerkiltä, soita Yhdysvalloissa numeroon (800) 311-0708 maanantaista perjantaihin klo 9–22 ET ja lauantaista sunnuntaihin klo 9–16 ET; Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa soita numeroon +33 1 41 51 51 53 maanantaista perjantaihin klo 9–18 CET; Aasiassa (Manner-Kiinan ulkopuolella), Australiassa ja Tyynenmeren saarilla soita numeroon +86 21 6151 4628 maanantaista perjantaihin klo 9–18 CST; Manner-Kiinassa soita numeroon +86 400 627 6876 maanantaista perjantaihin klo 9–18 CST. Pidä alennuskoodi ja Platinum Elite ‑jäsentilisi numero valmiina.

(6)    Ennen tuotteiden toimittamista yhtiö varaa oikeuden varmistaa, että 40 %:n alennuskoodin patjasta ja vuoderungosta Marriottin vähittäismyyntimerkiltä lunastava henkilö on sama jäsen, joka ansaitsi vuosittaisen valintaedun ennen tuotteiden toimittamista.

(7)    Toimituskulut eivät sisälly hintaan ja vaihtelevat alueittain. Vuodekehikot eivät sisälly hintaan, eikä niihin voi käyttää Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvää 40 %:n alennuskoodia.

(8)    Marriottin vähittäismyyntimerkkien patjoihin ja vuoderunkoihin liittyvä 40 %:n alennuskoodi on voimassa vuosittaisen valintaedun ansaitsemisvuotta seuraavan vuoden joulukuun 31. päivään asti.

C.     $100 U.S. Dollar Charity Donation. An eligible Member (Platinum Elite or above) who has achieved fifty (50) Elite Night Credits annually and an eligible Member (Titanium Elite or above) who has achieved seventy-five (75) Elite Night Credits annually may select the US$100 charity donation as their Annual Choice Benefit and choose from one of the following options:

(1)   Arne M. Sorenson Hospitality Fund – 100 Yhdysvaltain dollarin suuruinen lahjoitus Marriott Bonvoy® ‑kanta-asiakasohjelmalta Arne M. Sorenson Hospitality Fund ‑rahaston yhdysvaltalaiselle rahastolle on verotuksessa vähennyskelvoton maksu hyväksytyille Marriott Bonvoy Elite ‑jäsenille, jotka valitsevat tämän lahjoituksen vuosittaiseksi valintaedukseen. Kanta-asiakasohjelma ei voi määrätä tai muuten taata, miten Arne M. Sorenson Hospitality Fund käyttää 100 Yhdysvaltain dollarin suuruisen lahjoituksen. Kaikki varat siirretään kanta-asiakasohjelmalta Arne M. Sorenson Hospitality Fund ‑rahastonAvautuu uuteen selainikkunaan yhdysvaltalaiselle rahastolle.

(2)    UNICEF (UNICEF USA) – 100 Yhdysvaltain dollarin suuruinen lahjoitus Marriott Bonvoy® ‑kanta-asiakasohjelmalta UNICEFin yhdysvaltalaiselle rahastolle (UNICEF USA) on verotuksessa vähennyskelvoton maksu hyväksytyille Marriott Bonvoy Elite ‑jäsenille, jotka valitsevat tämän lahjoituksen vuosittaiseksi valintaedukseen. Kanta-asiakasohjelma ei voi määrätä tai muuten taata, miten UNICEF USA tai UNICEF käyttää 100 Yhdysvaltain dollarin suuruisen lahjoituksen. Kaikki varat siirretään kanta-asiakasohjelmalta UNICEFinAvautuu uuteen selainikkunaan yhdysvaltalaiselle rahastolle. UNICEF ei tue mitään yrityksiä, merkkejä, tuotteita tai palveluja.

(3)   World Wildlife Fund, Inc. – 100 Yhdysvaltain dollarin suuruinen lahjoitus Marriott Bonvoy® ‑kanta-asiakasohjelmalta World Wildlife Fund, Inc:lle on verotuksessa vähennyskelvoton maksu hyväksytyille Marriott Bonvoy Elite ‑jäsenille, jotka valitsevat tämän lahjoituksen vuosittaiseksi valintaedukseen. Kanta-asiakasohjelma ei voi määrätä tai muuten taata, miten World Wildlife Fund käyttää 100 Yhdysvaltain dollarin suuruisen lahjoituksen. Kaikki varat siirretään kanta-asiakasohjelmalta World Wildlife Fundille. Maailman luonnonsäätiön (WWF) nimeä ja tunnusta käytetään säätiön luvalla, mutta se ei millään tavalla merkitse suoraa tai epäsuoraa tukea millekään tuotteelle, palvelulle, yritykselle, mielipiteelle tai poliittiselle kannalle. WWF® ja ©1986-pandasymboli ovat WWF:n omistamia. Kaikki oikeudet pidätetään.

D.      Elite-tason lahjoitus

(1)    An eligible Member (Platinum Elite or above) who has achieved fifty (50) Elite Night Credits annually may gift Silver Elite status and an eligible Member (Titanium Elite orabove) who has achieved seventy-five (75) Elite Night Credits annually may gift Gold Elite status.

(2)    Elite-taso voidaan lahjoittaa vain jäsenelle, joka ei ole vielä saavuttanut Elite-jäsenyystasoa kuluvan hyväksytyn tasovuoden aikana.

(3)    Elite-tason lahjaksi saavan jäsenen tilin taso päivitetään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa siitä, kun tieto vastaanottajan vahvistamasta valinnasta vastaanotetaan. Tällainen jäsen säilyttää Elite-jäsenyytensä vähintään kokonaisen kalenterivuoden ajan. Jos jäsenelle esimerkiksi lahjoitetaan Silver Elite ‑taso hyväksytyn tasovuoden 2022 aikana, hänestä tulee Silver Elite ‑jäsen loppuvuodeksi 2022, koko vuodeksi 2023 sekä tammi- ja helmikuuksi 2024. Silver Elite ‑tason vähimmäisvaatimus on saavutettava seuraavan hyväksytyn kalenterivuoden aikana, jotta jäsen voi pysyä Silver Elite ‑jäsenenä kyseistä seuraavaa hyväksyttyä tasovuotta seuraavan kalenterivuoden ajan, tai muuten jäsen alennetaan seuraavalle tasolle kyseistä seuraavaa hyväksyttyä tasovuotta seuraavan kalenterivuoden maaliskuussa. Edellä olevassa esimerkissä tämä tarkoittaa, että jotta jäsen voi jatkaa Silver Elite ‑tasolla helmikuun 2024 jälkeen, hänen on saavutettava Silver Elite ‑tason vähimmäisvaatimus hyväksytyn tasovuoden 2023 aikana voidakseen jatkaa Silver Elite ‑jäsenenä hyväksytyn tasovuoden 2024 helmikuun jälkeen.

(4)    Kanta-asiakasohjelma ei missään olosuhteissa luovuta muiden jäsenten jäsenyyttä koskevia tietoja tai henkilötietoja tason lahjoittavalle jäsenelle tai sen vastaanottavalle jäsenelle helpottaakseen tason lahjoitusta.

(5)    Jos toivottu lahjatason vastaanottaja ei ole tällä hetkellä jäsen, hänen on rekisteröidyttävä osoitteessa marriottbonvoy.com/join ennen kuin lahjataso voidaan antaa hänelle.

E.      Viisi Elite-yökrediittiä

(1)    Upon an eligible Member (Platinum Elite or above) selecting the Five Elite Night Credits as theAnnual Choice Benefit, the five (5) bonus Elite Night Credits will be credited to the Member’s Account; these Elite Night Credits count toward earning Elite status and Lifetime Elite status. Elite Night Credits and Elite status are subject to the Program Rules in section 4.2.b.

(2)    Viisi (5) Elite-yökrediittiä näkyvät jäsentilillä neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa siitä, kun vuosittaisen valintaedun valinnan vahvistus vastaanotetaan.

(3)    Hyväksytylle jäsenelle (Platinum Elite tai korkeampi) vuosittaisena valintaetuna myönnettävät Elite-yökrediitit myönnetään sinä hyväksyttynä tasovuotena, jolta Elite-yökrediitit ansaittiin, riippumatta siitä, milloin jäsen valitsee viisi Elite-yökrediittiä vuosittaiseksi valintaedukseen.  Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että hyväksytty kalenterivuosi, jonka aikana vuosittainen valintaetu ansaitaan, on se hyväksytty kalenterivuosi, jolle Elite-yökrediitit hyvitetään Elite-tason ansaitsemista varten.

vii.      Guaranteed Room Type.  Guaranteed priority for your requested type of room at the Participating Brands listed below when your qualifying Elite level and specific preference are noted on the reservation for your stay (pillow, room location, extra bed, crib requests, etc. are not included in Guarantee).  A Platinum Elite Member or above who makes a reservation on the same day he/she plans to arrive at the property is not eligible to receive the Guaranteed Room Type benefit.  Outside of the United States, Canada and Europe:  Smoking/non-smoking preferences may also be given priority, based on availability; exact bed sizes may vary, and only Titanium and Ambassador Elite Members will have guaranteed priority for their requested type of bed and room.  The Guaranteed Room Type benefit does not cover room upgrades.  Guaranteed Room Type is not available at The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels, and at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale.  Guaranteed Room Type is offered at the following brands:  The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites and Element.

viii.     Kohdan 4.1.c mukaisesti Platinum Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet ovat oikeutettuja saamaan taatun huonetyypin etuun liittyvän korvauksen edellä mainituista osallistuvista merkeistä.

A.      Jos osallistuva kiinteistö ei pysty täyttämään tätä taatun huonetyypin etua, Platinum Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet saavat korvauksen (ks. lisätiedot alla):

TAATTU HUONETYYPPI

Osallistuvat merkit

Vieraan saama korvaus*

The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio ja Gaylord Hotels

100 Yhdysvaltain dollaria

AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels ja Residence Inn

50 Yhdysvaltain dollaria

Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, TownePlace Suites ja Element

25 Yhdysvaltain dollaria

* Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat osallistuvat kiinteistöt maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.

ix.      Elite-tason tuki Platinum Elite ‑jäsenille (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa: (800) 228-2100)

4.3.d. Marriott Bonvoy Titanium Elite ‑jäsenedut. Kaikkien Platinum Elite ‑jäsenten saamien etujen lisäksi Titanium Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

i.      75 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyyden tason mukaan, ja ne lasketaan yöpymisen aikana ansaittujen peruspisteiden perusteella. Saatavilla Elite-jäsenille kaikkien osallistuvien merkkien kautta, ellei kohdassa 1.2.a toisin mainita.

ii.      48-Hour Guaranteed Availability.  Limited to Titanium Elite Member's personal guestroom.  Guaranteed room availability for reservations booked at least forty-eight (48) hours prior to arrival and available when a Participating Property is sold out if the room is booked by 3 p.m. local time, forty-eight (48) hours prior to arrival, at all Participating Properties except resort hotels, Design Hotels, Ritz-Carlton Reserve, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club properties, and at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale.  Forty-eight (48) Hour Guaranteed Availability may not be available on certain limited dates (e.g., special events).  Enhanced Room Upgrade benefits do not apply.  Benefit cannot be used in conjunction with Award Redemption Stays or any type of promotional or discounted rates.  Member must pay prevailing rate at time of booking and length of stay requirements must be met.  For Residence Inn and TownePlace Suites, 48-Hour Guaranteed Availability applies to studio rooms only.

iii.     75 yön vuosittainen valintaetu. Titanium Elite ‑jäsen tai korkeamman tason jäsen, joka on saavuttanut seitsemänkymmentäviisi (75) Elite-yökrediittiä kalenterivuoden aikana (”hyväksytty ajanjakso”), on oikeutettu saamaan yhden (1) lisäedun (”75 yön vuosittainen valintaetu”) saatavilla olevien etujen luettelosta, joka on sekä osoitteessa choice-benefit.marriott.com että alla:

Titanium Elite ‑tason 75 yön vuosittaisen valintaedun vaihtoehdot:

Viisi (5) Suite Night Awards ‑palkintoa

40 %:n alennus vuoteesta

100 suuruinen lahjoitus hyväntekeväisyyteen

Gold Elite ‑lahjataso ystävälle tai perheenjäsenelle

Viisi (5) Elite-yökrediittiä

Yksi (1) Maksuton yö ‑palkinto

Sivustolla choice-benefit.marriott.com julkaistu luettelo 75 yön vuosittaisista valintaeduista voi muuttua milloin tahansa. Hyväksyttyjen jäsenten on valittava vuosittainen valintaetunsa osoitteessa choice-benefit.marriott.com klo 23.59 mennessä Yhdysvaltain itäistä aikaa kyseistä hyväksyttyä ajanjaksoa seuraavan vuoden tammikuun 7. päivänä. Vuosittaista valintaetua ei saa valita jäsentuen kautta. Kaikki 75 yön vuosittaista valintaetua koskevat valinnat ovat lopullisia, eikä niitä voida muuttaa niiden tekemisen jälkeen. Jos hyväksytty jäsen ei valitse 75 yön vuosittaista valintaetua klo 23.59 mennessä Yhdysvaltain itäistä aikaa kyseistä hyväksyttyä ajanjaksoa seuraavan vuoden tammikuun 7. päivänä, kyseinen jäsen saa viisi (5) Suite Night Awards™ ‑palkintoa 75 yön vuosittaisena valintaetunaan. Kunkin tarjolla olevan 75 yön vuosittaisen valintaedun ehdot on lueteltu kohdassa 4.3.c.(vi) seuraavia lukuun ottamatta:

A.      Yksi Maksuton yö ‑palkinto

(1)    Maksuton yö ‑palkinto (enintään 40 000 pistettä) on lunastettava yöpymiseen, joka toteutuu viimeistään lisäedun valintavuotta seuraavan vuoden joulukuun 31. päivänä (jos etu valitaan esimerkiksi vuonna 2022, lunastuksen määräaika on 31.12.2023).

(2)     Maksuton yö ‑palkinto hyvitetään Titanium Elite ‑jäsenen tilille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Titanium Elite ‑jäsen valitsee kyseisen vaihtoehdon Titanium Elite ‑tason vuosittaiseksi valintaedukseen.  Maksuton yö ‑palkinnon voi lunastaa missä tahansa saatavilla olevassa osallistuvassa kiinteistössä yhdeksi (1) yöksi standard-tason huoneessa, enintään 40 000 pisteen edestä. Käytettäessä Maksuton yö -palkintoa varauksen yölle jäsen voi lunastaa tai ostaa enintään 15 000 pistettä kasvattaakseen tämän Maksuton yö -palkinnon arvoa.

(3)     Jäsen voi käyttää Maksuton yö ‑palkintonsa varatessaan hyväksyttyä palkinnonlunastusyöpymistä Marriottin verkkosivuston kautta, tai hän voi soittaa asiakaspalvelukeskukseen ja kertoa haluavansa käyttää Maksuton yö ‑palkintonsa.  Maksuton yö ‑palkintoa ei voi siirtää, vaihtaa käteiseen eikä muuttaa pisteiksi. Käyttämättä jääneet Maksuton yö ‑palkinnot menetetään. Maksuton yö ‑palkinnoilla toteutetut yöpymiset ja yöt lasketaan mukaan Elite-jäsenyystason ansaitsemiseen. Maksuton yö ‑palkintoja voidaan käyttää olemassa oleviin maksettuihin yöpymisiin tai palkinnonlunastusyöpymisiin.

(4)     Maksuton yö ‑palkinto sisältää kaikki sovellettavat verot; Titanium Elite ‑jäsen saattaa kuitenkin olla velvollinen maksamaan ylimääräisiä pakollisia lomakohdemaksuja osallistuvissa kiinteistöissä, joissa sovelletaan lomakohdemaksuja.

(5)     Maksuton yö ‑palkintojen lunastukset on mahdollista peruuttaa kohdassa 3.2.d kuvattujen takuita ja peruutuksia koskevien vakiokäytäntöjen mukaisesti.

(6)     Hyväksytyn kanta-asiakasohjelman jäsenen tulee tarkistaa Maksuton yö ‑palkintonsa vanhenemispäivä jäsentililtään.

iv.      Elite-tason tuki Titanium Elite ‑jäsenille (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa: (800) 399-4229)

4.3.e. Marriott Bonvoy Ambassador Elite ‑jäsenedut. Kaikkien Titanium Elite ‑jäsenten saamien etujen lisäksi Elite-jäsenet, jotka saavuttavat 100 hyväksyttyä yötä ja 20 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen hyväksytyn vuosikulutuksen hyväksytyillä maksuilla, jotka koskevat toteutuneita yöpymisiä hyväksytyllä ajanjaksolla (ei koske hyväksyttyjä maksuja, jotka suoritetaan etukäteen yöpymisistä hyväksytyn ajanjakson jälkeisinä vuosina, kuten ennakkoon maksettuja yöpymisiä), ovat oikeutettuja saamaan seuraavat edut:

i.      Ambassador-palvelu. Ambassador Elite ‑jäsenellä on oikeus saada Ambassador-palvelua hyväksytyn tasovuoden aikana ja jatkaa sitä seuraavan kalenterivuoden ajan. Ambassador-palvelu on etu, joka oikeuttaa hyväksytyn jäsenen saamaan tiettyjä lisäetuja, joista on lisätietoja täällä.

ii.      Your24TM. Ambassador Elite ‑jäsenellä on oikeus hyödyntää Your24-etua hyväksytyn tasovuoden aikana ja jatkaa sitä seuraavan kalenterivuoden ajan. Your24 on etu, jonka avulla hyväksytty jäsen voi pyytää tiettyä sisäänkirjautumisaikaa tulevaan yöpymiseensä osallistuvassa kiinteistössä. Jos pyydetty sisäänkirjautumisaika vahvistetaan, huoneenluovutusajaksi asetetaan sama aika lähtöpäivänä.

A.      Your24-edun käyttöä voidaan pyytää niin, että Ambassador Elite ‑jäsen pyytää yöpymiseen tiettyä sisäänkirjautumisaikaa ja huoneenluovutusaikaa Ambassador-palvelun kautta. Ambassador Elite ‑jäsen voi myös pyytää Your24-edun käyttöä milloin tahansa klo 15 mennessä (osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa) kaksi (2) päivää ennen saapumista tällaiseen yöpymiseen ottamalla yhteyttä Ambassador-palveluun. Jos Your24-etua koskeva pyyntö hyväksytään, Ambassador-palvelu ottaa jäseneen yhteyttä ja vahvistaa sisäänkirjautumisajan ja huoneenluovutusajan.

B.      Your24-etujen saatavuus vaihtelee, ja niitä voidaan pyytää vain yöpymisen yhteydessä.

C.      Your24-etujen käyttö on rajoitettu yhteen (1) huoneeseen hyväksyttyä jäsentä ja yöpymistä kohden riippumatta siitä, miten monta huonetta on varattu.

D.      Jos Ambassador Elite ‑jäsenelle hyväksytty sisäänkirjautumisaika on klo 9 ja klo 16 välillä (osallistuvan kiinteistön paikallista aikaa), hän voi pyytää myöhäistä huoneen luovutusta, joka on Platinum Elite ‑jäsenille ja korkeamman tason jäsenille tarkoitettu etu.

E.      Jos hyväksytyn jäsenen varaama tietty huonetyyppi ei ole saatavilla sisäänkirjautumisen yhteydessä, osallistuva kiinteistö noudattaa vahvistettua Your24-pyyntöä tarjoamalla väliaikaisesti toisen huoneen ja siirtämällä asianomaiset vieraat varattuun huonetyyppiin heti, kun se on saatavilla.

F.      Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, and Design Hotels properties, and at The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahamas, and The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale do not provide Your24 benefits.

iii.     Ritz-Carlton Reserven tarjoamat lisäedut.  Edellä mainittujen etujen lisäksi Ambassador Elite ‑jäsen saa yhden 150 Yhdysvaltain dollarin suuruisen lomakohdekrediitin (”lomakohdekrediitti”) yöpymistä kohden jokaisesta jäsenen nimellä ja jäsentilillä varatusta hotellihuoneesta. Lomakohdekrediittiä voi käyttää huoneen laskulle tuleviin kuluihin lukuun ottamatta huonehintaa ja huoneveroja. Jos Ambassador Elite ‑jäsen yöpyy kampanjahinnalla tai listahinnalla, joka sisältää jo lomakohdekrediitin, hän ei saa ylimääräistä150 Yhdysvaltain dollarin suuruista lomakohdekrediittiä. Lomakohdekrediittiä ei voida palauttaa, vaihtaa, korvata tai muuttaa käteiseksi, lahjakortiksi tai muuntyyppiseksi hyvitykseksi.

5. MARRIOTT BONVOY™ ‑TAPAHTUMAT

5.1 Marriott Bonvoy ‑tapahtumat

5.1.a. Marriott Bonvoy ‑tapahtumat (”Marriott Bonvoy ‑tapahtumat”), jotka tunnettiin aiemmin nimellä ”Rewarding Events”, kerryttävät pisteitä tai maileja hyväksytyille kanta-asiakasohjelman jäsenille, jotka varaavat ja järjestävät vaatimukset täyttäviä ryhmäkokouksia ja ‑tapahtumia (”hyväksytyt tapahtumat” ja yksittäin ”hyväksytty tapahtuma” tai ”tapahtuma”) osallistuvissa kiinteistöissä.

5.1.b. Kanta-asiakasohjelman jäsen, joka on oikeutettu osallistumaan Marriott Bonvoy ‑tapahtumiin (yhdessä ”hyväksytyt kanta-asiakasohjelman jäsenet” ja erikseen ”hyväksytty kanta-asiakasohjelman jäsen”), tarkoittaa ketä tahansa kanta-asiakasohjelman jäsentä seuraavia lukuun ottamatta:

i.      valtion työntekijä, virkamies tai kuka tahansa valtion viraston tai ministeriön puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta;

ii.      työntekijä tai muu valtion omistaman tai valtion määräysvallassa olevan yrityksen (”valtionyhtiö”) puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta;

iii.      välittäjä, joka varaa tapahtuman jonkin muun maan kuin Yhdysvaltain valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta; tai

iv.      osallistuvissa kiinteistöissä Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla välittäjä, joka varaa tapahtuman minkä tahansa (Yhdysvaltain tai muun maan) valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta.

Valtion työntekijää, virkamiestä, valtionyhtiön työntekijää, viraston, ministeriön tai valtionyhtiön puolesta toimivaa henkilöä, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta, tai ulkopuolista kaupallista välittäjää, joka varaa tapahtuman muun maan kuin Yhdysvaltain valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta, ei katsota hyväksytyksi kanta-asiakasohjelman jäseneksi, eikä hän ole oikeutettu osallistumaan Marriott Bonvoy ‑tapahtumiin.

Lisäksi osallistuvissa kiinteistöissä Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla välittäjää, joka varaa tapahtuman minkä tahansa (Yhdysvaltain tai muun maan) valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta, ei katsota hyväksytyksi kanta-asiakasohjelman jäseneksi, eikä hän ole oikeutettu osallistumaan Marriott Bonvoy ‑tapahtumiin.

5.1.c. Yksittäiset jäsenyydet. Vain yksityishenkilöt voivat liittyä kanta-asiakasohjelmaan näiden ohjelman sääntöjen kohdan 1.3.b mukaisesti, ja vain yksityishenkilöt voivat osallistua Marriott Bonvoy ‑tapahtumiin. Yrityksillä ja organisaatioilla ei voi olla tiliä kanta-asiakasohjelmassa, eivätkä ne siten ole oikeutettuja ansaitsemaan pisteitä tai maileja Marriott Bonvoy ‑tapahtumien avulla.

5.1.d. Lisäehdot. Hyväksytyn kanta-asiakasohjelman jäsenen on tunnustettava, että hän on oikeutettu ansaitsemaan pisteitä tai maileja Marriott Bonvoy ‑tapahtumista sovellettavien lakien, lahjakäytäntöjen ja kannustinkäytäntöjen nojalla. Jäsen on velvollinen noudattamaan oman yrityksensä tai organisaationsa käytäntöjä, jotka koskevat kanta-asiakasohjelmia, näiden ohjelman sääntöjen kohdan 1.7.f mukaisesti; jos tällaiset käytännöt kuitenkin ovat ristiriidassa näiden ohjelman sääntöjen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ohjelman sääntöjä. Jäsenet ovat yksin vastuussa siitä, että he ilmoittavat työnantajilleen, päämiehilleen ja/tai asiakkailleen mahdollisista Marriott Bonvoy ‑tapahtumien yhteydessä myönnetyistä pisteistä tai maileista.

5.2 Osallistuvat kiinteistöt

5.2.a.  Participating Brands. Marriott Bonvoy Events is valid at all Participating Properties (see Section 1.2) at these Participating Brands: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, and Element.

5.2.b.  Non-Participating Brands. Marriott Bonvoy Events is not valid at the following brands: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club, and Homes & Villas by Marriott International.

5.3 Ansaitseminen

5.3.a. Pisteiden ansaitseminen. Erityiskampanjoita ja kannustimia lukuun ottamatta jäsen ansaitsee kaksi pistettä jokaista hyväksyttyjen tapahtumien toteutuneisiin maksuihin käytettyä Yhdysvaltain dollaria (1,00 $) kohden, ja peruspistemäärä hyväksyttyä tapahtumaa kohden on enintään 60 000 pistettä.

5.3.b.  Elite-bonukset. Elite-jäsen ansaitsee bonuksen Marriott Bonvoy ‑tapahtumista ansaitsemastaan peruspistemäärästä, mikä antaa hänelle mahdollisuuden ansaita enemmän kuin 60 000 pisteen enimmäisperuspistemäärän seuraavasti:

i.      Silver Elite, 10 %:n bonus, korkeintaan 66 000 pistettä hyväksyttyä tapahtumaa kohden

ii.      Gold Elite, 25 %:n bonus, korkeintaan 75 000 pistettä hyväksyttyä tapahtumaa kohden

iii.      Platinum Elite, 50 %:n bonus, korkeintaan 90 000 pistettä hyväksyttyä tapahtumaa kohden

iv.      Titanium Elite ja Ambassador Elite, 75 %:n bonus, korkeintaan 105 000 pistettä hyväksyttyä tapahtumaa kohden.

5.3.c. Mailien ansaitseminen. Jäsen voi myös valintansa mukaan ansaita yhden mailin jokaista hyväksyttyjen tapahtumien toteutuneisiin maksuihin käytettyä Yhdysvaltain dollaria (1,00 $) kohden, enintään 20 000 mailia (tai vastaavaa valuuttaa riippuen osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmakumppanista) tapahtumaa kohden Elite-tasosta riippumatta. Pisteet tai mailit myönnetään osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmakumppanille kymmenen (10) arkipäivän kuluessa tapahtuman päättymisestä edellyttäen, että tapahtumaa ei peruutettu ja että kaikki muut tapahtuman yhteydessä tehdyn ryhmä- tai catering-sopimuksen ehdot täyttyivät. Myönnetyt mailit vaihtelevat osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmakumppanin mukaan. Jäsen ei voi ansaita sekä pisteitä että maileja samasta tapahtumasta.

5.3.d. Elite-yökrediitit. Jäsenet, jotka pitävät osallistuvissa kiinteistöissä hyväksyttyjä tapahtumia, saavat yhden (1) Elite-yökrediitin joka kahdennestakymmenennestä (20.) varatusta ja toteutuneesta huoneyöstä, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) Elite-yökrediittiä sopimusta kohti. Kymmenen (10) Elite-yökrediitin ansaitseminen kalenterivuotta kohti ensimmäisestä hyväksytystä tapahtumasta päättyi 31.12.2019.

5.3.e. Valuuttamuunnokset. Pisteet tai mailit, jotka myönnetään Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevissa osallistuvissa kiinteistöissä järjestettävistä hyväksytyistä tapahtumista, perustuvat Yhdysvaltain dollareiksi muunnettuun paikalliseen valuuttaan. Paikallinen valuutta muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi hyväksytyn tapahtuman päivänä. Pisteet tai mailit myönnetään käyttämällä muuntamishetkellä voimassa olevaa julkaistua vaihtokurssia. Kyseinen kurssi määräytyy kanta-asiakasohjelman oman harkinnan mukaan ja perustuu tavanomaisiin valuuttamuunnosmenetelmiin, mutta se saattaa poiketa luottokorttiyhtiöiden käyttämistä vaihtokursseista.

5.3.f. Jaetut edut. Hyväksytyistä tapahtumista myönnettävät pisteet tai mailit ja Elite-yökrediitit voidaan jakaa korkeintaan kahden jäsenen kesken, jos molemmat on kirjattu hyväksyttyä tapahtumaa koskevaan sopimukseen.

5,4 Hyväksytyt tapahtumat

5.4.a. Hyväksyttyä tapahtumaa koskeva sopimus. Kuka tahansa kanta-asiakasohjelman jäsen voi tehdä osallistuvan kiinteistön kanssa sopimuksen hyväksytyn tapahtuman järjestämisestä osallistuvassa kiinteistössä (”hyväksyttyä tapahtumaa koskeva sopimus”).

5.4.b.  Hyväksytty tapahtuma. Hyväksytty tapahtuma on tapahtuma tai kokous, jonka varaava kanta-asiakasohjelman jäsen ilmoittaa jäsennumeronsa kyseistä hyväksyttyä tapahtumaa koskevassa sopimuksessa ja joka järjestetään osallistuvassa kiinteistössä. Hyväksyttyyn tapahtumaan eivät sisälly (a) hotellihuoneiden varaukset, huoneiden lukumäärästä riippumatta, jotka on varattu jollain muulla tavalla kuin tekemällä hyväksyttyä tapahtumaa koskeva sopimus; (b) hotellihuoneiden varaukset, joko catering-palvelulla tai ilman, joihin ei sisälly vähintään kymmentä (10) hotellihuonetta vähintään yhdeksi (1) toteutuneeksi yöksi; (c) hotellihuoneiden varaukset työnantajan, asiakkaan tai päämiehen puolesta, joka on valinnut (joko sopimalla asiasta osallistuvan kiinteistön kanssa tai muutoin) pisteiden myöntämisen toiselle henkilölle tai yritykselle; (d) hotellihuoneiden varaukset, jotka ovat maksuttomia tai seurausta vaihtokaupasta; (e) maksuttomat kokoukset tai kokousmaksut; tai (f) mikä tahansa tapahtuma tai kokous tai hotellihuoneen varaus, jonka tekee

i.      valtion työntekijä, virkamies tai kuka tahansa valtion viraston tai ministeriön puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta;

ii.      työntekijä tai muu valtion omistaman tai valtion määräysvallassa olevan yrityksen (”valtionyhtiö”) puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta;

iii.      välittäjä, joka varaa tapahtuman jonkin muun maan kuin Yhdysvaltain valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta; tai

iv.      osallistuvissa kiinteistöissä Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla välittäjä, joka varaa tapahtuman minkä tahansa (Yhdysvaltain tai muun maan) valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta.

Esimerkiksi tapahtumaa tai kokousta, jonka on varannut valtion työntekijä, virkamies, valtionyhtiön työntekijä, viraston, ministeriön tai valtionyhtiön puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta, tai ulkopuolinen kaupallinen välittäjä, joka varaa tapahtuman muun maan kuin Yhdysvaltain valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta, ei katsota hyväksytyksi tapahtumaksi. Lisäksi osallistuvissa kiinteistöissä Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla tapahtumaa, jonka on varannut välittäjä minkä tahansa (Yhdysvaltain tai muun maan) valtion organisaation tai valtionyhtiön puolesta, ei katsota hyväksytyksi tapahtumaksi.

5.4.c. Jäsenen, joka on oikeutettu ansaitsemaan pisteitä tai maileja, on oltava joko hyväksyttyä tapahtumaa koskevan sopimuksen ensimmäiselle sivulle merkitty pääyhteyshenkilö tai hyväksyttyä tapahtumaa koskevan sopimuksen valtuutettu allekirjoittaja.

5.5 Hyväksyttyjen tapahtumien maksut

5.5.a. Hyväksyttyjen tapahtumien maksut. Hyväksyttyjen tapahtumien maksuja ovat osallistuvan kiinteistön tilaamat ruoat, juomat, kokoushuoneiden vuokrat, sisäiset audiovisuaaliset laitteet ja sisustus, jotka maksetaan päätililtä. Hotellihuoneiden hintojen maksut hyväksytään vain, jos sopimuksessa on toteutuneita yöpymisiä vähintään kymmenessä (10) hotellihuoneessa vähintään yhdelle (1) hyväksyttyyn tapahtumaan sisältyvälle yölle (catering-palvelun kanssa tai ilman). Hyväksytyt hotellihuoneveloitukset kerryttävät pisteitä tai maileja jäsenelle riippumatta siitä, onko ne maksettu päätililtä vai onko huoneessa yöpynyt yksittäinen vieras maksanut ne itse.

5.5.b. Marriott-lahjakortit. Soveltuvissa tapauksissa kokousmaksut voidaan maksaa Marriott-lahjakortilla. Kumppanin kautta lunastettuihin pisteisiin sovelletaan kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppanin omia ehtoja kohdan 3.6.c mukaisesti.

5.5.c. Poissuljetut tapahtumien maksut. Poissuljettuja tapahtumien maksuja ovat kaikki verot, juomarahat, lomakohdemaksut, peruutusmaksut, varausasteen vähimmäisvaatimukseen liittyvät maksut ja palvelumaksut.

5.6 Kaikkien kanta-asiakasohjelman sääntöjen soveltaminen

Myönnettävien pisteiden tai mailien määrä määräytyy myöntämishetkellä voimassa olevien kanta-asiakasohjelman sääntöjen mukaisesti.

6. MARRIOTTIN CO-BRANDING-LUOTTOKORTIT

Seuraavat kortit sisältyvät Marriott Internationalin co-branding-luottokorttien valikoimaan. Näitä kortteja ovat Chase-, JPMorgan-, Mastercard- ja American Express ‑kortit.

6.1 Yhdysvaltalaiset Chase-luottokortit

6.1.a. Marriott Bonvoy Bold™ Credit Card Chaselta
Marriott Bonvoy Bold™ Credit Card Chaselta – lue lisää

6.1.b.  Marriott Bonvoy™ Credit Card Chaselta
Marriott Bonvoy™ Credit Card Chaselta – lue lisää

6.1.c. Marriott Bonvoy Business™ Credit Card Chaselta
Marriott Bonvoy Business™ Credit Card Chaselta – lue lisää

6.1.d. Marriott Bonvoy™ Premier Credit Card Chaselta
Marriott Bonvoy™ Premier Credit Card Chaselta – lue lisää

6.1.e.  Marriott Bonvoy® Premier Plus Business Credit Card from Chase
Marriott Bonvoy® Premier Plus Business Credit Card from Chase - Learn More

6.1.f. Marriott Bonvoy Boundless™ Credit Card Chaselta
Marriott Bonvoy Boundless™ Credit Card Chaselta – lue lisää

6.1.g. The Ritz-Carlton™ Credit Card JPMorganilta
The Ritz-Carlton Credit Card – lue lisää

6.2 Yhdysvaltalaiset American Express ‑luottokortit

6.2.a. Marriott Bonvoy™ American Express ® Card
Marriott Bonvoy™ American Express ® Card - Learn More

6.2.b. Marriott Bonvoy Business® American Express® Card
Marriott Bonvoy Business® American Express® Card - Learn More

6.2.c. Marriott Bonvoy Brilliant™ American Express® Card
Marriott Bonvoy Brilliant™ American Express® Card - Learn More

6.3 Kansainväliset luottokortit

6.3.a.Marriott Bonvoy® American Express® Card Kanadan asukkaille

Marriott Bonvoy American Express Card Kanadan asukkaille – lue lisää (englanniksi)Avautuu uuteen selainikkunaan

Marriott Bonvoy American Express Card Kanadan asukkaille – lue lisää (ranskaksi)Avautuu uuteen selainikkunaan

6.3.b. Marriott Bonvoy® Business American Express® Card Kanadan asukkaille

Marriott Bonvoy Business American Express Card Kanadan asukkaille – lue lisää (englanniksi)Avautuu uuteen selainikkunaan

Marriott Bonvoy Business American Express Card Kanadan asukkaille – lue lisää (ranskaksi)Avautuu uuteen selainikkunaan

6.3.c. Marriott Bonvoy® American Express® Card Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaille

Marriott Bonvoy® American Express® Card Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaille – lue lisääAvautuu uuteen selainikkunaan

6.3.d. Marriott Bonvoy® Mastercard® Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaille

Marriott Bonvoy® Mastercard® Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaille – lue lisääAvautuu uuteen selainikkunaan.
Marriott Rewards® Mastercard® ‑kortin haltijat voivat jatkaa nykyisen co-branding-luottokorttinsa käyttöä vanhan ohjelman nimellä, kunnes saavat Marriott Bonvoy® ‑luottokortin.

6.3.e. Marriott Bonvoy® American Express® Premium Card Japanin asukkaille

Marriott Bonvoy® American Express® Premium Card Japanin asukkaille – lue lisääAvautuu uuteen selainikkunaan.
American Expressin myöntämän Starwood Preferred Guest® ‑luottokortin haltijat voivat jatkaa nykyisen co-branding-luottokorttinsa käyttöä vanhan ohjelman nimellä, kunnes saavat Marriott Bonvoy® ‑luottokortin.

6.3.f. Marriott Bonvoy® American Express® Card Japanin asukkaille

Marriott Bonvoy® American Express® Card Japanin asukkaille – lue lisääAvautuu uuteen selainikkunaan.

6.3.g. Marriott Bonvoy® World Mastercard® Emirates NBD:ltä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asukkaille

Marriott Bonvoy® World Mastercard® Emirates NBD:ltä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asukkaille – lue lisääAvautuu uuteen selainikkunaan

6.3.h. Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan Card Etelä-Korean asukkaille

Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan Card Etelä-Korean asukkaille – lue lisääAvautuu uuteen selainikkunaan

6.3.i. Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan Card Etelä-Korean asukkaille

Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan Card Etelä-Korean asukkaille – lue lisääAvautuu uuteen selainikkunaan

6.3.j. Marriott Bonvoy® Credit Card Meksikon asukkaille

Marriott Bonvoy Credit Card Meksikon asukkaille – lue lisää (espanjaksi)Avautuu uuteen selainikkunaan

6.3.k. Marriott Bonvoy® Inspire™ Credit Card Meksikon asukkaille

Marriott Bonvoy Inspire Credit Card Meksikon asukkaille – lue lisää (espanjaksi)Avautuu uuteen selainikkunaan

6.3.l. Marriott Bonvoy® CITIC Gold Card for residents of mainland China

Marriott Bonvoy® CITIC Gold Card for residents of mainland China – Learn MoreAvautuu uuteen selainikkunaan

6.3.m. Marriott Bonvoy® CITIC Platinum Card for residents of mainland China

Marriott Bonvoy® CITIC Platinum Card for residents of mainland China – Learn MoreAvautuu uuteen selainikkunaan

6.3.n. Marriott Bonvoy® CITIC Premium Platinum Card for residents of mainland China

Marriott Bonvoy® CITIC Premium Platinum Card for residents of mainland China – Learn MoreAvautuu uuteen selainikkunaan

6.4 Kanta-asiakasohjelman jäsenedut ja rajoitukset

6.4.a. Premium-tason internetyhteys. Kohdissa 6.1, 6.2 ja 6.3 mainittujen co-branding-luottokorttien, joilla on etuna premium-tason internetyhteys, haltijat saavat hotellihuoneeseensa paremman internetyhteyden maailmanlaajuisesti niissä osallistuvissa kiinteistöissä, joissa se on saatavilla, varaustavasta riippumatta.

6.4.b.  Premium-tason internetyhteyttä koskevat rajoitukset.  Katso kohta 1.3.c.

7. Marriott Vacation Clubit ja Vistana Residence Network

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

7.1.a. The term “Vacation Club Member(s)” includes (i) owners of timeshare interest(s) developed, operated or offered under the Marriott Vacation Club brand or Marriott Grand Residence Club brand (collectively, “MVC Club(s)”) eligible to participate in the Loyalty Program through ownership of their timeshare interests, and (ii) owners of timeshare interest(s) developed, operated or offered under the Sheraton Vacation Club brand or Westin Vacation Club brand, or in Vistana Beach Club (collectively, “VSE Resort(s)”), which owners are also members of Vistana Signature Network (“VSN”) and eligible to participate in the Loyalty Program through their VSN membership.  All such Vacation Club Members are subject to the Program Rules, and to any additional rules and regulations applicable to their timeshare interest(s) promulgated by Marriott Ownership Resorts, Inc., Vistana Signature Experiences, Inc. and/or Marriott Resorts, Travel Company, Inc. d/b/a MVC Exchange Company (“Exchange Company”) or their respective affiliates or subsidiaries (each a “Vacation Club Entity”), as such rules and regulations may be modified from time to time (collectively, “Vacation Club Rules”).   Vacation Club Members may be subject to different Vacation Club Rules depending on the timeshare interest(s) owned by such Vacation Club Members.

7.1.b. Vacation Club Members who receive Loyalty Program Elite upgrades as part of their owner benefits are subject to these Program Rules, as may be modified from time to time pursuant to section 1.7.c, and to the Vacation Club Rules applicable to their timeshare interest(s), including without limitation the following:

i. Vacation Club Members who, through their ownership of MVC Club timeshare interests and/or ownership of VSE Resort timeshare interests and membership in VSN, or through enrollment of their timeshare interests in the Abound by Marriott Vacations™ Exchange Program (“Abound Exchange Program”), as applicable, (A) achieve a “Standard” or “Owner” level of membership, may be offered Marriott Bonvoy Gold Elite status, and will not be subject to the Gold Elite Minimum Requirement to maintain Gold Elite status every year; (B) achieve a “Select” or “Executive” level of membership, may be offered Marriott Bonvoy Platinum Elite status, and will not be subject to the Platinum Elite Minimum Requirement to maintain Platinum Elite status every year; and (C) achieve a “Presidential” or “Chairman’s Club” level of membership, may be offered Marriott Bonvoy Titanium Elite status, and will not be subject to the Titanium Elite Minimum Requirement to maintain Titanium Elite status every year.  Only one (1) individual on the deed for an MVC Club or VSE Resort timeshare interest will receive the applicable Elite Status. Certain Vacation Club Members may not have their Elite Status upgraded until 2023.

ii. A Vacation Club Member will retain his or her Elite status, provided that such Vacation Club Member: (i) maintains his/her membership level through ownership of MVC Club or VSE Resort timeshare interests and/or enrollment in the Abound Exchange Program; (ii) is current in all maintenance fees, Exchange Company dues, fees, taxes, and other payments; and (iii) is current in any other payments owed to any Vacation Club Entity, including payments related to the financing of an MVC Club or VSE Resort timeshare interest.

iii. Elite status and any accumulated Points in a Vacation Club Member’s Loyalty Program Membership Account do not transfer upon sale of the Vacation Club Member’s timeshare interest to a third party.  Notwithstanding the foregoing, Vacation Club Members may transfer Points to another Vacation Club Member’s Membership Account so long as the two Vacation Club Members are listed as owners on the same deed of such owners’ timeshare interest, regardless of whether they reside at the same address.

7.1.c. Due to the nature of the MVC Club and VSE Resort properties, the following special conditions apply to their participation in the Loyalty Program:

i. Vacation Club Members will earn Elite Night Credit for a Qualifying Stay at MVC Club and VSE Resort properties, and for stays at Participating Properties as part of the Abound Exchange Program (e.g. City Explorer).

ii. Vacation Club Members will earn Points or Miles for all Qualifying Charges at MVC Club and VSE Resort properties.

iii. The following benefits are not available at MVC Club or VSE Resort properties: Complimentary Enhanced Room Upgrades, late checkout, Suite Night Awards, Guaranteed Lounge Access, Guaranteed Room Type, 48-Hour Guaranteed Availability, Ultimate Reservation Guarantee, or Your24.

iv. Award Redemption Stays at MVC Club and VSE Resort properties must be booked at least one (1) day in advance of arrival. MVC Club and VSE Resort properties either do not participate or do not fully participate in the “Limited Blackout Dates” policy at this time.

v. Instant Redemption Awards are not available at MVC Club or VSE Resort properties.

vi. Points acquired through ownership of an interest at an MVC Club or VSE Resort property may not be used to request an Award Redemption Stay reservation at an MVC Club or VSE Resort property or a Residence Club Property (defined below).

7.2 Vistana Residence Network

7.2.a. “Vistana Residence Network” includes the St. Regis Residence Club properties and The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale (the “Residence Club Properties”). Owners of interests in Residence Club Properties ("Residence Club Members”) are subject to the Program Rules, and to any additional rules and regulations applicable to their interest promulgated by the sponsor of the respective Residence Club Properties (“Residence Club Sponsor”), as such rules and regulations may be modified from time to time (collectively, “Residence Club Rules”). Residence Club Members may be subject to different Residence Club Rules depending on the interest(s) owned by such Residence Club Members.

7.2.b. Residence Club Members who receive Loyalty Program Elite upgrades as part of their owner benefits are subject to the Program Rules, as may be modified from time to time pursuant to section 1.7.c, and to the Residence Club Rules applicable to their ownership interest, including without limitation the following:

i. Residence Club Members are automatically enrolled by their Residence Club Sponsor in the Program as Marriott Bonvoy Platinum Elite Members and are not subject to the Platinum Elite Minimum Requirement to maintain Platinum Elite status every year.  Up to two (2) individuals on the deed for interests in Residence Club Properties will receive Platinum Elite Status.

ii. Elite status and any accumulated Points in a Residence Club Member’s Loyalty Program Membership Account do not transfer upon sale of their interest in a Residence Club Property to a third party.

iii. Residence Club properties are an earning partner for Elite Night Credit (as defined by 2.1.a.) only. They do not participate in Points or Miles earning, Points redemption, on-property Member benefits (as outlined in Sections 1 and 4), or Marriott Bonvoy Events.

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT INTERNATIONAL

Homes & Villas by Marriott International ‑kiinteistöjen luonteen vuoksi niiden osallistumista kanta-asiakasohjelmaan koskevat seuraavat erityisehdot:

8.1 Pisteiden ansaitseminen

 • Jäsen on oikeutettu saamaan pisteitä kaikista toteutuneista yöpymisistä vuokrakodissa (”koti” tai ”kodit”), jos yöpyminen on ostettu Homes & Villas by Marriott Internationalin verkkosivuston (”alusta”) kautta.
 • Jotta pisteet kirjautuvat oikealle jäsentilille, alustalla ostohetkellä ilmoitetun jäsennumeron on oltava oikea. Kohdan 9.3 mukaisesti jäsenellä on jo oltava jäsentili tai hänen on täytettävä kanta-asiakasohjelman hakemus (kuten kohdassa 1.4.a on kuvattu) ennen ostoa ansaitakseen pisteitä alustan kautta.
 • Jäsen ansaitsee viisi (5) peruspistettä jokaisesta hyväksyttyihin maksuihin käytetystä Yhdysvaltain dollarista tai muun valuutan vastaavasta summasta, joka jäsenelle kertyy ja jonka hän maksaa alustan kautta.
 • Jäsenen saavuttamaan Elite-jäsenyystasoon perustuvat Elite-bonuspisteet myönnetään hyväksytyistä maksuista kohdan 4.3 mukaisesti.
 • Elite-yökrediittejä ansaitaan alustan kautta varatuista toteutuneista yöpymisistä riippumatta siitä, onko ne maksettu vai ostettu pisteillä.
 • Pisteisiin oikeuttamattomia maksuja ovat alustan kautta varattuihin koteihin sovellettavat verot ja maksut (esim. myöhäisestä peruutuksesta tai saapumatta jättämisestä perittävät maksut) sekä ostetut lisäpalvelut (esim. ylimääräiset huonesiivoukset).
 • 1.1.2022 alkaen hyväksytyt maksut, jotka koskevat toteutuneita yöpymisiä hyväksytyllä ajanjaksolla Homes & Villas by Marriott Internationalissa, lasketaan mukaan Ambassador Elite ‑tason hyväksyttyyn vuosikulutukseen (kohdan 4.3.e mukaisesti).
 • Pisteitä ei anneta yhteistyökumppaneille, joita voidaan markkinoida saapumista edeltävien tai yöpymisen aikaisten kokemusten yhteydessä.
 • Pisteitä ei myönnetä palautetuista ostoksista.
 • Maileja ei voi ansaita alustan kautta tehdyistä ostoista.
 • Jos yöpyminen ostetaan alustan kautta toisen osapuolen puolesta, pisteiden jakaminen ja yöpymisen varaus kohdistetaan sille jäsentilille ja nimelle, joka annetaan varauksen yhteydessä. Vain yöpymisen toteuttanut jäsen voi ansaita pisteitä ja Elite-yökrediittejä yksittäisestä alustan kautta tehdystä ostotilauksesta.
 • Mikäli varausprosessin aikana annetaan oikea Marriott Bonvoy ‑jäsentilin numero, pisteet tulevat jäsenen tilille automaattisesti kolmesta (3) kuuteen (6) viikkoa (21–42 päivää) yöpymisen päättymisen jälkeen.
 • Jos jäsen käyttää Marriott Bonvoyn co-branding-luottokorttia alustan kautta tehtäviin ostoihin, hän saa myös bonuspisteensä Marriott Bonvoy ‑tililleen samaan aikaan.
 • Alustan kautta tehtyihin ostoihin sovelletaan kaikkia kanta-asiakasohjelman sääntöjä.

8.2 Pisteiden lunastaminen

 • Jäsen on oikeutettu lunastamaan pisteitä alustan kautta varattuihin koteihin suhteessa 166,67 pistettä jokaista ostamiseen käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden (mukaan lukien verot ja maksut).
 • Jäsen voi valita joustavasti käyttämänsä käteisen määrän ja lunastamiensa pisteiden määrän yhdistettynä maksuna yöpymisestä alustan kautta varatussa kodissa (”Käteinen ja pisteet ‑maksu HVMI:ssä”).
  • Maksettavan käteisen ja lunastettavien pisteiden määrät eivät ole kiinteitä. Käteinen ja pisteet ‑maksu HVMI:ssä edellyttää vähintään tuhatta (1 000) pistettä.
  • Jäsen ei voi käyttää enempää pisteitä kuin hänellä on kyseisellä hetkellä jäsentilillään.
  • Yleisimmät luottokortit ja pisteet ovat hyväksyttyjä Käteinen ja pisteet ‑maksutapoja.
  • Marriott-lahjakortteja tai Marriott Bonvoyn Maksuton yö ‑palkintoja ei voida käyttää osana Käteinen ja pisteet ‑maksuja HVMI:ssä.
  • Yöpymisen päätyttyä jäsen ansaitsee pisteitä käteisosuudesta, joka sisältyy Käteinen ja pisteet ‑maksuun HVMI:ssä. Huomaathan, että Homes & Villas by Marriott Internationalin Käteinen ja pisteet ‑maksu on eri asia kuin osallistuvien kiinteistöjen Käteinen + pisteet ‑palkinto (ks. kohta 3.3.f).
 • Varaukset, jotka ostetaan pisteillä tai Käteinen ja pisteet ‑maksulla HVMI:ssä, oikeuttavat Elite-yökrediittien ansaitsemiseen.
 • Pisteillä ostetuissa varauksissa varauksen ja sisäänkirjautumisen välillä on oltava vähintään kolme (3) päivää.
 • Jos pisteillä ostettuja varauksia muutetaan, pisteet palautetaan kotien peruutuskäytännön mukaisesti.
 • Kohdan 3 mukaiset palkinnonlunastukset osallistuvissa kiinteistöissä eivät ole käytettävissä HVMI:ssä. Tämä koskee kaikkia kohdassa 3.3 kuvattuja palkinnonlunastusyöpymisiä, pikalunastuspalkintoja, piste-ennakkoa ja Suite Night Awards ‑palkintoja.

8.3 Jäsenedut

 • Gold Elite ‑jäsen saa yhden Elite-tervetuliaislahjan, jonka arvo on 500 pistettä, yhden tai useamman peräkkäisen yön sisältävästä yöpymisestä kohdan 2.1.d mukaisesti, vaikka hän suorittaisi sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen samassa osallistuvassa kiinteistössä 24 tunnin sisällä.
 • Platinum Elite ‑jäsenet ja korkeamman tason jäsenet saavat yhden Elite-tervetuliaislahjan, jonka arvo on 1 000 pistettä, yhden tai useamman peräkkäisen yön sisältävästä yöpymisestä kohdan 2.1.d mukaisesti, vaikka he suorittaisivat sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen samassa osallistuvassa kiinteistössä 24 tunnin sisällä.
 • Mitkään muut kohdassa 4 kuvatut Elite-jäsenedut eivät ole saatavilla yöpymisiin alustan kautta varatuissa kodeissa.

8.4 Lisäehdot

 • Yhtiön tarjoama parhaan hinnan takuu ei koske alustan kautta tehtyjä ostoja.
 • Jäsenhintoja ei sovelleta alustan kautta tehtyihin ostoihin.
 • Jäsen voi pyytää hyvitystä pisteistä ja/tai Elite-yökrediiteistä, jotka eivät näy hänen tilillään kuuden (6) viikon kuluttua yöpymisen päättymisestä, ottamalla yhteyttä Homes & Villas by Marriott Internationaliin täällä.

9. MUUT KANTA-ASIAKASOHJELMAAN OSALLISTUMISTA KOSKEVAT EHDOT

9.1 Jäsentilien valvonta

Yhtiö varaa oikeuden valvoa kaikkien jäsenten tilejä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta varmistaakseen, että ohjelman sääntöjä noudatetaan. Yhtiö voi tarkistaa kaikki jäsenten pisteiden, hyväksyttyjen yöpymisten ja hyväksyttyjen öiden saldot ja tapahtumahistorian, johon sisältyvät esimerkiksi kanta-asiakasohjelman palkintoja, palkintoja ja muita etuja koskevat pyynnöt.

9.2 Oikaisupyynnöt

Jäsen voi pyytää hyvitystä pisteistä, maileista tai Elite-tasoon hyväksytyistä öistä (muista kuin kohdan 4 mukaisesti ansaituista Elite-yökrediiteistä), jotka eivät näy hänen tilillään jäsentilin tapahtumista kertovalla sivulla, kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla kohdassa ”Ilmoita puuttuvasta yöpymisestä” tai ottamalla yhteyttä jäsentukeen yövyttyään osallistuvassa kiinteistössä lukuun ottamatta Homes & Villas by Marriott Internationalia.

Aiempien Homes & Villas by Marriott Internationalissa toteutettujen yöpymisten osalta jäsen voi pyytää hyvitystä pisteistä ja/tai Elite-yökrediiteistä, jotka eivät näy hänen tilillään kuuden (6) viikon kuluttua yöpymisen päättymisestä, ottamalla yhteyttä Homes & Villas by Marriott Internationaliin täällä.

Jäsen voi pyytää hyvitystä pisteistä/maileista tai Elite-tasoon hyväksytyistä öistä, jotka on ansaittu hyväksytyn tapahtuman yhteydessä mutta jotka eivät näy hänen tilillään, ottamalla yhteyttä siihen hotelliin, jossa hyväksytty tapahtuma järjestettiin. Mahdollisen hyvityksen saamiseksi tällainen pyyntö on vastaanotettava yhden (1) vuoden kuluessa kyseisestä hyväksytystä yöpymisestä, hyväksytystä tapahtumasta tai muusta hyväksyttyjä maksuja sisältävästä transaktiosta.

9.3 Uudet jäsenet

Uusi jäsen on oikeutettu saamaan pisteitä Elite-tasoon hyväksytyistä maksuista ja hyväksytyistä öistä sellaisten osallistuvissa kiinteistöissä toteutettavien yöpymisten tai hyväksyttyjen tapahtumien yhteydessä, joista aiheutuvat kulut syntyvät jäsenelle ja jotka hän maksaa kolmenkymmenen (30) päivän aikana ennen liittymistään kanta-asiakasohjelmaan (”liittymistä edeltävä ajanjakso”), jos jäsen pyytää hyvitystä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa kyseisestä hyväksytystä yöpymisestä, hyväksytystä tapahtumasta tai hyväksyttyjä maksuja sisältävästä transaktiosta. Uusi jäsen ei saa pisteitä tai hyväksyttyjä öitä Elite-tasoon mistään yöpymisistä tai hyväksytyistä tapahtumista, jotka ovat toteutuneet ennen liittymistä edeltävää ajanjaksoa, vaikka hän olisi ollut yhtiön tarjoaman muun kuin nykyisen kanta-asiakasohjelman jäsen, lukuun ottamatta osallistuvissa kiinteistöissä toteutettuja yöpymisiä ja hyväksyttyjä tapahtumia, joiden kulujen syntyminen ja maksaminen ovat ajoittuneet liittymistä edeltävälle ajanjaksolle.

9.4 Etujen oikaiseminen

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa (esimerkiksi silloin, kun jäsen ei ole ollut oikeutettu ansaitsemaan tiettyä etua näiden ohjelman sääntöjen mukaisesti) oikaista (i) jäsenen tilille hyvitettyjen pisteiden määrää tai hyväksyttyjen öiden lukumäärää ja (ii) mitä tahansa muuta jäsenen tilille hyvitettyä etua, esimerkiksi mahdollista Elite-jäsenyystasoa tai Lifetime Elite ‑jäsenyystasoa.

9.5 Osallistuvan kiinteistön eroaminen

Jos osallistuva kiinteistö jostain syystä eroaa kanta-asiakasohjelmasta, jäsen ei ansaitse pisteitä tai hyväksyttyjä öitä Elite-tasoon (mukaan lukien pisteet hyväksytyistä yöpymisistä kohdan 2 mukaisesti) yöpymisestä kyseisessä osallistuvassa kiinteistössä, ja mahdolliset palkinnot, muut kampanjat ja erikoistarjoukset eivät ole enää voimassa sen päivän jälkeen, jolloin osallistuva kiinteistö erosi kanta-asiakasohjelmasta, vaikka varaus yöpymisestä entisessä osallistuvassa kiinteistössä olisi tehty ennen kyseistä päivämäärää.

9.6 Verot

Points, Awards, and other Member benefits may be subject to income or other taxes. The Member is responsible for paying all such taxes and for making all applicable disclosures to third parties including, without limitation, the party who paid for the transaction from which the Member earned Points. The Company will not be liable for any tax liability, duty or other charges in connection with the issuance of Points, Awards, and other Member benefits.

9.7 Ei nimenomaisia tai hiljaisia takuita tai vakuutuksia

Yhtiö ei esitä minkäänlaisia nimenomaisia tai hiljaisia takuita tai vakuutuksia kanta-asiakasohjelman tai osallistuvien kiinteistöjen kautta tarjottujen tuotteiden tai palvelujen tyypistä, laadusta tai sopivuudesta.

9.8 Kanta-asiakasohjelman toiminta

Yhtiö myy pisteitä osallistuville kiinteistöille ja kumppaneille, lunastaa pisteillä käteistä (koskee muun muassa osallistuvilta kiinteistöiltä saatuja pisteitä), lentolippuja ja tuotteita sekä hallinnoi kanta-asiakasohjelmaa. Yhtiö edistää kanta-asiakasohjelmaa esimerkiksi luomalla ja aloittamalla markkinointikampanjoita, kehittämällä ja ylläpitämällä kanta-asiakasohjelman verkkosivustoa sekä hoitamalla kumppanisuhteita.

9.9 Tekoja, virheitä ja tekemättä jättämisiä koskeva vastuunrajoitus

The Company is not responsible for:  (a) any loss or misdirection of, or delay in receiving, any Member application, correspondence, redemption requests, Awards or Member benefits; (b) theft or unauthorized redemption of Points or Awards or use of an Award; (c) any acts or omissions of third parties (including, without limitation, Participating Properties); or (d) any errors published in relation to the Loyalty Program, including, without limitation, any pricing or typographical errors, errors of description, errors regarding Participating Properties, and Loyalty Program affiliates, and errors in the crediting or debiting of Points from Member Accounts.  The Company reserves the right to correct, without notice, any errors.

9.10 Kanta-asiakasohjelman sääntöjen tulkinta

Kaikki näiden kanta-asiakasohjelman sääntöjen jäsenyyttä koskevat tulkinnat ovat yksinomaan yhtiön oman harkinnan varassa, ja yhtiön päätökset ovat lopullisia. Jos näiden ohjelman sääntöjen englanninkielisen version ja jonkin käännetyn version välillä on eroja, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielistä versiota.

9.11 Tavaramerkit

Yhtiö ja osallistuvat kiinteistöt ovat Marriott International, Inc:n, sen konserniyhtiöiden sekä osallistuvien kiinteistöjen tavaramerkkien, palvelumerkkien, kauppanimien, logojen ja tekijänoikeudella suojattujen tai suojattavissa olevien materiaalien ainoita ja yksinomaisia omistajia tai lisenssinsaajia. Jäsenen ei tule koskaan suoraan tai epäsuorasti puuttua näiden tavaramerkkien omistajuuteen tai kyseenalaistaa, hakea tai vaatia sitä missään päin maailmaa.

9.12 Oikeuksista luopuminen

Vaikka yhtiö jättäisi puuttumatta jonkin jäsenen toimintaan, joka rikkoo näitä kanta-asiakasohjelman sääntöjä, se ei merkitse yhtiön luopuvan oikeudestaan puuttua johonkin aikaisempaan tai myöhemmin ilmi tulevaan toimintaan, joka rikkoo näitä ohjelman sääntöjä. Vaikka yhtiö ei vaatisi tiettyä jäsentä noudattamaan tiukasti näitä kanta-asiakasohjelman sääntöjä, sitä ei katsota luopumiseksi oikeuksista tai oikeussuojakeinoista, joita yhtiöllä voi olla kyseistä tai jotakin toista jäsentä kohtaan. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan luopua näiden ohjelman sääntöjen noudattamisesta ja saattaa ajoittain toteuttaa kampanjoita, joissa tarjotaan valituille jäsenille lisäetuja.

9.13 Vastuunrajoitus

MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., SEN TYTÄRYHTIÖT JA KONSERNIYHTIÖT, SEN FRANCHISING-YRITYKSET TAI LISENSSINSAAJAT, OSALLISTUVAT KIINTEISTÖT SEKÄ EDELLÄ MAINITTUJEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI OHEISVAHINGOISTA VAADITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, ERITYISVAHINGONKORVAUKSISTA TAI VAROITTAVISTA TAI RANKAISEVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, PERUSTUIVAT NE SITTEN SOPIMUSPERUSTEISEEN VASTUUSEEN, SOPIMUKSENULKOISEEN VASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN, JOTKA AIHEUTUVAT KANTA-ASIAKASOHJELMASTA, NÄISTÄ OHJELMAN SÄÄNNÖISTÄ TAI YHTIÖN KANTA-ASIAKASOHJELMAN TARJOAMISESTA TAI OVAT JOLLAIN TAVALLA YHTEYDESSÄ NIIHIN.

9.14 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kaikki kanta-asiakasohjelmasta tai näistä ohjelman säännöistä aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat käsitellään yksittäin ilman ryhmäkanteita, ja niiden hallintaan, tulkintaan ja täytäntöönpanoon sovelletaan Yhdysvaltain Marylandin osavaltion lainsäädäntöä sen lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Yksinomainen toimivalta kanta-asiakasohjelmasta tai ohjelman säännöistä aiheutuvissa tai niihin liittyvissä vaatimuksissa tai kanteissa on Yhdysvaltain Marylandin osavaltiossa sijaitsevilla osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimilla.

9.15 Lainalaisuus

Kanta-asiakasohjelman jäsenyyteen sekä pisteiden ansaitsemiseen ja lunastamiseen sovelletaan kaikkia soveltuvia paikallisia lakeja ja määräyksiä. Kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä, jäsenetuja ja palkintoja tarjotaan vilpittömin mielin; niitä ei kuitenkaan välttämättä ole saatavilla, jos ne ovat kiellettyjä tai rajoitettuja Yhdysvalloissa tai jäsenen asuinmaassa sovellettavien lakien tai määräysten mukaan. Jos jokin näiden kanta-asiakasohjelman sääntöjen osa katsotaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa katsotaan poistetuksi näistä ohjelman säännöistä kyseisellä lainkäyttöalueella ja loput määräykset pysyvät voimassa kohtien 1.7.c ja 1.7.d mukaisesti.

9.16 Koko sopimus

Kanta-asiakasohjelman säännöt yhdessä kaikkien muiden tähän asiakirjaan sisällytettyjen tai tässä asiakirjassa mainittujen ehtojen, sääntöjen ja määräysten kanssa muodostavat koko sopimuksen yhtiön ja jäsenten välillä tämän asiakirjan aiheesta ja syrjäyttävät mahdolliset aikaisemmat yhteisymmärrykset ja sopimukset (niin suulliset kuin kirjalliset) kyseisestä aiheesta, eikä niitä saa muuttaa tai muokata muuten kuin kirjallisesti tai asettamalla kyseiset muutokset tai muokkaukset saataville kanta-asiakasohjelman verkkosivustolle.

Huomaa, että virallinen teksti on Marriott.com-sivustolla oleva englanninkielinen versio. Tämä käännös tarjotaan, jotta useammat asiakkaat ympäri maailmaa voisivat nauttia tarjoamastamme sisällöstä. Muistathan kuitenkin, että koska käännökset on tehty koneellisesti, ne eivät ole välttämättä täydellisiä.