Siirry sisältöön

Kanta-asiakasohjelman ehdot

 

Päivitetty marraskuussa 2023

 

Helmikuusta 2019 alkaen Marriott International, Inc:n kanta-asiakasohjelma on Marriott Bonvoy™ (jäljempänä ”Kanta-asiakasohjelma”). Ennen tätä Kanta-asiakasohjelma on toiminut yhtenäisenä ohjelmana kolmella eri nimellä: Marriott Rewards® ‑ohjelma, The Ritz-Carlton Rewards ‑ohjelma ja Starwood Preferred Guest® ‑ohjelma (”SPG-ohjelma”) (kukin näistä ”Vanha ohjelma”). Näitä Vanhoja ohjelmia hallinnoivat Marriott International, Inc. ja sen tytäryhtiöt, joihin kuuluivat Marriott Rewards, LLC ja Preferred Guest, Inc. (yhdessä ”Yhtiö”).

 

Kanta-asiakasohjelma toimii tässä asiakirjassa kuvattujen ehtojen (”Ohjelman säännöt”) mukaisesti, ellei toisin nimenomaisesti mainita. Ohjelman sääntöihin sisältyvät myös ylimääräiset Hallinnoituja kumppaneita (Managed Associates) koskevat säännöt, joita sovelletaan Yhtiön työntekijöihin sekä Yhtiön omistamissa, vuokraamissa, lisensoimissa ja hallinnoimissa paikoissa työskenteleviin kumppaneihin. Hallinnoituja kumppaneita koskevat säännöt eivät koske Yhtiön franchising-yritysten, lisenssinsaajien tai Yhtiön hallinnoimien kiinteistöjen omistajien työntekijöitä.

 

Ohjelmasäännöt koskevat Yhtiön suhdetta Kanta-asiakasohjelman jäseniin (yhdessä "Kanta-asiakasohjelman jäsenet" ja yksitellen "Kanta-asiakasohjelman jäsen", "Jäsen" tai "sinä") ja kattavat myös sen, miten Jäsenet hallinnoivat tilejään, tekevät varauksia, saavuttavat Elite-tasoja, ansaitsevat ja lunastavat pisteitä Kanta-asiakasohjelmassa ("Pisteet") osallistuvissa hotelleissa ja kiinteistöissä (kukin "Osallistuva majoituspaikka"). Ohjelmasäännöt koskevat myös kolmannen osapuolen ohjelmia, joilla on liiketoimintasuhde Kanta-asiakasohjelmaan, esimerkiksi lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmia ("Kumppaniohjelmat").

 

Ohjelmasääntöihin sisältyy lisäehtoja, jotka koskevat tiettyjä elämyksiä tai majoituspaikkoja, jotka osallistuvat Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmaan rajoitetulla tai yksilöllisellä kapasiteetilla. Tällaisia majoituspaikkoja ovat esimerkiksi All-Inclusive by Marriott Bonvoy- ja The Ritz-Carlton Yacht Collection -kohteet. Tietyt Kanta-asiakasohjelman edut, mukavuudet, tarjoukset, palkinnot ja palvelut eivät välttämättä ole saatavilla tällaisissa elämyksissä tai majoituspaikoissa tai osana niitä, vaikka kyseistä elämystä tai majoituspaikkaa ei nimenomaisesti mainittaisikaan poissuljetuksi, jos etu, mukavuus, tarjous, palkinto tai palvelu on kuvattu näissä Ohjelmasäännöissä. Katso Lisäehdot-sivulta, millaiset erilliset ehdot ovat voimassa Kanta-asiakasohjelmaan osallistumisen yhteydessä soveltuvissa elämyksissä tai majoituspaikoissa ja mitkä Kanta-asiakasohjelman ominaisuudet ovat niissä saatavilla.

 

Avaamalla Kanta-asiakasohjelman jäsentilin ("Tili" tai "Jäsentili") tai käyttämällä joko jäsenkorttia tai sinulle osoitettua Jäsentilin numeroa ("Jäsennumero") saadaksesi ja lunastaaksesi Kanta-asiakasohjelman etuja, mukaan lukien rajoituksetta Kanta-asiakaspisteet, hyväksyt seuraavat:

 

 • Olet lukenut ja hyväksynyt nämä Ohjelmasäännöt; ja olet lukenut ja hyväksynyt Verkkosivuston käyttöehdot, jotka on sisällytetty tähän viitteenä, ja
 
 • annat suostumuksesi siihen, että Yhtiö, Kanta-asiakasohjelma, Osallistuvat majoituspaikat, Kumppaniohjelmat sekä näiden valtuuttamat kolmannen osapuolen edustajat ja lisenssinsaajat keräävät, käyttävät ja luovuttavat henkilötietojasi Yhtiön tietosuojailmoituksen mukaisesti.

 

Kaikki Kanta-asiakasohjelman edut, mukavuudet, tarjoukset, palkinnot ja palvelut tarjotaan saatavuuden mukaan, ja Yhtiö voi muuttaa niitä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Yhtiö voi lopettaa Kanta-asiakasohjelman kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kaikille aktiivisille Kanta-asiakkaille kuusi (6) kuukautta etukäteen ja alle kuuden kuukauden irtisanomisajalla millä tahansa lainkäyttöalueella, jos sovellettava laki niin vaatii. Yhtiö voi harkintansa mukaan korvata Kanta-asiakasohjelman vastaavalla kanta-asiakasohjelmalla milloin tahansa välittömästi ilmoittamalla siitä aktiivisille Kanta-asiakkaille. Jos Kanta-asiakasohjelma lopetetaan, kaikki lunastamattomat Pisteet menetetään ilman mitään velvoitteita tai vastuuta, eikä Palkintovaatimuksia hyväksytä irtisanomisajan päättymisen jälkeen.

 

Nämä Ohjelmasäännöt korvaavat kaikki aiemmat vanhoihin ohjelmiin tai Kanta-asiakasohjelmaan sovellettavat ehdot. Elleivät sovellettavat lait nimenomaisesti rajoita tai kiellä, Yhtiö voi milloin tahansa muuttaa, muokata tai täydentää näitä Ohjelmasääntöjä tai Palkintojen ansaitsemisen ja lunastamisen rakennetta (määritellään jäljempänä) joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta, vaikka tällaiset muutokset voivat vaikuttaa Pisteiden tai Mailien arvoon tai mahdollisuuteen saada tiettyjä Palkintoja (yhdessä "Ohjelmasääntöjen muutokset"). "Palkinnot" tarkoittaa kaikkia palkintoja, joita Jäsenet ansaitsevat Kanta-asiakasohjelman yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta Palkintolunastukset (kuten kohdassa 3.1 on määritelty). Kanta-asiakkaiden vastuulla on pysyä tietoisena Ohjelmasäännöistä ja mahdollisista Ohjelmasääntöjen muutoksista. Jatkuva osallistumisesi Kanta-asiakasohjelmaan tarkoittaa, että hyväksyt kaikki tällaiset Ohjelmasääntöjen muutokset.

 

1. KANTA-ASIAKASOHJELMAAN LIITTYMINEN

 

1.1 Kelpoisuus

 

Jäsenyys Kanta-asiakasohjelmassa on maksuton, ja sen voivat saada kaikki henkilöt, (a) joilla on laillinen valtuus hyväksyä Ohjelmasäännöt, (b) jotka asuvat lainkäyttöalueella, jonka lait sallivat osallistumisen Kanta-asiakasohjelmaan, (c) jotka eivät asu Krimillä, Kuubassa, Donetskin kansantasavallassa, Iranissa, Luhanskin kansantasavallassa, Pohjois-Koreassa tai Syyriassa, (d) jotka antavat voimassa olevat ja oikeat henkilötiedot Kanta-asiakasohjelmaan ilmoittautuessaan, (e) jotka eivät ole jo Kanta-asiakasohjelman Jäseniä (eli eivät ennestään omista Jäsentiliä) ja (f) joiden osallistumista Kanta-asiakasohjelmaan tai johonkin sitä edeltäneistä kolmesta Vanhasta ohjelmasta Yhtiö ei ole lopettanut.

 

1.1.a. Jäsenet ovat vastuussa Kanta-asiakasohjelman sääntöjen, tiliotteen ja muiden Yhtiön Kanta-asiakasohjelmaa koskevien viestien lukemisesta ja niihin perehtymisestä ymmärtääkseen oikeutensa, velvollisuutensa ja asemansa Kanta-asiakasohjelmassa. Jos Jäsenellä on kysyttävää Kanta-asiakasohjelmasta tai näistä Ohjelmasäännöistä, Jäsenen tulee ottaa yhteyttä Jäsentukeen.

 

1.1.b. Jäsenet ovat vastuussa Yhtiön Tietosuojailmoituksen lukemisesta ymmärtääkseen, miten Yhtiö kerää, käyttää ja luovuttaa Jäsenten tietoja. Jos Jäsenellä on kysyttävää Yhtiön Tietosuojailmoituksesta tai Jäsenen tietojen keräämisestä, käytöstä tai luovuttamisesta, Jäsenen tulee ottaa yhteyttä Jäsentukeen.

 

 

1.2 Osallistuvat Majoituspaikat ja Osallistuvat hotelliketjut

 

1.2.a. "Osallistuvat majoituspaikat" ovat hotelleja, lomakohteita ja muita tilapäistä majoittumista tarjoavia kiinteistöjä, joiden toiminnasta vastaavat hotelliketjut ovat Marriott Internationalin omistamia, hallinnoimia, franchising-sopimuksella tarjoamia tai lisensoimia ("Osallistuvat hotelliketjut") ja jotka voi varata Marriottin kanavien kautta, ellei muuten ole todettu (katso kohta 1.2.b). Asuinkiinteistöt ("Asunnot"), joita tarjotaan osittain tai kokonaan osaomistuksen kautta tai kalustettuina asuntoina tai huoneistoina, eivät ole luonteeltaan tilapäisiä majoituspaikkoja, eivätkä ne siksi ole mukana Kanta-asiakasohjelmassa, ellei alla ole toisin ilmoitettu. Osallistuvia majoituspaikkoja ja Osallistuvia hotelliketjuja ovat esimerkiksi seuraavat:

 

i. The Ritz-Carlton® – kaikki toimipaikat paitsi seuraavat:

 
A. Ritz-Carlton Reserve® -majoituspaikat osallistuvat Kanta-asiakasohjelmaan seuraavasti:

(1) Pisteitä tai Maileja ansaitaan kohdan 2 mukaisesti
(2) Pisteitä lunastetaan kohdan 3 mukaisesti
(3) Jäsenet saavat etuja kohtien 1 ja 4 mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia: Jäsenhinnat, Lahjamyymälän alennukset, Maksuttomat huoneen tason korotukset, Myöhäinen huoneen luovutus, Taattu lounge-pääsy, Taattu huonetyyppi, 48 tunnin taattu saatavuus sekä Sviittiyöpymispalkinnot.
(4) Marriott Bonvoy -tapahtumat kohdan 5 mukaisesti
 
B. The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach osallistuu Kanta-asiakasohjelmaan seuraavasti:
 
    (1) Pisteitä tai Maileja ansaitaan kohdan 2 mukaisesti
    (2) Pisteitä lunastetaan kohdan 3 mukaisesti
    (3) Jäsenet saavat etuja kohdan 4 mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia: Maksuttomat huoneen tason korotukset, Myöhäinen huoneen luovutus, Sviittiyöpymispalkinnot ja Your24™.
 
C. The Ritz-Carlton Club® -majoituspaikat ovat Elite-yöpymissaldon ansaintakumppaneita (kohdan 2.1.a mukaisesti) vain Jäsenille, jotka majoittuvat The Ritz-Carlton Club -majoituspaikkoihin omistajuusedun mukaan. Ne eivät tue Pisteiden tai Mailien ansaitsemista, Pisteiden lunastamista, kiinteistössä tarjottavia Jäsenetuja (kohtien 1 ja 4 mukaisesti) eivätkä Marriott Bonvoy -tapahtumia.
 
D. The Ritz-Carlton Yacht Collection on ansainta- ja lunastuskumppani, joka osallistuu Kanta-asiakasohjelmaan yksilöllisesti, kuten on nimenomaisesti ilmoitettu sen erillisissä palveluehdoissa ("RCYC-ehdot"). RCYC:n kautta varauksia tekeviä Jäseniä koskevat Ohjelmasäännöt, nämä RCYC-ehdot sekä oikeudelliset tiedot, jotka löytyvät sivustolta The Ritz-Carlton Yacht Collection.
 
E. Seuraavat majoituspaikat eivät osallistu Kanta-asiakasohjelmaan:
 

• The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
• The Ritz-Carlton Residences lukuun ottamatta edellä ilmoitettua
• Seuraavat kumppanikiinteistöt:

 

○ Hotel Ritz-London – Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
○ Bulgari Hotels and Resorts – kaikki toimipaikat

 

ii. St. Regis® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:


A. St. Regis Residences ei osallistu Kanta-asiakasohjelmaan.
 

B. St. Regis Residence Club® -majoituspaikat ovat vain Elite-yöpymissaldon ansaintakumppaneita (kohdan 2.1.a mukaisesti). Ne eivät tue Pisteiden tai Mailien ansaitsemista, Pisteiden lunastamista, kiinteistössä tarjottavia Jäsenetuja (kohtien 1 ja 4 mukaisesti) eivätkä Marriott Bonvoy -tapahtumia.

 

 

iii. EDITION® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. EDITION Residences ei osallistu Kanta-asiakasohjelmaan

 

iv. Luxury Collection® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. The Luxury Collection -kohteet, jotka ovat osa All-Inclusive by Marriott Bonvoyta (katso kohta 1.2.a.xxxiii), osallistuvat Kanta-asiakasohjelmaan yksilöllisen kapasiteettinsa mukaan, kuten on ilmoitettu niiden erillisissä käyttöehdoissa ("All-Inclusive by Marriott -ehdot").


B. The Luxury Collection Residences ei osallistu Kanta-asiakasohjelmaan.


C. The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale tarjoaa kiinteistöstä käsin etuja rajoitetusti, kuten on kuvattu kohdissa 4, 5 ja 7.

 

v. W® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. W Residences ei osallistu Kanta-asiakasohjelmaan

 

vi. JW Marriott® – kaikki toimipaikat

 

vii. Marriott Hotels® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

B. Marriott Residences ei osallistu Kanta-asiakasohjelmaan

 

viii. Sheraton® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. Sheraton Residences ei osallistu Kanta-asiakasohjelmaan.


B. Sheraton Vacation Club – kaikki toimipaikat, ja kiinteistöstä tarjottavia etuja on rajoitettu kohtien 4 ja 7 mukaisesti.

 

ix. Marriott Vacation Club® ja Marriott Grand Residence Club® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. Grand Residences by Marriott – Mayfair, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta

 

B. Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Bangkok, Thaimaa

 

Osallistuvat Marriott Vacation Club- ja Marriott Grand Residence Club -majoituspaikat tarjoavat kiinteistöstä käsin rajoitetusti etuja kohtien 4 ja 7 mukaisesti.

 

x. Delta Hotels by Marriott™ – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

 A. Delta Hotels by Marriott™ -kohteet, jotka ovat osa All-Inclusive by Marriott Bonvoyta (katso kohta 1.2.a.xxxiii), osallistuvat Kanta-asiakasohjelmaan yksilöllisen kapasiteettinsa mukaan, kuten on ilmoitettu niiden erillisissä palveluehdoissa ("All-Inclusive by Marriott -ehdot").

 

xi. Le Méridien® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia: 

 

 A. Le Méridien Residences -kohteet eivät osallistu Kanta-asiakasohjelmaan

 

xii. Westin® – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. Westin-kohteet, jotka ovat osa All-Inclusive by Marriott Bonvoyta (katso kohta 1.2.a.xxxiii), osallistuvat Kanta-asiakasohjelmaan yksilöllisen kapasiteettinsa mukaan, kuten on ilmoitettu niiden erillisissä palveluehdoissa ("All-Inclusive by Marriott -ehdot").

 

B. Westin Residences ei osallistu kanta-asiakasohjelmaan.

 

C. Westin® Vacation Club – kaikki toimipaikat, ja kiinteistöstä käsin tarjottavia etuja on saatavilla rajoitetusti kohtien 4 ja 7 mukaisesti.

 

xiii. Autograph Collection® Hotels – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. Autograph Collection Hotels -kohteet, jotka ovat osa All-Inclusive by Marriott Bonvoyta (katso kohta 1.2.a.xxxiii) osallistuvat Kanta-asiakasohjelmaan yksilöllisen kapasiteettinsa mukaan, kuten on ilmoitettu niiden erillisissä palveluehdoissa ("All-Inclusive by Marriott -ehdot").

 

B. The Cosmopolitan of Las Vegas osallistuu Kanta-asiakasohjelmaan seuraavasti:

 

(1) Pisteiden ansaitsemiseen oikeuttavia maksuja ovat ainoastaan huoneen hinta, huonepalvelusta saatavat ruoat ja juomat, huoneesta ostettavat elokuvat, puhelut, huoneen sisäiset minibaariostot. Pisteitä ei voi ansaita muista ostoista, jotka tehdään hotellin myymälöistä tai hotellin palveluista.

 

(2) Pisteitä voi lunastaa kaikkiin Hyväksyttäviin majoittumisiin (määritellään kohdassa 2.1.d) The Cosmopolitan of Las Vegasissa.

 

(3) Rajoitettuja etuja tarjotaan kohtien 1.3, 3.4 ja 4 mukaisesti lukuun ottamatta Elite-tervetuliaislahjaan liittyvää aamiaisvalintaa, jota ei ole saatavilla.

 

(4) Jäsenet, joilla on jäsenyys sekä Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmassa että The Cosmopolitan of Las Vegas Identity -ohjelmassa voivat valita edut tai huoneveloituksesta ja huoneessa ostetuista kulutustuotteista ansainnan jommastakummasta ohjelmasta, mutta edut tai ansainta eivät ole mahdollisia molemmista samanaikaisesti. Marriott Bonvoy ja Identity-ohjelma ovat erillisiä kanta-asiakasohjelmia, ja siksi näitä tilejä ei voi linkittää eikä yhdistää. Jäsenet voivat halutessaan ansaita Marriott Bonvoy -pisteitä ja saada Marriott Bonvoy -ohjelman etuja ilmoittamalla Jäsennumeronsa varaushetkellä.

 

C. Autograph Collection Residences ei osallistu Kanta-asiakasohjelmaan lukuun ottamatta edellä mainittua

 

xiv. Design Hotels™ – kaikki Kanta-asiakasohjelmaan osallistuviksi ilmoittautuneet majoituspaikat on listattu täällä, ja ne osallistuvat seuraavasti:

 

A. Pisteiden tai Mailien ansainta kohdan 2 mukaisesti

 

B. Lunastukset vain Palkintoyöpymismajoittumisiksi kohdan 3 mukaisesti

 

C. Rajoitettujen etujen tarjoaminen kohtien 1.3 ja 4 mukaisesti

 

xv. Renaissance® Hotels – kaikki toimipaikat

 

xvi. Apartments by Marriott Bonvoy™ - kaikki toimipaikat

 

xvii. Tribute Portfolio® – kaikki toimipaikat

 

xviii. Gaylord Hotels® – kaikki toimipaikat

 

xix. Courtyard® – kaikki toimipaikat

 

xx. Four Points® – kaikki toimipaikat

 

xxi. SpringHill Suites® - kaikki toimipaikat

 

xxii. Protea Hotels® – kaikki toimipaikat

 

xxiii. Fairfield® by Marriott – kaikki toimipaikat

 

xxiv. AC Hotels® – kaikki toimipaikat

 

xxv. Aloft® Hotels – kaikki toimipaikat

 

xxvi. Moxy® Hotels – kaikki toimipaikat

 

xxvii. City Express by Marriott™ - kaikki sijainnit paitsi seuraavat:

 

A. City Express Rio de Janeiro Barra da Tijuca 

 

xxviii. Four Points Express by Sheraton™ – kaikki toimipaikat

 

xxix. Residence Inn® – kaikki toimipaikat

 

xxx. TownePlace Suites® – kaikki toimipaikat

 

xxxi. Element® – kaikki toimipaikat

 

xxxii. Marriott Conference Centers – kaikki toimipaikat lukuun ottamatta seuraavaa:

 

A. Rotary House Hotel, Houston, Teksas, Yhdysvallat

 

xxxiii. Ei-brändätyt majoituspaikat – seuraavat ei-brändätyt majoituspaikat osallistuvat:

 

A. Tietyt tilapäistä majoittumista tarjoavat kohteet, jotka toimivat sopimuksella Yhtiön kanssa, eivät kuulu Osallistuvaan hotelliketjuun mutta ovat varattavissa Marriott-kanavien kautta (kohdan 1.2.b mukaisesti) tai Marriott-verkkosivustojen kautta (kohdan 1.2.c mukaisesti). Ellei Marriott-kanavilla tai Marriott-verkkosivustoilla toisin mainita, nämä ei-brändätyt majoituspaikat osallistuvat Marriott Bonvoyhin suhteessa Osallistuvaan hotelliketjuun tai All-inclusive-lomakohteeseen, jollaisiksi ne muuntuvat myöhemmin.

 

B. Vistana Beach Club – osallistuu Kanta-asiakasohjelmaan kohdan 7.1.c mukaisesti VSE Resort -majoituspaikkana (määritellään kohdassa 7.1.a).  Näitä Ohjelmasääntöjä sovellettaessa Vistana Beach Clubin lomaosakkeiden omistajiin kohdistuvat samat säännöt ja rajoitukset kuin Sheraton Vacation Club -lomaosakkeiden omistajiin.

 

C. Atlantis, Paradise Island, Bahamasaaret osallistuu Kanta-asiakasohjelmaan seuraavasti:

 

(1) Pisteitä tai Maileja voi ansaita varauksista, jotka on tehty osoitteessa www.marriott.com, soittamalla numeroon +1 (888) 236-2427 tai varaamalla Atlantis Paradise Vacationsin kautta soittamalla numeroon +1 (800) ATLANTIS tai +1 (800) 285-2684.Pisteitä voi lunastaa osoitteen www.marriott.com kautta tai soittamalla Marriott Reservationsille tai Atlantis Paradise Vacationsille. Pisteitä tai Maileja ei kerry eikä Pisteitä voi lunastaa varauksista, jotka on tehty osoitteessa AtlantisBahamas.com↗.

 

(2) Pisteitä ja Maileja voi ansaita ja Pisteitä voi lunastaa The Coral at Atlantis-, The Royal at Atlantis- ja The Cove at Atlantis -majoittumisista.

 

(3) The Coral at Atlantis-, The Royal at Atlantis- ja The Cove at Atlantis -lunastusmajoittumisiin sisältyy yhden tai kahden hengen standard-tason huone sisältäen hotellihuoneen hinnan ja huoneveron. Kolmannesta, neljännestä tai useammasta huoneessa olevasta vieraasta perittävä lisämaksu on lisämaksu, joka ei sisälly palkinnon lunastukseen maksuvälineenä. Tämä maksu ja kaikki muut majoituspaikan veloittamat maksut, mukaan lukien lomakohdemaksut ja palvelumaksut, ovat Kanta-asiakasohjelman Jäsenen vastuulla, eikä niitä lueta osaksi majoittumista.

 

(4) Pisteitä tai Maileja voi ansaita vain huoneen hinnasta. The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis ja Harborside at Atlantis eivät osallistu Kanta-asiakasohjelmaan.

 

(5) Rajoitettuja etuja tarjotaan kohdissa 1.3, 3.4 ja 4 kuvatulla tavalla, lukuun ottamatta Elite-tervetuliaislahjaetuun liittyvää aamiaisvaihtoehtoa, joka ei ole saatavilla.

 

xxxiv. Marriott Executive Apartments® – vain perustason Pisteiden ja Mailien ansaintakumppani (ei Pisteiden lunastusta tai kiinteistöstä käsin tarjottavia Elite-etuja, esimerkiksi Elite-bonuspisteitä)

 

xxxv. Homes & Villas by Marriott Bonvoy – lyhytaikaisilla asunnonvuokrauksilla, joita tarjotaan osoitteessa https://homesandvillasbymarriott.com↗, on rajoitettu osallistuminen Kanta-asiakasohjelmaan, kuten on kuvattu näiden Ohjelmasääntöjen kohdassa 8 ja HVMB-palveluehdoissa↗. HVMB:n verkkosivuston kautta varauksen tekeviin Jäseniin sovelletaan kaikilta osin Ohjelmasääntöjä ja HVMB-palveluehtoja.

 

xxxvi. All-Inclusive by Marriott Bonvoy – ellei toisin mainita, kaikki majoituspaikat, jotka on listattu osoitteessa https://all-inclusive.marriott.com↗ ,osallistuvat Kanta-asiakasohjelmaan ("All-inclusive-lomakohteet") yksilöllisellä kapasiteetilla, kuten on nimenomaisesti todettu niiden erillisissä palveluehdoissa ("All-Inclusive by Marriott -ehdot"). All-inclusive-lomakohteisiin varauksen tekeviin ja niissä majoittuviin Jäseniin sovelletaan kaikilta osin Ohjelmasääntöjä ja All-Inclusive by Marriott -ehtoja.

 

1.2.b. "Marriott-kanavat" tarkoittaa yhteisesti Marriott-verkkosivustoja, Mobiilisovelluksia, Osallistuvia majoituspaikkoja ja Asiakaspalvelukeskusta (myös Jäsentukea).

 

1.2.c. "Marriott-verkkosivusto" on verkkosivusto, jonka toiminnasta vastaa Yhtiö tai Kanta-asiakasohjelmaan Osallistuva majoituspaikka tai jota tarjotaan näiden puolesta. Tällä hetkellä Marriott-verkkosivustoja ovat seuraavat: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, apartmentsbymarriottbonvoy.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, cityexpress.marriott.com, fourpointsexpresshotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com ja MarriottBonvoy.com.

 

1.2.d. "Mobiilisovellus" on ladattava sovellus, jonka toiminnasta vastaa Yhtiö tai jota tarjotaan Yhtiön puolesta Kanta-asiakasohjelmaan liittyen. Mobiilisovelluksia ovat esimerkiksi iPhone- ja Android-sovellukset.

 

1.3 Jäsenyyden edut

 

1.3.a. Jäsentuki. Kanta-asiakasohjelman Jäsenet saavat varauksia, asiakaspalvelua ja palkintojen lunastuspyyntöjä varten Jäsenpalvelun puhelinnumerot Jäsentuen verkkosivustolta.

 

1.3.b. Jäsenhinnat.

 

i. Jäsenhinnat. Kanta-asiakasohjelman Jäsenet saavat yksinoikeudella erityishinnan ("Jäsenhinta") varatessaan huoneita Marriott-kanavan kautta. Jäsenhinnat ovat saatavilla Osallistuvissa majoituspaikoissa ja Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta seuraavia: Atlantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy ja Ritz-Carlton Reserve. Ennakkovaraus vaaditaan.

 

V. Jäsenhinnalla saa vähintään kahden prosentin (2 %) alennuksen Osallistuvan majoituspaikan alhaisimmasta julkisesti saatavilla olevasta hinnasta, ja se on saatavilla muihin kuin premium-tason huoneisiin (kuten on määritelty kohdassa 3.3.e).

 

B. Jäsenhintaa sovelletaan Osallistuvan majoituspaikan alhaisimpaan saatavilla olevaan julkiseen hintaan muista kuin Premium-huoneista (kohdassa 3.3.e kuvatusti).

 

C. Osallistuvassa majoituspaikassa majoittuvan Jäsenen pitää varata Jäsenhinta varauksen yhteydessä.

 

D. Jäsenhintoja ei sovelleta ryhmiin, joissa on vähintään kymmenen (10) huonetta.

 

E. Jäsenhintaa ei saa yhdistää muihin valikoituihin kampanjoihin, tarjouksiin tai alennuksiin, eikä se ole voimassa olemassa olevissa varauksissa tai ryhmissä.

 

F. Jäsenhinta ei koske hyväksyttyjä hetkellisiä hintoja, kuten viranomaishintoja, neuvoteltuja AAA-hintoja tai seniorialennusta.

 

1.3.c. Maksuton internetyhteys huoneessa. Jäsen, joka varaa majoittumisen Osallistuvaan majoituspaikkaan Marriott-kanavan kautta, saa maksutta vakiotason internetyhteyden huoneeseensa majoittumisen aikana. Lisäksi Marriott Bonvoy Gold Elite-, Marriott Bonvoy Platinum Elite-, Marriott Bonvoy Titanium Elite- ja Marriott Bonvoy Ambassador Elite -jäsenet sekä yhteisbrändättyjen luottokorttien haltijat, joilla on premium-internetyhteys etuna, saavat huoneen internetyhteyden maksuttoman tason korotuksen riippumatta varaustavasta (yhdessä "Internetyhteysetu"). Alla esitetyt lisäpoikkeukset ovat voimassa.

 

i. Internetyhteysetu on rajoitettu yhteen (1) vierashuoneeseen oikeutetun Jäsenen yhtä majoittumista kohti riippumatta siitä, kuinka monta huonetta on varattu. Jäsenen on itse majoituttava vierashuoneessa ja maksettava maksut. Internetyhteysetua ei ole saatavilla kokoushuoneissa.

 

ii. Osallistuvat majoituspaikat, joiden veloittamiin pakollisiin lomakohdemaksuihin sisältyy maksu internetyhteydestä, tarjoavat korvaavan edun, jonka kukin Osallistuva majoituspaikka voi oman harkintansa mukaan määritellä.

 

iii. Osallistuvissa majoituspaikoissa ja Osallistuvissa hotelliketjuissa, jotka tarjoavat huoneissaan maksuttoman internetyhteyden kaikille vieraille, ei tarjota ylimääräistä internetyhteysetua. Näihin kuuluvat Aasian ja Tyynenmeren alueen majoituspaikat, jotka tarjoavat ilmaisen internetyhteyden huoneessa kaikille vieraille varauskanavasta riippumatta. Maksuton internetyhteys on tarjolla huoneessa kaikille vieraille esimerkiksi seuraavissa Osallistuvissa hotelliketjuissa: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Element ja Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Esimerkiksi seuraavat Osallistuvat majoituspaikat tarjoavat maksutta vakiotason internetyhteyden huoneissa vain Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- ja Ambassador Elite -jäsenille: Atlantis, Paradise Island, Bahamasaaret ja The Cosmopolitan of Las Vegas, Yhdysvallat. Katso lisätietoja Osallistuvan majoituspaikan tiedoista.

 

1.3.d. Muiden markkinointiohjelmien edut.

 

i. Prokard Explorer.  Prokard Explorer on tilauspohjainen markkinointiohjelma, joka tarjoaa jäsenilleen etuja, jotka ovat voimassa vain tietyissä Osallistuvissa majoituspaikoissa Afrikassa. Prokard Explorer toimii sekä itsenäisenä ohjelmana että yhdessä Kanta-asiakasohjelman kanssa.

 

A. Prokard Explorer -ohjelmassa ei ole Pisteiden ansaitsemiseen ja lunastamiseen liittyviä etuja. Vieraat, jotka ovat sekä Prokard Explorerin että Kanta-asiakasohjelman jäseniä, voivat ansaita ja lunastaa Pisteitä tai Maileja vain Kanta-asiakasohjelmassa.

 

B. Majoittuessaan Osallistuvassa majoituspaikassa Afrikassa vieraat, jotka ovat sekä Prokard Explorerin että Kanta-asiakasohjelman jäseniä, voivat (a) valita Kanta-asiakasohjelman Pisteiden tai Mailien ansaitsemisen ja (b) saada etuja molemmista ohjelmista. Prokard Explorerin etuihin kuuluvat ruokailualennukset, edulliset hinnat ja majoituskupongit. Kanta-asiakasohjelman edut perustuvat jäsenyystasoon, kuten kohdissa 1.3 ja 4 on esitetty.

 

C. Vieraisiin, jotka ovat sekä Prokard Explorerin että Kanta-asiakasohjelman jäseniä, sovelletaan Prokard Explorerin käyttöehtoja↗ ja Kanta-asiakasohjelman sääntöjä.

 

1.4 Rekisteröitymisehdot

 

1.4.a. Rekisteröitymishakemuksen täyttäminen . Yksityishenkilö voi hakea Kanta-asiakasohjelmaan rekisteröitymistä täyttämällä lomakkeen Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla, Osallistuvassa majoituspaikassa tai muun rekisteröitymiskanavan kautta ja ilmoittamalla kattavat ja tarkat tiedot. Yhtiö voi evätä Kanta-asiakasohjelman jäsenyyden keneltä tahansa hakijalta oman harkintansa mukaan ja ilman kirjallista ilmoitusta.

 

1.4.b. Henkilökohtainen jäsenyys. Vain yksityishenkilöt ovat oikeutettuja Kanta-asiakasohjelman jäsenyyteen, ja kullakin yksityishenkilöllä voi olla vain yksi Jäsentili. Kaikki Kanta-asiakastilit ovat henkilökohtaisia tilejä, eikä yhteisiä tilejä sallita. Kanta-asiakasohjelman etuja ei voi siirtää, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

 

1.4.c. Jäsenyystyypit

 

i. Pohjatason jäsenyys.  Pohjatason jäsenyys on Kanta-asiakasohjelman perustaso.

 

ii. Elite-jäsenyys.  Tiettyjen merkkipaalujen saavuttamisen jälkeen Jäsen saa Elite-jäsentason ja pääsee Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- tai Ambassador Elite -jäseneksi (yhdessä "Elite-jäsentaso", "Elite-taso" tai "Elite-jäsenyys"). Elite-tason ansaitsemiseen liittyvät vaatimukset on esitetty kohdassa 4.

 

iii. Elinikäinen Elite-jäsenyys . Tiettyjen merkkipaalujen saavuttamisen jälkeen Jäsen voi ansaita Elinikäisen Silver Elite-, Elinikäisen Gold Elite- tai Elinikäisen Platinum Elite -jäsenyyden (yhdessä "Elinikäinen Elite-jäsenyys" tai "Elinikäinen Elite-taso"). Elinikäisen Elite-jäsenyyden ansaitsemisen vaatimukset on esitetty kohdassa 4.

 

iv. Hallinnoitu kumppanijäsenyys.Yhtiön työntekijät ja Marriottin omistamissa, liisaamissa, lisensoimissa ja hallinnoimissa sijainneissa työskentelevät kumppanit (yhdessä "Hallinnoidut kumppanit" ja erikseen "Hallinnoitu kumppani") voivat osallistua Kanta-asiakasohjelmaan (1) Hallinnoiduksi kumppaniksi tunnistetun Jäsentilin kautta ("Hallinnoidun kumppanin jäsenyys"), (2) Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club-, Westin Vacation Club- tai Vistana Residence Network -lomaosakkeen omistamisen kautta (katso kohta 7.2) tai (3) aktiivisen Marriott Bonvoyn yhteisbrändätyn luottokorttitilin kautta alueilla, joissa sellainen on saatavilla. Hallinnoitujen kumppanien Jäsentileillä voi osallistua Kanta-asiakasohjelmaan Ohjelmasääntöjen mukaisesti huomioiden Hallinnoitujen kumppanien säännöissä osoitetut rajoitukset, jotka ovat nähtävillä Yhtiön intranetissä ja muilla Marriottin kanavilla.

 

v. Yritysjäsenyys.  Vain yksityishenkilöt voivat osallistua Kanta-asiakasohjelmaan. Yritykset, ryhmät ja/tai yhteisöt eivät voi rekisteröityä Kanta-asiakasohjelman Jäseniksi. Työmatkalla Jäsenen vastuulla on noudattaa yrityksensä matkaohjelmia koskevia sääntöjä. Jäsenen työmatkoista keräämiä Pisteitä tai Maileja koskevat tiedot voidaan luovuttaa Jäsenen yritykselle sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

 

1.4.d. Jäsentilin ja Jäsennumeron myöntäminen Jäsenelle.  Kanta-asiakasohjelmaan hakemisen jälkeen hakijalle avataan Jäsentili ja annetaan Jäsennumero. Saatuaan Jäsennumeron henkilöstä tulee Jäsen, joka voi ansaita Osallistuvissa majoituspaikoissa Pisteitä tai mitä tahansa valuuttaa, jota lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa käytetään ("Mailit"). Tarkempia tietoja on kohdissa 1.5 ja 2.

 

1.4.e. Päällekkäiset tilit. Yksityishenkilö voi liittyä Kanta-asiakasohjelmaan. Jäsenellä ei kuitenkaan saa olla yhtä tai useampaa päällekkäistä tiliä Kanta-asiakasohjelmassa missään vaiheessa.

 

i. Jos Kanta-asiakasohjelmassa henkilölle on määritetty useampi kuin yksi Jäsennumero, hän saa Pisteitä tai Maileja vain yhdelle Jäsentilille. Päällekkäiset Jäsentilit voidaan peruuttaa.

 

ii. Jäsen, jolla on Kanta-asiakasohjelmassa henkilökohtaisia Jäsentilejä, ei voi yhdistää näitä tilejä, siirtää Pisteitä tilien välillä tai muuttaa tilien Elite-tasoja toisiaan vastaaviksi. Jäsenen on yhdistettävä ne yhdeksi Jäsentiliksi, jolla on yksi numero, yksi Elite-taso ja yksi määrä Pisteitä. Tilien yhdistämistä voi pyytää verkkolomakkeella.. Jäsentilien yhdistäminen ei ole mahdollista Osallistuvissa majoituspaikoissa, mobiilisovelluksen kautta tai muiden varauskanavien kautta.

 

iii. Kun Jäsenet yhdistävät Jäsentilinsä Kanta-asiakasohjelmassa, tilien tietojen yhdistäminen alkaa välittömästi ja osa tiedoista on saatavilla heti (Pisteet, Yöpymiset, Elite-taso, Tulevat varaukset). Osa tiedoista tulee saataville muutaman päivän kuluessa (Sviittiyöpymispalkinnot, Palkintolunastukset, aiemmat tapahtumat sekä Mobiiliavain- ja vieraspalvelut).

 

1.4.f. Henkilökohtainen profiili. Jäsenen antamia tietoja ylläpidetään Jäsentilillä henkilökohtaisessa asetusprofiilissa. Kaikkien Jäsenen henkilökohtaisessa profiilissaan antamien tietojen on oltava päteviä ja tarkkoja, ja ne on pidettävä ajan tasalla.

 

i. Jäsen voi muuttaa osoitettaan muokkaamalla tietojaan Tiliprofiilissa Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä Jäsentukeen.Tietyissä tapauksissa osoitteenmuutokset saattavat edellyttää oikeudellisia asiakirjoja.

 

ii. Jäsentilin nimenmuutosten on sisällettävä oikeudelliset asiakirjat, allekirjoituksen, päivämäärän ja Jäsennumeron. Lisätietoja saat usein kysytyistä kysymyksistä tai Jäsentuesta.

 

iii. Osallistuvat majoituspaikat käyttävät Jäsenen profiiliin lisättyjä luottokorttitietoja Jäsenen majoittumisen varmistamiseen ja veloittaakseen majoittumisen maksuista, ellei Jäsen ilmoita toista luottokorttia varauksen, sisäänkirjautumisen tai huoneen luovutuksen yhteydessä. Jäsen voi muuttaa luottokorttivaltuutustaan tulevia tapahtumia varten muokkaamalla tietojaan Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla Tiliprofiilissa tai ottamalla yhteyttä Jäsentukeen Jäsenen on ilmoitettava Yhtiölle, jos valtuutettu luottokortti varastetaan tai se katoaa, mitätöityy tai vanhenee.

 

iv. Osoitteessa https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi Jäsenen profiiliin linkitetyllä maksukortilla voi ansaita Pisteitä veloituksista, joita aiheutuu Jäsenelle ilman majoittumista tietyissä osallistuvissa myyntipisteissä ja tietyissä Osallistuvissa majoituspaikoissa. 

 

1.4.g. Sovelluksessa kerättyjen tietojen käyttö. Tietoja, jotka Jäsen antaa Yhtiölle täyttäessään Kanta-asiakasohjelman hakemusta ja lunastaessaan Pisteitä, käsitellään Yhtiön Tietosuojailmoituksen mukaisesti. Olennaisten tietojen ilmoittaminen on tärkeää, jotta voimme hallinnoida Kanta-asiakasohjelmaa ja tarjota jokaiselle Jäsenelle mahdollisuuden maksimoida Jäsenyyden edut. Kanta-asiakasohjelma paljastaa Jäsenten tietoja vain Yhtiölle, Jäsenen valtuuttamille henkilöille, franchising-yrittäjille, toteuttajille, sähköpostin palveluntarjoajille sekä postitoimistoille, jotka käsittelevät postia tällaisten tahojen puolesta, valtuutetuille lisenssinsaajille (Yhtiön Tietosuojailmoituksessa kuvatusti) ja markkinointiyrityksille, jotka tarjoavat palveluita Yhtiölle. Jäsentietoja luovutetaan kussakin tapauksessa vain yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista: 1) Jäsentilin ja Jäsenen asetusten tarjoamiseksi paremmin pitämällä Jäsen ajan tasalla tilin tilasta ja tapahtumista tulostettujen tai sähköisten tiliotteiden kautta, 2) sen arvioimiseksi, onko Jäsenellä oikeutta etuuksiin, 3) Yhtiön tiloissa aiheutuneiden jäsenmaksujen perimiseksi ja käsittelemiseksi, 4) lisätuotteiden ja -palveluiden tarjoamiseksi Jäsenelle, 5) säännöllisten tyytyväisyys- tai markkinatutkimusten lähettämiseksi ja/tai 6) tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi Jäsenelle valituilta hyvämaineisilta yrityksiltä, joiden kanssa Kanta-asiakasohjelmalla on strateginen suhde, koska Kanta-asiakasohjelma uskoo näiden yritysten tarjousten kiinnostavan Jäsentä. Kun henkilö päättää ryhtyä Kanta-asiakasohjelman Jäseneksi, hän suostuu vastaanottamaan kaikki edellä kuvatun tyyppiset tiedot, mutta Jäsenellä on mahdollisuus määritellä ja muokata postitus- ja muita viestintäasetuksia.

 

1.5 Jäsenviestintä

 

1.5.a. Uudet jäsenet saavat Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmaa koskevia viestejä.

 

1.5.b. Kaikki Kanta-asiakasohjelmaa koskevat viestit lähetetään Jäsenen postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jotka on ilmoitettu Jäsentilille. Tiedoissa olevaan Jäsenen sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit katsotaan vastaanotetuiksi yhden (1) arkipäivän kuluttua lähettämisestä ja tiedossa olevaan postiosoitteeseen lähetetyt viestit viiden (5) arkipäivän kuluttua lähettämisestä. Jäsenten on pidettävä sähköpostiosoitteensa ja postiosoitteensa ajan tasalla. Yhtiö tai Kanta-asiakasohjelma ei ole kumpikaan vastuussa väärään osoitteeseen toimitetusta tai kadonneesta postista tai näistä aiheutuneista seuraamuksista.

 

1.5.c. Jäsenille lähetetään säännöllisesti sähköpostiin raportteja Pisteiden saldosta, kunhan Tilillä on ollut tapahtumia edellisen Pisteiden saldoraportin jälkeen ja Jäsen on myöntänyt Yhtiölle soveltuvat oikeudet ottaa yhteyttä Jäseneen sähköpostin kautta.

 

1.5.d. Yhtiö voi myös lähettää Jäsenelle aika ajoin viestejä kampanjoista, tarjouksista ja muista aiheista, esimerkiksi kolmannen osapuolen tuotteista. Kolmannen osapuolen tuotteet perustuvat Jäsenen Yhtiölle ilmoittamiin tietoihin sekä muihin tietoihin, joita Yhtiöllä voi olla. Jäsenet voivat muokata henkilötietojaan ja viestintäasetuksiaan milloin tahansa Kanta-asiakasohjelman verkkosivuston Tiliprofiilissa tai ottamalla yhteyttä Jäsentukeen. Yhtiö voi kuitenkin vaatia Jäsentä lähettämään vahvistavia asiakirjoja ennen tiettyjen muutosten (kuten virallisen nimen muutoksen) sallimista.

 

1.5.e. Aina kun Jäsen ottaa yhteyttä Jäsentukeen, Yhtiö voi esittää Jäsenelle tiettyjä turvakysymyksiä todentaakseen Jäsenen henkilöllisyyden. Jäsentuki voi seurata tai tallentaa puheluita palvelun laadun parantamiseksi.

 

1.5.f. Jäsen voi tarkistaa Pisteidensä saldon ja tapahtumahistoriansa sekä päivittää henkilötietonsa ja asetuksensa Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla Tiliprofiilissa . Verkkosivustolle pääsy edellyttää Jäsennumeroa tai käyttäjänimeä ja salasanaa.

 

1.6 Pisteiden ja Mailien ansaitseminen.

 

Jäsenet voivat ansaita Pisteitä (Kanta-asiakasohjelman valuuttaa) tai Maileja (lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmien valuuttaa, mukaan lukien kaikki osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman valitsemat mailit, kilometrit, pisteet tai muut valuutat) Osallistuvassa majoituspaikassa kohdan 2 mukaisesti tehdyistä Hyväksyttävistä maksuista.

 

1.6.a. Ohjelmasääntöjen mukaiset Pisteet ja Mailit. Kuten kohdassa 1.1.a on esitetty, Pisteiden ja Mailien keräämiseen sovelletaan Ohjelmasääntöjä ja lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmien ehtoja. Jokainen Kanta-asiakasohjelman Jäsen on vastuussa Ohjelmasääntöjen, uutiskirjeiden ja tiliotteiden lukemisesta ymmärtääkseen oikeutensa, velvollisuutensa ja asemansa Kanta-asiakasohjelmassa sekä Palkintojen ansaitsemisen rakenteen.

 

1.6.b. Verot. Kanta-asiakasohjelmaan osallistumisen kautta ansaitut Pisteet, Mailit ja Palkinnot voivat aiheuttaa veroseuraamuksia. Pisteiden, Mailien tai Palkintojen vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvä verovelvollisuus, mukaan lukien tietojen ilmoittaminen, on yksinomaan Jäsenen vastuulla.

 

1.6.c. Pisteiden ja Mailien siirtämisen ehdot. Jäsenpisteiden siirron rajoitukseen on poikkeuksia, kun siirto kohdistuu ystävien tai sukulaisten tileille, kunhan molemmilla tileillä on hyvä maine. Katso lisätietoja kohdista 2.8 ja 7.1.b.iii.

 

i. Pisteiden siirtäminen perheenjäsenten tai ystävien tileille. Jäsenpisteiden siirron rajoitukseen on poikkeus, kun siirto kohdistuu ystävien tai sukulaisten tileille, kunhan molemmilla tileillä on hyvä maine. Katso lisätietoja kohdasta 2.8.

 

ii. Kuolema. Jäsenen kuollessa Yhtiö voi oman harkintansa mukaan sallia, että kuolleen Jäsenen tililtä lunastamattomat Pisteet siirretään perheenjäsenelle tai ystävälle, joka on aktiivinen Jäsen, kun Yhtiö on vastaanottanut ja tarkistanut kaikki pyydetyt asiakirjat ja ilmoitukset. Palkinnot, hotellimajoittumiset, Elite-jäsenyystaso, Elinikäinen jäsenyystaso ja niihin liittyvät edut, mukaan lukien rajoituksetta Elite-yöpymissaldo, eivät siirry Pisteiden saajalle.

 

iii. Avioero. Jos Jäsen tuomitaan oikeuden päätöksellä avioeroon, Yhtiö voi oman harkintansa mukaan sallia lunastamattomien Pisteiden siirron yhdeltä Jäsentililtä toiselle Jäsentilille, kun Yhtiö on vastaanottanut ja tarkistanut kaikki pyydetyt asiakirjat ja ilmoitukset, mukaan lukien rajoituksetta oikeudelliset asiakirjat, joissa on tällaista Pisteiden siirtoa koskeva määräys. Palkinnot, hotellimajoittumiset, Elite-jäsenyystaso, Elinikäinen jäsenyystaso ja niihin liittyvät edut, mukaan lukien rajoituksetta Elite-yöpymissaldo, eivät siirry Pisteiden saajalle.

 

iv. Jäseniä kielletään vaihtokauppaamasta tai myymästä Pisteitä rahaa tai muuta vastiketta vastaan kohdan 1.7.h mukaisesti.

 

v. Kaikki Pisteet, jotka Kanta-asiakasohjelma katsoo oman harkintansa mukaan siirretyiksi Kanta-asiakasohjelman ehtojen vastaisesti, voidaan takavarikoida.

 

1.6.d. Pisteiden vanhenemista koskeva käytäntö. Jäsenten on pysyttävä aktiivisina Kanta-asiakasohjelmassa säilyttääkseen keräämänsä Pisteet. Jos Jäsentili on käyttämättömänä kaksikymmentäneljä (24) peräkkäistä kuukautta, kyseinen Jäsentili menettää kaikki kertyneet Pisteet. Jäsenet voivat pysyä aktiivisina Kanta-asiakasohjelmassa ja säilyttää kertyneet Pisteet ansaitsemalla Pisteitä tai Maileja, lunastamalla Pisteitä tai ostamalla Pisteitä (kohdan 2.9 mukaisesti) Kanta-asiakasohjelmassa vähintään kerran kahdessakymmenessäneljässä (24) kuukaudessa jäljempänä kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos Jäsen ei täytä aktiivisuusvaatimusta viitenä (5) peräkkäisenä vuonna, hänen Jäsentilinsä voidaan poistaa käytöstä. Kun Pisteet on menetetty, niitä ei voi palauttaa, mutta Jäsen voi ansaita uusia Pisteitä, ellei Jäsentiliä ole poistettu käytöstä.

 

i. Kaikki pistetapahtumat eivät auta pitämään yllä aktiivista jäsenyyttä Kanta-asiakasohjelmassa. Esimerkkejä toiminnoista, joita ei lasketa mukaan Kanta-asiakasohjelman aktiivisen tilan ylläpitämiseen:

 

A. Pisteiden lahjoittaminen tai siirtäminen – Pisteiden muuntaminen Maileiksi tai Mailien muuntaminen Pisteiksi auttaa kuitenkin ylläpitämään aktiivista jäsenyyttä

 

B. Pisteiden vastaanottaminen lahjana tai siirtona

 

ii. Palkinnot, jotka Jäsen on lunastanut ennen Pisteiden menettämistä, ovat edelleen voimassa, vaikka Palkintoa ei välttämättä ole vielä pantu täytäntöön Pisteiden menettämisajankohtana. Jos nämä Palkinnot kuitenkin peruutetaan Pisteiden vanhentumispäivän jälkeen, kyseiset Pisteet voidaan silti menettää. Jos Jäsen esimerkiksi lunastaa Pisteitä Palkinnonlunastusyöpymiseen, joka tapahtuu Pisteiden vanhenemispäivän jälkeen, ja peruuttaa sitten varauksen ennen saapumistaan suorittamatta mitään ehdot täyttävää toimintaa vanhenemispäivän lykkäämiseksi, kyseiset Pisteet vanhenevat.

 

iii. Pisteiden vanhenemiskäytäntö ei tällä hetkellä vaikuta elinikäisillä Elite-jäsentileillä oleviin Pisteisiin. Kanta-asiakasohjelma voi kuitenkin päättää soveltaa Pisteiden vanhenemissääntöjä tulevaisuudessa myös Elinikäisiin Elite-jäsentileihin.

 

1.6.e. Lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman ehdot.  Kumppanilentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmien ohjelmasäännöt säätelevät ansaittujen tai siirrettyjen Mailien lunastamista ja jakamista.

 

1.7 Muut rekisteröitymisehdot

 

1.7.a. Jäsentilien peruuttaminen tai keskeyttäminen

 

i. Jäsenen tekemä peruutus. Jäsen voi milloin tahansa peruuttaa jäsenyytensä Kanta-asiakasohjelmassa lähettämällä kirjallisen peruutusilmoituksen Jäsentuelle. Kaikki lunastamattomat Pisteet ja Palkinnot sekä saavutettu jäsentaso, mukaan lukien Elite-jäsenyys ja Elinikäinen Elite-jäsenyys, lopetetaan välittömästi, eikä niitä voi palauttaa tai siirtää.

 

ii. Yhtiön tekemä peruuttaminen tai keskeyttäminen. Yhtiö voi peruuttaa Jäsenen keräämät Pisteet, keskeyttää Kanta-asiakasohjelman edut, Elite-jäsenyyden tai Elinikäisen Elite-jäsenyyden (mikä myös poistaa suojan Pisteiden menettämiseltä, jos Jäsen ei ole enää aktiivinen, kohdassa 1.6.d kuvatulla tavalla) tai peruuttaa Jäsentilin milloin tahansa ilman kirjallista etukäteisilmoitusta mistä tahansa syystä ja täysin Yhtiön omalla päätöksellä. Tällaiset ratkaisut voivat esimerkiksi olla seurausta siitä, jos Yhtiö uskoo, että Jäsen on

 

A. toiminut tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavien lakien, säädösten ja määräysten kanssa

 

B. jättänyt maksamatta minkä tahansa hotellimaksun tai muun maksun Yhtiölle tai Osallistuvalle majoituspaikalle tai täyttämättä taloudellisia vastuita, jotka Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club tai The Phoenician Residences tai Luxury Collection Residence Club, Scottsdale on hänelle asettanut

 

C. toiminut sopimattomasti, vilpillisesti, loukkaavasti tai vihamielisesti

 

D. rikkonut mitä tahansa Ohjelmasääntöjä tai Verkkosivuston käyttöehtoja

 

E. esittänyt vilpillisiä kelpoisuusväittämiä ansaitakseen etuja Marriott BonvoyTM -tapahtumista

 

F. toiminut millään tavalla väärin Kanta-asiakasohjelmassa liittyen rajoituksetta esimerkiksi Pisteisiin, Elite-yöpymissaldoon, Palkintojen käyttöön tai muihin Kanta-asiakasohjelman Jäsenetuihin.

 

iii. Konkurssi. Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Jäsenen jäsenyys Kanta-asiakasohjelmassa päättyy automaattisesti, jos Jäsen jättää konkurssihakemuksen tai on muuten konkurssikäsittelyn kohteena.

 

iv. Oikeustoimet. Mikään näissä Ohjelmasäännöissä ei rajoita Yhtiötä käyttämästä mitään laillisia tai oikeutettuja oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan.

 

1.7.b. Jäsenyyden peruuttamisen vaikutukset

 

i. Kanta-asiakasohjelma, Pisteet, Palkinnot ja muut siihen liittyvät edut ja palvelut ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta, eivätkä ne ole Jäsenten omaisuutta. Jos jäsenyys Kanta-asiakasohjelmassa peruutetaan mistä tahansa syystä, kaikki lunastamattomat Pisteet, Palkinnot ja muut niihin liittyvät edut ja palvelut menetetään, eikä Jäsen voi enää osallistua Kanta-asiakasohjelmaan. Pisteillä, Palkinnoilla ja muilla niihin liittyvillä eduilla ja palveluilla ei ole rahallista arvoa, eikä Yhtiö korvaa tai maksa käyttämättömiä Pisteitä rahana.

 

ii. Jos Yhtiö peruuttaa Jäsentilin mistä tahansa syystä, Jäsen ei voi hakea uudelleen Kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä paitsi rajoitetuissa tapauksissa Yhtiön oman harkinnan mukaan. Jos mikä tahansa Tili avataan luvatta Jäsenen nimellä peruuttamisen jälkeen ja asia havaitaan, Tili samoin kuin kaikki siihen liittyvät Pisteet, Palkinnot sekä muut edut ja palvelut perutaan.

 

iii. Jos Jäsen peruuttaa Tilinsä tai jos Jäsentili ei ole enää aktiivinen kohdassa 1.6.d kuvatulla tavalla, Jäsen voi myöhemmin hakea uudelleen Kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä. Aiemmin peruttuja tai vanhentuneita Pisteitä, Palkintoja tai muita etuja ja palveluita ei kuitenkaan palauteta Jäsentilille eikä myöskään mitään Elite-jäsenyyttä ja/tai Elinikäistä Elite-jäsenyyttä palauteta.

 

iv. Elite-jäsenyys ja Elinikäinen Elite-jäsenyys päättyvät, kun Jäsentili peruutetaan.

 

1.7.c . Ohjelmaa koskevat muutokset.Elleivät sovellettavat lait muuten nimenomaisesti sitä estä tai rajoita, Yhtiöllä on oikeus muuttaa, rajoittaa, muokata tai peruuttaa Kanta-asiakasohjelman Sääntöjä ja Palkintoja ilmoituksella tai ilman ilmoitusta, vaikka tällainen päätös vaikuttaisi Pisteiden tai Mailien arvoon tai mahdollisuuteen saada tiettyjä Palkintoja. Vastaavasti Kumppaniohjelmat pidättävät oikeuden tehdä omiin ohjelmiinsa muutoksia, jotka voivat vaikuttaa oikeuksiisi ja odotettavissa oleviin etuihisi Kanta-asiakasohjelmassa. Yhtiö ja Kumppaniohjelmat voivat esimerkiksi (i) lisätä tai vähentää majoittumisesta myönnettävien tai Palkinnon vaatimien Pisteiden tai Mailien määrää, (ii) kumota tai peruuttaa Palkinnon tai rajoittaa tai muokata sitä, (iii) lisätä poissuljettuja päiviä, rajoittaa huoneiden saatavuutta mihin tahansa Palkintoon osallistuvassa majoituspaikassa tai muussa tapauksessa rajoittaa Palkintojen jatkuvaa saatavuutta, (iv) tehdä muutoksia ohjelmaetuihin, matkakumppaneihin, Yhtiön tai sen matkakumppaneiden tarjoamiin kohteisiin, osallistumisen ehtoihin, Pisteiden tai Mailien ansaintaan, lunastamiseen, säilyttämiseen tai luovuttamiseen liittyviin sääntöihin tai Palkintojen käyttöä koskeviin sääntöihin tai (v) muuttaa matkakumppanipalkintojaan tai peruuttaa ne. Kerätessään Pisteitä tai Maileja Jäsenet eivät voi luottaa siihen, että yksikään Palkinto olisi jatkuvasti saatavilla.

 

1.7.d . Ohjelman lopettaminen.Yhtiö voi lopettaa Kanta-asiakasohjelman ilmoittamalla siitä kuusi (6) kuukautta etukäteen kaikille aktiivisille Kanta-asiakkaille. Yhtiö voi harkintansa mukaan korvata Kanta-asiakasohjelman vastaavalla kanta-asiakasohjelmalla milloin tahansa välittömästi ilmoittamalla siitä aktiivisille Kanta-asiakkaille. Jäsen ei voi kerätä Pisteitä tai lunastaa Palkintoja, Kanta-asiakasohjelman etuja tai mukavuuksia Kanta-asiakasohjelman lopettamisen jälkeen. Jos Kanta-asiakasohjelma lopetetaan, kaikki lunastamattomat Pisteet menetetään ilman mitään velvoitteita tai vastuuta, eikä Palkintovaatimuksia hyväksytä irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Yhtiö voi lopettaa Kanta-asiakasohjelman kokonaan tai osittain millä tahansa lainkäyttöalueella alle kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos sovellettava laki niin vaatii.

 

1.7.eEdut tarjolla saatavuuden ja muutosten mukaan. Kaikki Kanta-asiakasohjelman edut, mukavuudet, tarjoukset, Palkinnot ja palvelut tarjotaan saatavuuden mukaan ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

 

1.7.f . Oikeus saada etuja. Hyväksymällä Kanta-asiakasohjelman edut, mukavuudet, tarjoukset, palkinnot tai palvelut, mukaan lukien rajoituksetta mitkä tahansa Pisteet tai Palkinnot, Jäsen tiedostaa, että hänen vastuullaan on määrittää, onko hän oikeutettu saamaan tällaisia Kanta-asiakasohjelman etuja, mukavuuksia, tarjouksia, palkintoja tai palveluita (mukaan lukien rajoituksetta Pisteet ja Palkinnot) sovellettavien lakien sekä lahjakäytäntöjen ja kannustinkäytäntöjen mukaisesti. Kunkin Jäsenen on välittömästi ilmoitettava Yhtiölle, jos hän ei ole oikeutettu saamaan Kanta-asiakasohjelman etuja, mukavuuksia, tarjouksia, palkintoja tai palveluita minä tahansa hetkenä.

 

1.7.gIlmoitus oikeudesta. Jäsenen on viipymättä ilmoitettava Yhtiölle, jos (i) hän ei ole mistä tahansa syystä, kuten – rajoituksetta –sovellettavien lakien, lahjakäytäntöjen tai kannustinkäytäntöjen mukaisesti oikeutettu ansaitsemaan Pisteitä, Palkintoja, Elite-jäsenyyksiä tai mitä tahansa muita etuja, joita Jäsen voi ansaita Kanta-asiakasohjelmassa, tai (ii) hän on saanut Jäsentililleen mitä tahansa Pisteitä, Elite-jäsenyyksiä tai muita Kanta-asiakasohjelmasta saatavia etuja, joita hän ei ole ansainnut tai joiden ansaitsemiseen hän ei ole oikeutettu.

 

1.7.hEi myyntiä tai siirtoa. Pisteitä, Palkintoja tai muita Jäsenetuja ei saa myydä, kaupata tai siirtää (muuten kuin Yhtiön tai sen edustajien toimesta), ellei Ohjelmasäännöissä ole sitä nimenomaisesti sallittu. Kaikki siirto-, myynti- tai kaupankäyntiyritykset mitätöidään ja takavarikoidaan. Yhtiö ja sen yhteistyökumppanit voivat kieltäytyä kunnioittamasta tai tunnustamasta Pisteitä, Palkintoja tai Jäsenetuja, joiden Yhtiö uskoo olevan siirrettyjä, myytyjä tai vaihdettuja.

 

2. PISTEIDEN ANSAITSEMINEN

 

2.1 Ansaintamahdollisuudet Osallistuvissa majoituspaikoissa

 

2.1.a. Jäsen ansaitsee:

 

i. Kymmenen (10) perustason Pistettä kutakin Yhdysvaltain dollaria tai vastaavaa summaa muussa valuutassa kohti, jonka suuruisen maksun Jäsen on kerryttänyt ja maksanut Hyväksyttävistä maksuista kohdassa 2.1.b kuvatun mukaisesti, paitsi majoituspaikoissa Apartments by Marriott Bonvoy, Protea Hotels, City Express, Four Points Express, Element, Residence Inn, TownePlace Suites sekä Homes & Villas by Marriott Bonvoy, joissa Jäsen saa viisi (5) Pistettä kutakin Hyväksyttäviin maksuihin kulutettua Yhdysvaltain dollaria kohti, ja lukuun ottamatta Marriott Executive Apartments -majoituspaikkoja, joissa Jäsen saa kaksi ja puoli (2,5) perustason Pistettä jokaisesta Hyväksyttävän hinnan mukaisiin maksuihin kulutetusta Yhdysvaltain dollarista kohdan 2.1.e mukaisesti ja

 

ii. Elite-bonuspisteitä, kunhan Jäsen on täyttänyt Elite-jäsenyyden vaatimukset Elite-jäsenyyttä tai Elinikäistä Elite-jäsenyyttä koskien, kuten on kuvattu kohdassa 4.2. Jäsenen bonuksena ansaitsemien Pisteiden määrä riippuu Jäsenen saavuttamasta Elite-jäsenyystasosta kohdan 4.3 mukaisesti. Etu on saatavilla Elite-jäsenille kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta kohdassa 1.2.a mainittuja poikkeuksia.

 

iii. Elite-jäsenvaatimusten täyttämiseen vaadittua saldoa ("Elite-yöpymissaldot" tai yksittäin "Elite-yöpymissaldo") liittyen Elite-jäsenyyden tai Elinikäisen Elite-jäsenyyden vaatimuksiin, jotka on kuvattu kohdassa 4.2. Elite-yöpymissaldoa voi ansaita vain yöpymisistä Hyväksyttävissä majoituksissa kohdassa 2.1.d kuvatun mukaisesti ("Hyväksyttävä yöpyminen" tai useamman yön tapauksessa "Hyväksyttävät yöpymiset").

 

2.1.b. Hyväksyttävät maksut. "Hyväksyttäviksi maksuiksi" luetaan seuraavat:

 

i. Maksut, jotka aiheutuvat siitä, kun Jäsen yöpyy Osallistuvan majoituspaikan vierashuoneessa, jonka kustannukset hän itse maksaa, sekä enintään kahden (2) lisävieraan yöpymisestä samoilla sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumispäivämäärillä, sisältäen rajoituksetta esimerkiksi seuraavat kulut:

 

A. Majoittumisten hyväksyttävät hinnat

 

B. Ruoka ja juoma (pois lukien alkoholijuomat alueilla, joissa lait kieltävät ne) sulkien pois mahdollisesti maksut, joita on aiheutunut paikoissa, joita Osallistuva majoituspaikka ei hallinnoi eikä tarjoa

 

C. Huoneesta soitettujen puheluiden tai lähetettyjen faksien kustannukset

 

D. Huoneen maksulliset elokuvat ja videopelit

 

edellyttäen, että Jäsen ilmoittaa Jäsennumeronsa varauksen tekohetkellä tai sisäänkirjautumisen yhteydessä, majoittuu johonkin varatuista huoneista ja maksaa maksut tai

 

ii. Veloitukset, jotka ovat aiheutuneet osana All-inclusive-pakettia jäsenen majoittuessa vierashuoneessa omalla kustannuksellaan ja enintään kahdesta (2) muusta vierashuoneesta (joilla on samat sisään- ja uloskirjautumispäivät), jotka Jäsen on maksanut All-inclusive-lomakohteissa ja Osallistuvissa majoituspaikoissa, jotka tarjoavat all-inclusive-pakettia ympäri vuoden ja jotka Yhtiö on nimennyt all-inclusive-majoituspaikoiksi. Näissä all-inclusive-kohteissa majoittumisesta perittäviin Hyväksyttäviin maksuihin sisältyvät rajoituksetta seuraavat maksut:

 

• Majoittumisten Hyväksyttävät hinnat

 

• Majoituspaikasta ostetut premium-tason ruoka- ja juomatuotteet (pois lukien alkoholijuomat alueilla, joilla laki ne kieltää) Hyväksyttävän hinnan suuruisen ostoksen lisäksi

 

• Hyväksyttävään hintaan tehdyt maksut majoitukseen sisältyvistä lisähenkilöistä

 

• Kylpylä- ja golf-palvelut ja muut lomakohteen tarjoamat aktiviteetit, jos ne kuuluvat Osallistuvan majoituspaikan palveluihin

 

• Verot, palvelumaksut ja juomarahat, jotka ovat osa hyväksyttävää huonepaketin hintaa

 

• Tietyissä rajoitetuissa tapauksissa verot, palvelumaksut, juomarahat ja/tai muihin oheismaksuihin liittyvät lisämaksut, jotka ovat osa huoneesta veloitettua maksua, voidaan hyväksyä Pisteiden kertymiseen,

 

kunhan Jäsen ilmoittaa Jäsennumeronsa varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä, majoittuu itse yhdessä varatuista vierashuoneista ja maksaa maksut. Kolmannen osapuolen hallinnoimista tai tarjoamista ruoka- ja juomapisteistä perittävät maksut eivät välttämättä oikeuta Pisteiden kertymiseen. Osallistuvan majoituspaikan tai All-inclusive-lomakohteen ulkopuolella olevissa pisteissä tapahtuneet maksut eivät ole Hyväksyttäviä maksuja.

 

iii. Kulut, jotka Jäsen on aiheuttanut ilman vierashuoneessa majoittumista osallistuvassa myyntipisteessä jossain Osallistuvassa majoituspaikassa, joka on listattu osoitteessa https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi (kukin tällainen myyntipiste on "Osallistuva myyntipiste"), kuten alla on määritelty:

 

• Jäsenet voivat ansaita viisi (5) perustason Pistettä jokaista Yhdysvaltain dollaria tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa kohden maksaessaan laskun, kun sovellettavat alennukset on käytetty ja vähennetty mahdollisilla poissulkemisilla (kuten alla kuvataan), edellyttäen, että vähimmäiskulutus on täyttynyt. 

 

• Osallistuvasta myyntipisteestä riippuen Jäsenten on annettava Jäsentilinumeronsa maksuhetkellä Osallistuvassa myyntipisteessä tai heillä on oltava maksukortti, joka on linkitetty heidän Jäsentilinumeroonsa.

 

• Elite-bonuspisteitä voidaan myöntää sen mukaan, miten maksut käsitellään Osallistuvassa myyntipisteessä.

 

• Muun muassa seuraavista maksuista ei voi ansaita Pisteitä Osallistuvissa myyntipisteissä: (A) alkoholijuomat, jos ne ovat laissa kiellettyjä, (B) maksut, jotka liittyvät juhla-aterioihin, kokouksiin tai muihin tilaisuuksiin, jotka on suljettu kelpoisuusehdot täyttävien maksujen ulkopuolelle kohdassa 2.1.c, (C) kolmannen osapuolen hallinnoimien tai ylläpitämien Osallistuvien myyntipisteiden maksut tietyissä tilanteissa ja (D) maksut myyntipisteissä, jotka eivät sijaitse Osallistuvassa majoituspaikassa tai All-inclusive-lomakohteessa. Yhtiön tai Osallistuvan myyntipisteen määrittelemät tietyt maksut voidaan myös jättää ansaitsematta.

 

• Mailit ansainta-asetuksekseen valinneet Jäsenet (katso kohta 2.3), saavat sen sijaan Pisteitä kuluista, jotka Jäsenelle on aiheutunut ilman majoittumista vierashuoneessa.

 

• Jäseniä voidaan vaatia ilmoittamaan Jäsentilinsä numero ja esittämään voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka vastaa heidän Jäsentilinsä nimeä.

 

• Pisteiden kirjaaminen Jäsentilille voi kestää enintään 10 päivää jokaisen Osallistuvassa myyntipisteessä suoritetun maksutapahtuman jälkeen. Jäsen voi ottaa yhteyttä Jäsentukeen, jos 10 päivän jälkeen Pisteitä ei ole kirjattu hänen tililleen.

 

• Osallistuvien myyntipisteiden ja Osallistuvien majoituspaikkojen luettelo voi muuttua milloin tahansa, joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta.

 

• Jäsenille voi olla tarjolla muita tarjouksia Osallistuvissa myyntipisteissä tarjouksen ehtojen ja Kanta-asiakasohjelman sääntöjen mukaisesti.

 

 

2.1.c. Ei-hyväksyttävät maksut. Maksuja, joista ei voi saada Pisteitä, ovat esimerkiksi kaikki maksuttomat palvelut, Palkintolunastukset (silloinkin, kun osa maksusta korvataan rahalla) tai muut maksut tai veloitukset sisältäen rajoituksetta esimerkiksi seuraavat: (A) maksut juhlista, tapaamisista tai muista tapahtumista poikkeuksena Hyväksyttävän tapahtuman sopimuksen yhteydessä ansaitut Pisteet, kuten kohdassa 5 on kuvattu, (B) muut maksut, joita ovat rajoituksetta esimerkiksi seuraavat: pysäköinnistä, yrityskeskuksesta, vähittäiskaupoista ja kolmannen osapuolen palveluista syntyneet maksut, (C) huonehintaan liittyvät verot, palvelumaksut, juomarahat, käsittelymaksut (esim. myöhäisen peruutuksen maksu tai taatun varauksen käyttämättä jättäminen, vaikka varaus olisi maksettu kokonaisuudessaan), pakolliset tai automaattiset maksut (esim. lomakohteen maksut) ja muut soveltuvat maksut, mukaan lukien tietyt huone- ja muut verot sekä maksut, jotka eivät ole osa hyväksyttävää all-inclusive-huonepakettihintaa ja/tai muihin huonelaskussa veloitettaviin oheiskuluihin liittyvät maksut sekä verot, palvelumaksut ja juomarahat, jotka ovat osa hyväksyttävää all-inclusive-huonepakettihintaa, voivat joissakin rajoitetuissa tapauksissa oikeuttaa Pisteisiin ja (D) kohdassa 8.1. kuvatut maksut, jotka liittyvät Homes & Villas by Marriott Bonvoyhin.

 

2.1.d. Hyväksyttävä majoittuminen. "Majoittuminen" tai "Hyväksyttävä majoittuminen" tarkoittaa kaikkia peräkkäisiä yöpymisiä, joihin Jäsen rekisteröityy, jotka hän itse maksaa ja joissa hän yöpyy missä tahansa Osallistuvassa majoituspaikassa ja joista (i) huone laskutetaan Jäseneltä tai (ii) vierashuone laskutetaan suoraan yhtiöltä, joka on järjestänyt maksun Jäsenen majoittumisesta, joka ei liity kongressiin tai ryhmätapaamiseen.

 

i. "Majoittuminen" on yhden tai useamman peräkkäisen yön majoittuminen samassa Osallistuvassa majoituspaikassa sisään- ja uloskirjautumistoiminnasta riippumatta, kun majoittuja on Jäsen, joka (A) ilmoittaa Jäsennumeronsa varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä, (B) maksaa majoittumisesta Hyväksyttävän hinnan tai hakee Palkintolunastusta majoittumisen maksamiseksi sekä (C) majoittuu yhdessä varatuista huoneista. Jäsen voi ansaita pisteitä enintään kolmesta (3) vierashuoneesta, joilla on samat sisään- ja uloskirjautumispäivät, jos hän yöpyy yhdessä varatuista vierashuoneista ja maksaa Hyväksyttävän hinnan tai käyttää Palkintolunastuksen kaikkiin vierashuoneisiin.

 

ii. "Hyväksyttävä majoittuminen" on näiden Ohjelmasääntöjen mukainen saldo, joka lasketaan mukaan Elite-yöpymissaldon ansaitsemiseen. Ellei kohdassa 4.2 toisin mainita, Jäsenet saavat saldoa vain jokaisesta Hyväksyttävästä yöstä (i) osana Hyväksyttävään hintaan varattua Majoittumista (kohdan 2.1.e mukaisesti) vierashuoneessa, josta Jäsen henkilökohtaisesti maksaa ja jossa hän itse majoittuu, eikä yhdestäkään ylimääräisestä vierashuoneesta tai (ii) vierashuoneessa, joka on laskutettu suoraan yhtiöltä, joka on järjestänyt maksun Jäsenen majoittumisesta, joka ei liity kongressiin tai ryhmätapaamiseen. Jäsenet eivät saa Elite-yöpymissaldoa majoittumisesta Ei-hyväksyttävään hintaan (katso 2.1.f.). Vacation Club -jäsenet ja Residence Club -jäsenet (määritellään jäljempänä kohdassa 7) voivat myös ansaita Elite-yöpymissaldoa kohtien 7.1. ja 7.2. mukaisesti. The Ritz-Carlton Club -majoituspaikoissa omistajuusetunsa mukaisesti majoittuvat Jäsenet saavat Elite-yöpymissaldoa kohdassa 1.2.a kuvatun mukaisesti.

 

iii. Jäsenet eivät voi ansaita tai saada etuja majoittumisista useissa Osallistuvissa majoituspaikoissa samoilta päiviltä.

 

iv. Vain yksi jäsen hotellihuonetta kohden voi ansaita pisteitä/maileja ja Elite-yökrediittejä sekä saada etuja. Jos samassa hotellihuoneessa yöpyy useampi kuin yksi jäsen, jäsenten on päätettävä sisäänkirjautumisen yhteydessä, kenen jäsennumeroa käytetään hotellihuoneeseen, kunhan kyseinen jäsen on myös laskun maksaja.

 

2.1.e. Hyväksyttävät hinnat. "Hyväksyttävä hinta" on Pisteiden tai Mailien ansaitsemiseen kelpaava hinta, jonka Jäsen maksaa Majoittumisesta Osallistuvassa majoituspaikassa sijaitsevassa vierashuoneessa. Hyväksyttävät hinnat sisältävät useimmat liike- ja vapaa-ajan hinnat, kuten Marriott.com-sivustolta löytyvät hinnat ilman alennuskoodia, tavalliset ja premium-hinnat, ennakkomaksuhinnat, yritysten neuvottelemat hinnat sekä kansalliset/alueelliset/paikalliset viranomaishinnat. Ellei toisin erikseen mainita, Jäsenet saavat Hyväksyttävään hintaan maksetuista majoituksista jäsenyysluokkansa mukaiset edut.

 

i. Osallistuvissa Design Hotels™ -majoituspaikoissa Jäsenet ansaitsevat Pisteitä tai Maileja Hyväksyttävistä maksuista, jotka on veloitettu Majoittumisesta Hyväksyttävään hintaan. Jäsenet eivät ansaitse Pisteitä tai Maileja Majoittumisista osallistuvissa Design Hotels™ -majoituspaikoissa Ei-hyväksyttyyn hintaan silloinkaan, kun Majoittumisesta aiheutuu Hyväksyttäviä maksuja, kuten oheismaksuja.

 

ii. Marriott Executive Apartments -huoneistoissa Jäsenet ansaitsevat Pisteitä tai Maileja vain Hyväksyttävään hintaan tehdyistä veloituksista, vaikka Majoittumisesta aiheutuisi Hyväksyttäviä maksuja.

 

2.1.f. Ei-hyväksytyt hinnat. "Ei-hyväksytty hinta" on sellainen hinta, jonka Jäsen maksaa Majoittumisesta Osallistuvassa majoituspaikassa sijaitsevassa vierashuoneessa, joka ei oikeuta Pisteiden tai Mailien kertymiseen tai jäsenyystasoa vastaaviin etuihin. Ei-hyväksytyt hinnat voidaan varata seuraavilla menetelmillä:

 

i. Vierashuone on varattu matkanjärjestäjän, online-matkatoimiston tai muun kolmannen osapuolen toimijan kautta, mukaan lukien rajoituksetta expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com ja travelocity.com tai

 

ii. Vierashuone on varattu ryhmähintaan osana tapahtumaa, kokousta, konferenssia tai järjestettyä kiertomatkaa, eikä Jäsen maksa huoneesta suoraan Osallistuvalle majoituspaikalle tai

 

iii. Vierashuone on varattu matkanjärjestäjän tai tukkumyyjän kautta, henkilöstöhintaan tai pakettihintaan mukaan lukien rajoituksetta järjestetyt kiertomatkat ja pakettivaraukset tai

 

iv. Vierashuone oli maksuton tai

 

v. Vierashuone maksettiin lunastetulla kupongilla tai kolmannen osapuolen palkinnolla.

 

2.1.g. Pisteitä ei anneta eikä Palkintoja myönnetä missään muissa Yhtiön tytäryhtiöissä tai kumppanikiinteistöissä kuin Osallistuvissa majoituspaikoissa, ellei toisin mainita. Jos hotelli tai muu majoituspaikka lakkaa olemasta Osallistuva majoituspaikka, yksikään kyseisen päivämäärän jälkeinen majoittuminen ei oikeuta Pisteiden ansaitsemiseen riippumatta siitä, milloin varaus on tehty. Katso lisätietoja kohdasta 9.5.

 

2.2 Ansainta yhdessä valuutassa.

 

Jäsen voi ansaita etuja vain yhdessä valuutassa – Pisteinä tai Maileina. Jäsen ei voi ansaita samasta majoittumisesta sekä Pisteitä että Maileja. Jäsen voi vaihtaa Pisteiden ansaitsemisen Mailien ansaitsemiseksi ja päinvastoin ennen kyseistä Majoitusta päivittämällä tiedot jäsenprofiiliinsa tai ottamalla yhteyttä Jäsentukeen. Jäsen alkaa ansaita uutta valuuttaa (Pisteitä tai Maileja) seuraavasta Majoittumisesta alkaen. Aiemmin ansaittuja Pisteitä tai Maileja ei muunneta uuteen valuuttaan. Jos Jäsen haluaa muuntaa Pisteitä Maileiksi, hän voi tehdä sen kohdan 3.5 mukaisesti.

 

2.3 Mailien ansaitseminen Pisteiden sijaan.

 

Jäsenyystilit on alun perin määritetty ansaitsemaan Pisteitä. Jäsenet voivat vaihtaa ansainta-asetuksensa Pisteisiin tai Maileihin jäsenprofiilinsa kautta verkossa. Kun Jäsen haluaa ansaita Pisteiden sijaan Maileja Hyväksyttävistä majoittumisista, Jäsenen on myös ilmoitettava osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelma ja vastaava tilinumero Jäsenprofiiliin, johon Maileja kerätään. Kun tämä on suoritettu, Jäsen ansaitsee Maileja (tai Maileja vastaavan summan muussa valuutassa) osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmasta riippuen vain tulevien Hyväksyttyjen majoittumisten aikana kertyneistä Hyväksytyistä maksuista.Elite-bonuspisteitä ei myönnetä Jäsenille, jotka ovat valinneet ansainta-asetukseen Mailit. Saattaa olla muitakin ansaintatapoja, kuten Elite-pistetervetuliaislahja, joka pysyy Jäsentilillä Pisteinä, kunnes Jäsen aloittaa siirron Maileiksi. Kun Maileja on myönnetty ilmoitetun osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa, niitä ei voi muuttaa toisen ilmoitetun osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman pisteiksi eikä muuntaa Kanta-asiakasohjelman Pisteiksi. Lisätietoja osallistuvien lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmiin liittymisestä on kyseisen lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman ehdoissa.

 

2.4 Marriott Bonvoy™ -tapahtumat.

 

Jäsen voi ansaita Pisteitä tai Maileja ja Hyväksyttäviä yöpymisiä hyväksyttävistä ryhmävarauksista, kokouksista ja tapahtumista, jos Jäsen on hyväksyttävä tapahtuman järjestäjä kohdan 5 mukaisesti.

 

2.5 Yksilöllinen ansaitseminen Hyväksyttävistä maksuista ja Hyväksyttävistä yöpymisistä.

 

2.5.a. Kukaan muu kuin Jäsen itse ei voi ansaita Pisteitä tai Maileja Hyväksyttävistä maksuista tai Elite-yöpymissaldoa Hyväksyttävistä yöpymisistä Jäsentililleen.  Jos huoneessa majoittuu kaksi Kanta-asiakasohjelman Jäsentä, Pisteet, Mailit ja Elite-saldo myönnetään vain yhdelle Kanta-asiakasohjelman Jäsenelle.

 

2.5.b. Pisteitä, Maileja ja Elite-yöpymissaldoa kertyy vain henkilökohtaisista matkoista, ja Jäsenen on maksettava huone itse tai huoneen lasku on osoitettava suoraan yhtiölle, joka on järjestänyt maksun Jäsenen majoittumisesta, joka ei liity kongressiin tai ryhmätapaamiseen.

 

2.5.c. Jos Jäsen osallistuu kongressiin tai ryhmätapaamiseen ja maksaa huoneen suoraan hotellille tai muulle majoituspaikalle, hän on oikeutettu saamaan Pisteitä tai Maileja sekä Elite-yöpymissaldoa Majoittumisesta.  Sopimushuoneet, yritysten jatkuvasti varaamat huoneet ja keskitetysti laskutettavat huoneet eivät kuitenkaan oikeuta Pisteiden tai Mailien tai Elite-yöpymissaldon kertymiseen.

 

2.5.d. Tietyissä ulkomaisissa kohteissa voimassa oleviin sotilashintoihin sovelletaan paikallisia rajoituksia, eivätkä ne välttämättä kelpaa Pisteiden ja Mailien tai Elite-yöpymissaldon kerryttämiseen.

 

2.6 Saldo ennen liittymistä tehdyistä Majoittumisista tai Hyväksyttäviin tapahtumiin osallistumisista.

 

2.6.a. Pisteitä, Maileja ja Elite-yöpymissaldoa voi ansaita majoittumisista, jotka ovat päättyneet kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin Jäsen liittyy Kanta-asiakasohjelmaan kohdassa 9.3 kuvatun mukaisesti, jos kyseistä saldoa pyydetään Jäsentuelta ja pyyntöön liitetään kopio majoittumiseen liittyvästä maksukuitista ja pyyntö tehdään kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa majoittumisesta.  Täydentäviä asiakirjoja voidaan vaatia.

 

2.6.b. Pisteitä, Maileja ja Elite-yöpymissaldoa voi ansaita Hyväksyttävistä tapahtumista (katso kohta 5.4), jotka ovat päättyneet kolmekymmentä (30) päivää ennen Jäsenen rekisteröitymistä Kanta-asiakasohjelmaan kohdan 9.3 mukaisesti, jos kyseistä saldoa pyydetään majoituspaikasta, jossa Hyväksyttävä tapahtuma järjestettiin, ja pyyntöön liitetään kopio Hyväksyttävään tapahtumaan liittyvästä maksukuitista ja pyyntö tehdään kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa hyväksyttävästä tapahtumasta.  Täydentäviä asiakirjoja voidaan vaatia.

 

2.7 Ulkomaanvaluutat.

 

Jos Pisteitä ansaitaan Osallistuvissa majoituspaikoissa, joiden käyttämä valuutta ei ole Yhdysvaltain dollari, Pisteiden perustana käytetään dollariarvoa, joka vastaa Hyväksyttävän maksun dollariksi muunnettua arvoa Yhtiön valitsemalla vaihtosuhteella.  Tämä vaihtosuhde voi olla Osallistuvan majoituspaikan sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttämä ulkomaisen valuutan vaihtosuhde tai jokin muu Yhtiön valitsema vaihtosuhde. Se ei myöskään välttämättä ole sama vaihtosuhde, jolla Jäsen maksaa huoneen hinnan yhteydessä maksettavista veloituksista.

 

2.8 Pisteiden siirtäminen tililtä toiselle.

2.8.a. Edellä kohdassa 1.6.c kuvattujen Pisteiden siirtoa koskevien ehtojen mukaisesti Jäsen voi siirtää enintään 100 000 Pistettä kalenterivuodessa toiselle Jäsentilille, kunhan molemmilla tileillä on hyvä maine ja ne ovat olleet avoinna vähintään kolmekymmentä (30) päivää, jos niillä on tehty hyväksyttäviä tapahtumia, tai yhdeksänkymmentä (90) päivää, jos hyväksyttäviä tapahtumia ei ole ollut (katso 2.8.b). Jäsen voi saada enintään 500 000 Pistettä kalenterivuodessa muilta Jäsentileiltä, kunhan tileillä on hyvä maine ja ne ovat olleet avoinna vähintään kolmekymmentä (30) päivää, jos niillä on tehty hyväksyttäviä tapahtumia, tai yhdeksänkymmentä (90) päivää, jos hyväksyttäviä tapahtumia ei ole ollut.

 

2.8.b. Uusi Jäsen voi saada siirrettyjä Pisteitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Jäseneksi rekisteröitymisestä, jos Tilillä on tehty Hyväksyttäviä majoittumisia tai muita hyväksyttäviä tapahtumia kohdan 1.6.d mukaisesti. Yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua liittymisestä uusi Jäsen on oikeutettu saamaan siirrettyjä Pisteitä riippumatta tilillä tehdyistä tapahtumista.

 

2.8.c. Tilinhaltijan on aloitettava Pisteiden siirtoon tarvittava valtuutus siirrettävien Pisteiden osalta käyttämällä Pisteiden siirtotyökalua. Siirtoon vaaditaan vähintään 1 000 pistettä. Siirtoa pyytävän tilinhaltijan on ilmoitettava Pisteiden vastaanottajan jäsennumero ja koko nimi Pisteiden siirtopyynnön yhteydessä. Sekä jäsennumeron että annetun nimen on vastattava Pisteiden vastaanottajan tilillä olevaa jäsennumeroa ja nimeä, jotta siirto voidaan suorittaa.

 

2.8.d. Kun siirtolupa on vastaanotettu ja käsitelty, luovuttaja luopuu kaikista oikeuksistaan siirrettyihin Pisteisiin ja niistä tulee vastaanottajan Pisteitä. Kanta-asiakasohjelma varaa oikeuden oman harkintansa mukaan estää tai peruuttaa ostotapahtumat, jos (i) Kanta-asiakasohjelmalla on perusteltu syy uskoa, että Pisteitä siirtävän Jäsenen henkilöllisyys ei vastaa Pisteiden siirron valtuuttavan henkilön henkilöllisyyttä, tai (ii) jos Kanta-asiakasohjelma epäilee, että Jäsenen Tilillä on tapahtunut vilpillistä toimintaa Pisteiden siirron yhteydessä.

 

2.8.e. Maileja ja Elite-yöpymissaldoa ei voi siirtää Jäsentililtä toiselle.

 

2.9 Pisteiden ostaminen.

Jäsenet voivat ostaa tai vastaanottaa toisen Jäsenen ostamia Pisteitä lahjana yhteensä enintään 100 000 Pistettä kalenterivuodessa, jos ne ostetaan Osta Pisteitä -kauppapaikan↗ tai Lahjapisteet-kauppapaikan↗ kautta. Jäsenet voivat ostaa enintään 100 000 Pistettä kalenterivuodessa, jos Pisteet ostetaan Points.com-ikkunasta Marriottin verkkosivustoilla, Marriottin mobiilisovelluksissa tai Asiakaspalvelukeskuksissa. Pisteitä voi ostaa hintaan 12,50 $ per 1 000 Pistettä. Hinnat vaihtelevat kampanja-aikoina. Jäsenellä on oltava hyvä maine, jotta hän voi ostaa ja/tai vastaanottaa Pisteitä. Uusi Jäsen voi ostaa Pisteitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä. Lisätietoja yksittäisten Jäsenten ehdoista, jotka koskevat Pisteiden siirtämistä toiselle Jäsenelle tai Pisteiden vastaanottamista toiselta Jäseneltä kalenterivuoden aikana, on kohdassa 2.8. Ostettuja Pisteitä ei huomioida Marriott Bonvoy Elite -jäsentason määrittämisessä. Pisteet kirjataan Jäsenen tilille seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluessa ostoksen suorittamisesta. Kun Pisteitä on ostettu, niitä ei voi palauttaa. Pisteiden ostaminen Marriottin yhteisbrändin luottokortilla tuottaa Pisteitä jokapäiväisenä ostoksena, kun se on mahdollista. Jos Jäsen haluaa ostaa Pisteitä Union Payn yhden logon luottokorteilla (joiden korttinumero alkaa numerolla 62), se onnistuu valitsemalla maksutavaksi Discoverin.

 

2.10 Ansaitseminen kumppaneiden kautta.

Kumppanin palvelussa ansaittuihin Pisteisiin sovelletaan Kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppanin sovellettavia ehtoja.

 

2.10.a. Mailit pisteiksi -mahdollisuus. Jäsen voi muuttaa Maileja Pisteiksi tiettyjen lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelman tai muun kumppanilentoyhtiön ohjelman kautta (kukin "Osallistuva lentoyhtiö") määritetyllä Mailit Pisteiksi -vaihtosuhteella, joka on kuvattu täällä ("Mailit Pisteiksi -mahdollisuus"). Mailit Pisteiksi -mahdollisuutta varten ei tarvitse erikseen rekisteröityä, mutta siihen voidaan aika ajoin soveltaa kelpoisuusehtoja Osallistuvan lentoyhtiön ja Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman mukaan. Jäsenen, joka pyytää Osallistuvan lentoyhtiön kautta ansaitsemiensa Mailien muuntamista Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman Pisteiksi, pitää kuulua sekä Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmaan että Osallistuvan lentoyhtiön ohjelmaan, jotta muunnos voidaan tehdä. Mailit Pisteiksi -mahdollisuutta käyttävän Jäsenen on varmistettava, että tilin haltijan nimi on sama sekä Osallistuvan lentoyhtiön tilillä että Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman tilillä, jotta Mailit Pisteiksi -muunnos voidaan tehdä ja Pisteet kohdistaa Tilille. Kun Mailit on muunnettu Pisteiksi, Pisteet siirretään automaattisesti jäsenen Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman tilille. Useimmissa tapauksissa Pisteet näkyvät Jäsenen Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman tilillä viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluttua. Kun Pisteet on tilattu Jäsenen Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman tilille, Mailien peruuttaminen, muuttaminen, palauttaminen ja/tai hyvitykset eivät ole mahdollisia. Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmalla ja Osallistuvilla lentoyhtiöillä on oikeus peruuttaa Mailit Pisteiksi -mahdollisuus tai muuttaa sen käytäntöjä, menettelytapoja, osallistumisolosuhteita, etuja, palkintoja ja erikoistarjouksia osittain tai kokonaisuudessaan milloin tahansa ilmoituksella tai ilman ilmoitusta. Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelma varaa oikeuden oman harkintansa mukaan estää tai peruuttaa muunnokset, jos (i) Kanta-asiakasohjelmalla on perusteltu syy uskoa, että Maileja Pisteiksi muuntavan Jäsenen henkilöllisyys ei vastaa Pisteiden vastaanottajan henkilöllisyyttä, tai (ii) jos Kanta-asiakasohjelma epäilee, että Jäsenen Tilillä on tapahtunut vilpillistä toimintaa Maileista Pisteiksi -muunnoksen yhteydessä. Lisätietoja Osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä on kyseisen Osallistuvan lentoyhtiön ehdoissa. Kunkin Osallistuvan lentoyhtiön ehdoissa määritellään, miten Osallistuvan lentoyhtiön ohjelmassa ansaittuja Maileja jaetaan. Mailit Pisteiksi -mahdollisuuteen sovelletaan kunkin Osallistuvan lentoyhtiön ehtoja.

 

2.10.b. Risteilyn lunastaminen Pisteillä. Jäsen voi ansaita Pisteitä, kun hän varaa risteilyn Yhtiön risteilykumppanin kautta. Lisätietoja Risteilyn lunastaminen Pisteillä -ohjelmasta löytyy täältä↗. Tämä kohta ei koske The Ritz-Carlton Yacht Collectionia (katso The Ritz-Carlton Yacht Collectionin osalta kohta 1.2.a).

 

2.10.c. Hertz. Jäsen voi ansaita Pisteitä ja saada erikoisalennuksia Hertziltä, jos niitä on saatavilla, kun varaus tehdään täältä↗. Hyväksytyt Elite ‑jäsenet voivat myös saada maksuttoman Hertz Gold Plus Rewards® ‑eliittitason.

 

2.10.d. The Cosmopolitanin Identity-ohjelma. Identity at The Cosmopolitan of Las Vegas -jäsenet voivat vaihtaa Identity-pisteitä Kanta-asiakasohjelman pisteiksi Identity-ohjelman ehtojen mukaisesti↗. Jäseniä pyydetään soittamaan Identity Membership & Rewards -ohjelman palvelunumeroon (877) 551-7779 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

 

2.10.e. Vacations by Marriott. Kolmannen osapuolen matkakumppani hallinnoi Vacations by Marriott -ohjelmaa Kanta-asiakasohjelman puolesta. Pisteitä ja Elite-yöpymissaldoa ansaitaan Kanta-asiakasohjelman sääntöjen mukaisesti. Jäsenet eivät voi käyttää Pisteitä tai Maileja Vacations by Marriott -pakettien ostamiseen. Jäseniin sovelletaan Kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä Vacations by Marriott -ohjelman ehtoja. Lisätietoja on osoitteessa www.vacationsbymarriott.com↗.

 

2.10.f. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™. Jäsen voi ansaita Pisteitä, kun hän ilmoittautuu Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ -ohjelmaan ja ruokailee osallistuvissa ravintoloissa. Jäseniin sovelletaan Eat Around Town by Marriott Bonvoy -ohjelman ehtoja ja Kanta-asiakasohjelman sääntöjä. Lisätietoja ohjelmasta on osoitteessa eataroundtown.marriott.com↗.

 

2.10.g.Marriott Bonvoy Boutiques™.Jäsen voi ansaita 10 000 Pistettä ostamalla patjan miltä tahansa Marriott Internationalin viideltätoista (15) verkkokauppasivustolta (Shop EDITION↗, The Ritz-Carlton Shops↗, The Luxury Collection Store↗, St. Regis Boutique↗, W Hotels The Store↗, Curated by JW↗, Shop Marriott↗, Sheraton Store↗, Westin Store↗, Shop Le Meridien↗, Collect Renaissance↗, Gaylord Hotels Store↗, Shop Courtyard↗, Shop Four Points↗, Fairfield Store↗).Pisteitä myönnetään ostavalle jäsenelle noin 3–5 viikon kuluttua patjan toimituksen hyväksymisestä.Jäseniä koskevat Marriottin verkkomyyntisivustoilta ostetun patjan ehdot ja kanta-asiakasohjelman säännöt.Lisätietoja on saatavilla Marriottin verkkokaupan verkkosivustoilla.

 

2.10.h.Marriott Uber -kanta-asiakasohjelma.Osallistuakseen Marriott Uber -kanta-asiakasohjelmaan Jäsenten on yhdistettävä Jäsentilinsä yhdysvaltalaiseen puhelinnumeroon liitettyyn Uber-tiliinsä.Kun Jäsenet ovat yhdistäneet tilinsä, he voivat ansaita Pisteitä Hyväksyttävistä maksutapahtumista."Hyväksyttävä maksutapahtuma" tarkoittaa (i) Uber XL-, Uber Black-, Uber-SUV- tai Uber Comfort -kyytiä; (ii) Uber Eatsin kautta tehtyä ravintolatilausta, jonka arvo on vähintään 40 Yhdysvaltain dollaria ennen sovellettavien kampanjoiden tai alennusten laskemista (pois lukien verot, maksut ja juomarahat), tai (iii) Uber Eatsin kautta tehtyä ruokatilausta, jonka arvo on vähintään 40 Yhdysvaltain dollaria ennen sovellettavien kampanjoiden tai alennusten laskemista (pois lukien verot, maksut ja juomarahat), kun tällainen maksutapahtuma on tehty Yhdysvalloissa.Hyväksyttävistä maksutapahtumista ansaitut Pisteet perustuvat tapahtuman arvoon Yhdysvaltain dollareissa ennen kampanjoita ja alennuksia pois lukien verot, käsittelymaksut ja juomarahat.

 

Kun Jäsenet ovat yhdistäneet Jäsentilinsä Uber-tiliinsä, he saavat kaikista Hyväksyttävistä maksutapahtumista (soveltuvin osin): (i) 3 Pistettä jokaisesta Uber XL-, Uber Black-, Uber SUV- ja Uber Comfort -kyytiin käytetystä dollarista ennen kampanjoita ja alennuksia, pois lukien verot, maksut ja juomarahat, (ii) 6 Pistettä jokaisesta Marriott International -hotelleihin (pois lukien Homes & Villas by Marriott Bonvoy) toimitettuihin ja Uber Eatsin kautta tehtyihin ravintola- ja ruokatilauksiin käytetystä dollarista ennen kampanjoita ja alennuksia, pois lukien verot, maksut ja juomarahat, ja (iii) 2 Pistettä jokaisesta muihin Uber Eatsin kautta tehtyihin ravintola- ja ruokatilauksiin, mukaan lukien noutotilauksiin, käytetystä dollarista ennen kampanjoita ja alennuksia, pois lukien verot, maksut ja juomarahat.

 

Jäseniin sovelletaan Uberin ja Uber Eatsin ehtoja sekä Ohjelman sääntöjä. Uber ja Yhtiö pidättävät oikeuden muuttaa Jäsenten mahdollisesti ansaitsemien Pisteiden määrää ja toimintoja, joista he voivat ansaita Pisteitä. Uber tai Yhtiö voi myös poistaa tilien linkityksen Marriott Uber -kanta-asiakasohjelman lopettamisen tai keskeyttämisen, petosepäilyn tai kelpoisuuden muutoksen seurauksena. Uber ja Yhtiö pidättävät oikeuden peruuttaa, kumota ja/tai muuttaa ansaittuja Pisteitä, jos (i) Uber ja/tai Yhtiö epäilevät, että Hyväksyttyyn maksutapahtumaan on liittynyt vilpillistä toimintaa, tai (ii) hyvitys on annettu Hyväksytyn maksutapahtuman yhteydessä. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.uber.com/marriottbonvoy↗.

 

2.10.i. Rakuten-pisteet Pisteiksi. Jäsen voi muuntaa Rakuten-kanta-asiakasohjelman ("Rakuten Points -ohjelma") pisteitä ("Rakuten-pisteet") Pisteiksi vaihtosuhteella kolme Rakuten-pistettä yhdeksi Pisteeksi täällä↗. Jäsenten on muunnettava vähintään 3 000 Rakuten-pistettä Pisteiksi tapahtumaa kohden. Jäsenten, jotka haluavat muuntaa Rakuten-pisteitä Pisteiksi, on oltava sekä Kanta-asiakasohjelman että Rakuten Points -ohjelman jäseniä. Jäsenten on ilmoitettava Kanta-asiakasohjelman tilinumeronsa, kun he pyytävät Rakuten-pisteiden muuntamista Pisteiksi. Jäsenet voivat pyytää Rakuten-pisteiden siirtämistä Rakuten Points -ohjelman tililtään vain omalla tililleen Kanta-asiakasohjelmassa, eivätkä he saa siirtää Rakuten-pisteitä toisen henkilön tilille Kanta-asiakasohjelmassa.Marriott Bonvoy pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan estää tai peruuttaa tapahtumat, jos (i) Marriott Bonvoylla on syytä uskoa, että Rakuten-pisteitä Pisteiksi muuntavan Jäsenen henkilöllisyys ei vastaa Pisteitä vastaanottavan henkilön henkilöllisyyttä, tai (ii) jos Marriott Bonvoy epäilee, että Rakuten-pisteitä Pisteiksi muuntavan Jäsenen tilillä on tapahtunut vilpillistä toimintaa. Kun Rakuten-pisteet on vaihdettu Pisteiksi, Pisteet lähetetään automaattisesti Jäsenen tilille Kanta-asiakasohjelmassa. Useimmissa tapauksissa Pisteet toimitetaan Jäsenen tilille Kanta-asiakasohjelmassa kahden (2) viikon kuluessa. Kun Pisteet on tilattu Kanta-asiakasohjelman tilille, Rakuten-pisteiden muuttaminen, uudelleenmyöntäminen, uudelleenhyvittäminen tai hyvitäminen ei ole sallittua. Rakuten Points -ohjelman ehdot koskevat Rakuten-pisteiden käyttöä. Kanta-asiakasohjelma ja Rakuten Points -ohjelma pidättävät oikeuden peruuttaa Rakuten-pisteitä Pisteiksi muuttamista tarjoavan ohjelman käytännöt, menettelytavat, osallistumisolosuhteet, edut, palkinnot ja erikoistarjoukset tai muuttaa niitä osittain tai kokonaisuudessaan milloin tahansa ilmoituksella tai ilman ilmoitusta. Lisätietoja Rakuten Points -ohjelmaan liittymisestä on Rakuten Points -ohjelman verkkosivustolla↗ (japaniksi) ja ehdoissa↗. Kaikki Rakuten Points -ohjelman ehdot↗ ovat voimassa.

 

3. PISTEIDEN LUNASTAMINEN

 

3.1 Palkintojen lunastaminen yleisesti.

 

Jäsen voi lunastaa Pisteet tai Maksuttoman yöpymisen palkinnot kokonaan tai osittain (katso kohta 3.3.c) ja saada näin erilaisia tuotteita (kukin "Palkintolunastus"), mukaan lukien rajoituksetta Majoittumisia Osallistuvien majoituspaikkojen vierashuoneissa, Moments-elämyksiä, lentoja sekä muita palveluita ja tuotteita. Tällä hetkellä saatavilla olevat Palkintolunastusvaihtoehdot on lueteltu kokonaisuudessaan Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla kohdassa "KÄYTÄ PISTEITÄ/PALKINTOJA."

 

3.1.a. Jäsen ei voi vaihtaa tai lunastaa Pisteitä ja Palkintolunastuksia käteiseksi, palkinnoiksi tai saldoksi.

 

3.1.b. Siirron tuloksena tai luottokorttien käytöstä saatuja Pisteitä ei välttämättä voi lunastaa tiettyihin Palkintolunastuksiin.

 

3.1.c. Ellei toisin mainita, Palkintolunastukset ovat voimassa vain sillä Jäsenellä, jonka Tilillä Palkintolunastus käsiteltiin, eikä niitä voi siirtää.

 

3.1.d. Palkintolunastukset, joiden uskotaan olevan kaupattuja, myytyjä, vaihdettuja tai vilpillisesti myönnettyjä tai jotka on myönnetty muulle kuin oikeutetulle Jäsenelle, mitätöidään, eikä niitä hyväksytä.

 

3.2 Palkintolunastusmajoittumiset Osallistuvissa majoituspaikoissa.

 

Jollei toisin mainita, Jäsen voi käyttää Palkintolunastuksen Majoittumiseen standard-tason huoneessa tai Premium-tason huoneessa (vakiosängyssä) Osallistuvassa majoituspaikassa ("Palkintolunastusmajoittuminen"). Palkintolunastusmajoittumisten yleiset ehdot sekä myös Palkintolunastusmajoittumisten tyypit on kuvattu alla kohdassa 3.3. Palkintolunastusmajoittumisten käytäntöjä, esimerkiksi Homes & Villas by Marriott Bonvoy -kohteissa (kuten on kuvattu kohdassa 8.2).

 

3.2.a. Saatavuuden mukaan. Mahdollisuus käyttää Palkintolunastusta Majoittumiseen Osallistuvassa majoituspaikassa on tarjolla saatavuuden mukaan varaushetkellä, ja varaus pitää tehdä Marriottin kanavien kautta, kuten kohdassa 1.2.b on kuvattu.

 

3.2.b. Palkinnon lunastusvaraus. Kun Palkintolunastusmajoittuminen varataan, vaadittavat Pisteet ja/tai sovellettavat Maksuttoman yöpymisen palkinnot vähennetään ja Palkintolunastus liitetään automaattisesti varaukseen, kunhan Jäsenen Pisteet riittävät koko majoittumiseen ja/tai hänellä on riittävästi Maksuttoman yöpymisen palkintoja, kuten on kuvattu ohjelmasääntöjen kohdassa 3.3.c(soveltuvin osin).Mikäli vaadittuja Pisteitä ja/tai Maksuttoman yöpymisen palkintoja ei vähennetä varausprosessin aikana eikä Palkintolunastusta liitetä varaukseen, Jäsenen tulee ottaa yhteyttä Jäsentukeen varauksen korjaamiseksi.Jäsenen vastuulla on varmistaa, että hänellä on riittävästi Pisteitä ja/tai Maksuttomia yöpymispalkintoja kattamaan koko Palkintolunastusmajoittuminen.Jos Jäsenellä ei ole riittävästi Pisteitä ja/tai Maksuttomia yöpymispalkintoja kattamaan koko Palkintolunastusmajoittuminen, varaus voidaan peruuttaa tai muuttaa parhaaseen saatavilla olevaan maksettuun hintaan.Palkintolunastusmajoittumiset ovat voimassa vain henkilökohtaisilla matkoilla, eivätkä ne koske ryhmämatkoja, pakettimatkoja, kokouksia tai muita erityishintoja ja/tai pakettiohjelmia.

 

3.2.c. Lahjoitettujen palkintojen lunastusyöpymiset (kolmannen osapuolen siirrot). Palkintojen lunastusyöpymiset ovat voimassa vain sen Jäsenen käyttöön, jonka Tililtä Palkinnon lunastusyöpyminen on käsitelty, eivätkä ne ole siirrettävissä, paitsi alla kuvatulla tavalla.Jäsenillä on mahdollisuus siirtää Pisteitä toisen Jäsenen Tilille kohdassa 2.8 kuvatulla tavalla.

 

i. Jäsen voi pyytää Palkintolunastusmajoittumisen myöntämistä toiselle henkilölle, jos Jäsen ei ole paikalla majoittumisen aikana (erikseen "Lahjoitettu Palkintolunastusmajoittuminen" ja yhdessä "Lahjoitetut Palkintolunastusmajoittumiset"), vain varatessaan Palkintolunastusmajoittumisen Jäsentuen kautta. Kaikki kohdassa 3.3 luetellut Palkintolunastusmajoittumisen tyypit voi lahjoittaa toiselle henkilölle lukuun ottamatta Maksuttoman yöpymisen palkintoja.

 

ii. Jäsen voi varata yhdellä Jäsentilillä enintään viisi (5) Lahjoitettua Palkintolunastusmajoittumista yhden kalenterivuoden aikana.

 

iii. Lahjoitetun Palkintolunastusmajoittumisen varauksen yhteydessä Jäsenen pitää ilmoittaa Jäsentuelle Jäsennumeronsa ja nimensä sekä sen henkilön nimi, joka majoittuu Osallistuvaan majoituspaikkaan (vastaanottaja). Sekä nimet että Jäsenen Jäsennumero pitää ilmoittaa Jäsentuelle Lahjoitetun Palkintolunastusmajoittumisen varauksen yhteydessä. Jos Jäsen varaa Palkintolunastusmajoittumisen ensin, hänen on otettava yhteyttä Jäsentukeen vastaanottajan nimen lisäämiseksi. Hän ei voi ottaa yhteyttä Osallistuvaan majoituspaikkaan vastaanottajan nimen lisäämiseksi.

 

iv. Jos Jäsenen pitää tehdä muutos jo varattuun Lahjoitettuun Palkintolunastusmajoittumiseen, hänen on otettava yhteyttä Jäsentukeen. Päivämäärän muutokset riippuvat saatavuudesta, ja Jäsen on vastuussa Pisteiden tai käteisvarojen muutoksista soveltuvin osin. 

 

v. Lahjoitetuissa Palkintolunastusmajoittumisissa Jäsen ja vastaanottaja eivät kumpikaan ansaitse Pisteitä tai Maileja, Elite-yöpymissaldoa, Hyväksyttäviä yöpymisiä tai Hyväksyttäviä majoittumisia. Lisäksi Lahjoitetun Palkintolunastusmajoittumisen vastaanottaja ei saa siirrettynä mitään Jäsentiliin liittyviä Elite-etuja.

 

vi. Sisäänkirjautumisen yhteydessä Lahjoitetun Palkintolunastusmajoittumisen vastaanottajan on näytettävä voimassa oleva henkilötodistus ja tehtävä luottokortilla tai käteisellä vakuusmaksu Osallistuvalle majoituspaikalle kattamaan välilliset maksut.

 

3.2.d. Takuu- ja peruutusehdot. Osallistuvan majoituspaikan tavalliset takuu- ja peruutuskäytännöt koskevat myös varattuja Palkintolunastusmajoittumisia, mukaan lukien rajoituksetta kaikki vaatimukset majoittumisen vähimmäiskestosta, luottokortin takuuvaatimukset ja myöhäisen peruutuksen, varauksen käyttämättä jättämisen tai varhaisen huoneen luovutuksen maksut.

 

Pistehyvitystä voidaan myöntää majoittumisesta, jonka kesto on Palkintolunastuksen päivien määrää lyhyempi. Jäsenen on kuitenkin ilmoitettava Osallistuvan majoituspaikan vastaanottoon etukäteen varhaisen huoneen luovutuksen ajankohta saadakseen Pisteitä hyvityksenä Jäsentililleen.

 

Jos Jäsen ei peruuta taattua Palkintolunastusmajoittumisen varausta sallitun peruutusjakson sisällä, Osallistuva majoituspaikka veloittaa sovellettavan peruutusmaksun luottokortilta, jonka tiedot Jäsen ilmoitti varauksen yhteydessä, ja lunastetut Pisteet palautetaan Jäsentilille.

 

3.2.e. Vaadittujen Pisteiden määrä. Palkintolunastukseen tarvittavien Pisteiden määrä yötä kohden vaihtelee Osallistuvan majoituspaikan, Osallistuvassa majoituspaikassa saatavilla olevien huonetyyppien ja oleskelun pituuden mukaan, ja se voi vaihdella myös vuodenajan mukaan. Tietoja yötä kohden vaaditusta pistemäärästä päivitetään jatkuvasti, ja se voi muuttua milloin tahansa. Jos Jäsen tekee muutoksia Palkintolunastusmajoittumiseen, Jäsen on vastuussa vaadittavista pistemuutoksista.

 

3.2.f. Palkintolunastusmajoittumiseen sisältyvät ja siitä pois suljetut asiat. Palkintolunastusmajoittuminen sisältää huoneen kustannukset (vakiosängyllä) Osallistuvassa majoituspaikassa, huoneveron, palvelumaksun sekä ylimääräisen vieraan maksut (lukuun ottamatta ehdot täyttäviä all-inclusive-majoituspaikkoja). Kaikki muut maksut, mukaan lukien lisämaksut, lomakohdemaksut ja The Ritz-Carlton Club -tason maksut, rollaway-maksut ja muut maksut, ovat Jäsenen vastuulla, eivätkä ne sisälly Palkintolunastusmajoittumiseen.

 

All-inclusive-majoituspaikoissa (kuvattu kohdassa 2.1.b) Palkintolunastusmajoittuminen kattaa all-inclusive-pakettihinnan, johon sisältyy esimerkiksi standard-tason huone (vakiosängyllä), huonevero, palvelumaksu, lomakohdemaksu sekä standardinmukaiset ruoka- ja juomapalvelut enintään kahdelle hengelle. Kolmannesta, neljännestä tai useammasta huoneessa yöpyvästä henkilöstä veloitetaan ylimääräiset lisähenkilömaksut, jotka eivät sisälly palkinnonlunastukseen maksutapana. Nämä maksut sekä kaikki muut kiinteistön maksut ovat Kanta-asiakasohjelman Jäsenen vastuulla, eivätkä ne sisälly Palkintolunastusmajoittumiseen. Kanta-asiakasohjelman Jäsenten pitää ilmoittaa All-inclusive-lomakohteelle tai Yhtiön nimittämälle all-inclusive-lomakohteelle sinne tehtyyn varaukseen liittyvä oikea vierasmäärä. Tähän sisältyvät tiedot muista vieraista ensimmäisen ja toisen vieraan lisäksi sekä varaukseen sisältyvien lasten iät. Yhtiö pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa Jäsenen varauksesta maksamaa huoneen hintaa huomioiden varaukseen sisältyvien vieraiden määrän, myös lapset.

 

3.2.g. Huonetoivomuksia ei voida taata. Palkintolunastusmajoittumisessa voi pyytää tietynlaista sänkyä tai tupakoitsijoiden tai tupakoimattomien huoneita tai muita toivomuksia, mutta niitä ei taata.

 

3.2.h. Ei Pisteitä tai Maileja. Jäsenet eivät saa Pisteitä tai Maileja Palkintolunastusmajoittumisen osuudesta majoittumisessa.

 

3.2.i. Elite-yöpymissaldo. Palkintolunastusmajoittuminen Osallistuvassa majoituspaikassa luetaan Hyväksyttäväksi majoittumiseksi ja siten Jäsen saa Elite-yöpymissaldoa, joka huomioidaan Elite-jäsentason tai Elinikäisen Elite-jäsentason määrittämisessä. Palkintolunastusta käyttävä jäsen saa Elite-yöpymissaldoa vain vierashuoneesta, jossa Jäsen itse majoittuu, ei muista vierashuoneista.

 

3.2.j. Useita huoneita. Jäsen voi lunastaa Pisteitä tai käyttää Maksuttoman yöpymisen palkintoja vain enintään yhdeksään (9) huoneeseen, jos huoneet on varattu Jäsenen nimellä ja Jäsen itse majoittuu samassa Osallistuvassa majoituspaikassa samoina päivinä. Näin tehdessään Jäsen sitoutuu tekemään oikeutetut Palkintolunastusmajoittumisen varaukset vilpittömästi vain Jäsenen itsensä ja hänen kutsumiensa vieraiden käyttöön eikä mihinkään muihin tarkoituksiin mukaan lukien rajoituksetta uudelleenmyyntiin, luvattomasti kohdistamiseen, julkaisemiseen kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai spekulatiivisten, väärien tai vilpillisten varausten esittämiseen tai mihinkään varauksiin, joilla ennakoidaan kysyntää. Yhtiö pidättää oikeuden peruuttaa kaikki varaukset, joiden se katsoo rikkovan Ohjelmasääntöjä.

 

3.2.k. Osallistuvan majoituspaikan poistuminen ohjelmasta. Jos Osallistuva majoituspaikka poistuu Kanta-asiakasohjelmasta mistä tahansa syystä sen jälkeen, kun Jäsen on varannut Palkintolunastusmajoittumisen mutta ennen Jäsenen majoittumista, Yhtiö pyrkii kohtuullisissa määrin siihen, että tällainen entinen Osallistuva majoituspaikka kunnioittaa varausta tai auttaa järjestämään vastaavanlaisen majoituksen lähialueelta. Yhtiö ei voi kuitenkaan taata, että Palkintoja, tason korotuksia tai Jäsenen muita Kanta-asiakasohjelmassa ansaitsemia etuja kunnioitettaisiin.

 

3.2.l. Omistajuuden kautta hankitut pisteet. Jos Pisteitä on hankittu lomaosakkeen omistajuuden kautta Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club-, Westin Vacation Club- tai The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale -kohteissa, niitä ei saa käyttää Palkintolunastusmajoittumisen varausta koskeviin pyyntöihin Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club-, Westin Vacation Club- tai The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale -kohteissa, ellei toisin sallita.

 

3.2.m. Palkinnonlunastusyöpymiset Yhdysvaltojen ulkopuolella. Palkinnonlunastusyöpymisiin Yhdysvaltojen ulkopuolella sovelletaan kaikkia vaadittuja viranomaisten hyväksyntiä, rajoituksia ja voimassa olevia hotelleihin liittymättömiä veroja. Palkinnot eivät sisällä Yhdysvaltain liittovaltion tarkastusmaksuja tai muita maksuja, kuluja, lisämaksuja, hotelleihin liittymättömiä veroja tai muita kustannuksia tai kuluja, joita ulkomaiset viranomaiset saattavat määrätä kansainvälisistä matkoista. Jäsenet ovat vastuussa näistä viranomaisten määräämistä veroista, maksuista ja muista kuluista.

 

3.2.n. Rajoitetut poissuljetut päivät. Yhtiöllä on "Rajoitettujen poissuljettujen päivien" käytäntö, jonka mukaan ja alla esitetyt rajoitukset ja poikkeukset huomioiden Osallistuvissa majoituspaikoissa on joka päivä standard-tason huoneita saatavilla Palkintolunastuksia varten. Edellä kuvatut rajoitukset ja poikkeukset:

 

i. Osallistuvat majoituspaikat voivat rajoittaa lunastettavissa olevien standard-tason huoneiden määrää rajoitetulle määrälle päiviä.

 

ii. Seuraavissa Osallistuvissa hotelliketjuissa voi ansaita vain Pisteitä tai Maileja, eivätkä ne tue Pisteiden lunastamista: Marriott Executive Apartments®.

 

iii. Seuraavat Osallistuvat majoituspaikat tai Osallistuvat hotelliketjut eivät ole mukana tai kaikilta osin mukana Rajoitettujen poissuljettujen päivien käytännössä tällä hetkellä:
 

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, Arizona, Yhdysvallat
 • Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club – kaikki kohteet
 • Vistana Residence Network – kaikki kohteet
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rooma, Italia
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Havaiji
 • Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Havaiji
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italia
 • Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italia
 • Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italia
 • Homes & Villas by Marriott Bonvoy
 • North Island, a Luxury Collection Resort, Seychellit

 

3.3 Palkintolunastusmajoituksen tyypit.

 

3.3.a. Standard-tason lunastuspalkinto. Jäsenet voivat lunastaa Pisteensä "Standard-tason lunastuspalkinnoksi", joka kattaa standard-tason vierashuoneen täyden hinnan yhdeksi tai useammaksi yöksi Osallistuvassa majoituspaikassa kohdassa 3.2.e kuvatulla tavalla. Palkintolunastuksiin saatavilla olevat standard-tason huoneet vaihtelevat Osallistuvien majoituspaikkojen ja Osallistuvien hotelliketjujen mukaan. Premium-huoneiden Palkintolunastukset voivat olla saatavilla korkeammalla pistehinnalla kohdassa 3.3.e. kuvatulla tavalla.

 

3.3.b. PointSavers™-palkinto. "PointSavers-palkinto" tarjoaa säästöjä Pisteistä Palkintolunastukseen liittyvästä majoittumisesta standard-tason vierashuoneessa tai premium-tason huoneessa Osallistuvassa majoituspaikassa, ja niitä on saatavilla rajoitettuina aikoina. Jäsenet voivat lunastaa Pisteensä PointSavers-palkinnoiksi Osallistuvissa majoituspaikoissa, kun niitä on saatavilla. Osallistuvat majoituspaikat voivat oman harkintansa mukaan päättää PointSavers-palkintoihin osallistumisesta ja niiden saatavuudesta.

 

3.3.c. Maksuttoman yöpymisen palkinto. "Maksuttoman yöpymisen palkinto" myönnetään Kanta-asiakasohjelman edun, kampanjan tai kumppaniohjelman kautta. Jokaisella Maksuttoman yöpymisen palkinnolla on tietty arvo Pisteissä, joka voi koskea yhtä (1) yöpymistä standard-tason huoneessa Osallistuvassa majoituspaikassa, joka tarjoaa pyydetylle majoittumispäivälle standard-tason Lunastuspalkintohintaa tai PointSavers-palkintohintaa, joka on vähemmän tai sama kuin Maksuttoman yöpymisen palkinnon arvo. Maksuttoman yöpymisen palkinnon voi käyttää vain Jäsen, joka on sen saanut, eikä sitä voi siirtää. Useamman kuin yhden (1) Maksuttoman yöpymisen palkinnon voi käyttää usean yön Majoittumiseen sekä Majoittumiseen useissa huoneissa, kunhan Jäsen majoittuu itse johonkin huoneeseen ja huone on varattu Jäsenen nimellä (katso kohta 3.2.j.). Maksuttoman yöpymisen palkintoja ovat esimerkiksi 75 yön vuotuisen edun Maksuttoman yöpymisen palkintovaihtoehto (katso kohta 4.3.d) sekä tiettyjen Marriott Internationalin yhteisbrändättyjen luottokorttien kautta annetut Maksuttoman yöpymisen palkinnot (katso kohta 6).

 

i. Jos Jäsen käyttää Maksuttoman yöpymisen palkinnon yöpymiseen ja Maksuttoman yöpymisen palkinnon arvo on standard-tason vierashuoneessa majoittumista suurempi, Palkinnon lunastushinnasta tai PointSavers-palkinnon hinnasta ei makseta tai hyvitetä erotusta Pisteinä. Kun Maksuttoman yöpymisen palkinto käytetään yöpymisen varaamiseen, Jäsenet voivat lunastaa tai ostaa enintään 15 000 Pistettä kasvattaakseen Maksuttoman yöpymisen palkinnon arvoa.

 

ii. Maksuttoman yöpymisen palkinnot voi käyttää listattuun vanhenemispäivään asti. Kelpoisuusaikaa ei voi pidentää tai laajentaa eikä Palkintoja voi tallettaa uudelleen Jäsentilille Pisteiksi tai myöhemmin käytettäväksi.

 

iii. Muita Maksuttoman yöpymisen palkintojen käyttöön liittyviä rajoituksia ovat esimerkiksi seuraavat: (1) Palkinnot ovat käytettävissä vain standard-tason huoneisiin, eivätkä ne koske premium-tason huoneita, (2) Palkintojen arvoa ei voi yhdistää rahaan tai muihin Palkintolunastustyyppeihin, (3) Palkinnot eivät oikeuta majoittumiseen Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjouksella (katso kohta 3.3.d), ja (4) niitä ei voi käyttää Homes & Villas by Marriott Bonvoyssa ja The Ritz-Carlton Yacht Collectionissa.        

 

3.3.d. Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjous Jos Jäsen lunastaa Pisteet viiden peräkkäisen yön Palkintolunastusmajoitukseen käyttämällä Standard-tason lunastuspalkintoa tai PointSavers-palkintoa yhdessä varauksessa (eli yhden varausnumeron alla), hän saa koko varauksen lunastamalla Pisteitä viiden yön sijasta neljälle yölle ("Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjous"). Maksuttoman yöpymisen tarjous koskee kyseisen Palkintolunastusmajoituksen yötä, jonka Pistelunastushinta on alhaisin. Jos useammalla kuin yhdellä yöllä on sama alhaisin Pistelunastushinta, Maksuttoman yöpymisen tarjous koskee ensimmäistä yötä, jolla on kyseinen hinta. Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjousta ei voi käyttää majoittumisessa, joka koostuu useista, peräkkäisten öiden varauksista. Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjousta ei voi myöskään käyttää sen jälkeen, kun Jäsen on kirjautunut sisään hotelliin. Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjouksen käyttämättömästä osasta ei myönnetä hyvityksiä Pisteinä tai Maksuttoman yöpymisen saldona. Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjouksen voi käyttää vain standard-tason huoneeseen, eikä se koske premium-tason huoneita. Edellä olevan kohdan 3.2.e. mukaisesti jos Jäsen tekee muutoksen Palkintolunastusmajoittumiseen, hän on vastuussa vaadittavia Pisteitä koskevista muutoksista. Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjous ei koske Palkintolunastusmajoittumisia, joihin on käytetty Maksuttoman yöpymisen palkintoja, Tason korotuksen palkintoja, Käteinen + pisteet -tarjouksia tai Sviittiyöpymispalkintoja.

 

3.3.e. Tason korotuksen palkinnot. Kun Jäsen käyttää Pisteitä Palkintolunastusmajoittumiseen, hänen on ehkä lunastettava lisäpisteitä korottaakseen huoneen tason Premium-tason huoneeksi. Tätä "Tason korotuksen palkintoa" voi käyttää vain lunastettaessa Pisteillä yhden tai useamman yön täysihintaista majoittumista Osallistuvan majoituspaikan Premium-tason huoneessa. "Premium-tason huoneet" ovat huoneita, joiden koko, näköala, palvelut ja/tai muut ominaisuudet on korotettu korkeammalle tasolle, ja niihin voi sisältyä sviittejä.

 

      i. Tason korotuksen palkintoja on kahdenlaisia:

 

(A). Pistekorotuspalkinnot. "Pistekorotuspalkinto" myönnetään, kun Pisteillä lunastetaan korotus Premium-tason huoneeksi Palkintolunastusmajoittumisessa, ja tämä mahdollisuus on tarjolla saatavuuden mukaan Osallistuvassa majoituspaikassa.

 

(B). Maksulliset korotuspalkinnot . Valituissa Osallistuvissa majoituspaikoissa Jäsenet voivat maksaa korotuksen Premium-tason huoneeksi Palkintolunastusmajoittumisessa yökohtaiseen hintaan. "Maksullisen korotuspalkinnon" hinta vaihtelee Osallistuvan majoituspaikan mukaan, ja se veloitetaan huoneesta kertyneestä maksusta Jäsenen majoittumisen aikana. Lisäpisteitä ei tarvita Maksullisissa korotuspalkinnoissa. Jäsenet eivät ansaitse Pisteitä tai Maileja Maksullisista korotuspalkinnoista. Käteisosuutta ei myöskään huomioida Ambassador Elite -tason vuotuisen Kulutusvaatimuksen (määritellään jäljempänä) täyttymiseen (katso kohta 4.3.e). Jäsenet ovat vastuussa kaikista sovellettavista veroista ja palvelumaksuista, jotka liittyvät Maksullisiin korotuspalkintoihin.

 

ii. Tason korotuksen palkintojen vaatimukset voivat vaihdella Osallistuvan majoituspaikan, huonetyypin ja sesongin mukaan. Osallistuvat majoituspaikat voivat harkintansa mukaan tarjota Premium-tason huoneita, joihin vaaditaan Tason korotuksen palkinto, esim. meri- tai lahtinäkymän tai muun erityisen näkymän tarjoavat huoneet. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club ja Westin Vacation Club -kohteet sekä The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale edellyttävät Tason korotuksen palkintoja kaikissa muissa huonetyypeissä paitsi studioissa. Jotkin Premium-tason huoneiksi korotukset on maksettava paikallisessa valuutassa, eikä niitä ole ostettavissa Pisteillä. Tarkista huoneen kuvauksesta valuuttavaatimukset ja muut lunastusvaatimukset, kun varaat Palkintolunastusmajoittumisen verkosta. Tietoja Tason korotuksen palkintoon vaadittavista käteisestä tai Pisteistä päivitetään jatkuvasti, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Edellä olevan kohdan 3.2.e. mukaisesti jos Jäsen tekee muutoksen Palkintolunastusmajoittumiseen, hän on vastuussa vaadittavaa käteis- tai pistesummaa koskevista muutoksista. Tason korotuksen palkintoja ei tarjota All-inclusive-lomakohteissa eikä Design-hotelleissa.

 

3.3.f. Käteinen + pisteet -palkinnot. "Käteinen + pisteet -palkinnoilla" Jäsenet voivat yhdistellä käteistä ja Pisteitä maksaessaan yhdestä tai useammasta yöstä standard-tason huoneessa Osallistuvassa majoituspaikassa, jos tätä mahdollisuutta tarjotaan. Osallistuva majoituspaikka voi oman harkintansa mukaan päättää Käteinen + pisteet -palkintoihin osallistumisesta. Käteinen + pisteet -palkinnoissa vaadittujen rahojen ja Pisteiden tietoja päivitetään jatkuvasti, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Edellä olevan kohdan 3.2.e. mukaisesti jos Jäsen tekee muutoksen Palkintolunastusmajoittumiseen, hän on vastuussa vaadittavaa käteis- tai pistesummaa koskevista muutoksista. Jäsenet eivät ansaitse Pisteitä tai Maileja Käteinen + pisteet -palkinnon rahaosuudesta. Käteisosuutta ei myöskään huomioida Ambassador Elite -tason vuotuisen Kulutusvaatimuksen (määritellään jäljempänä) täyttymiseen (katso kohta 4.3.e). Jäsenet ovat vastuussa kaikista sovellettavista veroista ja palvelumaksuista, jotka liittyvät Käteinen + pisteet -palkinnon rahaosuuteen. Majoitu 5 yötä, maksa 4 -tarjous ei koske Käteinen + pisteet -palkintoja. Käteinen + pisteet -palkinnon rakennetta voidaan muuttaa, palkinto voidaan perua tai palkintoa voidaan rajoittaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta Kanta-asiakasohjelman omalla päätöksellä. Homes & Villas by Marriott Bonvoyssa käteisellä tai Pisteillä tehdyt maksut ovat eri asia kuin Käteinen + pisteet -palkinnot, ja niihin sovelletaan kohdan 8.2. mukaisia Ohjelmasääntöjä.

 

 

3.4 Pikalunastukset Osallistuvissa majoituspaikoissa.

 

Jäsenet voivat majoittumisensa aikana käyttää Pisteitä "Pikalunastuspalkintoon", jota voi käyttää saldona maksettaessa huoneesta luovutuksen yhteydessä. Pikalunastuspalkinto pitää tilata osallistuvasta majoituspaikasta sen majoittumisen aikana, jona se myönnetään. Sitä ei voi myöskään varata etukäteen. Kun Jäsen pyytää Pikalunastuspalkintoa, jolla on tietty arvo Yhdysvaltain dollareissa tai määritelty enimmäisarvo, vastaava pistemäärä vähennetään Kanta-asiakasohjelman Jäsentililtä. Näet luettelon Pikalunastuspalkinnoista, joilla voi saada tietyn Yhdysvaltain dollareissa määritellyn arvon, Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolta kohdasta "KÄYTÄ PISTEITÄ/PALKINTOJA".

 

3.4.a. Pikalunastuspalkintoa voi pyytää vain Kanta-asiakasohjelman Jäsen, jolla on hyvä maine. Pikalunastuspalkinnon lunastamiseksi tarvitaan todisteeksi kelpoisuudesta voimassa oleva Jäsennumero.

 

3.4.b. Pikalunastuspalkinnot ovat voimassa vain, kun niitä käytetään Jäsenen huonelaskusta veloitettaviin kuluihin. Näitä ovat esimerkiksi huonemaksut, ruoka ja juoma, golf, kylpyläpalvelut ja oheiskulut. Pikalunastuspalkintoja ei voi lunastaa rahaksi tai lahjakorteiksi. Pikalunastuspalkinnot ovat voimassa vain yksittäisillä matkoilla, eivätkä ne koske ryhmämatkoja, pakettimatkoja tai kokouksia, jotka kolmas osapuoli on veloittanut ja/tai maksanut. Pikalunastuspalkintojen saldoja voi käyttää vain Jäsen, eikä niitä saa antaa lahjaksi. Jos lunastuksen yhteydessä niin pyydetään, Pikalunastuspalkinnoilla saattaa kuitenkin pystyä maksamaan kolmannen osapuolen huonemaksusta veloitettavia kuluja, jos huone on varattu Kanta-asiakasohjelmassa Jäsenen Jäsennumerolla.

 

3.4.c. Pikalunastuspalkintoa pyytävällä Jäsenellä on oltava tilauksen tekohetkellä Jäsentilillään pyydetyn Pikalunastuspalkinnon ostamiseen tarvittava määrä Pisteitä.. Kun Jäsenen tilille kertyneet Pisteet on lunastettu Pikalunastuspalkinnon maksamista varten, Pisteitä ei voi palauttaa Jäsentilille. Kaikki Pikalunastuspalkintoon kuuluvat osat, joita ei ole käytetty Jäsenen huonelaskusta veloitettavien kulujen maksamiseen, poistuvat käytöstä. Jos Pikalunastuspalkintoa varten pyydetty summa on suurempi kuin huoneen laskusta veloitettavat kustannukset, Jäsenelle ei makseta erotusta rahana.

 

3.4.d. Lunastettuja Pikalunastuspalkintoja ei voi palauttaa, vaihtaa, korvata tai siirtää rahaksi tai saldoksi.

 

3.4.e. Kaikki Osallistuvat majoituspaikat eivät tarjoa Pikalunastuspalkintoja. Seuraavissa Osallistuvissa hotelliketjuissa ei ole saatavilla Pikalunastuspalkintoja: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, City Express, Atlantis, Paradise Island, ja The Cosmopolitan of Las Vegas. Pikalunastuspalkintoja ei myöskään tarjota joissain Osallistuvissa majoituspaikoissa. Kysy suoraan Osallistuvalta majoituspaikalta, onko Pikalunastuspalkintoja tarjolla.

 

 

3.5 Palkintojen lunastus Osallistuvissa majoituspaikoissa ilman yöpymistä.

Jäsenet voivat lunastaa Pisteensä tietyissä Osallistuvissa myyntipisteissä, jotka sijaitsevat tietyissä Osallistuvissa majoituspaikoissa, jotka on lueteltu osoitteessa https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi. Osallistuminen edellyttää sitä, että Jäsenillä on Marriott Bonvoy -mobiilisovellus. Lunastaakseen Pisteitä jostakin Osallistuvasta myyntipisteestä Jäsenten on esitettävä kelvollinen kuvallinen henkilöllisyystodistus, jossa näkyvä nimi on sama kuin heidän Jäsentilillään oleva nimi. Pisteiden lunastukseen oikeutetut maksut vaihtelevat Osallistuvan myyntipisteen mukaan. Vaadittujen pisteiden määrä vaihtelee maksamatta olevan laskun kokonaismäärän mukaan (pois lukien kulut, jotka eivät ole lunastettavissa). Maksamatta olevan laskun kokonaissumma on lunastettava täysin Pisteillä (pois lukien kulut, jotka eivät ole lunastuskelpoisia). Laskua ei voi yhdistää muihin maksutapoihin. Laskuun sisältyvien lunastusmaksujen osittaisia lunastuksia ei hyväksytä. Jäsenillä on oltava tilillään koko määrä Pisteitä, joita lunastushetkellä vaaditaan, koska ne vähennetään välittömästi tililtä. Kun Pisteet on lunastettu, tapahtumaa ei voi peruuttaa. Tietyt maksut voidaan myös sulkea pois lunastuksesta Yhtiön tai Osallistuvan myyntipisteen harkinnan mukaan.

 

 

3.6 Lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmat ja muut Kumppanien kanta-asiakasohjelmat.

 

3.6.a. Jäsenet voivat lunastaa Pisteitä osallistuvien lentoyhtiöiden kanta-asiakasohjelmissa ja muissa lentoyhtiöihin liittyvien kumppanien kanta-asiakasohjelmissa muuntamalla Pisteitä Maileiksi suhteella, joka on ilmoitettu täällä. Jotta Pisteiden muuntamisesta lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaan tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelmaan voidaan myöntää mahdollisesti siitä tarjottava bonus, Marriott Bonvoy -pisteet pitää siirtää yhdellä siirrolla bonussaavutuksessa mainittu raja huomioiden.

 

3.6.b. Jos Jäsen haluaa siirtää Marriott Bonvoy -Kanta-asiakasohjelman Pisteitä osallistuvan lentoyhtiökumppanin Maileiksi, hänen pitää olla sekä Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman että kyseisen osallistuvan lentoyhtiön ja/tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelman jäsen. Muuten muunnosta ei voida tehdä. Useimmat lentoyhtiökumppanien kanta-asiakasohjelmat edellyttävät, että Jäsenen Marriott Bonvoy -tililtä siirrettävät Pisteet siirretään lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman tilille, jolla on sama jäsennimi. Toisin sanoen Pisteet voi muuntaa Maileiksi vain, jos jäsenellä on sekä Marriott Bonvoyn Jäsentilillä että lentoyhtiön kanta-asiakastilillä sama nimi. Katso kunkin lentoyhtiökumppanin kanta-asiakasohjelman verkkosivuilta ja/tai ehdoista, millaisia nimen vastaavuusvaatimuksia on asetettu Pisteiden muuntamiselle Maileiksi. Lisätietoja lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaan ja/tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä saat kyseisen lentoyhtiön tai kanta-asiakasohjelman verkkosivuilta ja ehdoista. Marriott Bonvoy pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan estää tai peruuttaa maksutapahtumat, jos (i) Marriott Bonvoylla on syytä uskoa, että Pisteitä Maileiksi muuntavan Jäsenen henkilöllisyys ei vastaa lentoyhtiön palvelussa Maileja vastaanottavan henkilön henkilöllisyyttä, mitä varten tarvitaan tarkat nimitiedot tai (ii) jos Marriott Bonvoy epäilee, että Pisteitä Maileiksi muuntavan Jäsenen tilillä on tapahtunut vilpillistä toimintaa.

 

3.6.c. Kun Pisteet on muunnettu Maileiksi osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmassa tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelmassa, Mailit siirretään automaattisesti Jäsenen kanta-asiakastilille lentoyhtiön tai lentoyhtiön kumppanin palvelussa. Useimmissa tapauksissa Mailit tallennetaan tilille yhden (1) viikon kuluessa.

 

3.6.d. Kun Maileja on tilattu Jäsenen lentoyhtiön tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelman tililtä, Pisteiden muutoksia, uudelleen myöntämisiä ja/tai uudelleen hyvityksiä ei sallita.

 

3.6.e. Lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelman ehdot ovat voimassa, kun Maileja lunastetaan ja jaetaan Kanta-asiakasohjelman kautta.

 

3.6.f. Lentoyhtiön kanta-asiakasohjelma tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelma pidättää oikeuden muuttaa ohjelmaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tällaiset muutokset voivat vaikuttaa Jäsenen mahdollisuuteen käyttää kertyneitä Maileja. Lentoyhtiön kanta-asiakasohjelma tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelma ei ole vastuussa Kanta-asiakasohjelmaan osallistuvien muiden kolmansien osapuolten tarjoamista tuotteista tai palveluista. Kaikki Jäsenen käyttämän lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman tai lentoyhtiön kumppanin kanta-asiakasohjelman ehdot ovat voimassa.

 

3.7 Muut Palkintolunastusvaihtoehdot.

 

3.7.a. Moments. Jäsenet voivat käyttää Pisteitä elämyksiä ja tapahtumia koskeviin lunastuksiin tai tarjouksiin Marriott Bonvoy Moments -ohjelmassa ("Moments-ohjelma" tai "Moments") Moments-verkkohuutokauppasivuston kautta: marriottbonvoy.com/moments↗. Moments-ohjelman ehtoihin voi tutustua ohjelman verkkosivustolla.


3.7.b. Marriott Bonvoy Boutiques. Jäsen voi lunastaa Pisteillään kauppatavaraa brändin eri verkkokauppojen kautta. Marriott Bonvoy Points -tilauksia saa lähettää vain osoitteisiin, jotka sijaitsevat 48 vierekkäisessä osavaltiossa Yhdysvalloissa. Lunastettuihin Pisteisiin sovelletaan Kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä verkkokauppojen ehtoja ja käytäntöjä. Lisätietoja Marriott Bonvoy Boutiquesista löytyy täältä↗. 

 

3.7.c. Pisteiden lahjoittaminen. Jäsen voi lunastaa Pisteensä lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyskohteisiin. Kun Pisteet on lahjoitettu, niitä ei voi saada takaisin eikä lahjoitusta perua. Yhdysvaltain verovirasto ("IRS") ei pidä tällaista Pisteiden lahjoittamista hyväntekeväisyyslahjoituksena, joten tällaiset lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia Yhdysvaltain verosääntöjen ja -määräysten mukaan. Jäsen voi valita lahjoituksen kohteeksi hyväntekeväisyysjärjestön osoitteessa www.giving.marriott.com↗. Hyväntekeväisyyslahjoitusten yhteydessä lunastettuihin Pisteisiin sovelletaan Ohjelmasääntöjä sekä lahjoituksia käsittelevän kumppanin sovellettavia ehtoja.

 

3.7.d. Marriott-lahjakortit. Jäsenet voivat lunastaa Pisteitään Marriott-lahjakortteina ("Lahjakortit"), joilla voi maksaa majoittumisesta sekä kustannuksista osallistuvissa kaupoissa, kylpylöissä, golf-keskuksissa, ruoka- ja juomapaikoissa ja kokouspalveluissa. Lahjakortit ovat voimassa Ehdot täyttävissä hotelliketjuissa, jotka on kerrottu Lahjakorttien käyttöehdoissa, jotka ovat luettavissa Lahjakorttien verkkosivustolta↗  ("Lahjakorttisivusto"). Lahjakortteja ei voi käyttää etumaksun tai ennakko-ostoksen maksamiseen eikä varauksen turvaamiseen tai vahvistamiseen. Lahjakortteihin sovelletaan Lahjakorttisivustolla olevia lisäehtoja.

 

3.7.e. Tuotteet ja jälleenmyyjien lahjakortit. Jäsen voi lunastaa Pisteillään tuotteita tai jälleenmyyjien lahjakortteja kumppaneilta, jotka ovat mukana Kanta-asiakasohjelmassa. Tämä koskee rajoituksetta esimerkiksi yrityksiä, jotka on listattu Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla kohdassa "KÄYTÄ PISTEITÄ/PALKINTOJA." Tuotteet tai jälleenmyyjän lahjakortit voi myöntää Yhtiö tai kolmannen osapuolen tarjoaja, ja niiden myöntäjä on selvästi nimetty. Kolmannen osapuolen myöntämiin lahjakortteihin sovelletaan niiden myöntäjän / osalllistuvan kaupan lisäehtoja, jotka on mainittu lahjakortin yhteydessä. Tuotteiden tai jälleenmyyjän lahjakorttien hyväksyntä on yksinomaan osallistuvien kauppiaiden vastuulla. Näiden kumppaneiden palveluissa lunastetut Pisteet ovat Kanta-asiakasohjelman sääntöjen ja muiden kumppanilla mahdollisesti voimassa olevien ehtojen alaisia. Kanta-asiakasohjelma, Yhtiö, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja muut osallistuvat kaupat eivät ole vastuussa kadonneiden, varastettujen tai vahingoittuneiden lahjakorttien korvaamisesta. Joistakin tuotteista ja jälleenmyyjien lahjakorteista veloitetaan lisämaksu toimituksesta ja käsittelystä. Lahjakortteihin ei sisälly juomarahaa. Lahjakortin toimittamiseen menee yleensä viidestä seitsemään (5–7) arkipäivää.

 

3.7.f. Lennot ja autonvuokraukset. Jäsen voi lunastaa Pisteillään lentolippuja tai autonvuokrauksia Kanta-asiakasohjelman Air + Car ‑kumppanilta. Lisätietoja Air + Car -ohjelmasta saat täältä↗. Kumppanin palvelussa lunastettuihin Pisteisiin sovelletaan Kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppanin sovellettavia ehtoja.

 

3.7.g. Risteilyt Pisteillä. Jäsen voi lunastaa Pisteensä risteilysertifikaatiksi, jota voi käyttää risteilyvarauksen ostamiseen. Lisätietoja Risteilyt pisteillä -ohjelmasta saat täältä↗. Kumppanin palvelussa lunastettuihin Pisteisiin sovelletaan Kanta-asiakasohjelman sääntöjä sekä kumppanin sovellettavia ehtoja. Tämä osio ei ole voimassa The Ritz-Carlton Yacht Collectionissa (katso The Ritz-Carlton Yacht Collectionia koskeva osa kohdasta 1.2.a).

 

3.7.h. Rakuten-pisteet. Jäsen voi lunastaa Pisteitä Rakuten Points -kanta-asiakasohjelman ("Rakuten Points -ohjelma") kautta ansaittaviksi Rakuten-pisteiksi ("Rakuten-pisteet") vaihtosuhteella kolme (3) Pistettä yhdeksi (1) Rakuten-pisteeksi. Tämän lunastuksen voi tehdä vain tällä verkkosivustolla. Kun Pisteitä lunastetaan Rakuten-pisteiksi, vaihtotapahtuman pitää koskea vähintään 3 000:a Pistettä. Yhden päivän aikana Rakuten-pisteiksi voi lunastaa enintään 240 000 Pistettä. Marriott Bonvoyn Pisteiden muunnosta Rakuten-pisteiksi pyytävän Jäsenen pitää olla jäsenenä sekä Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmassa että Rakuten Points -ohjelmassa. Kun Jäsen pyytää Marriott Bonvoyn Pisteiden muuntamista Rakuten-pisteiksi, hänen on ilmoitettava Rakuten Points -ohjelman tilinumeronsa ja Marriott Bonvoy -Jäsennumeronsa. Jäsen voi pyytää Marriott Bonvoy -Tilillään olevien Pisteiden siirtämistä vain omalle Rakuten Points -ohjelman tililleen, eikä hän voi siirtää Pisteitä kenenkään toisen henkilön Rakuten Points -ohjelman tilille. Lisätietoja Rakuten Points -ohjelman tilinumerosta on Rakuten-verkkosivustolla↗ (japanin kielellä). Lisätietoja Rakuten Points -ohjelmaan liittymisestä on Rakuten Points -ohjelman verkkosivustolla↗ (japanin kielellä) sekä ehdoissa↗. Marriott Bonvoy pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan estää tai peruuttaa tapahtumat, jos (i) Marriott Bonvoylla on syytä uskoa, että Pisteitä Rakuten-pisteiksi muuntavan Jäsenen henkilöllisyys ei vastaa Rakuten-pisteitä vastaanottavan henkilön henkilöllisyyttä, tai (ii) jos Marriott Bonvoy epäilee, että Pisteitä Rakuten-pisteiksi muuntavan Jäsenen tilillä on tapahtunut vilpillistä toimintaa. Kun Pisteet on lunastettu Rakuten-pisteiksi, Rakuten-pisteet siirretään automaattisesti Jäsenen Rakuten Points -ohjelman tilille. Useimmissa tapauksissa Rakuten-pisteiden kirjaaminen Jäsenen tilille Rakuten Points -ohjelmassa kestää enintään kaksi (2) viikkoa. Kun Rakuten-pisteet on tilattu Rakuten Points -ohjelman tilille, muutoksia, uudelleen myöntämisiä ja/tai Pisteiden uudelleenhyvityksiä ei sallita. Rakuten-pisteiden jakeluun ja lunastamiseen sovelletaan Rakuten Points -ohjelman ehtoja. Kanta-asiakasohjelma ja Rakuten Points -ohjelma pidättävät oikeuden peruuttaa Pisteitä Rakuten-pisteiksi muuttamista tarjoavan ohjelman käytännöt, menettelytavat, osallistumisolosuhteet, edut, palkinnot ja erikoistarjoukset tai muuttaa niitä osittain tai kokonaisuudessaan milloin tahansa ilmoituksella tai ilman ilmoitusta. Kaikki Rakuten Points -ohjelman ehdotovat voimassa.

 

 

4. ELITE-JÄSENYYS

 

4.1 Yleistä Elite-jäsenyydestä

 

4.1.a. Elite-jäsenyys on Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelman eksklusiivinen etu. Kaikki ohjelmasäännöt koskevat Elite-jäsenyyttä. Kanta-asiakasohjelmalla on oikeus lopettaa Elite-tunnustusohjelma ("Elite-ohjelma" tai "Elite-jäsenyysohjelma") milloin tahansa ilmoittamalla siitä etukäteen Jäsenille kohdan 1.7.d mukaisesti. Kanta-asiakasohjelmalla on oikeus muuttaa, rajoittaa, muokata tai peruuttaa Elite-ohjelman Ohjelmasääntöjä milloin tahansa joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta kohdan 1.7.c mukaisesti. Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevat Osallistuvat majoituspaikat voivat tarjota näissä Ohjelmasäännöissä määritellyille Elite-jäseneduille vaihtoehtoisia palveluja ja etuja paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaan.

 

4.1.b. Kohdan 1.7.a mukaan Yhtiö pidättää oikeuden kumota, peruuttaa tai keskeyttää Jäsenen osallistumisen Elite-jäsenyyteen (myös Elinikäiseen Elite-jäsenyyteen), minkä tahansa Kanta-asiakasohjelman Jäsenpalkinnon ja/tai osin tai kokonaisuudessaan lunastamattomat Pisteet tai Mailit tai ryhtyä muihin toimiin oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja ilman kirjallista ilmoitusta, jos Yhtiö uskoo, että Jäsen on (a) rikkonut mitä tahansa Ohjelmasääntöjen kohtaa, (b) jättänyt maksamatta Yhtiölle tai Osallistuvalle majoituspaikalle erääntyneet maksunsa tai muut kulut tai mitä tahansa omistajuuteen liittyviä kuluja Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club-, Westin Vacation Club- tai The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale -kohteista, (c) toiminut sovellettavien lakien, säädösten tai asetusten vastaisesti, (d) toiminut Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmassa millä tahansa rikkomuksellisella tavalla liittyen esimerkiksi mutta rajoituksetta Pisteiden tai Mailien saldoon, Palkintojen käyttöön tai Jäsenetuihin tai (e) toiminut loukkaavasti, vilpillisesti, sopimattomasti tai vihamielisesti Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmaan, Osallistuvaan majoituspaikkaan, niiden vieraisiin tai työntekijöihin tai Yhtiöön tai sen työntekijöihin liittyen. Mikään näissä Ohjelmasäännöissä ei rajoita Yhtiön oikeutta käyttää mahdollisia laillisia oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan.

 

4.1.c. Elite-jäsenyyden edut koskevat Hyväksyttävään hintaan (kohdan 2.1.e mukaisesti) tehtyjä majoittumisia ja koskevat vain Jäseniä sekä ainoastaan yhtä huonetta, jossa Elite-jäsen majoittuu. Vain yksi Jäsen huoneessa voi ansaita Pisteitä tai Maileja tai Elite-yöpymissaldoa tai saada etuja kohdassa 2.1.d(iv) kuvatulla tavalla. Elite-jäsenet saavat yhden tai useamman peräkkäisen yön Majoittumisesta yhden, jäsentasoa vastaavan etukokoelman kohdassa 2.1.d kuvatulla tavalla. Lahja myönnetään silloinkin, kun Osallistuvaan majoituspaikkaan sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen välissä on alle 24 tuntia. Jotta Elite-jäsen voi saada Elite-edut majoittumisensa aikana, Elite-jäsenen on ilmoitettava Kanta-asiakasohjelman Jäsennumeronsa varausta tehdessään.

 

Elite-jäsenet saavat Elite-jäsenetuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat: bonuspisteet, etuoikeus myöhäiseen huoneen luovutukseen ja huoneen tason korotukset. Edut vaihtelevat Elite-jäsenyystason mukaan. Lisätietoja on kohdassa 4.3.

 

i. Elite-jäsenetuja ei myönnetä Kanta-asiakasohjelmassa, jos lait ne kieltävät, ja myöntämisessä voi olla eroja Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

 

ii. Paikallinen käytäntö voi olla Osallistuvissa majoittumispaikoissa etusijalla Kanta-asiakasohjelman standardeihin nähden, ja kaikilla alueilla ei välttämättä ole saatavilla kaikkia Elite-jäsenetuja.

 

iii. Kohdan 8.3 mukaan ainoa Elite-jäsenetu, joka myönnetään Homes & Villas by Marriott Bonvoy -majoittumisista on Elite-tervetuliaispisteet, kuten on kuvattu kohdissa 4.3.b(ii) ja 4.3.c(iii).

 

4.1.d. Elite-tasolle yltäneet Jäsenet ("Elite-jäsenet") saavat taattuna korvauksena valittuja Elite-etuja, jos nämä edut eivät ole saatavilla Elite-jäsenen majoittumisen yhteydessä ("Elite-etutakuu"). Globaalin pandemian vuoksi osallistuvat hotellit voivat tarjota eduksi lounge- tai ruoka ja juoma -vaihtoehdon paikallisten ohjeiden tai hotellin toimintaan kohdistuvien COVID-19-vaikutusten takia.

 

i. Suurin Elite-etutakuuna maksettava rahallinen korvaus Yhdysvalloissa on 200 $, vaikka Elite-jäsen ei saisi useampaa kuin yhtä taattua etua. Suurin Elite-etutakuuna Elite-jäsenelle maksettava korvaus Yhdysvaltojen ulkopuolella tehdystä majoittumisesta on 200 $:a vastaava summa paikallisessa valuutassa, vaikka Elite-jäsen ei saisi useampaa kuin yhtä taattua etua.

 

ii. Jos Elite-jäsen on mielestään oikeutettu korvaukseen mihin tahansa Elite-etutakuun osaan liittyen, hänen on pyydettävä korvauksen maksua ollessaan vielä vieraana Osallistuvassa majoituspaikassa ja ennen huoneen luovutusta. Jos tällaista maksua ei pyydetä ennen huoneen luovuttamista, oikeus tällaisen korvauksen saamiseen loppuu kokonaisuudessaan.

 

iii. Elite-etutakuun ehtojen täyttäminen edellyttää, että varauksen yhteydessä ilmoitetaan Elite-jäsenen Jäsennumero, Elite-jäsentaso sekä vuodetyypin toivomus. Jos varaus on tehty Hyväksyttävään hintaan kokousjärjestäjän, matkatoimiston, tukkuliikkeen tai muun hyväksytyn kolmannen osapuolen tarjoajan kautta, nämä tiedot on ilmoitettava, jotta Elite-etutakuun ehdot voivat täyttyä.

 

iv. Elite-jäsenen seurassa Osallistuvassa majoituspaikassa majoittuvat vieraat eivät ole oikeutettuja Elite-etutakuuseen.

 

v. Elite-etutakuu koskee kaikkia Hyväksyttäviä majoittumisia, esimerkiksi Palkintolunastusmajoittumisia.

 

vi. Jos Elite-jäsen ei saa Elite-etutakuuta tai Korkeinta varaustakuuta (katso kohdasta 4.3.a tiedot Korkeimmasta varaustakuusta) Venäjällä tai jossain muussa maassa, johon liittyy valuuttarajoituksia, tai maassa, jossa laki kieltää korvauksen maksamisen Jäsenelle rahapalkkiona, korvaus maksetaan Pisteinä.

 

vii. Seuraavat Osallistuvat hotelliketjut eivät tue Elite-etutakuuta eivätkä Korkeinta varaustakuuta: Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

4.2 Elite-jäsenyysvaatimukset

 

4.2.a. Vain Elite-jäsenen henkilökohtaisesti Hyväksyttävään majoittumiseen käyttämät ja häneltä laskutetut yöpymiset huomioidaan Elite-jäsenen Elite-jäsensaavutuksen täyttymisessä ja uusimisessa.

 

i. Kohdan 2.1.a mukaisesti yksi Elite-yöpymissaldo myönnetään Elite-jäsenhuoneesta kutakin Hyväksyttävää yöpymistä kohti.

 

ii. Protea Hotels-, City Express ja Four Points Express -hotelleissa Jäsenille myönnetään yksi (1) Elite-yöpymissaldo jokaisen Hyväksytyn yöpymisen jokaista kahta (2) Hyväksyttyä yötä kohden.

 

iii. Marriott Executive Apartments -kohteissa Jäsenille myönnetään yksi (1) Elite-yöpymissaldo jokaisen Hyväksytyn yöpymisen jokaista kolmea (3) Hyväksyttyä yötä kohden. Elite-etuja ei ole saatavilla Marriott Executive Apartments -kohteissa.

 

iv. Jäsenet, jotka järjestävät Hyväksyttäviä tapahtumia Osallistuvissa majoituspaikoissa, saavat yhden (1) Elite-yöpymissaldon jokaista kahtakymmentä (20) varattua ja toteutunutta huonemajoittumista kohti. Enimmäismäärä Elite-yöpymissaldoja on kaksikymmentä (20) sopimusta kohti.

 

v. Elite-jäsenyyden voi ansaita eri kumppaniohjelmien kautta, ja siihen sovelletaan kumppaniohjelman ehtoja sekä Kanta-asiakasohjelman sääntöjä.

 

vi. The Ritz-Carlton Club -kohteissa omistajaetunsa mukaisesti majoittuvat Jäsenet saavat Elite-yöpymissaldoa kohdan 1.2.a mukaisesti.

 

4.2.b. Elite-jäsenyyden saavuttamiseksi tai uusimiseksi on ansaittava seuraava määrä Elite-yöpymispisteitä ("Vähimmäisvaatimus") (i) yöpymällä Osallistuvissa majoituspaikoissa tai (ii) Marriott Bonvoy -tapahtumissa minkä tahansa vuoden tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana:

 

i. Marriott Bonvoy – Silver Elite: 10–24 Hyväksyttävää yöpymistä

 

ii. Marriott Bonvoy – Gold Elite: 25–49 Hyväksyttävää yöpymistä

 

iii. Marriott Bonvoy – Platinum Elite: 50–74 Hyväksyttävää yöpymistä

 

iv. Marriott Bonvoy – Titanium Elite: 75 Hyväksyttävää yöpymistä tai enemmän

 

v. Marriott Bonvoy – Ambassador Elite: vähintään 100 ehdot täyttävää yötä ja vähintään 23 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) vuosittaisina ehdot täyttävinä kuluina perustuen ehdot täyttäviin veloituksiin, jotka on ansaittu vain toteutuneista yöpymisistä Kampanja-aikana (määritelty jäljempänä), mikä ei sisällä ehdot täyttäviä veloituksia, jotka on tehty etukäteen Kampanja-aikaa seuraavien vuosien yöpymisistä, kuten ennakkoon maksetuista yöpymisistä ("Vuosittaiset ehdot täyttävät kulut"). Ellei toisin mainita, vuosittaiseen ehdot täyttävään kulutukseen ei sovelleta muuntyyppisiä veloituksia – mukaan lukien rajoituksetta majoituspaikassa tehdyt veloitukset, jotka on ansaittu ilman yöpymistä, Marriott Bonvoy -tapahtumat, yhteisbrändätyt luottokorttikulut, Marriott-lahjakorttiostokset ja kaikki muut ostot ja/tai veloitukset, jotka ovat syntyneet Yrityksen ja sen kumppaneiden kautta. 

 

4.2.c. Palkintolunastusmajoittumiset lasketaan Elite-yöpymissaldoon.

 

4.2.d. Hyväksyttäviä maksuja ilman henkilökohtaista majoittumista ei lueta Elite-yöpymissaldoksi Elite-jäsenyydessä.

 

4.2.e. Elinikäisen Elite-jäsenyyden ansaitseminen

 

i. Saadakseen Elinikäisen Elite-jäsenyyden Jäsenen pitää täyttää jäljempänä kuvatut Elinikäisen Elite-jäsenyyden ehdot (4.2.f) osallistuessaan Kanta-asiakasohjelmaan. "Oikeutettu jäsenyysvuosi" on kalenterivuosi, jonka aikana Jäsen yltää Elite-jäsentasolle (Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite tai Ambassador Elite) täyttämällä Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- tai Ambassador Elite -vähimmäisvaatimukset. Edellä kuvattu kalenterivuosi, jonka aikana Jäsen yltää Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- tai Ambassador Elite -tasolle lasketaan Oikeutetuksi jäsenyysvuodeksi kaikkien sellaisten tulevien vuosien lisäksi, jolloin Jäsen säilyttää Elite-jäsentasonsa mukaiset edut. Jos Jäsen esimerkiksi täyttää Gold Elite -vähimmäisvaatimukset Oikeutettuna jäsenyysvuonna 2023 ansaitsemalla kaksikymmentäviisi (25) Hyväksyttävää yöpymistä ja yltää Gold Elite -jäsentasolle loppuvuodeksi 2023 ja koko vuodeksi 2024, sekä vuodet 2023 että 2024 lasketaan Oikeutetuiksi jäsenyysvuosiksi.

 

ii. Yhtiö päättää oman harkintansa mukaan, onko Jäsen täyttänyt Elinikäisen Elite-jäsenyyden saavuttamiseen vaadittavat edellytykset. Kun Jäsen on saavuttanut kohdassa 4.2.b kuvatun Elinikäisen Elite-jäsenyyden, hänen ei tarvitse täyttää Elite-jäsentasonsa vähimmäisvaatimuksia minään seuraavana Oikeutettuna jäsenyysvuotena säilyttääkseen Elite-jäsentasonsa, ellei Elite-jäsentiliä ole peruttu.

 

iii. Elinikäinen Elite-jäsenyys tarjoaa vain Jäsenelle Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite- tai Titanium Elite -jäsentason ja suojan Pisteiden menettämiseltä, vaikka Elinikäinen Elite-jäsenyys ei olisi aktiivinen. Se ei estä Yhtiötä keskeyttämästä Elinikäistä Elite-jäsenyyttä tai peruuttamasta Jäsenen tiliä. Elinikäiset Elite-jäsenet saavat Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite- tai Titanium Elite -jäsenedut, jotka voivat muuttua aika ajoin, kuten kohdassa 4.1. on kuvattu.

 

4.2.f. Elinikäisen Elite-jäsenyyden ehdot. Jäsenet voivat ansaita Elinikäisen Elite-jäsenyyden täyttämällä seuraavat ehdot:

 

i. Elinikäisen Elite-jäsenyyden ehdot Kanta-asiakasohjelmassa:

 

• Elinikäinen Silver Elite -jäsenyys: 250 Hyväksyttävää yöpymistä + 5 vuotta Silver Elite -tasolla tai korkeammalla

 

• Elinikäinen Gold Elite -jäsenyys: 400 Hyväksyttävää yöpymistä + 7 vuotta Gold Elite -tasolla tai korkeammalla

 

• Elinikäinen Platinum Elite -jäsenyys: 600 Hyväksyttävää yöpymistä + 10 vuotta Platinum Elite -tasolla tai korkeammalla

 

ii. Elinikäisen Titanium Elite -tason myöntäminen (aiemmin Vanhan ohjelman elinikäisen Elite-jäsenyyden ehtojen kautta) päättyi 31. joulukuuta 2018.

 

4.3 Elite-jäsenedut Osallistuvissa hotelliketjuissa

 

4.3.a. Marriott Bonvoy Silver Elite -jäsenedut. Silver Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

 

i. 10 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyystason mukaan, ja ne lasketaan majoittumisen aikana ansaittujen perustason Pisteiden perusteella. Etu on saatavilla Elite-jäsenille kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta kohdassa 1.2.a mainittuja poikkeuksia.

 

ii. Etusija myöhäiseen huoneen luovutukseen. Saatavuuden mukaan. Soita vastaanottoon huoneen luovutuspäivän aamuna ja ilmoita aiotusta luovutusajasta. Saatavilla kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta seuraavia: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ja Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Korkein varaustakuu. Kanta-asiakasohjelman Jäsennumero ja voimassa olevan luottokortin numero tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä, jotta tätä etua voidaan tarjota. Jos Osallistuva majoituspaikka ei pysty toteuttamaan varausta, se maksaa majoittumisen lähellä sijaitsevassa verrattavissa olevassa paikassa Elite-jäsenelle kyseiseksi yöksi ja tarjoaa Jäsenelle korvauksen epämukavuudesta. Osallistuvan majoituspaikan pitää olla avoinna ja toiminnassa, jotta Korkeimman varaustakuun mukainen etu tai korvaus voidaan myöntää. The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve ja St. Regis Hotels tarjoavat Korkeinta varaustakuuta vain Titanium Elite- ja Ambassador Elite -jäsenille. Korkein varaustakuu on saatavilla seuraavissa hotelliketjuissa: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites ja Element. Korkeinta varaustakuuta ei ole saatavilla seuraavissa hotelliketjuissa: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club tai The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Kohdan 4.1.c mukaisesti jos Elite-jäsenellä on vahvistettu varaus mutta hänet siirretään saapumisen yhteydessä majoituspaikasta toiseen paikkaan, Osallistuva majoituspaikka maksaa Korkeimman takuun korvauksen kyseisestä päivästä Ohjelmasääntöjen mukaisesti. Jos Elite-jäsen saa Korkeimman varaustakuun korvauksen, hän ei ole oikeutettu saamaan muita Elite-etutakuun korvauksia.

 

 

KORKEIN VARAUSTAKUU

 

Osallistuvat hotelliketjut

 

Vieraalle maksettava korvaus*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio ja Gaylord Hotels 200 $ ja 90 000 Pistettä kaikille Elite-jäsenille
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 100 $ kaikille Elite-jäsenille lukuun ottamatta Platinum Elite-, Titanium Elite- ja Ambassador Elite -jäseniä, jotka saavat 100 $ ja 90 000 Pistettä
City Express ja Four Points Express 50 $ kaikille Elite-jäsenille lukuun ottamatta Platinum Elite-, Titanium Elite- ja Ambassador Elite -jäseniä, jotka saavat 50 $ ja 45 000 Pistettä
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis 200 $ ja 140 000 Pistettä Titanium Elite- ja Ambassador Elite -jäsenille

* Yhdysvaltojen ulkopuoliset Osallistuvat majoituspaikat maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.

 

iv. 10 %n alennus lahjamyymälän tuotteista. Vaatteet, lahjat ja matkamuistot, painatukset ja logot, korut ja tarvikkeet sekä kasvo- ja vartalonhoitotuotteet. Lahjamyymälän alennuksia on tarjolla laajennetusti osallistuvissa Marriottin ylläpitämissä lahjamyymälöissä. Osallistuvia hotelliketjuja ovat esimerkiksi St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels ja Moxy Hotels. The Ritz-Carlton- ja EDITION-hotelleissa on kymmenen prosentin (10 %) alennus vain merkkituotteista, lukuun ottamatta sekalaisia tuotteita, jotka on ostettu kiinteistön lahjamyymälöistä. Alennuksen saamiseksi on esitettävä Jäsentilin kortti (fyysinen kortti tai mobiilikortti).

 

Lahjamyymäläalennuksia ei tarjota seuraavissa hotelliketjuissa: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Apartments by Marriott Bonvoy, Design Hotels™ ja Ritz-Carlton Reserve.

 

4.3.b. Marriott Bonvoy Gold Elite -jäsenedut. Silver Elite -jäsenten saamien etujen lisäksi Gold Elite -jäsenet ja sitä korkeamman tason Jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

 

i. 25 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyystason mukaan, ja ne lasketaan majoittumisen aikana ansaittujen perustason Pisteiden perusteella. Etu on saatavilla Elite-jäsenille kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta kohdassa 1.2.a mainittuja poikkeuksia.

 

ii. Elite-tervetuliaislahjapisteet (vaihtelevat Osallistuvan hotelliketjun mukaan). Gold Elite -jäsenet saavat yhdet Elite-tervetuliaislahjapisteet yhden tai useamman peräkkäisen yön Majoittumisesta kohdassa 2.1.d kuvatulla tavalla. Lahja myönnetään silloinkin, kun Osallistuvaan majoituspaikkaan sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen välissä on alle 24 tuntia. Jos Jäsen on valinnut asetuksissaan ansaintavaihtoehdoksi Mailit, siirto Elite-tervetuliaispisteistä Maileiksi on aloitettava kohdassa 2.3 kuvatulla tavalla. City Express ei tarjoa Elite-tervetuliaispisteitä.

 

 

ELITE-TERVETULIAISLAHJAPISTEET GOLD ELITE -JÄSENILLE

 

 

Osallistuvat brändit

 

Elite-tervetuliaislahja
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels ja Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 500 Pistettä majoittumista kohti
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites ja Element 250 Pistettä Majoittumista kohti

 

iii. 14.00 Myöhäinen uloskirjautuminen . Tämä etu perustuu saatavuuteen. Jäsenen on soitettava vastaanottoon huoneen luovutuspäivän aamuna ja pyydettävä myöhäistä huoneen luovutusta klo 14.00. Etu on saatavilla kaikissa Osallistuvissa majoituspaikoissa lukuun ottamatta seuraavia: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ja Ritz-Carlton Reserve.

 

iv. Maksuton tason korotus parempaan huoneeseen Gold Elite -jäsenille. Tämä etu on käytettävissä saapumispäivänä, ja se on rajoitettu Jäsenen henkilökohtaiseen huoneeseen ilman lisämaksua.Korotetun tason huoneisiin voi kuulua huoneita, joista on toivottu näköala, huoneita korkeissa kerroksissa, kulmahuoneita, huoneita, joissa on erityisiä mukavuuksia sekä huoneita Executive-kerroksissa. The Ritz-Carlton -hotellissa tämä ei koske huoneita, joista on suora pääsy Club-tiloihin. Tason korotuksia on tarjolla saatavuuden mukaan, ja kukin Osallistuva majoituspaikka määrittelee ne. Gold Elite -tason Jäsenille on tarjolla Maksuton tason korotus parempaan huoneeseen kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta seuraavia: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ja Ritz-Carlton Reserve.

 

v. Maksuton nopeampi internetyhteys. Ellei kohdassa 1.3.c. toisin mainita, Gold Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet saavat maksutta nopeamman internetyhteyden yhteen huoneeseen Osallistuvassa majoituspaikassa Majoittumisen aikana. Tämä etu ei koske kokoushuoneita.

 

4.3.c. Marriott Bonvoy Platinum Elite -jäsenedut. Gold Elite -tason etujen lisäksi Platinum Elite -tason Jäsenet ja sitä korkeamman tason Jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

 

i. 50 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyystason mukaan, ja ne lasketaan majoittumisen aikana ansaittujen perustason Pisteiden perusteella. Etu on saatavilla Elite-jäsenille kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta kohdassa 1.2.a mainittuja poikkeuksia.

 

ii. Maksuton tason korotus parempaan huoneeseen Platinum Elite -jäsenille. Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet saavat ilmaisen päivityksen parhaaseen saatavilla olevaan huoneeseen koko majoittumisen ajaksi, mikäli huone on saatavilla saapumispäivänä. Maksuton tason korotus kattaa sviitit, huoneet, joista on toivottava näköala, huoneet korkeissa kerroksissa, kulmahuoneet, huoneet, joissa on erityispalveluja, tai huoneet Executive-kerroksissa. The Ritz-Carltonissa sviittejä on tarjolla vain Titanium Elite- ja Ambassador Elite -tason Jäsenille, ja huoneet, joista on suora pääsy klubille, eivät kuulu tarjoukseen. Huoneen tason korotukset ovat tarjolla saatavuuden mukaan, ja kukin Osallistuva majoituspaikka määrittelee ne itse. Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenille on tarjolla Maksuton tason korotus parempaan huoneeseen kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta seuraavia: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ja Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Elite-tervetuliaislahja. Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet saavat yhden Elite-tervetuliaislahjan (valintansa mukaan, jos tarjolla on useita vaihtoehtoja) yhden tai useamman peräkkäisen yön Majoittumisesta kohdan 2.1.d mukaisesti. Lahja myönnetään silloinkin, kun Osallistuvaan majoituspaikkaan sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen välissä on alle 24 tuntia. Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenille tarkoitettu Elite-tervetuliaislahja ei sisällä Elite-tervetuliaispisteitä, joka on vain Gold Elite -tason Jäsenille tarjottava etu (katso 4.3.b). Jos Jäsen valitsee tai saa Elite-tervetuliaislahjansa Pisteinä ja on määrittänyt ansainta-asetuksekseen Mailit, hänen on aloitettava Elite-tervetuliaispisteiden siirto Maileiksi kohdan 2.3 mukaisesti. Jos Elite-tervetuliaislahjaa ei tarjota saapumishetkellä, korvaus myönnetään (lisätietoja alla). City Express ei tarjoa Elite-tervetuliaislahjaa Platinum Elite -jäsenille ja sitä korkeamman tason jäsenille City Centro -majoituspaikkoja lukuun ottamatta. Vaihtoehdot riippuvat Osallistuvasta hotelliketjusta:

 

 

ELITE-TERVETULIAISLAHJA PLATINUM ELITE -JÄSENILLE JA SITÄ KORKEAMMAN TASON JÄSENILLE

 

 

Osallistuvat brändit

 

Elite-tervetuliaislahja Vieraalle maksettava korvaus *
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa: 1 000 Pistettä Majoittumista kohti tai 10 USD saldoa Majoittumista kohti ruokaan ja juomaan

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-Itä ja Afrikka: 1 000 Pistettä Majoittumista kohti tai ruoka- ja juomalisäpalvelu Majoittumista kohti

Vain LOMAKOHTEET:
Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa: 1 000 Pistettä Majoittumista kohti tai aamiainen ravintolassa jokaista Majoittumisen yötä kohti Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-Itä ja Afrikka: 1 000 Pistettä Majoittumista kohti tai ruoka- ja juomalisäpalvelu Majoittumista kohti tai aamiainen ravintolassa jokaista Majoittumisen yötä kohti Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle

100 USD
Gaylord Hotels 1 000 Pistettä Majoittumista kohti tai 10 $ ruoka- ja juomasaldoa Majoittumista kohti 100 USD
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1 000 Pistettä yöpymistä kohden tai palvelu yöpymistä kohden tai aamiainen ravintolassa yöpymisyötä kohden Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle (myös lomakohteissa) 100 USD
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels™, Apartments by Marriott Bonvoy ja Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1 000 pistettä yöpymistä kohden
Courtyard

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa: 500 Pistettä Majoittumista kohti tai 10 $ ruoka- ja juomasaldoa Majoittumisen jokaista yötä kohti Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle**

 

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka majoituspaikoissa, joissa ei ole loungea: 500 Pistettä Majoittumista kohti tai ruoka- ja juomalisäpalvelu Majoittumista kohti tai 10 $ ruoka- ja juomasaldoa Majoittumisen jokaista yötä kohti Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle**

 

Majoituspaikat, joissa on lounge – 500 Pistettä yöpymistä kohden ja aamiainen loungessa – jos lounge on suljettu, aamiainen ravintolassa yöpymisyötä kohden Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle

50 $
AC Hotels, Moxy Hotels

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa: 500 Pistettä Majoittumista kohti tai 10 $ ruoka- ja juomasaldoa Majoittumisen jokaista yötä kohti Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle**

 

Aasia, Australia, Tyynenmeren saaret, Karibia, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka: 500 Pistettä Majoittumista kohti, ruoka- ja juomalisäpalvelu Majoittumista kohti tai 10 $ saldoa Majoittumisen jokaista yöpymisyötä kohti Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle.**

AC Hotels:

50 $

Moxy Hotels:  

25 $

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

500 pistettä tai ruoka- ja juomalisäpalvelu yöpymistä kohti

SpringHill Suites, Residence Inn:

50 $

Fairfield, TownePlace Suites:

25 $

Four Points, Aloft 500 pistettä tai ruoka- ja juomalisäpalvelu yöpymistä kohti tai aamiainen ravintolassa yöpymisyötä kohden jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle

Four Points:

50 $

Aloft: 25 $
Protea Hotellit ja Four Points Express 500 Pistettä yöpymistä kohden tai aamiainen ravintolassa yöpymisyötä kohden Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle

Protea:

50 $

Four Points Express: 25 Yhdysvaltain dollaria
City Express – City Centro -toimipisteet Aamiainen ravintolassa yötä kohden Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle 25 $
Element 500 pistettä tai ruoka- ja juomalisäpalvelu yöpymistä kohti 25 $

 

* Osallistuvat Yhdysvaltojen ulkopuoliset majoituspaikat maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.** 10 $:n ruoka- ja juomalahjakortti Majoittumisen jokaista yötä kohti on Jäsenelle. Ylimääräinen 10 $:n ruoka- ja juomalahjakortti Majoittumisen jokaista yötä kohti annetaan yhdelle (1) vieraalle, joka majoittuu samassa huoneessa Jäsenen kanssa. 10 $:n ruoka- ja juomalahjakortti Majoittumisen jokaista yötä kohti ei kerry oleskelun aikana. Esimerkiksi Jäsen, joka ei käytä 10 $:n lahjakorttia yhtenä päivänä, ei saa 20 $:n lahjakorttia käytettäväksi seuraavana päivänä.

 

iv. Taattu pääsy Loungeen.Jäsen ja yksi samassa huoneessa majoittuva vieras pääsevät Concierge- / Executive- / Club- / Signature Club- / M Club -loungeen ("Lounge" tai "Pääsy Loungeen") normaalina aukioloaikana JW Marriott-, Marriott Hotels-, Sheraton-, Delta Hotels-, Le Méridien-, Westin-, Autograph Collection- ja Renaissance Hotels -majoituspaikoissa. JW Marriott-, Marriott Hotels-, Delta Hotels-, Autograph Collection- ja Renaissance Hotels -lomakohteet eivät ole mukana. Niissä Delta Hotels -majoituspaikoissa, joissa ei ole Signature Club Loungea, Jäsen pääsee hyväksyttynä vaihtoehtona Elite Pantryyn. Pääsy Loungeen on saatavilla Courtyard-majoituspaikoissa, joissa on lounge, Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tätä etuutta ei sovelleta, kun aamiainen sisältyy hintaan tai hotelliketju tarjoaa hyväksyttävän vaihtoehdon. Pääsystä Loungeen voidaan veloittaa lisämaksu, jos vieraita on enemmän kuin Jäsen plus yksi seuralainen (lapset mukaan lukien). Lounge-palveluihin voi kuulua kevyitä pikkupurtavia ja päivittäinen mannermainen aamiainen. Pääsyä Loungeen ei tarjota seuraavissa hotelliketjuissa: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club ja The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Tämä etu koskee vain yhtä (1) vierashuonetta, jossa Platinum Elite -tason Jäsen majoittuu.

 

A. Yhdysvalloissa ja Kanadassa: Kun Osallistuvan majoituspaikan Lounge on suljettu tai majoituspaikalla ei ole Loungea tai hyväksyttävää vaihtoehtoa, majoituspaikka tarjoaa päivittäisen mannermaisen aamiaisen ravintolassa Jäsenelle ja yhdelle (1) vieraalle tai Jäsen voi valita 750 Pistettä majoittumisen jokaista yötä kohti. Euroopassa: Osallistuvat majoituspaikat, joissa ei ole Loungea tai hyväksyttävää vaihtoehtoa, tarjoavat päivittäisen aamiaisen ravintolassa Jäsenelle sekä yhdelle (1) vieraalle tai Jäsen voi valita 750 Pistettä majoittumisen jokaista yötä kohti. Tämä etu koskee seuraavia hotelliketjuja (lomakohteita lukuun ottamatta): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection ja Renaissance Hotels. Tätä etuutta ei sovelleta, kun aamiainen sisältyy hintaan tai kun hotelliketju tarjoaa edellä kuvatunlaisen hyväksyttävän vaihtoehdon. 31.12.2023 asti alla kuvatut Yhdysvalloissa sijaitsevat majoituspaikat eivät tarjoa maksutonta mannermaista aamiaista hotellin ravintolassa, jos Lounge on suljettu, mutta tarjoavat aamiaisen sijasta 1 000 Pistettä. Näitä majoituspaikkoja ovat seuraavat:

 

• The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection

• Boston Marriott Copley Place

• Boston Marriott Long Wharf

• Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile

• JW Marriott Essex House New York City

• JW Marriott New Orleans

• JW Marriott San Francisco Union Square

• JW Marriott Washington, DC

• The Lexington Hotel, Autograph Collection

• Monterey Marriott

• New York Marriott Marquis®

• Philadelphia Marriott Downtown

• Renaissance Boston Waterfront Hotel

• Renaissance Chicago Downtown Hotel

• Renaissance Los Angeles Airport Hotel

• Renaissance New York Midtown Hotel

• Renaissance New York Times Square Hotel

• Marriott Marquis San Diego Marina

 

B. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella Courtyard-kohteissa, joissa on Lounge, aamiainen tarjotaan ravintolassa, kun Lounge on suljettu.

 

C. Kohdan 4.1.c. mukaisesti, jos Pääsyä Loungeen (tai edellä mainittuja vaihtoehtoja tai poikkeuksia) ei ole saatavilla, Platinum Elite -tason Jäsenille maksetaan 100 Yhdysvaltain dollarin korvaus epämukavuudesta. Yhdysvaltojen ulkopuoliset Osallistuvat majoituspaikat maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa. Tämä takuu on tarjolla seuraavissa hotelliketjuissa: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels ja Renaissance Hotels.

 

 

TAATTU PÄÄSY LOUNGEEN

 

 

Osallistuvat brändit

 

Lounge-tarjous Vieraalle maksettava korvaus *
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(Ei koske Lomakohteita.)
Yhdysvallat ja Kanada: Jos Lounge on suljettu tai majoituspaikassa ei ole Loungea tai hyväksyttyä vaihtoehtoa, majoituspaikka tarjoaa päivittäin mannermaisen aamiaisen ravintolassa Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle, tai Jäsen voi päättää vastaanottaa 750 Pistettä Majoittumisen jokaista yötä kohti

Eurooppa: Majoituspaikat, joissa ei ole Loungea tai hyväksyttyä vaihtoehtoa, tarjoavat päivittäin aamiaisen ravintolassa Jäsenelle ja yhdelle seuralaiselle, tai Jäsen voi päättää vastaanottaa 750 Pistettä Majoittumisen jokaista yötä kohti
Kaikkialla maailmassa: 100 $, jos Jäsenelle ei tarjota mannermaista aamiaista tai sitä vastaavaa aamiaista

Courtyard

(Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella paikoissa, joissa on Lounge)

Jos Lounge on suljettu, Osallistuva majoituspaikka tarjoaa aamiaisen ravintolassa

Sheraton, Le Méridien, Westin

(Myös Lomakohteet)

Loungen ollessa suljettuna ei tarjota vaihtoehtoa

* Osallistuvat Yhdysvaltojen ulkopuoliset majoituspaikat maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.

 

v. 16.00 Myöhäinen huoneen luovutus. Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet voivat luovuttaa huoneen myöhemmin, klo 16.00 Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa. Jäsenet voivat pyytää myöhäistä huoneen luovutusta tehdessään varausta keskitettyjen varausten kautta, sisäänkirjautumisen yhteydessä tai (jos saatavilla) mobiilisovelluksen kautta milloin tahansa majoittumisen aikana. Apartments by Marriott Bonvoy -majoituspaikassa Platinum Elite -tason tai korkeamman tason Jäsenille taataan myöhäinen huoneen luovutus 14.00 paikallista aikaa mennessä. Vieraat voivat myös pyytää uloskirjautumista niinkin myöhään kuin 16.00 paikallista aikaa saatavuuden mukaan. Tämä on taattu etu kaikissa Osallistuvissa majoituspaikoissa, paitsi lomakohde- ja kongressihotelleissa sekä Design-hotelleissa, joissa se on tarjolla saatavuuden mukaan. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ja Ritz-Carlton Reserve eivät kuulu tämän edun piiriin.

 

 

 

vi. 50 yön vuotuinen Annual Choice -etu. Ehdot täyttävät Jäsenet (Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet), jotka ovat saaneet viisikymmentä (50) Elite-yöpymissaldoa kalenterivuoden aikana ("Hyväksyttävä jakso"), ovat oikeutettuja yhteen (1) etuun (kukin "50 yön vuotuinen Annual Choice -etu") osoitteessa choice-benefit.marriott.com↗ tarjotuista eduista, jotka näkyvät myös alla:

 

Platinum Elite -tason 50 yön vuotuisen Annual Choice -edun vaihtoehdot:

 

Viisi (5) Sviittiyöpymispalkintoa

1 000 $:n alennus Marriottin vähittäismyyntibrändien sängystä

100 $:n hyväntekeväisyyslahjoitus

Silver Elite -jäsenyyden lahjoitus ystävälle tai perheenjäsenelle

Viisi (5) Elite-yöpymissaldoa

 

50 yön vuotuiset Annual Choice -edut on listattu osoitteessa choice-benefit.marriott.com↗ , ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Ehdot täyttävien Jäsenten pitää valita vuotuinen Annual Choice -etu osoitteessa choice-benefit.marriott.com↗ viimeistään kello 23.59 Yhdysvaltain itäistä aikaa tammikuun 7. päivään mennessä kyseistä Hyväksyttävää jaksoa seuraavana vuonna. Vuotuisen Annual Choice -edun valintaa ei voi tehdä Jäsentuen kautta. Kaikki 50 yön vuosittaista valintaetua koskevat valinnat ovat lopullisia, eikä niitä voida muuttaa niiden tekemisen jälkeen. Jos ehdot täyttävä Jäsen ei valitse 50 yön vuotuista Annual Choice -etua määräaikaan mennessä, joka on Yhdysvaltain itäistä aikaa kello 23.59 tammikuun 7. päivä kyseistä Hyväksyttävää jaksoa seuraavana vuonna, Jäsen saa viisi (5) Suite Night Awards™ -etua ("Sviittiyöpymispalkinnot", erikseen "Sviittiyöpymispalkinto") 50 yön vuotuisena Annual Choice -etuna.

 

A. Sviittiyöpymispalkinnot. HUOMAUTUS: Vuoden 2024 alusta alkaen Sviittiyöpymispalkinnot tunnetaan nimellä Nightly Upgrade Awards. Sviittiyöpymispalkinnot voi lunastaa etukäteen vahvistettaviin, valikoitujen premium-huoneiden tai sviittien päivityksiin huonekohtaisesti ja yötä kohden saatavuuden ja jäljempänä esitettyjen Sviittiyöpymispalkintoihin sovellettavien ehtojen mukaisesti:

 

(1) Sviittiyöpymispalkinnot vanhenevat niiden ansaitsemisvuotta seuraavana vuonna 31. joulukuuta. Jos esimerkiksi Jäsenelle kertyy vuonna 2023 50 tai 75 Hyväksyttävää yöpymistä ja Jäsen valitsee vuotuiseksi Annual Choice -edukseen viisi (5) Sviittiyöpymispalkintoa, näiden viiden (5) Sviittiyöpymispalkinnon vanhenemispäivä on 31.12.2024.

 

(2) Sviittiyöpymispalkintoja voi käyttää vain Kanta-asiakasohjelman hyväksyttäviin maksullisiin yöpymisiin sekä Palkintolunastusyöpymisiin.

 

(3) Jäsen voi pyytää Sviittiyöpymispalkintonsa käyttämistä Marriottin verkkosivustoilla tai soittamalla jäsentukeen.

 

(4) Sviittiyöpalkinnot voi käyttää vain premium-huoneisiin ja sviitteihin Osallistuvan majoituspaikan osoittamalla tavalla. Joitakin sviittityyppejä ei välttämättä ole saatavilla Sviittiyöpymispalkintoihin.

 

(5) Sviittiyöpymispalkintojen käyttö perustuu pyydetyn sviitin tai premium-huoneen saatavuuteen. Saatavuuden tarkistaminen alkaa viisi (5) päivää ennen saapumista. Jos saatavuutta ei ole vahvistettu viisi (5) päivää ennen saapumista, saatavuus tarkistetaan joka päivä ennen saapumista ja viimeistään yksi (1) päivä ennen saapumista kello 14.00 Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa. Jos Sviittiyöpymispalkintoja ei voi vahvistaa, Sviittiyöpymispalkinnot hyvitetään takaisin Jäsenen tilille, elleivät ne ole vanhentuneet. Vuoden 2024 alusta alkaen saatavuuden tarkistaminen alkaa kolme (3) päivää ennen saapumista, ja jos saatavuutta ei vahvisteta tuolloin, sen tarkistaminen jatkuu joka päivä mutta päättyy Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa klo 14.00 yksi (1) vuorokausi ennen saapumista.

 

(6) Sviittiyöpymispalkintoja voi käyttää vain, jos niitä on Jäsentilillä riittävästi niin, että yksi (1) Sviittiyöpymispalkinto voidaan käyttää jokaiseen varaukseen sisältyvään yöpymiseen. Yksi Sviittiyöpymispalkinto tarvitaan yhtä huonetta ja yhtä yötä kohti.

 

(7) Sviittiyöpymispalkintoja tarvitaan jokaiseen yöpymiseen sisältyvään yöhön, myös mahdollisiin maksuttomiksi nimettyihin öihin.

 

(8) Sviittiyöpymispalkintoja ei voi siirtää tai antaa lahjaksi eikä käyttää osana useamman huoneen varausta. Jäsen voi kuitenkin käyttää Sviittiyöpymispalkintoja ylimääräisiin yhden huoneen varauksiin majoittumisensa aikana, kunhan Jäsen on läsnä majoittumisen aikana ja muut varaukset ovat Jäsenen nimissä.

 

(9) Kun Jäsenet tekevät erillisen varauksen peräkkäisiksi öiksi ja varausta edeltävälle tai seuraavalle varaukselle on vahvistettu Sviittiyöpymispalkinto, he joutuvat vaihtamaan huoneen vahvistettuun huonetyyppiin jokaisena yönä, jolloin Sviittiyöpymispalkintoa ei käytetä.

 

(10) Jos Osallistuva majoituspaikka tarjoaa useita huonevaihtoehtoja Sviittiyöpymispalkintoa varten, kun sviitti- tai premium-huonevaihtoehdot on valittu, valintaa voidaan muuttaa Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa klo 14.00 asti yksi (1) päivä ennen saapumista, kunhan Sviittiyöpymispalkintoa ei ole vahvistettu.

 

(11) Sviittiyöpymispalkintojen pyytämiseen, varaamiseen, peruuttamiseen ja muuttamiseen liittyy käytäntöjä, joita sovelletaan niihin liittyvien varausten varaus-, peruutus- ja muutosehtojen lisäksi mutta täysin niistä erillään.

 

(a) Pyynnöt käyttää Sviittiyöpymispalkintoja varauksen yhteydessä voidaan tehdä viimeistään klo 14.00 Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista.

 

(b) Vahvistamattomien Sviittiyöpymispalkintojen peruuttamispyynnöt voi tehdä viimeistään kello 14.00 Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista.

 

(c) Vahvistetut Sviittiyöpymispalkinnot voidaan peruuttaa viimeistään klo 14.00 Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa yksi (1) päivä ennen saapumista vain, jos koko varaus peruutetaan.

 

(d) Kun Sviittiyöpymispalkinto on vahvistettu, Jäsenen on peruutettava koko varaus saadakseen hyvityksen kaikista Sviittiyöpymispalkinnoista. Jos vahvistettu Sviittiyöpymispalkinto peruutetaan myöhemmin kuin Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa kello 14.00 yksi (1) päivä ennen saapumista, kaikki koko varaukseen käytetyt Sviittiyöpymispalkinnot menetetään.

 

(e) Sviittiyöpymispalkintoa ei voi käyttää varaukseen, kun varaus on kirjattu sisään Osallistuvaan majoituspaikkaan.

 

(f) Jos Jäsen poistuu varauksestaan etuajassa, kaikki majoittumiseen vahvistetut käyttämättömät Sviittiyöpymispalkinnot menetetään.

 

(g) Jos Jäsen haluaa pidentää majoittumistaan ja hänellä on riittävästi Sviittiyöpymispalkintoja kattamaan pidennys, Jäsenen on tehtävä erillinen varaus lisäöille ja pyydettävä Sviittiyöpymispalkintoja käyttöönsä Marriottin verkkosivustoilla tai soittamalla jäsentukeen. Sviittiyöpymispalkintopyyntöä ei voida käsitellä Osallistuvassa majoituspaikassa. Sviittiyöpymispalkinnon käyttö perustuu pyydetyn sviitin tai premium-huoneen saatavuuteen. Saatavuuden tarkistaminen alkaa viisi (5) päivää ennen erillisen varauksen alkamista ja päättyy Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa klo 14.00 yksi (1) vuorokausi ennen erillisen varauksen alkamista. Vuoden 2024 alusta alkaen saatavuuden tarkistaminen alkaa kolme (3) päivää ennen saapumista, ja jos saatavuutta ei vahvisteta tuolloin, sen tarkistaminen jatkuu joka päivä mutta päättyy Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa klo 14.00 yksi (1) vuorokausi ennen saapumista.Jäsenet, jotka tekevät erilliset varaukset peräkkäisiksi öiksi, jotka edeltävät tai seuraavat varausta, joka sisältää vahvistettuja Sviittiyöpymispalkintoja, saattavat joutua vaihtamaan huonetta.

 

(12) Kaikki Osallistuvat majoituspaikat eivät tarjoa Sviittiyöpymispalkintoja. Sviittiyöpymispalkintoja ei voi lunastaa seuraavissa hotelliketjuissa: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, City Express, Element, Design Hotels, All-Suite Hotels, Marriott Executive Apartments, All-Inclusive Resorts, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club ja The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Lisäksi Sviittiyöpymispalkintoja ei voi lunastaa tietyissä Osallistuvissa majoituspaikoissa. Kysy jäsentuesta, tarjoaako jokin tietty Osallistuva majoituspaikka Sviittiyöpymispalkintoja. Vuoden 2024 alusta alkaen The Ritz-Carlton-, EDITION-, Protea Hotels-, Aloft- ja Element-brändit osallistuvat Sviittiyöpymispalkintoihin.

 

(13) Sviittiyöpymispalkinnot lisätään Jäsentilille 48 tunnin kuluessa siitä, kun Jäsen on valinnut viiden (5) Sviittiyöpymispalkinnon vuotuisen Annual Choice -edun.

 

B. 1 000 $:n alennus Marriottin vähittäismyyntibrändien sängystä

 

(1) Kun ehdot täyttävä Jäsen on valinnut 1 000 dollarin (tai sitä vastaavan summan) alennuksen Marriott-vähittäismyyntibrändin sängystä vuotuiseksi Annual Choice -eduksi, Jäsen saa alennuskoodin, jonka voi lunastaa 1 000 dollarilla minkä tahansa tällaisen patjan ja vuoderungon täydestä jälleenmyyntiarvosta:
 

● EDITION Bed
● The Ritz-Carlton Bed
● The Luxury Collection Bed
● St. Regis Bed
● W Hotels Bed
● JW Marriott Bed
● Marriott Bed
● Sheraton Bed
● Westin Heavenly® Bed
● Le Meridien Bed
● Renaissance Bed
● Gaylord Hotels Bed
● Courtyard Bed
● Four Points Bed
● Fairfield Bed

 

(2) 1 000 dollarin alennuskoodia ei voi hyvittää eikä siirtää.

 

(3) Alennuskoodia ei voi kopioida tai myydä, eikä sillä ole rahallista arvoa. Jos Kanta-asiakasohjelma epäilee, että alennuskoodin käyttö tai lunastaminen on tapahtunut virheellisesti, vilpillisesti, laittomasti tai näiden 1 000 $:n alennuksen ehtojen tai Ohjelmasääntöjen vastaisesti, Kanta-asiakasohjelma pidättää oikeuden perua tai vähentää alennuskoodin tai vastaavan saldon. Alennuskoodi voidaan lopettaa tai sitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman, että Kanta-asiakasohjelmalle aiheutuu siitä minkäänlaista vastuuta. Alennuskoodia käytetään sen aiottuun ja lailliseen tarkoitukseen ja Ohjelmasääntöjen mukaisesti. Alennuskoodi on mitätön, jos se on laissa kielletty. Alennuskoodia voi käyttää vain yhteen ostokseen.

 

(4) 1 000 dollarin alennuskoodia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 1 000 dollarin alennuskoodi on kertakäyttöinen, eikä sitä voi siirtää. Vain ehdot täyttävä Jäsen, joka on valinnut 1 000 dollarin alennuksen Marriott-vähittäismyyntibrändin sängystä vuotuiseksi Annual Choice -eduksi, voi lunastaa alennuskoodin.

 

(5) Jos haluat lunastaa 1 000 dollarin alennuskoodin joltakin edellä luetellulta Marriott-vähittäismyyntibrändiltä, soita alla olevaan asuinmaasi mukaiseen numeroon. Varaa alennuskoodi ja ehdot täyttävän Jäsentilin numero valmiiksi ulottuvillesi.

• Yhdysvallat: soita numeroon +1 (800) 311-0708 maanantaista perjantaihin klo 9–22 Yhdysvaltain itäistä aikaa (ET) ja lauantaina ja sunnuntaina klo 9–16 Yhdysvaltain itäistä aikaa (ET).

• Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: soita numeroon +33 1 41 51 53 maanantaista perjantaihin klo 9–19 Keski-Euroopan aikaa (CET).

• Aasia (Manner-Kiinan ulkopuolinen alue), Australia ja Tyynenmeren saaret: soita numeroon +86 21 666 08330 maanantaista perjantaihin klo 9–18 Yhdysvaltain keskistä normaaliaikaa (CST).

• Manner-Kiina: soita numeroon +86 40 0627 6876 maanantaista perjantaihin klo 9–18 Yhdysvaltain keskistä normaaliaikaa (CST).

 

(6) Yhtiö pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ennen sovellettavien tuotteiden lähettämistä, että 1 000 dollarin alennuskoodin lunastava henkilö on Jäsen, joka on ansainnut kyseisen vuotuisen Annual Choice -edun.

 

(7) Toimituskulut eivät sisälly hintaan ja vaihtelevat alueittain. Sängyn rungot eivät sisälly toimitukseen, eikä niihin voi käyttää 1 000 dollarin alennuskoodia.

 

(8) 1 000 dollarin alennuskoodi Marriottin vähittäismyyntibrändien patjasta ja vuoderungosta on voimassa vuotuisen Annual Choice -edun ansaintavuotta seuraavan vuoden joulukuun 31. päivään asti. Esimerkiksi ehdot täyttävällä Jäsenellä, joka on oikeutettu Annual Choice -etuun vuonna 2023 ja joka valitsee 1 000 dollarin alennuskoodin vuonna 2024 ennen tammikuun 7. päivän määräaikaa, on 31. joulukuuta 2024 asti aikaa tehdä ostos.

 

C. 100 $:n hyväntekeväisyyslahjoitus. Oikeutettu Jäsen (Platinum Elite -tasolla tai korkeammalla), joka on saanut vuoden sisällä viisikymmentä (50) Elite-yöpymissaldoa, sekä oikeutettu Jäsen (Titanium Elite -tasolla tai korkeammalla), joka on saanut vuoden sisällä seitsemänkymmentäviisi (75) Elite-yöpymissaldoa, voi valita 100 $:n hyväntekeväisyyslahjoituksen vuotuiseksi Annual Choice -edukseen ja valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

 

(1) 100 $:n lahjoitus Arne M. Sorenson Hospitality Fund -rahastoon – 100 $:n lahjoitus Marriott Bonvoy® -kanta-asiakasohjelmalta Arne M. Sorenson Hospitality Fund -rahastoon Yhdysvalloissa on verotuksessa vähennyskelvoton lahjoitus, joka on saatavilla hyväksyttäville Marriott Bonvoy Elite -tason Jäsenille, jotka valitsevat tämän lahjoituksen vuotuiseksi Annual Choice -edukseen. Kanta-asiakasohjelma ei voi määrätä tai muuten taata, miten Arne M. Sorenson Hospitality Fund käyttää 100 $:n lahjoituksen. Kaikki varat siirretään Kanta-asiakasohjelmalta Arne M. Sorenson Hospitality Fund -rahaston↗ yhdysvaltalaiselle rahastolle.

 

(2) 100 $:n lahjoitus UNICEFILLE (UNICEF USA) – 100 $:n lahjoitus Marriott Bonvoy® ‑kanta-asiakasohjelmalta UNICEFin yhdysvaltalaiselle rahastolle (UNICEF USA) on verotuksessa vähennyskelvoton maksu hyväksytyille Marriott Bonvoy Elite ‑jäsenille, jotka valitsevat tämän lahjoituksen vuotuiseksi Annual Choice -edukseen. Kanta-asiakasohjelma ei voi määrätä tai muuten taata, miten UNICEF USA tai UNICEF käyttää 100 $:n lahjoituksen. Kaikki varat siirretään Kanta-asiakasohjelmalta UNICEFIN↗ rahastoon Yhdysvalloissa. UNICEF ei tue mitään yritystä, brändiä, tuotetta tai palvelua.

 

(3) 100 $:n lahjoitus World Wildlife Fund, Inc.:lle – 100 $:n lahjoitus Marriott Bonvoy® -kanta-asiakasohjelmalta World Wildlife Fund, Inc.:lle on verotuksessa vähennyskelvoton lahjoitus, joka on saatavilla hyväksyttäville Marriott Bonvoy Elite -tason Jäsenille, jotka valitsevat tämän lahjoituksen vuotuiseksi Annual Choice -edukseen. Kanta-asiakasohjelma ei voi määrätä tai muuten taata, miten World Wildlife Fund käyttää 100 Yhdysvaltain dollarin suuruisen lahjoituksen. Kaikki varat siirretään Kanta-asiakasohjelmalta World Wildlife Fundille↗. World Wildlife Fundin nimeä ja tunnusta käytetään sen luvalla, mikä ei missään tapauksessa merkitse minkään tuotteen, palvelun, yrityksen, mielipiteen tai poliittisen kannan nimenomaista tai epäsuoraa tukemista. WWF® ja ©1986 Panda Symbol ovat WWF:n omistuksessa. Kaikki oikeudet pidätetään.

 

D. Elite-lahjajäsenyys

 

(1) Ehdot täyttävä Jäsen (Platinum Elite -tasolla tai korkeammalla), jolle on kertynyt vuodessa viisikymmentä (50) Elite-yöpymissaldoa, voi lahjoittaa Silver Elite -jäsenyystason, ja ehdot täyttävä Jäsen (Titanium Elite -tasolla tai korkeammalla), jolle on kertynyt vuodessa seitsemänkymmentäviisi (75) Elite-yöpymissaldoa, voi lahjoittaa Gold Elite -jäsenyystason (katso kohta 4.3.d (iii)).

 

(2) Elite-jäsenyyden lahjoittamisesta saatava vuotuinen Annual Choice -etu voidaan myöntää vain Jäsenelle, joka ei ole vielä saavuttanut Elite-jäsenyystasoa nykyisen Oikeutetun jäsenyysvuoden aikana, kuten kohdassa 4.2.e on määritetty.

 

(3) Elite-jäsenyysedun lahjaksi saavan Jäsenen Tilin tila korotetaan neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa siitä, kun vastaanottaja on vahvistanut valinnan. Tällainen Jäsen säilyttää Elite-jäsenyytensä vähintään kokonaisen kalenterivuoden ajan. Jos Jäsenelle esimerkiksi myönnetään Silver Elite -tason etu ennen 7. tammikuuta 2024 asetettua määräaikaa, Jäsenestä tulee Silver Elite -jäsen loppuvuodeksi 2023 (riippuen vuotuisen Annual Choice -edun valintapäivästä), koko vuodeksi 2024 sekä vuoden 2025 tammi- ja helmikuuksi.

 

(4) Lahjaksi saadun Elite-tason vähimmäisvaatimus on saavutettava seuraavana Hyväksyttynä kalenterivuonna (edellä olevassa esimerkissä 2024), jotta lahjaksi saatu Elite-taso säilyy seuraavan kalenterivuoden ajan (edellä olevassa esimerkissä 2025). Jos Jäsen ei saavuta tasoa, hänet alennetaan asianmukaiselle tasolle kyseistä Oikeutettua jäsenyysvuotta seuraavan kalenterivuoden (edellä olevassa esimerkissä 2025) maaliskuussa. 

 

(5) Missään olosuhteissa Kanta-asiakasohjelma ei toimita jäsenyystietoja tai yhdenkään Jäsenen henkilötietoja Jäsenelle, joka antaa tai saa lahjajäsenyyden, lahjajäsenyyden antamisen käsittelemiseksi.

 

(6) Jos lahjajäsenyyden valittu vastaanottaja ei ole Jäsen, hänen on rekisteröidyttävä ohjelmaan osoitteessa marriottbonvoy.com/join, ennen kuin hänelle voidaan myöntää lahjajäsenyys.

 

E. Viisi Elite-yöpymissaldoa

 

(1) Kun oikeutettu Jäsen valitsee Viisi Elite-yöpymissaldoa vuotuiseksi Annual Choice -edukseen, viisi (5) Elite-yöpymissaldoa annetaan Jäsentilille ja nämä Elite-yöpymissaldot otetaan huomioon Elite-jäsenyyden ja Elinikäisen Elite-jäsenyyden vaatimusten täyttymisessä. Elite-yöpymissaldoihin ja Elite-jäsenyyteen sovelletaan Ohjelmasääntöjen kohtaa 4.2.b.

 

(2) Viisi (5) Elite-yöpymissaldoa tulevat näkyviin Jäsentilillä neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa siitä, kun vuotuisen Annual Choice -edun valinta on vahvistettu.

 

(3) Elite-yöpymissaldot, jotka annetaan ehdot täyttävälle Jäsenelle Jäsenen vuotuisena Annual Choice -etuna, annetaan Oikeutettuna jäsenyysvuonna, jona Elite-yöpymissaldo on ansaittu, riippumatta siitä, milloin Jäsen valitsee viisi Elite-yöpymissaldoa vuotuiseksi Annual Choice -edukseen. Esimerkiksi ehdot täyttävälle Jäsenelle, joka on oikeutettu vuotuiseen Annual Choice -etuun vuonna 2023 ja joka valitsee viisi Elite-yöpymissaldoa vuonna 2024 ennen tammikuun 7. päivän määräaikaa, myönnetään nämä yöpymissaldot vuoden 2023 kokonaissaldoon.

 

vii. Taattu huonetyyppi. Saat taatun etuoikeuden pyytämääsi huonetyyppiin alla luetelluissa Osallistuvissa hotelliketjuissa, kun hyväksyttävä Elite-taso ja toive mainitaan majoittumisen varaamisen yhteydessä (takuu ei koske esimerkiksi tyynyä, huoneen sijaintia, lisävuodetta ja pinnasänkyä). Taatun huonetyypin takuu ei ole voimassa Platinum Elite -jäsenelle tai sitä korkeamman tason Jäsenelle, joka tekee varauksen samana päivänä, jolloin hän aikoo saapua majoituspaikkaan. Yhdysvaltojen, Kanadan ja Euroopan ulkopuolella: Tupakoinnin ja ei-tupakoinnin toive voidaan myös taata saatavuuden mukaan, sänkyjen tarkat koot voivat vaihdella ja vain Titanium- ja Ambassador Elite -tason Jäsenet saavat taatusti etuoikeuden pyytämäänsä sänky- ja huonetyyppiin. Taatun huonetyypin etu ei koske huoneen tason korotusta. Taattua huonetyyppiä ei ole saatavilla seuraavissa hotelliketjuissa: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels sekä The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Taattua huonetyyppi on saatavilla seuraavissa hotelliketjuissa: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites ja Element.

 

viii. 4.1.c kohdan mukaisesti Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan Taatun huonetyypin edun korvauksen kaikissa yllä luetelluissa Osallistuvissa hotelliketjuissa.

 

A. Jos Osallistuva majoituspaikka ei pysty tarjoamaan Taatun huonetyypin etua, Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet saavat korvauksen (katso alta).

 

TAATTU HUONETYYPPI

 

 

Osallistuvat brändit

 

Vieraalle maksettava korvaus *
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels. 100 USD
AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn 50 $
Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, TownePlace Suites ja Element 25 $

 

* Osallistuvat Yhdysvaltojen ulkopuoliset majoituspaikat maksavat vastaavan summan paikallisessa valuutassa.

 

ix. Erityinen Elite-tuki Platinum Elite -jäsenille (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa: (800) 228-2100).

 

4.3.d. Marriott Bonvoy Titanium Elite -jäsenedut. Kaikkien Platinum Elite -tason Jäsenten saamien etujen lisäksi Titanium Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

 

i. 75 % bonuspisteitä. Bonuspisteet vaihtelevat Elite-jäsenyystason mukaan, ja ne lasketaan majoittumisen aikana ansaittujen perustason Pisteiden perusteella. Etu on saatavilla Elite-jäsenille kaikissa Osallistuvissa hotelliketjuissa lukuun ottamatta kohdassa 1.2.a mainittuja poikkeuksia.

 

ii. 48 tunnin taattu saatavuus. Rajoitettu Titanium Elite -jäsenen henkilökohtaisiin huoneisiin. Taattu huoneen saatavuus varauksille, jotka on tehty vähintään neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen saapumista, on saatavilla, kun Osallistuvan majoituspaikan kaikki huoneet on myyty loppuun ja huone on varattu neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen saapumista ja viimeistään klo 15.00 paikallista aikaa. Etu on tarjolla kaikissa Osallistuvissa majoituspaikoissa lukuun ottamatta seuraavia: lomakohdehotellit, Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Design Hotels-, Ritz-Carlton Reserve-, Sheraton Vacation Club- ja Westin Vacation Club -kohteet sekä The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin taattu saatavuus ei välttämättä ole käytettävissä tiettyinä rajoitettuina päivinä (esim. erikoistapahtumat). Huoneen tason korotuksen edut eivät ole voimassa. Etua ei voi käyttää Palkintolunastusmajoittumisten tai minkäänlaisten kampanja- tai alennushintojen kanssa. Jäsenen on maksettava voimassa oleva hinta varauksen tekemisen yhteydessä, ja majoittumisen kestovaatimusten on täytyttävä. Apartments by Marriott Bonvoyssa 48 tunnin taattu saatavuus koskee vain standardihuoneita. Residence Inn- ja TownePlace Suites -majoituspaikoissa 48 tunnin taattu saatavuus koskee vain yhden hengen huoneita.

 

 

 

iii. 75 yön vuotuinen Annual Choice -etu. Ehdot täyttävät Jäsenet (Titanium Elite -tasolla tai korkeammalla), jotka ovat saaneet seitsemänkymmentäviisi (75) Elite-yöpymissaldoa kalenterivuoden aikana ("Hyväksyttävä jakso"), ovat oikeutettuja yhteen (1) lisäetuun (kukin "75 yön vuotuinen Annual Choice -etu") osoitteessa choice-benefit.marriott.com↗ jotka näkyvät myös alla:

 

 

Titanium Elite -jäsenten 75 yön vuotuisen edun vaihtoehdot:

 

Viisi (5) Sviittiyöpymispalkintoa
1 000 $:n alennus Marriottin vähittäismyyntibrändien sängystä
100 $:n hyväntekeväisyyslahjoitus
Gold Elite -jäsenyyden lahjoitus ystävälle tai perheenjäsenelle
Viisi (5) Elite-yöpymissaldoa
Yksi (1) Maksuttoman yöpymisen palkinto

 

75 yön vuotuiset Annual Choice -edut on listattu osoitteessa choice-benefit.marriott.com, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Hyväksyttävien Jäsenten pitää valita vuotuinen Annual Choice -etu osoitteessa choice-benefit.marriott.com viimeistään kello 23.59 Yhdysvaltain itäistä aikaa tammikuun 7. päivään mennessä kyseistä Hyväksyttävää jaksoa seuraavana vuonna. Vuotuisen Annual Choice -edun valintaa ei voi tehdä Jäsentuen kautta. Kaikki 75 yön vuotuisen Annual Choice -edun valinnat ovat lopullisia, eikä niitä voi jälkikäteen muuttaa. Jos oikeutettu Jäsen ei valitse 75 yön vuotuista Annual Choice -etua viimeistään klo 23.59 Yhdysvaltain itäistä aikaa tammikuun 7. päivään mennessä sovellettavaa Hyväksyttävää jaksoa seuraavana vuonna, Jäsen saa viisi (5) Sviittiyöpymispalkintoa 75 yön vuotuisena Annual Choice -etuna. Kaikki 75 yön vuotuiset Annual Choice -edut on lueteltu kohdassa 4.3.c.(vi) lukuun ottamatta seuraavia:

 

A. Yksi Maksuttoman yöpymisen palkinto.
 

(1) Maksuttoman yöpymisen palkinto (lunastusarvo enintään 40 000 Pistettä) on lunastettava majoittumiseen, joka tapahtuu viimeistään 31. joulukuuta lisäedun ansaitsemista seuraavana vuonna (jos etu ansaitaan vuonna 2023, lunastuksen määräaika on 31.12.2024).

 

(2) Maksuttoman yöpymisen palkinto hyvitetään Jäsenen tilille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Jäsen valitsee kyseisen vaihtoehdon vuotuiseksi Annual Choice -edukseen. Maksuttoman yöpymisen palkinnon voi lunastaa missä tahansa saatavilla olevassa Osallistuvassa majoituspaikassa yhden (1) yön ja enintään 40 000 Pisteen arvoiseen majoittumiseen standard-tason huoneessa. Kun Maksuttoman yöpymisen palkinto käytetään yöpymisen varaamiseen, Jäsenet voivat lunastaa tai ostaa enintään 15 000 Pistettä kasvattaakseen Maksuttoman yöpymisen palkinnon arvoa.

 

(3) Jäsenet voivat käyttää Maksuttoman yöpymisen palkinnon varatessaan hyväksyttävää Palkintolunastusmajoittumista Marriottin verkkosivustolla, tai he voivat soittaa jäsentukeen ja mainita haluavansa käyttää Maksuttoman yöpymisen palkinnon. Maksuttoman yöpymisen palkintoa ei voi siirtää eikä lunastaa rahaksi tai muuntaa Pisteiksi. Käyttämättömät Maksuttoman yöpymisen palkinnot menetetään. Maksuttoman yöpymisen palkintoon liittyvät majoittumiset ja yöpymiset huomioidaan Elite-jäsentasoa määritettäessä. Maksuttoman yöpymisen palkintoja voi käyttää jo tehtyihin maksettuihin Majoittumisiin tai Palkintolunastusmajoittumisiin.

 

(4) Maksuttoman yöpymisen palkinto sisältää kaikki sovellettavat verot. Jäsenet voivat kuitenkin olla vastuussa ylimääräisten pakollisten lomakohdemaksujen maksamisesta Osallistuvissa majoituspaikoissa, joissa lomakohdemaksuja veloitetaan.

 

(5) Maksuttoman yöpymisen Palkintolunastukset voi peruuttaa kohdassa 3.2.d kuvattujen tavanomaisten takuu- ja peruutuskäytäntöjen mukaisesti.

 

(6) Ehdot täyttävän Jäsenen tulee tarkistaa Maksuttoman yöpymisen palkinnon viimeinen voimassaolopäivä, joka on ilmoitettu Jäsenen tilillä.

 

iv. Erityinen Elite-tuki Titanium Elite -jäsenille (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa): (800) 399-4229)


 

4.3.e. Marriott Bonvoy Ambassador Elite -jäsenedut. Kaikkien Titanium Elite -jäsenetujen lisäksi Elite-jäsenet, jotka saavuttavat 100 Hyväksyttävää yöpymistä ja vähintään 23 000 $:n Hyväksyttävän vuosikulutuksen Hyväksyttävällä jaksolla tehdyistä Majoittumisista kertyneisiin Hyväksyttäviin maksuihin (ei sisällä ennakkoon Hyväksyttävän ajanjakson jälkeen tuleville vuosille tehtyjä Hyväksyttäviä maksuja, kuten ennakkomaksettuja majoituksia), ovat oikeutettuja seuraaviin etuihin:

 

i. Ambassador-palvelu. Ambassador Elite -tason Jäsen on oikeutettu saamaan Ambassador-palvelua Oikeutetun jäsenyysvuoden aikana ja seuraavan kalenterivuoden ajan. Ambassador-palvelu on etu, joka myöntää oikeutetulle Jäsenelle tiettyjä lisäetuja, jotka on kuvattu tarkemmin täällä.

 

ii. Your24™-ohjelma. Ambassador Elite -tason Jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Your24-ohjelmaan Oikeutetun jäsenyysvuoden aikana ja seuraavan kalenterivuoden ajan. Your24 on etu, jonka avulla oikeutettu Jäsen voi pyytää tiettyä sisäänkirjautumisaikaa mille tahansa tulevalle majoittumiselle missä tahansa Osallistuvassa majoituspaikassa. Jos pyydetty sisäänkirjautumisaika vahvistetaan, huoneen luovutuksen aika asetetaan samalle ajalle lähtöpäivänä.

 

A. Your24-etuja voi pyytää, kun Ambassador Elite -jäsen pyytää tiettyä sisäänkirjautumisaikaa ja huoneen luovutuksen aikaa Ambassador-palvelun kautta tehdyssä majoittumisvarauksessa. Ambassador Elite -jäsen voi myös pyytää Your24-etuja milloin tahansa ennen klo 15:00 (Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa) kaksi (2) päivää ennen majoittumiseen saapumista ottamalla yhteyttä Ambassador-palveluun. Jos pyyntö Your24-etuuksista hyväksytään, Ambassador-palvelu ottaa yhteyttä Jäseneen ja vahvistaa sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen ajat.

 

B. Your24-edut ovat tarjolla saatavuuden mukaan, ja niitä voi pyytää vain majoittumisen yhteydessä.

 

C. Your24-edut on rajoitettu yhteen (1) huoneeseen oikeutetun Jäsenen yhtä Majoittumista kohti riippumatta siitä, kuinka monta huonetta varaukseen sisältyy.

 

D. Jos Ambassador Elite -jäsenelle hyväksytty sisäänkirjautumisaika on klo 9.00 ja 16.00 välillä (Osallistuvan majoituspaikan paikallista aikaa), Jäsen voi pyytää Platinum Elite -tason tai sitä korkeamman tason Jäsenelle kuuluvaa myöhäisen huoneen luovutuksen etua.

 

E. Jos oikeutetun Jäsenen varaamaa tiettyä huonetyyppiä ei ole saatavilla sisäänkirjautumisen yhteydessä, Osallistuva majoituspaikka kunnioittaa vahvistettua Your24-pyyntöä ja tarjoaa tilapäisesti toisen huoneen ja siirtää soveltuvat vieraat varatuntyyppiseen huoneeseen, kun sellainen on saatavilla.

 

F. Seuraavat kohteet eivät tarjoa Your24-etuja: Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club-, Westin Vacation Club- ja Design Hotels -kohteet sekä The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahamasaaret ja The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale.

 

iii. Ritz-Carlton Reserve -lisäedut. Edellä mainittujen etujen lisäksi Ambassador Elite -jäsenet saavat yhden 150 Yhdysvaltain dollarin lomakohdesaldon ("Lomakohdesaldo") Majoittumista kohden kustakin vierashuoneesta, joka on varattu Jäsenen nimellä ja tilillä. Lomakohdesaldo on voimassa huoneen hinnasta maksettaviin palveluihin lukuun ottamatta huoneen hintaa ja huoneveroja. Ambassador Elite -jäsenet, jotka yöpyvät tarjoushuonehinnalla tai sellaisella hinnoittelusuunnitelmalla, johon sisältyy jo lomakohdesaldo, eivät saa 150 Yhdysvaltain dollarin ylimääräistä Lomakohdesaldoa. Lomakohdesaldoa ei palauteta, vaihdeta eikä korvata, eikä sitä voi siirtää rahaksi, lahjakortiksi tai muunlaiseksi saldoksi.

 

5. MARRIOTT BONVOY™ -TAPAHTUMAT

 

5.1 Marriott Bonvoy -tapahtumat

 

5.1.a. Marriott Bonvoy -tapahtumat ("Marriott Bonvoy -tapahtumat"), jotka tunnettiin aiemmin "Palkintoon oikeuttavina tapahtumina" ja joista hyväksyttävät Kanta-asiakasohjelman Jäsenet saavat Pisteitä tai Maileja hyväksyttävien ryhmätapaamisten ja tapahtumien varaamisesta ja järjestämisestä ("Hyväksyttävät tapahtumat" ja yksittäin "Hyväksyttävä tapahtuma" tai "Tapahtuma") Osallistuvissa majoituspaikoissa.

 

5.1.b. Marriott Bonvoy -tapahtumiin osallistumiseen oikeutettu Kanta-asiakasohjelman Jäsen ("Hyväksyttävät Kanta-asiakasohjelman Jäsenet" ja yksitellen "Hyväksyttävä Kanta-asiakasohjelman Jäsen") on kuka tahansa Kanta-asiakasohjelman Jäsen, ellei hän ole jokin seuraavista:

 

i. julkishallinnon työntekijä, virkamies tai julkishallinnon viraston tai ministeriön puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta

 

ii. työntekijä tai valtion omistaman tai valtion määräysvallassa olevan organisaation ("Valtionyhtiö") puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta

 

iii. välittäjä, joka tapahtuman varauksessa edustaa Yhdysvaltojen ulkopuolista julkishallinnollista organisaatiota tai Valtionyhtiötä

 

iv. Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla sijaitsevissa Osallistuvissa majoituspaikoissa välittäjä, joka varaa tapahtuman minkä tahansa (yhdysvaltalaisen tai Yhdysvaltojen ulkopuolisen) valtionhallinnollisen organisaation tai Valtionyhtiön puolesta

 

Julkishallinnon työntekijät, virkamiehet, Valtionyhtiöiden työntekijät ja valtion virastojen, ministeriöiden ja valtionyhtiöiden puolesta toimivat henkilöt, jotka varaavat tapahtuman työnantajansa puolesta, sekä kolmannen osapuolen kaupalliset välittäjät, jotka varaavat tapahtuman muun kuin yhdysvaltalaisen valtionhallinnollisen organisaation tai Valtionyhtiön puolesta, eivät ole Hyväksyttäviä Kanta-asiakasohjelman Jäseniä eivätkä näin ole oikeutettuja osallistumaan Marriott Bonvoy -tapahtumiin.

 

Lisäksi Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla sijaitsevissa Osallistuvissa majoituspaikoissa välittäjiä, jotka varaavat tapahtuman minkä tahansa (yhdysvaltalaisen tai Yhdysvaltojen ulkopuolisen) valtiollisen organisaation tai Valtionyhtiön puolesta, ei pidetä Hyväksyttävinä Kanta-asiakasohjelman Jäseninä, eivätkä he näin ole oikeutettuja osallistumaan Marriott Bonvoy -tapahtumiin.

 

5.1.c. Henkilökohtaiset jäsenyydet.  Vain yksityishenkilöt voivat osallistua Kanta-asiakasohjelmaan Ohjelmasääntöjen kohdan 1.4.b mukaisesti, ja vain yksityishenkilöt voivat osallistua Marriott Bonvoy -tapahtumiin.  Yrityksillä tai organisaatioilla ei voi olla tiliä Kanta-asiakasohjelmassa, eivätkä ne näin ollen ole oikeutettuja keräämään Pisteitä tai Maileja Marriott Bonvoy -tapahtumissa.

 

5.1.d. Lisäehdot. Hyväksyttävän Kanta-asiakasohjelman Jäsenen on tiedostettava, että hän on oikeutettu ansaitsemaan Pisteitä tai Maileja mistä tahansa Marriott Bonvoy -tapahtumasta sovellettavien lakien, lahjakäytäntöjen ja kannustinkäytäntöjen mukaisesti.  Jäsenet ovat vastuussa siitä, että he noudattavat oman yrityksensä tai organisaationsa käytäntöjä, jotka koskevat kanta-asiakasohjelmia, näiden Ohjelmasääntöjen kohdan 1.7.f mukaisesti. Jos kuitenkin tällaiset käytännöt ovat ristiriidassa näiden Ohjelmasääntöjen kanssa, nämä Ohjelmasäännöt ovat voimassa.  Jäsenet ovat yksin vastuussa siitä, että he ilmoittavat työnantajilleen, päämiehilleen ja/tai asiakkailleen Marriott Bonvoy -tapahtumien yhteydessä saamistaan Pisteistä tai Maileista.

 

5.2 Osallistuvat majoituspaikat

 

5.2.a. Osallistuvat hotelliketjut. Marriott Bonvoy -tapahtumat ovat voimassa kaikissa Osallistuvissa majoituspaikoissa (katso kohta 1.2) seuraavissa Osallistuvissa hotelliketjuissa: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express ja Element.

 

5.2.b. Ei-osallistuvat hotelliketjut. Marriott Bonvoy ‑tapahtumia eivät tarjoa seuraavat merkit: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club sekä Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

5.3 Ansaitseminen

 

5.3.a.  Pisteiden ansaitseminen. Lukuun ottamatta erityisiä kampanjoita tai kannustimia Jäsen ansaitsee kaksi Pistettä jokaista toteutuneen Hyväksyttävän tapahtuman maksun yhtä Yhdysvaltain dollaria (1,00 $) kohti, kuitenkin enintään 60 000 Pistettä peruskertymänä Hyväksyttävää tapahtumaa kohti. Mukaan lukien peruspisteet, Elite-bonukset (kuten alla kohdassa 5.3.b. on esitetty), erikoiskampanjat ja/tai kannustimet Jäsen voi ansaita enintään 200 000 Pistettä Hyväksyttävää tapahtumaa kohti. Marriott Bonvoy -tapahtumien maksuja ei lasketa Ambassador Elite -vuosikulutukseen.

 

5.3.b.  Elite-bonukset. Elite-jäsenet ansaitsevat bonuksen Marriott Bonvoy -tapahtumien perusansioista, jolloin he voivat ansaita enemmän kuin 60 000 Pisteen perusansiomaksimin seuraavasti:

 

i. Silver Elite -jäsenet: 10 % bonusta, enintään 66 000 Pistettä Hyväksyttävää tapahtumaa kohti

 

ii. Gold Elite -jäsenet: 25 % bonusta, enintään 75 000 Pistettä Hyväksyttävää tapahtumaa kohti

 

iii. Platinum Elite -jäsenet: 50 % bonusta, enintään 90 000 Pistettä Hyväksyttävää tapahtumaa kohti

 

iv. Titanium Elite- ja Ambassador Elite -jäsenet: 75 % bonusta, enintään 105 000 Pistettä Hyväksyttävää tapahtumaa kohti

 

5.3.c. Mailien ansaitseminen. Jäsenet voivat myös valita ansaita yhden Mailin jokaista Hyväksyttävän tapahtuman maksun yhtä Yhdysvaltain dollaria (1,00 $) kohti ja saada näin enintään 20 000 Mailia (tai vastaavan summan osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman kumppanin mukaan) tapahtumaa kohti Elite-jäsentasosta riippumatta.  Pisteet jaetaan tai Mailit toimitetaan osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman kumppanille kymmenen (10) arkipäivän kuluessa Tapahtuman päättymisestä edellyttäen, että Tapahtumaa ei ole peruutettu ja että kaikki muut Tapahtuman yhteydessä tehdyn ryhmä- tai catering-sopimuksen ehdot täyttyvät.  Myönnetyt Mailit vaihtelevat osallistuvan lentoyhtiön kanta-asiakasohjelman kumppanin mukaan.  Jäsen ei voi ansaita sekä Pisteitä että Maileja samasta Tapahtumasta.

 

5.3.d. Elite-yöpymissaldo. Jäsenet, jotka järjestävät Hyväksyttäviä tapahtumia Hyväksyttävissä majoituspaikoissa, saavat yhden (1) Elite-yöpymissaldon jokaista kahtakymmentä (20) varattua ja toteutunutta huonemajoittumista kohti. Enimmäismäärä Elite-yöpymissaldoja on kaksikymmentä (20) sopimusta kohti.

 

5.3.e. Valuutanvaihto. Kansainvälisissä majoituspaikoissa kansainvälisissä sijainneissa järjestetyistä Hyväksyttävistä tapahtumista myönnetyt Pisteet ja Mailit perustuvat paikalliseen valuuttaan, joka muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi.  Paikallinen valuutta muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi Hyväksyttävän tapahtuman päivänä.  Pisteet tai Mailit myönnetään vaihtokurssilla, joka on voimassa muuntohetkenä.  Tämä kurssi määritetään Kanta-asiakasohjelman yksinomaisen harkinnan mukaan tavanomaisten valuuttamuunnosmenetelmien perusteella, mutta se voi poiketa luottokorttiyhtiöiden käyttämistä vaihtokursseista.

 

5.3.f. Jaetut edut. Hyväksyttävistä tapahtumista myönnetyt Pisteet, Mailit ja Elite-yöpymissaldot voi jakaa enintään kahden Jäsenen kesken, jos kumpikin Jäsen on kirjattu Hyväksyttävän tapahtuman sopimuksen tietoihin.

 

5.4 Hyväksytyt tapahtumat

 

5.4.a. Hyväksyttävän tapahtuman sopimus. Kuka tahansa Kanta-asiakasohjelman Jäsen voi tehdä Osallistuvan majoituspaikan kanssa sopimuksen Hyväksyttävän tapahtuman järjestämisestä Osallistuvassa majoituspaikassa ("Hyväksyttävän tapahtuman sopimus").

 

5.4.b. Hyväksyttävä tapahtuma. Hyväksyttävä tapahtuma on tapahtuma tai kokous, jonka varannut Kanta-asiakasohjelman Jäsen on ilmoittanut Jäsennumeronsa Hyväksyttävän tapahtuman sopimukseen ja joka järjestetään Hyväksyttävässä majoituspaikassa. Hyväksyttävään tapahtumaan ei sisälly seuraavaa: (a) vierashuoneiden lukumäärästä riippumatta vierashuoneiden varaukset, jotka on tehty muuten kuin Hyväksyttävän tapahtuman sopimuksessa kuvatulla tavalla, (b) sellaiset vierashuoneiden varaukset cateringilla tai ilman, joihin ei sisälly vähintään kymmentä (10) huonetta yhdeksi (1) yöksi, (c) kaikki vierashuoneiden varaukset sellaisen työnantajan, asiakkaan tai päämiehen puolesta, joka on päättänyt (joko Osallistuvan majoituspaikan kanssa tehdyn sopimuksen kautta tai muulla tavoin) myöntää Pisteitä toiselle henkilölle tai yhteisölle, (d) kaikki vierashuoneiden varaukset, jotka ovat maksuttomia tai saatu vaihtokaupalla, (e) maksuttomat kokoukset tai kokousmaksut tai (f) kaikki tapahtumat tai tapaamiset tai vierashuoneiden varaukset, jotka on tehnyt jokin seuraava taho:

 

i. julkishallinnon työntekijä, virkamies tai julkishallinnon viraston tai ministeriön puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta

 

ii. työntekijä tai valtion omistaman tai valtion määräysvallassa olevan organisaation ("Valtionyhtiö") puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta

 

iii. välittäjä, joka tapahtuman varauksessa edustaa Yhdysvaltojen ulkopuolista julkishallinnollista organisaatiota tai Valtionyhtiötä

 

iv. Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla sijaitsevissa Osallistuvissa majoituspaikoissa välittäjä, joka varaa tapahtuman minkä tahansa (yhdysvaltalaisen tai Yhdysvaltojen ulkopuolisen) valtionhallinnollisen organisaation tai Valtionyhtiön puolesta

 

Jos tapahtuman tai kokouksen järjestäjä on valtion työntekijä, virkamies, Valtionyhtiöiden työntekijä ja julkishallinnon virastojen, ministeriöiden ja Valtionyhtiöiden puolesta toimiva henkilö, joka varaa tapahtuman työnantajansa puolesta, tai kolmannen osapuolen kaupallinen välittäjä, joka varaa tapahtuman muun kuin yhdysvaltalaisen valtion organisaation tai valtion omistaman Valtionyhtiön puolesta, ei ole Hyväksyttävä tapahtuma.  Lisäksi Aasiassa, Australiassa ja Tyynenmeren saarilla sijaitsevissa Osallistuvissa majoituspaikoissa Hyväksyttäviksi tapahtumiksi ei katsota tapahtumia, jotka välittäjä on varannut minkä tahansa valtion organisaation (yhdysvaltalaisen tai muun) tai valtionyhtiön puolesta.

 

5.4.c. Jäsenen, joka on oikeutettu ansaitsemaan Pisteitä tai Maileja, tulee olla joko Hyväksyttävän tapahtuman sopimuksen ensimmäiselle sivulle kirjattu ensisijainen yhteyshenkilö tai Hyväksyttävän tapahtuman sopimuksen valtuutettu allekirjoittaja.

 

5.5 Hyväksyttävät tapahtuman maksut

 

5.5.a. Hyväksyttävät tapahtuman maksut. Hyväksyttäviin tapahtuman maksuihin sisältyvät ruoka, juomat, kokoushuoneen vuokraus, tapahtumapaikan tarjoamat audiovisuaaliset laitteet ja Osallistuvan majoituspaikan tilaamat koristelut, jotka maksetaan päätililtä. Vierashuonemaksut ovat hyväksyttäviä myös vain, jos sopimuksessa on vähintään kymmenen (10) vierashuonetta vähintään yhdeksi (1) yöksi Hyväksyttävän tapahtuman aikana (cateringin kanssa tai ilman). Hyväksyttävistä vierashuonemaksuista kertyy Jäsenelle Pisteitä tai Maileja riippumatta siitä, maksetaanko ne päätililtä vai maksaako yksittäinen vieras huoneesta.

 

5.5.b. Marriott-lahjakortit. Kokousmaksut voidaan maksaa Marriott-lahjakortilla, jos sellainen on saatavilla. Näiden kumppaneiden palveluissa lunastetut Pisteet ovat Kanta-asiakasohjelman sääntöjen ja muiden kumppanilla mahdollisesti voimassa olevien ehtojen alaisia kohdan 3.6.c. mukaisesti.

 

5.5.c. Ei-sisältyvät tapahtumamaksut. Ei-sisältyviä tapahtumamaksuja ovat kaikki verot, juomarahat, lomakohdemaksut, peruutusmaksut, kolmannen osapuolen maksut, varausasteen vähimmäisvaatimukseen liittyvät maksut ja palvelumaksut.

 

5.6 Kaikki Kanta-asiakasohjelman säännöt ovat voimassa

 

Myönnettävien Pisteiden tai Mailien määrä määritetään myöntämishetkellä voimassa olevien Kanta-asiakasohjelman sääntöjen mukaisesti.

 

6. MARRIOTT BONVOY -YHTEISBRÄNDÄTYT LUOTTOKORTIT

 

Seuraavat kortit kuuluvat Marriott Bonvoy -yhteisbrändättyjen luottokorttien valikoimiin.

 

6.1 Yhdysvaltalaiset American Express ‑luottokortit

 • Marriott Bonvoy Brilliant® American Express® -kortti - Lue lisää
 • Marriott Bonvoy Bevy™ American Express® -kortti – Lue lisää
 • Marriott Bonvoy Business® American Express® -kortti - Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® American Express® -kortti - Lue lisää

 

6.2 Yhdysvaltalaiset Chase-luottokortit

 • Chasen Marriott Bonvoy Bountiful™ -luottokortti - Lue lisää
 • Marriott Bonvoy Boundless® -luottokortti Chaselta – Lue lisää
 • Chasen Marriott Bonvoy Bold® -luottokortti - Lue lisää
 • The Ritz-Carlton™ -luottokortti JPMorganilta – Lue lisää
 • Chasen Marriott Bonvoy® Premier -luottokortti - Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® -luottokortti Chaselta – Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® Premier Plus -yritysluottokortti Chaselta – Lue lisää
 • Chasen Marriott Bonvoy Business® -luottokortti - Lue lisää

 

6.3 Kansainväliset luottokortit

6.3.a.Kanada
6.3.b. Kiina
 • Marriott Bonvoy® CITIC Gold -kortti Manner-Kiinan asukkaille - Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® CITIC Platinum -kortti Manner-Kiinan asukkaille - Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® CITIC Premium Platinum -kortti Manner-Kiinan asukkaille - Lue lisää
6.3.c. Intia
 • Marriott Bonvoy® HDFC Bank -luottokortti Intiassa asuville – Lue lisää
6.3.d. Japani
 • Marriott Bonvoy® American Express® Premium -kortti Japanissa asuville – Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® American Express® -kortti Japanin asukkaille - Lue lisää
6.3.e. Meksiko
6.3.f. Qatar
 • Marriott Bonvoy® QIB Visa Infinite -luottokortti Qatarin asukkaille - Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® QIB Visa Signature -luottokortti Qatarin asukkaille Lue lisää
 • Marriott Bonvoy® QIB Visa Platinum -luottokortti Qatarin asukkaille Lue lisää
6.3.g. Saudi-Arabia
 • Marriott Bonvoy® American Express® -luottokortti Saudi-Arabian asukkailleLue lisää
6.3.h. Etelä-Korea
 • Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan -kortti Etelä-Korean asukkailleLue lisää
 • Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan -kortti Etelä-Korean asukkaille - Lue lisää
6.3.i. Yhdistyneet arabiemiirikunnat
 • Emirates NBD:n Marriott Bonvoy® World Mastercard® -kortti Arabiemiirikuntien asukkailleLue lisää
6.3.j. Iso-Britannia
 • Marriott Bonvoy® American Express® -kortti Britannian asukkailleLue lisää
 • Marriott Bonvoy® Mastercard® Britannian asukkaille - Lue lisää↗ 

 

6.4 Kanta-asiakasohjelman jäsenedut ja rajoitukset

 

6.4.a. Premium-internetyhteys. Kaikilla kohdissa 6.1, 6.2 ja 6.3 mainituilla yhteisbrändätyillä luottokorteilla, joiden etuna on premium-internetyhteys, kortinhaltijat saavat paremman internetyhteyden huoneeseensa, jos se on saatavilla Osallistuvassa majoituspaikassa. Tämä etu on saatavilla kaikkialla maailmassa varaustavasta riippumatta.

 

6.4.b. Premium-internetyhteyden poissulkemiset. Katso kohta 1.3.c.

 


7. Marriott Vacation Clubit ja Vistana Residence Network

 

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

 

7.1.a. Termi "Lomaklubin jäsen" tarkoittaa (i) sellaisen lomaosakkeen omistajaa, jonka on kehittänyt, jonka toiminnasta vastaa tai jota tarjoaa Marriott Vacation Club -brändillä tai Marriott Grand Residence Club -brändillä toimiva kohde (yhdessä "MVC-klubit"), ja tällaiset omistajat ovat oikeutettuja osallistumaan Kanta-asiakasohjelmaan lomaosakkeidensa omistajuuden perusteella sekä (ii) sellaisen lomaosakkeen omistajaa, jonka on kehittänyt, jonka toiminnasta vastaa tai jota tarjoaa Sheraton Vacation Club -brändillä tai Westin Vacation Club -brändillä toimiva kohde tai Vistana Beach Club (yhdessä "VSE-lomakohteet"), ja tällaiset omistajat ovat myös Vistana Signature Networkin ("VSN") jäseniä ja oikeutettuja osallistumaan Kanta-asiakasohjelmaan VSN-jäsenyytensä kautta.  Kaikkiin tällaisiin Lomaklubin jäseniin sovelletaan Ohjelmasääntöjä sekä kaikkia aikaosuusoikeuksiin liittyviä lisäsääntöjä ja -määräyksiä, jotka on julkaissut Marriott Ownership Resorts, Inc., Vistana Signature Experiences, Inc. ja/tai Marriott Resorts, Travel Company, Inc. d/b/a MVC Exchange Company ("Exchange-yhtiö") tai niiden tytäryhtiöt tai kumppanikiinteistöt (kukin "Lomaklubiorganisaatio"), sellaisina kuin näitä sääntöjä ja määräyksiä voidaan ajoittain muuttaa (yhdessä "Lomaklubin säännöt").   Lomaklubin jäseniin voidaan soveltaa erilaisia Lomaklubin sääntöjä sen mukaan, millaisen loma-osakkeen Lomaklubin jäsenet omistavat.

 

7.1.b. Lomaklubin jäseniin, jotka saavat Kanta-asiakasohjelmassa Elite-tason korotuksia osana omistajaetujaan, sovelletaan näitä Ohjelmasääntöjä, joita voidaan muokata aika ajoin kohdan 1.7.c mukaisesti, sekä lomaosakeomistustensa kautta Lomaklubin sääntöjä, joihin sisältyvät esimerkiksi seuraavat:

 

i. Lomaklubin jäsenet, jotka MVC-klubin lomaosakkeiden omistajuuden ja/tai VSE-lomakohteiden lomaosakkeiden omistajuuden ja VSN-jäsenyyden kautta tai lomaosakkeiden rekisteröinnin Abound by Marriott Vacations™ Exchange Program -ohjelmaan ("Abound-vaihto-ohjelma") kautta (A) saavat Standard- tai Owner-tason jäsenyyden, voivat saada Marriott Bonvoy Gold Elite -jäsenyyden eivätkä ole velvoitettuja yltämään Gold Elite -vähimmäisvaatimuksiin joka vuosi Gold Elite -jäsenyyden säilyttämiseksi, (B) saavat Select- tai Executive-tason jäsenyyden, voivat saada Marriott Bonvoy Platinum Elite -jäsenyyden eivätkä ole velvoitettuja yltämään Platinum Elite -vähimmäisvaatimuksiin joka vuosi Platinum Elite -jäsenyyden säilyttämiseksi ja (C) saavat Presidential- tai Chairman's Club -tason jäsenyyden, voivat saada Marriott Bonvoy Titanium Elite -jäsenyyden eivätkä ole velvoitettuja yltämään Titanium Elite -vähimmäisvaatimuksiin joka vuosi Titanium Elite -jäsenyyden säilyttämiseksi.  Vain yksi (1) MVC-klubin tai VSE-lomakohteen lomaosakkeen omistajatiedoissa mainittu yksityishenkilö voi saada sovellettavan Elite-jäsentason. Joidenkin Lomaklubin jäsenten Elite-jäsentasoa ei voida korottaa ennen kuin vuonna 2023.

 

ii. Lomaklubin jäsen säilyttää Elite-jäsentasonsa, kunhan kyseinen Lomaklubin jäsen (i) säilyttää jäsentasonsa MVC-klubin tai VSE-lomakohteen lomaosakkeen omistuksen ja/tai Abound-vaihto-ohjelmaan rekisteröitymisen kautta, (ii) on maksanut kaikki ylläpitomaksut, vaihto-ohjelmayhtiön veloitukset, käsittelymaksut, verot ja muut maksut sekä (iii) on maksanut kaikki muut Lomaklubi-kohteen perimät maksut, mukaan lukien MVC-klubin tai VSE-lomakohteen lomaosakkeen rahoittamiseen liittyvät maksut.

 

iii. Elite-jäsentaso ja Lomaklubin jäsenen Kanta-asiakasohjelman Jäsentilille kertyneet Pisteet eivät siirry, kun Lomaklubin jäsenen lomaosake myydään kolmannelle osapuolelle.  Edellä mainitusta huolimatta Lomaklubin jäsenet voivat siirtää Pisteitä toisen Lomaklubin jäsenen Jäsentilille, kunhan kumpikin Lomaklubin jäsen on listattu omistajaksi saman lomaosakkeen omistajuustietoihin riippumatta siitä, asuvatko he samassa osoitteessa.

 

7.1.c. MVC-klubin kohteiden ja VSE-lomakohteiden luonteen vuoksi niiden osallistumiseen Kanta-asiakasohjelmaan sovelletaan seuraavia erityisehtoja:

 

i. Lomaklubin jäsenet ansaitsevat Elite-yöpymissaldoa MVC-klubin ja VSE-lomakohteen kiinteistöissä tehdyistä Hyväksyttävistä majoittumisista sekä majoittumisista Osallistuvissa majoituspaikoissa osana Abound-vaihto-ohjelmaa.

 

ii. Lomaklubin jäsenet ansaitsevat Pisteitä tai Maileja MVC-klubin ja VSE-lomakohteen kiinteistöissä tehdyistä Hyväksyttävistä maksuista.

 

iii. Seuraavat edut eivät ole saatavilla MVC-klubin tai VSE-lomakohteen kiinteistöissä: maksuttomat huoneen tason korotukset, myöhäinen huoneen luovutus, Sviittiyöpymispalkinnot, Taattu lounge-pääsy, Taattu huonetyyppi, 48 tunnin taattu saatavuus, Korkein varaustakuu ja Your24.

 

iv. Palkintolunastusmajoittumiset on varattava MVC-klubin kohteisiin ja VSE-lomakohteisiin vähintään yksi (1) päivä ennen saapumista. MVC-klubin kohteet ja VSE-lomakohteet eivät tällä hetkellä osallistu lainkaan tai osallistuvat vain rajoitetusti Rajoitetut poissuljetut päivät -käytäntöön.

 

v. Pikalunastuspalkintoja ei ole saatavilla MVC-klubissa tai VSE-lomakohteissa.

 

vi. MVC-klubin tai VSE-lomakohteen lomaosakkeen omistuksen kautta ansaittuja Pisteitä voi käyttää Palkintolunastusmajoittumisten varaamiseen MVC-klubissa tai VSE-lomakohteessa tai Residence-klubin kohteessa (määritellään jäljempänä).

 

7.2 Vistana Residence Network -verkosto

 

7.2.a. "Vistana Residence Network -verkostoon" kuuluvat St. Regis Residence Clubin ja The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdalen kohteet ("Residence-klubin majoituspaikat"). Residence-klubin -majoituspaikkojen lomaosakkeiden omistajiin ("Residence-klubin jäsenet") sovelletaan Ohjelmasääntöjä ja kaikkia lisäsääntöjä ja säädöksiä, joita sovelletaan lomaosakkeisiin niihin liittyvän Residence-klubin majoituspaikan sponsorin voimaan saattamalla tavalla (“Residence-klubin sponsori”), ja näin ollen sääntöjä ja säädöksiä voidaan muokata aika ajoin (yhdessä "Residence-klubin säännöt").  Residence-klubin jäseniin voidaan soveltaa poikkeavia Residence-klubin sääntöjä riippuen siitä, millaisia lomaosakkeita kyseiset Residence-klubin jäsenet omistavat.

 

7.2.b. Residence-klubin jäseniin, jotka saavat Kanta-asiakasohjelmassa Elite-tason korotuksia osana omistajaetujaan, sovelletaan näitä Ohjelmasääntöjä, joita voidaan muokata aika ajoin kohdan 1.7.c mukaisesti, sekä lomaosakeomistustensa kautta Residence-klubin sääntöjä, joihin sisältyvät rajoituksetta esimerkiksi seuraavat:

 

i. Residence-klubin jäsenet ovat Residence-klubin sponsorinsa kautta automaattisesti mukana Ohjelmassa Marriott Bonvoy Platinum Elite -jäseninä, eikä heidän tarvitse täyttää joka vuosi Platinum Elite -vähimmäisvaatimuksia säilyttääkseen Platinum Elite -jäsenyyden.  Platinum Elite -jäsenyys myönnetään enintään kahdelle (2) yksityishenkilölle, jotka on mainittu Residence-klubin majoituspaikan lomaosakkeen omistajuustiedoissa.

 

ii. Elite-jäsenyys ja Residence-klubin jäsenen Kanta-asiakasohjelman Jäsentilille kertyneet Pisteet eivät siirry, kun Residence-klubin lomaosake myydään kolmannelle osapuolelle.

 

iii. St. Regis Residence Club -majoituspaikat ovat vain Elite-yöpymissaldon ansaintakumppaneita (kohdan 2.1.a mukaisesti). Ne eivät tue Pisteiden tai Mailien ansaitsemista, Pisteiden lunastamista, kiinteistössä tarjottavia Jäsenetuja (kohtien 1 ja 4 mukaisesti) eivätkä Marriott Bonvoy -tapahtumia.

 

iv. The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale tarjoaa kiinteistöstä käsin etuja rajoitetusti, kuten on kuvattu kohdissa 4, 5 ja 7.

 

 

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT BONVOY

Homes & Villas by Marriott Bonvoy -majoittumisten luonteen vuoksi niiden osallistumiseen Kanta-asiakasohjelmaan sovelletaan seuraavia erityisehtoja:

 

8.1 Pisteiden ansaitseminen

 • Jäsenet ovat oikeutettuja Pisteisiin päättyneestä majoittumisesta vuokra-asunnossa ("Asunto" tai "Asunnot"), joka on ostettu Homes & Villas by Marriott Bonvoy -verkkosivuston kautta ("Alusta"). Jäsenet eivät kuitenkaan voi ansaita tai saada etuja eri kaupungeissa sijaitsevista asunnoista samoilta yöpymispäiviltä.
 • Jotta Pisteet kirjataan varmasti oikealle Jäsentilille, Alustalla tehdyn oston yhteydessä on ilmoitettava oikea Jäsennumero. Kohdan 9.3 mukaisesti Jäsenellä pitää olla ennestään Jäsentili tai hänen pitää täyttää Kanta-asiakasohjelman hakemus (kohdassa 1.4.a kuvatulla tavalla) ennen ostoa, jotta hän voi ansaita Pisteitä Alustan kautta.
 • Jäsenet ansaitsevat viisi (5) perustason Pistettä kutakin Yhdysvaltain dollaria tai muun valuutan vastaavaa summaa kohden kaikista Hyväksyttävistä maksuista, jotka Jäsen on itse aiheuttanut ja maksanut Alustan kautta enintään kolmesta (3) asunnosta samassa kaupungissa samoina sisään- ja uloskirjautumispäivinä edellyttäen, että hän asuu yhdessä (1) asunnossa ja maksaa kaikista kolmesta (3) asunnosta.
 • Jäsen saa Hyväksyttävistä maksuista Elite-jäsentasonsa mukaisia Elite-bonuspisteitä kohdan 4.3 mukaisesti.
 • Jäsen ansaitsee Elite-yökrediittejä Alustan kautta varatuista päättyneistä majoittumisista riippumatta siitä, onko majoittuminen ostettu Pisteillä vai maksettu rahalla. Jäsenet saavat Elite-yökrediittejä yhdestä (1) asunnosta eivätkä mistään muista asunnoista, jotka he ovat saattaneet varata samoilla sisään- ja uloskirjautumispäivämäärillä.
 • Veloitukset, jotka eivät oikeuta pisteisiin, ovat verot ja maksut (esim. siivousmaksu, lomakeskusmaksu), joita sovelletaan alustan kautta varattuihin asuntoihin, sekä ostetut lisäpalvelut (esim. ylimääräiset huonesiivoukset).
 • 1. tammikuuta 2022 lähtien Hyväksyttävällä jaksolla Homes & Villas by Marriott Bonvoy -kohteissa päättyneistä majoittumisista tehdyt Hyväksytyt maksut luetaan Ambassador Elite -vuosikulutukseksi (kohdan 4.3.e mukaisesti).
 • Pisteitä ei anneta majoituspaikkaan liittyvän kumppanin palveluista, joita mainostetaan ennen saapumista tai majoittumisen aikana.
 • Hyvitetyistä ostoksista ei myönnetä Pisteitä.
 • Alustan kautta tehdyistä ostoista ei voi ansaita Maileja.
 • Jos Alustan kautta ostettu majoitus on tehty toisen osapuolen puolesta, Pisteiden jakaminen ja majoittumisen varaaminen kohdistetaan sille Jäsentilille ja nimelle, joka ilmoitetaan varauksen yhteydessä. Vain majoituksen loppuun asti itse käyttänyt Jäsen voi ansaita Pisteitä ja Elite-yöpymissaldoa yhdestä Alustan kautta tehdystä ostoksesta.
 • Kunhan varauksen yhteydessä ilmoitetaan oikea Marriott Bonvoy -jäsentilin numero, Pisteiden näkymiseen Jäsentilillä menee kolmesta (3) kuuteen (6) viikkoa majoittumisen päättymisestä.
 • Jos Jäsen maksaa Alustan kautta tehdyt ostokset Marriott Bonvoyn yhteisbrändätyllä luottokortilla, hän saa myös samaan aikaan bonuspisteet Marriott Bonvoy -tililleen.
 • Kaikki Kanta-asiakasohjelman säännöt koskevat Alustalla tehtyjä ostoksia.

 

8.2 Pisteiden lunastaminen

 

 • Jäsen on oikeutettu lunastamaan Pisteitä Alustan kautta varatuista Asunnoista, ja jokaisesta maksetusta Yhdysvaltain dollarista (sisältäen verot ja maksut) myönnetään 175,438596491 Pistettä.
 • Jäsenet voivat joustavasti valita käteis- ja pistesumman lunastettavaksi yhdistettynä maksuna majoittumisesta Asunnossa, jonka varaus on tehty Alustan kautta ("Käteis- ja pistemaksu HVMB:llä").
 • Lunastuksen yhteydessä ei vaadita mitään kiinteää määrää käteistä tai Pisteitä maksettavaksi. Käteis- ja pistemaksuun HVMB:llä tarvitaan vähintään tuhat (1 000) Pistettä.
 • Jäsenet eivät voi käyttää enemmän Pisteitä kuin mitä heillä on Jäsentilillään.
 • Käteis- ja pistemaksujen maksutavaksi hyväksytään merkittävät luottokortit ja Pisteet.
 • Marriottin Lahjakortteja ja Marriott Bonvoyn Maksuttoman yöpymisen palkintoja ei voi käyttää osana Käteis- ja pistemaksua HVMB:llä.
 • Jäsenet ansaitsevat Pisteitä HVMB:n käteis- ja pistemaksusta, kun majoittuminen on päättynyt, osion 8.1 ("Ansaitse pisteitä") mukaisesti. 
 • Huomioi, että Käteis- ja pistemaksut Homes & Villas by Marriott Bonvoy -kohteista on eri asia kuin Käteis- ja pistepalkinnot Osallistuvissa majoituspaikoissa (katso kohta 3.3.f).
 • Pisteillä tai Käteis- tai pistemaksu HVMB:llä -maksuilla ostetut varaukset oikeuttavat Elite-yökrediitteihin osion 8.1 ("Ansaitse pisteitä") mukaisesti.
 • Mikäli Pisteillä ostettu varaus peruutetaan, Pisteet hyvitetään Asunnon peruutusehtojen mukaisesti.
 • Palkintolunastukset Osallistuvissa majoituspaikoissa kohdan 3 mukaisesti eivät ole saatavilla HVMB:ssä. Tähän sisältyvät kaikki kohdassa 3.3 listatut Palkintolunastuksen Majoittumisen tyypit, Pikalunastuspalkinnot ja Sviittiyöpymispalkinnot.
 •  

8.3 Jäsenedut

 
 • Gold Elite -tason Jäsenet saavat yhtenä Elite-tervetuliaislahjana 500 Pistettä yhden tai useamman peräkkäisen yön Majoittumisesta kohdassa 2.1.d kuvatulla tavalla. Lahja myönnetään silloinkin, kun Osallistuvaan majoituspaikkaan sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen välissä on alle 24 tuntia.
 • Platinum Elite -tason ja sitä korkeamman tason Jäsenet saavat yhtenä Elite-tervetuliaislahjana 1 000 Pistettä yhden tai useamman peräkkäisen yön Majoittumisesta kohdassa 2.1.d kuvatulla tavalla. Lahja myönnetään silloinkin, kun Osallistuvaan majoituspaikkaan sisäänkirjautumisen ja huoneen luovutuksen välissä on alle 24 tuntia.
 • Mikään muu kohdassa 4 esitetty Elite-jäsenetu ei ole voimassa Asunnoissa majoittumisissa, jotka on varattu Alustan kautta.

 

8.4 Lisäehdot

 
 • Yhtiön tarjoama Parhaan hinnan takuu ei koske Alustan kautta tehtäviä ostoksia.
 • Jäsenhinnat eivät ole saatavilla Alustan kautta tehtäville ostoksille.
 • Jäsen voi pyytää hyvitystä Pisteistä ja/tai Elite-yöpymissaldosta, jotka eivät näy Jäsentilillä kuuden (6) viikon kuluttua majoittumisen päättymisestä, ottamalla yhteyttä Homes & Villas by Marriott Bonvoyn tiimiin täällä.

 

9. MUUT KANTA-ASIAKASOHJELMAAN OSALLISTUMISEN EHDOT

 

9.1 Jäsentilien valvominen

 

Yhtiö pidättää oikeuden valvoa kaikkien Jäsenten Tilejä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta Ohjelmasääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Yhtiö voi tarkastella kaikkien Jäsenten Pisteitä, Hyväksyttäviä majoittumisia ja Hyväksyttävien yöpymisten saldoja sekä maksuhistoriaa mukaan lukien rajoituksetta Kanta-asiakasohjelman Palkintojen pyynnöt, saadut Palkinnot ja muut edut.

 

9.2 Oikaisut

 

Puuttuva hyvitys aiemmasta majoittumisesta. Jäsen voi pyytää hyvitystä Pisteiksi, Maileiksi tai Elite-jäsenyyden hyväksyttäviksi yöpymisiksi (muiksi kuin kohdassa 4 kuvatuksi Elite-yöpymissaldoksi) majoittumisista, jotka eivät näy Jäsentilillä (Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolla Jäsentilin tapahtumasivulla) kohdassa "Ilmoita puuttuvasta majoittumisesta" tai ottamalla yhteyttä Jäsentukeen, kun majoittuminen on tehty Osallistuvassa majoituspaikassa lukuun ottamatta Homes & Villas by Marriott Bonvoy -kohteita.

 

Jäsen voi pyytää aiemmista Homes & Villas by Marriott Bonvoy -majoittumisistaan hyvitystä, jos Pisteet ja/tai Elite-yöpymissaldo eivät näy hänen Jäsentilillään kuuden (6) viikon kuluttua majoittumisen päättymisestä, ottamalla yhteyttä Homes & Villas by Marriott Bonvoyn tiimiin täällä.

 

Puuttuva hyvitys Osallistuvassa myyntipisteessä ilman majoittumista. Pisteiden kirjaaminen Jäsentilille voi kestää enintään 10 päivää jokaisen Osallistuvassa myyntipisteessä suoritetun maksutapahtuman jälkeen. Jäsen voi ottaa yhteyttä Jäsentukeen, jos 10 päivän jälkeen pisteitä ei ole kirjattu hänen tililleen.

 

Puuttuva hyvitys Marriot Bonvoy -tapahtumista. Jäsen voi pyytää hyvitystä Hyväksyttävän tapahtuman yhteydessä ansaittuun Elite-jäsenyyteen liittyvistä Pisteistä, Maileista tai Hyväksyttävistä yöpymisistä, jos ne eivät näy Jäsentilillä, ottamalla yhteyttä hotelliin, jossa Hyväksyttävä tapahtuma järjestettiin.

 

Kaikki pyynnöt tulee olla vastaanotettu yhden (1) vuoden kuluessa Hyväksyttävästä majoittumisesta, Hyväksyttävästä tapahtumasta tai muusta Hyväksyttävästä maksusta, jotta hyvitystä voi saada.

 

9.3 Uudet Jäsenet

 

Uusi Jäsen on oikeutettu saamaan Pisteitä Hyväksyttävistä maksuista ja Elite-jäsenyyden mukaisista Hyväksyttävistä yöpymisistä tai Hyväksyttävistä tapahtumista Osallistuvissa majoituspaikoissa. Maksujen tulee olla Jäsenen itsensä aiheuttamia ja maksamia, ja maksut on tullut suorittaa enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen Kanta-asiakasohjelmaan rekisteröitymistä ("Rekisteröitymistä edeltävä jakso”), jos Jäsen pyytää saldoa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa Hyväksyttävästä majoittumisesta, Hyväksyttävästä tapahtumasta tai Hyväksyttävästä maksusta. Uusi Jäsen ei saa Pisteitä tai Elite-jäsenyyteen liittyviä Hyväksyttäviä yöpymisiä Majoittumisista tai Hyväksyttävistä tapahtumista Rekisteröitymistä edeltävää jaksoa aiemmalta ajalta, vaikka hän on silloin ollut Yhtiön jonkin sellaisen kanta-asiakasohjelman jäsen, joka on eri kuin nykyinen Kanta-asiakasohjelma. Poikkeuksia ovat Majoittumiset ja Hyväksyttävät tapahtumat Osallistuvissa majoituspaikoissa, joihin liittyvät maksut ovat aiheutuneet ja maksetut Rekisteröitymistä edeltävänä jaksona. Pisteitä ei voi ansaita ennen Rekisteröitymistä edeltävää jaksoa tai sen aikana maksuista, jotka ovat aiheutuneet Osallistuvassa myyntipisteessä ilman Majoittumista.

 

9.4 Etuuksien oikaisu

 

Yhtiö voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan (esimerkiksi rajoituksetta silloin, kun Jäsen ei ole ollut oikeutettu ansaitsemaan tiettyä etua Ohjelmasääntöjen mukaisesti) oikaista (i) Jäsentilille osoitetun Pisteiden määrän tai Hyväksyttävien yöpymisten määrän ja (ii) minkä tahansa edun, joka on hyvitetty Jäsentilille, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Elite-jäsenyydet tai Elinikäiset Elite-jäsenyydet. Yhtiö pidättää myös oikeuden oman harkintansa mukaan estää, peruuttaa tai täsmäyttää minkä tahansa tapahtuman, jos kanta-asiakasohjelma epäilee, että tapahtumaan on liittynyt vilpillistä toimintaa.

 

9.5 Osallistuvan majoituspaikan poistuminen ohjelmasta

 

Jos Osallistuva majoituspaikka poistuu Kanta-asiakasohjelmasta mistä tahansa syystä, Jäsen ei ansaitse Pisteitä tai Elite-jäsenyyden mukaisia Hyväksyttäviä yöpymisiä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki Hyväksyttävistä majoituksista kohdan 2 mukaan kertyvät Pisteet) majoittumisista kyseisessä Osallistuvassa majoituspaikassa, eivätkä Palkinnot, muut kampanjat tai erikoistarjoukset ole enää voimassa sen päivän jälkeen, kun Osallistuva majoituspaikka on poistunut Kanta-asiakasohjelmasta. Näin on silloinkin, kun varaus aiemmin Kanta-asiakasohjelmassa mukana olleeseen Osallistuvaan majoituspaikkaan on tehty ennen poistumispäivää.

 

9.6 Verot

 

Pisteistä, Palkinnoista ja muista Jäseneduista voidaan periä tulo- tai muita veroja. Jäsen on vastuussa kaikkien tällaisten verojen maksamisesta ja kaikkien tarvittavien tietojen ilmoittamisesta kolmansille osapuolille, mukaan lukien rajoituksetta osapuoli, joka maksoi tapahtuman, josta Jäsen ansaitsi Pisteitä. Yhtiö ei ole vastuussa mistään verovelvollisuudesta, tulleista tai muista maksuista, jotka liittyvät Pisteiden, Palkintojen ja Jäsenen muiden etuuksien myöntämiseen.

 

9.7 Ei nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia

 

Yhtiö ei anna mitään takuita tai vakuutuksia, ei nimenomaisia eikä epäsuoria, Kanta-asiakasohjelman tai Osallistuvien majoituspaikkojen tarjoamien tuotteiden tai palvelujen tyypistä, laadusta tai sopivuudesta.

 

9.8 Kanta-asiakasohjelman toiminta

 

Yhtiö myy Pisteitä Osallistuville majoituspaikoille ja kumppaneille, lunastaa Pisteitä rahaksi (mukaan lukien rajoituksetta Osallistuvilta majoituspaikoilta saadut Pisteet), lentolipuiksi ja tuotteiksi sekä hallinnoi Kanta-asiakasohjelmaa. Yhtiö edistää Kanta-asiakasohjelmaa esimerkiksi luomalla ja toteuttamalla markkinointikampanjoita, kehittämällä ja ylläpitämällä Kanta-asiakasohjelman verkkosivustoa ja hallinnoimalla suhteita kumppaneihin.

 

9.9 Ei vastuuta teoista, virheistä tai laiminlyönneistä

 

Yhtiö ei ole vastuussa mistään (a) Jäsenten hakemuksiin, kirjeenvaihtoon, lunastuspyyntöihin, Palkintoihin tai Jäsenten etuihin liittyvistä menetyksistä, harhaanjohtamisesta tai vastaanottoviiveistä, (b) Pisteiden tai Palkintojen varkauksista tai niiden luvattomista lunastuksista tai Palkinnon käytöstä, (c) kolmannen osapuolen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä (mukaan lukien rajoituksetta Osallistuvat majoituspaikat) tai (d) Kanta-asiakasohjelman yhteydessä julkaistut virheet, mukaan lukien rajoituksetta hinta- tai kirjoitusvirheet, kuvauksen virheet, Osallistuvia majoituspaikkoja tai Kanta-asiakaskumppaneita koskevat virheet sekä virheet Pisteiden hyvittämisessä tai veloittamisessa Jäsentililtä.  Yhtiö pidättää oikeuden korjata mahdolliset virheet ilman erillistä ilmoitusta.

 

9.10 Kanta-asiakasohjelman sääntöjen tulkinta

 

Yhtiö voi tulkita täysin oman harkintansa mukaan kaikkia jäsenyyttä koskevia Kanta-asiakasohjelman sääntöjä, ja Yhtiön päätökset ovat lopullisia. Jos näiden Ohjelmasääntöjen englanninkielisen version ja käännetyn version välillä on ristiriitoja, englanninkielinen versio on määräävä.

 

9.11 Tavaramerkit

 

Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, logot sekä tekijänoikeuksilla suojatut tai suojauskelpoiset Marriott International, Inc.:n, sen tytäryhtiöiden ja Osallistuvien majoituspaikkojen materiaalit ovat Yhtiön ja Osallistuvien majoituspaikkojen yksinomaista ja eksklusiivista omaisuutta tai hallussa lisenssillä. Jäsenet eivät saa koskaan, suoraan tai välillisesti, häiritä, kyseenalaistaa tai hakea näitä tavaramerkkejä tai vaatia niiden omistajuutta missään päin maailmaa.

 

9.12 Luopuminen

 

Jos Yhtiö lakkaa puolustamasta näitä Kanta-asiakasohjelman sääntöjä Jäsenen niitä rikkoessa, se ei tarkoita, että Yhtiö luopuisi mistään aiempiin tai myöhäisempiin Ohjelmasääntöjen rikkomisiin liittyvistä toimenpiteistä. Jos Yhtiö ei vaadi jotain Jäsentä noudattamaan tiukasti näitä Kanta-asiakasohjelman sääntöjä, se ei tarkoita sitä, että Yhtiö luopuisi mistään oikeudesta tai muutoksenhakukeinosta kyseistä tai jotain muuta Jäsentä kohtaan. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan poiketa näiden Ohjelmasääntöjen noudattamisesta, ja se voi ajoittain järjestää kampanjoita, jotka tarjoavat valituille Jäsenille lisäetuja.

 

9.13 Vastuun rajoittaminen

 

MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., SEN TYTÄRYHTIÖT JA KUMPPANIT, SEN FRANCHISING- TAI LISENSSINHALTIJAT, OSALLISTUVAT MAJOITUSPAIKAT JA NIIDEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUTEEN TAI MUUHUN, JOTKA AIHEUTUVAT KANTA-ASIAKASOHJELMASTA, NÄISTÄ OHJELMASÄÄNNÖISTÄ TAI YHTIÖN KANTA-ASIAKASOHJELMAN TOIMINNASTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN MILLÄÄN TAVALLA.

 

9.14 Oikeusistuimen ja oikeudenkäyntipaikan valinta

 

Kaikki Kanta-asiakasohjelmasta tai näistä Ohjelmasäännöistä johtuvat tai niihin liittyvät riidat käsitellään yksitellen ilman ryhmäkanteita, ja niiden soveltaminen, tulkinta ja täytäntöönpano tapahtuu Yhdysvaltain Marylandin osavaltion lakien mukaisesti, ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä. Yksinomainen oikeudenkäyntipaikka Kanta-asiakasohjelmasta tai Ohjelmasäännöistä johtuville tai niihin liittyville vaateille tai kanteille on Marylandin osavaltion tuomioistuimissa tai liittovaltion tuomioistuimissa Yhdysvalloissa.

 

9.15 Lain soveltaminen

 

Kanta-asiakasohjelman Jäsenyyteen sekä Pisteiden ansaitsemiseen ja lunastamiseen sovelletaan kaikkia asianmukaisia paikallisia lakeja ja määräyksiä. Kanta-asiakasohjelman Jäsenyys, Jäsenedut ja Palkinnot tarjotaan vilpittömässä mielessä, mutta niitä ei välttämättä ole saatavilla, jos ne on kielletty tai niitä on rajoitettu sovellettavan lain tai asetuksen nojalla Yhdysvalloissa tai Jäsenen asuinpaikan lainkäyttöalueella. Jos jokin näiden Kanta-asiakasohjelman sääntöjen osa katsotaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa katsotaan poistetuksi näistä Ohjelmasäännöistä kyseisellä lainkäyttöalueella ja muut määräykset pysyvät voimassa kohtien 1.7.c ja 1.7.d mukaisesti.

 

9.16 Koko sopimus

 

Kanta-asiakasohjelman säännöt yhdessä muiden sellaisten ehtojen, sääntöjen tai määräysten kanssa, jotka on sisällytetty tai joihin viitataan, muodostavat kokonaisuudessaan Yhtiön ja Jäsenten välisen sopimuksen, joka koskee tämän sopimuksen aihetta. Ne korvaavat kaikki aiemmat (suulliset tai kirjalliset) sopimukset, jotka koskevat tätä aihetta, eikä niitä voida muuttaa tai oikaista muutoin kuin kirjallisesti tai asettamalla tällaiset muutokset tai oikaisut saataville Kanta-asiakasohjelman verkkosivustolle.