Gå videre til indhold

Medarbejderes persondatabeskyttelse

Sidst opdateret: 1. januar 2023

1. Indledning

Marriott Group, som omfatter Marriott International, Inc. og dennes tilknyttede virksomheder ("Marriott"), forpligter sig til at beskytte medarbejdernes persondata. Disse data hjælper Marriott med forretningsplanlægning og intern talentsøgning, udover at understøtte HR og driftsprocesser.
 

Marriott driver virksomhed i mange forskellige lande eller regioner. Nogle af disse lande eller regioner har love relateret til indsamling, anvendelse, overførsel og deling af persondata for enkeltpersoner, herunder Marriotts medarbejdere. Marriott tager disse forpligtelser alvorligt og er forpligtet til at beskytte data tilhørende Marriotts nuværende og tidligere medarbejdere. Formålet med denne privatlivserklæring for medarbejdere ("erklæringen") er at give medarbejderne oplysninger om, hvilke persondata Marriott indsamler, anvender, overfører og deler, og hvorfor.
 

2. Hvilke data Marriott indsamler, anvender, overfører og deler, og hvorfor

I løbet af din ansættelse kan Marriott have indsamlet eller vil indsamle data om dig og dit arbejdsforhold med Marriott eller om din ægtefælle, samlevende partner eller pårørende ("pårørende"). Marriott refererer til sådanne data som "persondata". Du kan finde mere specifik information om, hvilke persondata om dig, Marriott kan indsamle, anvende, overføre og dele, og til hvilke formål de kan indsamles, anvendes, overføres og deles, i slutningen af denne erklæring. Lokale medarbejderhåndbøger, kontormanualer og meddelelser kan give yderligere detaljer eller information. Marriott vil ikke bruge persondata til noget formål, der er uforeneligt med de formål, der er beskrevet i denne erklæring, medmindre det er påkrævet eller godkendt ved lov, godkendt af dig eller er i din egen vitale interesse (f.eks. i tilfælde af en medicinsk nødsituation).
 

Med undtagelse af visse data, der er lovpligtige, nødvendige eller vigtige for at drive vores virksomhed, beslutter du selv, om du vil give persondata til Marriott. Hvis du ikke leverer visse påkrævede data, vil Marriott muligvis ikke kunne opfylde nogle af de formål, der er beskrevet i denne erklæring.
 

Vi modtager persondata fra dig og andre kilder, såsom kolleger, ledere, referencer, kunder og udbydere af baggrundstjek.
 

3. Overførsel og anvendelse af persondata

På grund af Marriotts globale virksomhed kan Marriott dele persondata med medarbejdere og afdelinger i hele Marriott for at opfylde de formål, der er beskrevet i slutningen af denne erklæring. Dette kan omfatte overførsel af persondata til andre lande eller regioner (herunder andre lande eller regioner, end der hvor du befinder dig, som har en anden databeskyttelsesordning, end der findes i det land, hvor du befinder dig). En liste over Marriott-koncernens tilknyttede virksomheder, der kan behandle og bruge persondata, kan ses her.
 

Adgangen til persondata i Marriott vil være begrænset til medarbejdere med et forretningsbehov for at kende dataene i henhold til vores politikker til de formål, der er beskrevet i slutningen af denne erklæring. Dette kan omfatte dine ledere og deres udpegede medarbejdere, medarbejdere i HR, IT, Compliance, Jura, Økonomi og Regnskab og Intern revision.
 

Alle medarbejdere i Marriott vil generelt have adgang til dine professionelle kontaktdata såsom navn, stilling, virksomhedstelefonnumre, virksomhedsadresse og virksomhedsmailadresse.
 

Fra tid til anden kan Marriott være nødt til at stille persondata til rådighed for ejere af Marriott Group-brandede lokationer, som vi administrerer, eller andre ikke-tilknyttede tredjeparter.
 

I nogle lande kan ejere være registrerede arbejdsgivere. Ejerne har derfor brug for adgang til begrænsede persondata for at overholde deres egne juridiske forpligtelser og til regnskabs- og registreringsformål. Ejerne er selvstændigt ansvarlige for behandlingen af persondataene.
 

Du kan finde en liste over kategorierne af ikke-tilknyttede tredjeparter i slutningen af denne erklæring. Nogle af ejerne og ikke-tilknyttede tredjeparter vil være placeret uden for dit hjemlands jurisdiktion, herunder i USA. Tredjepartsudbydere og ejere forventes at beskytte fortroligheden og sikkerheden af persondata og kun anvende persondata til at levere serviceydelser til Marriott eller i overensstemmelse med aftaler med vores ejere og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 

4. Sikkerhed

Marriott vil iværksætte passende foranstaltninger for at beskytte persondata, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om databeskyttelse og datasikkerhed, herunder at kræve, at serviceudbydere anvender passende foranstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af persondata.
 

5. Dataintegritet og -opbevaring

Marriott vil tage rimelige foranstaltninger for at sikre, at de behandlede persondata er pålidelige med hensyn til den tilsigtede brug og er nøjagtige og fuldstændige til at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Marriott opbevarer persondata i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.
 

Kriterierne, der bruges til at fastlægge vores opbevaringsperioder, omfatter:
 

 • så længe Marriott har en igangværende relation til dig
 • som krævet i henhold til en juridisk forpligtelse, som Marriott er underlagt
 • som tilrådeligt i lyset af Marriotts juridiske stilling (såsom med hensyn til gældende regler om forældelse, retssager eller regulatoriske undersøgelser)
   

6. Anmodninger og spørgsmål om adgang, rettelse og sletning

Kontakt din lokale HR-repræsentant, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om, hvordan Marriott behandler persondata. Hvis du ønsker at anmode om adgang, rettelse, udeladelse eller sletning af persondata om dig eller anmode Marriott om at ophøre med at anvende dem, eller hvis du ønsker at anmode om en kopi eller portabilitet af dine persondata, bedes du kontakte din lokale HR-repræsentant. Marriott vil respondere i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bemærk dog, at visse persondata kan være undtaget fra disse anmodninger i henhold til gældende databeskyttelseslove eller andre love og bestemmelser.
 

7. Medarbejderens forpligtelser

Hold dine persondata opdaterede, og informer os om eventuelle væsentlige ændringer i dine persondata. Du accepterer at informere dine pårørende, hvis persondata du videregiver til Marriott, om indholdet af denne erklæring og at indhente deres samtykke (forudsat at de er juridisk kompetente til at give samtykke) til, at Marriott kan anvende (herunder overføre og videregive) disse persondata som angivet i denne erklæring. Du accepterer endvidere at følge gældende lovgivning og Marriotts politikker, standarder og procedurer, som du bliver opmærksom på, når du håndterer persondata, som du har adgang til i løbet af din relation til Marriott. Du må særligt ikke tilgå eller anvende persondata til andre formål end i forbindelse med og i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit arbejde i Marriott. Du forstår, at disse forpligtelser fortsat er gældende efter ophøret af dit ansættelsesforhold til Marriott.
 

8. Årsager til og grundlag for indsamling, anvendelse, overførsel og videregivelse

Marriott indsamler og behandler data om dig: (i) fordi vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lovgivning; (ii) fordi sådanne data er af særlig betydning for os, og vi har en specifik legitim interesse i henhold til lovgivningen til at behandle dem; (iii) fordi sådanne data er nødvendige for at opfylde ansættelseskontrakten eller på anden måde nødvendige for at etablere og opretholde dit ansættelsesforhold med os; eller (iv) hvor det er nødvendigt for at beskytte enhver persons vitale interesser. Marriotts legitime interesse i at indsamle og behandle persondata er beskrevet i slutningen af denne erklæring og omfatter f.eks.: (1) at sikre, at vores netværk og data er sikre; (2) at administrere og generelt drive forretning i Marriott; og (3) for at forhindre svig. Hvis ingen af disse årsager er gældende, er din beslutning om at videregive persondata til Marriott frivillig, og vi vil behandle sådanne data med dit samtykke, som du til enhver tid kan trække tilbage.
 

9. Overførsler og anvendelse af medarbejderdata i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) [1]

Vi kan overføre persondata til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Nogle af disse lande er anerkendt af Europa-Kommissionen som lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarderne (den fulde liste over disse lande kan ses her↗). For overførsler fra EØS til andre lande har vi indført passende foranstaltninger, dataoverførselsaftaler og/eller standardkontraktbestemmelser for at beskytte dine data.
 

10. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger og klager

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte din HR-repræsentant. Vi vil undersøge og forsøge at løse klager og tvister vedrørende anvendelse og videregivelse af persondata i overensstemmelse med principperne i ordningen EU-US Data Privacy Framework.
 

Hvis du ikke er tilfreds, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige for dit land eller din region via MarriottDPO@marriott.com. I din e-mail bedes du angive, hvilket land du befinder dig i. Derudover kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed i dit land eller din region, eller hvor en påstået overtrædelse af gældende databeskyttelseslove har fundet sted, på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080↗.
 

Du kan også sende din klage til os via post på:
 

Marriott International, Inc.
Data Protection Officer (DPO)
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

11. Tidligere Privacy Shield-certificering

Marriott har tidligere været certificeret i henhold til EU-U.S. og Swiss-U.S. Privacy Shield rammelov1. Vores certificeringer kan findes på: www.privacyshield.gov/list↗. Vores Privacy Shield-politik for HR-data, som omfatter HR-data, der blev overført til USA før den 16. juli 2020, kan findes her.
 

12. Ændringer i erklæringen

Marriott forbeholder sig retten til at ændre denne erklæring til enhver tid for at imødekomme fremtidige forretningsudviklinger eller ændringer i branchen eller juridiske tendenser. Marriott vil offentliggøre den reviderede erklæring på Marriott Global Source (MGS) eller annoncere ændringen på startsiden for dette website. Du kan se, hvornår erklæringen er revideret, under "Seneste opdatering" øverst i denne erklæring.


 


Typer af persondata, som Marriott kan indsamle, bruge, overføre og dele

 • Personlige oplysninger: Navn, medarbejder-identifikationsnummer, kontaktoplysninger på arbejde og hjemme (e-mail, telefonnumre, postadresse), talte sprog, køn, fødselsdato og -sted, nationalt identifikationsnummer, personnummer, nationalitet, civilstand, samlevere, forsørgede, handicapstatus, kontaktoplysninger i nødsituationer og foto.

 • Oplysninger, der kræves i henhold til immigrationslovgivningen: Statsborgerskab, pasoplysninger, oplysninger om opholds- eller arbejdstilladelse, og hvis man ansøger om en arbejdsgiverstøttet immigrationsydelse, alle oplysninger, der kræves af den offentlige myndighed, der behandler ansøgningen om arbejdstilladelse.

 • Løn og udbetaling: Grundløn, bonus, ydelser, løntype, løntrin inden for den tildelte lønklasse, detaljer om aktieoptioner, aktietildelinger og andre tildelinger, valutatype, udbetalingsfrekvens, ikrafttrædelsesdato for nuværende løn, løngennemgang, bankoplysninger, arbejdstidsregistrering (herunder ferie og andet fravær, orlovsstatus, arbejdstimer og afdelingens standardtimer), løndata og opsigelsesdato.

 • Stilling: Beskrivelse af nuværende stilling, stillingsbetegnelse, virksomhedsstatus, ledelseskategori, jobkode, lønplan, lønklasse eller -niveau, jobfunktion(er) og underfunktion(er), virksomhedsnavn og -nummer (juridisk arbejdsgiverenhed), enhed/afdeling, placering, ansættelsesstatus og -type, fuldtid/deltid, ansættelsesvilkår, ansættelseskontrakt, erhvervserfaring, ansættelses-/genansættelses- og opsigelsesdato(er) og årsag, anciennitet, pensionsberettigelse, forfremmelser og anmærkninger, overførselsdatoer og oplysninger om direkte leder.

 • Data om talentledelse: Detaljer i ansøgninger og CV (tidligere erhvervserfaring, uddannelse, faglige kvalifikationer, sprog og andre relevante kompetencer, certificeringer og deres udløbsdatoer), data, der er nødvendige for at gennemføre et baggrundstjek, detaljer om resultatstyringsvurderinger, udviklingsprogrammer, der er planlagt og deltaget i, e-læringsprogrammer, præstations- og udviklingsgennemgange, villighed til at flytte, kørekortdata og data, der bruges til at udfylde medarbejderbiografier.

 • Ledelsesdata: Oplysninger om eventuelle andele i ordinære aktier eller bestyrelsesposter.

 • System- og appadgangsdata: Data, der kræves for at få adgang til Marriotts systemer og apps, såsom system-id, LAN-id, e-mailkonto, chatkonto, mainframe-id, tidligere medarbejder-id, tidligere manager-medarbejder-id, systemadgangskoder, medarbejderstatus, tidligere afdelingsdetaljer og elektronisk indhold produceret ved hjælp af Marriotts systemer.

 • Følsomme persondata: Marriott kan også indsamle visse typer følsomme data, men kun når det er tilladt i henhold til lokal lovgivning, såsom biometriske, sundhedsmæssige/medicinske data, oplysninger om fagforeningsmedlemskab, religion og race eller etnicitet. Marriott indsamler disse data til specifikke formål, såsom sundhedsmæssige/medicinske oplysninger for at imødekomme et handicap eller en sygdom og for at give fordele; religion eller kirketilhørsforhold i lande som Tyskland, hvor det kræves for lovpligtige skattefradrag og diversitetsrelaterede persondata (såsom køn, race eller etnicitet) for at overholde juridiske forpligtelser og interne politikker vedrørende diversitet og antidiskrimination. Marriott vil kun bruge sådanne følsomme data til de formål, der er anført nedenfor, og som fastsat ved lov.
   

De formål, hvortil Marriott kan indsamle, anvende, overføre og dele persondata

 • Ledelse af arbejdsstyrke: Ledelse af arbejdsaktiviteter og personale generelt, herunder: rekruttering, ansættelse, evalueringer, resultatstyring, forfremmelser og efterfølgerplanlægning, genansættelse, administration af løn og udbetalingsadministration og -gennemgang, løn og andre goder såsom aktieoptioner, aktieudlodninger og -bonusser , sundhedsdækning og forsikring, pensions- og opsparingsordninger, oplæring, orlov, herunder af helbredsrelaterede årsager, forfremmelser, overførsler, udstationeringer, honorering af andre kontraktlige fordele (såsom at stille andre medarbejderfordele til rådighed), tilvejebringelse af ansættelsesreferencer, lån, udførelse af arbejdsstyrkeanalyser, planlægning af arbejdsstyrke, planlægning af arbejdsstyrkens aktiviteter, understøtning af forretningsaktiviteter, udførelse af medarbejderundersøgelser, udførelse af baggrundstjek, håndtering af disciplinærsager, klager og opsigelser, gennemgang af ansættelsesbeslutninger, planlægning af forretningsrejser, styring af forretningsudgifter og refusion, planlægning og overvågning af oplæringskrav og karriereudviklingsaktiviteter og -kompetencer, rapportering vedrørende arbejdsstyrke og dataanalyse/trendanalyse, aktiviteter og kommunikation efter opsigelse samt med alumner samt oprettelse og vedligeholdelse af et eller flere interne medarbejderoversigter. Marriott kan bruge arbejdsstyrkeanalyse til aktiviteter såsom efterfølgerplanlægning, håndtering af arbejdsstyrken og datasikkerhed blandt andre programmer. For eksempel bruger Marriott arbejdsstyrkeanalyse til at hjælpe med efterfølgerplanlægning, til at udvikle programmer til medarbejderfastholdelse og mangfoldighedsinitiativer, til at tilbyde kursusmuligheder og til at identificere mønstre i systemer, der bruges til at beskytte Marriotts medarbejdere og ejendom.
 • Kommunikation, sikkerhed, faciliteter og akutsituationer: Facilitering af kommunikation med medarbejdere, sikring af forretningskontinuitet og krisestyring, levering af referencer, beskyttelse af medarbejderes og andres sundhed og sikkerhed, herunder: brug af kameraer til videoovervågning på lokationer til sikkerhedsformål, sikring og vedligeholdelse af it-infrastruktur ved at brug af forskellige sikkerhedsværktøjer, kontorudstyr, faciliteter og anden ejendom, der letter kommunikationen med dig og dine angivne kontaktpersoner i en akutsituation.

 • Forretningsdrift: Drift og administration af it, kommunikationssystemer og -faciliteter, styring af produkt- og serviceudvikling, forbedring af produkter og serviceydelser, administration af Marriotts aktiver, allokering af Marriotts aktiver og HR, strategisk planlægning, projektledelse, forretningskontinuitet, kompilering af revisionsspor og andre rapporteringsværktøjer, vedligeholde optegnelser vedrørende forretningsaktiviteter, budgettering, økonomistyring og rapportering, kommunikation, håndtering af fusioner, opkøb, salg, omorganiseringer eller afhændelser og integration med køber.

 • Overholdelse: Overholdelse af juridiske og andre krav, der gælder for Marriotts forretning i alle lande eller regioner, hvor Marriott driver forretning, såsom fradrag i indkomstskat og national forsikring, registrerings- og rapporteringsforpligtelser, udførelse af revisioner, overholdelse af myndighedsinspektioner og andre anmodninger fra regeringer eller andre offentlige myndigheder, reaktion på juridiske processer såsom stævninger, forfølgelse af juridiske rettigheder og retsmidler, forsvar i retssager og håndtering af eventuelle interne klager eller krav (herunder dem, der modtages via hotlines), foretagelse af undersøgelser, herunder rapporterede påstande om forseelser, overtrædelser af politikker, bedrageri, problemer med økonomisk rapportering og overholdelse af interne politikker og procedurer.

 • Overvågning: Overvågning af overholdelse af interne politikker og adfærdskodeks, herunder i overensstemmelse med Marriotts politikker og procedurer vedrørende overvågning af aktivitet på offentlige steder ved hjælp af videoovervågning, monitorering af telefon, e-mail, internet, chat og andre Marriott-ressourcer og andre monitoreringsaktiviteter som beskrevet i interne politikker og/ eller tilladt i henhold til lokal lovgivning. Bemærk, at elektronisk kommunikation såsom e-mails eller chatbeskeder fra virksomhedens elektroniske kommunikationstjenester, virksomhedens netværk eller fra virksomhedsejede eller - uddelte enheder ikke giver personlig, privilegeret eller fortrolig status eller rettighed til sådan kommunikation til afsenderen, modtager eller bruger af sådanne beskeder. Partnere har ingen ret til privatlivsbeskyttelse eller til at påberåbe sig nogen privilegier med hensyn til sådan elektronisk kommunikation, undtagen som beskrevet i virksomhedens politikker eller gældende lovgivning. Virksomheden forbeholder sig retten til at tilgå, overvåge, gennemgå, kopiere og/eller slette enhver sådan elektronisk kommunikation. Virksomheden forbeholder sig også retten til at hævde privilegeret eller fortrolig status eller rettighed i sådan kommunikation som tilladt ved lov.

Kategorier af ikke-tilknyttede tredjeparter, som Marriott kan dele persondata med

 • Serviceudbydere: Virksomheder, der leverer produkter og serviceydelser til Marriott, såsom lønudbetaling, pensionsordning, fordelsudbydere, HR-ydelser, resultatstyring, oplæring, udgiftsadministration, it-systemleverandører og -support, tredjeparter, der hjælper med programmer til aktiebaseret aflønning, kreditkortselskaber, læger eller sundhedspersonale, brancheorganisationer og -foreninger, bogholdere, revisorer, advokater, forsikringsselskaber, banker og andre eksterne professionelle rådgivere og serviceudbydere.

 • Offentlige og statslige myndigheder: Enheder, der regulerer eller har jurisdiktion over Marriott, såsom tilsynsmyndigheder, retshåndhævende myndigheder, offentlige organer og retsinstanser.

 • Virksomhedstransaktioner: En tredjepart i forbindelse med enhver foreslået eller faktisk reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition af hele eller dele af Marriotts forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).


[1] EØS omfatter EU-lande samt Island, Liechtenstein og Norge.