Gå videre til indhold

Vilkår for brug

Gældende fra 25. juli 2023

 

Vilkår og betingelser

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSITE. DETTE ER EN BINDENDE JURIDISK AFTALE. VED AT TILGÅ OG FORTSÆTTE MED AT BRUGE WEBSITET ACCEPTERER DU ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. BRUG IKKE WEBSITET, HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

 

Marriott International, Inc. med hovedkontor på 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland 20814, USA, og dets datterselskaber, herunder The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. og Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (samlet "Marriott", "vi", "vores" eller "os") stiller forskellige hjemmesider og apps til rådighed for besøgende i hele verden. Vores websites og apps omfatter uden begrænsning dette website og andre forbrugerrettede platforme, der drives under vores brands, heriblandt www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.com, starwoodhotels.com og vores mobilapps (under ét vores "websites"). Disse vilkår og betingelser gælder også for oversættelser af vores websites, f.eks, www.espanol.marriott.com. Vores websites kontrolleres og drives fra USA og er underlagt lovgivningen i USA.

 

Indholdet og oplysningerne, der vises på disse websites, er Marriotts ejendom og omtales samlet som "Marriott-oplysninger". Download, reproduktion eller videreførsel af Marriott-oplysninger, bortset fra til ikke-kommerciel, individuel brug, er strengt forbudt, undtagen i det omfang, det er tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Marriott eller af rejsebureauer udelukkende til forretningsformål i overensstemmelse med afsnittet Rejsebureau nedenfor.

 


Services på disse websites er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning, og de er derfor ikke tilgængelige for mindreårige. Når du bruger vores websites, erklærer du, at du er myndig nok til at bruge vores websites og til at indgå bindende juridiske forpligtelser for ethvert ansvar, du måtte pådrage dig som følge af brugen af vores websites. Du garanterer også, at du er juridisk autoriseret til at foretage rejsereservationer og -køb for enten dig selv eller for en anden person, som du er autoriseret til at agere på vegne af.

Vores websites må kun bruges af dig til personlig brug. Du accepterer, at du ikke vil bruge vores websites til kædebreve, uønsket post, spam, opfordringer (kommercielle eller ikke-kommercielle) eller massekommunikation af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, distributionslister til enhver person, der ikke har givet specifik tilladelse til at være inkluderet på en sådan liste. Derudover accepterer du ikke at oprette et link fra et website, der er under din kontrol eller på anden måde, til vores websites uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Marriott. Du accepterer ikke at udgive dig for at være nogen anden person eller repræsentant for nogen enhed, hvad enten den er faktisk eller fiktiv, herunder en medarbejder eller repræsentant for Marriott eller en tredjepart, der leverer serviceydelser relateret til vores websites.

"Chatområde" betyder ethvert chatområde, forum, opslagstavle eller en lignende tjeneste, der tilbydes i forbindelse med vores websites. Hvis du deltager i et chatområde, accepterer du, at du ud over at overholde vilkårene og betingelserne ikke må: bagvaske, misbruge, chikanere, true eller komme med diskriminerende udtalelser om andre; promovere ulovlig aktivitet; bruge uanstændigt, obskønt eller uhøfligt sprog eller billeder eller levere indhold, der ikke er relateret til det angivne emne eller tema i chatområdet. Du forbliver eneansvarlig for din brug af chatområdet. Marriott forbeholder sig retten til at fjerne eller redigere indhold fra ethvert chatområde til enhver tid og af en hvilken som helst grund, men Marriott har ingen pligt til at gøre det og er ikke ansvarlig for indholdet eller nøjagtigheden af information i et chatområde.

Vi forbeholder os retten til, efter vores skøn, at ændre og eller modificere dele af disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden varsel, og medmindre andet er angivet, vil sådanne ændringer træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Derfor bør du med jævne mellemrum tjekke, om der er ændringer i disse vilkår og betingelser. Vi angiver ikrafttrædelsesdatoen for disse vilkår og betingelser øverst på denne side.

Ved at indsende ideer, kommentarer, forslag eller anden information til et chatrum eller til Marriott, der er relateret til forbedringer af vores websites eller serviceydelser relateret til vores websites (samlet kaldet "feedback"), accepterer du, at sådan feedback skal anses for og forbliver Marriotts ejendom. Marriott forpligter sig ikke til at holde denne feedback fortroligt, og Marriott er ikke ansvarlig for nogen form for anvendelse eller videregivelse af feedback. Marriott ejer alle rettigheder relateret til feedbacken (herunder, uden begrænsning, intellektuelle ejendomsrettigheder og moralske rettigheder) og er berettiget til at bruge feedbacken uden begrænsninger til et hvilket som helst formål, kommercielt eller på anden måde, uden at kompensere dig.

Vores websites kan indeholde eller henvise til varemærker, patenter, ophavsretligt beskyttet materiale, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer eller andre ejendomsrettigheder tilhørende Marriott og/eller andre parter. Ingen licens til eller rettigheder til sådanne varemærker, patenter, ophavsretligt beskyttede materialer, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer og andre ejendomsrettigheder tilhørende Marriott og/eller andre parter gives til eller tildeles dig. Websitet www.marriott.com og/eller visse aktiviteter, der leveres via vores websites, kan være dækket af de amerikanske patenter nr. 6.091.956 og/eller nr. 7.624.044.

Du accepterer, at du ikke vil bruge nogen enhed, software eller andre instrumenter til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af vores websites, og at du ikke vil foretage dig noget, der lægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur. Derudover accepterer du, at du ikke vil bruge nogen robot, spider, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge, scrape eller kopiere vores websites eller Marriott-oplysningerne derpå, eller noget som helst aspekt af vores websites eller Marriott-oplysningerne uden et forudgående udtrykkeligt samtykke fra en autoriseret Marriott-repræsentant (et sådant samtykke anses for givet i forbindelse med standardsøgemaskineteknologi, der anvendes af internetsøgewebsites for at sende internetbrugere til vores websites). Desuden accepterer du, at du ikke vil bruge vores websites til formål, der er ulovlige, ulovlige eller forbudt i henhold til disse vilkår og betingelser. Du accepterer, at du ikke vil afbryde, forstyrre, ændre, ødelægge, forringe, begrænse manipulation eller på anden måde påvirke den rette drift af vores websites på nogen måde, herunder, uden begrænsning, gennem brug af ondsindet eller uautoriseret kode, virus, orm, trojansk hest, malware eller program.

Du accepterer, at Marriott ikke har nogen forpligtelse til, men kan overvåge og gennemgå oplysninger, du sender via vores websites. Du accepterer, at Marriott kan censurere, redigere, fjerne eller forbyde overførsel eller modtagelse af information, som Marriott anser for upassende eller i strid med disse vilkår og betingelser, og bruge enhver sådan information, som er nødvendig for at levere vores websites eller for at beskytte Marriotts rettigheder eller ejendom. Du accepterer, at Marriott også kan overvåge og gennemgå lagrede oplysninger uden begrænsninger. Du anerkender og giver hermed samtykke til en sådan overvågning og gennemgang.

Du må ikke bruge vores websites på nogen truende, injurierende, bagvaskende, ærekrænkende, obskøn, ophidsende, pornografisk, diskriminerende eller på anden måde stødende måde. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at tilbagekalde eller fjerne din adgang til vores websites, herunder, uden begrænsning, hvis du overtræder nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.

Du accepterer, at du kun vil foretage reelle reservationer i god tro til brug for dig og dine inviterede gæster, og ikke til andre formål, herunder uden begrænsning, videresalg, utilladelig tildeling eller opslag på tredjepartswebsites eller foretage spekulative, falske eller svigagtige reservationer eller reservationer i forventning om efterspørgsel.

Din indsendelse af oplysninger på websitet er underlagt Marriott's Group Global Privacy Statement for Guests (tilgængelig på https://www.marriott.com/da/about/privacy.mi).

I DET MAKSIMALE OMFANG LOVEN TILLADER DET, LEVERES VORES WEBSITES OG MARRIOTT-OPLYSNINGER "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER NOGEN GARANTI ELLER SIKKERHED FOR, AT VORES WEBSITES OG/ELLER MARRIOTT-OPLYSNINGER VIL VÆRE TILGÆNGELIGE, TILSTRÆKKELIGE, NØJAGTIGE, UAFBRUDTE, KOMPLETTE ELLER FEJLFRI. VI ER HVERKEN ANSVARLIGE ELLER ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR ONDSINDET ELLER UAUTORISERET KODE, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DU HAR PASSENDE SCANNINGS- OG BESKYTTELSESMEKANISMER ANGÅENDE SIKKERHEDEN AF DINE ENHEDER, PROGRAMMER OG INFORMATION. VED AT BRUGE VORES WEBSITES OG/ELLER MARRIOTT-OPLYSNINGER PÅTAGER DU DIG AL RISIKO FOR TAB, SOM MÅTTE OPSTÅ ELLER VÆRE RELATERET TIL DENNE BRUG.

Vores websites kan give dig mulighed for at bruge brugernavne, adgangskoder eller andre koder eller enheder til at tilgå visse dele af vores websites ("adgangskoder"). Du er fuldt ud ansvarlig for at hemmeligholde dine adgangskoder og alle aktiviteter, der finder sted via din konto. Vi forbeholder os retten til straks at lukke din konto efter vores eget skøn og uden forudgående varsel til dig, uanset om der findes en årsag, herunder hvis du f.eks. overtræder nogen del af disse vilkår og betingelser.

Ud over disse vilkår og betingelser accepterer du de vilkår, betingelser og meddelelser, der er angivet på følgende links, og som hermed er inkorporeret i denne aftale:

  1. De vilkår, betingelser og meddelelser, der gælder for Marriotts Look No Further® Best Rate Guarantee, og som sikrer, at du får de bedste priser, når du booker direkte hos os, kan findes på: https://www.marriott.com/online-hotel-booking.mi#bestrate

  2. De vilkår og betingelser samt meddelelser, der gælder for Marriott Loyalty-programmet, kan findes på: https://www.marriott.com/da/loyalty/terms/default.mi

  3. De vilkår og betingelser samt meddelelser, der gælder for Marriott Air + Car-programmet, kan findes på følgende link:
    hhttps://airandcar.marriottbonvoy.com/SH/Handlers/ReceptionDesk.ashx↗ (engelsk)

I det maksimale omfang loven tillader det, udelukker vi, andre medlemmer af vores koncern af og tilknyttede virksomheder og tredjeparter forbundet til os hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for direkte, indirekte eller afledte tab eller skader, som en bruger pådrager sig i forbindelse med vores websites eller i forbindelse med brugen, manglende evne til at bruge eller resultaterne af brugen af vores websites, andre websites, der er knyttet til dem via links, og materialer, der findes på dem, herunder, uden begrænsning, ethvert ansvar for tab af indkomst eller indtægt; tab af forretning; tab af fortjeneste eller kontrakter; tab af forventede besparelser; tab af data; tab af goodwill; spildt ledelses- eller kontortid; og for ethvert andet tab eller skade af enhver art, uanset om det er opstået og uanset om det er forårsaget af tort (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller på anden måde, selv om det er forudsigeligt, forudsat at denne betingelse ikke forhindrer krav om tab af eller skade på din materielle ejendom eller andre krav om direkte økonomisk tab, som ikke er udelukket af nogen af kategorierne angivet ovenfor.

SÅFREMT MARRIOTT HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER RELATERET TIL WEBSITET, VIL DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL I DET FULDE OMFANG LOVEN TILLADER DET, BEGRÆNSET TIL TILBAGEBETALING AF UDGIFTERNE TIL SERVICEYDELSER ELLER PRODUKTER, SOM DU HAR BETALT.

I DET FULDE OMFANG LOVEN TILLADER DET, AFSKRIVER DU HERMED ENHVER RETTIGHED TIL AT INDGIVE EVENTUELLE KRAV ELLER SØGSMÅL RELATERET TIL DETTE WEBSITE, UD OVER ET (1) ÅR EFTER DEN FØRSTE FOREKOMST AF DEN HANDLING, HÆNDELSE BETINGELSE ELLER UDELADELSE, SOM ET SÅDANT KRAV ELLER SØGSMÅL ER BASERET PÅ.

Dette påvirker ikke vores ansvar for død eller personskade, der måtte opstå som følge af vores uagtsomhed, ej heller vores ansvar for svigagtig vildledning eller urigtig fremstilling af et grundlæggende forhold, eller noget andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Du skal forsvare os mod alle krav, påstande eller søgsmål, der fremsættes mod os, eller som måtte opstå som følge af dit brud på eller din overtrædelse af disse vilkår og betingelser ("krav"), og du skal holde os skadesløs fra og imod alle tab, skader, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer) som følge af et sådant krav. Vi har ret til på vores bekostning at påtage os eksklusivt forsvar mod ethvert krav og alle forhandlinger om forlig, og du accepterer at samarbejde med os i forsvaret af ethvert sådant krav på vores anmodning.

Med hensyn til al kommunikation, du sender til os vedrørende Marriott-oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, feedback, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende: (a) har du ingen ret til fortrolighed i din kommunikation, og vi har ingen forpligtelse til at beskytte dine kommunikation mod videregivelse; (b) kan vi frit reproducere, anvende, videregive og distribuere din kommunikation til andre uden begrænsning; og (c) er vi frie til at bruge ideer, koncepter, knowhow, indhold eller teknikker indeholdt i din kommunikation til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter og serviceydelser, der inkorporerer sådanne oplysninger.

Marriott-oplysninger kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl, herunder, men ikke begrænset til, unøjagtigheder i forhold til pris eller tilgængelighed gældende for din transaktion. Marriott påtager sig ikke ansvar for sådanne unøjagtigheder, fejl eller udeladelser og har ingen forpligtelse til at respektere forbehold eller oplysninger, der påvirkes af sådanne unøjagtigheder. Marriott forbeholder sig retten til at foretage ændringer, rettelser, annulleringer og/eller forbedringer af Marriott-oplysninger og til de produkter og programmer, der er beskrevet i sådanne oplysninger, til enhver tid og uden varsel, herunder efter bekræftelse af en transaktion.

Marriott og andre udbydere af produkter eller serviceydelser relateret til vores websites er ikke ansvarlige for kommunikationsfejl, fejl eller vanskeligheder, eller tabte, stjålne eller fejldirigerede overførsler, beskeder eller indtastninger eller sikkerheden af sådan kommunikation. Derudover er Marriott og andre udbydere af produkter eller serviceydelser relateret til vores websites ikke ansvarlige for ukorrekte eller unøjagtige indtastningsoplysninger, uanset om de er forårsaget af bruger(e) eller af udstyr eller programmering, der er forbundet med vores websites, eller af tekniske eller menneskelige fejl, der kan opstå i behandlingen af oplysninger relateret til vores websites. Marriott og andre udbydere af produkter eller serviceydelser relateret til vores websites kan annullere eller ændre reservationer, hvor det ser ud til, at en bruger har deltaget i svigagtig eller upassende aktivitet eller under andre omstændigheder, hvor det ser ud til, at reservationerne indeholder eller skyldes en fejl.

Du accepterer, at hverken Marriott eller andre udbydere af produkter eller serviceydelser relateret til vores websites er ansvarlige for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af rejse- eller hotelarrangementer eller andre ordrer, du anmoder om eller foretager på vores websites, som ikke bliver behandlet eller accepteret af enhver årsag.

Rejser til bestemte destinationer kan indebære større risiko end andre. Marriott opfordrer indtrængende de rejsende til at gennemgå rejseforbud, -advarsler, -meddelelser og -vejledninger udstedt af den amerikanske regering, inden de bestiller rejser til internationale destinationer. Oplysninger om forhold i forskellige lande og territorier og risikoniveauet forbundet med rejser til bestemte internationale destinationer kan findes på www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac og www.customs.gov. MARRIOTT REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER IKKE, AT REJSER TIL ELLER LOGI PÅ DESTINATIONER, HVOR SERVICEYDELSER TILBYDES VIA DETTE WEBSITE, ER TILRÅDELIGT ELLER UDEN RISIKO OG ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE SKYLDES REJSE TIL ELLER OPHOLD PÅ SÅDANNE DESTINATIONER, I DET FULDE OMFANG LOVEN TILLADER DET.

Ud over de andre vilkår og betingelser, der er angivet på websites vedrørende vores hoteller, gælder følgende generelle vilkår og betingelser for reservationer, der er booket på vores websites:

Afbestillingspolitikker og andre oplysninger om specifikke værelsesreservationer og hoteller kan variere efter hotel og reservationstype. Individuelle prisregler, skatteoplysninger, gældende gebyrer og afbestillingsregler vises i afsnittene "Gennemgå reservationsoplysninger", "Oversigt over gebyrer" og "Hotellets afbestillingsregler" på websitets side for værelsesreservation.

Hvis du planlægger at rejse med dit kæledyr, anbefaler vi, at du bekræfter direkte med hotellet, at de faktisk accepterer kæledyr. Marriott påtager sig INTET ANSVAR for det enkelte hotels politik for kæledyr.

For hoteller uden for USA kan priser, der er bekræftet i USD, blive konverteret til lokal valuta af hotellet på tidspunktet for dit ophold, baseret på den valutakurs, der anvendes af hotellet, og de er underlagt udsving i valutakursen. Kreditkortgebyrer er underlagt yderligere valutakonverteringer af banker eller kreditkortselskaber, hvilket ligger uden for hotellets kontrol og kan påvirke det beløb, der opkræves på dit kreditkort.

Reservationer foretaget af en eller flere enkeltpersoner eller af et bureau på websitet på vegne af en eller flere foreslåede gæster, og som involverer mere end ni (9) værelser på det samme hotel i den samme opholdsperiode, kan foretages via følgende website:

https://www.marriott.com/da/search/default.mi?meetingSpace=true

Nogle områder på vores websites er begrænset til rejsebureauer eller andre autoriserede repræsentanter. De Marriott-oplysninger, der er indeholdt i sådanne begrænsede områder, er fortrolige for Marriott og leveres kun til forretningsbrug, hvilket inkluderer visning af provisionsstatus og -erklæringer og tilmelding til vores program til elektronisk pengeoverførsel som beskrevet nedenfor. Vi forbeholder os retten til at forbyde adgang til eller brug af disse begrænsede områder, hvor vi fastslår, at sådan brug eller adgang forstyrrer driften af vores websites, eller at sådan brug eller adgang resulterer i kommercielle fordele eller andre enheder til skade for os. Hvis du er et rejsebureau eller autoriseret repræsentant for et rejsebureau, der bruger vores websites, gælder følgende:

Adgangskoder: Vi har givet dig en unik adgangskode, således at adgang til oplysninger relateret til dit bureau og dine transaktioner kan begrænses udelukkende til de personer, som du har givet adgangskoden til. Det er dit ansvar at hemmeligholde adgangskoden. Marriott påtager sig intet ansvar for adgang til oplysninger eller transaktioner, der foretages med den adgangskode, du har fået. Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer adgangskoden med jævne mellemrum samt hver gang en medarbejder forlader dit rejsebureau, eller du har mistanke om, at kendskabet til adgangskoden ikke længere er begrænset til dem, som du har godkendt.

Elektronisk pengeoverførsel (EFT): Marriott kan muligvis udbetale provision ved elektronisk pengeoverførsel (EFT) via ACH-systemet (Automated Clearing House). Hvis du fuldfører EFT-tilmeldingsprocessen, der er angivet på vores websites, betyder fuldførelsen af processen, at du: (1) autoriserer Marriott til at foretage betalinger via EFT; (2) bekræfter, at du har valgt det udpegede indskudsinstitut og angivet de korrekte kontooplysninger; og (3) accepterer, at alle sådanne elektroniske pengeoverførsler vil finde sted i overensstemmelse med følgende: (i) du vil give Marriott tredive (30) dages varsel om eventuelle ændringer vedrørende dit indskudsinstitut eller andre betalingsinstrukser; og (ii) du accepterer, at alle amerikanske direkte indbetalinger foretages med betalingstypen "CTX".

Ingen arrangementer for forbudte personer: Marriott International Inc. er en amerikansk virksomhed og har forbud mod at levere serviceydelser til visse "forbudte personer", som er embedsmænd eller bosiddende i visse lande eller territorier, der er omfattet af embargo, eller terrorister eller narkotikasmuglere, hvis navne står opført på lister, der vedligeholdes af det amerikanske finansministerium. Du accepterer at bruge alle rimelige bestræbelser på ikke at sørge for, at nogen af disse forbudte personer kan bo på, bruge eller besøge Marriotts faciliteter.

Vores websites indeholder oplysninger om Marriotts produkter og serviceydelser, af hvilke ikke alle er tilgængelige alle steder. En henvisning til et Marriott-produkt eller en Marriott-serviceydelse på et af vores websites betyder ikke, at et sådant produkt eller en sådan ydelse er eller vil blive tilgængelig i dit område. Billederne svarer muligvis ikke til de faktiske faciliteter og funktioner i det gæsteværelse, som du har booket på vores websites.

Enhver brug af kortfunktionaliteten på dette website er underlagt slutbrugervilkårene for den relevante kortapp. Marriott påtager sig intet ansvar for din brug af en sådan tredjepartskortapp for resultater, herunder kørselsvejledninger, der er genereret af en sådan tredjepartskortapp.

Hvis du vælger at forlade vores websites via links til andre tredjepartswebsites, herunder annoncørers, vil vores vilkår og betingelser og vores privatlivserklæring ikke længere være gældende. Vi er ikke ansvarlige for vilkår og betingelser eller vilkår for brug eller privatlivspolitikker for disse tredjepartswebsites, cookies, pixeltags og andre lignende teknologier, som de bruger. Da vi ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og -ressourcer, anerkender og accepterer du, at Marriott ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites eller -ressourcer, og at Marriott ikke godkender eller er ansvarlig eller erstatningspligtig med hensyn til indhold, reklamer, produkter eller andet materiale på, eller som er tilgængeligt fra sådanne tredjepartswebsites eller -ressourcer.

Disse vilkår og betingelser er underlagt, skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovene i staten Maryland, USA, uden hensyntagen til dens lovkonflikter. Den eksklusive jurisdiktion for enhver tvist, der ikke er omfattet af vilkårene i voldgiftsbestemmelsen i disse vilkår og betingelser, kan kun indgives til staten eller føderale domstole i staten Maryland, USA. DU AFSKRIVER HERMED ENHVER RETTIGHED, DU NU MÅTTE HAVE ELLER DEREFTER BESIDDE, TIL ET NÆVNINGETING. Ovenstående gælder ikke i det omfang, gældende lovgivning i dit bopælsland kræver anvendelse af en anden lov og/eller jurisdiktion, og dette kan ikke udelukkes ved kontrakt.

Undtagen med hensyn til ethvert krav eller enhver tvist, der involverer ejerskab, gyldighed eller brug af Marriotts varemærker eller servicemærker, er enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller relateret til vores websites (herunder ethvert krav om, at enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldige, ulovlige, eller på anden måde annullerbare eller ugyldige) vil blive indgivet til og afgjort ved bindende voldgift hos American Arbitration Association (AAA). Marriott har ret til i en behørig sag at opnå midlertidige tilhold, midlertidige eller foreløbige påbud og/eller anerkendelsessøgsmål (bortset fra søgsmål angående erstatningsbeløbet) ved en domstol med kompetent jurisdiktion.

Voldgiftssagen skal behandles af en uafhængig voldgiftsmand, som skal være advokat eller pensioneret dommer. Voldgiften afholdes i Bethesda, Maryland og i overensstemmelse med de daværende kommercielle voldgiftsregler i AAA. Alle forhold inden for rammerne af Federal Arbitration Act (9 USC 1, et seq.) vil være underlagt denne og ikke af statslig voldgiftslovgivning. Du og Marriott giver afkald på enhver ret til at opretholde andre tilgængelige løsningsprocesser for sådanne tvister, såsom en retssag eller administrativ procedure, for at bilægge tvister. Du og Marriott giver afkald på enhver ret til et nævningeting ved sådanne tvister. Reglerne for voldgift afviger fra de regler, der gælder i retten. Der er ingen dommer eller nævninge, og gennemgangen er begrænset, men en voldgiftsdommer kan tildele de samme erstatninger og afhjælpninger og skal overholde de samme begrænsninger, der er angivet i disse vilkår og betingelser, som en domstol.

For at nå frem til en afgørelse skal voldgiftsdommeren følge disse vilkår og betingelser, forpligte sig til at anvende gældende lov og må ikke træffe afgørelse i strid med gældende lov. Voldgiften skal gennemføres på individuelt grundlag og ikke som en samlet, fælles, repræsentativ gruppe eller klasse. Voldgiftsdommeren skal i sin kendelse medtage enhver afhjælpning, som denne finder passende i form af pengeerstatning (med renter på ubetalte beløb fra forfaldsdatoen til den maksimale sats, der er tilladt ved lov) samt advokatsalærer og omkostninger. Voldgiftsdommerens kendelse skal være afgørende og bindende for alle parter heri, og dommen over kendelsen kan indgives til enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

Fortrolighed.Ud over det, der måtte være påkrævet ved lov, forbliver hele voldgiftssagen (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle kendelser, afgørelser eller domme fra voldgiftsmanden) fortrolig og må ikke videregives til andre end parterne i denne aftale.

Begrænsningsperiode Alle krav og søgsmål, der måtte opstå som følge af eller relateret til vores websites, skal påbegyndes inden for et (1) år fra indtræden af de kendsgerninger, der giver anledning til et sådant krav eller søgsmål, ellers vil et sådant krav eller søgsmål være forældet.

Frafald af gruppesøgsmål Du accepterer, at du ikke vil anlægge et gruppesøgsmål mod Marriott eller deltage i et gruppesøgsmål mod Marriott. Du accepterer, at du ikke vil indgive eller søge en gruppevoldgift eller deltage i en gruppevoldgift mod Marriott.

 

Rejseforsikring tilbydes og sælges af AGA Service Company dba Allianz Global Assistance, herunder i samarbejde med Marriott Insurance Agency LLC i Hawaii, Kansas, Massachusetts, New York og Wyoming. Disse forsikringsudbydere repræsenterer forsikringsselskabet i forbindelse med salget og vil modtage kompensation som følge af salget. Marriott International, Inc. kan også modtage kompensation fra Allianz Global Assistance for at tillade Allianz Global Assistance at markedsføre eller tilbyde produkter til sine kunder, afhængigt af din bopælsstat.

Indbyggere i New York: Den kompensation, udbyderne modtager, kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder den valgte politik, udbydernes udgifter, forretningsomfang eller rentabilitet. Køber kan anmode om og indhente oplysninger om udbydernes kompensation, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

Rejseforsikringer er underlagt vilkår, betingelser og udelukkelser. Forsikringerne omfatter en fritagelse for udelukkelse af eksisterende medicinske tilstande, hvis du opfylder kravene i din forsikring; ellers gælder udelukkelsen for eksisterende medicinske tilstande. Alle andre vilkår, betingelser og undtagelser gælder. Prisen for rejseforsikringen omfatter udgifter til forsikringsydelser og assistancetjenester. Se mere information i din police, eller kontakt Allianz Global Assistance på 800-284-8300 eller 9950 Mayland Drive, Richmond, VA 23233 eller customerservice@allianzassistance.com.

Rejseforsikringsplaner omfatter forsikringsydelser (som kan omfatte invaliditets- og/eller sygeforsikringsydelser), som kun gælder under den dækkede rejse. Denne valgfri dækning kan duplikere dækning, der allerede leveres af din egen bil-, indbo-, lejer-, sundheds-, livs- eller ansvarsforsikring eller anden forsikring eller dækningskilde, men kan være underlagt andre begrænsninger. Du bør gennemgå vilkårene i denne police og sammenholde dem med din eksisterende dækning. Hvis du har spørgsmål til din nuværende dækning, skal du ringe til dit forsikringsselskab/sygeforsikringsselskab eller din forsikringsagent/-mægler. Køb af rejseforsikring er ikke påkrævet for at købe andre produkter eller serviceydelser. Medmindre de har licens, kan rejsebureauer og deres ansatte give generel information om forsikringen, herunder en beskrivelse af dækning og pris, men de er ikke kvalificerede eller autoriserede til at besvare tekniske spørgsmål om vilkår, ydelser, undtagelser og betingelser for forsikringen eller vurdere tilstrækkeligheden af en eksisterende forsikringsdækning. Rejseforsikring er kun beregnet til personer bosat i USA og er muligvis ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner.

Indbyggere i Californien: AGA Service Company driver forretning i Californien som Allianz Global Assistance Insurance Agency, Licensnr. 0B01400. Californien tilbyder en gratis forbruger­hotline på 1­800­927-4357.

Indbyggere i Maryland: Købet af rejseforsikring vil gøre rejseforsikringsdækningen primær over enhver anden duplikatdækning eller lignende dækning. Kommissæren kan kontaktes for at indgive en klage på: Maryland Insurance Administration, ATTN: Consumer Complaint Investigation Property/Casualty, 200 St. Paul Place, Suite 2700, Baltimore, MD 21202, USA.

Rejseforsikringsydelser tegnes af BCS Insurance Company (OH, Administrativt kontor: 2 Mid America Plaza, Suite 200, Oakbrook Terrace, IL 60181, USA), bedømt "A" (fremragende) af AM Best Co., i henhold til BCS Form No. 52.201-serien, eller Jefferson Insurance Company (NY, Administrative Office: 9950 Mayland Drive, Richmond, VA 23233, USA), bedømt "A+" (suveræn) af AM Best Co., i henhold til Jefferson Form No. 101-serien, afhængigt af din bopælsstat og valgte plan. Medmindre andet er angivet, er Allianz Global Assistance den licenserede producent og administrator af rejsebeskyttelsesplaner og et datterselskab af Jefferson Insurance Company. Den forsikrede modtager ikke nogen særlig ydelse eller fordel på grund af tilknytningen mellem Allianz Global Assistance og Jefferson Insurance Company. Ikke-forsikringsassistanceydelser købt som en del af en rejsebeskyttelsesplan leveres gennem Allianz Global Assistance. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i din plan, er du ansvarlig for gebyrer, du pådrager dig fra tredjeparter.

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, bedes du sende en e-mail til privacy@marriott.com

 

1996 - 2023 Marriott International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger tilhørende Marriott.