Hoppa till innehåll

Servicevillkor

Villkor för att delta i The Ritz-Carlton Yacht Collection i Marriott Bonvoy™

Gäller från juni 2023

 

Följande användarvillkor ("RCYC-villkor") gäller för deltagande i The Ritz-Carlton Yacht Collection ("RCYC") i Marriott Bonvoys lojalitetsprogram ("Lojalitetsprogram"). RCYC-villkoren införlivas härmed i de villkor som styr lojalitetsprogrammet ("programregler").
 

Alla termer som inte definieras i dessa RCYC-villkor kommer att ha den betydelse som beskrivs i programreglerna, tillgängliga på https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi och införlivas häri som referens. I den utsträckning det finns en direkt konflikt mellan programreglerna och RCYC-villkoren, gäller dessa RCYC-villkor med avseende på medlemmar i lojalitetsprogrammet ("medlemmar") som reser med RCYC.
 

Genom att delta i lojalitetsprogrammet accepterar du alla programregler, inklusive dessa RCYC-villkor. Det är ditt ansvar att läsa dem och att följa dem. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra och eller modifiera RCYC-villkoren när som helst utan föregående meddelande och, om inte annat anges, kommer sådana ändringar att träda i kraft omedelbart efter publicering. Kontrollera därför dessa RCYC-villkor regelbundet för ändringar. Vi kommer att visa datumet för när dessa RCYC-villkor träder i kraft högst upp på denna sida.


 

1. INLEDNING

 

Ritz-Carlton Yacht Collection är en intjänings- och inlösenpartner med unikt deltagande i lojalitetsprogrammet. Medlemmar som bokar och genomför bokningar av kryssningar och/eller RCYC-hotellpaket (enligt definitionen nedan) via RCYC omfattas av programreglerna, dessa RCYC-villkor, RCYC:s bokningsvillkor, RCYC:s biljettavtal samt ytterligare villkor som beskrivs i det rättsliga avsnittet på https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/

 

 

2. DELTAGANDE

 

Medlemmar med ett aktivt medlemskonto med godkänd status är berättigade att få lojalitetsprogrampoäng, Elite Night-kredit och andra förmåner i lojalitetsprogrammet för alla slutförda kryssningar som bokats och köpts via The Ritz-Carlton Yacht Collection.
 

För att säkerställa att poäng och Elite Night-kredit sätts in på rätt medlemskonto måste medlemmar ange sitt korrekta medlemsnummer vid inköpstillfället, eller senast trettio (30) dagar före det planerade kryssningsdatumet.

 

 

 

3. TJÄNA POÄNG OCH ELITE NIGHT-KREDITER MED LOJALITETSPROGRAMMET

 

Alla Marriott Bonvoy-medlemmar oavsett Elite-status kommer att tjäna fem (5) baspoäng för varje USD, eller motsvarande valuta, på kontantdelen av kryssningspriset (definieras nedan) som faktureras och betalas av medlemmen på RCYC:s publicerade individuella kryssningar till fullt pris ("kryssningarna", eller individuellt, "kryssningen"). Termen "kryssningspris" enligt definitionen i RCYC-biljettavtalet (enligt definitionen nedan) inkluderar svitboende, måltider och underhållning ombord, alkoholfria drycker, vin och sprit, standard wifi och dricks ombord. Kryssningspriserna är per person, baserat på att två personer bor i varje svit. Kontantdelen av det betalda kryssningspriset betraktas som en kvalificerande utgift enligt lojalitetsprogrammet.
 

Kryssningspriser inkluderar inte flygpris, transfer, hotellboende, utökad wifi, måltider i specialrestauranger, skatter, avgifter och hamnkostnader, bagagehanterings- och lagringsavgifter, kreditkortsavgifter, tilläggsavgifter, avgifter eller skatter som tas ut av statliga eller halvstatliga myndigheter, strandutflykter, sightseeing eller måltider i land, visumavgifter, tvätt eller kemtvätt, eller någon som helst artikel eller tjänst av personlig karaktär, såsom medicinska avgifter som uppkommit ombord eller i land i samband med medicinsk behandling, medicinska tillstånd eller medicinsk avstigning, spa-tjänster, salongstjänster för vilka separata avgifter kan tas ut. Alla poster som specifikt är undantagna från kryssningspriset, med undantag för vissa hotellpaket, kvalificerar sig inte för poäng ("icke-kvalificerande avgifter").
 

Medlemmen kommer att tjäna poäng på upp till tre (3) sviter, dubbelrum, som de har betalat för förutsatt att medlemmen är inbokad och själv bor i en (1) av sviterna.
 

Medlemmar kommer att tjäna fem (5) baspoäng för varje USD, eller motsvarande i annan valuta, på hotellpaketpriset för deltagande boenden i lojalitetsprogrammet som bokas via RCYC ("RCYC-hotellpaketpris") och betalas av medlemmen. De kvalificerande utgifter som täcks som en del av RCYC-hotellpaketpriset inkluderar rumspriset, transfer till/från båten och frukost.
 

Icke-kvalificerande utgifter för poäng som en del av RCYC:s hotellpaketpris inkluderar, men är inte begränsade till, skatter, serviceavgifter, dricks och avgifter. Medlemmar kan tjäna poäng på kvalificerande utgifter, till exempel tillfälliga utgifter som betalas direkt till den anläggning som deltar i lojalitetsprogrammet.
 

Medlemmen kommer också att tjäna poäng på RCYC:s hotellpaketpris för upp till tre (3) rum på ett deltagande boende i lojalitetsprogrammet förutsatt att medlemmen själv bor i ett av de reserverade rummen och betalar för alla rum.
 

Elite-bonuspoäng delas inte ut baserat på kvalificerande utgifter för RCYC-köp.
 

Medlemmar kommer att tjäna en (1) Elite Night-kredit mot att uppnå Elite-medlemskapsstatus för varje kryssningsnatt i en svit som medlemmen personligen betalar för, förutsatt att de deltar i och slutför kryssningen. Medlemmar kommer inte att få Elite Night-kredit för andra sviter som de har betalat för.
 

Medlemmar kommer också att tjäna en (1) Elite Night-kredit för varje natt på ett deltagande boende i lojalitetsprogrammet som en del av RCYC:s hotellpaketpris förutsatt att de bor i och personligen betalar för rummet, och inte för ytterligare gästrum som medlemmen kan betala för.
 

Kontantdelen som betalas till kryssningspriset och RCYC-hotellpaketpriset kommer att läggas till det kvalificerade årliga utgiftskravet för att uppnå Marriott Bonvoy Ambassador Elite-status.
 

Medlemmar kan inte tjäna på köp/charter av hela båtar och incitamentsgrupper som bokas via RCYC:s mötes- och incitamentsavdelning. Medlemmar som reser i helt individuella tariffgrupper kommer att vara berättigade att tjäna poäng på kryssningspriset som fastställts som deras inlåsningsavgift.
 

Miles kan inte intjänas på köp av kryssningspris eller RCYC-hotellpaketpris.
 

Inga poäng eller Elite Night-krediter kommer att utfärdas till medlemmar på inställda kryssningar. RCYC:s standardavgifter för avbokning gäller.
 

Medlemmar som anger sitt korrekta kontonummer i Marriott Bonvoy vid tidpunkten för köpet av kryssningspriset eller senast 30 dagar före det planerade kryssningsdatumet kommer att få sina poäng och Elite Night-krediter automatiskt tillagda på sitt medlemskonto upp till fjorton (14) dagar efter att kryssningen har slutförts.
 

Medlemmar som använder sitt Marriott Bonvoy kreditkort med samverkande varumärken för kvalificerande utgifter som köpts via RCYC kommer också att få sina bonuspoäng ungefär samtidigt efter avslutad kryssning.
 

Alla lojalitetsprogramregler, RCYC:s standardbokningsvillkor och RCYC:s biljettavtal gäller för alla kryssningar som bokas via RCYC.

 

 

4. LÖSA IN POÄNG MED LOJALITETSPROGRAMMET

 

En medlem är berättigad att använda minst 180 000 poäng för att göra en besparing på 1 000 USD på kryssningspriset och därefter i steg om antingen 180 000 poäng för besparingar på 1 000 USD eller 90 000 poäng för besparingar på 500 USD på kryssningspriset. En medlem kan lösa in poäng för att täcka för kryssningspriset för en annan gäst som reser på samma kryssning. Fullständig poänginlösen på kryssningspriset kan vara tillgängligt. En ytterligare betalningsmetod kan krävas för att täcka hela kostnaden för kryssningspriset. Inlösta poäng täcker inte skatter, avgifter och hamnkostnader.


Poäng som används för kryssningsbokningar som görs i en annan valuta än USD kommer att konverteras till USD för att uppskatta hur många poäng som krävs för inlösen.


Möjligheten att lösa in poäng mot kryssningspriset är föremål för verifiering av hur många poäng som finns tillgängliga på medlemmens konto vid tidpunkten för avdraget.
 

Möjligheten att lösa in poäng mot kryssningspriset är också beroende av tillgänglighet vid varje kryssning.
 

Den del av kryssningspriset som löses in med poäng kommer att betraktas som en icke-provisionsgivande biljett (NCF).
 

Poäng kan inte lösas in mot RCYC:s hotellpaketpris.

 

Medlemmar kan ansöka om poäng på sitt kryssningspris fram till hundratjugoen (121) dagar före deras planerade kryssningsdatum (när den slutliga betalningen förfaller).
 

RCYC:s standardvillkor gäller för alla kryssningar som bokas oavsett hur många poäng som används. RCYC:s standardavgifter för avbokning gäller. Om en kryssningsbokning avbokas och poäng tillämpats på kryssningspriset, kommer poäng att återbetalas före kontantsaldot på bokningen i enlighet med RCYC:s standardregler för avbokning.
 

Annan premieinlösen, produkter eller tjänster inom lojalitetsprogrammet är inte tillgängliga på RCYC.

 

 

5. FÖRMÅNER FÖR ELITE-MEDLEMMAR

 

Förmåner ges till Elite-medlemmar på en kryssning med The Ritz-Carlton Yacht Collection. Förmånerna gäller endast för den enskilda Elite-medlemmen och den svit där medlemmen bor. Alla medlemmar, inklusive medlemmar på basnivå, får ta del av förmånerna för intjäning och inlösen inom programmet. Alla andra medlemsförmåner som normalt finns på deltagande boenden enligt beskrivningen i lojalitetsprogrammets regler finns inte tillgängliga på RCYC, till exempel förmånsgarantin för Elite-medlemmar och Ultimate Reservation bokningsgaranti.

 

MEDLEMSFÖRMÅN ELITE

SILVER ELITE
10-24 nätter/år
GOLD ELITE
25-49 nätter/år
PLATINUM ELITE
50-74 nätter/år
TITANIUM ELITE
75-99 nätter/år
AMBASSADOR ELITE
>100 nätter
och >20 000 USD i kvalificerande utgifter/år*
(>23 000 USD under 2023)

Privat inbjudan till
mottagning för
Marriott Bonvoy Elite

Val av välkomstgåva i sviten
*Varierar beroende på medlemsnivå

Fri tvättstrykning
första kvällen

Prioriterad ombordstigning och avresa

Tidig tillgång till
S.E.A.-bokningar

Fri tvättservice
under hela kryssningen


6. YTTERLIGARE VILLKOR

 

Look No Further Best Rate-garantin som erbjuds av Marriott International, Inc., gäller inte kryssningsbokningar och bokningar till RCYC-hotellpaketpris som görs via The Ritz-Carlton Yacht Collection.


Medlemspriser är inte tillgängliga vid köp som görs via The Ritz-Carlton Yacht Collection.


En medlem begära krediter för poäng och/eller Elite Night-kredit för tidigare kryssningar på The Ritz-Carlton Yacht Collection som inte visas på medlemmens konto om det har gått mer än fjorton (14) dagar efter avslutad kryssning genom att kontakta The Ritz-Carlton Yacht Collection på https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/contactus↗.


Fullständiga regler och villkor för lojalitetsprogrammet finns på Marriotts webbplats på https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi.


Fullständiga bokningsvillkor finns på https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/booking-terms-conditions↗ (Gäster utanför EU) eller https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/booking-terms-conditions-eu↗ (EU-gäster).


Fullständiga villkor för din transport ombord på fartyget finns i transportvillkoren (“Ticket Contract”) på https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/ticket-contract↗ (Gäster utanför EU) eller https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/eu-ticket-contract↗ (EU-gäster).