Hoppa till innehåll

 

Uppdaterad augusti 2023

 

Från och med februari 2019 heter lojalitetsprogrammet för Marriott International, Inc. Marriott Bonvoy™ (nedan kallat "Lojalitetsprogrammet"). Dessförinnan fungerade Lojalitetsprogrammet som ett enhetligt program under tre namn: Marriott Rewards® Program, The Ritz-Carlton Rewards Program och Starwood Preferred Guest® Program (”SPG-programmet”) (alla är ett ”Legacy Program”). De tidigare programmen drevs av Marriott International, Inc. och dess dotterbolag, inklusive Marriott Rewards, LLC och Preferred Guest, Inc. (tillsammans "Företaget").

 

Lojalitetsprogrammet fungerar under de villkor som anges nedan om inte annat uttryckligen anges ("Programreglerna"). Programreglerna införlivar härmed de ytterligare Managed Associate-regler som ska gälla för anställda i Företaget och för medarbetare som arbetar på arbetsplatser som är ägda, leasade, licensierade och förvaltade av Företaget. Managed Associate-reglerna gäller inte anställda hos Företagets franchisetagare, licenstagare och ägare av Företagets egendomar.

 

Programreglerna reglerar Företagets relation med medlemmar i lojalitetsprogrammet (gemensamt kallade "lojalitetsprogrammedlemmar" och individuellt en "lojalitetsprogrammedlem", "medlem" eller "du"), inklusive hur medlemmar hanterar sina konton, gör bokningar, uppnår Elite-status, tjänar och använder poäng inom lojalitetsprogrammet ("poäng") hos deltagande hotell och anläggningar (varje "deltagande anläggning"), samt med tredjepartsprogram som har en affärsrelation med lojalitetsprogrammet, såsom flygbolags frequent flyer-program ("partnerprogram").

 

Programreglerna innehåller de ytterligare villkor som gäller för vissa upplevelser eller boenden som deltar i Marriott Bonvoys lojalitetsprogram i begränsad eller unik kapacitet – inklusive All-Inclusive by Marriott Bonvoy och The Ritz-Carlton Yacht Collection. Specifika förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, premier och tjänster i Lojalitetsprogrammet kanske inte är tillgängliga vid eller som en del av sådana upplevelser eller boenden, även om den tillämpliga upplevelsen eller fastigheten inte uttryckligen identifieras som utesluten där förmånen, bekvämligheten, erbjudandet, premien eller tjänsten beskrivs i dessa programregler. Se sidan Kompletterande villkor för att se de separata villkoren som styr deltagandet i Lojalitetsprogrammet för den tillämpliga upplevelsen eller anläggningen för information om vilka funktioner i Lojalitetsprogrammet som är tillgängliga.

 

Genom att öppna ett medlemskapskonto ("Konto" eller "Medlemskonto") eller genom att använda antingen ditt medlemskort eller det medlemskontonummer som du tilldelades ("Medlemsnummer") för att ta emot och lösa in förmåner från lojalitetsprogrammet, inklusive, utan begränsning, lojalitetsprogrampoäng, samtycker du till att:

 

 • du har läst och accepterar dessa programregler; och du har läst och accepterar webbplatsens användarvillkor som införlivas genom hänvisning häri och
 
 • du samtycker till insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter av Företaget, Lojalitetsprogrammet, deltagande anläggningar och partnerprogram och deras auktoriserade tredjepartsagenter och licenstagare i enlighet med Företagets sekretesspolicy.

 

Alla förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, premier och tjänster inom lojalitetsprogrammet är beroende av tillgänglighet och kan ändras av Företaget när som helst utan föregående meddelande. Företaget kan säga upp lojalitetsprogrammet, helt eller delvis, med sex (6) månaders förvarning till alla aktiva lojalitetsmedlemmar och med mindre än sex månaders varsel i vilken jurisdiktion som helst om det krävs enligt tillämplig lag. Företaget förbehåller sig rätten att ersätta lojalitetsprogrammet med ett liknande lojalitetsprogram när som helst omedelbart efter meddelande till aktiva lojalitetsmedlemmar. Om lojalitetsprogrammet avslutas kommer alla oanvända poäng att förverkas utan någon skyldighet eller något ansvar, och inga premieanspråk kommer att uppfyllas efter uppsägningstidens slut.

 

Dessa programregler ersätter alla tidigare villkor som gäller för äldre program eller lojalitetsprogram. Om inte annat uttryckligen är förbjudet eller begränsat av tillämpliga lagar, kan Företaget när som helst ändra, modifiera eller komplettera dessa programregler, strukturen för att tjäna och använda premier (enligt definitionen nedan), med eller utan föregående meddelande, även om sådana ändringar kan påverka värdet på poäng eller Miles, eller möjligheten att erhålla vissa premier (gemensamt kallade "ändringar av programregler"). "Premier" avser alla de premier som intjänats av medlemmar i samband med lojalitetsprogrammet, inklusive utan begränsning användning av premier (enligt definitionen i avsnitt 3.1). Lojalitetsmedlemmar är ansvariga för att hålla sig kunniga om programreglerna och eventuella ändringar av programregler. Ditt fortsatta deltagande i lojalitetsprogrammet kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar av programreglerna.

 

1. GÅ MED I LOJALITETSPROGRAMMET

 

1.1 Behörighet

 

Medlemskap i lojalitetsprogrammet är gratis och tillgängligt för alla personer som: (a) har den juridiska befogenheten att godkänna programreglerna (b) är bosatt i en jurisdiktion som lagligt tillåter deltagande i lojalitetsprogrammet c) inte är bosatt i Krim, Kuba, Folkrepubliken Donetsk, Iran, Folkrepubliken Luhansk, Nordkorea och Syrien (d) tillhandahåller giltig och korrekt personlig information vid registrering i lojalitetsprogrammet (e) inte redan är medlem i lojalitetsprogrammet (dvs. inte redan har ett medlemskonto) och (f) inte tidigare har sagts upp från lojalitetsprogrammet eller något av de tre äldre programmen av Företaget.

 

1.1.a. Medlemmar är ansvariga för att läsa och förstå lojalitetsprogrammets regler, kontoutdrag och annan kommunikation från Företaget om lojalitetsprogrammet för att förstå hans/hennes rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet. Om en medlem har några frågor om lojalitetsprogrammet eller dessa programregler ska medlemmen kontakta  medlemssupporten.

 

1.1.b. Medlemmar är ansvariga för att läsa Företagets sekretesspolicy för att förstå hur Företaget samlar in, använder och vidarebefordrar en medlems data. Om en medlem har några frågor om Företagets sekretesspolicy eller dess insamling, användning eller yppande av en medlems data, ska medlemmen kontakta medlemssupporten.

 

 

1.2 Deltagande boenden och varumärken

 

1.2.a. "Deltagande anläggningar" är hotell, resorts och andra boenden för tillfällig vistelse som drivs under varumärkena nedan och som ägs, förvaltas, ligger under franchise eller licensieras av Marriott International ("deltagande varumärken") och som kan bokas via Marriotts kanaler om inget annat anges (se 1.2.b.). Residences-anläggningar ("Residences"), oavsett om de erbjuds som hel- eller delägarskap, som servicelägenheter eller lägenheter, är till sin natur inga tillfälliga vistelseanläggningar och deltar därför inte i lojalitetsprogrammet om inte annat beskrivs nedan. De deltagande anläggningarna och de deltagande varumärkena inkluderar:

 

i. Ritz-Carlton® - alla platser utom:

 
A. Ritz-Carlton Reserve®-anläggningar deltar i lojalitetsprogrammet enligt följande:

(1) Tjäna poäng eller miles enligt beskrivningen i avsnitt 2
(2) Lös in poäng enligt beskrivningen i avsnitt 3
(3) Medlemmar får förmåner enligt definitionen i avsnitt 1 och 4 förutom följande: Medlemspriser, rabatt på presentbutiker, kostnadsfria förbättrade rumsuppgraderingar, sen utcheckning, garanterad loungetillgång, garanterad rumstyp, 48-timmars rumsgarant och Suite Night-premier.
(4) Marriott Bonvoy Events enligt beskrivningen i avsnitt 5
 
B. Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach deltar i lojalitetsprogrammet enligt följande:
 
    (1) Tjäna poäng eller miles enligt beskrivningen i avsnitt 2
    (2) Lös in poäng enligt beskrivningen i avsnitt 3
    (3) Medlemmar får förmåner enligt definitionen i avsnitt 4 förutom följande: Kostnadsfria förbättrade rumsuppgraderingar, sen utcheckning, och Your24™.
 
C. Ritz-Carlton Club®-anläggningarna - intjänande partner för Elite Night-krediter (enligt definitionen i 2.1.a.) endast för medlemmar som bor på Ritz-Carlton Club-platser i egenskap av andelsägare. De deltar inte i poäng- eller miles-intjäning, inlösen av poäng, medlemsförmåner på boendet (som beskrivs i avsnitt 1 och 4) eller Marriott Bonvoy Events.
 
D. Ritz-Carlton Yacht Collection - intjänings- och inlösenpartner med unikt deltagande i lojalitetsprogrammet som uttryckligen anges i deras separata användarvillkor ("RCYC-villkor"). Medlemmar som bokar och slutför bokningar via RCYC omfattas av programreglerna, dessa RCYC-villkor samt den juridiska information som finns på The Ritz-Carlton Yacht Collection↗.
 
E. Följande anläggningar deltar inte i lojalitetsprogrammet:
 

• Ritz-Carlton, Millenia Singapore
• Ritz-Carlton Residences, med undantag för vad som anges ovan
• Följande partneranläggningar:

 

○ Hotel Ritz-London - London, Storbritannien
○ Bulgari Hotels and Resorts - alla platser

 

ii. St. Regis® - alla platser utom:


A. St. Regis Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet
 

B. St. Regis Residence Club-anläggningarna® - endast intjänande partner för Elite Night-krediter (enligt definitionen i 2.1.a.). De deltar inte i poäng- eller miles-intjäning, inlösen av poäng, medlemsförmåner på boendet (som beskrivs i avsnitt 1 och 4) eller Marriott Bonvoy Events.

 

 

iii. EDITION® - alla platser utom:

 

A. EDITION Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet

 

iv. The Luxury Collection® - alla platser utom:

 

A. Luxury Collection-anläggningar som ingår i All-Inclusive by Marriott Bonvoy (se 1.2.a.xxxiii) deltar i lojalitetsprogrammet på ett unikt sätt, som uttryckligen anges i deras separata servicevillkor ("All-Inclusive by Marriott Terms").


B. Luxury Collection Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet


C. Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club i Scottsdale, har begränsade förmåner på anläggningen, vilket beskrivs i avsnitt 4, avsnitt 5 och avsnitt 7.

 

v. W® - alla platser utom:

 

A. W Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet

 

vi. JW Marriott® - alla platser

 

vii. Marriott Hotels® - alla platser utom:

 

A. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

B. Marriott Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet

 

viii. Sheraton® - alla platser utom:

 

A. Sheraton Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet


B. Sheraton Vacation Club – alla platser, med begränsade förmåner på anläggningen enligt avsnitt 4 och avsnitt 7

 

ix. Marriott Vacation Club® och Marriott Grand Residence Club® - alla platser utom:

 

A. Grand Residences by Marriott - Mayfair-London, Storbritannien

 

B. Marriott Vacation Club® på Empire Place©, Bangkok, Thailand

 

Marriott Vacation Club och Marriott Grand Residence Club-anläggningar som deltar har begränsade förmåner på anläggningen, som beskrivs i avsnitt 4 och avsnitt 7.

 

x. Delta Hotels by Marriott™ - alla platser utom:

 

 A. Delta Hotels by Marriott™ som är en del av All-Inclusive by Marriott Bonvoy (se 1.2.a.xxxiii) deltar i lojalitetsprogrammet i en unik egenskap som uttryckligen anges i deras separata användarvillkor ("All-Inclusive by Marriott-villkor").

 

xi. Le Méridien® - alla platser utom: 

 

 A. Le Méridien Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet

 

xii. Westin® - alla platser utom:

 

A. Westin-anläggningar som ingår i All-Inclusive by Marriott Bonvoy (se 1.2.a.xxxiii) deltar i lojalitetsprogrammet i en unik kapacitet som uttryckligen anges i deras separata användarvillkor ("All-Inclusive by Marriott-villkor")

 

B. Westin Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet.

 

C. Westin® Vacation Club -  alla platser, med begränsade förmåner på anläggningen, som beskrivs i avsnitt 4 och avsnitt 7.

 

xiii. Autograph Collection®-hotell - alla platser utom:

 

A. Autograph Collection-hotell som är en del av All-Inclusive by Marriott Bonvoy (se 1.2.a.xxxiii) deltar i lojalitetsprogrammet på ett unikt sätt som uttryckligen anges i deras separata servicevillkor (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

 

B. Cosmopolitan of Las Vegas deltar i lojalitetsprogrammet enligt följande:

 

(1) De enda avgifter som berättigar till poäng är följande: Rumspris, mat och dryck på rummet, filmer på rummet, telefonsamtal och minibarköp på rummet. Poäng kan inte intjänas på andra köp på hotellbutiker eller för hotelltjänster.

 

(2) Poäng kan lösas in för alla kvalificerande vistelser (definierade i avsnitt 2.1.d.) på The Cosmopolitan i Las Vegas.

 

(3) Begränsade förmåner tillhandahålls enligt beskrivningen i avsnitt 1.3, avsnitt 3.4 och avsnitt 4, med undantag för frukostalternativet som är kopplat till Elite Welcome Gift-förmånen som inte är tillgänglig.

 

(4) Medlemmar som har dubbelt medlemskap i både Marriott Bonvoy lojalitetsprogram och Cosmopolitan of Las Vegas identitetsprogram kan välja att ta emot förmånerna och tjäna på sina rums- och konsumtionsdebiteringar på något av programmen, men kan inte samtidigt få förmånerna eller tillämpa intjäning på båda. Marriott Bonvoy och Identity Program är två separata lojalitetsprogram. Därför får konton inte länkas eller slås samman. Medlemmar kan välja att tjäna Marriott Bonvoy-poäng och få Marriott Bonvoy-programförmåner genom att ange sitt medlemsnummer vid bokningstillfället.

 

C. Autograph Collection Residences deltar inte i lojalitetsprogrammet, förutom vad som anges ovan

 

xiv. Design Hotels™ - alla platser som identifieras som ett hotell som deltar i lojalitetsprogrammet listas här och deltar enligt följande:

 

A. Tjäna poäng eller miles enligt beskrivningen i avsnitt 2

 

B. Lös in för intjänade premievistelser endast enligt beskrivningen i avsnitt 3

 

C. Ge begränsade förmåner enligt beskrivningen i avsnitt 1.3 och avsnitt 4

 

xv. Renaissance® Hotels - alla platser

 

xvi. Tribute Portfolio® - alla platser

 

xvii. Gaylord Hotels® - alla platser

 

xviii. Courtyard® - alla platser

 

xix. Four Points® - alla platser

 

xx. SpringHill Suites® - alla platser

 

xxi. Protea Hotels® - alla platser

 

xxii. Fairfield® by Marriott - alla platser

 

xxiii. AC-hotell® - alla platser

 

xxiv. Aloft® Hotels – alla platser

 

xxv. Moxy® Hotels - alla platser

 

xxvi. City Express by Marriott™ - alla platser

 

xxvii. Residence Inn® - alla platser

 

xxviii. TownePlace Suites® - alla platser

 

xxix. Element® - alla platser

 

xxx. Marriott Konferenscenter - alla platser förutom:

 

A. Rotary House Hotell, Houston, TX

 

xxxi. Anläggningar som inte ingår i någon hotellkedja - följande icke varumärkesmärkta anläggningar deltar:

 

A. Vissa övergående vistelser fungerar i samarbete med Företaget och tillhör inte ett deltagande varumärke men kan bokas via Marriotts kanaler (anges i 1.2.b) eller Marriotts webbplatser (anges i 1.2.c). Om inget annat anges via Marriotts kanaler och Marriotts webbplatser deltar dessa icke varumärkesmärkta boenden i Marriott Bonvoy baserat på det deltagande varumärket eller All-Inclusive-resort som de kommer att konvertera till vid ett senare tillfälle.

 

B. Vistana Beach Club - deltar i lojalitetsprogrammet enligt beskrivningen i avsnitt 7.1.c som en VSE Resort-anläggning (enligt definitionen i avsnitt 7.1.a).  Vid tillämpningen av dessa programregler kommer ägare av andelsrättigheter i Vistana Beach Club att omfattas av samma regler och begränsningar som ägare av andelsrättigheter i Sheraton Vacation Club.

 

C. Atlantis, Paradise Island, Bahamas deltar i lojalitetsprogrammet enligt följande:

 

(1) Poäng eller miles kan intjänas för bokningar gjorda via www.marriott.com eller genom att ringa +1 (888) 236-2427, eller som är bokade via Atlantis Paradise Vacations, genom att ringa +1 (800) ATLANTIS eller +1 (800) 285-2684. Poäng kan lösas in via www.Marriott.com, eller genom att ringa Marriott Reservations eller Atlantis Paradise Vacations. Poäng eller miles kommer inte att tjänas in och poäng kan inte lösas in mot bokningar som bokats via AtlantisBahamas.com↗.

 

(2) Poäng eller Miles kan tjänas in och poäng kan lösas in för vistelser på The Coral i Atlantis; The Royal i Atlantis; och The Cove i Atlantis.

 

(3) Inlösenvistelser på The Coral i Atlantis; The Royal i Atlantis och The Cove i Atlantis kommer att innehålla ett enkel- eller dubbelrum, inklusive kostnaden för hotellrummet, rumsskatt. Extra personavgifter för den tredje, fjärde gästen eller fler i rummet är en extra avgift och ingår inte i inlösen av premier som betalningsform. Denna avgift samt alla andra fastighetsavgifter, inklusive resort-avgifter och serviceavgifter, är medlemmens ansvar och ingår inte i vistelsen.

 

(4) Poäng eller miles kan endast tjänas in på rumspriset. The Reef i Atlantis, The Beach i Atlantis och Harborside i Atlantis deltar inte i lojalitetsprogrammet.

 

(5) Begränsade förmåner tillhandahålls enligt beskrivningen i avsnitt 1.3, avsnitt 3.4, avsnitt 4, med undantag för frukostalternativet som är kopplat till Elite Welcome Gift-förmånen som inte är tillgänglig.

 

xxxii. Marriott Executive Apartments® - Endast baspoäng och intjänande miles från partner (ingen inlösen av poäng eller Elite-förmåner på boendet inklusive Elite-bonuspoäng)

 

xxxiii. Homes & Villas by Marriott Bonvoy – korttidsuthyrning av bostäder via https://homesandvillasbymarriott.com↗ har begränsat deltagande i Lojalitetsprogrammet enligt vad som anges i avsnitt 8 i dessa Programregler och i HVMB Användarvillkor↗. Medlemmar som bokar via HVMB:s webbplats omfattas i alla avseenden av Programreglerna och HVMB:s Användarvillkor.

 

xxxiv. All-Inclusive by Marriott Bonvoy - Om inte annat anges, deltar resortanläggningar identifierade på https://all-inclusive.marriott.com↗ i Lojalitetsprogrammet ("All-Inclusive Resorts") i en unik omfattning som uttryckligen anges i deras separata användarvillkor ("All-Inclusive by Marriott-villkor"). Medlemmar som bokar och bor på en All-Inclusive Resort omfattas i alla avseenden av Programreglerna och All-Inclusive by Marriott-villkoren.

 

 

 

1.2.b. "Marriotts kanaler" är tillsammans Marriotts webbplatser, mobilappar, deltagande boenden och kundtjänstcenter (som inkluderar medlemssupport).

 

1.2.c. "Marriotts webbplats" är en webbplats som drivs av eller på uppdrag av Företaget eller en deltagande anläggning i lojalitetsprogrammet och innehåller för närvarande dessa webbplatser: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, cityexpress.marriott.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com och MarriottBonvoy.com.

 

1.2.d. En "Mobilapp" är en nedladdningsbar applikation som drivs av eller på uppdrag av Företaget i samband med lojalitetsprogrammet inklusive, utan begränsning, för iPhone- och Android-versionerna.

 

1.3 Medlemskapsförmåner

 

1.3.a. Medlemssupport. Medlemmar i lojalitetsprogrammet kommer att ha tillgång till telefonnummer till medlemsservice för bokningar, kundservice och begäran om inlösen av premier på webbplatsen för medlemssupport.

 

1.3.b. Medlemspriser.

 

i. Medlemspriser. Medlemmar i lojalitetsprogrammet får ett exklusivt, förmånligt pris ("medlemspris") när de bokar rum via en av Marriotts kanaler. Medlemspriser finns på deltagande anläggningar och varumärken utom på Atlantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott International och Ritz-Carlton Reserve. Förbokning krävs.

 

A. Medlemspriset erbjuder en rabatt på minst två procent (2 %) på vardagar och upp till fem procent (5 %) på helger. Ritz-Carlton, St. Regis och EDITION erbjuder 2 % alla dagar i veckan.

 

B. Medlemspriset tillämpas på det deltagande boendets lägsta tillämpliga offentliga priser för icke-premiumrum (enligt definitionen i avsnitt 3.3.e).

 

C. Medlemspriset måste bokas av medlemmen som bor på den medverkande anläggningen när han eller hon gör en bokning.

 

D. Medlemspriser gäller inte för grupper om tio (10) eller fler rum.

 

E. Medlemspriset får inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och gäller inte för befintliga bokningar eller grupper.

 

F. Medlemspriset gäller inte för kvalificerade tillfälliga priser som statliga priser, förhandlade priser, AAA-priser och seniorrabatt.

 

1.3.c. Fri tillgång till internet på rummet. En medlem som bokar en vistelse på en medverkande anläggning via en av Marriotts kanaler kommer att få kostnadsfri standardanslutning till internet på rummet under vistelsen. Dessutom kommer Marriott Bonvoy Gold Elite, Marriott Bonvoy Platinum Elite, Marriott Bonvoy Titanium Elite, Marriott Bonvoy Ambassador Elite-medlemmar och alla kreditkortsinnehavare med andra varumärken som har premium-internetåtkomst som en förmån att få kostnadsfri förbättrad internetåtkomst på rummet oavsett bokningsmetod (tillsammans "Internet Access Benefit"). De ytterligare undantag som anges nedan gäller.

 

i. Förmånen med internettillgång är begränsad till ett (1) gästrum per berättigad medlem per vistelse oavsett hur många rum som har bokats, och medlemmen måste bo i gästrummet och betala för avgifterna. Förmånen med internettillgång gäller inte för mötesrum.

 

ii. Deltagande anläggningar som har obligatoriska resort-avgifter, som inkluderar internetåtkomst, förbehåller sig rätten att själva fastställa en ersättningsförmån för detta.

 

iii. Ingen ytterligare förmån med internettillgång kommer att tillhandahållas på deltagande boenden och hotellkedjor som redan erbjuder kostnadsfri internetåtkomst på rummet till alla gäster. Detta inkluderar boenden i Asien och Stillahavsområdet som erbjuder gratis internet på rummet till alla gäster, oavsett bokningskanal. Deltagande hotellkedjor som erbjuder gratis internet på rummet till alla gäster inkluderar: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Element och Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Medverkande anläggningar som erbjuder kostnadsfri standardtillgång till internet på rummet till Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- och Ambassador Elite-medlemmar inkluderar endast: Atlantis, Paradise Island, Bahamas och The Cosmopolitan of Las Vegas, NV. Se den medverkande anläggningen för mer information.

 

1.3.d. Förmåner genom andra marknadsföringsprogram.

 

i. Prokard Explorer.  Prokard Explorer är ett prenumerationsbaserat marknadsföringsprogram som erbjuder sina medlemmar förmåner som endast är giltiga vid utvalda deltagande anläggningar i Afrika. Prokard Explorer fungerar både som ett fristående program och i samband med lojalitetsprogrammet.

 

A. Prokard Explorer har inga poängförmåner som går att tjäna och lösa in. Gäster som är medlemmar i både Prokard Explorer och lojalitetsprogrammet kan endast tjäna och lösa in poäng eller miles med lojalitetsprogrammet.

 

B. Gäster som bor på ett deltagande hotell i Afrika och som är medlemmar i både Prokard Explorer och lojalitetsprogrammet kan (a) välja att tjäna lojalitetsprogrampoäng eller miles och (b) få förmåner från båda programmen. Prokard Explorer inkluderar förmåner som restaurangrabatter, förmånliga priser och boendekuponger. Förmånerna i lojalitetsprogrammet baseras på medlemsnivån enligt beskrivningen i avsnitt 1.3 och 4.

 

C. Gäster som är medlemmar i både Prokard Explorer och Lojalitetsprogrammet omfattas av villkoren i Prokard Explorer↗ och Lojalitetsprogramreglerna.

 

1.4 Villkor för registrering

 

1.4.a. Fylla i registreringsansökan. En person kan ansöka om att registrera sig i lojalitetsprogrammet genom att fullständigt och korrekt fylla i en ansökan på lojalitetsprogrammets webbplats, på ett deltagande boende eller via en annan registreringskanal. Företaget förbehåller sig rätten att neka medlemskap i lojalitetsprogrammet till sökande utan skriftligt meddelande.

 

1.4.b. Individuellt medlemskap. Endast enskilda personer är berättigade till medlemskap i lojalitetsprogrammet, och varje individ får endast ha ett medlemskonto. Alla lojalitetsmedlemskonton är individuella konton och inga gemensamma konton är tillåtna. Förmåner i lojalitetsprogrammet kan inte överlåtas om inget annat uttryckligen anges.

 

1.4.c. Typer av medlemskap

 

i. Nivåmedlemskap. Ett nivåmedlemskap är ett medlemskap på basnivån i lojalitetsprogrammet.

 

ii. Elite-medlemskap. När vissa milstolpar har uppnåtts kommer en medlem att få Elite-medlemskapsstatus och bli Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- eller Ambassador Elite-medlem (gemensamt "Elite-medlemskapsstatus" eller "Elite-status"). Kraven för att nå Elite-status anges i avsnitt 4.

 

iii. Lifetime Elite-medlemskap. När vissa milstolpar har uppnåtts kan en medlem tjäna Lifetime Silver Elite-, Lifetime Gold Elite- eller Lifetime Platinum- (tillsammans "Lifetime Elite-medlemskapsstatus" eller "Lifetime Elite-status"). Kraven för att tjäna Lifetime Elite-status anges i avsnitt 4.

 

iv. Administrerat anslutet medlemskap. Anställda i Företaget och medarbetare som arbetar på platser som är ägda, hyrda, licensierade och förvaltade av Marriott (tillsammans "administrerat anslutna" och individuellt en "administrerad ansluten") kan delta i lojalitetsprogrammet genom: (1) ett medlemskonto som identifieras som en administrerad ansluten ("administrerat anslutet medlemskap") (2) andelsrättsägande i Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club eller Vistana Residence Network (se avsnitt 7.2) eller (3) med ett aktivt Marriott Bonvoy-kreditkortskonto med samma varumärke där det är tillgängligt. Administrerat anslutna medlemskonton kan delta i lojalitetsprogrammet i enlighet med programreglerna med förbehåll för begränsningar och restriktioner som identifieras i reglerna för administrerat anslutna som är tillgängliga för granskning på Företagets intranät och andra Marriott-kanaler.

 

v. Företagsmedlemskap. Endast enskilda personer är berättigade att delta i lojalitetsprogrammet. Företag, grupper och/eller anslutna enheter kan inte registrera sig som medlemmar av lojalitetsprogrammet. Medlem som reser i tjänsten har eget ansvar att följa hans eller hennes företagspolicy angående reseprogram. Information om en medlems ackumulering av poäng eller miles vid affärsresor kan lämnas ut till medlemmens företag i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

1.4.d. Tilldelning av medlemskonto och medlemsnummer. Efter ansökan till lojalitetsprogrammet öppnas ett medlemskonto och ett medlemsnummer tilldelas varje sökande. När en person får detta medlemsnummer blir han eller hon medlem berättigad att tjäna poäng eller någon valuta som används av ett flygbolags bonusprogram ("miles") på deltagande boenden. Mer information finns i avsnitt 1.5 och avsnitt 2.

 

1.4.e. Dubbla konton. En person kan gå med i lojalitetsprogrammet. En medlem får dock aldrig ha dubbla konton eller fler inom lojalitetsprogrammet.

 

i. Om mer än ett medlemsnummer i lojalitetsprogrammet tilldelas en person för lojalitetsprogrammet får han/hon endast poäng eller miles för ett medlemskonto. Dubbla medlemskonton kan avslutas.

 

ii. En medlem med individuella medlemskonton i lojalitetsprogrammet kommer inte att kunna länka dessa konton, överföra poäng mellan konton eller få Elite-status matchad. Medlemmen måste kombinera dem till ett enda medlemskonto med ett nummer, en Elite-status och ett poängsaldo. Kombinera konton kan begäras via onlineformuläret. Det går inte att kombinera medlemskonton på medverkande anläggningar, via mobilappen eller andra bokningskanaler.

 

iii. När medlemmar kombinerar sina medlemskonton i lojalitetsprogrammet börjar kontouppgifterna omedelbart kombineras och vissa kommer att bli tillgängliga direkt (poäng, nätter, Elite-status, kommande bokningar) eller inom några dagar (Suite Night-premie, inlösen av premier, tidigare aktivitet och mobilnyckel och gästtjänster).

 

1.4.f. Personlig profil. Information som tillhandahålls av en medlem kommer att skapas som en personlig preferensprofil på medlemskontot. All information som tillhandahålls av en medlem i hans/hennes personliga profil måste vara giltig och korrekt och måste hållas aktuell.

 

i. En medlem kan ändra sin adress genom att ändra sin information i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller kontakta medlemssupporten. I vissa fall kan adressändringar kräva stödjande juridisk dokumentation.

 

ii. Namnändringar på ett medlemskonto måste innehålla stödjande juridisk dokumentation, underskrift, datum och medlemsnummer. Mer information finns i våra vanliga frågor eller medlemssupport.

 

iii. Kreditkortsinformation som ingår i en medlems profil kommer att användas av deltagande anläggningar för att garantera medlemmens vistelse och för att betala för utgifter under vistelsen, såvida inte medlemmen tillhandahåller ett annat kreditkort när bokningen görs, vid incheckningen eller vid utcheckningen. En medlem kan ändra sin kreditkortsauktorisering för framtida transaktioner genom att ändra sin information i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta medlemssupporten. En medlem måste meddela Företaget om det auktoriserade kreditkortet tappas bort, stjäls, ogiltigförklaras eller upphör att gälla.

 

1.4.g. Användning av information som samlas in i applikationen. Den information som en medlem lämnar till Företaget när han eller hon fyller i en ansökan till lojalitetsprogrammet och använder premiepoäng, behandlas i enlighet med Företagets sekretesspolicy. Kommunikation av relevant information är viktigt för att Företaget ska kunna administrera lojalitetsprogrammet och ge varje medlem möjlighet att maximera medlemsförmånerna. Lojalitetsprogrammet kommer endast att avslöja medlemsinformation till: Företaget, person (er) som är auktoriserade av medlemmen; franchisetagare, uppfyllande operatörer, e-postleverantörer och mailoperatörer som behandlar post för sådana enheter; Auktoriserade licenstagare (enligt definitionen i Företagets sekretesspolicy); och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster till Företaget. Medlemsinformation kommer i varje enskilt fall endast att lämnas ut för ett eller flera av följande ändamål: 1) för att bättre kunna betjäna Medlemskontot och Medlemmens preferenser genom att hålla Medlemmen informerad om kontostatus och aktiviteter genom tryckta eller elektroniska meddelanden; 2) att bedöma en medlems rätt till förmåner; 3) att samla in och behandla medlemmens utgifter som uppkommit vid Företagets anläggningar; 4) att erbjuda en medlem ytterligare produkter och tjänster; 5) att skicka periodiska nöjdhets- eller marknadsundersökningar; och/eller 6) att erbjuda en medlem produkter eller tjänster från utvalda välrenommerade företag med vilka lojalitetsprogrammet har en strategisk relation eftersom lojalitetsprogrammet bedömer att deras erbjudanden kan vara av intresse för medlemmen. Genom att välja att bli medlem i lojalitetsprogrammet samtycker medlemmen till att ta emot alla typer av information som beskrivs ovan, men medlemmen kommer att ges möjlighet att definiera och ändra utskick och andra kommunikationspreferenser.

 

1.5 Kommunikation om medlemskap

 

1.5.a. Nya medlemmar kommer att få meddelanden om Marriott Bonvoy lojalitetsprogram.

 

1.5.b Alla meddelanden om lojalitetsprogrammet kommer att skickas till medlemmens postadress eller e-postadress som vid tillfället anges på medlemmens konto. Meddelanden som levereras till den registrerade adressen anses ha mottagits en (1) arbetsdag efter att den skickats om de levereras till medlemmens e-postadress eller fem (5) arbetsdagar efter att de skickats om de levereras till den angivna postadressen. Medlemmar måste se till att hålla sina e-postadresser och postadresser uppdaterade. Varken Företaget eller lojalitetsprogrammet ansvarar för felskickad eller förlorad post eller konsekvenser som kan följa på detta.

 

1.5.c. Medlemmar kommer att få regelbundna poängsaldorapporter via e-post, förutsatt att det har skett en transaktion på kontot sedan den senaste poängsaldorapporten och medlemmen givit Företaget behörighet att kontakta medlemmen via e-post.

 

1.5.d. Företaget kan då och då också skicka ut kampanjer, erbjudanden och annan kommunikation, vilket kan inkludera, utan begränsning, artiklar från tredje part. Artiklarna från tredje part baseras på den information som tillhandahålls Företaget av en medlem och eventuella ytterligare uppgifter som Företaget kan ha samlat in. En medlem kan när som helst ändra personuppgifter och kommunikationspreferenser i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta medlemssupporten; Företaget kan dock kräva att medlemmen skickar stödjande dokumentation innan vissa ändringar tillåts (t.ex. vid juridiska namnändringar).

 

1.5.e. Varje gång en medlem kontaktar medlemssupporten  kan Företaget ställa vissa säkerhetsfrågor för att verifiera medlemmens identitet. Medlemssupporten kan övervaka eller spela in telefonsamtal för att förbättra servicekvaliteten.

 

1.5.f. En medlem kan granska sitt poängsaldo och sin transaktionshistorik och uppdatera personuppgifter och preferenser i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats. Ett medlemsnummer eller medlemmens användarnamn och lösenord krävs för att komma in på webbplatsen.

 

1.6 Tjäna poäng eller miles.

 

Medlemmar kan tjäna poäng (lojalitetsprogrammets valuta) eller miles (valutan för flygbolagets bonusprogram, inklusive valfri valuta, oavsett om det är miles, kilometer, poäng osv., med valfritt deltagande bonusprogram), för kvalificerande utgifter på en deltagande anläggning i enlighet med avsnitt 2.

 

1.6.a.  Poäng och miles omfattas av programregler. Som anges i avsnitt 1.1.a. omfattas ackumuleringen av poäng och miles av programreglerna och villkoren för flygbolagens bonusprogram. Varje medlem i lojalitetsprogrammet är ansvarig för att läsa programreglerna, nyhetsbreven och kontoutdragen för att förstå sina rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet, samt strukturen för att tjäna premier.

 

1.6.b.  Skatter. Poäng, miles och premier som tjänats in genom att delta i lojalitetsprogrammet kan vara föremål för skattskyldighet. Eventuell skatteskuld, inklusive yppande, i samband med mottagande eller användning av poäng, miles eller premier är medlemmens eget ansvar.

 

1.6.c. Villkor för överföring av poäng och miles. Det finns vissa undantag för begränsningen av överföringen av en medlems poäng till vänners eller familjs konton, förutsatt att båda kontona har godkänd status. Se avsnitt 2.8 och 7.1.b.iii för mer information.

 

i. Överföring av poäng till konton som tillhör familj eller vänner. Det finns ett visst undantag från begränsningen för överföring av en medlems poäng till vänners eller familjs konton, förutsatt att båda kontona har godkänd status. Se avsnitt 2.8 för mer information.

 

ii. Dödsfall. I händelse av en medlems död kan Företaget, efter eget gottfinnande, tillåta att oinlösta poäng från den avlidne medlemmens konto överförs till en familjemedlem eller en vän som är en aktiv medlem efter Företagets mottagande och granskning av all begärd dokumentation och kommunikation. Bonusar, hotellvistelser, status som elitmedlem, status som medlem på livstid och relaterade förmåner, inklusive, men inte begränsat till, Elite Night Credit, kommer inte att överföras till mottagaren av poäng.

 

iii. Skilsmässa. I händelse av en medlems skilsmässa kan Företaget, efter eget gottfinnande, tillåta att oinlösta poäng överförs från en medlems konto till en annan medlems konto efter Företagets mottagande och granskning av all begärd dokumentation och kommunikation inklusive, utan begränsning, juridiska dokument som styr en sådan överföring av poäng. Bonusar, hotellvistelser, status som elitmedlem, status som medlem på livstid och relaterade förmåner, inklusive, men inte begränsat till, Elite Night Credit, kommer inte att överföras till mottagaren av poäng.

 

iv. Medlemmar är förbjudna att byta eller sälja poäng mot kontanter eller annan ersättning enligt avsnitt 1.7.h.

 

v. Alla poäng som lojalitetsprogrammet bedömer har överförts i strid med lojalitetsprogrammets regler och villkor kan konfiskeras.

 

1.6.d. Policy för utlöpande av poäng. Medlemmar måste förbli aktiva i lojalitetsprogrammet för att behålla poäng som de samlar på sig. Om ett medlemskonto är inaktivt i tjugofyra (24) månader i följd kommer det medlemskontot att förlora alla ackumulerade poäng. Medlemmar kan förbli aktiva i lojalitetsprogrammet och behålla insamlade poäng genom att tjäna poäng eller miles, lösa in poäng eller köpa poäng (enligt beskrivningen i 2.9) i lojalitetsprogrammet minst en gång var tjugofjärde (24) månad, med förbehåll för de undantag som beskrivs nedan. Om en medlem inte upprätthåller en aktiv status under fem (5) år i följd kan medlemmens konto inaktiveras. När poängen har förverkats kan poängen inte återinföras, men en medlem kan tjäna nya poäng, såvida inte medlemmens konto har inaktiverats.

 

i. Inte alla poängaktiviteter bidrar till att upprätthålla aktiv status i lojalitetsprogrammet. Exempel på aktiviteter som inte räknas för att upprätthålla en aktiv status i lojalitetsprogrammet inkluderar, men är inte begränsade till:

 

A. Ge bort eller föra över poäng, men att konvertera poäng till miles eller miles till poäng räknas dock för att upprätthålla en aktiv status

 

B. Ta emot poäng som gåva eller överföring

 

ii. Premier som löses in av en medlem före poängförverkande är fortfarande giltiga även om premien kanske ännu inte har utnyttjats vid tidpunkten för poängförverkande. Men om dessa premier annulleras efter poängens utgångsdatum är dessa poäng är fortfarande föremål för förverkande. Till exempel, om en medlem löser in poäng för en premievistelse som infaller efter poängens utgångsdatum, och sedan annullerar bokningen före ankomst utan att ha genomfört någon kvalificerad aktivitet för att förlänga utgångsdatumet, upphör dessa poäng att gälla.

 

iii. Policyn för poängens förfallodatum påverkar för närvarande inte poäng på ett Lifetime Elite-medlemskapskonto men lojalitetsprogrammet kan dock välja att tillämpa en policy för poängförfallotid på Lifetime Elite-medlemskapskonton någon gång i framtiden.

 

1.6.e. Regler och villkor för flygbolags bonusprogram. Programreglerna för anslutna flygbolags bonusprogram styr inlösen och distribution av alla miles som tjänats in eller överförts.

 

1.7 Övriga villkor för inskrivning

 

1.7.a. Avsluta eller stänga av medlemskonton

 

i. Uppsägning utförd av medlem. En medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet genom att skicka ett skriftligt meddelande om uppsägning till medlemssupporten. Alla oinlösta poäng och premier samt uppnådd medlemsstatus, inklusive Elite-status och Lifetime Elite-status, kommer att förverkas omedelbart och kan inte återinföras eller överföras.

 

ii. Avbrott eller avstängning av Företaget. Företaget kan avbryta en medlems ackumulerade poäng, stänga av förmåner i lojalitetsprogrammet, stänga av Elite-medlemskapsstatus, stänga av Lifetime Elite-medlemskapsstatus (vilket följaktligen också tar bort skyddet mot förverkande av poäng om medlemmen blir inaktiv enligt beskrivningen i avsnitt 1.6.d.), eller avsluta en medlems konto när som helst med omedelbar verkan och utan skriftligt meddelande, oavsett anledning och efter Företagets eget gottfinnande inklusive, och utan begränsning, om Företaget tror att medlemmen har:

 

A. Agerat på ett sätt som är oförenligt med tillämpliga lagar, föreskrifter, förordningar

 

B. Underlåtit att betala någon hotellräkning eller annan räkning från Företaget eller en deltagande hotellanläggning eller underlåtit att uppfylla en ekonomisk skyldighet från Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club eller The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale;

 

C. Agerat på ett olämpligt, bedrägligt, kränkande eller fientligt sätt;

 

D. Brutit mot någon av dessa programregler eller webbplatsens användarvillkor;

 

E. Bedrägligt hävdat behörighet för att tjäna förmåner genom Marriott Bonvoy™ Events; eller

 

F. Deltagit i någon form av oegentligheter eller förseelser i samband med lojalitetsprogrammet, inklusive, utan begränsning, med avseende på poäng, Elite Night-kredit, användning av premiepoäng eller andra förmåner för medlemmar i lojalitetsprogrammet.

 

iii. Konkurs. Med förbehåll för tillämplig lag kommer medlemskap i lojalitetsprogrammet att upphöra automatiskt när medlemmen ansöker om konkurs eller på annat sätt är föremål för ett konkursförfarande.

 

iv. Rättsliga åtgärder. Ingenting i dessa programregler kommer att begränsa Företaget i utövandet av några lagliga eller skäliga rättigheter eller rättsmedel.

 

1.7.b. Effekt av uppsägning av medlemskap

 

i. Lojalitetsprogrammet, poäng, premier och andra relaterade förmåner och tjänster tillhör endast Företaget och tillhör inte medlemmar. Vid uppsägning av medlemskap i lojalitetsprogrammet av någon anledning kommer alla oinlösta poäng, premier och andra relaterade förmåner och tjänster att förverkas och en medlem kommer inte längre att kunna delta i lojalitetsprogrammet. Poäng, premier och andra relaterade förmåner och tjänster har inget kontantvärde och Företaget kommer inte att kompensera eller betala kontant för förverkade eller oanvända poäng.

 

ii. Om Företaget stänger en medlems konto av någon anledning, får medlemmen inte ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet på nytt utom under mycket strikta omständigheter efter Företagets eget gottfinnande. Obehöriga konton som öppnas i medlemmens namn efter uppsägning, samt poäng, premier och andra relaterade förmåner och tjänster som tjänats in på det kontot kommer att förverkas vid upptäckt.

 

iii. Om en medlem avslutar sitt konto, eller om ett medlemskonto blir inaktivt enligt beskrivningen i avsnitt 1.6.d., kan medlemmen ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet på nytt vid ett senare tillfälle, men inga poäng, premier och andra relaterade förmåner och tjänster som tidigare förverkats eller löpt ut kommer att återinföras på medlemskontot och eventuell Elite-medlemskapsstatus och/eller Lifetime Elite-medlemskapsstatus kommer inte att återinföras.

 

iv. Alla statusnivåer inom Elite-medlemskap och Lifetime Elite-medlemskap avslutas vid uppsägning av ett medlemskonto.

 

1.7.cÄndring av programmet. Om inte annat uttryckligen är förbjudet eller begränsat av tillämpliga lagar, har Företaget rätt att ändra, begränsa, modifiera eller avsluta lojalitetsprogrammets regler och premier, med eller utan föregående meddelande, även om sådana ändringar kan påverka värdet på poäng eller miles, eller möjligheten att erhålla vissa premier. Partnerprogram förbehåller sig på samma sätt rätten att ändra sina egna program, vilket kan påverka dina rättigheter och förväntade förmåner enligt lojalitetsprogrammet. Företags- och partnerprogrammen kan bland annat: (i) öka eller minska antalet poäng eller miles som tjänas in för en vistelse eller krävs för en premie; (ii) dra tillbaka, begränsa, ändra eller annullera en premie; (iii) lägga till blackout-datum, begränsa rum som är tillgängliga för alla premier på något medverkande hotell eller på annat sätt begränsa den fortsatta tillgängligheten av premier; (iv) ändra programförmåner, resepartners, platser som betjänas av Företaget eller dess resepartners, villkor för deltagande, regler för att tjäna, lösa in, behålla eller förverka poäng eller miles, eller regler som styr användningen av premier; (v) ändra eller avsluta sina resepartnerpremier. Vid insamling av poäng eller miles kan medlemmar inte förlita sig på oförändrad tillgång på någon viss premie.

 

1.7.dUppsägning av programmet. Företaget kan säga upp lojalitetsprogrammet med sex (6) månaders förvarning till alla aktiva medlemmar i programmet. Företaget förbehåller sig rätten att ersätta lojalitetsprogrammet med ett liknande lojalitetsprogram när som helst omedelbart efter meddelande till aktiva lojalitetsmedlemmar. En medlem får inte samla poäng eller göra anspråk på premier, förmåner eller bekvämligheter efter att lojalitetsprogrammet har avslutats. Om lojalitetsprogrammet avslutas kommer alla oanvända poäng att förverkas utan någon skyldighet eller något ansvar, och inga bonusanspråk kommer att uppfyllas efter uppsägningstidens slut. Företaget kan säga upp lojalitetsprogrammet helt eller delvis, i vilken jurisdiktion som helst med mindre än sex månaders varsel om det krävs enligt tillämplig lag.

 

1.7.eFörmåner erbjuds i mån av tillgänglighet och kan modifieras. Alla lojalitetsprogrammets förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, premier och tjänster erbjuds i mån av tillgänglighet och kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

 

1.7.fBehörighet att ta emot förmåner. Genom att acceptera förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, premier eller tjänster i lojalitetsprogrammet, inklusive, utan begränsning, poäng eller premier, bekräftar en medlem att han/hon är ansvarig för att avgöra om han/hon är berättigad att ta emot, och att han/hon är berättigad att ta emot, sådana förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, premier eller tjänster (inklusive, utan begränsning, poäng och premier) enligt gällande lagar, gåvopolicy och incitamentspolicy. Varje medlem måste omedelbart meddela Företaget om han/hon inte är berättigad att vid något tillfälle ta emot några förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, premier eller tjänster.

 

1.7.gMeddelande om behörighet. En medlem måste omedelbart meddela Företaget i händelse av att (i) han/hon av någon anledning inte är berättigad, inklusive, utan begränsning, i enlighet med gällande lagar, gåvopolicyer eller incitamentspolicyer, att tjäna poäng, premier, Elite-medlemskapsstatus eller andra förmåner som en medlem kan tjäna in under lojalitetsprogrammet, eller (ii) hans/hennes medlemskonto har krediterats med poäng, Elite-medlemskapsstatus eller någon annan förmån som en medlem kan tjäna under lojalitetsprogrammet som han/hon inte har tjänat in eller inte är berättigad att tjäna in.

 

1.7.hIngen försäljning eller överföring. Förutom vad som uttryckligen tillåts i programreglerna, får poäng, utmärkelser och andra medlemsförmåner inte säljas, bytas ut eller överföras (annat än av företaget eller dess representanter). Alla försök till överföring, försäljning eller byteshandel kommer att ogiltigförklaras och kommer att konfiskeras. Företaget och dess partner kan vägra att medge eller erkänna några poäng, utmärkelser eller medlemsförmåner som företaget tror kan ha överförts, sålts eller bytts ut.

 

2. TJÄNA POÄNG

 

2.1 Intjäningsmöjligheter på deltagande anläggningar

 

2.1.a. A. En medlem tjänar:

 

i. Tio (10) baspoäng för varje USD, eller motsvarande valuta, som medlemmen spenderar och betalar för kvalificerande utgifter i enlighet med avsnitt 2.1.b, förutom på Protea Hotels, Element, Residence Inn, TownePlace Suites och Homes & Villas by Marriott Bonvoy, där en medlem tjänar fem (5) baspoäng för varje USD som spenderas på kvalificerande utgifter; och förutom på Marriott Executive Apartments-anläggningar där en medlem tjänar två och en halv (2,5) baspoäng för varje USD som spenderas på kvalificerande priser i enlighet med 2.1.e, och

 

ii. Elite-bonuspoäng, förutsatt att medlemmen har uppfyllt Elite-medlemskapskraven för Elite-medlemskapsstatus eller Lifetime-status för Elite-medlemskap enligt avsnitt 4.2. Antalet bonuspoäng som en medlem tjänar beror på medlemmens uppnådda Elite-medlemsnivå i enlighet med avsnitt 4.3. Tillgängligt för Elite-medlemmar på alla deltagande hotell om inte annat anges i avsnitt 1.2.a.

 

iii. Krediter för att uppnå Elite-medlemskapskraven ("Elite Night-krediter" eller individuellt "Elite Night-kredit") för Elite-medlemskapsstatus och Lifetime Elite-medlemskapsstatus enligt beskrivningen i avsnitt 4.2. En Elite Night-kredit tjänas endast in på en natt under en kvalificerande vistelse enligt beskrivningen i 2.1.d ("Kvalificerande natt" eller för mer än en natt, "Kvalificerande nätter").

 

2.1.b. Kvalificerande utgifter. "Kvalificerande utgifter" är:

 

i. Avgifter som en medlem ådragit sig under en vistelse i ett gästrum på ett deltagande hotell på deras folio och upp till två (2) ytterligare rum med samma in- och utcheckningsdatum, inklusive, utan begränsning, avgifter för:

 

A. Kvalificerande priser för vistelser;

 

B. Mat och dryck (exklusive alkoholhaltiga drycker där det är förbjudet enligt lag) och kan utesluta utgifter som uppkommit på försäljningsställen som inte förvaltas eller drivs av det deltagande hotellet;

 

C. Direktsamtal på rummet och direkt uppringning av fax på rummet.

 

D. Filmer och videospel på rummet;

 

förutsatt att medlemmen tillhandahåller sitt medlemsnummer vid bokningstillfället eller vid incheckningen, bor i ett av de reserverade rummen och betalar för utgifterna; eller

 

ii. Utgifter som medlemmen ådrar sig, utan att bo i ett gästrum, för mat och dryck (exklusive alkoholhaltig dryck där det är förbjudet enligt lag) på restauranger på deltagande anläggningar som erbjuder denna förmån om:

 

A. utgifterna är större än 10 USD (exklusive skatter, serviceavgifter och dricks);

 

B. maten och drycken inte är i samband med en bankett, ett möte eller någon annan funktion som är undantagen från kvalificerade utgifter enligt avsnitt 2.1.b. och så länge medlemmen anger sitt medlemsnummer vid betalningstillfället. Elite-bonuspoäng kommer inte att ges för utgifter som medlemmen ådrar sig utan en vistelse i ett gästrum enligt avsnitt 2.1.b(ii). Utgifter från mat- och dryckesställen som hanteras eller drivs av en tredje part kanske inte berättigar till intjäning av poäng. Utgifter som uppkommer på försäljningsställen som inte är belägna inom det medverkande hotellet eller All Inclusive-anläggningen är inte kvalificerande utgifter. Intjäning på restauranger utan vistelse erbjuds:

 

(1) I Asien och Stillahavsområdet: på deltagande varumärken i lojalitetsprogrammet, förutom Moxy, Element, Marriott Vacation Club, Design Hotels, Marriott Executive Apartments och inkluderar restauranger och barer som listas på https://marriottbonvoyasia.com/R+B (vissa undantag kan gälla). Ytterligare erbjudanden kan vara tillgängliga för medlemmar på  https://marriottbonvoyasia.com↗. Medlemmar omfattas av villkoren för erbjudandet och lojalitetsprogrammets regler; och

 

(2) I Europa, Mellanöstern och Afrika: På restauranger och barer på följande deltagande varumärken i lojalitetsprogrammet: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft och Element. Dessutom, på restauranger och barer inom utvalda deltagande anläggningar som listas här: https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoyÖppnas i ett nytt webbläsarfönster. Ytterligare erbjudanden på webbplatsen kan vara tillgängliga för medlemmar. Medlemmar omfattas av villkoren för erbjudandet och lojalitetsprogrammets regler; och

 

(3) I USA, Kanada: På restauranger och barer på följande deltagande varumärken i lojalitetsprogrammet: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft och Element; och

 

(4) I Karibien, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika: På restauranger och barer som är belägna inom de deltagande anläggningarna som anges på https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/↗. Ytterligare erbjudanden på webbplatsen kan vara tillgängliga för medlemmar. Medlemmar omfattas av villkoren för erbjudandet och lojalitetsprogrammets regler; eller

 

iii. Avgifter som uppkommer som en del av all inclusive-paketet under en vistelse i ett rum av en medlem på deras folio och upp till två (2) ytterligare rum med samma in- och utcheckningsdatum som betalas av medlemmen på All Inclusive Resorts and deltagande anläggningar som erbjuder all-inclusive-paket året runt och som utsetts av företaget som all inclusive-boende. Kvalificerande utgifter för vistelser på dessa all inclusive-anläggningar inkluderar, utan begränsning, utgifter för:

 

• Kvalificerande priser för vistelser;

 

• Premiummat och -dryck (exklusive alkoholhaltiga drycker där det är förbjudet enligt lag) som köps på anläggningen utöver det kvalificerande priset;

 

• Avgifter för extra personer vid betalda vistelser till ett kvalificerat pris;

 

• Spa, golf och andra anläggningsdrivna aktiviteter om de drivs av det medverkande hotellet;

 

• Skatter, serviceavgifter och dricks som ingår i det kvalificerande rumspaketpriset; och

 

• I vissa begränsade fall kan skatter, serviceavgifter, dricks och/eller avgifter relaterade till andra oförutsedda utgifter som debiteras rumsräkningen vara berättigade till intjäning av poäng;

 

så länge medlemmen anger sitt medlemsnummer vid bokningstillfället eller vid incheckningen, bor i ett av de bokade rummen och betalar för avgifterna. Utgifter från mat- och dryckesställen som hanteras eller drivs av en tredje part kanske inte berättigar till intjäning av poäng. Utgifter som uppkommer på försäljningsställen som inte är belägna inom det medverkande hotellet eller All Inclusive-anläggningen är inte kvalificerande utgifter.

 

2.1.c. Icke-kvalificerande utgifter. Utgifter som inte berättigar till poäng inkluderar kostnadsfria tjänster, använda bonuspoäng (inklusive kontantdel av en poänginlösen) eller andra utgifter inklusive, utan begränsning: (A) utgifter för banketter, möten eller andra funktioner, med undantag för poäng som tjänats in i samband med ett kvalificerande evenemangsavtal enligt beskrivningen i avsnitt 5; (B) andra avgifter som betalats inklusive, utan begränsning, parkering, affärscenter, butiker och andra tjänster från tredje part; (C) rumsprisrelaterade skatter, serviceavgifter, dricks, avgifter (t.ex. förseningsavgift eller avgifter för utebliven ankomst för att inte checka in för garanterade bokningar även om bokningarna betalades i sin helhet), obligatoriska eller automatiska avgifter (t.ex. resortavgifter) och andra tillämpliga avgifter, inklusive vissa rumsskatter och andra skatter och avgifter som inte ingår i ett kvalificerande all inclusive-rumspaketpris; i vissa begränsade fall kan skatter, serviceavgifter, dricks och/eller avgifter relaterade till andra oförutsedda utgifter som debiteras rumsräkningen, samt skatter, serviceavgifter och dricks som ingår i ett kvalificerande pris för all inclusive-rumspaket, vara berättigade till poäng; och (D) avgifter som beskrivs i avsnitt 8.1 för Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

2.1.d. Kvalificerande vistelse. En "Vistelse" eller "Kvalificerande vistelse" avser alla på varandra följande nätter som en medlem registrerar sig för och personligen betalar och bor på ett medverkande hotell, för vilket (i) rummet faktureras medlemmen, eller (ii) gästrummet faktureras direkt till Företaget som har ordnat betalning för medlemmens vistelse som inte är kopplad till ett konvent eller gruppmöte.

 

i. En "Vistelse" är en vistelse på en eller flera på varandra följande nätter på samma medverkande hotell oavsett in- och utcheckningsaktivitet av en medlem som: (A) tillhandahåller sitt medlemsnummer vid bokningstillfället eller vid incheckningen; (B) betalar ett kvalificerande pris eller använder bonuspoäng för vistelsen; och (C) bor i ett av de reserverade rummen. En medlem kan endast tjäna poäng för upp till tre (3) gästrum med samma in- och utcheckningsdatum om de bor i ett av de reserverade gästrummen och betalar ett kvalificerat pris eller tillämpar en inlösen av bonus för alla gästrummen.

 

ii. En "kvalificerande vistelse" är en kredit enligt dessa Programregler som räknas för intjäning av Elite Night-kredit. Om inget annat anges i avsnitt 4.2 kommer medlemmar endast att tjäna in kredit för varje kvalificerande natt (i) som är en del av en vistelse till ett kvalificerande pris (som beskrivs i 2.1.e.), för det gästrum som medlemmen personligen betalar för och bor i, och inte för några ytterligare rum, eller (ii) för gästrummet som faktureras direkt till Företaget som har ordnat betalning för medlemmens vistelse, som inte är associerad med en konferens eller gruppmöte. Medlemmar får inte Elite Night-kredit för vistelser till icke-kvalificerande priser (se 2.1.f.). Vacation Club-medlemmar och Residence Club-medlemmar (definieras i avsnitt 7 nedan) kan också tjäna Elite Night-kredit enligt avsnitt 7.1 och 7.2. Medlemmar som bor på The Ritz-Carlton Club-platser i egenskap av andelsägare tjänar Elite Night-kredit enligt avsnitt 1.2.a.

 

iii. Medlemmar kan inte tjäna eller få förmåner för vistelser på flera deltagande anläggningar för samma datum.

 

iv. Endast en medlem per gästrum kan tjäna poäng/miles och Elite-nattkredit, samt få förmåner. Om det finns fler än en medlem som bor i samma gästrum, måste medlemmarna vid incheckningen bestämma vems medlemsnummer som ska tillämpas på gästrummet förutsatt att det är samma medlem som ska betala räkningen.

 

2.1.e. Kvalificerande priser. Ett "kvalificerande pris" är det pris som en medlem betalar för en vistelse i ett gästrum på en medverkande anläggning som är kvalificerad för intjäning av poäng eller miles. Kvalificerande priser inkluderar de flesta affärs- och fritidspriser, till exempel priser som finns på Marriott.com utan tillämpning av en rabattkod, standard- och premiumpriser för detaljhandeln, förköpspriser, företagsförhandlade priser och nationella/regionala/lokala myndighetspriser. Om inget annat specifikt anges kommer medlemmar att erhålla sina förmåner på medlemsnivå under vistelser till kvalificerande priser.

 

i. På deltagande Design Hotels™ tjänar medlemmar poäng eller miles på kvalificerande utgifter endast på vistelser till ett kvalificerande pris. Medlemmar tjänar inte poäng eller miles på vistelser till ett icke-kvalificerande pris på deltagande Design Hotels™ även om de ådrar sig kvalificerande utgifter, till exempel för tillfälliga avgifter.

 

ii. På Marriott Executive Apartments tjänar medlemmar endast poäng eller miles på det kvalificerande priset även om de ådrar sig kvalificerande utgifter.

 

2.1.f. Icke-kvalificerande priser. Ett "icke-kvalificerande pris" är ett pris som en medlem betalar för en vistelse i ett gästrum på ett medverkande hotell som inte är kvalificerat för intjäning av poäng, miles, eller förmåner på medlemsnivå. Icke-kvalificerande priser är de som bokas med följande metoder:

 

i. Gästrummet bokades via en researrangör, resebyrå online eller annan tredjepartskanal inklusive, utan begränsning, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com eller

 

ii. Gästrummet bokades till en grupptaxa som en del av ett event, möte, konferens eller organiserad rundresa, och medlemmen betalar inte direkt det medverkande hotellet för ett sådant rum; eller

 

iii. Gästrummet bokades till ett pris för researrangör, grossist eller flygbesättning eller ett paket inklusive, utan begränsning, organiserade turer eller paketbokningar; eller

 

iv. Gästrummet var gratis; eller

 

v. En kupong eller bonus från tredje part löstes in för gästrummet.

 

2.1.g. Poäng kommer inte att ges, eller bonus delas ut, till något dotterbolag till Företaget annat än på deltagande anläggningar, om inte annat annonseras. Om ett hotell eller annan anläggning upphör att vara en medverkande anläggning kommer alla vistelser efter detta datum inte att vara berättigade för intjäning av poäng oavsett när bokningen gjordes. Se avsnitt 9.5 för ytterligare villkor.

 

2.2 Intjäning i en valuta.

 

En medlem kan bara tjäna in en valuta – poäng eller miles. En medlem får inte tjäna in både poäng och miles för samma vistelse. En medlem kan byta från att tjäna in poäng till att tjäna in miles, eller vice versa, före en viss vistelse genom att uppdatera sin medlemsprofil eller genom att kontakta medlemssupporten. En medlem kommer att börja tjäna den nya "valutan" (poäng eller miles) från och med nästa vistelse. Tidigare intäkter omvandlas inte till den nya valutan. Om medlemmen vill "omvandla" poäng till miles kan han eller hon göra det i enlighet med avsnitt 3.5.

 

2.3 Tjäna in miles istället för poäng.

 

Medlemskonton är som standard inställda på att tjäna poäng. Medlemmar kan ändra inställningen till poäng eller miles via sin medlemsprofil online. När medlemmar väljer att tjäna miles istället för poäng för kvalificerande vistelser måste de också ange ett deltagande flygbolags bonusprogram och motsvarande kontonummer i medlemsprofilen som medlemmens miles kommer att krediteras till. När detta är klart kommer poäng som tjänats in för framtida kvalificerande vistelser att omvandlas till miles automatiskt, med undantag för Elite Welcome Gift of Points som finns kvar på medlemmens konto som poäng tills medlemmen initierar överföringen till miles. När miles har tilldelats det utsedda deltagande flygbolagets bonusprogram får de inte ändras till ett annat deltagande flygbolags bonusprogram eller konverteras till lojalitetsprogram. Mer information om hur du går med i deltagande flygbolags bonusprogram finns i det specifika flygbolagets lojalitetsprogram.

 

2.4 Marriott Bonvoy™ Events.

 

En medlem kan tjäna poäng eller miles och kvalificerande nätter för berättigade grupper, möten och event om medlemmen är en berättigad mötesplanerare enligt avsnitt 5.

 

2.5 Individuell intjäning för kvalificerande utgifter och kvalificerande nätter.

 

2.5.a. Ingen annan person än medlemmen får tjäna poäng/miles på kvalificerande utgifter och Elite Night-kredit på kvalificerande nätter för sitt medlemskonto. Poäng/miles och Elite Night-kredit för ett rum som delas av två medlemmar i lojalitetsprogrammet kommer endast att tilldelas en medlem i lojalitetsprogrammet.

 

2.5.b. Poäng/miles och Elite Night-kredit är begränsat till enskilda resor och rummet måste betalas individuellt av medlemmen eller direktfaktureras till det företag som har ordnat betalning för medlemmens vistelse som inte är kopplad till ett konvent eller gruppmöte.

 

2.5.c. Om medlemmen deltar i ett konvent eller gruppmöte och själv betalar för rummet till hotellet eller annat boende direkt, kommer han/hon att vara berättigad att få poäng/miles och Elite Night-kredit för vistelsen. Avtalsrum, rum som bokas av företag löpande och rum fakturerade till ett masterkonto är dock inte berättigade att tjäna poäng/miles och Elite Night-kredit.

 

2.5.d. Militärpriser på vissa platser i utlandet är föremål för lokala begränsningar och kan vara icke berättigande för poäng/miles och Elite Night-kredit.

 

2.6 Kredit för vistelser eller kvalificerande event som ägt rum före registreringen.

 

2.6.a. Poäng/miles och Elite Night-kredit kan tjänas in för vistelser som slutförs inom trettio (30) dagar före medlemmens registrering i lojalitetsprogrammet enligt beskrivningen i avsnitt 9.3, om sådan kredit begärs via medlemssupporten, tillsammans med en kopia av det betalda kvittot för vistelsen, inom sextio (60) dagar efter vistelsen. Ytterligare dokumentation kan vara nödvändig.

 

2.6.b. Poäng/miles och Elite Night-kredit kan tjänas in för kvalificerande event (se avsnitt 5.4) som slutförs inom trettio (30) dagar före medlemmens registrering i lojalitetsprogrammet enligt beskrivningen i avsnitt 9.3, om sådan kredit begärs via anläggning där det kvalificerande eventet hölls, tillsammans med en kopia av det betalda kvittot för det kvalificerande eventet, inom sextio (60) dagar efter det kvalificerande eventet. Ytterligare dokumentation kan vara nödvändig.

 

2.7 Utländsk valuta.

 

Antalet poäng som tjänats in på deltagande anläggningar där en annan valuta än USD används, kommer att beräknas baserat på kvalificerade avgifter konverterade till USD till den växelkurs som valts av Företaget.  Detta kan vara den valutakurs som används av ett medverkande hotell vid incheckning, vid utcheckning eller annan kurs som valts av Företaget och kan eventuellt vara en annan kurs än den som använts för valutakonverteringar på medlemmens hotellräkning.

 

2.8 Överföra poäng från ett konto till ett annat.

2.8.a. I enlighet med villkoren för överföring av poäng som beskrivs i avsnitt 1.6.c. kan en medlem överföra högst 100 000 poäng per kalenderår till ett annat medlemskonto så länge båda kontona har godkänd status och vart och ett har varit öppet i minst trettio (30) dagar med kvalificerande aktivitet, nittio (90) dagar utan kvalificerande aktivitet (se 2.8.b). En medlem kan få högst 500 000 poäng per kalenderår från andra medlemskonton så länge kontona har godkänd status och vart och ett har varit öppet i minst trettio (30) dagar med kvalificerande aktivitet, nittio (90) dagar utan kvalificerande aktivitet.

 

2.8.b. En ny medlem kan få en poängöverföring trettio (30) dagar efter registreringen om kontot visar aktivitet inklusive en kvalificerande vistelse eller annan kvalificerande aktivitet som beskrivs i avsnitt 1.6.d. Efter nittio (90) dagar från registreringen är en ny medlem berättigad att få en poängöverföring oavsett deras kontoaktivitet.

 

2.8.c. Behörighet att överföra poäng måste initieras av Kontoinnehavaren med de poäng som ska överföras med hjälp av Verktyget för poängöverföring. Minst 1 000 poäng krävs för överföringen. Den kontoinnehavare som begär överföringen måste ange medlemsnumret och det fullständiga namnet på poängmottagaren vid tidpunkten för begäran om poängöverföring. Både medlemsnumret och det angivna namnet måste matcha medlemsnumret och namnet som anges på poängmottagarens konto för att överföringen ska kunna slutföras.

 

2.8.d. När auktoriseringen för överföring har mottagits och behandlats avstår överlåtaren från alla rättigheter till de överförda poängen och de blir mottagarens poäng.Lojalitetsprogrammet förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förhindra eller avbryta transaktioner där (i) Lojalitetsprogrammet har anledning att tro att identiteten på den medlem som överför poäng inte stämmer överens med identiteten på den person som godkänner poängöverföringen, eller (ii) om Lojalitetsprogrammet misstänker att det har förekommit någon bedräglig aktivitet i samband med poängöverföringen i förhållande till medlemmens konto.

 

2.8.e. Miles och Elite Night-kredit kan inte överföras mellan medlemskonton.

 

2.9 Köpa poäng.

Medlemmar kan köpa eller ta emot poäng som köpts av en annan medlem som en gåva, sammanlagt högst 100 000 poäng per kalenderår, om de köps via Poängköp över disk↗eller Presentpoäng i butik↗. Medlemmar kan köpa upp till högst 100 000 poäng per kalenderår om de köps via rutan som drivs av Points.com på Marriotts webbplatser, Marriotts mobilappar eller kundtjänstcenter. Poäng kan köpas till ett pris av 12,50 USD per 1 000 poäng. Priserna varierar under kampanjperioder. En medlem måste ha godkänd status för att köpa och/eller ta emot poäng. En ny medlem kan köpa poäng trettio (30) dagar efter registrering i Lojalitetsprogrammet. Se avsnitt 2.8 för ytterligare information om enskilda medlemmars villkor för överföring till eller mottagande av poäng från en annan medlem per kalenderår. Köpta poäng räknas inte upp mot Marriott Bonvoy Elite-status. Poäng kommer att sättas in på medlemmens konto inom sjuttiotvå (72) timmar efter att köpet har slutförts. När poäng väl har köpts kommer inga återbetalningar att tillåtas. Om du köper poäng med ett kreditkort från Marriott i samarbete med något annat varumärke kommer du att tjäna poäng som ett vanligt inköp där det är tillämpligt. Medlemmar som väljer att köpa poäng med sitt Union Pay-kreditkort med en logotyp (med kortnummer som börjar med siffran 62) kan göra det genom att välja Discover som betalningsalternativ.

 

2.10 Tjäna genom samarbetspartners.

Poäng som tjänas in i samband med partners omfattas av reglerna för detta lojalitetsprogram tillsammans med eventuella tillämpliga villkor för partnern.

 

2.10.a. Miles till poäng-erbjudande. En medlem kan konvertera miles till poäng med utvalda premieprogram eller andra anslutna flygbonusprogram (var och en, ett "deltagande flygbolag") i ett angivet konverteringsförhållande mellan miles och poäng enligt vad som anges här (”Miles to Points Offering”). Registrering för miles till poäng-erbjudandet krävs inte, men kan ibland vara föremål för behörighetskriterier, som anges av deltagande flygbolag och Marriott Bonvoys lojalitetsprogram. Medlemmar som begär att få konvertera intjänade miles som intjänats via deltagande flygbolag till poäng med Marriott Bonvoys lojalitetsprogram, måste vara medlemmar i både Marriott Bonvoys lojalitetsprogram och hos det deltagande flygbolaget för att få genomföra konverteringen. Medlemmar som deltar i miles till poäng-erbjudandet måste se till att kontoinnehavarens namn på både deras deltagande flygbolagskonto och kontot i Marriott Bonvoys lojalitetsprogram matchar för att säkerställa att miles till poäng-transaktionen verkligen överförs till kontot. När flygmiles har konverterats till poäng överförs poängen automatiskt till medlemmens konto i Marriott Bonvoys lojalitetsprogram. I de flesta fall kommer poäng in på medlemmens Marriott Bonvoy-medlemskonto inom upp till åtta veckor. När poäng har skickats till en medlems konto inom Marriott Bonvoys lojalitetsprogram är annullering, ändringar, återutgivning och/eller återbetalning av miles inte tillåtna. Marriott Bonvoys lojalitetsprogram och deltagande flygbolag har rätt att avsluta miles till poäng-erbjudandet eller att ändra policyer, procedurer, villkor för deltagande i miles till poäng, förmåner, premier och specialerbjudanden, helt eller delvis, när som helst, med eller utan föregående meddelande. Marriott Bonvoys lojalitetsprogram förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förhindra eller avbryta transaktioner där (i) Lojalitetsprogrammet har anledning att tro att identiteten på den medlem som konverterar miles till poäng inte matchar identiteten på den person som tar emot poängen eller (ii) där Lojalitetsprogrammet misstänker att det har förekommit någon bedräglig aktivitet i samband med konverteringen av miles till poäng i samband med medlemmens konto. Mer information om hur du går med i det deltagande flygbolagets program finns i det specifika deltagande flygbolagets villkor. Villkoren för varje deltagande flygbolag styr fördelningen av de miles som tjänats in genom deltagande flygbolag. Miles till poäng-erbjudandet är föremål för varje deltagande flygbolags egna villkor.

 

2.10.b. Kryssa med poäng. En medlem kan tjäna poäng när han/hon bokar en kryssning genom företagets kryssningspartner. Mer information om Kryssa med poäng-programmet finns här↗. Detta avsnitt gäller inte The Ritz-Carlton Yacht Collection (se 1.2.a för The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

2.10.c. Hertz. En medlem kan tjäna poäng och få specialrabatter hos Hertz där det är tillgängligt vid bokningen här. Kvalificerade Elite-medlemmar kan också få gratis Hertz Gold Plus Rewards® elite-status.

 

2.10.d. Identitet på The Cosmopolitan. Medlemmar i Identity at The Cosmopolitan i Las Vegas kan byta Identity-poäng till poäng i Lojalitetsprogrammet i enlighet med Identity-programmets villkor↗. Medlemmar uppmanas att ringa Identity Membership & Rewards på (877) 551-7779 eller skicka e-post till IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

 

2.10.e. Vacations by Marriott. Vacations By Marriott administreras av en resepartner från tredje part på uppdrag av Lojalitetsprogrammet. Poäng och Elite Night-krediter tjänas in i enlighet med lojalitetsprogrammets regler. Medlemmar kan inte använda poäng eller miles för att köpa Vacations by Marriott-paket. Medlemmar omfattas av Lojalitetsprogrammets regler samt villkoren för Vacations by Marriott-programmet. Mer information finns på www.vacationsbymarriott.com↗.

 

2.10.f. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™. En medlem kan tjäna poäng när de registrerar sig för programmet Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ och äter på deltagande restauranger. Medlemmar omfattas av villkoren för programmet Eat Around Town by Marriott Bonvoy och Lojalitetsprogrammets regler. Mer programinformation finns på eataroundtown.marriott.com↗.

 

2.10.g. Marriott Bonvoy Boutiques™. En medlem kan tjäna 10 000 poäng vid köp av en madrass på någon av Marriott Internationals femton (15) webbplatser för online-detaljhandel (Shop EDITION↗, The Ritz-Carlton Shops↗, The Luxury Collection Store↗, St. Regis Boutique↗, W Hotels The Store↗, Curated by JW↗, Shop Marriott↗, Sheraton Stores Westin Store↗, Shop Le Meridien↗, Collect Renaissance↗, Gaylord Hotels↗, Shop Courtyard↗, Shop Four Points↗, Fairfield Store↗). Poäng delas ut till inköpsmedlemmen cirka 3-5 veckor efter godkännande av madrassleveransen. Medlemmar omfattas av villkoren för madrassköp på Marriotts onlinebutiker och reglerna för Lojalitetsprogrammet. Mer information finns på Marriotts webbplatser för online-detaljhandel.

 

2.10.h. Marriott Uber lojalitetsinitiativ. För att delta i lojalitetsinitiativet Marriott Uber måste medlemmarna länka sitt medlemskonto till sitt Uber-konto som är kopplat till ett amerikanskt telefonnummer. När medlemmar länkar sina konton kan de tjäna poäng på kvalificerade transaktioner. En ”kvalificerande transaktion” avser (i) en resa med Uber XL, Uber Black, Uber SUV eller Uber Comfort; (ii) en restaurangbeställning som görs via Uber Eats till ett belopp av 40 USD eller mer före beräkning av tillämpliga kampanjer eller rabatter (exklusive skatter, avgifter och dricks), eller (iii) en livsmedelsbeställning som görs via Uber Eats till ett belopp av 40 USD eller mer före beräkning av tillämpliga kampanjer eller rabatter (exklusive skatter, avgifter och dricks), i varje fall, som inträffar i USA. Poäng som tjänats in för kvalificerade transaktioner baseras på amerikanska dollar som spenderats före kampanjer och rabatter, exklusive skatter, avgifter och dricks.

 

Efter att ha länkat sitt medlemskonto till sitt Uber-konto får medlemmarna för alla kvalificerade transaktioner (i tillämpliga fall): (i) 3 poäng för varje dollar som spenderats före kampanjer och rabatter, exklusive skatter, avgifter och dricks om Uber XL, Uber Black, Uber SUV och Uber Comfort-resor, (ii) 6 poäng för varje dollar som spenderas före kampanjer och rabatter, exklusive skatter, avgifter och dricks om restaurang- och livsmedelsbeställningar som görs med Uber Ber Eats levereras till Marriott International-fastigheter (exklusive Homes Villas by & Marriott Bonvoy) och (iii) 2 poäng för varje dollar som spenderas före kampanjer och rabatter, exklusive skatter, avgifter och dricks om alla andra restaurang- och livsmedelsbeställningar som görs med Uber Eats, inklusive hämtorder.

 

Medlemmar omfattas av villkoren för Uber och Uber Eats, samt Programreglerna. Uber och Företaget förbehåller sig rätten att ändra antalet poäng som medlemmar kan tjäna och de aktiviteter som de kan tjäna poäng för. Uber eller Företaget kan också koppla bort konton till följd av uppsägning eller avstängning av lojalitetsinitiativet Marriott Uber, misstänkt bedrägeri eller en ändring av behörigheten. Uber och Företaget förbehåller sig rätten att avbryta, återkalla och/eller justera intjänade poäng om (i) Uber och/eller Företaget misstänker att det har förekommit bedräglig aktivitet i samband med en kvalificerande transaktion, eller (ii) en återbetalning har tillhandahållits i samband med en kvalificerande transaktion. Mer information finns på www.uber.com/marriottbonvoy↗.

 

 

3. ANVÄND POÄNG

 

3.1 Allmän information om användning av intjänade poäng.

 

En medlem kan lösa in alla eller delar av sina poäng eller Free Night-premier (se avsnitt 3.3.c) för att erhålla olika produkter (var och en en "Premieinlösen") inklusive, utan begränsning, vistelser i gästrum på deltagande anläggningar, Moments-upplevelser, flyg och andra tjänster och varor. En fullständig lista över aktuella inlösenalternativ finns på lojalitetsprogrammets webbplats under "ANVÄND POÄNG/PREMIER."

 

3.1.a. Poäng och inlösen av premier kan inte bytas ut eller lösas in av en medlem mot kontanter, priser eller kredit.

 

3.1.b. Poäng som registrerats som ett resultat av en överföring eller tjänats in genom att använda kreditkort kanske inte kan lösas in vid vissa typer av premieinlösen.

 

3.1.c. Om inget annat anges är kan premieinlösen användas endast av den medlem från vars konto behandlades vid inlösen av premien och kan då inte överföras.

 

3.1.d. Premieinlösen som tros ha använts för byteshandel, sålts, bytts ut eller utfärdats på ett bedrägligt sätt, eller utfärdats till någon annan än den berättigade medlemmen, kommer att ogiltigförklaras och kommer inte att kunna lösas in.

 

3.2 Premievistelser på medverkande anläggningar.

 

Om inget annat anges kan en medlem ansöka om premieinlösen för en vistelse i ett standardgästrum eller premiumrum (med befintliga sängkläder) på en medverkande anläggning ("premievistelse"). Allmänna villkor för premievistelser, inklusive typerna av premievistelser i avsnitt 3.3, behandlas nedan. Observera att vissa deltagande varumärken har olika policyer för inlösen av premier, inklusive Homes & Villas by Marriott Bonvoy (som beskrivs i avsnitt 8.2).

 

3.2.a. I mån av tillgång. Möjligheten att använda en premieinlösen för en vistelse på en medverkande anläggning är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället och måste bokas via en av Marriotts kanaler enligt beskrivningen i avsnitt 1.2.b.

 

3.2.b. Reservation för premieinlösen. När du gör en bokning för en inlösen av premievistelse dras de poäng och/eller tillämpade Free Night-premier och belöningen bifogas bokningen automatiskt, förutsatt att medlemmen har tillräckligt med poäng för hela vistelsen och/eller tillräckligt med Free Night-premier enligt beskrivningen i avsnitt 3.3.c,som tillämpligt. Om erforderliga poäng och/eller Free Night-premier inte dras av under bokningsprocessen och inlösen av premievistelse inte bifogas bokningen, ska medlemmen kontakta medlemssupporten för att åtgärda bokningen. Medlemmen ansvarar för att medlemmen har tillräckligt med poäng och/eller Free Night-premier för att täcka hela vistelsen vid inlösen av premievistelse.Om en medlem inte har tillräckligt med poäng och/eller Free Night-premier för att täcka hela vistelsen vid inlösen av premievistelse, kan bokningen annulleras eller ändras till bästa betalda pris som finns tillgängligt.Award Redemption Stays (premievistelser) gäller endast för enskilda resor och är inte giltiga för gruppresor, paketresor, konventioner eller andra specialpriser och/eller paketprogram.

 

3.2.c. Premievistelser som gåva (överföring till tredje part). Premievistelser som gåva är endast giltiga för användning av den medlem från vars konto premievistelsen som gåva behandlades och kan inte överföras, förutom vad som anges nedan.Medlemmar har möjlighet att överföra poäng till en annan medlems konto enligt beskrivningen i avsnitt 2.8.

 

i. En medlem kan begära att en premievistelse utfärdas till en annan person och där medlemmen inte kommer att närvara under vistelsen (varje sådan vistelse, en "premievistelse som gåva" och, tillsammans, "premievistelser som gåva"), endast när premievistelsen bokas via medlemssupporten. Alla typer av premievistelser som listas under avsnitt 3.3 är berättigade att ges bort till en annan person, med undantag för Free Night-premier.

 

ii. En medlem kan boka högst fem (5) gåvorelaterade premievistelser under ett kalenderår för ett och samma medlemskonto.

 

iii. När du bokar en premievistelse som gåva måste en medlem uppge sitt medlemsnummer och namn till medlemsupporten, samt namnet på den person som kommer att bo på den deltagande anläggningen (mottagaren). Både namn och medlemmens medlemsnummer måste tillhandahållas medlemssupporten vid bokningstillfället för inlösen av premievistelser som gåva. Om en medlem först bokar en vistelse för inlösen av en premievistelse måste han/hon kontakta medlemssupporten för att lägga till mottagarens namn. De kan inte kontakta den deltagande anläggningen för att lägga till mottagarens namn.

 

iv. Om en medlem behöver göra en ändring av en befintlig reservation för premievistelse som gåva måste de kontakta medlemssupporten. Datumändringar är beroende av tillgänglighet, och medlemmen ansvarar för ändringarna av poäng eller kontanter, som tillämpligt. 

 

När en premievistelse ges bort som gåva kommer varken medlemmen eller mottagaren att tjäna några poäng/miles, Elite Night-krediter, kvalificerande nätter eller kvalificerande vistelser i samband med en sådan gåvorelaterad premievistelse. Dessutom kommer inte mottagaren som fått premievistelsen som gåva att kunna utnyttja några Elite-förmåner som är kopplade till medlemmens konto.

 

vi. Vid incheckningen måste mottagaren av premievistelsen som gåva uppvisa giltig legitimation och tillhandahålla ett kreditkort eller en kontant deposition till den medverkande anläggningen för oförutsedda avgifter.

 

3.2.d. Garanti- och avbokningsregler. Standardreglerna för garanti och avbokning för en deltagande anläggning gäller för bokningar av premievistelser inklusive, utan begränsning, alla minimikrav på vistelsetid, krav på kreditkortsgaranti och avgifter för sen avbokning, uteblivna ankomster och tidig utcheckning.

 

En poängåterbetalning kan utfärdas för en vistelse som är mindre än antalet dagar på premievistelsen, men medlemmen måste informera receptionen på det medverkande hotellet i förväg om den tidiga utcheckningstiden för att poängåterbetalningen ska kunna utfärdas till medlemmens konto.

 

Om en medlem inte avbokar en garanterad premievistelse inom den tillåtna avbokningsperioden debiterar det medverkande hotellet det kreditkort som medlemmen tillhandahöll vid den tidpunkt då bokningen gjordes för den tillämpliga avbokningsavgiften och poängen som löstes in sätts in på medlemmens konto igen.

 

3.2.e. Antal poäng som krävs. Antalet poäng som krävs per natt för en premievistelse varierar beroende på medverkande anläggning, vilka rumstyper som finns tillgängliga på den medverkande anläggningen, vistelsens längd och kan också variera beroende på årstid. Poäng som krävs per natt uppdateras kontinuerligt och kan ändras när som helst. Om medlemmen gör en ändring av premievistelsen är medlemmen ansvarig för ändringarna av de poäng som krävs.

 

3.2.f. Inkluderingar och undantag för premievistelser. Premievistelsen inkluderar kostnaden för ett gästrum (med befintliga sängkläder) på en medverkande anläggning, rumsskatt, serviceavgift och avgifter för extra personer (förutom på berättigade all inclusive-anläggningar), om sådana finns. Alla andra avgifter, inklusive oförutsedda avgifter, resortavgifter och The Ritz-Carlton Club nivåutgifter, extrasängar och andra avgifter, är medlemmens ansvar och ingår inte i premievistelsen.

 

På all-inclusive-anläggningar (beskrivs under 2.1.b), täcker premievistelsen kostnaden för all inclusive-paketet som inkluderar, men inte är begränsat till, ett standardrum (med befintliga sängkläder), rumsskatt, serviceavgift, resortavgift och standardmat och -dryck, för upp till två personer. Avgifter för tillkommande personer som för den tredje, fjärde eller ytterligare gästen i rummet är en extra avgift och ingår inte i inlösen av premier som betalningsform. Denna avgift samt alla andra anläggningsavgifter är lojalitetsprogrammedlemmens ansvar och ingår inte i premievistelsen. Medlemmar i lojalitetsprogrammet måste informera All Inclusive-resorter eller all inclusive-anläggningar som valts ut av företaget om rätt antal gäster för varje bokning på en sådan All-Inclusive-resort eller all inclusive-anläggning, inklusive eventuella extra personer utöver den första och andra gästen, och rätt ålder för eventuella barn för varje sådan bokning. Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra rumspriset som en medlem måste betala för en bokning för att återspegla rätt gästantal, inklusive barn, för en sådan bokning.

 

3.2.g. Rumspreferenser garanteras inte. Med en premievistelse kan sängkläder, rökning och andra rumspreferenser begäras, men garanteras inte.

 

3.2.h. Inga poäng eller miles. Medlemmar kommer inte att få poäng eller miles för premievistelse-delen av sin vistelse.

 

3.2.i. Elite Night-kredit. En premievistelse på en medverkande anläggning betraktas som en kvalificerande vistelse och som sådan kommer medlemmen att få Elite Night-kredit för att tjäna poäng mot Elite-medlemskapsstatus eller Lifetime Elite-medlemskap. En medlem som använder en premieinlösen får endast Elite Night-kredit(er) för det gästrum där medlemmen bor och får inte Elite Night-krediter för ytterligare gästrum.

 

3.2.j. Flera rum. En medlem kan lösa in poäng eller tillämpa en Free Night-premie för upp till totalt nio (9) rum under medlemmens namn och där medlemmen bor på samma medverkande anläggning under samma datum. Genom att göra det samtycker medlemmen till att göra legitima bokningar för premievistelse i god tro endast för användning av medlemmen och hans eller hennes inbjudna gäster, och inte för några andra ändamål, inklusive utan begränsning, återförsäljning, otillåten tilldelning eller publicering på tredje parts webbplatser, eller att göra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar eller någon bokning i väntan på efterfrågan. Företaget förbehåller sig rätten att annullera alla reservationer som det anser bryter mot programreglerna.

 

3.2.k. Utträde av medverkande anläggning. Om en medverkande anläggning lämnar lojalitetsprogrammet av någon anledning efter att en medlem har gjort en bokning av premievistelse men före medlemmens vistelse, kommer företaget att vidta rimliga åtgärder för att få en sådan tidigare deltagande anläggning att uppfylla bokningen eller hjälpa till att ordna motsvarande boenden i närheten; Företaget kan dock inte garantera att några premier, uppgraderingar eller andra förmåner som en medlem kan tjäna under lojalitetsprogrammet kommer att uppfyllas.

 

3.2.l. Poäng förvärvade genom ägarskap. Poäng som förvärvats genom ägande av en andel i en Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club-, Westin Vacation Club-anläggning eller The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, får inte användas för att reservera en premievistelse på en Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club- eller Westin Vacation Club-anläggning eller på The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale om inte annat tillåtits.

 

3.2.m. Premievistelser utanför USA. En premievistelse på destinationer utanför USA är föremål för alla erforderliga statliga godkännanden, restriktioner och andra tillämpliga skatter som inte har med hotellet att göra. Premier inkluderar inte USA:s federala inspektionsavgifter eller andra avgifter, utgifter, tilläggsavgifter, skatter som inte rör hotellet eller andra kostnader eller utgifter som kan åläggas av utländska regeringar för internationella resor. Medlemmarna är själva ansvariga för dessa statliga skatter, avgifter osv.

 

3.2.n. Begränsade blackout-datum. Företaget har en policy för "Begränsade blackout-datum", vilket innebär att deltagande anläggningar, med förbehåll för begränsningarna och undantagen nedan, har standardrum tillgängliga varje dag för inlösen av premier. Dessa begränsningar och undantag är:

 

i. Deltagande anläggningar kan begränsa antalet standardrum som är tillgängliga för inlösen under ett begränsat antal dagar.

 

ii. Följande deltagande varumärken tillåter endast intjäning av poäng/miles och erbjuder inte inlösen av poäng: Marriott Executive Apartments®.

 

iii. Följande deltagande anläggningar eller varumärken deltar antingen inte i eller deltar inte fullt ut i policyn för begränsade blackout-datum just nu:

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
 • Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club – alla anläggningar
 • • Vistana Residence Network – alla anläggningar
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rom, Italien
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
 • Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Hawaii
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italien
 • Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italien
 • Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italien
 • Homes & Villas by Marriott Bonvoy
 • North Island, en Luxury Collection Resort, Seychellerna

 

3.3 Typ av vistelse för premieinlösen.

 

3.3.a. Inlösen av standardpremie. Medlemmar kan lösa in sina poäng mot en "inlösen av standardpremie" som täcker hela kostnaden för ett standardgästrum under en eller flera nätter på en medverkande anläggning enligt beskrivningen i avsnitt 3.2.e. Standardrum som är tillgängliga för inlösen av premier varierar mellan deltagande anläggningar och deltagande varumärken. Premieinlösen för premiumrum kan vara tillgängligt till en högre poängkostnad enligt beskrivningen i avsnitt 3.3.e.

 

3.3.b. PointSavers™ Award. En "PointSavers-premie" ger poängbesparingar på premievistelsen för ett standardgästrum eller premiumrum på den medverkande anläggningen och är tillgänglig under begränsade tidsperioder. Medlemmar kan lösa in sina poäng mot PointSavers-premier på deltagande anläggningar när och där de är tillgängliga. Deltagande i och tillgänglighet av PointSavers-premier bestäms av deltagande anläggningar.

 

3.3.c. Free Night-premie. En "Free Night-premie" utfärdas som en förmån inom lojalitetsprogrammet, en kampanj eller ett partnerprogram. Varje Free Night-premie har ett specifikt poängvärde som kan tillämpas på en (1) natt i ett standardgästrum på en deltagande anläggning som erbjuder ett standardpris för premieinlösen eller PointSavers premiepris för det begärda vistelsedatumet som är mindre än eller lika med värdet av Free Night-premien. Free Night-premier är endast giltiga för användning av den medlem som anges för Free Night-premien och kan inte överlåtas. Mer än en (1) Free Night-premie kan användas för en vistelse på flera nätter, samt för flera rum där medlemmen är närvarande för vistelsen och rummet är under medlemmens namn (se avsnitt 3.2.j). Exempel på Free Night-premier inkluderar alternativet Free Night-premie i 75-nätters årlig valförmån (se Avsnitt 4.3.d) och Free Night-premie som utfärdas via vissa Marriott International-kreditkort med gemensam varumärkning (se avsnitt 6).

 

i. Medlemmar som tillämpar Free Night-premien på en natt där värdet på Free Night-premien är högre än standardpriset för premieinlösen eller PointSavers premiepris, kommer att förlora skillnaden i poäng och inte få någon återbetalning av poäng. När medlemmar tar ut en Free Night-premie i en bokning kan de lösa in eller köpa upp till 15 000 poäng för att öka värdet på en sådan frinatt.

 

ii. Free Night-premier kan användas fram till det angivna utgångsdatumet; De kan inte förlängas efter giltighetsdatumet, bytas ut eller sättas in på medlemmens konto för poäng eller framtida användning.

 

iii. Ytterligare begränsningar för att använda Free Night-premier inkluderar, men är inte begränsade till Free Night-premier: (1) de kan endast tillämpas på ett standardrum och gäller inte för ett premiumrum; (2) värdet kan inte kombineras med kontanter eller andra typer av premieinlösen; (3) är inte berättigade till erbjudandet Stay for 5, Pay for 4 (se avsnitt 3.3.d); och (4) kan inte användas på Homes & Villas by Marriott Bonvoy och The Ritz-Carlton Yacht Collection.        

 

3.3.d. Stay for 5, Pay for 4-erbjudande. En medlem som löser in poäng för fem nätter i följd för en premievistelse med hjälp av en standardpremieinlösen eller PointSavers-premie under en bokning (dvs. ett bekräftelsenummer) behöver bara lösa in poäng för fyra nätter ("Stay for 5, Pay for 4-erbjudande"). Erbjudandet om en gratisnatt gäller för natten med den lägsta inlösenkursen för poäng inom samma premievistelse. Om det finns mer än en natt till den lägsta inlösenkursen för poäng, kommer erbjudandet om gratisnatt att gälla för den första natten till det priset. Stay for 5, Pay for 4-erbjudandet kan inte tillämpas på en vistelse som består av flera bokningar med på varandra följande nätter. Dessutom kan Erbjudandet Stay for 5, Pay for 4 inte tillämpas efter att medlemmen checkat in på hotellet. Det finns ingen poängåterbetalning eller gratis nattkredit för någon oanvänd del av ett Stay for 5, Pay for 4-erbjudande. Stay for 5, Pay for 4-erbjudandet kan endast tillämpas på ett standardrum och gäller inte för ett premiumrum. Enligt avsnitt 3.2.e, om medlemmen gör en ändring av premievistelsen är medlemmen ansvarig för ändringar av de poäng som krävs. Stay for 5, Pay for 4-erbjudandet gäller inte för premievistelser med Free Night-premier, uppgraderingspremier, kontant + poäng-premier och Suite Night-premier.

 

3.3.e. Uppgraderingspremie. Vid användning av poäng till en premievistelse kan medlemmar behöva lösa in ytterligare poäng för en uppgradering till premiumrum. Denna "Uppgraderingspremie" kan endast användas när de löser in poäng för hela kostnaden för en eller flera nätter i ett premiumrum på en medverkande anläggning. "Premiumrum" är uppgraderade rum baserat på storlek, utsikt, tjänster och/eller andra egenskaper, och inkluderar sviter.

 

      i. Det finns två typer av uppgraderingspremier:

 

(a). Poängbaserade uppgraderingspremier. En "poängbaserad uppgraderingspremie" utfärdas när poäng löses in mot en uppgradering till ett premiumrum under en premievistelse och är beroende av tillgänglighet på deltagande anläggningar.

 

(B). Betald uppgraderingspremie. På utvalda medverkande anläggningar kan medlemmar betala för en uppgradering till ett premiumrum vid en premievistelse baserat på kostnaden per natt. Priset för "betald uppgraderingspremie" varierar beroende på medverkande anläggning och kommer att debiteras hotellräkningen under medlemmens vistelse. Ytterligare poäng krävs inte med betald uppgraderingspremie. Medlemmar kommer inte att tjäna poäng eller miles på betalda uppgraderingspremier. Dessutom räknas inte kontantdelen mot Ambassador Elites krav för årliga kvalificeringsutlägg (enligt definitionen nedan) (se 4.3.e). Medlemmar ansvarar för alla tillämpliga skatter och serviceavgifter i samband med betald uppgraderingspremie.

 

ii. Kraven för uppgraderingspremien kan variera beroende på medverkande anläggning, rumstyp och säsong. Deltagande anläggningar kan, efter eget gottfinnande, erbjuda premiumrum som kräver en uppgraderingspremie, t.ex. rum med speciell utsikt som utsikt mot havet eller bukten. Marriott Vacation Club-, Marriott Grand Residence Club-, Sheraton Vacation Club- och Westin Vacation Club-anläggningar och The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, kräver uppgraderingspremier för alla andra enhetstyper än studioenheter. Vissa uppgraderingar till premiumrum kräver betalning i lokal valuta och kan inte köpas med poäng. Kontrollera rumsbeskrivningen vad gäller valuta och andra inlösenkrav när du bokar en premievistelse online. Mängden kontanter eller poäng som krävs per natt för en uppgraderingspremie uppdateras kontinuerligt och kan ändras när som helst. Enligt avsnitt 3.2.e, om medlemmen gör en ändring av premievistelsen är medlemmen ansvarig för ändringar av kontanterna eller poängen som krävs. Uppgraderingspremier erbjuds inte på All-Inclusive-anläggningar och Design Hotels.

 

3.3.f. Kontanter + Poängpremier. Med “Kontanter + Poängpremier” kan medlemmar använda en blandning av kontanter och poäng för en eller flera nätter i ett standardrum på en deltagande anläggning när det är tillgängligt. Deltagande i och tillgänglighet av Kontanter + Poängpremier avgörs av den deltagande anläggningen. Det kontantbelopp och det antal poäng som krävs per natt för en Kontanter + Poängpremie uppdateras kontinuerligt och kan ändras när som helst. Enligt avsnitt 3.2.e, om Medlemmen gör en ändring av premievistelsen, är Medlemmen ansvarig för ändringar av de kontanter och poäng som krävs. Medlemmar tjänar inte poäng eller miles på kontantdelen av Kontanter + Poängpremier. Dessutom räknas inte kontantdelen in i kravet för de årliga kvalificerande utgifterna för Ambassador Elite (enligt definitionen nedan) (se 4.3.e). Medlemmar är ansvariga för alla tillämpliga skatter och serviceavgifter i samband med kontantdelen av Kontanter + Poängpremier. Erbjudandet Bo 5 nätter, Betala för 4 gäller inte Kontanter + Poängpremier. Kontanter + Poängpremier-strukturen kan ändras, annulleras eller begränsas när som helst utan föregående meddelande enligt Lojalitetsprogrammets eget gottfinnande. Kontanter + Poäng-betalningen för Homes & Villas by Marriott Bonvoy skiljer sig från Kontanter + Poängpremier och följer programreglerna i avsnitt 8.2.

 

 

3.4 Direkt inlösen på medverkande anläggningar.

 

Medlemmar kan använda poäng under sin vistelse för att lösa in en "direkt inlösenpremie", som de kan använda som en kredit mot rumsräkningen vid utcheckning. En direkt inlösenpremie måste beställas på det medverkande hotellet under den vistelse som den kommer att tillämpas på och kan inte bokas i förväg för vistelsen. När en medlem begär en direkt inlösenpremie för ett specifikt belopp i USD eller för "upp till" ett specifikt belopp i USD, kommer lojalitetsprogrammet att dra av dessa poäng från medlemmens konto. För en lista över vilka direkta inlösenpremier som krävs för att lösa in specifika värden i USD, se lojalitetsprogrammets webbplats under "ANVÄND POÄNG/PREMIER".

 

3.4.a. En begäran om en direkt inlösenpremie kan endast göras av en medlem i lojalitetsprogrammet som har god status. Som bevis på behörighet krävs ett giltigt medlemsnummer när du löser in en direkt inlösenpremie.

 

3.4.b. Direkt premieinlösen är giltigt endast när den används för de utgifter som debiteras en medlems rumsräkning, inklusive, men inte begränsat till rumsavgifter, mat och dryck, golf, spa-tjänster och oförutsedda utgifter. Direkt inlösenpremie kan inte lösas in mot kontanter eller presentkort. Direkta inlösenpremier är endast giltiga för enskilda resor och gäller inte för gruppresor, paketresor eller kongresser som har debiterats och/eller betalats av en tredje part. Krediter för direkta inlösenpremier får endast användas av medlemmen och får inte ges bort, men om så begärs vid tidpunkten för inlösen kan direkta inlösenpremier krediteras mot en tredje parts rumsräkning om rummet bokades under medlemmens medlemsnummer i lojalitetsprogrammet.

 

3.4.c. Medlemmen som begär en direkt inlösenpremie måste ha det totala poängvärdet som krävs för att köpa den begärda direkta inlösenpremien tillgängligt på sitt medlemskonto vid beställningstillfället. När insamlade poäng på medlemmens konto har lösts in mot en omedelbar inlösenpremie kan poängen inte returneras till medlemmens konto. Om delar av den direkta inlösenpremien inte tillämpas på medlemmens rumsräkning kommer att dessa att förverkas; Om det begärda beloppet för den direkta inlösenpremien är större än rumsräkningens saldo kommer kontanter inte att returneras till medlemmen.

 

3.4.d. Inlösta direkta inlösenpremier är inte återbetalningsbara, utbytbara, ersättningsbara eller överförbara mot kontanter eller kredit.

 

3.4.e. Alla deltagande anläggningar erbjuder inte direkta inlösenpremier. Följande deltagande hotellkedjor erbjuder inte direkta inlösenpremier: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, City Express, Atlantis, Paradise Island, and The Cosmopolitan of Las Vegas. Dessutom erbjuds inte direkta inlösenpremier på utvalda deltagande anläggningar. Kontakta det medverkande hotellet direkt för deltagande i direkta inlösenpremier.

 

 

3.5 Premieinlösen på deltagande anläggningar utan vistelse.

Medlemmar kan lösa in sina poäng för mat och dryck på kvalificerade restauranger och barer på utvalda deltagande anläggningar.Medlemmar måste ha Marriott Bonvoys mobilapp för att delta.För att lösa in poäng på någon av de deltagande restaurangerna och barerna, måste medlemmar visa en giltig form av bildidentifiering för att matcha deras medlemskontonamn.Inlösta poäng omfattas av reglerna för lojalitetsprogrammet tillsammans med villkoren och policyerna för de lokala programmen länkade nedan. Mer information om deltagande platser efter geografiskt område finns nedan:

 

3.5.a I Asien och Stillahavsområdet: På restauranger och barer inom utvalda deltagande anläggningar listade här: https://marriottbonvoyasia.com/R+B↗ (vissa undantag kan gälla).

3.5.b. I Europa, Mellanöstern och Afrika: På restauranger och barer inom utvalda deltagande anläggningar listade här: https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoy

3.5.c. I Karibien, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika: På restauranger och barer inom utvalda deltagande anläggningar listade här: https://dineearnredeem.marriottbonvoy.com/↗. 

 

 

3.6 Flygbolagens bonusprogram och andra anslutna lojalitetsprogram.

 

3.6.a. Medlemmar kan lösa in poäng med deltagande flygbolags "frequent flyer" bonusprogram och andra flygbolagsanknutna lojalitetsprogram till ett bestämt konverteringsförhållande mellan poäng och miles enligt vad som anges här. Om tillämpligt, för att uppnå en bonus för överförda poäng till ett bonusprogram eller annat flygbolagsanknutet lojalitetsprogram, måste Marriott Bonvoy-poäng överföras genom en enda transaktion vid den angivna tröskeln för uppnådd bonus.

 

3.6.b. Medlemmar som begär att få konvertera poäng som tjänats in genom Marriott Bonvoys lojalitetsprogram till deltagande flygbolagspartner-miles måste vara medlemmar i både Marriott Bonvoy och det relevanta deltagande lojalitetsprogrammet för flygbolagspartnern och/eller flygbolagsanknutna lojalitetsprogram för att kunna slutföra konverteringen. För de flesta lojalitetsprogrampartners måste poängen som överförs från en medlems Marriott Bonvoy-konto överföras till den medlemmens konto som innehas i samma namn för bonusprogrammet. Med andra ord måste både medlemmens kontonamn hos Marriott Bonvoy och flygbolagets kontonamn för bonusprogrammet matcha för att slutföra konverteringen av poäng till miles. Se varje flygbolagspartners webbplats för lojalitetsprogram och/eller villkor för ytterligare information om namnmatchningskrav för att slutföra poäng till miles-konverteringar. För mer information om hur du går med i ett flygbolags bonusprogram och/eller annat flygbolagsanknutet lojalitetsprogram, se det specifika flygbolagets eller lojalitetsprogrammets webbplats och villkor. Marriott Bonvoy förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, förhindra eller avbryta transaktioner där (i) Marriott Bonvoy har anledning att tro att identiteten på den medlem som konverterar poängen till miles inte stämmer överens med identiteten på den person som tar emot miles för flygbolag som kräver en exakt namnmatchning eller (ii) där Marriott Bonvoy misstänker att det har förekommit någon bedräglig aktivitet i samband med konverteringen av poäng till miles kopplat till medlemmens konto.

 

3.6.c. När poäng har lösts in mot miles med ett deltagande lojalitetsprogram för flygbolag eller annat lojalitetsprogram som är anslutet till flygbolaget kommer miles automatiskt att överföras till medlemmens bonuskonto eller flygbolagsanknutna lojalitetsprogram. I de flesta fall kommer miles att bokföras på ditt konto inom en (1) vecka.

 

3.6.d. När miles har beställts till en medlems bonuskonto eller annat flygbolagsanknutet lojalitetsprogramkonto kan poäng inte utfärdas eller krediteras igen.

 

3.6.e. Villkoren för flygbolagets bonusprogram eller annat flygbolagsanknutet lojalitetsprogram styr inlösen och distribution av miles som tjänats in genom lojalitetsprogrammet.

 

3.6.f. Flygbolagets bonusprogram eller annat flygbolagsanknutet lojalitetsprogram förbehåller sig rätten att ändra sitt program när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar kan påverka en medlems förmåga att använda de miles som han/hon har samlat på sig. Flygbolagets bonusprogram eller annat flygbolagsanknutet lojalitetsprogram ansvarar inte för produkter eller tjänster som erbjuds av andra tredje parter som deltar i lojalitetsprogrammet. Alla villkor för en medlems föredragna lojalitetsprogram för flygbolag eller annat flygbolagsanknutet lojalitetsprogram gäller.

 

3.7 Andra inlösenalternativ.

 

3.7.a. Moments. Medlemmar kan använda poäng för att lösa in eller lägga bud på upplevelser och evenemang med Marriott Bonvoy Moments-programmet ("Moments-programmet" eller "Moments") via Moments webbplats för online-auktioner: marriottbonvoy.com/moments↗. Villkoren för Moments-programmet finns på dess webbplats.


3.7.b. Marriott Bonvoy Boutiques. En medlem kan lösa in sina poäng för varor via olika varumärkesbutiker online.Marriott Bonvoy Points-beställningar får endast skickas till adresser inom de 48 sammanhängande delarna av USA.Inlösta poäng omfattas av reglerna för lojalitetsprogrammet tillsammans med villkoren och policyerna för onlinebutikerna.Mer information om Marriott Bonvoy Boutiques finns här↗. 

 

3.7.c. Donera poäng. En medlem kan lösa in sina poäng till välgörenhetsdonationer. När poäng har donerats kan utbytet inte återföras eller ångras. En donation av poäng betraktas inte som en välgörenhetsdonation av United States Internal Revenue Service ("IRS") och är därför inte avdragsgill enligt USA:s skatteregler och förordningar. En medlem kan välja önskad välgörenhetsorganisation genom att besöka www.giving.marriott.com↗. Poäng som löses in i samband med välgörenhetsdonationer omfattas av programreglerna tillsammans med eventuella tillämpliga villkor för den partner som behandlar donationerna.

 

3.7.d. Marriott presentkort. Medlemmar kan lösa in sina poäng från Marriotts presentkort ("presentkort"), som kan användas för vistelser, samt i deltagande butiker, spa, golf, mat- och dryckesställen och möteskostnader hos de kvalificerade varumärken som beskrivs i villkoren för presentkort som finns på webbplats för presentkort↗ ("webbplats för presentkort"). Presentkort får inte användas för deposition, förköp eller för att säkra eller bekräfta en bokning. Presentkort omfattas av ytterligare villkor som finns på webbplatsen för presentkort.

 

3.7.e. Presentkort för varor och återförsäljare. En medlem kan lösa in sina poäng mot presentkort från varor eller återförsäljare från partners som är anslutna till lojalitetsprogrammet inklusive, utan begränsning, de företag som listas på lojalitetsprogrammets webbplats under "ANVÄND POÄNG/PREMIER." Presentkort för varor och återförsäljare kan utfärdas av företaget eller en tredjepartsleverantör och kommer tydligt att anges som sådana. Presentkort som utfärdas av en tredjepartsleverantör omfattas av ytterligare villkor som åläggs av utfärdaren/den deltagande handlaren och kommer att levereras med presentkortet. Godkännande av varans eller återförsäljarens presentkort är de deltagande handlarnas eget ansvar. Poäng som löses in i samband med dessa partners omfattas av lojalitetsprogrammets regler tillsammans med eventuella tillämpliga villkor för partnern. Lojalitetsprogrammet, företaget, tredjepartsleverantörer och andra deltagande handlare ansvarar inte för att ersätta förlorade, stulna eller skadade presentkort. Vissa presentkort för varor eller återförsäljare kräver en extra avgift för frakt och hantering. Om tillämpligt inkluderar presentkort inte dricks. Presentkort levereras vanligtvis inom fem till sju (5-7) arbetsdagar.

 

3.7.f. Flyg och bil. En medlem kan lösa in sina poäng mot flygbiljetter eller hyrbil från lojalitetsprogrammets flyg+bil-partner. Mer information om flyg+bil-programmet finns här↗. Poäng som löses in i samband med denna partner omfattas av lojalitetsprogrammets regler tillsammans med eventuella tillämpliga villkor för partnern.

 

3.7.g. Kryssa med poäng. En medlem kan lösa in sina poäng mot ett kryssningscertifikat som kan tillämpas vid köp av en kryssning. Mer information om Kryssa med poäng-programmet finns här↗. Poäng som löses in i samband med denna partner omfattas av lojalitetsprogrammets regler tillsammans med eventuella tillämpliga villkor för partnern. Detta avsnitt gäller inte The Ritz-Carlton Yacht Collection (se 1.2.a för The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

3.7.h. Rakuten-poäng. En medlem kan lösa in poäng mot Rakuten-poäng ("Rakuten Points") som han eller hon har tjänat genom lojalitetsprogrammet Rakuten Points ("Rakuten Points-programmet") med ett omvandlingsförhållande på 3 poäng till 1 Rakuten-poäng genom dennawebbplats enbart. Medlemmar kan lösa in minst 3 000 poäng per transaktion och högst 240 000 poäng per dag mot Rakuten-poäng. Medlemmar som begär att konvertera Marriott Bonvoy-poäng till Rakuten-poäng måste vara medlemmar i både Marriott Bonvoy-lojalitetsprogrammet och Rakuten-poängprogrammet. Medlemmar måste ange sitt kontonummer för Rakuten-poängprogram och Marriott Bonvoy-medlemsnummer när de begär att konvertera Marriott Bonvoy-poäng till Rakuten-poäng. Medlemmar kan endast begära att få överföra poäng från sitt Marriott Bonvoy-konto till sitt konto i Rakuten Points-programmet och får inte överföra poäng till en annan persons Rakuten Points-programkonto. Se Rakutens webbplats↗ (på japanska) för mer information om kontonumret till Rakuten Points-programmet. För mer information om hur du går med i Rakuten Points-programmet, se Rakuten Points-programmets webbplats↗ (på japanska) och villkor↗. Marriott Bonvoy förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förhindra eller avbryta transaktioner där (i) Marriott Bonvoy har anledning att tro att identiteten på den medlem som omvandlar poängen till Rakuten-poäng inte matchar identiteten på den person som tar emot Rakuten-poängen, eller (ii) Marriott Bonvoy misstänker att det har förekommit bedräglig aktivitet i samband med konverteringen av poäng till Rakuten-poäng kopplat till medlemmens konto. När poäng har lösts in mot Rakuten-poäng kommer Rakuten-poäng automatiskt att överföras till medlemmens Rakuten Points-programkonto. I de flesta fall kommer Rakuten-poäng att sättas in på en medlems Rakuten Points-programkonto inom två (2) veckor. När Rakuten-poäng har beställts till ett konto i Rakuten Points-programmet är ändringar, återutgivning och/eller återkreditering av poäng inte tillåtna. Villkoren för Rakuten Points-programmet styr inlösen och distribution av Rakuten-poäng. Lojalitetsprogrammet och Rakuten Points-programmet förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra policyer, procedurer, villkor för deltagande, förmåner, premier och specialerbjudanden för konverteringsprogrammet, helt eller delvis, när som helst, med eller utan föregående meddelande. Alla villkor↗ för Rakuten Points-programmet gäller.

 

 

4. ELITE-MEDLEMSKAP

 

4.1 Allmän information om Elite-medlemskapet

 

4.1.a. Elite-medlemskapet är ett exklusivt privilegium inom Marriott Bonvoys lojalitetsprogram. Alla programregler gäller för Elite-medlemskapet. Lojalitetsprogrammet har rätt att avsluta erkännandet av Elite-programmet ("Elite-programmet" eller "Elite-medlemskapsprogrammet") när som helst genom att meddela medlemmarna i förväg i enlighet med avsnitt 1.7.d. Lojalitetsprogrammet har rätt att ändra, begränsa, modifiera eller avbryta programreglerna för Elite-programmet när som helst, med eller utan föregående meddelande, i enlighet med avsnitt 1.7.c. Deltagande anläggningar utanför USA kan tillhandahålla andra tjänster och förmåner än Elite-medlemsförmånerna som anges i dessa programregler, beroende på lokal lagstiftning och policy.

 

4.1.b. I enlighet med avsnitt 1.7.a förbehåller sig Företaget rätten att återkalla, avbryta eller upphäva en medlems Elite-medlemskapsstatus (inklusive Lifetime Elite-status), alla lojalitetsprogrammedlemskap, premier och/eller alla oinlösta poäng eller miles, eller vidta andra åtgärder efter eget gottfinnande, när som helst med omedelbar verkan och utan skriftligt meddelande om Företaget anser att medlemmen har (a) brutit mot någon av programreglerna, (b) underlåtit att betala några räkningar eller kontoavgifter till Företaget eller en deltagande anläggning eller några ägarrelaterade avgifter till Marriott Vacation Club-anläggningar, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club eller Westin Vacation Club-anläggningar, eller The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, (c) agerat på ett sätt som är oförenligt med tillämplig lag, regler eller förordningar, (d) deltagit i i någon form av oegentligheter eller förseelser i förhållande till Marriott Bonvoys lojalitetsprogram, inklusive utan begränsning, som involverar poängkredit, mile-kredit, användning av premier eller medlemsförmåner, eller (e) ägnat sig åt kränkande, bedrägligt, olämpligt eller fientligt beteende i samband med Marriott Bonvoys lojalitetsprogram, de deltagande anläggningarna eller deras gäster eller anställda, eller företaget eller dess anställda. Ingenting i dessa programregler kommer att begränsa Företaget från att utöva några juridiska rättigheter eller rättsmedel som det kan ha.

 

4.1.c. Förmånerna med Elite-medlemskap gäller för vistelser med kvalificerande priser (som beskrivs i avsnitt 2.1.e.) och är endast reserverade för Medlemmar och gäller endast för det enda gästrum där Elite-medlemmen bor. Endast en medlem per gästrum kan tjäna poäng/miles och Elite Night-kredit, samt få förmåner enligt beskrivningen i avsnitt 2.1.d.(iv). Elite-medlemmar får en uppsättning förmåner beroende på deras medlemsnivå på vistelser på en eller flera på varandra följande nätter enligt beskrivningen i 2.1.d, även om de checkar in och checkar ut från samma medverkande hotell inom 24 timmar. För att en Elite-medlem ska vara berättigad till Elite-förmåner under sin vistelse måste Elite-medlemmen uppge sitt medlemsnummer i lojalitetsprogrammet när han/hon gör en bokning.

 

Elite-medlemmar kommer att få Elite-medlemsförmåner inklusive, utan begränsning: bonuspoäng, prioriterad sen utcheckning och rumsuppgraderingar. Förmånerna varierar beroende på Elite-medlemsnivå. Mer information finns i avsnitt 4.3.

 

i. Tilldelningen av medlemskapsförmåner i lojalitetsprogrammet Elite är ogiltig där det är förbjudet enligt lag och kan variera utanför USA och Kanada.

 

ii. Lokal policy kan ha företräde framför lojalitetsprogrammets regler på på deltagande anläggningar, och vissa Elite-medlemsförmåner kanske inte är tillgängliga på vissa platser.

 

iii. I enlighet med Avsnitt 8.3 är den enda Elite-medlemsförmånen som Marriott International tillhandahåller för vistelser på Homes & Villas Elite Välkomstgåva i form av poäng, enligt beskrivningen i 4.3.b.(ii) och 4.3.c.(iii).

 

4.1.d. Medlemmar med Elite-status ("Elite-medlem") kommer att få garanterad kompensation för utvalda Elite-förmåner om dessa förmåner inte är tillgängliga under en Elite-medlems vistelse ("Elite-förmånsgaranti"). På grund av den globala pandemin kan deltagande hotell erbjuda ett mat- och dryckes- eller loungealternativ till förmånen baserat på lokala riktlinjer eller inverkan på hotellets drift relaterade till COVID-19.

 

i. Den maximala kontantkompensationen för Elite-förmånsgarantin i USA är 200 USD, även om mer än en garanterad förmån inte levereras till Elite-medlemmen. Den maximala ersättningen för Elite-förmånsgarantin som betalas ut till en Elite-medlem under en vistelse utanför USA motsvarar 200 USD betalat i lokal valuta, även om mer än en garanterad förmån inte levereras till Elite-medlemmen.

 

ii. Om en Elite-medlem anser att kompensation ska betalas med avseende på någon aspekt av Elite-förmånsgarantin måste han/hon begära utbetalning av ersättningen medan han/hon fortfarande är gäst på den medverkande anläggningen innan han/hon checkar ut. Underlåtenhet att begära sådan betalning före utcheckning kommer att resultera i ett fullständigt avstående från all rätt att få sådan ersättning.

 

iii. För att kvalificera sig för Elite-förmånsgarantin måste Elite-medlemmens medlemsnummer, Elite-medlemsstatus och sängtyps-preferenser inkluderas i bokningen. Bokningar som bokas till kvalificerande priser som görs via mötesplanerare, resebyråer, grossister eller andra godkända tredjepartskällor måste innehålla denna information för att vara berättigade till Elite-förmånsgarantin.

 

iv. Gäster som följer med Elite-medlemmar till en medverkande anläggning är inte berättigade till Elite-förmånsgarantin.

 

v. Elite-förmånsgarantin gäller för alla kvalificerande vistelser, inklusive premievistelser.

 

vi. Elite-medlemmar som inte får sin Elite-förmånsgaranti eller slutliga bokningsgaranti (se avsnitt 4.3.a. för information om vår Ultimate Reservation bokningsgaranti) i Ryssland, något annat land som omfattas av valutarestriktioner eller något land land där det enligt lag är förbjudet att kompensera medlemmen i form av en kontant betalning kommer att kompenseras med poäng.

 

vii. Följande deltagande varumärken deltar inte i Elite-förmånsgarantin eller Ultimate Reservation bokningsgaranti: Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

4.2 Krav för Elite-medlemskap

 

4.2.a. Endast nätter som ingår i en kvalificerande vistelse som personligen används av och individuellt faktureras en medlem på deltagande anläggningar krediteras Elite-medlemmens Elite-medlemskap och förnyelse därav.

 

i. I enlighet med avsnitt 2.1.a. kommer en Elite Night-kredit att tilldelas Elite-medlemmens rum för varje kvalificerande natt under vistelsen.

 

ii. På Protea Hotels och City Express kommer medlemmar att tilldelas en (1) Elite Night-premie för varje två (2) kvalificerande nätter för varje kvalificerande vistelse som genomförs.

 

iii. På Marriott Executive Apartments får medlemmarna en (1) Elite Night-kredit för var tredje kvalificerande natt för varje genomförd kvalificerande vistelse. Elite-förmåner är inte tillgängliga på Marriott Executive Apartments.

 

iv. Medlemmar som håller kvalificerande event på deltagande anläggningar får en (1) Elite Night-kredit ("Elite Night-kredit") för var tjugonde (20) övernattning som bokas och utnyttjas, upp till högst tjugo (20) Elite Night-krediter per kontrakt.

 

v. Elite-status kan erhållas genom olika partnerprogram och omfattas av villkoren i partnerprogrammet samt lojalitetsprogrammets regler.

 

vi. Medlemmar som bor på Ritz-Carlton Club i egenskap av andelsägare erhåller Elite Night-kredit enligt 1.2.a.

 

4.2.b. För att uppnå eller förnya Elite-medlemskapsstatus måste följande antal Elite Night Credits ("Minimikrav") tjänas in genom (i) nätter på deltagande boenden eller (ii) Marriott Bonvoy Events mellan 1 januari och 31 december ett visst år:

 

i. Marriott Bonvoy - Silver Elite: 10 till 24 kvalificerande nätter

 

ii. Marriott Bonvoy - Gold Elite: 25 till 49 kvalificerande nätter

 

iii. Marriott Bonvoy - Platinum Elite: 50 till 74 kvalificerande nätter

 

iv. Marriott Bonvoy - Titanium Elite: 75 kvalificerande nätter och högre

 

v. Marriott Bonvoy - Ambassador Elite: 100 eller fler kvalificerande nätter och minst $23 000 US-dollar i årliga kvalificerade utgifter baserat på kvalificerande avgifter som endast tjänats in vid slutförda vistelser under en kvalificeringsperiod (enligt definitionen nedan), som inte inkluderar kvalificerande avgifter som gjorts i förväg för vistelser under de år som följer på kvalificeringsperioden, t.ex. för förbetalda vistelser (”årliga kvalificerade utgifter”). Om inget annat anges gäller inga andra typer av avgifter för de årliga kvalificerade utgifterna - inklusive, men inte begränsat till, avgifter på anläggningen som tjänas in utan en vistelse, Marriott Bonvoy-evenemang, kreditkortsutgifter för kreditkort med flera varumärken, köp av Marriott-presentkort och alla andra inköp och/eller avgifter som uppstår via företaget och dess samarbetspartners. 

 

4.2.c. Premievistelser räknas in i Elite Night-kredit.

 

4.2.d. Kvalificerande utgifter utan en personlig övernattning kommer inte att tjäna Elite Night-kredit närmare mot ett Elite-medlemskap.

 

4.2.e. Tjäna Lifetime Elite-status

 

i. För att få livstids Elite-status måste en medlem uppfylla nedanstående livstidskriterier för Elite-status (4.2.f.) under medlemmens deltagande i lojalitetsprogrammet. Ett "kvalificerat statusår" är ett kalenderår under vilket en medlem erhöll Elite-medlemskapsstatus (Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite eller Ambassador Elite) genom att uppnå minimikravet för Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite eller Ambassador Elite. Det kalenderår då en medlem uppnår Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- eller Ambassador Elite-status, enligt beskrivningen i föregående mening, kommer att räknas som ett kvalificerat statusår, utöver varje efterföljande år som medlemmen behåller fördelarna med Elite-medlemskapsstatus. Om en medlem till exempel uppfyller minimikravet för Gold Elite under det kvalificerade statusåret 2023 genom att tjäna tjugofem (25) kvalificerade nätter och blir Gold Elite-medlem under resten av 2023 och för hela 2024, kommer åren 2023 och 2024 vart och ett att räknas som separata kvalificerade statusår.

 

ii. Företaget kommer att avgöra, efter eget gottfinnande, om en medlem har uppfyllt kraven för att uppnå Lifetime Elite-status eller inte. När en medlem uppnår Lifetime Elite-status enligt beskrivningen i 4.2.b är medlemmen inte föremål för att uppfylla Elite-nivåns minimikrav under något efterföljande kvalificerat statusår för att förbli Elite-medlem om inte Elite-medlemmens konto har annullerats.

 

iii. Lifetime Elite-status ger endast en medlem status som Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite eller Titanium Elite och skydd mot förverkande av poäng även om Lifetime Elite-medlemmen är inaktiv. Det hindrar inte företaget från att stänga av Lifetime Elite-status eller avsluta en medlems konto. Lifetime Elite-medlemmar kommer att få förmåner som Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite- eller Titanium Elite-medlemmar, vilka kan komma att ändras från tid till annan enligt beskrivningen i avsnitt 4.1.

 

4.2.f. Kriterier för Lifetime Elite-status. Medlemmar kan få Lifetime Elite-status genom följande kriterier:

 

i. Lojalitetsprogrammets kriterier för Lifetime Elite-status:

 

• Lifetime Silver Elite: 250 kvalificerande nätter + 5 år som Silver Elite eller högre

 

• Lifetime Gold Elite: 400 kvalificerande nätter + 7 år som Gold Elite eller högre

 

• Lifetime Platinum Elite: 600 kvalificerande nätter + 10 år som Platinum Elite eller högre

 

ii. Uppnåendet av Lifetime Titanium Elite-status (tidigare uppnått genom Legacy Program Lifetime Elite Status Criteria) upphörde den 31 december 2018.

 

4.3 Elite-medlemsförmåner hos deltagande varumärken

 

4.3.a. Marriott Bonvoy Silver Elite-medlemsförmåner. Silver Elite-medlemmar och högre är berättigade att få följande förmåner:

 

i. 10% bonuspoäng. Bonuspoäng varierar beroende på Elite-medlemsnivå och beräknas baserat på baspoäng som tjänats in under en vistelse.Tillgängligt för Elite-medlemmar på alla deltagande hotell om inte annat anges i avsnitt 1.2.a.

 

ii. Prioriterad sen utcheckning. Baserat på tillgänglighet. Ring receptionen på morgonen under utcheckningsdagen och informera dem om din planerade avresetid. Finns på alla deltagande märken utom Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale och Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Ultimate Reservation bokningsgaranti. För att vara berättigad måste medlemmens medlemsnummer i Lojalitetsprogrammet och ett giltigt kreditkortsnummer inkluderas i bokningen. Om en medverkande anläggning inte kan fullgöra bokningen kommer man att betala för jämförbart boende i närheten för Elite-medlemmen den natten och kompensera medlemmen för besväret. En deltagande anläggning måste vara öppen och i drift för att förmånen/kompensationen för bokningsgarantin ska gälla. På hotellen Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve och St. Regis gäller Ultimate Reservation bokningsgaranti endast för Titanium Elite- och Ambassador Elite-medlemmar. Ultimate Reservation bokningsgaranti erbjuds på följande hotell: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites och Element. Ultimate Reservation bokningsgaranti erbjuds inte på följande hotell: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club eller The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Enligt avsnitt 4.1.c. Om en Elite-medlem har en bekräftad bokning, men flyttas från anläggningen vid ankomst, kommer den medverkande anläggningen att betala ersättning för den Ultimate Reservation bokningsgaranti som gäller det datumet enligt Programreglerna. Om en Elite-medlem får ersättning för Ultimate Reservation bokningsgaranti är han/hon inte berättigad till ytterligare kompensation för Elite-förmånsgarantin.

 

 

ULTIMATE RESERVATION BOKNINGSGARANTI

 

Deltagande varumärken

 

Gästkompensation*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 200 USD och 90 000 poäng för alla Elite-medlemmar
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 100 USD för alla Elite-medlemmar utom Platinum Elite, Titanium Elite och Ambassador Elite som utöver 100 USD får 90 000 poäng
City Express 50 USD för alla Elite-medlemmar utom Platinum Elite, Titanium Elite och Ambassador Elite som utöver 50 USD får 45 000 poäng
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis 200 USD och 140 000 poäng för Titanium Elite- och Ambassador Elite-medlemmar

*Deltagande anläggningar utanför USA betalar motsvarande i sin lokala valuta.

 

iv. Presentbutiksrabatt på 10 % på detaljhandelsvaror. Kläder, presenter , souvenirer, imprints & logo, smycken / accessoarer, ansikts- och kroppsvårdsprodukter. Presentbutiksrabatten gäller även hos deltagande presentbutiker som drivs av Marriott. Deltagande varumärken inkluderar: St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels och Moxy Hotels. På hotellen Ritz-Carlton och EDITION är det tio procent (10 %) rabatt på märkesvaror, exklusive diversevaror, köpta i presentbutiker på hotellet. Ett medlemskontokort (fysiskt kort eller mobilkort) måste visas upp för att få rabatten.

 

Presentbutiksrabatten erbjuds inte på följande hotell: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Design Hotels™ och Ritz-Carlton Reserve.

 

4.3.b. Marriott Bonvoy Gold Elite-medlemsförmåner. Förutom alla förmåner som Silver Elite-medlemmar får, är Gold Elite-medlemmar och högre berättigade att få följande förmåner:

 

i. 25 % bonuspoäng. Bonuspoäng varierar beroende på Elite-medlemsnivå och beräknas baserat på baspoäng som tjänats in under en vistelse. Tillgängligt för Elite-medlemmar på alla deltagande hotell om inte annat anges i avsnitt 1.2.a.

 

ii.  Elite välkomstgåva i form av poäng (varierar beroende på deltagande varumärke). Gold Elite-medlemmar får en Elite välkomstgåva i form av poäng under en vistelse på en eller flera på varandra följande nätter enligt beskrivningen i 2.1.d, även om de checkar in och checkar ut från samma medverkande hotell inom 24 timmar. Medlemmar som anger sina intjäningspreferenser som miles måste initiera överföringen av Elite välkomstpoäng till miles enligt beskrivningen i avsnitt 2.3. City Express erbjuder inte Elite välkomstpoäng.

 

 

ELITE VÄLKOMSTGÅVA I FORM AV POÄNG FÖR GOLD ELITE

 

 

Deltagande varumärken

 

Elite välkomstgåva     
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 500 poäng per vistelse
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 250 poäng per vistelse

 

iii. Sen utcheckning kl. 14.00. Den här förmånen baseras på tillgänglighet. Medlemmen ska ringa receptionen på morgonen på utcheckningsdagen och begära en sen utcheckning fram till klockan 14.00. Denna förmån är tillgänglig på alla deltagande varumärken utom på Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale och Ritz-Carlton Reserve.

 

iv. Kostnadsfri förbättrad rumsuppgradering för Gold Elite-medlemmar. Denna förmån är beroende av tillgänglighet på ankomstdagen och är begränsad till en medlems personliga gästrum utan extra kostnad. Förbättrade rum kan innehålla rum med önskvärd utsikt, rum på höga våningar, hörnrum, rum med speciella bekvämligheter, rum på Executive Floors. På The Ritz-Carlton är rum med direkt club-tillgång undantagna. Uppgraderingar är beroende av tillgänglighet och identifieras av varje deltagande anläggning. Den kostnadsfria förbättrade rumsuppgraderingen för Gold Elite-medlemmar är tillgänglig på alla deltagande varumärken utom Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Aloft, Element och Ritz-Carlton Reserve.

 

v. Kostnadsfri förbättrad internetuppkoppling. Om inget annat anges i Avsnitt 1.3.c. får Gold Elite-medlemmar och högre kostnadsfri förbättrad internetuppkoppling för ett gästrum under en vistelse på ett medverkande hotell. Denna förmån gäller inte för mötesrum.

 

4.3.c. Medlemsförmåner Marriott Bonvoy Platinum Elite. Utöver alla förmåner som Gold Elite-medlemmar får, är Platinum Elite-medlemmar och högre berättigade att få följande förmåner:

 

i. 50 % bonuspoäng. Bonuspoäng varierar beroende på Elite-medlemsnivå och beräknas baserat på baspoäng som tjänats in under en vistelse. Tillgängligt för Elite-medlemmar på alla deltagande hotell om inte annat anges i avsnitt 1.2.a.

 

ii. Kostnadsfri förbättrad rumsuppgradering för Platinum Elite-medlemmar. Platinum Elite-medlemmar och högre får en kostnadsfri uppgradering till det bästa tillgängliga rummet, i mån av tillgång på ankomstdagen, under hela vistelsen. Gratis uppgradering inkluderar sviter, rum med önskvärd utsikt, rum på höga våningar, hörnrum, rum med speciella bekvämligheter eller rum på Executive Floors. På The Ritz-Carlton ingår sviter endast för Titanium Elite- och Ambassador Elite-medlemmar och rum med direkt club-åtkomst är undantagna. Förbättrade rumsuppgraderingar är beroende av tillgänglighet och identifieras av varje deltagande anläggning. Den kostnadsfria förbättrade rumsuppgraderingen för Platinum Elite-medlemmar och högre är tillgänglig på alla deltagande varumärken utom på Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Aloft, Element, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale och Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Elite välkomstpresent. Platinum Elite-medlemmar och högre får en "Elite Welcome Gift" välkomstpresent (efter eget val där flera alternativ erbjuds) under en vistelse på en eller flera på varandra följande nätter enligt beskrivningen i 2.1.d, även om de checkar in och checkar ut från samma medverkande hotell inom 24 timmar. Välkomstpresent för Platinum Elite-medlemmar och högre inkluderar inte Elite välkomstpresent i form av poäng, som endast är för Gold Elite (se 4.3.b). Medlemmar som väljer eller får poäng som sin Elite välkomstpresent och har angett sina intjäningspreferenser som miles måste initiera överföringen av välkomstpresenten från poäng till miles enligt beskrivningen i avsnitt 2.3. Om Elite välkomstpresent inte erbjuds vid ankomst gäller kompensation (se nedan). City Express erbjuder inte Elite välkomstgåva för Platinum Elite-medlemmar och högre förutom på City Centro platser. Valmöjligheterna varierar beroende på deltagande varumärke:

 

 

ELITE VÄLKOMSTPRESENT FÖR PLATINUM ELITE-MEDLEMMAR OCH HÖGRE

 

 

Deltagande varumärken

 

Elite välkomstgåva Ersättning till gäster*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

USA, Kanada, Europa: 1 000 poäng per vistelse eller 10 USD i mat och dryckeskredit per vistelse

Asien, Australien, Stillahavsöarna, Västindien, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika: 1 000 poäng per vistelse eller mat- och dryckeserbjudande per vistelse

Endast RESORTER:
USA, Kanada, Europa: 1 000 poäng per vistelse eller frukost på restaurang per natts vistelse för medlem +1 person

Asien, Australien, Stillahavsöarna, Västindien, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika: 1 000 poäng per vistelse eller mat&dryck-bekvämligheter per vistelse eller frukost på restaurang per natts vistelse för medlem +1 person

100 USD
Gaylord Hotels 1 000 poäng per vistelse eller 10 USD mat- och dryckeskredit per vistelse 100 USD
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1 000 poäng per vistelse eller bekvämlighet per vistelse eller frukost i restaurangen per natt för medlem +1 person (inklusive resorts) 100 USD
Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels™, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1 000 poäng (per vistelse) N/A
Courtyard

USA, Kanada, Europa: 500 poäng per vistelse eller 10 USD mat&dryckes-kredit per övernattning för medlem +1 person**

 

Asien, Australien, Stillahavsöarna, Västindien, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika: Boenden utan lounge – 500 poäng per vistelse eller mat&dryckes-erbjudande per vistelse eller 10 USD mat&dryckes-kredit per övernattning för medlem +1 person**

 

Boenden med lounge – 500 poäng per vistelse och frukost i loungen – om loungen är stängd, frukost i restaurangen per natt för medlem +1 person

50 USD
AC Hotels, Moxy Hotels

USA, Kanada, Europa: 500 poäng per vistelse eller 10 USD mat&dryckes-kredit per övernattning för medlem +1 person**

 

Asien, Australien, Stillahavsöarna, Västindien, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika: 500 poäng per vistelse eller mat&dryckes-erbjudande per vistelse eller 10 USD mat&dryckes-kredit per natt

AC Hotels:      

50 USD

Moxy Hotels:  

25 USD

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

USA, Kanada, Europa: 500 poäng per vistelse eller mat- och dryckesvara

 

Asien, Australien, Stillahavsöarna, Västindien, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika: 500 poäng per vistelse eller mat- och dryckesvara

SpringHill Suites, Residence Inn:

50 USD

Fairfield, TownePlace Suites:

25 USD

Four Points, Aloft 500 poäng per vistelse eller bekvämlighet eller frukost i restaurang per övernattning för medlem +1 person

Four Points:

50 USD

Aloft: 25 USD
Protea Hotels 500 poäng per vistelse eller frukost i restaurang per natt för medlem +1 person 50 USD
City Express – Endast City Centro platser Frukost i restaurang per övernattning för medlem +1 person 25 USD
Element 500 poäng per vistelse eller bekvämlighet 25 USD

 

*Deltagande anläggningar utanför USA betalar motsvarande i sin lokala valuta.** Mat- och dryckeskrediten på 10 USD per natt under vistelsen gäller för medlemmen. En extra kredit på 10 USD per natt under vistelsen ges för en (1) gäst som bor i samma rum som medlemmen. Krediten på 10 USD per natt under vistelsen sparas inte under vistelsen. Till exempel får en medlem som inte använder krediten på 10 USD för en dag inte 20 USD att använda följande dag.

 

iv. Garanterad tillgång till loungen. Medlemmen plus en gäst som bor i samma rum får tillgång till Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club-loungen (gemensamt "Lounge" eller "Tillgång till lounge") under normala öppettider på JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection och Renaissance Hotels. Resort-anläggningar uteslutna på JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection och Renaissance Hotels. På Delta Hotels-anläggningar utan Signature Club Lounge, kommer medlemmen som det godkända alternativet att få tillgång till Elite Pantry. Tillgång till lounge erbjuds på Courtyard-anläggningar med en lounge utanför USA och Kanada. Denna förmån är inte tillämplig när frukost ingår i priset eller varumärket erbjuder ett godkänt alternativ. Ytterligare avgifter kan tillkomma för Tillgång till lounge där antalet gäster är större än medlemmen plus en ersättning (inklusive barn). Lounge-bekvämligheter kan inkludera lätta snacks och daglig kontinental frukost. Tillgång till lounge erbjuds inte på följande hotellkedjor: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club eller vid The Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Denna förmån gäller endast för det gästrum (1) där Platinum Elite-medlemmen bor.

 

S. I USA och Kanada: När loungen för en medverkande anläggning är stängd, eller om anläggningen inte har en lounge eller ett godkänt alternativ, kommer anläggningen att erbjuda en daglig kontinental frukost i restaurangen för medlemmen plus en (1) gäst, eller så kan medlemmen välja 750 poäng per natts vistelse. I Europa: Deltagande anläggningar utan lounge eller godkänt alternativ erbjuder daglig frukost på restaurang för medlem plus en (1) gäst, eller medlem kan välja 750 poäng per natts vistelse. Denna förmån gäller för följande varumärken (resortanläggningar exkluderade): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection och Renaissance Hotels. Denna förmån är inte tillämplig när frukost ingår i priset eller varumärket erbjuder ett godkänt alternativ enligt beskrivningen ovan. Följande anläggningar i USA erbjuder inte gratis kontinental frukost i hotellets restaurang om loungen är stängd men erbjuder 1 000 poäng i stället för frukost. Dessa anläggningar inkluderar:

 

• The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection

• Boston Marriott Copley Place

• Boston Marriott Long Wharf

• Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile

• JW Marriott Essex House New York City

• JW Marriott New Orleans

• JW Marriott San Francisco Union Square

• JW Marriott Washington, DC

• The Lexington Hotel, Autograph Collection

• Monterey Marriott

• New York Marriott Marquis®

• Philadelphia Marriott Downtown

• Renaissance Boston Waterfront Hotel

• Renaissance Chicago Downtown Hotel

• Renaissance Los Angeles Airport Hotel

• Renaissance New York Midtown Hotel

• Renaissance New York Times Square Hotel

• Renaissance Washington, DC Downtown Hotel

• Marriott Marquis San Diego Marina

 

B. Utanför USA och Kanada på Courtyard-anläggningar med en lounge erbjuds frukost i restaurangen när loungen är stängd.

 

C. I enlighet med avsnitt 4.1.c., om loungetillgång (eller alternativ eller undantag som beskrivs ovan) inte är tillgängliga, kommer Platinum Elite-medlemmar att kompenseras med 100 USD för besväret. Deltagande anläggningar utanför USA betalar motsvarande i sin lokala valuta. Denna garanti erbjuds på följande märken: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels och Renaissance Hotels.

 

 

GARANTERAD TILLGÅNG TILL LOUNGE

 

 

Deltagande varumärken

 

Lounge-erbjudande Ersättning till gäster*
JW Marriott, Marriott Hotell, Delta Hotell, Autograf Collection, Renässans hotell

(Resorts undantagna)
USA och Kanada: Om loungen är stängd eller om anläggningen inte har en lounge eller ett godkänt alternativ, kan fastigheten erbjuda daglig kontinental frukost på restaurangen för medlem +1 eller medlemmen välja 750 poäng per natt under vistelsen

Europa: Fastigheter utan lounge eller godkänt alternativ erbjuder daglig frukost i restaurangen för medlem +1 eller medlem kan välja 750 poäng per natt av vistelsen
Globalt: 100 USD om ingen kontinental frukost eller kontinental frukostalternativ erbjöds medlemmen

Courtyard

(Utanför USA och Kanada med lounge)

Om loungen är stängd ska deltagande anläggning erbjuda frukost i restaurangen N/A

Sheraton, Le Méridien, Westin

(Resorts ingår)

Inget alternativ erbjuds när loungen är stängd N/A

*Deltagande anläggningar utanför USA betalar motsvarande i sin lokala valuta.

 

v. Sen utcheckning 16.00. Platinum Elite-medlemmar och högre kan checka ut så sent som kl. 16.00 lokal tid för den Deltagande anläggningen. Medlemmar kan begära sen utcheckning när de gör en bokning centralt, vid incheckningen, via mobilappen (om tillgänglig) eller när som helst under vistelsen. Denna förmån är garanterad på alla deltagande boenden, förutom på resort- och kongresshotell och Design Hotels, där den baseras på tillgänglighet. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale och är undantagna från denna förmån.

 

vi. 50-nätters årlig valbar förmån. Berättigade medlemmar (Platinum Elite-medlemmar och högre) som har uppnått femtio (50) Elite Night Credits under ett kalenderår ("Kvalificeringsperiod") är berättigade att få en (1) förmån (en "50-nätters årlig valbar förmån") från listan över tillgängliga förmåner på choice-benefit.marriott.com↗ och som visas nedan:

 

Alternativ för Platinum Elite 50-nätters årlig valförmån:

 

Fem (5) Suite Night-premier

1 000 USD sängrabatt från Marriott Retail Brands

100 USD i välgörenhetsdonation

Ge bort Silver Elite-status som gåva till en familjemedlem eller vän.

Fem (5) Elite Night-krediter

 

Listan över 50-nätters årliga valförmåner på choice-benefit.marriott.com↗ kan ändras när som helst. Berättigade medlemmar måste göra sitt val av årlig valförmån på choice-benefit.marriott.com↗ senast kl. 23:59 Eastern US Time den 7 januari året efter den tillämpliga kvalificeringsperioden. Valet av årlig valförmån får inte göras via medlemssupport. Alla 50-nätters årliga valförmåner är slutgiltiga och får inte ändras efter att de har gjorts. Om en berättigad medlem inte har valt en 50-nätters årlig valförmån före tidsfristen kl. 23:59 Eastern US Time den 7 januari året efter den tillämpliga kvalificeringsperioden kommer medlemmen att få fem (5) Suite Night Awards™-förmåner™ ("Suite Night-premier", individuellt "Suite Night-premie") som den 50-nätters årliga valförmånen.

 

A. Suite Night-premier. Suite Night-premier kan lösas in mot bekräftande förhandsuppgraderingar för utvalda premium-rum eller standardsviter per rum och natt, beroende på tillgänglighet och tillämpliga villkor som anges nedan för Suite Night-premier:

 

(1) Suite Night-premier löper ut den 31 december året efter det år då de intjänades. Om till exempel 50 eller 75 kvalificerande nätter uppnås under 2023 och fem (5) Suite Night-premier väljs som medlemmens årliga valförmån, kommer dessa fem (5) Suite Night-premier att ha ett utgångsdatum på 31 december 2024.

 

(2) Suite Night-premier får endast användas på lojalitetsprogramberättigade betalda vistelser samt premievistelser.

 

(3) En medlem kan begära att få använda sina Suite Night-premier på Marriotts webbplatser eller genom att ringa kundtjänst.

 

(4) Suite Night-premier får endast användas för standardsviter eller andra premium-rum som utsetts av det medverkande hotellet.

 

(5) Användningen av Suite Night-premie baseras på tillgängligheten av den begärda sviten eller premium-rummet. Kontroll av tillgänglighet börjar fem (5) dagar före ankomst. Om tillgängligheten inte bekräftats fem (5) dagar före ankomst, kontrolleras tillgängligheten varje dag före ankomst fram till kl. 14.00 lokal tid på det medverkande hotellet en (1) dag före ankomst. Om Suite Night-premier inte kan bekräftas vid den tidpunkten krediteras Suite Night-premier tillbaka till medlemmens konto.

 

(6) Suite Night-premier får endast användas om det finns ett tillräckligt stort antal på medlemmens konto så att en sådan premie tillämpas på varje natt av bokningen.

 

(7) En Suite Night-premie krävs per rum och natt.

 

(8) Suite Night-premier krävs för varje natt av vistelsen inklusive alla nätter som kan betecknas som "gratis".

 

(9) Suite Night-premier får inte överföras eller ges som en gåva eller användas som en del av en bokning med flera rum. En medlem kan emellertid använda Suite Night-premier för ytterligare bokningar av enkelrum under en vistelse så länge medlemmen är närvarande under vistelsen och de andra bokningarna är i medlemmens namn.

 

(10) Medlemmar som gör separata bokningar för på varandra följande nätter som föregår eller följer en bokning som har bekräftat Suite Night-premier kommer att behöva byta rum till den bekräftade typen av rum för alla nätter där en Suite Night-premie inte används.

 

(11) Om en deltagande anläggning erbjuder flera rumsalternativ för en Suite Night-premie, och när alternativen för svit/premiumrum har valts, får valet ändras fram till klockan 14.00 lokal tid för den deltagande anläggningen en (1) dag före ankomst så länge som Suite Night-premien är obekräftad.

 

(12) Suite Night-premier har boknings-, avboknings- och ändringspolicyer som är utöver – men helt åtskilda från – boknings-, avboknings- och ändringspolicyerna för de bokningar som de används på.

 

(a) Begäran om att använda Suite Night-premier på en bokning kan göras fram till klockan 14.00 lokal tid på det medverkande hotellet en (1) dag före ankomst.

 

(b) Begäran om att dra tillbaka användningen av obekräftade Suite Night-premier kan göras fram till klockan 14.00 lokal tid på det medverkande hotellet en (1) dag före ankomst.

 

(c) Bekräftade Suite Night-premier kan avbokas fram till klockan 14 lokal tid på det medverkande hotellet en (1) dag före ankomst endast om hela bokningen avbokas.

 

(d) När Suite Night-premier har bekräftats måste medlemmen avboka hela bokningen för att få tillbaka krediter för alla Suite Night-premier. Avbokning av en bekräftad bokning av en Suite Night-premie efter klockan 14 lokal tid för det medverkande hotellet en (1) dag före ankomst kommer att leda till att alla Suite Night-premier som tillämpas på hela bokningen förverkas.

 

(e) Suite Night-premier kan inte tillämpas på en bokning när bokningen redan har checkats in på en medverkande anläggning.

 

(f) Om en medlem avreser från sin bokning i förtid kommer alla oanvända Suite Night-premier som bekräftats för vistelsen att förverkas.

 

(g) Om en medlem vill förlänga sin vistelse och har tillräckligt med Suite Night-premier för att täcka förlängningen, måste medlemmen göra en separat bokning för de extra nätterna och begära att använda Suite Night-premier på Marriotts webbplatser eller genom att ringa kundtjänst. Önskemål om användning av Suite Night-premie kan inte behandlas på det medverkande hotellet. Användning av Suite Night-premie baseras på tillgängligheten av den önskade sviten eller premiumrummet. Kontrollen av tillgängligheten börjar fem (5) dagar före inledningen av den separata bokningen och pågår fram till kl. 14:00 lokal tid för den deltagande anläggningen en (1) dag före inledningen av den separata bokningen. Medlemmar som gör separata bokningar för på varandra följande nätter som föregår eller följer en bokning som har bekräftade Suite Night-premier kan behöva byta rum.

 

(13) Alla deltagande anläggningar deltar inte i Suite Night-premier. Suite Night-premier kan inte lösas in på följande hotellkedjor: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, Element, Design Hotels, all-Suite Hotels, Marriott Executive Apartments, All-Inclusive Resorts, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club och på The Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Dessutom kan Suite Night-premier inte lösas in på vissa utvalda deltagande anläggningar. Kontakta kundtjänst för närmare information om vilka anläggningar som deltar i programmet med Suite Night-premier.

 

(14) Suite Night-premier kommer att föras in på medlemskontot inom 48 timmar efter det att en medlem väljer en årlig valbar förmån på fem (5) Suite Night-premier.

 

B. 1 000 USD i rabatt på sängar från Marriott Retail Brands.

 

(1) Om den berättigade medlemmen väljer 1 000 USD (eller motsvarande valuta i förekommande fall) rabatt på en säng från ett Marriott-varumärke som årlig valbar förmån, får medlemmen en kampanjkod som kan lösas in för 1 000 USD rabatt på hela detaljhandelsvärdet som gäller för någon av dessa madrasser och resårmadrasser:
 

● EDITION-sängen
● Ritz-Carlton-sängen
● Luxury Collection-sängen
● St. Regis-sängen
● W Hotels-sängen
● JW Marriott-sängen
● Marriott-sängen
● Sheraton-sängen
● Westin Heavenly®-sängen
● Le Meridien-sängen
● Renaissance-sängen
● Gaylord Hotels-sängen
● The Courtyard-sängen
● Four Points-sängen
● Fairfield-sängen

 

(2) Kampanjkoden på 1 000 USD är inte återbetalningsbar och kan inte överföras.

 

(3) Kampanjkoden kan inte dupliceras eller säljas och det finns inget kontantvärde. Om lojalitetsprogrammet misstänker att användningen eller inlösen av kampanjkoden var felaktig, bedräglig, olaglig eller i strid med dessa villkor för 1 000 USD rabatt eller programreglerna, förbehåller lojalitetsprogrammet sig rätten att hålla inne eller dra av kampanjkoden eller motsvarande kredit. Kampanjkoden kan avslutas eller ändras när som helst och utan något ansvar gentemot lojalitetsprogrammet. Kampanjkoden kommer att användas för sitt avsedda och lagenliga syfte och i enlighet med programreglerna. Kampanjkoden är ogiltig där den är förbjuden enligt lag. Kampanjkoden gäller endast för ett enda köp.

 

(4) Kampanjkoden med 1 000 USD rabatt kan inte kombineras med andra erbjudanden. Kampanjkoden för 1 000 USD rabatt är för engångsbruk och kan inte överföras. Endast den berättigade medlem som valt att få 1 000 USD rabatt på en säng från ett Marriott-varumärke som den årliga valbara förmånen kommer att kunna lösa in kampanjkoden.

 

(5) För att lösa in kampanjkoden med 1 000 USD rabatt på något av de Marriott-varumärken som anges ovan kan du ringa ett av numren nedan, baserat på ditt hemland. Se till att ha kampanjkoden och det kvalificerade medlemskontonumret redo. 

● I USA, ring +1 (800) 311-0708, måndag till fredag mellan kl. 9:00 och 22:00 ET, och lördag och söndag mellan kl. 9:00 och 16:00 ET.

● I Europa, Mellanöstern, Afrika, ring +33 1 41 51 51 53, måndag till fredag mellan kl. 9:00 och 19:00 CET.

● I Asien (utanför Kina), Australien, Stillahavsöarna, ring +86 21 666 08330, måndag till fredag mellan kl. 9:00 och 18:00 CST. 

● I Kina, ring +86 40 0 627 6876, måndag till fredag mellan kl. 9:00 och 18:00 CST.

 

(6) Företaget förbehåller sig rätten att innan de tillämpliga varorna skickas verifiera att personen som löser in rabattkoden på 1 000 USD är den medlem som tjänade in den årliga valbara förmånen.

 

(7) Frakt ingår inte och varierar beroende på region. Sängramar ingår inte och omfattas inte av kampanjkoden på 1 000 USD.

 

(8) Kampanjkoden med 1 000 USD rabatt på en madrass eller resårmadrass från ett Marriott-varumärke är giltig till och med den 31 december året efter det år då den årliga valbara förmånen tjänades in. Till exempel kommer en berättigad medlem som kvalificerar sig för en årlig valförmån 2023 och väljer kampanjkoden på 1 000 USD rabatt 2024 före tidsfristen den 7 januari att ha fram till 31 december 2024 på sig att göra ett köp.

 

C. 100 USD i välgörenhetsdonation. En berättigad medlem (Platinum Elite eller högre) som har uppnått femtio (50) Elite Night-krediter årligen och en berättigad medlem (Titanium Elite eller högre) som har uppnått sjuttiofem (75) Elite Night-krediter årligen kan välja en välgörenhetsdonation på 100 USD som sin årliga valförmån utifrån ett av följande alternativ:

 

(1) Donation på 100 USD till Arne M. Sorenson Hospitality Fund - Donationen på 100 USD från Marriott Bonvoy® lojalitetsprogram till den amerikanska fonden Arne M. Sorenson Hospitality Fund är inte ett avdragsgillt bidrag för kvalificerade Marriott Bonvoy Elite-medlemmar som väljer denna donation som sin årliga valbara förmån. Lojalitetsprogrammet kan inte styra eller på annat sätt garantera hur Arne M. Sorenson Hospitality Fund kommer att använda donationen på 100 USD. Alla medel överförs från lojalitetsprogrammet till den amerikanska fonden Arne M. Sorenson Hospitality Fund↗.

 

(2) Donation till UNICEF, d/b/a "UNICEF USA" - Donationen på 100 USD från Marriott Bonvoy® Loyalty Program till US Fund for UNICEF, d/b/a "UNICEF USA" är inte ett avdragsgillt bidrag för kvalificerade Marriott Bonvoy Elite-medlemmar som väljer denna donation som sin årliga valförmån. Lojalitetsprogrammet kan inte styra eller på annat sätt garantera hur UNICEF USA eller UNICEF kommer att använda donationen på 100 USD. Alla medel överförs från lojalitetsprogrammet till den amerikanska fonden till förmån för UNICEF↗.  UNICEF stöder inte något företag, varumärke, produkt eller tjänst.

 

(3) Donation på 100 USD till World Wildlife Fund, Inc. - Donationen på 100 USD från Marriott Bonvoy® Lojalitetsprogram till World Wildlife Fund, Inc. (Världsnaturfonden) är inte ett skattemässigt avdragsgillt belopp för kvalificerande Marriott Bonvoy Elite-medlemmar som väljer denna donation som sin årliga valbara förmån. Lojalitetsprogrammet kan inte styra eller på annat sätt garantera hur Världsnaturfonden kommer att använda donationen på 100 USD. Alla medel överförs från lojalitetsprogrammet till Världsnaturfonden↗. Världsnaturfondens namn och emblem används med dess tillstånd, vilket inte på något sätt utgör ett godkännande, uttryckligt eller underförstått, av någon produkt, tjänst, verksamhet, åsikt eller politisk ståndpunkt. WWF® och ©1986 Panda-symbolen ägs av WWF. Alla rättigheter förbehållna.

 

D. Elite-status för gåvor

 

(1) En berättigad medlem (Platinum Elite eller högre) som har uppnått femtio (50) Elite Night-krediter årligen kan ge bort en Silver Elite-status, och en berättigad medlem (Titanium Elite eller högre) som har uppnått sjuttiofem (75) Elite Night-krediter årligen kan ge bort en Gold Elite-status (se Avsnitt 4.3.d.(iii)).

 

(2) Den årliga valbara förmånen att ge bort Elite-status får endast ges till en medlem som ännu inte har uppnått Elite-medlemskapsstatus under det aktuella kvalificerade statusåret, enligt definitionen i avsnitt 4.2.e.

 

(3) Kontostatusen för den medlem som tar emot Elite-statusförmånen, kommer att uppgraderas inom fyrtioåtta (48) timmar efter mottagandet av bekräftelsen av mottagarens val. Denna medlem kommer att inneha ett Elite-medlemskap i minst ett helt kalenderår. Till exempel, om en medlem får Silver Elite-statusförmånen före tidsfristen den 7 januari 2024 kommer medlemmen att bli Silver Elite-medlem under återstoden av 2023 (beroende på datumet för valet av årlig valförmån), hela 2024 samt januari och februari 2025.

 

(4) Minimikravet för Elite-statusen som ges bort måste uppnås under det efterföljande kvalificerade kalenderåret (2024 i exemplet ovan) för att behålla den givna Elite-statusen under det efterföljande kalenderåret (2025 i exemplet ovan). Om medlemmen inte uppnår statusen kommer medlemmen att nedgraderas till lämplig nivå i mars kalenderåret efter det efterföljande kvalificerande statusåret (2025 i exemplet ovan).

 

(5) Under inga omständigheter kommer lojalitetsprogrammet att tillhandahålla medlemsuppgifter eller personlig medlemsinformation för några medlemmar till den medlem som tillhandahåller statusförmånen eller tar emot statusförmånen för att underlätta gåvoförmånen.

 

(6) Om den tilltänkta mottagaren av gåvoförmånen för närvarande inte är medlem måste den tilltänkta mottagaren registrera sig på marriottbonvoy.com/join innan gåvoförmånen kan ges.

 

E. Fem Elite Night-krediter

 

(1) När en berättigad medlem väljer de fem Elite Night-krediterna som årlig valförmån, kommer de fem (5) Elite Night-krediterna att krediteras deras medlemskonto; dessa Elite Night-krediter räknas för att tjäna Elite-status och Lifetime Elite-status Elite Night-krediter och Elite-status omfattas av programreglerna i avsnitt 4.2.b.

 

(2) De fem (5) Elite Night-krediterna kommer att visas på medlemskontot inom fyrtioåtta (48) timmar efter mottagandet av bekräftelsen på valet av årlig valförmån.

 

(3) Elite Night-krediter som tilldelas en berättigad medlem som medlemmens årliga valförmån kommer att delas ut under det berättigande statusår för vilket Elite Night-krediter tjänats in, oavsett när medlemmen väljer de fem Elite Night-krediterna som årlig valbar förmån. Till exempel kommer en berättigad medlem som kvalificerar sig för en årlig valbar förmån 2023 och väljer fem Elite Night-krediter 2024 före tidsfristen den 7 januari att få dessa nätter krediterade till sitt totala antal för 2023.

 

vii. Garanterad rumstyp. Garanterad prioritet för din begärda typ av rum hos de deltagande hotellkedjor som anges nedan när din kvalificerande Elite-nivå och specifika preferenser anges på bokningen för din vistelse (kudde, rumsplats, extrasäng, önskemål om spjälsäng etc. ingår inte i garantin). En Platinum Elite-medlem eller högre som gör en bokning samma dag som han/hon planerar att anlända till anläggningen är inte berättigad att erhålla förmånen garanterad rumstyp. Utanför USA, Kanada och Europa: Rök-/rökfria preferenser kan också prioriteras, i mån av tillgänglighet; exakta sängstorlekar kan variera, och endast Titanium- och Ambassador Elite-medlemmar kommer att ha garanterad prioritet för sin önskade typ av säng och rum. Förmånen garanterad rumstyp omfattar inte rumsuppgraderingar. Garanterad rumstyp finns inte tillgängligt på The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels och på The Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Garanterad rumstyp erbjuds på följande hotellkedjor: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites och Element.

 

viii. Enligt avsnitt 4.1.c. Platinum Elite-medlemmar och högre är berättigade att få kompensation för garanterad rumstypförmån på alla deltagande hotellkedjor som anges ovan.

 

A. Om en medverkande anläggning inte kan uppfylla förmånen för garanterad rumstyp kommer Platinum Elite-medlemmar och högre att kompenseras (se nedan):

 

GARANTERAD RUMSTYP

 

 

Deltagande varumärken

 

Ersättning till gäster*
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 100 USD
AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn 50 USD
Fairfield, Aloft, Moxy Hotell, City Express, TownePlace Suites, Element 25 USD

 

*Deltagande anläggningar utanför USA betalar motsvarande i sin lokala valuta.

 

ix. Dedikerad Elite-support för Platinum Elite-medlemmar (endast USA och Kanada: (800) 228-2100)

 

4.3.d. Marriott Bonvoy Titanium Elite-medlemsförmåner. Utöver alla förmåner som Platinum Elite-medlemmar får, är Titanium Elite-medlemmar och högre berättigade att få följande förmåner:

 

i. 75 % bonuspoäng. Bonuspoäng varierar beroende på Elite-medlemsnivå och beräknas baserat på baspoäng som tjänats in under en vistelse. Tillgängligt för Elite-medlemmar på alla deltagande hotell om inte annat anges i avsnitt 1.2.a.

 

ii. 48-timmars rumsgaranti. Gäller endast för Titanium Elite-medlemmens egna gästrum. Garanterad tillgänglighet för bokningar som bokats minst fyrtioåtta (48) timmar före ankomst och tillgängligt när en medverkande anläggning är utsåld, om rummet är bokat senast klockan 15 lokal tid, fyrtioåtta (48) timmar före ankomst, på alla deltagande anläggningar utom resort-hotell, Marriott Vacation Club Marriott Grand Residence Club,  Design Hotels, Ritz-Carlton Reserve, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club anläggningar och på The Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. 48-timmars rumsgaranti kanske inte gäller vissa begränsade datum (t.ex. vid speciella event). Förmåner för utökad rumsuppgradering gäller inte. Förmånen kan inte användas tillsammans med premievistelser eller någon typ av kampanj- eller rabattpriser. Medlemmen måste betala gällande taxa vid bokningstillfället och kraven på vistelsens längd måste uppfyllas. För Residence Inn och TownePlace Suites gäller 48-timmars rumsgaranti endast för studiorum.

 

iii. 75-nätters årlig valbar förmån. Berättigade medlemmar (Titanium Elite-medlemmar och högre) som har uppnått sjuttiofem (75) Elite Night Credits under ett kalenderår ("kvalificeringsperiod") är berättigade att få en (1) ytterligare förmån (en "75-nätters årlig valbar förmån") från listan över tillgängliga förmåner på choice-benefit.marriott.com↗ och som visas nedan:

 

 

Alternativ för 75-nätters årlig valförmån för Titanium Elite:

 

Fem (5) Suite Night-premier
1 000 USD sängrabatt från Marriott Retail Brands
100 USD i välgörenhetsdonation
Gold Elite-status för en vän eller familjemedlem
Fem (5) Elite Night-krediter
En (1) Free Night-premie

 

Listan över 75-nätters årliga valförmåner på choice-benefit.marriott.com kan ändras när som helst.  Berättigade medlemmar måste göra sitt val av årlig valförmån på choice-benefit.marriott.com senast 23:59 Eastern US Time den 7 januari året efter den tillämpliga kvalificeringsperioden. Valet av årlig valförmån får inte göras via medlemssupport. Alla val av 75-nätters årliga valförmåner är slutgiltiga och får inte ändras efter att de har gjorts. I händelse av att en berättigad medlem inte väljer en 75-nätters årlig valförmån senast kl. 23:59. Eastern UST den 7 januari året efter den tillämpliga kvalificeringsperioden kommer medlemmen att få fem (5) Suite Night-premie som 75-nätters årlig valförmån. Villkoren för varje alternativ med 75-års valförmån listas under avsnitt 4.3.c.(vi), med undantag för följande:

 

A. En Free Night-premie.
 

(1) Free Night-premie (med ett inlösenvärde på upp till 40 000 poäng) måste lösas in för en vistelse som äger rum senast den 31 december året efter det år då den extra förmånen tjänades in (t.ex. om förmånen tjänas in 2023 är tidsfristen för inlösen den 31 december 2024).

 

(2) Free Night Award-premien krediteras medlemmens konto inom två (2) veckor efter det att medlemmen har valt detta alternativ som årlig valbar förmån. Free Night Award-premien kan lösas in mot en (1) natt, värderad till upp till 40 000 poäng, för ett standardrum på alla tillgängliga deltagande boenden. När en Free Night-premie tillämpas på en natt i en bokning, kan medlemmar lösa in eller köpa upp till 15 000 poäng för att öka värdet på en sådan Free Night-premie.

 

(3) Medlemmar kan använda sin Free Night-premie när de bokar en kvalificerad vistelse för premieinlösen på Marriotts webbsidor, eller så kan de ringa Kundtjänst och meddela att de vill använda sin Free Night-premie. Free Night-premien kan inte överlåtas och kan inte lösas in mot kontanter eller omvandlas till poäng. Eventuell oanvänd Free Night-premie kommer att förverkas. Vistelser och nätter med Free Night-premier räknas för att uppnå Elite-medlemskapsstatus. Free Night-premien kan tillämpas på befintliga betalda vistelser eller vistelser med bonusinlösen.

 

(4) Free Night-premien inkluderar alla tillämpliga skatter, men medlemmen kan vara ansvarig för betalning av ytterligare obligatoriska resortavgifter på deltagande boenden där resortavgifter är tillämpliga.

 

(5) Inlösen av Free Night-premier kan avbrytas i enlighet med standardgarantin och avbokningsreglerna som beskrivs i avsnitt 3.2.d.

 

(6) En berättigad medlem bör kontrollera utgångsdatum för Free Night-premie som anges på medlemmens konto.

 

iv. Dedikerad Elite-support för Titanium Elite-medlemmar (endast USA och Kanada: (800) 399-4229)


 

4.3.e. Marriott Bonvoy Ambassador Elite-medlemsförmåner. Utöver alla förmåner som Titanium Elite-medlemmar får, är Elite-medlemmar som når 100 kvalificerande nätter eller fler och minst 23 000 USD i årliga kvalificerande utgifter baserat på kvalificerande avgifter som tjänats in på slutförda vistelser under en kvalificerande period (inkluderar inte kvalificerande avgifter som görs i förväg för vistelser under det eller de år som följer på kvalificeringsperioden, till exempel för förbetalda vistelser) kvalificerade att få följande förmåner:

 

i. Ambassador Service. En Ambassador Elite-medlem är berättigad att ta del i Ambassador Service under ett kvalificerat statusår och fortsatt under det efterföljande kalenderåret. Ambassador Service är en förmån som gör det möjligt för en berättigad medlem att få vissa ytterligare förmåner som beskrivs närmare här.

 

ii. Your24™. Ambassador Elite-medlemmar är berättigade att delta i Your24 under det berättigade statusåret och fortsatt under det efterföljande kalenderåret.Your24 är en förmån som gör det möjligt för en berättigad medlem att begära en specifik incheckningstid för en kommande vistelse på ett medverkande hotell. Om den begärda incheckningstiden bekräftas kommer utcheckningstiden att ställas in för samma tid på avresedagen.

 

A. Your24-förmåner kan begäras när en Ambassador Elite-medlem önskar en specifik incheckningstid och utcheckningstid för en vistelse via Ambassador Service. Your24-förmåner kan också begäras av en Ambassador Elite-medlem när som helst före kl. 15 (lokal tid för den medverkande anläggningen) två (2) dagar före ankomst för en sådan vistelse genom att kontakta Ambassador Service. Om en begäran om Your24-förmåner godkänns kommer Ambassador Service att kontakta medlemmen för att bekräfta inchecknings- och utcheckningstiderna.

 

B. Your24 är en förmån som är beroende av tillgänglighet och kan endast begäras i samband med en vistelse.

 

C. Your24-förmåner är begränsade till ett (1) rum per berättigad medlem per vistelse oavsett hur många rum som har reserverats.

 

D. Om incheckningstiden som godkänts för en Ambassador Elite-medlem är mellan kl. 9 och 16 (lokal tid för det medverkande hotellet) kan han/hon begära förmånen sen utcheckning för Platinum Elite eller högre.

 

E. Om den specifika rumstyp som bokats av en berättigad medlem inte är tillgänglig vid incheckningen kommer det medverkande hotellet att uppfylla den bekräftade Your24-begäran genom att tillfälligt tillhandahålla ett annat rum och sedan flytta den eller de tillämpliga gästerna till den bokade rumstypen när den är tillgänglig.

 

F. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club och Design Hotels anläggningar, och på The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahamas och The Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club, Scottsdale tillämpar inte förmånen Your24.

 

iii. Ytterligare förmåner vid bokning av Ritz-Carlton. Utöver ovanstående förmåner kommer Ambassador Elite-medlemmar att få en resortkredit på 150 USD ("Resort Credit") per vistelse för varje gästrum under medlemmens namn och medlemskonto. Resortkrediten gäller för användning för utgifter som debiteras på rummet förutom rumspriset och rumsskatterna. Ambassador Elite-medlemmar som bor under ett kampanjrumspris eller en prisplan som redan inkluderar resortkredit kommer inte att få den extra resortkrediten på 150 USD. Resortkrediten är inte återbetalningsbar, växlingsbar, utbytbar eller överförbar mot kontanter, presentkort eller annan typ av kredit.

 

5. MARRIOTT BONVOY™ EVENTS

 

5.1 Marriott Bonvoy Events

 

5.1.a. Marriott Bonvoy Events ("Marriott Bonvoy Events"), tidigare kända som "Rewarding Events", tillhandahåller poäng eller miles till berättigade medlemmar i lojalitetsprogrammet som bokar och håller kvalificerande gruppmöten och event ("kvalificerande event" och individuellt "kvalificerande event" eller "Event") på deltagande anläggningar.

 

5.1.b. En medlem i lojalitetsprogrammet som är berättigad att delta i Marriott Bonvoy Event ("berättigade medlemmar i lojalitetsprogrammet" och individuellt "berättigad medlem i lojalitetsprogrammet") inkluderar alla medlemmar i lojalitetsprogrammet såvida denne inte är:

 

i. en statligt anställd, tjänsteman eller någon som agerar på uppdrag av en myndighet eller avdelning som bokar ett event på uppdrag av sin anställningsenhet

 

ii. en anställd, eller någon som agerar på uppdrag av en statsägd eller statligt kontrollerad enhet ("SOE") som bokar ett event på uppdrag av sin anställningsenhet

 

iii. en mellanhand som bokar ett event på uppdrag av en icke-amerikansk statlig enhet eller SOE eller

 

iv. på deltagande anläggningar i Asien, Australien och Stillahavsöarna, en mellanhand som bokar ett event på uppdrag av en statlig enhet (USA eller icke-USA) eller SOE.

 

Statligt anställda, tjänstemän, anställda hos statsägda företag och de som agerar på uppdrag av myndigheter, avdelningar och statsägda företag som bokar ett event på uppdrag av sin anställningsenhet, samt kommersiella mellanhänder från tredje part som bokar på uppdrag av ett icke-amerikanskt företag statlig enhet eller SOE anses inte vara berättigade medlemmar i lojalitetsprogrammet och är inte berättigade att delta i Marriott Bonvoy Events.

 

För deltagande anläggningar i Asien, Australien och Stillahavsområdet anses dessutom inte förmedlare som bokar ett event på uppdrag av någon statlig enhet (USA eller icke-USA) eller SOE vara berättigade medlemmar i lojalitetsprogrammet och är inte berättigade att delta i Marriott Bonvoy Events.

 

5.1.c. Individuella medlemskap.  Endast individer kan registreras i lojalitetsprogrammet enligt avsnitt 1.4.b. i dessa programregler, och endast individer kan delta i Marriott Bonvoy Events.  Inga företag eller organisationer kan inneha ett lojalitetsprogramkonto och är därför inte berättigade att tjäna poäng eller miles med Marriott Bonvoy Events.

 

5.1.d.  Ytterligare villkor.  En berättigad medlem i lojalitetsprogrammet måste bekräfta att han/hon är berättigad att tjäna poäng eller miles för Marriott Bonvoy Events enligt gällande lagar, presentpolicyer och incitamentspolicyer. Medlemmar är ansvariga för att följa sina egna företags- eller organisationspolicyer angående lojalitetsprogram enligt avsnitt 1.7.f. i dessa programregler; i den utsträckning sådana policyer är oförenliga med dessa programregler kommer dock dessa programregler att gälla.  Medlemmar är ensamma ansvariga för att meddela sina arbetsgivare, huvudmän och/eller kunder om poäng eller miles som tilldelas i samband med Marriott Bonvoy Events.

 

5.2  Deltagande varumärken

 

5.2.a. Deltagande hotellkedjor. Marriott Bonvoy Events är giltiga på alla deltagande anläggningar (se avsnitt 1.2) på dessa deltagande hotellkedjor: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express och Element.

 

5.2.b. Icke-deltagande varumärken. Marriott Bonvoy Events är inte giltigt hos följande varumärken: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club och Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

5.3 Intjäning

 

5.3.a.  Tjäna poäng. Exklusive specialerbjudanden eller incitament kommer en medlem att tjäna två poäng för varje amerikansk dollar (1,00 USD) som spenderas på utgifter vid kvalificerande event, upp till högst 60 000 poäng som intjäningsbas per kvalificerande event. Inklusive baspoäng, Elite-bonus (enligt 5.3.b. nedan), specialerbjudanden, och/eller incitament kan en medlem tjäna upp till maximalt 200 000 poäng per kvalificerande händelse.

 

5.3.b.  Elite-bonus. Elite-medlemmar kommer att tjäna en bonus på sina baspoäng för Marriott Bonvoy Events, vilket gör att de kan tjäna mer än de maximalt 60 000 poäng som man tjänar som bas enligt följande:

 

i. Silver Elite, 10 % bonus, upp till 66 000 poäng per kvalificerande event

 

ii. Gold Elite, 25 % bonus, upp till 75 000 poäng per kvalificerande event

 

iii. Platinum Elite, 50% bonus, upp till 90 000 poäng per kvalificerande event

 

iv. Titanium Elite och Ambassador Elite, 75% bonus, upp till 105 000 poäng per kvalificerande event

 

5.3.c. Tjäna miles. Medlemmar kan också välja att tjäna en mile för varje USD (1,00 USD) som spenderas på utgifter för kvalificerande event, upp till högst 20 000 miles (eller motsvarande valuta, beroende på det deltagande flygbolagets frequent flyer partnerprogram) per event, oavsett Elite-nivå. Poäng kommer att tilldelas eller miles kommer att skickas till det deltagande flygbolagets partner inom tio (10) arbetsdagar efter eventets slut, förutsatt att eventet inte ställs in och att alla andra villkor för gruppen eller cateringavtalet som genomfördes i samband med eventet uppfylldes. Miles som tilldelas varierar beroende på vad deltagande flygbolag har för frequent flyer-partner. Poäng och miles kan inte båda tjänas in för samma event av en medlem.

 

5.3.d. Elite Night Credit. Medlemmar som håller kvalificerande event på deltagande anläggningar får en (1) Elite Night-kredit ("Elite Night Credit") för var tjugonde (20) övernattning som bokas och utnyttjas, upp till högst tjugo (20) Elite Night-krediter per kontrakt.

 

5.3.e. Valutaväxling. Poäng eller miles som delas ut för kvalificerande event som hålls på deltagande anläggningar på internationella platser baseras på lokal valuta omräknad till USD.  Lokal valuta konverteras till USD på dagen för det kvalificerande eventet.  Poäng eller miles tilldelas med hjälp av en publicerad växelkurs som gäller vid tidpunkten för konverteringen.  Denna kurs kommer att fastställas efter lojalitetsprogrammets eget gottfinnande, baserat på standardmetoder för valutakonvertering, men kan variera beroende på omräkningskurser som används av kreditkortsföretag.

 

5.3.f. Delade förmåner. Poäng eller miles och Elite Night-krediter som tilldelas för kvalificerande event kan delas mellan upp till två medlemmar om båda är registrerade i det kvalificerande eventsavtalet.

 

5.4 Kvalificerade event

 

5.4.a. Avtal om kvalificerande event. Alla medlemmar i lojalitetsprogrammet kan ingå ett avtal med en deltagande anläggning om att hålla ett kvalificerande event på en deltagande anläggning ("avtal om kvalificerande event").

 

5.4.b.  Kvalificerande event.  Ett kvalificerande event är ett event eller möte som bokas av en medlem i lojalitetsprogrammet som anger sitt medlemsnummer i det tillämpliga avtalet för kvalificerande event och som hålls på en deltagande anläggning. Ett kvalificerande event kommer inte att inkludera: (a) någon bokning av gästrum, oavsett antal gästrum, som bokas på något annat sätt än enligt ett kvalificerande eventsavtal, (b) någon bokning av gästrum, med eller utan catering, som inte förverkligar minst tio (10) rum för minst en (1) natt, (c) varje bokning av gästrum på uppdrag av en arbetsgivare, kund eller huvudman som har valt (antingen genom ett avtal med en medverkande fastighet eller på annat sätt) att få poäng tilldelade till en annan person eller enhet, (d) varje bokning av gästrum som är kostnadsfria rum eller bytesrum, (e) kostnadsfria möten eller mötesavgifter, eller (f) varje event eller möte, eller bokning av gästrum genom att:

 

i. en statligt anställd, tjänsteman eller någon som agerar på uppdrag av en myndighet eller avdelning som bokar ett event på uppdrag av sin anställningsenhet

 

ii. en anställd, eller någon som agerar på uppdrag av en statsägd eller statligt kontrollerad enhet ("SOE") som bokar ett event på uppdrag av sin anställningsenhet

 

iii. en mellanhand som bokar ett event på uppdrag av en icke-amerikansk statlig enhet eller SOE eller

 

iv. på deltagande anläggningar i Asien, Australien och Stillahavsöarna, en mellanhand som bokar ett event på uppdrag av en statlig enhet (USA eller icke-USA) eller SOE.

 

Till exempel alla event eller möten som bokas av statligt anställda, tjänstemän, anställda hos statsägda företag och de som agerar på uppdrag av myndigheter, avdelningar och statsägda företag som bokar ett event på uppdrag av sin arbetsgivare, samt kommersiella mellanhänder från tredje part som bokar på uppdrag av en icke-amerikansk statlig enhet eller SOE kvalificerar sig inte som ett kvalificerande event. För deltagande anläggningar i Asien, Australien och Stillahavsöarna räknas dessutom event som bokas av en mellanhand på uppdrag av någon statlig enhet (USA eller annan än USA) eller SOE inte som ett kvalificerande event.

 

5.4.c. Medlemmen som är berättigad att tjäna poäng eller miles måste antingen vara huvudkontakten som registrerats på sidan ett i avtalet för kvalificerande event eller den auktoriserade undertecknaren av det kvalificerande eventsavtalet.

 

5.5 Kvalificerande eventutgifter

 

5.5.a. Kvalificerande utgifter vid event. Kvalificerande utgifter vid event inkluderar mat, dryck, hyra av mötesrum, intern audiovisuell utrustning och inredning som beställts av det medverkande hotellet och betalats på ett huvudkonto. Utgifter för gästrumspriser gäller också, men endast när kontraktet har minst tio (10) rum för minst en (1) natt vid det kvalificerande eventet (med eller utan catering). Kvalificerande rumsutgifter tjänar poäng eller miles för medlemmen oavsett om de betalas på ett huvudkonto eller betalas av den enskilda gästen i rummet.

 

5.5.b. Marriott presentkort. I förekommande fall kan mötesutgifter betalas genom att använda ett presentkort från Marriott. Poäng som löses in i samband med dessa partners omfattas i så fall av lojalitetsprogrammets regler tillsammans med eventuella tillämpliga villkor för partnern enligt avsnitt 3.6.c.

 

5.5.c. Exkluderade eventutgifter. Exkluderade eventutgifter inkluderar alla skatter, dricks, resortavgifter, avbokningsavgifter, tredjepartsavgifter, avgångsavgifter och serviceavgifter.

 

5.6 Lojalitetsprogrammets samtliga regler gäller

 

Antalet poäng eller miles som ska tilldelas ska fastställas i enlighet med lojalitetsprogrammets regler som gäller vid tidpunkten för tilldelningen.

 

6. MARRIOTT BONVOY KREDITKORT MED MEDVERKANDE VARUMÄRKEN

 

Följande kort är en del av Marriott Bonvoy kreditkortsportfölj med medverkande varumärken.

 

6.1 Amerikanska American Express-kreditkort

 • Marriott Bonvoy Brilliant® American Express® kort - Läs mer
 • Marriott Bonvoy Bevy™ American Express® kort - Läs mer
 • Marriott Bonvoy Business® American Express® kort - Läs mer ↗
 • Marriott Bonvoy® American Express® kort - Läs mer

 

6.2 Amerikanska Chase-kreditkort

 • Marriott Bonvoy Bountiful™ kreditkort från Chase - Läs mer
 • Marriott Bonvoy Boundless® kreditkort från Chase - Läs mer
 • Marriott Bonvoy Bold® kreditkort från Chase - Läs mer
 • Ritz-Carlton™ kreditkort från JPMorgan - Läs mer
 • Marriott Bonvoy® Premier kreditkort från Chase - Läs mer
 • Marriott Bonvoy® kreditkort från Chase - Läs mer
 • Marriott Bonvoy® Premier Plus Business kreditkort från Chase - Läs mer
 • Marriott Bonvoy Business® kreditkort från Chase - Läs mer

 

6.3 Internationella kreditkort

6.3.a. Kanada
6.3.b. Kina
 • Marriott Bonvoy® CITIC guldkort för invånare i Fastlandskina - Läs mer
 • Marriott Bonvoy® CITIC platinumkort för invånare i Fastlandskina - Läs mer
 • Marriott Bonvoy® CITIC Premium platinumkort för invånare i Fastlandskina - Läs mer
6.3.c. Indien
 • Marriott Bonvoy® HDFC Bank kreditkort för invånare i Indien - Läs mer
6.3.d. Japan
 • Marriott Bonvoy® American Express® Premium kort för invånare i Japan –  Läs mer

  Kortmedlemmar med Starwood Preferred Guest®-kreditkort från American Express kan fortsätta att använda sitt nuvarande gemensamma kreditkort under det gamla programmets namn tills de får ett Marriott Bonvoy®-kreditkort.
 • Marriott Bonvoy® American Express® kort för invånare i Japan – Läs mer
6.3.e. Mexiko
6.3.f. Saudiarabien
 • Marriott Bonvoy® American Express® kreditkort för personer bosatta i SaudiarabienLäs mer
6.3.g. Sydkorea
 • Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan kort för invånare i Sydkorea Läs mer
 • Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan kort för invånare i Sydkorea - Läs mer
6.3.h.Förenade Arabemiraten
 • Marriott Bonvoy® World Mastercard® från Emirates NBD för invånare i Förenade Arabemiraten Läs mer
6.3.i. Storbritannien
 • Marriott Bonvoy® American Express® kort för invånare i Storbritannien Läs mer
 • Marriott Bonvoy® Mastercard® kort för invånare i Storbritannien - Läs mer↗ 

 

6.4 Medlemsförmåner och undantag från lojalitetsprogram

 

6.4.a.Premiumtillgång till internet. För alla kreditkort med samma varumärke som beskrivs i 6.1, 6.2 och 6.3 och som har premium internetåtkomst som en förmån, kommer kortinnehavare att få förbättrad internetåtkomst på rummet där det är tillgängligt på deltagande anläggningar över hela världen oavsett bokningsmetod.

 

6.4.b.Uteslutning från premiumtillgång till internet. Se avsnitt 1.3.c.

 


7. Marriott Vacation Clubs och Vistana Residence Network

 

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

 

7.1.a. Termen "Vacation Club-medlem(mar)" inkluderar (i) ägare av tidsandelar som utvecklats, drivs eller erbjuds under varumärket Marriott Vacation Club eller Marriott Grand Residence Club-varumärket (tillsammans "MVC-klubb(ar)") som är berättigade att delta i lojalitetsprogrammet genom ägande av sina tidsandelar och (ii) ägare av tidsandelar som utvecklats, drivs eller erbjuds under varumärket Sheraton Vacation Club eller varumärket Westin Vacation Club, eller i Vistana Beach Club (gemensamt "VSE-resort(er)"), som ägare också är medlemmar i Vistana Signature Network ("VSN") och berättigade att delta i lojalitetsprogrammet genom sitt VSN-medlemskap. Alla sådana Vacation Club-medlemmar omfattas av programreglerna och eventuella ytterligare regler och förordningar som gäller för deras tidsandelar som utfärdats av Marriott Ownership Resorts, Inc., Vistana Signature Experiences, Inc och/eller Marriott Resorts, Travel Company, Inc. som verkar som MVC Exchange Company (“Exchange Company”) eller deras respektive närstående bolag eller dotterbolag (var och en ett “Semesterklubbsföretag”), eftersom sådana regler och föreskrifter kan ändras från tid till annan (gemensamt kallade "Semesterklubbsregler"). Vacation Club-medlemmar kan omfattas av olika semesterklubbsregler beroende på de andelsrätter som ägs av sådana Vacation Club-medlemmar.

 

7.1.b. Vacation Club-medlemmar som får Elite-uppgraderingar inom lojalitetsprogrammet som en del av sina ägarförmåner omfattas av dessa programregler, som kan ändras från tid till annan i enlighet med avsnitt 1.7.c, och av de Vacation Club-regler som gäller för deras andelsrättigheter, vilket utan begränsning inkluderar följande:

 

i. Vacation Club-medlemmar som, genom sitt ägande av MVC-klubbtidsandelar och/eller ägande av VSE-resorttidsandelar och medlemskap i VSN, eller genom registrering av sina tidsandelar i Abound by Marriott Vacations™ utbytesprogram ("Abound utbytesprogram"), i förekommande fall, (A) uppnår en "Standard" eller "Ägar"-nivå i medlemskapet, kan erbjudas Marriott Bonvoy Gold Elite-status, och kommer inte att omfattas av Gold Elite-minimikravet för att upprätthålla Gold Elite-status varje år, (B) uppnå en "Select"- eller "Executive"-nivå i medlemskapet, kan erbjudas Marriott Bonvoy Platinum Elite-status och kommer inte att omfattas av Platinum Elite-minimikravet för att upprätthålla Platinum Elite-status varje år och (C) uppnå en "President"- eller "Chairman's Club" -nivå i medlemskapet, kan erbjudas Marriott Bonvoy Titanium Elite-status och kommer inte att omfattas av Titanium Elites minimikrav för att upprätthålla Titanium Elite-status varje år.  Endast en (1) person på kontraktshandlingen för en MVC-klubb eller VSE-resorttidsandel kommer att få tillämplig Elite-status. Vissa Vacation Club-medlemmar kanske inte får sin Elite-status uppgraderad förrän 2023.

 

ii. En Vacation Club-medlem kommer att behålla sin Elite-status, förutsatt att en sådan Vacation Club-medlem: (i) behåller sin medlemsnivå genom ägande av MVC-klubb- eller VSE-resort-tidsandelar och/eller registrering i Abound utbytesprogram, (ii) är uppdaterad vad gäller alla underhållsutgifter, växlingsföretagsavgifter, avgifter, skatter och andra betalningar och (iii) är uppdaterad i alla andra betalningar som ska betalas till någon semesterklubbsenhet, inklusive betalningar relaterade till finansieringen av en MVC-klubb eller VSE-resorttidsandel.

 

iii. Elite-status och eventuella insamlade poäng på en Vacation Club-medlems medlemskonto i lojalitetsprogrammet överförs inte vid försäljning av Vacation Club-medlemmens tidsandel till tredje part. Oaktat det föregående kan Vacation Club-medlemmar överföra poäng till en annan Vacation Club-medlems medlemskonto så länge de två Vacation Club-medlemmarna är listade som ägare på samma kontrakt av sådana ägares tidsandel, oavsett om de bor på samma adress eller inte.

 

7.1.c. På grund av karaktären hos MVC-klubb- och VSE-resortanläggningarna gäller följande särskilda villkor för deras deltagande i lojalitetsprogrammet

 

i. Vacation Club-medlemmar kommer att tjäna Elite Night-kredit för en kvalificerande vistelse på MVC-klubb- och VSE-resort-anläggningar och för vistelser på deltagande anläggningar som en del av Abound-utbytesprogrammet.

 

ii. Vacation Club-medlemmar tjänar poäng eller miles för alla kvalificerande utgifter på MVC-klubb- och VSE-resortanläggningar.

 

iii. Följande förmåner är inte tillgängliga på MVC-klubb- eller VSE-resortanläggningar: Kostnadsfria förbättrade rumsuppgraderingar, sen utcheckning, Suite Night-premie, garanterad loungetillgång, garanterad rumstyp, 48-timmars rumsgaranti, Ultimate Reservation bokningsgaranti eller Your24.

 

iv. Premievistelser på MVC-klubb- och VSE-resortanläggningarna måste bokas minst en (1) dag före ankomst. MVC-klubb- och VSE-resortanläggningar deltar antingen inte eller deltar inte fullt ut i policyn “Limited Blackout Dates” för vissa datum för tillfället.

 

v. Direkt inlösenpremie finns inte tillgängligt på MVC-klubb- eller VSE-resortanläggningar.

 

vi. Poäng som förvärvats genom ägande av en andel på en MVC-klubb- eller VSE-resortanläggning får inte användas för att begära en premievistelse på en MVC-klubb- eller VSE-resortanläggning eller en Residence Club-anläggning (definieras nedan).

 

7.2 Vistana Residence-nätverk

 

7.2.a. "Vistana Residencenätverk" inkluderar St. Regis Residence Club-anläggningarna och The Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ("Residence Club-anläggningar"). Delägare i Residence Club-anläggningar ("Residence Club-medlemmar") omfattas av programreglerna och eventuella ytterligare regler och föreskrifter som gäller för deras andelar som utfärdats av sponsorn för respektive Residence Club-anläggning ("Residence Club-sponsor"), eftersom sådana regler och föreskrifter kan ändras från tid till annan (gemensamt "Residence Club-regler").  Residence Club-medlemmar kan omfattas av olika Residence Club-regler beroende på vilka andelar som ägs av sådana Residence Club-medlemmar.

 

7.2.b. Residence Club-medlemmar som får uppgraderingar av sina Elite-lojalitetsprogram som en del av sina ägarförmåner omfattas av programreglerna, som kan ändras från tid till annan i enlighet med avsnitt 1.7.c, och de Residence Club-regler som gäller för deras ägarandel, vilket utan begränsning inkluderar följande

 

i. Residence Club-medlemmar registreras automatiskt av sin Residence Club-sponsor i programmet som Marriott Bonvoy Platinum Elite-medlemmar och omfattas inte av minimikravet för Platinum Elite för att behålla Platinum Elite-status varje år. Upp till två (2) personer på andelskontraktet i Residence Club-anläggningar kommer att få Platinum Elite-status.

 

ii. Elite-status och eventuella insamlade poäng på en Residence Club-medlems medlemskonto i lojalitetsprogrammet överförs inte vid försäljning av deras andel i en Residence Club-anläggning till en tredje part.

 

iii. St. Regis Residence Club-anläggningarna® – endast intjänande partner för Elite Night-krediter (enligt definitionen i 2.1.a.). De deltar inte i intjäning av poäng eller miles, inlösen av poäng, medlemsförmåner på anläggningen (som beskrivs i avsnitt 1 och 4) eller Marriott Bonvoy Events.

 

iv. Phoenician Residences, en Luxury Collection Residence Club, Scottsdale har begränsade förmåner på anläggningen, som beskrivs i avsnitt 4, avsnitt 5 och avsnitt 7.

 

 

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT BONVOY

 

På grund av karaktären hos Homes & Villas by Marriott Bonvoy gäller följande särskilda villkor för deras deltagande i lojalitetsprogrammet:

 

8.1 Tjäna poäng

 
 • Medlemmar är berättigade att erhålla poäng för en genomförd vistelse i en hyrd bostad (ett "Hem" eller "Hemmen") där köp genomförs via webbplatsen för Homes & Villas by Marriott Bonvoy ("Plattformen"). Medlemmar kan dock inte tjäna in eller erhålla förmåner för flera hem i olika städer på samma vistelsedatum.
 • För att säkerställa att poäng sätts in på rätt medlemskonto måste medlemsnumret som ingår vid köptillfället på Plattformen vara korrekt. Enligt avsnitt 9.3 måste medlemmarna redan ha ett medlemskonto eller fylla i en ansökan till lojalitetsprogrammet (enligt beskrivningen i 1.4.a) före köpet för att tjäna poäng via Plattformen.
 • Medlemmar tjänar fem (5) baspoäng för varje amerikansk dollar, eller motsvarande valuta, på alla Kvalificerande avgifter som medlemmen ådragit sig och betalat för via plattformen för upp till tre (3) bostäder i samma stad med samma inchecknings- och utcheckningsdatum, förutsatt att de bor i en (1) bostad och betalar för alla tre (3) bostäderna.
 • Elite-bonuspoäng baserade på medlemmens uppnådda Elite-medlemsnivå kommer att tilldelas på kvalificerande utgifter i enlighet med avsnitt 4.3.
 • Elite Night-kredit kommer att tjänas på genomförda vistelser bokade via plattformen, oavsett om köpet genomförs med poäng eller betalas för. Medlemmar får Elite Night-krediter för en (1) bostad och inte några ytterligare bostäder som de kan ha köpt med samma in- och utcheckningsdatum.
 • Avgifter som inte kvalificerar sig för poäng inkluderar skatter och avgifter (t.ex. städavgift, resortavgift) som tillämpas på Bostäder som bokats via plattformen, samt tilläggstjänster som köpts (t.ex. olika former av hushållning etc.).
 • Från och med den 1 januari 2022 kommer kvalificerande utgifter för slutförda vistelser under en kvalificeringsperiod på Homes & Villas by Marriott Bonvoy att kunna tillämpas på Ambassador Elites årliga kvalificerande utgifter (enligt beskrivningen i 4.3.e).
 • Poäng kommer inte att ges för associerade partners som marknadsför sig vid ankomsten eller vistelsen.
 • Poäng kommer inte att utfärdas vid återbetalning av köp.
 • Miles kan inte tjänas på köp som görs via Plattformen.
 • För vistelser som köpts via Plattformen på uppdrag av en annan part kommer poäng att delas ut till och vistelsen bokas på medlemskontot och namnet som anges vid bokningstillfället. Endast den medlem som slutför en vistelse kan tjäna poäng och Elite Night-kredit på en enda inköpsorder som görs via Plattformen.
 • Förutsatt att rätt medlemskontonummer till Marriott Bonvoy läggs till som en del av bokningsprocessen, kommer poäng automatiskt att visas på medlemmens konto tre (3) till sex (6) veckor efter det att vistelsen har slutförts.
 • Medlemmar som använder sitt Marriott Bonvoy kreditkort från andra deltagande varumärken för köp via Plattformen kommer samtidigt att få sina bonuspoäng på sitt Marriott Bonvoy-konto också.
 • Alla lojalitetsprogramregler gäller för köp som görs på Plattformen.
 •  

8.2 Lös in poäng

 
 • En medlem är berättigad att lösa in poäng för bostäder ("Homes") som bokats via Plattformen i förhållandet 175,438596491 poäng för varje spenderad USD (inklusive skatter och avgifter).
 • Medlemmar har flexibiliteten att välja hur mycket kontanter och antal poäng som ska användas vid kombinerad betalning för en Home-vistelse som bokats via Plattformen ("Kontant- och poängbetalning på HVMB").
  • Det finns inga fasta belopp för vare sig kontanter att betala eller poäng som ska lösas in. Minst tusen (1 000) poäng krävs för kontant- och poängbetalning hos HVMB.
  • Medlemmar kan inte använda fler poäng än vad de för närvarande har på sitt medlemskonto.
  • De större kreditkorten och poäng är de accepterade betalningsmetoderna för kontanter och poäng.
  • Marriotts presentkort och Marriott Bonvoys Free Night-premier kan inte användas som en del av kontant- och poängbetalningen på HVMB.
  • Medlemmar kommer att tjäna poäng på kontantdelen vid en betalning med kontant och poäng på HVMB när vistelsen är avslutad, med förbehåll för avsnitt 8.1 (”Tjäna poäng”). 
  • Observera att kontant- och poängbetalning för Homes & Villas by Marriott International skiljer sig från kontant + poängbonus på deltagande anläggningar (se avsnitt 3.3.f).
 • Bokningar som köpts med poäng eller kontant och poäng på HVMB är berättigade till att tjäna Elite Night-kredit, med förbehåll för avsnitt 8.1 (”Tjäna poäng”).
 • Om bokningar som köpts med poäng avbokas kommer poängen att återbetalas i enlighet med avbokningsregler för Bostaden.
 • Inlösen av premie på deltagande anläggningar som listas under avsnitt 3 är inte tillgängligt för användning på HVMB, inklusive: alla typer av premievistelser som beskrivs i avsnitt 3.3, direkt inlösenpremie, poängförskott och Suite Night-premier.
 •  

8.3 Medlemsförmåner

 
 • Gold Elite-medlemmar får en Elite välkomstgåva på 500 poäng under en vistelse på en eller flera på varandra följande nätter enligt beskrivningen i 2.1.d, även om de checkar in och checkar ut från samma medverkande hotell inom 24 timmar.
 • Platinum Elite-medlemmar och högre får en Elite-välkomstgåva på 1 000 poäng under en vistelse en eller flera på varandra följande nätter enligt beskrivningen i 2.1.d, även om de checkar in och checkar ut från samma medverkande hotell inom 24 timmar.
 • Alla andra Elite-medlemsförmåner som beskrivs i avsnitt 4 är inte tillgängliga för vistelser på Homes som bokas via Plattformen.

 

8.4 Ytterligare villkor

 
 • Bästa pris-garantin som erbjuds av Företaget gäller inte för köp som görs via Plattformen.
 • Medlemspriser är inte tillgängliga vid köp som görs via Plattformen.
 • En medlem kan begära kreditering av poäng och/eller Elite Night-kredit som inte återspeglas på medlemmens konto efter 6 (sex) veckor efter avslutad vistelse genom att kontakta Homes & Villas by Marriott Bonvoy-teamet here.

 

9. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR DELTAGANDE I LOJALITETSPROGRAMMET

 

9.1 Övervakning av medlemskonton

 

Företaget förbehåller sig rätten att övervaka alla medlemmars konton, när som helst och utan föregående meddelande, för att följa programreglerna. Företaget kan granska alla medlemmars poäng, kvalificerande vistelser och kvalificerande nätters saldon och transaktionshistorik inklusive, utan begränsning, förfrågningar om lojalitetsprogram, bonuspoäng och andra förmåner.

 

9.2 Justeringar

 

En medlem kan begära krediter för poäng, miles eller kvalificerande nätter för Elite-status (förutom Elite Night-kredit som tjänats in enligt avsnitt 4) som inte visas på en medlems konto via medlemskontots aktivitetssida på lojalitetsprogrammets webbplats under "Rapportera en saknad vistelse", eller genom att kontakta kundtjänst för vistelser på deltagande anläggningar med undantag för Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

För tidigare vistelser på Homes & Villas by Marriott International kan en medlem begära krediter för poäng och/eller Elite-nattkrediter som inte återspeglas på medlemmens konto efter 6 (sex) veckor från slutförandet av vistelsen genom att kontakta Homes & Villas by Marriott International-teamet här.

 

En medlem kan begära krediter för poäng/miles eller kvalificerande nätter för Elite-status som tjänats in i samband med ett kvalificerande event som inte syns på kontot genom att kontakta hotellet där det kvalificerande eventet hölls. En sådan begäran måste tas emot inom ett (1) år efter den tillämpliga kvalificerande vistelsen, det kvalificerande eventet eller någon annan kvalificerande utgiftstransaktion för att få någon kredit.

 

9.3 Nya medlemmar

 

En ny medlem är berättigad att få poäng för kvalificerande utgifter och kvalificerande nätter för Elite-status för vistelser eller kvalificerande event på deltagande anläggningar som medlemmen ådrar sig och betalar under de trettio (30) dagarna innan han/hon registrerade sig i lojalitetsprogrammet ("förregistreringsperioden"), om medlemmen begär krediten inom sextio (60) dagar efter den tillämpliga kvalificerande vistelsen, kvalificerande eventet eller kvalificerande debiteringstransaktionen. En ny medlem kommer inte att få några poäng eller kvalificerande nätter för Elite-status för vistelser eller kvalificerande händelser som inträffade före registreringsperioden, även om han/hon var medlem i ett lojalitetsprogram som erbjuds av Företaget annat än det nuvarande lojalitetsprogrammet, med undantag för vistelser och kvalificerande event på deltagande anläggningar som uppkommer och betalas under förregistreringsperioden.

 

9.4 Korrigering av förmåner

 

När som helst och efter företagets eget gottfinnande (inklusive, men inte begränsat till, där en medlem inte var berättigad att tjäna en specifik förmån enligt dessa Programregler), kan Företaget korrigera (i) antalet poäng eller antalet kvalificerande nätter som krediterats en medlems konto, och (ii) alla andra förmåner som har krediterats en medlems konto, inklusive, utan begränsning, eventuell Elite-medlemsstatus eller Lifetime Elite-medlemsstatus. Företaget förbehåller sig också rätten att efter eget gottfinnande förhindra, avbryta eller förena en transaktion där lojalitetsprogrammet misstänker att det har förekommit bedräglig aktivitet i samband med transaktionen.

 

9.5 Utträde för medverkande anläggning

 

Om en medverkande anläggning av någon anledning lämnar lojalitetsprogrammet kommer en medlem inte att tjäna poäng, kvalificerande nätter för Elite-status (inklusive, utan begränsning, poäng för kvalificerande vistelser enligt avsnitt 2) för vistelser på sådan medverkande anläggning, och eventuella bonuspoäng, andra kampanjer och specialerbjudanden kommer inte längre att vara giltiga efter det datum då det medverkande hotellet lämnade lojalitetsprogrammet, även om bokningen för en vistelse på det tidigare medverkande hotellet gjordes före det datumet.

 

9.6 Skatter

 

Poäng, premier och andra medlemsförmåner kan vara föremål för inkomst- eller andra skatter. Medlemmen är ansvarig för att betala alla sådana skatter och för att göra alla tillämpliga upplysningar till tredje part, inklusive, utan begränsning, den part som betalade för transaktionen från vilken medlemmen tjänade poäng. Företaget ansvarar inte för någon skatteskuld, tull eller andra avgifter i samband med utfärdandet av poäng, premier och andra medlemsförmåner.

 

9.7 Inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda

 

Företaget lämnar inga garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på typ, kvalitet eller lämplighet för varor eller tjänster som tillhandahålls genom lojalitetsprogrammet eller av deltagande anläggningar.

 

9.8 Drift av lojalitetsprogrammet

 

Företaget säljer poäng till deltagande anläggningar och partners, löser in poäng mot kontanter (inklusive, utan begränsning, poäng som erhållits från deltagande anläggningar), flygbiljetter och varor samt administrerar lojalitetsprogrammet. Företaget marknadsför lojalitetsprogrammet inklusive, utan begränsning, genom att skapa och lansera marknadsföringskampanjer, utveckla och underhålla lojalitetsprogrammets webbplats och hantera partnerrelationer.

 

9.9 Inget ansvar för handlingar, fel eller utelämnanden

 

Företaget är inte ansvarigt för: (a) förlust eller felutskick av, eller försening i mottagandet av, någon medlemsansökan, korrespondens, inlösenförfrågningar, premier eller medlemsförmåner; (b) stöld eller obehörig inlösen av poäng eller premier eller användning av bonus, (c) handlingar eller underlåtenheter av tredje part (inklusive, utan begränsning, medverkande anläggningar) eller (d) eventuella fel som publicerats i samband med lojalitetsprogrammet, inklusive, utan begränsning, eventuella prissättnings- eller typografiska fel, beskrivningsfel, fel angående deltagande anläggningar och lojalitetsprogrammets dotterbolag och fel i kreditering eller debitering av poäng från medlemskonton. Företaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande korrigera eventuella fel.

 

9.10 Tolkning av regler i lojalitetsprogrammet

 

Alla tolkningar av reglerna i lojalitetsprogrammet angående medlemskap sker enligt Företagets eget gottfinnande, och Företagets beslut kommer att vara slutgiltiga. I händelse av avvikelser mellan den engelska versionen och någon översatt version av dessa programregler kommer den engelska versionen att gälla.

 

9.11 Varumärken

 

Företaget och de deltagande anläggningarna är ensamma och exklusiva ägare eller licenstagare av varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och upphovsrättsskyddat material som tillhör Marriott International, Inc., dess dotterbolag och de deltagande anläggningarna. Medlemmar får aldrig, direkt eller indirekt, störa, utmana, lämna in ansökningar om eller hävda äganderätt till dessa varumärken någonstans i världen.

 

9.12 Avstående

 

Om Företaget väljer att bortse från en överträdelse av dessa lojalitetsprogramregler utförd av någon medlem, innebär detta inte att Företaget bortser från något annat tidigare eller efterföljande brott mot dessa programregler. Företagets underlåtenhet att insistera på strikt efterlevnad av dessa lojalitetsprogramregler av någon medlem får inte att betraktas som ett avstående från några rättigheter eller rättsmedel som Företaget kan ha mot den eller någon annan medlem. Företaget kan avstå från att följa dessa programregler efter eget gottfinnande och kan genomföra tillfälliga kampanjer som ger förbättrade förmåner till utvalda medlemmar.

 

9.13 Begränsning av ansvar

 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., DESS DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG, DESS FRANCHISETAGARE ELLER LICENSTAGARE, NÅGON MEDVERKANDE ANLÄGGNING OCH DERAS RESPEKTIVE LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA OCH AGENTER ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIFIKA, GENERELLA, KRÄNKNINGSRELATERADE, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDRELATERADE SKADOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR BASERADE PÅ KONTRAKT, FÖRTROENDEBROTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL LOJALITETSPROGRAMMET, DESSA PROGRAMREGLER, ELLER FÖRETAGETS HANTERING AV LOJALITETSPROGRAMMET.

 

9.14 Val av lag och jurisdiktionsort

 

Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till lojalitetsprogrammet eller dessa programregler kommer att hanteras individuellt utan grupptalan och kommer att regleras av, tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i delstaten Maryland, USA, utan hänsyn till lagmässiga konflikter. Den exklusiva jurisdiktionen för alla anspråk eller åtgärder som uppstår till följd av eller i samband med lojalitetsprogrammet eller programreglerna kan endast lämnas in till de statliga eller federala domstolarna i delstaten Maryland, USA.

 

9.15 Med förbehåll för lag

 

Medlemskap i lojalitetsprogrammet och intjäning och inlösen av poäng omfattas av alla tillämpliga lokala lagar och förordningar. Medlemskap i lojalitetsprogrammet, medlemsförmåner och bonusförmåner erbjuds i god tro; de kanske dock inte är tillgängliga om de är förbjudna eller begränsade enligt tillämplig lag eller förordning i USA eller den jurisdiktion där personen är bosatt. Om någon del av reglerna i lojalitetsprogrammet anses vara olaglig eller ogenomförbar, kommer den delen att anses borttagen från dessa programregler i sådan jurisdiktion och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta gälla, med förbehåll för avsnitt 1.7.c. och 1.7.d.

 

9.16 Hela avtalet

 

Lojalitetsprogrammets regler, tillsammans med alla andra villkor, regler eller förordningar som införlivas häri eller hänvisas till häri, utgör hela avtalet mellan Företaget och medlemmarna avseende ämnet häri och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal (vare sig muntliga eller skriftliga) angående ämnet, och får inte ändras eller modifieras utom skriftligen eller genom att göra sådana ändringar eller modifieringar tillgängliga på lojalitetsprogrammets webbplats.