Hoppa till innehåll

Villkor för användning

Gäller från och med 25 juli 2023

 

Regler och villkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. DETTA ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL. GENOM ATT BESÖKA OCH FORTSÄTTA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU VART OCH ETT AV DESSA VILLKOR. ANVÄND INTE WEBBPLATSEN OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR.

 

Marriott International, Inc. med huvudkontor på 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland 20814, USA, och dess dotterbolag, inklusive The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. och Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (tillsammans "Marriott", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller olika webbplatser och appar tillgängliga för besökare över hela världen. Våra webbplatser och appar inkluderar utan begränsning denna webbplats och andra konsumentinriktade plattformar som drivs under våra varumärken, inklusive www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.com, starwoodhotels.com och våra mobilappar (tillsammans våra "webbplatser"). Dessa villkor gäller även för översättningar av våra webbplatser, till exempel www.espanol.marriott.com. Våra webbplatser kontrolleras och drivs från USA och lyder under amerikansk lag.

 

Innehållet och informationen som visas på webbplatserna är Marriotts egendom och kallas gemensamt för "Marriottinformation". Nedladdning, reproduktion eller vidarebefordran av Marriottinformation, annat än för icke-kommersiell individuell användning, är strängt förbjuden, förutom i den utsträckning som det är tillåtet med ett föregående skriftligt medgivande av Marriott eller av resebyråer enbart för affärsändamål i enlighet med resebyråavsnittet nedan.

 


Tjänsterna på webbplatserna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag, och är därför inte tillgängliga för minderåriga. Genom att använda webbplatserna intygar du att du är tillräckligt gammal för att använda dem och upprätta bindande rättsliga förpliktelser för eventuellt ansvar du kan ådra dig till följd av användningen av webbplatserna. Du garanterar också att du är juridiskt behörig att göra resebokningar och inköp antingen åt dig själv eller åt en annan person för vilken du är behörig att agera.

Webbplatserna ska endast användas av dig för ditt personliga bruk. Du samtycker till att du inte kommer att använda webbplatserna för kedjebrev, skräppost, "för "spam", uppmaningar (kommersiella eller icke-kommersiella) eller masskommunikation av något slag inklusive men inte begränsat till distributionslistor till någon person som inte har gett specifikt tillstånd att ingå i en sådan lista. Dessutom samtycker du till att inte skapa en hyperlänk från någon webbplats som kontrolleras av dig eller att på annat sätt göra det till webbplatserna utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Marriott. Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon annan person eller en representant för någon enhet, vare sig den är verklig eller fiktiv, inklusive att vara anställd eller ombud för Marriott eller någon tredje part som tillhandahåller tjänster relaterade till webbplatserna.

"Chattrum" avser alla chattrum, forum, anslagstavlor eller liknande tjänster som erbjuds i samband med webbplatserna. Om du deltar i ett chattrum samtycker du till att, förutom att följa villkoren, du inte kommer att: förtala, missbruka, trakassera, hota eller göra några diskriminerande uttalanden om andra, förespråka illegal verksamhet, använda oanständigt, obscent eller otrevligt språk eller dito bilder eller tillhandahålla innehåll som inte är relaterat till det angivna ämnet eller temat för chattrummet. Du förblir ensam ansvarig för hur du använder chattrummet. Marriott förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera innehåll från alla chattrum när som helst och av vilken anledning som helst, dock har Marriott ingen skyldighet att göra det och ansvarar inte för innehållet eller riktigheten i någon information i ett chattrum.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra och eller modifiera delar av dessa villkor när som helst utan föregående meddelande och, om inte annat anges, kommer sådana ändringar att träda i kraft omedelbart efter publicering; kontrollera därför dessa villkor regelbundet för ändringar.Vi kommer att visa ikraftträdandet av dessa villkor överst på denna sida.

Genom att skicka in idéer, kommentarer, förslag eller annan information: till ett chattrum eller till Marriott relaterade förbättringar av webbplatserna eller tjänster som rör webbplatserna (tillsammans kallat "feedback"), samtycker du till att sådan feedback ska anses och förbli Marriotts egendom.Inget av feedbacken ska vara föremål för någon konfidentiell skyldighet från Marriotts sida och Marriott ska inte hållas ansvarigt för användning eller yppande av feedback. Marriott ska äga alla rättigheter relaterade till feedbacken (inklusive men inte begränsat till immateriella och ideella rättigheter) och ska ha rätt att använda feedbacken utan begränsning för vilket syfte som helst, kommersiellt eller annat, utan ersättning till dig.

Våra webbplatser kan innehålla eller referera till varumärken, patent, upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter, tekniker, produkter, processer eller andra äganderätter som tillhör Marriott och/eller andra parter. Ingen licens för eller rätt till sådana varumärken, patent, upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter, tekniker, produkter, processer och andra äganderätter som tillhör Marriott och/eller andra parter medges eller tilldelas dig.Webbplatsen www.marriott.com och/eller vissa aktiviteter som tillhandahålls via våra webbplatser kan omfattas av US-patent nr 6,091,956 och/eller US-patent nr 7,624,044.

Du samtycker till att du inte kommer att använda någon enhet, programvara eller annan utrustning för att störa eller försöka störa en korrekt drift av våra webbplatser, och att du inte kommer att vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur. Dessutom samtycker du till att du inte kommer att använda någon robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka, avskala eller kopiera våra webbplatser eller Marriottinformationen däri, eller någon aspekt av webbplatsen eller av Marriottinformationen, utan det uttryckliga medgivandet i förväg från en auktoriserad Marriottrepresentant (sådant samtycke anses ha getts för standardiserad sökmotorteknik som används av sökwebbplatser för att dirigera internetanvändare till våra webbplatser). Dessutom samtycker du till att du inte kommer att använda våra webbplatser för något syfte som är olagligt, olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du samtycker till att du inte kommer att avbryta, störa, ändra, förstöra, försämra, begränsa, manipulera eller på annat sätt påverka en korrekt drift av våra webbplatser på något sätt, inklusive, utan begränsning, genom användning av skadlig eller obehörig kod, virus, mask, trojansk häst, skadlig programvara eller program.

Du samtycker till att Marriott inte har någon skyldighet att, men kan, övervaka och granska information som du överför via webbplatserna. Du samtycker till att Marriott kan censurera, redigera, ta bort eller förbjuda överföring eller mottagande av all information som Marriott anser vara olämplig eller i strid med dessa villkor och använda all sådan information som behövs för att tillhandahålla webbplatserna eller för att skydda rättigheterna eller egenskaperna från Marriott. Du samtycker till att Marriott även kan övervaka och granska lagrad information utan begränsningar. Du bekräftar och samtycker härmed till sådan övervakning och granskning.

Du får inte använda våra webbplatser på något hotfullt, ärekränkande, förtalande, ärekränkande, obscent, uppviglande, pornografiskt, diskriminerande sätt eller på något annat sätt som är stötande. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande återkalla eller neka din åtkomst till våra webbplatser, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Du samtycker till att du endast kommer att göra lagliga bokningar i god tro som endast används av dig och dina medbjudna gäster, och inte för andra ändamål, inklusive utan begränsning, vidareförsäljning, otillåten tilldelning eller publicering på tredje parts webbplatser, eller göra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar eller någon bokning i avvaktan på efterfrågan.

Den information som du lämnar på webbplatsen är föremål för Marriottkoncernens globala sekretesspolicy för gäster (tillgänglig på https://www.marriott.com/sv/about/privacy.mi)

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLS VÅRA WEBBPLATSER OCH MARRIOTTINFORMATIONEN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ELLER ICKE-INTRÅNG. VI LÄMNAR INGEN GARANTI, FÖRSÄKRAN ELLER LÖFTE OM ATT VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER MARRIOTTINFORMATIONEN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG, ADEKVAT, KORREKT, OAVBRUTEN, FULLSTÄNDIG ELLER FELFRI. VI ÄR VARKEN ANSVARIGA ELLER SKYLDIGA FÖR NÅGON SKADLIG ELLER OBEHÖRIG KOD OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT SE TILL ATT DU HAR LÄMPLIGA KONTROLL- OCH SKYDDSMEKANISMER AVSEENDE SÄKERHETEN PÅ ENHETER, INFORMATION, PROGRAM SOM TILLHÖR DIG. GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER MARRIOTTINFORMATION PÅTAR DU DIG ALL RISK FÖR FÖRLUST SOM KAN UPPSTÅ ELLER VARA FÖRBUNDEN MED SÅDAN ANVÄNDNING.

Våra webbplatser kan ge möjlighet att använda användarnamn, lösenord eller andra koder eller enheter för att få tillgång till vissa delar av våra webbplatser ("åtkomstkoder"). Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina åtkomstkoder och för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta ditt konto efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig varhelst det finns en anledning, inklusive till exempel om du bryter mot någon del av dessa villkor.

Utöver dessa villkor samtycker du till de villkor och meddelanden som anges på följande länkar, som härmed införlivas i detta avtal:

  1. De villkor och meddelanden som gäller Marriotts garanti Look No Further® för bästa pris, som garanterar att du får de bästa priserna när du bokar direkt hos oss, finns på: https://www.marriott.com/sv/online-hotel-booking.mi#bestrate

  2. De villkor och meddelanden som gäller Marriotts lojalitetsprogram som finns på: https://www.marriott.com/sv/loyalty/terms/default.mi

  3. Villkoren och meddelandena som gäller för Marriott Flyg + Bil-programmet finns på följande länk:
    https://airandcar.marriottbonvoy.com/SH/Handlers/ReceptionDesk.ashx

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter vi, andra koncernmedlemmar och anslutna företag och tredje parter som är anslutna till oss härmed uttryckligen allt ansvar för direkt, indirekt eller efterföljande förlust eller skada som åsamkats någon användare i samband med våra webbplatser eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av våra webbplatser, alla webbplatser som är länkade till dem och allt material som publiceras på dem inklusive, utan begränsning, ansvar för inkomst- eller intäktsförlust, förlust av affärer, förlust av vinst eller kontrakt, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlust av goodwill, förspilld lednings- eller kontorstid och för all annan förlust eller skada av något slag, oavsett om den uppstår och oavsett om den orsakats av förtroendebrott (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller annat, även om det är förutsebart, förutsatt att detta villkor inte ska förhindra anspråk på förlust av eller skada på din materiella egendom eller andra anspråk på direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av kategorierna ovan.

OM MARRIOTT HÅLLS ANSVARIGT FÖR ALLA SKADOR SOM ÄR RELATERADE TILL WEBBPLATSEN, I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET TILLÅTS FULLT UT ENLIGT LAG, KOMMER DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNING BEGRÄNSAS TILL ÅTERBETALNING AV AVGIFTERNA FÖR TJÄNSTER ELLER PRODUKTER.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET TILLÅTS FULLT UT ENLIGT LAG AVSTÅR DU HÄRMED ALLA RÄTTIGHETER ATT GÖRA EVENTUELLA ANSPRÅK ELLER ÅTGÄRDER RELATERADE TILL DENNA WEBBPLATS ETT (1) ÅR EFTER DEN FÖRSTA HÄNDELSEN AV DEN TYP AV HANDLING, HÄNDELSE VILLKOR ELLER UTELÄMNANDE PÅ VILKET SÅDANT KRAV ELLER ÅTGÄRD BASERAS.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, inte heller vårt ansvar för bedräglig felaktig framställning eller felaktig framställning av en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Du ska försvara oss mot alla krav, anspråk eller åtgärder som ställs mot oss eller som uppstår som ett resultat av eventuella brott mot eller överträdelser av dessa villkor från dig (”anspråk”) och du ska hålla oss skadeslösa från och mot alla förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive advokatarvoden) till följd av ett sådant krav.Vi har rätt att på vår bekostnad påta oss ett exklusivt försvar mot alla anspråk och alla förhandlingar om förlikning och du samtycker till att samarbeta med oss om vid försvar av sådana anspråk, på vår begäran.

När det gäller all kommunikation från dig till oss angående Marriottinformation inklusive men inte begränsat till feedback, frågor, kommentarer, förslag och liknande: a) ska du inte ha någon rätt till konfidentialitet i din kommunikation och vi har ingen skyldighet att skydda din kommunikation från yppande, b) ska vi vara fria att reproducera, använda, yppa och distribuera din kommunikation till andra utan begränsning och c) ska vi vara fria att använda alla idéer, koncept, know-how, innehåll eller tekniker i din kommunikation för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, produktion och marknadsföring av produkter och tjänster som innehåller sådan information.

Marriottinformationen kan innehålla tekniska felaktigheter och typografiska fel, inklusive men inte begränsat till felaktigheter relaterade till prissättning eller tillgänglighet som gäller din transaktion. Marriott tar inte på sig ansvaret för sådana felaktigheter, fel eller utelämnanden och har ingen skyldighet att respektera bokningar eller information som påverkas av sådana felaktigheter. Marriott förbehåller sig rätten att göra ändringar, korrigeringar, avbokningar och/eller förbättringar av Marriottinformation och de produkter och program som beskrivs i sådan information, när som helst utan föregående meddelande, inklusive efter bekräftelse av en transaktion.

Marriott och andra leverantörer av produkter eller tjänster relaterade till webbplatserna ansvarar inte för kommunikationsfel, misslyckanden eller svårigheter, eller förlorade, stulna eller missriktade överföringar, meddelanden eller inlägg eller säkerheten för sådan kommunikation. Marriott och alla andra leverantörer av produkter eller tjänster relaterade till webbplatserna är inte ansvariga för felaktig eller inkorrekt inmatningsinformation, vare sig den orsakas av användare eller av något av utrustningen eller programmeringen som är associerad med webbplatserna, eller av några tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid behandlingen av all information som är relaterad till webbplatserna. Marriott och alla andra leverantörer av produkter eller tjänster relaterade till webbplatserna kan avbryta eller ändra bokningar där det verkar som att en användare har ägnat sig åt bedräglig eller olämplig aktivitet eller under andra omständigheter där det verkar som om bokningarna innehåller eller är ett resultat av ett misstag eller fel.

Du samtycker till att varken Marriott eller någon annan leverantör av produkter eller tjänster relaterade till webbplatserna är ansvariga för eventuella skador som kan uppstå till följd av rese- eller hotellarrangemang eller andra beställningar som du efterfrågar eller gör på webbplatserna och som inte behandlas eller godkänns av någon anledning.

Att resa till vissa destinationer kan innebära större risker än andra. Marriott uppmanar passagerare att granska reseförbud, varningar, meddelanden och råd utfärdade av USA:s regering innan de bokar resor till internationella destinationer. Information om förhållandena i olika länder och territorier och risknivån i samband med resor till särskilda internationella destinationer finns på www.state.gov,www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac, och www.customs.gov. MARRIOTT VARKEN FÖRSÄKRAR ELLER GARANTERAR ATT RESOR TILL, ELLER BOENDE I, DESTINATIONER DÄR TJÄNSTER ERBJUDS VIA DENNA WEBBPLATS ÄR TILLRÅDLIGA ELLER RISKFRIA OCH ÄR INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN BERO PÅ RESA TILL, ELLER VISTELSE PÅ SÅDANA DESTINATIONER I HELA DEN UTSTRÄCKNING SOM DET TILLÅTS ENLIGT LAG.

Utöver de andra villkoren som anges på webbplatserna angående våra egenskaper, gäller följande allmänna villkor för bokningar som bokas på webbplatserna:

Avbokningsregler och annan information om specifika rumsbokningar och anläggningar kan variera beroende på anläggning och typ av bokning. Individuella prisregler, skatteinformation, tillämpliga avgifter och avbokningspolicyer visas i avsnitten "Granska bokningsdetaljer", "Sammanfattning av avgifter" och "Hotellavbokningspolicy" på sidan för rumsbokning på webbplatsen.

Om du planerar att resa med ditt husdjur rekommenderar vi att du bekräftar direkt hos fastigheten att man faktiskt tillåter husdjur. Marriott tar INGET ANSVAR för en enskild fastighets husdjurspolicy.

För fastigheter utanför USA kan priser bekräftade i USD konverteras till lokal valuta av fastigheten vid din vistelse, baserat på den växelkurs som används av fastigheten och den är föremål för växelkursfluktuationer. Kreditkortsavgifter är föremål för ytterligare valutaomvandlingar av banker eller kreditkortsföretag, som inte ligger inom boendets kontroll och kan påverka beloppet som debiteras ditt kreditkort.

Bokningar som görs av en eller flera individer eller av en byrå på webbplatsen, för en eller flera föreslagna gästers räkning, och som involverar mer än nio (9) rum i samma fastighet under samma vistelsetid, kan göras via följande webbplats:

https://www.marriott.com/search/default. mi?meetingspace=true

Vissa områden på våra webbplatser är begränsade till resebyråer eller andra auktoriserade representanter. Marriottinformationen som finns i sådana begränsade områden är konfidentiell för Marriott och tillhandahålls endast för affärsbruk, vilket inkluderar granskning av provisionsstatus, meddelanden, och registrering i vårt elektroniska överföringsprogram enligt beskrivningen nedan. Vi förbehåller oss rätten att förbjuda åtkomst till eller användning av dessa begränsade områden där vi fastställer att sådan användning eller åtkomst stör våra webbplatsers verksamhet eller att sådan användning eller åtkomst resulterar i kommersiella fördelar eller andra enheter till vår nackdel. Om du är en resebyrå eller auktoriserad representant för en resebyrå som använder våra webbplatser, gäller följande:

Lösenord: Vi har försett dig med ett unikt lösenord så att åtkomst till information relaterad till din byrå och transaktioner kan begränsas till endast de personer som du har angett lösenordet till. Det är ditt ansvar att skydda lösenordets konfidentialitet. Marriott tar inget ansvar för tillgång till information eller transaktioner som utförs med det lösenord som du fått. Vi rekommenderar starkt att du ändrar lösenordet med jämna mellanrum och närhelst en resetjänsteman lämnar din resebyrå eller du misstänker att kännedomen om lösenordet inte längre är begränsad till dem som du har auktoriserat.

Elektronisk överföring av pengar (EFT): Marriott kan eventuellt göra provisionsbetalningar genom elektronisk överföring av pengar (EFT) genom ACH-systemet (Automated Clearing House). Om du slutför EFT-registreringsprocessen som tillhandahålls på våra webbplatser, innebär slutförandet av processen att du: 1) godkänner att Marriott gör betalningar via EFT, 2) intygar att du har valt det utsedda förvaringsinstitutet och tillhandahållit korrekt kontoinformation och 3) accepterar att alla sådana EFT-transaktioner kommer att ske i enlighet med följande: (i) du kommer att meddela Marriott trettio (30) dagar i förväg om eventuella ändringar avseende ditt depåinstitut eller andra betalningsinstruktioner och (ii) du accepterar att alla amerikanska direktinsättningar görs med en betalningstyp "CTX".

Inga arrangemang tillåts för förbjudna personer: Marriott International Inc. är ett företag i USA och är förbjudet att tillhandahålla tjänster till vissa "förbjudna personer" som är regeringstjänstemän eller bosatta i vissa länder eller territorier som omfattas av embargo, eller till terrorister eller narkotikahandlare vars namn publiceras på listor som upprätthålls av USA:s finansdepartement. Du samtycker till att använda alla rimliga ansträngningar för att inte ordna för någon av dessa förbjudna personer så att de bor på, använder eller besöker någon Marriott-anläggning.

Våra webbplatser innehåller information om Marriotts produkter och tjänster, där inte alla är tillgängliga på alla platser. En hänvisning till en Marriott-produkt eller tjänst på en av våra webbplatser innebär inte att en sådan produkt eller tjänst är eller kommer att finnas tillgänglig på din plats. Bilderna kanske inte stämmer överens med de faktiska faciliteterna och funktionerna i det gästrum som du har bokat på våra webbplatser.

All användning av kartfunktionen på den här webbplatsen ska regleras av användarvillkoren för slutanvändaren för den tillämpliga kartapplikationen. Marriott har inget ansvar när du använder en sådan tredjepartskartapplikation för några resultat, inklusive vägbeskrivningar, som genereras av sådan tredjepartskartapplikation.

Om du väljer att lämna våra webbplatser via länkar till andra tredjepartswebbplatser, inklusive annonsörers webbplatser, kommer våra villkor och vår integritetspolicy inte längre att gälla. Vi är inte ansvariga för villkoren eller användarvillkoren eller integritetspolicyn för dessa tredjepartswebbplatser, cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik som de använder. Eftersom vi dessutom inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och resurser, erkänner och samtycker du till att Marriott inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, och att Marriott inte stöder eller är ansvarigt eller ansvarigt för allt innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser.

Dessa villkor ska styras av, tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i staten Maryland, USA, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som inte omfattas av villkoren i skiljedomsbestämmelserna som anges i dessa villkor kan endast lämnas in till delstatliga eller federala domstolar i delstaten Maryland, USA. DU FÖRSÄKRAR HÄRMED ATT ALLA RÄTTIGHETER DU KAN HA NU ELLER HÄDANEFTER ÅVILAR ETT AVGÖRANDE AV EN JURY. Ovanstående ska inte gälla i den utsträckning som tillämplig lag i ditt bosättningsland kräver tillämpning av annan lag och/eller jurisdiktion och detta kan inte uteslutas genom avtal.

Förutom med avseende på anspråk eller tvist som involverar ägande, giltighet eller användning av Marriotts varumärken eller tjänstemärken, kommer alla tvister som uppstår ur eller relaterade till webbplatserna (inklusive alla påståenden om att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltiga, olagliga, eller på annat sätt ogiltigförklaras eller är upphävda) att lämnas in för och lösas genom bindande skiljedom inför amerikanska skiljedomsföreningen (American Arbitration Association, AAA). Marriott har rätt att i ett särskilt fall erhålla tillfälliga besöksförbud, tillfälliga eller interimistiska förbudsförelägganden och/eller fastställelseåtgärder (utöver sanningsförsäkran med avseende på skadeståndsbeloppet) från en domstol med behörig jurisdiktion.

Skiljedomsförfarandet ska prövas av en oberoende skiljedomare som ska vara advokat eller pensionerad domare. Skiljedomsförfarandet ska hållas i Bethesda, Maryland och i enlighet med AAA:s då befintliga regler för kommersiell skiljedom. Alla frågor inom ramen för den amerikanska skiljedomslagen Federal Arbitration Act (9 USC 1 osv.) kommer att styras av den och inte av någon delstatlig skiljedomslag. Du och Marriott avsäger sig alla rättigheter att upprätthålla andra tillgängliga lösningsprocesser för sådana tvister, såsom en domstol eller administrativ process, för att lösa tvister. Du och Marriott avsäger sig all rätt till en juryrättegång för sådana tvister. Reglerna i ett skiljeförfarande skiljer sig från de regler som gäller i domstol. Det finns ingen domare eller jury, och prövningen är begränsad, men en skiljedomare kan utdöma samma skadestånd och ansvarsfrihet och måste respektera samma begränsningar som anges i dessa villkor, som en domstol skulle göra.

För att fatta beslut ska skiljedomaren följa dessa villkor, vara skyldig att tillämpa tillämplig lag och ska inte döma i strid med tillämplig lag. Skiljedomsförfarandet ska genomföras på individuell basis och inte som en konsoliderad, gemensam, representativ, grupp eller klass. Skiljedomaren ska i sin dom inkludera varje lättnad som han eller hon anser vara lämplig i form av skadestånd (med ränta på obetalda belopp från förfallodagen till den högsta tillåtna räntan enligt lag), och advokatarvoden och kostnader. Skiljedomarens avgörande ska vara slutgiltig och bindande för alla parter i detta och domen som utdöms kan tas upp i vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion.

Sekretess. Utöver vad som kan krävas enligt lag ska hela skiljeförfarandet (inklusive, men inte begränsat till, eventuella avgöranden, beslut eller order från skiljemannen), förbli konfidentiella och inte yppas för någon annan än parterna i detta avtal.

Begränsningsperiod. Alla anspråk och åtgärder som härrör från eller relaterade till webbplatserna ska inledas inom ett (1) år från inträffandet av de fakta som ger upphov till ett sådant anspråk eller åtgärd, eller så ska sådana anspråk eller åtgärder preskriberas.

Avstående från grupptalan. Du samtycker till att du inte kommer att väcka någon grupptalan mot Marriott eller delta i en grupptalan mot Marriott. Du samtycker till att du inte kommer att lämna in eller ansöka om en skiljedomsgrupptalan eller delta i en skiljedomsgrupptalan, mot Marriott.

 

Reseförsäkring erbjuds och säljs av AGA Service Company dba Allianz Global Assistance, inklusive i samarbete med Marriott Insurance Agency LLC i Hawaii, Kansas, Massachusetts, New York och Wyoming. Dessa försäkringsproducenter representerar försäkringsgivaren vid försäljningen och kommer att få ersättning till följd av försäljningen. Marriott International, Inc. kan också få ersättning från Allianz Global Assistance för att tillåta Allianz Global Assistance att marknadsföra eller erbjuda produkter till sina kunder, beroende på din bosättningsstat.

Invånare i New York-invånare: Ersättningen som producenterna får kan variera beroende på ett antal faktorer, inklusive den valda policyn, producenternas utgifter, affärsvolym eller lönsamhet. Köparen kan begära och få information om producenternas ersättning, om inte annat anges i lag.

Reseskyddsplaner är föremål för villkor och undantag. Planerna inkluderar ett avstående från undantaget för redan existerande medicinska tillstånd om du uppfyller kraven som anges i din plan, annars gäller undantaget för redan existerande medicinska tillstånd. Alla övriga villkor och undantag gäller. Avgiften för reseskyddsplanen inkluderar kostnaden för försäkringsförmåner och assistanstjänster. För mer information kan du se din planinformation eller kontakta Allianz Global Assistance på 800-284-8300 eller 9950 Mayland Drive, Richmond, VA 23233 eller customerservice@allianzassistance.com.

Reseförsäkringsplaner inkluderar försäkringsförmåner (som kan inkludera förmåner som för funktionshinder och/eller som sjukförsäkring) som endast gäller under den resan som omfattas. Denna valfria täckning kan fördubbla täckning som redan tillhandahålls av din personliga bil-, hem-, hyresgästs-, hälso-, liv-, allrisk- eller annan försäkring eller täckningskälla, men kan vara föremål för andra begränsningar. Du bör granska villkoren i denna policy utifrån din befintliga täckning. Om du har några frågor om din nuvarande täckning, ring din försäkringsgivare/sjukvårdsplan eller försäkringsagent/mäklare. Det råder inget krav på köp av reseförsäkring för att köpa några andra produkter eller tjänster. Om reseåterförsäljare och deras anställda inte är licensierade kan de tillhandahålla allmän information om försäkringen, inklusive en beskrivning av täckning och pris, men är inte kvalificerade eller behöriga att svara på tekniska frågor om villkor, förmåner, undantag och bestämmelser för försäkringen eller utvärdera om befintligt försäkringsskydd är tillräckligt. Reseförsäkringen är endast avsedd för invånare i USA och kanske inte är tillgänglig i alla jurisdiktioner.

Invånare i Kalifornien: AGA Service Company gör affärer i Kalifornien som Allianz Global Assistance Insurance Agency, licensnummer 0B01400. Kalifornien erbjuder en avgiftsfri konsumentjourlinje på 1800927-4357.

Invånare i Maryland: Köpet av reseförsäkring skulle göra reseförsäkringsskyddet primärt i jämförelse varje annan dubblett eller liknande täckning. Ombudet kan kontaktas för att lämna in ett klagomål till: Maryland Insurance Administration, ATT: Consumer Complaint Investigation Property/Casualty, 200 St. Paul Place, Suite 2700, Baltimore, MD 21202.

Reseförsäkringsförmåner garanteras av BCS Insurance Company (OH, Administrativt kontor: 2 Mid America Plaza, Suite 200, Oakbrook Terrace, IL 60181), med betyget "A" (utmärkt) av AM Best Co., under BCS Form No. 52.201-serien, eller Jefferson Insurance Company (NY, administrativt kontor: 9950 Mayland Drive, Richmond, VA 23233), med betyget "A+" (överlägsen) av AM Best Co., enligt Jefferson Form No. 101-serien, beroende på din bosättningsstat och plan valt. Om inte annat anges är Allianz Global Assistance den licensierade tillverkaren och administratören av reseskyddsplaner och ett dotterbolag till Jefferson Insurance Company. Den försäkrade ska inte få någon speciell förmån eller fördel på grund av kopplingen mellan Allianz Global Assistance och Jefferson Insurance Company. Andra tjänster än försäkringsassistanstjänster som köps som en del av en reseskyddsplan tillhandahålls genom Allianz Global Assistance. Förutom vad som uttryckligen anges i din plan, är du ansvarig för kostnader som du ådrar dig från tredje part.

Om du har frågor om dessa Villkor kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@marriott.com

 

© 1996-2023 Marriott International, Inc. Alla rättigheter är förbehållna. Information tillhörig Marriott.