Hakijan tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 15.11.2020

Marriott-konserni, johon kuuluvat Marriott International, Inc. ja sen tytäryhtiöt (”Marriott”), arvostaa luottamustasi ja on sitoutunut vastuulliseen henkilötietojen hallintaan, käyttöön ja suojaamiseen. Hakemuksen luomisen ja täyttämisen aikana Marriott (mahdollisesti) kerää tietoja sinusta, mahdollisesta suhteestasi Marriottiin ja aikaisemmasta työhistoriastasi. Marriott viittaa sellaisiin tietoihin ”henkilötiedoilla”.

Tämä hakijan tietosuojaseloste (”seloste”) kuvaa Marriottin käytäntöjä, jotka liittyvät henkilötietoihin, joita voidaan kerätä joko tämän verkkosivuston kautta tai muilla tavoilla Marriottille tekemäsi työ- tai harjoitteluhakemuksen yhteydessä. Henkilötietoja, jotka on lähetetty muiden Marriottin verkkosivuston osien kautta (esimerkiksi varausta tehdessä tai hakijan palkkauksen jälkeen), käytetään Marriott-konsernin maailmanlaajuisen tietosuojaselosteen ja työntekijöiden tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

TIETOJEN KERÄÄMINEN

Antamasi tiedot

Marriott voi kerätä sinulta seuraavat tiedot hakemuksesi yhteydessä:

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • käyttäjätunnus ja salasana hakemuksesi mahdollistamiseksi
 • työluvan tila
 • CV, ansioluettelo, saatekirje, aikaisempi työkokemus ja koulutustiedot
 • taidot ja kyvyt
 • ammatilliset ja muut työhön liittyvät oikeudet, luvat ja todistukset
 • suosittelijoihin liittyvät tiedot
 • kaikki muut tiedot, jotka haluat antaa Marriottille (muun muassa työsuhteeseen liittyvät toiveet, halukkuus muuttaa, nykyinen ja haluttu palkka, palkinnot ja ammattijärjestön jäsenyys)

Marriott pyytää sinua välttämään sellaisten tietojen lähettämistä, jotka voidaan katsoa sovellettavan lainsäädännön perusteella arkaluonteisiksi tiedoiksi, paitsi jos lainsäädäntö edellyttää tällaisten tietojen antamista tai sallii niiden antamisen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi biometriset tiedot, tiedot sairauksista tai terveydentilasta, geneettiset tiedot ja tiedot rodusta, etnisyydestä, sukupuolielämästä ja siihen liittyvistä käytännöistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnollisista, filosofisista tai ideologisista näkemyksistä, poliittisista mielipiteistä, ammattijärjestön jäsenyydestä (mukaan lukien ammattijärjestöön liittyvät näkemykset ja toiminta) sosiaaliturvaan liittyvistä toimista ja hallinnollisista tai rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista. Arkaluonteiset henkilötiedot voivat vaatia ylimääräistä suojaustasoa tai korkeampaa huolenpitovelvollisuutta. Arkaluonteiset henkilötiedot sisältävät erityisiä tietoryhmiä, jota määritellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

Toisinaan Marriottille antamasi henkilötiedot, mukaan lukien koulutustiedot, voivat sisältää tietoja, joihin viitataan edellisessä kappaleessa. Tällaisissa tapauksissa annat Marriottille nimenomaisen luvan käsitellä tietoja työhakemukseesi liittyviä tarkoituksia varten.

Kaikkien tämän verkkosivuston kautta lähettämiesi tietojen on oltava tosia ja täydellisiä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Jos toimitat epätarkkoja, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, hakemuksesi voidaan hylätä hakuprosessin aikana. Jos ole Marriottin työntekijä, sinulle voidaan tehdä kurinpitotoimia. Niihin voi kuulua työsuhteen välitön päättäminen. Lisäksi vastuullasi on varmistaa, että antamasi tiedot eivät loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

Jos annat Marriottille suosittelijan tai jonkun muun henkilön henkilötietoja osana hakemustasi, vastuullasi on varmistaa, että sinulla on oikeus toimittaa kyseiset tiedot Marriottille.

 

Tiedot muista lähteistä

Marriott voi saada tietoja sinusta suosittelijoilta tai hakemuksesi yhteydessä tehdystä taustarkistusraportista sovellettavan lainsäädännön sallimalla tavalla. Marriott voi myös kerätä ”muita tietoja”. Ne ovat tietoja, jotka eivät yleensä paljasta henkilöllisyyttäsi tai jotka eivät liity suoraan kehenkään henkilöön. Käsittelemme muita tietoja henkilötietoina sikäli kuin ne paljastavat henkilöllisyytesi tai liittyvät johonkin henkilöön. Muita tietoja ovat

 • selaimen ja laitteen tiedot
 • sovelluksen käyttötiedot
 • evästeiden, pikselitunnisteiden ja muiden tekniikoiden avulla kerätyt tiedot
 • demografiset tiedot ja muut toimittamasi tiedot
 • yhdistetyt tiedot

 

TIETOJEN KÄYTTÖ JA LUOVUTTAMINEN

Marriott kerää ja käsittelee sinua koskevia tietoja seuraavista syistä:

 • koska annat nämä tiedot vapaaehtoisesti
 • koska nämä tiedot ovat tarpeen pyynnöstäsi tehtävien toimien toteuttamiseksi ennen työsuhteen aloittamista
 • koska nämä tiedot ovat erityisen tärkeitä Marriottille ja Marriottilla olevana erityisenä, lainsäädäntöön perustuvana oikeutettuna etuna on niiden käsittely
 • lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi
 • tarvittaessa kenen tahansa elintärkeiden etujen suojelemiseksi

Jos käsittely koskee Marriottille vapaaehtoisesti antamiasi tietoja tai käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen applicationprivacyinfo@marriott.com.

Tämän verkkosivuston kautta lähettämiäsi tietoja käytetään sovellettavan lainsäädännön sallimalla tavalla maailmanlaajuisesti tarkoituksiin, jotka liittyvät Marriottin henkilöstön rekrytointiin, johtamiseen ja suunnitteluun. Tietoja käytetään muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • jotta hakemuksesi voidaan käsitellä
 • jotta kykyjäsi ja pätevyyttäsi voidaan arvioida työn kannalta
 • jotta voidaan tarkistaa suosittelijoita
 • jotta tiedusteluihisi voidaan vastata, sinulle voidaan viestiä hakemuksestasi ja sinulle voidaan lähettää tietoja tästä verkkosivustosta ja muutoksista Marriottin ehtoihin ja käytäntöihin
 • jotta sovellettavia lakeja ja asetuksia voidaan noudattaa ja niiden noudattamista valvoa
 • jotta voidaan tarvittaessa suorittaa taustatarkistus, jos Marriott tarjoaa sinulle työpaikan
 • Marriottin muiden oikeutettujen etujen varmistamiseksi, esimerkiksi Marriottin hallinnollisia tarkoituksia, johdon kokonaisraportointia ja sisäistä koulutusta varten ja siten kuin on yleisesti tarpeen Marriott-konsernin liiketoiminnan harjoittamisen kannalta

Sinua koskevat tiedot lisätään Marriottin hakijatietokantaan, ja niiden avulla sinut voidaan huomioida myös muiden kuin hakemasi Marriottin työmahdollisuuden (tai työmahdollisuuksien) osalta. Jos et halua Marriottin toimivan näin, ota yhteyttä Marriottiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen applicationprivacyinfo@marriott.com. Jos Marriott palkkaa sinut, hakemuksesi yhteydessä kerätyt henkilötiedot voidaan sisällyttää Marriottin henkilöhallintojärjestelmään ja niitä voidaan käyttää perehdytyksen hallinnointiin; mitkä tahansa tällaiset tiedot voidaan sisällyttää työntekijätietoihisi, ja niitä voidaan käyttää muihin työhön liittyviin tarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos et kuitenkaan toimita vaadittuja tietoja hakemuksesi tueksi, Marriott ei välttämättä pysty käsittelemään hakemustasi.

Marriott voi jakaa henkilötietoja tytäryhtiöiden kanssa, jos ne osallistuvat hakijan soveltuvuuden arviointiin tiettyä tehtävää varten. Marriott on edelleen vastuussa henkilötiedoista, joita käytetään yhdessä tytäryhtiöiden kanssa. Marriott antaa tiedot henkilökunnalle, jos niiden on liiketoimintaan liittyvistä syistä tunnettava tiedot käytäntöjemme mukaisesti. Tällaiseen henkilökuntaan kuuluvat esimerkiksi rekrytointi-, henkilöstöresurssi- ja tietotekniikkaosastolla työskentelevä henkilökunta ja henkilökunta, joka työskentelee hakemastasi tehtävästä vastaavalla osastolla. Luettelo tytäryhtiöistä, jotka voivat käsitellä henkilötietojasi, on saatavilla pyynnöstä (katso tämän käytännön lopussa oleva ”Ota yhteyttä” -osio).

Marriott voi jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat palveluita, kuten tämän verkkosivuston isännöintiä ja ylläpitoa, rekrytointiapua, taustatarkistuksen käsittelyä ja vastaavia palveluita.

Marriott voi myös siirtää tietoja kolmannelle osapuolelle, jos Marriottin koko liiketoiminta, omaisuus tai osakekanta tai osa niistä järjestetään uudelleen, sulautetaan, myydään, luovutetaan, siirretään, jos muodostetaan niihin vaikuttava yhteisyritys tai jos niihin kohdistetaan joku toinen menettely (mukaan lukien konkurssiin tai vastaavat menettelyt).

Tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa Marriott voi myös jakaa rajoitettuja henkilötietoja hallinnoimiemme Marriott-konsernin tuotemerkkiä käyttävien kiinteistöjen kanssa.

Marriott voi myös käyttää ja jakaa henkilötietoja, jos Marriott katsoo sen tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi seuraavista syistä: (a) sovellettavan lainsäädännön perusteella, mukaan lukien maasi tai alueesi ulkopuoliset lait; (b) jotta oikeudellista menettelyä voidaan noudattaa; (c) jotta voidaan vastata julkisten ja valtion viranomaisten pyyntöihin (mukaan lukien asuinmaasi tai -alueesi ulkopuoliset julkiset ja valtion viranomaiset) ja noudattaa kansallisia turvallisuus- tai lainvalvontavaatimuksia; (d) jotta Marriottin ehtojen noudattamista voidaan valvoa; (e) jotta Marriottin tai minkä tahansa tytäryhtiöidemme toimintoja voidaan suojella; (f) jotta Marriottin ja/tai tytäryhtiöidemme, sinun tai muiden oikeuksia, yksityisyyttä, turvallisuutta tai omaisuutta voidaan suojella; ja (g) jotta Marriott voi käyttää käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja tai rajoittaa Marriottille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Henkilötietojesi luovuttamiseen voi liittyvä henkilötietojen siirtämisen muihin maihin.Jos olet Euroopan talousalueella (”ETA”) [1], siirto voidaan tehdä myös ETA:n ulkopuolisiin maihin. Euroopan komissio on määrittänyt, että suojelun taso on joissakin näistä maista riittävä ETA-standardien mukaisesti (täydellinen luettelo maista on saatavilla täällä https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_enAvautuu uuteen selainikkunaan. Muihin maihin tehtävien siirtojen osalta Marriott on ottanut käyttöön riittävät toimenpiteet, tiedonsiirtosopimukset ja/tai vakiosopimuslausekkeet tietojesi suojaamiseksi.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Marriott säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädännössä edellytetä tai sallita pidempää säilytysaikaa. Marriott voi myös säilyttää tietojasi arvioidakseen, soveltuvatko taitosi muihin työmahdollisuuksiin. Jos et halua Marriottin säilyttävän henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten, ole hyvä ja ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen applicationprivacyinfo@marriott.com. Marriott voi poistaa passiivisten tilien henkilötiedot tietokannastamme, riippuen sovellettavien lakien tai asetusten velvoitteista. Lisäksi Marriott voi poistaa sinua koskevat henkilötiedot (mukaan lukien CV/ansioluettelo) tietokannastaan milloin tahansa ja ilmoittamatta syytä. Säilytä siksi itselläsi kopiosi Marriottille toimittamistasi henkilötiedoista.

 

PASSIIVINEN TIETOJEN KERÄÄMINEN: EVÄSTEET JA VASTAAVA TEKNOLOGIA

Marriott ja sen palveluntarjoajat voivat käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita tällä verkkosivustolla. Katso Marriottin tietosuoja- ja evästeseloste osoitteessa https://www.marriott.com/fi/about/privacy.mi ja seuranta-asetukset Marriottin verkkosivun alalaidasta (https://www.marriott.com/fi/default.mi) lisätietoja varten.

 

PÄÄSY JA KORJAAMINEN

Voit saada pääsyn tänne tallennettuihin henkilötietoihisi ja tarkastella ja muuttaa niitä kirjautumalla uudelleen tälle verkkosivustolle ja päivittämällä tilitietosi. Päivitettyä profiilia käytetään oletusarvioisesti, kun seuraavan kerran haet työpaikkaa verkossa käyttäen tiliäsi. Huomaa, että Marriott pystyy näkemään kaikki profiiliisi tehdyt muutokset. Jos haluat muuttaa henkilötietoja, jotka olet jo lähettänyt hakiessasi tiettyyn tehtävään, päivitä profiilisi ja lähetä kyseistä tehtävää koskeva hakemuksesi uudelleen. Marriott kehottaa sinua päivittämään henkilötietosi viipymättä, jos ne muuttuvat tai ovat virheelliset.

Profiilissasi olevien tietojen lisäksi voit, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii, pyytää pääsyä Marriottilla oleviin sinua koskeviin henkilötietoihin, niiden korjaamista, rajoittamista, poistamista ja siirtämistä. Marriott vastaa pyyntöösi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos haluat tehdä tällaisen pyynnön, lähetä sähköpostia Marriottille osoitteeseen applicationprivacyinfo@marriott.com tai ota yhteyttä Marriottiin lähettämällä postia osoitteeseen

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

Ilmoita pyynnössäsi, mihin henkilötietoihin haluat pääsyn tai mitä niistä haluat muutettavan. Kerro myös, haluatko, että Marriottille toimittamasi henkilötiedot poistetaan Marriottin tietokannasta. Kerro Marriottille lisäksi, jos haluat rajoittaa jollain muulla tavalla sitä, miten se käyttää henkilötietojasi. Turvallisuutesi vuoksi Marriott voi toteuttaa ainoastaan tietoja koskevia pyyntöjä, jos tiedot on yhdistetty sähköpostiosoitteeseen, josta lähetit Marriottille pyynnön. Marriottin on ehkä vahvistettava henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista. Marriott pyrkii täyttämään tällaisen pyynnön niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista. Huomaa, että sovellettava tietosuojalainsäädäntö saattaa joidenkin henkilötietojen osalta sulkea pois oikeuden saada niihin pääsy, korjata niitä ja poistaa ne.

Voit tehdä valituksen maasi tai alueesi tietosuojaviranomaiselle tavasta, jolla Marriott käsittelee henkilötietojasi. Katso yhteystiedot alla olevasta "Lisätietoja"-osiosta.

 

TURVALLISUUS

Marriott pyrkii käyttämään kohtuullisia organisaatiota koskevia, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi Marriottissa. Valitettavasti minkään tiedonsiirto- tai tallennusjärjestelmän ei voida taata olevan 100 turvallinen. Jos sinulla on syytä uskoa, että vuorovaikutuksesi Marriottin kanssa ei ole enää turvallista (jos esimerkiksi sinusta tuntuu, että jonkin Marriott-tilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita Marriottille välittömästi ongelmasta alla olevan ”Ota yhteyttä” -osion mukaisesti.

Älä lähetä arkaluonteisia tietoja Marriottille sähköpostitse. On yksin sinun vastuullasi noudattaa asianmukaista huolellisuutta aina, kun viestit Marriottin kanssa.

 

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOILLE

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Tämä seloste ja Marriottin vastuu ei koske kolmansien osapuolten yksityisyydensuojaa, tietoja tai muita käytäntöjä, mukaan lukien kolmannet osapuolet, jotka ylläpitävät verkkosivustoja tai palveluita, joihin vieviä linkkejä on tällä verkkosivustolla. Linkin lisääminen tälle verkkosivustolle ei tarkoita, että Marriott tai tytäryhtiömme hyväksyvät sivuston tai palvelun, johon linkki vie. Marriott kehottaa sinua lukemaan kyseisillä sivustoilla julkaistut oikeudelliset huomautukset, mukaan lukien sen tietosuojakäytännön.

 

TYÖHAKEMUKSIIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tämän verkkosivuston avulla voit hakea töitä maailmanlaajuisesti Marriottin keskitetyn maailmanlaajuisen rekrytointitoiminnon ansiosta. Tätä verkkosivustoa ylläpidetään Yhdysvalloista käsin. Näin ollen kaikki tälle verkkosivustolle lähettämäsi henkilötiedot kerätään Yhdysvalloissa ja niihin sovelletaan Yhdysvaltain lakeja. Jos Marriott kuitenkin jakaa henkilötietojasi toisessa maassa tai alueella sijaitsevan tytäryhtiön kanssa mahdollisena työnantajana, tytäryhtiö käsittelee henkilötietojasi tämän käytännön mukaisesti. Palkkaava tytäryhtiö tekee kaikki palkkaamiseen tai muut työsuhteeseen liittyvät päätökset sen maan tai alueen lakien mukaisesti, jossa työpaikka sijaitsee.

 

LAPSISTA

Tämä verkkosivusto ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, jotka ovat työskentelyyn vaadittavaa lainsäädännöllistä vähimmäisikää nuorempia. Pyydämme, etteivät he toimita henkilötietoja tämän verkkosivuston kautta.

 

MARRIOTTIN NYKYINEN HENKILÖSTÖ

Jos olet tällä hetkellä Marriottin tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, sinun oltava kelpoinen hakemaan eri tehtävään Marriottin sisällä, jotta voisit käyttää Työpaikat-sivustoa. Jos otat vastaan tällaisen tehtävän, sinua koskevat etuohjelmat ja henkilöstökäytännöt saattavat muuttua. Ota yhteyttä henkilöstöpäällikköön ja kysy kelpoisuudestasi tehtävään sekä sitä koskevista etuohjelmista ja henkilöstökäytännöistä.

Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu jaeltavaksi tai käytettäväksi kenellekään henkilölle tai taholle, joka on jollain lainkäyttöalueella tai maassa, jossa tällainen jakelu tai käyttö on paikallisten lakien tai asetusten vastaista.

 

MUUTOKSET SELOSTEESEEN

Marriott varaa oikeuden muuttaa tätä selostetta milloin tahansa ottaakseen huomioon Marriottin, tämän verkkosivuston, alan tai oikeudellisten suuntausten muutokset. Marriott julkaisee tarkistetun selosteen tällä verkkosivustolla tai ilmoittaa muutoksesta tämän verkkosivuston etusivulla. Näet selosteen tarkistusajankohdan katsomalla tämän selosteen yläosassa olevan ”päivitetty viimeksi” -selitteen. Muutokset tulevat voimaan, kun tarkistettu lausunto julkaistaan tällä verkkosivustolla. Jos jatkat tämän verkkosivuston käyttöä sen jälkeen, kun selostetta on muutettu, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset. Jos et hyväksy tämän selosteen ehtoja kokonaan tai osittain, voit päättää olla jatkamatta tämän verkkosivuston käyttöä.

 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen applicationprivacyinfo@marriott.com tai postia seuraavaan osoitteeseen:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

LISÄTIETOJA

Voit myös:

Ota yhteyttä maastasi tai alueestasi vastaavaan tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen MarriottDPO@marriott.com. Ilmoita sähköpostissasi maa, josta otat meihin yhteyttä.

Tee valitus maasi tai alueesi tietosuojaviranomaiselle tai sen maan tai alueen tietosuojaviranomaiselle, jossa sovellettavia tietosuojalakeja väitetysti rikotaan. Valituksen voi tehdä osoitteessa http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080Avautuu uuteen selainikkunaan.

 

VAHVISTUS

Lähettämällä hakemukseni vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt tämän yllä kuvatun tietosuojaselosteen. Ymmärrän ja hyväksyn myös tässä tietosuojaselosteessa kuvatut ehdot, jotka koskevat henkilötietojeni keräämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista.


[1] ETA-alueeseen kuuluvat EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Huomaa, että virallinen teksti on Marriott.com-sivustolla oleva englanninkielinen versio. Tämä käännös tarjotaan, jotta useammat asiakkaat ympäri maailmaa voisivat nauttia tarjoamastamme sisällöstä. Muistathan kuitenkin, että koska käännökset on tehty koneellisesti, ne eivät ole välttämättä täydellisiä.