Dostępność cyfrowa

Dubai hotel pool with view

JW Marriott Marquis Hotel Dubai

Zobowiązanie firmy Marriott do dostępności cyfrowej

Równe doświadczenie dla wszystkich

Marriott dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym gościom równy dostęp do technologii cyfrowych, niezależnie od ich zdolności fizycznych czy poznawczych. Aby dotrzymać naszego zobowiązania, podczas projektowania, testowania i rozwijania naszych globalnych doświadczeń cyfrowych stosujemy się do Wytycznych dotyczących dostępności treści w witrynie (WCAG 2.1 na poziomie AA). Dzięki temu nasze treści są dostępne dla wszystkich - w tym dla osób korzystających z technologii wspomagających.

Nasze zespoły zajmujące się standardami cyfrowymi, projektowaniem i rozwojem regularnie współpracują, aby zapewnić, że przestrzegamy najlepszych praktyk w zakresie ułatwień dostępu, i konsultujemy się z American Foundation for the Blind (AFB), która opowiada się za dostępnością i cyfrową równością.

Oficjalną wersją strony internetowej Marriott.com jest wersja angielska. Udostępniając to tłumaczenie, mamy nadzieję umożliwić zapoznanie się z naszą stroną większej liczbie naszych klientów na całym świecie. Tłumaczenia wykonywane są automatycznie, w związku z czym mogą nie być doskonałe.