Digital Accessibility

Dubai hotel pool with view

JW Marriott Marquis Hotel Dubai

Zobowiązanie firmy Marriott do dostępności cyfrowej

Równe doświadczenie dla wszystkich

Marriott dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym gościom takie same wrażenia cyfrowe, niezależnie od ich zdolności fizycznych czy poznawczych. Aby dotrzymać naszego zobowiązania, podczas projektowania, testowania i rozwijania naszych globalnych doświadczeń cyfrowych stosujemy się do Wytycznych dotyczących dostępności treści w witrynie (WCAG 2.1 do poziomu AA). Dzięki temu nasze treści są dostępne dla wszystkich - w tym dla osób korzystających z technologii wspomagających.

Nasze zespoły zajmujące się standardami cyfrowymi, projektowaniem i rozwojem regularnie współpracują, aby zapewnić, że przestrzegamy najlepszych praktyk w zakresie ułatwień dostępu, i konsultujemy się z American Foundation for the Blind (AFB), która opowiada się za dostępnością i cyfrową równością.