Warunki programu lojalnościowego

Updated January 2022

Od lutego 2019 roku programem lojalnościowym firmy Marriott International, Inc. jest Marriott Bonvoy ™ (zwany dalej „Programem lojalnościowym” ). Wcześniej Program Lojalnościowy działał jako ujednolicony program pod trzema nazwami: Program Marriott Rewards®, Program Ritz-Carlton Rewards i Program Starwood Preferred Guest® ( „Program SPG” ) (każdy z nich to „Program Legacy” ) . Te programy starszego typu były obsługiwane przez firmę Marriott International, Inc. i jej spółki zależne, w tym Marriott Rewards, LLC i Preferred Guest, Inc. (łącznie „Spółka”).

Program lojalnościowy działa na warunkach określonych poniżej, chyba że wyraźnie określono inaczej ( „Zasady programu” ). Zasady programu niniejszym obejmują dodatkowe zasady dotyczące zarządzanych współpracowników, które mają zastosowanie do pracowników Spółki i współpracowników pracujących w lokalizacjach należących do Spółki, dzierżawionych, licencjonowanych i zarządzanych. Zasady dotyczące zarządzanych współpracowników nie mają zastosowania do pracowników franczyzobiorców, licencjobiorców i właścicieli nieruchomości zarządzanych przez Spółkę.

Zasady programu regulują relacje Spółki z uczestnikami Programu lojalnościowego (łącznie „ Uczestnicy programu lojalnościowego ” i indywidualnie „ Uczestnik programu lojalnościowego” , „ Uczestnik ” lub „ Ty ”), w tym sposób, w jaki Uczestnicy zarządzają swoimi kontami, księgują rezerwacje, uzyskanie statusu elitarnego, zdobywanie i wymienianie punktów programu lojalnościowego („ Punkty ”) w uczestniczących hotelach i obiektach (każdy z nich jest „ Obiektem uczestniczącym ”), a także w programach stron trzecich, które są powiązane biznesowo z Programem lojalnościowym, np. linie lotnicze programy lojalnościowe („ programy partnerskie ”).

The Program Rules incorporate the additional terms that apply to certain experiences or properties which participate in the Marriott Bonvoy loyalty program in a limited or unique capacity – including All-Inclusive by Marriott Bonvoy and The Ritz-Carlton Yacht Collection. Specific Loyalty Program benefits, amenities, offers, awards and services may not be available at or as part of such experiences or properties, even though the applicable experience or property is not explicitly identified as being excluded where the benefit, amenity, offer, award or service is described in these Program Rules. Please refer to the Supplemental Terms page to view the separate terms governing the participation in the Loyalty Program by the applicable experience or property for information on what features of the Loyalty Program are available.

Otwierając konto członkowskie w Programie lojalnościowym („ Konto ” lub „ Konto członkowskie ”) lub korzystając z karty członkowskiej lub numeru konta członkowskiego, które zostało Ci przypisane („ Numer członkowski ”), aby otrzymywać i realizować korzyści wynikające z Programu lojalnościowego, w tym , bez ograniczeń, Punkty Programu Lojalnościowego, zgadzasz się, że:

przeczytałeś i akceptujesz niniejsze Zasady programu; przeczytałeś i akceptujesz Warunki korzystania z Witryny, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie; i

wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych przez Firmę, Program lojalnościowy, Uczestniczące obiekty i Programy partnerskie oraz ich upoważnionych agentów i licencjobiorców będących osobami trzecimi, zgodnie z Oświadczeniem Firmy o ochronie prywatności .

Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi związane z Programem lojalnościowym zależą od dostępności i mogą zostać zmienione przez Firmę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Firma może zakończyć program lojalnościowy, w całości lub w części, z sześciomiesięcznym (6) wypowiedzeniem dla wszystkich aktywnych Uczestników Programu Lojalnościowych i z wyprzedzeniem krótszym niż sześć miesięcy w dowolnej jurysdykcji, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo. Firma może, według własnego uznania, zdecydować się w dowolnym momencie zastąpić podobny program lojalnościowy programem lojalnościowym, natychmiast po powiadomieniu aktywnych Uczestników Programu lojalnościowych. Jeśli program lojalnościowy zostanie zakończony, wszystkie niewykorzystane punkty przepadną bez żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności, a roszczenia do nagrody realizacja lub roszczenia do nagród promocyjnych nie będą honorowane po zakończeniu okresu wypowiedzenia.

Niniejsze Zasady programu zastępują wszystkie poprzednie warunki mające zastosowanie do starszych programów lub programów lojalnościowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zabronionych lub ograniczonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka może w dowolnym czasie zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić niniejsze Zasady programu, strukturę zdobywania nagród („ Nagrody ” i indywidualnie „ Nagroda ”) oraz poziomy nagród w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, nawet jeśli takie zmiany mogą wpłynąć na wartość Punktów lub Mil lub na możliwość uzyskania określonych Nagród (łącznie „ Zmiany Zasad Programu ”). Uczestnicy Programu programu lojalnościowego są odpowiedzialni za znajomość Zasad programu i wszelkich zmian w zasadach programu. Dalsze uczestnictwo w programie lojalnościowym będzie równoznaczne z akceptacją wszelkich takich zmian zasad programu.

1. DOŁĄCZ DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.1 Warunki uczestnictwa.

Uczestnictwo w Programie lojalnościowym jest bezpłatne i dostępne dla każdej osoby, która: (a) posiada prawne upoważnienie do wyrażenia zgody na Zasady programu; (b) przebywa w jurysdykcji, która zgodnie z prawem zezwala na uczestnictwo w Programie lojalnościowym; c) nie jest mieszkańcem Kuby, Iranu, Korei Północnej, Syrii ani regionu Krymu na Ukrainie; (d) podaje prawidłowe i dokładne dane osobowe podczas rejestracji w Programie lojalnościowym; (e) nie jest jeszcze Uczestnikiem Programu lojalnościowego (tj. nie ma jeszcze konta uczestnika programu); oraz (f) nie została wcześniej wykluczona przez Firmę z Programu lojalnościowego ani z żadnego z trzech dotychczasowych programów.

1.1.a. Uczestnicy są odpowiedzialni za przeczytanie i zrozumienie Zasad programu lojalnościowego, wyciągów z konta i innych komunikatów Spółki dotyczących Programu lojalnościowego w celu zrozumienia swoich praw, obowiązków i statusu w Programie lojalnościowym. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Programu lojalnościowego lub niniejszych Zasad programu, powinien skontaktować się z Obsługą uczestników .

1.1.b. Uczestnicy są odpowiedzialni za przeczytanie oświadczenie o ochronie prywatności , aby zrozumieć, w jaki sposób firma gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane uczestnika. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Oświadczenia Firmy o ochronie prywatności lub gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych uczestnika, powinien skontaktować się z Obsługą uczestnika .

1.2 Nieruchomości i marki uczestniczące w programie

1.2.a. „ Nieruchomości uczestniczące ” to hotele, ośrodki wypoczynkowe i inne obiekty na tymczasowy pobyt obsługiwane pod poniższymi markami, które są własnością firmy Marriott International, są przez nią zarządzane, franczyzowane lub licencjonowane („ Marki uczestniczące ”) i które można zarezerwować za pośrednictwem kanałów sieci Marriott, chyba że określono inaczej (patrz 1.2. b.). Nieruchomości mieszkalne („rezydencje”), oferowane jako całość lub część własności, jako apartamenty z obsługą lub kondominia, z natury nie są obiektami przeznaczonymi na pobyt przejściowy, a zatem nie uczestniczą w Programie lojalnościowym, chyba że określono inaczej poniżej. Uczestniczące właściwości i uczestniczące marki obejmują:

i.     The Ritz-Carlton® - all locations except for:

A.    The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach participates in the Loyalty Program as follows:

(1) Earn Points or Miles as described in Section 2
(2) Redeem Points as described in Section 3
(3) Members receive benefits as defined in Section 4 except for the following:
Complimentary Enhanced Room Upgrades, Late Checkout, Suite Night Awards, and Your24™.

B.    The Ritz-Carlton Destination Club® properties - earning partner for Elite Night Credit (as defined by 2.1.a.) only for Members staying at The Ritz-Carlton Destination Club locations under their ownership benefit; no Points redemption and no Points or Miles earning

C. Ritz-Carlton Yacht Collection — partner w zakresie zdobywania i odkupywania z unikalnym uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, zgodnie z osobnymi warunkami świadczenia usług („Warunki RCYC”).Uczestnicy Programu, którzy dokonują rezerwacji i dokonują rezerwacji za pośrednictwem RCYC, podlegają Zasadom programu, niniejszym Warunkom RCYC, a także informacjom prawnym znajdującym się na stronie The Ritz-Carlton Yacht CollectionOtwiera się w nowym oknie przeglądarki .

D. Następujące nieruchomości nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym:

● The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
● Nieruchomości Ritz-Carlton Reserve®
● Rezydencje Ritz-Carlton, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej
● Następujące nieruchomości partnerów:

○ Hotel Ritz-Londyn — Londyn, Wielka Brytania
○ Bulgari Hotels and Resorts - wszystkie lokalizacje

ii. St.Regis® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

● Nieruchomości St. Regis Residence Club® - partner zarabiający wyłącznie na Elite Night Credit (zgodnie z definicją w pkt 2.1.a.); brak możliwości wymiany punktów ani gromadzenia punktów ani mil
● Rezydencje St. Regis nie uczestniczą w programie lojalnościowym

iii. EDITION® - wszystkie lokalizacje oprócz:

● EDITION Residences nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym

iv. The Luxury Collection® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

● Luxury Collection Residences nie uczestniczy w programie lojalnościowym

v. W® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

● W Residences nie uczestniczy w programie lojalnościowym

vi. JW Marriott® - wszystkie lokalizacje

vii. Marriott Hotels® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

● Marriott Residences nie uczestniczy w programie lojalnościowym

viii. Sheraton® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

● Sheraton Residences nie uczestniczy w programie lojalnościowym

IX. Marriott Vacation Club® i Marriott Grand Residence Club® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

A. Grand Residences by Marriott - Mayfair-London, Wielka Brytania

B.     Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Bangkok, Thailand

Obiekty Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club, które uczestniczą w programie, mają ograniczone korzyści dotyczące nieruchomości, jak opisano w sekcji 4 i sekcji 7.

x. Delta Hotels by Marriott ™ - wszystkie lokalizacje

xi. Le Méridien® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

● Le Méridien Residences nie uczestniczy w programie lojalnościowym

xii. Westin® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

●    Westin properties that are part of All-Inclusive by Marriott Bonvoy (see 1.2.a.xxxiv) participate in the Loyalty Program in a unique capacity as expressly identified in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

● Westin Residences nie uczestniczy w programie lojalnościowym.

xiii. Hotele Autograph Collection® - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

A. Cosmopolitan of Las Vegas uczestniczy w programie lojalnościowym w następujący sposób:

(1) Jedyne opłaty, które kwalifikują się do otrzymania punktów, to: cena pokoju, posiłki i napoje w ramach obsługi pokoju, filmy w pokoju, rozmowy telefoniczne i zakupy minibarów w pokoju. Punktów nie można zdobywać za żadne inne zakupy w punktach hotelowych ani za usługi hotelowe.

(2) Punkty można wymienić na wszystkie kwalifikujące się pobyty (zdefiniowane w punkcie 2.1.d) w The Cosmopolitan of Las Vegas.

(3) Ograniczone korzyści są zapewniane zgodnie z opisem w sekcji 1.3, sekcji 3.7, sekcji 4, z wyjątkiem opcji śniadaniowej związanej z upominkiem powitalnym Elite, która nie jest dostępna oraz w sekcji 6.4.

(4) Uczestnicy Programu, którzy posiadają podwójne członkostwo zarówno w programie lojalnościowym Marriott Bonvoy, jak i programie Cosmopolitan of Las Vegas mogą zdecydować się na otrzymanie nagród i rozliczanie z nich opłat za pokój oraz opłat dodatkowych za usługi "in-room", ale nie mogą jednocześnie otrzymywać ani rozliczać nagród z obu programów. Marriott Bonvoy i Identity Program to dwa oddzielne programy lojalnościowe; dlatego konta nie mogą być łączone. Uczestnicy Programu mogą zdecydować się na zbieranie punktów Marriott Bonvoy i otrzymywanie korzyści z programu Marriott Bonvoy, podając swój numer członkowski w momencie rezerwacji.

B. Autograph Collection Residences nie uczestniczą w programie lojalnościowym

xiv.      Design Hotels™ - all locations identified as a property which participates in the Loyalty Program are listed here and participate as follows:  

A. Zbieraj punkty lub mile, jak opisano w sekcji 2

B.Zrealizuj nagrody w postaci darmowego noclegu tylko zgodnie z opisem w Sekcji 3

C.Zapewnij ograniczone świadczenia, jak opisano w sekcji 1.3 i sekcji 4

xv. Hotele Renaissance® - wszystkie lokalizacje

XVI. Tribute Portfolio® - wszystkie lokalizacje

xvii. Gaylord Hotels® - wszystkie lokalizacje

xviii. Courtyard® - wszystkie lokalizacje

xix. Four Points® - wszystkie lokalizacje

xx. SpringHill Suites® - wszystkie lokalizacje

xxi. Protea Hotels® - wszystkie lokalizacje

Istnieją dodatkowe warunki dla Uczestników Prokard Explorer, którzy są również Uczestnikami Programu programu lojalnościowego, jak opisano w sekcji 1.3.

xxii. Fairfield® by Marriott - wszystkie lokalizacje

xxiii. AC Hotels® - wszystkie lokalizacje

XXIV. Aloft Hotels® - wszystkie lokalizacje

xxv. Moxy Hotels® - wszystkie lokalizacje

xxvi. Residence Inn® - wszystkie lokalizacje

xxvii. TownePlace Suites® - wszystkie lokalizacje

xxviii. Element® - wszystkie lokalizacje

xxix. Marriott Conference Centres - wszystkie lokalizacje z wyjątkiem :

● Rotary House Hotel, Houston, TX

xxx. Nieruchomości Vistana - w Programie Lojalnościowym uczestniczą następujące obiekty Vistana. Nieruchomości, które uczestniczą w programie, zapewniają ograniczone korzyści majątkowe, zgodnie z sekcją 4 i 7.

● Phoenician, Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale - partner zarabiający wyłącznie na Elite Night Credit (zgodnie z definicją w 2.1.a.); brak możliwości wymiany punktów ani gromadzenia punktów ani mil
● Wille Sheraton Broadway Plantation Resort
● Sheraton Desert Oasis Villas, Scottsdale
● Sheraton Kauai Resort
● Wille Sheraton Lakeside Terrace w Mountain Vista, Avon, Vail Valley
● Sheraton Mountain Vista Villas, Avon / Vail Valley
● Ośrodek wypoczynkowy Sheraton PGA, Port St. Lucie
● Wille Sheraton Steamboat Resort
● Sheraton Vistana Resort Villas, Lake Buena Vista / Orlando
● Sheraton Vistana Villages Resort Villas, I-Drive / Orlando
● St. Regis Residence Club, Aspen - partner zarabiający wyłącznie na Elite Night Credit (zgodnie z definicją w pkt 2.1.a.); brak możliwości wymiany punktów ani gromadzenia punktów ani mil
● St. Regis Residence Club, Nowy Jork - partner zarabiający wyłącznie na Elite Night Credit (zgodnie z definicją w pkt 2.1.a.); brak możliwości wymiany punktów ani gromadzenia punktów ani mil
● The Westin Desert Willow Villas, Palm Desert
● Wille Westin Ka'anapali North
● Wille w ośrodku Westin Ka'anapali Ocean Resort
● Wille Westin Kierland
● The Westin Lagunamar Ocean Resort Villas & Spa, Cancun
● Wille i spa w ośrodku Westin Los Cabos Resort
● Wille w ośrodku Westin Mission Hills w Palm Springs
● The Westin Nanea Ocean Villas, Ka'anapali
● Wille w ośrodku Westin Princeville Ocean Resort
● Wille Westin Riverfront Mountain, Beaver Creek Mountain
● Ośrodek i wille Westin St. John Resort
● Klub plażowy Vistana

xxxi. Nieruchomości niemarkowe - uczestniczą w nich następujące nieruchomości niemarkowe:

A. Niektóre obiekty na pobyt przejściowy działają na podstawie umowy ze Spółką i nie są objęte marką uczestniczącą, ale można je zarezerwować za pośrednictwem kanałów Marriott (wymienione w punkcie 1.2.b) lub w witrynach internetowych Marriott (wymienione w punkcie 1.2.c). O ile nie wskazano inaczej za pośrednictwem kanałów Marriott i witryn internetowych Marriott, te niemarkowe obiekty uczestniczą w programie Marriott Bonvoy w oparciu o uczestniczącą markę lub ośrodek all-inclusive, na który zostaną przekształcone w późniejszym terminie.

B. Atlantis, Paradise Island, Bahamy uczestniczy w programie lojalnościowym w następujący sposób:

(1) Punkty Miles mogą być uzyskane za rezerwacje zamówione przez www.marriott.com/atlantis/travel.mi , dzwoniąc na +1 (855) 696-4732, lub zarezerwowane przez Atlantis Paradise Vacations, dzwoniąc na +1 (800) ATLANTIS lub +1 (800) 285-2684. Punktów nie można wymienić na rezerwacje zarezerwowane za pośrednictwem Atlantis Paradise Vacations. Punkty ani mile nie będą gromadzone, a punktów nie można wymieniać na rezerwacje dokonane za pośrednictwem AtlantisBahamas.comOtwiera się w nowym oknie przeglądarki .

(2) Punkty lub Mile mogą być gromadzone, a Punkty mogą być wymieniane na pobyty w The Coral at Atlantis; Królewski na Atlantydzie; i The Cove at Atlantis.

(3) Wykupienie pobytu w The Coral at Atlantis; Królewski na Atlantydzie; a The Cove at Atlantis będzie zawierać jedno lub dwuosobowe pokoje standardowe, w tym koszt pokoju hotelowego, podatek pokojowy. Opłaty za dodatkową osobę, za trzecią, czwartą lub więcej osób w pokoju są dopłatą i nie są wliczane do realizacji nagrody jako forma płatności. Za tę opłatę, jak również wszelkie inne opłaty związane z nieruchomością, w tym opłaty klimatyczne i opłaty za usługi, odpowiada Uczestnik programu lojalnościowego i nie są one wliczone w pobyt.

(4) Punkty lub mile można otrzymać tylko od ceny pokoju. The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis i Harbourside at Atlantis nie uczestniczą w programie lojalnościowym.

(5) Ograniczone korzyści są zapewniane zgodnie z opisem w sekcji 1.3, sekcji 3.7, sekcji 4, z wyjątkiem opcji śniadaniowej związanej z upominkiem powitalnym Elite, która nie jest dostępna oraz w sekcji 6.4.

xxxii. Marriott Executive Apartments® - tylko partnerzy zdobywający punkty podstawowe i mile (bez możliwości wymiany punktów ani korzyści Elite, w tym punktów premiowych Elite)

xxxiii. Homes & Villas by Marriott International - krótkoterminowy wynajem domów na https://homesandvillasbymarriott.comOtwiera się w nowym oknie przeglądarki mają ograniczony udział w Programie lojalnościowym, jak określono w Warunkach świadczenia usług HVMIOtwiera się w nowym oknie przeglądarki . Uczestnicy Programu, którzy dokonują rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej HVMI, podlegają pod każdym względem Zasadom programu i Warunkom świadczenia usług HVMI.

xxxiv.     All-Inclusive by Marriott Bonvoy – Unless otherwise indicated, resort properties identified on https://all-inclusive.marriott.comOtwiera się w nowym oknie przeglądarki participate in the Loyalty Program (“All-Inclusive Resorts”) in a unique capacity as expressly stated in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”). Members who book and stay at an All-Inclusive Resort are subject in all respects to the Program Rules and the All-Inclusive by Marriott Terms.

1.2.b. „ Kanały Marriott ” to łącznie witryny internetowe Marriott, aplikacje mobilne i centra obsługi klienta (w tym wsparcie dla Uczestników Programu).

1.2.c. „ Witryna Marriott ” to witryna internetowa obsługiwana przez lub w imieniu Spółki lub Obiektu uczestniczącego w Programie Lojalnościowym i obecnie obejmuje następujące witryny internetowe: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com , whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels .com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites .com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com i MarriottBonvoy.com.

1.2.d. „ Aplikacja mobilna ” to aplikacja do pobrania obsługiwana przez Firmę lub w jej imieniu w związku z Programem lojalnościowym, w tym między innymi ich wersje na iPhone'a i Androida.

1.3 Korzyści z członkostwa

1.3.a.  Wsparcie dla Uczestników programu . Uczestnicy programu lojalnościowego będą mieli dostęp do numerów telefonów obsługi Uczestników programu w celu dokonywania rezerwacji, obsługi klienta i wniosków o zwrot nagród w witrynie pomocy technicznej dla Uczestników programu .

1.3.b. Stawki dla uczestników programu .

i. Stawki dla uczestników programu . Uczestnicy programu programu lojalnościowego otrzymają ekskluzywną, preferowaną stawkę („ Stawka dla uczestnika programu ”), gdy rezerwują pokoje za pośrednictwem MarriottChannel. Stawki dla uczestników programu są dostępne w uczestniczących obiektach i markach, z wyjątkiem Atlantis, Paradise Island, Bahamy, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels oraz Homes & Villas by Marriott International. Wymagane są wcześniejsze rezerwacje.

A. Stawka dla uczestnika programu oferuje rabat w wysokości co najmniej dwóch procent (2%) w dni powszednie i do pięciu procent (5%) w weekendy. Ritz-Carlton, St. Regis i EDITION oferują 2% we wszystkie dni tygodnia.

B. Stawka dla uszestnika jest stosowana do najniższych dostępnych publicznych stawek Uczestniczących Nieruchomości za pokoje inne niż premium.

C. Stawka dla uczestnika programu musi być zarezerwowana przez uczestnika programu przy użyciu odpowiedniej kategorii stawki dla uczestnika programu.

D. Stawki członkowskie nie dotyczą grup składających się z dziesięciu (10) lub więcej pokoi gościnnych.

E. Stawka członkowska nie może być łączona z innymi wybranymi promocjami, ofertami lub rabatami i nie dotyczy istniejących rezerwacji lub grup.

F. Stawka członkowska nie ma zastosowania do kwalifikowanych stawek przejściowych, w tym stawek rządowych, stawek negocjowanych, stawkek AAA i Rabatu Seniorskiego.

1.3.c. Bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju. Uczestnik, który zarezerwuje pobyt w obiekcie uczestniczącym w programie Marriott Channel, otrzyma bezpłatny standardowy dostęp do Internetu w pokoju podczas pobytu, a uczestnicy programu Marriott Bonvoy Gold Elite, Marriott Bonvoy Platinum Elite, Marriott Bonvoy Titanium Elite, Marriott Bonvoy Ambassador Elite oraz każdy posiadacz karty kredytowej pod wspólną marką, który ma dostęp do Internetu w wersji premium jako korzyść, otrzyma bezpłatny, rozszerzony dostęp do Internetu w pokoju, niezależnie od metody rezerwacji (łącznie „Korzyść w postaci dostępu do Internetu”). Obowiązują dodatkowe wyłączenia przedstawione poniżej.

i. Korzyści z dostępu do Internetu są ograniczone do jednego (1) pokoju gościnnego na kwalifikującego się uczestnika na pobyt, niezależnie od liczby zarezerwowanych pokoi, a Uczestnik musi pozostać w pokoju gościnnym i opłacić opłaty. Korzyść z dostępu do Internetu nie dotyczy sal konferencyjnych.

ii. Żadne dodatkowe korzyści z dostępu do Internetu nie będą przyznawane w obiektach uczestniczących i markach, które oferują bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju dla wszystkich gości.

iii. Do obiektów uczestniczących, które zapewniają bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju dla wszystkich gości, należą: EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Vistana, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, Aloft, Moxy Hotels, Residence Inn, TownePlace Suites, Element and Homes & Villas by Marriott International.

iv. Obiekty uczestniczące, które mają obowiązkowe opłaty klimatyczne, które obejmują dostęp do Internetu, zapewnią świadczenie zastępcze, które zostanie określone według uznania każdego z obiektów uczestniczących.

v. Uczestniczące obiekty, które oferują bezpłatny standardowy dostęp do Internetu w pokoju wyłącznie Uczestnikom Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite i Ambassador Elite, obejmują: Atlantis, Paradise Island, Bahamy i The Cosmopolitan of Las Vegas, NV.

vi. Uczestniczące właściwości i marki z ograniczonym udziałem w bezpłatnym dostępie do Internetu w pokoju obejmują: Hotele Delta.

vii. Uczestniczące obiekty i marki, które nie oferują bezpłatnego dostępu do Internetu w pokoju, obejmują: Mulu Marriott Resort & Spa, Malezja.

viii. Nieruchomości i marki, które nie uczestniczą w programie lojalnościowym zgodnie z punktem 1.2, nie oferują korzyści dostępu do Internetu dla Uczestników Programu.

1.3.d. Korzyści z innych programów marketingowych.

i. Prokard Explorer . Prokard Explorer to program marketingowy, który oferuje swoim Uczestnikom Programu korzyści, które są ważne tylko w uczestniczących obiektach z portfolio Protea Hotels. Prokard Explorer działa zarówno jako samodzielny program, jak iw połączeniu z Programem Lojalnościowym.

O. Prokard Explorer nie oferuje korzyści w zakresie zdobywania i wymiany punktów. Goście, którzy są Uczestnikami Programu zarówno Prokard Explorer, jak i Programu lojalnościowego, mogą zdobywać i wymieniać Punkty lub Mile tylko w Programie Lojalnościowym.

B. Podczas pobytu w hotelu Protea uczestniczącym w programie goście, którzy są uczestnikami programu zarówno programu Prokard Explorer, jak i Programu lojalnościowego, mogą (a) zdecydować się na zbieranie punktów programu lojalnościowego lub mil oraz (b) otrzymywać korzyści z obu programów. Korzyści Prokard Explorer obejmują zniżki na posiłki, preferencyjne stawki i kupony na zakwaterowanie. Korzyści wynikające z Programu lojalnościowego opierają się na poziomie uczestnictwa przedstawionym w sekcjach 1.3 i 4.

C. Obowiązują wszystkie zasady programu lojalnościowego.

1.4 Warunki zapisów

1.4.a. Wypełnianie wniosku rejestracyjnego . Osoba fizyczna może ubiegać się o rejestrację w Programie lojalnościowym poprzez pełne i dokładne wypełnienie wniosku na stronie Programu lojalnościowego, w Obiekcie uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem innego kanału rejestracji. Firma może odmówić uczestnictwa w Programie lojalnościowym każdemu kandydatowi według własnego uznania i bez pisemnego powiadomienia.

1.4.b. Indywidualne uczestnictwo. Tylko osoby fizyczne kwalifikują się do uczestnictwa w Programie lojalnościowym, a każda osoba może mieć tylko jedno konto uczestnika programu. Wszystkie konta lojalnościowe są kontami indywidualnymi i żadne konta wspólne nie są dozwolone. Korzyści z Programu lojalnościowego nie podlegają przeniesieniu, chyba że wyraźnie określono inaczej.

1.4.c. Rodzaje uczestnictwa

i. Uczestnictwo poziomu . Uczestnictwo na poziomie to podstawowy poziom uczestnictwa w programie lojalnościowym.

ii. Uczestnictwo Elite. Po osiągnięciu określonych kamieni milowych uczestnik programu uzyska elitarny status uczestnictwa i zostanie Uczestnikiem Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite lub Ambassador Elite (razem „Status uczestnictwa Elite” lub „Status Elite”). Wymagania dotyczące uzyskania Statusu Elite zostały określone w Rozdziale 4.

iii. Dożywotnie uczestnictwo Elite. Po osiągnięciu określonych kamieni milowych uczestnik programu może zdobyć dożywotni status Silver Elite, dożywotni status Gold Elite lub dożywotni status Platinum (łącznie „Dożywotni status uczestnika Elite” lub „Dożywotni status Elite”). Wymagania dotyczące uzyskania Dożywotniego Statusu Elite zostały określone w Rozdziale 4.

iv. Zarządzane uczestnictwo stowarzyszone. Pracownicy Spółki i współpracownicy pracujący w lokalizacjach należących do firmy Marriott, dzierżawionych, licencjonowanych i zarządzanych (łącznie „Zarządzani Współpracownicy” i indywidualnie „Zarządzani Współpracownicy”) mogą uczestniczyć w Programie lojalnościowym poprzez: Managed Associate („Zarządzane uczestnictwo stowarzyszone”); (2) prawo własności w oznaczonym czasie do Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club lub Vistana Networks; lub (3) z aktywnym kontem karty kredytowej pod wspólną marką Marriott Bonvoy, jeśli jest dostępne. Zarządzane konta uczestnika mogą uczestniczyć w Programie lojalnościowym zgodnie z Zasadami programu z zastrzeżeniem ograniczeń i ograniczeń określonych w Zasadach zarządzanych współpracowników dostępnych do wglądu w intranecie Firmy i innych kanałach Marriott.

v. Uczestnictwo korporacyjne . W programie lojalnościowym mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne. Korporacje, grupy i / lub podmioty stowarzyszone nie mogą rejestrować się jako Uczestnicy Programu programu lojalnościowego. Podczas podróży służbowych obowiązkiem uczestnika programu jest przestrzeganie zasad firmy dotyczących programów podróży. Informacje dotyczące gromadzenia przez uczestnika programu Punktów lub Mil za podróże służbowe podlegają ujawnieniu firmie uczestnika programu zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

1.4.d. Przypisanie konta uczestnika programu i numeru uczestnika programu 1 . Po złożeniu wniosku do Programu lojalnościowego zostanie otwarte konto uczestnika programu, a każdemu kandydatowi zostanie przypisany numer uczestnika programu. Po otrzymaniu tego numeru uczestnika programu osoba fizyczna staje się uczestnikiem uprawnionym do zbierania punktów lub dowolnej waluty używanej w programie lojalnościowym linii lotniczej („ mile ”) w uczestniczących obiektach. Dalsze szczegóły przedstawiono w sekcji 1.5 i sekcji 2.

1.4.e. Zduplikowane konta . Osoba fizyczna może przystąpić do Programu lojalnościowego. Jednakże Uczestnik nie może mieć w żadnym momencie jednego lub więcej zduplikowanych Kont w ramach Programu lojalnościowego.

i. Jeśli osobie w programie lojalnościowym zostanie przypisanych więcej niż jeden numer członkostwa w programie lojalnościowym, otrzyma ona punkty lub mile tylko na jedno konto członkowskie. Zduplikowane konta członkowskie mogą zostać anulowane.

ii. Uczestnik programu z indywidualnymi kontami uczestnika w programie lojalnościowym nie będzie mógł łączyć tych kont, przenosić punktów między kontami ani mieć dopasowanego statusu Elite. Uczestnik musi połączyć je w jedno konto uczestnika programu z jednym numerem, jednym statusem elitarnym i jednym saldem punktów. Łączenie kont można zażądać za pośrednictwem formularza online . Łączenia kont uczestnika programu nie można przeprowadzić w uczestniczących właściwościach, za pośrednictwem aplikacji mobilnej ani innych kanałów rezerwacji.

iii. Kiedy Uczestnicy Programu połączą swoje Konta uczestnika w Programie Lojalnościowym, szczegóły Konta zaczną się natychmiast łączyć, a niektóre będą dostępne natychmiast (punkty, noclegi, status Elite, nadchodzące rezerwacje) lub w ciągu kilku dni (nagrody Suite Night Award, certyfikaty do nagród za darmowy nocleg , dotychczasowa aktywność oraz Mobile key i usługi gości).

1.4.f. Profil osobisty . Informacje dostarczone przez uczestnika programu będą przechowywane w osobistym profilu preferencji na koncie uczestnika programu. Wszystkie informacje podane przez uczestnika programu w jego / jej profilu osobistym muszą być ważne i dokładne oraz muszą być aktualne. 

i. Uczestnik może zmienić swój adres, zmieniając swoje dane w Profilu Konta na stronie Programu Lojalnościowego lub kontaktując się z Obsługą Uczestnika . W niektórych przypadkach zmiana adresu może wymagać dodatkowej dokumentacji prawnej.

ii. Zmiany imienia i nazwiska na koncie uczestnika programu muszą zawierać dodatkowe dokumenty prawne, podpis, datę i numer uczestnika programu. Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach lub w sekcji Wsparcia dla uczestników programu .

iii. Informacje o karcie kredytowej zawarte w profilu Uczestnika zostaną wykorzystane przez Uczestniczące Nieruchomości w celu zagwarantowania pobytu Uczestnikowi i opłacenia opłat za pobyt, chyba że Uczestnik poda inną kartę kredytową podczas dokonywania rezerwacji, zameldowania lub wymeldowania. Uczestnik może zmienić autoryzację swojej karty kredytowej dla przyszłych transakcji, zmieniając swoje dane w Profilu konta na stronie Programu lojalnościowego lub kontaktując się z Obsługą Uczestnika . Uczestnik musi powiadomić Firmę o zgubieniu, kradzieży, unieważnieniu lub wygaśnięciu autoryzowanej karty kredytowej.

1.4.g. Wykorzystanie informacji zebranych w aplikacji .  Informacje, które uczestnik programu przekazuje Firmie podczas wypełniania wniosku do Programu Lojalnościowego i wymieniania Punktów, są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Firmy. Przekazywanie odpowiednich informacji jest ważne dla zarządzania programem lojalnościowym i zapewnienia każdemu uczestnikowi programu możliwości maksymalizacji korzyści wynikających z uczestnictwa. Program lojalnościowy ujawni informacje o uczestniku programu tylko: Firmie, osobie (osobom) upoważnionej (ych) przez uczestnika programu; franczyzobiorcy, domy realizacyjne, dostawcy usług poczty elektronicznej i domy pocztowe przetwarzające pocztę dla takich podmiotów; Autoryzowani licencjobiorcy (zgodnie z definicją w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy); oraz firmom marketingowym, które świadczą usługi na rzecz Spółki. Dane uczestnika programu będą w każdym przypadku ujawniane wyłącznie w jednym lub kilku z następujących celów: 1) w celu lepszej obsługi Konta uczestnika programu i preferencji Uczestnika programu poprzez informowanie uczestnika programu o statusie Konta i jego działaniach za pomocą wyciągów drukowanych lub elektronicznych; 2) ocena uprawnienia uczestnika programu do świadczeń; 3) pobieranie i przetwarzanie opłat uczestnika programu poniesionych w obiektach Spółki; 4) oferowanie uczestnikowi programu dodatkowych produktów i usług; 5) do wysyłania okresowych badań satysfakcji lub badań rynku; i / lub 6) oferowanie uczestnikowi programu produktów lub usług wybranych renomowanych firm, z którymi Program Lojalnościowy ma strategiczne stosunki, ponieważ Program Lojalnościowy wierzy, że ich oferty będą interesujące dla uczestnika programu. Decydując się na uczestnictwo w programie lojalnościowym, uczestnik programu wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich rodzajów informacji opisanych powyżej, ale będzie miał możliwość definiowania i modyfikowania preferencji dotyczących korespondencji i innych form komunikacji.

1.5 Informacje o członkostwie

1.5.a. Nowi Uczestnicy Programu otrzymają komunikaty dotyczące programu lojalnościowego Marriott Bonvoy. Uczestnicy Programu starszego programu nie będą już otrzymywać wiadomości dotyczących programu starszego typu, a zamiast tego będą otrzymywać wiadomości dotyczące programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.

1.5.b. Cała komunikacja dotycząca Programu Lojalnościowego będzie wysyłana na adres pocztowy Uczestnika Programu lub adres e-mail podany na Koncie Uczestnika Programu. Wiadomości dostarczone na adres podany w dokumentacji będą uważane za otrzymane po jednym (1) dniu roboczym od ich wysłania, jeśli zostały dostarczone na adres e-mail Uczestnika Programu, lub pięć (5) dni roboczych po wysłaniu, jeśli zostały dostarczone na podany adres pocztowy. Uczestnicy Programu mają obowiązek aktualizować swoje adresy e-mail i adresy pocztowe. Firma ani Program Lojalnościowy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niewłaściwie wysłaną lub zagubioną pocztę ani za jakiekolwiek konsekwencje z tego tytułu.

1.5.c. Uczestnicy będą regularnie otrzymywać raporty o saldzie Punktów pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że transakcja na Koncie miała miejsce od ostatniego raportu o saldzie Punktów, a Uczestnik dostarczył Firmie odpowiednie pozwolenie na kontakt z uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.5.d. Firma może również od czasu do czasu wysyłać Uczestnikom Programu promocje, oferty i inne komunikaty, które mogą obejmować, bez ograniczeń, elementy od osób trzecich. Pozycje od osób trzecich opierają się na informacjach dostarczonych Spółce przez Uczestnika Programu oraz wszelkich dodatkowych danych, które Firma może przechowywać. Uczestnicy Programu mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe i preferencje dotyczące komunikacji w Profilu konta na stronie Programu lojalnościowego lub kontaktując się z Obsługą Uczestników ; Spółka może jednak zażądać od Uczestnika Programu przesłania dokumentacji uzupełniającej przed zezwoleniem na pewne zmiany (np. zmiany nazwy prawnej).

1.5.e. Za każdym razem, gdy Uczestnik kontaktuje się ze Wsparciem uczestnika , Firma może zadać Uczestnikowi pewne pytania bezpieczeństwa w celu zweryfikowania tożsamości uczestnika. Pomoc techniczna może monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne w celu poprawy jakości usług.

1.5.f. Uczestnik programu może przeglądać swoje saldo Punktów i historię transakcji oraz aktualizować dane osobowe i preferencje w Profilu Konta na stronie Programu Lojalnościowego. Aby uzyskać dostęp do witryny, wymagany jest numer uczestnika programu lub jego nazwa użytkownika i hasło.

1.6 Zdobywanie punktów lub mil.

Uczestnicy Programu mogą zdobywać punkty (waluta programu lojalnościowego) lub mile (waluta programów lojalnościowych linii lotniczych, w tym dowolna waluta, czy to mile, kilometry, punkty itp., W wybranym przez siebie programie dla osób często podróżujących), za kwalifikujące się opłaty w uczestniczącym obiekcie zgodnie z sekcją 2.

1.6.a. Points and Miles Subject to Program Rules. As set forth in Section 1.1.a., the accumulation of Points and Miles is subject to the Program Rules and airline frequent flyer program terms and conditions. Each Loyalty Program Member is responsible for reading the Program Rules, newsletters, and Account statements in order to understand his or her rights, responsibilities, and status in the Loyalty Program, as well as the structure for earning Awards.

1.6.b. Taxes. Points, Miles and Awards earned through participating in the Loyalty Program may be subject to tax liability. Any tax liability, including disclosure, connected with the receipt or use of Points, Miles or Awards is the sole responsibility of the Member.

1.6.c. Conditions for Transferring Points and Miles. Accrued Points and Miles do not constitute property of the Member. Points accrued by a Loyalty Program Member are for the Member’s benefit only and may not be transferred to anyone except as provided below.

i.      Transferring Points to Accounts of Family or Friends. There is a limited exception to the restriction on the transfer of a Member’s Points to the accounts of friends or family, provided both Accounts are in good standing. See Section 2.8 for more information.

ii.      Death. In the event of a Member’s death, the Company may, in its sole discretion, allow unredeemed Points from the deceased Member’s Account to be transferred to a family member or a friend who is an active Member upon the Company’s receipt and review of all requested documentation and communications. Awards, Elite Membership Status, Lifetime Membership Status, and the related benefits, including, without limitation, Elite Night Credit, will not transfer to the recipient of the Points.

iii.      Divorce. In the event of a Member’s adjudicated divorce settlement, the Company may, in its sole discretion, allow unredeemed Points to be transferred from one Member’s Account to another Member’s Account upon the Company’s receipt and review of all requested documentation and communications including, without limitation, legal documents directing such a transfer of Points. Awards, Elite Membership Status, Lifetime Membership Status, and the related benefits, including, without limitation, Elite Night Credit, will not transfer to the recipient of the Points.

iv. Uczestnicy Programu nie mogą wymieniać się ani sprzedawać punktów za gotówkę lub w inny sposób zgodnie z punktem 1.7.h.

v. Wszelkie Punkty, które Program lojalnościowy uzna według własnego uznania za przekazane z naruszeniem Regulaminu programu lojalnościowego, mogą zostać skonfiskowane.

1.6.d. Points Expiration Policy. Members must remain active in the Loyalty Program to retain Points they accumulate. If a Member Account is inactive for twenty-four (24) consecutive months, that Member Account will forfeit all accumulated Points. Members can remain active in the Loyalty Program and retain accumulated Points by earning Points or Miles, redeeming Points, or purchasing Points (as described in 2.9) in the Loyalty Program at least once every twenty-four (24) months, subject to the exceptions described below. If a Member does not maintain an active status for five (5) consecutive years, the Member’s Account may be deactivated. Once Points are forfeited, the Points cannot be reinstated, but a Member can earn new Points, unless that Member’s Account has been deactivated.

i.      Not all Points activities help maintain active status in the Loyalty Program. Examples of activities that do not count toward maintaining an active status in the Loyalty Program include, but are not limited to:

A. Wręczanie lub przekazywanie punktów; jednakże zamiana punktów na mile lub mil na punkty nie liczy się do utrzymania aktywnego statusu;

B. Otrzymywanie punktów w prezencie lub przelewie

ii. Nagrody odebrane przez Uczestnika Programu przed utratą Punktów są nadal ważne, nawet jeśli Nagroda nie została jeszcze zrealizowana w momencie utraty Punktu.

iii. Zasady dotyczące wygaśnięcia punktów nie mają obecnie wpływu na punkty na koncie Lifetime Elite; Jednak Program Lojalnościowy może w przyszłości zastosować politykę wygasania Punktów do Kont Lifetime Elite.

iv.      Points issued or earned through Vistana, including, without limitation, tour incentives, purchase incentives, Marriott Bonvoy Conversion, sweepstakes and other giveaway prizes, will expire six (6) years following the date they are deposited into a Member’s Account, regardless of Member activity. All such Points or any portion thereof, which have not been redeemed by their six (6) year expiration period, will be forfeited without notice.

1.6.e. Warunki programu lojalnościowych linii lotniczych . Zasady programu programów lojalnościowych zrzeszonych linii lotniczych kontrolują wymianę i dystrybucję zgromadzonych lub przekazanych Mil.

1.7 Inne warunki zapisów

1.7.a. Anulowanie lub zawieszanie kont uczestnika programu

i. Anulowanie przez uczestnika. Uczestnik może anulować swoje uczestnictwo w Programie lojalnościowym w dowolnym momencie, wysyłając pisemne powiadomienie o anulowaniu do Wsparcia uczestnika . Wszystkie niewykorzystane punkty, nagrody do wykorzystania i nagrody promocyjne, a także osiągnięty status uczestnictwa w tym status Elite i Lifetime Elite, zostaną natychmiast utracone i nie można ich przywrócić ani przenieść.

ii. Anulowanie lub zawieszenie przez Firmę. Firma może anulować zgromadzone Punkty uczestnika, zawiesić korzyści wynikające z Programu Lojalnościowego, zawiesić status uczestnictwa Elite, zawiesić dożywotni status uczestnictwa Elite (co następnie spowoduje również usunięcie ochrony przed utratą punktów w przypadku, gdy Uczestnik stanie się nieaktywny zgodnie z opisem w punkcie 1.5.d. lub anulować Konto uczestnika w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, z dowolnego powodu i według wyłącznego uznania Firmy, w tym między innymi, jeśli Firma uważa, że Uczestnik:

A. działał w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, rozporządzeniami;

B. Nie zapłacił żadnego hotelowego lub innego rachunku należnego Spółce lub Obiektowi uczestniczącemu w programie lub nie wywiązał się z zobowiązań finansowych Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club lub Vistana Network;

C. Działał w sposób niewłaściwy, oszukańczy, obraźliwy lub wrogi;

D. naruszył lub naruszył którykolwiek z niniejszych Zasad programu lub Warunków korzystania ze strony internetowej ;

E. oszukańczo twierdził, że przysługuje Ci prawo do korzyści w ramach wydarzeń Marriott Bonvoy TM ; lub

F. Zaangażowany w jakiekolwiek wykroczenia lub wykroczenia w związku z Programem Lojalnościowym, w tym między innymi w odniesieniu do Punktów, Kredytu Elite Night, wykorzystania Nagród Realizacji, wykorzystania Nagród promocyjnych lub wszelkich innych korzyści Uczestników Programu Programu Lojalnościowego.

iii. Bankructwo. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, uczestnictwo w Programie lojalnościowym wygaśnie automatycznie z chwilą ogłoszenia przez uczestnika programu upadłości lub innego poddania się postępowaniu upadłościowemu.

iv. Działania prawne. Żadne z postanowień niniejszych Zasad programu nie ogranicza Spółki w wykonywaniu jakichkolwiek prawnych lub słusznych praw lub środków zaradczych.

1.7.b. Skutek anulowania członkostwa

i. Program lojalnościowy, Punkty, Nagrody Odkupienia, Nagrody promocyjne i inne powiązane korzyści i usługi są wyłączną własnością Firmy i nie są własnością uczestników programu. W przypadku anulowania uczestnictwa w Programie lojalnościowym z dowolnego powodu, wszystkie niewykorzystane Punkty, Nagrody Rewizyjne i Nagrody promocyjne przepadną, a uczestnik programu nie będzie już mógł uczestniczyć w Programie Lojalnościowym. Punkty, nagrody za wykorzystanie i nagrody promocyjne nie mają wartości pieniężnej, a Firma nie rekompensuje ani nie wypłaca gotówką żadnych utraconych lub niewykorzystanych Punktów.

ii. Jeśli Firma anuluje Konto uczestnika programu z jakiegokolwiek powodu, uczestnik programu nie może ponownie ubiegać się o uczestnictwo w Programie lojalnościowym, z wyjątkiem bardzo nielicznych okoliczności, według wyłącznego uznania Firmy, a każde Konto otwarte w imieniu uczestnika oraz Punkty, Nagrody Odkupienia i Nagrody promocyjne zdobyte w to Konto zostanie utracone po odkryciu.

iii. Jeśli uczestnik programu anuluje swoje konto lub jeśli konto uczestnika programu stanie się nieaktywne, jak opisano w sekcji 1.5.d. Uczestnik programu może ponownie ubiegać się o uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w późniejszym terminie, ale żadne Punkty, Nagrody Odkupienia i Nagrody promocyjne, które wcześniej przepadły lub wygasły, nie zostaną przywrócone na Konto uczestnika programu, a żaden status uczestnictwa elitarnego i / lub dożywotniego uczestnictwa elitarnego nie zostanie przywrócone.

iv. Każdy status członkostwa elitarnego i dożywotni status członkostwa elitarnego wygasa z chwilą anulowania konta członkowskiego.

1.7.c. Modyfikacja programu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zabronionych lub ograniczonych przez obowiązujące przepisy, Firma ma prawo do zmiany, ograniczenia, modyfikacji lub anulowania Zasad Programu Lojalnościowego, Nagród i Poziomów Nagród w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, nawet jeśli takie zmiany mogą wpłynąć na wartość punktów lub mil albo możliwość uzyskania określonych nagród. Programy partnerskie podobnie zastrzegają sobie prawo do modyfikowania własnych programów, co może mieć wpływ na Twoje prawa i oczekiwane korzyści w ramach Programu lojalnościowego. Firma i Programy partnerskie mogą między innymi: (i) zwiększyć lub zmniejszyć liczbę Punktów lub Mil otrzymanych za pobyt lub wymaganych do Nagrody; (ii) wycofać, ograniczyć, zmodyfikować lub anulować dowolną Nagrodę; (iii) dodawać daty niedostępności, ograniczać liczbę pokoi dostępnych na dowolną Nagrodę w jakimkolwiek uczestniczącym obiekcie lub w inny sposób ograniczać ciągłą dostępność Nagród; (iv) zmiany korzyści związanych z programem, partnerów turystycznych, lokalizacji obsługiwanych przez Firmę lub jej partnerów turystycznych, warunków uczestnictwa, zasad zdobywania, wymiany, zatrzymywania lub przepadania Punktów lub Mil, lub zasad regulujących korzystanie z Nagród; (v) zmienić lub anulować nagrody partnera podróży. Gromadząc Punkty lub Mile, Uczestnicy Programu nie mogą polegać na ciągłej dostępności jakiejkolwiek Nagrody lub poziomu i kategorii Nagrody.

1.7.d. Zakończenie programu. Firma może zakończyć Program Lojalnościowy z sześciomiesięcznym (6) wypowiedzeniem dla wszystkich aktywnych Uczestników Lojalnościowych. Firma może, według własnego uznania, zdecydować się w dowolnym momencie zastąpić podobny program lojalnościowy programem lojalnościowym, natychmiast po powiadomieniu aktywnych Uczestników lojalnościowych. Po zakończeniu Programu lojalnościowego Uczestnik nie może gromadzić Punktów ani ubiegać się o Nagrody Realizacji, Nagrody promocyjne lub korzyści i udogodnienia Programu Lojalnościowego. Jeśli program lojalnościowy zostanie zakończony, wszystkie niewykorzystane punkty przepadną bez żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności, a roszczenia do nagrody realizacja lub roszczenia do nagród promocyjnych nie będą honorowane po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Firma może wypowiedzieć dowolny program lojalnościowy w całości lub w części, w dowolnej jurysdykcji z wyprzedzeniem krótszym niż sześć miesięcy, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo.

1.7.e. Korzyści zależne od dostępności i modyfikacji. Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi programu lojalnościowego zależą od dostępności i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

1.7.f. Uprawnienie do otrzymywania świadczeń. Akceptując wszelkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody lub usługi w ramach Programu lojalnościowego, w tym między innymi Punkty, Nagrody Realizacji i Nagrody promocyjne, Uczestnik potwierdza, że jest odpowiedzialny za określenie, czy kwalifikuje się do otrzymania, oraz że jest uprawniony do otrzymania takich korzyści, udogodnień, ofert, nagród lub usług Programu lojalnościowego (w tym między innymi Punktów, Nagród Realizacji i Nagród promocyjnych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami dotyczącymi prezentów i zasadami motywacyjnymi. Każdy Uczestnik musi niezwłocznie powiadomić Firmę, jeśli nie jest uprawniony do otrzymania jakichkolwiek korzyści, udogodnień, ofert, nagród lub usług Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie.

1.7.g. Powiadomienie o kwalifikowalności. Uczestnik programu musi niezwłocznie powiadomić Firmę w przypadku, gdy (i) nie kwalifikuje się z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami dotyczącymi prezentów lub polityką motywacyjną, do zdobywania Punktów, statusu uczestnictwa Elite lub wszelkie inne korzyści, które Uczestnik programu umoże uzyskać w ramach Programu Lojalnościowego lub (ii) na jego Koncie uczestnika programu zostały przyznane jakiekolwiek Punkty, status uczestnictwa Elite lub inne korzyści, które Uczestnik programu umoże uzyskać w ramach Programu lojalnościowego, które on / ona nie zarobił lub nie jest uprawniony do zarabiania.

1.7.h. Brak sprzedaży lub transferu. Punkty, nagrody za wykorzystanie, nagrody promocyjne i inne korzyści dla Uczestników Programu nie mogą być sprzedawane, wymieniane ani przekazywane (inaczej niż przez Firmę lub jej agentów). Wszelkie próby przekazania, sprzedaży lub wymiany będą nieważne i zostaną skonfiskowane. Spółka i jej partnerzy mogą odmówić honorowania lub uznania jakichkolwiek Punktów, Nagród Odkupienia, Nagród promocyjnych lub korzyści Uczestników Programu, które zdaniem Spółki mogły zostać przekazane, sprzedane lub wymienione.

2. ZBIERAJ PUNKTY

2.1 Możliwości zdobywania punktów w uczestniczących obiektach

2.1.a. Uczestnik zarobi:

i. Dziesięć (10) punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego lub równowartość w innej walucie, która została poniesiona i opłacona przez uczestnika z tytułu opłat kwalifikujących zgodnie z sekcją 2.1.b, z wyjątkiem Element, Residence Inn, TownePlace Suites i Homes & Villas przez Marriott International, gdzie Uczestnik zdobędzie pięć (5) punktów podstawowych za każdego dolara amerykańskiego wydanego na opłaty kwalifikacyjne; oraz z wyjątkiem obiektów Marriott Executive Apartments, w których Uczestnik zdobędzie dwa i pół (2,5) punktu bazowego za każdego dolara amerykańskiego wydanego na kwalifikujące się stawki zgodnie z 2.1.e; i

ii. Punkty premiowe Elite, pod warunkiem, że Uczestnik spełnił Wymogi uczestnictwa Elite dla statusu uczestnictwa Elite lub dożywotniego statusu uczestnictwa Elite, zgodnie z opisem w części 4.2. Ilość punktów bonusowych, które uzyska Uczestnik, będzie zależeć od osiągniętego przez uczestnika Poziomu Elite, zgodnie z sekcją 4.3. Dostępne dla uczestników elitarnych wszystkich uczestniczących marek, chyba że określono inaczej w sekcji 1.2.a.

iii. Kredyty na osiągnięcie Wymogów członkostwa Elite („ Kredyty Elite Night ” lub indywidualnie „ Kredyt Elite Night ”) dla Statusu członkostwa Elite i Status członkostwa Elite dożywotniego, jak opisano w Sekcji 4.2. Elite Night Credit jest przyznawany tylko za noc podczas kwalifikującego się pobytu, jak opisano w 2.1.d („ Kwalifikująca noc ” lub na więcej niż jedną noc, „ Kwalifikujące się noce ”).

2.1.b. Kwalifikujące się opłaty.Opłaty kwalifikacyjne ” to:

i. Opłaty poniesione podczas pobytu Uczestnika Programu w pokoju gościnnym w Obiekcie Uczestniczącym na jego folio i do dwóch (2) dodatkowych pokoi gościnnych, w tym między innymi opłaty za:

A. Kwalifikujące się stawki za pobyty;

B. Żywność i napoje (z wyłączeniem napojów alkoholowych, jeśli jest to zabronione przez prawo) i mogą nie uwzględniać opłat ponoszonych w punktach sprzedaży, które nie są zarządzane ani obsługiwane przez Obiekt Uczestniczący;

C. Bezpośredni telefon w pokoju i bezpośredni faks w pokoju;

D. Filmy i gry wideo w pokojach;

pod warunkiem, że uczestnik programu poda swój Numer uczestnika programu w momencie rezerwacji lub przy zameldowaniu, przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi gościnnych i opłaca opłaty; lub

ii. Opłaty poniesione przez Uczestnika Programu, bez pobytu w pokoju gościnnym, za posiłki i napoje (z wyłączeniem napojów alkoholowych, jeśli jest to zabronione przez prawo) w restauracjach znajdujących się w Obiektach uczestniczących, które oferują tę korzyść, jeżeli:

A. opłaty przekraczają 10 USD (bez podatków, opłat za usługi i napiwków);

B. żywność i napoje nie są związane z bankietem, spotkaniem lub inną funkcją, która jest wyłączona z opłat kwalifikacyjnych zgodnie z sekcją 2.1.b. i

o ile Uczestnik poda swój numer członkowski w momencie dokonywania płatności. Punkty premiowe Elite nie będą przyznawane za opłaty poniesione przez Uczestnika bez pobytu w pokoju gościnnym zgodnie z punktem 2.1.b (ii). Opłaty z punktów gastronomicznych zarządzanych lub obsługiwanych przez stronę trzecią mogą nie kwalifikować się do zdobywania punktów. Opłaty naliczone w punktach sprzedaży, które nie znajdują się na terenie obiektu uczestniczącego w programie lub ośrodka all inclusive nie stanowią opłat kwalifikacyjnych. Zarabianie w restauracjach bez pobytu oferowane jest:

(1) In Asia Pacific: at Participating Brands of the Loyalty Program, except for Moxy, Element, Marriott Vacation Club, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, and include restaurants and bars listed on https://marriottbonvoyasia.com/R+B (some exclusions may apply). Additional offers may be available to Members  on https://marriottbonvoyasia.com/Otwiera się w nowym oknie przeglądarki. Members are subject to the terms and conditions of the offer and the Loyalty Program Rules; and

(2) In Europe, the Middle East and Africa: At restaurants and bars located within the Participating Properties as listed on https://www.morecravings.com/marriottbonvoyOtwiera się w nowym oknie przeglądarki. Additional offers on the website may be available to Members. Members are subject to the terms and conditions of the offer and the Loyalty Program Rules; and

(3) In United States, Canada: At restaurants and bars at the following Participating Brands of the Loyalty Program: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft and Element; and

(4) In the Caribbean, Mexico, Central America, South America: At restaurants and bars located within the Participating Properties as listed on https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/Otwiera się w nowym oknie przeglądarki. Additional offers on the website may be available to Members. Members are subject to the terms and conditions of the offer and the Loyalty Program Rules; or

iii. Opłaty poniesione w ramach pakietu all inclusive podczas pobytu Uczestnika Programuw pokoju gościnnym na jego folio i do dwóch (2) dodatkowych pokoi gościnnych uiszczanych przez Uczestnika Programuw ośrodkach all-inclusive i obiektach uczestniczących oferujących all- pakiety inclusive przez cały rok i wyznaczone przez Spółkę jako własność all inclusive. Kwalifikujące się opłaty za pobyty w tych obiektach all-inclusive obejmują między innymi opłaty za:

• Kwalifikujące się stawki za pobyty;

• Żywność i napoje premium (z wyłączeniem napojów alkoholowych, jeśli jest to zabronione przez prawo) zakupione na miejscu oprócz stawki kwalifikacyjnej;

• Opłaty za dodatkowe osoby za płatne pobyty według stawki kwalifikacyjnej;

• Spa, golf i inne działania prowadzone w ośrodkach wypoczynkowych, jeśli są zarządzane przez Obiekt Uczestniczący;

• Podatki, opłaty za usługi i napiwki, które są częścią kwalifikującej się stawki pakietu pokoju; i

• W pewnych ograniczonych przypadkach do zdobycia Punktów mogą kwalifikować się podatki, opłaty za usługi, napiwki i / lub opłaty związane z innymi dodatkowymi kosztami naliczanymi na rachunku za pokój;

o ile Uczestnik poda swój numer członkowski w momencie rezerwacji lub przy zameldowaniu, przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi gościnnych i opłaca należne opłaty. Opłaty z punktów gastronomicznych zarządzanych lub obsługiwanych przez stronę trzecią mogą nie kwalifikować się do zdobywania punktów. Opłaty naliczone w punktach sprzedaży, które nie znajdują się na terenie obiektu uczestniczącego w programie lub ośrodka all inclusive, nie stanowią opłat kwalifikacyjnych.

2.1.c. Opłaty niekwalifikujące się . Opłaty, które nie kwalifikują się do otrzymania Punktów, obejmują wszelkie usługi dodatkowe, nagrody za wykorzystanie punktów, nagrody promocyjne lub wszelkie inne opłaty lub prowizje, w tym między innymi: (A) opłaty za bankiety, spotkania lub inne funkcje, z wyjątkiem punktów zdobytych w związku z Umowa dotycząca kwalifikującego się wydarzenia opisana w sekcji 5; (B) inne uiszczone opłaty, w tym między innymi parking, centrum biznesowe, sklepy detaliczne i inne usługi stron trzecich; (C) podatki związane z ceną pokoju, opłaty za usługi, gratyfikacje, opłaty (np. Opłata za późne anulowanie lub opłaty za nie pojawienie się za niezameldowanie się w przypadku rezerwacji gwarantowanych, nawet jeśli rezerwacje zostały opłacone w całości), opłaty obowiązkowe lub automatyczne (np. Opłaty uzdrowiskowe) ) oraz inne obowiązujące opłaty, w tym niektóre podatki i opłaty za pokój oraz inne podatki i opłaty, które nie są częścią kwalifikującego się pakietu all-inclusive za pokój; w niektórych ograniczonych przypadkach podatki, opłaty za usługi, napiwki i / lub opłaty związane z innymi dodatkowymi kosztami naliczanymi na rachunku za pokój, a także podatki, opłaty za usługi i napiwki, które są częścią kwalifikującej się stawki pakietu all-inclusive za pokój, mogą być kwalifikuje się do punktów; oraz (D) opłaty określone w punkcie 8.1 dla Homes & Villas by Marriott International.

2.1.d. Pobyt kwalifikujący się. „ Pobyt ” lub „ Pobyt kwalifikujący się ” oznacza wszystkie kolejne noce, na które Uczestnik rejestruje się, osobiście płaci i przebywa w dowolnym Obiekcie uczestniczącym w programie, za który (i) Uczestnik jest obciążany rachunkiem za pokój lub (ii) pokój gościnny jest bezpośredni wystawiana na rzecz firmy, która zorganizowała płatność za pobyt Uczestnika niezwiązany z konwencją lub spotkaniem grupowym.

i. „ Pobyt ” to pobyt trwający jedną lub więcej kolejnych nocy w tym samym obiekcie uczestniczącym w programie przez uczestnika programu, który: (A) poda swój numer uczestnika programu w momencie rezerwacji lub przy zameldowaniu; (B) płaci stawkę kwalifikacyjną lub wymienia nagrodę za wykorzystanie punktów lub nagrodę promocyjną za pobyt; oraz (C) przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi gościnnych. Jeśli uczestnik programu wymelduje się z pokoju gościnnego, a następnie zamelduje się z powrotem w pokoju gościnnym w tym samym obiekcie uczestniczącym w programie w ciągu 24 godzin, będzie to traktowane jako pojedynczy pobyt do celów obliczenia pobytów i przyznania świadczeń dla uczestników programu. Uczestnik programu może zdobywać punkty tylko za maksymalnie trzy (3) pokoje gościnne podczas dowolnego pobytu, jeśli zatrzyma się w jednym z zarezerwowanych pokoi gościnnych i zapłaci stawkę kwalifikacyjną lub wykupi nagrodę za punkty lub nagrodę promocyjną dla wszystkich gości pokoje.

ii.     A “Qualifying Stay” is a credit pursuant to these Program Rules that counts toward earning Elite Night Credit. Except as otherwise noted, Members will only earn credit for each Qualifying Night (i) which is part of a Stay at a Qualifying Rate (as described in 2.1.e.), for the guest room the Member personally pays for and stays in, and not for any additional guest rooms, or (ii) for the guest room direct billed to the company who has arranged payment for the Member’s stay that is not associated with a convention or group meeting. Members do not receive Elite Night Credit on stays at Non-Qualifying Rates (see 2.1.f.). MVC Owners and Vistana Owners may also earn Elite Night Credit as provided in Section 7.1 and 7.2. Members staying at The Ritz-Carlton Destination Club locations under their ownership benefit earn Elite Night Credit as provided in Section 1.2.a.

iii. Uczestnicy Programu nie mogą zdobywać ani otrzymywać korzyści w wielu uczestniczących obiektach w tym samym terminie pobytu.

iv. Tylko jeden uczestnik programu na pokój gościnny może zdobywać punkty / mile i Elite Night Credit, a także otrzymywać korzyści. Jeśli w tym samym pokoju gościnnym przebywa więcej niż jeden uczestnik programu, Uczestnicy programu muszą zdecydować w momencie zameldowania, który numer uczestnika programu zostanie przypisany do pokoju gościnnego, pod warunkiem, że jest to ten sam uczestnik programu, który zapłaci rachunek.

2.1.e. Kwalifikujące się stawki . „Stawka kwalifikacyjna” to stawka, którą uczestnik programu płaci za pobyt w pokoju gościnnym w obiekcie uczestniczącym w programie, który kwalifikuje się do zdobywania punktów lub mil. Kwalifikujące się stawki obejmują większość stawek biznesowych i rekreacyjnych, takich jak stawki znalezione w witrynie Marriott.com bez zastosowania kodu rabatowego, stawki detaliczne Standard i Premium, stawki Advanced Purchase, stawki negocjowane przez firmy oraz stawki krajowe / regionalne / lokalne. O ile nie określono inaczej, Uczestnicy będą otrzymywać korzyści związane z poziomem uczestnictwa podczas pobytów po kwalifikujących się stawkach.

i. W uczestniczących Design HotelsTM Uczestnicy Programu zdobywają punkty lub mile za kwalifikujące się opłaty tylko za pobyty po kwalifikującej cenie. Uczestnicy Programu nie zdobywają punktów ani mil za pobyty po stawce niekwalifikującej się w uczestniczących Design HotelsTM, nawet jeśli ponoszą opłaty kwalifikacyjne, takie jak przypadkowe wydatki.

ii. W Marriott Executive Apartments Uczestnicy Programu zdobywają punkty lub mile według stawki kwalifikacyjnej tylko wtedy, gdy ponoszą opłaty kwalifikacyjne.

2.1.f. Stawki niekwalifikujące się . Stawka niekwalifikująca się” to stawka, którą Uczestnik płaci za pobyt w pokoju gościnnym w obiekcie uczestniczącym w programie, która nie kwalifikuje się do zdobywania punktów ani mil, a także korzyści z poziomu uczestnictwa. Stawki niekwalifikujące się to ceny zarezerwowane przy użyciu następujących metod:

i. Pokój gościnny został zarezerwowany przez organizatora wycieczek, internetowy kanał turystyczny lub inny kanał strony trzeciej, w tym między innymi expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com; lub

ii. Pokój gościnny został zarezerwowany po cenie grupowej w ramach imprezy, spotkania, konferencji lub wycieczki zorganizowanej, a Uczestnik nie płaci bezpośrednio Majątkowi Uczestniczącemu za taki pokój; lub

iii. Pokój gościnny został zarezerwowany według ceny lub pakietu za pokój organizatora wycieczek, hurtownika lub załogi, obejmującego między innymi stawki Fam-Tastic®, Plan-Tastic®, stawki branżowe oraz zorganizowane wycieczki lub rezerwacje pakietów; lub

iv. Pokój gościnny był bezpłatny; lub

v. Kupon lub nagroda od osoby trzeciej została wymieniona na pokój gościnny.

2.1.g. Punkty nie będą przyznawane ani honorowane w żadnej spółce zależnej lub stowarzyszonej z Firmą poza uczestniczącymi obiektami, chyba że ogłoszono inaczej. Jeśli hotel lub inny obiekt przestanie być Obiektem uczestniczącym w programie, wszystkie pobyty po tej dacie nie będą uprawniały do zdobywania Punktów, niezależnie od tego, kiedy dokonano rezerwacji. Dodatkowe warunki znajdują się w sekcji 9.5.

2.2 Zarabiaj jedną walutę.

Uczestnik może zdobyć tylko jedną walutę - Punkty lub Mile. Uczestnik nie może zdobywać jednocześnie punktów i mil za ten sam pobyt. Uczestnik może zmienić tryb gromadzenia punktów na mile lub odwrotnie przed danym pobytem, aktualizując swój profil uczestnika programu lub kontaktując się z pomocą techniczną . Uczestnik zacznie zdobywać nową „walutę” (punkty lub mile) przy następnym pobycie. Poprzednie zarobki nie zostaną zamienione na nową walutę. Jeżeli Uczestnik chce „zamienić” punkty na mile, może to zrobić zgodnie z punktem 3.11.

2.3 Gromadzenie mil zamiast punktów.

Konta uczestnika programu są początkowo skonfigurowane w celu zdobywania punktów. Uczestnicy Programu mogą zmienić swoje preferencje dotyczące zarabiania na Punkty lub Mile za pośrednictwem swojego profilu uczestnika programu online. Decydując się na gromadzenie mil zamiast punktów za kwalifikujące się pobyty, Uczestnicy Programu muszą również wskazać program lojalnościowy dla często podróżujących linii lotniczych i odpowiedni numer konta w profilu Uczestnika Programu, na który zostaną przyznane mile Uczestnika Programu. Po wykonaniu tej czynności Punkty zdobyte za przyszłe kwalifikujące się pobyty zostaną automatycznie zamienione na mile, z wyjątkiem Elite Welcome Gift w postaci punktów, które pozostają na koncie Uczestnika Programu jako punkty do momentu zainicjowania przez niego transferu na mile. Po przyznaniu mil wyznaczonym uczestniczącym w programie liniom lotniczym dla osób często podróżujących nie można ich zmienić na inne wyznaczone uczestniczące linie lotnicze ani zamienić na punkty programu lojalnościowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dołączania do programów lojalnościowych uczestniczących w programie linii lotniczych, zapoznaj się z warunkami programu lojalnościowego danej linii lotniczej.

2.4 Wydarzenia Marriott Bonvoy ™.

Uczestnik może zdobywać punkty lub mile i kwalifikujące się noce za kwalifikujące się grupy, spotkania i wydarzenia, jeśli jest uprawnionym organizatorem spotkań zgodnie z sekcją 5.

2.5 Indywidualne zarobki za kwalifikujące się opłaty i kwalifikujące się noce

2.5.a. Żadna inna osoba poza Uczestnikiem nie może zdobywać Punktów / Mil za kwalifikujące się opłaty i Elite Night Credit za kwalifikujące się noce na swoim koncie uczestnika programu. Punkty / mile i Elite Night Credit za pokój dzielony przez dwóch Uczestników programu lojalnościowego zostaną przyznane tylko jednemu Uczestnikowi programu lojalnościowego.

2.5.b. Gromadzenie punktów / mil i punktów Elite Night Credit jest ograniczone do podróży indywidualnych, a pokój musi zostać opłacony indywidualnie przez Uczestnika Programu lub bezpośrednio rozliczony z firmą, która zorganizowała płatność za pobyt Uczestnika Programu niezwiązany z konwencją lub spotkaniem grupowym.

2.5.c. Jeśli Uczestnik weźmie udział w kongresie lub spotkaniu grupowym i indywidualnie opłaci hotel lub inny obiekt bezpośrednio za pokój, będzie uprawniony do otrzymania Punktów / Mil i Kredytów Elite Night za pobyt. Jednak pokoje kontraktowe, pokoje zarezerwowane na bieżąco przez korporacje i pokoje rozliczane według mastera nie kwalifikują się do zdobywania punktów / mil i Elite Night Credit.

2.5.d. Stawki wojskowe w niektórych lokalizacjach za granicą podlegają lokalnym ograniczeniom i mogą nie kwalifikować się do uzyskania punktów / mil i Elite Night Credit.

2.6 Zaliczenie za pobyty lub zdarzenia kwalifikacyjne zakończone przed rejestracją.

2.6.a. Punkty / mile i Elite Night Credit można otrzymać za pobyty ukończone w ciągu trzydziestu (30) dni przed rejestracją Uczestnika Programu w Programie lojalnościowym, jak opisano dalej w punkcie 9.3, jeśli o taki kredyt wystąpiono za pośrednictwem Wsparcia Uczestnika Programu , wraz z kopią opłacony rachunek za pobyt, w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od pobytu. Może być konieczna dodatkowa dokumentacja.

2.6.b. Punkty / mile i Elite Night Credit można zdobyć za kwalifikujące się wydarzenia (patrz punkt 5.4) zakończone w ciągu trzydziestu (30) dni przed rejestracją Uczestnika Programu w Programie lojalnościowym, jak opisano dalej w punkcie 9.3, jeśli o taki kredyt wystąpiono za pośrednictwem obiektu, Wydarzenie kwalifikujące się odbyło, wraz z kopią opłaconego pokwitowania wydarzenia kwalifikacyjnego, w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od wydarzenia kwalifikacyjnego. Może być konieczna dodatkowa dokumentacja.

2.7 Wymiana walut.

Ilość punktów zdobytych w uczestniczących nieruchomościach, w których używana jest waluta inna niż dolar amerykański, zostanie obliczona na podstawie kwalifikujących opłat przeliczonych na dolara amerykańskiego po kursie wymiany wybranym przez Firmę. Może to być kurs wymiany walut używany przez Obiekt uczestniczący przy zameldowaniu, wymeldowaniu lub inny kurs wybrany przez Firmę i może nie być taki sam, jak kurs wymiany walut na rachunku Uczestnika Programu.

2.8 Przenoszenie punktów z jednego konta na drugie

2.8.a. Zgodnie z warunkami transferu Punktów opisanymi w punkcie 1.6.c., Uczestnik może przelać maksymalnie 100 000 Punktów w roku kalendarzowym na inne Konto uczestnika programu, o ile oba Konta mają dobrą opinię i każde z nich zostało otwarte dla co najmniej trzydzieści (30) dni z kwalifikującą się aktywnością, dziewięćdziesiąt (90) dni bez kwalifikującej się aktywności (patrz 2.8.b). Uczestnik może otrzymać maksymalnie 500 000 punktów w roku kalendarzowym z innych kont uczestnika programu, o ile konta mają dobrą opinię i każde z nich było otwarte przez co najmniej trzydzieści (30) dni z kwalifikującą się aktywnością, dziewięćdziesiąt (90) dni bez kwalifikująca się działalność.

2.8.b. Nowy Uczestnik może otrzymać transfer punktów trzydzieści (30) dni po rejestracji, jeśli konto odzwierciedla aktywność, w tym kwalifikujący się pobyt lub inną kwalifikującą się działalność opisaną w sekcji 1.6.d. Po dziewięćdziesięciu (90) dniach od rejestracji nowy Uczestnik jest uprawniony do otrzymania transferu punktów niezależnie od aktywności na jego koncie.

2.8.c. Posiadacz Konta musi zainicjować autoryzację do przeniesienia Punktów, kontaktując się z Obsługą Uczestników Programu . Właściciel Konta żądający przelewu musi podać numer uczestnika programu i odbiorcy Punktów w momencie składania wniosku o przekazanie Punktów.

2.8.d.  Once the authorization for transfer is received and processed, the transferor relinquishes all rights to the transferred Points, and they become the recipient’s Points.

2.8.e. Mil i Elite Night Credit nie mogą być przenoszone między kontami członkowskimi.

2.9 Punkty za zakup.

Members may purchase or receive Points purchased by another Member as a gift for a combined maximum of 100,000 Points per calendar year if purchased through the Buy Points StorefrontOtwiera się w nowym oknie przeglądarki. or Gift Points StorefrontOtwiera się w nowym oknie przeglądarki.. Members may purchase Points for a combined maximum of 100,000 Points per calendar year if purchased through the Points.com-powered window on Marriott websites, Marriott Mobile Apps or the Customer Engagement Centers. Points may be purchased at the rate of $12.50 U.S. dollars per 1,000 Points and can be purchased in increments of 1,000, or in increments of 5,000 Points ($62.50 U.S. dollars per 5,000 Points). Pricing varies during promotional periods. A Member must be in good standing to purchase and/or receive Points. A new Member may purchase Points thirty (30) days after enrollment in the Loyalty Program. Please refer to Section 2.8 for additional information on individual Member conditions on transferring to or receiving points from another Member per calendar year. Purchased Points do not count toward Marriott Bonvoy Elite status. Points will be posted to the Member’s Account within seventy-two (72) hours after the purchase is complete. Once Points have been purchased, no refunds will be permitted. Purchasing Points using a Marriott co-brand credit card will earn Points as an everyday purchase where applicable. Members who choose to purchase Points using their Union Pay single-logo credit cards (with card number starting with digits 62) can do so by choosing Discover as their payment option.

2.10 Zarabianie za pośrednictwem partnerów.

Punkty zdobyte w związku z partnerem podlegają niniejszym Zasadom programu lojalnościowego wraz z wszelkimi obowiązującymi warunkami partnera.

2.10.a. Cruises. A Member may earn Points when he/she books a cruise through the Company’s cruise partner. More information on the Cruise program may be obtained hereOtwiera się w nowym oknie przeglądarki. This section does not apply to The Ritz-Carlton Yacht Collection (see 1.2.a for The Ritz-Carlton Yacht Collection).

2.10.b. Herc. Uczestnik może zdobywać punkty i otrzymywać specjalne rabaty w Hertz, jeśli są dostępne, jeśli zostaną zarezerwowane tutajOtwiera się w nowym oknie przeglądarki . Kwalifikowani Uczestnicy Elite mogą również otrzymać bezpłatny status Hertz Gold Plus Rewards® elite.

2.10.c. Tożsamość w The Cosmopolitan. Uczestnicy Programu Identity w The Cosmopolitan of Las Vegas mogą zamieniać Punkty Identity na Punkty Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami programu IdentityOtwiera się w nowym oknie przeglądarki . Uczestnicy Programu mogą dzwonić do programu Identity Membership & Rewards pod numer (877) 551-7779 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM .

2.10.d. Wakacje by Marriott. Vacations by Marriott jest administrowane przez zewnętrznego partnera podróży w imieniu Programu lojalnościowego. Punkty i Elite Night Credit są przyznawane zgodnie z zasadami programu lojalnościowego. Uczestnicy Programu nie mogą wykorzystywać punktów ani mil na zakup pakietów Vacations by Marriott. Uczestnicy Programu podlegają Zasadom programu lojalnościowego oraz warunkom programu Vacations by Marriott. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vacationsbymarriott.comOtwiera się w nowym oknie przeglądarki .

2.10.e. Eat Around Town by Marriott Bonvoy ™. Uczestnik może zdobywać Punkty, rejestrując się w programie Eat Around Town by Marriott Bonvoy ™ i jedząc w uczestniczących w nim restauracjach. Uczestnicy podlegają warunkom programu Eat Around Town by Marriott Bonvoy i Zasadom programu lojalnościowego. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem eataroundtown.marriott.comOtwiera się w nowym oknie przeglądarki .

2.10.f. Marriott Bonvoy Boutiques™. A Member may earn 10,000 Points with the purchase of a mattress on any of the Marriott International’s fourteen (14) online retail websites (Shop EDITIONOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, The Ritz-Carlton ShopsOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, The Luxury Collection StoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, St. Regis BoutiqueOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, W Hotels The StoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Curated by JWOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Shop MarriottOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Sheraton StoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Westin StoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Collect RenaissanceOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Gaylord Hotels StoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Shop CourtyardOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Shop Four PointsOtwiera się w nowym oknie przeglądarki, Fairfield StoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki). Points are awarded to the purchasing member approximately 3-5 weeks following the acceptance of the mattress delivery. Members are subject to the terms and conditions with the mattress purchase on the Marriott online retail sites and the Loyalty Program Rules. More information is available on the Marriott online retail websites.

2.10.g.Inicjatywa lojalnościowa Marriott Uber.Aby wziąć udział w inicjatywie lojalnościowej Marriott Uber, uczestnicy programu muszą połączyć swoje Konto uczestnika programu z kontem Uber powiązanym z amerykańskim numerem telefonu.Gdy uczestnicy programu połączą swoje konta, mogą zdobywać punkty za kwalifikujące się transakcje.„Kwalifikująca się transakcja” oznacza (i) przejazd realizowany przez Uber XL, Uber Black, Uber SUV lub Uber Comfort; lub (ii) zamówienie złożone za pośrednictwem Uber Eats na kwotę co najmniej 25 USD przed obliczeniem wszelkich obowiązujących promocji lub zniżek (z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków), w każdym przypadku, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych.Punkty zdobyte za kwalifikujące się transakcje będą oparte na dolarach amerykańskich wydanych przed promocjami i rabatami, z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków.Uczestnicy programu podlegają warunkom Uber i Uber Eats, a także Zasadom programu.Uber i Spółka zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby Punktów, które uczestnicy programu mogą zdobywać, oraz czynności, za które mogą zdobywać Punkty.Uber lub Spółka mogą również rozłączyć konta w wyniku zakończenia lub zawieszenia inicjatywy lojalnościowej Marriott Uber, podejrzenia oszustwa lub zmiany uprawnień.Więcej informacji można znaleźć na stronie www.uber.com/marriottbonvoyOtwiera się w nowym oknie przeglądarki .

3. WYKORZYSTAJ PUNKTY

3.1 Wymiana punktów na nagrody.

Uczestnik programu może wymienić Punkty, aby uzyskać określone nagrody i korzyści (każda „Nagroda” lub „Wykorzystanie nagrody”), w tym między innymi pokoje w Obiektach uczestniczących w programie, atrakcje Moments, loty oraz inne usługi i towary. Pełna lista aktualnych opcji Wykorzystania nagród jest dostępna na stronie Programu lojalnościowego w sekcji WYKORZYSTAJ PUNKTY”.

3.1.a. Points and Awards may not be exchanged or redeemed by a Member for cash, prizes or credit.

3.1.b. Points posted as the result of a transfer or earned from the use of credit cards may not be redeemable for certain Awards.

3.1.c. Awards are valid only for use by the individual designated on the Award and are not transferable, although, if requested at the time of issuance, an Award may be issued to a third party. Third party transfers or transfers to non-Members are limited to five (5) Awards in a calendar year on a single Membership Account. In the event an Award is given to a third party in accordance with the prior sentence, neither the Member nor the third party will earn any Points/Miles, Elite Night Credit, Qualifying Nights, or Qualifying Stays in connection with such Award. At check-in, the guest using the Award may be required to show valid identification and provide a credit card to the Participating Property for incidental charges.

3.1.d. Awards believed to have been bartered, sold, exchanged, or issued fraudulently, or issued to someone other than the eligible Member, will be void and will not be honored.

3.2 Pokoje w uczestniczących obiektach.

Uczestnik może wymienić Punkty na pokoje standardowe (z istniejącymi łóżkami) w uczestniczących obiektach („ Pobyt umożliwiający wykorzystanie nagrody ”), w tym między innymi na nagrody w postaci darmowego noclegu, nagrody w postaci podwyższenia klasy, nagrody w postaci gotówki i punktów oraz nagrody PointSavers TM. Niektóre uczestniczące marki mogą mieć inne zasady wykupu, w tym Homes & Villas by Marriott International (zgodnie z opisem w sekcji 8.2).

3.2.a. Wymiana punktów na pobyt z nagrodą jest uzależniona od dostępności w momencie rezerwacji. Wymagane są rezerwacje z wyprzedzeniem i należy je rezerwować za pośrednictwem kanałów Marriott, jak opisano w sekcji 1.2.b.

3.2.b. Dokonując rezerwacji co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny wcześniej, do pobytu zostanie automatycznie dodana „ nagroda za wykup ”, pod warunkiem, że Uczestnik posiada wystarczającą liczbę punktów na cały pobyt, a nagroda za wykup zostanie aktywowana po sprawdzeniu. w.

i. Nagrody za wykorzystanie są wymagane w przypadku rezerwacji wykorzystujących nagrody w postaci darmowego noclegu, nagrody w postaci podwyższenia klasy, nagrody pieniężne + punkty i / lub nagrody PointSaversTM.

ii. Nagrody za wykorzystanie są ważne tylko w przypadku podróży indywidualnych i nie są ważne w przypadku podróży grupowych, wycieczek zorganizowanych, konwencji lub innych specjalnych stawek i / lub programów pakietowych, kredytów na żywność i napoje, dodatkowych kosztów lub podatków, opłat itp.

3.2.c. Standardowa gwarancja i zasady anulowania Obiektu uczestniczącego w programie będą miały zastosowanie do rezerwacji pobytu z wykorzystaniem nagrody, w tym między innymi wszystkich wymagań dotyczących minimalnej długości pobytu, wymogów dotyczących gwarancji karty kredytowej oraz opłat za późne anulowanie, niepojawienie się i wcześniejsze wymeldowanie.

i. Zwrot Punktów może zostać przyznany za pobyt, który jest krótszy niż liczba dni objętych nagrodą za wykup, ale Uczestnik musi poinformować recepcję Obiektu uczestniczącego z wyprzedzeniem o godzinie wcześniejszego wymeldowania, aby otrzymać zwrot Punktów na konto uczestnika.

ii. Jeśli Uczestnik nie anuluje gwarantowanej rezerwacji pobytu z wykorzystaniem nagrody w dozwolonym okresie anulowania, Obiekt Uczestniczący obciąży kartę kredytową podaną przez uczestnika w momencie dokonywania rezerwacji odpowiednią opłatą za anulowanie, a Punkty, które zostały zrealizowane, zostaną ponownie zdeponowane na koncie uczestnika.

3.2.d.  The amount of Points required per night to obtain rooms at Participating Properties varies by the category of the Participating Property and the room types available at the Participating Property, length of stay, and may also vary by time of year. This includes rates based on demand (“Off-Peak and Peak Redemption Rates”) which may change for an Award Redemption Stay at the time of checking availability, at the time of booking or modifying an Award Redemption reservation, and at the time of when Points are deducted. A list of Participating Property categories is available on the Loyalty Program website under [id=3]USE AT HOTELS. The Company may change a Participating Property’s category at any time. Select properties may have redemption rates in excess of the Category 8 Redemption Rates.

3.2.e. W przypadku wymiany punktów na pobyt z wykorzystaniem nagrody, pobyt z wykorzystaniem nagrody obejmuje koszt standardowego pokoju (z istniejącym łóżkiem) w obiekcie uczestniczącym w programie, podatek od pokoju, opłatę za obsługę i opłaty za dodatkowe osoby (z wyjątkiem kwalifikujących się obiektów all-inclusive) , Jeśli w ogóle. Za wszelkie inne opłaty, w tym koszty dodatkowe, opłaty klimatyczne i opłaty na poziomie The Ritz-Carlton Club, wypłaty i inne opłaty, odpowiedzialność ponosi Uczestnik i nie są one uwzględnione w pobycie na wykorzystanie nagrody.

i. Pokoje standardowe różnią się w zależności od uczestniczących obiektów i uczestniczących marek. Pokoje o podwyższonym standardzie, w tym pokoje o podwyższonym standardzie w oparciu o rozmiar, widok, usługi i / lub apartamenty, są dostępne po wyższym koszcie Punktów, jak opisano w Sekcji 3.3.

ii. W przypadku pobytu wykorzystującego nagrodę można poprosić o preferencje dotyczące łóżek i palenia, ale nie są one gwarantowane.

iii. W obiektach all-inclusive (opisanych w punkcie 2.1.b) Punkty wymienione na pobyt z nagrodą obejmują koszt pakietu all-inclusive, który obejmuje między innymi pokój standardowy (z istniejącą pościelą), pokój podatek, opłata za obsługę, opłata klimatyczna oraz standardowe posiłki i napoje dla maksymalnie dwóch osób. Opłaty za dodatkową osobę za trzecią, czwartą lub więcej osób w pokoju są dodatkową opłatą i nie są uwzględniane w realizacji nagrody jako forma płatności. Za tę opłatę, jak również za wszelkie inne opłaty związane z nieruchomością, odpowiada Uczestnik Programu Lojalnościowego i nie są one uwzględnione w pobycie polegającym na wykorzystaniu nagrody. Uczestnicy programu lojalnościowego muszą poinformować dowolny ośrodek all-inclusive lub obiekt all-inclusive wskazany przez firmę o prawidłowej liczbie gości dla każdej rezerwacji w takim ośrodku all-inclusive lub obiekcie all-inclusive wyznaczonym przez firmę, w tym wszelkie dodatkowe osoby poza pierwszą i drugi gość i prawidłowy wiek dzieci dla każdej takiej rezerwacji. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany ceny pokoju, którą Uczestnik musi zapłacić za rezerwację, aby odzwierciedlić prawidłową liczbę gości, w tym dzieci, dla takiej rezerwacji.

3.2.f. Uczestnik, który wymienia punkty za każde (5) pięć kolejnych nocy na pobyt w ramach nagrody Free Night Award lub PointSavers Award w ramach jednej rezerwacji (tj. Jednego numeru potwierdzenia) będzie musiał wymienić punkty tylko na cztery noce („ Zostań na 5, zapłać za 4 Nagroda ”). Oferta bezpłatnego noclegu dotyczy nocy z najniższą liczbą punktów w ramach tego samego pobytu w ramach nagrody, na który została zamówiona nagroda za darmowy nocleg lub nagroda PointSavers. W przypadku, gdy jest więcej niż jedna noc przy najniższym kursie wykupu punktów, oferta bezpłatnego noclegu będzie obowiązywać za pierwszą noc według tej stawki. Nagroda „Stay for 5, Pay for 4” nie może być zastosowana do pobytu obejmującego wiele rezerwacji z następującymi po sobie nocami. Ponadto nagroda „Zostań za 5, zapłać za 4” nie może zostać zastosowana po zameldowaniu się Uczestnika w hotelu. Za niewykorzystaną część pobytu za 5, zapłać za 4 nagrody nie przysługuje zwrot Punktów ani darmowy kredyt na noc. Wartości punktowe dotyczą wyłącznie pokoju standardowego (nie dotyczy pokoju premium) i mogą się różnić w zależności od długości pobytu, kategorii hotelu, pory roku, a także czasu odejmowania Punktów i zamówionego certyfikatu wykorzystania nagrody. Nagroda Stay for 5, Pay for 4 nie dotyczy nagród w postaci gotówki i punktów, nagród za podwyższenie klasy, nagród Suite Night Award i nagród promocyjnych (np. Wydawanych za pośrednictwem karty kredytowej pod wspólną marką Marriott International, korzyści Annual Choice itp.).

3.2.g. Uczestnicy Programu nie otrzymają punktów ani mil za część pobytu na wykorzystanie nagrody.

3.2.h. Pobyt z tytułu wykorzystania nagrody w obiekcie uczestniczącym w programie jest uważany za pobyt kwalifikujący się i jako taki uczestnik programu otrzyma Elite Night Credit w celu uzyskania statusu uczestnictwa Elite lub dożywotniego uczestnictwa Elite; jednakże pobyt na wykorzystanie nagrody nie będzie liczył się do osiągnięcia żadnych kamieni milowych wymaganych do uzyskania nagrody promocyjnej. Uczestnicy, którzy wymieniają punkty na dodatkowe pokoje gościnne, nie otrzymają kredytu Elite Night na te pokoje; jest podawana tylko za pokój gościnny, w którym przebywa uczestnik programu.

3.2.i. Uczestnik może wymienić Punkty na maksymalnie dziewięć (9) pokoi gościnnych w tym samym obiekcie uczestniczącym w programie w tych samych terminach. Czyniąc to, Uczestnik zgadza się na dokonanie uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących wykorzystania punktów w dobrej wierze do użytku wyłącznie przez Uczestnika i zaproszonych przez niego gości, a nie do jakichkolwiek innych celów, w tym między innymi odsprzedaży, niedopuszczalnego przypisywania lub publikowania na stronach internetowych osób trzecich. lub dokonywania spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji lub jakichkolwiek zastrzeżeń w oczekiwaniu na popyt. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zastrzeżeń, które uzna za naruszające Zasady programu.

3.2.j. Jeśli Obiekt Uczestniczący opuści Program Lojalnościowy z jakiegokolwiek powodu po dokonaniu przez Uczestnika rezerwacji pobytu umożliwiającego wykorzystanie nagrody, ale przed pobytem Uczestnika, Firma dołoży uzasadnionych starań, aby taki były Obiekt Uczestniczył honorował rezerwację lub pomagał w zorganizowaniu równoważnego zakwaterowania w pobliżu; Firma nie może jednak zagwarantować, że jakiekolwiek Nagrody, ulepszenia lub inne korzyści, które Uczestnik może uzyskać w ramach Programu Lojalnościowego, będą honorowane.

3.2.k. Punkty uzyskane w wyniku posiadania udziałów w obiekcie Marriott Vacation Club lub Marriott Grand Residence Club nie mogą być wykorzystane do złożenia wniosku o rezerwację pobytu z wykorzystaniem nagrody w hotelach Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club lub Vistana, chyba że zezwolono inaczej.

3.2.l. Punkty zdobyte przez Właściciela Vistana, który przekształca swój udział w urlopie na Punkty zgodnie z warunkami programu konwersji Marriott Bonvoy firmy Vistana, nie mogą być wymieniane na obiekt Vistana, Marriott Vacation Club lub Marriott Grand Residence Club, chyba że jest to dozwolone.

3.2.m. Realizacja nagrody Pobyt w miejscach poza Stanami Zjednoczonymi podlega wszystkim wymaganym zezwoleniom rządowym, ograniczeniom i obowiązującym podatkom innym niż hotelowe. Nagrody nie obejmują federalnych opłat kontrolnych w Stanach Zjednoczonych ani żadnych innych opłat, wydatków, dopłat, podatków innych niż hotelowe ani innych kosztów lub wydatków, które mogą zostać nałożone przez zagraniczne rządy w związku z podróżami międzynarodowymi. Uczestnicy Programu są odpowiedzialni za te podatki, opłaty itp.

3.2.n. W Spółce obowiązuje polityka „Ograniczonych terminów niedostępności”, co oznacza, że z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń i wyłączeń, w Nieruchomościach uczestniczących w programie dostępne są pokoje standardowe dostępne każdego dnia do wykorzystania nagród. Te ograniczenia i wyłączenia to:

i. Właściwości uczestniczące mogą ograniczyć liczbę standardowych pokoi dostępnych do wykupu przez ograniczoną liczbę dni.

ii. Następujące marki uczestniczące umożliwiają gromadzenie tylko Punktów / mil i nie oferują możliwości wymiany punktów: Marriott Executive Apartments®.

iii. Następujące uczestniczące właściwości lub marki nie uczestniczą obecnie lub nie uczestniczą w pełni w polityce ograniczonych dat niedostępności:

● JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
● Vistana Signature Network i Vistana Residence Network - wszystkie nieruchomości
● Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club - wszystkie obiekty
● Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rzym, Włochy
● Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaje
● Wailea Beach Resort - Marriott - Maui, Hawaje
● Hotel Cala di Volpe, Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Włochy
● Hotel Pitrizza, Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Włochy
● Hotel Romazzino, Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Włochy
● Homes & Villas by Marriott International
● North Island, Luxury Collection Resort, Seszele
 

3.3 Nagrody za ulepszenia.

W przypadku wykorzystania punktów na pobyt umożliwiający wykorzystanie nagród Uczestnicy Programu mogą być zmuszeni do wymiany dodatkowych punktów, aby zarezerwować pokój o podwyższonym standardzie, taki jak pokój z widokiem na ocean lub apartament. Ta „ nagroda za podwyższenie klasy ” może być wymagana w przypadku niektórych typów pokoi jako dodatek do nagrody za bezpłatny nocleg w pokoju standardowym.

3.3.a. Nagrody za podwyższenie klasy mogą być wykorzystane wyłącznie podczas wymiany punktów na pobyt w obiekcie uczestniczącym w programie. Istnieją dwa rodzaje nagród za ulepszenia:

i. Nagrody za ulepszenie punktów . „ Nagroda za podwyższenie klasy” jest przyznawana, gdy punkty są wymieniane na podwyższenie poziomu nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w pokoju standardowym i zależy od dostępności w uczestniczących obiektach. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi wybranego obiektu uczestniczącego, w którym dokonujesz rezerwacji.

ii. Płatne nagrody za uaktualnienie . W wybranych obiektach uczestniczących w programie Uczestnicy Programu mogą zapłacić za podwyższenie standardu do rezerwacji z nagrodą w postaci bezpłatnego noclegu w cenie za noc. Cena za „ Płatne podwyższenie klasy ” różni się w zależności od obiektu uczestniczącego w programie i będzie naliczana za folio podczas pobytu Uczestnika Programu. Dodatkowe punkty nie są wymagane w przypadku płatnych nagród za uaktualnienie. Uczestnicy Programu nie będą gromadzić punktów ani mil za płatne nagrody w postaci podwyższenia klasy, a Uczestnicy Programu są odpowiedzialni za wszystkie obowiązujące podatki i opłaty za usługi związane z płatnymi nagrodami podwyższenia klasy.

3.3.b. Wymagania dotyczące nagrody w postaci podwyższenia klasy różnią się w zależności od obiektu uczestniczącego, kategorii hotelu, rodzaju pokoju i sezonu.

3.3.c. Obiekty uczestniczące w programie, według własnego uznania, mogą oferować pokoje premium, które wymagają podwyższenia klasy, np. Pokoje ze specjalnymi widokami, takimi jak widok na ocean lub zatokę. Jeśli to możliwe, apartamenty z dwiema (2) sypialniami w Residence Inn by Marriott i TownePlace Suites by Marriott wymagają wykorzystania Upgrade Award. Obiekty Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club wymagają nagród Upgrade dla wszystkich typów jednostek innych niż pokoje typu studio.

3.3.d. Niektóre nagrody w postaci ulepszeń punktów wymagają płatności w lokalnej walucie i nie można ich kupić za punkty. Sprawdź opis pokoju, aby sprawdzić walutę i inne wymagania dotyczące wykupu podczas rezerwacji pobytu online z wykorzystaniem nagrody.

3.4 Nagrody pieniężne + punkty.

Uczestnicy Programu mogą wymienić swoje punkty na „Nagrody pieniężne + punkty” w uczestniczących obiektach, jeśli są dostępne. Udział w nagrodach Cash + Points i ich dostępność zależy od uznania Uczestnika.

3.4.a. The Stay for 5, Pay for 4 Award described in Section 3.2.f. does not apply to Cash + Points Awards.

3.4.b. Members will not earn Points or Miles on the cash portion of Cash + Points Awards and Members are responsible for all applicable taxes and service charges associated with the cash portion of Cash + Points Awards.

3.4.c. Members will receive one (1) Elite Night Credit for every night redeemed and stayed on a Cash + Points Award stay.

3.4.d. An issued Cash + Points Award can be used at any Participating Property in the category for which the Redemption Award is valid, or at any lower level category Participating Property that has availability of the Cash + Points Award.

3.4.e. The Cash + Points Award structure is subject to modification, cancellation or limitation at any time without notice at the discretion of the Loyalty Program.

3.4.f. The Cash & Points Payment for Homes & Villas by Marriott International is different from Cash + Points Awards and follows the Program Rules under Section 8.2.

3.5 PointSavers ™.

Nagrody PointSavers ” oferują oszczędność punktów w stosunku do standardowych stawek wykorzystania nagród i są dostępne przez ograniczony czas. Uczestnicy Programu mogą wymienić swoje punkty na nagrody PointSavers w uczestniczących obiektach, kiedy i gdzie to możliwe. Udział w Nagrodach PointSavers i ich dostępność zależy od uznania Uczestniczącego Mienia.

3.5.a. Wydana Nagroda PointSavers może być wykorzystana w uczestniczącej nieruchomości w kategorii, dla której jest ważna nagroda za wykup, lub w dowolnej kategorii niższego poziomu uczestniczącej nieruchomości, w której dostępna jest nagroda PointSavers.

3.6 Points Advance

Od 27 maja 2021 r. Uczestnicy Programu, którzy chcą dokonać rezerwacji na odebranie nagród z niewystarczającym saldem punktów, mogą zarezerwować rezerwację na odebranie nagrody („Rezerwacja zwrotu punktów z wyprzedzeniem”) na co najmniej trzydzieści (30) lub więcej dni od daty przyjazdu, i zachować je przez sześćdziesiąt (60) dni od momentu dokonania rezerwacji lub nie później niż czternaście (14) dni przed datą przyjazdu Uczestnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Rezerwacje z wykorzystaniem punktów z wyprzedzeniem zarezerwowane przed 27 maja 2021 r. Zostaną wstrzymane na 60 dni, począwszy od 27 maja 2021 r., Lub zostaną wstrzymane nie później niż czternaście (14) dni przed datą przyjazdu Uczestnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W czasie, gdy Rezerwacja wykorzystania punktów z góry jest wstrzymana, Uczestnik może (1) zakupić Punkty (zgodnie z opisem w punkcie 2.9), aby dokonać ważnego wykorzystania nagrody, pod warunkiem, że łączna liczba punktów zakupionych i / lub otrzymanych w prezencie przez Uczestnika jest mniejsza lub równa rocznemu maksimum na rok kalendarzowy, jak wskazano w sekcji 2.9; lub (2) Uczestnik zgromadzi wystarczającą liczbę Punktów na opłacenie Rezerwacji wykorzystania punktów z wyprzedzeniem do końca 60-dniowego okresu wstrzymania lub nie później niż czternaście (14) dni przed datą przyjazdu Uczestnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; lub (3) Uczestnik może zmodyfikować Rezerwację wykupu punktów z góry, aby uzyskać najlepszą płatną stawkę; lub (4) Uczestnik może dokonać ponownej rezerwacji Rezerwacji wykorzystania punktów z wyprzedzeniem w zależności od dostępności zasobów umożliwiających wykupienie punktów.

Maksymalnie trzy (3) rezerwacje wykorzystania punktów z góry mogą być utrzymywane na jednym koncie członkowskim w dowolnym momencie.

3.6.a. Jeśli Uczestnik nie ma wystarczającej liczby Punktów, aby zapłacić za Rezerwację wykorzystania punktów z góry do końca 60-dniowego okresu wstrzymania lub do czternastu (14) dni przed datą przybycia Uczestnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, Punkty Zaliczka Rezerwacja wykupu zostanie anulowana.

3.6.b. Aby sfinalizować rezerwację na wykorzystanie punktów z góry, gdy Uczestnik zgromadzi wystarczającą liczbę punktów (w ciągu lub do końca 60-dniowego okresu wstrzymania lub nie później niż czternaście (14) dni przed datą przyjazdu Uczestnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Punkty mogą zostać automatycznie odjęte, a certyfikat Free Night Award zamówiony i dołączony do rezerwacji. Uczestnik może również sfinalizować rezerwację wykorzystania punktów z wyprzedzeniem przez Internet lub dzwoniąc do działu obsługi klienta. Liczba punktów wymagana do sfinalizowania Rezerwacji na wykorzystanie punktów z wyprzedzeniem może ulec zmianie między momentem rezerwacji a momentem odliczenia punktów i zamówieniem certyfikatu wykorzystania nagrody i / lub przypisania i dołączenia certyfikatu (-ów) Uczestnika Free Night Award. rezerwacja. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłacenia wymaganej liczby Punktów w momencie zamówienia certyfikatu wykorzystania nagrody, nawet jeśli liczba wymaganych Punktów wzrosła od czasu, gdy Uczestnik zarezerwował rezerwację wykorzystania punktów z wyprzedzeniem. Jeśli stawka uległa zmianie, a liczba wymaganych Punktów przekroczyła wartość certyfikatu (ów) Nagrody za bezpłatny nocleg Uczestnika, Uczestnik nie będzie już mógł korzystać z certyfikatu (ów) podczas pobytu.

3.6.c. Nagrody promocyjne (np. Nagroda za darmowy nocleg wydana za pośrednictwem karty kredytowej pod wspólną marką Marriott International, Annual Choice Benefit itp.) Mogą być wykorzystane tylko w przypadku rezerwacji punktów z wyprzedzeniem, jeśli ich wartość jest większa lub równa jednej nocy podczas rezerwacji w czas, w którym Uczestnik zamawia i dołącza certyfikat (y) nagrody promocyjnej i / lub odejmuje Punkty za rezerwację. Na przykład, jeśli Uczestnik posiada nagrodę w postaci darmowego noclegu o wartości 35 000 punktów, ta nagroda za bezpłatny nocleg nie może być wykorzystana w połączeniu z rezerwacją wykorzystania punktów z wyprzedzeniem, gdy cena za noc związana z rezerwacją wynosi 50 000 punktów. Wiele promocyjnych certyfikatów-nagród może być wykorzystanych w ramach Rezerwacji na wykorzystanie punktów z wyprzedzeniem, pod warunkiem, że Uczestnik posiada promocyjny certyfikat-nagrodę, który kwalifikuje się do wykorzystania na każdą noc, w której jest stosowany.

3.6.d Punkty zaliczkowe można wykorzystać wyłącznie na pobyty z nagrodami, w tym nagrody w postaci darmowego noclegu, nagrody za podwyższenie klasy, nagrody w postaci gotówki i punktów oraz nagrody PointSavers (patrz sekcja 3.2). Zostań na 5, zapłać za 4 Nagroda może być zastosowana w przypadku Rezerwacji wykorzystania punktów z wyprzedzeniem (patrz sekcja 3.2.f.), ale nie może być łączona z nagrodami promocyjnymi. Points Advance nie może być wykorzystywane do innych opcji wykorzystania nagród, w tym między innymi do doświadczeń Marriott Bonvoy Moments, lotów, zamiany punktów na mile, pakietów podróżniczych, nagród natychmiastowego wykorzystania oraz innych usług i towarów.

3.7 Natychmiastowe wykupy.

Uczestnicy mogą wykorzystać Punkty podczas swojego pobytu, aby wymienić „ Nagrodę natychmiastowego wykorzystania ”, którą mogą wykorzystać jako kredyt na folio swojego pokoju przy wymeldowaniu. Nagrodę w postaci natychmiastowego wykupu należy zamówić w obiekcie uczestniczącym w programie podczas pobytu, na który ma zostać udzielona, i nie można jej zarezerwować przed pobytem. Gdy Uczestnik zażąda nagrody natychmiastowego wykupu na określoną kwotę w dolarach amerykańskich lub „do” określonej kwoty w dolarach amerykańskich, Program lojalnościowy odejmie te Punkty z Konta uczestnika. Listę nagród natychmiastowego wykupu wymaganych do wykupu określonych wartości w dolarach amerykańskich można znaleźć w witrynie programu lojalnościowego w sekcji PUNKTY UŻYCIA .

3.7.a. Prośba o Nagrodę natychmiastowego wykupu może zostać złożona tylko przez Uczestnika Programu programu lojalnościowego, który ma dobrą opinię. Jako dowód kwalifikowalności wymagany jest ważny numer uczestnika programu podczas odbierania nagrody natychmiastowego wykorzystania.

3.7.b. Nagrody natychmiastowego wykorzystania są ważne tylko wtedy, gdy zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków obciążających rachunek pokoju Uczestnika Programu, w tym między innymi opłat za pokój, jedzenia i napojów, golfa, usług spa i kosztów dodatkowych. Nagród natychmiastowego wykorzystania nie można wymienić na gotówkę ani karty podarunkowe. Nagrody natychmiastowego wykorzystania są ważne tylko w przypadku podróży indywidualnych i nie mają zastosowania do podróży grupowych, wycieczek zorganizowanych ani zjazdów, które zostały obciążone i / lub opłacone przez osobę trzecią. Punkty do nagród natychmiastowego wykorzystania mogą być używane tylko przez Uczestnika Programu i nie mogą być wręczane w prezencie, chociaż na żądanie w momencie wykupu Nagrody natychmiastowego wykupu mogą zostać przelane na folio pokoju osoby trzeciej, jeśli pokój został zarezerwowany pod numerem uczestnictwa w programie lojalnościowym uczestnika programu .

3.7.c. Uczestnik programu ubiegający się o Nagrodę Natychmiastowego Wykupu musi mieć całkowitą wartość Punktów wymaganą do zakupu żądanej Nagrody Natychmiastowego Wykupu, dostępną na jego Koncie uczestnika programu w momencie składania zamówienia. Gdy punkty zgromadzone na koncie uczestnika programu zostaną wymienione na nagrodę natychmiastowego wykorzystania, punkty nie mogą zostać zwrócone na konto uczestnika programu. Każda część Nagrody Natychmiastowego Odkupienia, która nie zostanie zastosowana do folio pokoju uczestnika programu, przepadnie; jeśli kwota żądana za Nagrodę natychmiastowego wykupu przekracza saldo folio pokoju, gotówka nie zostanie zwrócona uczestnikowi programu.

3.7.d. Wykorzystane nagrody natychmiastowego wykupu nie podlegają zwrotowi, wymianie, wymianie ani przeniesieniu na gotówkę lub kredyt.

3.7.e. Nie wszystkie uczestniczące obiekty oferują nagrody w postaci natychmiastowego wykorzystania. Następujące marki uczestniczące nie oferują nagród Instant Redemption: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels ™, nieruchomości Vistana, Atlantis, Paradise Island i The Cosmopolitan of Las Vegas. Ponadto nagrody natychmiastowego wykorzystania nie są oferowane w wybranych obiektach uczestniczących w programie. Skontaktuj się bezpośrednio z uczestniczącym obiektem, aby uzyskać udział w programie Instant Redemption Award.

3.8 Moments.

Uczestnicy Programu mogą wykorzystywać Punkty do wymiany lub licytowania doświadczeń i wydarzeń w ramach programu Marriott Bonvoy Moments („ Program Moments ” lub „ Moments ”) za pośrednictwem internetowej aukcyjnej witryny internetowej Moments: marriottbonvoy.com/moments . Regulamin programu Moments można znaleźć na jego stronie internetowej.

3.9 Przekaż punkty.

Uczestnik może wymienić swoje Punkty na darowizny na cele charytatywne. Po przekazaniu punktów wymiany nie można cofnąć ani cofnąć. Taka darowizna punktów nie jest uważana za darowiznę na cele charytatywne przez United States Internal Revenue Service („ IRS ”), a zatem nie podlega odliczeniu na mocy przepisów i regulacji podatkowych Stanów Zjednoczonych. Uczestnik może wybrać wybraną przez siebie organizację charytatywną, odwiedzając stronę www.giving.marriott.com . Punkty wymienione w związku z darowiznami na cele charytatywne podlegają Zasadom programu oraz wszelkim obowiązującym warunkom partnera przetwarzającego darowizny.

3.10 Karty podarunkowe i bony towarowe

3.10.a. Karty podarunkowe Marriott . Uczestnik może wymienić swoje Punkty na karty podarunkowe Marriott („ Karty podarunkowe ”) na pobyty w obiekcie uczestniczącym w programie oraz wydatki na golf, spa lub spotkania. Karty podarunkowe mogą być wydawane przez Firmę lub dostawcę zewnętrznego i będą wyraźnie oznaczone jako takie. Karty podarunkowe wydane przez zewnętrznego dostawcę podlegają dodatkowym warunkom nałożonym przez wydawcę / uczestniczącego sprzedawcę, które zostaną dostarczone wraz z Kartą Podarunkową. Za akceptację kart podarunkowych odpowiadają wyłącznie uczestniczący handlowcy. Żadne kserokopie Kart Podarunkowych nie będą honorowane. Karty podarunkowe nie mają wartości gotówkowej i nie można ich wymienić na gotówkę lub jej ekwiwalent. Żadna niewykorzystana część nie zostanie zwrócona w formie gotówki, chyba że Karta Podarunkowa stanowi inaczej lub jest wymagana przez prawo. Karty podarunkowe są zbywalne, chyba że na nich zaznaczono inaczej. Karty podarunkowe są nieważne, jeśli jest to zabronione przez prawo. O ile na Karcie Podarunkowej nie określono inaczej, Karty Podarunkowe zakupione za Punkty nie obejmują żadnych podatków federalnych, stanowych ani lokalnych, za które Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w momencie wykorzystania. Program lojalnościowy, Firma, zewnętrzni dostawcy i inni uczestniczący sprzedawcy nie są odpowiedzialni za wymianę zgubionych, skradzionych lub uszkodzonych Kart Podarunkowych. Niektóre karty podarunkowe wymagają dodatkowej opłaty za wysyłkę i obsługę. W stosownych przypadkach Karty podarunkowe nie obejmują napiwków. Karty podarunkowe zwykle docierają w ciągu pięciu do siedmiu (5-7) dni roboczych.

3.10.b. Karty podarunkowe do towarów i sprzedawców detalicznych . Uczestnik może wymienić swoje Punkty na towary lub karty upominkowe sprzedawców detalicznych od partnerów, którzy są powiązani z Programem lojalnościowym, w tym, bez ograniczeń, od firm wymienionych na stronie internetowej Programu lojalnościowego w sekcji Punkty wykorzystania . Punkty zrealizowane w związku z tymi partnerami podlegają Zasadom programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym warunkom partnera.

3.11 Programy linii lotniczych dla często podróżujących pasażerów i inne powiązane programy lojalnościowe

3.11.a. Uczestnicy Programu mogą wymieniać punkty w programach lojalnościowych uczestniczących w programie linii lotniczych i innych programach lojalnościowych powiązanych z liniami lotniczymi po wyznaczonym współczynniku konwersji punktów na mile, jak wskazano tutaj . Jeśli ma to zastosowanie, aby otrzymać premię za przeniesione Punkty do programu lojalnościowego dla osób często podróżujących lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi, punkty Marriott Bonvoy należy przelać w ramach pojedynczej transakcji po osiągnięciu określonego progu uzyskania premii.

3.11.b. Uczestnicy programu, którzy chcą zamienić punkty zdobyte w programie lojalnościowym Marriott Bonvoy na mile uczestniczących linii lotniczych, muszą być uczestnikami zarówno programu Marriott Bonvoy, jak i odpowiedniego uczestniczącego programu lojalnościowego partnerskiej linii lotniczej i / lub programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi, aby pomyślnie zakończyć konwersję . W przypadku większości linii lotniczych partnerskich programu lojalnościowego Punkty przenoszone z konta Marriott Bonvoy uczestnika programu muszą zostać przeniesione na konto tego uczestnika programu, które jest prowadzone na to samo nazwisko w programie dla osób często podróżujących. Innymi słowy, zarówno nazwa konta uczestnika programu Marriott Bonvoy, jak i nazwa konta programu lojalnościowego linii lotniczych w programie lojalnościowym muszą być zgodne, aby pomyślnie zakończyć konwersję punktów na mile. Dodatkowe informacje na temat wymagań dotyczących dopasowania nazwiska w celu przeliczenia punktów na mile można znaleźć na stronie internetowej programu lojalnościowego i / lub warunkach każdego partnera lotniczego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przystąpienia do programu lojalnościowego linii lotniczej i / lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi, należy zapoznać się z warunkami i regulaminem danej linii lotniczej lub programu lojalnościowego. Marriott Bonvoy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do uniemożliwienia lub anulowania transakcji, w przypadku gdy (i) Marriott Bonvoy ma powody, by sądzić, że tożsamość uczestnika programu wymieniającego Punkty na Mile nie odpowiada tożsamości osoby otrzymującej Mile dla linii lotniczych które wymagają dokładnego dopasowania nazwiska lub (ii) gdy Marriott Bonvoy podejrzewa, że doszło do oszukańczej działalności związanej z zamianą Punktów na Mile w odniesieniu do Konta uczestnika programu.

3.11.c. Gdy punkty zostaną wymienione na mile w programie lojalnościowym uczestniczących linii lotniczych lub innym programie lojalnościowym powiązanym z liniami lotniczymi, Mile zostaną automatycznie przeniesione na konto w programie lojalnościowym Uczestnika Programu dla osób często podróżujących lub stowarzyszone z liniami lotniczymi. W większości przypadków Mile zostaną przesłane na Twoje konto w ciągu jednego (1) tygodnia.

3.11.d. Po zamówieniu Mil na koncie Uczestnika Programu programu lojalnościowego dla osób często podróżujących lub innej linii lotniczej, zmiany, ponowne wystawienie i / lub ponowne przyznanie Punktów jest niedozwolone.

3.11.e. Zasady i warunki programu lojalnościowego linii lotniczej dla osób często podróżujących lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi regulują wykorzystanie i dystrybucję Mil zgromadzonych w ramach Programu lojalnościowego.

3.11.f. Program lojalnościowy linii lotniczych lub inny program lojalnościowy powiązany z liniami lotniczymi zastrzega sobie prawo do zmiany swojego programu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie takie zmiany mogą wpłynąć na zdolność Uczestnika Programu do wykorzystania zgromadzonych mil. Program lojalnościowy linii lotniczych dla osób często podróżujących lub inny program lojalnościowy powiązany z liniami lotniczymi nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi oferowane przez inne strony trzecie uczestniczące w programie lojalnościowym. Obowiązują wszystkie warunki programu lojalnościowego preferowanych linii lotniczych Uczestnika Programu lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi.

3.12 Air + Car.

Uczestnik może wymienić swoje Punkty na bilety lotnicze lub wynajem samochodu u partnera programu lojalnościowego Air + Car. Więcej informacji na temat programu Air + Car można znaleźć tutaj . Punkty zrealizowane w związku z tym partnerem podlegają Zasadom programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym warunkom partnera.

3.13 Rejs.

Uczestnik może wymienić swoje Punkty na certyfikat rejsu, który można wykorzystać przy zakupie rezerwacji rejsu. Więcej informacji na temat programu rejsu można znaleźć tutaj . Punkty zrealizowane w związku z tym partnerem podlegają Zasadom programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym warunkom partnera.

3.14 Pakiety hotelowe i lotnicze

3.14.a. Wszystkie zasady programu lojalnościowego dotyczą Uczestników Programu wymieniających punkty na hotel i lot „ Pakiet podróżny ”.

3.14.b. Gdy Uczestnik wymienia Punkty na zakup Pakietu Podróżnego: (1) część nagród hotelowych obejmuje następujące po sobie noclegi w wybranym hotelu w ramach nagrody Free Night Award lub PointSavers Award w pokoju standardowym; Nagród za upgrade nie można używać z pakietami podróżnymi; (2) Mile zostaną automatycznie przelane na konto programu lojalnościowego uczestniczącej linii lotniczej, które odpowiada nazwie na koncie uczestnka programu; oraz (3) Pakiety podróżne są wyłączone z kampanii premii za konwersję partnerów lotniczych. Więcej informacji na temat pakietów turystycznych można znaleźć tutaj .

3.14.c. Po przetworzeniu pakietu podróżnego:

i. Mil lotniczych nie można przenieść z powrotem na konto uczestnika programu; i

ii. część nagrody hotelowej pakietu podróżnego nie podlega zwrotowi Uczestnikowi, jeśli zostanie anulowana lub nie zostanie wykorzystana.

4. CZŁONKOSTWO ELITE

4.1 Ogólne członkostwo Elite

4.1.a. Uczestnictwo Elite jest wyłącznym przywilejem uczestnictwa w programie lojalnościowym Marriott Bonvoy. Wszystkie zasady programu dotyczą uczestnictwa Elite. Program lojalnościowy ma prawo zakończyć program uznania Elite ( „Program Elite” lub „Program uczestnictwa Elite” ) w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Uczestników Programu z wyprzedzeniem zgodnie z punktem 1.7.d. Program Lojalnościowy ma prawo do zmiany, ograniczenia, modyfikacji lub anulowania Zasad Programu dla Programu Elite w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez, zgodnie z punktem 1.7.c. Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi mogą oferować alternatywne usługi i korzyści w stosunku do korzyści uczestnictwa Elite określonych w niniejszych Zasadach programu, w zależności od lokalnego prawa i zasad.

4.1.b. Zgodnie z punktem 1.7.a., Firma zastrzega sobie prawo do cofnięcia, anulowania lub zawieszenia statusu uczestnika programu Elite (w tym statusu Lifetime Elite), dowolnego uczestnictwa w programie lojalnościowym, nagrody i / lub wszelkich niewykorzystanych punktów lub mil, lub podejmie inne działania według własnego uznania, w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, jeśli Firma uważa, że Uczestnik (a) naruszył którykolwiek z Zasad programu, (b) nie zapłacił żadnych rachunków lub rachunków należnych Firmie lub Mienie uczestniczące lub wszelkie opłaty związane z własnością należne nieruchomościom Marriott Vacation Club, nieruchomościom Marriott Grand Residence Club lub nieruchomościom Vistana, (c) działały w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, regulacjami lub rozporządzeniami, (d) dopuszczały się wykroczeń lub wykroczeń powiązanie z Programem lojalnościowym Marriott Bonvoy, w tym między innymi punkty, punkty, mile, wykorzystanie nagród lub korzyści dla uczestników, lub (e) zaangażowane w obraźliwe, oszukańcze, nieodpowiednie lub wrogie zachowania t w związku z Programem lojalnościowym Marriott Bonvoy, Obiektami uczestniczącymi lub ich gośćmi lub pracownikami, lub Spółką lub jej pracownikami. Żadne z postanowień niniejszych Zasad programu nie ogranicza możliwości wykonywania przez Firmę jakichkolwiek praw ani środków zaradczych, które może przysługiwać.

4.1.c. Korzyści z uczestnictwa Elite dotyczą pobytów według stawek kwalifikujących (zgodnie z opisem w punkcie 2.1.e.) i są zarezerwowane wyłącznie dla uczestników i dotyczą wyłącznie jednego pokoju gościnnego, w którym przebywa Uczestnik Elite. Tylko jeden Uczestnik na pokój gościnny może zdobywać punkty / mile i Elite Night Credit, a także otrzymywać korzyści opisane w sekcji 2.1.d. (iv). Uczestnicy Elite otrzymują jeden zestaw korzyści zgodnie z ich poziomem uczestnictwa w przypadku pobytów obejmujących jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego obiektu uczestniczącego w programie w ciągu 24 godzin. Aby Uczestnik Elite mógł otrzymywać korzyści Elite podczas swojego pobytu, uczestnik Elite musi podać swój numer uczestnika programu Lojalnościowego podczas dokonywania rezerwacji. 

Uczestnicy Programu Elite otrzymają korzyści z uczestnictwa Elite, w tym między innymi: punkty bonusowe, priorytetowe późne wymeldowanie i podwyższenie standardu pokoju. Korzyści różnią się w zależności od poziomu uczestnictwa Elite. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 4.3.

i. Przyznanie korzyści członkostwa Elite w programie lojalnościowym jest nieważne, jeśli jest zabronione przez prawo i może różnić się poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

ii. Lokalne zasady mogą mieć pierwszeństwo przed standardami Programu lojalnościowego w uczestniczących obiektach, a niektóre korzyści z uczestnictwa Elite mogą być niedostępne w niektórych lokalizacjach.

iii. Zgodnie z Punktem 8.3 jedyną korzyścią dla Uczestnika Programu Elite w przypadku pobytów w Homes & Villas by Marriott International jest Elite Welcome Gift of Points, jak opisano w 4.3.b. (ii) i 4.3.c. (iii).

4.1.d. Uczestnicy o statusie Elite („ Uczestnik Elite ”) otrzymają gwarantowane odszkodowanie za wybrane korzyści Elite w przypadku, gdy korzyści te nie są dostępne podczas pobytu uczestnika Elite („ Gwarancja korzyści Elite ”). Ze względu na globalną pandemię hotele uczestniczące w programie mogą oferować alternatywne posiłki i napoje lub salon w oparciu o lokalne wytyczne lub skutki operacyjne hotelu związane z COVID-19.

i. Maksymalna rekompensata pieniężna z Gwarancji Świadczeń Elite w Stanach Zjednoczonych wynosi 200 USD, nawet jeśli Uczestnik Elite nie otrzyma więcej niż jednej gwarantowanej korzyści. Maksymalna rekompensata z tytułu gwarancji świadczeń elitarnych wypłacona Uczestnikowi Elite podczas pobytu poza Stanami Zjednoczonymi będzie równowartością 200 USD zapłaconych w walucie lokalnej, nawet jeśli więcej niż jedna gwarantowana korzyść nie zostanie dostarczona Uczestnikowi Elite.

ii. Jeśli Uczestnik Elite uważa, że należne jest odszkodowanie w odniesieniu do dowolnego aspektu Gwarancji świadczeń elitarnych, musi zażądać wypłaty odszkodowania, będąc jeszcze gościem w Obiekcie uczestniczącym w programie, przed wymeldowaniem. Brak żądania takiej płatności przed wymeldowaniem spowoduje całkowite zrzeczenie się wszelkich praw do otrzymania takiej rekompensaty.

iii. Aby zakwalifikować się do Gwarancji korzyści Elite, numer uczestnika Programu Elite, status uczestnictwa Elite i preferencje dotyczące rodzaju łóżek muszą być uwzględnione w rezerwacji. Rezerwacje dokonane według stawek kwalifikacyjnych dokonane za pośrednictwem organizatorów spotkań, biur podróży, hurtowników lub innych zatwierdzonych źródeł zewnętrznych muszą zawierać te informacje, aby kwalifikować się do Gwarancji korzyści Elite.

iv. Goście towarzyszący Uczestnikom Programu Elite w obiekcie uczestniczącym w programie nie są objęci Gwarancją Korzyści Elite.

v. Gwarancja korzyści Elite dotyczy wszystkich kwalifikujących się pobytów, w tym pobytów w postaci darmowych noclegów.

vi. Uczestnicy Programu Elite, którzy nie otrzymają Gwarancji Korzyści Elite lub Gwarancji Ostatecznej Rezerwacji (patrz sekcja 4.3.a, aby uzyskać informacje o Gwarancji Ostatecznej Rezerwacji) w Rosji, każdym innym kraju podlegającym ograniczeniom walutowym lub w jakimkolwiek kraju, w którym prawo nie może zrekompensować Uczestnikowi w formie wpłaty gotówkowej zostaną zrekompensowane Punktami.

vii. Następujące marki uczestniczące nie są objęte Gwarancją korzyści Elite ani Gwarancją ostatecznej rezerwacji: Homes & Villas by Marriott International.

4.2 Wymogi członkostwa Elite

4.2.a. Only nights personally stayed by and individually billed to an Elite Member at Participating Properties are credited toward the Elite Member’s Elite membership achievement and renewal thereof. Pursuant to section 1.4.e. Accounts may be combined to achieve Elite membership.

i. Pursuant to section 2.1.a., one Elite Night Credit will be awarded to the Elite Member room for each Qualifying Night stayed.

ii. When staying at Marriott Executive Apartments®, every three (3) Qualifying Nights stayed will entitle Members to one (1) night toward Elite status. Elite benefits are not available at Marriott Executive Apartments locations.

iii. Members who hold Qualifying Events at Participating Properties receive one (1) Elite Night Credit for every twenty (20) room nights booked and actualized, up to a maximum of twenty (20) Elite Night Credits per contract. The earning of ten (10) Elite Night Credits per calendar year for the first Qualifying Event ended on December 31, 2019.

iv. Elite Status may be earned through various Partner Programs and is subject to the terms and conditions of the Partner Program as well as the Loyalty Program Rules.

v. Members staying at The Ritz-Carlton Destination club locations under their ownership benefit receive Elite Night Credit pursuant to 1.2.a.

4.2.b. To achieve or renew Elite membership status, the following number of Elite Night Credits (“Minimum Requirement”) must be earned through (i) nights stayed at Participating Properties or (ii) Marriott Bonvoy Events between January 1 and December 31 of any given year:

i. Marriott Bonvoy - Silver Elite: 10 to 24 Qualifying Nights

ii. Marriott Bonvoy - Gold Elite: 25 to 49 Qualifying Nights

iii. Marriott Bonvoy - Platinum Elite: 50 to 74 Qualifying Nights

iv. Marriott Bonvoy - Titanium Elite: 75 Qualifying Nights and higher

v. Marriott Bonvoy - Ambassador Elite: 100 Qualifying Nights and $20,000 US Dollars in annual qualifying spend based on Qualifying Charges earned on completed Stays alone in a Qualifying Period.

* Osiągnięcie statusu Elite poprzez kwalifikujące się pobyty u marek uczestniczących w starszym programie SPG zakończyło się 31 grudnia 2018 r.

4.2.c. Free Night Award stays will count toward Elite Night Credit.

4.2.d. Qualifying Charges without a personal overnight stay will not earn Elite Night Credit toward Elite membership.

4.2.e. Earning Lifetime Elite Status

i. In order to obtain Lifetime Elite Status, a Member must meet the below Lifetime Elite Status Criteria (4.2.f.) during the Member’s participation in the Loyalty Program. An “Eligible Status Year” is a calendar year during which a Member obtained Elite membership status (Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite, or Ambassador Elite) by achieving the Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite, or Ambassador Elite Minimum Requirement. The calendar year in which a Member achieves Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite, or Ambassador Elite Status, as described in the prior sentence, will count as an Eligible Status Year, in addition to each subsequent year that such Member retains the benefits of Elite membership Status. For example, if a Member meets the Gold Elite Minimum Requirement during the 2022 Eligible Status Year by earning twenty-five (25) Eligible Nights and becomes a Gold Elite Member for the remainder of 2022 and for all of 2023, 2022 and 2023 will each count as separate Eligible Status Years.

ii. The Company will determine, in its sole discretion, whether or not a Member has met the requirements to achieve Lifetime Elite Status. Once a Member achieves Lifetime Elite Status as described in 4.2.b, the Member is not subject to meeting the Elite Tier’s Minimum Requirement in any subsequent Eligible Status Year in order to remain an Elite Member unless the Elite Member’s Account was cancelled.

iii. Lifetime Elite Status only provides a Member with Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, or Titanium Elite status and protection against the forfeiture of Points even if the Lifetime Elite Member is inactive. It does not prevent the Company from suspending Lifetime Elite Status or cancelling a Member’s Account. Lifetime Elite Members will receive the benefits of Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, or Titanium Elite Members, which are subject to change from time to time as described in section 4.1.

4.2.f. Lifetime Elite Status Criteria. Members can earn Lifetime Elite Status through the following criteria:

i. Loyalty Program Lifetime Elite Status Criteria:

● Lifetime Silver Elite: 250 Qualifying Nights + 5 Years as Silver Elite or higher
● Lifetime Gold Elite: 400 Qualifying Nights + 7 Years as Gold Elite or higher
● Lifetime Platinum Elite: 600 Qualifying Nights + 10 Years as Platinum Elite or higher

ii. Achievement of Lifetime Elite Status through Legacy Program Lifetime Elite Status Criteria ended December 31, 2018. This included achievement of Lifetime Platinum Premier Elite (now Lifetime Titanium Elite) Status which also ended December 31, 2018.

4.3 Korzyści z członkostwa Elite w uczestniczących markach

4.3.a. Korzyści z uczestnictwa w programie Marriott Bonvoy Silver Elite. Uczestnicy o statusie Silver Elite i wyższym kwalifikują się do następujących korzyści:

i. 10% punktów bonusowych . Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Dostępne dla Uczestników Programu elitarnych wszystkich uczestniczących marek, chyba że określono inaczej w sekcji 1.2.a.

ii. Priorytetowe późne wymeldowanie . W zależności od dostępności. Zadzwoń do recepcji rano przed wymeldowaniem i poinformuj o planowanej godzinie wyjazdu. Dostępne we wszystkich uczestniczących markach z wyjątkiem Marriott Vacation Club®, Marriott Grand Residence Club® i Vistana ™ Network.

iii. Gwarancja ostatecznej rezerwacji. Aby się zakwalifikować, do rezerwacji należy podać numer Uczestnika programu lojalnościowego oraz numer ważnej karty kredytowej. Jeśli Uczestniczący obiekt nie jest w stanie honorować rezerwacji, zapłaci za porównywalne zakwaterowanie w pobliżu Uczestnika Elite tej nocy i zrekompensuje Uczestnikowi niedogodności. Uczestniczący obiekt musi być otwarty i sprawny, aby można było skorzystać z przywileju/ odszkodowania w ramach Gwarancji ostatecznej rezerwacji. W hotelach Ritz-Carlton® i St. Regis Gwarancja ostatecznej rezerwacji dotyczy wyłącznie Uczestników Titanium Elite i Ambassador Elite. Gwarancja ostatecznej rezerwacji oferowana jest pod następującymi markami: The Ritz-Carlton®, St.Regis, EDITION®, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott®, Marriott Hotels®, Sheraton, Delta Hotels®, Le Méridien, Westin, Autograph Collection® Hotels, Renaissance® Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points, SpringHill Suites®, Protea Hotels®, Fairfield by Marriott®, AC Hotels®, Aloft® Hotels, Moxy® Hotels, Residence Inn®, TownePlace Suites® i Element. Gwarancja ostatecznej rezerwacji nie jest oferowana w przypadku następujących marek: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club i Vistana. Zgodnie z punktem 4.1.c. jeśli Uczestnik Elite ma potwierdzoną rezerwację, ale zostanie przeniesiony z obiektu po przyjeździe, Uczestniczący obiekt zapłaci odszkodowanie z tytułu Gwarancji ostatecznej rezerwacji obowiązującej w tym dniu zgodnie z Zasadami programu. Jeśli Uczestnik Elite otrzyma odszkodowanie z tytułu Gwarancji ostatecznej rezerwacji, wówczas nie będzie uprawniony do otrzymania dodatkowego odszkodowania z tytułu Gwarancji korzyści Elite.

GWARANCJA NA CAŁKOWITĄ REZERWACJĘ

Marki biorące udział

Odszkodowanie dla gości *

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels

200 USD i 90 000 punktów dla wszystkich Uczestników Programu Elite

Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element

100 USD dla wszystkich Uczestników Elite, z wyjątkiem Uczestników Platinum Elite, Titanium Elite i Ambassador Elite, którzy otrzymają 100 USD i 90 000 punktów

The Ritz-Carlton **, St. Regis **

200 USD i 140 000 punktów dla Uczestników Titanium Elite i Ambassador Elite

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłaci równowartość w lokalnej walucie.

iv. Rabat w sklepie z upominkami w wysokości 10% na produkty detaliczne . Odzież, prezenty i pamiątki, nadruki i logo, biżuteria i akcesoria, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała. Zniżka w Gift Shop jest przedłużana w uczestniczących sklepach z pamiątkami obsługiwanych przez Marriott. Marki uczestniczące obejmują: St.Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotele, Protea Hotels i Moxy Hotels. W hotelach The Ritz-Carlton i EDITION obowiązuje dziesięcioprocentowa (10%) zniżka tylko na towary markowe, z wyłączeniem rozmaitości, zakupione w sklepach z upominkami na terenie posiadłości. Aby otrzymać zniżkę, należy okazać kartę Konta uczestnika programu (fizyczną lub mobilną). 

Zniżka w sklepie z upominkami nie jest oferowana w przypadku następujących marek: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Design Hotels TM i Vistana properties.

4.3.b. Korzyści z uczestnictwa w programie Marriott Bonvoy Gold Elite.  Oprócz wszystkich korzyści, jakie otrzymują uczestnicy o statusie Silver Elite, Gold Elite i wyższych kwalifikują się do następujących korzyści:

i. 25% punktów bonusowych . Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Dostępne dla uczestników programu Elite wszystkich uczestniczących marek, chyba że określono inaczej w sekcji 1.2.a.

ii. Upominek powitalny Elite w postaci Punktów (różni się w zależności od uczestniczącej marki). Uczestnicy Gold Elite otrzymują jeden Upominek powitalny Elite w postaci Punktów za pobyt trwający jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego Uczestniczącego obiektu w ciągu 24 godzin. Uczestnicy, którzy określą swoje preferencje dotyczące zdobywania Mil, będą musieli zainicjować transfer Upominku powitalnego Elite w postaci Punktów na Mile, jak opisano w punkcie 2.3.

PREZENT POWITALNY ELITE W POSTACI PUNKTÓW GOLD ELITE

Marki biorące udział

Elitarny prezent powitalny

The Ritz-Carlton, St.Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotele, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott International. Obiekty Vistana oferują elitarny prezent powitalny tylko dla Uczestników Programu niebędących właścicielami Vistana.

500 punktów za pobyt

Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element

250 punktów za pobyt

iii. 14:00 Late Checkout . Ta korzyść zależy od dostępności. Uczestnik powinien zadzwonić do recepcji rano w dniu wymeldowania i poprosić o późne wymeldowanie do godziny 14:00. Ta korzyść jest dostępna we wszystkich uczestniczących markach, z wyjątkiem obiektów Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club i Vistana.

iv. Bezpłatne podwyższenie standardu pokoju dla Uczestników Gold Elite. Ta korzyść jest zależna od dostępności pokoju w dniu przyjazdu i ograniczona do osobistego pokoju Uczestnika bez dodatkowych opłat.   Pokoje o podwyższonym standardzie mogą obejmować pokoje z pożądanymi widokami, pokoje na wyższych piętrach, pokoje narożne, pokoje ze specjalnymi udogodnieniami, pokoje na piętrach Executive. W Ritz-Carlton pokoje z bezpośrednim dostępem do klubu są wyłączone. Ulepszenia zależą od dostępności i są identyfikowane przez każdy z Uczestniczących obiektów. Bezpłatne podwyższenie standardu pokoju dla Uczestników Gold Elite jest dostępne we wszystkich uczestniczących markach z wyjątkiem Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Aloft, Element i Vistana.

v. Bezpłatny rozszerzony dostęp do Internetu . Ta korzyść jest zapewniana, jeśli jest dostępna, niezależnie od źródła rezerwacji, we wszystkich uczestniczących markach na całym świecie, z wyjątkiem EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club i Vistana. Ta korzyść nie dotyczy sal konferencyjnych. Bezpłatny dostęp do Internetu może być dostępny dla wszystkich gości w niektórych markach / lokalizacjach.

4.3.c. Korzyści z uczestnictwa na poziomie Marriott Bonvoy Platinum Elite. Oprócz wszystkich korzyści, jakie otrzymują uczestnicy Gold Elite, uczestnicy o statusie Platinum Elite i wyższym kwalifikują się do następujących korzyści:

i. 50% punktów bonusowych . Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Dostępne dla uczestników programu Elite wszystkich uczestniczących marek, chyba że określono inaczej w sekcji 1.2.a.

ii. Bezpłatne podwyższenie standardu pokoju dla Uczestników Platinum Elite. Uczestnicy o statusie Platinum Elite i wyższym otrzymują bezpłatne podwyższenie standardu do najlepszego dostępnego pokoju w zależności od dostępności na cały okres pobytu w dniu przyjazdu. Bezpłatne ulepszenie obejmuje apartamenty, pokoje z pożądanymi widokami, pokoje na wyższych piętrach, pokoje narożne, pokoje ze specjalnymi udogodnieniami lub pokoje na piętrach Executive.  W The Ritz-Carlton apartamenty są wliczone w cenę tylko dla Uczestników Titanium Elite i Ambassador Elite, a pokoje z bezpośrednim dostępem do klubu są wyłączone.  Podwyższenia standardu pokoju zależą od dostępności i są identyfikowane przez każdy z Uczestniczących obiektów . Bezpłatne podwyższenie klasy pokoju dla Uczestników Platinum Elite i wyższych jest dostępne we wszystkich uczestniczących markach z wyjątkiem Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Aloft, Element i Vistana.

iii. Upominek powitalny Elite. Uczestnicy o statusie Platinum Elite i wyższym otrzymują jeden Upominek powitalny Elite (do wyboru, gdy oferowanych jest wiele opcji) w przypadku pobytu obejmującego jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w pkt 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego obiektu uczestniczącego w programie 24 godziny. Upominek powitalny Elite dla Uczestników o statusie Platinum Elite i wyższym nie obejmuje Upominku powitalnego Elite w postaci Punktów, które są przeznaczone wyłącznie dla Gold Elite (patrz 4.3.b). Uczestnicy, którzy wybrali lub otrzymają punkty jako swój Upominek powitalny Elite i ustawili swoje preferencje dotyczące zdobywania Mil, będą musieli zainicjować zmianę Upominku powitalnego w postaci Punktów na Mile, zgodnie z opisem w punkcie 2.3. Jeśli Upominek powitalny Elite nie zostanie zaoferowany w momencie przyjazdu, obowiązuje odszkodowanie (patrz poniżej). Dostępne opcje różnią się w zależności od uczestniczącej marki:

UPOMINEK POWITALNY ELITE DLA UCZESTNIKÓW O STATUSIE PLATINUM ELITE I WYŻSZYM

Marki biorące udział

Elitarny prezent powitalny

Odszkodowanie dla gości *

JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 1000 punktów za pobyt lub bon o wartości 10 USD na posiłki i napoje („F&B”) na pobyt

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: 1000 punktów za pobyt lub usługi gastronomiczne na pobyt

Tylko OŚRODKI:
Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 1000 punktów za pobyt lub śniadanie w restauracji za noc pobytu dla Uczestnika Programu +1

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: 1000 punktów za pobyt lub usługi gastronomiczne na pobyt lub śniadanie w restauracji za noc pobytu dla Uczestnika Programu +1

 

100 USD
Gaylord Hotels 1000 punktów za pobyt lub 10 USD do wykorzystania na posiłki i napoje na pobyt 100 USD
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1000 punktów za pobyt lub udogodnienie za pobyt lub śniadanie w restauracji za noc pobytu dla Uczestnika Programu +1 (w tym ośrodki wypoczynkowe) 100 USD
Ritz-Carlton, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels TM , Homes & Villas by Marriott International. Obiekty Vistana zapewniają elitarny prezent powitalny tylko Uczestnikom Programu, którzy nie są właścicielami Vistana, korzystając z ich praw własności.
 
1000 punktów (za pobyt)

Nie dotyczy

Courtyard

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 500 punktów za pobyt lub 10 USD do wydania na posiłki i napoje za noc pobytu dla Uczestnika Programu + 1 **

 

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: Obiekty bez poczekalni - 500 punktów za pobyt lub usługi gastronomiczne na pobyt lub 10 USD kredytu na posiłki i napoje za noc pobytu dla Uczestnika Programu +1 **

 

Obiekty z salonikiem - 500 punktów za pobyt i śniadanie w poczekalni - jeśli salon jest zamknięty, śniadanie w restauracji za noc pobytu dla Uczestnika Programu +1

50 USD

AC Hotels, Moxy Hotels

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 500 punktów za pobyt lub 10 USD do wydania na posiłki i napoje za noc pobytu dla Uczestnika Programu + 1 **

 

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: 500 punktów za pobyt lub usługi gastronomiczne na pobyt lub 10 USD do wykorzystania na posiłki i napoje za noc pobytu

Hotele AC:      

50 USD

Moxy Hotels:  

25 USD

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 500 punktów za pobyt lub pozycję F&B

 

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: 500 punktów za pobyt lub udogodnienia typu F&B

SpringHill Suites, Residence Inn:  

50 USD

Fairfield, TownePlace Suites:

25 USD

Four Points, Aloft 500 punktów za pobyt lub udogodnienie lub śniadanie w restauracji za noc pobytu dla Uczestnika Programu +1

Four Points:  

50 USD

Na górze: 25 USD

Protea Hotels 500 punktów za pobyt lub śniadanie w restauracji za noc pobytu dla Uczestnika Programu +1 50 USD
Element 500 punktów za pobyt lub udogodnienie 25 USD

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłaci równowartość w lokalnej walucie.

** 10 USD do wykorzystania na posiłki i napoje za noc pobytu przysługuje uczestnikowi. Dodatkowy kredyt w wysokości 10 USD na posiłki i napoje na noc pobytu jest przyznawany jednemu (1) gościowi przebywającemu w tym samym pokoju, co Uczestnik. Kredyt w wysokości 10 USD na noc pobytu nie jest naliczany w trakcie pobytu. Na przykład Uczestnik, który nie wykorzysta 10 $ kredytu jednego dnia, nie otrzyma 20 $ do wykorzystania następnego dnia.

iv.      Gwarantowany dostęp do Lounge. Uczestnik Programu plus jeden gość przebywający w tym samym pokoju otrzymują dostęp do pakietu Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club (łącznie „Lounge” lub „Dostęp do Lounge”) w standardowych godzinach pracy w JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection i Renaissance Hotels. Obiekty kurortu wyłączone w JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection i Renaissance Hotels. W obiektach Delta Hotels bez sygnowanych Club Lounge, Uczestnik Programu otrzymuje alternatywnie dostęp do Elite Pantry. Dostęp do Lounge oferowany jest w obiektach Courtyard z Lounge poza obszarem Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przywilej ten nie ma zastosowania, gdy śniadanie jest wliczone w cenę lub marka oferuje zatwierdzoną alternatywę.  W przypadku Dostępu do Lounge mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, jeśli liczba gości jest większa niż Uczestnik Programu plus jedna osoba (w tym dzieci).  Udogodnienia Lounge mogą obejmować lekkie przekąski i codzienne śniadanie kontynentalne. Dostęp do Lounge nie jest oferowany pod następującymi markami: The Ritz-Carlton, St.Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels , Aloft, Moxy Hotels, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club i obiekty Vistana uczestniczące w programie. Przywilej ten dotyczy tylko jednego (1) pokoju, w którym przebywa Uczestnik Programu Platinum Elite.

O. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie: Kiedy Salon obiektu uczestniczącego w programie jest zamknięty lub obiekt nie posiada poczekalni lub zatwierdzonej alternatywy, obiekt będzie oferować codzienne śniadanie kontynentalne w restauracji dla Uczestnika plus jednego (1) gościa, lub Uczestnik może wybrać 750 punktów za noc pobytu. W Europie: Obiekty uczestniczące bez poczekalni lub zatwierdzonej alternatywy oferują codzienne śniadanie w restauracji dla Uczestnika plus jednego (1) gościa lub Uczestnik może wybrać 750 Punktów za noc pobytu. Ta korzyść dotyczy następujących marek (z wyłączeniem obiektów wypoczynkowych): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection i Renaissance Hotels. Ta korzyść nie ma zastosowania, gdy śniadanie jest wliczone w cenę lub marka oferuje zatwierdzoną alternatywę, jak opisano powyżej. Poniższe obiekty w Stanach Zjednoczonych nie zapewniają bezpłatnego śniadania kontynentalnego w restauracji hotelowej w przypadku zamknięcia salonu, ale oferują 1000 punktów zamiast śniadania. Te właściwości obejmują:

●     The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection
●     Boston Marriott Copley Place
●     Boston Marriott Long Wharf
●     Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile
●     JW Marriott Essex House New York City
●     JW Marriott New Orleans
●     JW Marriott San Francisco Union Square
●     JW Marriott Washington, DC
●     The Lexington Hotel, Autograph Collection
●     Monterey Marriott
●     New York Marriott Marquis®
●     Philadelphia Marriott Downtown
●     Renaissance Boston Waterfront Hotel
●     Renaissance Chicago Downtown Hotel
●     Renaissance Los Angeles Airport Hotel
●     Renaissance New York Midtown Hotel
●     Renaissance New York Times Square Hotel
●     Renaissance Washington, DC Downtown Hotel
●     Marriott Marquis San Diego Marina

B. Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą w obiektach Courtyard z salonem śniadanie serwowane jest w restauracji, gdy salon jest zamknięty.

C. Zgodnie z punktem 4.1.c., jeśli Lounge (lub opisane powyżej miejsca alternatywne lub objęte wyjątkami) nie jest dostępny, Uczestnicy Platinum Elite otrzymają rekompensatę w wysokości 100 USD za niedogodności. Uczestniczące obiekty spoza Stanów Zjednoczonych zapłacą równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. Niniejsza gwarancja oferowana jest pod następującymi markami: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels i Renaissance Hotels.

GWARANTOWANY DOSTĘP DO SALONU

Marki biorące udział

Oferta Lounge

Odszkodowanie dla gości *

JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(Z wyłączeniem ośrodków)

Stany Zjednoczone i Kanada: Jeśli salon jest zamknięty lub obiekt nie posiada poczekalni lub zatwierdzonej alternatywy, obiekt oferujący codzienne śniadanie kontynentalne w restauracji dla Uczestnika +1 lub Uczestnik może wybrać 750 punktów za noc pobytu

 

Europa: Obiekty bez poczekalni lub zatwierdzona alternatywa oferują codzienne śniadanie w restauracji dla Uczestnika +1 lub Uczestnik może wybrać 750 punktów za noc pobytu

 

Globalnie: 100 USD, jeśli Uczestnikowi nie zaoferowano śniadania kontynentalnego ani śniadania kontynentalnego

Courtyard

(Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą z salonem)

Jeśli Salon jest zamknięty, Obiekt Uczestniczący zaoferuje śniadanie w restauracji Nie dotyczy

Sheraton, Le Méridien, Westin

(W tym kurorty)

Brak alternatywy, gdy salon jest zamknięty Nie dotyczy

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłaci równowartość w lokalnej walucie.

v. Późne wymeldowanie o godz. 16:00. Uczestnicy o standardzie Platinum Elite i wyższym mogą wymeldować się z obiektu uczestniczącego do godz. 16:00 czasu lokalnego. Uczestnicy mogą poprosić o późne wymeldowanie podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem centralnego biura rezerwacji, podczas zameldowania, za pośrednictwem aplikacji mobilnej (jeśli jest dostępna) lub w dowolnym momencie podczas pobytu. Ta korzyść jest gwarantowana we wszystkich Uczestniczących obiektach, z wyjątkiem hoteli kurortowych i kongresowych oraz Design Hotels TM, gdzie jest uzależniona od dostępności. Korzyść ta nie obejmuje obiektów Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club i Vistana.

vi. Korzyść wyboru za 50 nocy w ciągu roku. Uczestnik Platinum Elite, który uzyskał pięćdziesiąt (50) Kwalifikujących się punktów Elite Night Credit w ciągu roku kalendarzowego („Okres kwalifikacyjny”), jest uprawniony do otrzymania jednej (1) dodatkowej korzyści („Korzyść wyboru za 50 nocy w ciągu roku”) z listy dostępnych korzyści na stronie choice-benefit.marriott.com opisanych poniżej:

Opcje korzyści Platinum Elite na 50 nocy w ramach rocznego wyboru:

Pięć (5) nagród Suite Night Award

40% zniżki na łóżko

100 $ darowizny na cele charytatywne

Prezent w postaci statusu Silver Elite dla przyjaciela lub członka rodziny

Pięć (5) Elite Night Credits

Lista 50-dniowych korzyści w ramach programu Choice w serwisie choice-benefit.marriott.com może ulec zmianie w dowolnym momencie. Gdy Uczestnik Platinum Elite kwalifikuje się do otrzymania 50- dniowego dorocznego bonusu wyboru, musi wybrać swoją 50-nocną roczną korzyść w programie Choice, odwiedzając stronę choice-benefit.marriott.com i wybierając jedną z 50-dniowej rocznej nagrody wyboru Korzyści. Wyboru należy dokonać na stronie choice-benefit.marriott.com i nie można jej dokonać za pośrednictwem Wsparcia dla uczestników. Wszystkie wybory 50-dniowego dorocznego wyboru są ostateczne i nie można ich zmienić po dokonaniu wyboru. W przypadku, gdy kwalifikujący się Uczestnik Platinum Elite nie wybierze 50-dniowej korzyści rocznej wyboru do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego 7 stycznia roku następującego po odpowiednim okresie kwalifikacyjnym, tacy Uczestnicy Platinum Elite otrzymają pięć (5) nagród Suite Night Award™ jako 50-dniowy doroczny program Choice („Nagrody Suite Night Award”, indywidualnie „Nagroda Suite Night Award”).

Nagrody Suite Night Award mogą zostać wymienione na potwierdzone z wyprzedzeniem podwyższenie klasy do wybranych pokoi premium lub apartamentów standardowych na pokój, za noc, w zależności od dostępności i odpowiednich warunków określonych poniżej dla nagród Suite Night Award:

(1)    Nagrody w postaci noclegów w apartamencie tracą ważność 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zostały uzyskane.Na przykład, jeśli w 2022 r. zostanie osiągniętych 50 lub 75 kwalifikujących się noclegów, a pięć nagród w postaci noclegów w apartamencie zostanie wybranych jako roczna korzyść do wyboru przez uczestnika programu, nagroda w postaci pięciu noclegów w apartamencie będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2023 r.

(2) Nagrody Suite Night Award mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku kwalifikujących się do Programu lojalnościowego płatnych pobytów, a także pobytów z nagrodami w postaci darmowego noclegu oraz pobytów w formie gotówki i punktów.

(3) Uczestnik może poprosić o wykorzystanie swoich nagród Suite Night Award na stronach internetowych Programu lojalnościowego lub dzwoniąc do Customer Engagement Centre.

(4) Nagrody Suite Night Award mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku apartamentów standardowych lub innych pokoi premium wyznaczonych przez Obiekt Uczestniczący.

(5) Nagroda Suite Night Award zależy od dostępności żądanego apartamentu lub pokoju premium. Sprawdzanie dostępności rozpoczyna się pięć (5) dni przed przyjazdem. Jeśli dostępność nie zostanie potwierdzona na pięć (5) dni przed przyjazdem, dostępność jest sprawdzana codziennie przed przyjazdem do godziny 14.00 czasu lokalnego Obiektu uczestniczącego w programie jeden (1) dzień przed przybyciem. Jeśli w tym czasie nagrody Suite Night Award nie mogą zostać potwierdzone, nagrody Suite Night Award zostaną przelane z powrotem na konto Uczestnika Programu.

(6) Nagrody Suite Night Award mogą być wykorzystane tylko wtedy, gdy na Koncie Uczestnika Programu jest ich wystarczająco dużo, aby można było je zastosować na każdą noc rezerwacji.

(7) Nagroda Suite Night Award na pokój za noc.

(8) Nagrody Suite Night Award są wymagane za każdą noc pobytu, w tym za noce, które mogą zostać określone jako „bezpłatne”, takie jak nagroda za pobyt za 5 dni w cenie 4.

(9) Nagrody Suite Night Award nie mogą być przekazywane ani wręczane w prezencie ani wykorzystywane w ramach rezerwacji wielu pokoi; jednakże Uczestnik może wykorzystać nagrody Suite Night Award do dodatkowych rezerwacji pokoju jednoosobowego podczas własnego pobytu, o ile Uczestnik jest obecny podczas pobytu, a pozostałe rezerwacje są dokonywane na nazwisko Uczestnika.

(10) Uczestnicy Programu, którzy zarezerwują oddzielne rezerwacje na kolejne noce poprzedzające lub następujące po rezerwacji potwierdzonej nagrodą Suite Night Award, będą zobowiązani do zmiany pokoju na potwierdzony typ pokoju w każdą noc / dni, w których nagroda Suite Night Award nie jest wykorzystywana.

(11) Jeśli Obiekt Uczestniczący oferuje kilka opcji pokoju w ramach nagrody Suite Night Award, po wybraniu opcji apartamentu / pokoju premium wybór może zostać zmieniony do godziny 14.00 czasu lokalnego obiektu uczestniczącego na dzień przed przyjazdem. ponieważ nagroda Suite Night Award jest niepotwierdzona. Potwierdzone nagrody Suite Night Award mogą zostać anulowane do godziny 14:00 czasu lokalnego obiektu uczestniczącego na jeden (1) dzień przed przyjazdem tylko wtedy, gdy cała rezerwacja zostanie anulowana.

(12) Nagrody Suite Night Award mają zasady dotyczące składania wniosków, rezerwacji, anulowania i modyfikacji, które są dodatkowe - ale całkowicie oddzielne od - zasad rezerwacji, anulowania i modyfikacji rezerwacji, w których są wykorzystywane.

(a) Prośby o skorzystanie z nagród Suite Night Award w ramach rezerwacji można składać do godziny 14:00 czasu lokalnego Obiektu uczestniczącego na jeden (1) dzień przed przyjazdem.

(b) Prośby o wycofanie niepotwierdzonych nagród Suite Night Award można składać do godziny 14.00 czasu lokalnego Obiektu Uczestniczącego na jeden (1) dzień przed przyjazdem.

(c) Potwierdzona nagroda Suite Night Award może zostać anulowana do godziny 14:00 czasu lokalnego Obiektu uczestniczącego na jeden (1) dzień przed przyjazdem tylko w przypadku anulowania całej rezerwacji.

(d) Po potwierdzeniu nagród Suite Night Award Uczestnik musi anulować całą rezerwację, aby otrzymać zwrot środków na wszystkie nagrody Suite Night Award. Anulowanie potwierdzonej rezerwacji Suite Night Award po godzinie 14:00 czasu lokalnego Obiektu uczestniczącego w programie na jeden (1) dzień przed przyjazdem spowoduje przepadek wszystkich nagród Suite Night Award zastosowanych do całej rezerwacji.

(e) Nagrody Suite Night Award nie mogą być zastosowane do rezerwacji po dokonaniu rezerwacji w obiekcie uczestniczącym w programie.

(f) Jeśli Uczestnik wcześniej opuści swoją rezerwację, wszelkie niewykorzystane nagrody Suite Night Award potwierdzone na pobyt przepadną.

(g) Jeśli Uczestnik przedłuży swoją rezerwację i ma wystarczającą liczbę nagród Suite Night Award, aby pokryć to przedłużenie, Uczestnik może wykorzystać swoje nagrody Suite Night Award w zależności od dostępności i według uznania Uczestnika.

(13) Nie wszystkie uczestniczące obiekty uczestniczą w nagrodach Suite Night Award. Nagrody Suite Night Award nie podlegają wymianie na następujące marki: The Ritz-Carlton, The Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Destination Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, Element, Design HotelsTM, all-Suite Hotele, Marriott Executive Apartments, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club i Vistana. Ponadto nagrody Suite Night Award nie podlegają wymianie w wybranych obiektach uczestniczących w programie. Skontaktuj się z Customer Engagement Centre, aby uzyskać indywidualny udział w programie Property Suite Night Award.

B. 40% zniżki na łóżko . Materac i Box Spring 40% zniżki od marek Marriott Retail

(1) Po wybraniu przez Uczestnika Platinum Elite rabatu 40% na materac i skrzynię sprężynową jako rocznej korzyści Platinum Elite, otrzyma on kod promocyjny, który można wymienić na 40% rabatu na pełną wartość detaliczną obowiązującą na dowolny z poniższych materacy i skrzyni sprężynowych Marriott Retail Brands:

Łóżko z hotelu EDITIONOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu Ritz-CarltonOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu Luxury CollectionOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu St. RegisOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu W HotelsOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu JW MarriottOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu MarriottOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu SheratonOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu Westin Heavenly®Otwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu Le MeridienOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu RenaissanceOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu Gaylord HotelsOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu CourtyardOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu Four PointsOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
Łóżko z hotelu FairfieldOtwiera się w nowym oknie przeglądarki
 

(2) Kod promocyjny Marriott Retail Brands Materac i Pudełko 40% rabatu jest bezzwrotny i nieprzenoszalny.

(3) Kodu promocyjnego nie można powielać ani sprzedawać i nie ma wartości pieniężnej. W przypadku, gdy Program lojalnościowy podejrzewa, że użycie lub wykupienie kodu promocyjnego było omyłkowe, oszukańcze, niezgodne z prawem lub naruszało niniejsze warunki i warunki rabatu 40% Marriott Retail Brands Materac i 40% rabatu Box Spring lub Zasady programu, Program lojalnościowy zastrzega sobie prawo do prawo do wstrzymania lub odliczenia kodu promocyjnego lub odpowiedniego kredytu. Kod promocyjny może zostać wycofany lub zmodyfikowany w dowolnym momencie i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Programu lojalnościowego. Kod promocyjny zostanie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnym z prawem celem oraz zgodnie z niniejszymi warunkami rabatu 40% na materace marki Marriott Brands i Box Spring oraz z zasadami programu. Kod promocyjny jest nieważny, jeśli jest zabroniony przez prawo. Kod promocyjny jest przeznaczony tylko do jednorazowego zakupu.

(4) Kod promocyjny 40% rabatu na materac i pudełko na materace marki Marriott Retail Brands nie łączy się z innymi ofertami. Kod promocyjny z rabatem 40% na materac i skrzynię sprężynową marek Marriott Brands jest przeznaczony do jednorazowego użytku i jest niezbywalny. Tylko Uczestnik Platinum Elite, który wybrał 40% rabatu na materace marki i skrzynię sprężynową Marriott jako swoją roczną korzyść Platinum Elite, będzie mógł zrealizować kod promocyjny 40% rabatu na materac marki i skrzynię sprężynową Marriott.

(5) Aby skorzystać z 40% zniżki na materace i skrzynie sprężynowe dowolnej marki Marriott Retail w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod numer (800) 311-0708, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 22:00 czasu wschodniego oraz w sobotę i niedzielę w godz. od 9:00 do 16:00 czasu wschodniego; w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce pod numerem +33 1 41 51 51 53, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 czasu środkowoeuropejskiego; w Azji (poza Chinami kontynentalnymi), Australii i na wyspach Pacyfiku, dzwoniąc pod numer +86 21 6151 4628, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00; w Chinach kontynentalnych pod numerem +86 400 627 6876, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 czasu CST. Przygotuj kod promocyjny i Numer Konta Platinum Elite.

(6) Przed wysłaniem odpowiednich towarów Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy osoba, która wykupi kod promocyjny z rabatem 40% na materace i skrzynie sprężynowe Marriott Retail Brands jest Uczestnikiem, który uzyskał nagrodę w postaci wyboru rocznej korzyści Platinum Elite przed wysłaniem odpowiedniego towaru.

(7) Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę i różnią się w zależności od regionu. Ramy łóżek nie są wliczone w cenę i nie podlegają kodowi promocyjnemu 40% rabatu na materace marki Marriott i pudełko sprężynowe.

(8) Kod promocyjny 40% rabatu na materace i pudełko marki Marriott Retail Brands jest ważny do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym uzyskano doroczną korzyść z wyboru.

C.     $100 U.S. Dollar Charity Donation. A Platinum Elite Member who has achieved fifty (50) eligible Elite Night Credits annually and a Titanium Elite Member who has achieved seventy-five (75) eligible Elite Night Credits annually may select the US$100 charity donation as their Annual Choice Benefit and choose from one of the following options:

(1)   Arne M. Sorenson Hospitality Fund - The US$100 donation from the Marriott Bonvoy® Loyalty Program to the U.S. Fund for the Arne M. Sorenson Hospitality Fund is not a tax-deductible contribution for qualifying Marriott Bonvoy Elite Members who choose this donation as their Annual Choice Benefit. The Loyalty Program cannot direct or otherwise guarantee how the Arne M. Sorenson Hospitality Fund will spend the US$100 donation. All funds are transferred from the Loyalty Program to the U.S. Fund for the Arne M. Sorenson Hospitality FundOtwiera się w nowym oknie przeglądarki.

(2)    UNICEF, d/b/a 'UNICEF USA' - The US$100 donation from the Marriott Bonvoy® Loyalty Program to the U.S. Fund for UNICEF, d/b/a 'UNICEF USA' is not a tax-deductible contribution for qualifying Marriott Bonvoy Elite Members who choose this donation as their Annual Choice Benefit. The Loyalty Program cannot direct or otherwise guarantee how UNICEF USA or UNICEF will spend the US$100 donation. All funds are transferred from the Loyalty Program to the U.S. Fund for UNICEFOtwiera się w nowym oknie przeglądarki. UNICEF does not endorse any company, brand, product or service.

(3)   World Wildlife Fund, Inc. - The US$100 donation from the Marriott Bonvoy® Loyalty Program to World Wildlife Fund, Inc. is not a tax-deductible contribution for qualifying Marriott Bonvoy Elite Members who choose this donation as their Annual Choice Benefit. The Loyalty Program cannot direct or otherwise guarantee how World Wildlife Fund will spend the US$100 donation. All funds are transferred from the Loyalty Program to the World Wildlife Fund. World Wildlife Fund name and emblem are used with its permission, which in no way constitutes an endorsement, express or implied, of any product, service, company, opinion or political position. WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

D. Status Elite w prezencie

(1) Uczestnik Programu Platinum Elite, który zdobył pięćdziesiąt (50) kwalifikujących się punktów Elite Night Credit rocznie, może uzyskać status Silver Elite, a Uczestnik Titanium Elite, który zdobył siedemdziesiąt pięć (75) kwalifikujących się punktów Elite Night Credit rocznie, może uzyskać status Gold Elite.

(2) Status Gift Elite może być przyznany jedynie uczestnikowi programu, który nie osiągnął jeszcze statusu uczestnictwa Elite w bieżącym Roku Statusu Kwalifikującego się.

(3)    Status konta uczestnika programu, któremu przyznano status Elite, zostanie podwyższony w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od otrzymania potwierdzenia wyboru odbiorcy. Uczestnik taki zachowa swoje uczestnictwo Elite przez co najmniej jeden pełen rok kalendarzowy. Na przykład, jeśli uczestnik programu uzyska status Silver Elite podczas 2022 roku uzyskania kwalifikującego statusu, stanie się on uczestnikiem Silver Elite do końca 2022 r., przez cały 2023 r. oraz w styczniu i lutym 2024 r. Aby uczestnik Silver Elite utrzymał swój status w roku kalendarzowym następującym po roku uzyskania kwalifikującego statusu musi on spełnić w takim roku minimalne wymagania dla uzyskania statusu Silver Elite, w przeciwnym razie status uczestnika programu zostanie obniżony do kolejnego poziomu w marcu roku kalendarzowego następującego po takim kolejnym roku uzyskania kwalifikującego statusu. W powyższym przykładzie oznacza to, że aby uczestnik programu mógł zachować status Silver Elite po lutym 2024 r., musi on spełnić minimalne wymagania dla uzyskania statusu Silver Elite w 2023 roku uzyskania kwalifikującego statusu.

(4) W żadnym wypadku Program Lojalnościowy nie będzie udostępniał szczegółów uczestnictwa ani danych osobowych uczestników programu, który zapewnił otrzymanie przywileju w postaci obdarowanego statusu lub odbiorcy otrzymującego przywilej związany ze statusem, w celu ułatwienia otrzymania korzyści z tytułu statusu.

(5) Jeśli żądany odbiorca otrzymującego świadczenie z tytułu nadanego statusu nie jest obecnie Uczestnikiem, żądany odbiorca musi zarejestrować się na marriottbonvoy.com/join, zanim będzie można mu przyznać świadczenie z tytułu przyznanego statusu.

E. Pięć kredytów Elite Night

(1) Po wybraniu przez kwalifikującego się uczestnika Platinum Elite pięciu punktów Elite Night Credit jako rocznej korzyści wyboru, uczestnik Platinum Elite otrzyma na swoje konto uczestnika programu pięć (5) dodatkowych noclegów Elite, które liczą się do uzyskania statusu Elite i dożywotniego statusu Elite. Status uczestnictwa Elite Nights i Elite podlega Regulaminowi programu opisanemu w punkcie 4.2.b.

(2) Pięć (5) Elite Night Credits zostanie odzwierciedlonych na Koncie Członkowskim w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od otrzymania potwierdzenia wyboru korzyści Annual Choice.

(3) Elite Nights, które są przyznawane kwalifikującemu się uczestnikowi Platinum Elite jako doroczna korzyść Platinum Elite Member's Choice, zostaną przyznane w kwalifikującym się roku statusowym, za który uzyskano noce Elite, niezależnie od tego, kiedy uczestnik Platinum Elite wybierze pięć punktów Elite Night Credit jako roczną korzyść wyboru. Aby uniknąć wątpliwości, kwalifikujący się rok kalendarzowy, w którym przyznawana jest roczna korzyść wyboru, jest kwalifikującym się rokiem kalendarzowym, za który zostaną naliczone punkty Elite Nights umożliwiające uzyskanie statusu uczestnictwa Elite.

vii. Gwarantowany rodzaj pokoju. Gwarantowany priorytet dla wybranego rodzaju pokoju w ramach marek uczestniczących wymienionych poniżej, gdy kwalifikujący się poziom Elite i określone preferencje zostały odnotowane w rezerwacji pobytu (poduszka, lokalizacja pokoju, dodatkowe łóżko, prośby o łóżeczko itp. nie są objęte Gwarancją). Uczestnik o statusie Platinum Elite lub wyższym, który dokona rezerwacji tego samego dnia, w którym planuje przyjechać do obiektu, nie kwalifikuje się do otrzymania korzyści gwarantowanego rodzaju pokoju. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Europą: Preferencje dotyczące pokojów dla palących/ niepalących również mogą być traktowane priorytetowo, w zależności od dostępności; dokładne rozmiary łóżek mogą się różnić i tylko Uczestnicy Titanium i Ambassador Elite mają zagwarantowany priorytet dla wybranego rodzaju łóżka i pokoju. Świadczenie gwarantowanego rodzaju pokoju nie obejmuje podwyższenia standardu pokoju. Gwarantowany rodzaj pokoju nie jest dostępny w obiektach The Ritz-Carlton, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels TM i Vistana. Gwarantowany rodzaj pokoju oferowany jest przez następujące marki: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites i Element.

viii. Zgodnie z punktem 4.1.c. Uczestnicy o statusie Platinum Elite i wyższym kwalifikują się do otrzymania rekompensaty z tytułu gwarantowanego rodzaju pokoju w przypadku dowolnej uczestniczącej marki wymienionej powyżej.

A. Jeśli Uczestniczący obiekt nie jest w stanie spełnić tej korzyści gwarantowanego rodzaju pokoju, Uczestnicy o statusie Platinum Elite lub wyższym otrzymają rekompensatę (patrz poniżej):

GWARANTOWANY TYP POKOJU

Marki biorące udział

Odszkodowanie dla gości *

The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels

100 USD

AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn

50 USD

Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, TownePlace Suites, Element

25 USD

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłaci równowartość w lokalnej walucie.

IX. Dedykowane wsparcie Elite dla Uczestników Platinum Elite (tylko Stany Zjednoczone i Kanada: (800) 228-2100)

4.3.d. Korzyści z uczestnictwa na poziomie Marriott Bonvoy Titanium Elite. Oprócz wszystkich korzyści, jakie otrzymują uczestnicy o statusie Platinum Elite, Titanium Elite i wyższym kwalifikują się do następujących korzyści:

i. 75% punktów bonusowych . Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Dostępne dla uczestników programu Elite wszystkich uczestniczących marek, chyba że określono inaczej w sekcji 1.2.a.

ii. Gwarantowana 48-godzinna dostępność. Ograniczona do osobistego pokoju Uczestnika Titanium Elite. Gwarantowana dostępność pokoju w przypadku rezerwacji zarezerwowanych co najmniej czterdzieści osiem (48) godzin przed przyjazdem i dostępnych, gdy Uczestniczący obiekt zostanie wyprzedany, jeśli pokój zostanie zarezerwowany do godziny 15:00 czasu lokalnego, czterdzieści osiem (48) godzin przed przyjazdem, wszystkie uczestniczące obiekty z wyjątkiem hoteli kurortowych, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels TM i obiektów Vistana. Gwarantowana dostępność przez czterdzieści osiem (48) godzin może nie być dostępna w niektórych ograniczonych terminach (np. podczas specjalnych wydarzeń). Korzyści z podwyższenia standardu pokoju nie mają zastosowania. Korzyść nie może być łączona z korzystaniem z nagrody w postaci darmowego noclegu ani z jakimikolwiek promocjami lub rabatami. Uczestnik musi zapłacić obowiązującą stawkę w momencie rezerwacji, a wymagania dotyczące długości pobytu muszą być spełnione. W przypadku Residence Inn i TownePlace Suites, 48-godzinna gwarantowana dostępność dotyczy tylko pokoi typu studio.

iii.     Korzyść wyboru za 75 nocy w ciągu roku.  Uczestnik Titanium Elite, który uzyskał siedemdziesiąt pięć (75) Kwalifikujących się punktów Elite Night Credit w ciągu roku kalendarzowego („Okres kwalifikacyjny”), jest uprawniony do otrzymania jednej (1) dodatkowej korzyści („Korzyść wyboru za 75 nocy w ciągu roku”) z listy dostępnych korzyści na stronie choice-benefit.marriott.com opisanych poniżej:

Opcje korzyści wyboru Titanium Elite za 75 nocy w roku:

Pięć (5) nagród Suite Night Award

40% zniżki na łóżko

100 $ darowizny na cele charytatywne

Prezent w postaci statusu Gold Elite dla znajomego lub członka rodziny

Pięć (5) Elite Night Credits

Jedna (1) nagroda za darmową noc

Lista korzyści do wyboru za 75 noclegów w roku na stronie choice-benefit.marriott.com może ulec zmianie w dowolnym momencie. Gdy Uczestnik Titanium Elite stanie się uprawniony do otrzymania korzyści wyboru za 75 noclegów w roku wyboru, musi wybrać roczną korzyść za 75 noclegów, odwiedzając stronę choice-benefit.marriott.com i wybierając jedną z opcji do wyboru.. Wyboru należy dokonać na stronie choice-benefit.marriott.com i nie można go dokonać za pośrednictwem Wsparcia dla Uczestników. Wszystkie wybory na 75 noclegów w ramach corocznego wyboru są ostateczne i nie można ich zmienić po dokonaniu wyboru. W przypadku, gdy kwalifikujący się Uczestnik Titanium Elite nie wybierze 75-dniowej rocznej korzyści do wyboru do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego 7 stycznia roku następującego po odpowiednim okresie kwalifikacyjnym, tacy Uczestnicy Titanium Elite otrzymają pięć (5) nagród Suite Night Award™ jako doroczną nagrodę w postaci korzyści wyboru za 75 noclegów w roku („Nagrody Suite Night Award”, indywidualnie „Nagroda Suite Night Award”). Warunki dla każdej opcji korzyści wyboru za 75 noclegów zostały określone w punkcie 4.3.c. (vi), z wyjątkiem poniższych:

A. Nagroda za jedną darmową noc

(1)    Nagrodę w postaci darmowego noclegu (do 40 000 punktów) należy wymienić na pobyt przypadający nie później niż do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wybrano dodatkowe świadczenie (np. w przypadku wyboru korzyści w 2022 r. termin realizacji to 31.12.2023 r.).

(2) Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu zostanie przekazana na konto Uczestnika Titanium Elite w ciągu dwóch (2) tygodni od wybrania tej opcji przez Uczestnika Titanium Elite jako rocznej korzyści Titanium Elite do wyboru. Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu można odebrać w dowolnym dostępnym Uczestniczącym obiekcie na jedną (1) noc do 40 000 punktów za pokój standardowy.

(3) Uczestnicy Programu mogą wykorzystać swoją Nagrodę podczas rezerwacji kwalifikującego się wykorzystania nagrody Pozostań na stronach internetowych Marriott lub mogą zadzwonić do Customer Engagement Centre i wspomnieć, że chcą skorzystać z nagrody Free Night Award. Nagroda w postaci darmowego noclegu jest niezbywalna i nie może zostać wymieniona na gotówkę ani zamieniona na punkty. Wszelkie niewykorzystane nagrody w postaci darmowego noclegu przepadną. Pobyt (y) i noc (y) w postaci darmowego noclegu będą wliczane do uzyskania statusu uczestnictwa Elite. Nagrody w postaci darmowego noclegu można łączyć i dodawać do istniejących płatnych lub bezpłatnych pobytów w postaci nagród w postaci noclegów.

(4) Nagroda za bezpłatny nocleg obejmuje wszystkie należne podatki; jednakże Uczestnik Titanium Elite może być odpowiedzialny za uiszczenie dodatkowych obowiązkowych opłat klimatycznych w uczestniczących obiektach, w których obowiązują opłaty za korzystanie z udogodnień.

(5) Odkupienie nagrody za darmowy nocleg może zostać anulowane zgodnie ze standardowymi zasadami gwarancji i anulowania opisanymi w sekcji 3.2.c.

(6) Kwalifikujący się uczestnik programu lojalnościowego powinien sprawdzić swoje konto uczestnika programu, aby potwierdzić datę wygaśnięcia jego / jej nagrody za darmowy nocleg.

(7) Wszelkie nagrody w postaci darmowego noclegu przyznane wcześniej Uczestnikom Programu programu Legacy SPG jako doroczna korzyść wyboru, które nie zostały jeszcze odebrane, zmieniły swoją wartość i mają teraz wartość do 40 000 punktów i będą miały tę samą datę ważności.

IX. Dedykowane wsparcie Elite dla Uczestników Platinum Elite (tylko Stany Zjednoczone i Kanada: (800) 228-2100)

4.3.e.  Korzyści z uczestnictwa w programie Marriott Bonvoy Ambassador Elite. Oprócz wszystkich korzyści, jakie otrzymują uczestnicy programu Titanium Elite, uczestnicy Elite, którzy osiągną 100 kwalifikujących się noclegów i 20 000 USD kwalifikujących się wydatków rocznych na podstawie kwalifikujących się opłat uzyskanych za zrealizowane pobyty w okresie kwalifikującym (nie dotyczy kwalifikujących się opłat wniesionych z góry za pobyty w roku (latach) po okresie kwalifikującym, np. w przypadku pobytów opłaconych z góry), mają prawo do otrzymania następujących korzyści:

i. Usługa Ambassador. Uczestnik Ambassador Elite może korzystać z usługi Ambassador podczas Kwalifikującego się roku statusowego i następnego roku kalendarzowego. Usługa Ambassador to świadczenie, które pozwala kwalifikującemu się Uczestnikowi na uzyskanie pewnych dodatkowych korzyści opisanych szczegółowo tutaj.

ii. Your24 TM. Uczestnicy Ambassador Elite mogą korzystać z usługi Your24 podczas Kwalifikującego się roku statusowego i następnego roku kalendarzowego. Your24 to usługa, która pozwala kwalifikującemu się Uczestnikowi skorzystać z określonego czasu zameldowania na nadchodzący pobyt w dowolnym Uczestniczącym obiekcie. Jeśli żądana godzina zameldowania zostanie potwierdzona, godzina wymeldowania zostanie ustawiona na tę samą godzinę w dniu wyjazdu.

A. O przywilej Your24 można wnioskować, gdy kwalifikujący się Uczestnik Ambassador Elite prosi o konkretny czas zameldowania i wymeldowania na pobyt za pośrednictwem swojego ambasadora. Kwalifikujący się Uczestnik Ambassador Elite może również poprosić o skorzystanie z usługi Your24 na nadchodzący pobyt w dowolnym momencie przed godziną 15:00 (czasu lokalnego Uczestniczącego obiektu) dwa (2) dni przed przybyciem na taki pobyt, kontaktując się ze swoim ambasadorem. Jeśli wniosek o usługę Your24 zostanie zaakceptowany, Twój ambasador skontaktuje się z Tobą, potwierdzając godziny zameldowania i wymeldowania.

B. Świadczenia Your24 są uzależnione od dostępności i mogą być wymagane tylko w związku z pobytem.

C. Korzyści z 24 są ograniczone do jednego (1) pokoju na uprawnionego Uczestnika Programu na pobyt, niezależnie od tego, ile pokoi zostało zarezerwowanych.

D. Jeżeli zatwierdzony czas zameldowania dla Uczestnika Ambassador Elite przypada w godzinach pomiędzy 9:00 a 16:00 (czasu lokalnego Uczestniczącego obiektu), Uczestnik może wykorzystać przywilej Platinum Elite i wyższy w postaci późnego wymeldowania.

E. Jeśli określony typ pokoju zarezerwowany przez uprawnionego Uczestnika Programu nie jest dostępny w momencie zameldowania, Obiekt Uczestniczący spełni potwierdzone żądanie Your24, tymczasowo udostępniając inny pokój, a następnie przenosząc odpowiedniego gościa (ów) do zarezerwowanego typu pokoju, gdy będzie dostępny .

F. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels ™, nieruchomości Vistana, The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas i Atlantis, Paradise Island, Bahamy nie zapewniają korzyści Your24.

5. WYDARZENIA MARRIOTT BONVOY ™

5.1 Wydarzenia Marriott Bonvoy

5.1.a. Marriott Bonvoy Events („Marriott Bonvoy Events”) , wcześniej znane jako „Rewarding Events”, zapewnia punkty lub mile kwalifikującym się Uczestnikom Programu lojalnościowego, którzy rezerwują i prowadzą kwalifikujące się spotkania grupowe i wydarzenia ( „kwalifikujące się wydarzenia” i indywidualnie „kwalifikujące się wydarzenie”) lub „Wydarzenie”) w uczestniczących obiektach.

5.1.b. Uczestnik programu lojalnościowego uprawniony do udziału w wydarzeniach Marriott Bonvoy („ Kwalifikujący się Uczestnicy programu lojalnościowego ” i indywidualnie „ Uprawniony Uczestnik programu lojalnościowego ”) obejmuje każdego uczestnika programu lojalnościowego, chyba że:

i. pracownik rządowy, urzędnik lub ktokolwiek działający w imieniu agencji rządowej lub departamentu rezerwującego wydarzenie w imieniu swojego podmiotu zatrudniającego;

ii. pracownik lub osoba działająca w imieniu podmiotu będącego własnością państwa lub kontrolowanego przez państwo („ SOE ”) rezerwującego wydarzenie w imieniu swojego podmiotu zatrudniającego;

iii. pośrednik rezerwujący imprezę w imieniu podmiotu spoza rządu Stanów Zjednoczonych lub przedsiębiorstwa publicznego; lub

iv. w uczestniczących nieruchomościach w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku, pośrednikowi rezerwującemu wydarzenie w imieniu dowolnego podmiotu rządowego (USA lub spoza USA) lub przedsiębiorstwa publicznego.

Pracownicy rządowi, urzędnicy, pracownicy przedsiębiorstw publicznych i osoby działające w imieniu agencji rządowych, departamentów i przedsiębiorstw publicznych rezerwujących wydarzenie w imieniu ich podmiotu zatrudniającego, a także zewnętrzni pośrednicy komercyjni dokonujący rezerwacji w imieniu podmiotu pozarządowego lub przedsiębiorstwa publicznego spoza USA nie są uznawani za kwalifikujących się Uczestników Programu programu lojalnościowego i nie mogą brać udziału w wydarzeniach Marriott Bonvoy.

Ponadto w przypadku obiektów uczestniczących w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku pośrednicy rezerwujący wydarzenie w imieniu jakiegokolwiek podmiotu rządowego (USA lub spoza USA) lub przedsiębiorstwa publicznego nie są uznawani za kwalifikujących się Uczestników Programu programu lojalnościowego i nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach Marriott Bonvoy Events .

5.1.c. Indywidualne uczestnictwo. Tylko osoby fizyczne mogą zostać zapisane do programu lojalnościowego zgodnie z punktem 1.3.b. niniejszych Zasad programu i tylko osoby fizyczne mogą uczestniczyć w wydarzeniach Marriott Bonvoy. Żadne korporacje ani organizacje nie mogą posiadać konta w programie lojalnościowym i tym samym nie są uprawnione do zdobywania punktów ani mil w ramach wydarzeń Marriott Bonvoy Events.

5.1.d. Dodatkowe warunki . Kwalifikujący się Uczestnik programu lojalnościowego musi potwierdzić, że jest uprawniony do zdobywania punktów lub mil za dowolne wydarzenia Marriott Bonvoy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami dotyczącymi prezentów i zasadami motywacyjnymi. Uczestnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie polityki własnej firmy lub organizacji dotyczącej programów lojalnościowych zgodnie z sekcją 1.7.f. niniejszych Zasad programu; jednak w zakresie, w jakim takie zasady są niezgodne z niniejszymi Zasadami programu, pierwszeństwo mają niniejsze Zasady programu. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za powiadomienie swoich pracodawców, zleceniodawców i / lub klientów o wszelkich punktach lub milach przyznanych w związku z wydarzeniami Marriott Bonvoy.

5.2 Nieruchomości uczestniczące

5.2.a. Marki uczestniczące . Marriott Bonvoy Events obowiązuje we wszystkich uczestniczących obiektach (patrz punkt 1.2) pod następującymi markami uczestniczącymi: The Ritz-Carlton®, St.Regis®, EDITION®, The Luxury Collection®, W® Hotels, JW Marriott®, Marriott Hotels®, Sheraton®, Marriott Vacation Club®, Delta Hotels®, Le Méridien®, Westin®, Autograph Collection® Hotels, Renaissance® Hotels, Tribute Portfolio®, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points®, SpringHill Suites®, Protea Hotels® , Fairfield by Marriott®, AC Hotels®, Aloft®, Moxy® Hotels i Element®.

5.2.b. Marki nieuczestniczące . Marriott Bonvoy Events nie obejmuje następujących marek: Design Hotels TM , Marriott Executive Apartments®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, Bulgari Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton Reserve®, Vistana properties oraz Homes & Villas by Marriott International .

5.3 Zarabianie

5.3.a. Zdobywanie punktów. Z wyłączeniem specjalnych promocji lub zachęt, Uczestnik otrzyma dwa Punkty za każdego dolara amerykańskiego (1,00 USD) wydanego na zaktualizowane opłaty za Wydarzenie kwalifikujące, do maksymalnej kwoty 60 000 punktów jako podstawy zarobku za każde kwalifikujące się wydarzenie.

5.3.b. Premie elitarne. Uczestnicy Programu Elite otrzymają premię za swoje podstawowe zarobki w wydarzeniach Marriott Bonvoy, która pozwoli im zarobić więcej niż podstawowe 60000 punktów maksymalnego zarobku w następujący sposób:

i. Silver Elite, 10% premii, do 66 000 punktów na Kwalifikujące się wydarzenie

ii. Gold Elite, 25% premii, do 75 000 punktów na Kwalifikujące się wydarzenie

iii. Platinum Elite, 50% premii, do 90 000 punktów na Kwalifikujące się wydarzenie

iv. Titanium Elite i Ambassador Elite, 75% premii, do 105 000 punktów na Kwalifikujące się wydarzenie.

5.3.c. Gromadzenie mil. Uczestnicy mogą również zdecydować się na zdobycie jednej mili za każdego dolara amerykańskiego (1,00 USD) wydanego na zaktualizowane opłaty za Wydarzenie kwalifikujące, do maksymalnie 20000 mil (lub równoważnej waluty, w zależności od partnera programu lojalnościowego uczestniczącej linii lotniczej) na Wydarzenie, niezależnie od Poziom elitarny. Punkty zostaną przyznane lub Mile zostaną przekazane uczestniczącemu partnerowi programu lojalnościowego linii lotniczej w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po zakończeniu Imprezy, pod warunkiem, że Wydarzenie nie zostanie odwołane i wszystkie inne warunki umowy grupowej lub umowy cateringowej zrealizowane w związku z Wydarzeniem zostały spełnione. Przyznane mile różnią się w zależności od uczestniczących w programie linii lotniczych dla często podróżujących pasażerów. Uczestnik nie może jednocześnie zdobywać punktów i mil za to samo wydarzenie.

5.3.d. Kredyt Elite Night . Uczestnicy Programu, którzy organizują kwalifikujące się wydarzenia w uczestniczących obiektach, otrzymują jeden (1) kredyt Elite Night za każde dwadzieścia (20) zarezerwowanych i zaktualizowanych noclegów w pokoju, do maksymalnie dwudziestu (20) kredytów Elite Night na umowę. Zdobycie dziesięciu (10) Elite Night Credits w roku kalendarzowym za pierwsze Wydarzenie kwalifikacyjne zakończone 31 grudnia 2019 r.

5.3.e. Wymiana walut. Punkty lub mile przyznane za kwalifikujące się wydarzenia odbywające się w uczestniczących obiektach w międzynarodowych lokalizacjach są obliczane na podstawie lokalnej waluty przeliczonej na dolary amerykańskie. Lokalna waluta jest przeliczana na dolary amerykańskie w dniu wydarzenia kwalifikacyjnego. Punkty lub mile są przyznawane według opublikowanego kursu wymiany obowiązującego w momencie wymiany. Kurs ten zostanie ustalony według wyłącznego uznania Programu lojalnościowego na podstawie standardowych metod przeliczania walut, ale może różnić się od kursów wymiany walut stosowanych przez firmy obsługujące karty kredytowe.

5.3.f. Podziel korzyści . Punkty lub mile i Elite Night Credit przyznane za kwalifikujące się wydarzenia mogą zostać podzielone między maksymalnie dwóch Uczestników Programu, jeśli obaj są zapisani w Umowie na kwalifikujące się wydarzenie.

5.4 Kwalifikowane zawody

5.4.a. Umowa dotycząca kwalifikującego się wydarzenia. Każdy Uczestnik Programu lojalnościowego może zawrzeć umowę z Obiektem uczestniczącym w celu zorganizowania Wydarzenia kwalifikującego w obiekcie uczestniczącym („ Umowa dotycząca kwalifikującego się wydarzenia ”).

5.4.b. Wydarzenie kwalifikacyjne. Wydarzenie kwalifikujące to wydarzenie lub spotkanie, które jest zarezerwowane przez uczestnika programu programu lojalnościowego, który poda swój numer uczestnictwa w odpowiedniej umowie dotyczącej wydarzenia kwalifikującego i odbywa się w obiekcie uczestniczącym w programie. Kwalifikujące się Wydarzenie nie obejmuje: (a) jakiejkolwiek rezerwacji pokoi gościnnych, niezależnie od liczby pokoi, która została zarezerwowana w jakikolwiek inny sposób niż na podstawie Umowy Kwalifikującej się Imprezy, (b) jakiejkolwiek rezerwacji pokoi gościnnych, z lub bez catering, który nie aktualizuje minimum dziesięciu (10) pokoi gościnnych na co najmniej jedną (1) noc, (c) wszelkie rezerwacje pokoi gościnnych w imieniu pracodawcy, klienta lub zleceniodawcy, który wybrał (czy to na podstawie umowy z Obiekt będący uczestnikiem lub w inny sposób) przyznanie Punktów innej osobie lub podmiotowi, (d) wszelkie rezerwacje pokoi gościnnych, które są bezpłatne lub barterowe, (e) bezpłatne spotkania lub opłaty za spotkania, lub (f) dowolne wydarzenie lub spotkanie, lub rezerwacja pokoi gościnnych poprzez:

i. pracownik rządowy, urzędnik lub ktokolwiek działający w imieniu agencji rządowej lub departamentu rezerwującego wydarzenie w imieniu swojego podmiotu zatrudniającego;

ii. pracownik lub osoba działająca w imieniu podmiotu będącego własnością państwa lub kontrolowanego przez państwo („ SOE ”) rezerwującego wydarzenie w imieniu swojego podmiotu zatrudniającego;

iii. pośrednik rezerwujący imprezę w imieniu podmiotu spoza rządu Stanów Zjednoczonych lub przedsiębiorstwa publicznego; lub

iv. w uczestniczących nieruchomościach w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku, pośrednikowi rezerwującemu wydarzenie w imieniu dowolnego podmiotu rządowego (USA lub spoza USA) lub przedsiębiorstwa publicznego.

Na przykład wszelkie wydarzenia lub spotkania zarezerwowane przez pracowników rządowych, urzędników, pracowników przedsiębiorstw państwowych i osoby działające w imieniu agencji rządowych, departamentów i przedsiębiorstw państwowych rezerwujących wydarzenie w imieniu ich podmiotu zatrudniającego, a także pośredników handlowych będących osobami trzecimi dokonujących rezerwacji w imieniu podmiotu pozarządowego lub przedsiębiorstwa publicznego spoza Stanów Zjednoczonych nie kwalifikuje się jako wydarzenie kwalifikujące. Ponadto w przypadku obiektów uczestniczących w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku wydarzenia zarezerwowane przez pośrednika w imieniu jakiegokolwiek podmiotu rządowego (USA lub spoza USA) lub przedsiębiorstwa publicznego nie kwalifikują się jako wydarzenie kwalifikujące.

5.4.c. Uczestnikiem uprawnionym do zdobywania punktów lub mil musi być główna osoba kontaktowa wymieniona na pierwszej stronie Umowy na kwalifikujące się wydarzenie lub upoważniona osoba podpisująca umowę na kwalifikujące się wydarzenie.

5.5 Opłaty za kwalifikujące się wydarzenia

5.5.a. Opłaty za kwalifikujące się wydarzenia. Opłaty za kwalifikujące się wydarzenia obejmują żywność, napoje, wynajem sal konferencyjnych, własny sprzęt audiowizualny i dekoracje zamówione przez Obiekt Uczestniczący i opłacone z konta głównego. Opłaty za pokój dla gości kwalifikują się również tylko wtedy, gdy umowa przewiduje aktualizację co najmniej dziesięciu (10) pokoi gościnnych na co najmniej jedną (1) noc podczas Turnieju kwalifikacyjnego (z wyżywieniem lub bez). Kwalifikowane opłaty za pokój gościnny pozwalają Uczestnikowi uzyskać Punkty lub Mile, niezależnie od tego, czy są opłacane na koncie głównym, czy też opłacane przez indywidualnego gościa w pokoju.

5.5.b. Karty podarunkowe Marriott . Tam, gdzie to możliwe, opłaty za spotkania można uiścić za pomocą karty podarunkowej Marriott. Punkty wymienione w związku z tymi partnerami podlegają Zasadom programu lojalnościowego wraz z wszelkimi obowiązującymi warunkami partnera zgodnie z punktem 3.10.a.

5.5.c. Wyłączone opłaty za wydarzenia. Wyłączone Opłaty związane z wydarzeniami obejmują wszystkie podatki, napiwki, opłaty klimatyczne, opłaty za anulowanie, opłaty za ścieranie i opłaty za usługi.

5.6 Obowiązują wszystkie zasady programu lojalnościowego.

Liczba punktów lub mil do przyznania zostanie określona zgodnie z Zasadami programu lojalnościowego obowiązującymi w momencie przyznania.

6. KARTY KREDYTOWE MARRIOTT CO-MARKI

Poniższe karty należą do portfolio kart kredytowych pod wspólną marką Marriott International. Karty te obejmują karty Chase, JPMorgan, Mastercard i American Express.

6.1 Karty kredytowe US Chase

6.1.a. Karta kredytowa Marriott Bonvoy Bold ™ firmy Chase
Karta kredytowa Marriott Bonvoy Bold ™ firmy Chase - dowiedz się więcej

6.1.b. Karta kredytowa Marriott Bonvoy ™ firmy Chase
Karta kredytowa Marriott Bonvoy ™ firmy Chase - dowiedz się więcej

6.1.c. Karta kredytowa Marriott Bonvoy Business ™ firmy Chase
Karta kredytowa Marriott Bonvoy Business ™ firmy Chase - dowiedz się więcej

6.1.d. Karta kredytowa Marriott Bonvoy ™ Premier firmy Chase
Karta kredytowa Marriott Bonvoy ™ Premier firmy Chase - dowiedz się więcej

6.1.e. Karta kredytowa Marriott Bonvoy ™ Premier Plus Business firmy Chase
Karta kredytowa Marriott Bonvoy ™ Premier Plus Business firmy Chase - Dowiedz się więcej

6.1.f. Karta kredytowa Marriott Bonvoy Boundless ™ firmy Chase
Karta kredytowa Marriott Bonvoy Boundless ™ firmy Chase - dowiedz się więcej

6.1.g. Karta kredytowa Ritz-Carlton ™ firmy JPMorgan
Karta kredytowa Ritz-Carlton - dowiedz się więcej

6.2 Karty kredytowe US American Express

6.2.a. Karta Marriott Bonvoy ™ American Express ®
Karta Marriott Bonvoy ™ American Express ® - Dowiedz się więcej

6.2.b. Karta Marriott Bonvoy Business ™ American Express®
Karta Marriott Bonvoy Business ™ American Express® - Dowiedz się więcej

6.2.c. Karta Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express®
Karta Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express® - Dowiedz się więcej

6.3 Międzynarodowe karty kredytowe

6.3.a. Marriott Bonvoy® American Express® Card for residents of Canada

Karta Marriott Bonvoy American Express dla mieszkańców Kanady - Dowiedz się więcej (w języku angielskim)Otwiera się w nowym oknie przeglądarki

Karta Marriott Bonvoy American Express dla mieszkańców Kanady - Dowiedz się więcej (w języku francuskim)Otwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.3.b. Marriott Bonvoy® Business American Express® Card for residents of Canada

Karta Marriott Bonvoy Business American Express dla mieszkańców Kanady - Dowiedz się więcej (w języku angielskim)Otwiera się w nowym oknie przeglądarki

Karta Marriott Bonvoy Business American Express dla mieszkańców Kanady - Dowiedz się więcej (w języku francuskim)Otwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.3.c. Marriott Bonvoy® American Express® Card for residents of the United Kingdom

Marriott Bonvoy® American Express® Card for residents of the United Kingdom – Learn MoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.3.d. The Marriott Bonvoy® Mastercard® for residents of the United Kingdom

The Marriott Bonvoy® Mastercard® for residents of the United Kingdom – Learn MoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki.
Marriott Rewards® Mastercard® cardmembers can continue to use their current co-brand credit card under the Legacy Program name until they receive a Marriott Bonvoy® credit card.

6.3.e. The Starwood Preferred Guest® Credit Card from American Express for residents of Japan

Karta kredytowa Starwood Preferred Guest® od American Express dla mieszkańców Japonii - Dowiedz się więcejOtwiera się w nowym oknie przeglądarki.
Starwood Preferred Guest® Credit Card from American Express cardmembers can continue to use their current co-brand credit card under the Legacy Program name until they receive a Marriott Bonvoy® credit card.

6.3.f. Marriott Bonvoy® World Mastercard® from Emirates NBD for residents of United Arab Emirates

Marriott Bonvoy® World Mastercard® od Emirates NBD dla mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Dowiedz się więcejOtwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.3.g. Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan Card for residents of South Korea

[id=10]Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan Card for residents of South Korea - Learn MoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.3.h. Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan Card for residents of South Korea

Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan Card for residents of South Korea - Learn MoreOtwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.3.i. Marriott Bonvoy® Credit Card for residents of Mexico

Karta kredytowa Marriott Bonvoy dla mieszkańców Meksyku - Dowiedz się więcej (hiszpański)Otwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.3.j. Marriott Bonvoy® Inspire™ Credit Card for residents of Mexico

Karta kredytowa Marriott Bonvoy Inspire dla mieszkańców Meksyku — Dowiedz się więcej (hiszpański)Otwiera się w nowym oknie przeglądarki

6.4 Korzyści i wyłączenia wynikające z programu lojalnościowego

6.4.a. Dostęp do Internetu Premium . W przypadku każdej karty kredytowej pod wspólną marką opisanej w 6.1, 6.2 i 6.3, która zapewnia dostęp do Internetu premium jako korzyść, posiadacze kart otrzymają rozszerzony dostęp do Internetu w pokoju, o ile jest dostępny we Właściwościach uczestniczących na całym świecie, niezależnie od metody rezerwacji.

6.4.b. Wyłączenia dostępu do Internetu w wersji Premium . Zobacz rozdział 1.3.c.

7. MARRIOTT VACATION CLUB ® , MARRIOTT GRAND RESIDENCE CLUB ® , VISTANA SIGNATURE NETWORK I VISTANA RESIDENCE NETWORK

7.1 Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club

7.1. Właściciele Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club uprawnieni do udziału w Programie lojalnościowym poprzez posiadanie udziałów w użytkowaniu w oznaczonym czasie Marriott Vacation Club i / lub Marriott Grand Residence Club (łącznie „ Właściciele MVC ”) podlegają Zasadom programu, oraz do wszelkich dodatkowych zasad i przepisów ogłoszonych przez Marriott Ownership Resorts, Inc. i / lub Marriott Resorts, Travel Company, Inc. d / b / a MVC Exchange Company lub ich odpowiednie podmioty stowarzyszone lub zależne (każdy „ Podmiot MVC ”), jak takie zasady i przepisy mogą być od czasu do czasu modyfikowane (łącznie „ Zasady MVC ”).

7.1.b Właściciele MVC, którzy otrzymują aktualizacje programu lojalnościowego Elite w ramach korzyści dla ich właścicieli, podlegają Zasadom programu, które mogą być okresowo modyfikowane zgodnie z sekcją 1.7.c, oraz Zasadom MVC, w tym bez ograniczeń następującym :

i. Właściciele MVC, którzy osiągną poziom uczestnictwa „Standard” lub „Właściciel” poprzez posiadanie praw własności do udziałów w oznaczonym czasie Marriott Vacation Club i/ lub Marriott Grand Residence Club lub ich zapisanie się do programu wymiany Marriott Vacation Club Destinations® („Program wymiany MVC”), a także niektórym innym osobom wyznaczonym przez podmiot MVC, można zaoferować status Marriott Bonvoy Gold Elite i nie podlegają wymaganiom minimalnym Gold Elite, aby utrzymać status Gold Elite każdego roku. Właściciele MVC, którzy osiągną poziom uczestnictwa „Select” lub „Executive” poprzez posiadanie praw własności do udziałów w oznaczonym czasie Marriott Vacation Club i/ lub Marriott Grand Residence Club lub ich zapisanie się do programu wymiany Marriott Vacation Club Destinations® („Program wymiany MVC”), a także niektórym innym osobom wyznaczonym przez podmiot MVC, można zaoferować status Marriott Bonvoy Platinum Elite i nie podlegają Wymogowi minimalnemu Platinum Elite, aby utrzymać status Platinum Elite każdego roku. Właściciele MVC, którzy osiągną poziom uczestnictwa „Presidential” lub „Chairman's Club” poprzez posiadanie praw własności do udziałów w oznaczonym czasie Marriott Vacation Club i/ lub Marriott Grand Residence Club lub ich zapisanie się do programu wymiany MVC, a także niektóre inne osoby wyznaczone przez MVC Entity, mogą otrzymać status Marriott Bonvoy Titanium Elite i nie podlegają Wymogowi minimalnemu Titanium Elite, aby utrzymać status Titanium Elite każdego roku.

ii. Właściciel MVC zachowa swój status Elite pod warunkiem, że taki Właściciel MVC: (i) utrzyma swój poziom członkostwa poprzez posiadanie udziałów w użytkowaniu w oznaczonym czasie Marriott Vacation Club i / lub Marriott Grand Residence Club lub zapisanie się do Programu wymiany MVC; (ii) jest aktualny we wszystkich opłatach za utrzymanie, opłatach MVC Exchange Company, opłatach, podatkach i innych płatnościach; oraz (iii) jest aktualny we wszelkich innych płatnościach należnych jakiemukolwiek Podmiotowi MVC.

iii. Status Elite i wszelkie zgromadzone Punkty na Koncie Członkowskim w Programie Lojalnościowym Właściciela MVC nie są przenoszone w momencie sprzedaży ich udziałów w oznaczonym czasie na rzecz osoby trzeciej.

7.1.c Ze względu na charakter obiektów Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club ich udział w Programie lojalnościowym podlega następującym warunkom specjalnym:

i. Uczestnicy Programu otrzymają Elite Night Credit za kwalifikujący się pobyt w obiektach Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club oraz za pobyty w uczestniczących obiektach w ramach programu wymiany MVC (np. City Explorer).

ii. Uczestnicy Programu będą gromadzić punkty lub mile za wszystkie kwalifikujące się opłaty w obiektach Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club.

iii. Uczestnicy Programu nie otrzymują następujących korzyści (zgodnie z definicją w punkcie 4) w obiektach Marriott Vacation Club lub Marriott Grand Residence Club: bezpłatne ulepszenia pokoju, późne wymeldowanie, nagrody Suite Night Award, gwarantowany rodzaj pokoju, 48-godzinna dostępność gwarantowana, ostateczna gwarancja rezerwacji lub Your24.

iv. Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w obiektach Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club należy zarezerwować co najmniej jeden (1) dzień przed przyjazdem. Obiekty Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club nie uczestniczą w tym czasie w pełni lub nie uczestniczą w pełni w korzyściach „Zakaz zaciemnienia”.

v. Nagrody Instant Redemption nie są dostępne w obiektach Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club.

vi. Punkty uzyskane w wyniku posiadania udziałów w obiekcie Marriott Vacation Club lub Marriott Grand Residence Club nie mogą być wykorzystane do złożenia wniosku o rezerwację pobytu z wykorzystaniem nagrody w hotelach Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club lub Vistana.

7.2 Vistana Signature Network i Vistana Residence Network

7.2.a Dodatkowe informacje Vistana.

i. Vistana Signature Network obejmuje Westin Vacation Club i Sheraton Vacation Club. Sieć Vistana Residence obejmuje St. Regis Residence Club i Luxury Collection Residence Club. Vistana Signature Network i Vistana Residence Network nazywane są łącznie „Vistana Networks”. Właściciele wakacji Vistana („Właściciele Vistana”), którzy należą do Vistana Signature Network, są automatycznie rejestrowani jako uczestnicy Marriott Bonvoy Gold Elite i nie podlegają Wymogowi minimalnemu Gold Elite, aby utrzymać status Gold Elite każdego roku. Właściciele Vistana, którzy należą do sieci Vistana Residence Network lub są uczestnikami programu Five-Star Elite w Vistana Signature Network, są automatycznie rejestrowani jako uczestnicy Marriott Bonvoy Platinum Elite i nie podlegają Wymogowi minimalnemu Platinum Elite, aby utrzymać status Platinum Elite każdego roku.

ii. W przypadku sieci Vistana Signature Network tylko jeden (1) właściciel Vistana otrzyma status Gold Elite za każdy zakupiony pakiet urlopowy, bez względu na liczbę osób objętych umową. W przypadku Uczestników Five-Star Elite w Vistana Signature Network jeden (1) Właściciel Vistana otrzyma status Platinum Elite, a jeśli umowa dotyczy więcej niż jednej osoby, drugi Właściciel Vistana otrzyma status Gold Elite. W przypadku Uczestników Residence Club w Vistana Residence Network maksymalnie dwie (2) osoby objęte umową otrzymają status Platinum Elite.

iii. Właściciel Vistana pozostanie Złotym (lub odpowiednio Platynowym) Uczestnikiem Elite pod warunkiem, że taki Właściciel Vistana: (i) zachowa swoje uczestnictwo w Vistana Networks; (ii) jest uwzględniany we wszystkich opłatach za utrzymanie stowarzyszenia, opłatach za sieć Vistana, podatkach i innych płatnościach; oraz (iii) jest aktualny w przypadku wszelkich innych płatności należnych firmie Vistana Signature Experiences, Inc. i jej podmiotom stowarzyszonym (łącznie „Vistana” ).

iv. Status Gold (lub odpowiednio Platinum) Elite i wszelkie zgromadzone Punkty na Koncie Członkowskim w Programie Lojalnościowym Właściciela Vistana nie są przenoszone w momencie sprzedaży prawa własności do wakacji osobie trzeciej.

v. Punkty zdobyte przez Właściciela Vistana, który przekształca swój udział w urlopie w Punkty zgodnie z programem konwersji Marriott Bonvoy firmy Vistana, nie mogą być wymieniane na obiekt Vistana, obiekt Marriott Vacation Club lub obiekt Marriott Grand Residence Club, chyba że zezwolono inaczej.

vi. Punkty przyznane lub zdobyte za pośrednictwem Vistana, w tym między innymi w ramach zachęt związanych z wycieczkami, zakupami, konwersją Marriott Bonvoy, loteriami i innymi nagrodami w postaci nagród wygasają po sześciu (6) latach od daty ich zdeponowania na koncie Uczestnika Programu, niezależnie od Uczestnika Programu czynność. Wszystkie takie Punkty lub jakakolwiek ich część, które nie zostały wykorzystane przed upływem ich sześcioletniego (6) okresu wygaśnięcia, przepadną bez powiadomienia.

vii. Właściciel Vistana może przenosić Punkty na inne konto członkowskie Vistana Owner, o ile dwaj Właściciele Vistana są wymienieni na tej samej umowie, niezależnie od tego, czy mieszkają pod tym samym adresem.

viii. Właściciel Vistana należący do sieci Vistana Residence Network lub Uczestnik Elite Vistana Signature Network może corocznie uczestniczyć w programie konwersji Marriott Bonvoy firmy Vistana. Inni Właściciele Vistana mogą uczestniczyć w programie konwersji Marriott Bonvoy firmy Vistana w latach nie następujących po sobie, pod warunkiem, że w każdym przypadku Właściciel Vistana ma dobrą opinię (w tym, bez ograniczeń, spełnia wszystkie wymagania określone w punkcie 7.2.a) oraz spełnił wszystkie warunki programu konwersji Marriott Bonvoy firmy Vistana.

7.2.b Właściwości uczestniczące w Vistana. Ze względu na charakter nieruchomości Vistana, ich udział w Programie Lojalnościowym podlega specjalnym warunkom:

i. Uczestnicy Programu otrzymają Elite Night Credit za kwalifikujący się pobyt w obiektach Vistana.

ii. Uczestnicy Programu będą gromadzić punkty lub mile za wszystkie opłaty kwalifikacyjne w obiektach Vistana.

iii. Uczestnicy Programu nie otrzymują następujących korzyści (zgodnie z definicją w punkcie 4) w obiektach Vistana: bezpłatne ulepszone ulepszenia pokoju, późne wymeldowanie, nagrody Suite Night Award, rabat w sklepie z upominkami, gwarantowany rodzaj pokoju, wydarzenia Marriott Bonvoy, 48-godzinna gwarantowana dostępność, ostateczna rezerwacja Gwarancja, czyli Your24.

iv. Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w obiektach Vistana należy rezerwować co najmniej jeden (1) dzień przed przyjazdem.

v. Nagrody natychmiastowego wykorzystania nie są dostępne w obiektach Vistana.

8. DOMY I WILLE MARRIOTT INTERNATIONAL

Ze względu na charakter Homes & Villas by Marriott International ich udział w programie lojalnościowym podlega następującym specjalnym warunkom:

8.1 Zbieraj punkty

 • Uczestnicy Programu są uprawnieni do otrzymywania punktów za wszystkie ukończone pobyty w wynajmowanym domu („Dom” lub „Domy”) zakupione za pośrednictwem strony internetowej Homes & Villas by Marriott International („Platforma”).
 • Aby Punkty były umieszczane na właściwym Koncie uczestnika programu, numer uczestnika programu podany w momencie zakupu na Platformie musi być prawidłowy. Zgodnie z punktem 9.3 Uczestnicy Programu muszą mieć konto uczestnika programu lub wypełnić wniosek do programu lojalnościowego (zgodnie z opisem w punkcie 1.4.a) przed dokonaniem zakupu, aby zdobywać Punkty za pośrednictwem Platformy.
 • Uczestnicy Programu otrzymają pięć (5) punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego lub równowartość w innej walucie od wszystkich kwalifikujących się opłat poniesionych i opłaconych przez Uczestnika Programu za pośrednictwem Platformy.
 • Punkty premiowe Elite oparte na osiągniętym przez Uczestnika Programu poziomie Uczestnika Programu elitarnego zostaną przyznane na podstawie opłat kwalifikacyjnych zgodnie z punktem 4.3.
 • Elite Night Credit zostanie przyznany za zrealizowane pobyty zarezerwowane za pośrednictwem Platformy, niezależnie od tego, czy jest opłacony, czy zakupiony za pomocą Punktów.
 • Opłaty, które nie kwalifikują się do otrzymania Punktów, obejmują podatki i opłaty (np. Opłata za późne anulowanie, opłata za niepojawienie się) stosowane do Domów zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy, a także zakupione usługi dodatkowe (np. Dodatkowe sprzątanie itp.).
 • Effective January 1, 2022, Qualifying Charges on completed Stays in a Qualifying Period at Homes & Villas by Marriott International will be applied to the Ambassador Elite annual qualifying spend (as described in 4.3.e).
 • Punkty nie zostaną przyznane żadnym stowarzyszonym partnerom, którzy mogą być promowani podczas pobytu przed przyjazdem lub w trakcie pobytu.
 • Punkty nie będą przyznawane za zakupy za zwrot środków.
 • Mil nie można gromadzić za zakupy dokonane za pośrednictwem Platformy.
 • W przypadku pobytów zakupionych za pośrednictwem Platformy w imieniu innej osoby, Punkty zostaną przekazane, a pobyt zarezerwowany na podstawie Konta uczestnika programu i nazwiska podanego w momencie rezerwacji. Tylko uczestnik programu, który ukończy pobyt, może zdobyć Punkty i Elite Night Credit za jedno zamówienie dokonane za pośrednictwem Platformy.
 • Pod warunkiem, że poprawny numer konta uczestnika programu Marriott Bonvoy zostanie dodany w ramach procesu rezerwacji, punkty pojawią się automatycznie na koncie uczestnika programu przez trzy (3) do sześciu (6) tygodni (21 - 42 dni) po zakończeniu pobytu.
 • Uczestnicy Programu, którzy używają karty kredytowej pod wspólną marką Marriott Bonvoy do zakupów za pośrednictwem Platformy, również otrzymają punkty bonusowe na swoim koncie Marriott Bonvoy w tym samym czasie.
 • Wszystkie zasady programu lojalnościowego dotyczą zakupów dokonywanych na Platformie.

8.2 Wymień punkty

 • Uczestnik jest uprawniony do wymiany punktów na domy zarezerwowane za pośrednictwem Platformy w stosunku 166,67 punktów za każdego zakupionego dolara amerykańskiego (w tym podatki i opłaty).
 • Members have the flexibility to select the amount of cash and the amount of Points to be redeemed as combined payment for a stay in a Home booked through the Platform (“Cash & Points Payment at HVMI”).
  • There are no fixed amounts of either cash to pay or Points to be redeemed. At least one-thousand (1,000) Points are required for the Cash & Points Payment at HVMI.
  • Members cannot use more Points than what they currently have in their Membership Account.
  • Major credit cards and Points are the accepted methods of payment for Cash & Points.
  • Marriott Gift Cards and Marriott Bonvoy Free Night Awards cannot be used as part of the Cash & Points Payment at HVMI.
  • Members will earn Points on the cash portion of their Cash & Points Payment at HVMI once the stay is completed. Please note, Cash & Points Payment for Homes & Villas by Marriott International is different from Cash + Points Awards at Participating Properties (see Section 3.4).
 • Bookings purchased with Points or Cash & Points Payment at HVMI are eligible for earning Elite Night Credit.
 • Rezerwacje zakupione za punkty muszą mieć co najmniej trzy (3) dniowy okres od dokonania rezerwacji do zameldowania.
 • Jeśli rezerwacje zakupione za pomocą Punktów zostaną zmodyfikowane, Punkty zostaną zwrócone zgodnie z zasadami anulowania rezerwacji.
 • Następujące opcje wykorzystania nagród nie są dostępne w przypadku domów: nagrody w postaci darmowego noclegu, nagrody w postaci podwyższenia klasy podróży, pobyt na 5 osób, zapłata za 4 nagrody, nagrody w postaci gotówki i punktów, nagrody PointSavers, nagrody Suite Night Award i nagrody za natychmiastowe wykupienie.
 • Rezerwacje z wyprzedzeniem punktowym nie są dostępne w przypadku domów.

8.3 Korzyści dla Uczestników Programu

 • Uczestnicy Gold Elite otrzymują jeden Upominek powitalny Elite w postaci 500 punktów za pobyt trwający jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego Uczestniczącego obiektu w ciągu 24 godzin.
 • Uczestnicy na poziomie Platinum Elite i wyższym otrzymują jeden Upominek powitalny Elite w postaci 1000 punktów za pobyt trwający jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w pkt. 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego Uczestniczącego obiektu w ciągu 24 godzin.
 • Wszystkie inne korzyści dla Uczestników Programu Elite wymienione w sekcji 4 nie są dostępne w przypadku pobytów w domach zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy.

8.4 Warunki dodatkowe

 • Gwarancja najlepszej ceny oferowana przez Firmę nie ma zastosowania do zakupów dokonywanych za pośrednictwem Platformy.
 • Stawki dla uczestników programu nie są dostępne w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Platformy.
 • Uczestnik może poprosić o przyznanie punktów i / lub Elite Night Credit, które nie są odzwierciedlone na jego Koncie uczestnika po 6 (sześciu) tygodniach od zakończenia pobytu, kontaktując się z zespołem Homes & Villas by Marriott International tutaj .

9. DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

9.1 Monitorowanie kont członkowskich

Firma zastrzega sobie prawo do monitorowania kont wszystkich Uczestników Programu w dowolnym czasie i bez powiadomienia pod kątem zgodności z Zasadami programu. Firma może przeglądać wszystkie punkty uczestnika programu, kwalifikujące się pobyty i kwalifikujące się noce oraz historię transakcji, w tym między innymi wnioski o nagrody w ramach programu lojalnościowego, nagrody promocyjne i inne korzyści.

9.2 Regulacje

Uczestnik może poprosić o przyznanie punktów, mil lub kwalifikujących się noclegów w celu uzyskania statusu Elite (innych niż Elite Night Credit zdobytych zgodnie z sekcją 4), które nie są odzwierciedlone na koncie uczestnika za pośrednictwem strony Aktywność konta uczestnika programu w witrynie programu lojalnościowego w sekcji „Raport a Missing Stay ” lub kontaktując się z obsługą klienta w przypadku pobytów w obiektach uczestniczących z wyjątkiem Homes & Villas by Marriott International.

W przypadku poprzednich pobytów w Homes & Villas by Marriott International, Uczestnik może zażądać kredytów na Punkty i / lub Elite Night Credit, które nie są odzwierciedlone na jego Koncie uczestnika po 6 (sześciu) tygodniach od zakończenia pobytu, kontaktując się z Homes & Villas by zespół Marriott International tutaj .

Uczestnik może poprosić o przyznanie punktów / mil lub kwalifikujących się noclegów w celu uzyskania statusu Elite w związku z kwalifikującym się wydarzeniem, które nie są odzwierciedlone na koncie uczestnika, kontaktując się z hotelem, w którym odbyło się kwalifikujące wydarzenie. Taką prośbę należy otrzymać w ciągu jednego (1) roku od odpowiedniego kwalifikującego się pobytu, zdarzenia kwalifikującego lub innej transakcji związanej z opłatą kwalifikującą, aby otrzymać jakikolwiek kredyt.

9.3 Nowi Uczestnicy Programu

Nowy Uczestnik jest uprawniony do otrzymywania punktów za kwalifikujące się opłaty i kwalifikujące się noce w celu uzyskania statusu Elite za pobyty lub kwalifikujące się wydarzenia w uczestniczących obiektach, które zostały poniesione i opłacone przez uczestnika w ciągu trzydziestu (30) dni przed jego rejestracją w Program lojalnościowy („ Okres przed rejestracją ”), jeśli Uczestnik zażąda kredytu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od odpowiedniego kwalifikującego się pobytu, zdarzenia kwalifikującego lub opłaty kwalifikacyjnej. Nowy Uczestnik nie otrzyma żadnych Punktów ani noclegów kwalifikujących się do statusu Elite za żadne pobyty lub wydarzenia kwalifikujące, które miały miejsce przed Okresem wstępnej rejestracji, nawet jeśli był uczestnikiem programu lojalnościowego oferowanego przez Firmę innego niż obecny Program lojalnościowy, z wyjątkiem pobytów i wydarzeń kwalifikujących się w uczestniczących obiektach, które zostały poniesione i opłacone w okresie przed zapisem.

9.4 Korekta świadczeń

W dowolnym momencie i według wyłącznego uznania Firmy (w tym między innymi, gdy Uczestnik nie był uprawniony do uzyskania określonej korzyści zgodnie z niniejszymi Zasadami programu), Firma może skorygować (i) liczbę Punktów lub liczbę kwalifikujących się noclegów zapisane na Koncie uczestnika oraz (ii) wszelkie inne korzyści, które zostały zapisane na Koncie uczestnika, w tym między innymi status uczestnictwa Elite lub dożywotni status uczestnictwa Elite.

9.5 Opuszczenie Programu lojalnościowego przez Obiekt uczestniczący

Jeśli Obiekt uczestniczący opuści Program lojalnościowy z jakiegokolwiek powodu, Uczestnik nie otrzyma Punktów, kwalifikujących się noclegów do statusu Elite (w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek punktów za kwalifikujące się pobyty zgodnie z sekcją 2) za pobyty w takim obiekcie uczestniczącym w programie ani żadne zwroty Nagrody, nagrody promocyjne, inne promocje i oferty specjalne tracą ważność po dacie opuszczenia przez Obiekt Uczestniczący Programu Lojalnościowego, nawet jeśli rezerwacja pobytu w byłym Obiekcie Uczestniczącym została dokonana przed tą datą.

9.6 Podatki

Punkty, nagrody za wykorzystanie, nagrody promocyjne i inne korzyści dla uczestników mogą podlegać podatkom dochodowym lub innym podatkom. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapłacenie wszystkich takich podatków i ujawnienie wszelkich stosownych informacji stronom trzecim, w tym między innymi stronie, która zapłaciła za transakcję, za którą Uczestnik zdobył Punkty. Firma nie będzie odpowiedzialna za żadne zobowiązania podatkowe, cła ani inne opłaty w związku z przyznawaniem Punktów, Nagrodami Wykorzystania, Nagrodami Promocyjnymi i innymi korzyściami dla uczestników.

9.7 Brak gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych

Firma nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do rodzaju, jakości lub przydatności towarów lub usług dostarczanych w ramach Programu lojalnościowego lub przez uczestniczące właściwości.

9.8 Prowadzenie programu lojalnościowego

Firma sprzedaje Punkty uczestniczącym obiektom i partnerom, wymienia Punkty na gotówkę (w tym między innymi Punkty otrzymane z uczestniczących obiektów), bilety lotnicze i towary oraz administruje Programem lojalnościowym. Spółka promuje Program Lojalnościowy, między innymi poprzez tworzenie i prowadzenie kampanii marketingowych, rozwijanie i utrzymywanie strony internetowej Programu Lojalnościowego oraz zarządzanie relacjami partnerskimi.

9.9 Firma nie odpowiada za błędy lub zaniechania

Firma nie ponosi odpowiedzialności za: (a) jakąkolwiek utratę lub niewłaściwe skierowanie lub opóźnienie w otrzymywaniu jakichkolwiek wniosków o uczestnictwo w programie, korespondencji, wniosków o umorzenie, nagród umorzeniowych lub korzyści dla uczestników programu; (b) kradzież lub nieautoryzowane wykupienie Punktów lub Nagród Wymiany lub wykorzystanie Nagrody Wymiany; (c) wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich (w tym między innymi uczestniczące właściwości); lub (d) wszelkie błędy opublikowane w związku z Programem lojalnościowym, w tym między innymi wszelkie błędy cenowe lub typograficzne, błędy w opisie, błędy dotyczące Właściwości uczestniczących i podmiotów stowarzyszonych z Programem lojalnościowym oraz błędy w naliczaniu lub obciążaniu Punktów od Uczestnika Programu Konta. Firma zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów bez uprzedzenia.

9.10 Interpretacja zasad programu lojalnościowego

Wszelkie interpretacje niniejszych Zasad programu lojalnościowego dotyczące uczestnictwa pozostają w wyłącznej gestii Spółki, a decyzje Spółki będą ostateczne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a dowolną przetłumaczoną wersją niniejszych Zasad programu, obowiązuje wersja w języku angielskim.

9.11 Znaki towarowe

Spółka i uczestniczące właściwości są jedynymi i wyłącznymi właścicielami lub licencjobiorcami znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo i materiałów objętych prawem autorskim lub prawami autorskimi firmy Marriott International, Inc., jej podmiotów stowarzyszonych i uczestniczących właściwości. Uczestnicy Programu nigdy, bezpośrednio ani pośrednio, nie będą ingerować, kwestionować, składać wniosków ani rościć sobie prawa własności do tych znaków towarowych w jakimkolwiek miejscu na świecie.

9.12 Zrzeczenie się

Zrzeczenie się przez Firmę jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Zasad programu lojalnościowego przez któregokolwiek Uczestnika Programu nie będzie stanowiło zrzeczenia się jakiegokolwiek innego wcześniejszego lub późniejszego naruszenia niniejszych Zasad programu. Brak nalegania przez Firmę na ścisłe przestrzeganie niniejszych Zasad programu lojalnościowego przez któregokolwiek Uczestnika Programu nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków zaradczych, jakie Spółka może mieć wobec tego lub innego Uczestnika Programu. Firma może odstąpić od przestrzegania niniejszych Zasad programu według własnego uznania i może od czasu do czasu organizować promocje zapewniające większe korzyści wybranym Uczestnikom Programu.

9.13 Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., JEGO PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, JEGO FRANCZYZOBIORCY LUB LICENCJOBIORCY, ŻADNA UCZESTNICZĄCA NIERUCHOMOŚĆ ORAZ ŻADEN Z ICH DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, ODSZKODOWAWCZE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE JAKIEKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO UMOWNE, DELIKTOWE LUB INNE, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM, NINIEJSZYMI ZASADAMI PROGRAMU LUB REALIZOWANIEM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PRZEZ FIRMĘ.

9.14 Wybór prawa i miejsca

Wszelkie spory wynikające z Programu lojalnościowego lub niniejszych Zasad programu lub z nimi związane będą rozpatrywane indywidualnie, bez jakichkolwiek pozwów zbiorowych i będą regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem stanu Maryland w Stanach Zjednoczonych, bez względu na kolizji przepisów prawa. Wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich roszczeń lub działań wynikających z Programu lojalnościowego lub Zasad programu lub z nimi związanych można wytoczyć tylko w sądzie stanowym lub federalnym w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych.

9.15 Z zastrzeżeniem prawa

Uczestnictwo w programie lojalnościowym oraz zdobywanie i wymienianie punktów podlega wszystkim obowiązującym lokalnym przepisom i regulacjom. Uczestnictwo w programie lojalnościowym, korzyści dla Uczestników, nagrody realizacji i nagrody promocyjne są oferowane w dobrej wierze; jednakże mogą one nie być dostępne, jeśli są zabronione lub ograniczone przez obowiązujące prawo lub przepisy w Stanach Zjednoczonych lub jurysdykcji miejsca zamieszkania Uczestnika Programu. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Zasad programu lojalnościowego zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, ta część zostanie uznana za usuniętą z niniejszych Zasad programu w takiej jurysdykcji, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, z zastrzeżeniem punktów 1.7.c. i 1.7.d.

9.16 Całość Umowy

Zasady programu lojalnościowego, wraz z wszelkimi innymi warunkami, zasadami lub regulacjami włączonymi do niniejszego dokumentu lub o których mowa w niniejszym dokumencie, stanowią całość porozumienia między Firmą a Uczestnikami Programu w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia lub umowy (ustne lub pisemne) dotyczące przedmiotu umowy i nie mogą być zmieniane ani modyfikowane, chyba że na piśmie lub poprzez udostępnienie takich poprawek lub modyfikacji na stronie internetowej Programu lojalnościowego.

Oficjalną wersją strony internetowej Marriott.com jest wersja angielska. Udostępniając to tłumaczenie, mamy nadzieję umożliwić zapoznanie się z naszą stroną większej liczbie naszych klientów na całym świecie. Tłumaczenia wykonywane są automatycznie, w związku z czym mogą nie być doskonałe.