Przejdź do treści

Regulamin programu lojalnościowego

Aktualizacja: styczeń 2024 r.

 

Od lutego 2019 r. programem lojalnościowym dla Marriott International, Inc. jest Marriott Bonvoy™ (zwany dalej „Programem lojalnościowym”). Wcześniej Program lojalnościowy funkcjonował jako ujednolicony program pod trzema nazwami: Marriott Rewards® Program, The Ritz-Carlton Rewards Program i Starwood Preferred Guest® Program („Program SPG”) (każdy zwany dalej „Starszym programem”). Te Starsze programy były obsługiwane przez spółkę Marriott International, Inc. i jej podmioty zależne, w tym Marriott Rewards, LLC i Preferred Guest, Inc. (łącznie zwane „Spółką”).

 

Program lojalnościowy funkcjonuje zgodnie z przedstawionymi dalej postanowieniami, chyba że wyraźnie określono inaczej („Zasady Programu”). Niniejsze Zasady Programu obejmują dodatkowe Zasady dotyczące zarządzanych współpracowników, które mają zastosowanie do pracowników Spółki oraz współpracowników pracujących w posiadanych, dzierżawionych, licencjonowanych i zarządzanych przez Spółkę lokalizacjach. Zasady dotyczące zarządzanych współpracowników nie mają zastosowania do pracowników franczyzobiorców Spółki, licencjobiorców i właścicieli nieruchomości zarządzanych przez Spółkę.

 

Zasady Programu regulują relacje Spółki z uczestnikami Programu lojalnościowego (łącznie „Uczestnicy Programu lojalnościowego” i indywidualnie „Uczestnik Programu lojalnościowego”; „Uczestnicy” lub „Uczestnik”), w tym sposób, w jaki Uczestnicy zarządzają swoimi kontami, dokonują rezerwacji, uzyskują status Elite, zdobywają i wymieniają punkty Programu lojalnościowego („Punkty”) w uczestniczących hotelach i obiektach (każdy z nich to „Obiekt uczestniczący”), a także w programach osób trzecich, które są powiązane biznesowo z Programem lojalnościowym, np. programy dla osób często podróżujących („Programy partnerskie”).

 

Zasady Programu obejmują dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do niektórych atrakcji lub obiektów uczestniczących w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy w ograniczonym lub wyjątkowym zakresie — w tym All-Inclusive by Marriott Bonvoy, MGM Collection with Marriott Bonvoy i The Ritz-Carlton Yacht Collection. Konkretne korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi związane z Programem lojalnościowym mogą nie być dostępne w ramach takich atrakcji lub obiektów, nawet jeśli dana atrakcja lub obiekt nie zostały wyraźnie określone jako wyłączone, jeżeli korzyść, udogodnienie, oferta, nagroda lub usługa jest opisana w niniejszych Zasadach Programu. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych funkcji Programu lojalnościowego, należy odwiedzić stronę Warunki dodatkowe i zapoznać się z odrębnymi zasadami regulującymi uczestnictwo w Programie lojalnościowym przez podmioty oferujące dane atrakcje lub obiekty.

 

Otwierając konto uczestnika w Programie lojalnościowym („Konto” lub „Konto Uczestnika”) lub korzystając z karty uczestnika albo numeru Konta Uczestnika, które zostało przypisane („Numer Uczestnika”) Uczestnikowi, aby mógł otrzymywać i realizować korzyści wynikające z Programu lojalnościowego, w tym, bez ograniczeń, Punkty Programu lojalnościowego, Uczestnik potwierdza, że:

 

 • przeczytał i akceptuje niniejsze Zasady Programu oraz przeczytał i akceptuje Warunki korzystania z witryny, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie; oraz
 • wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych przez Spółkę, Program lojalnościowy, Obiekty uczestniczące i Programy partnerskie oraz ich upoważnionych agentów zewnętrznych i licencjobiorców zgodnie z Polityką prywatności Spółki.

Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi w ramach Programu lojalnościowego zależą od dostępności i mogą zostać zmienione przez Spółkę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Spółka może zakończyć Program lojalnościowy, w całości lub w części, powiadamiając o tym z sześciomiesięcznym (6) wyprzedzeniem wszystkich aktywnych Uczestników Programu lojalnościowego i z wypowiedzeniem krótszym niż sześciomiesięczne w dowolnej jurysdykcji, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Spółka może, według własnego uznania, zastąpić Program lojalnościowy podobnym programem lojalnościowym w dowolnym momencie, niezwłocznie po powiadomieniu aktywnych Uczestników Programu lojalnościowego. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego wszystkie niewykorzystane Punkty zostaną utracone bez żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności, a po upływie okresu wypowiedzenia roszczenia dotyczące jakichkolwiek Nagród nie będą honorowane.

 

Niniejsze Zasady Programu zastępują wszystkie poprzednie regulaminy mające zastosowanie do Starszych programów lub Programu lojalnościowego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zabronionych lub ograniczonych przez obowiązujące prawo, Spółka może w dowolnym momencie zmienić, zmodyfikować lub uzupełnić niniejsze Zasady Programu, strukturę zdobywania i wykorzystywania nagród (jak określono niżej), powiadamiając o tym lub nie, nawet jeśli takie zmiany mogą mieć wpływ na wartość Punktów lub Mil bądź możliwość uzyskania określonych Nagród (łącznie „Zmiany Zasad Programu”). „Nagrody” oznaczają wszelkie nagrody zdobyte przez Uczestników w związku z Programem lojalnościowym, w tym w szczególności Wykorzystanie Nagrody (zgodnie z definicją w punkcie 3.1). Uczestnicy Programu lojalnościowego są odpowiedzialni za zapoznanie się z Zasadami Programu i wszelkimi Zmianami Zasad Programu. Dalsze Uczestnictwo w Programie lojalnościowym będzie oznaczać akceptację wszelkich takich Zmian Zasad Programu.

1. DOŁĄCZ DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.1 Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w Programie lojalnościowym jest bezpłatne i dostępne dla każdej osoby, która: (a) ma zdolność prawną do zaakceptowania Zasad Programu; (b) przebywa w jurysdykcji, która zgodnie z prawem zezwala na uczestnictwo w Programie lojalnościowym; (c) nie jest rezydentem Krymu, Kuby, Donieckiej Republiki Ludowej, Iranu, Ługańskiej Republiki Ludowej, Korei Północnej ani Syrii; (d) podaje prawidłowe i dokładne dane osobowe podczas rejestracji w Programie lojalnościowym; (e) nie jest jeszcze Uczestnikiem Programu lojalnościowego (tj. nie ma jeszcze Konta Uczestnika); oraz (f) nie została wcześniej wykluczona przez Spółkę z Programu lojalnościowego ani z żadnego z trzech Starszych programów Spółki.

 

1.1.a. Uczestnicy mają obowiązek przeczytania i zrozumienia Zasad Programu lojalnościowego, wyciągów z Konta i innych komunikatów Spółki dotyczących Programu lojalnościowego w celu zrozumienia swoich praw, obowiązków i statusu w Programie lojalnościowym. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Programu lojalnościowego lub niniejszych Zasad Programu, powinien skontaktować się z Działem obsługi Uczestników.

 

1.1.b. Uczestnik ma obowiązek przeczytania Polityki prywatności Spółki w celu zrozumienia, w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje i ujawnia jego dane. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności Spółki lub gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania jego danych, powinien skontaktować się z Działem obsługi Uczestników.

1.2 Obiekty uczestniczące i marki uczestniczące

1.2.a. „Obiekty uczestniczące” to hotele, kurorty i inne obiekty oferujące pobyt krótkoterminowy i obsługiwane pod poniższymi markami, które są własnością spółki Marriott International, są przez nią zarządzane, udostępniane w ramach franczyzy, objęte licencją lub mające umowę z Marriott International („Marki uczestniczące”) i które można zarezerwować za pośrednictwem Kanałów Marriott, chyba że określono inaczej (patrz punkt 1.2. b.). Nieruchomości mieszkalne („Rezydencje”), oferowane jako pełna własność lub udział we własności, jako apartamenty z obsługą lub kondominia, z natury nie są obiektami przeznaczonymi na pobyt krótkoterminowy, a zatem nie uczestniczą w Programie lojalnościowym, chyba że poniżej określono inaczej. Obiekty uczestniczące i Marki uczestniczące obejmują:

 

i. The Ritz-Carlton® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Obiekty Ritz-Carlton Reserve® uczestniczą w Programie lojalnościowym jak opisano poniżej:

 

(1) Punkty i Mile zdobywa się zgodnie z opisem w punkcie 2.

(2) Punkty wymienia się zgodnie z opisem w punkcie 3.

(3) Uczestnicy otrzymują korzyści wymienione w punkcie 1 i w punkcie 4, z wyjątkiem następujących: Ceny dla Uczestników, Zniżka na zakupy w sklepie z upominkami, Bezpłatne rozszerzone możliwości podwyższenia standardu pokoju, Późne wymeldowanie, Gwarantowany wstęp do salonu, Gwarantowany typ pokoju, Gwarantowana dostępność przy rezerwacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem oraz Nagrody Nightly Upgrade Award.

(4) Usługa Marriott Bonvoy Events zgodnie z opisem w punkcie 5.

 

B. The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach uczestniczy w Programie lojalnościowym na następujących warunkach:

 

(1) Punkty i Mile zdobywa się zgodnie z opisem w punkcie 2.

(2) Punkty wymienia się zgodnie z opisem w punkcie 3.

(3) Uczestnicy otrzymują korzyści wymienione w punkcie 4, z wyjątkiem następujących:

Bezpłatne rozszerzone możliwości podwyższenia standardu pokoju, Późne wymeldowanie, Nagrody Nightly Upgrade Award oraz Your24™.

 

C. Obiekty Ritz-Carlton Club® — partner zdobywający Noce statusowe (zgodnie z definicją w punkcie 2.1.a.) dotyczy wyłącznie Uczestników przebywających w obiektach The Ritz-Carlton Club w ramach korzyści wynikających z ich własności. Nie umożliwiają zdobywania Punktów ani Mil oraz wymiany Punktów, nie oferują Uczestnikom korzyści na terenie obiektu (zgodnie z opisem w punktach 1 i 4) oraz nie uczestniczą w wydarzeniach Marriott Bonvoy Events.

 

D. The Ritz-Carlton Yacht Collection — partner w zakresie zdobywania i wykorzystywania Punktów z unikalnym Uczestnictwem w Programie lojalnościowym zgodnie z osobnymi warunkami świadczenia usług („Warunki RCYC”). Uczestnicy Programu, którzy dokonują rezerwacji i odbywają je za pośrednictwem RCYC, podlegają Zasadom Programu, niniejszym Warunkom RCYC, a także informacjom prawnym znajdującym się w witrynie The Ritz-Carlton Yacht Collection↗.

 

E. W Programie lojalnościowym nie uczestniczą następujące obiekty:

 

 • The Ritz-Carlton, Millenia, Singapur
 • The Ritz-Carlton Residences, z wyjątkiem przypadków opisanych wyżej
 • Następujące obiekty partnera:
  • Hotel Ritz-London — Londyn, Wielka Brytania
  • Bulgari Hotels and Resorts — wszystkie lokalizacje

ii. St. Regis® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. The St. Regis Residences nie uczestniczą w Programie lojalnościowym

 

B. Obiekty St. Regis Residence Club® są partnerami wyłącznie w zakresie zdobywania Nocy statusowych (zdefiniowanych w punkcie 2.1.a.). Nie umożliwiają zdobywania Punktów ani Mil oraz wymiany Punktów, nie oferują Uczestnikom korzyści na terenie obiektu (zgodnie z opisem w punktach 1 i 4) oraz nie uczestniczą w wydarzeniach Marriott Bonvoy Events.

 

iii. EDITION® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Rezydencje EDITION nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

iv. The Luxury Collection® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Obiekty The Luxury Collection, które są częścią oferty All-Inclusive by Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvi), uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki All-Inclusive by Marriott”).

 

B. Obiekty The Luxury Collection, które są częścią oferty MGM Collection with Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxiii), uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki MGM Collection with Marriott Bonvoy”).

 

C. Obiekty The Luxury Collection Residences nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

D. The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, zapewnia ograniczone korzyści na terenie obiektu zgodnie z punktami 4, 5 i 7.

 

v. W® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Obiekty W Residences nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

vi. JW Marriott® — wszystkie lokalizacje

 

vii. Marriott Hotels® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

B. Rezydencje Marriott nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

viii. Sheraton® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Rezydencje Sheraton nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

B. Sheraton Vacation Club — wszystkie obiekty zapewniają ograniczone korzyści na terenie obiektu zgodnie z punktami 4 i 7.

 

ix. Marriott Vacation Club® i Marriott Grand Residence Club® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Grand Residences by Marriott — Mayfair-Londyn, Wielka Brytania

 

B. Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Bangkok, Tajlandia

 

Uczestniczące obiekty Marriott Vacation Club i Marriott Grand Residence Club oferują ograniczone korzyści w obiekcie zgodnie z punktami 4 i 7.

 

x. Delta Hotels by Marriott™ — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Obiekty Delta Hotels by Marriott™, które są częścią oferty All-Inclusive by Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvi), uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w ich oddzielnych warunkach świadczenia usług („Warunki All-Inclusive by Marriott”).

 

xi. Le Méridien® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

 A. Rezydencje Le Méridien nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

xii. Westin® — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Obiekty Westin, które są częścią oferty All-Inclusive by Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvi), uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki All-Inclusive by Marriott”).

 

B. Rezydencje Westin nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

C. Westin® Vacation Club — wszystkie lokalizacje, z ograniczonymi korzyściami na miejscu, jak opisano w punktach 4 i 7.

 

xiii. Autograph Collection® Hotels — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Obiekty Autograph Collection Hotels, które są częścią oferty All-Inclusive by Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvi), uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki All-Inclusive by Marriott”).

 

B. Obiekty Autograph Collection Hotels, które są częścią oferty MGM Collection with Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxiii), uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki MGM Collection with Marriott Bonvoy”).

 

C. Obiekty The Cosmopolitan of Las Vegas uczestniczą w Programie lojalnościowym na następujących warunkach:

 

(1) Jedyne opłaty, które kwalifikują się do uzyskania Punktów, są następujące: cena pokoju, jedzenie i napoje zamawiane do pokoju, filmy zamawiane w pokoju i zakupy w ramach minibaru w pokoju. Punktów nie można zdobywać za żadne inne zakupy w punktach hotelowych ani za usługi hotelowe.

 

(2) Punkty można wymieniać na wszystkie Kwalifikujące się pobyty (zdefiniowane w punkcie 2.1.d.) w obiektach The Cosmopolitan of Las Vegas.

 

(3) Ograniczone korzyści są zapewniane zgodnie z opisem w punktach 1.3, 3.4 oraz 4, z wyjątkiem opcji śniadania związanej z Prezentem powitalnym Elite, który nie jest dostępny.

 

(4) Uczestnicy, którzy mają podwójne uczestnictwo zarówno w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy, jak i w Programie Cosmopolitan of Las Vegas Identity, mogą zdecydować się na otrzymanie nagród i rozliczanie z nich opłat za pokój oraz opłat dodatkowych za usługi „w pokoju”, ale nie mogą jednocześnie otrzymywać ani rozliczać nagród z obu programów. Marriott Bonvoy i Identity Program to dwa oddzielne programy lojalnościowe, dlatego ich kont nie można łączyć ani scalać. Uczestnicy mogą zdecydować się na zbieranie Punktów Marriott Bonvoy i otrzymywanie korzyści z programu Marriott Bonvoy, podając Numer Uczestnika w momencie dokonywania rezerwacji.

 

(5) Od 6 marca 2024 r. obiekty The Cosmopolitan of Las Vegas uczestniczą w Programie lojalnościowym w ramach platformy MGM Collection with Marriott Bonvoy. Uczestnicy, których Pobyt rozpoczyna się w dniu zmiany lub później, będą zdobywać i otrzymywać korzyści zgodnie z Warunkami MGM Collection with Marriott Bonvoy. Więcej informacji można uzyskać w Warunkach MGM Collection with Marriott Bonvoy.

 

D. Rezydencje Autograph Collection nie uczestniczą w Programie lojalnościowym, z wyjątkami opisanymi wyżej

 

xiv. Design Hotels™ — wszystkie lokalizacje zidentyfikowane jako obiekty uczestniczące w Programie lojalnościowym są wymienione tutaj i uczestniczą na następujących warunkach:

 

A. Zdobywanie Punktów i Mil zgodnie z opisem w punkcie 2

 

B. Wymiana na Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody wyłącznie zgodnie z opisem w punkcie 3

 

C. Zapewnianie ograniczonych korzyści zgodnie z opisem w punktach 1.3 i 4

 

xv. Renaissance® Hotels — wszystkie lokalizacje

 

xvi. Apartments by Marriott Bonvoy™ — wszystkie lokalizacje

 

xvii. Tribute Portfolio® — wszystkie lokalizacje z wyjątkiem następujących:

 

B. Obiekty Tribute Portfolio, które są częścią oferty MGM Collection with Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxiii), uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki MGM Collection with Marriott Bonvoy”).

 

xviii. Gaylord Hotels® — wszystkie lokalizacje

 

xix. Courtyard® — wszystkie lokalizacje

 

xx. Four Points® — wszystkie lokalizacje

 

xxi. SpringHill Suites® — wszystkie lokalizacje

 

xxii. Protea Hotels® — wszystkie lokalizacje

 

xxiii. Fairfield® by Marriott — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn uczestniczy w Programie lojalnościowym w następujący sposób:

 

(1) Zdobywanie Punktów lub Mil zgodnie z opisem w punkcie 2 z następującymi wyjątkami: Uczestnicy zdobywają pięć (5) Punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego wydanego na Kwalifikujące się opłaty.

 

(2) Punkty wymienia się zgodnie z opisem w punkcie 3.

 

(3) Uczestnicy otrzymali korzyści określone w punktach 1 i 4 z następującymi wyjątkami: Uczestnikom zostanie przyznana jedna (1) Noc statusowa za każde 2 (dwa) Kwalifikujące się noclegi za każdy ukończony Kwalifikujący się pobyt.

 

(4) Wydarzenia Marriott Bonvoy Events zgodnie z opisem w punkcie 5.

 

xxiv. AC Hotels® — wszystkie lokalizacje

 

xxv. Aloft® Hotels — wszystkie lokalizacje

 

XXVI. Moxy® Hotels — wszystkie lokalizacje

 

XXVII. City Express by Marriott™ — wszystkie lokalizacje z wyjątkiem:

 

A. City Express Rio de Janeiro Barra da Tijuca

 

XXVIII. Four Points Express by Sheraton™ — wszystkie lokalizacje

 

xxix. Residence Inn® — wszystkie lokalizacje

 

xxx. TownePlace Suites® — wszystkie lokalizacje

 

xxxi. Element® — wszystkie lokalizacje

 

xxxii. Marriott Conference Centers — wszystkie lokalizacje z następującymi wyjątkami:

 

A. Rotary House Hotel, Houston, Teksas

 

xxxiii. Obiekty nieoznaczone marką — w Programie uczestniczą następujące obiekty nieoznaczone marką:

 

A. Niektóre obiekty związane z pobytami przejściowymi działają w porozumieniu ze Spółką i nie są objęte Marką uczestniczącą, ale można je rezerwować za pośrednictwem Kanałów Marriott (wymienionych w 1.2.b) lub Witryn Marriott (wymienionych w 1.2.c).O ile nie wskazano inaczej za pośrednictwem Kanałów Marriott i Witryn Marriott, te nieoznaczone marką obiekty uczestniczą w Marriott Bonvoy na podstawie Marki uczestniczącej lub Ośrodka all-inclusive, na które przekształcą się w późniejszym terminie.

 

B. Vistana Beach Club — uczestniczy w Programie lojalnościowym zgodnie z opisem w punkcie 7.1.c jako obiekt VSE Resort (zgodnie z definicją w punkcie 7.1.a). Dla celów niniejszych Zasad Programu właściciele prawa korzystania w ramach timeshare w Vistana Beach Club będą podlegać tym samym zasadom i ograniczeniom, co właściciele prawa korzystania w ramach timeshare w Sheraton Vacation Club.

 

C. Atlantis, Paradise Island, Bahamy uczestniczy w Programie lojalnościowym w następujący sposób:

 

(1) Punkty lub Mile można zdobyć z tytułu rezerwacji dokonanych w witrynie www.marriott.com, telefonicznie pod numerem +1 (888) 236-2427 lub za pomocą platformy Atlantis Paradise Vacations po połączeniu z numerem +1 (800) ATLANTIS lub +1 (800) 285-2684. Punkty można wymienić w witrynie www.Marriott.com, a także przez kontakt telefoniczny z działem rezerwacji Marriott oraz za pomocą platformy Atlantis Paradise Vacations. Punkty ani Mile nie są przyznawane, a Punktów nie można wymienić na rezerwacje dokonywane w witrynie AtlantisBahamas.com↗.

 

(2) Punkty lub Mile są przyznawane, a Punkty można wymieniać na pobyty w obiektach The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis oraz The Cove at Atlantis.

 

(3) Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody w obiektach The Coral at Atlantis; The Royal at Atlantis oraz The Cove at Atlantis dotyczą jedno- lub dwuosobowych pokoi Standard i obejmują koszt pokoju oraz podatek od pokoju. Opłaty za dodatkowe osoby, za trzeciego, czwartego lub więcej gości w pokoju, są opłatami dodatkowymi, a odnośna płatność nie może być dokonana w formie wykorzystania nagrody. Za tę opłatę, jak również za wszelkie inne opłaty w obiekcie, w tym opłaty za udogodnienia i opłaty za obsługę, odpowiada Uczestnik Programu lojalnościowego i nie są one wliczone w pobyt.

 

(4) Punkty lub Mile można zdobywać wyłącznie za cenę pokoju. Obiekty The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis i Harborside at Atlantis nie uczestniczą w Programie lojalnościowym.

 

(5) Ograniczone korzyści są zapewniane zgodnie z opisem w punktach 1.3, 3.4 i 4, z wyjątkiem opcji śniadania związanej z Prezentem powitalnym Elite, który nie jest dostępny.

 

xxxiv. Marriott Executive Apartments® — partner tylko w zakresie zdobywania Punktów bazowych i Mil (brak możliwości wymiany Punktów i zamawiania korzyści Elite na terenie obiektu, w tym Punktów bonusowych Elite)

 

xxxv. Homes & Villas by Marriott Bonvoy— obiekty oferowane na krótkoterminowy wynajem za pośrednictwem witryny https://homesandvillasbymarriott.com↗ uczestniczą w Programie lojalnościowym w ograniczonym zakresie, jak określono w punkcie 8 niniejszych Zasad Programu oraz w Warunkach świadczenia usług HVMB. Uczestnicy dokonujący rezerwacji za pośrednictwem witryny HVMB podlegają pod każdym względem Zasadom Programu oraz Warunkom świadczenia usług HVMB.

 

xxxvi. All-Inclusive by Marriott Bonvoy — o ile nie wskazano inaczej, kurorty określone na stronie https://all-inclusive.marriott.com↗ uczestniczą w Programie lojalnościowym („Kurorty all-inclusive”) w wyjątkowym charakterze, jak zostało to wyraźnie określone w ich odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki All-Inclusive by Marriott”). Uczestnicy, którzy rezerwują pobyt w Kurorcie All-Inclusive i w nim przebywają, podlegają pod każdym względem Zasadom programu i Warunkom All-Inclusive by Marriott.

 

xxxvii. MGM Collection z Marriott Bonvoy — o ile nie wskazano inaczej, obiekty wskazane tutaj uczestniczą w Programie lojalnościowym („Hotele MGM Collection”) w wyjątkowym charakterze, jak wyraźnie określono w ich odrębnych warunkach świadczenia usług („Warunki MGM Collection z Marriott Bonvoy”). Uczestnicy, którzy rezerwują Pobyt w Hotelu MGM Collection i w nim przebywają, podlegają pod każdym względem Zasadom Programu i Warunkom MGM Collection with Marriott Bonvoy.

 

1.2.b. „Kanały Marriott” to łącznie witryny Marriott, aplikacje mobilne, Nieruchomości uczestniczące oraz Centra obsługi klienta (w tym Dział wsparcia Uczestników).

 

1.2.c. „Witryna Marriott” to witryna internetowa obsługiwana przez Spółkę lub Obiekt uczestniczący w Programie lojalnościowym albo w jej/jego imieniu. Termin ten obejmuje obecnie następujące witryny internetowe: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, apartmentsbymarriottbonvoy.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, cityexpress.marriott.com, fourpointsexpresshotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com, mgmcollection.marriott.com i MarriottBonvoy.com.

 

1.2.d.„ Aplikacja mobilna ” to aplikacja do pobrania obsługiwana przez Firmę lub w jej imieniu w związku z Programem lojalnościowym, w tym między innymi jego wersje na urządzenia iPhone i Android.

1.3 Korzyści związane z uczestnictwem

1.3.a. Dział obsługi Uczestników. Uczestnicy Programu lojalnościowego będą mieli dostęp do numerów telefonicznych Działu obsługi Uczestników w celu dokonania rezerwacji, skorzystania z obsługi klienta i złożenia wniosku o Wykorzystanie Nagrody. Numery te są podane w Witrynie Działu obsługi Uczestników.

 

1.3.b. Ceny dla Uczestników. Rezerwując pokoje za pośrednictwem Kanału Marriott, Uczestnicy Programu lojalnościowego otrzymają wyjątkową, preferowaną cenę („Cena dla Uczestnika”). Ceny dla Uczestników są dostępne w Obiektach uczestniczących i Markach uczestniczących, z wyjątkiem Atlantis, Paradise Island, Bahamy, The Cosmopolitan of Las Vegas, MGM Collection with Marriott Bonvoy, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy oraz Ritz-Carlton Reserve. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

 

i. Cena dla Uczestnika obejmuje zniżkę wynoszącą co najmniej dwa procent (2%) i jest stosowana w odniesieniu do najniższych dostępnych cen ogólnodostępnych w Obiekcie uczestniczącym w przypadku pokoi innych niż premium (zgodnie z definicją w punkcie 3.3.e).

 

ii. Cena dla Uczestnika musi zostać zarezerwowana przez Uczestnika przebywającego w Obiekcie uczestniczącym podczas dokonywania rezerwacji.

 

iii. Ceny dla Uczestników nie dotyczą rezerwacji grupowych obejmujących dziesięć (10) lub więcej pokoi.

 

iv. Cena dla Uczestnika nie może być łączona z innymi wybranymi promocjami, ofertami lub rabatami i nie obowiązuje dla istniejących rezerwacji lub grup.

 

v. Cena dla Uczestnika nie ma zastosowania do kwalifikujących się cen specjalnych na pobyty krótkoterminowe, takich jak ceny dla urzędników państwowych, ceny negocjowane, ceny AAA czy ceny z rabatem dla seniorów.

 

1.3.c. Bezpłatny dostęp do internetu w pokoju. Uczestnik, który zarezerwuje pobyt w Obiekcie uczestniczącym za pośrednictwem Kanału Marriott, otrzyma w trakcie pobytu bezpłatny standardowy dostęp do internetu w pokoju. Ponadto Uczestnicy Programu ze statusem Marriott Bonvoy Gold Elite, Marriott Bonvoy Platinum Elite, Marriott Bonvoy Titanium Elite, Marriott Bonvoy Ambassador Elite oraz wszyscy posiadacze karty kredytowej pod wspólną marką, którym jako korzyść przysługuje dostęp do internetu premium, otrzymają bezpłatny rozszerzony dostęp do internetu w pokoju, niezależnie od sposobu rezerwacji (łącznie „Korzyść w postaci dostępu do internetu”). Obowiązują dodatkowe wyłączenia określone poniżej.

 

i. Korzyść w postaci dostępu do Internetu jest ograniczona do jednego (1) pokoju na uprawnionego Uczestnika na pobyt, niezależnie od liczby zarezerwowanych pokoi, a Uczestnik musi zatrzymać się w pokoju i pokryć opłaty. Korzyść w postaci dostępu do Internetu nie dotyczy sal konferencyjnych.

 

ii. Obiekty uczestniczące, które mają obowiązkowe opłaty za udogodnienia, w tym dostęp do internetu, zapewnią świadczenie zastępcze, które zostanie określone według uznania każdego z Obiektów uczestniczących. Obiekty Cosmopolitan of Las Vegas i MGM Collection with Marriott Bonvoy nie zapewniają korzyści zastępczych za dostęp do internetu wliczony w opłatę za udogodnienia.

 

iii. Dodatkowe Korzyści w postaci dostępu do internetu nie będą przyznawane w Obiektach uczestniczących i Markach uczestniczących, które oferują bezpłatny dostęp do internetu w pokoju dla wszystkich gości. Obejmuje to obiekty w regionie Azji i Pacyfiku, które oferują bezpłatny dostęp do internetu w pokoju wszystkim gościom, niezależnie od kanału rezerwacji. Marki uczestniczące, które zapewniają bezpłatny dostęp do internetu w pokoju wszystkim gościom, obejmują: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Element oraz Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Obiekty uczestniczące, które oferują bezpłatny standardowy dostęp do internetu w pokoju dla Uczestników ze statusem Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite i Ambassador Elite, obejmują wyłącznie: Atlantis, Paradise Island, Bahamy. Więcej informacji można uzyskać w Obiekcie uczestniczącym.

 

1.3.d. Korzyści w ramach innych programów marketingowych.

 

i. Prokard Explorer. Prokard Explorer to program marketingowy oparty na subskrypcji, który oferuje swoim uczestnikom korzyści dostępne wyłącznie w wybranych Obiektach uczestniczących w Afryce. Prokard Explorer działa zarówno jako samodzielny program, jak i w połączeniu z Programem lojalnościowym.

 

A. Program Prokard Explorer nie zapewnia korzyści związanych ze zdobywaniem i wymianą punktów. Goście, którzy są uczestnikami zarówno programu Prokard Explorer, jak i Programu lojalnościowego, mogą zdobywać i wymieniać Punkty lub Mile tylko w Programie lojalnościowym.

 

B. Podczas pobytu w wybranym Obiekcie uczestniczącym w Afryce goście, którzy są zarówno uczestnikami Programu Prokard Explorer, jak i Uczestnikami Programu lojalnościowego, mogą (a) wybrać zdobywanie Punktów lub Mil w ramach Programu lojalnościowego oraz (b) otrzymywać korzyści oferowane w ramach obu programów. Korzyści w ramach programu Prokard Explorer obejmują zniżki na jedzenie, preferencyjne ceny i vouchery pobytowe. Korzyści oferowane w ramach Programu lojalnościowego zależą od poziomu uczestnictwa, jak opisano w punktach 1.3 i 4.

 

C. Goście, którzy są uczestnikami zarówno Prokard Explorer jak i Programu Lojalnościowego podlegają regulaminowi Prokard Explorer↗ oraz Zasadom Programu Lojalnościowego.

1.4 Warunki rejestracji

1.4.a. Wypełnienie wniosku ze zgłoszeniem udziału. Osoba fizyczna może zgłosić chęć wzięcia udziału w Programie lojalnościowym przez pełne i dokładne wypełnienie wniosku w witrynie Programu lojalnościowego, w Obiekcie uczestniczącym lub za pośrednictwem innego kanału rejestracji. Spółka może odmówić uczestnictwa w Programie lojalnościowym dowolnemu kandydatowi według własnego uznania i bez pisemnego powiadomienia.

 

1.4.b. Uczestnictwo indywidualne. Do uczestnictwa w Programie lojalnościowym kwalifikują się wyłącznie osoby fizyczne, a każda osoba może mieć tylko jedno Konto Uczestnika. Wszystkie Konta Uczestnika Programu lojalnościowego są kontami indywidualnymi, a żadne konta wspólne nie są dozwolone. Korzyści z Programu lojalnościowego nie podlegają przeniesieniu, chyba że wyraźnie określono inaczej.

 

1.4.c. Rodzaje Uczestnictwa

i. Uczestnictwo podstawowego poziomu. Uczestnictwo podstawowego poziomu (Member) to podstawowy rodzaj uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

ii. Uczestnictwo Elite. Po osiągnięciu pewnych ustalonych wymogów Uczestnik Programu na poziomie Member uzyska Status uczestnictwa Elite i zostanie Uczestnikiem ze Statusem Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite lub Ambassador Elite (razem „Status uczestnictwa Elite” lub „Status Elite”). Wymogi dotyczące uzyskania Statusu Elite przedstawiono w punkcie 4.

 

iii. Uczestnictwo z Dożywotnim Statusem Lifetime Elite. Po osiągnięciu pewnych ustalonych kamieni milowych Uczestnik może zdobyć Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Silver Elite, Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Gold Elite lub Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Platinum Elite (łącznie „Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Elite” lub „Dożywotni Status Lifetime Elite”). Wymogi dotyczące uzyskania Dożywotniego Statusu Lifetime Elite przedstawiono w punkcie 4.

 

iv. Uczestnictwo Zarządzanych współpracowników.Pracownicy Spółki i współpracownicy pracujący w lokalizacjach należących do Spółki Marriott, a także dzierżawionych, licencjonowanych i zarządzanych przez nią (łącznie „Zarządzani współpracownicy” i indywidualnie — „Zarządzany współpracownik”) mogą uczestniczyć w Programie lojalnościowym przez: (1) Konto Uczestnika oznaczone jako Managed Associate („Uczestnictwo Zarządzanych współpracowników”); (2) prawo korzystania w ramach timeshare z obiektu sieci Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club lub Vistana Residence Network (patrz punkt 7.2); lub (3) aktywne konto karty kredytowej Marriott Bonvoy pod wspólną marką, jeśli jest dostępne. Konta w ramach Uczestnictwa Zarządzanych współpracowników mogą uczestniczyć w Programie lojalnościowym zgodnie z Zasadami Programu, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Zasadach dotyczących Zarządzanych współpracowników, które są dostępne do wglądu w sieci intranetowej Spółki i w innych kanałach Marriott.

 

v. Uczestnictwo korporacyjne. W Programie lojalnościowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Korporacje, grupy i/lub podmioty stowarzyszone nie mogą rejestrować się jako Uczestnicy Programu lojalnościowego. Podczas podróży służbowych obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie polityk firmowych dotyczących programów podróży. Informacje dotyczące gromadzenia przez Uczestnika Programu Punktów lub Mil za podróże służbowe podlegają ujawnieniu spółce Uczestnika zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

 

1.4.d. Przypisanie Konta Uczestnika i Numeru Uczestnika. Na podstawie wniosku o udział Programu lojalnościowego otwierane jest Konto Uczestnika, a każdemu kandydatowi zostanie przypisany Numer Uczestnika. Po otrzymaniu Numeru Uczestnika Programu osoba fizyczna staje się Uczestnikiem uprawnionym do zdobywania Punktów lub dowolnej waluty używanej w programie linii lotniczej dla osób często podróżujących (frequent flyer) („Mile”) w Obiektach uczestniczących. Dalsze szczegóły przedstawiono w punktach 1.5 i 2.

 

1.4.e. Zduplikowane Konta. W Programie lojalnościowym mogą uczestniczyć osoby fizyczne. Uczestnik nie może jednak w żadnym momencie mieć w Programie lojalnościowym jakiegokolwiek zduplikowanego Konta.

 

i. Jeśli osobie w Programie lojalnościowym zostanie przypisany więcej niż jeden Numer Uczestnika, otrzyma ona Punkty lub Mile wyłącznie na jedno Konto Uczestnika. Zduplikowane Konta Uczestnika mogą zostać anulowane.

 

ii. Uczestnik z indywidualnymi Kontami Uczestnika w Programie lojalnościowym nie będzie mógł łączyć tych Kont, przenosić punktów między nimi ani zrównywać Statusu Elite. Uczestnik musi połączyć takie Konta w jedno Konto Uczestnika z jednym numerem, jednym Statusem Elite i jednym saldem Punktów. O połączenie Kont można się zwrócić za pośrednictwem formularza online. Łączenia Kont Uczestnika nie można przeprowadzić w Obiektach uczestniczących, za pośrednictwem Aplikacji mobilnej ani za pomocą innych kanałów rezerwacji.

 

iii. Gdy Uczestnicy połączą swoje Konta Uczestnika Programu lojalnościowego, zostanie zainicjowane łączenie danych Kont, przy czym niektóre dane będą dostępne natychmiastowo (punkty, noclegi, status Elite, nadchodzące rezerwacje) lub w ciągu kilku dni (nagrody Nightly Upgrade Award, wykorzystanie nagrody, historia aktywności oraz klucze mobilne i usługi dla gości).

 

1.4.f. Profil osobisty. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą przechowywane w profilu osobistych preferencji na Koncie Uczestnika. Wszystkie informacje podane przez Uczestnika w profilu osobistym muszą być ważne i dokładne oraz muszą być aktualne.

 

i. Uczestnik może zmienić dane adresowe w Profilu Konta w witrynie Programu lojalnościowego lub poprzez kontakt z Działem obsługi Uczestników. W niektórych przypadkach zmiana adresu może wymagać dostarczenia dodatkowej dokumentacji prawnej.

 

ii. Aby zmienić imię i nazwisko na Koncie Uczestnika Programu, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty prawne, podpis, datę i Numer Uczestnika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania lub poprzez kontakt z Działem obsługi Uczestników.

 

iii. Informacje o karcie kredytowej zawarte w profilu Uczestnika będą wykorzystane przez Obiekty uczestniczące w celu zagwarantowania pobytu Uczestnikowi i uiszczenia opłat za pobyt, chyba że Uczestnik zażyczy sobie wykorzystania innej karty kredytowej podczas dokonywania rezerwacji, zameldowania lub wymeldowania. Uczestnik może zmienić autoryzację karty kredytowej na potrzeby przyszłych transakcji, zmieniając dane w Profilu Konta w witrynie Programu lojalnościowego lub przez kontakt z Działem obsługi Uczestników. Uczestnik musi powiadomić Spółkę o zagubieniu, kradzieży, unieważnieniu lub wygaśnięciu autoryzowanej karty kredytowej.

 

iv. Karta płatnicza powiązana z profilem Uczestnika na stronie https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi może służyć do zdobywania Punktów za opłaty poniesione przez Uczestnika w uczestniczącym punkcie sprzedaży w niektórych Obiektach uczestniczących nawet wtedy, gdy Uczestnik nie zrealizował pobytu w obiekcie.

 

1.4.g. Wykorzystanie informacji zebranych w aplikacji. Informacje, które Uczestnik przekazuje Spółce podczas wypełniania wniosku o uczestnictwo w Programie lojalnościowym i podczas wymieniania Punktów, są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Spółki. Przekazywanie odpowiednich informacji jest ważne pod względem zarządzania Programem lojalnościowym i zapewnienia każdemu Uczestnikowi możliwości czerpania maksymalnych korzyści z uczestnictwa. Program lojalnościowy ujawnia informacje o Uczestniku wyłącznie: Spółce, osobom upoważnionym przez Uczestnika, franczyzobiorcom, spółkom realizującym zamówienia, dostawcom usług poczty elektronicznej i spółkom pocztowym, które przetwarzają pocztę dla takich podmiotów, Autoryzowanym licencjobiorcom (zgodnie z definicją zawartą w Polityce prywatności Spółki) oraz agencjom marketingowym, które świadczą usługi na rzecz Spółki. Informacje o Uczestniku będą w każdym przypadku ujawniane wyłącznie w związku z jednym lub kilkoma z następujących celów: 1) zapewnienia lepszej obsługi Konta Uczestnika i preferencji Uczestnika przez informowanie go o statusie Konta i działaniach na Koncie za pośrednictwem drukowanych lub elektronicznych wyciągów; 2) weryfikowania uprawnienia Uczestnika do korzyści; 3) egzekwowania i przetwarzania opłat Uczestnika ponoszonych w obiektach Spółki; 4) oferowania Uczestnikowi dodatkowych produktów i usług; 5) wysyłania okresowych ankiet analizy satysfakcji lub badań rynkowych; i/lub 6) oferowania Uczestnikowi produktów lub usług wybranych renomowanych spółek, z którymi Program lojalnościowy utrzymuje strategiczne relacje, ze względu na przekonanie, że ich oferta będzie interesująca dla Uczestnika. Decydując się na Uczestnictwo w Programie lojalnościowym, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich rodzajów informacji opisanych powyżej. Ma jednak możliwość definiowania i modyfikowania preferencji dotyczących korespondencji i innych form komunikacji.

1.5 Komunikacja z Uczestnikami

1.5.a. Nowi Uczestnicy otrzymują informacje dotyczące Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.

 

1.5.b. Cała komunikacja dotycząca Programu lojalnościowego będzie wysyłana na adres pocztowy Uczestnika lub adres e-mail podany na Koncie Uczestnika. Wiadomości dostarczone na adres podany w dokumentacji będą uważane za otrzymane po jednym (1) dniu roboczym od ich wysłania, jeśli zostały dostarczone na adres e-mail Uczestnika, lub po pięciu (5) dniach roboczych od wysłania, jeśli zostały dostarczone na podany adres pocztowy. Uczestnicy mają obowiązek aktualizować swoje adresy e-mail i adresy pocztowe. Spółka ani Program lojalnościowy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niewłaściwie wysłaną lub zagubioną pocztę ani za jakiekolwiek konsekwencje z tego tytułu.

 

1.5.c. Uczestnicy będą regularnie otrzymywać raporty o saldzie Punktów pocztą elektroniczną, pod warunkiem że transakcja na Koncie miała miejsce w okresie od ostatniego raportu o saldzie Punktów, a Uczestnik dostarczył Spółce odpowiednie pozwolenie na kontakt z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

1.5.d. Spółka może również od czasu do czasu wysyłać Uczestnikom promocje, oferty i inne komunikaty, które mogą obejmować, bez ograniczeń, treści od osób trzecich. Treści od osób trzecich opierają się na informacjach dostarczonych Spółce przez Uczestnika oraz wszelkich dodatkowych danych, które Spółka może przechowywać. Uczestnicy mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe i preferencje dotyczące komunikacji w sekcji Profil Konta w witrynie Programu lojalnościowego lub poprzez kontakt z Działem obsługi Uczestników. Spółka może jednak zażądać od Uczestnika przesłania dokumentacji uzupełniającej przed zezwoleniem na pewne zmiany (np. zmiany nazwy obowiązującej prawnie).

 

1.5.e. Za każdym razem, gdy Uczestnik kontaktuje się z Działem obsługi Uczestników, Spółka może zadać Uczestnikowi pewne pytania bezpieczeństwa w celu zweryfikowania jego tożsamości. Dział obsługi Uczestników może monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne w celu poprawy jakości usług.

 

1.5.f. Uczestnik może przeglądać swoje saldo Punktów i historię transakcji oraz aktualizować dane osobowe i preferencje w sekcji Profil Konta w witrynie Programu lojalnościowego. Do dostępu do witryny wymagany jest Numer Uczestnika lub jego nazwa użytkownika i hasło.

1.6 Zdobywanie Punktów lub Mil.

Uczestnicy mogą zdobywać Punkty (waluta Programu lojalnościowego) lub Mile (waluta programów lojalnościowych dla osób często podróżujących (typu frequent flyer) liniami lotniczymi, w tym dowolna waluta, np. mile, kilometry, punkty itp., w wybranym przez siebie programie typu frequent flyer) za kwalifikujące się opłaty w Obiekcie uczestniczącym zgodnie z punktem 2.

 

1.6.a. Punkty i Mile podlegają Zasadom programu. Jak określono w punkcie 1.1.a., gromadzenie Punktów i Mil podlega Zasadom programu oraz warunkom programu typu frequent flyer dla osób często podróżujących danym liniami lotniczymi. Każdy Uczestnik programu lojalnościowego jest odpowiedzialny za zapoznanie się z Zasadami programu, biuletynami i wyciągami z Konta w celu zrozumienia swoich praw, obowiązków i statusu w Programie lojalnościowym, a także struktury zdobywania Nagród.

 

1.6.b. Podatki. Punkty, Mile i Nagrody zdobyte w ramach uczestnictwa w Programie lojalnościowym mogą podlegać podatkom. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym ujawnienia, związane z otrzymaniem lub wykorzystaniem Punktów, Mil lub Nagród.

 

1.6.c. Warunki przenoszenia Punktów i Mil. Istnieją pewne wyjątki od ograniczenia w zakresie przenoszenia Punktów Uczestnika na konta znajomych lub rodziny, który ma zastosowanie, pod warunkiem że oba Konta są wolne od zaległości. Więcej informacji można znaleźć w punktach 2.8 i 7.1.b.iii.

 

i. Przenoszenie Punktów na konta rodziny lub znajomych. Istnieje pewien wyjątek od ograniczenia w zakresie przenoszenia Punktów Uczestnika na konta znajomych lub rodziny, który ma zastosowanie, pod warunkiem że oba Konta są wolne od zaległości. Więcej informacji znajduje się w punkcie 2.8.

 

ii. Zgon. W przypadku zgonu Uczestnika Spółka może według własnego uznania zezwolić na przekazanie niewymienionych Punktów z Konta zmarłego Uczestnika członkowi rodziny lub znajomemu, który jest aktywnym Uczestnikiem, po otrzymaniu i zweryfikowaniu przez Spółkę wszystkich wymaganych dokumentów i korespondencji. Na odbiorcę Punktów nie zostaną przeniesione Nagrody, pobyty hotelowe, Status uczestnictwa Elite, Dożywotni Status Uczestnictwa Lifetime Elite ani związane z nimi korzyści, między innymi Noce statusowe.

 

iii. Rozwód. W przypadku uzyskanej przez Uczestnika ugody rozwodowej Spółka może, według własnego uznania, zezwolić na przeniesienie niewymienionych Punktów z Konta jednego Uczestnika na Konto innego Uczestnika po otrzymaniu i zweryfikowaniu przez Spółkę wszystkich wymaganych dokumentów i korespondencji, w tym, bez ograniczeń, dokumentów prawnych uzasadniających takie przeniesienie Punktów. Na odbiorcę Punktów nie zostaną przeniesione Nagrody, pobyty hotelowe, Status uczestnictwa Elite, Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Elite ani związane z nimi korzyści, między innymi Noce statusowe.

 

iv. Uczestnicy nie mogą wymieniać ani sprzedawać Punktów za gotówkę ani w inny sposób zgodnie z punktem 1.7.h.

 

v. Wszelkie Punkty, które administrator Programu lojalnościowego uzna według własnego uznania za przekazane z naruszeniem Regulaminu Programu lojalnościowego, mogą zostać odebrane.

 

1.6.d.Zasady dotyczące utraty ważności Punktów. Aby zachować zgromadzone przez siebie Punkty, Uczestnicy muszą pozostać aktywni w Programie lojalnościowym. Jeśli Konto Uczestnika będzie nieaktywne przez dwadzieścia cztery (24) kolejne miesiące, wszystkie zgromadzone na nim Punkty zostaną utracone. Uczestnicy mogą pozostać aktywni w Programie lojalnościowym i zachować zgromadzone Punkty, zdobywając Punkty lub Mile, wymieniając Punkty lub kupując Punkty (zgodnie z punktem 2.9) w Programie lojalnościowym co najmniej raz na dwadzieścia cztery (24) miesiące, z zastrzeżeniem opisanych niżej wyjątków. Jeżeli Uczestnik nie utrzyma aktywnego statusu przez pięć (5) kolejnych lat, Konto Uczestnika może zostać dezaktywowane. Po utracie Punktów nie można ich przywrócić, ale Uczestnik może zdobywać nowe Punkty, chyba że jego Konto zostało dezaktywowane.

 

i. Nie wszystkie działania związane z Punktami pomagają utrzymać aktywny status w Programie lojalnościowym. Przykłady działań, które nie są brane pod uwagę pod kątem celów utrzymania aktywnego statusu w Programie lojalnościowym, obejmują między innymi:

 

A. podarowanie lub przekazanie Punktów; jednak zamiana Punktów na Mile lub Mil na Punkty jest zaliczana do utrzymania aktywnego statusu;

 

B. otrzymywanie Punktów w prezencie lub w ramach przeniesienia.

 

ii. Nagrody odebrane przez Uczestnika przed utratą Punktów są nadal ważne, nawet jeśli Nagroda nie została jeszcze zrealizowana w momencie utraty Punktów. Jednak jeżeli Nagrody te zostaną anulowane po dacie wygaśnięcia Punktów, Punkty te nadal podlegają przepadkowi. Na przykład jeżeli Uczestnik wymieni Punkty na Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody, który ma miejsce po dacie wygaśnięcia Punktów, a następnie anuluje rezerwację przed przyjazdem, nie wykonując żadnych czynności kwalifikujących do przedłużenia daty wygaśnięcia, Punkty te wygasną.

 

iii. Zasady dotyczące wygaśnięcia Punktów nie mają obecnie wpływu na Punkty na Koncie Uczestnika z Dożywotnim Statusem Lifetime Elite, jednak Program lojalnościowy może w przyszłości zastosować politykę wygasania Punktów względem Kont Uczestników z Dożywotnim Statusem Lifetime Elite.

 

1.6.e. Regulamin programu dla osób często podróżujących (typu frequent flyer) danych linii lotniczych. Zasady programów lojalnościowych zrzeszonych linii lotniczych regulują sposób wymiany i dystrybucji zgromadzonych lub przekazanych Mil.

1.7 Inne warunki rejestracji

1.7.a. Anulowanie lub zawieszenie Konta Uczestnika

 

i. Anulowanie przez Uczestnika. Uczestnik może anulować Uczestnictwo w Programie lojalnościowym w dowolnym momencie, wysyłając pisemne zawiadomienie o rezygnacji do Działu obsługi Uczestników. Wszelkie niewykorzystane Punkty i Nagrody, jak również osiągnięty Status Uczestnictwa, w tym Status Elite i Dożywotni Status Uczestnictwa Lifetime Elite, przepadają natychmiast i nie mogą zostać przywrócone ani przeniesione.

 

ii. Anulowanie lub zawieszenie przez Spółkę. Spółka może anulować Punkty zgromadzone przez Uczestnika, zawiesić korzyści wynikające z Programu lojalnościowego, zawiesić Status Uczestnictwa Elite, zawiesić Dożywotni Status Uczestnictwa Lifetime Elite (co spowoduje również usunięcie ochrony przed utratą Punktów w sytuacji, gdy Uczestnik stanie się nieaktywny zgodnie z opisem w punkcie 1.6.d.) lub anulować Konto Uczestnika w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, z dowolnego powodu i według wyłącznego uznania Spółki, w tym gdy Spółka uważa, że Uczestnik:

 

A. działał w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, rozporządzeniami;

 

B. nie zapłacił jakiegokolwiek hotelowego lub innego rachunku należnego Spółce lub Obiektowi uczestniczącemu w Programie lub nie wywiązał się ze zobowiązań finansowych wobec Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club lub The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale;

 

C. działał w sposób niewłaściwy, oszukańczy, obraźliwy lub wrogi;

 

D. naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszych Zasad Programu lub Warunków korzystania w witryny internetowej;

 

E. nieuczciwie twierdził, że przysługuje mu prawo do korzyści w ramach wydarzeń Marriott Bonvoy™ Events; lub

 

F. był zaangażowany w jakiekolwiek niewłaściwe postępowanie lub wykroczenie w związku z Programem lojalnościowym, w tym w szczególności w odniesieniu do Punktów, Nocy statusowych, Wykorzystania Nagrody lub jakichkolwiek innych korzyści dla Uczestników wynikających z Programu lojalnościowego.

 

iii. Bankructwo. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Uczestnictwo Uczestnika w Programie lojalnościowym wygaśnie automatycznie z chwilą ogłoszenia przez Uczestnika upadłości lub poddania się Uczestnika w inny sposób postępowaniu upadłościowemu.

 

iv. Działania prawne. Żadne z postanowień niniejszych Zasad Programu nie ogranicza możliwości korzystania przez Spółkę z jakichkolwiek ustawowych lub uzasadnionych praw lub środków zaradczych.

 

1.7.b. Skutek anulowania Uczestnictwa

 

i. Program lojalnościowy, Punkty, Nagrody i inne powiązane korzyści i usługi są wyłączną własnością Spółki i nie są własnością Uczestników. W przypadku anulowania uczestnictwa w Programie lojalnościowym z jakiegokolwiek powodu wszystkie niewymienione lub niewykorzystane Punkty, Nagrody oraz inne powiązane korzyści i usługi przepadają, a Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Punkty, Nagrody oraz inne powiązane korzyści i usługi nie mają wartości pieniężnej. Spółka nie wypłaci za nie ekwiwalentu gotówkowego ani nie zrekompensuje żadnych utraconych lub niewykorzystanych Punktów.

 

ii. Jeśli Spółka z jakiegokolwiek powodu anuluje Konto Uczestnika, Uczestnik nie będzie mógł ubiegać się o ponowne uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Nie dotyczy to bardzo ograniczonych okoliczności, analizowanych według wyłącznego uznania Spółki. W przypadku odkrycia faktu ponownego otwarcia Konta w imieniu Uczestnika po uprzednim anulowaniu, zarówno Konto, jak i Punkty, Nagrody oraz inne powiązane korzyści i usługi uzyskane na tym Koncie, przepadną.

 

iii. Jeśli Uczestnik anuluje swoje Konto lub jeśli Konto Uczestnika stanie się nieaktywne, jak opisano w punkcie 1.6.d., Uczestnik może ponownie złożyć wniosek o uczestnictwo w Programie lojalnościowym w późniejszym terminie, ale Punkty, Nagrody ani inne powiązane korzyści i usługi, które wcześniej zostały utracone lub wygasły, nie zostaną przywrócone na Koncie Uczestnika ani też nie zostanie przywrócony jego Status uczestnictwa Elite i/lub Dożywotni status uczestnictwa Lifetime Elite.

 

iv. Status uczestnictwa Elite, bez względu na poziom, a także Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Elite, wygasa z chwilą anulowania Konta Uczestnika.

 

1.7.c. Zmiana Programu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zabronionych lub ograniczonych przez obowiązujące przepisy Spółka ma prawo do zmiany, ograniczenia, zmodyfikowania lub anulowania Zasad Programu lojalnościowego i Nagród, za powiadomieniem lub bez niego, nawet jeśli takie zmiany mogą wpłynąć na wartość Punktów lub Mil oraz możliwość uzyskania określonych Nagród. Programy partnerskie w podobny sposób zastrzegają sobie prawo do modyfikowania własnych programów, także w sposób wpływający na prawa Uczestnika i korzyści oczekiwane w ramach Programu lojalnościowego. Spółka i Programy partnerskie mogą między innymi: (i) zwiększyć lub zmniejszyć liczbę Punktów lub Mil otrzymanych za pobyt lub wymaganych do uzyskania Nagrody; (ii) wycofać, ograniczyć, zmodyfikować lub anulować dowolną Nagrodę; (iii) dodać daty niedostępności, ograniczyć liczbę pokoi dostępnych w ramach dowolnej Nagrody w dowolnym Obiekcie uczestniczącym lub w inny sposób ograniczać ciągłą dostępność Nagród; (iv) zmieniać korzyści dostępne w ramach programu lub u partnerów turystycznych, lokalizacje obsługiwane przez Spółkę lub jej partnerów turystycznych, warunki Uczestnictwa, zasady zdobywania, wymiany, zatrzymywania i utraty Punktów lub Mil, a także zasady regulujące wykorzystanie Nagród; (v) zmieniać i anulować nagrody partnera podróży. Gromadząc Punkty lub Mile, Uczestnicy nie mogą domniemywać ciągłej dostępności jakiejkolwiek Nagrody.

 

1.7.d. Zakończenie Programu. Spółka może wypowiedzieć Program lojalnościowy z sześciomiesięcznym (6-miesięcznym) okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest przesyłane do wszystkich aktywnych Uczestników Programu lojalnościowego. Spółka może według własnego uznania zastąpić Program lojalnościowy podobnym programem lojalnościowym w dowolnym momencie, natychmiast po powiadomieniu aktywnych Uczestników Programu lojalnościowego. Uczestnik nie może gromadzić Punktów ani odbierać Nagród, korzyści ani udogodnień dotyczących Programu lojalnościowego po jego zakończeniu. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego wszystkie niewykorzystane Punkty zostaną utracone bez żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności, a po upływie okresu wypowiedzenia nie będą honorowane roszczenia dotyczące jakichkolwiek Nagród. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Spółka może wypowiedzieć dowolny Program lojalnościowy w całości lub w części i w dowolnej jurysdykcji z wyprzedzeniem krótszym niż sześć miesięcy.

 

1.7.e. Korzyści uzależnione od dostępności i wprowadzonych zmian. Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, Nagrody i usługi w ramach Programu lojalnościowego zależą od dostępności i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 

1.7.f. Uprawnienie do otrzymywania korzyści. Akceptując jakiekolwiek korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody lub usługi w ramach Programu lojalnościowego, w tym w szczególności Punkty lub Nagrody, Uczestnik potwierdza, że jest odpowiedzialny za ustalenie, czy kwalifikuje się do otrzymania takich korzyści, udogodnień, ofert, nagród lub usług w ramach Programu lojalnościowego (w tym w szczególności Punktów i Nagród) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, politykami dotyczącymi prezentów i politykami motywacyjnymi. Każdy Uczestnik musi niezwłocznie powiadomić Spółkę, jeśli nie jest uprawniony do otrzymania jakichkolwiek korzyści, udogodnień, ofert, nagród lub usług w ramach Programu lojalnościowego.

 

1.7.g. Powiadomienie o kwalifikowalności. Uczestnik musi niezwłocznie powiadomić Spółkę, gdy (i) nie kwalifikuje się z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności na mocy obowiązujących przepisów prawa, polityk dotyczących prezentów lub zachęt, do zdobywania Punktów, Nagród, Statusu uczestnictwa Elite lub dowolnych innych korzyści, które Uczestnik może uzyskać w ramach Programu lojalnościowego, lub (ii) na Koncie Uczestnika zostały przyznane jakiekolwiek Punkty, Status Elite lub jakiekolwiek inne korzyści w ramach Programu lojalnościowego, których nie uzyskał lub do uzyskania których nie jest uprawniony.

 

1.7.h. Zakaz sprzedaży lub przenoszenia. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Zasadach programu Punkty, Nagrody i inne korzyści dla Uczestnika nie mogą być sprzedawane, wymieniane ani przenoszone (w inny sposób niż przez Spółkę lub jej agentów). Wszelkie próby przeniesienia, sprzedaży lub wymiany Nagród albo korzyści będą nieważne i spowodują ich odebranie. Spółka i jej partnerzy mogą odmówić honorowania lub uznania jakichkolwiek Punktów, Nagród lub korzyści dla Uczestnika, które zdaniem Spółki mogły zostać przeniesione, sprzedane lub wymienione.

2. ZDOBYWANIE PUNKTÓW

2.1 Możliwości zdobywania Punktów w Obiektach uczestniczących

2.1.a. Uczestnik zarobi:

 

i. Dziesięć (10) Punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego (lub jego ekwiwalent w innej walucie) wydanego przez Uczestnika z tytułu Kwalifikujących się opłat zgodnie z pkt. 2.1.b, z wyjątkiem obiektów Apartments by Marriott Bonvoy, Protea Hotels, City Express, Four Points Express, Element, Residence Inn, TownePlace Suites oraz Homes & Villas by Marriott Bonvoy, w przypadku których Uczestnik programu uzyska pięć (5) Punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego wydanego na Kwalifikujące się opłaty; oraz z wyjątkiem obiektów Marriott Executive Apartments, w których Uczestnik programu zdobędzie dwa i pół (2,5) Punktu bazowego za każdego dolara amerykańskiego wydanego na opłatę za Kwalifikujące się ceny zgodnie z pkt. 2.1.e; oraz

 

ii. Punkty premiowe Elite, pod warunkiem, że Uczestnik programu spełnił wymagania uczestnictwa w programie Elite w celu uzyskania statusu uczestnika Elite lub dożywotniego statusu uczestnika Lifetime Elite, jak określono w punkcie 4.2. Liczba punktów premiowych, które zdobędzie Uczestnik programu, będzie zależeć od osiągniętego przez niego poziomu uczestnika Elite zgodnie z punktem 4.3. Dostępne dla Uczestników Elite we wszystkich Markach uczestniczących, o ile nie określono inaczej w punkcie 1.2.a.

 

iii. Punkty w celu spełnienia wymagań uczestnictwa na poziomie Elite („Punkty Elite Night Credit” lub pojedynczo „Punkt Elite Night Credit”) w przypadku statusu uczestnictwa Elite lub dożywotniego statusu uczestnictwa Lifetime Elite, jak opisano w punkcie 4.2. Punkty Elite Night Credit są przyznawane tylko za nocleg podczas kwalifikującego się pobytu, jak opisano w punkcie 2.1.d („Kwalifikujący się nocleg” lub, w przypadku więcej niż jednego noclegu, „Kwalifikujące się noclegi”).

 

2.1.b.Kwalifikujące się opłaty.Kwalifikujące się opłaty ” to:

 

i. Opłaty poniesione podczas pobytu Uczestnika w pokoju w Obiekcie uczestniczącym widniejące na jego rachunku za pokój oraz w maksymalnie dwóch (2) dodatkowych pokojach zajmowanych w tych samych datach zameldowania i wymeldowania, m.in. opłaty za:

 

A. Kwalifikujące się ceny za Pobyty;

 

B. Żywność i napoje (z wyjątkiem napojów alkoholowych, w przypadkach, jeśli są one zabronione przez prawo) i mogą wykluczać opłaty ponoszone w punktach sprzedaży, które nie są zarządzane lub obsługiwane przez obiekt uczestniczący;

 

C. Telefon i faks z bezpośrednim wyjściem na miasto w pokoju;

 

D. Filmy i gry wideo zamawiane w pokoju;

 

pod warunkiem że Uczestnik poda swój Numer Uczestnika w momencie rezerwacji lub zameldowania, przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi i uiszcza opłaty; lub

 

ii. Opłaty poniesione w ramach pakietu all-inclusive podczas pobytu Uczestnika w pokoju i widniejące na jego rachunku za pokój oraz w maksymalnie dwóch (2) dodatkowych pokojach zajmowanych w tych samych datach zameldowania i wymeldowania, uiszczone przez Uczestnika w Kurortach All-Inclusive i Obiektach uczestniczących oferujących pakiety all-inclusive przez cały rok i wskazane przez Spółkę jako obiekty all-inclusive. Kwalifikujące się opłaty za pobyty w tych obiektach all-inclusive obejmują między innymi opłaty za:

 

 • Kwalifikujące się ceny za Pobyty;
 • Jedzenie i napoje (z wyjątkiem napojów alkoholowych w miejscach, w których są one prawnie zabronione) zakupione w obiektach, oprócz Kwalifikującej się ceny;
 • Opłaty za dodatkowe osoby w przypadku płatnych pobytów po Kwalifikującej się cenie;
 • Opłaty za spa, grę w golfa i inne atrakcje obsługiwane przez kurort, jeśli są zarządzane przez Obiekt uczestniczący;
 • Podatki, opłaty za obsługę i napiwki, które są częścią ceny kwalifikującego się pakietu pokoju; oraz
 • W pewnych ograniczonych przypadkach do zdobywania Punktów mogą kwalifikować się podatki, opłaty za obsługę, napiwki i/lub opłaty związane z innymi zdarzeniami dodatkowymi obciążającymi rachunek za pokój;

gdy Uczestnik poda swój Numer Uczestnika w momencie rezerwacji lub zameldowania, przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi i uiszcza opłaty. Opłaty w punktach gastronomicznych zarządzanych lub obsługiwanych przez osobę trzecią mogą nie kwalifikować się do zdobywania Punktów. Opłaty poniesione w punktach sprzedaży, które nie znajdują się na terenie Obiektu uczestniczącego lub Kurortu all-inclusive, nie są Kwalifikującymi się opłatami.

 

 • Opłaty za spa, grę w golfa i inne atrakcje obsługiwane przez kurort, jeśli są zarządzane przez Obiekt uczestniczący;
 • Podatki, opłaty za obsługę i napiwki, które są częścią ceny kwalifikującego się pakietu pokoju; oraz
 • W pewnych ograniczonych przypadkach do zdobywania Punktów mogą kwalifikować się podatki, opłaty za obsługę, napiwki i/lub opłaty związane z innymi zdarzeniami dodatkowymi obciążającymi rachunek za pokój;

gdy Uczestnik poda swój Numer Uczestnika w momencie rezerwacji lub zameldowania, przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi i uiszcza opłaty. Opłaty w punktach gastronomicznych zarządzanych lub obsługiwanych przez osobę trzecią mogą nie kwalifikować się do zdobywania Punktów. Opłaty poniesione w punktach sprzedaży, które nie znajdują się na terenie Obiektu uczestniczącego lub Kurortu all-inclusive, nie są Kwalifikującymi się opłatami.

 

iii. Opłaty poniesione przez Uczestnika w uczestniczących punktach sprzedaży znajdujących się w niektórych Obiektach uczestniczących wymienionych na stronie https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi (każdy zwany „Uczestniczącym punktem sprzedaży”), gdy Uczestnik nie zatrzymuje się w pokoju, jak opisano poniżej:

   

 • W zależności od Uczestniczącego punktu sprzedaży Uczestnicy muszą podać swój Numer Konta Uczestnika w momencie dokonywania płatności w Uczestniczącym punkcie sprzedaży lub muszą mieć kartę płatniczą połączoną z Numerem Konta Uczestnika.
 • W zależności od sposobu przetwarzania płatności w Uczestniczącym punkcie sprzedaży mogą zostać przyznane Punkty bonusowe Elite.
 • Opłaty, które nie kwalifikują do zdobywania Punktów w Uczestniczących punktach sprzedaży, obejmują między innymi: (A) napoje alkoholowe, jeśli są zabronione przez prawo; (B) opłaty związane z bankietem, spotkaniem lub inne opłaty wyłączone z Kwalifikujących się opłat, jak określono w punkcie 2.1.c.; (C) opłaty pobierane przez Uczestniczące punkty sprzedaży zarządzane lub obsługiwane przez osobę trzecią mogą nie kwalifikować się do zdobywania Punktów; oraz (D) opłaty poniesione w punktach sprzedaży, które nie znajdują się na terenie Obiektu uczestniczącego lub Kurortu all-inclusive. Wybrane opłaty mogą również zostać wyłączone wedle uznania Spółki lub Uczestniczącego punktu sprzedaży.
 • Uczestnicy, którzy preferują gromadzenie Mil (patrz punkt 2.3), otrzymają Punkty w zamian za opłaty poniesione przez Uczestnika, który nie zatrzymuje się w pokoju.
 • Uczestnicy mogą zostać poproszeni o podanie Numeru Konta Uczestnika i okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i danymi odpowiadającymi danym Konta Uczestnika.
 • Przekazanie Punktów na Konto Uczestnika może zająć do 10 dni od każdej transakcji w Uczestniczącym punkcie sprzedaży. Jeśli po upływie 10 dni Punkty nie zostaną przekazane na Konto Uczestnika, Uczestnik może skontaktować się z Działem obsługi Uczestników.
 • Lista Uczestniczących punktów sprzedaży i Obiektów uczestniczących może ulec zmianie w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.
 • Dla Uczestników mogą być dostępne dodatkowe oferty w Uczestniczących punktach sprzedaży, zgodnie regulaminem oferty oraz Zasadami Programu lojalnościowego.

2.1.c. Niekwalifikujące się opłaty. Opłaty, które nie kwalifikują się do uzyskania Punktów, obejmują wszelkie usługi bezpłatne, Wykorzystania Nagród (w tym część gotówkową Wykorzystania Nagród) oraz wszelkie inne opłaty lub obciążenia, w tym między innymi: (A) opłaty za bankiety, spotkania lub inne wydarzenia, z wyjątkiem Punktów zdobytych w związku z Umową na Kwalifikujące się wydarzenie, jak opisano w punkcie 5; (B) inne uiszczone opłaty, w tym w szczególności opłaty parkingowe, opłaty poniesione w centrach biznesowych i sklepach detalicznych oraz opłaty za usługi osób trzecich; (C) podatki uwzględnione w cenie pokoju, opłaty za obsługę, napiwki, opłaty różne (np. opłata za późne anulowanie lub opłaty za niewykorzystaną rezerwację w przypadku niezameldowania się w razie rezerwacji gwarantowanych, nawet jeśli rezerwacje zostały opłacone w całości), opłaty obowiązkowe lub automatyczne (np. opłaty za udogodnienia) i inne obowiązujące opłaty, w tym niektóre podatki i opłaty za pokój i inne, które nie są częścią kwalifikującej się ceny za pakiet All-Inclusive; w niektórych ograniczonych przypadkach podatki, opłaty za obsługę, napiwki i/lub opłaty związane z innymi zdarzeniami dodatkowymi obciążające rachunek za pokój, a także podatki, opłaty za obsługę i napiwki, które są częścią kwalifikującej się ceny za pakiet All-Inclusive, mogą kwalifikować się do zdobycia Punktów; oraz (D) opłaty określone w punkcie 8.1 dla obiektów Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

2.1.d. Pobyt kwalifikujący się. „ Pobyt ” lub „ Pobyt kwalifikujący się ” oznacza wszystkie kolejne noce, na które Uczestnik rejestruje się, osobiście płaci i przebywa w dowolnym Obiekcie uczestniczącym w programie, za który (i) Uczestnik jest obciążany rachunkiem za pokój lub (ii) pokój gościnny jest bezpośredni wystawiana na rzecz firmy, która zorganizowała płatność za pobyt Uczestnika niezwiązany z konwencją lub spotkaniem grupowym.

 

i. „Pobyt” to pobyt na jedną lub więcej kolejnych nocy w tym samym Obiekcie uczestniczącym, niezależnie od zameldowania i wymeldowania, przez Uczestnika, który: (A) poda swój Numer Uczestnika w momencie rezerwacji lub zameldowania; (B) zapłaci Kwalifikującą się cenę lub skorzysta z Pobytu z wykorzystaniem nagrody; oraz (C) przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi. Uczestnik może zdobyć Punkty za maksymalnie trzy (3) pokoje z takimi samymi datami zameldowania i wymeldowania tylko wtedy, gdy przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi i zapłaci Kwalifikującą się cenę lub zastosuje Wykorzystanie Nagrody za wszystkie pokoje.

 

ii. Zgodnie z niniejszymi Zasadami programu „Kwalifikujący się pobyt” jest zaliczany na poczet Nocy statusowych. O ile nie wskazano inaczej w punkcie 4.2, Uczestnicy otrzymają takie punkty wyłącznie za każdą Kwalifikującą się noc (i) będącą częścią Pobytu po Kwalifikującej się cenie (zgodnie z punktem 2.1.e) za pokój, za który Uczestnik osobiście płaci i w którym przebywa, a nie za dodatkowe pokoje, lub (ii) za pokój rozliczany bezpośrednio przez spółkę, która zorganizowała płatność za pobyt Uczestnika, który to pobyt nie jest związany z konferencją ani spotkaniem grupowym. Uczestnicy nie otrzymują Nocy statusowych za pobyty w Niekwalifikujących się cenach (patrz punkt 2.1.f.). Uczestnicy programu Vacation Club i Uczestnicy programu Residence Club (zdefiniowani w punkcie 7 poniżej) mogą również zdobywać Noce statusowe zgodnie z postanowieniami punktów 7.1 i 7.2. Uczestnicy przebywający w obiektach The Ritz-Carlton Club w ramach korzyści przysługujących im jako właścicielom otrzymują Noce statusowe zgodnie z postanowieniami w punkcie 1.2.a.

 

iii. Uczestnicy nie mogą zdobywać ani otrzymywać korzyści za Pobyty w wielu Obiektach uczestniczących, gdy data pobytu w tych obiektach jest identyczna.

 

iv. Tylko jeden Uczestnik programu na pokój gościnny może zdobywać punkty/mile i punkty Elite Night Credit, a także otrzymywać korzyści. Jeśli w tym samym pokoju gościnnym przebywa więcej niż jeden Uczestnik programu, Uczestnicy muszą zdecydować w momencie zameldowania, który numer Uczestnika programu zostanie przypisany do danego pokoju gościnnego, pod warunkiem, że jest to ten sam Uczestnik programu, który zapłaci rachunek.

 

2.1.e.Kwalifikujące się ceny. „Kwalifikująca się cena” to cena, jaką Uczestnik Programu płaci za Pobyt w pokoju gościnnym w Obiekcie uczestniczącym w programie, który kwalifikuje się do zdobywania Punktów lub Mil. Kwalifikujące się ceny obejmują większość cen biznesowych i rekreacyjnych, takich jak ceny znalezione w witrynie Marriott.com bez zastosowania kodu rabatowego, ceny detaliczne Standard i Premium, ceny Advanced Purchase, ceny negocjowane przez firmy oraz ceny krajowe/regionalne/lokalne. O ile nie określono inaczej, w przypadku pobytów według Kwalifikujących się cen Uczestnicy otrzymają korzyści związane z ich poziomem Uczestnictwa.

 

i. W uczestniczących obiektach Design Hotels™ Uczestnicy zdobywają Punkty lub Mile za Kwalifikujące się opłaty wyłącznie w przypadku Pobytów w Kwalifikującej się cenie. Uczestnicy nie zdobywają Punktów ani Mil za Pobyty w Niekwalifikującej się cenie w uczestniczących obiektach Design Hotels™, nawet jeśli ponoszą Kwalifikujące się opłaty, np. za dodatkowe wydatki.

 

ii. W Marriott Executive Apartments Uczestnicy programu zdobywają punkty lub mile z tytułu kwalifikującej się stawki tylko wtedy, gdy ponoszą kwalifikujące się opłaty.

 

2.1.f. Niekwalifikujące się ceny.Niekwalifikująca się cena” to cena, jaką Uczestnik płaci za Pobyt w pokoju w Obiekcie uczestniczącym, który nie kwalifikuje się do zdobywania Punktów lub Mil, a także otrzymywania korzyści z tytułu poziomu Uczestnictwa. Niekwalifikujące się ceny to ceny naliczane w następujących przypadkach:

 

i. Pokój gościnny został zarezerwowany za pośrednictwem touroperatora, internetowego kanału turystycznego lub innego kanału zewnętrznego, w tym m.in. expedia.com,hotwire.com,priceline.com, orbitz.com,booking.com, travelocity.com;lub

 

ii. Pokój gościnny został zarezerwowany według stawki grupowej w ramach wydarzenia, spotkania, konferencji lub zorganizowanej wycieczki, a Uczestnik programu nie płaci za taki pokój bezpośrednio obiektowi uczestniczącemu; lub

 

iii. Pokój został zarezerwowany w cenie dla biura podróży, punktu sprzedaży hurtowej lub personelu hotelowego albo w cenie pakietowej obejmującej między innymi zorganizowane wycieczki lub rezerwacje pakietowe; lub

 

iv. Pokój gościnny był bezpłatny; lub

 

v. Na pokój gościnny został wykorzystany kupon lub nagroda od osoby trzeciej.

 

2.1.g.Punkty nie będą przyznawane ani nagradzane w żadnej spółce zależnej lub stowarzyszonej Spółki innej niż Właściwości uczestniczące, o ile nie zostanie ogłoszone inaczej.Jeśli hotel lub inna nieruchomość przestanie być Obiektem uczestniczącym, wszystkie pobyty po tej dacie nie będą uprawniały do zdobywania Punktów bez względu na to, kiedy dokonano rezerwacji.Dodatkowe warunki znajdują się w sekcji 9.5.

2.2 Jedna waluta zdobywania.

Uczestnik może zdobywać tylko jedną „walutę” — Punkty lub Mile. Uczestnik nie może zdobywać jednocześnie Punktów i Mil za ten sam pobyt. Przed konkretnym Pobytem Uczestnik może wybrać, czy chce zbierać Punkty czy Mile, aktualizując profil Uczestnika lub kontaktując się z Działem obsługi Uczestników. Uczestnik zacznie zdobywać nową „walutę” (Punkty lub Mile) przy następnym Pobycie. Poprzednio uzyskane Punkty lub Mile nie zostaną przeliczone na nową walutę. Jeśli Uczestnik chce wymienić Punkty na Mile, może to zrobić zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie 3.5.

2.3 Zdobywanie Mil zamiast Punktów.

Konta Uczestników są wstępnie ustawione na zdobywanie Punktów. Uczestnicy mogą za pośrednictwem swoich profili Uczestnika online zmienić preferencje tak, aby zdobywać Punkty lub Mile. Decydując się na zdobywanie Mil zamiast Punktów za Kwalifikujące się Pobyty, Uczestnicy muszą również wskazać program dla osób często podróżujących uczestniczących linii lotniczych, a na profilu Uczestnika — odpowiedni numer konta, na który zostaną przekazane Mile danego Uczestnika. Po zakończeniu tego procesu Uczestnicy zdobywają Mile (lub równowartość Mil w innej walucie) w zależności od programu lojalnościowego linii lotniczych uczestniczących w programie z tytułu Kwalifikujących się opłat poniesionych wyłącznie w związku z przyszłymi Kwalifikującymi się Pobytami. Punkty bonusowe Elite nie są przyznawane Uczestnikom, którzy w profilu mają ustawione zdobywanie Mil. Mogą istnieć inne korzyści, takie jak Prezent powitalny Elite w postaci Punktów, które pozostają na Koncie Uczestnika w formie Punktów do momentu zainicjowania przez Uczestnika wymiany na Mile. Po przypisaniu Mil do wskazanego programu dla osób często podróżujących uczestniczących linii lotniczych nie można ich przypisać do innego programu tego typu ani zamienić na Punkty w Programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na temat dołączania do programów dla osób często podróżujących uczestniczących linii lotniczych znajdują się w regulaminie programu lojalnościowego linii lotniczych.

2.4 Wydarzenia Marriott Bonvoy™ Events.

Uczestnik może zdobywać Punkty lub Mile i Kwalifikujące się noce za kwalifikujące się grupy, spotkania i wydarzenia, jeśli jest uprawnionym organizatorem spotkań zgodnie z punktem 5.

2.5 Indywidualne korzyści za Kwalifikujące się opłaty i Kwalifikujące się noce.

2.5.a. Wyłącznie Uczestnik może zdobywać na swoje Konto Uczestnika Punkty i Mile za Kwalifikujące się opłaty oraz Noce statusowe za Kwalifikujące się noce. Punkty/Mile i Noce statusowe za pokój dzielony przez dwóch Uczestników Programu lojalnościowego zostaną przyznane wyłącznie jednemu Uczestnikowi.

 

2.5.b. Naliczanie Punktów/Mil i Nocy statusowych jest ograniczone do podróży indywidualnych. Pokój musi zostać opłacony indywidualnie przez Uczestnika lub bezpośrednio przez spółkę, która zorganizowała płatność za pobyt Uczestnika niezwiązany z konferencją lub spotkaniem grupowym.

 

2.5.c. Jeśli Uczestnik weźmie udział w konferencji lub spotkaniu grupowym oraz indywidualnie i bezpośrednio opłaci pokój w hotelu lub innym obiekcie, będzie uprawniony do otrzymania Punktów/Mil i Nocy statusowych za Pobyt. Jednak pokoje rezerwowane w ramach kontraktu/umowy, pokoje rezerwowane na bieżąco przez korporacje i pokoje rozliczane grupowo nie uprawniają do zdobywania Punktów/Mil ani Nocy statusowych.

 

2.5.d. Ceny dla służb mundurowych w niektórych lokalizacjach zagranicznych podlegają lokalnym ograniczeniom i mogą nie uprawniać do zdobywania Punktów/Mil i Nocy statusowych.

2.6 Punkty / Mile / Noce statusowe za Pobyty lub Kwalifikujące się wydarzenia zakończone przed Zgłoszeniem udziału w Programie.

2.6.a. Punkty/Mile i Noce statusowe można zdobyć za pobyty ukończone w ciągu trzydziestu (30) dni przed zgłoszeniem udziału Uczestnika w Programie lojalnościowym, jak opisano dalej w punkcie 9.3, jeśli wniosek o ich przyznanie, wraz z kopią opłaconego rachunku za pobyt, wysłano do Działu obsługi Uczestników w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od pobytu. Może być konieczne dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

 

2.6.b. Punkty/Mile i Noce statusowe można zdobyć za Kwalifikujące się wydarzenia (patrz punkt 5.4) ukończone w ciągu trzydziestu (30) dni przed zgłoszeniem udziału Uczestnika w Programie lojalnościowym, jak opisano dalej w punkcie 9.3, jeśli wniosek o ich przyznanie został złożony, wraz z kopią opłaconego rachunku za Kwalifikujące się wydarzenie, za pośrednictwem obiektu, w którym odbyło się Kwalifikujące się wydarzenie, w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od jego zakończenia. Może być konieczne dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

2.7 Wymiana walut.

Liczba Punktów zdobytych w Obiektach uczestniczących, w których używana jest waluta inna niż dolar amerykański, zostanie obliczona na podstawie Kwalifikujących się opłat przeliczonych na dolara amerykańskiego po kursie wymiany wybranym przez Spółkę. Może to być kurs wymiany walut używany przez Obiekt uczestniczący w momencie zameldowania lub wymeldowania albo inny kurs wybrany przez Spółkę. Może nie być taki sam jak kurs wymiany walut na rachunku Uczestnika.

2.8 Przenoszenie Punktów z jednego Konta na drugie.

2.8.a. Zgodnie z warunkami przenoszenia Punktów opisanymi w punkcie 1.6.c Uczestnik może przenieść maksymalnie 100 000 Punktów w roku kalendarzowym na inne Konto Uczestnika, o ile oba Konta mają dobrą opinię i każde z nich było otwarte przez co najmniej trzydzieści (30) dni z kwalifikującą się aktywnością lub dziewięćdziesiąt (90) dni bez kwalifikującej się aktywności (patrz punkt 2.8.b). Uczestnik może otrzymać maksymalnie 500 000 Punktów w roku kalendarzowym z innych Kont Uczestników, o ile Konta te mają dobrą opinię i każde z nich było otwarte przez co najmniej trzydzieści (30) dni z kwalifikującą się aktywnością lub dziewięćdziesiąt (90) dni bez kwalifikującej się aktywności.

 

2.8.b. Nowy Uczestnik może liczyć na przeniesienie Punktów po trzydziestu (30) dniach od momentu rejestracji, jeśli na Koncie odnotowano aktywność, na przykład Kwalifikujący się pobyt lub inną kwalifikującą się aktywność, jak opisano w punkcie 1.6.d. Po dziewięćdziesięciu (90) dniach od rejestracji nowy Uczestnik kwalifikuje się do otrzymania przeniesienia Punktów niezależnie od aktywności na jego koncie.

 

2.8.c. Właściciel Konta musi udzielić upoważnienia do przeniesienia Punktów za pomocą Narzędzia do przenoszenia Punktów. Do przeniesienia wymagane jest co najmniej 1000 Punktów. Właściciel Konta wnioskujący o przeniesienie musi podać Numer Uczestnika oraz imię i nazwisko odbiorcy Punktów w momencie składania wniosku o przeniesienie Punktów. Aby przeniesienie zostało pomyślnie zakończone, zarówno Numer Uczestnika, jak i podane imię i nazwisko muszą być zgodne z Numerem Uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem podanym na Koncie odbiorcy Punktów.

 

2.8.d. Z chwilą otrzymania i przetworzenia upoważnienia do przeniesienia Punktów przenoszący zrzeka się wszelkich praw do przeniesionych Punktów, które stają się Punktami odbiorcy. Operator Programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapobiegania transakcjom lub anulowania transakcji, w przypadku gdy (i) ma powody, by sądzić, że tożsamość Uczestnika dokonującego przeniesienia punktów nie zgadza się z tożsamością osoby autoryzującej przeniesienie Punktów lub (ii) podejrzewa, że miało miejsce jakiekolwiek oszustwo związane z przeniesieniem Punktów na Mile w odniesieniu do Konta Uczestnika.

 

2.8.e. Mil i Nocy statusowych nie można przenosić między Kontami Uczestników.

2.9 Punkty zakupu.

Uczestnicy mogą kupować lub otrzymywać w prezencie Punkty zakupione przez innego Uczestnika w łącznej maksymalnej liczbie 100 000 Punktów w roku kalendarzowym, jeśli zostały one zakupione w sekcji Kup Punkty↗ lub Kup punkty podarunkowe↗. Uczestnicy mogą kupować Punkty w łącznej maksymalnie liczbie 100 000 Punktów w roku kalendarzowym, jeśli kupują je za pośrednictwem okna Points.com w witrynach sieci Marriott, Aplikacjach mobilnych Marriott lub Centrach komunikacji z klientami. Punkty można kupić w cenie 12,50 USD za 1000 Punktów. Ceny w okresach promocyjnych różnią się. Aby kupować i/lub otrzymywać Punkty, Uczestnik nie może zalegać z opłatami. Nowy Uczestnik może kupić Punkty trzydzieści (30) dni po zarejestrowaniu się w Programie lojalnościowym. Dodatkowe informacje na temat obowiązujących Uczestnika indywidualnych warunków dotyczących przenoszenia lub otrzymywania Punktów od innego Uczestnika w roku kalendarzowym znajdują się w punkcie 2.8. Zakupione Punkty nie liczą się do Statusu Elite Marriott Bonvoy. Punkty zostaną przeniesione na Konto Uczestnika w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin po dokonaniu zakupu. Zakupionych Punktów nie można zwrócić. Jeśli ma to zastosowanie, zakup Punktów przy użyciu karty kredytowej Marriott pod wspólną marką umożliwia zdobywanie Punktów na takich samych zasadach jak w przypadku zwykłego zakupu. Uczestnicy, którzy zdecydują się na zakup Punktów z wykorzystaniem kart kredytowych Union Pay z jednym logo (z numerem karty zaczynającym się od cyfr 62), mogą to zrobić, wybierając „Discover” jako opcję płatności.

2.10 Zdobywanie za pośrednictwem Partnerów.

Punkty wymieniane na usługę u partnera podlegają Zasadom Programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym regulaminom danego partnera.

 

2.10.a. Oferta Mile na Punkty. Uczestnik może wymieniać Mile na Punkty w wybranych programach lojalnościowych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) lub innych programach powiązanych z liniami lotniczymi (zwanymi „Uczestniczącymi liniami lotniczymi”) według określonego współczynnika wymiany Mil na Punkty, jak wskazano tutaj („Oferta Mile na Punkty”). Rejestracja w Ofercie Mile na Punkty nie jest wymagana, ale od czasu do czasu może podlegać kryteriom kwalifikacyjnym określonym przez Uczestniczące linie lotnicze i Program lojalnościowy Marriott Bonvoy. Aby pomyślnie przeprowadzić konwersję, Uczestnicy wnioskujący o wymianę Mil zdobytych za pośrednictwem Uczestniczących linii lotniczych na Punkty w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy muszą być uczestnikami zarówno Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy, jak i programu Uczestniczącej linii lotniczej. Uczestnicy biorący udział w Ofercie Mile na Punkty są zobowiązani do upewnienia się, że nazwa posiadacza konta Uczestniczącej linii lotniczej i konta w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy jest taka sama. Tylko wtedy mogą mieć pewność, że transakcja w ramach oferty Mile na Punkty zostanie pomyślnie zaksięgowana na Koncie. Gdy Mile zostaną zamienione na Punkty, Punkty zostaną automatycznie przeniesione na Konto Uczestnika Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy. W większości przypadków Punkty zostaną przeniesione na Konto Uczestnika Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy w ciągu maksymalnie ośmiu (8) tygodni. Po zamówieniu Punktów na Konto Uczestnika Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy wszelkie czynności polegające na anulowaniu, zmianie, ponownym wydaniu i/lub zwrocie Mil są niedozwolone. Operator Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy i Uczestniczące linie lotnicze mają prawo zakończyć ofertę Mile na Punkty lub zmienić jej zasady, procedury, warunki uczestnictwa, korzyści, nagrody i oferty specjalne, w całości lub w części, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez. Operator Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapobiegania transakcjom lub anulowania transakcji, w przypadku gdy (i) ma powody, by sądzić, że tożsamość Uczestnika dokonującego wymiany Punktów na Mile nie zgadza się z tożsamością osoby otrzymującej Mile lub (ii) podejrzewa, że miało miejsce jakiekolwiek oszustwo związane z wymianą Punktów na Mile w odniesieniu do Konta Uczestnika. Szczegółowe informacje na temat dołączenia do programu Uczestniczącej linii lotniczej można znaleźć w jej regulaminie. Zasady dystrybucji Mil zdobytych za pośrednictwem programu Uczestniczącej linii lotniczej znajdują się w regulaminie programu Uczestniczącej linii lotniczej. Oferta Mile na Punkty podlega regulaminowi każdej Uczestniczącej linii lotniczej.

 

2.10.b. Rejs za Punkty. Uczestnik może zdobyć Punkty, rezerwując rejs za pośrednictwem partnera rejsowego Spółki. Więcej informacji na temat programu Rejs za Punkty można uzyskać tutaj↗. Postanowienia w tym punkcie nie dotyczą The Ritz-Carlton Yacht Collection (patrz punkt 1.2.a w celu uzyskania informacji dotyczących The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

2.10.c. Hertz®, Dollar®, Thrifty®. Uczestnik może zdobywać Punkty i otrzymywać specjalne zniżki w wypożyczalniach samochodów Hertz, Dollar i Thrifty w zależności od dostępności, jeśli dokona rezerwacji tutaj↗. Kwalifikujący się Uczestnicy ze Statusem Elite mogą również otrzymać bezpłatny status Hertz Gold Plus Rewards® Elite.

 

2.10.d. Identity at The Cosmopolitan. Uczestnicy programu Identity at The Cosmopolitan of Las Vegas mogą wymieniać Punkty Identity na Punkty Programu lojalnościowego zgodnie z Regulaminem programu Identity↗. W celu uzyskania informacji Uczestnicy powinni zadzwonić pod numer Identity Membership & Rewards (877) 551- 7779 lub wysłać wiadomość e-mail na adres IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

 

2.10.e. Vacations by Marriott. Programem Vacations by Marriott zarządza zewnętrzny partner turystyczny na rzecz Programu lojalnościowego. Punkty i Noce statusowe są zdobywane zgodnie z Zasadami Programu lojalnościowego. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać Punktów ani Mil do zakupu pakietów Vacations by Marriott. Uczestnicy podlegają Zasadom Programu lojalnościowego oraz regulaminowi programu Vacations by Marriott. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.vacationsbymarriott.com↗.

 

2.10.f. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™. Uczestnik może zdobywać Punkty, rejestrując się w programie Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ i stołując się w uczestniczących restauracjach. Uczestnicy podlegają regulaminowi programu Eat Around Town by Marriott Bonvoy oraz Zasadom Programu lojalnościowego. Więcej informacji o programie można znaleźć w witrynie eataroundtown.marriott.com↗.

 

2.10.g. Marriott Bonvoy Boutiques™. Uczestnik może zdobyć 10 000 Punktów za zakup materaca w dowolnym z piętnastu (15) sklepów internetowych Marriott International (Shop EDITION↗, The Ritz-Carlton Shops↗, The Luxury Collection Store↗, St. Regis Boutique↗, W Hotels The Store↗, Curated by JW↗, Shop Marriott↗, Sheraton Store↗, Westin Store↗, Shop Le Meridien↗, Collect Renaissance↗, Gaylord Hotels Store↗, Shop Courtyard↗, Shop Four Points↗, Fairfield Store↗). Punkty są przyznawane Uczestnikowi dokonującemu zakupu około 3–5 tygodni po przyjęciu dostawy materaca. Uczestnicy podlegają regulaminowi zakupu materaca w sklepach internetowych Marriott oraz Zasadom Programu lojalnościowego. Więcej informacji można znaleźć w sklepach internetowych Marriott.

 

2.10.h. Inicjatywa lojalnościowa Marriott Uber. Aby wziąć udział w inicjatywie lojalnościowej Marriott Uber, Uczestnicy muszą połączyć swoje Konto Uczestnika z kontem Uber powiązanym z amerykańskim numerem telefonu. Gdy Uczestnicy połączą swoje konta, mogą zdobywać Punkty za Kwalifikujące się transakcje. „Kwalifikująca się transakcja” oznacza (i) przejazd realizowany w ramach Uber XL, Uber Black, Uber SUV lub Uber Comfort; lub (ii) zamówienie w restauracji złożone za pośrednictwem usługi Uber Eats na kwotę 40 USD lub wyższą przed naliczeniem wszelkich obowiązujących promocji lub zniżek (z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków) lub (iii) zamówienie w sklepie spożywczym złożone za pośrednictwem usługi Uber Eats na kwotę 40 USD lub wyższą przed naliczeniem wszelkich obowiązujących promocji lub zniżek (z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków) w każdym przypadku, który ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Punkty uzyskane za Kwalifikujące się transakcje są powiązane z wydaną kwotą USD, przed uwzględnieniem promocji i rabatów, z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków.

 

Po połączeniu Konta Uczestnika z kontem Uber za wszystkie Kwalifikujące się transakcje Uczestnicy otrzymają (w zależności od przypadku): (i) 3 punkty za każdego wydanego dolara amerykańskiego przed uwzględnieniem promocji i zniżek, z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków za przejazdy Uber XL, Uber Black, Uber SUV i Uber Comfort, (ii) 6 punktów za każdego wydanego dolara amerykańskiego przed uwzględnieniem promocji i zniżek, z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków, za zamówienia w restauracjach i sklepach spożywczych złożone przy użyciu usługi Uber Eats z dostawą do obiektów Marriott International (z wyłączeniem obiektów Homes & Villas by Marriott Bonvoy) oraz (iii) 2 punkty za każdego wydanego dolara amerykańskiego przed uwzględnieniem promocji i zniżek, z wyłączeniem podatków, opłat i napiwków, za wszystkie inne zamówienia w restauracjach i sklepach spożywczych złożone przy użyciu usługi Uber Eats, w tym zamówienia z odbiorem.

 

Uczestnicy podlegają regulaminom Uber i Uber Eats, a także Zasadom Programu. Uber i Spółka zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby Punktów, które Uczestnicy mogą zdobyć, oraz czynności, za które można zdobyć Punkty. Uber lub Spółka mogą również rozłączyć konta w wyniku zakończenia lub zawieszenia inicjatywy lojalnościowej Marriott Uber, podejrzenia oszustwa lub zmiany statusu kwalifikowalności. Uber i Spółka zastrzegają sobie prawo do anulowania, cofnięcia i/lub skorygowania zdobytych Punktów w przypadku, gdy (i) Uber i/lub Spółka podejrzewają nieuczciwą działalność związaną z Kwalifikującą się transakcją lub (ii) dokonano zwrotu pieniędzy w związku z Kwalifikującą się transakcją. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.uber.com/marriottbonvoy↗.

 

2.10.i. Punkty Rakuten na Punkty. Uczestnik może zamienić punkty programu lojalnościowego Rakuten („Program Punktów Rakuten”) („Punkty Rakuten”) na Punkty według przelicznika 3 Punkty Rakuten na 1 Punkt tutaj↗. Uczestnicy muszą zamienić co najmniej 3000 punktów Rakuten na Punkty w ramach transakcji. Uczestnicy wnioskujący o wymianę Punktów Rakuten na Punkty muszą być uczestnikami zarówno Programu lojalnościowego, jak i Programu Punktów Rakuten. Wnioskując o wymianę Punktów Rakuten na Punkty, Uczestnicy muszą podać numer konta w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy. Uczestnicy mogą jedynie wnioskować o przeniesienie Punktów Rakuten z własnego Konta Punktów Rakuten na własne Konto w Programie lojalnościowym. Nie mogą przenosić Punktów Rakuten na Konto w Programie lojalnościowym innej osoby. Marriott Bonvoy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapobiegania transakcjom lub anulowania transakcji, w przypadku gdy (i) ma powody, by sądzić, że tożsamość Uczestnika dokonującego wymiany Punktów Rakuten na Punkty nie zgadza się z tożsamością osoby otrzymującej Punkty lub (ii) gdy podejrzewa, że miało miejsce jakiekolwiek oszustwo związane z wymianą Punktów Rakuten na Punkty w odniesieniu do Konta Uczestnika. Gdy Punkty Rakuten zostaną zamienione na Punkty, Punkty zostaną automatycznie przeniesione na Konto Uczestnika Programu lojalnościowego. W większości przypadków Punkty zostaną przeniesione na Konto Uczestnika Programu lojalnościowego w ciągu maksymalnie dwóch (2) tygodni. Po zleceniu przeniesienia Punktów na Konto Programu lojalnościowego zmiany ani ponowne wydanie i/lub ponowne przyznanie Punktów Rakuten nie są dozwolone. Zasady dotyczące korzystania z Punktów Rakuten znajdują się w regulaminie Programu Punktów Rakuten. Operatorzy Programu lojalnościowego i Programu Punktów Rakuten mają prawo zakończyć lub zmienić zasady, procedury, warunki uczestnictwa, korzyści, nagrody i oferty specjalne programu wymiany Punktów Rakuten na Punkty, w całości lub w części, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez. Szczegółowe informacje na temat dołączania do Programu Punktów Rakuten można znaleźć w witrynie internetowej Programu Punktów Rakuten↗ (w języku japońskim) oraz w regulaminie↗. Obowiązują wszystkie postanowienia regulaminu↗ Programu Punktów Rakuten.

 

2.10.j. Marriott Bonvoy + Bilt Rewards™ — łącze i przenoszenie Punktów. Uczestnik może zamieniać punkty Bilt Rewards („Punkty Bilt”) na Punkty w stosunku jeden Punkt Bilt do jednego Punktu zgodnie z Regulaminem Programu Marriott Bonvoy + Bilt Rewards↗. Aby zamienić Punkty Bilt na Punkty w ramach Programu Marriott Bonvoy + Bilt Rewards („Program Bilt Rewards”) i uczestniczyć w Programie Bilt Rewards, Uczestnicy muszą połączyć swoje Konto z kontem Bilt Rewards w aplikacji Bilt Rewards zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Marriott Bonvoy + Bilt Rewards. Obowiązują dodatkowe warunki określone w Regulaminie Programu Marriott Bonvoy + Bilt Rewards.

3. WYMIANA PUNKTÓW

3.1 Ogólne zasady Wykorzystania Nagrody.

Uczestnik może wykorzystać całość lub część Punktów lub Nagród w postaci bezpłatnego noclegu (patrz punkt 3.3.c) w celu uzyskania różnych produktów (z których każdy kwalifikuje się jako „Wykorzystanie Nagrody”), w tym między innymi Pobytów w pokojach w Obiektach uczestniczących, atrakcji Moments, lotów oraz innych usług i towarów. Pełna lista aktualnych opcji Wykorzystania Nagród jest dostępna w witrynie Programu lojalnościowego w sekcji „SKORZYSTAJ Z PUNKTÓW/NAGRÓD”.

 

3.1.a. Punkty i Wykorzystane nagrody nie mogą być wymieniane przez Uczestnika na gotówkę, nagrody lub kredyty.

 

3.1.b. Punkty otrzymane w wyniku przekazania lub uzyskane przy użyciu kart kredytowych mogą nie podlegać wymianie na niektóre Nagrody.

 

3.1.c. O ile nie zaznaczono inaczej, z Nagrody uzyskanej w wyniku wykorzystania punktów może skorzystać wyłącznie Uczestnik, na którego Koncie taka Nagroda zostanie rozliczona. Możliwość Wykorzystania nagrody nie może być przeniesiona na inną osobę.

 

3.1.d. Nagrody, odnośnie których istnieje podejrzenie, że zostały wymienione, sprzedane, wymienione lub wydane w sposób nieuczciwy lub wydane komuś innemu niż uprawniony Uczestnik, będą nieważne i nie będą honorowane.

3.2 Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody w Obiektach uczestniczących.

O ile nie zaznaczono inaczej, Uczestnik może ubiegać się o Wykorzystanie Nagrody na Pobyt w standardowym pokoju lub pokoju premium (z istniejącymi łóżkami) w Obiekcie uczestniczącym („Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody”). Poniżej podano ogólne warunki Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, w tym rodzaje Pobytów z Wykorzystaniem Nagrody, o których mowa w punkcie 3.3. Należy pamiętać, że niektóre Marki uczestniczące mają inne zasady dotyczące Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, między innymi MGM Collections with Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvii) i Homes & Villas by Marriott Bonvoy (zgodnie z opisem w punkcie 8.2).

 

3.2.a. W zależności od dostępności.Możliwość Wykorzystania nagrody na pobyt w Obiekcie uczestniczącym jest zależy od dostępności w momencie rezerwacji i musi zostać zarezerwowana za pośrednictwem kanałów Marriott zgodnie z opisem w punkcie 1.2.b.

 

3.2.b. Rezerwacja wykorzystania nagrody. Dokonując rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, wymagane Punkty i/lub zastosowane Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu zostaną odjęte, a Wykorzystanie Nagrody zostanie automatycznie dołączone do rezerwacji, pod warunkiem, że Uczestnik ma wystarczającą liczbę punktów na cały pobyt i/lub wystarczającą liczbę Nagród w postaci bezpłatnego noclegu zgodnie z opisem w punkcie 3.3.c,w zależności od sytuacji. W przypadku gdy wymagane Punkty i/lub Nagrody w postaci darmowego noclegu nie zostaną odliczone podczas procesu rezerwacji, a Wykorzystanie Nagrody nie zostanie uwzględnione w rezerwacji, Uczestnik powinien skontaktować się z Działem obsługi Uczestników w celu skorygowania rezerwacji. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że posiada wystarczającą liczbę Punktów i/lub Nagród w postaci bezpłatnego noclegu, aby pokryć cały Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody. W przypadku gdy Uczestnik nie posiada wystarczającej liczby Punktów i/lub Nagród w postaci bezpłatnego noclegu, aby pokryć cały Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody, rezerwacja może zostać anulowana lub zmieniona na najlepszą dostępną płatną stawkę. Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody dotyczą tylko podróży indywidualnych i nie obowiązują w przypadku wyjazdów grupowych, wycieczek zorganizowanych, konferencji lub innych specjalnych stawek i/lub programów pakietowych.

 

3.2.c. Prezent w postaci pobytu z wykorzystaniem nagrody (przeniesienie na osoby trzecie). Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody mogą być wykorzystane wyłącznie przez Uczestnika, na którego Koncie taki pobyt zostanie rozliczony. Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody nie może zostać przeniesiony na inną osobę, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Uczestnicy mają możliwość przeniesienia Punktów na Konto innego Uczestnika zgodnie z postanowieniami punktu 2.8.

 

i. Uczestnik może poprosić o przyznanie Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody innej osobie w przypadku, gdy nie będzie korzystał z danego pobytu (pojedynczo określany jako „Sprezentowany Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody” i łącznie „Sprezentowane Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody”), wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody za pośrednictwem Działu obsługi Uczestników. Do sprezentowania innej osobie kwalifikują się wszystkie rodzaje Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody wymienione w punkcie 3.3, z wyjątkiem Nagród w postaci bezpłatnego noclegu.

 

ii. W danym roku kalendarzowym, na jednym Koncie Uczestnika, Uczestnik może zarezerwować maksymalnie pięć (5) Prezentów w postaci pobytu z wykorzystaniem nagrody.

 

iii. Dokonując rezerwacji Sprezentowanego pobytu z wykorzystaniem Nagrody, Uczestnik musi przekazać Działowi obsługi uczestników swój Numer uczestnika oraz imię i nazwisko, a także imię i nazwisko osoby, która będzie przebywać w Obiekcie uczestniczącym (odbiorca). Imiona i nazwiska obu osób oraz Numer uczestnika muszą zostać przekazane Działowi obsługi uczestników w momencie rezerwacji Sprezentowanego pobytu z wykorzystaniem Nagrody. Jeśli Uczestnik dokona najpierw rezerwacji Pobytu z wykorzystaniem Nagrody, musi skontaktować się z Działem obsługi uczestników, aby podać imię i nazwisko odbiorcy. Odbiorca nie może kontaktować się z Obiektem uczestniczącym w celu podania swojego imienia i nazwiska.

 

iv. Jeżeli Uczestnik chce dokonać zmiany w istniejącej rezerwacji Sprezentowanego pobytu z wykorzystaniem Nagrody, musi skontaktować się z Działem obsługi uczestników. Możliwość zmiany dat pobytu zależy od dostępności, a Uczestnik odpowiada za zmiany wymaganej liczby Punktów lub gotówki w związku z dokonaniem nowej rezerwacji.

 

v. W przypadku Sprezentowanych pobytów z wykorzystaniem Nagrody ani Uczestnik, ani odbiorca nie uzyskają żadnych Punktów/Mil, Nocy statusowych, Kwalifikujących się nocy ani Kwalifikujących się pobytów w związku z takimi Sprezentowanymi pobytami z wykorzystaniem Nagrody. Ponadto odbiorca w ramach Sprezentowanego pobytu z wykorzystaniem Nagrody nie będzie mógł skorzystać z żadnych korzyści Elite związanych ze swoim Kontem ani Kontem Uczestnika.

 

vi. Podczas zameldowania odbiorca Sprezentowanego pobytu z wykorzystaniem Nagrody musi okazać ważny dokument tożsamości i wnieść w Obiekcie uczestniczącym kartą kredytową lub gotówką depozyt w celu pokrycia opłat dodatkowych.

 

3.2.d. Gwarancja i zasady anulowania. W odniesieniu do rezerwacji Pobytu z wykorzystaniem nagrody będą miały zastosowanie standardowe zasady gwarancji i anulowania obowiązujące w Obiekcie uczestniczącym, w tym między innymi, wszystkie wymagania dotyczące minimalnej długości pobytu, wymogi dotyczące gwarancji karty kredytowej oraz opłat za późne anulowanie, niepojawienie się i wcześniejsze wymeldowanie.

 

Za pobyt krótszy niż wynikający z liczby dni przewidzianej w Wykorzystaniu nagrody może zostać przyznany zwrot Punktów na Konto Uczestnika, ale Uczestnik musi z wyprzedzeniem poinformować recepcję Obiektu uczestniczącego o godzinie wcześniejszego wymeldowania.

 

Jeśli Uczestnik nie anuluje gwarantowanej rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody w dozwolonym okresie anulowania, Obiekt uczestniczący obciąży kartę kredytową podaną przez Uczestnika w momencie dokonywania rezerwacji odpowiednią opłatą za anulowanie, a Punkty, które zostały wykorzystane, zostaną ponownie zdeponowane na Koncie Uczestnika.

 

3.2.e. Wymagana liczba Punktów. Liczba Punktów wymaganych za nocleg w przypadku Pobytu z wykorzystaniem nagrody różni się w zależności od Obiektu uczestniczącego, typu pokoi dostępnych w danym Obiekcie uczestniczącym, długości pobytu, a także może różnić się w zależności od pory roku. Punkty wymagane za nocleg są aktualizowane na bieżąco i mogą ulegać zmianie. W przypadku dokonania przez Uczestnika modyfikacji Pobytu z wykorzystaniem nagrody, Uczestnik jest odpowiedzialny za wynikające z tego zmiany wymaganej liczby Punktów.

 

3.2.f. Włączenia i wykluczenia związane z Pobytem z wykorzystaniem nagrody. Pobyt z wykorzystaniem nagrody obejmuje koszt pokoju (z istniejącymi łóżkami) w Obiekcie uczestniczącym, oraz ewentualny podatek od pokoju, opłatę za obsługę i opłaty za dodatkowe osoby (z wyjątkiem kwalifikujących się obiektów all-inclusive). Za wszelkie inne opłaty, w tym koszty dodatkowe, opłaty klimatyczne i opłaty na poziomie The Ritz-Carlton Club, dostawi i inne opłaty, odpowiedzialność ponosi Uczestnik i nie są one uwzględnione w Pobycie z wykorzystaniem nagrody.

 

Pobyt z wykorzystaniem nagrody w obiektach all-inclusive (zgodnie z punktem 2.1.b) obejmuje koszt pakietu all-inclusive, który z kolei obejmuje między innymi pokój Standard (z istniejącymi łóżkami), podatek od pokoju, opłatę za obsługę, opłatę za udogodnienia oraz standardowe posiłki i napoje dla maksymalnie dwóch osób. Opłaty za dodatkowe osoby, za trzeciego, czwartego lub kolejnych gości w pokoju są opłatami dodatkowymi, a odnośna płatność nie może być dokonana w formie Wykorzystania nagrody. Za tę opłatę, jak również za wszelkie inne opłaty w obiekcie, odpowiada Uczestnik Programu lojalnościowego i nie są one wliczone w Pobyt z wykorzystaniem nagrody. Uczestnicy Programu lojalnościowego muszą poinformować dowolny Kurort All-Inclusive lub obiekt all-inclusive wyznaczony przez Spółkę o właściwej liczbie gości w ramach każdej rezerwacji w takim Kurorcie All-Inclusive lub obiekcie all-inclusive wyznaczonym przez Spółkę, w tym o wszelkich dodatkowych osobach poza pierwszym i drugim gościem, oraz podać prawidłowy wiek dzieci w przypadku każdej takiej rezerwacji. Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany ceny pokoju, którą Uczestnik musi uregulować w celu rezerwacji, aby odzwierciedlić prawidłową liczbę gości, w tym dzieci, w ramach danej rezerwacji.

 

3.2.g. Brak gwarancji zrealizowania preferencji odnośnie pokoju. W przypadku Pobytu z wykorzystaniem nagrody można poprosić o preferencje dotyczące pościeli i możliwości palenia, ale nie są one gwarantowane.

 

3.2.h. Brak przyznania Punktów i Mil. Uczestnicy nie otrzymają Punktów ani Mil za część pobytu realizowanej w ramach Pobytu z wykorzystaniem nagrody.

 

3.2.i. Noc statusowa. Pobyt z wykorzystaniem nagrody w Obiekcie uczestniczącym jest uważany za Kwalifikujący się pobyt i, w związku z tym, Uczestnik otrzyma Noc statusową na poczet uzyskania Statusu uczestnictwa Elite lub Dożywotniego statusu uczestnictwa Lifetime Elite. Uczestnik, który skorzysta z Wykorzystania nagrody otrzyma Noc(e) statusową(-e) tylko za pokój, w którym przebywa, i nie otrzyma Nocy statusowych za dodatkowe pokoje.

 

3.2.j. Wiele pokoi. Uczestnik może wymieniać Punkty lub ubiegać się o wykorzystanie Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w maksymalnie dziewięciu (9) pokojach pod swoim nazwiskiem i pod warunkiem, że w tym samym terminie Uczestnik będzie przebywa w tym samym Obiekcie uczestniczącym. Czyniąc to, Uczestnik zgadza się na dokonanie w dobrej wierze i zgodnie z zasadami rezerwacji Pobytu z wykorzystaniem nagrody do użytku wyłącznie przez Uczestnika i zaproszonych przez niego gości, a nie do innych celów, w tym między innymi odsprzedaży, niedopuszczalnego przypisywania lub publikowania na stronach internetowych osób trzecich, lub dokonywania spekulacyjnych, fałszywych lub nieuczciwych rezerwacji lub innych rezerwacji ze względu na możliwość późniejszego zapotrzebowania. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich rezerwacji, które w jej opinii naruszają Zasady programu.

 

3.2.k. Opuszczenie Programu lojalnościowego przez obiekt uczestniczący. Jeśli Obiekt uczestniczący z jakiegokolwiek powodu opuści Program lojalnościowy po dokonaniu przez Uczestnika rezerwacji Pobytu z wykorzystaniem nagrody, ale przed jego pobytem, Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby taki były Obiekt uczestniczący honorował rezerwację lub pomógł w zorganizowaniu równoważnego zakwaterowania w pobliżu; Spółka nie może jednak zagwarantować honorowania jakichkolwiek Nagród, podwyższenia standardu lub innych korzyści, jaki Uczestnik może uzyskać w ramach Programu lojalnościowego.

 

3.2.l. Punkty uzyskane w wyniku posiadania prawa własności. Punktów uzyskanych w wyniku posiadania prawa korzystania w obiektach Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club oraz The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale nie można wykorzystać do złożenia wniosku o rezerwację Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody w obiektach Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club oraz The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, chyba że zostało to dopuszczone zgodnie z odrębnymi warunkami.

 

3.2.m. Pobyt z wykorzystaniem nagrody poza Stanami Zjednoczonymi. Pobyt z wykorzystaniem nagrody w miejscach poza Stanami Zjednoczonymi podlega wszelkim wymaganym zezwoleniom rządowym, ograniczeniom i obowiązującym podatkom innym niż hotelowe. Nagrody nie obejmują amerykańskich federalnych opłat za inspekcje ani żadnych innych opłat, wydatków, dopłat, podatków innych niż hotelowe ani kosztów lub wydatków, które mogą zostać nałożone przez zagraniczne rządy za podróże międzynarodowe. Obowiązek pokrycia takich podatków rządowych, opłat itp. spoczywa na Uczestnikach.

 

3.2.n. Ograniczone daty niedostępności. Spółka stosuje politykę „Ograniczonych dat niedostępności”, co oznacza, że z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń i wyłączeń, Obiekty uczestniczące codziennie posiadają dostępne standardowe pokoje wymagane na potrzeby Wykorzystania Nagród. Istniejące ograniczenia i wyłączenia obejmują:

 

i. W ograniczoną liczbę dni Obiekty uczestniczące mogą mieć ograniczoną liczbę dostępnych do wykorzystania pokoi standardowych.

 

ii. Następujące Marki uczestniczące umożliwiają tylko zdobywanie Punktów/Mil i nie oferują możliwości wymiany Punktów: Marriott Executive Apartments®.

 

iii. Następujące Obiekty lub Marki uczestniczące obecnie nie biorą lub nie w pełni biorą udział w polityce Ograniczonych dat niedostępności:

 

 • • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
 • Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club — wszystkie obiekty
 • Vistana Residence Network — wszystkie obiekty
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rzym, Włochy
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaje
 • Wailea Beach Resort — Marriott — Maui, Hawaje
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Włochy
 • Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Włochy
 • Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Włochy
 • Homes & Villas by Marriott Bonvoy
 • North Island, Luxury Collection Resort, Seszele

3.3 Typy Pobytów z wykorzystaniem nagrody.

3.3.a. Standardowa nagroda związana z wykorzystaniem punktów. Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na „Standardową nagrodę związaną z wykorzystaniem punktów”, która pokrywa pełny koszt standardowego pokoju na jedną lub więcej nocy w Obiekcie uczestniczącym, jak opisano w punkcie 3.2.e. Standardowe pokoje dostępne do celów Wykorzystania nagrody mogą różnić się w zależności od Obiektu uczestniczącego i Marki uczestniczącej. Opcja Wykorzystania nagrody w postaci pokoju Premium może być dostępna za większą liczbę punktów, jak opisano w punkcie 3.3.e.

 

3.3.b. Nagroda PointSavers™. „Nagroda PointSavers” zapewnia możliwość oszczędzania Punktów podczas Pobytu z wykorzystaniem nagrody w standardowym pokoju lub pokoju Premium w Obiekcie uczestniczącym i jest dostępna na ograniczony czas. Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na Nagrody PointSavers w Obiektach uczestniczących, wtedy i tam, gdzie jest to możliwe. Uczestnictwo i dostępność Nagród PointSavers leżą w gestii Obiektów uczestniczących.

 

3.3.c. Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu.Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu” jest przyznawana w ramach Programu lojalnościowego, promocji lub Programu partnerskiego. Każda Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu wiąże się z określoną liczbą Punktów, którą można zastosować w stosunku do jednego (1) noclegu w standardowym pokoju w Obiekcie uczestniczącym oferującym cenę zgodnie ze Standardową nagrodą związaną z wykorzystaniem punktów lub Nagrodą PointSavers Award za daną datę pobytu, która jest mniejsza lub równa wartości Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu. Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu mogą być wykorzystane wyłącznie przez Uczestnika wskazanego w Nagrodzie w postaci bezpłatnego noclegu i nie podlegają przeniesieniu. Więcej niż jedną (1) Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu można wykorzystać na Pobyt obejmujący wiele nocy, a także w przypadku wielu pokoi, w których Uczestnik jest obecny podczas Pobytu, a pokój został zarezerwowany na nazwisko Uczestnika (patrz punkt 3.2.j). Przykładami Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu jest opcja Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu z Nagrodą roczną do wyboru po wykorzystaniu 75 noclegów (patrz punkt 4.3.d) oraz Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu przyznana w związku z użyciem niektórych kart kredytowych Marriott International wspólnych marek (patrz punkt 6).

 

i. Uczestnicy, którzy skorzystają z Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu podczas pobytu, w przypadku którego wartość Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu jest wyższa niż cena za pokój Standard zarezerwowany po Cenie dla pobytów z Wykorzystaniem Nagrody lub w ramach Nagrody PointSavers, utracą różnicę w Punktach i nie otrzymają zwrotu Punktów. Wykorzystując Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu na zarezerwowany nocleg, Uczestnicy mogą wymienić lub kupić maksymalnie 15 000 Punktów, aby zwiększyć wartość takiej Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu.

 

ii. Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu mogą być wykorzystane do dnia podanego jako termin ważności. Ponadto nie mogą być przedłużane poza określony termin ważności, wymieniane ani ponownie deponowane na Koncie Uczestnika w celu uzyskania Punktów lub ich przyszłego wykorzystania.

 

iii. Dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z Nagród w postaci bezpłatnego noclegu są między innymi następujące: Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu (1) mogą dotyczyć tylko pokoju Standard i nie mają zastosowania do pokoju Premium; (2) ich wartości nie można łączyć z gotówką ani innymi rodzajami Wykorzystania Nagrody; (3) nie kwalifikują się do oferty „Zostań na 5, zapłać za 4” (patrz punkt 3.3.d); oraz (4) nie mogą być używane w obiektach Homes & Villas by Marriott Bonvoy i The Ritz-Carlton Yacht Collection.

 

3.3.d. Oferta „Zostań na 5, zapłać za 4”. Uczestnik, który wymieni Punkty na Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody obejmujący pięć kolejnych nocy, korzystając ze Standardowej nagrody związanej z wykorzystaniem punktów lub Nagrody PointSaver w ramach jednej rezerwacji (tj. jednego numeru potwierdzenia), będzie musiał wymienić Punkty tylko za cztery noce („Oferta „Zostań na 5, zapłać za 4””). Oferta bezpłatnego noclegu dotyczy noclegu z najniższą ceną wymiany Punktów w ramach tego samego Pobytu z wykorzystaniem nagrody. Jeśli jest więcej niż jeden nocleg z najniższą ceną wymiany punktów, oferta dotycząca bezpłatnego noclegu będzie mieć zastosowanie do pierwszego noclegu w tej cenie. Oferta „Zostań na 5, zapłać za 4” nie dotyczy pobytu składającego się z wielu rezerwacji na kolejne noce. Ponadto z oferty „Zostań na 5, zapłać za 4” nie można skorzystać po zameldowaniu się Uczestnika w hotelu. Za niewykorzystaną część oferty „Zostań na 5, zapłać za 4” nie przysługuje zwrot Punktów ani Nocy statusowych. Oferta „Zostań na 5, zapłać za 4” dotyczy wyłącznie Pokoi Standard i nie obejmuje Pokoi Premium. Zgodnie z punktem 3.2.e. jeśli Uczestnik dokona modyfikacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, odpowiada za wynikające z tego zmiany wymaganej liczby Punktów. Oferta „Zostań na 5, zapłać za 4” nie dotyczy Pobytów z Wykorzystaniem Nagród w postaci bezpłatnego noclegu, Nagród w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium, nagród Gotówka i punkty oraz nagród Nightly Upgrade Award.

 

3.3.e. Nagrody w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium. Korzystając z Punktów na Pobyt z wykorzystaniem nagrody, Uczestnicy mogą być zmuszeni do wykorzystania dodatkowych Punktów na podwyższenie standardu pokoju do kategorii Premium (pojedynczo „Nagroda w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium”, zbiorczo „Nagrody w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium”) lub do zapłacenia za nie. Nagroda w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium może być wykorzystana tylko w przypadku wymiany Punktów na część lub pełny koszt jednej lub większej liczby nocy w Pokoju premium w Obiekcie uczestniczącym. „Pokoje premium” to pokoje o podwyższonym standardzie pod względem wielkości, widoku, usług i/lub innych parametrów, w tym apartamenty.

 

i. Istnieją dwa rodzaje Nagród w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium:

 

(A) Nagroda w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium — Punkty. Przyznawana, gdy Punkty są wymieniane na podwyższenie standardu pokoju do kategorii Premium w ramach pobytu z Wykorzystaniem Nagrody (Standardowa Nagroda związana z wykorzystaniem Punktów lub Nagroda PointSavers). Możliwość wykorzystania tej Nagrody zależy od dostępności pokoi w Obiektach uczestniczących.

 

(B) Nagroda w postaci podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium — Gotówka. Uczestnicy mogą zapłacić gotówką za noc za podwyższenie standardu pokoju do kategorii Premium w ramach Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody (Standardowa Nagroda związana z Wykorzystaniem Punktów lub Nagroda PointSavers). Możliwość wykorzystania tej Nagrody zależy od dostępności pokoi w Obiektach uczestniczących. Część pieniężna różni się w zależności od Obiektu uczestniczącego i zostanie doliczona do rachunku za pokój podczas pobytu Uczestnika. Uczestnicy są zobowiązani do uregulowania wszelkich należnych podatków i opłat za usługi związane z częścią pieniężną. Do zapłaty za część pieniężną nie można wykorzystać Punktów. Uczestnicy nie otrzymują Punktów ani Mil za część pieniężną. Ponadto część pieniężna nie jest wliczana do wymaganych Kwalifikujących się wydatków rocznych na poczet uzyskania Statusu Ambassador Elite (jak zdefiniowano niżej) (patrz 4.3.e).

 

ii. Wymogi dotyczące Nagrody związanej z podwyższeniem standardu Pokoju do kategorii Premium mogą się różnić w zależności od Obiektu uczestniczącego, typu pokoju i pory roku. Obiekty uczestniczące mogą według własnego uznania oferować Pokoje Premium, które wymagają wykorzystania Nagrody związanej z podwyższeniem standardu Pokoju do kategorii Premium, np. pokoje ze specjalnym widokiem, takim jak widok na ocean lub zatokę. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club i Westin Vacation Club, a także The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, wymagają wykorzystania Nagrody związanej z podwyższeniem standardu Pokoju do kategorii Premium w przypadku wszystkich typów pokoi innych niż pokoje typu studio. Niektóre podwyższenia standardu Pokoju do kategorii Premium wymagają płatności w lokalnej walucie i nie można za nie zapłacić punktami. Należy zapoznać się z opisem pokoju, aby sprawdzić walutę i inne wymogi dotyczące wykorzystania punktów podczas dokonywania rezerwacji Pobytu z wykorzystaniem nagrody przez Internet. Kwota pieniężna lub liczba punktów wymaganych za noc w celu skorzystania z Nagrody związanej z podwyższeniem standardu Pokoju do kategorii Premium jest na bieżąco aktualizowana i może ulegać zmianom. Zgodnie z punktem 3.2.e. jeśli Uczestnik dokona modyfikacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, odpowiada za wynikające z tego zmiany wymaganej kwoty pieniężnej lub liczby punktów. Nagrody związane z podwyższeniem standardu Pokoju do kategorii Premium nie są oferowane w Kurortach All-Inclusive ani obiektach Design Hotels.

 

3.3.f. Nagrody „gotówka + punkty”.Nagroda Gotówka i Punkty” umożliwia Uczestnikom dokonanie łączonej płatności z wykorzystaniem kwoty pieniężnej oraz Punktów za jeden lub więcej noclegów w pokoju Standard w Obiekcie uczestniczącym, pod warunkiem dostępności. Uczestnictwo w tej formie rozliczania i dostępność Nagród Gotówka i Punkty zależą od decyzji Obiektu uczestniczącego. Kwota pieniężna lub liczba Punktów wymaganych za nocleg w celu skorzystania z Nagrody Gotówka i Punkty jest na bieżąco aktualizowana i może ulegać zmianom. Zgodnie z punktem 3.2.e. jeśli Uczestnik dokona modyfikacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, odpowiada za wynikające z tego zmiany wymaganej kwoty pieniężnej lub liczby Punktów. Uczestnicy nie uzyskują Punktów ani Mil za gotówkową część Nagrody Gotówka i Punkty. Ponadto część pieniężna nie jest wliczana do wymaganych Kwalifikujących się wydatków rocznych na poczet uzyskania statusu Ambassador Elite (jak zdefiniowano niżej) (patrz 4.3.e). Uczestnicy są zobowiązani do uregulowania wszelkich należnych podatków i opłat za usługi związane z częścią gotówkową Nagrody Gotówka i Punkty. Oferta „Zostań na 5, zapłać za 4” nie ma zastosowania do Nagród Gotówka i Punkty. Struktura Nagród Gotówka i Punkty może ulec zmianie, anulowaniu lub ograniczeniu w dowolnym momencie bez powiadomienia, według uznania Programu lojalnościowego. Płatność Gotówka i Punkty w obiektach Homes & Villas by Marriott Bonvoy nie jest tożsama z Nagrodą Gotówka i Punkty i ma do niej zastosowanie punkt 8.2 Zasad Programu.

3.4 Natychmiastowe wykorzystanie w Obiektach uczestniczących.

Uczestnicy mogą wykorzystać Punkty podczas pobytu, wymieniając je na „Nagrodę do natychmiastowego wykorzystania”, którą można wykorzystać na poczet zapłaty rachunku za pokój w chwili wymeldowania. Nagrodę do natychmiastowego wykorzystania należy zamówić w Obiekcie uczestniczącym w trakcie pobytu, do którego będzie mieć zastosowanie. Nie można jej zarezerwować przed pobytem. Gdy Uczestnik zamawia Nagrodę do natychmiastowego wykorzystania i chce ją wymienić na konkretną kwotę w dolarach amerykańskich lub na „maksymalną” kwotę w dolarach amerykańskich, odpowiednia liczba Punktów zostanie odliczona z Konta Uczestnika w Programie lojalnościowym. Lista Nagród do natychmiastowego wykorzystania wymaganych do wymiany na konkretne kwoty w dolarach amerykańskich znajduje się w witrynie internetowej Programu lojalnościowego w sekcji „SKORZYSTAJ Z PUNKTÓW/NAGRÓD”.

 

3.4.a. Prośba o Nagrodę do natychmiastowego wykorzystania może zostać złożona tylko przez uprawnionego Uczestnika programu, który ma dobrą opinię. Jako dowód spełnienia wymagań, podczas korzystania z Nagrody do natychmiastowego wykorzystania konieczne jest przedstawienie ważnego Numeru Uczestnika.

 

3.4.b. Nagrody do natychmiastowego wykorzystania są ważne tylko wtedy, gdy zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z folio pokoju Uczestnika, w tym między innymi opłat za pokój, posiłków i napojów, golfa, usług spa i kosztów dodatkowych. Nagrody do natychmiastowego wykorzystania nie mogą być wymieniane na gotówkę lub karty podarunkowe. Nagrody do natychmiastowego wykorzystania są ważne tylko w przypadku podróży indywidualnych i nie mają zastosowania w przypadku wyjazdów grupowych, zorganizowanych wycieczek lub zjazdów, którymi zostanie obciążona strona trzecia i/lub które zostaną opłacone przez stronę trzecią. Nagrody do natychmiastowego wykorzystania mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika i nie mogą być przekazywane w prezencie, chociaż na żądanie w momencie wykorzystania, Nagroda do natychmiastowego wykorzystania może zostać przekazana na folio pokoju osoby trzeciej, jeśli pokój został zarezerwowany na Numer Uczestnika programu lojalnościowego.

 

3.4.c. Uczestnik ubiegający się o Nagrodę do natychmiastowego wykorzystania musi w momencie złożenia zamówienia posiadać na swoim Koncie Uczestnika całkowitą liczbę Punktów wymaganą do zakupu Nagrody do natychmiastowego wykorzystania. Gdy Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną wymienione na Nagrodę do natychmiastowego wykorzystania, Punktów nie można zwrócić na Konto Uczestnika. Każda część Nagrody do natychmiastowego wykorzystania, która nie zostanie ujęta w folio pokoju Uczestnika, przepadnie; jeśli kwota wymagana do Nagrody do natychmiastowego wykorzystania przekracza saldo folio pokoju, Uczestnikowi nie zostanie zwrócona gotówka.

 

3.4.d. Zamówione Nagrody do natychmiastowego wykorzystania nie podlegają zwrotowi, zastąpieniu, wymianie ani przeniesieniu na gotówkę ani punkty.

 

3.4.e. W niektórych Obiektach uczestniczących nie są oferowane Nagrody do natychmiastowego wykorzystania. Nagród do natychmiastowego wykorzystania nie oferują następujące Marki uczestniczące: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, City Express, Atlantis, Paradise Island oraz The Cosmopolitan of Las Vegas i MGM Collection with Marriott Bonvoy. Ponadto Nagrody do natychmiastowego wykorzystania nie są oferowane w wybranych Obiektach uczestniczących. Informacje na temat Nagrody do natychmiastowego wykorzystania należy uzyskać bezpośrednio w wybranym Obiekcie uczestniczącym.

3.5 Wykorzystanie Nagrody w Obiektach uczestniczących bez Pobytu.

Uczestnicy mogą wymieniać Punkty w wybranych Uczestniczących punktach sprzedaży w niektórych Obiektach uczestniczących wymienionych na stronie https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi. Aby wykorzystać Nagrody, Uczestnicy muszą mieć aplikację mobilną Marriott Bonvoy. Aby wymienić Punkty w Uczestniczących punktach sprzedaży, Uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i danymi odpowiadającymi danym Konta Uczestnika. Opłaty uprawniające do wymiany Punktów różnią się w zależności od Uczestniczącego punktu sprzedaży. Wymagana liczba Punktów różni się w zależności od łącznej kwoty nieuregulowanego rachunku (z wyłączeniem opłat, które nie kwalifikują się do wymiany). Wymagana jest pełna wymiana Punktów w ramach całej nieuregulowanej kwoty rachunku (z wyłączeniem opłat, które nie kwalifikują się do wymiany). Za rachunek nie można jednocześnie płacić za pomocą innych form płatności. Częściowa wymiana Punktów na kwalifikujące się opłaty na rachunku nie jest możliwa. Uczestnicy muszą w momencie wymiany dysponować pełną wymaganą liczbą Punktów na Koncie, ponieważ zostaną one natychmiast potrącone z Konta. Po wymianie Punktów transakcja nie może zostać cofnięta. Wybrane opłaty mogą również zostać wyłączone z wymiany według uznania Spółki lub Uczestniczącego punktu sprzedaży.

3.6 Programy linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) i inne powiązane programy lojalnościowe.

3.6.a. Uczestnicy mogą wymieniać Punkty w programach dla osób często podróżujących (typu frequent flyer) danych linii lotniczych i innych programach lojalnościowych powiązanych z liniami lotniczymi z wyznaczonym współczynnikiem konwersji Punktów na Mile, jak opisano tutaj. W stosownych przypadkach, aby uzyskać premię za Punkty przeniesione do programu dla osób często podróżujących lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi, Punkty Programu Marriott Bonvoy muszą zostać przeniesione w ramach jednej transakcji przy określonym progu uzyskania premii.

 

3.6.b. Uczestnicy programu, którzy chcą wymienić Punkty uzyskane w ramach Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy na Mile uczestniczących linii lotniczych, muszą być uczestnikami zarówno programu Marriott Bonvoy, jak i programu uczestniczących partnerskich linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) i/lub programu lojalnościowego powiązanego z tymi liniami lotniczymi. W przypadku większości linii lotniczych będących partnerami Programu lojalnościowego Punkty przenoszone z Konta Uczestnika programu Marriott Bonvoy muszą zostać przeniesione na konto tego Uczestnika prowadzone na to samo nazwisko w programie dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”). Innymi słowy, aby możliwa była wymiana Punktów na Mile, nazwisko podane na Koncie Uczestnika programu Marriott Bonvoy i nazwisko na koncie programu danych linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) muszą być zgodne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wymogów dotyczących zgodności nazwisk w celu dokonania wymiany Punktów na Mile, należy zapoznać się z witryną internetową programu lojalnościowego i/lub regulaminem danej partnerskiej linii lotniczej. Szczegółowe informacje na temat dołączania do programu danych linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) i/lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi można znaleźć w witrynie internetowej danej linii lotniczej lub programu lojalnościowego oraz w regulaminie. Marriott Bonvoy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapobiegania transakcjom lub anulowania transakcji, w przypadku gdy (i) Marriott Bonvoy ma powody, by sądzić, że tożsamość Uczestnika dokonującego wymiany Punktów na Mile nie zgadza się z tożsamością osoby otrzymującej Mile w przypadku linii lotniczych, które wymagają zapewnienia zgodności nazwisk, lub (ii) gdy Marriott Bonvoy podejrzewa, że miało miejsce jakiekolwiek oszustwo związane z wymianą Punktów na Mile w odniesieniu do Konta Uczestnika.

 

3.6.c. Po wymianie Punktów na Mile w programie uczestniczących linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) lub innym programie lojalnościowym powiązanym z liniami lotniczymi Mile zostaną automatycznie przeniesione na Konto Uczestnika takiego programu. W większości przypadków Mile zostaną przeniesione na Konto Uczestnika w ciągu jednego (1) tygodnia.

 

3.6.d. Po zleceniu przeniesienia Mil na konto w ramach programu danych linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi zmiany, ponowne wydanie i/lub ponowne przyznanie Punktów są niedozwolone.

 

3.6.e. Sposób wykorzystania i przydziału Mil uzyskanych w ramach Programu lojalnościowego jest uregulowany w warunkach programu danych linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi.

 

3.6.f. Program danych linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) lub inny program lojalnościowy powiązany z liniami lotniczymi zastrzega sobie prawo do zmiany programu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie takie zmiany mogą wpłynąć na możliwość wykorzystania przez Uczestnika zgromadzonych przez niego Mil. Program danych linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu „frequent flyer”) lub inny program lojalnościowy powiązany z liniami lotniczymi nie odpowiada za produkty ani usługi oferowane przez inne osoby trzecie uczestniczące w Programie lojalnościowym. Obowiązują wszystkie warunki programu danych linii lotniczych dla osób często podróżujących (typu frequent flyer) lub innego programu lojalnościowego powiązanego z liniami lotniczymi, który jest preferowany przez Uczestnika.

3.7 Inne opcje Wykorzystania Nagrody.

3.7.a. Moments. Uczestnicy mogą wykorzystywać Punkty do wymiany lub licytowania atrakcji i wydarzeń w programie Marriott Bonvoy Moments („Program Moments” lub „Moments”) za pośrednictwem internetowej witryny aukcyjnej Moments: marriottbonvoy.com/moments↗. Regulamin Programu Moments można znaleźć w odpowiedniej witrynie.

3.7.b. Sklepy Marriott Bonvoy Boutiques. Uczestnik może wymieniać Punkty na towary w różnych markowych sklepach internetowych. Zamówienia z wykorzystaniem Punktów Programu Marriott Bonvoy mogą być wysyłane wyłącznie na adresy w obrębie 48 kontynentalnych stanów w Stanach Zjednoczonych. Wymienione Punkty podlegają Zasadom Programu Lojalnościowego oraz zasadom i politykom obowiązującym w sklepach internetowych. Więcej informacji o sklepach Marriott Bonvoy Boutiques można znaleźć tutaj↗.

 

3.7.c. Wymiana Punktów na darowiznę. Uczestnik może wymienić Punkty na darowiznę na cele charytatywne. Po przekazaniu Punktów nie można cofnąć ani anulować wymiany. Taka wymiana Punktów na darowiznę nie jest uznawana przez Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych (United States Internal Revenue Service „IRS”) za darowiznę na cele charytatywne i dlatego nie podlega odliczeniu zgodnie z przepisami podatkowymi Stanów Zjednoczonych. Uczestnik może wybrać organizację charytatywną na stronie www.giving.marriott.com↗. Punkty wymieniane w związku z darowiznami na cele charytatywne podlegają Zasadom Programu oraz wszelkim obowiązującym warunkom partnera zajmującego się obsługą darowizn.

 

3.7.d. Karty podarunkowe Marriott. Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Karty podarunkowe Marriott („Karty podarunkowe”), które można wykorzystać na pobyty, a także w uczestniczących sklepach detalicznych, centrach spa, na polach golfowych, w punktach gastronomicznych oraz na spotkaniach w obiektach, które działają w ramach Kwalifikujących się marek i opisanych w Regulaminie kart podarunkowych w Witrynie z Kartami podarunkowymi↗ („Witryna z Kartami podarunkowymi”). Karty podarunkowe nie mogą być wykorzystywane w celu wniesienia depozytu, zakupu z wyprzedzeniem ani do zabezpieczenia lub potwierdzenia rezerwacji. Karty podarunkowe podlegają dodatkowym warunkom dostępnym w Witrynie z Kartami podarunkowymi.

 

3.7.e. Karty podarunkowe na zakup towarów i karty podarunkowe sprzedawców detalicznych. Uczestnik może wymienić Punkty na karty podarunkowe na zakup towarów i karty podarunkowe sprzedawców detalicznych będących partnerami Programu lojalnościowego, w tym w szczególności karty spółek wymienionych w Witrynie Programu lojalnościowego w sekcji „SKORZYSTAJ Z PUNKTÓW/NAGRÓD”. Karty podarunkowe na zakup towarów i karty podarunkowe sprzedawców detalicznych mogą być wydane przez Spółkę lub podmiot zewnętrzny i będą wyraźnie oznaczone. Karty podarunkowe wydawane przez podmiot zewnętrzny podlegają dodatkowym warunkom nałożonym przez wystawcę/sprzedawcę uczestniczącego, które zostaną dostarczone wraz z kartą podarunkową. Akceptacja kart podarunkowych na zakup towarów i kart podarunkowych sprzedawców detalicznych leży wyłącznie w gestii uczestniczących sprzedawców. Punkty wymieniane na usługi takiego partnera podlegają Zasadom Programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym regulaminom danego partnera. Program lojalnościowy, Spółka, podmioty zewnętrzne i inni uczestniczący sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wymianę zgubionych, skradzionych ani uszkodzonych kart podarunkowych. Niektóre karty podarunkowe na zakup towarów i karty podarunkowe sprzedawców detalicznych wiążą się z dodatkową opłatą za wysyłkę i obsługę. Jeśli to ma zastosowanie, karty podarunkowe nie obejmują napiwków. Karty podarunkowe zwykle docierają do odbiorcy w okresie od pięciu do siedmiu (5–7) dni roboczych od ich wystawienia.

 

3.7.f. Bilety lotnicze i wynajem samochodu (Air + Car). Uczestnik może wymienić Punkty na bilety lotnicze lub wynajem samochodu u partnera Programu lojalnościowego oferującego bilety lotnicze i wynajem samochodu (program Air + Car). Więcej informacji na temat programu Air + Car można znaleźć tutaj↗. Punkty wymieniane na usługę u takiego partnera podlegają Zasadom Programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym regulaminom danego partnera.

 

3.7.g. Rejs za Punkty. Uczestnik może wymienić Punkty na voucher na rejs, który można wykorzystać podczas rezerwacji rejsu. Więcej informacji na temat programu Rejs za Punkty można uzyskać tutaj↗. Punkty wymieniane na usługę u takiego partnera podlegają Zasadom Programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym regulaminom danego partnera. Postanowienia w tym punkcie nie dotyczą The Ritz-Carlton Yacht Collection (patrz punkt 1.2.a w celu uzyskania informacji dotyczących The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

3.7.h. Punkty Rakuten. Uczestnik może wymieniać Punkty na punkty Rakuten („Punkty Rakuten”) zdobyte w ramach programu lojalnościowego Punktów Rakuten („Program Punktów Rakuten”) przy współczynniku konwersji 3 Punkty na 1 Punkt Rakuten wyłącznie za pośrednictwem tej witryny internetowej. Uczestnicy mogą wymienić na Punkty Rakuten minimum 3000 Punktów na transakcję, maksymalnie 240 000 Punktów dziennie. Uczestnicy wnioskujący o wymianę Punktów Marriott Bonvoy na Punkty Rakuten muszą być uczestnikami zarówno Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy, jak i Programu Punktów Rakuten. Wnioskując o wymianę Punktów Marriott Bonvoy na Punkty Rakuten, Uczestnicy muszą podać numer konta w Programie Punktów Rakuten i numer Uczestnika Marriott Bonvoy. Uczestnicy mogą jedynie wnioskować o przeniesienie Punktów ze swojego Konta Marriott Bonvoy na swoje konto w Programie Punktów Rakuten. Nie mogą przenosić Punktów na konto Programu Punktów Rakuten innej osoby. Więcej informacji na temat numeru konta w Programie Punktów Rakuten można znaleźć w witrynie internetowej Rakuten↗ (w języku japońskim). Szczegółowe informacje na temat dołączania do Programu Punktów Rakuten można znaleźć w witrynie internetowej Programu Punktów Rakuten↗ (w języku japońskim) oraz w regulaminie↗. Marriott Bonvoy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapobiegania transakcjom lub anulowania transakcji, w przypadku gdy (i) ma powody, by sądzić, że tożsamość Uczestnika dokonującego wymiany Punktów na Punkty Rakuten nie zgadza się z tożsamością osoby otrzymującej Punkty Rakuten lub (ii) gdy podejrzewa, że miało miejsce jakiekolwiek oszustwo związane z wymianą Punktów na Punkty Rakuten w odniesieniu do Konta Uczestnika. Gdy Punkty zostaną zamienione na Punkty Rakuten, Punkty Rakuten zostaną automatycznie przeniesione na Konto uczestnika Programu Punktów Rakuten. W większości przypadków Punkty Rakuten zostaną przeniesione na Konto uczestnika Programu Punktów Rakuten w ciągu maksymalnie dwóch (2) tygodni. Po zleceniu przeniesienia Punktów Rakuten na konto Programu Punktów Rakuten zmiany ani ponowne wydanie i/lub ponowne przyznanie Punktów nie są dozwolone. Zasady wymiany i dystrybucji Punktów Rakuten znajdują się w regulaminie Programu Punktów Rakuten. Operatorzy Programu lojalnościowego i Programu Punktów Rakuten mają prawo zakończyć lub zmienić zasady, procedury, warunki uczestnictwa, korzyści, nagrody i oferty specjalne programu wymiany Punktów na Punkty Rakuten, w całości lub w części, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez. Obowiązują wszystkie postanowienia regulaminu↗ Programu Punktów Rakuten.

4. UCZESTNICTWO ELITE

4.1 Uczestnictwo Elite — postanowienia ogólne

4.1.a. Uczestnictwo Elite jest wyłącznym przywilejem Uczestnictwa w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy. W stosunku do Uczestnictwa Elite mają zastosowanie wszystkie Zasady Programu. Program lojalnościowy ma prawo zakończyć program uznawania Elite („Program Elite” lub „Program Uczestnictwa Elite”) w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Uczestników z wyprzedzeniem zgodnie z postanowieniami w punkcie 1.7.d. Program lojalnościowy ma prawo do zmiany, ograniczenia, modyfikacji lub anulowania Zasad programu dla Programu Elite w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, zgodnie z postanowieniami w punkcie 1.7.c. Obiekty uczestniczące znajdujące się poza Stanami Zjednoczonymi mogą oferować usługi i korzyści alternatywne w stosunku do korzyści wynikających z Uczestnictwa Elite określonych w niniejszych Zasadach programu, w zależności od lokalnych przepisów i zasad.

 

4.1.b. Zgodnie z punktem 1.7.a. Spółka zastrzega sobie prawo do cofnięcia, anulowania lub zawieszenia statusu uczestnictwa Elite danego Uczestnika (w tym Dożywotniego Statusu uczestnictwa Lifetime Elite), dowolnego Uczestnictwa w Programie lojalnościowym, Nagrody i/lub wszelkich niewykorzystanych Punktów lub Mil, lub podejmie inne działania według własnego uznania, w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, jeśli Spółka uważa, że Uczestnik (a) naruszył którekolwiek z Zasad programu, (b) nie zapłacił jakichkolwiek rachunków lub zobowiązań należnych Spółce lub Obiektowi uczestniczącemu lub dowolnych opłat związanych z własnością i należnych obiektom Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club lub obiektom Westin Vacation Club, a także The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, (c) działał w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, regulacjami lub rozporządzeniami, (d) dopuszczał się naruszeń lub wykroczeń w związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy, w tym w związku z Punktami, Milami, wykorzystaniem Nagród lub Korzyściami dla Uczestników, lub (e) zachowywał się w sposób obraźliwy, nieuczciwy, nieodpowiedni lub wrogi w związku z Programem lojalnościowym Marriott Bonvoy, Obiektami uczestniczącymi lub ich gośćmi lub pracownikami, lub Spółką i jej pracownikami. Żadne z postanowień niniejszych Zasad Programu nie ogranicza możliwości Spółki do korzystania z przysługujących jej praw lub środków prawnych.

 

4.1.c. Korzyści z Uczestnictwa Elite dotyczą pobytów w Kwalifikujących się cenach (jak opisano w punkcie 2.1.e), są zarezerwowane wyłącznie dla Uczestników i dotyczą wyłącznie jednego pokoju, w którym zatrzymuje się Uczestnik ze Statusem Elite. Tylko jeden Uczestnik na pokój może zdobywać Punkty, Mile i Noce statusowe, a także otrzymywać korzyści opisane w punkcie 2.1.d.(iv). Uczestnicy ze Statusem Elite otrzymują jeden zestaw korzyści zgodnie z ich poziomem uczestnictwa w przypadku Pobytów na jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w punkcie 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego Obiektu uczestniczącego w ciągu 24 godzin. Aby Uczestnik ze Statusem Elite był uprawniony do otrzymywania korzyści Elite podczas swojego Pobytu, musi podczas dokonywania rezerwacji podać swój Numer Uczestnika Programu lojalnościowego.

 

Uczestnicy ze Statusem Elite otrzymają korzyści wynikające ze statusu Elite, w tym w szczególności: Punkty bonusowe, priorytetowe traktowanie w przypadku chęci późniejszego wymeldowania i podwyższenie standardu pokoju. Korzyści różnią się w zależności od poziomu uczestnictwa Elite. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 4.3.

 

i. Przyznanie korzyści wynikających z uczestnictwa Elite w Programie lojalnościowym będzie nieważne, jeśli jest to zabronione przez prawo i może różnić się poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

 

ii. Lokalne zasady mogą mieć pierwszeństwo przed standardowymi zasadami Programu lojalnościowego w Obiektach uczestniczących, a niektóre korzyści związane z uczestnictwem Elite mogą być niedostępne w niektórych lokalizacjach.

 

iii. Zgodnie z punktem 8.3 jedyną korzyścią dla Uczestnika ze Statusem Elite w przypadku Pobytów w obiektach Homes & Villas by Marriott Bonvoy jest Prezent powitalny Elite w postaci Punktów, jak opisano w punktach 4.3.b. (ii) i 4.3.c. (iii).

 

iv. Następujące Obiekty uczestniczące lub Marki uczestniczące biorą udział w Programie lojalnościowym w wyjątkowym charakterze, między innymi w zakresie oferowanych i wyłączonych korzyści, które są wyraźnie określone w ich odrębnych warunkach świadczenia usług: All-Inclusive by Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvi), MGM Collection with Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvii) oraz The Ritz-Carlton Yacht Collection (patrz punkt 1.2.a.i.D).

 

4.1.d. Uczestnik ze Statusem Elite („Uczestnik ze Statusem Elite”) otrzyma gwarantowaną rekompensatę za wybrane korzyści Elite w przypadku, gdy korzyści te nie będą dostępne podczas pobytu Uczestnika ze Statusem Elite („Gwarancja korzyści Elite”).

 

i. Maksymalna rekompensata pieniężna w ramach Gwarancji korzyści Elite w Stanach Zjednoczonych wynosi 200 USD, nawet jeśli Uczestnik ze Statusem Elite nie otrzyma więcej niż jednej gwarantowanej korzyści. Maksymalna rekompensata z tytułu Gwarancji korzyści Elite wypłacona Uczestnikowi ze Statusem Elite podczas pobytu poza Stanami Zjednoczonymi zostanie wypłacona w walucie lokalnej i będzie stanowić równowartość 200 USD, nawet jeśli taki Uczestnik nie otrzyma więcej niż jednej gwarantowanej korzyści.

 

ii. Jeśli Uczestnik ze statusem Elite uważa, że przysługuje mu odszkodowanie w związku z jakimkolwiek aspektem Gwarancji korzyści Elite, musi zażądać wypłaty odszkodowania jeszcze przed wymeldowaniem, gdy wciąż jest gościem Obiektu uczestniczącego. Brak żądania takiej płatności przed wymeldowaniem spowoduje całkowite zrzeczenie się wszelkich praw do otrzymania odszkodowania.

 

iii. Aby być uprawnionym do otrzymania Gwarancji korzyści Elite, w rezerwacji musi być podany Numer Uczestnika ze statusem Elite, status uczestnictwa Elite i preferencje dotyczące rodzaju łóżek. Aby być uprawnionym do otrzymania Gwarancji korzyści Elite, informacje te muszą być podane przy rezerwacjach dokonanych według Kwalifikujących się cen za pośrednictwem organizatorów spotkań, biur podróży, sprzedawców hurtowych lub innych zatwierdzonych źródeł zewnętrznych.

 

iv. Goście towarzyszący Uczestnikom ze statusem Elite w Obiekcie uczestniczącym nie kwalifikują się do uzyskania świadczeń w ramach Gwarancji korzyści Elite.

 

v. Gwarancja korzyści Elite dotyczy wszystkich Kwalifikujących się Pobytów, także Pobytów z Wykorzystaniem Nagrody.

 

vi. Uczestnicy ze statusem Elite, którzy nie otrzymają Gwarancja korzyści Elite lub Pełnej gwarancji rezerwacji (patrz punkt 4.3.a., aby uzyskać informacje o Pełnej gwarancji rezerwacji) w Rosji, w każdym innym kraju podlegającym ograniczeniom walutowym lub w jakimkolwiek kraju, w którym zgodnie z prawem Uczestnik nie może otrzymać odszkodowania w formie płatności gotówkowej, otrzymają rekompensatę w formie Punktów.

 

vii. Następujące Marki uczestniczące nie uczestniczą w Gwarancji korzyści Elite ani Pełnej gwarancji rezerwacji: Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

4.2 Wymagania członkostwa elitarnego

4.2.a. Na poczet Uczestnictwa Elite i jego odnowienia zaliczane są wyłącznie noclegi podczas Kwalifikujących się Pobytów, które Uczestnik ze Statusem Elite odbył osobiście i które zostały indywidualnie rozliczone na jego rachunek w Obiektach uczestniczących.

 

i. Zgodnie z punktem 2.1.a. za każdą Kwalifikującą się noc Uczestnik ze Statusem Elite otrzyma jedną Noc statusową.

 

ii. W obiektach Protea Hotels, City Express i Four Points Express Uczestnicy otrzymają jedną (1) Noc statusową za każde dwie (2) Kwalifikujące się noce za każdy zrealizowany Kwalifikujący się pobyt.

 

iii. W Marriott Executive Apartments Uczestnicy otrzymają jedną (1) noc statusową za każde trzy (3) kwalifikujące się noce za każdy zrealizowany kwalifikujący się pobyt. Korzyści Elite nie są dostępne w obiektach Marriott Executive Apartments.

 

iv. Uczestnicy, którzy organizują Kwalifikujące się wydarzenia w Obiektach uczestniczących, otrzymują jedną (1) Noc statusową za każde dwadzieścia (20) zarezerwowanych i wykorzystanych nocy, maksymalnie do dwudziestu (20) Nocy statusowych na umowę.

 

v. Status Elite można uzyskać w ramach różnych Programów partnerskich i podlega on warunkom Programu partnerskiego oraz Zasadom Programu lojalnościowego.

 

vi. Uczestnicy przebywający w obiektach The Ritz-Carlton Club w ramach korzyści przysługujących im jako właścicielom otrzymują Noce statusowe zgodnie z punktem 1.2.a.

 

4.2.b. Aby uzyskać lub odnowić Status Uczestnictwa Elite, należy zdobyć następującą liczbę Nocy statusowych („Minimalne wymagania”) za (i) noclegi w Obiektach uczestniczących lub (ii) wydarzenia Marriott Bonvoy Events w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku:

 

i. Marriott Bonvoy — Silver Elite: od 10 do 24 Kwalifikujących się nocy

 

i. Marriott Bonvoy — Gold Elite: od 25 do 49 Kwalifikujących się nocy

 

iii. i. Marriott Bonvoy — Platinum Elite: 50 do 74 Kwalifikujących się nocy

 

iv. Marriott Bonvoy — Titanium Elite: od 75 Kwalifikujących się nocy

 

v. Marriott Bonvoy — Ambassador Elite: 100 lub więcej Kwalifikujących się nocy i co najmniej 23 000 USD kwalifikujących się wydatków rocznych zaliczanych do Kwalifikujących się opłat wyłącznie za Pobyty zrealizowane w Kwalifikującym się okresie (zgodnie z definicją poniżej), który nie obejmuje Kwalifikujących się opłat wniesionych z góry za Pobyty w roku (latach) po upływie Kwalifikującego się okresu, np. w przypadku pobytów opłaconych z góry („Kwalifikujące się wydatki roczne”). O ile nie stwierdzono inaczej, do Kwalifikujących się wydatków rocznych nie mają zastosowania żadne inne rodzaje opłat — w tym, bez ograniczeń, opłaty poniesione w obiekcie bez Pobytu, opłaty związane z wydarzeniami Marriott Bonvoy Events, wydatki dokonane kartą kredytową innej marki, zakupy Kartą podarunkową Marriott oraz wszelkie inne zakupy i/lub opłaty dokonane za pośrednictwem Spółki i jej partnerów.

 

4.2.c. Pobyty z wykorzystaniem nagrody będą zaliczana na poczet Nocy statusowej.

 

4.2.d. Kwalifikujące się opłaty bez osobistego noclegu nie uprawniają do otrzymania Nocy statusowych na poczet uczestnictwa Elite.

 

4.2.e. Uzyskanie Dożywotniego statusu Lifetime Elite

 

i. Aby uzyskać dożywotni status Lifetime Elite, Uczestnik musi spełnić poniższe Kryteria dożywotniego statusu Lifetime Elite (4.2.f.) w trakcie okresu uczestnictwa w Programie lojalnościowym. „Rok uprawniający do uzyskania statusu” to rok kalendarzowy, w którym Uczestnik uzyskał status uczestnictwa Elite (Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite lub Ambassador Elite) przez spełnienie wymogu minimalnego w ramach statusu uczestnictwa Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite lub Ambassador Elite. Rok kalendarzowy, w którym Uczestnik osiągnie status Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite lub Ambassador Elite, jak opisano w poprzednim zdaniu, będzie liczony jako Rok uprawniający do uzyskania statusu wraz z każdym kolejnym rokiem, w którym taki Uczestnik zachowa korzyści wynikające ze statusu uczestnictwa Elite. Jeśli na przykład Uczestnik spełni wymóg minimalny uzyskania statusu uczestnictwa Gold Elite w trakcie roku 2024 uprawniającego do uzyskania statusu przez uzyskanie dwudziestu pięciu (25) Nocy statusowych i zostanie Uczestnikiem ze statusem Gold Elite na pozostałą część roku 2024 oraz na cały rok 2025, lata 2024 oraz 2025 będą liczone jako oddzielne Lata uprawniające do uzyskania statusu.

 

ii. Spółka według własnego uznania określi, czy Uczestnik spełnił wymagania niezbędne w celu uzyskania Dożywotniego statusu Lifetime Elite. Po osiągnięciu przez Uczestnika Dożywotniego statusu Lifetime Elite, jak opisano w punkcie 4.2.b, Uczestnik nie musi spełniać Minimalnych wymagań na poziomie Elite w żadnym kolejnym Roku uprawniającym do uzyskania statusu, aby pozostać Uczestnikiem ze statusem Elite, chyba że Konto Uczestnika ze statusem Elite zostało anulowane.

 

iii. Jedynie Dożywotni status Lifetime Elite zapewnia Uczestnikowi status Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite lub Titanium Elite oraz ochronę przed utratą Punktów, nawet jeśli Dożywotni status uczestnictwa Lifetime Elite jest nieaktywny. Nie uniemożliwia to Spółce zawieszenia Dożywotniego statusu Lifetime Elite lub anulowania Konta Uczestnika. Uczestnicy z Dożywotnim statusem Lifetime Elite otrzymają korzyści Uczestników ze statusem Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite lub Titanium Elite, które mogą ulegać okresowym zmianom, jak opisano w punkcie 4.1.

 

4.2.f. Kryteria dotyczące Dożywotniego statusu Lifetime Elite. Uczestnicy mogą uzyskać Dożywotni status Lifetime dzięki spełnieniu następujących kryteriów:

 

i. Kryteria dotyczące Dożywotniego statusu Lifetime Elite w Programie lojalnościowym:

 

 • Lifetime Silver Elite: 250 Kwalifikujących się nocy + 5 lat uczestnictwa ze Statusem Silver Elite lub wyższym
 • Lifetime Gold Elite: 400 Kwalifikujących się nocy + 7 lat uczestnictwa ze Statusem Gold Elite lub wyższym
 • Lifetime Platinum Elite: 600 Kwalifikujących się nocy + 10 lat uczestnictwa ze Statusem Platinum Elite lub wyższym

 

ii. Status Lifetime Titanium Elite (wcześniej uzyskany w wyniku spełnienia kryteriów dla statusu Lifetime Elite w starszym programie) wygasł w dniu 31 grudnia 2018 r.

4.3 Korzyści z Uczestnictwa Elite w Markach uczestniczących

4.3.a. Korzyści z Uczestnictwa ze Statusem Silver Elite w Programie Marriott Bonvoy. Uczestnicy ze Statusem Silver Elite i wyższym kwalifikują się do otrzymania następujących korzyści:

 

i. 10% Punktów bonusowych. Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu Uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie Punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Punkty są dostępne dla Uczestników ze Statusem Elite w przypadku wszystkich Marek uczestniczących, o ile nie określono inaczej w punkcie 1.2.a.

 

ii. Priorytetowe traktowanie w przypadku chęci późniejszego wymeldowania. W zależności od dostępności. Należy skontaktować się z recepcją rano w dniu wymeldowania i poinformować o planowanej godzinie wyjazdu. Ta korzyść jest dostępna we wszystkich Markach uczestniczących z wyjątkiem Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, oraz Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Pełna gwarancja rezerwacji. Aby móc skorzystać z tej opcji, podczas rezerwacji należy podać Numer Uczestnika Programu lojalnościowego oraz numer ważnej karty kredytowej. Jeśli Obiekt uczestniczący nie jest w stanie dotrzymać rezerwacji, zapłaci za nocleg Uczestnika ze Statusem Elite w porównywalnym miejscu zakwaterowania i zrekompensuje Uczestnikowi wszelkie niedogodności. Aby korzyść/rekompensata z tytułu Pełnej gwarancji rezerwacji miała zastosowanie, Obiekt uczestniczący musi być otwarty i musi funkcjonować. W hotelach The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve oraz St. Regis Hotels Pełna gwarancja rezerwacji dotyczy wyłącznie Uczestników ze Statusem Titanium Elite i Ambassador Elite. Pełna gwarancja rezerwacji jest oferowana w następujących markach: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites oraz Element. Pełna gwarancja rezerwacji nie jest oferowana w następujących markach: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, a także The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Zgodnie z punktem 4.1.c., jeśli Uczestnik ze Statusem Elite ma potwierdzoną rezerwację, ale po przybyciu zostanie przeniesiony z obiektu, Obiekt uczestniczący wypłaci rekompensatę z tytułu Pełnej gwarancji rezerwacji obowiązującej w tym dniu zgodnie z Zasadami Programu. Jeśli Uczestnik ze Statusem Elite otrzyma rekompensatę z tytułu Pełnej gwarancji rezerwacji, nie będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej rekompensaty z tytułu Gwarancji korzyści Elite.

 

PEŁNA GWARANCJA REZERWACJI

 

Marki uczestniczące

 

Rekompensaty dla gości*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 200 USD i 90 000 Punktów dla wszystkich Uczestników ze Statusem Elite
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 100 USD dla wszystkich Uczestników ze Statusem Elite, z wyjątkiem Uczestników ze statusem Platinum Elite, Titanium Elite i Ambassador Elite, którzy otrzymują 100 USD i 90 000 Punktów
City Express, Four Points Express 50 USD dla wszystkich Uczestników ze Statusem Elite, z wyjątkiem Uczestników ze statusem Platinum Elite, Titanium Elite i Ambassador Elite, którzy otrzymują 50 USD i 45 000 Punktów
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis 200 USD i 140 000 Punktów dla Uczestników ze statusem Titanium Elite i Ambassador Elite

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłacą równowartość w lokalnej walucie.

 

iv. Zniżka na zakupy w sklepie z upominkami w wysokości 10% na towary w sprzedaży detalicznej. Odzież, upominki i pamiątki, produkty z nadrukami i logo, biżuteria i akcesoria, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała. Zniżka na zakupy w sklepie z upominkami obowiązuje także w uczestniczących sklepach z upominkami zarządzanych przez Marriott. Marki uczestniczące: St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels i Moxy Hotels. W hotelach The Ritz-Carlton i EDITION obowiązuje dziesięcioprocentowa (10%) zniżka wyłącznie na markowe towary, z wyłączeniem drobnych przedmiotów kupowanych w Sklepach z upominkami na terenie obiektu. Aby uzyskać zniżkę, należy okazać kartę potwierdzającą posiadanie Konta Uczestnika (fizyczną lub wirtualną).

 

Zniżka na zakupy w sklepie z upominkami nie jest oferowana w przypadku następujących marek: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Apartments by Marriott Bonvoy, Design Hotels™ i Ritz-Carlton Reserve.

4.3.b. Korzyści z Uczestnictwa Gold Elite w Programie Marriott Bonvoy. Oprócz wszelkich korzyści, które otrzymują Uczestnicy ze Statusem Silver Elite, Uczestnicy ze Statusem Gold Elite i wyższym kwalifikują się do otrzymania następujących korzyści:

 

i. 25% Punktów bonusowych. Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu Uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie Punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Punkty są dostępne dla Uczestników ze Statusem Elite w przypadku wszystkich Marek uczestniczących, o ile nie określono inaczej w punkcie 1.2.a.

 

ii. Prezenty powitalne Elite w postaci Punktów (zależnie od Marki uczestniczącej). Uczestnicy ze Statusem Gold Elite otrzymują jeden prezent powitalny Elite w postaci Punktów za Pobyt trwający jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w punkcie 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego Obiektu uczestniczącego w ciągu 24 godzin. Uczestnicy, którzy zgodnie ze swoimi preferencjami wolą zbierać Mile, muszą zainicjować transfer Prezentu powitalnego Elite w postaci Punktów na Mile zgodnie z opisem w punkcie 2.3. Obiekty City Express nie oferują Prezentów powitalnych Elite w postaci Punktów.

 

PREZENT POWITALNY ELITE W POSTACI PUNKTÓW DLA UCZESTNIKÓW ZE STATUSEM GOLD ELITE

 

 

Marki uczestniczące

 

Prezent powitalny Elite
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 500 Punktów za Pobyt
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 250 Punktów za Pobyt

iii. Późne wymeldowanie — do godziny 14:00. Możliwość skorzystania z tej korzyści zależy od dostępności. W celu poproszenia o późne wymeldowanie do godziny 14:00 należy zadzwonić do recepcji rano w dniu wymeldowania. Ta korzyść jest dostępna we wszystkich Markach uczestniczących z wyjątkiem Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale i Ritz-Carlton Reserve.

 

iv. Bezpłatne rozszerzone możliwości podwyższenia standardu pokoju dla Uczestników ze Statusem Gold Elite. Ta korzyść jest uzależniona od dostępności w dniu przyjazdu, dotyczy wyłącznie pokoju, w którym osobiście przebywa Uczestnik, oraz nie obejmuje dodatkowych opłat. Pokoje o podwyższonym standardzie mogą obejmować pokoje z lepszym widokiem, pokoje na wyższych piętrach, pokoje narożne ze specjalnymi udogodnieniami lub pokoje na piętrach Executive. Oferta nie obejmuje pokoi z bezpośrednim dostępem do salonu Club w obiektach The Ritz-Carlton. Możliwość podwyższenia standardu zależy od dostępności i jest określana przez każdy Obiekt uczestniczący. Korzyść w postaci Bezpłatnych rozszerzonych możliwości podwyższenia standardu pokoju dla Uczestników ze Statusem Platinum Elite i wyższym jest dostępna we wszystkich Markach uczestniczących z wyjątkiem Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale oraz Ritz-Carlton Reserve.

 

v. Bezpłatny rozszerzony dostęp do internetu. O ile nie określono inaczej w punkcie 1.3.c., Uczestnicy ze Statusem Gold Elite i wyższym otrzymają bezpłatny rozszerzony dostęp do internetu w jednym pokoju podczas Pobytu w Obiekcie uczestniczącym. Ta korzyść nie dotyczy sal konferencyjnych.

4.3.c.Korzyści z uczestnictwa w programie Marriott Bonvoy Platinum Elite .Oprócz wszystkich korzyści, które otrzymują uczestnicy programu na poziomie Gold Elite, uczestnicy o statusie Platinum Elite i powyżej są uprawnieni do otrzymania następujących korzyści:

 

i. 50% Punktów bonusowych. Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu Uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie Punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Punkty są dostępne dla Uczestników ze Statusem Elite w przypadku wszystkich Marek uczestniczących, o ile nie określono inaczej w punkcie 1.2.a.

 

ii. Bezpłatne rozszerzone możliwości podwyższenia standardu pokoju dla Uczestników ze Statusem Platinum Elite. Uczestnicy ze Statusem Platinum Elite i wyższym otrzymają bezpłatnie na cały okres pobytu najlepszy dostępny pokój o wyższym standardzie w zależności od dostępności w dniu przyjazdu. Bezpłatne podwyższenie standardu obejmuje apartamenty, pokoje z pożądanym widokiem, pokoje na wyższych piętrach, pokoje narożne, pokoje ze specjalnymi udogodnieniami i pokoje na piętrach Executive. W The Ritz-Carlton apartamenty są oferowane wyłącznie Uczestnikom ze Statusem Titanium Elite i Ambassador Elite. Pokoje z bezpośrednim dostępem do salonu Club są wyłączone z oferty. Rozszerzone możliwości podwyższenia standardu pokoju zależą od dostępności i są ustalane przez każdy z Obiektów uczestniczących. Korzyść w postaci Bezpłatnych rozszerzonych możliwości podwyższenia standardu pokoju dla Uczestników ze Statusem Platinum Elite i wyższym jest dostępna we wszystkich Markach uczestniczących z wyjątkiem Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Aloft, Element, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale i Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Prezent powitalny Elite. Uczestnicy ze statusem Platinum Elite i wyższym otrzymują jeden Prezent powitalny Elite (do wyboru, gdy oferowanych jest wiele opcji) w przypadku Pobytu obejmującego jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w punkcie 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują z tego samego Obiektu uczestniczącego w ciągu 24 godzin. Prezent powitalny Elite dla Uczestników ze statusem Platinum Elite i wyższym nie obejmuje Prezentu powitalnego Elite w postaci Punktów, który przysługuje wyłącznie Uczestnikom ze statusem Gold Elite (patrz punkt 4.3.b). Uczestnicy, którzy wybrali lub otrzymają Punkty jako Prezent powitalny Elite i zgodnie ze swoimi preferencjami wolą zbierać Mile, muszą zainicjować zmianę Prezentu powitalnego w postaci Punktów na Mile, zgodnie z opisem w punkcie 2.3. Jeśli Prezent powitalny Elite nie zostanie zaoferowany w momencie przyjazdu, obowiązuje rekompensata (patrz niżej). Obiekty City Express nie oferują Prezentu powitalnego Elite dla Uczestników ze statusem Platinum Elite i wyższym, z wyjątkiem lokalizacji City Centro. Dostępne opcje różnią się w zależności od Marki uczestniczącej:

 

PREZENT POWITALNY ELITE DLA UCZESTNIKÓW ZE STATUSEM PLATINUM ELITE I WYŻSZYM

 

 

Marki uczestniczące

 

Prezent powitalny Elite Rekompensata dla gościa*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 1000 Punktów za Pobyt lub 10 USD do wykorzystania na jedzenie i napoje na Pobyt

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: 1000 Punktów za Pobyt lub udogodnienie w postaci jedzenia i napojów na Pobyt

Tylko KURORTY:
Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 1000 Punktów za Pobyt lub śniadanie w restauracji za każdą noc Pobytu dla Uczestnika + 1 gościa

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: 1000 Punktów za Pobyt lub udogodnienie w postaci jedzenia i napojów na Pobyt lub śniadanie w restauracji za każdą noc Pobytu dla Uczestnika + 1 gościa

100 USD
Gaylord Hotels 1000 Punktów za Pobyt lub 10 USD na pobyt do wykorzystania na jedzenie i napoje 100 USD
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1000 Punktów za pobyt lub udogodnienie w postaci jedzenia i napojów na pobyt, bądź śniadanie w restauracji na każdą dobę pobytu dla Uczestnika + 1 gościa (w tym w kurortach) 100 USD
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels™, Apartments by Marriott Bonvoy, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1000 punktów za Pobyt Nie dotyczy
Courtyard

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 500 Punktów za Pobyt lub 10 USD do wykorzystania na jedzenie i napoje za każdą noc Pobytu dla Uczestnika + 1 gościa**

 

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: Obiekty bez salonu — 500 Punktów za Pobyt lub udogodnienie F&B na Pobyt lub 10 USD do wykorzystania na jedzenie i napoje za każdą noc Pobytu dla Uczestnika + 1 gościa**

 

Obiekty z salonem: 500 Punktów za pobyt lub śniadanie w salonie — jeśli salon będzie zamknięty, śniadanie w restauracji za każdą noc Pobytu dla Uczestnika + 1 gościa

50 USD
AC Hotels, Moxy Hotels

Stany Zjednoczone, Kanada, Europa: 500 Punktów za Pobyt lub 10 USD do wykorzystania na jedzenie i napoje za każdą noc Pobytu dla Uczestnika + 1 gościa**

 

Azja, Australia, Wyspy Pacyfiku, Karaiby, Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i Afryka: 500 Punktów za Pobyt lub udogodnienie w postaci jedzenia i napojów na Pobyt lub 10 USD do wykorzystania na jedzenie i napoje za każdą noc Pobytu dla Uczestnika +1 gościa**

Hotele AC:

50 USD

Moxy Hotels:  

25 USD

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

500 Punktów za Pobyt lub udogodnienie w postaci jedzenia i napojów na Pobyt

SpringHill Suites, Residence Inn:

50 USD

Fairfield, TownePlace Suites:

25 USD

Four Points, Aloft 500 Punktów za Pobyt lub udogodnienie w postaci jedzenia i napojów na Pobyt lub śniadanie w restauracji na każdą dobę Pobytu dla Uczestnika + 1 gościa

Four Points:

50 USD

Aloft: 25 USD
Protea Hotels, Four Points Express 500 Punktów za pobyt lub śniadanie w restauracji na każdą dobę pobytu dla Uczestnika + 1 gościa

Protea:

50 USD

Four Points Express: 25 USD
City Express — tylko lokalizacje City Centro Śniadanie w restauracji na każdą dobę pobytu dla Uczestnika + 1 gościa 25 USD
Element 500 Punktów za Pobyt lub udogodnienie w postaci jedzenia i napojów na Pobyt 25 USD

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłacą równowartość w lokalnej walucie.

** 10 USD do wykorzystania na jedzenie i napoje na każdą dobę pobytu przysługuje Uczestnikowi. Dodatkowa 10 USD na jedzenie i napoje na każdą dobę pobytu przysługuje jednemu (1) gościowi przebywającemu w tym samym pokoju co Uczestnik. 10 USD do wykorzystania na każdą dobę pobytu nie kumuluje się. Na przykład Uczestnik, który nie wykorzysta 10 USD jednego dnia, nie otrzyma kolejnego dnia do wykorzystania kwoty 20 USD.

iv. Gwarantowany Wstęp do Salonu.Uczestnik i jeden gość przebywający w tym samym pokoju otrzymują wstęp do salonu Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club (łącznie „Salon” lub „Wstęp do Salonu”) w normalnych godzinach jego funkcjonowania w obiektach JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection i Renaissance Hotels. Korzyść ta nie jest oferowana w kurortach następujących marek: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection i Renaissance Hotels. W obiektach Delta Hotels, w których nie ma salonu Signature Club, Uczestnik uzyska jako alternatywę wstęp do Elite Pantry. Wstęp do Salonu jest oferowany poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą w obiektach Courtyard, w których jest salon. Za Wstęp do Salonu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, jeśli liczba gości jest większa niż Uczestnik plus jedna osoba dodatkowa (w tym dzieci). Udogodnienia w Salonie mogą obejmować przekąski i codzienne śniadanie kontynentalne. Wstęp do salonu nie jest oferowany w obiektach następujących marek: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club oraz The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Ta korzyść dotyczy tylko jednego (1) pokoju, w którym przebywa Uczestnik ze Statusem Platinum Elite.

 

A. Stany Zjednoczone i Kanada: Jeśli Salon w Obiekcie uczestniczącym w programie jest zamknięty lub nie ma w nim Salonu ani zatwierdzonej alternatywy, Obiekt uczestniczący zaoferuje codzienne śniadanie kontynentalne w restauracji dla Uczestnika Programu i jednego (1) gościa. Ewentualnie Uczestnik Programu może wybrać 750 Punktów za noc Pobytu. Europa: Obiekty uczestniczące bez Salonu lub zatwierdzonej alternatywy oferują codzienne śniadanie w restauracji dla Uczestnika Programu i jednego (1) gościa. Ewentualnie Uczestnik Programu może wybrać 750 Punktów za noc Pobytu. Korzyść ta dotyczy następujących marek (z wyłączeniem obiektów kurortowych): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection i Renaissance Hotels. Do 30 czerwca 2024 r. wymienione niżej obiekty w Stanach Zjednoczonych nie zapewniają bezpłatnego śniadania kontynentalnego w hotelowej restauracji w przypadku zamknięcia Salonu, ale oferują 1000 Punktów zamiast śniadania. Do obiektów tych należą:

 • The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection
 • The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection
 • Boston Marriott Copley Place
 • Boston Marriott Long Wharf
 • Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile
 • JW Marriott Essex House New York City
 • JW Marriott New Orleans
 • JW Marriott San Francisco Union Square
 • JW Marriott Washington, DC
 • The Lexington Hotel, Autograph Collection
 • Monterey Marriott
 • New York Marriott Marquis®
 • Philadelphia Marriott Downtown
 • Renaissance Boston Waterfront Hotel
 • Renaissance Chicago Downtown Hotel
 • Renaissance Los Angeles Airport Hotel
 • Renaissance New York Midtown Hotel
 • Renaissance New York Times Square Hotel
 • Marriott Marquis San Diego Marina

B. Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą w obiektach Courtyard z salonem śniadanie oferowane jest w restauracji dla Uczestnika Programu oraz jednej (1) osoby towarzyszącej, gdy salon jest zamknięty.

 

C. Zgodnie z punktem 4.1.c. jeśli Wstęp do Salonu (lub opisane wyżej alternatywy bądź wyjątki) nie jest dostępny, Uczestnicy ze Statusem Platinum Elite otrzymają rekompensatę w wysokości 100 USD za niedogodności. Obiekty uczestniczące spoza Stanów Zjednoczonych zapłacą równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. Gwarancja ta jest oferowana w następujących markach: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels i Renaissance Hotels.

 

GWARANTOWANY WSTĘP DO SALONU

 

 

Marki uczestniczące

 

Dostęp do salonu Rekompensata dla gościa*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(nie dotyczy kurortów)
Stany Zjednoczone i Kanada: Jeśli Salon jest zamknięty lub dany obiekt nie posiada Salonu lub zatwierdzonej alternatywy, obiekt zaoferuje codziennie śniadanie kontynentalne w restauracji dla Uczestnika + 1 gościa lub Uczestnik będzie mógł wybrać 750 Punktów za każdą noc Pobytu

Europa: Obiekty bez Salonu lub zatwierdzonej alternatywy zaoferują codziennie śniadanie w restauracji dla Uczestnika + 1 gościa lub Uczestnik będzie mógł wybrać 750 Punktów za każdą noc Pobytu.
Na całym świecie: 100 USD, jeśli Uczestnikowi nie zaoferowano śniadania kontynentalnego ani jego alternatywy.

Courtyard

(poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą z Salonem)

Jeśli salon jest zamknięty, Obiekt uczestniczący oferuje śniadanie w restauracji dla Uczestnika i 1 osoby towarzyszącej. Nie dotyczy

Sheraton, Le Méridien, Westin

(w tym kurorty)

Brak alternatywy w przypadku zamknięcia Salonu Nie dotyczy

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłacą równowartość w lokalnej walucie.

 

v. Późne wymeldowanie — do godziny 16:00. Uczestnicy ze statusem Platinum Elite i wyższym mogą wymeldować się z Obiektu uczestniczącego do godziny 16:00 czasu lokalnego. Uczestnicy mogą poprosić o późne wymeldowanie podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem centralnego biura rezerwacji, podczas zameldowania, za pośrednictwem aplikacji mobilnej (jeśli jest dostępna) lub w dowolnym momencie podczas pobytu. W obiekcie Apartments by Marriott Bonvoy uczestnicy ze statusem Platinum Elite i wyższym mają zagwarantowane późne wymeldowanie do godziny 14:00 czasu lokalnego. Ponadto mogą poprosić o wymeldowanie do godziny 16:00 czasu lokalnego, przy czym spełnienie tej prośby zależy od dostępności. Ta korzyść jest gwarantowana we wszystkich Obiektach uczestniczących, z wyjątkiem kurortów i hoteli konferencyjnych oraz obiektów Design Hotels, w których jest ona zależna od dostępności. Korzyść nie jest dostępna w obiektach Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale i Ritz-Carlton Reserve.

 

vi. Nagroda roczna do wyboru za 50 nocy. Kwalifikujący się uczestnicy (uczestnicy ze statusem Platinum Elite lub wyższym), którzy uzyskali pięćdziesiąt (50) Nocy statusowych w roku kalendarzowym („Kwalifikujący się okres”), są uprawnieni do otrzymania jednej (1) korzyści („Nagroda roczna do wyboru za 50 nocy”) z listy korzyści dostępnej pod adresem choice-benefit.marriott.com↗ oraz podanych poniżej:

 

Opcje Nagrody rocznej do wyboru za 50 nocy dla Uczestników ze statusem Platinum Elite:

 

Pięć (5) nagród w postaci podwyższenia standardu

1000 USD zniżki na łóżka w Marriott Retail Brand

100 USD w postaci darowizny na cele charytatywne

Możliwość sprezentowania statusu Silver Elite znajomemu lub członkowi rodziny

Pięć (5) Nocy statusowych

Lista Nagród rocznych do wyboru za 50 nocy znajdująca się pod adresem choice-benefit.marriott.com↗ może ulec zmianie w dowolnym momencie. Kwalifikujący się Uczestnicy mają czas na wytypowanie Nagrody rocznej do wyboru na stronie choice-benefit.marriott.com↗ do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego w dniu 7 stycznia roku następującego po odpowiednim Kwalifikującym się okresie. Nagrody rocznej do wyboru nie można wytypować za pośrednictwem Działu obsługi Uczestników. Każdy wybór Nagrody rocznej do wyboru za 50 nocy jest ostateczny i po jego dokonaniu nie można go zmienić. Jeśli uprawniony Uczestnik nie wytypuje Nagrody rocznej do wyboru za 50 nocy do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego w dniu 7 stycznia roku następującego po odpowiednim Kwalifikującym się okresie, otrzyma pięć (5) nagród Nightly Upgrade Award („Nagrody Nightly Upgrade Award”, indywidualnie „Nagroda Nightly Upgrade Award”) jako Nagrodę roczną do wyboru za 50 nocy.

A. Nagrody Nightly Upgrade Award Nagrody Nightly Upgrade Award (dawniej Suite Night Award™) można wymienić na wcześniej potwierdzone podwyższenie standardu wybranych pokoi premium lub apartamentów w przeliczeniu za pokój za noc, w zależności od dostępności i odpowiednich regulaminów określonych poniżej w przypadku tego typu Nagród:

 

(1) Nagrody Nightly Upgrade Award tracą ważność 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zostały zdobyte. Jeśli na przykład Uczestnik zdobędzie 50 lub 75 Kwalifikujących się nocy w 2024 roku oraz wybierze pięć (5) nagród Nightly Upgrade Award jako Nagrodę roczną do wyboru, tych pięć (5) nagród Nightly Upgrade Award będzie ważnych do 31 grudnia 2025 roku.

 

(2) Nagrody Nightly Upgrade Award można wykorzystać wyłącznie w przypadku kwalifikujących się płatnych pobytów oraz Pobytów z wykorzystaniem Nagrody w ramach Programu lojalnościowego.

 

(3) Uczestnik może wnioskować o wykorzystanie swoich nagród Nightly Upgrade Award w witrynach internetowych Marriott lub poprzez kontakt telefoniczny z Działem obsługi uczestników.

 

(4) Nagrody Nightly Upgrade Award można wykorzystać jedynie na pokoje i apartamenty premium zgodnie z wytycznymi Obiektu uczestniczącego. Niektóre typy apartamentów mogą nie być dostępne do wykorzystania w ramach nagród Nightly Upgrade Award.

 

(5) Wykorzystanie nagrody Nightly Upgrade Award zależy od dostępności wybranego apartamentu lub Pokoju premium. Sprawdzanie dostępności rozpoczyna się trzy (3) dni przed przyjazdem. Jeżeli dostępność nie zostanie potwierdzona na trzy (3) dni przed przyjazdem, sprawdzana jest każdego dnia przed przyjazdem do godz. 14:00 czasu lokalnego Obiektu uczestniczącego na jeden (1) dzień przed przybyciem. Jeśli w tym czasie nagrody Nightly Upgrade Award nie mogą zostać potwierdzone, są zwracane na konto Uczestnika.

 

(6) Nagrody Nightly Upgrade Award mogą być wykorzystane tylko wtedy, gdy ich liczba na Koncie Uczestnika jest wystarczająca, by jedna (1) nagroda była przyznana na każdą noc rezerwacji. Wymagana jest jedna nagroda Nightly Upgrade Award za pokój na jedną noc.

 

(7) Nagrody Nightly Upgrade Award są wymagane za każdą noc pobytu, w tym za wszelkie noce, które mogą być oznaczone jako „darmowe”.

 

(8) Nagród Nightly Upgrade Award nie można przekazywać, wręczać w prezencie ani wykorzystywać w ramach rezerwacji wielu pokoi. Uczestnik może jednak wykorzystać takie nagrody na dodatkowe rezerwacje pojedynczych pokoi podczas pobytu, o ile jest on obecny podczas pobytu, a pozostałe rezerwacje są dokonywane na jego nazwisko.

 

(9) Uczestnicy dokonujący osobnych rezerwacji kolejnych nocy, które poprzedzają lub następują po rezerwacji z potwierdzonymi nagrodami Nightly Upgrade Award, będą musieli zmienić pokoje na te, które są potwierdzone dla nocy, w przypadku których nagroda Nightly Upgrade Award nie jest wykorzystywana.

 

(10) Jeśli Obiekt uczestniczący oferuje kilka opcji pokoi w ramach nagrody Nightly Upgrade Award, po wybraniu opcji apartamentu lub pokoju premium wybór może zostać zmieniony do godz. 14:00 czasu lokalnego obowiązującego w Obiekcie uczestniczącym na jeden (1) dzień przed przyjazdem, o ile nagroda Nightly Upgrade Award nie zostanie potwierdzona.

 

(11) W odniesieniu do nagród Nightly Upgrade Award obowiązują zasady dotyczące wysyłania zapytań oraz składania, anulowania i modyfikowania rezerwacji, które są uzupełnieniem (a jednocześnie są całkowicie odrębne od) zasad dotyczących składania, anulowania i modyfikowania rezerwacji obowiązujących w przypadku rezerwacji, w ramach których są one wykorzystywane.

 

(a) Prośby o skorzystanie z nagród Nightly Upgrade Award przy rezerwacji można składać do godz. 14:00 czasu lokalnego w Obiekcie uczestniczącym na jeden (1) dzień przed przybyciem.

 

(b) Wnioski o wycofanie niepotwierdzonych nagród Nightly Upgrade Award można składać do godz. 14:00 czasu lokalnego w Obiekcie uczestniczącym na jeden (1) dzień przed przybyciem.

 

(c) Potwierdzone nagrody Nightly Upgrade Award można anulować do godz. 14:00 czasu lokalnego w Obiekcie uczestniczącym na jeden (1) dzień przed przyjazdem, jeśli anulowana jest cała rezerwacja.

 

(d) Po potwierdzeniu nagród Nightly Upgrade Award Uczestnik musi anulować całą rezerwację, aby otrzymać zwrot środków za wszystkie nagrody Nightly Upgrade Award. Anulowanie potwierdzonej rezerwacji Nightly Upgrade Award po godzinie 14:00 czasu lokalnego Obiektu uczestniczącego na jeden (1) dzień przed przyjazdem spowoduje przepadek wszystkich takich nagród zastosowanych do całej rezerwacji.

 

(e) Nagrody Nightly Upgrade Award nie mogą zostać zastosowane do rezerwacji po zameldowaniu się Uczestnika w Obiekcie uczestniczącym.

 

(f) Jeśli Uczestnik opuści zarezerwowany obiekt wcześniej, wszelkie niewykorzystane nagrody Nightly Upgrade Award potwierdzone na pobyt przepadają.

 

(g) Jeśli Uczestnik pragnie przedłużyć pobyt i ma wystarczającą liczbę Nagród Nightly Upgrade Award, aby pokryć przedłużenie, musi dokonać oddzielnej rezerwacji na dodatkowe noce i złożyć wniosek o wykorzystanie Nagród Nightly Upgrade Award w witrynach Marriott lub poprzez kontakt telefoniczny z Działem obsługi Uczestników. Prośby o Nagrodę Nightly Upgrade Award nie można zrealizować w Obiekcie uczestniczącym. Wykorzystanie Nagrody Nightly Upgrade Award zależy od dostępności wybranego apartamentu lub pokoju premium. Sprawdzanie dostępności rozpoczyna się na trzy (3) dni przed rozpoczęciem oddzielnej rezerwacji i trwa nie dłużej niż do godziny 14:00 czasu lokalnego Obiektu uczestniczącego na jeden (1) dzień przed rozpoczęciem oddzielnej rezerwacji. Uczestnicy, którzy dokonują oddzielnych rezerwacji na kolejne noce poprzedzające rezerwację z potwierdzoną Nagrodą Nightly Upgrade Award lub po niej następujące, mogą być zmuszeni do zmiany pokoju.

 

(12) W niektórych Obiektach uczestniczących Nagrody Nightly Upgrade Award są niedostępne. Nagrody Nightly Upgrade Award nie podlegają wymianie w obiektach następujących marek: Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, The Ritz-Carlton Yacht Collection, uczestniczących obiektach Design Hotels, Marriott Executive Apartments, All Inclusive Resorts, Cosmopolitan of Las Vegas, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, a także The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club i Scottsdale. W ramach wyłączeń opisanych w Warunkach MGM Collection with Marriott Bonvoy (patrz punkt 1.2.a.xxxvii) oferta MGM Collection with Marriott Bonvoy nie obejmuje także Nagród Nightly Upgrade Award. Dodatkowo Nagrody Nightly Upgrade Award nie podlegają wymianie w obiektach, które nie uczestniczą w Programie Marriott Bonvoy.

 

(13) Nagrody Nightly Upgrade Award zostaną umieszczone na Koncie Uczestnika w ciągu 48 godzin od wybrania przez Uczestnika Nagrody rocznej do wyboru w postaci pięciu (5) nagród Nightly Upgrade Award.

 

B. Zniżka 1000 USD na zakup łóżka marek detalicznych Marriott.

 

(1) Po wybraniu przez kwalifikującego się Uczestnika zniżki w wysokości 1000 USD (lub jej równowartości w innej walucie, jeśli jest oferowana) na łóżko marki detalicznej Marriott jako Nagrody rocznej do wyboru Uczestnik otrzyma kod promocyjny, który może wymienić na 1000 USD zniżki od pełnej wartości detalicznej, obowiązującej na dowolny z tych materaców i wypełnienia sprężynowego pod materac:

 

(2) Kod promocyjny uprawniający do zniżki w wysokości 1000 USD nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu.

 

(3) Kod promocyjny nie może być powielany ani sprzedawany i nie ma wartości pieniężnej. W przypadku podejrzenia przez administratora Programu lojalnościowego, że kodu promocyjnego użyto lub wymieniono go w wyniku błędu, oszustwa, naruszenia prawa lub naruszenia niniejszego regulaminu w odniesieniu do 1000 USD zniżki, administrator Programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odliczenia kodu promocyjnego lub odpowiedniej kwoty. Kod promocyjny może zostać usunięty lub zmodyfikowany w dowolnym momencie i bez żadnej odpowiedzialności wobec administratora Programu lojalnościowego. Kod promocyjny zostanie wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem i do celów zgodnych z prawem oraz zgodnie z Zasadami Programu. Kod promocyjny uznaje się za nieważny, jeśli tak stanowi prawo właściwe. Kod promocyjny dotyczy tylko jednego zakupu.

 

(4) Kod promocyjny uprawniający do zniżki w wysokości 1000 USD nie łączy się z innymi ofertami. Kod promocyjny uprawniający do zniżki w wysokości 1000 USD jest do jednorazowego wykorzystania i nie podlega przeniesieniu. Tylko kwalifikujący się Uczestnik, który wybrał zniżkę 1000 USD na łóżko marki detalicznej Marriott jako Nagrodę roczną do wyboru, będzie mógł wymienić kod promocyjny.

 

(5) Aby wykorzystać kod promocyjny uprawniający do zniżki w wysokości 1000 USD którejkolwiek z wymienionych powyżej marek detalicznych Marriott, należy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów, w zależności od kraju zamieszkania. Należy mieć przygotowany kod promocyjny i numer konta kwalifikującego się Uczestnika.

 

 • W Stanach Zjednoczonych można dzwonić pod numer +1 (800) 311-0708 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–22:00 czasu ET oraz soboty i niedziele w godzinach 9:00–16:00 czasu ET.
 • W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce można dzwonić pod numer +33 1 41 51 51 53, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:00 CET.
 • W Azji (poza Chinami kontynentalnymi), Australii i na wyspach Pacyfiku można dzwonić pod numer +86 21666 08330, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00 CST.
 • W Chinach kontynentalnych można dzwonić pod numer +86 40 0627 6876, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00 CST.

(6) Przed wysyłką odpowiednich towarów firma Marriott zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy osoba, która wykorzystuje kod promocyjny uprawniający do zniżki w wysokości 1000 USD, jest Uczestnikiem, który zdobył Nagrodę roczną do wyboru.

 

(7) Należy doliczyć koszty wysyłki; ich wysokość zależy od regionu. Ramy łóżek nie są wliczone w cenę i nie podlegają kodowi promocyjnemu uprawniającemu do zniżki w wysokości 1000 USD.

 

(8) Kod promocyjny uprawniający do zniżki w wysokości 1000 USD na materace i wypełnienie sprężynowe pod materac marek detalicznych Marriott obowiązuje do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym uzyskano Nagrodę roczną do wyboru. Na przykład uprawniony Uczestnik, który kwalifikuje się do otrzymania Nagrody rocznej do wyboru w 2024 roku i wybiera kod promocyjny uprawniający do zniżki w wysokości 1000 USD w 2025 roku przed upływem 7 stycznia, będzie miał czas na dokonanie zakupu do 31 grudnia 2025 roku.

 

C. 100 USD w postaci darowizny na cele charytatywne Kwalifikujący się Uczestnik (ze statusem Platinum Elite lub wyższym), który uzyskał pięćdziesiąt (50) Nocy statusowych w roku kalendarzowym, oraz Kwalifikujący się Uczestnik (ze statusem Titanium Elite lub wyższym), który uzyskał siedemdziesiąt pięć (75) Nocy statusowych w roku kalendarzowym, może wybrać Darowiznę na cele charytatywne w wysokości 100 USD jako Nagrodę roczną, decydując się na jedną z poniższych opcji:

 

(1) Darowizna w wysokości 100 USD na rzecz amerykańskiego Funduszu Hotelarskiego Arne M. Sorensona — darowizna w wysokości 100 USD z Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy® na rzecz amerykańskiego Funduszu Hotelarskiego Arne M. Sorensona nie stanowi kwoty podlegającej odliczeniu od podatku dla kwalifikujących się Uczestników programu Marriott Bonvoy ze Statusem Elite, którzy wybrali tę darowiznę jako Nagrodę roczną. Program lojalnościowy nie może narzucać ani w żaden inny sposób gwarantować sposobu, w jaki Fundusz Hotelarski Arne M. Sorensona wykorzysta darowiznę w wysokości 100 USD. Wszystkie środki są przekazywane z Programu lojalnościowego na rzecz amerykańskiego Funduszu Hotelarskiego Arne M. Sorensona↗.

 

(2) Darowizna w wysokości 100 USD na rzecz UNICEF, organizacji działającej jako „UNICEF USA” — darowizna w wysokości 100 USD w ramach programu lojalnościowego Marriott Bonvoy® dla amerykańskiego funduszu działającego na rzecz UNICEF, organizacji działającej jako „UNICEF USA”, nie podlega odliczeniu od podatku dla kwalifikujących się Uczestników programu Marriott Bonvoy Elite, którzy wybiorą tę darowiznę jako swoją nagrodę roczną. Program lojalnościowy nie może wskazywać ani w żaden inny sposób gwarantować sposobu, w jaki UNICEF USA lub UNICEF wykorzysta darowiznę w wysokości 100 USD. Wszystkie środki są przekazywane z Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy na rzecz amerykańskiego funduszu UNICEF↗. UNICEF nie wspiera żadnych spółek, marek, produktów ani usług.

 

(3) Darowizna w wysokości 100 USD na rzecz World Wildlife Fund, Inc. — darowizna w wysokości 100 USD z Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy® na rzecz World Wildlife Fund nie stanowi składki podlegającej odliczeniu od podatku dla kwalifikujących się Uczestników programu Marriott Bonvoy ze Statusem Elite, którzy wybiorą tę darowiznę jako Nagrodę roczną. Program lojalnościowy nie może wskazywać ani w żaden inny sposób gwarantować sposobu, w jaki World Wildlife Fund wykorzysta darowiznę w wysokości 100 USD. Wszystkie środki są przekazywane z Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy na rzecz World Wildlife Fund↗. Nazwa i symbol World Wildlife Fund są używane za zgodą organizacji, co w żaden sposób nie stanowi wyraźnego ani dorozumianego wsparcia jakiegokolwiek produktu, usługi, spółki, opinii ani stanowiska politycznego. WWF® i symbol pandy (©1986 Panda Symbol) są własnością WWF. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

D. Korzyść w postaci nadania Statusu Elite.

 

(1) Kwalifikujący się Uczestnik (ze statusem Platinum Elite lub wyższym), który uzyskał pięćdziesiąt (50) Nocy statusowych w roku kalendarzowym, jest uprawniony do nadania statusu Silver Elite, a Kwalifikujący się Uczestnik (ze statusem Titanium Elite lub wyższym), który uzyskał siedemdziesiąt pięć (75) Nocy statusowych, jest uprawniony do nadania statusu Gold Elite (patrz punkt 4.3.d.(iii))

 

(2) Nagrodę roczną do wyboru w postaci podarowania statusu Elite innemu Uczestnikowi można wybrać tylko pod warunkiem, że osoba obdarowana nie uzyskała jeszcze statusu uczestnictwa Elite w bieżącym roku uprawniającym do jego uzyskania, zgodnie z definicją w punkcie 4.2.e.

 

(3) Status Konta Uczestnika, któremu przyznano korzyść w postaci nadania statusu Elite, zostanie podwyższony w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od otrzymania potwierdzenia wyboru odbiorcy. Taki Uczestnik będzie posiadał poziom Elite przez co najmniej pełny rok kalendarzowy. Jeśli na przykład Uczestnik uzyska status Silver Elite przed 7 stycznia 2025 roku, status ten będzie mu przysługiwać do końca roku 2024 (w zależności od daty wyboru nagrody rocznej), przez cały rok 2025 oraz w styczniu i lutym 2026 roku.

 

(4) Wymóg minimalny dla prezentu w postaci nadania Statusu Elite musi zostać osiągnięty w kolejnym kwalifikującym się roku kalendarzowym (2025 w powyższym przykładzie), aby zachować podarowany Status Elite w kolejnym roku kalendarzowym (2026 w powyższym przykładzie). Jeżeli Uczestnik nie osiągnie tego statusu, jego poziom zostanie odpowiednio obniżony w marcu roku kalendarzowego następującego po kolejnym roku uprawniającym do uzyskania Statusu (2026 w powyższym przykładzie). 

 

(5) W żadnym wypadku administrator Programu lojalnościowego nie przekazuje danych Uczestników ani danych osobowych Uczestników do Uczestników obdarowujących statusem ani do osoby otrzymującej status w prezencie, w celu ułatwienia uzyskania korzyści związanych ze sprezentowanym statusem.

 

(6) Jeśli zaproponowany odbiorca korzyści w postaci statusu nie jest obecnie Uczestnikiem, musi zarejestrować się na stronie marriottbonvoy.com/join, aby można było przyznać mu korzyść w postaci statusu.

E. Pięć Nocy statusowych.

 

(1) Gdy kwalifikujący się Uczestnik wybierze Pięć (5) Nocy statusowych jako Nagrodę roczną do wyboru, zostaną one przyznane na jego konto. Uzyskane w ten sposób Noce statusowe są zaliczane na poczet uzyskania statusu Elite i Dożywotniego Statusu Lifetime Elite. Noce statusowe i status Elite podlegają punktowi 4.2.b Zasad Programu.

 

(2) Pięć (5) Nocy statusowych zostanie odzwierciedlonych na Koncie Uczestnika w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od otrzymania potwierdzenia wyboru Nagrody rocznej.

 

(3) Noce statusowe przyznawane kwalifikującemu się Uczestnikowi jako Nagroda roczna do wyboru zostaną przyznane w Roku uprawniającym do uzyskania statusu, za który zdobyto Noce statusowe, niezależnie od tego, kiedy Uczestnik wytypuje pięć Nocy statusowych jako Nagrodę roczną do wyboru. Na przykład uprawniony Uczestnik, który kwalifikuje się do Nagrody rocznej do wyboru w 2024 roku i wybiera pięć Nocy statusowych na noce w 2025 roku przed upływem 7 stycznia, otrzyma te noce na konto sumy z 2024 roku.

 

vii. Gwarantowany typ pokoju. Gwarantowane pierwszeństwo przy wyborze żądanego typu pokoju w obiektach wymienionych niżej Marek uczestniczących, gdy kwalifikujący się poziom Elite i szczególne preferencje zostały określone w rezerwacji na pobyt (poduszka, lokalizacja pokoju, dodatkowe łóżko, łóżeczko dziecięce itp. nie są objęte Gwarancją). Uczestnikowi ze statusem Platinum Elite lub wyższym, który dokona rezerwacji w tym samym dniu, w którym planuje przyjazd do obiektu, nie przysługuje korzyść w postaci Gwarantowanego typu pokoju. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Europą: pierwszeństwo może również dotyczyć preferencji dotyczących pokoi dla palących/niepalących, w zależności od dostępności; dokładne rozmiary łóżek mogą się różnić, i tylko Uczestnicy ze statusem Titanium i Ambassador Elite mają zagwarantowane pierwszeństwo przy wyborze typu łóżka i pokoju. Korzyść w postaci Gwarantowanego typu pokoju nie obejmuje podwyższenia standardu pokoju. Korzyść w postaci Gwarantowanego typu pokoju nie jest dostępna w obiektach The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels oraz The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Gwarantowany typ pokoju jest oferowany w następujących markach: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, City Express, Four Points Express, Residence Inn, TownePlace Suites oraz Element.

 

viii. Zgodnie z punktem 4.1.c. Uczestnicy ze statusem Platinum Elite i wyższym kwalifikują się do otrzymania rekompensaty z tytułu Gwarantowanego typu pokoju w przypadku dowolnej Marki uczestniczącej wymienionej wyżej.

 

A. Jeśli Obiekt uczestniczący nie jest w stanie udostępnić korzyści w postaci Gwarantowanego typu pokoju, Uczestnicy ze statusem Platinum Elite lub wyższym otrzymają rekompensatę (patrz niżej):

 

GWARANTOWANY TYP POKOJU

 

 

Marki uczestniczące

 

Rekompensata dla gościa*
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 100 USD
AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn 50 USD
Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express, TownePlace Suites, Element 25 USD

* Obiekty uczestniczące poza Stanami Zjednoczonymi zapłacą równowartość w lokalnej walucie.

 

ix. Dedykowane wsparcie Elite dla Uczestników ze Statusem Elite (tylko Stany Zjednoczone i Kanada: (800) 228-2100)

 

4.3.d. Korzyści z uczestnictwa Titanium Elite w programie Marriott Bonvoy. Oprócz wszelkich korzyści, które otrzymują Uczestnicy ze statusem Platinum Elite, Uczestnicy ze statusem Titanium Elite i wyższym kwalifikują się do otrzymania następujących korzyści:

 

i. 75% Punktów bonusowych. Punkty bonusowe różnią się w zależności od poziomu uczestnictwa Elite i są obliczane na podstawie Punktów bazowych zdobytych podczas pobytu. Korzyść jest dostępna dla Uczestników ze Statusem Elite w przypadku wszystkich Marek uczestniczących, o ile nie określono inaczej w punkcie 1.2.a.

 

ii. Gwarantowana dostępność przy rezerwacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Oferta ograniczona do pokoju Uczestnika ze statusem Titanium Elite. Gwarantowana dostępność pokoju w przypadku rezerwacji dokonanych co najmniej czterdzieści osiem (48) godzin przed przyjazdem przysługuje, jeśli wszystkie miejsca w Obiekcie uczestniczącym w programie zostaną wyprzedane, a pokój został zarezerwowany do godziny 15:00 czasu lokalnego, czterdzieści osiem (48) godzin przed przyjazdem — we wszystkich Obiektach uczestniczących z wyjątkiem kurortów, Design Hotels, Ritz-Carlton Reserve, obiektów Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club oraz The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Gwarantowana dostępność przy rezerwacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem może być wyłączona w określonych terminach (np. podczas wydarzeń specjalnych). Korzyść w postaci Rozszerzonych możliwości podwyższenia standardu pokoju nie obowiązuje. Korzyści nie można łączyć z Pobytami z Wykorzystaniem Nagrody ani z żadnym rodzajem cen promocyjnych lub zniżkowych. Uczestnik musi zapłacić cenę obowiązującą w momencie rezerwacji oraz muszą być spełnione wymagania dotyczące długości pobytu. W przypadku obiektów Apartments by Marriott Bonvoy Gwarantowana dostępność przy rezerwacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem dotyczy wyłącznie pokoi standardowych. W przypadku Residence Inn i TownePlace Suites Gwarantowana dostępność przy rezerwacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem dotyczy wyłącznie pokoi typu studio.

 

 

 

iii. Nagroda roczna do wyboru za 75 nocy. Kwalifikujący się Uczestnicy (Uczestnicy ze statusem Titanium Elite lub wyższym), którzy uzyskali siedemdziesiąt pięć (75) Nocy statusowych w roku kalendarzowym („Kwalifikujący się okres”), są uprawnieni do otrzymania jednej (1) dodatkowej korzyści („Nagroda roczna do wyboru za 75 nocy”) z listy korzyści dostępnej pod adresem choice-benefit.marriott.com↗ oraz podanych poniżej:

 

 

Opcje Nagrody rocznej do wyboru za 75 nocy dla Uczestników ze statusem Titanium Elite:

 

Pięć (5) nagród Nightly Upgrade Award
Zniżka 1000 USD na zakup łóżka marek detalicznych Marriott
100 USD w postaci darowizny na cele charytatywne
Możliwość sprezentowania statusu Gold Elite znajomemu lub członkowi rodziny
Pięć (5) Nocy statusowych
Nagroda w postaci jednego (1) bezpłatnego noclegu

 

Lista Nagród rocznych do wyboru za 75 nocy znajdująca się pod adresem choice-benefit.marriott.com może ulec zmianie w dowolnym momencie. Kwalifikujący się Uczestnicy mają czas na wytypowanie Nagrody rocznej do wyboru na stronie choice-benefit.marriott.com do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego w dniu 7 stycznia roku następującego po odpowiednim Kwalifikującym się okresie. Nagrody rocznej do wyboru nie można wytypować za pośrednictwem Działu obsługi uczestników. Wszystkie wybory Nagrody rocznej do wyboru za 75 nocy są ostateczne i nie mogą zostać zmienione po ich dokonaniu. Jeśli kwalifikujący się Uczestnik nie wytypuje Nagrody rocznej do wyboru za 75 nocy do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego w dniu 7 stycznia roku następującego po odpowiednim Kwalifikującym się okresie, jako Nagrodę roczną do wyboru za 75 nocy otrzyma pięć (5) nagród Nightly Upgrade Award. Warunki dotyczące każdej opcji Nagrody rocznej do wyboru za 75 nocy wymieniono w punkcie 4.3.c.(vi), z wyjątkiem następujących:

 

A. Nagroda w postaci jednego bezpłatnego noclegu.
 

(1) Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu (o wartości wymiany do 40 000 Punktów) należy wymienić na pobyt przypadający nie później niż do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym uzyskano dodatkową korzyść (np. w przypadku uzyskania korzyści w 2024 r. termin realizacji to 31 grudnia 2025 r.).

 

(2) Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu zostanie przyznana na Konto Uczestnika w ciągu dwóch (2) tygodni od chwili, w której Uczestnik wybierze tę opcję jako nagrodę roczną. Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu można wykorzystać na jedną (1) noc w pokoju Standard o wartości do 40 000 punktów w dowolnym dostępnym obiekcie uczestniczącym. Wykorzystując Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu na zarezerwowany nocleg, Uczestnicy mogą wymienić lub kupić maksymalnie 15 000 Punktów, aby zwiększyć wartość takiej Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu.

 

(3) Uczestnicy mogą wykorzystać Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu podczas rezerwacji kwalifikującego się Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody w witrynach internetowych Marriott lub mogą zadzwonić do Działu obsługi Uczestników i poinformować, że chcą wykorzystać Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu. Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu jest niezbywalna i nie może zostać wymieniona na gotówkę ani Punkty. Wszelkie niewykorzystane Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu przepadają. Pobyty i noclegi w ramach Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu są zaliczane na poczet uzyskania statusu uczestnictwa Elite. Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu można zastosować do istniejących płatnych Pobytów lub Pobytów z wykorzystaniem Nagrody.

 

(4) Nagroda w postaci bezpłatnego noclegu obejmuje wszystkie należne podatki; jednak na Uczestniku może spoczywać odpowiedzialność za uiszczenie dodatkowych obowiązkowych opłat za udogodnienia, jeśli obowiązują one w Obiektach uczestniczących.

 

(5) Wykorzystanie Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu można anulować zgodnie ze standardowymi zasadami gwarancji i anulowania opisanymi w punkcie 3.2.d.

 

(6) Kwalifikujący się uczestnik powinien sprawdzić datę ważności nagrody w postaci bezpłatnego noclegu podaną na koncie uczestnika.

 

iv. Dedykowane wsparcie Elite dla Uczestników ze statusem Titanium Elite (tylko Stany Zjednoczone i Kanada: (800) 399-4229)


 

4.3.e. Korzyści z uczestnictwa Ambassador Elite w programie Marriott Bonvoy. Oprócz wszystkich korzyści, jakie otrzymują Uczestnicy ze statusem Titanium Elite, Uczestnikom ze statusem Elite, którzy osiągną 100 Kwalifikujących się nocy i Roczne kwalifikujące się wydatki w wysokości 20 000 USD zaliczane do Kwalifikujących się opłat uzyskanych za zrealizowane Pobyty w Kwalifikującym się okresie (nie obejmuje to Kwalifikujących się opłat wniesionych z góry za Pobyty w roku (w latach) po upływie Kwalifikującego się okresu, np. w przypadku pobytów opłaconych z góry), przysługuje prawo do następujących korzyści:

 

i. Usługa Ambassador. Uczestnik ze statusem Ambassador Elite może korzystać z Usługi Ambassador w Roku uprawniającym do uzyskania statusu i następnym roku kalendarzowym. Usługa Ambassador to korzyść, która pozwala kwalifikującemu się Uczestnikowi uzyskać pewne dodatkowe korzyści opisane szczegółowo tutaj.

 

ii. Your24™. Uczestnicy Ambassador Elite mogą korzystać z usługi Your24 podczas Roku uprawniającego do uzyskania statusu i następnego roku kalendarzowego. Your24 to usługa, która pozwala kwalifikującemu się Uczestnikowi ustalić konkretną godzinę zameldowania się na dowolny nadchodzący pobyt w dowolnym Obiekcie uczestniczącym. Jeśli żądana godzina zameldowania zostanie potwierdzona, godzina wymeldowania zostanie ustalona na tę samą godzinę w dniu wyjazdu.

 

A. O możliwość skorzystania z korzyści Your24 można wnioskować, gdy Uczestnik ze statusem Ambassador Elite poprosi za pośrednictwem Usługi Ambassador o konkretną godzinę zameldowania i wymeldowania. Uczestnik ze statusem Ambassador Elite może również wnioskować o możliwość skorzystania z Korzyści Your24 w dowolnym momencie przed godziną 15:00 (czasu lokalnego obowiązującego w Obiekcie uczestniczącym) na dwa (2) dni przed przyjazdem na dany pobyt, kontaktując się z zespołem ds. Usługi Ambassador. Jeśli wniosek o korzyści w ramach usługi Your24 zostanie zatwierdzony, zespół ds. Usługi Ambassador skontaktuje się z Uczestnikiem, aby potwierdzić godziny zameldowania i wymeldowania.

 

B. Korzyści Your24 zależą od dostępności i można je zamówić wyłącznie w związku z pobytem.

 

C. Korzyści Your24 są ograniczone do jednego (1) pokoju na uprawnionego Uczestnika na Pobyt, niezależnie od liczby zarezerwowanych pokoi.

 

D. Jeśli uzgodniona godzina zameldowania Uczestnika Ambassador Elite przypada między 9:00 a 16:00 (czasu lokalnego w Obiekcie uczestniczącym), Uczestnik może zamówić korzyść uczestnictwa Platinum Elite lub wyższego w postaci późnego wymeldowania.

 

E. Jeśli konkretny typ pokoju zarezerwowany przez uprawnionego Uczestnika programu nie jest dostępny w momencie zameldowania, Obiekt uczestniczący spełni potwierdzone żądanie Your24, tymczasowo udostępniając inny pokój, a następnie przenosząc odpowiedniego gościa (lub gości) do zarezerwowanego typu pokoju, gdy stanie się dostępny.

 

F. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, obiekty Design Hotels, The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahamy, i The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale nie zapewniają korzyści Your24.

 

iii. Dodatkowe korzyści w Ritz-Carlton Reserve. Oprócz powyższych korzyści Uczestnicy ze statusem Ambassador Elite otrzymają kwotę w wysokości 150 USD do wykorzystania w kurorcie („Kwota do wykorzystania w kurorcie”) na Pobyt za każdy pokój zarezerwowany na nazwisko Uczestnika i Konto Uczestnika. Kwota do wykorzystania w kurorcie może być wykorzystana na pokrycie opłat doliczanych do rachunku za pokój, z wyjątkiem ceny pokoju i podatków doliczanych do ceny pokoju. Uczestnicy ze statusem Ambassador Elite korzystający z promocyjnej ceny pokoju lub planu cenowego, który zawiera już kwotę do wykorzystania w kurorcie, nie otrzymają dodatkowej Kwoty do wykorzystania w kurorcie w wysokości 150 USD. Kwota do wykorzystania w kurorcie nie podlega zwrotowi, wymianie ani zamianie na gotówkę, kartę podarunkową lub inny rodzaj kwoty do wykorzystania.

5. WYDARZENIA MARRIOTT BONVOY EVENTS™

5.1 Wydarzenia Marriott Bonvoy

5.1.a. Wydarzenia Marriott Bonvoy Events („Marriott Bonvoy Events”), wcześniej znane jako „Rewarding Events”, zapewniają Punkty lub Mile Kwalifikującym się Uczestnikom Programu lojalnościowego, którzy rezerwują i prowadzą kwalifikujące się spotkania grupowe i wydarzenia („Kwalifikujące się wydarzenia” i indywidualnie „Kwalifikujące się wydarzenie” lub „Wydarzenie”) w Obiektach uczestniczących.

 

5.1.b. Uczestnik Programu lojalnościowego kwalifikujący się do udziału w wydarzeniach Marriott Bonvoy Events („Kwalifikujący się Uczestnicy Programu lojalnościowego” i indywidualnie „Kwalifikujący się Uczestnik Programu lojalnościowego”) to każdy Uczestnik Programu lojalnościowego z wyjątkiem:

 

i. pracowników rządowych, urzędników lub osób działających w imieniu agencji rządowej lub resortu, rezerwujących wydarzenie w imieniu podmiotu zatrudniającego;

 

ii. pracowników lub osób działających w imieniu podmiotu państwowego lub kontrolowanego przez państwo (Podmiot państwowy) rezerwujących wydarzenie w imieniu podmiotu zatrudniającego;

 

iii. pośredników rezerwujących wydarzenie w imieniu Podmiotu państwowego spoza Stanów Zjednoczonych; lub

 

iv. w Obiektach uczestniczących w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku: pośredników rezerwujących wydarzenia w imieniu jakiegokolwiek Podmiotu państwowego (ze Stanów Zjednoczonych lub spoza Stanów Zjednoczonych).

 

Pracownicy rządowi, urzędnicy, pracownicy Podmiotów państwowych i osoby działające w imieniu agencji rządowych, departamentów i Podmiotów państwowych rezerwujących wydarzenie w imieniu podmiotu zatrudniającego, a także zewnętrzni pośrednicy komercyjni dokonujący rezerwacji w imieniu Podmiotu państwowego spoza Stanów Zjednoczonych nie są uznawani za Kwalifikujących się Uczestników Programu lojalnościowego i nie mogą brać udziału w wydarzeniach Marriott Bonvoy Events.

 

Ponadto w przypadku Obiektów uczestniczących w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku pośrednicy, którzy rezerwują wydarzenie w imieniu jakiegokolwiek Podmiotu państwowego (ze Stanów Zjednoczonych lub spoza Stanów Zjednoczonych), nie są uznawani za Kwalifikujących się Uczestników Programu lojalnościowego i nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach Marriott Bonvoy Events.

 

5.1.c. Uczestnictwo indywidualne. Zgodnie z punktem 1.4.b. niniejszych Zasad Programu w Programie lojalnościowym mogą się zarejestrować wyłącznie osoby fizyczne. W wydarzeniach Marriott Bonvoy Events również mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Żadne korporacje ani organizacje nie mogą mieć Konta w Programie lojalnościowym i tym samym nie są uprawnione do zdobywania Punktów ani Mil w ramach wydarzeń Marriott Bonvoy Events.

 

5.1.d. Warunki dodatkowe. Kwalifikujący się Uczestnik Programu lojalnościowego musi potwierdzić, że jest uprawniony do zdobywania Punktów lub Mil za dowolne wydarzenia Marriott Bonvoy Events zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, politykami dotyczącymi wręczania prezentów i politykami dotyczącymi zachęt. Uczestnicy odpowiadają za przestrzeganie obowiązującej w ich spółce lub organizacji polityki dotyczącej programów lojalnościowych, zgodnie z punktem 1.7.f. niniejszych Zasad Programu. Należy pamiętać, że w zakresie, w jakim takie polityki są niezgodne z niniejszymi Zasadami Programu, pierwszeństwo mają niniejsze Zasady Programu. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za powiadomienie swoich pracodawców, zleceniodawców i/lub klientów o wszelkich Punktach lub Milach przyznanych w związku z wydarzeniami Marriott Bonvoy Events.

5.2 Obiekty uczestniczące

5.2.a. Marki uczestniczące. Wydarzenia Marriott Bonvoy Events są dostępne we wszystkich Obiektach uczestniczących (patrz punkt 1.2) należących do następujących Marek uczestniczących: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Apartments by Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Four Points Express oraz Element.

 

5.2.b. Marki nieuczestniczące. Wydarzenia Marriott Bonvoy Events nie są dostępne w obiektach następujących marek: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club, Homes & Villas by Marriott Bonvoy oraz MGM Collection with Marriott Bonvoy.

 

5.3 Zarabianie

5.3.a. Zdobywanie Punktów. Z wyłączeniem specjalnych promocji lub zachęt Uczestnik otrzyma dwa Punkty za każdego dolara amerykańskiego (1,00 USD) wydanego na zaktualizowane opłaty za Kwalifikujące się wydarzenie, do maksymalnej wysokości 60 000 Punktów jako podstawowej liczby Punktów otrzymywanych za Kwalifikujące się wydarzenie. Łącznie z Punktami bazowymi, Bonusami dla Uczestników ze Statusem Elite (opisanymi w punkcie 5.3.b poniżej), specjalnymi promocjami i/lub zachętami Uczestnik może zdobyć maksymalnie 200 000 Punktów za Kwalifikujące się wydarzenie. Opłaty związane z wydarzeniem Marriott Bonvoy Events nie są uwzględniane w rocznych wydatkach kwalifikujących do uzyskania Statusu Ambassador Elite.

 

5.3.b. Bonusy dla Uczestników ze Statusem Elite. Uczestnicy ze Statusem Elite otrzymają bonus za podstawową liczbę Punktów za wydarzenia Marriott Bonvoy Events, co pozwoli im zdobyć więcej niż podstawową liczbę 60 000 Punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:

 

i. Silver Elite, 10% bonusu, maksymalnie 66 000 Punktów za Kwalifikujące się wydarzenie

 

ii. Gold Elite, 25% bonusu, maksymalnie 75 000 Punktów za Kwalifikujące się wydarzenie

 

iii. Platinum Elite, 50% bonusu, maksymalnie 90 000 Punktów za Kwalifikujące się wydarzenie

 

iv. Titanium Elite i Ambassador Elite, 75% bonusu, maksymalnie 105 000 Punktów za Kwalifikujące się wydarzenie.

 

5.3.c. Zdobywanie Mil. Uczestnicy mogą zdecydować, że wolą zdobyć jedną Milę za każdego dolara amerykańskiego (1,00 USD) (lub kwotę w równoważnej walucie, w zależności od uczestniczących partnerskich linii lotniczych oferujących program dla osób często podróżujących) wydanego na zaktualizowane opłaty za Kwalifikujące się wydarzenie, maksymalnie do 20 000 Mil na jedno Wydarzenie, niezależnie od poziomu uczestnictwa Elite. Punkty lub Mile zostaną przekazane uczestniczącym partnerskim liniom lotniczym oferującym program dla osób często podróżujących w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po zakończeniu Wydarzenia, pod warunkiem że dane Wydarzenie nie zostanie odwołane oraz że zostaną spełnione wszystkie inne warunki umowy grupowej lub cateringowej w związku z Wydarzeniem. Przyznane Mile różnią się w zależności od uczestniczących partnerskich linii lotniczych oferujących program dla osób często podróżujących. Uczestnik nie może za dane Wydarzenie zdobywać jednocześnie Punktów i Mil.

 

5.3.d. Noc statusowa. Uczestnicy, którzy organizują Kwalifikujące się wydarzenia w Obiektach uczestniczących, otrzymują jedną (1) Noc statusową za każde dwadzieścia (20) zarezerwowanych i wykorzystanych nocy, maksymalnie do dwudziestu (20) Nocy statusowych na umowę.

 

5.3.e. Wymiana walut. Punkty lub Mile przyznane za Kwalifikujące się wydarzenia odbywające się w Obiektach uczestniczących w międzynarodowych lokalizacjach są obliczane na podstawie lokalnej waluty przeliczonej na dolary amerykańskie. Lokalna waluta jest przeliczana na dolary amerykańskie w dniu Kwalifikującego się wydarzenia. Punkty lub Mile są przyznawane według opublikowanego kursu wymiany obowiązującego w momencie wymiany. Kurs ten zostanie ustalony według wyłącznego uznania administratora Programu lojalnościowego na podstawie standardowych metod przeliczania walut, ale może różnić się od kursów wymiany walut stosowanych przez spółki obsługujące karty kredytowe.

 

5.3.f. Korzyści dzielone. Punkty lub Mile i Noce statusowe przyznane za Kwalifikujące się wydarzenia mogą zostać podzielone między maksymalnie dwóch Uczestników, jeśli obaj są zapisani w Umowie dotyczącej Kwalifikującego się wydarzenia.

5.4 Kwalifikujące się wydarzenia

5.4.a. Umowa dotycząca Kwalifikującego się wydarzenia. Każdy Uczestnik Programu lojalnościowego może zawrzeć umowę z Obiektem uczestniczącym w celu zorganizowania Kwalifikującego się wydarzenia w Obiekcie uczestniczącym („Umowa dotycząca Kwalifikującego się wydarzenia”).

 

5.4.b. Kwalifikujące się wydarzenie. Kwalifikujące się wydarzenie to wydarzenie lub spotkanie odbywające się w Obiekcie uczestniczącym i rezerwowane przez Uczestnika Programu lojalnościowego, który podaje swój Numer Uczestnika w odpowiedniej Umowie dotyczącej Kwalifikującego się wydarzenia. Kwalifikujące się wydarzenie nie obejmuje: (a) jakichkolwiek rezerwacji pokoi, niezależnie od liczby pokoi, która została zarezerwowana w jakikolwiek inny sposób niż w ramach Umowy dotyczącej Kwalifikującego się wydarzenia, (b) jakichkolwiek rezerwacji pokoi, z cateringiem lub bez, które nie obejmują co najmniej dziesięciu (10) pokoi na co najmniej jedną (1) noc, (c) jakichkolwiek rezerwacji pokoi w imieniu pracodawcy, klienta lub zleceniodawcy, który wybrał (czy to na podstawie umowy z Obiektem uczestniczącym, czy w inny sposób) przyznanie Punktów innej osobie lub podmiotowi, (d) jakichkolwiek rezerwacji pokoi, które są bezpłatne lub oferowane w ramach barteru, (e) bezpłatnych spotkań ani opłat za spotkania, a także (f) jakichkolwiek wydarzeń lub spotkań albo rezerwacji pokoi dokonanych przez następujące osoby:

 

i. pracowników rządowych, urzędników lub osób działających w imieniu agencji rządowej lub resortu, rezerwujących wydarzenie w imieniu podmiotu zatrudniającego;

 

ii. pracowników lub osób działających w imieniu podmiotu państwowego lub kontrolowanego przez państwo (Podmiot państwowy) rezerwujących wydarzenie w imieniu podmiotu zatrudniającego;

 

iii. pośredników rezerwujących wydarzenie w imieniu Podmiotu państwowego spoza Stanów Zjednoczonych; lub

 

iv. w Obiektach uczestniczących w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku: pośredników rezerwujących wydarzenia w imieniu jakiegokolwiek Podmiotu państwowego (ze Stanów Zjednoczonych lub spoza Stanów Zjednoczonych).

 

Kwalifikującymi się wydarzeniami nie będą na przykład wszelkie wydarzenia lub spotkania zarezerwowane przez pracowników rządowych, członków kadry kierowniczej, pracowników Podmiotów państwowych i osoby działające w imieniu agencji rządowych, departamentów i Podmiotów państwowych rezerwujące wydarzenie w imieniu ich podmiotu zatrudniającego, a także zarezerwowane przez pośredników handlowych będących osobami trzecimi dokonujących rezerwacji w imieniu podmiotu pozarządowego lub Podmiotu państwowego spoza Stanów Zjednoczonych. Ponadto w przypadku Obiektów uczestniczących w Azji, Australii i na wyspach Pacyfiku jako Kwalifikujące się wydarzenie nie są traktowane wydarzenia zarezerwowane przez pośrednika w imieniu jakiegokolwiek podmiotu rządowego (ze Stanów Zjednoczonych lub spoza nich) lub Podmiotu państwowego.

 

5.4.c. Uczestnikiem uprawnionym do zdobywania Punktów lub Mil musi być główna osoba kontaktowa wymieniona na pierwszej stronie Umowy dotyczącej Kwalifikującego się wydarzenia lub upoważniony sygnatariusz Umowy dotyczącej Kwalifikującego się wydarzenia.

5.5 Kwalifikujące się opłaty za wydarzenia

5.5.a. Opłaty za Kwalifikujące się wydarzenia. Opłaty za Kwalifikujące się wydarzenia obejmują: jedzenie, napoje, wynajem sal konferencyjnych, własny sprzęt audiowizualny i dekoracje zamówione przez Obiekt uczestniczący i opłacone z konta głównego. Opłaty za pokój kwalifikują się również tylko wtedy, gdy umowa przewiduje co najmniej dziesięć (10) pokoi na co najmniej jedną (1) noc podczas Kwalifikującego się wydarzenia (z cateringiem lub bez). Kwalifikujące się opłaty za pokój zapewniają Uczestnikowi Punkty lub Mile, niezależnie od tego, czy są one opłacane na koncie głównym, czy przez indywidualnego gościa w pokoju.

 

5.5.b. Karty podarunkowe Marriott. Tam, gdzie jest to możliwe, opłaty za spotkanie mogą być uiszczane za pomocą Karty podarunkowej Marriott. Punkty wymieniane w związku z tymi partnerami podlegają Zasadom programu lojalnościowego oraz wszelkim obowiązującym warunkom danego partnera zgodnie z punktem 3.6.c.

 

5.5.c. Wyłączone opłaty za Wydarzenia. Wykluczone opłaty za Wydarzenia obejmują wszystkie podatki, napiwki, opłaty za udogodnienia, opłaty za anulowanie, opłaty osób trzecich, opłaty za zmniejszenie zakresu rezerwacji i opłaty za obsługę.

5.6 Obowiązują wszystkie Zasady Programu lojalnościowego.

Liczba Punktów lub Mil do przyznania zostanie określona zgodnie z Zasadami Programu lojalnościowego obowiązującymi w momencie przyznania.

6. KARTY KREDYTOWE MARRIOTT BONVOY POD WSPÓLNĄ MARKĄ

Wymienione niżej karty należą do portfela kart kredytowych Marriott Bonvoy pod wspólną marką.

6.1 Karty kredytowe US American Express

6.2 Amerykańskie karty kredytowe Chase

6.3 Międzynarodowe karty kredytowe

6.3.a. Kanada
6.3.b. Chiny
 • Karta Marriott Bonvoy® CITIC Gold dla rezydentów Chin kontynentalnychwięcej informacji
 • Karta Marriott Bonvoy® CITIC Platinum dla rezydentów Chin kontynentalnych — więcej informacji
 • Karta Marriott Bonvoy® CITIC Premium dla rezydentów Chin kontynentalnychwięcej informacji
6.3.c. Indie
 • Karta kredytowa Marriott Bonvoy® HDFC Bank dla rezydentów Indiiwięcej informacji
6.3.d. Japonia
 • Karta premium Marriott Bonvoy® American Express® dla mieszkańców Japonii — Dowiedz się więcej
 • Karta Marriott Bonvoy® American Express® dla rezydentów Japonii — więcej informacji
6.3.e. Meksyk
6.3.f. Katar
 • Karta kredytowa Marriott Bonvoy® QIB Visa Infinite dla rezydentów KataruDowiedz się więcej
 • Karta kredytowa Marriott Bonvoy® QIB Visa Signature dla rezydentów KataruDowiedz się więcej
 • Karta kredytowa Marriott Bonvoy® QIB Visa Platinum dla rezydentów KataruDowiedz się więcej
6.3.g. Arabia Saudyjska
 • Karta kredytowa Marriott Bonvoy® American Express® dla rezydentów Królestwa Arabii Saudyjskiejwięcej informacji
6.3.h. Korea Południowa
 • Karta Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan dla rezydentów Korei Południowejwięcej informacji
 • Karta Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan dla rezydentów Korei Południowej — więcej informacji
6.3.i. Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Karta Marriott Bonvoy® World Mastercard® wydana przez Emirates NBD dla rezydentów Zjednoczonych Emiratów Arabskich — więcej informacji
6.3.j. Wielka Brytania
 • Karta Marriott Bonvoy® American Express® Card dla rezydentów Wielkiej Brytaniiwięcej informacji
 • Karta Marriott Bonvoy® Mastercard® dla rezydentów Wielkiej Brytanii — więcej informacji

6.4 Korzyści i wykluczenia Członków Programu Lojalnościowego

6.4.a. Dostęp premium do internetu. W przypadku każdej karty kredytowej pod wspólną marką opisanej w punktach 6.1, 6.2 i 6.3, która zapewnia dostęp premium do internetu jako korzyść, posiadacze kart otrzymają rozszerzony dostęp do internetu w pokoju, o ile jest dostępny w Obiektach uczestniczących — na całym świecie, niezależnie od metody rezerwacji.

 

6.4.b. Wyłączenia dostępu do internetu premium. Patrz punkt 1.3.c.

7. Marriott Vacation Club i Vistana Residence Network

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

7.1.a. Termin „Uczestnicy Vacation Club” obejmuje (i) posiadaczy prawa korzystania w ramach timeshare nabytego, obsługiwanego lub oferowanego pod marką Marriott Vacation Club lub Marriott Grand Residence Club (łącznie „Kluby MVC”) kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie lojalnościowym przez posiadanie prawa korzystania w ramach timeshare, oraz (ii) posiadaczy prawa korzystania w ramach timeshare nabytego, obsługiwanego lub oferowanego pod marką Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club lub Vistana Beach Club (łącznie „Kurorty VSE”), których posiadacze są również uczestnikami sieci Vistana Signature Network („VSN”) i kwalifikują się do udziału w Programie lojalnościowym przez uczestnictwo w VSN. Wszyscy tacy Uczestnicy Vacation Club podlegają Zasadom Programu oraz wszelkim dodatkowym zasadom i przepisom mającym zastosowanie do ich prawa korzystania w ramach timeshare, ogłoszonym przez Marriott Ownership Resorts, Inc., Vistana Signature Experiences, Inc. i/lub Marriott Resorts, Travel Company, Inc. prowadzącą działalność pod nazwą MVC Exchange Company („Exchange Company”) lub ich odpowiednie podmioty stowarzyszone lub zależne (każdy z nich to „Podmiot Vacation Club”), które mogą być okresowo modyfikowane (łącznie „Zasady Vacation Club”). Uczestnicy Vacation Club mogą podlegać różnym Zasadom Vacation Club w zależności od posiadanego przez siebie prawa korzystania w ramach timeshare.

7.1.b. Uczestnicy Vacation Club, którzy w ramach Programu lojalnościowego i korzyści dla właścicieli uzyskują podwyższenie standardu do statusu Elite, podlegają niniejszym Zasadom Programu, które mogą być okresowo modyfikowane zgodnie z punktem 1.7.c, oraz Zasadom Vacation Club mającym zastosowanie do ich prawa korzystania w ramach timeshare, w tym:

 

i. Uczestnicy Vacation Club, którzy poprzez posiadanie udziałów dających prawo do pobytu w Obiekcie MVC Club i/lub w Obiekcie VSE Resort i poprzez uczestnictwo w VSN lub poprzez rejestrację swoich udziałów dających prawo do pobytu w programie Abound by Marriott Vacations™ Exchange Program („Program Abound Exchange”), w stosownych przypadkach, (A) uzyskają poziom uczestnictwa „Standard” lub „Owner”, mogą uzyskać Status Gold Elite w ramach Programu Marriott Bonvoy i nie będą podlegać minimalnym wymaganiom Gold Elite w celu utrzymania Statusu Gold Elite co roku; (B) uzyskają poziom uczestnictwa „Select” lub „Executive”, mogą uzyskać Status Platinum Elite w ramach Programu Marriott Bonvoy i nie będą podlegać minimalnemu wymogowi Platinum Elite w celu utrzymania Statusu Platinum Elite każdego roku; oraz (C) osiągną poziom uczestnictwa „Presidential” lub „Chairman's Club”, mogą uzyskać Status Titanium Elite w ramach Programu Marriott Bonvoy i nie będą podlegać minimalnym wymogom Titanium Elite w celu utrzymania Statusu Titanium Elite każdego roku. Odpowiedni Status Elite otrzyma tylko jedna (1) osoba, która ma prawo korzystania z Klubów MVC lub Kurortów VSE w ramach timeshare. Niektórzy Uczestnicy Vacation Club mogą nie uzyskać podwyższenia Statusu Elite do 2024 r.

 

ii. Uczestnik Vacation Club zachowa status Elite pod warunkiem, że: (i) utrzyma poziom uczestnictwa jako posiadacz prawa korzystania w ramach timeshare z obiektów MVC Club lub VSE Resort i/lub przez zapisanie się do Programu wymiany Abound; (ii) na bieżąco reguluje wszystkie opłaty za utrzymanie, zobowiązania na rzecz spółki Exchange Company, opłaty, podatki i inne płatności; oraz (iii) na bieżąco reguluje wszelkie inne płatności należne dowolnemu Podmiotowi Vacation Club, w tym płatności związane z finansowaniem jakiegokolwiek prawa korzystania w ramach timeshare z obiektów MVC Club lub VSE Resort.

 

iii. Status Elite i wszelkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu lojalnościowego będącego Uczestnikiem Vacation Club nie są przenoszone na osobę trzecią po sprzedaży prawa korzystania w ramach timeshare osobie trzeciej. Niezależnie od powyższego Uczestnicy Vacation Club mogą przenosić Punkty na inne Konto Uczestnika Vacation Club, o ile tacy dwaj Uczestnicy są wymienieni jako właściciele w tym samym akcie potwierdzającym prawo korzystania w ramach timeshare, przy czym nie ma znaczenia, czy mieszkają pod tym samym adresem.

7.1.c. Ze względu na charakter obiektów MVC Club i VSE Resort ich uczestnictwo w Programie lojalnościowym podlega wymienionym niżej warunkom specjalnym.

 

i. Uczestnicy Vacation Club będą zdobywać Noce statusowe za Kwalifikujące się pobyty w Klubach MVC i Kurortach VSE oraz za pobyty w Obiektach uczestniczących w ramach Programu wymiany Abound.

 

ii. Uczestnicy Vacation Club otrzymają Punkty lub Mile za wszystkie Kwalifikujące się opłaty w obiektach MVC Club i VSE Resort.

 

iii. W Klubach MVC i Kurortach VSE nie są dostępne następujące korzyści: Bezpłatne rozszerzone możliwości podwyższenia standardu pokoju, Późne wymeldowanie, Nagroda Nightly Upgrade Award, Gwarantowany wstęp do salonu, Gwarantowany typ pokoju, Gwarantowana dostępność przy rezerwacji z 48-godzinnym wyprzedzeniem, Pełna gwarancja rezerwacji oraz Your24.

 

iv. Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody w obiektach MVC Club i VSE Resort należy rezerwować co najmniej jeden (1) dzień przed przyjazdem. Obiekty MVC Club i VSE Resort obecnie nie są objęte lub nie są w pełni objęte polityką „Ograniczone daty niedostępności”.

 

v. Nagrody do natychmiastowego wykorzystania nie są dostępne w obiektach MVC Club ani VSE Resort.

 

vi. Punktów uzyskanych w wyniku posiadania prawa korzystania z obiektów MVC Club i VSE Resort w ramach timeshare nie można wykorzystać do złożenia wniosku o rezerwację pobytu w ramach Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody w obiektach MVC Club i VSE Resort lub obiektach Residence Club (zdefiniowanych niżej).

7.2 Vistana Residence Network

7.2.a. „Vistana Residence Network” obejmuje obiekty St. Regis Residence Club oraz The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale („Obiekty Residence Club”). Właściciele udziałów w Obiektach Residence Club („Uczestnicy Residence Club”) podlegają Zasadom programu oraz wszelkim dodatkowym zasadom i przepisom mającym zastosowanie do ich udziałów, ogłoszonym przez sponsora danego Obiektu Residence Club („Sponsor Residence Club”), zgodnie z okresową modyfikacją takich zasad i przepisów (łącznie „Zasady Residence Club”). Uczestnicy Residence Club mogą podlegać innym Zasadom Residence Club, w zależności od udziałów posiadanych przez takich Uczestników Residence Club.

 

7.2.b. Uczestnicy Residence Club, którzy w ramach Programu lojalnościowego i korzyści dla właścicieli uzyskują podwyższenie standardu do statusu Elite, podlegają Zasadom Programu, które mogą być okresowo modyfikowane zgodnie z punktem 1.7.c oraz Zasadami Residence Club mającymi zastosowanie do ich udziału, w tym między innymi:

 

i. Uczestnicy Residence Club są automatycznie rejestrowani przez swojego Sponsora Residence Club w Programie jako Uczestnicy programu Marriott Bonvoy ze Statusem Platinum Elite i nie podlegają minimalnym wymaganiom Platinum Elite w celu utrzymania Statusu Platinum Elite w każdym roku. Status Platinum Elite otrzymają maksymalnie dwie (2) osoby, które są objęte umową mówiącą o posiadaniu udziału w obiektach Residence Club.

 

ii. Status Elite i wszelkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu Lojalnościowego będącego Uczestnikiem Residence Club nie są przenoszone na osobę trzecią po sprzedaży prawa udziału w Obiekcie Residence Club.

 

iii. Obiekty St. Regis Residence Club są partnerami wyłącznie w zakresie zdobywania Nocy statusowych (zdefiniowanych w punkcie 2.1.a.). Nie umożliwiają zdobywania Punktów ani Mil ani wymiany Punktów, nie oferują Uczestnikom korzyści na terenie obiektu (zgodnie z opisem w punktach 1 i 4) ani nie uczestniczą w wydarzeniach Marriott Bonvoy Events.

 

iv. The Phoenician Residences, Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, zapewnia ograniczone korzyści na terenie obiektu zgodnie z punktami 4, 5 i 7.

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT BONVOY

Ze względu na charakter obiektów Homes & Villas by Marriott Bonvoy ich uczestnictwo w Programie lojalnościowym podlega następującym warunkom specjalnym:

8.1 Zdobywaj punkty

 • Uczestnicy są uprawnieni do otrzymywania Punktów za wszystkie ukończone Pobyty w wynajmowanym domu („Dom” lub „Domy”) zakupione za pośrednictwem witryny Homes & Villas by Marriott Bonvoy („Platforma”). Uczestnicy programu nie mogą jednak zdobywać ani otrzymywać korzyści w kilku Domach w różnych miastach w tym samym terminie pobytu.
 • Aby mieć pewność, że Punkty zostaną przypisane do prawidłowego Konta Uczestnika, w momencie dokonywania zakupu za pomocą Platformy należy podać prawidłowy Numer Uczestnika. Aby zdobywać Punkty za pośrednictwem Platformy, zgodnie z punktem 9.3 Uczestnicy muszą już mieć Konto Uczestnika lub wypełnić wniosek o dołączenie do Programu lojalnościowego (jak opisano w punkcie 1.4.a) przed dokonaniem zakupu.
 • Uczestnicy otrzymają pięć (5) Punktów bazowych za każdego wydanego dolara amerykańskiego lub jego równowartość w innej walucie za wszystkie Kwalifikujące się opłaty, które zostały przez nich poniesione i uiszczone za pośrednictwem Platformy, dla maksymalnie trzech (3) Domów w tym samym mieście z tą samą datą zameldowania i wymeldowania, pod warunkiem że zatrzymają się w jednym (1) Domu i zapłacą za wszystkie trzy (3) Domy.
 • Punkty premiowe Elite wynikające z osiągniętego przez Uczestnika poziomu Uczestnika Elite zostaną przyznane na podstawie Kwalifikujących się opłat zgodnie z punktem 4.3.
 • Noce statusowe będą przyznawane za ukończone Pobyty zarezerwowane za pośrednictwem Platformy, niezależnie od tego, czy zostały opłacone czy zakupione za pomocą Punktów. Uczestnicy otrzymują Noce statusowe za jeden (1) Dom, a nie za jakiekolwiek dodatkowe Domy, które mogli zakupić z tą samą datą zameldowania i wymeldowania.
 • Opłaty, które nie kwalifikują się do uzyskania Punktów, obejmują podatki i opłaty (np. opłata za sprzątanie, opłata za udogodnienia) dotyczące Domów zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy, a także zakupione usługi dodatkowe (np. dodatkowe sprzątanie itp.).
 • Od 1 stycznia 2022 r. Kwalifikujące się opłaty za ukończone Pobyty w Kwalifikującym się okresie w obiektach Homes & Villas by Marriott Bonvoy będą zaliczane do Kwalifikujących się wydatków rocznych Uczestników ze statusem Ambassador Elite (jak opisano w punkcie 4.3.e).
 • Punkty nie zostaną przyznane za skorzystanie z oferty jakichkolwiek stowarzyszonych partnerów, którzy mogą być promowani przed przyjazdem lub w trakcie pobytu.
 • Punkty nie zostaną przyznane za zwrócone zakupy.
 • Zakupy dokonane za pośrednictwem Platformy nie uprawniają do zdobywania Mil.
 • W przypadku pobytów zakupionych za pośrednictwem Platformy w imieniu innej osoby Punkty zostaną przyznane, a pobyt zostanie zarezerwowany na Koncie Uczestnika, którego dane podano w momencie dokonywania rezerwacji. Za pojedyncze zamówienie złożone za pośrednictwem Platformy Punkty i Noce statusowe może otrzymać wyłącznie Uczestnik, który ukończy pobyt.
 • Pod warunkiem podania prawidłowego Numeru Uczestnika Programu Marriott Bonvoy w momencie dokonywania rezerwacji Punkty pojawią się automatycznie na Koncie Uczestnika w ciągu od trzech (3) do sześciu (6) tygodni od zakończenia Pobytu.
 • Uczestnicy dokonujący płatności na Platformie za pomocą karty kredytowej Marriott Bonvoy pod wspólną marką również otrzymają Punkty bonusowe na swoje Konto Marriott Bonvoy w tym samym czasie.
 • Zakupy dokonywane za pośrednictwem Platformy podlegają wszystkim Zasadom Programu lojalnościowego.

8.2 Wymień punkty

 • Od 1 stycznia 2024 r. Uczestnik może wymienić Punkty na Domy zarezerwowane za pośrednictwem Platformy przy współczynniku 178,57 Punktu za każdy wydany dolar amerykański (z uwzględnieniem podatków i opłat).
 • Uczestnicy mają swobodę wyboru kwoty gotówki i liczby Punktów, które mają być łącznie wykorzystane w ramach płatności za pobyt w Domu zarezerwowanym za pośrednictwem Platformy („Płatność gotówką i Punktami w HVMB”).
 • Nie ma stałych kwot gotówki do zapłaty ani Punktów do wykorzystania. Do skorzystania z oferty „Płatność Gotówką i Punktami w HVMB” wymaganych jest co najmniej tysiąc (1000) Punktów.
 • Uczestnicy nie mogą wykorzystać większej liczby Punktów niż bieżąca liczba Punktów na Koncie Uczestnika.
 • Akceptowanymi metodami płatności za ofertę Gotówka i Punkty są karty kredytowe głównych dostawców oraz Punkty.
 • Karty podarunkowe Marriott i Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu nie mogą być wykorzystywane w ramach oferty Gotówka i Punkty w obiektach HVMB.
 • Uczestnicy będą zdobywać Punkty za część gotówkową ich płatności w ramach oferty Gotówka i Punkty w obiektach HVMB po zakończeniu pobytu, z zastrzeżeniem punktu 8.1 („Zdobywanie punktów”). 
 • Należy pamiętać, że Płatność Gotówką i Punktami w obiektach Homes & Villas by Marriott Bonvoy nie jest tożsama z Nagrodą Gotówka i Punkty w Obiektach uczestniczących (patrz punkt 3.3.f).
 • Rezerwacje zakupione za Punkty lub w ramach płatności Gotówka i Punkty w obiektach HVMB uprawniają do zdobycia Nocy statusowych, z zastrzeżeniem punktu 8.1 („Zdobywanie punktów”).
 • Jeśli rezerwacja zakupiona za Punkty zostanie anulowana, Punkty zostaną zwrócone zgodnie z Polityką anulowania rezerwacji Domów.
 • Wykorzystanie Nagrody w Obiektach uczestniczących wymienionych w punkcie 3 nie jest dostępne w obiektach HVMB, co obejmuje: wszystkie rodzaje pobytu z wykorzystaniem nagrody opisane w punkcie 3.3, nagrody do natychmiastowego wykorzystania i nagrody Nightly Upgrade Award.

8.3 Korzyści dla Uczestników Programu

 • Uczestnicy ze statusem Gold Elite otrzymują jeden Prezent powitalny Elite w postaci 500 Punktów za Pobyt trwający jedną noc lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w punkcie 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują w tym samym Obiekcie uczestniczącym w ciągu 24 godzin.
 • Uczestnicy ze statusem Platinum Elite i wyższym otrzymują jeden Prezent powitalny Elite w postaci 1000 Punktów za Pobyt trwający jedną lub więcej kolejnych nocy, jak opisano w punkcie 2.1.d, nawet jeśli zameldują się i wymeldują w tym samym Obiekcie uczestniczącym w ciągu 24 godzin.
 • Wszystkie inne korzyści dla Uczestników ze Statusem Elite wymienione w punkcie 4 nie są dostępne w przypadku pobytów w Domach zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy.

8.4 Dodatkowe warunki

 • Gwarancja najlepszej ceny oferowana przez Spółkę nie ma zastosowania do zakupów dokonywanych za pośrednictwem Platformy.
 • Ceny dla Uczestników nie są dostępne w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Platformy.
 • Uczestnik może poprosić o przyznanie Punktów i/lub Nocy statusowych, które nie są odzwierciedlone na jego Koncie Uczestnika po 6 (sześciu) tygodniach od zakończenia pobytu, kontaktując się z zespołem Homes & Villas by Marriott Bonvoy tutaj.

9. DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

9.1 Monitorowanie Kont Uczestnika

Spółka zastrzega sobie prawo do monitorowania Kont wszystkich Uczestników, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, pod kątem zgodności z Zasadami Programu. Spółka może monitorować Punkty, Kwalifikujące się Pobyty i Kwalifikujące się noce oraz historię transakcji wszystkich Uczestników, w tym w szczególności wnioski o Nagrody w ramach Programu lojalnościowego, Nagrody i inne korzyści.

9.2 Korekty

 

Brak przekazania korzyści za poprzedni Pobyt. Uczestnik może poprosić o przyznanie Punktów, Mil lub Kwalifikujących się nocy na poczet uzyskania Statusu Elite (innych niż Noce statusowe zdobywane zgodnie z pkt. 4), które nie są odzwierciedlone na Koncie Uczestnika za pośrednictwem strony Aktywność Konta Uczestnika w witrynie Programu lojalnościowego w sekcji „Zgłoś brakujący pobyt” lub poprzez kontakt z Działem obsługi Uczestników w przypadku pobytów w Obiektach uczestniczących z wyjątkiem Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

W przypadku minionych pobytów w Homes & Villas by Marriott Bonvoy Uczestnik może poprosić o przyznanie Punktów i/lub Nocy statusowych, które nie są odzwierciedlone na jego Koncie Uczestnika po 6 (sześciu) tygodniach od zakończenia pobytu, kontaktując się z zespołem Homes & Villas by Marriott Bonvoy tutaj.

 

Brak przekazania korzyści z Uczestniczącego punktu sprzedaży bez Pobytu. Przekazanie Punktów na Konto Uczestnika może zająć do 10 dni od każdej transakcji w Uczestniczącym punkcie sprzedaży. Jeśli po upływie 10 dni Punkty nie zostaną przekazane na Konto Uczestnika, Uczestnik może skontaktować się z Działem obsługi Uczestników.

 

Brak przekazania korzyści w związku z wydarzeniami Marriott Bonvoy Events. Uczestnik może poprosić o przyznanie Punktów/Mil lub Kwalifikujących się nocy na poczet uzyskania Statusu Elite w związku z Kwalifikującym się wydarzeniem, które nie są odzwierciedlone na Koncie Uczestnika, kontaktując się z hotelem, w którym odbyło się Kwalifikujące się wydarzenie.

 

Aby otrzymać jakąkolwiek korzyść, wszelkie prośby należy wysłać w ciągu jednego (1) roku od odnośnego Kwalifikującego się pobytu, Kwalifikującego się wydarzenia lub innej transakcji związanej z Kwalifikującą się opłatą.

9.3 Nowi Uczestnicy Programu

Nowy Uczestnik jest uprawniony do otrzymywania Punktów za Kwalifikujące się opłaty i Kwalifikujące się noce na poczet uzyskania Statusu Elite za Pobyty lub Kwalifikujące się wydarzenia w Obiektach uczestniczących, które zostały zrealizowane i opłacone przez Uczestnika w ciągu trzydziestu (30) dni przed jego rejestracją w Programie lojalnościowym („Okres przed rejestracją”), jeśli Uczestnik zażąda ich uznania w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od odnośnego Kwalifikującego się pobytu, Kwalifikującego się wydarzenia lub transakcji związanej z Kwalifikującą się opłatą. Nowy Uczestnik nie otrzyma żadnych Punktów ani Kwalifikujących się nocy na poczet uzyskania Statusu Elite za żadne Pobyty ani Kwalifikujące się wydarzenia, które miały miejsce przed Okresem przed rejestracją, nawet jeśli był Uczestnikiem Programu lojalnościowego oferowanego przez Spółkę, innego niż obecny Program lojalnościowy, z wyjątkiem Pobytów i Kwalifikujących się wydarzeń w Obiektach uczestniczących, które zostały zainicjowane i opłacone w Okresie przed rejestracją. Kwalifikujące się opłaty poniesione w Uczestniczącym punkcie sprzedaży bez Pobytu, w Okresie przed rejestracją lub po nim, nie uprawniają do otrzymania Punktów.

9.4 Korekta korzyści

W dowolnym momencie i według wyłącznego uznania Spółki (w tym, gdy Uczestnik nie był uprawniony do uzyskania określonej korzyści zgodnie z niniejszymi Zasadami Programu), Spółka może skorygować (i) liczbę Punktów lub liczbę Kwalifikujących się noclegów zapisaną na Koncie Uczestnika oraz (ii) wszelkie inne korzyści, które zostały zapisane na Koncie Uczestnika, w tym Status uczestnictwa Elite lub Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Elite. Firma zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do uniemożliwienia, anulowania lub rozliczenia dowolnej transakcji, w przypadku której administrator Programu lojalnościowego podejrzewa, że doszło do nieuczciwej działalności związanej z transakcją.

9.5 Opuszczenie Programu lojalnościowego przez Obiekt uczestniczący

Jeśli Obiekt uczestniczący z jakiegokolwiek powodu opuści Program lojalnościowy, Uczestnik nie otrzyma Punktów ani Kwalifikujących się nocy na poczet uzyskania Statusu Elite (w tym w szczególności Punktów za Kwalifikujące się Pobyty zgodnie z punktem 2) za pobyty w takim Obiekcie uczestniczącym, a wszelkie Nagrody, inne promocje oraz oferty specjalne przestaną obowiązywać po dniu, w którym Obiekt uczestniczący opuścił Program lojalnościowy, nawet jeśli rezerwacja pobytu w takim Obiekcie uczestniczącym została dokonana przed tą datą.

9.6 Podatki

Punkty, Nagrody i inne korzyści dla Uczestników mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub innymi podatkami. Uczestnik odpowiada za uiszczenie wszystkich takich podatków oraz za ujawnienie wszelkich stosownych informacji stronom trzecim, w tym między innymi stronie, która zapłaciła za transakcję, za którą Uczestnik zdobył Punkty. Spółka nie odpowiada za żadne zobowiązania podatkowe, cła ani inne opłaty w związku z wydawaniem Punktów, Nagrodami i innymi korzyściami dla Uczestników.

9.7 Brak gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych

Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do rodzaju, jakości lub przydatności towarów lub usług dostarczanych w ramach Programu lojalnościowego lub przez Obiekty uczestniczące.

9.8 Działanie Programu Lojalnościowego

Spółka sprzedaje Punkty Obiektom uczestniczącym i partnerom, wymienia Punkty na gotówkę (w tym w szczególności Punkty otrzymane z Obiektów uczestniczących), bilety lotnicze i towary handlowe oraz administruje Programem lojalnościowym. Spółka promuje Program lojalnościowy, między innymi przez tworzenie i prowadzenie kampanii marketingowych, rozwijanie i utrzymywanie witryny internetowej Programu lojalnościowego oraz przez zarządzanie relacjami z partnerami.

9.9 Wyłączenie odpowiedzialności za działania, błędy lub zaniechania

Spółka nie odpowiada za: (a) jakąkolwiek utratę wniosku, korespondencji, żądań wymiany, Nagród lub korzyści dla Uczestnika, ich niewłaściwe skierowanie lub opóźnienie w ich otrzymaniu; (b) kradzież lub nieautoryzowaną wymianę Punktów lub Nagród ani za wykorzystanie Nagród; (c) wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich (w tym Obiektów uczestniczących); a także za (d) wszelkie błędy opublikowane w związku z Programem lojalnościowym, w tym bez ograniczeń za wszelkie błędy dotyczące cen lub typograficzne, błędy w opisach, błędy dotyczące Obiektów uczestniczących i podmiotów stowarzyszonych Programu lojalnościowego oraz błędy w naliczaniu lub odliczaniu Punktów na Koncie uczestnika.  Spółka zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów bez uprzedzenia.

9.10 Interpretacja Zasad Programu lojalnościowego

Wszelkie interpretacje niniejszych Zasad Programu lojalnościowego dotyczące uczestnictwa są dokonywane według wyłącznego uznania Spółki i jej decyzje są ostateczne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a jakąkolwiek przetłumaczoną wersją niniejszych Zasad Programu obowiązywać będzie wersja w języku angielskim.

9.11 Znaki towarowe

Spółka i Obiekty uczestniczące są jedynymi i wyłącznymi właścicielami lub licencjobiorcami znaków handlowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logotypów oraz materiałów chronionych prawem autorskim lub mogących być chronionymi prawem autorskim spółki Marriott International, Inc., podmiotów z nią stowarzyszonych oraz Obiektów uczestniczących. Uczestnicy nigdy, bezpośrednio ani pośrednio, nie mogą ingerować, kwestionować, składać wniosków ani rościć sobie prawa własności do tych znaków handlowych w dowolnym miejscu na całym świecie.

9.12 Zrzeczenie się

Odstąpienie przez Spółkę od dochodzenia jakichkolwiek praw wynikających z naruszenia niniejszych Zasad Programu lojalnościowego przez któregokolwiek Uczestnika nie będzie stanowić odstąpienia od dochodzenia jakichkolwiek innych praw wynikających z uprzedniego lub kolejnego naruszenia niniejszych Zasad Programu. Brak nalegania przez Spółkę na ścisłe przestrzeganie niniejszych Zasad Programu lojalnościowego przez któregokolwiek Uczestnika nie będzie traktowane za zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków prawnych, które mogą przysługiwać Spółce względem tego lub innego Uczestnika. Spółka może odstąpić od przestrzegania niniejszych Zasad Programu wedle własnego uznania i może od czasu do czasu organizować promocje, które zapewniają dodatkowe korzyści wybranym Uczestnikom.

9.13 Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., PODMIOTY OD NIEJ ZALEŻNE I Z NIĄ STOWARZYSZONE, JEJ FRANCZYZOBIORCY LUB LICENCJOBIORCY, ŻADNE OBIEKTY UCZESTNICZĄCE ANI ŻADNI Z ICH DYREKTORÓW, CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, MORALNE, Z TYTUŁU NAWIĄZKI ODSZKODOWAWCZEJ, UBOCZNE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAJĄ W OPARCIU O UMOWĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ LUB W INNY SPOSÓB, KTÓRE WYNIKAJĄ Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, NINIEJSZYCH ZASAD PROGRAMU LUB OBSŁUGI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PRZEZ SPÓŁKĘ LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIMI ZWIĄZANE.

9.14 Wybór prawa i miejsca

Wszelkie spory wynikające z Programu lojalnościowego lub niniejszych Zasad Programu lub w jakikolwiek sposób powiązane z tym Programem lub Zasadami będą rozpatrywane indywidualnie bez żadnych pozwów zbiorowych i będą rozstrzygane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z ustawodawstwem stanu Maryland, w Stanach Zjednoczonych, bez względu na jego unormowania kolizyjne. Wniosek o wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia lub powództwa wynikającego z niniejszego Programu lojalnościowego lub Zasad Programu lub z nimi powiązanego, można złożyć wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych mających siedzibę na terenie stanu Maryland, w Stanach Zjednoczonych.

9.15 Podleganie prawu właściwemu

Uczestnicy Programu lojalnościowego oraz zdobywanie i wymiana Punktów podlegają wszelkim obowiązującym lokalnym przepisom i regulacjom. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym, korzyści dla Uczestników i Nagrody są oferowane w dobrej wierze. Mogą jednak nie być dostępne, jeśli są zabronione lub ograniczone przez obowiązujące prawo lub regulacje w Stanach Zjednoczonych lub jurysdykcji prawnej właściwej dla miejsca zamieszkania Uczestnika. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Zasad Programu lojalnościowego zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niemożliwą do wyegzekwowania, zostanie uznana za usuniętą z niniejszych Zasad Programu w takiej jurysdykcji, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zgodnie z punktami 1.7.c. oraz 1.7.d.

9.16 Całość Umowy

Zasady Programu lojalnościowego, wraz z wszelkimi innymi warunkami, zasadami lub regulacjami włączonymi do niniejszego dokumentu lub wspomnianymi w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumienia między Spółką a Uczestnikami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia lub umowy (ustne lub pisemne) dotyczące przedmiotu umowy. Ponadto nie mogą być zmieniane ani modyfikowane, chyba że pisemnie lub przez udostępnienie takich poprawek lub modyfikacji w witrynie Programu lojalnościowego.