Μετάβαση στο Περιεχόμενο

Η δέσμευση Marriott στην ψηφιακή προσβασιμότητα

  

Μια Ίση Εμπειρία για Όλους


Η Marriott μεριμνά για την παροχή μιας ισότιμης ψηφιακής εμπειρίας στους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τη φυσική ή νοητική τους ικανότητα. Για να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας, εφαρμόζουμε τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου στον ιστότοπο (WCAG 2.1 σε επίπεδο ΑΑ) στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την ανάπτυξη των παγκόσμιων ψηφιακών μας εμπειριών. Αυτό διασφαλίζει ότι το περιεχόμενό μας είναι διαθέσιμο σε όλους – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε υποστηρικτική τεχνολογία.

 

Οι ομάδες ψηφιακών προτύπων, σχεδιασμού και ανάπτυξής μας συνεργάζονται τακτικά για να διασφαλίσουν ότι ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές προσβασιμότητας και υποστηρίζουμε την προσβασιμότητα και την ψηφιακή ισότητα.

 

Η Marriott έχει καθιερώσει ένα Πολυετές Σχέδιο Προσβασιμότητας για την περιοχή του Καναδά. Δείτε το σχέδιο (PDF)

 

  

Είμαστε εδώ για εσάς 24/7


Αν δυσκολεύεστε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο λόγω κάποιας αναπηρίας ή έχετε κάποιο πρόβλημα να αναφέρετε, είμαστε εδώ για να λάβουμε τα σχόλιά σας και να σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 1-800-535-4028 ή συμβουλευτείτε τη σελίδα τηλεφωνικών κρατήσεων παγκοσμίως.

 

 

Βασική Προσβασιμότητα

  

Ενδυνάμωση Ατόμων με Αναπηρία


Αποκτήστε την εφαρμογή υποβοηθητικής τεχνολογίας προσβασιμότητας eSSENTIAL Accessibility, που αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας για τη συμπερίληψη.

Αποκτήστε την εφαρμογή