Ενεργοποίηση διαδικτυακού λογαριασμού

Οι πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Marriott Bonvoy.

Διορθώστε τα παρακάτω και δοκιμάστε ξανά. Το email δεν είναι έγκυρο.

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας

Σημειώστε ότι το επίσημο κείμενο είναι η αγγλική έκδοση του Marriott.com. Η εν λόγω μετάφραση παρέχεται για να είναι το περιεχόμενο διαθέσιμο σε περισσότερους επισκέπτες μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται με μηχανικά μέσα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είναι απολύτως ορθές.