Ga door naar de content

Algemene voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma

 

Bijgewerkt in augustus 2023

 

Met ingang van februari 2019 is Marriott Bonvoy™ het loyaliteitsprogramma van Marriott International, Inc. (het 'loyaliteitsprogramma'). Daarvoor bestond het loyaliteitsprogramma uit drie programma's: Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards en het Starwood Preferred Guest® (het 'SPG-programma') (elk nu een 'oud programma'). Deze oude programma's werden beheerd door Marriott International, Inc. en haar dochterondernemingen, waaronder Marriott Rewards, LLC en Preferred Guest, Inc. (gezamenlijk het 'Bedrijf').

 

Voor het loyaliteitsprogramma gelden de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (de 'programmaregels'). De programmaregels omvatten de aanvullende Regels voor Beheerde Medewerkers die van toepassing zijn op de medewerkers van het Bedrijf en op de medewerkers die werken op locaties die het eigendom zijn van het Bedrijf, of door het Bedrijf worden geleased, onder licentie worden gerund of worden beheerd. De Regels voor Beheerde Medewerkers zijn niet van toepassing op de medewerkers van franchisenemers of licentiehouders van het Bedrijf, noch op de medewerkers van eigenaren van hotels die door het Bedrijf worden beheerd.

 

De Programmaregels regelen de relatie van het Bedrijf met de Leden van het Loyaliteitsprogramma (gezamenlijk de 'Leden van het Loyaliteitsprogramma' en individueel, een 'Lid van het Loyaliteitsprogramma', 'Lid' of u'), met inbegrip van hoe Leden hun accounts beheren, reserveringen boeken, de Elite-status bereiken, punten verdienen en gebruiken ('Punten') bij deelnemende hotels (elk een 'Deelnemend hotel'), evenals met programma's van derden die een zakelijke relatie hebben met het Loyaliteitsprogramma, zoals frequent flyer-programma's van luchtvaartmaatschappijen ('Partnerprogramma's').

 

De programmaregels omvatten de aanvullende voorwaarden die gelden voor bepaalde ervaringen of hotels die in beperkte of unieke hoedanigheid deelnemen aan het loyaliteitsprogramma van Marriott Bonvoy – waaronder All-Inclusive by Marriott Bonvoy en The Ritz-Carlton Yacht Collection. Specifieke voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen en diensten van het loyaliteitsprogramma zijn mogelijk niet beschikbaar in of als onderdeel van dergelijke ervaringen of hotels, ook al is de betreffende ervaring of het betreffende hotel niet expliciet uitgesloten wanneer het voordeel, de voorziening, het aanbod, de beloning of de dienst in deze programmaregels wordt beschreven. Raadpleeg de pagina Aanvullende voorwaarden om de afzonderlijke voorwaarden te bekijken die van toepassing zijn op deelname aan het loyaliteitsprogramma via de ervaringen of hotels, en om te zien welke voordelen van het loyaliteitsprogramma beschikbaar zijn.

 

Door het openen van een lidmaatschapsaccount voor hetloyaliteitsprogramma ('Account' of 'Lidmaatschapsaccount'), of door het gebruik van ofwel uw lidmaatschapskaart of het lidmaatschapsaccountnummer dat u werd toegewezen ('Lidmaatschapsnummer') om voordelen van het loyaliteitsprogramma te ontvangen en te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, loyaliteitsprogrammapunten, gaat u akkoord met het volgende:

 

 
 • u gaat akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens door het bedrijf, het loyaliteitsprogramma, de deelnemende hotels en partnerprogramma's, en hun bevoegde vertegenwoordigers en de licentiehouders van derden in overeenstemming met de Privacyverklaring van het Bedrijf.

 

Alle voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen en diensten van het Loyaliteitsprogramma zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door het Bedrijf worden gewijzigd. Het Bedrijf kan het Loyaliteitsprogramma geheel of gedeeltelijk beëindigen met een opzegtermijn van zes (6) maanden voor alle actieve Leden en met een opzegtermijn van minder dan zes maanden in elk rechtsgebied indien de toepasselijke wetgeving dit vereist. Het Bedrijf kan er naar eigen goeddunken voor kiezen om op elk gewenst moment het Loyaliteitsprogramma door een vergelijkbaar programma te vervangen, onmiddellijk na kennisgeving aan actieve Leden. Indien het Loyaliteitsprogramma wordt beëindigd, vervallen alle ongebruikte Punten zonder enige verplichting of aansprakelijkheid en na afloop van de opzegtermijn worden geen claims meer gehonoreerd.

 

Deze Programmaregels vervangen alle eerdere algemene voorwaarden die van toepassing waren op de Verouderde programma's of het Loyaliteitsprogramma. Tenzij uitdrukkelijk verboden of beperkt door de toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf deze Programmaregels en de structuur voor het verdienen en gebruiken van beloningen (zoals hieronder gedefinieerd) te allen tijde wijzigen, aanpassen of aanvullen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, ook al kunnen dergelijke wijzigingen invloed hebben op de waarde van de Punten of Miles, of de mogelijkheid om bepaalde Beloningen te verkrijgen (gezamenlijk 'Wijzigingen van de Programmaregels'). 'Beloningen' zijn alle voordelen die Leden verdienen in verband met het Loyaliteitsprogramma, inclusief zonder beperking Award Redemptions (zoals gedefinieerd in Paragraaf 3.1). Het is de verantwoordelijkheid van de Leden om op de hoogte te blijven van de Programmaregels en van eventuele wijzigingen van deze regels. Uw onverminderde deelname aan het Loyaliteitsprogramma betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen van de Programmaregels.

 

1. OPGEVEN VOOR HET LOYALITEITSPROGRAMMA

 

1.1 Acceptatiecriteria

 

Het Lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma is gratis en beschikbaar voor iedereen die: (a) over de wettelijke bevoegdheid beschikt om akkoord te gaan met de Programmaregels; (b) in een rechtsgebied woont waarin deelname aan het Loyaliteitsprogramma is toegestaan; (c) geen inwoner is van de Krim, Cuba, Donetsk, Iran, Luhansk, Noord-Korea of Syrië; (d) geldige en juiste persoonlijke gegevens verstrekt bij de inschrijving voor het Loyaliteitsprogramma; (e) nog geen Lid is van het Loyaliteitsprogramma (dat wil zeggen geen Lidmaatschapsaccount heeft); en (f) niet eerder is uitgesloten van het Loyaliteitsprogramma of een van de drie Verouderde programma's van het Bedrijf.

 

1.1.a. Het is de verantwoordelijkheid van de Leden om de Loyaliteitsprogrammaregels, accountoverzichten en andere communicatie van het Bedrijf over het Loyaliteitsprogramma te lezen en te begrijpen, zodat zij hun rechten, verantwoordelijkheden en status in het Loyaliteitsprogramma begrijpen. Als een Lid vragen heeft over het Loyaliteitsprogramma of deze Programmaregels, kan het Lid contact opnemen met de Ledenondersteuning.

 

1.1.b. Het is de verantwoordelijkheid van de Leden om de Privacyverklaring van het Bedrijf te lezen, zodat zij begrijpen hoe het Bedrijf hun persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. Als een Lid vragen heeft over de Privacyverklaring van het Bedrijf of over de wijze waarop persoonlijke gegevens van een Lid verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt, kan het Lid contact opnemen met de Ledenondersteuning.

 

 

1.2 Deelnemende hotels en hotelketens

 

1.2.a. 'Deelnemende hotels' zijn hotels, resorts en andere tijdelijke verblijven die worden gerund door onderstaande ketens die het eigendom zijn van, beheerd worden door, in franchise of in licentie zijn gegeven door Marriott International ('Deelnemende ketens') en die boekbaar zijn via de Marriott-kanalen, tenzij anders vermeld (zie 1.2.b.). Verblijfslocaties ('Vakantiewoningen') die worden aangeboden als geheel of fractioneel eigendom, als appartementen, of condominiums, zijn van nature geen tijdelijke verblijfslocaties en nemen daarom niet deel aan het Loyaliteitsprogramma, tenzij hieronder anders staat aangegeven. De Deelnemende hotels en Deelnemende ketens zijn:

 

i. The Ritz-Carlton® – alle locaties behalve:

 
A. Ritz-Carlton Reserve®-hotels nemen als volgt deel aan het Loyaliteitsprogramma:

(1) Verdien Punten of Miles zoals beschreven in Paragraaf 2
(2) Gebruik Punten zoals beschreven in Paragraaf 3
(3) Leden ontvangen voordelen zoals gedefinieerd in de Paragrafen 1 en 4, met uitzondering van het volgende: ledentarieven, korting in de cadeauwinkel, gratis kamerupgrades, laat uitchecken, gegarandeerde Loungetoegang, gegarandeerd kamertype, 48-uurs gegarandeerde beschikbaarheid en Suite Night Awards.
(4) Marriott Bonvoy-evenementen, zoals beschreven in Paragraaf 5
 
B. The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach neemt als volgt deel aan het Loyaliteitsprogramma:
 
    (1) Verdien Punten of Miles zoals beschreven inParagraaf 2
    (2) Wissel Punten in zoals beschreven in Paragraaf 3
    (3)Leden ontvangen voordelen zoals beschreven in Paragraaf 4, met uitzondering van gratis kamerupgrades, laat uitchecken, Suite Night Awards en Your24™.
 
C. The Ritz-Carlton Club®-hotels zijn uitsluitend partner voor het verdienen van Elite Night Credits (zoals gedefinieerd in Paragraaf 2.1.a.) voor Leden die verblijven in The Ritz-Carlton Club-accommodaties op basis van hun eigendomsvoordeel. Zij nemen niet deel aan het verdienen van Punten of Miles, het inwisselen van Punten, voordelen voor Leden in het hotel (zoals beschreven in Paragraaf 1 en 4) of Marriott Bonvoy-evenementen.
 
D. De Ritz-Carlton Yacht Collection is een partner voor het verzamelen en gebruiken van Punten en Miles die op een unieke manier deelneemt aan het Loyaliteitsprogramma, zoals uitdrukkelijk aangegeven in hun afzonderlijke servicevoorwaarden ('RCYC-voorwaarden'). Leden die een verblijf reserveren en afronden via RCYC dienen zich te houden aan de Programmaregels, deze RCYC-voorwaarden en aan de wettelijke regels die staan vermeld op The Ritz-Carlton Yacht Collection↗.
 
E. De volgende hotels vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma:
 

• The Ritz-Carlton, Millenia Singapore
• The Ritz-Carlton Residences, behalve zoals hierboven vermeld
• De volgende partnerhotels:

 

○ Hotel Ritz-London – London, UK
○ Bulgari Hotels and Resorts – alle locaties

 

ii. St. Regis® – alle locaties, met uitzondering van:


A. The St. Regis Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma
 

B. The St. Regis Residence Club®-hotels zijn uitsluitend partner voor het verdienen van Elite Night Credits (zoals gedefinieerd in Paragraaf 2.1.a.). Zij nemen niet deel aan het verdienen van Punten of Miles, het inwisselen van Punten, voordelen voor Leden in het hotel (zoals beschreven in Paragraaf 1 en 4) of Marriott Bonvoy-evenementen.

 

 

iii. EDITION® – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. EDITION Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma

 

iv. The Luxury Collection® – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. The Luxury Collection-hotels die deel uitmaken van All-Inclusive by Marriott Bonvoy (zie 1.2.a.xxxiii) nemen op een unieke manier deel aan het Loyaliteitsprogramma, zoals uitdrukkelijk vermeld in hun aparte servicevoorwaarden ('Algemene voorwaarden van All-Inclusive by Marriott').


B. The Luxury Collection Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma


C. The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale biedt beperkte voordelen ter plaatse, zoals uiteengezet in Paragraaf 4, Paragraaf 5 en Paragraaf 7.

 

v. W® – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. W Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma

 

vi. JW Marriott® – alle locaties

 

vii. Marriott Hotels® – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

B. Marriott Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma

 

viii. Sheraton® – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. Sheraton Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma


B. Sheraton Vacation Club - alle locaties, biedt beperkte voordelen ter plaatse, zoals beschreven in Paragraaf 4 en 7

 

ix. Marriott Vacation Club® en Marriott Grand Residence Club® – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. Grand Residences by Marriott – Mayfair-London, UK

 

B. Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Bangkok, Thailand

 

De hotels van de Marriott Vacation Club en Marriott Grand Residence Club die deelnemen, bieden beperkte voordelen, zoals uiteengezet in Paragraaf 4 en Paragraaf 7.

 

x. Delta Hotels by Marriott™ – alle locaties, met uitzondering van:

 

  Delta Hotels by Marriott™ die deel uitmaken van All-Inclusive by Marriott Bonvoy (zie 1.2.a.xxxiii) nemen op een unieke manier deel aan het Loyaliteitsprogramma, zoals uitdrukkelijk vermeld in hun afzonderlijke servicevoorwaarden ('Algemene voorwaarden van All-Inclusive by Marriott').

 

xi. Le Méridien® – alle locaties, met uitzondering van: 

 

 A. Le Méridien Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma

 

xii. Westin® – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. Westin-hotels die deel uitmaken van All-Inclusive by Marriott Bonvoy (zie 1.2.a.xxxiii) nemen op een unieke manier deel aan het Loyaliteitsprogramma, zoals uitdrukkelijk vermeld in hun afzonderlijke servicevoorwaarden ('Algemene voorwaarden van All-Inclusive by Marriott').

 

B. Westin Residences vallen niet onder het Loyaliteitsprogramma.

 

C. Westin® Vacation Club - alle locaties, biedt beperkte voordelen ter plaatse zoals beschreven in Paragraaf 4 en 7.

 

xiii. Autograph Collection®-hotels – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. Autograph Collection-hotels die deel uitmaken van All-Inclusive by Marriott Bonvoy (zie 1.2.a.xxxiii) nemen op een unieke manier deel aan het Loyaliteitsprogramma, zoals uitdrukkelijk vermeld in hun aparte servicevoorwaarden ('Algemene voorwaarden van All-Inclusive by Marriott').

 

B. The Cosmopolitan of Las Vegas neemt als volgt deel aan het Loyaliteitsprogramma:

 

(1) De enige uitgaven die in aanmerking komen voor Punten zijn de volgende: kamertarief, roomservice-maaltijden en -drankjes, films op de kamer, telefoongesprekken en minibaraankopen op de kamer. Er kunnen geen Punten worden verdiend met andere uitgaven in hotelwinkels of voor hoteldiensten.

 

(2) Er kunnen Punten worden ingewisseld voor alle In aanmerking komende verblijven (zoals gedefinieerd in Paragraaf 2.1.d.) in The Cosmopolitan of Las Vegas.

 

(3) Beperkte voordelen worden verstrekt, zoals beschreven in Paragraaf 1.3, Paragraaf 3.4 en Paragraaf 4, met uitzondering van de ontbijtoptie als Elite-welkomstgeschenk, aangezien die optie niet beschikbaar is.

 

(4) Leden die zowel lid zijn van het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma als van het Cosmopolitan of Las Vegas Identity Program kunnen ervoor kiezen om de voordelen van een van beide programma's te ontvangen en hun uitgaven aan kamertarieven en verbruiksartikelen aan een van beide programma's toe te wijzen, maar kunnen niet tegelijkertijd de voordelen van beide programma's ontvangen of hun uitgaven aan beide programma's toewijzen. Marriott Bonvoy en het Identity Programma zijn twee afzonderlijke loyaliteitsprogramma's en de accounts mogen daarom niet worden gekoppeld of samengevoegd. Leden kunnen ervoor kiezen om Marriott Bonvoy-punten te verdienen en de voordelen van het Marriott Bonvoy-programma te ontvangen door bij de reservering hun lidmaatschapsnummer op te geven.

 

C. Autograph Collection-residenties nemen niet deel aan het Loyaliteitsprogramma, behalve zoals hierboven vermeld

 

xiv. Design Hotels™ – alle locaties die zijn geïdentificeerd als een hotel dat deelneemt aan het Loyaliteitsprogramma staan hier vermeld en nemen als volgt deel:

 

A. Punten of Miles verdienen zoals beschreven in Paragraaf 2

 

B. Punten alleen gebruiken voor Award Redemption-verblijven, zoals beschreven in Paragraaf 3

 

C. Beperkte voordelen, zoals beschreven in Paragraaf 1.3 en Paragraaf 4

 

xv. Renaissance® Hotels – alle locaties

 

xvi. Tribute Portfolio® – alle locaties

 

xvii. Gaylord Hotels® – alle locaties

 

xviii. Courtyard® – alle locaties

 

xix. Four Points® – alle locaties

 

xx. SpringHill Suites® – alle locaties

 

xxi. Protea Hotels® – alle locaties

 

xxii. Fairfield® by Marriott – alle locaties

 

xxiii. AC Hotels® – alle locaties

 

xxiv. Aloft® Hotels – alle locaties

 

xxv. Moxy® Hotels – alle locaties

 

xxxvi. City Express® – alle locaties

 

xxvii. Residence Inn® – alle locaties

 

xxviii. TownePlace Suites® – alle locaties

 

xxix. Element® – alle locaties

 

xxx. Marriott Conference Centers – alle locaties, met uitzondering van:

 

A. Rotary House Hotel, Houston, TX

 

xxxi. Onafhankelijke hotels - de volgende onafhankelijke hotels nemen deel aan het loyaliteitsprogramma:

 

A. Bepaalde locaties voor tijdelijk verblijf werken samen met het Bedrijf. Het zijn geen Deelnemende hotels, maar ze zijn wel boekbaar via Marriott-kanalen (zoals vermeld in 1.2.b) of via de Marriott-websites (zoals vermeld in 1.2.c). Tenzij anders aangegeven via de Marriott-kanalen en Marriott-websites, nemen deze onafhankelijke hotels deel aan Marriott Bonvoy als een Deelnemend hotel of een All-inclusive resort, aangezien ze op een later tijdstip die status zullen verkrijgen.

 

B. Vistana Beach Club - neemt deel aan het Loyaliteitsprogramma zoals beschreven in Paragraaf 7.1.c. als een VSE Resort-hotel (zoals gedefinieerd in Paragraaf 7.1.a).  Voor deze Programmaregels geldt dat eigenaars van timesharebelangen in Vistana Beach Club zich aan dezelfde regels en beperkingen moeten houden als eigenaars van timesharebelangen in Sheraton Vacation Club.

 

C. Atlantis, Paradise Island, Bahama's neemt als volgt deel aan het Loyaliteitsprogramma:

 

(1) Er kunnen Punten of miles worden verdiend voor reserveringen die zijn geboekt via www.marriott.com of door te bellen naar +1 (888) 236-2427, of die zijn geboekt via Atlantis Paradise Vacations door te bellen naar +1 (800) ATLANTIS of +1 (800) 285-2684. De punten kunnen worden verzilverd via www.marriott.com, of door te bellen naar Marriott Reservations of Atlantis Paradise Vacations. Er kunnen geen punten of miles worden verdiend en geen punten worden ingewisseld voor reserveringen die worden geboekt via AtlantisBahamas.com↗.

 

(2) Punten of Miles kunnen worden verdiend en Punten kunnen worden ingewisseld voor verblijven in The Coral at Atlantis; The Royal at Atlantis; en The Cove at Atlantis.

 

(3) Met Punten betaalde verblijven in The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis en The Cove at Atlantis omvatten een standaard éénpersoons- of tweepersoonskamer, inclusief het kamertarief plus belasting. Er worden extra kosten in rekening gebracht voor de derde, vierde of extra gast in de kamer en deze kosten zijn niet inbegrepen in het Puntentarief. Deze kosten, evenals alle andere kosten, inclusief resortkosten en servicekosten, zijn voor rekening van het Lid van het Loyaliteitsprogramma en zijn niet bij het verblijf inbegrepen.

 

(4) Er kunnen alleen Punten of Miles worden verdiend met het kamertarief. The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis, en Harborside at Atlantis nemen niet deel aan het Loyaliteitsprogramma.

 

(5) Beperkte voordelen worden verstrekt, zoals beschreven in paragrafen 1.3, 3.7 en 4, met uitzondering van de ontbijtoptie als Elite-welkomstgeschenk, aangezien die optie niet beschikbaar is.

 

xxxii. Marriott Executive Apartments® – uitsluitend een partner voor het verdienen van basispunten en Miles (het is niet mogelijk om Punten te gebruiken en er zijn geen Elite-voordelen, dus geen Elite-bonuspunten)

 

xxxiii. Homes & Villas by Marriott Bonvoy – kortetermijnverhuur van vakantiewoningen via https://homesandvillasbymarriott.com↗ nemen in beperkte mate deel aan het loyaliteitsprogramma, zoals uiteengezet in paragraaf 8 van deze programmaregels en in de servicevoorwaarden van HVMB↗. Leden die via de HVMB-website boeken, moeten aan alle programmaregels en de servicevoorwaarden van HVMB voldoen.

 

xxxiv. All-Inclusive by Marriott Bonvoy – Tenzij anders aangegeven nemen de resorts die vermeld staan op  https://all-inclusive.marriott.com↗ op een unieke manier deel aan het Loyaliteitsprogramma ('All-inclusive resorts'), zoals uitdrukkelijk vermeld in hun aparte servicevoorwaarden (de 'Algemene voorwaarden van All-Inclusive by Marriott Terms').  Leden die een All-inclusive resort boeken en daar verblijven, zijn in alle opzichten onderworpen aan de Programmaregels en de Algemene voorwaarden van All-Inclusive by Marriott.

 

 

 

1.2.b. 'Marriott-kanalen' zijn gezamenlijk de Marriott-websites, de Mobiele apps, de Deelnemende hotels en de Customer Engagement Centers (die de Ledenondersteuning omvatten).

 

1.2.c. De 'Marriott-website' is een website die wordt beheerd door of namens het Bedrijf of een aan het loyaliteitsprogramma deelnemend hotel en omvat momenteel de volgende websites: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, cityexpress.marriott.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com, en MarriottBonvoy.com.

 

1.2.d. De 'Mobiele app' is een downloadbare applicatie die door of namens het bedrijf wordt beheerd in verband met het loyaliteitsprogramma, inclusief, zonder beperking, de iPhone- en Android-versies daarvan.

 

1.3 Voordelen van het Lidmaatschap

 

1.3.a. Ledenondersteuning. Leden van het Loyaliteitsprogramma kunnen de telefoonnummers van de Ledenservice voor reserveringen, klantenservice en Award Redemption-verzoeken vinden op de website van de Ledenondersteuning.

 

1.3.b. Ledentarieven.

 

i. Ledentarieven. Leden van het Loyaliteitsprogramma ontvangen een exclusief voorkeurstarief ('Ledentarief') wanneer ze kamers reserveren via een Marriott-kanaal. Ledentarieven zijn verkrijgbaar in de Deelnemende hotels en ketens, behalve in Atlantis, Paradise Island, Bahama's, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy en Ritz-Carlton Reserve. Vooraf reserveren is vereist.

 

A. Het Ledentarief omvat een korting van minstens twee procent (2%) op weekdagen en tot vijf procent (5%) in het weekend. The Ritz-Carlton, St. Regis en EDITION bieden 2% korting op alle dagen van de week.

 

B. Het Ledentarief wordt toegepast op de laagste beschikbare openbare tarieven van het Deelnemende hotel voor niet-Premium kamers (zoals gedefinieerd in Paragraaf 3.3.e).

 

C. Het Ledentarief moet op het moment van reserveren worden geboekt door het Lid dat in het Deelnemende hotel verblijft.

 

D. De Ledentarieven gelden niet voor groepen van tien (10) of meer kamers.

 

E. Het Ledentarief mag niet worden gecombineerd met andere promoties, aanbiedingen of kortingen en geldt niet voor bestaande reserveringen of groepen.

 

F. Het Ledentarief geldt niet voor specifieke tarieven, zoals overheidstarieven, onderhandelde tarieven, AAA-tarieven en het Senior Discount-tarief.

 

1.3.c. Gratis internettoegang op de kamer. Een Lid dat via een Marriot-kanaal een verblijf boekt in een Deelnemend hotel, ontvangt gratis standaard internettoegang op de kamer gedurende het verblijf. Bovendien ontvangen Marriott Bonvoy Gold Elite-Leden, Marriott Bonvoy Platinum Elite-Leden, Marriott Bonvoy Titanium Elite-Leden, Marriott Bonvoy Ambassador Elite-Leden en alle co-brand creditcardhouders met premium internettoegang als voordeel, gratis snellere internetverbinding op de kamer, ongeacht de boekingsmethode (gezamenlijk is dit het 'Internettoegangsvoordeel'). De hieronder vermelde bijkomende uitsluitingen zijn van toepassing.

 

i. Het Internettoegangsvoordeel is beperkt tot één (1) kamer per in aanmerking komend Lid per verblijf, ongeacht het aantal kamers dat is gereserveerd, en het Lid moet in de kamer logeren en de kosten betalen. Het internettoegangsvoordeel geldt niet voor vergaderzalen.

 

ii. De Deelnemende hotels met verplichte resortkosten, inclusief internettoegang, zullen een vervangend voordeel bieden, dat naar goeddunken van elk Deelnemende hotel zal worden vastgesteld.

 

iii. Er wordt geen extra internettoegangsvoordeel geboden in deelnemende hotels en ketens die hun gasten al gratis internet op de kamer aanbieden. Dit is inclusief hotels in de regio Azië-Pacific die al hun gasten gratis internettoegang op de kamer aanbieden, ongeacht het boekingskanaal. Deelnemende merken die al hun gasten gratis internet op de kamer aanbieden, zijn: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Element en Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Deelnemende hotels die uitsluitend Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- en Ambassador Elite-leden gratis internet op de kamer aanbieden, zijn: Atlantis, Paradise Island, Bahama's en The Cosmopolitan of Las Vegas, NV. Raadpleeg het deelnemende hotel voor meer informatie.

 

1.3.d. Voordelen van andere marketingprogramma's.

 

i. Prokard Explorer.  Prokard Explorer is een marketingprogramma op abonnementsbasis dat de leden voordelen biedt die alleen geldig zijn bij bepaalde deelnemende hotels in Afrika. Prokard Explorer werkt zowel als een op zichzelf staand programma als in combinatie met het loyaliteitsprogramma.

 

A. Prokard Explorer biedt geen voordelen voor het verdienen of inwisselen van Punten. Gasten die Leden zijn van zowel Prokard Explorer als van het Loyaliteitsprogramma kunnen alleen Punten of Miles verdienen of gebruiken met het Loyaliteitsprogramma.

 

B. Tijdens een verblijf in een deelnemend hotel in Afrika kunnen gasten die leden zijn van zowel Prokard Explorer als het loyaliteitsprogramma (a) ervoor kiezen om via het loyaliteitsprogramma punten of miles te verdienen en (b) voordelen van beide programma's ontvangen. De voordelen van Prokard Explorer omvatten kortingen op maaltijden, voorkeurstarieven en verblijfsvouchers. De voordelen van het loyaliteitsprogramma zijn gebaseerd op het lidmaatschapsniveau, zoals beschreven in paragrafen 1.3 en 4.

 

C. Gasten die lid zijn van zowel Prokard Explorer als het loyaliteitsprogramma zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Prokard Explorer↗ en de regels van het loyaliteitsprogramma.

 

1.4 Inschrijvingsvoorwaarden

 

1.4.a. Het Inschrijfformulier invullen. Een individu mag zich voor het Loyaliteitsprogramma inschrijven door het inschrijfformulier op de website van het Loyaliteitsprogramma, bij Deelnemende hotels of via een ander inschrijvingskanaal volledig en nauwkeurig in te vullen. Het Bedrijf mag iedere aanvrager het Lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken en zonder schriftelijke kennisgeving ontzeggen.

 

1.4.b. Individueel Lidmaatschap. Alleen individuen komen in aanmerking voor Lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma en elk individu mag slechts één Lidmaatschapsaccount hebben. Alle Lidmaatschapsaccounts zijn individuele accounts en gezamenlijke accounts zijn niet toegestaan. De voordelen van het Loyaliteitsprogramma zijn niet overdraagbaar, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

 

1.4.c. Soorten lidmaatschap

 

i. Lidmaatschapsniveau.  Het Loyaliteitsprogramma omvat verschillende Lidmaatschapsniveaus.

 

ii. Elite-lidmaatschap.  Na het bereiken van bepaalde mijlpalen zal een Lid de Elite-status verkrijgen en Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- of Ambassador Elite-lid worden (gezamenlijk de 'Elite-lidmaatschapsstatus' of 'Elite-status'). De vereisten voor het verkrijgen van de Elite-status staan beschreven in Paragraaf 4.

 

iii. Lifetime Elite-status. Na het behalen van specifieke mijlpalen kan een Lid de Lifetime Silver Elite-, Lifetime Gold Elite- of Lifetime Platinum Elite-status verkrijgen (gezamenlijk 'Lifetime Elite-lidmaatschapsstatus' of 'Lifetime Elite-status'). De vereisten voor het verkrijgen van de Lifetime Elite-status staan beschreven in Paragraaf 4.

 

iv. Managed Associate-lidmaatschap. Medewerkers van het Bedrijf die werken in een hotel dat het eigendom is van Marriott of door Marriott wordt geleased, gelicentieerd of beheerd (gezamenlijk 'Managed Associates' en individueel een 'Managed Associate'), mogen als volgt aan het Loyaliteitsprogramma deelnemen: (1) via een Lidmaatschapsaccount dat is geïdentificeerd als dat van een Managed Associate ('Managed Associate-lidmaatschap'); (2) via timeshare-eigendom in Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club of Vistana Networks (zie Paragraaf 7.2); of (3) met een actief Marriott Bonvoy co-brand creditcardaccount, indien beschikbaar. Managed Associate-lidmaatschapsaccounts kunnen deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma conform de Programmaregels, met inachtneming van de restricties en beperkingen die staan beschreven in de Managed Associate-regels, beschikbaar op de intranetwebsite van het Bedrijf en via andere Marriott-kanalen.

 

v. Bedrijfslidmaatschap.  Alleen individuen kunnen aan het loyaliteitsprogramma deelnemen. Bedrijven, groepen en/of gelieerde entiteiten kunnen zich niet inschrijven als lid van het loyaliteitsprogramma. Als een lid op zakenreis is, is het zijn/haar verantwoordelijkheid om aan het eigen bedrijfsbeleid inzake reisprogramma's te voldoen. De informatie inzake het verzamelen van punten of miles door een lid tijdens een zakenreis moet aan het bedrijf van het lid worden doorgegeven conform de geldende wet- en regelgeving.

 

1.4.d. Toewijzing van een Lidmaatschapsaccount en Lidmaatschapsnummer.  Na de aanmelding voor het Loyaliteitsprogramma wordt een Lidmaatschapsaccount geopend en krijgt elke aanvrager een Lidmaatschapsnummer toegekend. Na ontvangst van dit Lidmaatschapsnummer wordt een individu een Lid dat Punten mag verdienen of willekeurige valuta mag verzamelen die door het frequent flyer-programma van een luchtvaartmaatschappij ('Miles) in Deelnemende hotels wordt gebruikt. Meer informatie staat in Paragraaf 1.5 en Paragraaf 2.

 

1.4.e. Dubbele accounts. Een individu mag zich opgeven voor het Loyaliteitsprogramma. Een Lid mag echter niet meerdere Loyaliteitsprogramma-accounts tegelijkertijd hebben.

 

i. Als er voor het Loyaliteitsprogramma meer dan één Lidmaatschapsnummer aan een individu is toegekend, ontvangt hij/zij de Punten of Miles op slechts één Lidmaatschapsaccount. Dubbele Lidmaatschapsaccounts kunnen worden geannuleerd.

 

ii. Een Lid met meerdere individuele Lidmaatschapsaccounts voor het Loyaliteitsprogramma kan deze accounts niet aan elkaar koppelen en kan geen Punten van het ene naar het andere account overdragen of de Elite-status overdragen. Het Lid moet de accounts combineren tot één account met één nummer, één Elite-status en één Puntensaldo. Het combineren van accounts kan worden aangevraagd via het online formulier. Het combineren van Lidmaatschapsaccounts is niet mogelijk bij Deelnemende hotels, via de Mobiele app of via andere boekingskanalen.

 

iii. Wanneer Leden hun Lidmaatschapsaccounts voor het Loyaliteitsprogramma combineren, worden de accountgegevens onmiddellijk gecombineerd en zijn sommige functies meteen (Punten, Nights, Elite-status, aankomende reserveringen) of binnen een paar dagen te gebruiken (Suite Night Awards, Award Redemptions, eerdere activiteiten en Mobiele sleutel en gastenservices).

 

1.4.f. Persoonlijk profiel. De informatie die door een Lid wordt verstrekt, wordt bewaard in het persoonlijke voorkeursprofiel van het Lidmaatschapsaccount. Alle informatie die door een Lid in zijn/haar persoonlijke profiel wordt verstrekt, moet geldig en nauwkeurig zijn en moet actueel worden gehouden.

 

i. Een Lid kan zijn/haar adres wijzigen door zijn/haar informatie in het Accountprofiel op de website van het Loyaliteitsprogramma aan te passen of door contact op te nemen met de Ledenondersteuning. Soms moet extra wettelijke documentatie worden verstrekt om het adres te kunnen wijzigen.

 

ii. Een naamsverandering in een Lidmaatschapsaccount vereist ondersteunende wettelijke documentatie, een handtekening, datum en het Lidmaatschapsnummer. Voor meer informatie leest u de Veelgestelde vragen of neemt u contact op met de Ledenondersteuning.

 

iii. De creditcardgegevens in het profiel van een Lid wordt door Deelnemende hotels gebruikt om het verblijf van het Lid te garanderen en om de verblijfskosten te betalen, tenzij het Lid bij de reservering, bij het inchecken of bij het uitchecken een andere creditcard overlegt. Een Lid mag zijn/haar creditcardautorisatie voor toekomstige transacties wijzigen door zijn/haar gegevens aan te passen in het Accountprofiel op de website van het Loyaliteitsprogramma of door contact op te nemen met de Ledenondersteuning. Een Lid moet het Bedrijf informeren als de geautoriseerde creditcard verloren, gestolen, ongeldig of verlopen is.

 

1.4.g. Gebruik van gegevens verstrekt tijdens de aanvraag. De informatie die een Lid aan het Bedrijf verstrekt tijdens het invullen van het inschrijfformulier voor het Loyaliteitsprogramma en het gebruik van Punten, wordt verwerkt conform de Privacyverklaring van het Bedrijf. Communicatie van relevante informatie is belangrijk voor het beheer van het Loyaliteitsprogramma en om elk Lid de mogelijkheid te bieden de voordelen van het Lidmaatschap optimaal te benutten. Het Loyaliteitsprogramma geeft informatie over het Lid alleen vrij aan: het Bedrijf, aan door het Lid geautoriseerde persoon/personen, aan franchisenemers, bedrijven voor orderverwerking, e-mailserviceproviders en postbedrijven die post verwerken voor dergelijke entiteiten, geautoriseerde licentiehouders (zoals gedefinieerd in de Privacyverklaring van het Bedrijf) en aan marketingbedrijven die diensten verlenen aan het Bedrijf. De gegevens van het Lid worden in elk geval alleen openbaar gemaakt voor een of meer van de volgende doeleinden: 1) om het Lidmaatschapsaccount en de voorkeuren van het Lid beter van dienst te kunnen zijn door het Lid op de hoogte te houden van de status en activiteiten van het account via gedrukte of elektronische overzichten; 2) om te beoordelen of een Lid recht heeft op voordelen; 3) om de uitgaven van het Lid in verband met de voorzieningen van het Bedrijf te betalen en te verwerken; 4) om een Lid aanvullende producten en diensten aan te bieden; 5) om periodieke tevredenheids- of marktonderzoeken te versturen; en/of 6) om een Lid producten of diensten aan te bieden van geselecteerde gerenommeerde bedrijven waarmee het Loyaliteitsprogramma een strategische relatie heeft, omdat het Loyaliteitsprogramma denkt dat hun aanbod interessant zal zijn voor het Lid. Door Lid te worden van het Loyaliteitsprogramma stemt het Lid in met het ontvangen van alle hierboven beschreven soorten informatie. Het Lid krijgt echter de gelegenheid om mailing- en andere communicatievoorkeuren te definiëren en te wijzigen.

 

1.5 Lidmaatschapscommunicatie

 

1.5.a. Nieuwe Leden ontvangen mededelingen over het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma.

 

1.5.b. Alle communicatie over het Loyaliteitsprogramma wordt verzonden naar het postadres of e-mailadres van een Lid dat momenteel in het account van het Lid is opgegeven. Mededelingen die op het opgegeven adres worden afgeleverd, worden geacht één (1) werkdag na verzending te zijn ontvangen indien ze naar het e-mailadres van het Lid zijn gestuurd, of vijf (5) werkdagen na verzending indien ze naar het opgegeven postadres zijn gestuurd. Leden dienen hun e-mailadres en postadres actueel te houden. Noch het Bedrijf, noch het Loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of verloren e-mail of post of de gevolgen daarvan.

 

1.5.c. Leden zullen regelmatig Puntensaldorapporten per e-mail ontvangen, op voorwaarde dat er een transactie op het account heeft plaatsgevonden sinds het laatste Puntensaldorapport en dat het Lid het Bedrijf de juiste toestemming heeft gegeven om via e-mail contact op te nemen met het Lid.

 

1.5.d. Het Bedrijf kan Leden van tijd tot tijd ook promoties, aanbiedingen en andere berichten sturen, waaronder, zonder beperking, items van derden. De items van derden zijn gebaseerd op de informatie die door een Lid aan het Bedrijf is verstrekt en eventuele aanvullende gegevens die het Bedrijf kan bijhouden. Leden kunnen te allen tijde persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren wijzigen in het Accountprofiel op de website van het Loyaliteitsprogramma of door contact op te nemen met de Ledenondersteuning; het Bedrijf kan echter van Leden eisen dat ze ondersteunende documentatie verzenden voordat bepaalde wijzigingen worden toegestaan (bijv. wettelijke naamswijzigingen).

 

1.5.e. Telkens wanneer een Lid contact opneemt met de Ledenondersteuning kan het Bedrijf het Lid bepaalde beveiligingsvragen stellen om de identiteit van het Lid te verifiëren. De Ledenondersteuning kan telefoongesprekken monitoren of opnemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

 

1.5.f. Leden kunnen hun Puntensaldo en transactiegeschiedenis bekijken en persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken in het Accountprofiel op de website van het Loyaliteitsprogramma. Het Lidmaatschapsnummer of de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Lid zijn vereist om toegang te krijgen tot de website.

 

1.6 Punten of Miles verdienen.

 

Leden kunnen Punten (de valuta van het Loyaliteitsprogramma) of Miles (de valuta van frequent-flyerprogramma's van luchtvaartmaatschappijen, inclusief valuta, of het nu mijlen, kilometers, punten enz. zijn, met het deelnemende frequent-flyerprogramma van hun keuze) verdienen voor in aanmerking komende uitgaven bij een Deelnemend hotel, in overeenstemming met Paragraaf 2.

 

1.6.a. Punten en Miles zijn onderworpen aan de Programmaregels. Zoals uiteengezet in Paragraaf 1.1.a. is het verzamelen van Punten en Miles onderworpen aan de Programmaregels en de algemene voorwaarden van het frequent-flyerprogramma van de luchtvaartmaatschappij. Leden van het Loyaliteitsprogramma dienen de Programmaregels, nieuwsbrieven en accountoverzichten te lezen om hun rechten, verantwoordelijkheden en status in het Loyaliteitsprogramma evenals de structuur voor het verdienen van awards te begrijpen.

 

1.6.b. Belastingen. Punten, Miles en Awards die worden verdiend met deelname aan het Loyaliteitsprogramma kunnen onderworpen zijn aan belastingheffingen. Belastingplicht, inclusief openbaarmaking, in verband met de ontvangst of het gebruik van Punten, Miles of Awards is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Lid.

 

1.6.c. Voorwaarden voor het overdragen van Punten en Miles. Er zijn enkele uitzonderingen op de beperking van de Puntenoverdracht van Leden naar de accounts van vrienden of familie, op voorwaarde dat alle Accounts een goede reputatie hebben. Lees Paragraaf 2.8 en 7.1.b.iii voor meer informatie.

 

i. Punten overdragen naar accounts van familie of vrienden. Er is een beperkte uitzondering op de beperking op het overdragen van Punten van Leden naar de accounts van vrienden of familie, op voorwaarde dat deze accounts een goede reputatie hebben. Zie Paragraaf 2.8 voor meer informatie.

 

ii. Overlijden. In het geval van overlijden van een Lid kan het Bedrijf, naar eigen goeddunken, toestaan dat de ongebruikte Punten op het Account van het overleden Lid worden overgedragen naar een familielid of een vriend(in) die actief Lid is, na ontvangst en beoordeling door het Bedrijf van alle gevraagde documentatie en communicatie. Awards, hotelverblijven, Elite-lidmaatschapsstatus, Lifetime-lidmaatschapsstatus en de bijbehorende voordelen, inclusief, zonder beperking, Elite Night Credit, worden niet overgedragen naar de ontvanger van de Punten.

 

iii. Echtscheiding. In het geval van een officiële echtscheiding van een Lid kan het Bedrijf, naar eigen goeddunken, toestaan dat de ongebruikte Punten op het Account van het ene Lid worden overgedragen naar het Account van een ander Lid na ontvangst en beoordeling door het Bedrijf van alle gevraagde documentatie en communicatie, inclusief, zonder beperking, juridische documenten die opdracht geven voor een dergelijke overdracht van Punten. Awards, hotelverblijven, Elite-lidmaatschapsstatus, Lifetime-lidmaatschapsstatus en de bijbehorende voordelen, inclusief, zonder beperking, Elite Night Credit, worden niet overgedragen naar de ontvanger van de Punten.

 

iv. Het is Leden niet toegestaan Punten te ruilen of te verkopen voor contant geld of een andere vergoeding overeenkomstig Paragraaf 1.7.h.

 

v. Punten die volgens eigen goeddunken van het Loyaliteitsprogramma zijn overgedragen in strijd met de Algemene voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma, kunnen in beslag worden genomen.

 

1.6.d. Beleid inzake het verlopen van punten. Leden moeten actief blijven in het loyaliteitsprogramma als ze de punten die ze verzamelen, willen behouden. Als een account vierentwintig (24) opeenvolgende maanden inactief is, komen alle op dat account verzamelde punten te vervallen. Leden kunnen actief blijven in het loyaliteitsprogramma en de verzamelde punten of miles behouden door ten minste eenmaal per vierentwintig (24) maanden loyaliteitsprogrammapunten of -miles te verdienen, punten te gebruiken of punten te kopen (zoals beschreven in paragraaf 2.9), behoudens de hieronder beschreven uitzonderingen Als een lid vijf (5) opeenvolgende jaren de actieve status niet handhaaft, kan het account van het lid worden gedeactiveerd. Verloren punten kunnen niet worden hersteld, maar het lid kan wel nieuwe punten verdienen, tenzij het account van dat lid is gedeactiveerd.

 

i. Niet alle activiteiten waarmee Punten kunnen worden verdiend, helpen om de actieve status in het Loyaliteitsprogramma te behouden. Voorbeelden van activiteiten die niet meetellen voor het behouden van een actieve status in het Loyaliteitsprogramma omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

A. Punten schenken of overdragen; het omzetten van Punten in Miles of Miles in Punten telt echter wel mee voor het behouden van een actieve status;

 

B. Punten ontvangen als cadeau of overschrijving

 

ii. Awards die door een lid zijn ingewisseld voordat punten verloren gingen, zijn nog steeds geldig, ook al is de Award mogelijk nog niet benut op het moment dat de punten kwamen te vervallen. Als die Awards echter worden geannuleerd na de uiterste gebruiksdatum van de punten, kunnen de punten nog steeds komen te vervallen. Als een lid bijvoorbeeld punten gebruikt voor een Award Redemption-verblijf dat plaatsvindt na de vervaldatum van de punten, en vervolgens de reservering voorafgaand aan de aankomst annuleert zonder enige in aanmerking komende activiteit te hebben afgerond om de vervaldatum te verlengen, dan vervallen die punten.

 

iii. Het beleid voor het vervallen van Punten is momenteel niet van invloed op Punten in een Lifetime Elite-lidmaatschapsaccount; het Loyaliteitsprogramma kan echter besluiten om in de toekomst een beleid voor het vervallen Punten toe te passen op Lifetime Elite-lidmaatschapsaccounts.

 

1.6.e. Algemene voorwaarden van frequent-flyerprogramma's van luchtvaartmaatschappijen.  De Programmaregels van frequent-flyerprogramma's van aangesloten luchtvaartmaatschappijen regelen de inwisseling en distributie van verdiende of overgedragen Miles.

 

1.7 Overige inschrijfvoorwaarden

 

1.7.a. Lidmaatschapsaccounts opzeggen of opschorten

 

i. Opzegging door het Lid. Een Lid kan zijn/haar Lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma te allen tijde opzeggen door een schriftelijke kennisgeving van opzegging naar de Ledenondersteuning te sturen. Alle niet-ingewisselde Punten en awards, evenals de behaalde Ledenstatus, inclusief Elite-status en Lifetime Elite-status, komen onmiddellijk te vervallen en kunnen niet worden hersteld of overgedragen.

 

ii. Annulering of Opschorting door het Bedrijf. Het Bedrijf kan de verzamelde Punten van een Lid annuleren, de voordelen van het Loyaliteitsprogramma opschorten, de Elite-status opschorten, de Lifetime Elite-status opschorten (waardoor vervolgens ook de bescherming tegen het verlies van Punten wordt opgeheven als het Lid inactief wordt zoals beschreven in Paragraaf 1.6.d.), of het Account van een Lid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke kennisgeving annuleren, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken van het Bedrijf, inclusief, zonder beperking, als het Bedrijf van mening is dat het Lid:

 

A. Heeft gehandeld op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen;

 

B. Een hotelrekening of andere rekening niet heeft betaald toen die verschuldigd was aan het Bedrijf of een Deelnemend hotel, of heeft nagelaten een financiële verplichting jegens een Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club of The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale na te komen;

 

C. Op ongepaste, frauduleuze, beledigende of vijandige wijze heeft gehandeld;

 

D. Een van deze Programmaregels of de Gebruiksvoorwaarden van de website heeft geschonden of daar inbreuk op heeft gemaakt;

 

E. Op frauduleuze wijze beweerde in aanmerking te komen voor voordelen via evenementen van Marriott BonvoyTM; of

 

F. Betrokken was bij enig wangedrag in verband met het Loyaliteitsprogramma, inclusief, zonder beperking, wangedrag inzake Punten, Elite Night Credit, het gebruik van Awards of andere voordelen voor Leden van het Loyaliteitsprogramma.

 

iii. Faillissement. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving wordt het Lidmaatschap van een Lid van het Loyaliteitsprogramma automatisch beëindigd wanneer het Lid faillissement aanvraagt of anderszins wordt onderworpen aan een faillissementsprocedure.

 

iv. Gerechtelijke procedures. Niets in deze Programmaregels belet het Bedrijf zijn wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen.

 

1.7.b. Gevolgen van opzegging van Lidmaatschap

 

i. Het Loyaliteitsprogramma, Punten, Awards en andere gerelateerde voordelen en diensten zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf en niet van de Leden. Bij opzegging van het Lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma om welke reden dan ook, komen alle niet-ingewisselde Punten, Awards en andere gerelateerde voordelen en diensten te vervallen en kan een Lid niet langer deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma. Punten, Awards en andere gerelateerde voordelen en diensten hebben geen waarde in contanten en het Bedrijf zal vervallen of ongebruikte Punten niet vergoeden of terugbetalen.

 

ii. Als het Bedrijf het Account van een Lid om welke reden dan ook opzegt, mag het Lid niet opnieuw Lid worden van het Loyaliteitsprogramma, behalve in zeer beperkte omstandigheden en naar eigen goeddunken van het Bedrijf. Als na een accountopzegging een nieuw, niet-goedgekeurd Account werd geopend op naam van het Lid, komt dat Account bij ontdekking, compleet met alle Punten, Awards en andere gerelateerde voordelen en diensten, te vervallen.

 

iii. Als een Lid zijn/haar Account opzegt, of als een Ledenaccount inactief wordt, zoals beschreven in Paragraaf 1.6.d., kan het Lid op een later tijdstip opnieuw Lid worden van het Loyaliteitsprogramma. De Punten, Awards en andere gerelateerde voordelen en diensten die eerder zijn vervallen of verlopen, worden echter niet hersteld, noch wordt de Elite-status en/of Lifetime Elite-status hersteld.

 

iv. Elite-status en Lifetime Elite-status eindigen bij opzegging van een Lidmaatschapsaccount.

 

1.7.cWijziging van het programma. Tenzij anderszins uitdrukkelijk verboden of beperkt door de geldende wetgeving, heeft het Bedrijf het recht om de Regels en Awards voor het Loyaliteitsprogramma te wijzigen, te beperken, aan te passen of te annuleren, met of zonder kennisgeving, zelfs als dergelijke wijzigingen de waarde van Punten of Miles beïnvloeden, of de mogelijkheid beperken om bepaalde awards te behalen. Partnerprogramma's behouden zich ook het recht voor om hun eigen programma's te wijzigen, wat van invloed kan zijn op uw rechten en verwachte voordelen onder het Loyaliteitsprogramma. De Bedrijfs- en Partnerprogramma's kunnen onder andere: (i) het aantal Punten of Miles dat wordt ontvangen voor een verblijf of dat wordt vereist voor een Award verhogen of verlagen; (ii) een Award intrekken, beperken, wijzigen of annuleren; (iii) 'black-outdatums' toevoegen, beschikbare kamers voor een Award bij een Deelnemend hotel beperken of anderszins de beschikbaarheid van Awards beperken; (iv) programmavoordelen, reispartners, locaties die door het Bedrijf of de reispartners worden bediend, deelnamevoorwaarden, regels voor het verdienen, inwisselen, behouden of laten vervallen van Punten of Miles, of regels voor het gebruik van Awards wijzigen; (v) de Awards van reispartners wijzigen of annuleren. Bij het verzamelen van Punten of Miles mogen Leden niet vertrouwen op de voortdurende beschikbaarheid van een Award.

 

1.7.dBeëindiging van het programma. Het Bedrijf kan het Loyaliteitsprogramma beëindigen met een opzegtermijn van zes (6) maanden aan alle actieve Leden. Het Bedrijf kan er naar eigen goeddunken voor kiezen om op elk gewenst moment het Loyaliteitsprogramma door een vergelijkbaar programma te vervangen, onmiddellijk na kennisgeving aan actieve Leden. Een Lid mag na beëindiging van het Loyaliteitsprogramma geen Punten verzamelen of aanspraak maken op Awards, voordelen of voorzieningen van het Loyaliteitsprogramma. Als het Loyaliteitsprogramma wordt beëindigd, komen alle ongebruikte Punten zonder enige verplichting of aansprakelijkheid te vervallen, en na het verstrijken van de opzegtermijn worden geen claims voor Awards meer gehonoreerd. Het Bedrijf kan het Loyaliteitsprogramma in elk rechtsgebied geheel of gedeeltelijk beëindigen met een opzegtermijn van minder dan zes maanden indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

 

1.7.eVoordelen zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen gewijzigd worden. Alle voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, Awards en diensten van het Loyaliteitsprogramma zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

 

1.7.fGoedkeuring voor het ontvangen van voordelen. Door het accepteren van voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen of diensten van het Loyaliteitsprogramma, inclusief, zonder beperking, Punten en Awards, bevestigt een Lid dat hij/zij verantwoordelijk is om te bepalen of hij/zij in aanmerking komt om deze voordelen te ontvangen, en dat hij/zij in aanmerking komt voor het ontvangen van dergelijke voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen of diensten (inclusief, zonder beperking, Punten en Awards) conform de geldende wetgeving, het geschenkenbeleid en het incentivebeleid. Elk Lid moet het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen als hij/zij op enig moment niet in aanmerking komt voor het ontvangen van voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen of diensten van het Loyaliteitsprogramma.

 

1.7.gKennisgeving van geschiktheid. Een Lid moet het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval dat (i) hij/zij om welke reden dan ook niet in aanmerking komt, inclusief, zonder beperking, conform de geldende wetgeving, het geschenkenbeleid of het incentivebeleid, om Punten, Awards en Elite-status te verdienen, of enige andere voordelen die een Lid kan verdienen onder het Loyaliteitsprogramma, of (ii) er Punten, Elite-status of enige andere voordelen die een Lid kan verdienen volgens het Loyaliteitsprogramma op zijn/haar account zijn bijgeschreven die hij/zij niet heeft verdiend of waarvoor hij/zij niet in aanmerking komt om die te verdienen.

 

1.7.hGeen verkoop of overdracht. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in de Programmaregels, mogen Punten, Awards en andere Ledenvoordelen niet worden verkocht, geruild of overgedragen (behalve door het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers). Elke poging tot overdracht, verkoop of ruil wordt nietig verklaard en zal in beslag worden genomen. Het Bedrijf en zijn partners kunnen weigeren om Punten, Awards of Ledenvoordelen te honoreren of te erkennen waarvan het Bedrijf denkt dat ze overgedragen, verkocht of geruild zijn.

 

2. PUNTEN VERDIENEN

 

2.1 Mogelijkheden om punten te verdienen in deelnemende hotels

 

2.1.a. Een Lid verdient:

 

i. Tien (10) basispunten voor iedere USD, of het equivalent daarvan in de plaatselijke valuta die door het lid aan in aanmerking komende uitgaven wordt betaald, conform paragraaf 2.1.b, behalve bij Protea Hotels, City Express, Element, Residence Inn, TownePlace Suites en Homes & Villas by Marriott Bonvoy, waar een lid vijf (5) basispunten verdient voor elke Amerikaanse dollar die wordt besteed aan in aanmerking komende uitgaven; en behalve bij Marriott Executive Apartments, waar een lid tweeënhalf (2,5) basispunt verdient voor elke Amerikaanse dollar die wordt besteed aan in aanmerking komende uitgaven in overeenstemming met paragraaf 2.1.e; en

 

ii. Elite-bonuspunten, mits het lid voldaan heeft aan de Elite-lidmaatschapseisen voor de Elite-status of de Lifetime Elite-status, zoals uiteengezet in paragraaf 4.2. Het aantal bonuspunten dat een lid verdient, hangt af van het behaalde Elite-lidmaatschapsniveau van het lid conform paragraaf 4.3. Beschikbaar voor Elite-leden bij alle deelnemende ketens, behalve indien anders vermeld in paragraaf 1.2.a.

 

iii. Credits om te voldoen aan de Elite-Lidmaatschapscriteria ('Elite Night Credits', of afzonderlijk een 'Elite Night Credit') voor het bereiken de Elite-status en de Lifetime Elite-status, zoals uiteengezet in Paragraaf 4.2. Een Elite Night Credit wordt alleen verdiend voor een nacht tijdens een In aanmerking komend verblijf, zoals beschreven in Paragraaf 2.1.d ('In aanmerking komende nacht', of voor meer dan één nacht, 'In aanmerking komende nachten').

 

2.1.b. In aanmerking komende uitgaven. 'In aanmerking komende uitgaven' zijn:

 

i. Uitgaven tijdens een verblijf in een kamer in een Deelnemend hotel door een Lid dat zelf de rekening betaalt en tot twee (2) extra kamers, met inbegrip van, zonder beperking, kosten voor:

 

A. In aanmerking komende verblijfstarieven;

 

B. Maaltijden en drankjes (met uitzondering van alcoholische consumpties indien wettelijk verboden), mogelijk met uitzondering van uitgaven op verkooppunten die niet worden beheerd of gerund door het Deelnemende hotel;

 

C. Telefoon met directe buitenlijn op de kamer en fax met directe buitenlijn op de kamer;

 

D. Films en videogames op de kamer;

 

op voorwaarde dat het Lid zijn/haar Lidmaatschapsnummer opgeeft bij de reservering of bij het inchecken, in een van de gereserveerde kamers verblijft en de kosten betaalt; of

 

ii. Uitgaven van het Lid, zonder verblijf in een kamer, voor maaltijden en drankjes (met uitzondering van alcoholische consumpties indien wettelijk verboden) in het restaurant van Deelnemende hotels die dit voordeel aanbieden indien:

 

A. de uitgaven hoger zijn dan 10 USD (exclusief belastingen, servicekosten en fooien);

 

B. de maaltijden en drankjes niet worden geconsumeerd tijdens een banket, vergadering of andere gelegenheid die is uitgesloten van In aanmerking komende uitgaven, zoals bepaald in Paragraaf 2.1.b. en zolang het Lid zijn/haar Lidmaatschapsnummer opgeeft op het moment van betaling. Er worden geen Elite-bonuspunten toegekend voor kosten die door het Lid zijn gemaakt zonder een verblijf in een kamer, in overeenstemming met Paragraaf 2.1.b(ii). Uitgaven in restaurants en bars die worden beheerd of gerund door derden komen mogelijk niet in aanmerking voor het verdienen van Punten. Uitgaven bij verkooppunten die zich niet in het Deelnemende hotel of All-inclusive resort bevinden, komen niet in aanmerking voor dit voordeel. Punten verdienen in restaurants zonder een verblijf is mogelijk:

 

(1) In de regio Azië-Pacific: bij Deelnemende ketens van het Loyaliteitsprogramma, met uitzondering van Moxy, Element, Marriott Vacation Club, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, inclusief restaurants en bars vermeld op https://marriottbonvoyasia.com/R+B (er kunnen uitsluitingen van toepassing zijn). Leden kunnen extra aanbiedingen krijgen op https://marriottbonvoyasia.com↗. Leden dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden van het aanbod en de Regels van het Loyaliteitsprogramma; en

 

(2) In Europa, het Midden-Oosten en Afrika: in restaurants en bars bij de volgende Deelnemende ketens van het Loyaliteitsprogramma: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft en Element. Bovendien in restaurants en bars in geselecteerde Deelnemende hotels die hier staan vermeld: https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoyOpent in een nieuw browservenster. Op de website kunnen extra aanbiedingen voor Leden worden vermeld. Leden dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden van het aanbod en de Regels van het Loyaliteitsprogramma; en

 

(3) In de Verenigde Staten en Canada: in restaurants en bars bij de volgende Deelnemende merken van het Loyaliteitsprogramma: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft en Element; en

 

(4) In de Caraïben, Mexico, Midden-Amerika en Zuid-Amerika: in restaurants en bars in de Deelnemende hotels, zoals vermeld op https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/↗. Op de website kunnen extra aanbiedingen voor Leden worden vermeld. Leden dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden van het aanbod en de Regels van het Loyaliteitsprogramma; of

 

iii. Uitgaven als onderdeel van het all-inclusive arrangement tijdens een verblijf in een kamer op rekening van het Lid en tot twee (2) extra door het Lid betaalde kamers in All-inclusive resorts en Deelnemende hotels die het hele jaar door all-inclusive arrangementen aanbieden en door het Bedrijf zijn aangewezen als een all-inclusive hotel. In aanmerking komende uitgaven voor een verblijf in deze all-inclusive hotels omvatten, zonder beperking, uitgaven voor:

 

A. In aanmerking komende Verblijfstarieven;

 

B. Premium maaltijden en drankjes (met uitzondering van alcoholische consumpties indien wettelijk verboden), mogelijk met uitzondering van uitgaven op verkooppunten die niet worden beheerd of gerund door het Deelnemende hotel;

 

• Toeslagen voor extra personen bij een betaald verblijf tegen een In aanmerking komend tarief;

 

• Spa, golf en andere resortactiviteiten indien beheerd door het Deelnemende hotel;

 

• Belastingen, servicekosten en fooien die deel uitmaken van het in aanmerking komende kamerarrangementstarief; en

 

• In bepaalde beperkte gevallen kunnen belastingen, servicekosten, fooien en/of kosten in verband met andere uitgaven die op de kamerrekening worden gezet, in aanmerking komen voor het verdienen van Punten;

 

op voorwaarde dat het Lid zijn/haar Lidmaatschapsnummer opgeeft bij de reservering of bij het inchecken, in een van de gereserveerde kamers verblijft en de kosten betaalt. Uitgaven in eet- en drinkgelegenheden die worden beheerd of gerund door derden, komen mogelijk niet in aanmerking voor het verdienen van Punten. Uitgaven bij verkooppunten die zich niet in het Deelnemende hotel of All-inclusive resort bevinden, komen niet in aanmerking voor dit voordeel.

 

2.1.c. Niet in aanmerking komende uitgaven. Uitgaven die niet in aanmerking komen voor Punten omvatten gratis diensten, Award Redemptions (inclusief het cashgedeelte van een Award Redemption), of andere kosten of uitgaven inclusief, zonder beperking: (A) kosten voor banketten, vergaderingen en andere gelegenheden, met uitzondering van Punten die verdiend zijn in verband met een In aanmerking komende evenement-overeenkomst zoals beschreven in Paragraaf 5; (B) andere betaalde uitgaven inclusief, zonder beperking, parkeren, business center, winkels en andere diensten van derden; (C) aan het kamertarief gerelateerde belastingen, servicekosten, fooien, kosten (bijv. kosten voor late annulering of no-show voor het niet inchecken voor gegarandeerde reserveringen, zelfs als de reserveringen volledig zijn betaald), verplichte of automatische kosten (bijv. resortkosten) en andere van toepassing zijnde kosten, met inbegrip van bepaalde kamer- en andere belastingen en tarieven die geen deel uitmaken van een in aanmerking komend all-inclusive kamerarrangementstarief; in bepaalde beperkte gevallen kunnen belastingen, servicekosten, fooien en/of vergoedingen in verband met andere uitgaven die op de kamerrekening worden gezet, evenals belastingen, servicekosten en fooien die deel uitmaken van een in aanmerking komend all-inclusive kamerarrangementstarief, in aanmerking komen voor Punten; en (D) uitgaven zoals uiteengezet in Paragraaf 8.1 voor Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

2.1.d. In aanmerking komend verblijf. Een 'Verblijf' of 'In aanmerking komend verblijf' betekent alle opeenvolgende nachten waarvoor een Lid zich inschrijft, die het Lid persoonlijk betaalt in een Deelnemend hotel, waarvoor (i) het kamertarief bij het Lid in rekening wordt gebracht, of (ii) de rekening rechtstreeks aan het bedrijf wordt gestuurd dat de betaling heeft geregeld voor het verblijf van het Lid, niet in verband met een congres of groepsmeeting.

 

i. Een 'Verblijf' is een verblijf van één of meer opeenvolgende nachten in hetzelfde Deelnemende hotel, ongeacht wanneer het Lid incheckt of uitcheckt, zolang het Lid: (A) zijn/haar Lidmaatschapsnummer opgeeft ten tijde van de reservering of bij het inchecken; (B) een In aanmerking komend tarief betaalt of een Award Redemption gebruikt voor het verblijf; en (C) in een van de gereserveerde kamers verblijft. Een Lid kan alleen Punten verdienen voor maximaal drie (3) kamers tijdens een verblijf als hij/zij in een van de gereserveerde kamers verblijft en een In aanmerking komend tarief betaalt of een Award Redemption voor alle kamers gebruikt.

 

ii. A Een 'in aanmerking komend verblijf' telt conform deze programmaregels mee voor het verdienen van Elite Night Credits. Tenzij anders vermeld in paragraaf 4.2, kunnen leden enkel in aanmerking komende nachten laten meetellen (i) die deel uitmaken van een verblijf tegen een in aanmerking komend tarief (zoals beschreven in 2.1.e.), voor de kamer die het lid persoonlijk betaalt en waarin hij/zij verblijft, en niet voor extra kamers, of (ii) voor de kamer die rechtstreeks wordt gefactureerd aan het bedrijf dat de betaling heeft geregeld voor het verblijf van het lid, niet in verband met een congres of groepsbijeenkomst. Leden ontvangen geen Elite Night Credit voor verblijven tegen niet in aanmerking komende tarieven (zie 2.1.f.). Vacation Club-leden en Residence Club-leden (zie paragraaf 7 hieronder) kunnen ook Elite Night Credits verdienen, zoals bepaald in paragrafen 7.1 en 7.2. Leden die verblijven in The Ritz-Carlton Club-vakantiewoningen op basis van hun eigendomsvoordeel, verdienen Elite Night Credits zoals bepaald in paragraaf 1.2.a.

 

iii. Leden kunnen geen voordelen verdienen of ontvangen bij meerdere Deelnemende hotels voor dezelfde verblijfsdatum(s).

 

iv. Slechts één lid per kamer kan punten/miles of Elite Night Credits verdienen, of voordelen ontvangen. Als er meer dan één lid in dezelfde kamer verblijft, moeten de leden bij het inchecken beslissen wiens lidmaatschapsnummer zal worden gebruikt, op voorwaarde dat datzelfde lid de rekening betaalt.

 

2.1.e. In aanmerking komende tarieven. Een In aanmerking komend tarief' is het tarief dat een Lid betaalt voor een verblijf in een kamer in een Deelnemend hotel dat in aanmerking komt voor het verdienen van Punten of Miles. In aanmerking komende tarieven omvatten de meeste zakelijke en vrijetijdstarieven, zoals de tarieven die op Marriott.com te vinden zijn zonder toepassing van een kortingscode, Standaard en Premium retailtarieven, Advanced Purchase-tarieven, onderhandelde Bedrijfstarieven of nationale/regionale/lokale overheidstarieven. Tenzij anders specifiek vermeld, zullen Leden de voordelen van het Lidmaatschapsniveau ontvangen tijdens hun verblijven tegen de in aanmerking komende tarieven.

 

i. In deelnemende Design Hotels™ verdienen Leden alleen Punten of Miles op In aanmerking komende uitgaven voor Verblijven tegen een In aanmerking komend tarief. Leden kunnen geen Punten of Miles verdienen met een Verblijf tegen een Niet in aanmerking komend tarief in deelnemende Design Hotels™, zelfs niet als zij In aanmerking komende uitgaven maken, zoals incidentele kosten.

 

ii. In Marriott Executive Apartments sparen Leden alleen Punten of Miles met het In aanmerking komende tarief, zelfs als zij In aanmerking komende kosten maken.

 

2.1.f. Niet in aanmerking komende tarieven. Een 'Niet in aanmerking komend tarief' is een tarief dat een Lid betaalt voor een Verblijf in een kamer in een Deelnemend hotel dat niet in aanmerking komt voor het verzamelen van Punten of Miles, en ook niet voor de voordelen van het lidmaatschapsniveau. Niet in aanmerking komende tarieven zijn tarieven die op de volgende manieren worden geboekt:

 

i. De kamer werd geboekt via een touroperator, een online kanaal of ander kanaal van derden, waaronder, zonder beperking, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com; of

 

ii. De kamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, meeting, congres of georganiseerde rondreis, en het Lid betaalt niet rechtstreeks aan het Deelnemende hotel voor deze kamer; of

 

iii. De kamer werd geboekt bij een touroperator, groothandelaar of als onderdeel van een kamerprijs of -arrangement voor bemanningsleden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, georganiseerde reizen of reisarrangementen; of

 

iv. De gastenkamer was gratis; of

 

v. Een voucher of award van derden werd gebruikt als betaling voor de kamer.

 

2.1.g. Er worden geen Punten gegeven of Awards gehonoreerd bij een dochteronderneming of filiaal van het Bedrijf anders dan bij Deelnemende hotels, tenzij anders geadverteerd. Indien een hotel of andere accommodatie niet langer aan het Loyaliteitsprogramma deelneemt, komen alle verblijven na die datum niet meer in aanmerking voor het sparen van Punten, ongeacht wanneer de reservering werd gemaakt. Zie Paragraaf 9.5 voor Aanvullende voorwaarden.

 

2.2 Kies één voordeel

 

Een Lid mag slechts één voordeel verdienen: Punten of Miles. Een Lid mag met hetzelfde verblijf niet zowel Punten als Miles verdienen. Een Lid mag voorafgaand aan een bepaald verblijf overschakelen van Punten op Miles of omgekeerd. Dit kan door zijn of haar Lidmaatschapsprofiel te wijzigen of door contact op te nemen met de Ledenondersteuning. Een Lid begint met het verzamelen van de nieuwe voordelen (Punten of Miles) met het eerstvolgende verblijf. Alle eerder verzamelde Punten of Miles zullen niet worden omgezet naar het nieuwe voordeel. Als het Lid van Punten wil overstappen op Miles, kan hij/zij dit doen conform Paragraaf 3.5.

 

2.3 Miles verzamelen in plaats van Punten

 

Lidmaatschapsaccounts worden aanvankelijk geopend om Punten te verzamelen. De Leden kunnen van Punten overstappen op Miles door hun online Lidmaatschapsprofiel te wijzigen. Indien de Leden ervoor kiezen om Miles in plaats van Punten te sparen voor In aanmerking komende verblijven, moeten zij ook een deelnemend frequent-flyerprogramma van een luchtvaartmaatschappij en het bijbehorende accountnummer in het Lidmaatschapsprofiel opgeven, waarop de verzamelde Miles zullen worden bijgeschreven.  Zodra het profiel is gewijzigd, worden de gespaarde Punten voor toekomstige In aanmerking komende verblijven automatisch omgezet in Miles, met uitzondering van de Punten voor het Elite-welkomstgeschenk die als Punten op het account van het Lid blijven staan totdat het Lid in het Lidmaatschapsprofiel aangeeft dat die in Miles moeten worden omgezet. Als de Miles eenmaal zijn toegekend aan het opgegeven Deelnemende frequent-flyerprogramma van een luchtvaartmaatschappij, kunnen ze niet worden overgezet naar een ander Deelnemend frequent-flyerprogramma van een andere luchtvaartmaatschappij of worden omgewisseld in Loyaliteitsprogrammapunten. Voor meer informatie over deelname aan frequent-flyerprogramma's van deelnemende luchtvaartmaatschappijen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

 

2.4 Marriott Bonvoy™-evenementen

 

Een Lid kan Punten of Miles en In aanmerking komende overnachtingen verdienen voor in aanmerking komende groepen, bijeenkomsten en evenementen indien het Lid een in aanmerking komende meetingplanner is conform Paragraaf 5.

 

2.5 Individuele beloningen voor in aanmerking komende uitgaven en in aanmerking komende overnachtingen

 

2.5.a. Niemand anders dan het Lid mag Punten/Miles verdienen met in aanmerking komende uitgaven of Elite Night Credits voor in aanmerking komende overnachtingen voor zijn/haar Lidmaatschapsaccount.  Punten/Miles en Elite Night Credits voor een kamer die wordt gedeeld door twee Loyaliteitsprogrammaleden worden aan slechts één Lid toegekend.

 

2.5.b. Het verzamelen van Punten/Miles en Elite Night Credits is beperkt tot individuele reizen en de kamer moet door het Lid zelf worden betaald of direct woeden gefactureerd aan het Bedrijf dat de betaling heeft geregeld voor het verblijf van het Lid dat niet verbonden is aan een congres of groepsbijeenkomst.

 

2.5.c. Als het Lid een congres of een groepsbijeenkomst bijwoont en het hotel of een andere accommodatie rechtstreeks betaalt, komt hij/zij in aanmerking voor het ontvangen van Punten/Miles en Elite Night Credits voor het Verblijf.  Kamers die zijn gereserveerd op basis van een contract, kamers die zijn gereserveerd door bedrijven op een doorlopende basis en kamers die via één factuur worden betaald, komen echter niet in aanmerking voor het verdienen van Punten/Miles of Elite Night Credits.

 

2.5.d. Defensie-tarieven op bepaalde buitenlandse locaties zijn onderhevig aan lokale beperkingen en komen mogelijk niet in aanmerking voor Punten/Miles of Elite Night Credits.

 

2.6 Voordelen voor verblijven of in aanmerking komende evenementen die werden afgerond voorafgaand aan de deelname aan het loyaliteitsprogramma

 

2.6.a. Er kunnen Punten/Miles en Elite Night Credits verdiend worden voor verblijven die werden afgerond binnen dertig (30) dagen voorafgaand aan de inschrijving van het Lid in het Loyaliteitsprogramma, zoals beschreven in Paragraaf 9.3, als dit voordeel wordt aangevraagd via de Ledenondersteuning, samen met een kopie van de betaalde rekening voor het verblijf, binnen zestig (60) dagen na het verblijf.  Mogelijk zal het Lid om aanvullende documentatie worden verzocht.

 

2.6.b. Er kunnen Punten/Miles en Elite Nacht Credits verdiend worden met In aanmerking komende evenementen (zie Paragraaf 5.4) die werden afgerond binnen dertig (30) dagen voorafgaand aan de inschrijving van het Lid in het Loyaliteitsprogramma, zoals beschreven in Paragraaf 9.3, zolang dit voordeel wordt aangevraagd bij het hotel waar het In aanmerking komende evenement werd georganiseerd, samen met een kopie van de betaalde rekening voor het In aanmerking komende evenement, binnen zestig (60) dagen na het In aanmerking komende evenement.  Mogelijk zal het Lid om aanvullende documentatie worden verzocht.

 

2.7 Vreemde valuta

 

Het aantal verdiende Punten in Deelnemende hotels waar de USD niet de gebruikte valuta is, wordt berekend op basis van de In aanmerking komende uitgaven die worden omgerekend naar USD tegen de door het Bedrijf gekozen wisselkoers.  Dit kan de wisselkoers zijn die door een Deelnemend hotel wordt gebruikt bij het inchecken of uitchecken, of een andere door het Bedrijf gekozen wisselkoers en is mogelijk niet dezelfde wisselkoers die wordt gebruikt voor de omrekening van de valuta op de hotelrekening van het Lid.

 

2.8 Punten overdragen van het ene naar het andere account

2.8.a. Conform de voorwaarden voor het overdragen van punten zoals beschreven in paragraaf 1.6.c. kan een lid per kalenderjaar maximaal 100.000 punten overdragen aan een ander account, zolang beide accounts een goede reputatie hebben en elk minimaal dertig (30) dagen actief is met in aanmerking komende activiteiten of negentig (90) dagen zonder in aanmerking komende activiteiten (zie 2.8.b). Een lid kan maximaal 500.000 punten per kalenderjaar van een ander lidmaatschapsaccount ontvangen, zolang de accounts een goede reputatie hebben en elk minimaal dertig (30) dagen actief zijn met in aanmerking komende activiteiten of negentig (90) dagen zonder in aanmerking komende activiteiten.

 

2.8.b. Een nieuw lid kan dertig (30) dagen na inschrijving een puntenoverdracht ontvangen als het account activiteiten weergeeft, waaronder een in aanmerking komend verblijf of een andere in aanmerking komende activiteit zoals beschreven in paragraaf 1.6.d. Negentig (90) dagen na de inschrijving komt een nieuw lid in aanmerking voor de ontvangst van overgedragen punten, ongeacht zijn of haar accountactiviteit.

 

2.8.c. Goedkeuring voor de overdracht moet worden gegeven door de accounthouder met de punten die moeten worden overgedragen door middel van de Points Transfer Tool (In het Engels). Het minimumaantal punten voor een overdracht is 1000. De accounthouder die de overdracht aanvraagt, moet het lidmaatschapsnummer en de volledige naam van de ontvanger van de punten opgeven op het moment dat de overdracht van punten wordt aangevraagd. Zowel het lidmaatschapsnummer als de opgegeven naam moeten overeenkomen met het lidmaatschapsnummer en de naam vermeld op het account van de ontvanger van de punten om de overdracht met succes af te ronden.

 

2.8.d. Zodra de autorisatie voor de overdracht is ontvangen en verwerkt, doet de overdrager afstand van alle rechten op de overgedragen punten en worden deze de punten het eigendom van de ontvanger. Het Loyaliteitsprogramma behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken transacties te voorkomen of te annuleren wanneer (i) het Loyaliteitsprogramma reden heeft om aan te nemen dat de identiteit van het Lid dat punten overdraagt niet overeenkomt met de identiteit van de persoon die toestemming geeft voor de Puntenoverdracht, of (ii) wanneer het loyaliteitsprogramma vermoedt dat er sprake is geweest van frauduleuze activiteiten in verband met de puntenoverdracht met betrekking tot de account van het lid.

 

2.8.e. Miles en Elite Night Credits kunnen niet worden overgedragen van het ene naar het andere lidmaatschapsaccount.

 

2.9 Punten kopen

Leden kunnen punten kopen of door een ander lid gekochte punten ontvangen als geschenk voor een gecombineerd maximum van 100.000 punten per kalenderjaar als ze worden gekocht via de Puntenwinkel↗ of Cadeaupuntenwinkel↗. Leden kunnen punten kopen voor een gecombineerd maximum van 100.000 punten per kalenderjaar indien gekocht via het door Points.com aangestuurde deel van de Marriott-websites, de mobiele Marriott-apps of via de Customer Engagement Centers. Punten kunnen worden gekocht tegen een koers van USD 12,50 per 1000 punten. De prijzen variëren tijdens actieperiodes. Leden moeten een goede reputatie hebben om punten te kunnen kopen en/of ontvangen. Een nieuw lid kan dertig (30) dagen na inschrijving voor het loyaliteitsprogramma punten kopen. Raadpleeg paragraaf 2.8 voor meer informatie over de individuele voorwaarden van een lid voor het overdragen naar of ontvangen van punten van een ander lid per kalenderjaar. Gekochte punten tellen niet mee voor de Marriott Bonvoy Elite-status. Punten worden binnen tweeënzeventig (72) uur nadat de aankoop is voltooid op het account van het lid bijgeschreven. Zodra punten zijn gekocht, is restitutie niet meer mogelijk. Als u punten koopt met een co-brand creditcard van Marriott, verdient u punten als een dagelijkse aankoop, indien van toepassing. Leden die ervoor kiezen om punten te kopen met hun Union Pay-creditcard met één logo (kaartnummer beginnend met de cijfers 62), kunnen dit doen door Discover als hun betaaloptie te kiezen.

 

2.10 Verdienen via partners

Punten verdiend in verband met de partner zijn onderworpen aan de regels van dit Loyaliteitsprogramma, samen met alle toepasselijke algemene voorwaarden van de partner.

 

2.10.a. 'Miles to Points'-aanbod. Een lid kan bij bepaalde frequent-flyerprogramma's of andere aangesloten luchtvaartprogramma's (elk een 'deelnemende luchtvaartmaatschappij') miles omzetten in punten in een bepaalde verhouding, zoals hier aangegeven (het 'Miles to Points'-aanbod). Inschrijving voor het 'Miles to Points'-aanbod is niet verplicht, maar kan onderhevig zijn aan de criteria die van tijd tot tijd door de deelnemende luchtvaartmaatschappijen en het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma worden vastgesteld. Leden die via deelnemende luchtvaartmaatschappijen gespaarde miles willen omzetten in punten voor het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma, moeten lid zijn van zowel het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma als de deelnemende luchtvaartmaatschappij. Leden die zich hebben aangemeld voor het 'Miles to Points'-aanbod dienen ervoor te zorgen dat de naam van de houder van het account van de deelnemende luchtvaartmaatschappij en van het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma-account identiek zijn, zodat de 'Miles to Points'-transactie met succes kan worden uitgevoerd. Zodra de miles in punten zijn omgezet, worden de punten automatisch bijgeschreven op het account van het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogrammalid. Meestal worden de punten binnen maximaal acht (8) weken op het account van het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogrammalid bijgeschreven. Zodra de punten voor het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma-account van een lid worden aangevraagd, is annulering, wijziging, heruitgifte en/of terugbetaling van miles niet meer mogelijk. Het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma en de deelnemende luchtvaartmaatschappijen hebben het recht om het 'Miles to Points'-aanbod te beëindigen of het beleid, de procedures, de voorwaarden, de voordelen, de beloningen en de speciale aanbiedingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken transacties te verhinderen of te annuleren als (i) het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma reden heeft om aan te nemen dat de identiteit van het lid dat de miles inwisselt voor punten niet overeenkomt met de identiteit van de persoon die de punten ontvangt of (ii) als het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma vermoedt dat er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met de omzetting van miles in punten met betrekking tot het account van het lid. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de deelnemende luchtvaartmaatschappij wordt verwezen naar de voorwaarden van de betreffende deelnemende luchtvaartmaatschappij. De algemene voorwaarden van elke deelnemende luchtvaartmaatschappij regelen de verdeling van de miles die via de deelnemende luchtvaartmaatschappij worden gespaard. Het 'Miles to Points'-aanbod is onderworpen aan de voorwaarden van elke deelnemende luchtvaartmaatschappij.

 

2.10.b. Cruise with Points. Een lid kan punten verdienen wanneer hij/zij een cruise boekt via de cruisepartner van het Bedrijf. Meer informatie over het 'Cruise with Points'-programma staat hier↗. Deze paragraaf is niet van toepassing op The Ritz-Carlton Yacht Collection (zie 1.2.a voor The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

2.10.c. Hertz. Een lid kan punten verdienen en speciale kortingen krijgen bij Hertz, indien beschikbaar, als hier↗ wordt geboekt. In aanmerking komende Elite-leden kunnen ook een gratis Hertz Gold Plus Rewards®-elitestatus ontvangen.

 

2.10.d.  Identity-punten bij The Cosmopolitan. Identity-leden van The Cosmopolitan of Las Vegas kunnen Identity-punten omzetten in loyaliteitsprogrammapunten conform de algemene voorwaarden van het Identity-programma↗. Leden worden verzocht om Identity Membership & Rewards te bellen op (877) 551-7779 of een e-mail te sturen naar IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM.

 

2.10.e. Vacations by Marriott. 'Vacations by Marriott' wordt namens het loyaliteitsprogramma beheerd door een externe reispartner. Punten en Elite Night Credit worden verdiend in overeenstemming met de regels van het loyaliteitsprogramma. Leden kunnen geen punten of miles gebruiken om arrangementen van 'Vacations by Marriott' te kopen. Leden zijn onderworpen aan de regels van het loyaliteitsprogramma en de algemene voorwaarden van het 'Vacations by Marriott'-programma. Meer informatie staat op www.vacationsbymarriott.com↗.

 

2.10.f. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™. Leden kunnen punten verdienen wanneer ze zich inschrijven voor het Eat Around Town by Marriott Bonvoy™-programma en dineren in deelnemende restaurants. Leden zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van het Eat Around Town by Marriott Bonvoy-programma en de regels van het loyaliteitsprogramma. Meer informatie over het programma is beschikbaar op eataroundtown.marriott.com↗.

 

2.10.g.Marriott Bonvoy Boutiques™. Een lid kan 10.000 punten verdienen bij aankoop van een matras op een van de vijftien (15) online retailwebsites van Marriott International (Shop EDITION↗, The Ritz-Carlton Shops↗, The Luxury Collection Store↗, St. Regis Boutique↗, W Hotels The Store↗, Curated by JW↗, Shop Marriott↗, Sheraton Store↗, Westin Store↗, Shop Le Meridien↗, Collect Renaissance↗, Gaylord Hotels Store↗, Shop Courtyard↗, Shop Four Points↗, Fairfield Store↗).De punten worden ongeveer 3-5 weken na acceptatie van de matraslevering aan het kopende lid toegekend. Leden zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden bij de aankoop van een matras op de online winkelsites van Marriott en de regels van het loyaliteitsprogramma. Meer informatie is beschikbaar op de online retailwebsites van Marriott.

 

2.10.h.Marriott Uber loyaliteitsinitiatief. Om deel te nemen aan het loyaliteitsinitiatief van Marriott Uber, moeten leden hun lidmaatschapsaccount koppelen aan hun Uber-account dat is gekoppeld aan een Amerikaans telefoonnummer. Zodra leden hun accounts hebben gekoppeld, kunnen ze punten verdienen op in aanmerking komende transacties. Transacties die in aanmerking komen, zijn (i) een rit in de VS met Uber XL, Uber Black, Uber SUV of Uber Comfort; (ii) een in de VS via Uber Eats bij een restaurant geplaatste bestelling voor een minimumbedrag van USD 40 exclusief eventuele promoties of kortingen (en exclusief belastingen, toeslagen en/of fooien), of (iii) een in de VS via Uber Eats geplaatste bestelling voor boodschappen met een minimumbedrag van USD 40 exclusief eventuele promoties of kortingen (en exclusief belastingen, toeslagen en fooien).De punten die zijn verdiend voor in aanmerking komende transacties worden gebaseerd op uitgegeven Amerikaanse dollars vóór promoties en kortingen, exclusief belastingen, toeslagen en fooien.

 

Nadat leden hun lidmaatschapsaccount aan hun Uber-account hebben gekoppeld, ontvangen leden voor alle in aanmerking komende transacties (indien van toepassing): (i) 3 punten voor elke uitgegeven dollar vóór promoties en kortingen, exclusief belastingen, toeslagen en fooien op of voor ritten met Uber XL, Uber Black, Uber SUV- en Uber Comfort, (ii) 6 punten voor elke bestede dollar vóór promoties en kortingen, exclusief belastingen, toeslagen en fooien op of voor bestellingen bij restaurants en bestelde boodschappen die via Uber Eats zijn bezorgd bij vestigingen van Marriott International (exclusief Homes & Villas by Marriott Bonvoy), en (iii) 2 punten voor elke bestede dollar vóór promoties en kortingen, exclusief belastingen, toeslagen en fooien op of voor alle andere bestellingen bij restaurants en bestelde boodschappen die via Uber Eats zijn gedaan, inclusief afhaalbestellingen.

 

De leden zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Uber en Uber Eats, evenals de programmaregels. Uber en het Bedrijf behouden zich het recht voor om het aantal punten dat leden kunnen verdienen en de activiteiten waarvoor ze punten kunnen verdienen te wijzigen. Uber of het Bedrijf kunnen accounts ook ontkoppelen als gevolg van beëindiging of opschorting van het loyaliteitsinitiatief van Marriott Uber, vermoedelijke fraude of een wijziging in geschiktheid. Uber en het Bedrijf behouden zich het recht voor om verdiende punten te annuleren, in te trekken en/of aan te passen wanneer (i) Uber en/of het Bedrijf vermoeden dat er sprake is van frauduleuze activiteiten in verband met een in aanmerking komende transactie, of (ii) er een terugbetaling is gedaan in verband met een in aanmerking komende transactie. Meer informatie staat op www.uber.com/marriottbonvoy↗.

 

 

3. PUNTEN INWISSELEN

 

3.1 Algemene informatie over Awards Redemptions

 

Een Lid kan Punten of Free Night Awards in hun geheel of gedeeltelijk gebruiken (zie Paragraaf 3.3.c) om verschillende producten te verkrijgen (elk een "Award Redemption") inclusief, zonder beperking, Verblijven in kamers bij Deelnemende hotels, Moments-belevenissen, vluchten en andere diensten en merchandise. Een volledige lijst van de huidige opties voor Award Redemptions staat op de website van het Loyaliteitsprogramma onder 'PUNTEN/AWARDS GEBRUIKEN'.

 

3.1.a. Punten en Award Redemptions mogen niet door een Lid worden ingewisseld voor geld, prijzen of krediet.

 

3.1.b. Punten die zijn toegevoegd door een overdracht of die zijn verdiend door het gebruik van creditcards, kunnen mogelijk niet worden ingewisseld voor bepaalde Award Redemptions.

 

3.1.c. Tenzij anders vermeld, zijn Award Redemptions alleen geldig voor gebruik door het Lid met het Account waarop de Award Redemption werd verwerkt. Award Redemptions zijn niet overdraagbaar.

 

3.1.d. Als de verdenking bestaat dat Award Redemptions zijn geruild, verkocht, ingewisseld, frauduleus zijn verkregen of zijn verstrekt aan iemand anders dan het in aanmerking komende Lid, dan zijn deze Award Redemptions ongeldig en worden ze niet gehonoreerd.

 

3.2 Award Redemption-verblijven bij deelnemende hotels

 

Tenzij anders vermeld, kan een Lid een Award Redemption gebruiken voor een Verblijf in een standaardkamer of Premium kamer (met bestaand beddengoed) bij een Deelnemend hotel ('Award Redemption-verblijf'). De Algemene voorwaarden voor Award Redemption-verblijven, inclusief de soorten Award Redemption-verblijven in Paragraaf 3.3, worden hieronder toegelicht. Houd er rekening mee dat sommige Deelnemende hotels een ander beleid hebben voor Award Redemption-verblijven, waaronder Homes & Villas by Marriott Bonvoy (zoals beschreven in Paragraaf 8.2).

 

3.2.a. Op basis van beschikbaarheid. De mogelijkheid om een Award Redemption te gebruiken voor een verblijf in een Deelnemend hotel is op basis van beschikbaarheid op het moment van reservering en moet worden geboekt via de Marriott-kanalen, zoals beschreven in Paragraaf 1.2.b.

 

3.2.b. Award Redemption-reservering. Bij het maken van een reservering voor een Award Redemption-verblijf worden de benodigde Punten en/of toegepaste Free Night Award(s) van het Account afgetrokken en wordt de Award Redemption automatisch aan de reservering toegevoegd, op voorwaarde dat het Lid voldoende Punten voor het gehele verblijf en/of voldoende Free Night Award(s) heeft, zoals beschreven in Paragraaf 3.3.c,al naar gelang van toepassing.Als de vereiste Punten en/of Free Night Award(s) niet worden afgetrokken tijdens het boekingsproces en de Award Redemption niet aan de reservering wordt toegevoegd, dient het Lid contact op te nemen met de Ledenondersteuning om de reservering te corrigeren.Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om ervoor te zorgen dat het Lid voldoende Punten en/of Free Night Award(s) heeft om het gehele Award Redemption-verblijf te dekken.Als een Lid niet voldoende Punten en/of Free Night Award(s) heeft om het hele Award Redemption-verblijf te dekken, kan de reservering worden geannuleerd of worden gewijzigd naar het best beschikbare tarief.Award Redemption-verblijven zijn alleen geldig voor individuele reizen en zijn niet geldig voor groepsreizen, pakketreizen, congressen of andere speciale tarieven en/of programmapakketten.

 

3.2.c. Geschonken Award Redemption-verblijven (overdrachten door derden). Award Redemption-verblijven zijn alleen geldig voor gebruik door het Lid met het Account waarmee het Award Redemption-verblijf wordt verwerkt, en zijn niet overdraagbaar, behalve zoals hieronder uiteengezet. Leden kunnen Punten overdragen naar het Account van een ander Lid, zoals beschreven in Paragraaf 2.8.

 

i. Een Lid mag alleen verzoeken dat een Award Redemption-verblijf aan iemand anders wordt geschonken wanneer het Lid niet aanwezig zal zijn voor het verblijf (elk dergelijk verblijf is een 'Geschonken Award Redemption-verblijf' en gezamenlijk 'Geschonken Award Redemption-verblijven'), indien het Award Redemption-verblijf wordt geboekt via de  Ledenondersteuning. Alle Award Redemption-verblijfstypen beschreven in Paragraaf 3.3 mogen aan een andere persoon worden geschonken, met uitzondering van Free Night Awards.

 

ii. Een Lid mag maximaal vijf (5) Geschonken Award Redemption-verblijven per kalenderjaar boeken via één Lidmaatschapsaccount.

 

iii. Bij het boeken van een geschonken Award Redemption-verblijf moet een Lid zijn/haar Lidmaatschapsnummer en naam doorgeven aan de Ledenondersteuning, evenals de naam van de persoon die in het Deelnemende hotel zal verblijven (de ontvanger). Beide namen en het Lidmaatschapsnummer van het Lid moeten aan de Ledenondersteuning worden verstrekt op het moment dat het Geschonken Award Redemption-verblijf wordt geboekt. Als een Lid al een Award Redemption-verblijf heeft geboekt, moet het Lid contact opnemen met de Ledenondersteuning om vervolgens de naam van de ontvanger toe te voegen. Het Lid kan geen contact opnemen met het Deelnemende hotel om de naam van de ontvanger toe te voegen.

 

iv. Als een Lid een wijziging moet aanbrengen in een bestaande, geschonken Award Redemption-verblijfsreservering, moet het Lid contact opnemen met de Ledenondersteuning. Datumwijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en het Lid is verantwoordelijk voor een eventuele wijziging van het benodigde aantal Punten of contanten. 

 

v. Met een Geschonken Award Redemption-verblijf verdient het Lid noch de ontvanger Punten/Miles, Elite Night Credits, In aanmerking komende overnachtingen of In aanmerking komende Bovendien ontvangt de ontvanger van het Geschonken Award Redemption-verblijf geen Elite-voordelen die verband houden met het Account van het Lid.

 

vi. Bij het inchecken dient de ontvanger van het Geschonken Award Redemption-verblijf een geldig legitimatiebewijs te tonen en een creditcard te overhandigen of een contante aanbetaling te doen voor incidentele kosten in het deelnemende hotel.

 

3.2.d. Garantie- en annuleringsvoorwaarden. Het standaard garantie- en annuleringsbeleid van een Deelnemend hotel is van toepassing op reserveringen voor een Award Redemption-verblijf, inclusief, zonder beperking, alle vereisten voor de minimale verblijfsduur en creditcardgarantie en kosten voor late annulering, no-shows of vroeg uitchecken.

 

Er kunnen Punten worden gerestitueerd voor een verblijf dat korter is dan het aantal dagen van de Award Redemption, maar het Lid moet de receptiebalie van het Deelnemende hotel van tevoren laten weten hoe vroeg zal worden uitgecheckt, zodat de te restitueren Punten op het Account van het Lid kunnen worden gestort.

 

Als een Lid nalaat om een gegarandeerde reservering voor een Award Redemption-verblijf te annuleren binnen de toegestane annuleringsperiode, brengt het Deelnemende hotel de toepasselijke annuleringskosten in rekening op de creditcard die door het Lid is verstrekt op het moment dat de reservering werd gemaakt en worden de ingewisselde Punten weer op de rekening van het Lid gestort.

 

3.2.e. Aantal benodigde Punten. Het aantal Punten dat per nacht vereist is voor een Award Redemption-verblijf verschilt per Deelnemend hotel, de beschikbare kamertypes bij het Deelnemende hotel, de verblijfsduur en kan ook verschillen per tijd van het jaar. De benodigde Punten per nacht worden continu bijgewerkt en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Als het Lid een wijziging aanbrengt in het Award Redemption-verblijf, is het Lid verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van het aantal benodigde Punten.

 

3.2.f. Wat is inbegrepen bij een Award Redemption-verblijf en wat niet. Het Award Redemption-verblijf omvat de kosten van een kamer (met bestaand beddengoed) bij een Deelnemend hotel, kamerbelasting, servicekosten en eventuele toeslagen voor extra personen (behalve bij in aanmerking komende all-inclusive hotels). Alle andere kosten, inclusief incidentele kosten, resorttoeslagen, The Ritz-Carlton Club-kosten, extra's en andere uitgaven, zijn de verantwoordelijkheid van het Lid en zijn niet inbegrepen in het Award Redemption-verblijf.

 

Bij de all-inclusive hotels (beschreven onder 2.1.b) omvat het Award Redemption-verblijf de kosten van het all-inclusive arrangement dat bestaat uit, maar niet beperkt is tot, de standaardkamer (met bestaand beddengoed), kamerbelasting, servicekosten, resortkosten en standaard maaltijden en drankjes voor maximaal twee personen. Er worden extra kosten in rekening gebracht voor de derde, vierde of extra gast in de kamer en deze kosten zijn niet inbegrepen in het Award Redemption-verblijfstarief. Deze kosten, evenals alle andere kosten voor de accommodatie, zijn voor rekening van het Lid en zijn niet inbegrepen in het Award Redemption-verblijf. De Leden van het Loyaliteitsprogramma moeten voor elke reservering in een All-inclusive resort of door het Bedrijf aangewezen all-inclusive hotel het juiste aantal gasten opgeven, inclusief eventuele extra personen naast de eerste en tweede gast, en de juiste leeftijd van eventuele kinderen voor elke reservering. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het kamertarief dat een Lid moet betalen voor een reservering aan te passen aan het juiste aantal gasten, inclusief kinderen.

 

3.2.g. Kamervoorkeuren niet gegarandeerd. Bij een Award Redemption-verblijf kunnen beddengoed, roken en andere kamervoorkeuren worden aangevraagd, maar deze verzoeken worden niet gegarandeerd ingewilligd.

 

3.2.h. Geen Punten of Miles. Leden ontvangen geen Punten of Miles voor het Award Redemption-gedeelte van hun verblijf.

 

3.2.i. Elite Night Credit. Een Award Redemption-verblijf bij een Deelnemend hotel wordt beschouwd als een In aanmerking komend verblijf en als zodanig ontvangt het Lid Elite Night Credits waarmee de Elite-status of Lifetime Elite-status kan worden verdiend. Een Lid dat een Award Redemption gebruikt, ontvangt alleen Elite Night Credit(s) voor de kamer waarin het Lid zelf verblijft en ontvangt geen Elite Night Credits voor extra kamers.

 

3.2.j. Meerdere kamers. Een Lid kan Punten inwisselen of Free Night Awards gebruiken voor maximaal negen (9) kamers op naam van het Lid wanneer het Lid op dezelfde data in hetzelfde Deelnemende hotel verblijft. Daarbij stemt het Lid ermee in om legitieme reserveringen voor een Award Redemption-verblijf te goeder trouw te maken voor gebruik door het Lid en zijn of haar uitgenodigde gasten, en niet voor andere doeleinden, inclusief, zonder beperking, doorverkoop, ongeoorloofde toewijzing of plaatsing op de websites van derden of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen, of enige reservering anticiperend op een grote vraag. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren die naar eigen mening in strijd zijn met de Programmaregels

 

3.2.k. Een Deelnemend hotel dat het programma verlaat. Als een Deelnemend hotel het Loyaliteitsprogramma om wat voor reden dan ook verlaat nadat een Lid een reservering voor een Award Redemption-verblijf heeft gemaakt, maar voordat het Lid in het hotel verblijft, zal het Bedrijf alle redelijke inspanning leveren om ervoor te zorgen dat dergelijke voormalige Deelnemende hotels de reservering nakomen of helpen bij het regelen van gelijkwaardige accommodatie in de buurt; het Bedrijf kan echter niet garanderen dat eventuele Awards, upgrades of andere voordelen die een Lid kan verdienen in het kader van het Loyaliteitsprogramma, gehonoreerd zullen worden.

 

3.2.l. Via eigenaarschap verdiende punten. Punten die zijn verkregen door het eigendom van een belang in een Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club of in The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, kunnen niet worden gebruikt om een Award Redemption-verblijf te reserveren in een Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club of Westin Vacation Club of in The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, tenzij anders is toegestaan.

 

3.2.m. Award Redemption-verblijven buiten de Verenigde Staten. Een Award Redemption-verblijf op een bestemming buiten de Verenigde Staten is onderworpen aan alle vereiste overheidsgoedkeuringen, beperkingen en toepasselijke niet-hotelbelastingen. De awards zijn exclusief de Amerikaanse federale inspectietarieven en andere kosten, uitgaven, toeslagen, niet-hotelbelastingen of eventuele andere kosten of uitgaven die door buitenlandse overheden worden opgelegd voor internationale reizen. Deze door de overheid opgelegde belastingen, tarieven, enz. zijn voor rekening van de Leden.

 

3.2.n. Beperkte data waarop de promotieaanbieding niet geldig is. Het Bedrijf heeft een beleid dat bepaalt dat bepaalde promotieaanbiedingen op beperkte data niet geldig zijn (Limited Blackout dates). Dit betekent dat Deelnemende hotels, behoudens de hieronder genoemde beperkingen en uitzonderingen, elke dag standaardkamers beschikbaar hebben voor Award Redemptions. De volgende beperkingen en uitzonderingen zijn van toepassing:

 

i. Op een beperkt aantal dagen mogen Deelnemende hotels het aantal standaardkamers dat beschikbaar is voor een Award Redemption-verblijf beperken.

 

ii. Bij de volgende Deelnemende merken kunnen alleen Punten/Miles worden verdiend en kunnen geen Punten worden ingewisseld: Marriott Executive Apartments®.

 

iii. De volgende Deelnemende hotels of merken nemen op dit moment niet of niet volledig deel aan het beleid inzake de beperkte data waarop promoties niet beschikbaar zijn:
 

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, Scottsdale, AZ
 • Marriott Vacation Club en Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club – alle hotels
 • Vistana Residence Network – alle vakantiewoningen
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, Rome, Italië
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaï
 • Wailea Beach Resort – Marriott - Maui, Hawaï
 • Hotel Cala di Volpe, een Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italië
 • Hotel Pitrizza, een Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italië
 • Hotel Romazzino, een Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Italië
 • Homes & Villas by Marriott Bonvoy
 • North Island, een Luxury Collection Resort, Seychellen

 

3.3 Soorten Award Redemption-verblijven

 

3.3.a. Standaard Redemption Award. Leden mogen hun Punten inwisselen voor een 'Standaard Redemption Award', die alle kosten van een standaardkamer dekt voor één of meer overnachtingen in een Deelnemend hotel, zoals beschreven in Paragraaf 3.2.e. De standaardkamers die beschikbaar zijn voor Award Redemptions kunnen per Deelnemend hotel en Deelnemende keten verschillen. Award Redemptions voor Premium-kamers zijn mogelijk beschikbaar tegen een hoger Puntenaantal, zoals staat beschreven in Paragraaf 3.3.e.

 

3.3.b. PointSavers™ Award. Een 'PointSavers Award' biedt puntenbesparingen op een Award Redemption-verblijf voor een standaardkamer of Premium-kamer bij het deelnemende hotel en is gedurende een beperkte periode beschikbaar. Leden kunnen hun punten inwisselen voor PointSavers Awards bij deelnemende hotels waar en wanneer die beschikbaar zijn. Deelname aan en de beschikbaarheid van PointSavers Awards zijn naar goeddunken van de deelnemende hotels.

 

3.3.c. Free Night Award. Een 'Free Night Award' wordt uitgegeven via een voordeel van het loyaliteitsprogramma, een speciale aanbieding of een partnerprogramma. Elke Free Night Award heeft een specifieke puntenwaarde die kan worden toegepast op één (1) nacht in een standaardkamer in een deelnemend hotel dat een Standard Redemption Award- of PointSavers Award-tarief biedt voor de gevraagde verblijfsdatum dat lager is dan of gelijk is aan de waarde van de Free Night Award. Free Night Awards zijn alleen geldig voor gebruik door het lid dat op de Free Night Award staat vermeld, en ze zijn niet overdraagbaar. Er kan meer dan één (1) Free Night Award worden gebruikt voor een verblijf van meerdere nachten, evenals voor meerdere kamers indien het lid aanwezig is gedurende het verblijf en de kamer op naam van het lid is gereserveerd (zie paragraaf 3.2.j). Voorbeelden van Free Night Awards zijn de toekenning van dit voordeel als het jaarlijkse keuzevoordeel na 75 overnachtingen (zie paragraaf 4.3.d) en de Free Night Award die wordt toegekend door bepaalde Marriott International co-brand creditcards (zie paragraaf 6).

 

i. Leden die de Free Night Award toepassen op een overnachting, waarbij de waarde van de Free Night Award hoger is dan het Award Redemption- of het PointSavers Award-tarief voor een standaardkamer, verliezen het Puntenverschil en krijgen geen Punten gerestitueerd. Bij het toekennen van een Free Night Award voor een overnachting van een reservering, kunnen Leden tot 15.000 Punten gebruiken of kopen om de waarde van de Free Night Award te verhogen.

 

ii. Free Night Awards kunnen worden gebruikt tot aan de vermelde vervaldatum; ze kunnen niet worden verlengd tot na de geldigheidsdatum, geruild of opnieuw op het Account van het Lid worden gestort voor Punten of voor toekomstig gebruik.

 

iii. Extra beperkingen voor het gebruik van Free Night Awards omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: (1) Free Night Awards mogen alleen worden gebruikt voor een standaardkamer en niet voor een Premium-kamer; (2) de waarde kan niet worden gecombineerd met contant geld of andere Award Redemptions; (3) ze komen niet in aanmerking voor het 'Stay for 5, Pay for 4'-voordeel (zie Paragraaf 3.3.d); en (4) kunnen niet worden gebruikt bij Homes & Villas by Marriott Bonvoy en The Ritz-Carlton Yacht Collection.        

 

3.3.d. 'Stay for 5, Pay for 4'-voordeel. Een Lid dat Punten gebruikt voor vijf opeenvolgende nachten voor een Award Redemption-verblijf met een standaard Redemption Award of een PointSavers Award onder één reservering (d.w.z. één bevestigingsnummer) hoeft slechts Punten voor vier nachten te gebruiken ('Stay for 5, Pay for 4'-voordeel). De aanbieding van een gratis overnachting geldt voor de nacht met het laagste Puntentarief van hetzelfde Award Redemption-verblijf. In het geval dat er meer dan één nacht is tegen het laagste Puntentarief, wordt de gratis nacht toegepast op de eerste nacht tegen dat tarief. Het 'Stay for 5, Pay for 4'-voordeel kan niet worden toegepast op een verblijf dat bestaat uit meerdere reserveringen met opeenvolgende nachten. Ook kan het 'Stay for 5, Pay for 4'-voordeel niet worden toegepast nadat het Lid in het hotel is ingecheckt. Voor een ongebruikt deel van een 'Stay for 5, Pay for 4'-voordeel worden geen Punten of Free Night Credits gerestitueerd. Het 'Stay for 5, Pay for 4'-voordeel kan alleen worden gebruikt voor een standaardkamer en niet voor een Premium-kamer. Conform Paragraaf 3.2.e, indien het Lid een Award Redemption-verblijf wijzigt, is het Lid verantwoordelijk voor een eventuele wijziging van het aantal vereiste Punten. Het 'Stay for 5, Pay for 4'-voordeel geldt niet voor Award Redemption-verblijven met gebruik van Free Night Awards, Upgrade Awards, Cash + Points Awards of Suite Night Awards.

 

3.3.e. Upgrade Awards. Bij gebruik van Punten voor een Award Redemption-verblijf kan het zijn dat Leden extra Punten moeten gebruiken voor een upgrade naar een Premium-kamer. Deze 'Upgrade Award' kan alleen worden gebruikt als er Punten worden gebruikt voor alle kosten van één of meer overnachtingen in een Premium-kamer van een Deelnemend hotel. 'Premium-kamers' zijn betere kamers gezien de afmetingen, het uitzicht, de services en/of andere kenmerken, inclusief suites.

 

      i. Er zijn twee soorten Upgrade Awards:

 

(A). Point Upgrade Awards. Een 'Point Upgrade Award' wordt toegekend wanneer Punten worden gebruikt voor een upgrade naar een Premium-kamer tijdens een Award Redemption-verblijf, afhankelijk van de beschikbaarheid bij Deelnemende hotels.

 

(B). Betaalde upgrades. Bij geselecteerde Deelnemende hotels kunnen Leden tijdens een Award Redeption-verblijf voor een upgrade naar een Premium kamer betalen op basis van het tarief per nacht. De prijs voor de 'Betaalde upgrade' verschilt per Deelnemend hotel en wordt tijdens het verblijf aan de rekening van het Lid toegevoegd. Voor Betaalde upgrades zijn geen extra Punten nodig. Leden verdienen geen Punten of Miles met Betaalde upgrades. Bovendien telt het contant betaalde gedeelte niet mee voor het jaarlijkse Bestedingsvereiste voor de Ambassador Elite-status (zie 4.3.e). Leden zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en servicekosten die verband houden met een Betaalde upgrade.

 

ii. De Upgrade Award-vereisten kunnen per Deelnemend hotel, kamertype en seizoen verschillen. De Deelnemende hotels mogen naar eigen goeddunken Premium-kamers aanbieden waarvoor een Upgrade Award nodig is, bijv. kamers met een speciaal uitzicht, zoals op zee of op een baai. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club en Westin Vacation Club hotels en The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale vereisen Upgrade Awards voor alle verschillende units, behalve studio's. Sommige upgrades naar Premium-kamers vereisen een betaling in de lokale valuta en kunnen niet met Punten worden betaald. Controleer de kamerbeschrijving voor de valuta- en andere vereisten wanneer u een Award Redemption-verblijf online reserveert. De hoeveelheid contanten of Punten die per nacht voor een Upgrade Award moet worden betaald, wordt voortdurend bijgewerkt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Conform Paragraaf 3.2.e geldt dat als het Lid het Award Redemption-verblijf wijzigt, het Lid verantwoordelijk is voor de wijziging van het aantal vereiste contanten of Punten. Upgrade Awards worden niet aangeboden in All-inclusive resorts en Design Hotels.

 

3.3.f. Cash + Points Awards. Met een 'Cash + Points Award' kunnen Leden zowel cash als Punten gebruiken om te betalen voor één of meer overnachtingen in een standaardkamer bij een Deelnemend hotel, indien beschikbaar. Deelname aan en de beschikbaarheid van Cash + Points Awards zijn een beslissing van de Deelnemende hotels. De hoeveelheid cash en de hoeveelheid Punten die per nacht voor een Cash + Points Award moeten worden betaald, worden continu bijgewerkt en kunnen te allen tijde veranderen. In overeenstemming met Paragraaf 3.2.e geldt dat als het Lid een wijziging aanbrengt in het Award Redemption-verblijf, het Lid verantwoordelijk is voor eventuele wijzigingen van het benodigde bedrag in contanten en de benodigde Punten. Leden verdienen geen Punten of Miles op het contant betaalde gedeelte van Cash + Points Awards. Bovendien telt het contant betaalde gedeelte niet mee voor de vereiste jaarlijkse bestedingen (zoals hierboven beschreven) om de Ambassador Elite-status te verkrijgen (zie 4.3.e). Leden zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en servicekosten voor het contant betaalde gedeelte van Cash + Points Awards. 'Stay for 5, Pay for 4' geldt niet voor Cash + Points Awards. De structuur van een Cash + Points Award kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, geannuleerd of beperkt naar goeddunken van het Loyaliteitsprogramma. Een Cash & Points-betaling voor Homes & Villas by Marriott Bonvoy verschilt van de Cash + Points Awards en volgt de programmaregels conform Paragraaf 8.2.

 

 

3.4 'Instant Redemptions' bij Deelnemende hotels

 

Leden mogen hun Punten tijdens hun verblijf gebruiken voor een 'Instant Redemption Award', die ze bij het uitchecken op hun rekening kunnen toepassen. Een Instant Redemption Award moet worden besteld in het Deelnemende hotel tijdens het verblijf waarop de Award zal worden toegepast en kan niet voorafgaand aan het verblijf worden geboekt. Wanneer een Lid een aanvraag voor een Instant Redemption Award indient voor een specifiek bedrag in USD of 'tot' een specifiek bedrag in USD, zal het Loyaliteitsprogramma deze Punten van het Puntensaldo van het Lid aftrekken. Voor een overzicht van de Instant Redemption Awards die nodig zijn voor specifieke USD-waarden, verwijzen wij u naar de website van het Loyaliteitsprogramma onder 'PUNTEN/AWARDS GEBRUIKEN'.

 

3.4.a. Een aanvraag voor een Instant Redemption Award kan enkel worden ingediend door een Lid van het Loyaliteitsprogramma met een goede reputatie. Als bewijs van geschiktheid is een geldig Lidmaatschapsnummer vereist bij het gebruik van een Instant Redemption Award.

 

3.4.b. Instant Redemption Awards zijn alleen geldig wanneer ze worden gebruikt voor de kosten die op de kamer van een Lid worden gezet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kamertarieven, maaltijden en drankjes, golf, spa-bezoeken en incidentele kosten. Instant Redemption Awards kunnen niet worden gebruikt voor contant geld of cadeaubonnen. Instant Redemption Awards zijn alleen geldig voor individuele reizen en zijn niet van toepassing op groepsreizen, reisarrangementen of congressen die in rekening zijn gebracht bij en/of zijn betaald door een derde. Instant Redemption Award-tegoeden mogen uitsluitend door het Lid worden gebruikt en mogen niet worden geschonken, hoewel Instant Redemption Awards op verzoek kunnen worden gebruikt voor de kamerrekening van derden, zolang de kamer werd geboekt onder vermelding van het Accountnummer van het Lid.

 

3.4.c. Het Lid dat de Instant Redemption Award aanvraagt, moet op het moment van bestelling de totale waarde aan Punten die nodig is om de gevraagde Instant Redemption Award te kopen, beschikbaar hebben op zijn of haar Lidmaatschapsaccount. Zodra de verzamelde Punten op het Account van het Lid zijn gebruikt voor een Instant Redemption Award, kunnen de Punten niet meer worden teruggestort op het Account van het Lid. Elk deel van de Instant Redemption Award dat niet op de kamerrekening van het Lid wordt toegepast, zal komen te vervallen; als het aangevraagde bedrag voor de Instant Redemption Award hoger is dan de kamerrekening, wordt er geen contant geld teruggegeven aan het Lid.

 

3.4.d. Gebruikte Instant Redemption Awards zijn niet restitueerbaar, inwisselbaar, vervangbaar of overdraagbaar voor contant geld of tegoeden.

 

3.4.e. Niet alle deelnemende hotels bieden Instant Redemption Awards. De volgende deelnemende hotelketens bieden geen Instant Redemption Awards: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, City Express, Atlantis, Paradise Island en The Cosmopolitan of Las Vegas. Bovendien worden Instant Redemption Awards niet aangeboden door bepaalde deelnemende hotels. Neem rechtstreeks contact op met het deelnemende hotel voor informatie over deelname aan Instant Redemption Awards.

 

 

3.5 Award Redemption bij Deelnemende hotels zonder een Verblijf

Leden kunnen hun Punten gebruiken voor maaltijden en drankjes bij in aanmerking komende restaurants en bars in bepaalde Deelnemende hotels. Leden moeten de mobiele Marriott Bonvoy-app hebben om deel te kunnen nemen. Om Punten te gebruiken in een van de deelnemende restaurants en bars, moeten Leden een geldig identiteitsbewijs met foto tonen, waarbij de naam moet overeenkomen met dat van hun Lidmaatschapsaccount. De gebruikte Punten moeten voldoen aan de Regels van het Loyaliteitsprogramma en aan de voorwaarden en het beleid van de hieronder gelinkte lokale programma's. Meer informatie over deelnemende hotels per regio staat hieronder:

 

3.5.a. In Azië-Pacific: in restaurants en bars van de geselecteerde Deelnemende hotels die hier staan vermeld: https://marriottbonvoyasia.com/R+B↗ (er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn).

3.5.b. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika: in restaurants en bars van geselecteerde Deelnemende hotels die hier staan vermeld: https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoy

3.5.c. In het Caribisch gebied, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika: in restaurants en bars binnen geselecteerde Deelnemende accommodaties die hier staan vermeld: https://dineearnredeem.marriottbonvoy.com/↗. 

 

 

3.6 Frequent-flyerprogramma's van luchtvaartmaatschappijen en andere gelieerde Loyaliteitsprogramma's.

 

3.6.a. Leden kunnen Punten gebruiken voor Deelnemende frequent-flyerprogramma's van luchtvaartmaatschappijen en andere loyaliteitsprogramma's van gelieerde luchtvaartmaatschappijen tegen een bepaalde wisselkoers van Punten naar Miles, zoals hier aangegeven. Indien van toepassing voor het verkrijgen van een bonus voor omgezette Punten naar een frequent-flyerprogramma of een ander Loyaliteitsprogramma dat is aangesloten bij een luchtvaartmaatschappij, moeten de Marriott Bonvoy-punten in één enkele transactie worden omgezet met de vermelde drempelwaarde voor het verkrijgen van een bonus.

 

3.6.b. Leden die de Punten die werden verdiend via het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma willen omzetten in Miles van een deelnemende luchtvaartmaatschappij, moeten Lid zijn van zowel Marriott Bonvoy als het betreffende deelnemende frequent-flyerprogramma en/of loyaliteitsprogramma van de luchtvaartmaatschappij om de wisseling te kunnen uitvoeren. Voor de meeste luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma moeten het Marriott Bonvoy-account met de Punten die worden omgezet en het account bij het frequent-flyerprogramma op dezelfde naam staan. Met andere woorden, zowel de naam van het Marriott Bonvoy-lidmaatschapsaccount als de naam van het account van het frequent-flyerprogramma van de luchtvaartmaatschappij moeten hetzelfde zijn om Punten in Miles te kunnen omzetten. Raadpleeg de website en/of algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma van elke luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over de vereisten voor het omzetten van Punten in Miles. Voor meer informatie over deelname aan een frequent-flyerprogramma van een luchtvaartmaatschappij en/of een ander loyaliteitsprogramma van een luchtvaartmaatschappij verwijzen wij u naar de website en de algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij of het betreffende loyaliteitsprogramma. Marriott Bonvoy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken transacties te voorkomen of te annuleren wanneer (i) Marriott Bonvoy reden heeft om aan te nemen dat de identiteit van het Lid dat de Punten in Miles omzet niet overeenkomt met de identiteit van de persoon die de Miles ontvangt voor luchtvaartmaatschappijen die vereisen dat de namen identiek zijn of (ii) Marriott Bonvoy vermoedt dat er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden bij de omzetting van de Punten in Miles met betrekking tot het Account van het Lid.

 

3.6.c. Zodra Punten zijn omgezet in Miles bij een deelnemend frequent-flyerprogramma van een luchtvaartmaatschappij of een ander aan een luchtvaartmaatschappij gelieerd loyaliteitsprogramma, worden de Miles automatisch overgeboekt naar het account van het Lid bij een frequent-flyerprogramma of een aan een luchtvaartmaatschappij gelieerd loyaliteitsprogramma. In de meeste gevallen worden de Miles binnen één (1) week op uw account gestort.

 

3.6.d. Zodra er Miles zijn bijgeschreven op het account van een Lid bij een frequent-flyerprogramma of een ander aan een luchtvaartmaatschappij gelieerd loyaliteitsprogramma, zijn wijzigingen, heruitgiftes en/of bijschrijvingen van Punten niet meer toegestaan.

 

3.6.e. De algemene voorwaarden van het frequent-flyerprogramma van de luchtvaartmaatschappij of een ander aan de luchtvaartmaatschappij gelieerd loyaliteitsprogramma regelen de inwisseling en distributie van Miles die via het loyaliteitsprogramma zijn verdiend.

 

3.6.f. Het frequent-flyerprogramma van de luchtvaartmaatschappij of een ander aan de luchtvaartmaatschappij gelieerd loyaliteitsprogramma behoudt zich het recht voor om dit programma te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor een Lid dat gebruik wil maken van de Miles die hij/zij heeft verzameld. Het frequent-flyerprogramma van de luchtvaartmaatschappij of een ander aan de luchtvaartmaatschappij gelieerd loyaliteitsprogramma is niet verantwoordelijk voor producten of diensten die worden aangeboden door derden die deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma. Alle algemene voorwaarden van het door het Lid gekozen frequent-flyerprogramma of van een ander aan de luchtvaartmaatschappij gelieerd loyaliteitsprogramma zijn van toepassing.

 

3.7 Andere opties om Awards te gebruiken

 

3.7.a. Moments. Leden kunnen Punten gebruiken voor belevenissen of evenementen van het Marriott Bonvoy Moments-programma (het 'Moments-programma' of 'Moments') die kunnen worden gekocht of waarop kan worden geboden via de online Moments-veilingwebsite: marriottbonvoy.com/moments↗. De algemene voorwaarden van het Moments-programma staan op de website van het Programma.


3.7.b. Marriott Bonvoy Boutiques. Een Lid kan Punten gebruiken voor merchandise via de online winkels van verschillende merken. Bestellingen met Marriott Bonvoy-Punten kunnen alleen worden verzonden naar adressen in de 48 aangrenzende staten van de Verenigde Staten. De ingewisselde Punten zijn onderhevig aan de Regels van het Loyaliteitsprogramma en aan de voorwaarden en het beleid van de online winkels. Meer informatie over Marriott Bonvoy Boutiques vindt u hier↗. 

 

3.7.c. Punten doneren. Een Lid mag Punten gebruiken voor donaties aan een goed doel. Als de Punten eenmaal zijn gedoneerd, kan de transactie niet meer ongedaan worden gemaakt. Een dergelijke donatie van Punten wordt door de Internal Revenue Service in de Verenigde Staten ('IRS') niet beschouwd als een schenking aan liefdadigheidsinstellingen, en is daarom volgens de Amerikaanse belastingwetgeving niet fiscaal aftrekbaar. Een Lid kan het goede doel van zijn/haar keuze selecteren op www.giving.marriott.com↗. De Punten die worden gebruikt voor een donatie aan een liefdadigheidsinstelling zijn onderworpen aan de Programmaregels en aan alle toepasselijke algemene voorwaarden van de partner die de donaties verwerkt.

 

3.7.d. Cadeaubonnen van Marriott. Leden kunnen hun Punten gebruiken voor Marriott-cadeaubonnen ('Cadeaubonnen') die kunnen worden gebruikt voor verblijven, aankopen in deelnemende winkels, spa's, golf, restaurants en bars, en uitgaven in verband met vergaderingen bij de In aanmerking komende hotelketens die staan vermeld in de algemene voorwaarden voor de Cadeaubonnen op de Cadeaubonwebsite↗ (de 'Cadeaubonwebsite'). Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt voor een aanbetaling, een aankoop vooraf of om een reservering te bevestigen of vast te leggen. Voor Cadeaubonnen gelden aanvullende voorwaarden die beschikbaar zijn op de Cadeaubonwebsite.

 

3.7.e. Merchandisebonnen en cadeaubonnen van winkels. Een Lid kan zijn/haar Punten gebruiken voor merchandisebonnen of cadeaubonnen van winkels bij partners die verbonden zijn aan het Loyaliteitsprogramma, inclusief, zonder beperking, de bedrijven die op de website van het Loyaliteitsprogramma staan vermeld onder 'Punten/Awards gebruiken.' Merchandisebonnen en cadeaubonnen voor winkels kunnen worden uitgegeven door het bedrijf of derden en zullen duidelijk als zodanig worden geïdentificeerd. Voor cadeaubonnen die zijn uitgegeven door derden gelden aanvullende voorwaarden die door de uitgever/deelnemende winkelier worden opgelegd en samen met de cadeaubon worden verstrekt. De deelnemende winkeliers geven zelf aan of ze de merchandisebonnen of cadeaubonnen van winkels accepteren. Voor de Punten die worden gebruikt voor deze partners gelden de regels van het Loyaliteitsprogramma, samen met alle algemene voorwaarden van de partner. Het Loyaliteitsprogramma, het Bedrijf, externe leveranciers en andere deelnemende winkeliers zijn niet verantwoordelijk voor het vervangen van verloren, gestolen of beschadigde cadeaubonnen. Voor sommige merchandisebonnen of cadeaubonnen van winkels worden extra kosten voor verzending en afhandeling in rekening gebracht. Indien van toepassing zijn cadeaubonnen exclusief fooien. Cadeaubonnen arriveren gewoonlijk binnen vijf tot zeven (5-7) werkdagen.

 

3.7.f. Air + Car. Een Lid mag Punten gebruiken voor vliegtickets of huurauto's van de Air + Car-partner van het Loyaliteitsprogramma. Meer informatie over het Air + Car-programma vindt u hier↗. Voor de Punten die worden gebruikt voor deze partner gelden de Regels van het Loyaliteitsprogramma, samen met alle algemene voorwaarden van de partner.

 

3.7.g. Cruise with Points. Een Lid kan zijn/haar Punten inwisselen voor een cruisecertificaat dat kan worden gebruikt voor de aankoop van een cruise. Meer informatie over het 'Cruise with Points'-programma vindt u hier↗. Voor de Punten die worden gebruikt voor deze partner gelden de Regels van het Loyaliteitsprogramma, samen met alle algemene voorwaarden van de partner. Deze paragraaf is niet van toepassing op The Ritz-Carlton Yacht Collection (zie 1.2.a voor The Ritz-Carlton Yacht Collection).

 

3.7.h. Rakuten-Punten. Een Lid kan Punten inwisselen voor Rakuten-Punten ('Rakuten-Punten') die via het Rakuten-loyaliteitsprogramma ('Rakuten Points Program') zijn verdiend in een verhouding van 3 Punten voor 1 Rakuten-Punt; dit kan alleen via deze website. Leden mogen minimaal 3000 Punten per transactie en maximaal 240.000 Punten per dag inwisselen voor Rakuten-Punten. Leden die Marriott Bonvoy-Punten willen omzetten in Rakuten-Punten, moeten Lid zijn van zowel het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma als het Rakuten Points Program. Leden moeten hun Rakuten Points Program-accountnummer en het Marriott Bonvoy-lidmaatschapsnummer opgeven wanneer ze Marriott Bonvoy-Punten willen omzetten in Rakuten-Punten. Leden mogen alleen vragen om Punten van hun Marriott Bonvoy-account over te dragen naar hun eigen Rakuten Points Program-account. Ze mogen geen Punten overdragen naar het Rakuten Points Program-account van iemand anders. Raadpleeg de Rakuten-website↗ (in het Japans) voor meer informatie over het Rakuten Points Program-accountnummer. Voor meer informatie over deelname aan het Rakuten Points Program raadpleegt u de Rakuten Points Program-website↗ (in het Japans) en de algemene voorwaarden↗. Marriott Bonvoy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken transacties te voorkomen of te annuleren als (i) Marriott Bonvoy reden heeft om aan te nemen dat de identiteit van het Lid dat de Punten in Rakuten-Punten omzet niet overeenkomt met de identiteit van de persoon die de Rakuten-Punten ontvangt of (ii) als Marriott Bonvoy vermoedt dat er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met de omzetting van Punten naar Rakuten-Punten met betrekking tot het account van het Lid. Zodra de Punten zijn omgezet in Rakuten-Punten, worden de Punten automatisch bijgeschreven op het account van het Rakuten Points Program-lid. Meestal worden de Rakuten-Punten binnen maximaal twee (2) weken bijgeschreven op het account van het Rakuten Points Program-lid. Zodra er Punten zijn bijgeschreven op een Rakuten Points Program-account zijn wijzigingen, heruitgiftes en/of terugboekingen van Punten niet meer toegestaan. In de algemene voorwaarden van het Rakuten Points Program staat beschreven hoe Rakuten-Punten worden ingewisseld en verdeeld. Het Loyaliteitsprogramma en het Rakuten Points Program hebben het recht om het omwisselingsprogramma van Punten naar Rakuten-Punten te beëindigen of het beleid, de procedures, de voorwaarden, de voordelen, de beloningen en de speciale aanbiedingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De algemene voorwaarden↗ van het Rakuten Points Program zijn van toepassing.

 

 

4. ELITE-LIDMAATSCHAP

 

4.1 Elite-lidmaatschap – Algemeen

 

4.1.a. Het Elite-lidmaatschap is een exclusief voorrecht van het lidmaatschap van het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma. Alle programmaregels gelden ook voor het Elite-lidmaatschap. Het loyaliteitsprogramma heeft het recht om het Elite-erkenningsprogramma (het 'Elite-programma' of het 'Elite-lidmaatschapsprogramma') op elk moment te beëindigen door de leden hiervan vooraf op de hoogte te stellen conform paragraaf 1.7.d. Het loyaliteitsprogramma heeft het recht om de programmaregels voor het Elite-programma op elk moment te wijzigen, te beperken, aan te passen of te annuleren, met of zonder kennisgeving, conform paragraaf 1.7.c. Deelnemende hotels buiten de Verenigde Staten kunnen alternatieve diensten en voordelen bieden in plaats van de voordelen van het Elite-lidmaatschap zoals uiteengezet in deze programmaregels, afhankelijk van de lokale wetgeving en het lokale beleid.

 

4.1.b. Conform Paragraaf 1.7.a. behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Elite-status van een Lid (inclusief de Lifetime Elite-status), Lidmaatschap van een Loyaliteitsprogramma, een Award en/of enige en alle niet-gebruikte Punten of Miles te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke kennisgeving in te trekken, te annuleren of op te schorten, of om naar eigen goeddunken andere actie te ondernemen als het Bedrijf van mening is dat het Lid (a) een of meerdere Programmaregels heeft overtreden, (b) heeft nagelaten om aan het Bedrijf of een Deelnemend hotel verschuldigde facturen of rekeningen te betalen of heeft nagelaten om aan eigenaarschap gerelateerde kosten die het Lid verschuldigd is aan Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club of Westin Vacation Club of The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale te betalen, (c) heeft gehandeld op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetten, regelgeving of verordeningen, (d) betrokken was bij wangedrag in verband met het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma, inclusief, zonder beperking, wangedrag inzake Punten of Miles, het gebruik van Awards of andere voordelen voor Leden, of (e) op beledigende, frauduleuze, ongepaste of vijandige wijze heeft gehandeld in verband met het Marriott Bonvoy-loyaliteitsprogramma, de Deelnemende hotels of hun gasten of medewerkers, of het Bedrijf of zijn medewerkers. Niets in deze Programmaregels belet het Bedrijf zijn wettelijke rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen.

 

4.1.c. De voordelen van Elite-lidmaatschap gelden voor verblijven tegen In aanmerking komende tarieven (zoals beschreven in Paragraaf 2.1.e.), zijn uitsluitend gereserveerd voor Leden en zijn uitsluitend van toepassing op de ene kamer waarin het Elite-lid verblijft. Slechts één Lid per kamer kan Punten/Miles en Elite Night Credits verdienen en de voordelen ontvangen, zoals beschreven in Paragraaf 2.1.d.(iv). Elite-leden ontvangen één voordelenpakket op basis van hun Lidmaatschapsniveau bij Verblijven van één of meer opeenvolgende nachten zoals beschreven in 2.1.d, zelfs als ze binnen 24 uur bij hetzelfde Deelnemende hotel in- en uitchecken. Wil een Elite-lid tijdens zijn/haar verblijf in aanmerking komen voor Elite-voordelen, dan moet het Elite-lid zijn/haar Lidmaatschapsnummer van het Loyaliteitsprogramma tijdens het maken van de reservering.

 

Elite-leden ontvangen Elite-lidmaatschapsvoordelen, inclusief, zonder beperking: bonuspunten, voorrang bij laat uitchecken en kamerupgrades. Deze voordelen verschillen per Elite-lidmaatschapsniveau. Meer informatie vindt u in Paragraaf 4.3.

 

i. Het toekennen van Elite-lidmaatschapsvoordelen conform het Loyaliteitsprogramma is ongeldig als dit wettelijk verboden is en kan buiten de Verenigde Staten en Canada variëren.

 

ii. Het lokale beleid kan zwaarder wegen dan de normen van het Loyaliteitsprogramma bij Deelnemende hotels, en sommige Elite-lidmaatschapsvoordelen zijn op sommige locaties mogelijk niet beschikbaar.

 

iii. Conform Paragraaf 8.3 is het enige Elite-ledenvoordeel dat wordt verstrekt voor een verblijf bij Homes & Villas by Marriott Bonvoy het Elite-welkomstgeschenk van Punten zoals beschreven in 4.3.b.(ii) en 4.3.c.(iii).

 

4.1.d. Leden met de Elite-status ('Elite-lid') ontvangen een gegarandeerde vergoeding voor bepaalde Elite-voordelen als deze voordelen niet beschikbaar waren tijdens het verblijf van een Elite-lid ('Elite-voordelengarantie'). Vanwege de wereldwijde pandemie kunnen deelnemende hotels alternatieve maaltijden, drankjes of lounges aanbieden in plaats van het voordeel op basis van de lokale richtlijnen of de operationele beperkingen van het hotel in verband met de coronamaatregelen.

 

i. De maximale geldelijke vergoeding van de Elite-voordelengarantie in de Verenigde Staten is US $ 200, zelfs als er meer dan één gegarandeerd voordeel niet aan het Elite-lid wordt geleverd. De maximale vergoeding in het kader van de Elite-voordelengarantie die aan een Elite-lid tijdens een verblijf buiten de Verenigde Staten wordt betaald, is het equivalent van US $ 200, betaald in de lokale valuta, zelfs als er meer dan één gegarandeerd voordeel niet aan het Elite-lid wordt geleverd.

 

ii. Als een Elite-lid van mening is dat een vergoeding verschuldigd is met betrekking tot enig aspect van de Elite-voordelengarantie, moet het Lid vóór het uitchecken de vergoeding aanvragen, terwijl hij/zij nog te gast is in het Deelnemende hotel. Wordt een dergelijke betaling niet aangevraagd voorafgaand aan het uitchecken, dan betekent dit dat het Lid daarmee afstand doet van elk recht op het ontvangen van een dergelijke vergoeding.

 

iii. Om in aanmerking te komen voor de Elite-voordelengarantie moeten bij de reservering het Lidmaatschapsnummer van het Elite-lid, de Elite-lidmaatschapsstatus en de voorkeuren voor het bedtype worden vermeld. Reserveringen die zijn geboekt tegen In aanmerking komende tarieven die zijn gemaakt via meetingplanners, reisbureaus, groothandels of andere goedgekeurde externe bronnen, moeten deze informatie bevatten om in aanmerking te komen voor de Elite-voordelengarantie.

 

iv. Gasten die Elite-Leden vergezellen in een Deelnemend hotel komen niet in aanmerking voor de Elite-voordelengarantie.

 

v. De Elite-voordelengarantie is van toepassing op alle In aanmerking komende verblijven, inclusief Award Redemption-verblijven.

 

vi. Elite-Leden die hun Elite-voordelengarantie of Ultimate Reservation-garantie niet ontvangen (zie Paragraaf 4.3.a. voor informatie over de Ultimate Reservation-garantie) in Rusland, enig ander land dat onderhevig is aan valutabeperkingen of een land waar het volgens de wet verboden is om het Lid te compenseren met een contante betaling, worden gecompenseerd met Punten.

 

vii. De volgende Deelnemende merken nemen niet deel aan de Elite-voordelengarantie of de Ultimate Reservation-garantie: Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

4.2 Vereisten voor het Elite-lidmaatschap

 

4.2.a. Alleen de nachten van een in aanmerking komend verblijf die een lid persoonlijk heeft doorgebracht in een deelnemend hotel en die bij hem of haar in rekening zijn gebracht, worden meegeteld voor het bereiken en verlengen van de Elite-status van het lid.

 

i. Conform Paragraaf 2.1.a wordt één Elite Night Credit toegekend aan het Elite-lid voor elke In aanmerking komende overnachting.

 

ii. In Protea Hotels en City Express krijgen leden (1) Elite Night Credit voor elke twee (2) in aanmerking komende overnachtingen van elk afgeronde, in aanmerking komende verblijf.

 

iii. Bij Marriott Executive Apartments krijgen leden één (1) Elite Night Credit voor elke drie (3) in aanmerking komende overnachtingen van elk voltooid, in aanmerking komend verblijf. De Elite-voordelen zijn niet beschikbaar tijdens een verblijf in een van de Marriott Executive Apartments.

 

iv. Leden die in aanmerking komende evenementen in een deelnemend hotel organiseren, ontvangen één (1) Elite Night Credit voor elke twintig (20) geboekte en gebruikte overnachtingen, tot een maximum van twintig (20) Elite Night Credits per contract.

 

v. De Elite-status kan worden verdiend via verschillende partnerprogramma's conform de algemene voorwaarden van het partnerprogramma en de regels van het loyaliteitsprogramma.

 

vi. Leden die in The Ritz-Carlton Clubs verblijven op basis van hun eigendomsvoordeel, ontvangen Elite Night Credits, zoals vermeld in paragraaf 1.2.a.

 

4.2.b. Om de Elite-status te verkrijgen of te verlengen, moet het volgende aantal Elite Night Credits ('Minimumvereiste') worden verdiend door (i) overnachtingen in Deelnemende hotels of (ii) Marriott Bonvoy-evenementen tussen 1 januari en 31 december van een bepaald jaar:

 

i. Marriott Bonvoy - Silver Elite: 10 tot 24 In aanmerking komende overnachtingen

 

ii. Marriott Bonvoy - Gold Elite: 25 tot 49 In aanmerking komende overnachtingen

 

iii. Marriott Bonvoy - Platinum Elite: 50 tot 74 In aanmerking komende overnachtingen

 

iv. Marriott Bonvoy - Titanium Elite: 75 In aanmerking komende overnachtingen en meer

 

v. Marriott Bonvoy - Ambassador Elite: 100 of meer in aanmerking komende nachten en ten minste USD 23.000 aan jaarlijkse in aanmerking komende uitgaven, exclusief op basis van de verdiende, In aanmerking komende kosten voor voltooide verblijven in een In aanmerking komende periode (zoals hieronder gedefinieerd), exclusief In aanmerking komende kosten gemaakt als aanbetaling voor Verblijven in het jaar/de jaren volgend op de Kwalificatieperiode, zoals voor vooruitbetaalde verblijven ('jaarlijkse in aanmerking komende uitgaven'). Tenzij anders vermeld, zijn er geen andere soorten kosten van toepassing op de Jaarlijkse in aanmerking komende uitgaven – inclusief, maar niet beperkt tot, on-site kosten verdiend zonder Verblijf, Marriott Bonvoy Events, Co-brand creditcarduitgaven, Marriott-cadeaubonaankopen en andere aankopen en/of kosten die zijn gemaakt via het Bedrijf en zijn partners. 

 

4.2.c. Award Redemption-verblijven tellen mee voor Elite Night Credits.

 

4.2.d. In aanmerking komende uitgaven zonder een persoonlijk verblijf tellen niet mee voor Elite Night Credits voor het Elite-lidmaatschap.

 

4.2.e. De Lifetime Elite-status verdienen

 

i. Om de Lifetime Elite-status te verkrijgen, moet een lid voldoen aan de onderstaande criteria voor de Lifetime Elite-status (4.2.f.) zolang het lid deelneemt aan het loyaliteitsprogramma. Een 'In aanmerking komend statusjaar' is een kalenderjaar waarin een lid de Elite-status (Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite of Ambassador Elite) heeft verkregen door aan de minimumvereisten voor Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- of Ambassador Elite-status te voldoen. Het kalenderjaar waarin een lid de Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite-, Titanium Elite- of Ambassador Elite-status behaalt, zoals hierboven vermeld, telt als een in aanmerking komend statusjaar, plus elk daaropvolgende jaar waarin dit lid de voordelen van de Elite-lidmaatschapstatus behoudt. Voorbeeld: als een lid aan de minimumvereisten voor de Gold Elite-status voldoet gedurende het in aanmerking komende statusjaar 2023 met vijfentwintig (25) in aanmerking komende nachten, en de Gold Elite-status verkrijgt voor de rest van 2023 en heel 2024, dan zullen 2023 en 2024 elk meetellen als afzonderlijke in aanmerking komende statusjaren.

 

ii. Het Bedrijf zal naar eigen goeddunken bepalen of een Lid al dan niet heeft voldaan aan de vereisten om de Lifetime Elite-status te bereiken. Zodra een Lid de Lifetime Elite-status bereikt, zoals beschreven in Paragraaf 4.2.b, hoeft het Lid in een volgend In aanmerking komend statusjaar niet aan de Minimumvereisten van het Elite-niveau te voldoen om Elite-lid te blijven, tenzij het Account van het Elite-lid werd opgezegd.

 

iii. De Lifetime Elite-status geeft een Lid alleen de Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite- of Titanium Elite-status en bescherming tegen het verlies van Punten, zelfs als het Lifetime Elite-lid inactief is. Het belet het Bedrijf niet om de Lifetime Elite-status op te schorten of het Account van een Lid te annuleren. Lifetime Elite-leden ontvangen de voordelen van Silver Elite-, Gold Elite-, Platinum Elite- of Titanium Elite-leden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zoals beschreven in Paragraaf 4.1.

 

4.2.f. Criteria voor de Lifetime Elite-status. Leden kunnen de Lifetime Elite-status verdienen door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

i. Criteria van het Loyaliteitsprogramma voor de Lifetime Elite-status:

 

• Lifetime Silver Elite: 250 In aanmerking komende overnachtingen + 5 jaar met Silver Elite-status of hoger

 

• Lifetime Gold Elite: 400 In aanmerking komende overnachtingen + 7 jaar met Gold Elite-status of hoger

 

• Lifetime Platinum Elite: 600 In aanmerking komende overnachtingen + 10 jaar met Platinum Elite-status of hoger

 

ii. Het bereiken van de Lifetime Titanium Elite-status (voorheen bereikt op basis van de verouderde Criteria voor de Lifetime Elite-status) eindigde op 31 december 2018.

 

4.3 Voordelen van het Elite-lidmaatschap bij Deelnemende ketens

 

4.3.a. Voordelen van het Marriott Bonvoy Silver Elite-lidmaatschap. Silver Elite-leden en hoger komen In aanmerking voor de volgende voordelen:

 

i. 10% bonuspunten. De bonuspunten variëren per Elite-lidmaatschapsniveau en worden berekend op basis van de basispunten die tijdens een verblijf worden verdiend. Beschikbaar voor Elite-leden bij alle deelnemende ketens, behalve indien anders vermeld in paragraaf 1.2.a.

 

ii. Prioriteit voor laat uitchecken. Op basis van beschikbaarheid. Bel de receptie op de ochtend van uw vertrek en laat hen weten wat uw geplande vertrektijd is. Beschikbaar in alle Deelnemende hotelketens behalve Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale en Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Ultieme reserveringsgarantie. Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moeten tijdens de reservering het lidmaatschapsnummer van het loyaliteitsprogramma en een geldig creditcardnummer worden opgegeven. Als een deelnemend hotel de reservering niet kan honoreren, zal het hotel betalen voor een vergelijkbare accommodatie in de buurt voor die ene nacht en het Elite-lid compenseren voor het ongemak. Het voordeel of de compensatie van de Ultieme reserveringsgarantie kan alleen worden verleend als een deelnemend hotel open en operationeel is. Bij The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve en St. Regis Hotels geldt de Ultieme reserveringsgarantie alleen voor Titanium Elite- en Ambassador Elite-leden. De ultieme reserveringsgarantie wordt verleend door de volgende hotelketens: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites en Element. Deze garantie wordt niet aangeboden door de volgende merken: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, of The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Conform paragraaf 4.1.c geldt dat als een Elite-lid een bevestigde reservering heeft, maar bij aankomst hoort dat hij/zij in een ander hotel zal verblijven, het deelnemende hotel de op die datum geldende ultieme reserveringsgarantie-vergoeding betaalt, conform de programmaregels. Als een Elite-lid een ultieme reserveringsgarantie-vergoeding ontvangt, komt hij/zij niet in aanmerking voor aanvullende compensatie voor Elite-voordelengarantie.

 

 

ULTIEME RESERVERINGSGARANTIE

 

Deelnemende merken

 

Gastencompensatie*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels US $ 200 en 90.000 Punten voor alle Elite-leden
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element US $ 100 voor alle Elite-leden behalve voor Platinum Elite-, Titanium Elite- en Ambassador Elite-leden, die US $ 100 en 90.000 Punten ontvangen
City Express USD 50 voor alle Elite-leden, behalve voor Platinum Elite-, Titanium Elite- en Ambassador Elite-leden, die USD 50 en 45.000 punten ontvangen
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis US $ 200 en 140.000 Punten voor Titanium Elite- en Ambassador Elite-leden

*Deelnemende hotels buiten de Verenigde Staten betalen het equivalent in de lokale valuta.

 

iv. Cadeauwinkelkorting van 10% op merchandise. Kleding, cadeautjes en souvenirs, afdrukken en logo-, sieraden en accessoires, gezichts- en lichaamsverzorgingsproducten. De cadeauwinkelkorting wordt aangeboden bij deelnemende door Marriott beheerde cadeauwinkels. De Deelnemende hotelketens zijn: St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels en Moxy Hotels. Bij The Ritz-Carlton- en EDITION-hotels wordt alleen tien procent (10%) korting gegeven op merkartikelen, met uitzondering van dagelijkse artikelen, gekocht in cadeauwinkels in het hotel. A. Een Lidmaatschapskaart (fysieke kaart of mobiele kaart) moet worden getoond om de korting te verkrijgen.

 

De cadeauwinkelkorting wordt niet aangeboden door de volgende hotelketens: Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Design Hotels™ of Ritz-Carlton Reserve.

 

4.3.b. Voordelen van het Marriott Bonvoy Gold Elite-lidmaatschap. Naast alle voordelen die Silver Elite-leden ontvangen, komen Gold Elite-leden en hoger in aanmerking voor de volgende voordelen:

 

i. 25% bonuspunten. De bonuspunten variëren per Elite-lidmaatschapsniveau en worden berekend op basis van de basispunten die tijdens een verblijf worden verdiend. Beschikbaar voor Elite-leden bij alle Deelnemende ketens, behalve indien anders vermeld in Paragraaf 1.2.a.

 

ii. Elite-welkomstgeschenk of punten (verschilt per deelnemende hotelketen). Gold Elite-leden ontvangen één Elite-welkomstgeschenk bestaande uit punten voor een verblijf van één of meer opeenvolgende nachten, zoals beschreven in paragraaf 2.1.d, zelfs als ze binnen 24 uur bij hetzelfde deelnemende hotel in- en uitchecken. Leden die miles willen sparen, moeten het Elite-welkomstgeschenk van punten omzetten in miles, zoals beschreven in paragraaf 2.3. City Express biedt geen Elite-wekomstgeschenk of punten.

 

 

ELITE-WELKOMSTGESCHENK IN DE VORM VAN PUNTEN VOOR GOLD ELITE

 

 

Deelnemende merken

 

Elite-welkomstgeschenk     
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 500 Punten per Verblijf
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 250 Punten per Verblijf

 

iii. Laat uitchecken tot 14.00 uur. Dit voordeel is op basis van beschikbaarheid. Het Lid dient op de ochtend van uitchecken de receptie te bellen en een late check-out tot 14.00 uur aan te vragen. Beschikbaar in alle deelnemende hotelketens behalve Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale en Ritz-Carlton Reserve.

 

iv. Gratis kamerupgrade voor Gold Elite-leden. Dit voordeel is op basis van beschikbaarheid op de dag van aankomst en wordt kosteloos verstrekt voor de persoonlijke kamer van het Lid. Kamerupgrades zijn bijvoorbeeld kamers met een mooi uitzicht, kamers op hogere verdiepingen, hoekkamers, kamers met speciale voorzieningen of kamers op Executive-verdiepingen. Bij The Ritz-Carlton zijn de kamers met directe toegang tot de Club uitgesloten. Upgrades zijn op basis van beschikbaarheid en worden geïdentificeerd door elk Deelnemende hotel. De Gratis kamerupgrade voor Gold Elite-leden is verkrijgbaar in alle Deelnemende hotelketens, behalve Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Aloft, Element en Ritz-Carlton Reserve.

 

v. Gratis snellere internetverbinding. Tenzij anders vermeld in Paragraaf 1.3.c., ontvangen Gold Elite-leden en hoger gratis een snellere internetverbinding voor één kamer tijdens een Verblijf in een Deelnemend hotel. Dit voordeel is niet van toepassing op vergaderruimtes.

 

4.3.c. Voordelen van het Marriott Bonvoy Platinum Elite-lidmaatschap. Naast alle voordelen die Gold Elite-leden ontvangen, komen Platinum Elite-leden en hoger in aanmerking voor de volgende voordelen:

 

i. 50% bonuspunten. De bonuspunten variëren per Elite-lidmaatschapsniveau en worden berekend op basis van de basispunten die tijdens een verblijf worden verdiend. Beschikbaar voor Elite-leden bij alle Deelnemende ketens, behalve indien anders vermeld in Paragraaf 1.2.a.

 

ii. Gratis kamerupgrade voor Platinum Elite-leden. Platinum Elite-leden en hoger ontvangen een gratis upgrade naar de best beschikbare kamer, onder voorbehoud van beschikbaarheid op de dag van aankomst, voor de gehele duur van het verblijf. Een Gratis upgrade omvat suites, kamers met een mooi uitzicht, kamers op hogere verdiepingen, hoekkamers, kamers met speciale voorzieningen of kamers op Executive verdiepingen. In The Ritz-Carlton zijn suites alleen inbegrepen voor Titanium Elite- en Ambassador Elite-leden en kamers met directe toegang tot de Club zijn uitgesloten. Upgrades naar een betere kamer zijn afhankelijk van beschikbaarheid en worden door elk Deelnemend hotel zelf geïdentificeerd. De Gratis kamerupgrade voor Platinum Elite-leden en hoger is beschikbaar in alle Deelnemende hotelketens, behalve Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Aloft, Element, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale en Ritz-Carlton Reserve.

 

iii. Elite-welkomstgeschenk. Platinum Elite-leden en hoger ontvangen één Elite-welkomstgeschenk (naar keuze als er meerdere opties worden aangeboden) bij een verblijf van één of meer opeenvolgende nachten zoals beschreven in 2.1.d, zelfs als ze binnen 24 uur bij hetzelfde deelnemende hotel in- en uitchecken. Het Elite-welkomstgeschenk voor Platinum Elite-leden en hoger omvat niet het Elite-welkomstgeschenk van punten dat alleen voor Gold Elite geldt (zie 4.3.b). Leden die punten selecteren of ontvangen als hun Elite-welkomstgeschenk en hun voorkeur hebben opgegeven als miles, moeten de overdracht van het Elite-welkomstgeschenk van punten naar miles starten, zoals beschreven in paragraaf 2.3. Als het Elite-welkomstgeschenk niet wordt aangeboden op het moment van aankomst, wordt het lid daarvoor gecompenseerd (zie hieronder). City Express biedt geen Elite-welkomstgeschenk aan Platinum Elite-leden en hoger, behalve op City Centro-locaties. De keuzes verschillen per deelnemende hotelketen:

 

 

ELITE-WELKOMSTGESCHENK VOOR PLATINUM ELITE-LEDEN EN HOGER

 

 

Deelnemende merken

 

Elite-welkomstgeschenk Gastencompensatie*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

Verenigde Staten, Canada, Europa: 1000 Punten per Verblijf of USD $10 voor maaltijden en drankjes per Verblijf

Azië, Australië, eilanden in de Stille Oceaan, de Caraïben, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Midden-Oosten en Afrika: 1000 Punten per Verblijf of tegoed voor maaltijden en drankjes per Verblijf

Alleen RESORTS:
Verenigde Staten, Canada, Europa: 1000 Punten per Verblijf of ontbijt in het restaurant per Overnachting voor het Lid +1

Azië, Australië, eilanden in de Stille Oceaan, de Caraïben, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika: 1000 Punten per Verblijf of tegoed voor maaltijden en drankjes per Verblijf of ontbijt in het restaurant per Overnachting voor het Lid +1

US $100
Gaylord Hotels 1000 Punten per Verblijf of US $10 tegoed voor maaltijden en drankjes per Verblijf US $100
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1000 Punten per Verblijf of een hotelvoorziening per Verblijf of ontbijt in het restaurant per Overnachting voor het Lid +1 (inclusief resorts) US $100
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels™, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1000 Punten (per Verblijf) N.v.t.
Courtyard

Verenigde Staten, Canada, Europa: 500 Punten per Verblijf of US $10 tegoed voor maaltijden en drankjes per Overnachting voor het Lid +1**

 

Azië, Australië, eilanden in de Stille Oceaan, de Caraïben, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika: hotels zonder lounge - 500 Punten per Verblijf of tegoed voor maaltijden en drankjes per Verblijf of US $10 tegoed voor maaltijden en drankjes per Overnachting voor het Lid +1**

 

Hotels met lounge – 500 Punten per Verblijf en ontbijt in lounge – als de lounge gesloten is, ontbijt in het restaurant per Overnachting voor het Lid +1

US $50
AC Hotels, Moxy Hotels

Verenigde Staten, Canada, Europa: 500 Punten per Verblijf of US $10 tegoed voor maaltijden en drankjes per Overnachting voor het Lid +1**

 

Azië, Australië, eilanden in de Stille Oceaan, de Caraïben, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika: 500 Punten per Verblijf of tegoed voor maaltijden en drankjes per Verblijf of US $10 tegoed voor maaltijden en drankjes per Overnachting

AC Hotels:      

US $50

Moxy Hotels:  

USD $25

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

Verenigde Staten, Canada, Europa: 500 Punten per Verblijf of tegoed voor maaltijden en drankjes

 

Azië, Australië, eilanden in de Stille Oceaan, de Caraïben, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika: 500 Punten per Verblijf of tegoed voor maaltijden en drankjes

SpringHill Suites, Residence Inn:

US $50

Fairfield, TownePlace Suites:

USD $25

Four Points, Aloft 500 Punten per Verblijf of hotelvoorziening of ontbijt in het restaurant per Overnachting voor het Lid +1

Four Points:

US $50

Aloft: US $25
Protea Hotels 500 Punten per Verblijf of ontbijt in het restaurant per Overnachting voor het Lid +1 US $50
City Express – alleen City Centro-locaties Ontbijt in restaurant per overnachting voor het lid +1 USD $25
Element 500 Punten per Verblijf of hotelvoorziening USD $25

 

*Deelnemende hotels buiten de Verenigde Staten betalen het equivalent in de lokale valuta.** Het tegoed van USD 10 voor maaltijden en drankjes per overnachting is voor het lid. Er wordt een extra tegoed van USD 10 voor maaltijden en drankjes per overnachting gegeven voor één (1) gast die in dezelfde kamer als het lid verblijft. Het tegoed van USD 10 per overnachting wordt niet opgebouwd tijdens het verblijf. Een lid dat bijvoorbeeld het tegoed van USD 10 de ene dag niet gebruikt, krijgt de volgende dag geen USD 20.

 

iv. Gegarandeerde toegang tot de lounge. Het lid, plus één gast die in dezelfde kamer verblijft, krijgt tijdens de normale openingstijden toegang tot de Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club-lounge (gezamenlijk 'Lounge' of 'Loungetoegang') van JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection en Renaissance Hotels. Resorts zijn uitgesloten bij JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection en Renaissance Hotels. Bij Delta Hotels zonder Signature Club Lounge krijgt het lid als goedgekeurd alternatief toegang tot de Elite Pantry. Toegang tot de lounge wordt aangeboden bij Courtyard Hotels met een lounge, buiten de Verenigde Staten en Canada. Dit voordeel is niet van toepassing als het ontbijt bij de prijs is inbegrepen of als het merk een goedgekeurd alternatief biedt. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor toegang tot de lounge als het aantal gasten groter is dan het lid plus één (inclusief kinderen). Tot de loungevoorzieningen behoren lichte snacks en een dagelijks continentaal ontbijt. Toegang tot de lounge wordt niet geboden door de volgende hotelketens: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, of de The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Dit voordeel is alleen van toepassing op de ene (1) kamer waarin het Platinum Elite-lid verblijft.

 

A. In de Verenigde Staten en Canada: Als de Lounge van een Deelnemend hotel gesloten is, of als het hotel geen Lounge of goedgekeurd alternatief heeft, voorziet het hotel een dagelijks continentaal ontbijt in het restaurant voor het Lid plus één (1) gast, of kan het Lid 750 Punten per Verblijfsnacht. In Europa: Deelnemende hotels zonder Lounge of goedgekeurd alternatief voorzien een dagelijks ontbijt in het restaurant voor het Lid plus één (1) gast, of het Lid kan 750 Punten per Verblijfsnacht kiezen. Dit voordeel geldt voor de volgende merken (met uitzondering van resorts): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection en Renaissance Hotels. Dit voordeel geldt niet wanneer het ontbijt bij de prijs is inbegrepen of als het hotel een goedgekeurd alternatief aanbiedt, zoals hierboven beschreven. De volgende hotels in de Verenigde Staten bieden geen gratis continentaal ontbijt in het restaurant van het hotel als de Lounge gesloten is, maar bieden wel 1000 Punten in plaats van een ontbijt. Deze hotels zijn:

 

• The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection

• Boston Marriott Copley Place

• Boston Marriott Long Wharf

• Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile

• JW Marriott Essex House New York City

• JW Marriott New Orleans

• JW Marriott San Francisco Union Square

• JW Marriott Washington, DC

• The Lexington Hotel, Autograph Collection

• Monterey Marriott

• New York Marriott Marquis®

• Philadelphia Marriott Downtown

• Renaissance Boston Waterfront Hotel

• Renaissance Chicago Downtown Hotel

• Renaissance Los Angeles Airport Hotel

• Renaissance New York Midtown Hotel

• Renaissance New York Times Square Hotel

• Renaissance Washington, DC Downtown Hotel

• Marriott Marquis San Diego Marina

 

B. Buiten de Verenigde Staten en Canada wordt bij Courtyard-hotels met een Lounge het ontbijt aangeboden in het restaurant wanneer de Lounge gesloten is.

 

C. Als toegang tot de Lounge (of alternatieven of uitzonderingen zoals hierboven beschreven) niet beschikbaar is, ontvangen Platinum Elite-leden US $ 100 compensatie voor het ongemak. Deelnemende hotels buiten de Verenigde Staten betalen het equivalent in de lokale valuta. Deze garantie wordt aangeboden door de volgende merken: JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels en Renaissance Hotels.

 

 

GEGARANDEERDE TOEGANG TOT DE LOUNGE

 

 

Deelnemende merken

 

Loungeaanbieding Gastencompensatie*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(met uitzondering van resorts)
Verenigde Staten en Canada: als de Lounge gesloten is of het hotel geen Lounge of goedgekeurd alternatief heeft, moet dagelijks een continentaal ontbijt in het restaurant worden aangeboden aan het Lid +1 of kan het Lid kiezen voor 750 Punten per verblijfsnacht
Europa: hotels zonder Lounge of goedgekeurd alternatief bieden het Lid +1 een dagelijks ontbijt in het restaurant aan of het Lid kan 750 Punten per overnachting kiezen
Wereldwijd: USD $ 100 als het Lid geen continentaal ontbijt of alternatief aangeboden heeft gekregen

Courtyard

(Buiten de Verenigde Staten en Canada met Lounge)

Als de Lounge gesloten is, zal het Deelnemende hotel een ontbijt in het restaurant aanbieden N.v.t.

Sheraton, Le Méridien, Westin

(resorts inbegrepen)

Als de Lounge gesloten is wordt er geen alternatief aangeboden N.v.t.

*Deelnemende hotels buiten de Verenigde Staten betalen het equivalent in de lokale valuta.

 

v. Laat uitchecken tot 16.00 uur. Platinum Elite-leden en hoger kunnen uitchecken tot 16.00 uur lokale tijd van het Deelnemende hotel. Leden kunnen een late check-out aanvragen bij het maken van een reservering via Centrale reserveringen, bij het inchecken, via de mobiele app (indien beschikbaar) of op elk moment tijdens hun verblijf. Dit voordeel is gegarandeerd bij alle Deelnemende hotels, behalve bij resort- en congreshotels en Design Hotels, waar dit op basis van beschikbaarheid is. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale en Ritz-Carlton Reserve bieden dit voordeel niet.

 

vi. Jaarlijks keuzevoordeel na 50 overnachtingen. In aanmerking komende Leden (Platinum Elite-leden en hoger) die vijftig (50) Elite Night Credits hebben verzameld in één kalenderjaar (de 'In aanmerking komende periode') hebben recht op één (1) voordeel (een 'Jaarlijks keuzevoordeel na 50 overnachtingen') uit de lijst met beschikbare voordelen op choice-benefit.marriott.com↗ en zoals hieronder weergegeven:

 

Opties voor jaarlijks keuzevoordeel na 50 overnachtingen door Platinum Elite-leden:

 

Vijf (5) Suite Night Awards

USD 1000 korting op bedden van Marriott Retail Brand

Donatie van USD 100 aan een goed doel

Doe de Silver Elite-status cadeau aan een vriend(in) of familielid

Vijf (5) Elite Night Credits

 

De lijst met Jaarlijkse keuzevoordelen na 50 overnachtingen op choice-benefit.marriott.com↗ kan op elk moment worden gewijzigd. In aanmerking komende Leden moeten hun Jaarlijkse keuzevoordeel selecteren via choice-benefit.marriott.com  vóór 23:59 uur EST op 7 januari van het jaar na de toepasselijke In aanmerking komende periode. Het Jaarlijkse keuzevoordeel kan niet worden geselecteerd via de Ledenondersteuning. De keuze van het Jaarlijkse keuzevoordeel na 50 overnachtingen is definitief en kan niet worden gewijzigd. Als een in aanmerking komend Lid er niet in slaagt om vóór de deadline van 23.59 uur EST op 7 januari van het jaar volgend op de betreffende In aanmerking komende periode een Jaarlijks keuzevoordeel na 50 overnachtingen te kiezen, ontvangt het Lid vijf (5) Suite Night Awards™ ('Suite Night Awards', elk een 'Suite Night Award') als Jaarlijks keuzevoordeel na 50 overnachtingen.

 

A. Suite Night Awards. Suite Night Awards kunnen worden gebruikt voor vooraf bevestigbare upgrades voor geselecteerde, premium kamers of standaardsuites, op basis van per kamer, per nacht en op basis van beschikbaarheid en de toepasselijke algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet voor Suite Night Awards:

 

(1) De Suite Night Awards vervallen op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin ze zijn verkregen. Als bijvoorbeeld 50 of 75 in aanmerking komende nachten in 2023 werden verzameld en vijf Suite Night Awards worden geselecteerd als het jaarlijkse keuzevoordeel van het lid, dan is de vervaldatum van de vijf Suite Night Awards 31 december 2024.

 

(2) Suite Night Awards kunnen alleen worden gebruikt voor betaalde verblijven die in aanmerking komen voor het Loyaliteitsprogramma, evenals voor Award Redemption-verblijven.

 

(3) Leden kunnen een verzoek om hun Suite Night Awards te gebruiken indienen via Marriott-websites of door te bellen met de Ledenondersteuning.

 

(4) Suite Night Awards mogen alleen worden gebruikt voor standaardsuites of andere Premium kamers, zoals aangewezen door het Deelnemende hotel.

 

(5) Het gebruik van de Suite Night Award is op basis van beschikbaarheid van de gevraagde suite of premium kamer. Het controleren op beschikbaarheid begint vijf (5) dagen voorafgaand aan de aankomst. Als de beschikbaarheid niet vijf (5) dagen voorafgaand aan de aankomst is bevestigd, wordt de beschikbaarheid elke dag voorafgaand aan de aankomst gecontroleerd, tot uiterlijk 14.00 uur lokale tijd van het deelnemende hotel één (1) dag voorafgaand aan de aankomst. Als Suite Night Awards op dat moment niet kunnen worden bevestigd, worden de Suite Night Awards teruggestort op het account van het lid.

 

(6) Suite Night Awards kunnen alleen worden gebruikt als er genoeg Awards op het Account van het Lid staan, zodat één (1) Award kan worden gebruikt voor elke nacht van de reservering.

 

(7) Er is één Suite Night Award per kamer per nacht nodig.

 

(8) Suite Night Awards zijn vereist voor elke nacht van het verblijf, inclusief de nachten die als 'gratis' kunnen worden aangemerkt.

 

(9) Suite Night Awards kunnen niet worden overgedragen of cadeau worden gedaan of worden gebruikt als onderdeel van een reservering voor meerdere kamers; een Lid kan de Suite Night Awards echter gebruiken voor het reserveren van extra eenpersoonskamers tijdens zijn/haar eigen verblijf, zolang het Lid gedurende het verblijf zelf aanwezig is en de andere reserveringen op naam van het Lid staan.

 

(10) Leden die afzonderlijke reserveringen boeken voor opeenvolgende nachten die voorafgaan aan of volgen op een reservering met bevestigde Suite Night Awards, zijn verplicht om van kamer te veranderen naar het bevestigde kamertype voor elke nacht waarvoor geen Suite Night Award werd gebruikt.

 

(11) Als een Deelnemend hotel meerdere kameropties aanbiedt voor de Suite Night Award en het Lid een suite of premium kameroptie heeft geselecteerd, kan de selectie uiterlijk op de dag vóór aankomst tot 14.00 uur lokale tijd van het Deelnemende hotel worden gewijzigd, zolang de Suite Night Award niet is bevestigd.

 

(12) Voor Suite Night Awards gelden een aanvraag-, boekings-, annulerings- en wijzigingsbeleid die een aanvulling zijn op – maar volledig losstaan van – het boekings-, annulerings- en wijzigingsbeleid voor de reserveringen waarvoor ze worden gebruikt.

 

(a) Verzoeken om Suite Night Awards te gebruiken voor een reservering kunnen uiterlijk één (1) dag vóór aankomst tot 14.00 uur lokale tijd van het deelnemende hotel worden ingediend.

 

(b) Verzoeken om het gebruik van onbevestigde Suite Night Awards in te trekken kunnen uiterlijk één (1) dag vóór aankomst tot 14.00 uur lokale tijd van het deelnemende hotel worden ingediend.

 

(c) Bevestigde Suite Night Awards kunnen alleen uiterlijk één (1) dag vóór aankomst tot 14.00 uur lokale tijd van het deelnemende hotel worden geannuleerd als de volledige reservering wordt geannuleerd.

 

(d) Zodra Suite Night Awards zijn bevestigd, moet het Lid de volledige boeking annuleren om tegoed voor alle Suite Night Awards te ontvangen. Annulering van een bevestigde Suite Night Award-boeking na 14.00 uur lokale tijd van het Deelnemende hotel één (1) dag voor aankomst zal resulteren in het verlies van alle Suite Night Awards die op de gehele boeking zijn toegepast.

 

(e) Suite Night Awards kunnen niet worden toegepast op een reservering nadat het lid is ingecheckt bij een deelnemend hotel.

 

(f) Als een Lid vroeger vertrekt dan in zijn/haar reservering is aangegeven, komen alle ongebruikte, bevestigde Suite Night Awards voor het verblijf te vervallen.

 

(g) Als leden hun verblijf willen verlengen en genoeg Suite Night Awards hebben voor deze verlenging, moeten ze een aparte reservering boeken voor de extra overnachtingen en een verzoek indienen om de Suite Night Awards te mogen gebruiken via de Marriott-websites of door te bellen met de Ledenondersteuning; de aanvraag voor de Suite Night Award kan niet in behandeling worden genomen bij het Deelnemende hotel. Suite Night Awards worden ingezet op basis van beschikbaarheid van de aangevraagde suite of premium kamer. Het controleren op beschikbaarheid begint vijf (5) dagen voorafgaand aan de aparte reservering en tot 14.00 uur lokale tijd van het Deelnemende hotel één (1) dag voorafgaand aan de aparte reservering. Het is mogelijk dat leden die aparte reserveringen boeken voor opeenvolgende nachten die voorafgaan aan of volgen op een reservering met bevestigde Suite Night Awards, van kamer moeten veranderen.

 

(13) Niet alle deelnemende hotels nemen deel aan Suite Night Awards. Suite Night Awards kunnen niet worden gebruikt bij de volgende hotelketens: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, City Express, Element, Design Hotels, all-Suite Hotels, Marriott Executive Apartments, All-Inclusive Resorts, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club of de The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Bovendien kunnen Suite Night Awards niet worden gebruikt in bepaalde deelnemende hotels. Neem contact op met de ledenondersteuning voor informatie over de acceptatie van Suite Night Awards door individuele, deelnemende hotels.

 

(14) Suite Night Awards worden binnen 48 uur op het Ledenaccount bijgeschreven nadat een Lid het Jaarlijkse keuzevoordeel van vijf (5) Suite Night Awards heeft geselecteerd.

 

B. USD 1000 korting op bedden van een Marriott-retailmerk.

 

(1) Als het in aanmerking komende lid de korting van USD 1000 (of het equivalent in een andere valuta indien beschikbaar) als het jaarlijkse keuzevoordeel kiest voor een bed van een retailmerk van Marriott, ontvangt het lid een promotiecode die kan worden ingewisseld voor de korting van USD 1000 op de volle winkelprijs van elk van de volgende matrassen en boxsprings:
 

● Het EDITION-bed
● Het Ritz-Carlton-bed
● Het Luxury Collection-bed
● Het St. Regis-bed
● Het W Hotels-bed
● Het JW Marriott-bed
● Het Marriott-bed
● Het Sheraton-bed
● Het Westin Heavenly®-bed
● Het Le Meridien-bed
● Het Renaissance-bed
● Het Gaylord Hotels-bed
● Het Courtyard-bed
● Het Four Points-bed
● Het Fairfield-bed

 

(2) De promotiecode voor USD 1000 korting is niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar.

 

(3) De promotiecode kan niet worden gedupliceerd of verkocht en heeft geen waarde in contanten. In het geval dat het Loyaliteitsprogramma vermoedt dat de inwisseling van de promotiecode onjuist, frauduleus, illegaal of in strijd is met deze algemene voorwaarden voor de korting van USD 1000 of de Programmaregels, behoudt het Loyaliteitsprogramma zich het recht voor om de promotiecode of het bijbehorende tegoed in te houden of af te trekken. De promotiecode kan op elk moment worden beëindigd of gewijzigd zonder enige aansprakelijkheid van het Loyaliteitsprogramma. De promotiecode zal worden gebruikt voor het beoogde en wettige doel en conform de Programmaregels. De promotiecode is ongeldig waar dit wettelijk verboden is. De promotiecode geldt slechts voor één aankoop.

 

(4) De promotiecode voor USD 1000 korting kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. De promotiecode voor USD 1000 korting is eenmalig te gebruiken en is niet overdraagbaar. Alleen het in aanmerking komende Lid dat als Jaarlijkse keuzevoordeel de korting van USD 1000 op een bed van een retailmerk van Marriott heeft gekozen, kan de promotiecode inwisselen.

 

(5) Als u de promotiecode voor USD 1000 korting op een van de bovenstaande retailmerken van Marriott wilt gebruiken, belt u een van de volgende nummers, afhankelijk van het land waarin u woont. Houd de promotiecode en het in aanmerking komende Lidmaatschapsaccountnummer bij de hand.

● In de Verenigde Staten belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur ET, en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 16.00 uur ET naar +1 (800) 311-0708.

● In Europa, het Midden-Oosten en Afrika belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur CET naar +33 1 41 51 51 53.

● In Azië (buiten het Chinese vasteland), Australië en vanaf de eilanden in de Stille Oceaan belt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur CST naar +86 21 666 08330. 

● Op het Chinese vasteland belt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur CST naar +86 40 0 627 6876.

 

(6) Voordat de betreffende goederen worden verzonden, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om te verifiëren dat de persoon die de promotiecode voor USD 1000 korting gebruikt, inderdaad het Lid is dat het Jaarlijkse keuzevoordeel heeft verdiend.

 

(7) Portokosten zijn niet inbegrepen en kunnen per regio verschillen. De bedframes zijn niet inbegrepen en vallen niet onder de promotiecode voor USD 1000 korting.

 

(8) De promotiecode voor USD 1000 korting op matrassen en boxsprings van de retailmerken van Marriott is geldig tot en met 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin het Jaarlijkse keuzevoordeel werd gekozen. Een in aanmerking komend Lid dat bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een Jaarlijks keuzevoordeel in 2023 en vóór de deadline van 7 januari 2024 de kortingscode van USD 1000 selecteert, heeft tot 31 december 2024 om een aankoop te doen.

 

C. Donatie van USD 100 aan een goed doel. Een in aanmerking komend Lid (Platinum Elite of hoger) dat jaarlijks vijftig (50) Elite Night Credits heeft verdiend en een in aanmerking komend Lid (Titanium Elite of hoger) dat jaarlijks vijfenzeventig (75) Elite Night Credits heeft verdiend, kan de donatie van USD 100 aan een goed doel kiezen als Jaarlijks keuzevoordeel en kan kiezen uit één van de volgende organisaties:

 

(1) Donatie van USD 100 aan het Arne M. Sorenson Hospitality Fund – De donatie van USD 100 van het Marriott Bonvoy®-loyaliteitsprogramma aan het Arne M. Sorenson Hospitality Fund in de Verenigde Staten is geen belastingaftrekbare bijdrage voor in aanmerking komende Marriott Bonvoy Elite-leden die deze donatie als hun Jaarlijkse keuzevoordeel kiezen. Het Loyaliteitsprogramma kan niet aangeven of anderszins garanderen hoe het Arne M. Sorenson Hospitality Fund de donatie van USD 100 zal besteden. Alle fondsen worden van het Loyaliteitsprogramma overgedragen naar het Arne M. Sorenson Hospitality Fund↗ in de Verenigde Staten.

 

(2) Donatie van USD 100 aan UNICEF, d/b/a 'UNICEF USA' - De donatie van USD 100 van het Marriott Bonvoy®-loyaliteitsprogramma aan het Amerikaanse fonds voor UNICEF, d/b/a 'UNICEF USA' is geen belastingaftrekbare bijdrage voor in aanmerking komende Marriott Bonvoy Elite-leden die deze donatie als hun Jaarlijkse keuzevoordeel kiezen. Het Loyaliteitsprogramma kan niet aangeven of anderszins garanderen hoe UNICEF USA of UNICEF de donatie van USD 100 besteedt. Alle fondsen worden van het Loyaliteitsprogramma overgedragen naar UNICEF↗ in de Verenigde Staten. UNICEF onderschrijft geen enkel bedrijf, merk, product of dienst.

 

(3) Donatie van USD 100 aan het World Wildlife Fund, Inc. – De donatie van USD 100 van het Marriott Bonvoy®-loyaliteitsprogramma aan het World Wildlife Fund, Inc. is geen belastingaftrekbare bijdrage voor in aanmerking komende Marriott Bonvoy Elite-leden die deze donatie als hun Jaarlijkse keuzevoordeel kiezen. Het Loyaliteitsprogramma kan niet aangeven of anderszins garanderen hoe het World Wildlife Fund de donatie van USD 100 zal besteden. Alle fondsen worden van het Loyaliteitsprogramma overgedragen naar het World Wildlife Fund↗. De naam en het embleem van het World Wildlife Fund worden met toestemming van het WWF gebruikt. Dit kan echter in geen enkel opzicht worden beschouwd als een onderschrijving, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van enige producten, diensten, bedrijven, meningen of politieke gezindheid. WWF® en het ©1986 Panda-symbool zijn het eigendom van WWF. Alle rechten voorbehouden.

 

D. De Elite-status cadeau doen

 

(1) Een in aanmerking komend Lid (Platinum Elite of hoger) dat jaarlijks vijftig (50) Elite Night Credits heeft verzameld, kan de Silver Elite-status aan iemand anders cadeau doen en een in aanmerking komend Lid (Titanium Elite of hoger) dat jaarlijks vijfenzeventig (75) Elite Night Credits heeft verzameld, kan de Gold Elite-status aan iemand anders cadeau doen (zie Paragraaf 4.3.d.(iii)).

 

(2) Het Jaarlijkse keuzevoordeel waarbij de Elite-status cadeau wordt gedaan, mag alleen worden verstrekt aan een Lid dat de Elite-lidmaatschapsstatus nog niet heeft bereikt binnen het huidige In aanmerking komende Statusjaar, zoals uiteengezet in Paragraaf 4.2.e.

 

(3) De Accountstatus van het Lid dat een Elite-status cadeau krijgt, wordt binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de keuzebevestiging opgewaardeerd. Een dergelijk Lid behoudt de Elite-status gedurende minimaal een volledig kalenderjaar. Als een Lid het Silver Elite-statusvoordeel bijvoorbeeld cadeau krijgt vóór de deadline van 7 januari 2024, blijft het Lid een Silver Elite-lid gedurende de rest van 2023 (afhankelijk van de datum waarop het Jaarlijkse keuzevoordeel is gekozen), heel 2024 en januari en februari 2025.

 

(4) Het minimumvereiste voor de geschonken Elite-status moet worden bereikt in het daaropvolgende In aanmerking komende kalenderjaar (2024 in het bovenstaande voorbeeld) om de geschonken Elite-status te behouden gedurende het volgende kalenderjaar (2025 in het bovenstaande voorbeeld). Als het Lid de status niet behaalt, wordt het Lid gedegradeerd naar het juiste niveau in maart van het kalenderjaar dat volgt op het volgende In aanmerking komende statusjaar (2025 in het bovenstaande voorbeeld). 

 

(5) In geen geval zal het Loyaliteitsprogramma de Lidmaatschapsgegevens of persoonlijke Lidmaatschapsinformatie van andere Leden verstrekken aan het Lid dat de Elite-status cadeau doet of aan de ontvanger van dit voordeel, om dit voordeel te kunnen activeren.

 

(6) Als de gewenste ontvanger van de geschonken status momenteel geen Lid is, moet deze ontvanger zich eerst aanmelden via marriottbonvoy.com/join voordat de Elite-status kan worden toegekend.

 

E. Vijf Elite Night Credits

 

(1) Als een in aanmerking komend lid de vijf Elite Night Credits kiest als zijn/haar jaarlijkse keuzevoordeel, dan worden de vijf (5) Elite Night Credits bijgeschreven op het account van het lid; deze Elite Night Credits tellen mee voor het verdienen van de Elite-status en de Lifetime Elite-status. Elite Night Credits en de Elite-status zijn onderworpen aan de programmaregels conform paragraaf 4.2.b.

 

(2) De vijf (5) Elite Night Credits worden binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de keuzebevestiging van het Jaarlijkse keuzevoordeel op het Ledenaccount bijgeschreven.

 

(3) Elite Night Credits die aan een in aanmerking komend Lid worden toegekend als het Jaarlijkse keuzevoordeel van het lid, zullen worden toegekend in het In aanmerking komende Statusjaar waarvoor Elite Night Credits werden verdiend, ongeacht wanneer het Lid de vijf Elite Night Credits als Jaarlijks keuzevoordeel kiest. Voorbeeld: een in aanmerking komend Lid dat in aanmerking komt voor een Jaarlijks keuzevoordeel in 2023 en vijf Elite Night Credits kiest vóór de deadline van 7 januari 2024, ontvangt die Night Credits als deel van de toekenning voor 2023.

 

vii. Gegarandeerd kamertype. Gegarandeerde voorrang voor het door u gewenste kamertype bij de hieronder vermelde deelnemende hotelketens wanneer uw in aanmerking komende Elite-niveau en specifieke voorkeur bij de reservering van uw verblijf worden vermeld (kussen, ligging van de kamer, verzoek om een extra bed, wieg, enz. vallen niet onder de garantie). Een Platinum Elite-lid of hoger dat een reservering maakt op de dag van aankomst zelf, komt niet in aanmerking voor het voordeel van het gegarandeerde kamertype. Buiten de Verenigde Staten, Canada en Europa: Roken/niet-rokenvoorkeuren kunnen ook prioriteit krijgen, op basis van beschikbaarheid; exacte bedmaten kunnen variëren, en alleen Titanium- en Ambassador Elite-leden krijgen gegarandeerd voorrang voor hun gevraagde bedtype en kamer. Het voordeel van het gegarandeerde kamertype omvat geen kamerupgrades. Het gegarandeerde kamertype is niet beschikbaar in The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels of de The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Het gegarandeerde kamertype wordt aangeboden door de volgende hotelketens: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites en Element.

 

viii. Conform Paragraaf 4.1.c. komen Platinum Elite-leden en hoger in aanmerking voor een vergoeding als het Gegarandeerde kamertype niet kan worden gehonoreerd door een Deelnemende keten die hierboven staat vermeld.

 

A. Indien een Deelnemend hotel niet in staat is het Gegarandeerde kamertype te bieden, worden Platinum Elite-leden en hoger daarvoor gecompenseerd (zie hieronder):

 

GEGARANDEERD KAMERTYPE

 

 

Deelnemende merken

 

Gastencompensatie*
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels US $100
AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn US $50
Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, City Express, TownePlace Suites, Element USD $25

 

*Deelnemende hotels buiten de Verenigde Staten betalen het equivalent in de lokale valuta.

 

ix. Speciale Elite-ondersteuning voor Platinum Elite-leden (alleen in de Verenigde Staten en Canada: +1 (800) 228-2100)

 

4.3.d. Voordelen van het Marriott Bonvoy Titanium Elite-Lidmaatschap. Naast alle voordelen die Platinum Elite-leden ontvangen, komen Titanium Elite-leden en hoger in aanmerking voor de volgende voordelen:

 

i. 75% bonuspunten. De bonuspunten variëren per Elite-Lidmaatschapsniveau en worden berekend op basis van de basispunten die tijdens een verblijf zijn verdiend. Beschikbaar voor Elite-leden bij alle Deelnemende hotelketens, behalve indien anders vermeld in Paragraaf 1.2.a.

 

ii. 48-uurs gegarandeerde beschikbaarheid. Beperkt tot de persoonlijke kamer van Titanium Elite-leden. Gegarandeerde kamerbeschikbaarheid voor reserveringen die minstens achtenveertig (48) uur voor de aankomst zijn geboekt en beschikbaar wanneer een Deelnemend hotel is volgeboekt als de kamer voor 15.00 lokale tijd, achtenveertig (48) uur voor de aankomst is geboekt, bij alle Deelnemende hotels, behalve resorthotels, Marriott Vacation Club Marriott Grand Residence Club, Design Hotels, Ritz-Carlton Reserve, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club properties en The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale. Achtenveertig (48) uur gegarandeerde beschikbaarheid is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. speciale evenementen). Het voordeel van een Kamerupgrade wordt niet verleend. Het voordeel kan niet worden gebruikt in combinatie met Award Redemption-verblijven of enige vorm van promotie- of kortingstarieven. Het Lid moet het tarief geldend op het moment van boeking betalen en moet voldoen aan de vereisten voor de verblijfsduur. Voor Residence Inn en TownePlace Suites geldt de 48-uurs gegarandeerde beschikbaarheid alleen voor studiokamers.

 

iii. Jaarlijks keuzevoordeel na 75 overnachtingen. In aanmerking komende Leden (Titanium Elite-leden en hoger) die vijfenzeventig (75) Elite Night Credits hebben behaald in een kalenderjaar (de 'In aanmerking komende periode') hebben recht op één (1) extra voordeel (een 'Jaarlijks keuzevoordeel na 75 overnachtingen') uit de lijst met beschikbare voordelen op choice-benefit.marriott.com↗ en zoals hieronder weergegeven:

 

 

Opties voor Jaarlijks keuzevoordeel na 75 overnachtingen door Titanium Elite-leden:

 

Vijf (5) Suite Night Awards
USD 1000 korting op bedden van de retailbrands van Marriott
Donatie van USD 100 aan een goed doel
De Gold Elite-status cadeau doen aan een vriend(in) of familielid
Vijf (5) Elite Night Credits
Eén (1) Free Night Award

 

De lijst met jaarlijkse keuzevoordelen na 75 overnachtingen op  choice-benefit.marriott.com kan op elk moment worden gewijzigd. In aanmerking komende leden moeten hun jaarlijkse keuzevoordeel aangeven via choice-benefit.marriott.com vóór 23:59 uur EST op 7 januari van het jaar na de toepasselijke in aanmerking komende periode. Het Jaarlijkse keuzevoordeel kan niet worden geselecteerd via de Ledenondersteuning. Het geselecteerde Jaarlijkse keuzevoordeel na 75 overnachtingen is definitief en kan niet worden gewijzigd. Als een in aanmerking komend Lid niet uiterlijk om 23:59 uur EST op 7 januari van het jaar volgend op de in aanmerking komende periode zijn/haar Jaarlijkse keuzevoordeel na 75 overnachtingen heeft geselecteerd, ontvangt het Lid vijf (5) Suite Night Awards. De algemene voorwaarden voor elk geselecteerde jaarlijkse keuzevoordeel na 75 overnachtingen staan vermeld in paragraaf 4.3.c.(vi), met uitzondering van het volgende:

 

A. Eén Free Night Award.
 

(1) De Free Night Award (met een inwisselwaarde van maximaal 40.000 punten) moet worden gebruikt voor een verblijf dat niet later plaatsvindt dan 31 december in het jaar volgend op het jaar waarin het extra voordeel wordt verdiend (als het voordeel bijv. in 2023 wordt verdiend, is de uiterste gebruiksdatum 31 december 2024).

 

(2) De Free Night Award wordt binnen twee (2) weken nadat het Lid deze optie als zijn/haar Jaarlijkse keuzevoordeel heeft gekozen op het Account bijgeschreven. De Free Night Award kan worden gebruikt in elk beschikbaar Deelnemend hotel voor één (1) overnachting in een standaardkamer met een maximale waarde van 40.000 punten. Als een Free Night Award wordt gebruikt voor een overnachting tijdens een langer verblijf kunnen Leden tot 15.000 punten gebruiken of kopen om de waarde van de Free Night Award te verhogen.

 

(3) Leden kunnen hun Free Night Award gebruiken voor het boeken van een in aanmerking komend Award Redemption-verblijf via de Marriott-websites of ze kunnen de Ledenondersteuning bellen en aangeven dat ze hun Free Night Award willen gebruiken. Een Free Night Award is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld of omgezet in Punten. Ongebruikte Free Night Awards komen te vervallen. Free Night Award-verblijven en nachten tellen mee voor het verdienen van de Elite-lidmaatschapsstatus. Free Night Awards kunnen worden gebruikt voor bestaande betaalde verblijven of Award Redemption-verblijven.

 

(4) De Free Night Award is inclusief alle toepasselijke belastingen; het Lid is echter verantwoordelijk voor betaling van alle extra verplichte resortkosten in de Deelnemende hotels die resortkosten in rekening brengen.

 

(5) De inwisseling van Free Night Awards kan worden geannuleerd conform het standaard garantie- en annuleringsbeleid, zoals beschreven in Paragraaf 3.2.d.

 

(6) Een in aanmerking komend lid dient de vervaldatum van de Free Night Awards te controleren die staat vermeld in het account van het lid.

 

iv. Speciale Elite-ondersteuning voor Titanium Elite-leden (alleen in de Verenigde Staten en Canada: +1 (800) 399-4229)


 

4.3.e. Voordelen van het Marriott Bonvoy Ambassador Elite-lidmaatschap. Naast alle voordelen die Titanium Elite-leden ontvangen, komen Elite-leden die 100 in aanmerking komende overnachtingen en minstens USD 23.000 aan jaarlijkse in aanmerking komende uitgaven doen gedurende afgeronde verblijven in een in aanmerking komende periode (hieronder vallen niet de in aanmerking komende uitgaven die daarvoor zijn gedaan voor verblijven in het jaar of de jaren volgend op de in aanmerking komende periode, zoals voor vooruitbetaalde verblijven), in aanmerking voor de volgende voordelen:

 

i. Ambassador Service. Een Ambassador Elite-Lid komt in aanmerking voor deelname aan de Ambassador Service tijdens een In aanmerking komend statusjaar en gedurende het daaropvolgende kalenderjaar. De Ambassador Service is een voordeel dat een in aanmerking komend Lid toestaat om bepaalde bijkomende voordelen te ontvangen zoals hier beschreven.

 

ii. Your24™. Ambassador Elite-leden komen in aanmerking voor deelname aan Your24 gedurende het In aanmerking komende statusjaar en het daaropvolgende kalenderjaar. Your24 is een voordeel waarmee een in aanmerking komend Lid een specifieke inchecktijd kan aanvragen voor een aanstaand verblijf in een Deelnemend hotel. Als de aangevraagde inchecktijd wordt bevestigd, zal de uitchecktijd worden bepaald op dezelfde tijd op de dag van vertrek.

 

A. Your24-voordelen kunnen worden aangevraagd wanneer een Ambassador Elite-Lid via Ambassador Service een specifieke incheck- en uitchecktijd aanvraagt voor een verblijf. Een Ambassador Elite-Lid kan ook op elk moment vóór 15.00 uur (plaatselijke tijd in het Deelnemende hotel) twee (2) dagen vóór aankomst voor dat verblijf Your24-voordelen aanvragen door contact op te nemen met de Ambassador Service. Als een aanvraag voor Your24-voordelen wordt goedgekeurd, neemt de Ambassador Service contact op met het Lid om de incheck- en uitchecktijden te bevestigen.

 

B. Your24-voordelen zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen alleen worden aangevraagd in verband met een verblijf.

 

C. Your24-voordelen zijn beperkt tot één (1) kamer per in aanmerking komend Lid per Verblijf, ongeacht het aantal kamers dat is gereserveerd.

 

D. Als de inchecktijd die is goedgekeurd voor een Ambassador Elite-Lid tussen 9.00 en 16.00 uur valt (plaatselijke tijd in het Deelnemende hotel), kan hij/zij het Platinum Elite- en hoger voordeel aanvragen om laat uit te checken.

 

E. Als het specifieke kamertype dat door een in aanmerking komend Lid is gereserveerd niet beschikbaar is bij het inchecken, zal het Deelnemende hotel het bevestigde verzoek van Your24 honoreren door tijdelijk een andere kamer beschikbaar te stellen en vervolgens de betreffende gast(en) naar het gereserveerde kamertype te verhuizen, zodra het beschikbaar is.

 

F. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club en Design Hotels en The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahama's en The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale bieden geen Your24-voordelen.

 

iii. Extra voordelen bij Ritz-Carlton Reserve. Naast de bovenstaande voordelen ontvangen Ambassador Elite-leden één Resort Credit van $150 dollar ('Resort Credit') per Verblijf voor elke kamer op naam van het Lid en zijn/haar Lidmaatschapsaccount. Een Resort Credit is geldig voor uitgaven die op de rekening kunnen worden gezet, met uitzondering van het kamertarief en belastingen. Ambassador Elite-leden die verblijven op basis van een speciaal kamertarief of een speciaal tariefplan dat al een Resort Credit omvat, ontvangen de extra Resort Credit van $150 U.S. dollar niet. Een Resort Credit is niet restitueerbaar, uitwisselbaar, vervangbaar of overdraagbaar voor contant geld, een cadeaubon of een ander tegoed.

 

5. MARRIOTT BONVOY™-EVENEMENTEN

 

5.1 Marriott Bonvoy-evenementen

 

5.1.a. Met Marriott Bonvoy-evenementen ('Marriott Bonvoy-evenementen'), die in het verleden 'Rewarding Events' werden genoemd, kunnen in aanmerking komende Leden van het Loyaliteitsprogramma Punten of Miles verdienen als ze bij Deelnemende hotels in aanmerking komende groepsbijeenkomsten of evenementen hebben geboekt die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden ('In aanmerking komende evenementen' en afzonderlijk 'In aanmerking komend evenement' of 'Evenement').

 

5.1.b. Een Lid van het Loyaliteitsprogramma dat in aanmerking komt voor deelname aan Marriott Bonvoy-evenementen ('In aanmerking komende Leden van het Loyaliteitsprogramma' en afzonderlijk 'In aanmerking komend Lid van het Loyaliteitsprogramma') omvat elk Lid van het Loyaliteitsprogramma, tenzij hij/zij:

 

i. een overheidsfunctionaris of ambtenaar is, of iemand die handelt namens een overheidsinstantie of -afdeling die voor zijn/haar werk een evenement boekt;

 

ii. een medewerker is van of iemand die handelt namens een instelling die onder overheidscontrole staat ('Staatsbedrijf'), die voor zijn/haar werk een evenement boekt;

 

iii. een tussenpersoon is die een evenement boekt namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of een niet-Amerikaans staatsbedrijf; of

 

iv. in Deelnemende hotels in Azië, Australië en de eilanden in de Stille Oceaan een tussenpersoon is die een evenement boekt namens een (Amerikaanse of niet-Amerikaanse) overheidsinstantie of staatsbedrijf.

 

Overheidsfunctionarissen, ambtenaren, medewerkers van staatsbedrijven en personen die handelen namens overheidsinstanties, -departementen en staatsbedrijven die een evenement boeken voor hun werk, alsmede derde commerciële tussenpersonen die een evenement boeken namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of een niet-Amerikaans staatsbedrijf, worden niet als In aanmerking komende Leden van het Loyaliteitsprogramma beschouwd en komen niet in aanmerking voor deelname aan Marriott Bonvoy-evenementen.

 

Bovendien worden in Deelnemende hotels in Azië, Australië en de eilanden in de Stille Oceaan de tussenpersonen die een evenement boeken namens een overheidsinstantie (zowel Amerikaans als niet-Amerikaans) of staatsbedrijf, niet als In aanmerking komende Leden van het Loyaliteitsprogramma beschouwd en komen zij dus niet in aanmerking voor deelname aan Marriott Bonvoy-evenementen.

 

5.1.c. Individueel lidmaatschap  Alleen individuen kunnen zich inschrijven voor het loyaliteitsprogramma conform paragraaf 1.4.b. van deze programmaregels en alleen individuen kunnen deelnemen aan Marriott Bonvoy-evenementen.  Bedrijven of organisaties kunnen geen loyaliteitsprogramma-account hebben en komen dus niet in aanmerking voor het verdienen van punten of miles met Marriott Bonvoy-evenementen.

 

5.1.d.  Aanvullende voorwaarden  Een in aanmerking komend Lid van het Loyaliteitsprogramma moet bevestigen dat hij/zij in aanmerking komt om Punten of Miles met Marriott Bonvoy-evenementen te verdienen conform de geldende wetgeving en het cadeau- en incentivebeleid.  Leden zijn verantwoordelijk voor het naleven van hun eigen bedrijfs- of organisatiebeleid betreffende Loyaliteitsprogramma's conform Paragraaf 1.7.f. van deze Programmaregels; als een dergelijk beleid echter strijdig is met deze Programmaregels, hebben deze Programmaregels prioriteit.  De Leden zijn zelf verantwoordelijk om hun werkgevers, opdrachtgevers en/of klanten te informeren over de Punten of Miles die ze met Marriott Bonvoy-evenementen hebben verdiend.

 

5.2 Deelnemende hotels

 

5.2.a. Deelnemende hotelketens. Marriott Bonvoy Events is geldig in alle deelnemende hotels (zie paragraaf 1.2) van de volgende deelnemende hotelketens: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express en Element.

 

5.2.b. Niet-deelnemende hotelketens. Marriott Bonvoy-evenementen worden niet gehonoreerd door de volgende hotelketens: Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club en Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

5.3 Punten verdienen

 

5.3.a.  Punten verdienen. Met uitzondering van speciale aanbiedingen of incentives verdient een Lid twee Punten voor elke USD ($1,00) die wordt betaald aan uitgaven voor een In aanmerking komend evenement, tot een maximum van 60.000 Punten, als basisbeloning per In aanmerking komend evenement. Met inbegrip van basispunten, Elite-bonussen (zoals uiteengezet in Paragraaf 5.3.b. hieronder), speciale aanbiedingen en/of incentives, kan een Lid maximaal 200.000 Punten per In aanmerking komend evenement verdienen.

 

5.3.b.  Elite-bonus. Elite-leden verdienen een bonus op hun basisverdienste voor Marriott Bonvoy-evenementen, waardoor ze meer dan de basisverdienste van maximaal 60.000 Punten kunnen verdienen, en wel als volgt:

 

i. Silver Elite, 10% bonus, tot 66.000 Punten per In aanmerking komend evenement

 

ii. Gold Elite, 25% bonus, tot 75.000 Punten per In aanmerking komend evenement

 

iii. Platinum Elite, 50% bonus, tot 90.000 Punten per In aanmerking komend evenement

 

iv. Titanium Elite en Ambassador Elite, 75% bonus, tot 105.000 Punten per In aanmerking komend evenement

 

5.3.c. Miles verdienen. Leden kunnen er ook voor kiezen om één mile te verdienen voor elke US dollar ($ 1,00 ) die wordt besteed aan In aanmerking komende evenementen, tot een maximum van 20.000 Miles (of een equivalente valuta, afhankelijk van de deelnemende frequent-flyerprogrammapartner van de luchtvaartmaatschappij) per evenement, ongeacht het Elite-niveau.  Binnen tien (10) werkdagen na afloop van het evenement worden de Punten toegekend of de Miles aan de deelnemende frequent-flyerprogrammapartner van de luchtvaartmaatschappij doorgegeven, op voorwaarde dat het Evenement niet is geannuleerd en dat aan alle andere algemene voorwaarden van het groeps- of cateringcontract voor het evenement is voldaan.  De toegekende Miles variëren per deelnemende frequent-flyerprogrammapartner van de luchtvaartmaatschappij.  Een Lid kan voor hetzelfde evenement niet zowel Punten als Miles verdienen.

 

5.3.d. Elite Night Credit. Leden die in aanmerking komende evenementen organiseren in de Deelnemende hotels, ontvangen één (1) Elite Night Credit voor elke twintig (20) geboekte en gebruikte overnachtingen, tot een maximum van twintig (20) Elite Night Credits per contract.

 

5.3.e. Wisselkoers. Punten of Miles die worden toegekend voor In aanmerking komende evenementen die worden gehouden bij Deelnemende hotels op internationale locaties, zijn gebaseerd op de lokale valuta die is omgerekend naar Amerikaanse dollars.  De lokale valuta wordt op de dag van het in aanmerking komende evenement omgezet in Amerikaanse dollars.  Punten of Miles worden toegekend op basis van een gepubliceerde wisselkoers die van kracht is op het moment van conversie.  Deze koers wordt naar eigen goeddunken van het Loyaliteitsprogramma bepaald, op basis van standaard valutaconversiemethoden, maar kan afwijken van valutakoersen die door creditcardmaatschappijen worden gebruikt.

 

5.3.f. Voordelen splitsen. Punten of Miles en Elite Night Credits die zijn toegekend voor In aanmerking komende evenementen kunnen worden verdeeld over maximaal twee Leden als beiden zijn opgenomen in de overeenkomst voor het in aanmerking komende evenement.

 

5.4 In aanmerking komende evenementen

 

5.4.a. Overeenkomst voor in aanmerking komende evenementen. Elk Lid van het Loyaliteitsprogramma kan een contractovereenkomst aangaan met een Deelnemend hotel om een In aanmerking komend evenement te houden bij een Deelnemend hotel ('Overeenkomst voor in aanmerking komende evenementen').

 

5.4.b. In aanmerking komend evenement. Een In aanmerking komend evenement is een evenement of bijeenkomst geboekt door een Lid van het Loyaliteitsprogramma dat zijn/haar Lidmaatschapsnummer opgeeft in de toepasselijke Overeenkomst voor het in aanmerking komende evenement en dat wordt gehouden bij een Deelnemend hotel. Een In aanmerking komend evenement omvat niet: (a) boekingen van kamers, ongeacht het aantal kamers, die op een andere manier zijn gemaakt dan onder een Overeenkomst voor een in aanmerking komend evenement, (b) boekingen van kamers, met of zonder catering, die niet minimaal tien (10) kamers omvatten voor minimaal één (1) nacht, (c) boekingen van kamers in opdracht van een werkgever, klant of opdrachtgever die (al dan niet middels een overeenkomst met een Deelnemend hotel of anderszins) ervoor koos om Punten toe te kennen aan een andere persoon of rechtspersoon, (d) boekingen van gratis kamers of in ruil gegeven kamers, (e) gratis vergaderingen of vergaderkosten, of (f) een evenement of vergadering, of boeking van kamers door:

 

i. een overheidsfunctionaris of ambtenaar is, of iemand die handelt namens een overheidsinstantie of -afdeling die voor zijn/haar werk een evenement boekt;

 

ii. een medewerker is van of iemand die handelt namens een instelling die onder overheidscontrole staat ('Staatsbedrijf'), die voor zijn/haar werk een evenement boekt;

 

iii. een tussenpersoon is die een evenement boekt namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of een niet-Amerikaans staatsbedrijf; of

 

iv. in Deelnemende hotels in Azië, Australië en de eilanden in de Stille Oceaan een tussenpersoon is die een evenement boekt namens een (Amerikaanse of niet-Amerikaanse) overheidsinstantie of staatsbedrijf.

 

Bijvoorbeeld evenementen of bijeenkomsten die zijn geboekt door overheidsfunctionarissen, ambtenaren, medewerkers van staatsbedrijven en personen die handelen namens overheidsinstanties, -departementen en staatsbedrijven die een evenement boeken voor hun werk, alsmede derde commerciële tussenpersonen die een evenement boeken namens een niet-Amerikaanse overheidsinstantie of een niet-Amerikaans staatsbedrijf, worden niet als In aanmerking komende evenementen beschouwd.  Bovendien beschouwen Deelnemende hotels in Azië, Australië en de eilanden in de Stille Oceaan evenementen die door een tussenpersoon namens een overheidsinstelling (al dan niet Amerikaans) of overheidsbedrijf zijn geboekt, niet als In aanmerking komende evenementen.

 

5.4.c. Het Lid dat in aanmerking komt om Punten of Miles te verdienen, moet ofwel de hoofdcontactpersoon zijn die is vermeld op pagina één van de Overeenkomst voor het in aanmerking komende evenement, ofwel de bevoegde ondertekenaar van de Overeenkomst voor het in aanmerking komende evenement.

 

5.5 Uitgaven aan een In aanmerking komend evenement

 

5.5.a. Uitgaven aan een In aanmerking komend evenement. De uitgaven aan een In aanmerking komend evenement omvatten de kosten voor maaltijden, drankjes, huur van vergaderzalen, audiovisuele apparatuur en versieringen besteld door het Deelnemende hotel en betaald via een hoofdrekening. De kamertarieven komen ook alleen in aanmerking wanneer het contract een minimum van tien (10) kamers omvat voor ten minste één (1) nacht van het In aanmerking komende evenement (met of zonder catering). In aanmerking komende uitgaven aan kamers leveren Punten of Miles op voor het Lid, ongeacht of de kosten worden betaald via een hoofdrekening of door de individuele gast.

 

5.5.b. Cadeaubonnen van Marriott Indien van toepassing kunnen de uitgaven aan een evenement worden betaald met een Cadeaubon van Marriott. Voor de punten die worden gebruikt voor deze partners gelden de regels van het loyaliteitsprogramma, samen met alle algemene voorwaarden van de partner conform paragraaf 3.6.c.

 

5.5.c. Uitgesloten evenementuitgaven De Uitgesloten evenementuitgaven omvatten alle belastingen, fooien, resortkosten, annuleringskosten, kosten van derden, afvalkosten en servicekosten.

 

5.6 Alle Regels van het Loyaliteitsprogramma zijn van toepassing

 

Het aantal toe te kennen Punten of Miles wordt bepaald conform de Regels van het Loyaliteitsprogramma die van kracht zijn op het moment van toekenning.

 

6. MARRIOTT BONVOY CO-BRANDED CREDITCARDS

 

De volgende kaarten maken deel uit van het Marriott Bonvoy co-branded creditcard portfolio.

 

6.1 Amerikaanse American Express-creditcards

 

6.1.a. Marriott Bonvoy Brilliant® American Express®-kaart
Marriott Bonvoy Brilliant® American Express®-kaart - Meer informatie

 

6.1.b. Marriott Bonvoy Bevy™ American Express®-kaart
Marriott Bonvoy Bevy™ American Express®-kaart  - Meer informatie

 

6.1.c. Marriott Bonvoy Business® American Express®-kaart
Marriott Bonvoy Business® American Express®-kaart - Meer informatie

 

6.1.d. Marriott Bonvoy® American Express®-kaart
Marriott Bonvoy® American Express®-kaart - Meer informatie

 

 

6.1 Amerikaanse Chase-creditcards

 

6.2.a. Marriott Bonvoy Bountiful™-creditcard van Chase
Marriott Bonvoy Bountiful™-creditcard van Chase - Meer informatie

 

6.2.b. Marriott Bonvoy Boundless®-creditcard van Chase
Marriott Bonvoy Boundless®-creditcard van Chase - Meer informatie

 

6.2.c. Marriott Bonvoy Bold®-creditcard van Chase
Marriott Bonvoy Bold®-creditcard van Chase - Meer informatie

 

6.2.d. The Ritz-Carlton™-creditcard van JPMorgan
The Ritz-Carlton™-creditcard van JPMorgan - Meer informatie

 

6.2.e. Marriott Bonvoy® Premier-creditcard van Chase
Marriott Bonvoy® Premier-creditcard van Chase - Meer informatie

 

6.2.f. Marriott Bonvoy®-creditcard van Chase
Marriott Bonvoy®-creditcard van Chase - Meer informatie

 

6.2.g. Marriott Bonvoy® Premier Plus Business-creditcard van Chase
Marriott Bonvoy® Premier Plus Business-creditcard van Chase - Meer informatie

 

6.2.h. Marriott Bonvoy Business®-creditcard van Chase
Marriott Bonvoy Business®-creditcard van Chase - Meer informatie

 

 

6.3 Internationale creditcards

 

6.3.a. Marriott Bonvoy® American Express®-kaart voor inwoners van Canada

Marriott Bonvoy American Express-kaart voor inwoners van Canada – Meer informatie (in het Engels)

Marriott Bonvoy American Express-kaart voor inwoners van Canada – Meer informatie (in het Frans)

 

6.3.b. Marriott Bonvoy® Business American Express®-kaart voor inwoners van Canada

Marriott Bonvoy Business American Express-kaart voor inwoners van Canada – Meer informatie (in het Engels)

Marriott Bonvoy Business American Express-kaart voor inwoners van Canada – Meer informatie (in het Frans)

 

6.3.c. Marriott Bonvoy® American Express®-kaart voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk

Marriott Bonvoy® American Express®-kaart voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk – Meer informatie

 

6.3.d. De Marriott Bonvoy® Mastercard® voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk

De Marriott Bonvoy® Mastercard® voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk – Meer informatie↗.
Leden met een Marriott Rewards® Mastercard® kunnen hun huidige co-branded creditcard onder de naam van het oude programma blijven gebruiken totdat ze een Marriott Bonvoy®-creditcard ontvangen.

 

6.3.e. De Marriott Bonvoy® American Express® Premium-kaart voor inwoners van Japan

De Marriott Bonvoy® American Express® Premium-kaart voor inwoners van Japan – Meer informatie↗.

Houders van de Starwood Preferred Guest®-creditcard van American Express kunnen hun huidige co-branded creditcard onder de naam van het Oude programma blijven gebruiken totdat ze een Marriott Bonvoy®-creditcard ontvangen.

 

6.3.f. De Marriott Bonvoy® American Express®-kaart voor inwoners van Japan

De Marriott Bonvoy® American Express®-kaart voor inwoners van Japan – Meer informatie

 

6.3.g. Marriott Bonvoy® World Mastercard® van Emirates NBD voor inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten

Marriott Bonvoy® World Mastercard® van Emirates NBD voor inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten – Meer informatie

 

6.3.h. Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan-kaart voor inwoners van Zuid-Korea

Marriott Bonvoy® The BEST Shinhan-kaart voor inwoners van Zuid-Korea – Meer informatie

 

6.3.i. Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan-kaart voor inwoners van Zuid-Korea

Marriott Bonvoy® The CLASSIC Shinhan-kaart voor inwoners van Zuid-Korea – Meer informatie

 

6.3.j. Marriott Bonvoy®-creditcard voor inwoners van Mexico

Marriott Bonvoy-creditcard voor inwoners van Mexico – Meer informatie (in het Spaans)

 

6.3.k. Marriott Bonvoy® Inspire™-creditcard voor inwoners van Mexico

Marriott Bonvoy Inspire-creditcard voor inwoners van Mexico – Meer informatie (in het Spaans)

 

6.3.l. Marriott Bonvoy® CITIC Gold-kaart voor inwoners van het vasteland van China

Marriott Bonvoy® CITIC Gold-kaart voor inwoners van het vasteland van China – Meer informatie

 

6.3.m. Marriott Bonvoy® CITIC Platinum-kaart voor inwoners van het vasteland van China 

Marriott Bonvoy® CITIC Platinum-kaart voor inwoners van het vasteland van China – Meer informatie

 

6.3.n. Marriott Bonvoy® CITIC Premium Platinum-kaart voor inwoners van het vasteland van China

Marriott Bonvoy® CITIC Premium Platinum-kaart voor inwoners van het vasteland van China – Meer informatie

 

6.3.o. Marriott Bonvoy® American Express®-creditcard voor inwoners van het Koninkrijk Saoedi-Arabië

Marriott Bonvoy® American Express®-creditcard voor inwoners van het Koninkrijk Saoedi-Arabië – Meer informatie

 

6.4 Voordelen en uitsluitingen voor Leden van het Loyaliteitsprogramma

 

6.4.a. Premium internettoegang.  Voor elke co-branded creditcard zoals beschreven in 6.1, 6.2 en 6.3 die premium internettoegang als voordeel heeft, krijgen kaarthouders een snellere internetverbinding op de kamer, indien beschikbaar bij Deelnemende hotels wereldwijd, ongeacht de boekingsmethode.

 

 6.4.b. Uitsluitingen voor Premium internettoegang.  Zie Paragraaf 1.3.c. 


7. The Marriott Vacation Clubs en het Vistana Residence Network

 

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

 

7.1.a. De term 'Vacation Club-lid/leden' omvat (i) eigenaars van timesharebelangen die worden ontwikkeld, gerund of aangeboden onder het merk Marriott Vacation Club of Marriott Grand Residence Club (gezamenlijk 'MVC Club(s)') die in aanmerking komen voor deelname aan het Loyaliteitsprogramma vanwege het eigendom van hun timesharebelangen, en (ii) eigenaars van timesharebelangen die worden ontwikkeld, gerund of aangeboden onder het Sheraton Vacation Club-merk of het Westin Vacation Club-merk, of in Vistana Beach Club (gezamenlijk 'VSE Resort(s)'), als die eigenaars ook lid zijn van het Vistana Signature Network ('VSN') en in aanmerking komen voor deelname aan het Loyaliteitsprogramma via hun VSN-lidmaatschap. Al deze Vacation Club-leden dienen zich te houden aan de Programmaregels en aan alle aanvullende regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun timesharebelang(en), zoals bepaald door Marriott Ownership Resorts, Inc, Vistana Signature Experiences, Inc. en/of Marriott Resorts, Travel Company, Inc. d/b/a MVC Exchange Company ('Exchange Company') of hun respectievelijke filialen of dochterondernemingen (elk een 'Vacation Club-entiteit'), aangezien deze regels en voorschriften van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (gezamenlijk de 'Regels van de Vacation Club'). Leden van de Vacation Club dienen zich mogelijk ook te houden aan andere Regels van de Vacation Club, afhankelijk van het timesharebelang van deze Leden van de Vacation Club.

 

7.1.b. Vacation Club-leden die Elite-upgrades van het Loyaliteitsprogramma ontvangen als onderdeel van hun eigenaar-voordelen, dienen zich te houden aan deze Programmaregels die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd conform Paragraaf 1.7.c, en aan de Regels van de Vacation Club, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende:

 

i. Vacation Club-leden die door hun eigendom van MVC Club-timesharebelangen en/of eigendom van VSE Resort-timesharebelangen en lidmaatschap van VSN, of door inschrijving van hun timesharebelangen in het Abound by Marriott Vacations™-programma ('Abound Exchange Program'), zoals van toepassing, (A) een 'Standaard'- of 'Owner'-lidmaatschapsniveau bereiken, kunnen van Marriott Bonvoy de Gold Elite-status krijgen en hoeven niet aan de jaarlijkse Minimumvereisten voor de Gold Elite-status te voldoen; (B) een 'Select'- of 'Executive'-lidmaatschapsniveau bereiken, kunnen van Marriott Bonvoy de Platinum Elite-status krijgen en hoeven niet aan de jaarlijkse Minimumvereisten voor de Platinum Elite-status te voldoen; en (C) een 'Presidential'- of 'Chairman's Club'-lidmaatschapsniveau bereiken, kunnen van Marriott Bonvoy de Titanium Elite-status krijgen en hoeven niet aan de jaarlijkse Minimumvereisten voor de Titanium Elite-status te voldoen.  Slechts één (1) persoon op de eigendomsakte van een MVC Club- of VSE Resort-timesharebelang ontvangt de toepasselijke Elite-status. Voor bepaalde Vacation Club-leden is het mogelijk dat hun Elite-status pas in 2023 wordt opgewaardeerd.

 

ii. Een Vacation Club-lid behoudt zijn of haar Elite-status op voorwaarde dat het Vacation Club-lid: (i) zijn of haar lidmaatschapsniveau handhaaft door eigendom van MVC Club- en/of VSE Resort-timesharebelangen of deelname aan het Abound Exchange Program; (ii) alle onderhoudskosten, Exchange-kosten, tarieven, belastingen en andere kosten heeft betaald; en (iii) alle overige kosten aan Vacation Club-entiteiten betaalt, inclusief de kosten in verband met de financiering van een MVC Club- of VSE Resort-timesharebelang.

 

iii. De Elite-status en het Puntensaldo van het Lidmaatschapsaccount voor het Loyaliteitsprogramma van een Vacation Club-eigenaar worden bij de verkoop van het timesharebelang van het Vacation Club-lid niet overgedragen aan derden.  Niettegenstaande het voorgaande mogen Vacation Club-leden Punten overdragen naar het Lidmaatschapsaccount van een ander Vacation Club-lid, zolang de twee Vacation Club-leden als eigenaars vermeld staan op dezelfde eigendomsakte van het timesharebelang, ongeacht of zij op hetzelfde adres wonen.

 

7.1.c. Gezien de aard van de MVC Club- en VSE Resort-accommodaties gelden de volgende speciale voorwaarden voor hun deelname aan het Loyaliteitsprogramma:

 

i. Vacation Club-leden verdienen Elite Night Credits voor een In aanmerking komend verblijf in een MVC Club- of VSE Resort-accommodatie, en voor verblijven in deelnemende accommodaties als onderdeel van het Abound Exchange Program.

 

ii. Vacation Club-leden sparen Punten of Miles voor alle In aanmerking komende uitgaven tijdens hun verblijf in een MVC Club- en VSE Resort-accommodatie.

 

iii. De volgende voordelen zijn niet beschikbaar bij MVC Club- of VSE Resort-accommodaties: gratis kamerupgrades, laat uitchecken, Suite Night Awards, gegarandeerde toegang tot de Lounge, gegarandeerd kamertype, 48-uurs gegarandeerde beschikbaarheid, ultieme reserveringsgarantie of Your24.

 

iv. Award Redemption-verblijven in een MVC Club- of VSE Resort-accommodatie moeten minstens één (1) dag voorafgaand aan de aankomst worden geboekt. MVC Club- en VSE Resport-accommodaties nemen op dit moment niet of niet volledig deel aan de 'Limited Blackout Dates' waarop de promotie niet van toepassing is.

 

v. Instant Redemption Awards kunnen niet worden gebruikt voor MVC Club- of VSE Resort-accommodaties.

 

vi. De Punten die zijn verzameld door het eigendom van een belang in een MVC Club- of VSE Resort-accommodatie kunnen niet worden gebruikt om een Award Redemption-verblijf te reserveren in een MVC Club-, VSE Resort- of Residence Club-accommodatie (zie hieronder).

 

7.2 Vistana Residence Network

 

7.2.a. Het 'Vistana Residence Network' omvat de St. Regis Residence Club-accommodaties en The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale (de 'Residence Club-accommodaties'). Eigenaars van belangen in Residence Club-accommodaties ('Residence Club-leden') dienen zich te houden aan de Programmaregels en aan alle aanvullende regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun belangen, die worden ingesteld door de sponsor van de respectievelijke Residence Club-accommodaties ('Residence Club-sponsor'), aangezien deze regels en voorschriften van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (gezamenlijk de 'Regels van de Residence Club').  Residence Club-leden moeten zich mogelijk aan andere Regels van de Residence Club houden, afhankelijk van het timesharebelang van deze Residence Club-leden.

 

7.2.b. Residence Club-leden die Elite-upgrades van het Loyaliteitsprogramma ontvangen als onderdeel van hun eigenaar-voordelen, dienen zich te houden aan deze Programmaregels die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd conform Paragraaf 1.7.c, en aan de Regels van de Residence Club die van toepassing zijn op hun eigendomsbelang, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende:

 

i. Residence Club-leden worden door hun Residence Club-sponsor automatisch ingeschreven in het Loyaliteitsprogramma als Marriott Bonvoy Platinum Elite-leden en hoeven niet aan de jaarlijkse Minimumvereisten te voldoen om de Platinum Elite-status te behouden.  Maximaal twee (2) personen op de eigendomsakte van timesharebelangen in Residence Club-accommodaties kunnen de Platinum Elite-status ontvangen.

 

iii. De Elite-status en het puntensaldo van het lidmaatschapsaccount van een Residence Club-lid worden bij de verkoop van een timesharebelang in een Residence Club-accommodatie niet overgedragen aan derden.

 

iii. The St. Regis Residence Club-hotels zijn uitsluitend partner voor het verdienen van Elite Night Credits (zoals gedefinieerd in Paragraaf 2.1.a.). Zij nemen niet deel aan het verdienen van Punten of Miles, het verzilveren van Punten, voordelen voor Leden ter plaatse (zoals beschreven in Paragraaf 1 en 4) of Marriott Bonvoy-evenementen.

 

iv. The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale biedt beperkte voordelen ter plaatse, zoals uiteengezet in Paragraaf 4, 5 en 7.

 

 

8. HOMES & VILLAS BY MARRIOTT BONVOY

 

Vanwege de aard van de Homes & Villas by Marriott Bonvoy gelden de volgende speciale voorwaarden voor hun deelname aan het Loyaliteitsprogramma:

 

8.1 Punten verdienen

 
 • Leden kunnen Punten verdienen met alle afgeronde verblijven in een vakantiewoning (een 'Vakantiewoning' of de 'Vakantiewoningen') die worden gereserveerd via de website van Homes & Villas by Marriott Bonvoy (het 'Platform').
 • Om er zeker van te zijn dat de Punten op het juiste account worden bijgeschreven, moet het Lidmaatschapsnummer dat bij de reservering via het Platform wordt opgegeven, correct zijn. Volgens Paragraaf 9.3 moeten Leden al een Account hebben of moeten ze de aanvraag voor het Loyaliteitsprogramma al hebben ingediend (zoals beschreven in Paragraaf 1.4.a) voorafgaand aan de reservering om via het Platform Punten te kunnen verdienen.
 • De Leden verdienen vijf (5) basispunten voor elke USD of het equivalent daarvan in de lokale valuta, die wordt besteed aan In aanmerking komende uitgaven van het Lid die via het Platform worden betaald.
 • Elite-bonuspunten op basis van de bereikte Elite-status van het Lid zullen worden toegekend op basis van de In aanmerking komende uitgaven, conform Paragraaf 4.3.
 • Elite Night Credits worden verdiend op afgeronde verblijven die via het Platform werden geboekt, ongeacht of ze met Punten werden betaald of niet.
 • Uitgaven die niet in aanmerking komen voor Punten zijn belastingen en vergoedingen (bijv. kosten voor te late annulering, no-show kosten) die worden toegepast op de Vakantiewoningen die via het Platform zijn geboekt, evenals aanvullende gekochte services (bijv. extra housekeeping, enz.)
 • Met ingang van 1 januari 2022 worden In aanmerking komende uitgaven tijdens afgeronde Verblijven binnen een In aanmerking komende periode bij Homes & Villas by Marriott Bonvoy toegepast op de jaarlijkse In aanmerking komende uitgaven voor de Ambassador Elite-status (zoals beschreven in Paragraaf 4.3.e).
 • Er worden geen Punten verdiend bij gelieerde partners die mogelijk worden gepromoot voorafgaand aan of tijdens het verblijf.
 • Er worden geen Punten op het Account teruggestort voor terugbetaalde reserveringen.
 • Op aankopen die via het Platform worden gedaan, kunnen geen Miles worden verdiend.
 • Voor verblijven die via het Platform namens een andere partij zijn gekocht, worden de Punten gestort op het Account waarmee het verblijf wordt gereserveerd en de naam die werd opgegeven tijdens de reservering. Alleen het Lid dat een verblijf afrondt, kan Punten en Elite Night Credits verdienen op één enkele aankooporder via het Platform.
 • Mits het juiste Marriott Bonvoy-accountnummer wordt opgegeven tijdens de reservering, zullen de Punten drie (3) tot zes (6) weken (21 - 42 dagen) na afronding van het verblijf automatisch op het Account van het Lid worden bijgeschreven.
 • Leden die hun Marriott Bonvoy co-brand creditcard gebruiken voor aankopen via het Platform zullen ook hun bonuspunten op hun Marriott Bonvoy-account ontvangen.
 • Alle Loyaliteitsprogrammaregels zijn van toepassing op de aankopen die via het Platform worden gedaan.
 •  

8.2 Punten inwisselen

 
 • Een Lid kan Punten gebruiken voor Vakantiewoningen die via het Platform zijn geboekt in een verhouding van 175,438596491 Punten voor elke uitgegeven Amerikaanse dollar (inclusief belastingen en toeslagen).
 • Leden hebben de flexibiliteit om het bedrag in contanten en het aantal in te wisselen Punten te selecteren als gecombineerde betaling voor een verblijf in een Vakantiewoning die via het Platform wordt geboekt ('Betaling met cash en punten bij HVMB').
  • Er zijn geen vaste bedragen die in contanten moeten worden betaald en er zijn geen vaste aantallen Punten die moeten worden ingewisseld. Voor de Betaling met cash en punten bij HVMB zijn minstens duizend (1000) Punten vereist.
  • Leden kunnen niet meer Punten gebruiken dan ze op dat moment op hun Lidmaatschapsaccount hebben.
  • Betalingen met cash en Punten kunnen met de gebruikelijke creditcards en met Punten worden voldaan.
  • Marriott-cadeaubonnen en Marriott Bonvoy Free Night Awards kunnen niet worden gebruikt als onderdeel van de Betaling met cash en punten bij HVMB.
  • Leden verdienen Punten op het contante deel van hun Betaling met cash en punten bij HVMB zodra het verblijf is afgerond. Houd er rekening mee dat Betalingen met cash en punten voor Homes & Villas by Marriott Bonvoy verschillen van Cash + Points Awards bij Deelnemende hotels (zie Paragraaf 3.3.f).
 • Boekingen bij HVMB die zijn gekocht met Punten of waarvoor met cash en Punten is betaald, komen in aanmerking voor het verdienen van Elite Night Credit.
 • Boekingen die met Punten worden gekocht, moeten minimaal drie (3) dagen vóór het inchecken worden gemaakt.
 • Als met Punten betaalde boekingen worden gewijzigd, worden de Punten teruggestort in overeenstemming met het relevante annuleringsbeleid van de Vakantiewoning.
 • Bij Deelnemende hotels vermeld in Paragraaf 3 kunnen geen awards worden gebruikt bij HVMB, waaronder alle soorten Award Redemption-verblijven, zoals beschreven in Paragraaf 3.3, Instant Redemption Awards en Suite Night Awards.
 •  

8.3 Voordelen voor Leden

 
 • Gold Elite-leden ontvangen één Elite-welkomstgeschenk van 500 Punten voor een Verblijf van één of meer opeenvolgende nachten, zoals beschreven in Paragraaf 2.1.d, zelfs als ze binnen 24 uur bij hetzelfde Deelnemende hotel in- en uitchecken.
 • Platinum Elite-leden en hoger ontvangen één Elite-welkomstgeschenk van 1000 Punten per Verblijf van één of meer opeenvolgende nachten, zoals beschreven in Paragraaf 2.1.d, zelfs als ze binnen 24 uur bij hetzelfde Deelnemende hotel in- en uitchecken.
 • Alle overige voordelen voor Elite-leden zoals vermeld in Paragraaf 4 zijn niet beschikbaar voor verblijven in Homes die via het Platform worden geboekt.

 

8.4 Aanvullende voorwaarden

 
 • De Beste-prijsgarantie die door het Bedrijf wordt geboden, geldt niet voor aankopen die worden gedaan via het Platform.
 • De Ledentarieven zijn niet beschikbaar voor aankopen die via het Platform worden gedaan.
 • Een lid mag 6 (zes) weken na zijn/haar verblijf Punten en/of Elite Night Credits aanvragen die niet op zijn/haar Account zijn bijgeschreven, door hier contact op te nemen met het team van Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA

 

9.1 Toezicht op de Lidmaatschapsaccounts

 

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Accounts van alle Leden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren op naleving van de Programmaregels. Het Bedrijf mag alle Puntensaldo's, In aanmerking komende verblijven en In aanmerking komende overnachtingen alsook de transactiehistorie van de Leden bekijken, met inbegrip van, zonder beperking, aanvragen voor Awards, beloningen en andere voordelen van het Loyaliteitsprogramma.

 

9.2 Aanpassingen

 

Een Lid kan voor Punten, Miles of In aanmerking komende nachten voor de Elite-status (behalve Elite Night Credit verdiend conform Paragraaf 4) die niet in het Account van een Lid worden weergegeven, maar wel zijn verdiend voor Verblijven in Deelnemende hotels, behalve bij Homes & Villas by Marriott Bonvoy, credits aanvragen via de Activiteitenpagina van het Account op de website van het Loyaliteitsprogramma onder 'Een ontbrekend verblijf melden' of door contact op te nemen met de Ledenondersteuning.

 

Voor verblijven bij Homes & Villas by Marriott Bonvoy in het verleden kan een Lid credits aanvragen voor Punten en/of Elite Night Credits die 6 (zes) weken na afloop van het verblijf nog steeds niet worden weergegeven in het Lidmaatschapsaccount, door hier contact op te nemen met het team van Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

 

Een Lid kan credits voor Punten/Miles of In aanmerking komende nachten voor de Elite-status aanvragen die zijn verdiend met een In aanmerking komend evenement maar die niet in het Account worden weergegeven, door contact op te nemen met het hotel waar het In aanmerking komende evenement werd gehouden. Een dergelijk verzoek moet binnen één (1) jaar na het In aanmerking komende verblijf, Evenement of een andere in aanmerking komende transactie worden ontvangen om de credits te verkrijgen.

 

9.3 Nieuwe Leden

 

Een nieuw Lid komt in aanmerking voor het ontvangen van Punten voor In aanmerking komende uitgaven en voor In aanmerking komende nachten voor de Elite-status voor Verblijven of In aanmerking komende evenementen bij Deelnemende hotels op rekening van en betaald door het Lid gedurende de dertig (30) dagen voorafgaand aan zijn/haar inschrijving in het Loyaliteitsprogramma (de 'Periode voorafgaand aan de inschrijving'), als het Lid de credits aanvraagt binnen zestig (60) dagen na het In aanmerking komende verblijf of Evenement of een andere In aanmerking komende transactie. Een nieuw Lid ontvangt geen Punten of In aanmerking komende nachten voor de Elite-status voor Verblijven of In aanmerking komende evenementen die plaatsvonden vóór de Periode voorafgaand aan de inschrijving, zelfs als hij/zij Lid was van een ander Loyaliteitsprogramma van het Bedrijf dan het actuele Loyaliteitsprogramma, met uitzondering van Verblijven en in aanmerking komende evenementen bij Deelnemende hotels die zijn geboekt en betaald gedurende de Periode voorafgaand aan de inschrijving.

 

9.4 Correctie van voordelen

 

Het Bedrijf kan te allen tijde en naar eigen goeddunken (met inbegrip van, zonder beperking, als een Lid niet in aanmerking kwam om een bepaald voordeel te verdienen volgens deze Programmaregels), (i) het aantal Punten of het aantal In aanmerking komende overnachtingen corrigeren dat op het Account van een Lid is bijgeschreven, en (ii) elk ander voordeel corrigeren dat op het Account van een Lid is bijgeschreven, met inbegrip van, zonder beperking, een Elite-status of het Lifetime Elite-statuslidmaatschap. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken transacties te voorkomen, te annuleren of te verzoenen wanneer het loyaliteitsprogramma vermoedt dat er sprake is van frauduleuze activiteiten die verband houden met de transactie.

 

9.5 Een deelnemend hotel dat het programma verlaat

 

Als een Deelnemende hotel het Loyaliteitsprogramma om wat voor reden dan ook verlaat, verdient een Lid geen Punten en/of In aanmerking komende nachten voor de Elite-status (met inbegrip van, zonder beperking, Punten voor In aanmerking komende verblijven conform Paragraaf 2) voor verblijven in dat Deelnemende hotel. Alle Awards en andere speciale aanbiedingen zijn niet meer geldig na de datum waarop het Deelnemende hotel het Loyaliteitsprogramma heeft verlaten, zelfs als de reservering voor een verblijf bij het voorheen Deelnemende hotel vóór die datum werd gemaakt.

 

9.6 Belastingen

 

Punten, Awards en andere Ledenvoordelen kunnen onderhevig zijn aan inkomsten- en andere belastingen. Het Lid is verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen en voor het doen van alle toepasselijke mededelingen aan derden, met inbegrip van, zonder beperking, de partij die heeft betaald voor de transactie waarmee het Lid Punten heeft verdiend. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige belastingverplichting, heffingen of andere kosten in verband met de uitgifte van Punten, Awards en andere Ledenvoordelen.

 

9.7 Geen garanties, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend

 

Het Bedrijf geeft geen garanties, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor het type, de kwaliteit of de geschiktheid van goederen of services die via het Loyaliteitsprogramma of door Deelnemende hotels worden geleverd.

 

9.8 Uitvoering van het Loyaliteitsprogramma

 

Het Bedrijf verkoopt Punten aan Deelnemende hotels en partners, wisselt Punten in voor contanten (met inbegrip van, zonder beperking, Punten die van Deelnemende hotels zijn ontvangen), vliegtickets en merchandise, en beheert het Loyaliteitsprogramma. Het Bedrijf promoot het Loyaliteitsprogramma, met inbegrip van, zonder beperking, het opzetten en lanceren van marketingcampagnes, het ontwikkelen en handhaven van de website van het Loyaliteitsprogramma en het beheren van de relaties met partners.

 

9.9 Geen aansprakelijkheid voor handelingen, fouten of weglatingen

 

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor:  (a) verlies of verkeerd doorgeven van, of vertraging in het ontvangen van de inschrijving van het Lid, correspondentie, verzoeken tot inwisseling, Awards of Ledenvoordelen; (b) diefstal of ongeoorloofde inwisseling van Punten of beloningen of het gebruik van een Award; (c) handelingen of weglatingen door derden (met inbegrip van, zonder beperking, Deelnemende hotels); of (d) eventuele fouten die zijn gepubliceerd in verband met het Loyaliteitsprogramma, met inbegrip van, zonder beperking, prijs- of typografische fouten, fouten in de beschrijving, fouten met betrekking tot de Deelnemende hotels en de bij het Loyaliteitsprogramma aangesloten partijen, en fouten in de bijschrijving of afschrijving van Punten van Ledenaccounts.  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om fouten zonder kennisgeving te corrigeren.

 

9.10 Interpretatie van de Loyaliteitsprogrammaregels

 

Alle interpretaties van deze Loyaliteitsprogrammaregels met betrekking tot het Lidmaatschap zijn naar goeddunken van het Bedrijf en de beslissingen van het Bedrijf zijn definitief. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en een vertaalde versie van deze Programmaregels, is de Engelse versie doorslaggevend.

 

9.11 Handelsmerken

 

Het Bedrijf en de Deelnemende hotels zijn de enige en exclusieve eigenaars of licentiehouders van de handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, en materialen met (mogelijk) copyright van Marriott International, Inc., aan haar gelieerde bedrijven en de Deelnemende hotels. De Leden dienen zich nooit rechtstreeks of onrechtstreeks met deze handelsmerken te bemoeien, ze aan te vechten, een aanvraag in te dienen voor deze handelsmerken of het eigendom ervan op te eisen, waar ook ter wereld.

 

9.12 Kwijtschelding

 

Als het Bedrijf een Lid eventuele schuld na een schending van deze Loyaliteitsprogrammaregels kwijtscheldt, betekent dat niet dat het Bedrijf het Lid ontheft van andere eerdere of latere schendingen van deze Programmaregels. Als het Bedrijf een Lid toelaat om zich niet strikt aan deze Loyaliteitsprogrammaregels te houden, betekent dat niet dat het Bedrijf afziet van de rechten of van enig rechtsmiddel dat het Bedrijf kan inzetten jegens dat of een ander Lid. Het Bedrijf kan een schending van deze Programmaregels naar eigen goeddunken toestaan en mag van tijd tot tijd promoties runnen die specifieke Leden betere voordelen bieden.

 

9.13 Beperking van aansprakelijkheid

 

IN GEEN GEVAL ZULLEN MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN, HAAR FRANCHISENEMERS OF LICENTIEHOUDERS, DEELNEMENDE HOTELS EN ELK VAN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET LOYALITEITSPROGRAMMA, DEZE PROGRAMMAREGELS, OF DE UITVOERING VAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA DOOR HET BEDRIJF.

 

9.14 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

 

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Loyaliteitsprogramma of deze Programmaregels zullen individueel worden behandeld zonder enig collectief proces, en zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd en ten uitvoer worden gelegd in overeenstemming met de wetten van de staat Maryland, Verenigde Staten, onverminderd de collisieregels. De exclusieve jurisdictie voor elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met het Loyaliteitsprogramma of de Programmaregels is die van de federale of staatsrechtbanken in de staat Maryland, Verenigde Staten.

 

9.15 Onderworpen aan de wet

 

Het Lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma en het verdienen en inwisselen van Punten zijn onderworpen aan de geldende lokale wet- en regelgeving. Het Lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma, de Ledenvoordelen en Awards worden te goeder trouw aangeboden, maar zijn mogelijk niet beschikbaar indien ze verboden of beperkt zijn door geldende wet- of regelgeving in de Verenigde Staten of in het rechtsgebied waar het Lid woonachtig is. Als een deel van deze Loyaliteitsprogrammaregels onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd uit deze Programmaregels in dat rechtsgebied, en blijven de overige bepalingen van kracht, conform Paragrafen 1.7.c. en 1.7.d.

 

9.16 Gehele overeenkomst

 

De Loyaliteitsprogrammaregels vormen, samen met alle andere voorwaarden, regels of voorschriften die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Leden met betrekking tot het onderwerp hiervan, vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (zowel mondeling als schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp hiervan, en mogen niet worden gewijzigd of aangepast, behalve schriftelijk of door dergelijke wijzigingen of aanpassingen beschikbaar te stellen op de website van het Loyaliteitsprogramma.