Regulamin dotyczący hasła cyfrowego

1. Po otrzymaniu klucza cyfrowego opłata za pierwszą noc zostanie pobrana z zarejestrowanej karty kredytowej.

2. Przetwarzanie kart kredytowych i debetowych

a. Podczas zameldowania bank, który wydał Twoją kartę, zabezpieczy na Twojej karcie debetowej lub kredytowej opłaty za pokój i podatki, wszelkie obowiązujące opłaty klimatyczne oraz dzienną kwotę na pokrycie nieprzewidzianych wydatków za cały czas pobytu (kwoty mogą się różnić w zależności od lokalizacji).

b. Zabezpieczone środki nie zostaną uwolnione przez bank przez okres do pięciu (5) dni roboczych po Twoim wyjeździe.

c. Upoważniasz nas do zabezpieczenia środków na Twojej karcie kredytowej lub debetowej w celu zagwarantowania wszelkich opłat. W razie nieuregulowania należności po Twoim wyjeździe niniejszym upoważniasz nas do obciążenia Twojej karty kredytowej lub debetowej lub pokrycia Twoich należności ze środków przekazanych nam jako zaliczki.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa życzenia dotyczące konkretnego typu i lokalizacji pokoju, jednak nie możemy zagwarantować konkretnego przydziału, ponieważ pokoje są przydzielane w momencie zameldowania. W zależności od konkretnych wymagań mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

4. Mogą obowiązywać opłaty za korzystanie z nocnych udogodnień w ośrodku.

5. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za osobę za noc, powyżej 2 osób na pokój.

6. Bez względu na ustalenia określone na fakturze lub na koncie głównym gość zobowiązany jest do uregulowania opłat przyporządkowanych do swoich pokoi. Ponadto gość odpowiada za wszelkie szkody w pokojach spowodowane przez gościa lub osoby przez niego zaproszone.

7. Jeśli znajdziemy w Twoim pokoju dowody palenia tytoniu, obciążymy Twoje konto opłatą za gruntowne sprzątanie pokoju.

8. Jeśli Twoje plany wymagają zmiany daty wyjazdu, prosimy o sprawdzenie w recepcji dostępności pokoi. Jednak należy pamiętać, że cena może ulec zmianie. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie recepcji o błędach w nazwie, cenie lub długości pobytu.

9. Zgadzasz się, że wszyscy goście przebywający w Twoim pokoju są upoważnieni przez Ciebie do dopisywania wszelkich opłat dokonywanych na terenie hotelu do rachunku pokoju, o ile nie zastrzeżesz inaczej w recepcji.

10. Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail od firmy Marriott i jej podmiotów powiązanych i/lub stowarzyszonych. Aby uzyskać informacje na temat polityki prywatności firmy Marriott, odwiedź witrynę Marriott.com/privacy .

11. Użytkownik może zarejestrować się, aby otrzymywać oferty specjalne, wyrażając zgodę na użycie technologii beacon. Technologia beacon pozwala nam gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika w hotelach uczestniczących w programie za pośrednictwem telefonu komórkowego lub funkcji Bluetooth w urządzeniu użytkownika lub podobnych funkcji w połączeniu z technologią wdrażaną przez nasze obiekty. Będziemy gromadzić tego rodzaju informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy użytkownik zgodzi się je udostępniać, zaznaczając w aplikacji Marriott (podczas pierwszego logowania lub później) zgodę na otrzymywanie ofert specjalnych i włączając te funkcje na swoim urządzeniu mobilnym. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie ofert specjalnych i gromadzenie przez Marriott informacji o lokalizacji, aplikacja Marriott będzie gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika do czasu wylogowania (będzie gromadzić informacje o lokalizacji, jeśli działa w tle) lub używać ustawienia telefonu lub innego urządzenia użytkownika, aby wyłączyć odpowiednią geolokalizację, GPS, Bluetooth lub podobne funkcje urządzenia mobilnego użytkownika dla aplikacji Marriott.

12. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, zarówno firma Marriott, jak i inne podmioty należące do naszej grupy i powiązane z nami osoby trzecie, niniejszym wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z używaniem lub niemożnością korzystania przez niego z klucza cyfrowego, w tym między innymi odpowiedzialność za utratę dochodu lub przychodów; utratę udziału w rynku; utratę zysków lub kontraktów; utratę spodziewanych oszczędności; utratę danych; utratę dobrego imienia oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, jak powstały i czy są spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można było je przewidzieć.

13. Jeśli wymaga tego lokalne prawo, możemy poprosić Cię o ręczne podpisanie karty rejestracji gościa, dostarczenie identyfikatora i/lub podanie informacji o Twoich pojazdach znajdujących się na terenie hotelu.

14. Dla swojego bezpieczeństwa

a. Używaj sejfu na kosztowności.

b. Zabezpiecz zamek i rygiel drzwi.

c. Używaj wizjera, aby identyfikować wszystkich odwiedzających.

d. Zabezpiecz przed zgubieniem i przez cały czas miej przy sobie Twoją kartę i osobiste urządzenie elektroniczne zawierające cyfrowy klucz do pokoju.

e. Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte.

Powiązane linki

Należy pamiętać, że oficjalnym tekstem jest angielska wersja witryny Marriott.com. Udostępniając to tłumaczenie, mamy nadzieję zapewnić możliwość zapoznania się z zamieszczoną treścią większej liczbie naszych klientów na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że ponieważ tłumaczenia są wykonywane maszynowo, nie zawsze mogą być doskonałe.