Przejdź do treści

Warunki korzystania z cyfrowego dostępu

 

1. Po otrzymaniu klucza cyfrowego opłata za pierwszą noc zostanie pobrana z Twojej karty kredytowej.

2. Przetwarzanie kart kredytowych i debetowych

a. Podczas zameldowania bank, który wydał Ci kartę debetową lub kredytową, zabezpieczy na niej opłaty za pokój i podatki, wszelkie obowiązujące opłaty klimatyczne oraz dzienną kwotę na pokrycie nieprzewidzianych wydatków za cały czas pobytu (kwoty mogą się różnić w zależności od lokalizacji).
b. Zabezpieczone środki nie zostaną uwolnione przez bank przez okres do pięciu (5) dni roboczych po Twoim wyjeździe.
c. Upoważniasz nas do zabezpieczenia środków na Twojej karcie kredytowej lub debetowej w celu zagwarantowania wszelkich opłat. W razie nieuregulowania należności po Twoim wyjeździe niniejszym upoważniasz nas do obciążenia Twojej karty kredytowej lub debetowej lub pokrycia Twoich należności ze środków przekazanych nam jako zaliczki.

3. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa życzenia dotyczące konkretnego typu i lokalizacji pokoju, jednak nie możemy zagwarantować konkretnego przydziału, ponieważ pokoje są przydzielane w momencie zameldowania. W zależności od konkretnych wymagań mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

4. Mogą obowiązywać opłaty za korzystanie z nocnych udogodnień w ośrodku.

5. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za osobę, za noc, powyżej 2 osób na pokój.

6. Bez względu na ustalenia określone na fakturze lub na koncie głównym gość zobowiązany jest do uregulowania opłat przyporządkowanych do swoich pokoi. Ponadto gość odpowiada za wszelkie szkody w pokojach spowodowane przez gościa lub osoby przez niego zaproszone.

7. Jeśli znajdziemy w Twoim pokoju dowody palenia tytoniu, obciążymy Twoje konto opłatą za gruntowne sprzątanie pokoju.

8. Jeśli Twoje plany wymagają zmiany daty wyjazdu, prosimy o sprawdzenie w recepcji dostępności pokoi. Jednak należy pamiętać, że cena może ulec zmianie. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie recepcji o błędach w nazwie, cenie lub długości pobytu.

9. Zgadzasz się, że wszyscy goście przebywający w Twoim pokoju są upoważnieni przez Ciebie do dopisywania wszelkich opłat dokonywanych na terenie hotelu do rachunku pokoju, o ile nie zastrzeżesz inaczej w recepcji.

10. Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail od firmy Marriott i jej podmiotów powiązanych i/lub stowarzyszonych. Aby uzyskać informacje na temat polityki prywatności firmy Marriott, odwiedź witrynę Marriott.com/pl/about/privacy.

11. Użytkownik może zarejestrować się, aby otrzymywać oferty specjalne, wyrażając zgodę na użycie technologii beacon. Technologia beacon pozwala nam gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika w hotelach uczestniczących w programie za pośrednictwem telefonu komórkowego lub funkcji Bluetooth w urządzeniu użytkownika lub podobnych funkcji w połączeniu z technologią wdrażaną przez nasze obiekty. Będziemy gromadzić tego rodzaju informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy użytkownik zgodzi się je udostępniać, zaznaczając w aplikacji Marriott (podczas pierwszego logowania lub później) zgodę na otrzymywanie ofert specjalnych i włączając te funkcje na swoim urządzeniu mobilnym. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie ofert specjalnych i gromadzenie przez Marriott informacji o lokalizacji, aplikacja Marriott będzie gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika do czasu wylogowania (będzie gromadzić informacje o lokalizacji, jeśli działa w tle) lub używać ustawienia telefonu lub innego urządzenia użytkownika, aby wyłączyć odpowiednią geolokalizację, GPS, Bluetooth lub podobne funkcje urządzenia mobilnego użytkownika dla aplikacji Marriott.

12. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, zarówno firma Marriott, jak i inne podmioty należące do naszej grupy i powiązane z nami osoby trzecie, niniejszym wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z używaniem lub niemożnością korzystania przez niego z klucza cyfrowego, w tym między innymi odpowiedzialność za utratę dochodu lub przychodów; utratę udziału w rynku; utratę zysków lub kontraktów; utratę spodziewanych oszczędności; utratę danych; utratę dobrego imienia oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, jak powstały i czy są spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można było je przewidzieć.

13. Jeśli wymaga tego lokalne prawo, możemy poprosić Cię o ręczne podpisanie karty rejestracji gościa, dostarczenie identyfikatora i/lub podanie informacji o Twoich pojazdach znajdujących się na terenie hotelu.

14. Dla swojego bezpieczeństwa

a. Korzystaj z sejfu na kosztowności.
b. Zabezpiecz zamek i rygiel drzwi.
c. Używaj wizjera, aby identyfikować wszystkich odwiedzających.
d. Zabezpiecz przed zgubieniem i przez cały czas miej przy sobie kartę oraz osobiste urządzenie elektroniczne zawierające cyfrowy klucz do pokoju.
e. Upewnij się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte.
 

Warunki wejścia cyfrowego dla gości zewnętrznych

 

1) Otrzymując klucz cyfrowy jako osoba zaproszona przez zarejestrowanego gościa przyjmujesz do wiadomości, że nie istnieje żaden stosunek umowny ani inny stosunek między Tobą a hotelem, Marriott International, właścicielem hotelu ani żadnym z ich odpowiednich podmiotów stowarzyszonych, powstały w wyniku otrzymania przez Ciebie klucza lub korzystania z niego.

2) Otrzymując klucz cyfrowy, o ile zarejestrowany gość nie zezwoli inaczej, przyjmujesz do wiadomości, że nie posiadasz upoważnienia do modyfikowania ani zmiany pokoju, zmiany długości pobytu, zmiany daty wyjazdu, zdobywania punktów lub jakichkolwiek nagród związanych z pobytem ani do innego modyfikowania rezerwacji.

3) Wszelkie dokonane przez Ciebie opłaty za korzystanie z pokoju dokonywane z dowolnego miejsca w hotelu lub na terenie hotelu są uznawane za autoryzowane przez zarejestrowanego gościa, chyba że recepcja otrzymała inne informacje od zarejestrowanego gościa. Wszelkie tego typu opłaty zostaną naliczone bezpośrednio do pokoju i staną się obowiązkiem zarejestrowanego gościa.

4) Zarejestrowany gość zostanie obciążony kosztami bezpośrednio i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Ciebie w pokoju hotelowym lub na terenie obiektu. Obejmuje to opłaty za gruntowne sprzątanie poniesione w przypadku znalezienia dowodów na to, że w pokoju palono. Zarejestrowany gość ponosi ponadto odpowiedzialność za wszelkie przypadki Twojego niewłaściwego postępowania w hotelu. Hotel zastrzega sobie jednak prawo do podjęcia względem Ciebie działań bezpośrednio, w tym do usunięcia Cię z terenu hotelu, w przypadku gdy zostanie to uznane za leżące w najlepszym interesie hotelu i wyrażasz na to zgodę.

5) Otrzymując klucz cyfrowy, przyjmujesz do wiadomości, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Marriott International, inni członkowie naszej grupy firm i powiązane z nami osoby trzecie, w tym właściciel hotelu, niniejszym wyraźnie wykluczają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika klucza cyfrowego w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z klucza cyfrowego, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za utratę dochodów lub przychodów; utratę działalności gospodarczej; utratę zysków lub kontraktów; utratę przewidywanych oszczędności; utratę danych; utratę wartości firmy; oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały w wyniku czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, niezależnie od tego, czy można je przewidzieć, czy nie. 

6) Otrzymując klucz cyfrowy, przyjmujesz do wiadomości, że hotel może zażądać od Ciebie lub zarejestrowanego gościa podania danych identyfikacyjnych i informacji o pojeździe. Wszelkie pojazdy przywiezione do hotelu na pobyt mogą zostać uznane za pojazdy objęte rezerwacją zarejestrowanego gościa i podlegać tym zasadom.

7) Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail od firmy Marriott i jej podmiotów powiązanych i/lub stowarzyszonych. Aby uzyskać informacje na temat polityki prywatności firmy Marriott, odwiedź witrynę Marriott.com/pl/about/privacy