Przejdź do treści
 
 

 

 

Zamień mile na punkty

Zyskaj więcej podczas następnego pobytu. Zamień mile lotnicze zebrane u naszych uczestniczących partnerów na punkty Marriott Bonvoy. Wypełnij wniosek u partnerskiej linii lotniczej.

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 
 1. Termin „Mile” stosowany w niniejszych warunkach oferty Mile na Punkty odnosi się do waluty używanej w programie lojalnościowym dla osób często podróżujących „frequent flyer” prowadzonym przez uczestniczącą linię lotniczą, a termin „Punkty” odnosi się do punktów zdobywanych w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy.
 2. Uczestnik („Uczestnik”) programu lojalnościowego Marriott Bonvoy („Marriott Bonvoy”) może wymieniać Mile na Punkty w wybranych programach lojalnościowych dla osób często podróżujących „frequent flyer” lub innych programach stowarzyszonych linii lotniczych (zwanych „Uczestniczącymi liniami lotniczymi”) według określonego współczynnika wymiany Mil na Punkty, jak wskazano tutaj („Oferta Mile na Punkty”).
 3. Aby wziąć udział w Ofercie Mile na Punkty, należy być uczestnikiem zarówno programu Uczestniczącej linii lotniczej, jak i programu Marriott Bonvoy. Szczegółowe informacje na temat dołączenia do programu Uczestniczącej linii lotniczej można znaleźć w regulaminie programu Uczestniczącej linii lotniczej. Zasady dystrybucji Mil zdobytych za pośrednictwem programu Uczestniczącej linii lotniczej znajdują się w regulaminie programu Uczestniczącej linii lotniczej.
 4. Rejestracja w Ofercie Mile na Punkty nie jest wymagana, ale od czasu do czasu może podlegać kryteriom kwalifikacyjnym, określonym przez Uczestniczące linie lotnicze i Marriott Bonvoy.
 5. Uczestnicy biorący udział w Ofercie Mile na Punkty są zobowiązani do upewnienia się, że nazwa posiadacza konta Uczestniczącej linii lotniczej i konta uczestnika Marriott Bonvoy jest taka sama. Tylko wtedy mogą mieć pewność, że transakcja w ramach Oferty Mile na Punkty zostanie pomyślnie zaksięgowana na koncie uczestnika Marriott Bonvoy.
 6. Gdy Mile zostaną przeliczone na Punkty, Punkty zostaną automatycznie przeniesione na konto uczestnika Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.  W większości przypadków Punkty zostaną przeniesione na konto uczestnika Programu lojalnościowego Marriott Bonvoy w ciągu maksymalnie ośmiu tygodni.
 7. Po zamówieniu Punktów na konto Uczestnika Marriott Bonvoy jakiekolwiek anulowanie, zmiana, ponowne wydanie i/lub zwrot Mil nie jest dozwolone.
 8. Operator programu lojalnościowego Marriott Bonvoy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapobiegania transakcjom lub anulowania transakcji, w przypadku gdy (i) ma powody, by sądzić, że tożsamość Uczestnika dokonującego wymiany Punktów na Mile nie zgadza się z tożsamością osoby otrzymującej Mile lub (ii) gdy podejrzewa, że miało miejsce jakiekolwiek oszustwo związane z wymianą Punktów na Mile w odniesieniu do konta Uczestnika Marriott Bonvoy.
 9. Operator programu lojalnościowego Marriott Bonvoy i Uczestniczące linie lotnicze mają prawo zakończyć Ofertę Mile na Punkty lub zmienić jej zasady, procedury, warunki uczestnictwa, korzyści, nagrody i oferty specjalne, w całości lub w części, w dowolnym momencie , z powiadomieniem lub bez.
 10. Korzystanie z Punktów i uczestnictwo w programie lojalnościowym Marriott Bonvoy podlega regulaminowi programu lojalnościowego Marriott Bonvoy, który można znaleźć tutaj.
 11. Oferta Mile na Punkty może obejmować preferowaną strukturę Mile na Punkty („Oferta Miles to Points”), co na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu obejmuje:

a. United MileagePlus® Premier® Miles-to-Points:

i. Do zamiany mil MileagePlus na Punkty programu lojalnościowego Marriott Bonvoy — w stosunku jedna (1) Mila na jeden (1) Punkt — są uprawnieni wyłącznie uczestnicy programu MileagePlus, którzy mają w nim aktywne, potwierdzone konto ze statusem Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum lub Premier 1K.

II. W roku kalendarzowym Uczestnik może wymienić na Punkty maksymalnie sto tysięcy (100 000) Mil. 

iii. Do wymiany wymagane jest przeniesienie co najmniej pięciuset (500) Mil MileagePlus.

b. Hawaiian Airlines HawaiianMiles Miles-to-Points:

i. Do wymiany mil na Punkty programu lojalnościowego Marriott Bonvoy — w stosunku dwóch (2) Mil do jednego (1) Punktu — kwalifikują się wyłącznie aktywne, zweryfikowane konta w programie HawaiianMiles. 

II. Uczestnicy mogą wymienić maksymalnie dwadzieścia pięć tysięcy (25 000) Mil na Punkty na jednego Uczestnika miesięcznie.  

iii. Do wymiany wymagane jest przeniesienie co najmniej pięciu tysięcy (5000) Mil.

c. Cathay Membership Programme Miles-to-Points:

i. Do wymiany Mil na Punkty programu lojalnościowego Marriott Bonvoy — w stosunku dwóch (2) Mil do jednego (1) Punktu — kwalifikują się wyłącznie aktywne, zweryfikowane konta w programie Cathay Membership Programme. 

II. Do wymiany wymagane jest przeniesienie co najmniej dwóch tysięcy (2000) Mil w jednej transakcji, w krokach co pięćset (500) Mil.

iii. Jeden Uczestnik może wymienić maksymalnie dwieście czterdzieści tysięcy (240 000) Mil na Punkty dziennie. 

d. SKYPASS Mileage Miles-to-Points:

i. Do wymiany mil na punkty programu lojalnościowego Marriott Bonvoy — w stosunku dwóch (2) Mil do jednego (1) Punktu — kwalifikują się wyłącznie aktywne, zweryfikowane konta w programie SKYPASS Mileage.

ii. Uczestnicy mogą wymienić maksymalnie dwieście tysięcy (200 000) Mil na Punkty na jednego Uczestnika dziennie.

iii. Do wymiany wymagane jest przeniesienie co najmniej pięciu tysięcy (5000) Mil SKYPASS Mileage.

e. Singapore Airlines KrisFlyer Miles-to-Points:

i. Do wymiany Mil KrisFlyer na Punkty — w stosunku dwóch (2) Mil do jednego (1) Punktu — kwalifikują się wyłącznie uczestnicy z aktywnymi, zweryfikowanymi kontami w programie KrisFlyer.

ii. W roku kalendarzowym Uczestnik może wymienić na Punkty maksymalnie sto osiemdziesiąt tysięcy (180 000) Mil.

iii. Do wymiany wymagane jest przeniesienie co najmniej trzech tysięcy (3000) Mil KrisFlyer.