Przejdź do treści

SEO

Warunki świadczenia usług dotyczące udziału platformy All-Inclusive by Marriott Bonvoy w Programie lojalnościowym Marriott Bonvoy™

 

Aktualizacja z grudnia 2023 r.

 


1. WPROWADZENIE


Niniejsze warunki świadczenia usług („Warunki All-Inclusive by Marriott”) dotyczą udziału platformy All-Inclusive by Marriott Bonvoy („All-Inclusive by Marriott”) w programie lojalnościowym Marriott Bonvoy („Program lojalnościowy”). Warunki All-Inclusive by Marriott zostają niniejszym włączone do regulaminu Programu lojalnościowego („Zasady Programu”).

 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach All-Inclusive by Marriott, będą mieć znaczenie przypisane im w Zasadach Programu, dostępnych pod adresem https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi, i włączonych do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W zakresie, w jakim Zasady Programu są sprzeczne z niniejszymi Warunkami All-Inclusive by Marriott, niniejsze Warunki All-Inclusive by Marriott mają pierwszeństwo w odniesieniu do Uczestników Programu lojalnościowego („Uczestnicy”) podróżujących w ramach oferty All-Inclusive by Marriott.

 

Uczestnicząc w Programie lojalnościowym, Uczestnik akceptuje wszystkie Zasady programu, w tym niniejsze Warunki All-Inclusive by Marriott. Obowiązkiem Uczestnika jest ich przeczytanie i przestrzeganie. Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany i/lub modyfikacji Warunków All-Inclusive by Marriott w dowolnym momencie bez powiadomienia. O ile nie wskazano inaczej, takie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków All-Inclusive by Marriott pod kątem zmian. Spółka powiadomi o dacie wejścia w życie niniejszych Warunków All-Inclusive by Marriott w górnej części niniejszej strony.

 


2. UCZESTNICTWO

 

O ile nie wskazano inaczej, kurorty wymienione pod adresem https://all-inclusive.marriott.com↗  („Platforma All-Inclusive”) uczestniczą w Programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach, jak wyraźnie określono w niniejszych Warunkach All-Inclusive by Marriott.

 

Te Kurorty All-Inclusive by Marriott uczestniczące w Programie lojalnościowym („Kurort All-Inclusive” lub „Kurorty All-Inclusive”) oferują całoroczne pobyty all-inclusive obejmujące zakwaterowanie w pokojach, jedzenie, napoje i różnorodne atrakcje. Pobyty w Kurortach All-Inclusive można rezerwować za pośrednictwem Platformy All-Inclusive. Nie dotyczy to Pobytów z Wykorzystaniem Nagrody (zgodnie z definicją w punkcie 4), które należy rezerwować za pośrednictwem witryny Marriott.com, Aplikacji mobilnej Marriott lub Centrów komunikacji z klientami.

 

Uczestnicy, którzy rezerwują pobyt w Kurorcie All-Inclusive i w nim przebywają, podlegają pod każdym względem Zasadom Programu i Warunkom All-Inclusive by Marriott.

 


3. ZDOBYWANIE PUNKTÓW I NOCY STATUSOWYCH W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

Kryteria. Uczestnicy z aktywnym Kontem Uczestnika wolnym od zaległości są uprawnieni do otrzymywania Punktów, Nocy statusowych i innych korzyści Programu lojalnościowego za wszystkie ukończone Pobyty w Kurortach All-Inclusive. Aby mieć pewność, że Punkty zostaną przypisane do prawidłowego Konta Uczestnika, Uczestnicy muszą podać prawidłowy Numer Uczestnika w momencie dokonywania rezerwacji, zameldowania lub przed końcem swojego pobytu.

 

Zdobywanie Punktów bazowych. Uczestnicy otrzymają dziesięć (10) Punktów bazowych za każdego dolara amerykańskiego lub równowartość w innej walucie za Kwalifikujące się opłaty (zgodnie z definicją poniżej), które zostaną poniesione i opłacone przez Uczestnika.

 

Zdobywanie Punktów za wiele pokoi. Uczestnik może zdobywać Punkty wyłącznie za Kwalifikujące się opłaty za maksymalnie trzy (3) pokoje z takimi samymi datami zameldowania i wymeldowania podczas dowolnego Pobytu, jeśli zatrzyma się w jednym z zarezerwowanych pokoi i zapłaci Kwalifikującą się cenę (zgodnie z definicją poniżej) lub skorzysta z Wykorzystania nagrody w celu rezerwacji wszystkich pokoi.

 

Kwalifikujące się opłaty. „Kwalifikujące się opłaty” za pobyty w Kurortach All-Inclusive obejmują między innymi:

 • Kwalifikujące się ceny za Pobyty;
 • Jedzenie i napoje premium (z wyjątkiem napojów alkoholowych w miejscach, w których są one prawnie zabronione) zakupione w obiektach, oprócz Kwalifikującej się ceny;
 • Opłaty za dodatkowe osoby w przypadku płatnych pobytów po Kwalifikującej się cenie;
 • Opłaty za spa, grę w golfa i inne atrakcje obsługiwane przez kurort, jeśli są zarządzane przez Kurorty All-Inclusive;
 • Podatki, opłaty za obsługę i napiwki, które są częścią ceny kwalifikującego się pakietu pokoju; oraz
 • W niektórych ograniczonych przypadkach podatki, opłaty za usługi, napiwki i/lub opłaty dodatkowe obciążające rachunek za pokój mogą uprawniać do otrzymania Punktów;

 

gdy Uczestnik poda swój Numer Uczestnika w momencie rezerwacji lub zameldowania, przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi i uiszcza opłaty. Opłaty w punktach gastronomicznych zarządzanych lub obsługiwanych przez osobę trzecią mogą nie kwalifikować się do zdobywania Punktów. Opłaty poniesione w punktach sprzedaży, które nie znajdują się na terenie Obiektu Uczestniczącego lub Kurortu All-Inclusive, nie są Kwalifikującymi się opłatami.

 

Kwalifikujące się ceny. „Kwalifikujące się ceny” obejmują większość cen biznesowych i za rozrywkę, takich jak ceny widniejące w witrynie Marriott.com i Platformie All-Inclusive bez zastosowania kodu rabatowego, ceny detaliczne standardowe i premium, ceny zakupów z przedpłatą, ceny wynegocjowane przez korporacje oraz ceny krajowe/regionalne/lokalne. O ile nie określono inaczej, Uczestnicy będą otrzymywać korzyści z tytułu poziomu uczestnictwa podczas pobytów w Kwalifikujących się cenach.

 

Niekwalifikujące się opłaty. „Niekwalifikujące się opłaty” za pobyty w Kurortach All-Inclusive, które nie kwalifikują się do uzyskania Punktów, obejmują między innymi:

 • Niekwalifikujące się Ceny za Pobyt;
 • Usługi bezpłatne;
 • Wykorzystanie nagrody (w tym pieniężna część Wykorzystania nagrody);
 • Opłaty za dodatkowe osoby w przypadku Pobytów z Wykorzystaniem Nagrody;
 • Opłaty za bankiety, spotkania lub inne uroczystości, z wyjątkiem Punktów zdobytych w związku z wydarzeniami Marriott Bonvoy w ramach Umowy dotyczącej Kwalifikującego się wydarzenia;
 • Opłaty za niektóre pokoje oraz inne podatki i opłaty, które nie są częścią ceny kwalifikującego się pakietu pokoju;
 • Inne opłaty poniesione w obiekcie, w tym za parking, w centrum biznesowym, sklepach detalicznych i za usługi osób trzecich;
 • Oraz inne uiszczone opłaty, w tym opłaty za późne anulowanie, opłaty za wcześniejszy wyjazd, opłaty za niewykorzystaną rezerwację i niezameldowanie się, nawet jeśli rezerwacje zostały opłacone w całości, opłaty obowiązkowe lub automatyczne oraz inne obowiązujące opłaty.

 

Niekwalifikujące się ceny. „Niekwalifikujące się ceny” to ceny, jakie Uczestnik płaci za Pobyt w pokoju, które nie kwalifikują się do zdobywania Punktów i Nocy statusowych, a także do otrzymywania korzyści z tytułu poziomu uczestnictwa. Niekwalifikujące się ceny rezerwuje się za pomocą następujących metod:

 • Pokój został zarezerwowany za pośrednictwem biura podróży, internetowego serwisu turystycznego lub innej metody zewnętrznej, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisów expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com; lub
 • Pokój został zarezerwowany w cenie dla grup w ramach wydarzenia, spotkania, konferencji lub zorganizowanej wycieczki, a Uczestnik nie płaci bezpośrednio w Kurorcie All-Inclusive za taki pokój; lub
 • Pokój został zarezerwowany w cenie dla biura podróży, punktu sprzedaży hurtowej lub personelu hotelowego albo w cenie pakietowej obejmującej między innymi zorganizowane wycieczki lub rezerwacje pakietowe; lub
 • Pobyt w pokoju był bezpłatny; lub
 • Kupon lub nagroda od osoby trzeciej zostały wykorzystane na opłacenie noclegu.

 

Punkty bonusowe Elite. Punkty bonusowe Elite będą przyznawane na podstawie Punktów bazowych uzyskanych podczas pobytów i zależą od osiągniętego przez Uczestnika poziomu uczestnictwa Elite. Więcej informacji znajduje się pod adresem marriott.com/pl-pl/loyalty/member-benefits.mi.

 

Noc statusowa. Noc statusowa zostanie przyznana za każdą noc pobytu według Kwalifikującej się ceny za pokój, za który Uczestnik osobiście płaci i w którym przebywa, ale nie za dodatkowe pokoje, za które Uczestnik mógł zapłacić.

 

Kwalifikujące się opłaty bez pobytu. Uczestnicy mogą zdobywać Punkty za poniesione przez siebie Kwalifikujące się opłaty bez pobytu w pokoju, gdy dokonują zakupów w Sklepach uczestniczących znajdujących się w niektórych Obiektach uczestniczących, w tym w Kurortach All-Inclusive, wymienionych na stronie https://www.marriott.com/loyalty/earn/earn-without-a-stay.mi. Więcej informacji znajduje się pod adresem marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi#earn.

 

Zdobywanie Mil. Uczestnicy mogą zdobywać Mile zamiast Punktów, wybierając swoje preferencje za pośrednictwem internetowego profilu Konta Uczestnika.

 

Marriott Bonvoy Events. Uczestnicy mogą zdobywać Punkty lub Mile i Noce statusowe za kwalifikujące się grupy, spotkania i wydarzenia w Kurortach All-Inclusive w związku z wydarzeniami Marriott Bonvoy Events w ramach Umowy dotyczącej Kwalifikującego się wydarzenia, jeśli Uczestnik jest kwalifikującym się organizatorem spotkania. Więcej informacji znajduje się pod adresem marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi#events.

 

Naliczanie Punktów. Punkty pojawią się automatycznie na Koncie Uczestnika w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od zakończenia pobytu pod warunkiem, że podano prawidłowy Numer Konta Uczestnika programu Marriott Bonvoy w momencie dokonywania rezerwacji lub przed zakończeniem pobytu.

 


4. WYMIANA PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

Wykorzystanie Nagrody. O ile nie zaznaczono inaczej, Uczestnik może wymienić Punkty na Standardową Nagrodę związaną z wykorzystaniem punktów lub na Nagrodę PointSaversTM, a także ubiegać się o Nagrodę w postaci bezpłatnego noclegu za noc w pokoju standardowym (z istniejącymi łóżkami) w Kurorcie All-Inclusive („Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody”). Inne opcje Wykorzystania Nagrody, które nie są oferowane w Kurortach All-Inclusive, obejmują Nagrody w postaci podwyższenia standardu, Nagrody Gotówka i punkty oraz Nagrody do natychmiastowego wykorzystania. Więcej informacji na temat każdej opcji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody można znaleźć w punkcie 3.3 Zasad Programu („Wymiana Punktów”) dostępnym pod adresem https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi#redeem.

 

Zastrzeżenie dostępności. Możliwość wykorzystania Nagrody na Pobyt w Kurorcie All-Inclusive zależy od dostępności w momencie rezerwacji, a Nagrodę należy zarezerwować za pomocą witryny Marriott.com lub Aplikacji mobilnej Marriott albo przez centrum obsługi klientów.

 

Rezerwacja z Wykorzystaniem Nagrody. W przypadku rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody wymagane Punkty i/lub zastosowane Nagrody w postaci bezpłatnego noclegu zostaną odjęte, a Wykorzystanie Nagrody zostanie automatycznie dołączone do rezerwacji, pod warunkiem że Uczestnik ma wystarczającą liczbę Punktów na cały pobyt i/lub wystarczającą liczbę Nagród w postaci bezpłatnego noclegu zgodnie z opisem w punkcie 3.3.c Zasad programu, w zależności od sytuacji. Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody są ważne wyłącznie w przypadku podróży indywidualnych i nie obowiązują w przypadku podróży grupowych, zorganizowanych wycieczek, zjazdów ani innych programów ze specjalnymi cenami i/lub pakietami.

 

Sprezentowane Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody (przeniesienie na osoby trzecie). Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody mogą być wykorzystane wyłącznie przez Uczestnika, na którego Koncie taki pobyt zostanie rozliczony. Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody nie może zostać przeniesiony na inną osobę, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Uczestnicy mają możliwość przeniesienia Punktów na Konto innego Uczestnika zgodnie z postanowieniami punktu 2.8 Zasad programu.

 

Uczestnik może zamówić Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody w celu sprezentowania go innej osobie, gdy Uczestnik nie będzie korzystał z tego pobytu (każdy taki pobyt to „Sprezentowany Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody”, łącznie „Sprezentowane pobyty z wykorzystaniem nagrody”), wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody za pośrednictwem Działu obsługi Uczestników. Do sprezentowania innej osobie kwalifikują się wszystkie rodzaje Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody wymienione w punkcie 3.3 Zasad programu, z wyjątkiem Nagród w postaci bezpłatnego noclegu.

 

W danym roku kalendarzowym na jednym Koncie Uczestnika Uczestnik może zarezerwować maksymalnie pięć (5) Sprezentowanych pobytów z Wykorzystaniem Nagrody.

 

Dokonując rezerwacji Sprezentowanego Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, Uczestnik musi przekazać Działowi obsługi Uczestników swój Numer Uczestnika oraz imię i nazwisko, a także imię i nazwisko osoby, która będzie przebywać w Obiekcie uczestniczącym (odbiorca). Imiona i nazwiska obu osób oraz Numer Uczestnika muszą zostać przekazane Działowi obsługi Uczestników w momencie rezerwacji Sprezentowanego Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody. Jeśli Uczestnik dokona najpierw rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, musi skontaktować się z Działem obsługi Uczestników, aby podać imię i nazwisko odbiorcy. Uczestnik nie może kontaktować się z Kurortem All-Inclusive w celu podania imienia i nazwiska odbiorcy.

 

Jeżeli Uczestnik chce dokonać zmiany w istniejącej rezerwacji Sprezentowanego pobytu z wykorzystaniem Nagrody, musi skontaktować się z Działem obsługi uczestników. Możliwość zmiany dat pobytu zależy od dostępności, a Uczestnik odpowiada za zmiany wymaganej liczby Punktów lub gotówki w związku z dokonaniem nowej rezerwacji.

 

W przypadku Sprezentowanego pobytu z Wykorzystaniem Nagrody ani Uczestnik, ani odbiorca nie uzyskają żadnych Punktów/Mil, Nocy statusowych, Kwalifikujących się nocy ani Kwalifikujących się pobytów w związku z takim Sprezentowanym pobytem z Wykorzystaniem Nagrody. Ponadto odbiorca w ramach Sprezentowanego pobytu z Wykorzystaniem Nagrody nie będzie mógł skorzystać z przeniesienia żadnych korzyści Elite związanych z Kontem Uczestnika.

 

Podczas zameldowania odbiorca Sprezentowanego pobytu z Wykorzystaniem Nagrody musi okazać ważny dokument tożsamości i wnieść w Kurorcie All-Inclusive kartą kredytową lub gotówką depozyt w celu pokrycia kosztów dodatkowych.

 

Zasady gwarancji i anulowania. W odniesieniu do rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody będą mieć zastosowania standardowe zasady gwarancji i anulowania obowiązujące w Kurorcie All-Inclusive, w tym, między innymi, wszelkie wymogi dotyczące minimalnej długości pobytu, wymogi dotyczące gwarancji karty kredytowej oraz opłat za późne anulowanie, niepojawienie się i wcześniejsze wymeldowanie.

 

Za pobyt krótszy niż wynikający z liczby dni przewidzianej w Nagrodzie związanej z wymianą może zostać przyznany zwrot Punktów na Konto uczestnika, ale Uczestnik musi z wyprzedzeniem poinformować recepcję Kurortu All-Inclusive o godzinie wcześniejszego wymeldowania.

 

Jeśli Uczestnik nie anuluje gwarantowanej rezerwacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody w dozwolonym okresie anulowania, Kurort All-Inclusive obciąży kartę kredytową podaną przez Uczestnika w momencie dokonywania rezerwacji odpowiednią opłatą za anulowanie, a Punkty, które zostały wykorzystane, zostaną ponownie zdeponowane na Koncie uczestnika.

 

Wymagana liczba Punktów. Liczba Punktów wymaganych za noc w celu uzyskania pokojów w Kurortach All-Inclusive różni się w zależności od Kurortu All-Inclusive, typu pokoi dostępnych w takim kurorcie, długości pobytu, a także od pory roku. Punkty wymagane za noc są aktualizowane na bieżąco i mogą ulegać zmianie. W przypadku dokonania przez Uczestnika modyfikacji Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody Uczestnik odpowiada za wynikające z tego zmiany wymaganej liczby Punktów.

 

Włączenia i wykluczenia związane z Pobytem z Wykorzystaniem Nagrody. Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody w Kurorcie All-Inclusive obejmuje koszt pakietu all-inclusive, który z kolei obejmuje, między innymi, pokój Standard (z istniejącymi łóżkami), podatek od pokoju, opłatę za obsługę, opłatę klimatyczną oraz standardowe posiłki i napoje dla maksymalnie dwóch osób. Opłaty za dodatkowe osoby, za trzeciego, czwartego lub więcej gości w pokoju, są opłatami dodatkowymi, a odnośna płatność nie może być dokonana w formie Wykorzystania Nagrody. Za tę opłatę, jak również za wszelkie inne opłaty w obiekcie, odpowiada Uczestnik Programu lojalnościowego i nie są one wliczone w Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody. Uczestnicy Programu lojalnościowego muszą poinformować Kurorty All-Inclusive o właściwej liczbie gości w ramach każdej rezerwacji w takim Kurorcie All-Inclusive, w tym o wszelkich dodatkowych osobach poza pierwszym i drugim gościem, oraz podać prawidłowy wiek dzieci w przypadku każdej takiej rezerwacji. Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany ceny pokoju, którą Uczestnik musi uregulować w celu rezerwacji, aby odzwierciedlić prawidłową liczbę gości, w tym dzieci, w ramach danej rezerwacji.

 

Pokoje Standard różnią się w zależności od Kurortu All-Inclusive. W przypadku Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody można poinformować o preferencjach dotyczących pościeli, możliwości palenia i innych, ale nie są one gwarantowane.

 

Noc statusowa za Pobyty z Wykorzystaniem Nagrody. Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody w Kurorcie All-Inclusive jest uważany za Kwalifikujący się pobyt i w związku z tym Uczestnik otrzyma Noc statusową na poczet uzyskania Statusu uczestnictwa Elite lub Dożywotniego statusu uczestnictwa Lifetime Elite. Uczestnik, który wykorzysta Nagrodę, otrzyma Noce statusowe tylko za pokój, w którym przebywa. Nie otrzyma Nocy statusowych za dodatkowe pokoje.

 

Oferta „Zostań na 5, zapłać za 4”. Kurorty All-Inclusive uczestniczą w ofercie „Zostań na 5, zapłać za 4”. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 3.3.d Zasad Programu dostępnych pod adresem https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi#redeem.

 

Opuszczenie programu przez Kurort All-Inclusive. Jeśli Kurort All-Inclusive z jakiegokolwiek powodu opuści Program lojalnościowy po zarezerwowaniu przez Uczestnika Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody, ale przed faktycznym pobytem Uczestnika, Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby taki były Kurort All-Inclusive uhonorował rezerwację lub pomógł w zorganizowaniu równoważnego noclegu w pobliżu. Spółka nie może jednak zagwarantować, że będą honorowane jakiekolwiek Nagrody, podwyższenia standardu lub inne korzyści, które Uczestnik może zdobyć w ramach Programu lojalnościowego.

 

Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody poza Stanami Zjednoczonymi. Pobyt z Wykorzystaniem Nagrody w miejscach poza Stanami Zjednoczonymi podlega wszelkim wymaganym zezwoleniom rządowym, ograniczeniom i obowiązującym podatkom innym niż hotelowe. Nagrody nie obejmują amerykańskich federalnych opłat za inspekcje ani żadnych innych opłat, wydatków, dopłat, podatków innych niż hotelowe ani kosztów lub wydatków, które mogą zostać nałożone przez zagraniczne rządy za podróże międzynarodowe. Obowiązek pokrycia takich podatków rządowych, opłat itp. spoczywa na Uczestnikach.

 

Ograniczone daty niedostępności. Kurorty All-Inclusive mogą mieć ograniczoną liczbę pokoi Standard dostępnych do wykorzystania przez określoną liczbę dni.

 

Karty podarunkowe Marriott. Uczestnicy mogą wymieniać swoje Punkty na Karty podarunkowe Marriott („Karty podarunkowe”), które można wykorzystać na pobyty, a także w uczestniczących sklepach detalicznych, centrach spa, na polach golfowych, w punktach gastronomicznych oraz na spotkaniach w Kurortach All-Inclusive, które działają w ramach Kwalifikujących się Marek i opisanych w Regulaminie Kart podarunkowych w Witrynie internetowej z kartami podarunkowymi↗ dostępnej pod adresem https://gifts.marriott.com/terms.html. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 3.6.c Zasad programu dostępnych na stronie https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi#redeem. Karty podarunkowe podlegają dodatkowym warunkom dostępnym w Witrynie z kartami podarunkowymi↗ pod adresem https://gifts.marriott.com/terms.html↗.

 

 

5. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 

Wymienione niżej korzyści są przyznawane Uczestnikom, którzy korzystają z pobytu w Kwalifikującej się cenie lub Pobytu z Wykorzystaniem Nagrody w Kurortach All-Inclusive. Niektóre korzyści zależą od dostępności i mogą się różnić w zależności od Marki uczestniczącej, jak określono poniżej. Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące standardowych korzyści uczestnictwa w programie znajdują się w Zasadach programu lojalnościowego pod adresem https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi. Należy pamiętać, że inne korzyści zapewniane przez obiekty uczestniczące, określone w Zasadach programu lojalnościowego, nie są oferowane w Kurortach all-inclusive.

 

WYJĄTKOWE KORZYŚCI W PAKIECIE ALL-INCLUSIVE

Korzyści

MEMBER
Od 0 do 9 nocy w roku
SILVER ELITE
Od 10 do 24 nocy w roku
GOLD ELITE
Od 25 do 49 nocy w roku
PLATINUM ELITE
Od 50 do 74 nocy w roku
TITANIUM ELITE
Ponad 75 nocy w roku
AMBASSADOR ELITE
Ponad 100 nocy w roku i ponad 23 000 USD kwalifikujących się wydatków rocznie*

Cotygodniowe cocktail party

Zniżka kurortowa na opłaty dodatkowe

Nie dotyczy opłat za pokoje ani u osób trzecich; mogą obowiązywać inne ograniczenia

5%
10%
15%
20%

Zniżki na alkohole premium

5%
10%
15%
20%

Bezpłatny dostęp do specjalnych stref

W zależności od dostępności

Jeden bezpłatny 25-minutowy masaż

Za pobyt wyłącznie dla Uczestników programu

STANDARDOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Korzyści

MEMBER
Od 0 do 9 nocy w roku
SILVER ELITE
Od 10 do 24 nocy w roku
GOLD ELITE
Od 25 do 49 nocy w roku
PLATINUM ELITE
Od 50 do 74 nocy w roku
TITANIUM ELITE
Ponad 75 nocy w roku
AMBASSADOR ELITE
Ponad 100 nocy w roku i ponad 23 000 USD kwalifikujących się wydatków rocznie*

Ceny dla uczestników

Bezpłatny dostęp do internetu

Pełna gwarancja rezerwacji

Punkty bonusowe

Bonus 10%
Bonus 25%
Bonus 50%
Bonus 75%
Bonus 75%

w przypadku chęci późniejszego wymeldowania

W zależności od dostępności

Priorytetowe traktowanie
14:00
16:00
16:00
16:00

Gwarantowany upominek powitalny

500 Punktów za Pobyt
1000 Punktów za Pobyt
1000 Punktów za Pobyt
1000 Punktów za Pobyt

Rozszerzone możliwości podwyższenia standardu pokoju

W zależności od dostępności

Gwarancja typu pokoju

Dedykowane wsparcie Elite

Your24™

Usługa Ambassador

  

6. WARUNKI DODATKOWE

 

Korekty. Po dwudziestu jeden (21) dniach od zakończenia pobytu w Kurorcie All-Inclusive Uczestnicy mogą poprosić o uznanie Punktów, Mil lub Kwalifikujących się noclegów dla Uczestników ze statusem Elite, które nie są odzwierciedlone na Koncie Uczestnika na stronie Aktywność Konta Uczestnika w witrynie Programu lojalnościowego, w sekcji „Zgłoś brakujący pobyt” lub przez kontakt z Działem obsługi uczestników.

 

 • Uczestnik może poprosić o przyznanie Punktów/Mil lub Kwalifikujących się nocy na poczet uzyskania statusu Elite w związku z Kwalifikującym się wydarzeniem, które nie są odzwierciedlone na koncie Uczestnika, kontaktując się z Kurortem All-Inclusive, w którym odbyło się Kwalifikujące się wydarzenie. Aby otrzymać jakąkolwiek korzyść, taką prośbę należy wysłać w ciągu jednego (1) roku od odnośnego Kwalifikującego się pobytu, Kwalifikującego się wydarzenia lub innej transakcji związanej z Kwalifikującą się opłatą.

 

Korekta korzyści. W dowolnym momencie i według wyłącznego uznania Spółki (w tym, gdy Uczestnik nie był uprawniony do uzyskania określonej korzyści zgodnie z niniejszymi Zasadami Programu), Spółka może skorygować (i) liczbę Punktów lub liczbę Kwalifikujących się noclegów zapisaną na Koncie Uczestnika oraz (ii) wszelkie inne korzyści, które zostały zapisane na Koncie Uczestnika, w tym Status uczestnictwa Elite lub Dożywotni Status uczestnictwa Lifetime Elite.

 

Opuszczenie Programu przez Obiekt Uczestniczący. O ile nie wskazano inaczej, Punkty ani Nagrody nie będą przyznawane w żadnej spółce zależnej Spółki ani stowarzyszonej z nią, jeśli nie obsługuje ona Obiektu Uczestniczącego (z uwzględnieniem Kurortów All-Inclusive). Jeśli Kurort All-Inclusive przestanie być Obiektem Uczestniczącym, wszystkie późniejsze pobyty nie będą uprawniały do zdobywania Punktów bez względu na to, kiedy dokonano rezerwacji.

 

Obowiązują wszystkie pozostałe Zasady Programu lojalnościowego. https://www.marriott.com/pl-pl/loyalty/terms/default.mi.