เงื่อนไขการใช้งานการส่งข้อความ SMS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรม MARRIOTT SMS SHORT CODE

รหัส - ประเทศ/ภูมิภาคโปรแกรมคำสั่งเพื่อใช้บริการ
58682 - สหรัฐอเมริกา แคนาดาการยืนยันการจอง - บริการข้อความ SMS ยืนยันการจองจาก Marriott (MI Res Conf#)หากต้องการความช่วยเหลือ ส่งข้อความ "HELP" ไปที่ 58682 หรือโทรฟรีที่หมายเลข 1-866-704-2411 หากต้องการหยุด ให้ส่งข้อความ "STOP" ถึง 58682 ได้ทุกเมื่อ
266869 - สหรัฐอเมริกา แคนาดาSMS แจ้งความพร้อมห้องพัก - บริการข้อความ SMS แจ้งความพร้อมห้องพักของ The Marriott Hotelsหากต้องการความช่วยเหลือ ส่งข้อความ "HELP" ไปที่ 266869 หรือโทรฟรีที่หมายเลข 1-866-704-2411 หากต้องการหยุด ให้ส่งข้อความ "STOP" ถึง 266869 ได้ทุกเมื่อ
62195 - สหรัฐอเมริกาMarriott One Time Password – รหัสผ่านครั้งเดียวสำหรับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย หนึ่งข้อความจะถูกส่งต่อหนึ่ง OTPหากต้องการความช่วยเหลือ ส่งข้อความ "HELP " ไปที่ 62195 หรือโทรฟรีที่หมายเลข 1-866-704-2411 หากต้องการหยุด ให้ส่งข้อความ "STOP" ถึง 62195 ได้ทุกเมื่อ
(833) 698-5620 - สหรัฐอเมริกาช่องทางและการบริการตนเองด้วย Digital IVR - บริการจองห้องพักของ Marriott ด้วย Digital IVR SMSหากต้องการความช่วยเหลือ ส่งข้อความ "HELP " ไปที่ (833) 698-5620 หรือโทรฟรีที่หมายเลข 1-866-704-2411 หากต้องการหยุด ให้ส่งข้อความ "STOP" ไปที่ (833) 698-5620 ได้ทุกเมื่อ

1. อาจมีค่าธรรมเนียมในการใช้งานข้อความและดาต้า

2. จำนวนสูงสุดในการส่งข้อความคือ 5 ข้อความต่อหนึ่งการจอง

3. ข้อความ SMS มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบการสื่อสารที่จำเป็น และเป็นเพียงหนึ่งองค์ประกอบของระบบการสื่อสารของ Marriott International

4. การแจ้งเตือนข้อความ SMS อาจล่าช้าหรือไม่ได้รับในช่วงเวลาฉุกเฉินในภูมิภาค หรือช่วงเวลาอื่นที่มีการใช้งานรับส่งข้อความสูง

5. บุคคลภายนอกสามารถส่งข้อความ SMS ที่ปลอมแปลงเป็นการแจ้งเตือนจาก Marriott International ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อความใดๆ ที่คุณได้รับด้วยตัวเอง

6. อาจไม่สามารถคาดเดาคำสั่งในการส่งข้อความ SMS ได้เสมอไป

7. การแจ้งเตือนข้อความ SMS จาก Marriott International จะแสดงบนอุปกรณ์มือถือของคุณในลักษณะเดียวกับข้อความ SMS อื่นๆ

8. ข้อความ SMS อาจมีหรืออ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของ Marriott หรือบริษัทในเครือ เราไม่อนุญาตให้คุณอ้างหรือใช้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดของ Marriott และ/หรือของบุคคลอื่น

9. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในข้อความ SMS จะได้รับ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด

10. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เรายกเว้นความรับผิดโดยชัดแจ้งสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรับ การใช้งาน ความล้มเหลว หรือการไม่สามารถใช้ข้อความ SMS

นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Marriott International

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่า ข้อความอย่างเป็นทางการคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Marriott.com ด้วยบริการแปลนี้ เราหวังว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกด้านเนื้อหาแก่ลูกค้าทั่วโลกของเราได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการการแปลโดยระบบอัตโนมัติจึงอาจเกิดความผิดพลาดได้ในบางกรณี