ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมสมาชิก

 

อัปเดตเมื่อเดือนสิงหาคม 2023

 

โปรแกรมสมาชิกสำหรับ Marriott International, Inc. คือแมริออท บอนวอย™ (ต่อไปจะเรียกว่า “โปรแกรมสมาชิก”) ทั้งนี้โปรแกรมจะมีผลบังคับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้ โปรแกรมสมาชิกจะดำเนินการเป็นสามโปรแกรมโดยรวมกันเป็นโปรแกรมเดียว ทั้งสามโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Marriott Rewards®, โปรแกรม The Ritz-Carlton Rewards และโปรแกรม Starwood Preferred Guest® (“โปรแกรม SPG”) (แต่ละโปรแกรมเรียกว่า “โปรแกรมดั้งเดิม”) โปรแกรมดั้งเดิมต่างๆ เหล่านี้ดำเนินการโดย Marriott International, Inc. และบริษัทในเครือรวมถึง Marriott Rewards, LLC และ Preferred Guest, Inc. (เรียกรวมกันว่า “บริษัท”)

 

โปรแกรมสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง (“กฎระเบียบโปรแกรม”) โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กฎระเบียบโปรแกรมในที่นี้จะรวมกับกฎระเบียบการจัดการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้กับพนักงานของบริษัทและผู้ร่วมงานในสถานที่ตั้งของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ให้เช่า ได้รับใบอนุญาต และจัดการ กฎระเบียบการจัดการที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำมาใช้กับพนักงานของผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ได้รับอนุญาต และเจ้าของบริษัทที่จัดการที่พัก

 

กฎระเบียบโปรแกรมควบคุมความสัมพันธ์ของบริษัทกับสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก (รวมเรียกว่า “สมาชิกโปรแกรมสมาชิก” และแต่ละรายเรียกว่า “สมาชิกโปรแกรมสมาชิก” “สมาชิก” หรือ “คุณ”) รวมถึงวิธีที่สมาชิกจัดการบัญชีผู้ใช้ จองการสำรองห้องพัก ได้รับสถานะอีลิท ได้รับและแลกคะแนน (“คะแนน”) โปรแกรมสมาชิกจากโรงแรมและที่พักที่เข้าร่วม (แต่ละแห่งเรียกว่า “ที่พักที่เข้าร่วม”) รวมถึงโปรแกรมบุคคลที่สามที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับโปรแกรมสมาชิก เช่น โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน (“โปรแกรมพันธมิตร”)

 

กฎระเบียบโปรแกรมรวมข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นำมาใช้กับประสบการณ์หรือที่พักบางแห่งซึ่งเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอยในลักษณะเฉพาะหรือจำกัด ซึ่งรวมถึง All-Inclusive by Marriott Bonvoy และ The Ritz-Carlton Yacht Collection สิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล และบริการเฉพาะของโปรแกรมสมาชิกอาจไม่พร้อมให้บริการหรือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์หรือที่พักดังกล่าว แม้ว่าประสบการณ์หรือที่พักที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการระบุอย่างชัดแจ้งว่า ไม่รวมอยู่ในสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล หรือบริการซึ่งได้อธิบายไว้ในกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ โปรดดูที่หน้าข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อดูข้อกำหนดแยกต่างหาก ซึ่งควบคุมการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกโดยประสบการณ์หรือที่พักที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลว่าคุณลักษณะใดของโปรแกรมสมาชิกที่พร้อมให้บริการ

 

การเปิดบัญชีผู้ใช้สมาชิกโปรแกรมสมาชิก (“บัญชีผู้ใช้” หรือ “บัญชีสมาชิก”) หรือการใช้บัตรสมาชิกของคุณหรือหมายเลขบัญชีสมาชิกที่คุณได้รับ (“หมายเลขสมาชิก”) เพื่อได้รับและแลกสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนโปรแกรมสมาชิก คุณตกลงว่า:

 

 • คุณได้อ่านและยอมรับกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ และคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิงในที่นี้ และ
 
 • คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัท โปรแกรมสมาชิก โรงแรมที่เข้าร่วม และโปรแกรมพันธมิตร รวมทั้งตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 

สิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล และบริการของโปรแกรมสมาชิก ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทอาจยุติโปรแกรมสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้สมาชิกโปรแกรมสมาชิกทุกท่านที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทราบล่วงหน้าหก (6) เดือน และแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าหกเดือนในเขตอำนาจศาลใดๆ หากจำเป็นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจเลือกที่จะแทนที่ด้วยโปรแกรมสมาชิกที่คล้ายคลึงกันได้ตลอดเวลาทันทีที่แจ้งให้สมาชิกโปรแกรมสมาชิกที่ใช้งานอยู่ทราบ หากโปรแกรมสมาชิกถูกยกเลิก คะแนนที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมดจะถูกริบโดยไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ และไม่มีการให้รางวัลจากการเรียกร้องรางวัลใดๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งให้ทราบ

 

กฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ใช้กับโปรแกรมดั้งเดิมหรือโปรแกรมสมาชิก เว้นแต่จะห้ามหรือจำกัดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โครงสร้างสำหรับการได้รับและแลกรางวัล (ตามที่กำหนดไว้ทางด้านล่าง) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของคะแนนหรือไมล์ หรือความสามารถในการได้รับรางวัลบางอย่าง (รวมเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโปรแกรม" ) “รางวัล” หมายถึง รางวัลใดๆ และทั้งหมดที่ได้รับโดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแลกรางวัล (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 3.1) สมาชิกของโปรแกรมสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบโปรแกรมและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโปรแกรมใดๆ การเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโปรแกรมดังกล่าว

 

1. เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

1.1 คุณสมบัติ

 

การเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายและมีไว้สำหรับบุคคลใดก็ตามที่ (ก) มีอำนาจตามกฎหมายในการยอมรับกกฎระเบียบโปรแกรม (ข) อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่อนุญาตให้เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกได้ตามกฎหมาย (ค) ไม่ได้เป็นผู้พำนักในคาบสมุทรไครเมีย คิวบา สาธารณรัฐโดเนตสค์ อิหร่าน สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ เกาหลีเหนือ และซีเรีย (ง) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและแม่นยำเมื่อสมัครโปรแกรมสมาชิก (จ) ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิก (เช่น ยังไม่มีบัญชีสมาชิก) และ (ฉ) ไม่เคยถูกบริษัทยกเลิกโปรแกรมสมาชิกหรือโปรแกรมดั้งเดิมสามโปรแกรม

 

1.1.ก. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกฎระเบียบโปรแกรมสมาชิก ใบแจ้งยอดบัญชี และการสื่อสารอื่นๆ จากบริษัทเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิก เพื่อทำความเข้าใจสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และสถานะของตนในโปรแกรมสมาชิก หากสมาชิกมีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกหรือกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ สมาชิกควรติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก

 

1.1.ข. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้เข้าใจว่า บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกอย่างไร หากสมาชิกมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของบริษัทหรือการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก สมาชิกควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิก

 

 

1.2 ที่พักและแบรนด์ที่เข้าร่วม

 

1.2.ก.“ที่พักที่เข้าร่วม” คือ โรงแรม รีสอร์ท และที่พักสำหรับการเข้าพักชั่วคราวอื่นๆ ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์ทางด้านล่างซึ่งเป็นเจ้าของ จัดการ ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือได้รับอนุญาตจาก Marriott International (“แบรนด์ที่เข้าร่วม”) และสามารถจองได้ผ่านช่องทางของแมริออทเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น (ดู 1.2 ข.) ที่พักอาศัย (“ที่พักอาศัย”) ไม่ว่าจะได้รับการนำเสนอว่าเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมิเนียม โดยธรรมชาติแล้วไม่ใช่ที่พักสำหรับการเข้าพักชั่วคราว ดังนั้นจึงไม่เข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นทางด้านล่าง ที่พักที่เข้าร่วมและแบรนด์ที่เข้าร่วมรวมถึง:

 

1.The Ritz-Carlton® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 
ก. ที่พักของ Ritz-Carlton Reserve® ซึ่งเข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิกดังนี้:

(1) ได้รับคะแนนหรือไมล์ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2
(2) แลกคะแนนตามที่อธิบายไว้ในส่วน 3
(3) สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 1 และ 4 ยกเว้นดังต่อไปนี้: ราคาสมาชิก ส่วนลดร้านขายของที่ระลึก การอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีกว่าฟรี การเช็คเอาท์ล่าช้า การรับประกันสิทธิ์เข้าใช้เลานจ์ ประเภทห้องที่รับประกัน การรับประกันห้องว่างเมื่อจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมง และรางวัลสวีทไนท์
(4) กิจกรรมแมริออท บอนวอยตามที่อธิบายไว้ในส่วน 5
 
ข. The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกในลักษณะดังนี้:
 
    (1) ได้รับคะแนนหรือไมล์ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2
    (2) แลกคะแนนตามที่อธิบายไว้ในส่วน 3
    (3) สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 4 ยกเว้นต่อดังไปนี้: การอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้นฟรี การเช็คเอาท์ล่าช้า รางวัลสวีทไนท์™ และ Your24™
 
ค. ที่พักของ The Ritz-Carlton Club® - สมาชิกได้รับเครดิตอีลิทไนท์จากพันธมิตรนี้ (ตามที่ระบุไว้ใน 2.1.ก.) เฉพาะสมาชิกที่เข้าพักในสถานที่ต่างๆ ของ The Ritz-Carlton Club ภายใต้สิทธิประโยชน์การเป็นเจ้าของเท่านั้น ที่พักดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมในการได้รับคะแนนหรือไมล์ การแลกคะแนน สิทธิประโยชน์ของสมาชิกในที่พัก (ตามที่ระบุไว้ในส่วน 1 และ 4) หรือกิจกรรมแมริออท บอนวอย
 
ง. The Ritz-Carlton Yacht Collection - สมาชิกได้รับและแลกคะแนนจากพันธมิตรนี้ ซึ่งเข้าร่วมเป็นพิเศษในโปรแกรมสมาชิก ตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการที่แยกต่างหาก ("ข้อกำหนด RCYC")สมาชิกที่จองและสำรองห้องพักเสร็จสมบูรณ์ผ่าน RCYC จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรม ข้อกำหนด RCYC เหล่านี้ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายที่พบใน The Ritz-Carlton Yacht Collection
 
จ. ที่พักต่อไปนี้ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิก
 

• The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
• The Ritz-Carlton Residences ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น
• ที่พักของพันธมิตรดังต่อไปนี้:

 

○ Hotel Ritz-London - London, UK
○ Bulgari Hotels and Resorts - ทุกสถานที่ตั้ง

 

2. St. Regis® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:


ก. The St. Regis Residences ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก
 

ข. ที่พักของ St. Regis Residence Club® - สมาชิกได้รับเครดิตอีลิทไนท์จากพันธมิตรนี้ (ตามที่ระบุไว้ใน 2.1.ก.) เท่านั้น ที่พักดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมในการได้รับคะแนนหรือไมล์ การแลกคะแนน สิทธิประโยชน์ของสมาชิกในที่พัก (ตามที่ระบุไว้ในส่วน 1 และ 4) หรือกิจกรรมแมริออท บอนวอย

 

 

3. EDITION® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. EDITION Residence ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

4. The Luxury Collection® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. ที่พักในเครือ Westin ที่เป็นส่วนหนึ่งของ All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ดู 1.2.ก.13) เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกในลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการที่แยกต่างหาก (“ข้อกำหนดการให้บริการ All-Inclusive”)


ข. The Luxury Collection Residences ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก


ค. The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale มีสิทธิประโยชน์ที่จำกัดในโรงแรม ตามที่ระบุไว้ในส่วน 4, ส่วน 5 และส่วน 7

 

5. W® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. W Residences ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

6.  JW Marriott® - ทุกที่ตั้ง

 

7. Marriott Hotels® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

 

ข. Marriott Residence ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

8. Sheraton® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. Sheraton Residence ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก


ข. Sheraton Vacation Club -  ทุกที่ตั้ง โดยมีสิทธิประโยชน์แบบจำกัดในที่พัก ตามที่ระบุไว้ในส่วน 4 และส่วน 7

 

9. Marriott Vacation Club® และ Marriott Grand Residence Club® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. Grand Residences by Marriott – Mayfair-London, UK

 

ข. Marriott Vacation Club® at The Empire Place© กรุงเทพ ประเทศไทย

 

ที่พัก Marriott Vacation Club และ Marriott Grand Residence Club ที่เข้าร่วมมีสิทธิประโยชน์แบบจำกัดในที่พัก ตามที่ระบุไว้ในส่วน 4 และส่วน 7

 

10. Delta Hotels by Marriott™ - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

 ก. Delta Hotels by Marriott™ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ดู 1.2.ก.33) เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกนี้โดยมีลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการที่แยกต่างหาก (“ข้อกำหนดราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออท”)

 

11. Le Méridien® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้: 

 

 ก. Le Méridien Residence ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

12. Westin® - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. ที่พักของ Westin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ดู 1.2.ก.33) เข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิกในลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน ข้อกำหนดการให้บริการที่แยกต่างหาก ("ข้อกำหนดของ All-Inclusive by Marriott")

 

ข. Westin Residence ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

ค. Westin® Vacation Club - ทุกที่ตั้ง โดยมีสิทธิประโยชน์แบบจำกัดในที่พัก ตามที่ระบุไว้ในส่วน 4 และส่วน 7

 

13. Autograph Collection® Hotels - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. Autograph Collection Hotels ที่เป็นส่วนหนึ่งของ All-Inclusive by Marriott Bonvoy (ดู 1.2.ก.33) เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกในลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการที่แยกต่างหาก (“ข้อกำหนดของ All-Inclusive by Marriott”)

 

ข. The Cosmopolitan of Las Vegas เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกในลักษณะดังนี้:

 

(1) ยอดใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน คือ ราคาห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับรูมเซอร์วิส ภาพยนตร์ในห้องพัก โทรศัพท์ และการซื้อสินค้าจากมินิบาร์ในห้องพัก ไม่สามารถรับคะแนนจากการใช้จ่ายอื่นๆ ที่ร้านค้าหรือบริการของโรงแรม

 

(2) สามารถแลกคะแนนสำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไขทั้งหมด (ตามที่ระบุในส่วน 2.1.ง.) ที่ The Cosmopolitan of Las Vegas

 

(3) สิทธิประโยชน์แบบจำกัดมีให้ดังที่อธิบายไว้ในส่วน 1.3 ส่วน 3.4 และส่วน 4 ยกเว้นตัวเลือกอาหารเช้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท ซึ่งจะไม่พร้อมให้บริการ

 

(4) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสองโปรแกรมทั้งในโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอยและโปรแกรม The Cosmopolitan of Las Vegas Identity Program สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ และนำคะแนนที่ได้จากยอดใช้จ่ายสำหรับห้องพักและซื้อสินค้าในห้องพักไปใช้กับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง แต่ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์หรือใช้คะแนนกับทั้งสองโปรแกรม แมริออท บอนวอยและโปรแกรม Identity เป็นโปรแกรมสมาชิกสองโปรแกรมที่แยกจากกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถผูกหรือรวมบัญชีผู้ใช้เข้าไว้ด้วยกัน สมาชิกอาจเลือกรับคะแนนแมริออท บอนวอยและรับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมแมริออท บอนวอย โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกเมื่อสำรองห้องพัก

 

ค. Autograph Collection Residences ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

14. Design Hotels™ - สถานที่ตั้งทั้งหมดได้รับการระบุว่าเป็นที่พักซึ่งเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก ดังที่แสดงรายชื่อไว้ที่นี่ และเข้าร่วมในลักษณะดังนี้:

 

ก. ได้รับคะแนนหรือไมล์ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2

 

ข. แลกรางวัลการเข้าพักเท่านั้น ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 3

 

ค. ให้สิทธิประโยชน์แบบจำกัด ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.3 และส่วน 4

 

15. Renaissance® Hotels - ทุกที่ตั้ง

 

16. Tribute Portfolio® - ทุกที่ตั้ง

 

17. Gaylord Hotels® - ทุกที่ตั้ง

 

18. Courtyard® - ทุกที่ตั้ง

 

19. Four Points® - ทุกที่ตั้ง

 

20. SpringHill Suites® - ทุกที่ตั้ง

 

21. Protea Hotels® - ทุกที่ตั้ง

 

22. Fairfield® by Marriott - ทุกที่ตั้ง

 

23. AC Hotels® - ทุกที่ตั้ง

 

24. Aloft® Hotels - ทุกที่ตั้ง

 

25. Moxy® Hotels - ทุกที่ตั้ง

 

26. City Express by Marriott™ - ทุกที่ตั้ง

 

27. Residence Inn® - ทุกที่ตั้ง

 

28. TownePlace Suites® - ทุกที่ตั้ง

 

29. Element® - ทุกที่ตั้ง

 

30. Marriott Conference Centers - ทุกที่ตั้ง ยกเว้นดังต่อไปนี้:

 

ก. Rotary House Hotel, Houston, TX

 

31. ที่พักที่ไม่อยู่ภายใต้แบรนด์ - โรงแรมที่ไม่อยู่ภายใต้แบรนด์ที่เข้าร่วมมีดังต่อไปนี้

 

ก. ที่พักชั่วคราวบางแห่งดำเนินการตามข้อตกลงกับบริษัทและไม่ได้อยู่ภายใต้แบรนด์ที่เข้าร่วมแต่สามารถจองได้ผ่านช่องทางของ Marriott (ระบุไว้ใน 1.2.ข) หรือเว็บไซต์ Marriott (ระบุไว้ใน 1.2.ค) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นผ่านช่องทางของ Marriott และเว็บไซต์ของ Marriott ที่พักที่ไม่มีแบรนด์เหล่านี้จะเข้าร่วมในโปรแกรมแมริออท บอนวอยโดยอิงตามข้อกำหนดของแบรนด์ที่เข้าร่วมหรือรีสอร์ทแบบราคารวมทุกอย่างที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นในภายหลัง

 

ข. Vistana Beach Club - เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกตามที่ระบุไว้ในส่วน 7.1.ค ในฐานะที่พักของ VSE Resort (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 7.1.ก)  เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ เจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการใน Vistana Beach Club จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อจำกัดเดียวกันกับเจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการใน Sheraton Vacation Club

 

ค. Atlantis, Paradise Island, Bahamas เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกในลักษณะดังนี้:

 

(1) สมาชิกสามารถรับคะแนนหรือไมล์สำหรับการสำรองห้องพักผ่าน www.marriott.com หรือโทร +1 (888) 236-2427 หรือจองผ่าน Atlantis Paradise Vacations โดยโทร +1 (800) ATLANTIS หรือ +1 (800) 285-2684 สมาชิกสามารถรับคะแนนหรือไมล์สำหรับการสำรองห้องพักผ่าน www.Marriott.com หรือโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายสำรองห้องพักของแมริออทหรือ Atlantis Paradise Vacations แต่ไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์ และไม่สามารถแลกคะแนนกับการจองที่สำรองผ่าน AtlantisBahamas.com

 

(2) อาจได้รับคะแนนหรือไมล์ และสามารถแลกคะแนนสำหรับการเข้าพักที่ The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis และ The Cove at Atlantis

 

(3) การเข้าพักโดยการแลกคะแนนที่ The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis และ The Cove at Atlantis จะประกอบด้วยห้องมาตรฐานแบบเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ รวมถึงค่าห้องพักโรงแรม ภาษีห้องพัก ค่าใช้จ่ายผู้เข้าพักเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าพักคนที่สาม สี่ หรือมากกว่านั้น เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและไม่รวมอยู่ในการแลกรางวัลในรูปแบบการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของที่พัก รวมถึงค่าธรรมเนียมรีสอร์ทและค่าบริการเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกโปรแกรมสมาชิกและไม่รวมอยู่ในการเข้าพัก

 

(4) คะแนนหรือไมล์อาจได้รับจากราคาห้องพักเท่านั้น The Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis และ Harbourside at Atlantis ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

(5) สิทธิประโยชน์ที่จำกัดมีให้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.3, ส่วน 3.4 และส่วน 4 ยกเว้นตัวเลือกอาหารเช้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท ซึ่งจะไม่พร้อมให้บริการ

 

32. Marriott Executive Apartments® - สมาชิกได้รับคะแนนพื้นฐานและไมล์เท่านั้นจากพันธมิตรรายนี้ (ไม่มีการแลกคะแนนหรือสิทธิประโยชน์อีลิทในที่พัก รวมถึงคะแนนโบนัสอีลิท)

 

33. Homes & Villas by Marriott Bonvoy – การเช่าบ้านระยะสั้นที่ให้บริการผ่าน https://homesandvillasbymarriott.com↗ มีการเข้าร่วมอย่างจำกัดในโปรแกรมสมาชิก ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 ของกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้และข้อกำหนดการให้บริการของ HVMB↗ สมาชิกที่จองผ่านเว็บไซต์ HVMB อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมและข้อกำหนดการให้บริการของ HVMB ทุกประการ

 

34. All-Inclusive by Marriott Bonvoy – เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ที่พักของรีสอร์ทที่ระบุไว้ใน https://all-inclusive.marriott.com↗ เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก (“รีสอร์ทแบบราคารวมทุกอย่าง”) ในลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการที่แยกต่างหาก (“ข้อกำหนดของ All-Inclusive by Marriott”) สมาชิกที่จองและเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมและข้อกำหนดของ All-Inclusive by Marriott ทุกประการ

 

 

 

1.2.ข. “ช่องทางของแมริออท” รวมกันคือ เว็บไซต์ของแมริออท แอปมือถือ ที่พักที่เข้าร่วม และศูนย์การมีส่วนร่วมของลูกค้า (ซึ่งรวมถึงฝ่ายบริการสมาชิก)

 

1.2.ค. “เว็บไซต์ของแมริออท” คือ เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยหรือในนามของบริษัทหรือโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก และปัจจุบันรวมถึงเว็บไซต์เหล่านี้: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, cityexpress.marriott.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com และ MarriottBonvoy.com

 

1.2.ง. “แอปมือถือ” คือ แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งดำเนินการโดยหรือในนามของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เวอร์ชัน iPhone และ Android ของแอปพลิเคชันดังกล่าว

 

1.3 สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

 

1.3.ก. ฝ่ายสนับสนุนสมาชิก สมาชิกโปรแกรมสมาชิกจะพบหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนสมาชิกเพื่อในการส่งคำขอสำรองห้องพัก การบริการลูกค้า และการแลกรางวัลได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนสมาชิก

 

1.3.ข. ราคาสมาชิก

 

1. ราคาสมาชิก สมาชิกโปรแกรมสมาชิกจะได้รับอัตราพิเศษที่ต้องการ ("ราคาสมาชิก") เมื่อจองห้องพักผ่านช่องทางของแมริออท ราคาสมาชิกพร้อมให้บริการในที่พักและแบรนด์ที่เข้าร่วม ยกเว้น Atlantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy และ Ritz-Carlton Reserve โดยต้องสำรองห้องพักล่วงหน้า

 

ก. ราคาสมาชิกมอบส่วนลดอย่างน้อยสองเปอร์เซ็นต์ (2%) ในวันธรรมดาและสูงสุดห้าเปอร์เซ็นต์ (5%) ในวันหยุดสุดสัปดาห์ The Ritz-Carlton, St. Regis และ EDITION เสนอส่วนลด 2% ทุกวันในสัปดาห์

 

ข. ราคาสมาชิกใช้กับราคาสาธารณะต่ำสุดของที่พักที่เข้าร่วมโครงการสำหรับห้องที่ไม่ใช่ห้องพรีเมียม (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 3.3.จ)

 

ค. ราคาสมาชิกต้องจองโดยสมาชิกที่เข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมเมื่อทำการสำรองห้องพัก

 

ง. ราคาสมาชิกไม่สามารถใช้กับกลุ่มของห้องพักตั้งแต่สิบ (10) ห้องขึ้นไป

 

จ. ราคาสมาชิกไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองห้องพักหรือกลุ่มของห้องพักที่มีอยู่

 

ฉ. ราคาสมาชิกไม่สามารถนำไปใช้กับราคาชั่วคราวตามเงื่อนไข เช่น ราคารัฐบาล ราคาต่อรอง ราคา AAA และราคาส่วนลดอาวุโส

 

1.3.ค. อินเทอร์เน็ตฟรีในห้องพัก สมาชิกที่จองการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมผ่านช่องทางของแมริออทจะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตมาตรฐานในห้องพักฟรีระหว่างการเข้าพักนอกจากนี้สมาชิกแมริออท บอนวอย, โกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท, แอมบาสซาเดอร์ อีลิท และผู้ถือบัตรเครดิตร่วมแบรนด์ใดๆ ที่มีสิทธิพิเศษในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตระดับพรีเมียม จะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตในห้องพักที่เพิ่มขึ้นฟรี โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจอง (รวมเรียกว่า "สิทธิประโยชน์การใช้งานอินเทอร์เน็ต") มีข้อยกเว้นเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

1. สิทธิประโยชน์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำกัดไว้สำหรับห้องพักหนึ่ง (1) ห้องต่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ต่อการเข้าพัก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนห้องที่จองไว้ และสมาชิกจะต้องเข้าพักในห้องพักดังกล่าวและชำระค่าบริการ สิทธิประโยชน์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้กับห้องประชุมได้

 

2. ที่พักที่เข้าร่วมซึ่งมีค่าใช้จ่ายบังคับของรีสอร์ท ซึ่งรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตจะให้สิทธิประโยชน์ทดแทน โดยจะพิจารณาตามดุลยพินิจของที่พักที่เข้าร่วมแต่ละแห่ง

 

3. ไม่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่พักและแบรนด์ที่เข้าร่วมซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในห้องพักสำหรับผู้เข้าพักทุกคน ซึ่งรวมถึงโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องพักฟรีสำหรับผู้เข้าพัก โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการจอง แบรนด์ที่ร่วมรายการที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในห้องพักแก่ผู้เข้าพักทุกราย ได้แก่ Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Element และ Homes & Villas by Marriott Bonvoy โรงแรมที่เข้าร่วมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องพักมาตรฐานฟรีสำหรับสมาชิกโกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท และแอมบาสซาเดอร์ อีลิทเท่านั้น ได้แก่ Atlantis, Paradise Island, Bahamas และ The Cosmopolitan of Las Vegas, NV โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากที่พักที่เข้าร่วม

 

1.3.ง. สิทธิประโยชน์ผ่านโปรแกรมการตลาดอื่นๆ

 

1. Prokard Explorer Prokard Explorer เป็นโปรแกรมการตลาดแบบสมัครสมาชิกซึ่งมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก โดยใช้ได้เฉพาะกับที่พักที่เข้าร่วมที่เลือกในแอฟริกาเท่านั้นProkard Explorer มีการดำเนินงานทั้งแบบโปรแกรมเดี่ยวและร่วมกับโปรแกรมสมาชิก

 

ก. Prokard Explorer ไม่มีสิทธิประโยชน์การได้รับและแลกคะแนน ผู้เข้าพักที่เป็นสมาชิกของทั้ง Prokard Explorer และโปรแกรมสมาชิกสามารถรับและแลกคะแนนหรือไมล์กับโปรแกรมสมาชิกเท่านั้น

 

ข. เมื่อเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมรายการ ผู้เข้าพักที่เป็นสมาชิกของ Prokard Explorer และโปรแกรมสมาชิกสามารถ (ก) เลือกรับคะแนนโปรแกรมสมาชิกหรือไมล์ และ (ข) รับสิทธิประโยชน์จากทั้งสองโปรแกรม สิทธิประโยชน์ของ Prokard Explorer ได้แก่ ส่วนลดค่าอาหาร ราคาพิเศษ และบัตรกำนัลที่พัก สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสะสมคะแนนจะขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกตามที่ระบุไว้ในส่วน 1.3 และ 4

 

ค. ผู้เข้าพักที่เป็นสมาชิกของ Prokard Explorer และโปรแกรมสมาชิกจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Prokard Explorer↗ และกฎของโปรแกรมสมาชิก

 

1.4 เงื่อนไขการสมัคร

 

1.4.ก. การกรอกใบสมัคร บุคคลอาจสมัครเพื่อลงทะเบียนในโปรแกรมสมาชิกโดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องบนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกในที่พักที่เข้าร่วม หรือผ่านช่องทางการสมัครอื่น บริษัทอาจปฏิเสธการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกแก่ผู้สมัครใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 

1.4.ข. สมาชิกรายบุคคล  เฉพาะบุคคลทั่วไปเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกนี้ และแต่ละบุคคลอาจมีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นบัญชีสมาชิกทั้งหมดเป็นบัญชีผู้ใช้รายบุคคลและไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์โปรแกรมสมาชิกให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

 

1.4.ค. ประเภทของการเป็นสมาชิก

 

1. ระดับสมาชิก ระดับสมาชิกคือ ระดับสมาชิกพื้นฐานในโปรแกรมสมาชิก

 

2. สมาชิกอีลิท เมื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด สมาชิกจะได้รับสถานะสมาชิกระดับอีลิทและกลายเป็นสมาชิกซิลเวอร์ อีลิท, โกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท หรือแอมบาสซาเดอร์ อีลิท (เรียกรวมกันว่า “สถานะสมาชิกอีลิท” หรือ “สถานะอีลิท”) ข้อกำหนดในการรับสถานะอีลิทได้รับการระบุไว้ในส่วน 4

 

3. สมาชิกอีลิทตลอดชีพ เมื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด สมาชิกอาจได้รับสถานะซิลเวอร์ อีลิทตลอดชีพ, สถานะโกลด์ อีลิทตลอดชีพ หรือสถานะแพลทินัม อีลิทตลอดชีพ (รวมเรียกว่า “สถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพ” หรือ “สถานะอีลิทตลอดชีพ”) ข้อกำหนดในการได้รับสถานะอีลิทตลอดชีพ ระบุไว้ในส่วน 4

 

4. สมาชิกสมทบที่มีการจัดการ พนักงานของบริษัทและผู้ร่วมงานที่ทำงานในสถานที่ที่แมริออทเป็นเจ้าของ เช่า ได้รับใบอนุญาต และบริหารจัดการ (รวมเรียกว่า “สมาชิกสมทบที่มีการจัดการ”) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกผ่าน (1) บัญชีสมาชิกที่ระบุว่าเป็นสมาชิกสมทบที่มีการจัดการ ("สมาชิกสมทบที่มีการจัดการ") (2) ความเป็นเจ้าของการแบ่งเวลาเข้าใช้บริการใน Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club หรือ Vistana Residence Network (ดูส่วน 7.2) หรือ (3) ด้วยบัญชีบัตรเครดิตร่วมแบรนด์ของแมริออท บอนวอยที่ใช้งานในปัจจุบัน (หากมี)บัญชีสมาชิกสมทบที่มีการจัดการสามารถเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกได้ตามกฎระเบียบโปรแกรมภายใต้ข้อบังคับและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในกฎระเบียบบัญชีสมาชิกสมทบที่มีการจัดการ ซึ่งมีให้ตรวจสอบบนอินทราเน็ตของบริษัทและช่องทางอื่นๆ ของแมริออท

 

5. การเป็นสมาชิกในรูปแบบบริษัท  เฉพาะบุคคลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกบริษัท กลุ่ม และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกสมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทางเมื่อเดินทางเพื่อธุรกิจข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมคะแนนหรือไมล์ของสมาชิกสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจจะต้องเปิดเผยต่อบริษัทของสมาชิกภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ

 

1.4.ง. การกำหนดบัญชีสมาชิกและหมายเลขสมาชิก หลังจากสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกแล้ว ระบบจะเปิดบัญชีสมาชิกและกำหนดหมายเลขสมาชิกให้ผู้สมัครแต่ละรายเมื่อได้รับหมายเลขสมาชิกนี้ บุคคลจะเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือสกุลเงินใดๆ ที่ใช้โดยโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน (“ไมล์”) ในที่พักที่เข้าร่วมรายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในส่วน 1.5 และส่วน 2

 

1.4.จ. บัญชีที่ซ้ำกัน บุคคลย่อมมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก อย่างไรก็ตาม สมาชิกไม่สามารถมีบัญชีที่ซ้ำกันหนึ่งบัญชีขึ้นไปภายใต้โปรแกรมสมาชิกในเวลาใดๆ

 

1. หากมีการกำหนดหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสมาชิกมากกว่าหนึ่งหมายเลขให้กับบุคคลสำหรับโปรแกรมสมาชิก บุคคลนั้นจะได้รับคะแนนหรือไมล์สะสมสำหรับบัญชีสมาชิกหนึ่งบัญชีเท่านั้น บัญชีสมาชิกที่ซ้ำกันอาจถูกยกเลิก

 

2. สมาชิกที่มีบัญชีสมาชิกรายบุคคลในโปรแกรมสะสมคะแนนจะไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชีเหล่านี้ โอนคะแนนข้ามบัญชี หรือมีสถานะอีลิทตรงกันได้สมาชิกต้องรวมเป็นบัญชีสมาชิกเดียวที่มีหนึ่งหมายเลข หนึ่งสถานะอีลิทและหนึ่งคะแนนคงเหลือสามารถแจ้งความประสงค์รวมบัญชีผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ไม่สามารถรวมบัญชีสมาชิกที่ที่พักที่เข้าร่วม ผ่านแอปมือถือ หรือช่องทางการจองอื่นๆ

 

3. เมื่อสมาชิกรวมบัญชีสมาชิกโปรแกรมสมาชิกเข้าด้วยกัน รายละเอียดบัญชีจะเริ่มรวมกันทันที และบางส่วนจะพร้อมใช้งานทันที (คะแนน คืนเข้าพัก สถานะอีลิทการจองที่กำลังจะมีขึ้น) หรือภายในสองสามวัน (รางวัลคืนเข้าพักในห้องสวีท การแลกรางวัล กิจกรรมที่ผ่านมา และการใช้มือถือเป็นกุญแจ และบริการต่างๆ สำหรับผู้เข้าพัก)

 

1.4.ฉ. โปรไฟล์ส่วนตัว ข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้จะได้รับการรักษาไว้ในโปรไฟล์ความต้องการส่วนบุคคลพร้อมด้วยบัญชีสมาชิก ข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกให้ไว้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลจะต้องชอบด้วยกฎหมายและถูกต้อง และจะต้องเป็นปัจจุบัน

 

1. สมาชิกอาจเปลี่ยนที่อยู่ของตนโดยเปลี่ยนข้อมูลของตนในโปรไฟล์บัญชีบนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิก หรือติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนสมาชิก ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาจต้องใช้เอกสารทางกฎหมายประกอบด้วย

 

2. การเปลี่ยนชื่อบัญชีสมาชิกต้องประกอบด้วยเอกสารทางกฎหมาย ลายเซ็น วันที่ และหมายเลขสมาชิกข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในคำถามที่พบบ่อยหรือฝ่ายสนับสนุนสมาชิก

 

3. ที่พักที่เข้าร่วมจะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่อยู่ในโปรไฟล์สมาชิกเพื่อรับประกันการเข้าพักของสมาชิกและเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก เว้นแต่สมาชิกจะให้บัตรเครดิตใบอื่นเมื่อทำการสำร้องห้องพัก เมื่อเช็คอิน หรือเช็คเอาท์สมาชิกอาจเปลี่ยนการอนุญาตบัตรเครดิตของตนสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคตโดยการเปลี่ยนข้อมูลของตนในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกหรือโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิก นอกจากนี้ สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบหากบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตนั้นสูญหาย ถูกขโมย ใช้งานไม่ได้ หรือหมดอายุ

 

1.4.ช. การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในใบสมัคร ข้อมูลที่สมาชิกมอบให้บริษัทเมื่อกรอกใบสมัครโปรแกรมสมาชิกและการแลกคะแนนจะได้รับการประมวลผลเป็นไปตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของบริษัทการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อการบริหารโปรแกรมสมาชิกและเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกจะเปิดเผยข้อมูลสมาชิกเฉพาะกับบริษัท บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการอีเมล และศูนย์ไปรษณีย์ที่จัดการจดหมายสำหรับหน่วยงานดังกล่าว ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาต (ตามที่กำหนดไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของบริษัท) และบริษัทการตลาดที่ให้บริการแก่บริษัทข้อมูลสมาชิก ในแต่ละกรณี จะได้รับการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างเท่านั้น ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้บริการบัญชีสมาชิกและความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น โดยการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงสถานะของบัญชีผู้ใช้และกิจกรรมผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์ 2) เพื่อประเมินสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 3) เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ของบริษัท 4) เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมแก่สมาชิก 5) ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจหรือการวิจัยตลาดเป็นระยะ และ/หรือ 6) เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับสมาชิกจากบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งโปรแกรมสมาชิกมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เนื่องจากโปรแกรมสมาชิกเชื่อว่าข้อเสนอของบริษัทเหล่านั้นมีความน่าสนใจสำหรับสมาชิกในการเลือกเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิก สมาชิกยินยอมที่จะรับข้อมูลประเภทต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่สมาชิกจะได้รับโอกาสในการกำหนดและแก้ไขการส่งอีเมล รวมทั้งการกำหนดลักษณะการสื่อสารอื่นๆ

 

1.5 การสื่อสารกับสมาชิก

 

1.5.ก. สมาชิกใหม่จะได้รับการสื่อสารของโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอย

 

1.5.ข. การสื่อสารของโปรแกรมสมาชิกทั้งหมดจะถูกส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของสมาชิกหรือที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกในปัจจุบัน การสื่อสารที่ส่งไปยังที่อยู่ในระบบจะถือว่าได้รับแล้วหนึ่ง (1) วันทำการหลังจากทำการส่ง หากส่งไปยังที่อยู่อีเมลของสมาชิก หรือห้า (5) วันทำการหลังจากส่ง หากส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ให้ไว้ สมาชิกต้องรักษาอีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งบริษัทและโปรแกรมสมาชิกจะไม่รับผิดชอบต่อจดหมายที่ส่งผิดหรือสูญหายหรือผลที่ตามมา

 

1.5.ค. สมาชิกจะได้รับรายงานยอดคะแนนตามปกติทางอีเมล หากมีการทำธุรกรรมในบัญชีผู้ใช้ตั้งแต่การรายงานยอดคะแนนล่าสุด และสมาชิกได้อนุญาตแก่บริษัทอย่างเหมาะสมในการติดต่อสมาชิกทางอีเมล

 

1.5.ง. บริษัทอาจส่งโปรโมชั่น ข้อเสนอ และการสื่อสารอื่นๆ ให้กับสมาชิกเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายการจากบุคคลที่สาม รายการจากบุคคลที่สามจะอ้างอิงจากข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้กับบริษัทและข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทอาจเก็บรักษาไว้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะการสื่อสารได้ตลอดเวลาในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิก หรือโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้สมาชิกส่งเอกสารสนับสนุนก่อนที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบางอย่าง (เช่น การเปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย)

 

1.5.จ. เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิก บริษัทอาจถามสมาชิกด้วยคำถามด้านความปลอดภัยบางอย่างเพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิกฝ่ายสนับสนุนสมาชิกอาจตรวจสอบหรือบันทึกการโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ

 

1.5.ฉ. สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและประวัติการทำธุรกรรม รวมทั้งอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกต้องใช้หมายเลขสมาชิกหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

 

1.6 การได้รับคะแนนหรือไมล์

 

สมาชิกอาจได้รับคะแนน (สกุลคะแนนของโปรแกรมสมาชิก) หรือไมล์ (สกุลคะแนนสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน รวมถึงสกุลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไมล์ กิโลเมตร คะแนน ฯลฯ กับโปรแกรมสะสมไมล์ที่เข้าร่วมตามที่ตนเลือก) สำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในที่พักที่เข้าร่วมตามส่วน 2

 

1.6.ก. คะแนนและไมล์ขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 1.1.ก. การสะสมคะแนนและไมล์จะอยู่ภายใต้กฎของโปรแกรมและข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน สมาชิกโปรแกรมสมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านกฎของโปรแกรม จดหมายข่าว และใบแจ้งยอดบัญชี เพื่อทำความเข้าใจสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และสถานะของตนในโปรแกรมสมาชิก ตลอดจนโครงสร้างสำหรับการรับรางวัล

 

1.6.ข. ภาษี คะแนน ไมล์ และรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกอาจต้องเสียภาษีความรับผิดทางภาษีใดๆ รวมถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือการใช้คะแนน ไมล์ หรือรางวัลถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว

 

1.6.ค. เงื่อนไขการโอนคะแนนและไมล์ มีข้อยกเว้นแบบจำกัดในข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนคะแนนสมาชิกไปยังบัญชีผู้ใช้ของเพื่อนหรือครอบครัว โดยที่บัญชีทั้งสองนั้นมีสถานะที่ดี ดูส่วน 2.8 และ 7.1.ข.3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

1. การโอนคะแนนไปยังบัญชีของครอบครัวหรือเพื่อน มีข้อยกเว้นแบบจำกัดในข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนคะแนนสมาชิกไปยังบัญชีของเพื่อนหรือครอบครัว โดยที่บัญชีทั้งสองนั้นมีสถานะที่ดี ดูส่วน 2.8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

2. การเสียชีวิต ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้โอนคะแนนที่ยังไม่ได้แลกจากบัญชีของสมาชิกที่เสียชีวิตไปยังสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่เป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ เมื่อบริษัทได้รับและตรวจสอบเอกสารที่ร้องขอและการสื่อสารทั้งหมด รางวัล การเข้าพักในโรงแรม สถานะสมาชิกอีลิท สถานะสมาชิกตลอดชีพ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครดิตอีลิทไนท์จะไม่โอนไปยังผู้รับคะแนน

 

3. การหย่าร้าง ในกรณีที่สมาชิกตัดสินใจตกลงหย่าร้าง บริษัทอาจอนุญาตให้โอนคะแนนที่ยังไม่ได้แลกจากบัญชีของสมาชิกรายหนึ่งไปยังบัญชีของสมาชิกรายอื่นตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อบริษัทได้รับและตรวจสอบเอกสารและการสื่อสารที่ร้องขอทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เอกสารทางกฎหมายที่กำกับการโอนคะแนนดังกล่าว รางวัล การเข้าพักในโรงแรม สถานะสมาชิกอีลิท สถานะสมาชิกตลอดชีพ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครดิตอีลิทไนท์จะไม่โอนไปยังผู้รับคะแนน

 

4. ห้ามสมาชิกแลกเปลี่ยนหรือขายคะแนนเป็นเงินสดหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ตามส่วน 1.7.ซ.

 

5. คะแนนใดๆ ที่โปรแกรมสมาชิกพิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่ามีการโอนโดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสมาชิกอาจถูกริบ

 

1.6.ง. นโยบายการหมดอายุของคะแนน สมาชิกต้องคงสถานะใช้งานในโปรแกรมสมาชิกเพื่อเก็บคะแนนสะสม หากบัญชีสมาชิกไม่มีการใช้งานเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนติดต่อกัน บัญชีสมาชิกนั้นจะถูกริบคะแนนสะสมทั้งหมด สมาชิกสามารถคงสถานะใช้งานในโปรแกรมสมาชิกและรักษาคะแนนสะสมได้โดยการรับคะแนนหรือไมล์สะสม การแลกคะแนน หรือการซื้อคะแนน (ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.9) ในโปรแกรมสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกยี่สิบสี่ (24) เดือน โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง หากสมาชิกไม่รักษาสถานะใช้งานเป็นเวลาห้า (5) ปีติดต่อกัน บัญชีของสมาชิกอาจถูกปิดใช้งาน เมื่อคะแนนถูกริบแล้ว จะไม่สามารถคืนคะแนนได้ แต่สมาชิกสามารถรับคะแนนใหม่ได้ เว้นแต่บัญชีของสมาชิกนั้นจะถูกปิดใช้งาน

 

1. กิจกรรมคะแนนบางรายการเท่านั้นที่จะช่วยรักษาสถานะใช้งานในโปรแกรมสมาชิก ตัวอย่างของกิจกรรมที่ไม่นับรวมในการรักษาสถานะใช้งานในโปรแกรมสมาชิก ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียงดังต่อไปนี้

 

ก. การให้ของขวัญหรือการโอนคะแนน อย่างไรก็ตาม การแปลงคะแนนเป็นไมล์หรือไมล์เป็นคะแนนจะไม่นับรวมในการรักษาสถานะการใช้งาน

 

ข. การได้รับคะแนนเป็นของขวัญหรือโอน

 

2. รางวัลที่สมาชิกแลกก่อนการริบคะแนนจะยังคงใช้ได้ แม้ว่าอาจยังไม่ได้รับรางวัลในขณะที่มีการริบคะแนน อย่างไรก็ตาม หากรางวัลเหล่านั้นถูกยกเลิกหลังจากวันหมดอายุของคะแนน คะแนนเหล่านั้นจะยังคงถูกริบ ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกแลกคะแนนสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักที่เกิดขึ้นหลังวันหมดอายุของคะแนน แล้วยกเลิกการจองก่อนเดินทางมาถึงโดยไม่มีกิจกรรมที่เข้าเกณฑ์ใดๆ เพื่อขยายวันหมดอายุ คะแนนเหล่านั้นจะหมดอายุ

 

3. นโยบายการหมดอายุของคะแนนในขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนในบัญชีสมาชิกอีลิท ตลอดชีพ อย่างไรก็ตามโปรแกรมสมาชิกอาจเลือกใช้นโยบายการหมดอายุของคะแนนกับบัญชีสมาชิกอีลิทตลอดชีพในอนาคต

 

1.6.จ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน กฎระเบียบของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินในเครือจะควบคุมการแลกและการจัดสรรไมล์ใดๆ ที่ได้รับหรือโอน

 

1.7 เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

 

1.7.ก. การยกเลิกหรือการระงับบัญชีสมาชิก

 

1. การยกเลิกโดยสมาชิก สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยการส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกไปยังฝ่ายสนับสนุนสมาชิก คะแนนและรางวัลที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมด รวมถึงสถานะสมาชิกที่ได้รับ รวมถึงสถานะอีลิทและสถานะอีลิทตลอดชีพจะถูกริบทันทีและไม่สามารถคืนสถานะหรือโอนได้

 

2. การยกเลิกหรือการระงับโดยบริษัท บริษัทอาจยกเลิกคะแนนสะสมของสมาชิก ระงับสิทธิประโยชน์โปรแกรมสมาชิก ระงับสถานะสมาชิกอีลิท ระงับสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพ (ซึ่งส่งผลให้ลบการป้องกันการริบคะแนนในภายหลัง หากสมาชิกไม่มีการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.6.ง.) หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยมีผลทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยเหตุผลใดก็ตามและตามดุลยพินิจของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หากบริษัทเชื่อว่าสมาชิกได้กระทำการดังต่อไปนี้

 

ก. กระทำการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎข้อบังคับ พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

 

ข. ไม่ได้ชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินของโรงแรมหรืออื่นๆ เมื่อถึงกำหนดชำระกับบริษัทหรือที่พักที่เข้าร่วม หรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, or The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale

 

ค. กระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ฉ้อโกง หมิ่นประมาท หรือมุ่งร้าย

 

ง. ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ หรือข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 

จ. ฉ้อโกงอ้างสิทธิ์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ผ่านกิจกรรมแมริออท บอนวอย หรือ

 

ฉ. มีส่วนร่วมในการประพฤติผิดหรือการกระทำผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนน เครดิตอีลิทไนท์ การใช้รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิกโปรแกรมสมาชิก

 

3. การล้มละลาย ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ สมาชิกของสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกจะยุติโดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกยื่นฟ้องล้มละลายหรือถูกดำเนินคดีล้มละลาย

 

4. การดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ปรากฏสิ่งใดในกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้จะจำกัดบริษัทในการใช้กฎหมายหรือสิทธิอันชอบธรรมหรือการเยียวยาใดๆ

 

1.7.ข. ผลกระทบของการยกเลิกการเป็นสมาชิก

 

1. โปรแกรมสมาชิก คะแนน รางวัล และสิทธิประโยชน์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิก เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม คะแนนที่ยังไม่ได้แลก รางวัล และสิทธิประโยชน์และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะถูกริบและสมาชิกจะไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิกได้อีกต่อไป คะแนน รางวัล และสิทธิประโยชน์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และบริษัทจะไม่ชดเชยหรือจ่ายเงินสดสำหรับคะแนนที่ริบหรือไม่ได้ใช้

 

2. หากบริษัทยกเลิกบัญชีของสมาชิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สมาชิกจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในโปรแกรมสมาชิกได้ ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำกัดมากตามดุลยพินิจของบริษัท และบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่เปิดขึ้นในชื่อของสมาชิกภายหลังการยกเลิก ตลอดจนคะแนน รางวัล และสิทธิประโยชน์และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับในบัญชีนั้นจะถูกริบเมื่อมีการค้นพบ

 

3. หากสมาชิกยกเลิกบัญชีของตน หรือหากบัญชีสมาชิกใช้งานไม่ได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 1.6.ง. สมาชิกอาจสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในโปรแกรมสมาชิกได้อีกครั้งในภายหลัง แต่ไม่มีคะแนน รางวัล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ บริการที่ถูกริบหรือหมดอายุไปก่อนหน้านี้จะถูกคืนสถานะไปยังบัญชีสมาชิก และสถานะสมาชิกอีลิท และ/หรือสถานะสมาชิกอีลิท ตลอดชีพจะไม่ถูกคืนสถานะ

 

4. สถานะสมาชิกอีลิทและสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพใดๆ จะสิ้นสุดลงเมื่อยกเลิกบัญชีสมาชิก

 

1.7.คการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามหรือจำกัดไว้อย่างชัดแจ้ง บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบและรางวัลของโปรแกรมสมาชิก โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อมูลค่าของคะแนนหรือไมล์ หรือความสามารถในการได้รับรางวัลบางอย่างในทำนองเดียวกัน โปรแกรมพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ที่คาดหวังของคุณภายใต้โปรแกรมสมาชิกนอกจากนั้น บริษัทและโปรแกรมพันธมิตรอาจ: (1) เพิ่มหรือลดจำนวนคะแนนหรือไมล์ที่ได้รับสำหรับการเข้าพักหรือที่จำเป็นสำหรับรางวัล (2) ถอน จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกรางวัลใดๆ (3) เพิ่มวันที่งดให้บริการอัตราพิเศษ จำกัดห้องว่างสำหรับรางวัลใดๆ ในที่พักที่เข้าร่วม หรือมิฉะนั้น จำกัดการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของรางวัล (4) เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม พันธมิตรการเดินทาง สถานที่ให้บริการโดยบริษัทหรือพันธมิตรการเดินทาง เงื่อนไขการเข้าร่วม กฎระเบียบในการได้รับ แลก รักษา หรือริบคะแนนหรือไมล์ หรือกฎระเบียบที่ควบคุมการใช้รางวัล (5) เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลพันธมิตรการเดินทางในการสะสมคะแนนหรือไมล์ สมาชิกไม่อาจมั่นใจได้ถึงการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของรางวัลใดๆ

 

1.7.งการยุติโปรแกรม บริษัทอาจยุติโปรแกรมสมาชิกโดยมีการแจ้งล่วงหน้าหก (6) เดือนแก่สมาชิกโปรแกรมสมาชิกที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจเลือกที่จะแทนที่ด้วยโปรแกรมสมาชิกที่คล้ายคลึงกันได้ตลอดเวลาทันทีที่แจ้งให้สมาชิกโปรแกรมสมาชิกที่ใช้งานอยู่ทราบ สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนหรือเรียกร้องรางวัล สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสมาชิก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมสมาชิกหากโปรแกรมสมาชิกถูกยกเลิก คะแนนที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมดจะถูกริบโดยไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ และไม่มีการให้รางวัลจากการเรียกร้องรางวัลใดๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งให้ทราบ บริษัทอาจยุติโปรแกรมสมาชิกใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนในเขตอำนาจศาลใดๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าน้อยกว่าหกเดือน หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

1.7.งสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล และบริการทั้งหมดของโปรแกรมสมาชิกขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

1.7.ฉสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ การยอมรับสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัลหรือบริการใดๆ ของโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนหรือรางวัลใดๆ หมายถึงสมาชิกรับทราบว่า เขา/เธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าเขา/เธอมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่ และเขา/เธอมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัลหรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนและรางวัล) ของโปรแกรมสมาชิกภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ นโยบายของขวัญ และนโยบายสิ่งจูงใจสมาชิกแต่ละรายต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อไรก็ตามหากเขา/เธอไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัลหรือบริการใดๆ ของโปรแกรมสมาชิก

 

1.7.ชการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติ สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีในกรณีที่ (1) เขา/เธอไม่มีสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตามกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ นโยบายของขวัญหรือนโยบายสิ่งจูงใจ เพื่อได้รับคะแนน รางวัล สถานะสมาชิกอีลิท หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกอาจได้รับภายใต้โปรแกรมสมาชิก หรือ (2) บัญชีสมาชิกของเขา/เธอได้รับเครดิตคะแนน สถานะสมาชิกอีลิท หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกอาจได้รับภายใต้โปรแกรมสมาชิกที่เขา/เธอไม่ได้รับหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับ

 

1.7.ซห้ามขายหรือโอน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในกฎระเบียบของโปรแกรม ห้ามขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนคะแนน รางวัล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิก (ยกเว้นบริษัทหรือตัวแทน) การพยายามโอน ขาย หรือแลกเปลี่ยนใดๆ จะถือเป็นโมฆะและจะถูกริบ บริษัทและพันธมิตรอาจปฏิเสธที่จะยอมรับหรือจดจำ คะแนน รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสมาชิกที่บริษัทเชื่อว่าอาจมีการโอน ขาย หรือแลกเปลี่ยน

 

2. การได้รับคะแนนสะสม

 

2.1 โอกาสการได้รับคะแนนจากที่พักที่เข้าร่วม

 

2.1.ก. สมาชิกจะได้รับดังต่อไปนี้

 

1. คะแนนพื้นฐานสิบ (10) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในสกุลเงิน ที่เกิดขึ้นและชำระโดยสมาชิกสำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในส่วน 2.1.ข. ยกเว้นที่ Protea Hotels, City Express, Element, Residence Inn, TownePlace Suites และ Homes & Villas by Marriott Bonvoy ที่สมาชิกจะได้รับคะแนนพื้นฐานห้า (5) คะแนนสำหรับเงินแต่ละดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ไปกับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข และยกเว้นที่พักของ Marriott Executive Apartments ซึ่งสมาชิกจะได้รับคะแนนพื้นฐานสองจุดห้า (2.5) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ไปกับราคาตามเงื่อนไขของ 2.1.จ และ

 

2. คะแนนโบนัสอีลิท โดยที่สมาชิกมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิกอีลิท สำหรับสถานะสมาชิกอีลิท หรือสถานะสมาชิกอีลิท ตลอดชีพตามที่ระบุไว้ในส่วน 4.2 จำนวนคะแนนโบนัสที่สมาชิกได้รับจะขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกอีลิท ที่สมาชิกได้รับตามส่วน 4.3 มีให้สำหรับสมาชิกอีลิทที่แบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วน 1.2.ก

 

3. เครดิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิกอีลิท (“เครดิตอีลิทไนท์”) สำหรับสถานะสมาชิกอีลิท และสถานะสมาชิกอีลิท ตลอดชีพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4.2ได้รับเครดิตอีลิทไนท์สำหรับคืนเข้าพักตามเงื่อนไขเท่านั้น ดังที่อธิบายไว้ในส่วน 2.1.ง(“คืนเข้าพักตามเงื่อนไข”)

 

2.1.ข. ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข “ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข” หมายถึง

 

1. ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักในห้องพัก ณ โรงแรมที่เข้าร่วมโดยสมาชิกซึ่งจะปรากฏในหน้าบัญชีของสมาชิก และห้องพักเพิ่มเติมอีกไม่เกินสอง (2) ห้องที่มีวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์เดียวกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะยอดใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 

ก. ราคาตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าพัก

 

ข. อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายห้ามไว้) และอาจไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ร้านที่ไม่ได้จัดการหรือดำเนินการโดยที่พักที่เข้าร่วม

 

ค. โทรศัพท์สายตรงและโทรสารสายตรงในห้องพัก

 

ง.  ภาพยนตร์และวิดีโอเกมในห้องพัก

 

โดยสมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกในขณะที่ทำการสำรองห้องพักหรือเมื่อเช็คอิน เข้าพักหนึ่งในห้องพักที่สำรองไว้ และชำระยอดใช้จ่าย หรือ

 

2. ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกโดยไม่ได้เข้าพักในห้องพักสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายห้ามไว้) ที่ห้องอาหารซึ่งตั้งอยู่ในที่พักที่เข้าร่วมซึ่งเสนอสิทธิประโยชน์นี้ หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้

 

ก. ยอดใช้จ่ายมากกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษี ค่าบริการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ)

 

ข. อาหารและเครื่องดื่มไม่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยง การประชุม หรืองานอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังที่ระบุไว้ในส่วน 2.1.ข. และเมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกในขั้นตอนชำระเงิน จะไม่มีการมอบคะแนนอีลิทโบนัสสำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสมาชิก หากไม่มีการเข้าพักในห้องพักตามส่วน 2.1.ข(2) ยอดใช้จ่ายจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จัดการหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่พักที่เข้าร่วมหรือรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง จะไม่ใช่ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข การได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายที่ห้องอาหารโดยไม่ต้องเข้าพักในสถานที่ต่อไปนี้

 

(1) ในเอเชียแปซิฟิก: แบรนด์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก ยกเว้น Moxy, Element, Marriott Vacation Club, Design Hotels, Marriott Executive Apartments และรวมถึงห้องอาหารและบาร์ที่แสดงรายการใน https://marriottbonvoyasia.com/R+B (อาจมีข้อยกเว้นบางประการ)ข้อเสนอเพิ่มเติมอาจพร้อมให้บริการแก่สมาชิกที่ https://marriottbonvoyasia.com ↗ สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอและกฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิก และ

 

(2) ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: ที่ห้องอาหารและบาร์ของแบรนด์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก ได้แก่ St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft และ Elementนอกจากนี้ ที่ห้องอาหารและบาร์ภายในที่พักที่เข้าร่วมดังแสดงรายการไว้ที่นี่:  https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoy  ข้อเสนอเพิ่มเติมบนเว็บไซต์อาจมีให้บริการสำหรับสมาชิกสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอและกฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิก และ

 

(3) ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา: ที่ห้องอาหารและบาร์ของแบรนด์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก ได้แก่ St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft และ Element และ

 

(4) ในทะเลแคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้: ที่ห้องอาหารและบาร์ที่ตั้งอยู่ในที่พักที่เข้าร่วมดังแสดงรายการไว้ใน https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings /↗ ข้อเสนอเพิ่มเติมบนเว็บไซต์อาจมีให้บริการสำหรับสมาชิกสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอและกฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิก หรือ

 

3. ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจแบบรวมทุกอย่างระหว่างการเข้าพักในห้องพักโดยสมาชิกในบัญชีของตน และห้องพักเพิ่มเติมอีกไม่เกินสอง (2) ห้องที่มีวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์เดียวกันและชำระโดยสมาชิกที่รีสอร์ทแบบราคารวมทุกอย่างและที่พักที่เข้าร่วมซึ่งเสนอแพ็กเกจแบบรวมทุกอย่างตลอดทั้งปีและกำหนดโดยบริษัทให้เป็นที่พักแบบรวมทุกอย่าง ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าพักในที่พักแบบรวมทุกอย่างเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับต่อไปนี้

 

• ราคาตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าพัก

 

• อาหารและเครื่องดื่มพรีเมียม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายห้ามไว้) ที่ซื้อจากที่พักนอกเหนือจากราคาตามเงื่อนไข

 

• ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักแบบชำระเงินในราคาตามเงื่อนไข

 

• สปา กอล์ฟ และกิจกรรมที่ดำเนินกิจการโดยรีสอร์ทอื่นๆ หากจัดการโดยที่พักที่เข้าร่วม

 

• ภาษี ค่าบริการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของราคาค่าห้องพักตามเงื่อนไข และ

 

• ในบางกรณีที่จำกัด ภาษี ค่าบริการ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินจากห้องพักอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนน

 

เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกในขณะที่ทำการจองหรือเช็คอิน เข้าพักหนึ่งในห้องพักที่จองไว้ และชำระค่าใช้จ่าย ยอดใช้จ่ายจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จัดการหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ให้บริการที่เข้าร่วมหรือรีสอร์ทแบบรวมค่าบริการทุกอย่าง จะไม่ใช่ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข

 

2.1.ค. ยอดใช้จ่ายที่ไม่เข้าเงื่อนไข ยอดใช้จ่ายที่ไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับการได้รับคะแนน ประกอบด้วยบริการอภินันทนาการ การแลกรางวัล (รวมถึงส่วนเงินสดของการแลกรางวัล) หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (ก) ค่าบริการสำหรับงานเลี้ยง การประชุม หรืองานอื่นๆ โดยยกเว้นคะแนนที่ได้รับจากข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไข ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 5 (ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่จอดรถ ศูนย์ธุรกิจ ร้านค้าปลีก และบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (ค) ภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาค่าห้องพัก ค่าบริการ เงินค่าตอบแทนพิเศษ ค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมการไม่มาเช็คอินสำหรับการสำรองห้องพักที่รับประกัน แม้ว่าการการสำรองห้องพักจะชำระเต็มจำนวนแล้ว) ค่าธรรมเนียมบังคับหรือค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ (เช่น ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าห้องพักบางรายการ ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจห้องพักแบบรวมทุกอย่างตามเงื่อนไข ในบางกรณีที่จำกัด ภาษี ค่าบริการ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เรียกเก็บเงินจากห้องพัก ตลอดจนภาษี ค่าบริการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจห้องพักราคาแบบรวมทุกอย่างตามงื่อนไข มีสิทธิ์ได้รับคะแนน และ (ง) ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 สำหรับ Homes & Villas by Marriott Bonvoy

 

2.1.ง. การเข้าพักตามเงื่อนไขการเข้าพัก" หรือ “การเข้าพักตามเงื่อนไข” หมายถึง คืนเข้าพักติดต่อกันทุกคืนที่สมาชิกลงทะเบียน และชำระเงินและเข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมเป็นการส่วนตัว ซึ่ง (1) ค่าห้องถูกเรียกเก็บเงินไปยังสมาชิก หรือ (2) ค่าห้องพักแขกได้รับการเรียกเก็บเงินโดยตรงจากบริษัทที่จัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการเข้าพักของสมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการประชุมแบบกลุ่ม

 

1. “การเข้าพัก” คือการเข้าพักอย่างน้อยหนึ่งคืนติดต่อกันในที่พักที่เข้าร่วมเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมการเช็คอินและเช็คเอาท์โดยสมาชิกที่ (ก) ให้หมายเลขสมาชิกของตนในขณะจองหรือเมื่อเช็คอิน (ข) จ่ายราคาที่เข้าเงื่อนไขหรือใช้การแลกรางวัลสำหรับการเข้าพัก และ (ค) อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งที่จองไว้ สมาชิกจะได้รับคะแนนสำหรับห้องพักสูงสุดสาม (3) ห้องที่มีวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์เดียวกัน หากการเข้าพักในห้องใดห้องหนึ่งที่จองไว้และชำระราคาตามเงื่อนไขหรือใช้การแลกรางวัลสำหรับห้องพักทั้งหมด

 

2. ก.“การเข้าพักตามเงื่อนไข” คือ เครดิตตามกฎระเบียบของโปรแกรมที่นับรวมในการได้รับเครดิตอีลิทไนท์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนที่ 4.2 สมาชิกจะได้รับเครดิตสำหรับแต่ละคืนที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น (1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าพักในอัตราตามเงื่อนไข (ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.1.จ.) สำหรับห้องพักที่สมาชิกเป็นผู้จ่ายเองและเข้าพัก และไม่ใช่สำหรับห้องพักเพิ่มเติมใดๆ หรือ (2) สำหรับห้องพักที่เรียกเก็บเงินโดยตรงกับบริษัทที่ได้จัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการเข้าพักของสมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการประชุมกลุ่ม สมาชิกไม่ได้รับเครดิตอีลิทไนท์จากการเข้าพักในอัตราที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (ดู 2.1.ฉ.) สมาชิก Vacation Club และสมาชิก Residence Club (ตามคำจำกัดความในส่วน 7 ที่ด้านล่าง) อาจได้รับเครดิตอีลิทไนท์ตามที่ระบุไว้ในส่วน 7.1 และ 7.2 สมาชิกที่เข้าพักในสถานที่ต่างๆ ของ The Ritz-Carlton Club ภายใต้สิทธิประโยชน์การเป็นเจ้าของจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์ตามที่ระบุไว้ในส่วน 1.2.ก

 

3. สมาชิกไม่สามารถได้รับหรือรับสิทธิประโยชน์สำหรับการเข้าพักจากโรงแรมหลายแห่งที่เข้าร่วมในวันเดียวกัน

 

iv. สมาชิกหนึ่งท่านต่อหนึ่งห้องพักเท่านั้นที่สามารถได้รับคะแนน/ไมล์และเครดิต อีลิท ไนต์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หากมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งท่านเข้าพักในห้องพักเดียวกัน สมาชิกต้องตัดสินใจเมื่อเช็คอินว่า หมายเลขสมาชิกของท่านใดจะนำมาใช้กับห้องพักโดยสมาชิกท่านเดียวกันนี้จะเป็นผู้ชำระใบแจ้งหนี้

 

2.1.จ. ราคาตามเงื่อนไข “ราคาตามเงื่อนไข” คือ ราคาที่สมาชิกจ่ายสำหรับการเข้าพักในห้องพัก ณ ที่พักที่เข้าร่วม ซึ่งมีคุณสมบัติในการได้รับคะแนนหรือไมล์ราคาตามเงื่อนไข รวมถึงราคาโดยส่วนใหญ่สำหรับธุรกิจและการพักผ่อน เช่น ราคาที่พบใน Marriott.com โดยไม่มีการใช้รหัสส่วนลด ราคาขายปลีกมาตรฐานและพรีเมียม ราคาชำระล่วงหน้า ราคาต่อรองขององค์กร และราคารัฐบาลระดับประเทศ/ภูมิภาค/ท้องถิ่นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับของการเป็นสมาชิกระหว่างการเข้าพักในราคาตามเงื่อนไข

 

1. ที่ Design Hotels™ ที่เข้าร่วม สมาชิกจะได้รับคะแนนหรือไมล์จากค่าบริการตามเงื่อนไขเฉพาะการเข้าพักในราคาที่เข้าเงื่อนไข สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์จากการเข้าพักในราคาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Design Hotels™ ที่เข้าร่วม แม้ว่าจะต้องเสียยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข เช่น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 

2. ที่ Marriott Executive Apartments สมาชิกจะได้รับคะแนนหรือไมล์ตามราคาที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขก็ตาม

 

2.1.ฉ. ราคาที่ไม่เข้าเงื่อนไข “ราคาที่ไม่เข้าเงื่อนไข” คือ ราคาที่สมาชิกจ่ายสำหรับการเข้าพักในห้องพัก ณ ที่พักที่เข้าร่วมซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการได้รับคะแนนหรือไมล์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ระดับสมาชิกราคาที่ไม่เข้าตามเงื่อนไขคือการจองโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 

1. ห้องพักได้รับการจองผ่านธุรกิจนำเที่ยว ช่องทางท่องเที่ยวออนไลน์ หรือช่องทางบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com หรือ

 

2. ห้องพักที่จองในราคาแบบหมู่คณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรม การประชุม สัมมนา หรือการจัดทัวร์ และสมาชิกไม่ได้ชำระเงินโดยตรงกับที่พักที่เข้าร่วมสำหรับห้องดังกล่าว หรือ

 

3. ห้องพักได้รับการจองในราคาหรือแพ็กเกจของธุรกิจนำเที่ยว ผู้ค้าส่ง หรือลูกเรือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองแพ็กเกจหรือทัวร์ที่จัดไว้ หรือ

 

4. ห้องพักฟรี หรือ

 

5. บัตรกำนัลหรือรางวัลของบุคคลที่สามได้รับการแลกเป็นห้องพัก

 

2.1.ง. จะไม่มีการมอบคะแนนหรือรางวัลที่บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่พักที่เข้าร่วม เว้นแต่จะโฆษณาเป็นอย่างอื่น หากโรงแรมหรือสถานที่ให้บริการอื่นหยุดให้บริการในฐานะที่พักที่เข้าร่วม การเข้าพักทั้งหมดหลังจากวันที่ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนไม่ว่าจะทำการจองเมื่อใด ดูส่วน 9.5 สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติม

 

2.2 รับได้หนึ่งสกุลคะแนน

 

สมาชิกสามารถรับได้เพียงสกุลคะแนนเดียว - คะแนนหรือไมล์สมาชิกไม่สามารถรับทั้งคะแนนและไมล์สะสมสำหรับการเข้าพักครั้งเดียวกันสมาชิกอาจเปลี่ยนจากการได้รับคะแนนเป็นไมล์ หรือในทางกลับกัน ก่อนการเข้าพักที่กำหนดโดยการอัปเดตโปรไฟล์สมาชิกหรือโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิก สมาชิกจะเริ่มรับ “สกุลคะแนน” ใหม่ (คะแนนหรือไมล์) ในการเข้าพักครั้งต่อไป รายได้ก่อนหน้านี้จะไม่ถูกแปลงเป็นสกุลเงินใหม่หากสมาชิกประสงค์จะ "แปลง" คะแนนเป็นไมล์ สามารถทำได้ตามส่วน3.5

 

2.3 การได้รับไมล์แทนคะแนน

 

บัญชีสมาชิกได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นการรับคะแนน ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการรับเป็นคะแนนหรือไมล์ผ่านโปรไฟล์สมาชิกทางออนไลน์ เมื่อเลือกรับไมล์แทนคะแนนสำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไข สมาชิกต้องกำหนดโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วม และหมายเลขบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์สมาชิกซึ่งจะได้รับไมล์เข้าบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น คะแนนที่ได้รับสำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไขในอนาคตจะถูกแปลงเป็นไมล์โดยอัตโนมัติ ยกเว้นคะแนนต้อนรับอีลิทที่ยังคงอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกเป็นคะแนนจนกว่าสมาชิกจะเริ่มโอนเป็นไมล์ เมื่อไมล์ถูกมอบให้กับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่กำหนดแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินอื่นที่กำหนด หรือแปลงเป็นคะแนนโปรแกรมสมาชิก สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วม โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมสมาชิกของสายการบินนั้นๆ

 

2.4 กิจกรรมแมริออท บอนวอย™

 

สมาชิกสามารถรับคะแนนหรือไมล์และคืนเข้าพักตามเงื่อนไขสำหรับกลุ่ม การประชุม และกิจกรรมที่มีสิทธิ์ หากสมาชิกเป็นผู้วางแผนการประชุมที่มีสิทธิ์ตามส่วน 5

 

2.5 การได้รับคะแนนเป็นรายบุคคลสำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขและคืนเข้าพักตามเงื่อนไข

 

2.5.ก. ไม่มีบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากสมาชิกที่จะได้รับคะแนน/ไมล์จากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขและเครดิตอีลิทไนท์ในคืนเข้าพักตามเงื่อนไขสำหรับบัญชีสมาชิกดังกล่าว  คะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์สำหรับห้องพักที่พักร่วมกันโดยสมาชิกโปรแกรมสมาชิกสองท่านจะมอบให้กับสมาชิกเพียงหนึ่งท่านเท่านั้น

 

2.5.ข. คะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์จำกัดเฉพาะการเดินทางส่วนบุคคล และสมาชิกต้องชำระค่าห้องพักเป็นรายบุคคลหรือเรียกเก็บเงินโดยตรงกับบริษัทที่ได้จัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการเข้าพักของสมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการประชุมแบบกลุ่ม

 

2.5.ค. หากสมาชิกเข้าร่วมการประชุมหรือการประชุมกลุ่มและชำระค่าห้องพักเป็นรายบุคคลให้กับโรงแรมหรือที่พักอื่นโดยตรง สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์สำหรับการเข้าพัก  อย่างไรก็ตาม ห้องพักที่ทำสัญญา ห้องพักที่บริษัทสำรองไว้อย่างต่อเนื่อง และห้องพักที่เรียกเก็บเงินหลักจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์

 

2.5.ง. ราคาสำหรับเจ้าหน้าที่กองทัพในสถานที่ตั้งบางแห่งในต่างประเทศอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของท้องถิ่น และอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์

 

2.6 เครดิตสำหรับการเข้าพักหรือกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ใช้บริการเสร็จสิ้นก่อนการสมัคร

 

2.6.ก. สามารถรับคะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์สำหรับการเข้าพักที่ใช้บริการเสร็จสิ้นภายในสามสิบ (30) วันก่อนการสมัครโปรแกรมสมาชิก ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วน 9.3 หากมีการขอเครดิตผ่านฝ่ายสนับสนุนสมาชิก พร้อมด้วยสำเนาของใบเสร็จรับเงินสำหรับการเข้าพักภายในหกสิบ (60) วันของการเข้าพัก ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

 

2.6.ข. สามารถรับคะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์สำหรับกิจกรรมตามเงื่อนไข (ดูส่วน 5.4) ที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบ (30) วันก่อนการสมัครโปรแกรมสมาชิก ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในส่วน 9.3 หากมีการขอเครดิตดังกล่าวผ่านที่พักที่มีการจัดกิจกรรมตามเงื่อนไขพร้อมกับสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับกิจกรรมตามเงื่อนไขภายในหกสิบ (60) วันของการจัดกิจกรรมนั้น ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

 

2.7 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

จำนวนคะแนนที่ได้รับจากที่พักที่เข้าร่วมซึ่งไม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สกุลเงินดอลลาร์ที่ใช้จะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทเลือก  โดยอาจเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้โดยที่พักที่เข้าร่วมเมื่อเช็คอิน เมื่อเช็คเอาท์ หรืออัตราอื่นที่บริษัทเลือกและอาจไม่ใช่อัตราเดียวกับที่ใช้สำหรับการแปลงสกุลเงินในหน้าบัญชีของสมาชิก

 

2.8 การโอนคะแนนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

2.8.ก. ตามเงื่อนไขการโอนคะแนนที่อธิบายไว้ในส่วน 1.6.ค. สมาชิกสามารถโอนคะแนนให้บัญชีสมาชิกรายอื่นได้สูงสุด 100,000 คะแนนต่อปีปฏิทิน ตราบใดที่ทั้งสองบัญชีอยู่ในสถานะที่ดีและเปิดไว้อย่างน้อยสามสิบ (30) วันโดยมีกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไข เก้าสิบ (90) วันโดยไม่มีกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไข (ดู 2.8.ข.) สมาชิกสามารถรับคะแนนได้สูงสุด 500,000 คะแนนต่อปีปฏิทินจากบัญชีสมาชิกอื่น ตราบใดที่บัญชีอยู่ในสถานะที่ดีและเปิดบัญชีแต่ละบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันโดยมีกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไข เก้าสิบ (90) วันโดยไม่มีกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไข

 

2.8.ข. สมาชิกใหม่อาจได้รับการโอนคะแนนสามสิบ (30) วันหลังจากการลงทะเบียน หากบัญชีมีข้อมูลกิจกรรม รวมถึงการเข้าพักตามเงื่อนไขหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เข้าเงื่อนไขตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.6.ง. หลังจากเก้าสิบ (90) วันนับจากการลงทะเบียน สมาชิกใหม่มีสิทธิ์รับการโอนคะแนนโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมในบัญชี

 

2.8.ค. สิทธิ์ในการโอนคะแนนต้องเริ่มต้นโดยเจ้าของบัญชีด้วยคะแนนที่จะโอนโดยใช้เครื่องมือโอนคะแนน ต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนนสำหรับการโอน เจ้าของบัญชีที่ทำการขอโอนต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกและชื่อนามสกุลของผู้รับคะแนน ณ เวลาที่ขอโอนคะแนน ทั้งหมายเลขสมาชิกและชื่อที่ระบุจะต้องตรงกับหมายเลขสมาชิกและชื่อที่แสดงอยู่ในบัญชีของผู้รับคะแนนเพื่อให้การโอนเสร็จสมบูรณ์

 

2.8.ง. เมื่อได้รับและประมวลผลการอนุญาตสำหรับการโอนแล้ว ผู้โอนจะสละสิทธิ์ทั้งหมดในคะแนนที่โอน และคะแนนนั้นจะกลายเป็นคะแนนของผู้รับ โปรแกรมสมาชิกสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันหรือยกเลิกธุรกรรมที่ (1) โปรแกรมสมาชิกมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าข้อมูลประจำตัวของสมาชิกที่โอนคะแนนไม่ตรงกับตัวตนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์สำหรับการโอนคะแนนหรือ (2) ที่โปรแกรมสมาชิกสงสัยว่ามีกิจกรรมที่เป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการโอนคะแนนซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของสมาชิก

 

2.8.จ. ไม่สามารถโอนไมล์และเครดิตอีลิทไนท์ระหว่างบัญชีสมาชิก

 

2.9 การซื้อคะแนนสะสม

สมาชิกสามารถซื้อหรือรับคะแนนที่สมาชิกคนอื่นซื้อให้เป็นของขวัญได้รวมกันสูงสุด 100,000 คะแนนต่อปีปฏิทิน หากซื้อผ่านหน้าการซื้อคะแนน↗ หรือหน้าการให้คะแนนเป็นของขวัญ↗ สมาชิกสามารถซื้อคะแนนได้รวมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อปีปฏิทิน หากซื้อผ่าน Points.com ที่เว็บไซต์ของ Marriott, แอป Marriott หรือ Customer Engagement Center สามารถซื้อคะแนนได้ในอัตรา 12.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,000 คะแนน ราคาแตกต่างกันไปในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย สมาชิกต้องมีสถานะที่ดี จึงจะซื้อและ/หรือรับคะแนนได้ สมาชิกใหม่สามารถซื้อคะแนนได้สามสิบ (30) วันหลังจากลงทะเบียนในโปรแกรมสมาชิก โปรดดูส่วน 2.8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสมาชิกแต่ละคนในการโอนหรือรับคะแนนจากสมาชิกรายอื่นต่อปีปฏิทิน คะแนนที่ซื้อไม่นับรวมในสถานะแมริออท บอนวอย อีลิท คะแนนจะถูกส่งไปยังบัญชีของสมาชิกภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหลังจากการซื้อเสร็จสมบูรณ์ เมื่อซื้อคะแนนแล้ว จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การซื้อคะแนนโดยใช้บัตรเครดิตร่วมแบรนด์ของแมริออทจะได้รับคะแนนเสมือนเป็นการใช้จ่ายทั่วไป หากมี สมาชิกที่เลือกซื้อคะแนนโดยใช้บัตรเครดิตที่มีโลโก้เดียวของ Union Pay (ที่มีหมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วยหลัก 62) สามารถทำได้โดยเลือก Discover เป็นตัวเลือกการชำระเงิน

 

2.10 การสะสมคะแนนผ่านพันธมิตร

คะแนนที่ได้รับจากพันธมิตรจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิกพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับของพันธมิตร

 

2.10.ก. ข้อเสนอการโอนคะแนนเป็นไมล์ สมาชิกสามารถแปลงไมล์สะสมเป็นคะแนนได้ด้วยโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินหรือโปรแกรมสายการบินในเครืออื่นๆ (แต่ละโปรแกรมเรียกว่า “สายการบินที่เข้าร่วม”) ตามอัตราส่วนการแปลงไมล์เป็นคะแนนตามที่ระบุไว้ที่นี่ (“ข้อเสนอการโอนคะแนนเป็นไมล์”) ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับข้อเสนอการโอนคะแนนเป็นไมล์ แต่อาจต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติเป็นครั้งคราว ตามที่กำหนดโดยสายการบินที่เข้าร่วมโปรแกรมและโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอย สมาชิกที่ขอแปลงไมล์สะสมที่ได้รับผ่านสายการบินที่เข้าร่วมเป็นคะแนนด้วยโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอย จะต้องเป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอย และสายการบินที่เข้าร่วมเพื่อให้การแปลงเสร็จสมบูรณ์ สมาชิกที่เข้าร่วมข้อเสนอการโอนคะแนนเป็นไมล์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเจ้าของบัญชีทั้งในบัญชีสายการบินที่เข้าร่วมและบัญชีโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอย ตรงกัน เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมข้อเสนอการโอนคะแนนเป็นไมล์ถูกบันทึกลงในบัญชีสำเร็จ เมื่อไมล์สะสมเปลี่ยนเป็นคะแนนแล้ว คะแนนจะโอนไปยังบัญชีโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอย ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในกรณีส่วนใหญ่ ระบบจะแสดงคะแนนในบัญชีโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอยภายในแปด (8) สัปดาห์ เมื่อสั่งซื้อคะแนนไปยังบัญชีโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง ออกใหม่ และ/หรือขอคืนไมล์ได้ โปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอยและสายการบินที่เข้าร่วมมีสิทธิ์ยกเลิกไมล์สะสมเป็นคะแนนที่เสนอหรือเปลี่ยนนโยบายการเสนอคะแนนเป็นคะแนน ขั้นตอน เงื่อนไขการเข้าร่วม สิทธิประโยชน์ รางวัล และข้อเสนอพิเศษ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ โปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอย สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันหรือยกเลิกธุรกรรมที่ (1) โปรแกรมสมาชิกมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าข้อมูลประจำตัวของสมาชิกที่เปลี่ยนไมล์สะสมเป็นคะแนนไม่ตรงกับตัวตนของผู้ที่ได้รับคะแนนหรือ (2) ที่โปรแกรมสมาชิกสงสัยว่ามีกิจกรรมที่เป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการแปลงไมล์เป็นคะแนนซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของสมาชิก หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมของสายการบินที่เข้าร่วม โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินที่เข้าร่วมดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่เข้าร่วมจะกำหนดการแจกจ่ายไมล์สะสมที่ได้รับผ่านสายการบินที่เข้าร่วม ข้อเสนอการโอนคะแนนเป็นไมล์เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่เข้าร่วม

 

2.10.ข. Cruise with Points สมาชิกอาจได้รับคะแนนเมื่อจองการล่องเรือผ่านพันธมิตรการล่องเรือของบริษัท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Cruise with Points ได้ที่นี่↗ ส่วนนี้ใช้ไม่ได้กับ The Ritz-Carlton Yacht Collection (ดู 1.2.ก. สำหรับ The Ritz-Carlton Yacht Collection)

 

2.10.ค. Hertz สมาชิกอาจได้รับคะแนนและรับส่วนลดพิเศษกับ Hertz เมื่อจองที่นี่↗ สมาชิกอีลิทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดอาจได้รับสถานะสมาชิกอีลิทในโปรแกรม Hertz Gold Plus Rewards® โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

2.10.ง. Identity at The Cosmopolitan สมาชิกของ Identity at The Cosmopolitan of Las Vegas สามารถเปลี่ยนคะแนน Identity Point มาเป็นคะแนนสะสมในโปรแกรมสมาชิกได้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Identity↗ สมาชิกจะต้องโทรติดต่อ Identity Membership & Rewards ที่ (877) 551-7779 หรือส่งอีเมลไปที่ IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM

 

2.10.จ. Vacations by Marriott Vacations by Marriott บริหารจัดการโดยพันธมิตรการเดินทางที่เป็นบุคคลที่สามในนามของโปรแกรมสมาชิก การสะสมคะแนนและเครดิตอีลิทไนท์จะเป็นไปตามกฎโปรแกรมสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนหรือไมล์สะสมเพื่อซื้อแพ็กเกจ Vacations by Marriott ได้ และสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎโปรแกรมสมาชิกตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Vacations by Marriott ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vacationsbymarriott.com

 

2.10.ฉ. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้ เมื่อสมัครโปรแกรม Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ และรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิกฉบับนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโปรแกรม Eat Around Town by Marriott Bonvoy ดูข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ eataroundtown.marriott.com

 

2.10.ช. Marriott Bonvoy Boutiques™ สมาชิกสามารถรับคะแนน 10,000 คะแนนจากการซื้อที่นอนบนเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์สิบห้า (15) แห่งของ Marriott International (Shop EDITION↗, The Ritz-Carlton Shops↗, The Luxury Collection Store↗, St. Regis Boutique↗, W Hotels The Store↗, Curated by JW↗, Shop Marriott↗, Sheraton Store↗, Westin Store↗, Shop Le Meridien↗, Collect Renaissance↗, Gaylord Hotels Store↗, Shop Courtyard↗, Shop Four Points↗, Fairfield Store↗) สมาชิกที่ซื้อจะได้รับคะแนน หลังจากได้รับการส่งมอบที่นอนประมาณ 3-5 สัปดาห์สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อที่นอนบนเว็บไซต์ขายปลีกออนไลน์ของแมริออทและกฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ของแมริออท

 

2.10.ซ. โครงการริเริ่มโปรแกรมสมาชิก Marriott Uber ในการเข้าร่วมโครงการริเริ่มโปรแกรมสมาชิก Marriott Uber สมาชิกจะต้องผูกบัญชีสมาชิกของตนกับบัญชี Uber ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อสมาชิกผูกบัญชีของตนแล้ว จะได้รับคะแนนจากธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข “ธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข” หมายถึง (1) การเดินทางด้วย Uber XL, Uber Black, Uber SUV หรือ Uber Comfort (2) คำสั่งซื้อจากร้านอาหารที่สั่งผ่าน Uber Eats เป็นจำนวนเงิน 40 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ก่อนการคำนวณโปรโมชั่นหรือส่วนลดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และทิป) หรือ (3) คำสั่งซื้อสินค้าของชำที่สั่งผ่าน Uber Eats เป็นจำนวนเงิน 40 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ก่อนการคำนวณโปรโมชั่นหรือส่วนลดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และทิป) ในแต่ละกรณี โดยเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา คะแนนที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขจะคิดจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ก่อนโปรโมชั่นและส่วนลด ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และทิป

 

หลังจากเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกกับบัญชี Uber แล้ว สมาชิกที่ทำธุรกรรมตามเงื่อนไขทั้งหมดจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ (ตามความเหมาะสม): (1) 3 คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์ที่ใช้ไปก่อนโปรโมชั่นและส่วนลด ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และเคล็ดลับเกี่ยวกับ Uber XL, Uber Black การโดยสาร Uber SUV และ Uber Comfort (2) 6 คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์ที่ใช้ไปก่อนโปรโมชั่นและส่วนลด ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และคำแนะนำในการสั่งอาหารจากร้านอาหารและร้านขายของชำโดยใช้ Uber Eats ที่จัดส่งไปยังโรงแรมของ Marriott International (ไม่รวม Homes & Villas by Marriott Bonvoy) และ (3) 2 คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์ที่ใช้ไปก่อนโปรโมชั่นและส่วนลด โดยไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และทิปสำหรับร้านอาหารและของชำอื่นๆ ที่สั่งผ่าน Uber Eats รวมถึงรับคำสั่งซื้อ

 

สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Uber และ Uber Eats ตลอดจนกฎของโปรแกรม Uber และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่สมาชิกอาจได้รับและกิจกรรมที่พวกเขาอาจได้รับคะแนน Uber หรือบริษัทอาจยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีอันเป็นผลมาจากการยกเลิกหรือการระงับโครงการริเริ่มโปรแกรมสมาชิก Marriott Uber การสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง หรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ Uber และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน และ/หรือปรับคะแนนที่ได้รับเมื่อ (1) Uber และ/หรือบริษัทสงสัยว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีเข้าเงื่อนไข หรือ (2) มีการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีเข้าเงื่อนไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uber.com/marriottbonvoy

 

 

3. แลกคะแนน

 

3.1 การแลกคะแนนโดยทั่วไป

 

สมาชิกสามารถแลกคะแนนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือรางวัลคืนเข้าพักฟรี (ดูส่วน 3.3.ค) เพื่อได้รับผลิตภัณฑ์ต่างๆ (แต่ละ "การแลกรางวัล") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเข้าพักในห้องพักของที่พักที่เข้าร่วม, ประสบการณ์ Moments, เที่ยวบิน รวมทั้งบริการและสินค้าอื่นๆ รายการตัวเลือกการแลกรางวัลในปัจจุบันทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิก ในส่วน "ใช้คะแนน/รางวัล"

 

3.1.ก. สมาชิกไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกคะแนนและรางวัลเป็นเงินสด รางวัล หรือเครดิตได้

 

3.1.ข. คะแนนที่บันทึกลงในบัญชีซึ่งเป็นผลจากการโอนหรือได้รับจากการใช้บัตรเครดิตอาจไม่สามารถแลกรางวัลบางรายการได้

 

3.1.ค. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การแลกรางวัลใช้ได้เฉพาะสำหรับสมาชิกที่นำบัญชีผู้ใช้มาดำเนินการแลกรางวัลและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

 

3.1.ง. การแลกรางวัลที่เชื่อได้ว่า มีการแลกเปลี่ยน ขาย เปลี่ยนแปลง หรือออกโดยการฉ้อโกง หรือออกให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกที่มีสิทธิ์จะถือเป็นโมฆะและจะไม่ได้รับการยอมรับ

 

3.2 การแลกรางวัลการเข้าพัก ณ ที่พักที่เข้าร่วม

 

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกสามารถใช้การแลกรางวัลการเข้าพักในห้องมาตรฐานหรือห้องพรีเมียม (พร้อมชุดเครื่องนอนที่มีอยู่) ในที่พักที่เข้าร่วม ("การแลกรางวัลการเข้าพัก" ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพัก รวมถึงรายละเอียดประเภทของการแลกรางวัลการเข้าพักในส่วน 3.3 ทางด้านล่าง โปรดทราบว่า แบรนด์ที่เข้าร่วมบางรายการมีนโยบายการแลกรางวัลการเข้าพักที่แตกต่างกัน รวมทั้ง Homes & Villas by Marriott Bonvoy (ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 8.2)

 

3.2.ก. ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ความสามารถในการแลกรางวัลการเข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมนั้นขึ้นอยู่กับห้องว่างเมื่อจอง และต้องจองผ่านช่องทางของแมริออทตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.2.ข

 

3.2.ข. การสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัล เมื่อทำการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพัก คะแนนที่กำหนดและ/หรือรางวัลที่พักฟรีที่นำมาใช้จะถูกหักออกและการแลกรางวัลจะถูกแนบมากับการสำรองห้องพักโดยอัตโนมัติ โดยที่สมาชิกมีคะแนนเพียงพอสำหรับการเข้าพักทั้งหมดและ/หรือรางวัลคืนเข้าพักฟรีที่เพียงพอดังที่อธิบายไว้ในส่วน 3.3.คทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถหักคะแนนและ/หรือรางวัลคืนเข้าพักฟรีที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการจอง และการแลกรางวัลไม่ได้แนบไปกับการจอง สมาชิกควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิกเพื่อแก้ไขการจอง สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสมาชิกมีคะแนนและ/หรือรางวัลคืนเข้าพักฟรีเพียงพอที่จะครอบคลุมการแลกรางวัลการเข้าพักทั้งหมดในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนและ/หรือรางวัลคืนเข้าพักฟรีไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการแลกรางวัลการเข้าพักทั้งหมด การจองอาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นอัตราที่คุ้มค่าที่สุดที่มีอยู่ การแลกรางวัลการเข้าพักใช้ได้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเป็นกลุ่ม แพ็กเกจท่องเที่ยว การประชุม หรือราคาพิเศษและ/หรือโปรแกรมแพ็กเกจอื่นๆ

 

3.2.ค. การแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ (การโอนของบุคคลที่สาม) การแลกรางวัลการเข้าพักใช้ได้เฉพาะสำหรับสมาชิกที่นำบัญชีผู้ใช้มาดำเนินการแลกรางวัลการเข้าพักและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ทางด้านล่าง:สมาชิกสามารถเลือกโอนคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิกคนอื่นได้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.8

 

1. สมาชิกอาจขอให้มอบรางวัลการเข้าพักแลกรางวัลให้กับบุคคลอื่น และในกรณีที่สมาชิกจะไม่เข้าพัก (การเข้าพักแต่ละครั้งเรียกว่า "การแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ" และเรียกรวมกันว่า "การแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ") เฉพาะเมื่อจองการแลกรางวัลเพื่อสำรองที่ผ่านฝ่ายสนับสนุนสมาชิกเท่านั้น ประเภทของการแลกรางวัลการเข้าพักทั้งหมดที่แสดงไว้ในส่วน 3.3 มีสิทธิ์มอบเป็นของขวัญให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นรางวัลคืนเข้าพักฟรี

 

2. สมาชิกสามารถจองการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญได้สูงสุดห้า (5) ครั้งในปีปฏิทินในบัญชีสมาชิกเดียวกัน

 

3. เมื่อจองการเข้าพักโดยการแลกรางวัลที่ได้รับเป็นของขวัญ สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขและชื่อสมาชิก รวมทั้งชื่อของบุคคลที่จะเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วม (ผู้รับ) แก่ฝ่ายสนับสนุนสมาชิก ต้องแจ้งทั้งชื่อและหมายเลขสมาชิกของสมาชิกแก่ฝ่ายสนับสนุนสมาชิกในเวลาที่ทำการจองการเข้าพักโดยการแลกรางวัลที่ได้รับเป็นของขวัญ หากสมาชิกทำการจองการเข้าพักด้วยการแลกรางวัลก่อน สมาชิกจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิกเพื่อเพิ่มชื่อผู้รับ สมาชิกไม่สามารถติดต่อที่พักที่เข้าร่วมเพื่อเพิ่มชื่อผู้รับได้

 

4. หากสมาชิกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจองการเข้าพักโดยการแลกรางวัลที่ได้รับเป็นของขวัญที่มีอยู่ สมาชิกจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิก การเปลี่ยนแปลงวันที่ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ และสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือเงินสดตามความเหมาะสม 

 

5. เมื่อแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ ทั้งสมาชิกและผู้รับจะไม่ได้รับคะแนน/ไมล์ เครดิตอีลิทไนท์ คืนเข้าพักตามเงื่อนไข หรือการเข้าพักตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักโดยการแลกรางวัลที่ได้รับเป็นของขวัญดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้รับของขวัญจากการแลกรางวัลการเข้าพักจะไม่ได้รับการโอนสิทธิประโยชน์อีลิทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

 

6. เมื่อเช็คอิน ผู้รับของขวัญการแลกรางวัลการเข้าพักต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมอบบัตรเครดิตหรือเงินมัดจำให้กับที่พักที่เข้าร่วมสำหรับยอดใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 

3.2.ง. นโยบายการรับประกันและการยกเลิก นโยบายการรับประกันและการยกเลิกตามมาตรฐานของที่พักที่เข้าร่วมจะใช้กับการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดระยะเวลาการเข้าพักขั้นต่ำทั้งหมด ข้อกำหนดการรับประกันบัตรเครดิต และยอดใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกล่าช้า การไม่เข้าพัก และการเช็คเอาท์ก่อนเวลา

 

สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมคืน ในกรณีที่เข้าพักน้อยกว่าจำนวนวันที่ได้จากรางวัลการแลกคะแนน แต่สมาชิกต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต้อนรับของที่พักที่เข้าร่วมทราบล่วงหน้าถึงเวลาเช็คเอาท์ก่อนกำหนด เพื่อดำเนินการคืนคะแนนกลับไปยังบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

 

หากสมาชิกไม่ได้ยกเลิกการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลที่ได้รับการประกันภายในระยะเวลาการยกเลิกที่อนุญาต ที่พักที่เข้าร่วมจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกจากบัตรเครดิตที่สมาชิกให้ไว้ ณ เวลาที่ทำการสำรองห้องพัก และคะแนนที่แลกจะฝากเข้าบัญชีสมาชิกอีกครั้ง

 

3.2.จ. จำนวนคะแนนที่ต้องการ จำนวนคะแนนที่ต้องการต่อคืนสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักแตกต่างกันไปตามที่พักที่เข้าร่วม ประเภทห้องที่มีอยู่ในที่พักที่เข้าร่วม ระยะเวลาของการเข้าพัก และอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของปีคะแนนที่ต้องการต่อคืนจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากสมาชิกทำการแก้ไขการแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่กำหนด

 

3.2.ฉ. การครอบคลุมและการยกเว้นสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพัก การแลกรางวัลการเข้าพัก รวมถึงค่าห้องพัก (พร้อมเครื่องนอนที่มีอยู่) ในที่พักที่เข้าร่วม ภาษีห้องพัก ค่าบริการ และยอดใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติม (ยกเว้นราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างตามเงื่อนไข) หากมียอดใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท และยอดใช้จ่ายระดับ The Ritz-Carlton Club เตียงเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกและไม่รวมอยู่ในการแลกรางวัลการเข้าพัก

 

ณ ที่พักแบบราคารวมทุกอย่าง (อธิบายไว้ในข้อ 2.1.ข) การเข้าพักโดยการแลกคะแนนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของแพ็กเกจแบบรวมทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะห้องมาตรฐาน (พร้อมเครื่องนอนที่มีอยู่) ภาษีห้องพัก ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท และอาหารและเครื่องดื่มมาตรฐาน สำหรับสูงสุดสองคน ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าพักในห้องพักเพิ่มเติมคนที่สาม สี่ หรือมากกว่า เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและไม่รวมอยู่ในการแลกรางวัลในรูปแบบการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้และค่าธรรมเนียมโรงแรมอื่นๆ ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกโปรแกรม และไม่รวมอยู่ในการแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกโปรแกรมต้องแจ้งรีสอร์ทแบบราคารวมทุกอย่างหรือที่พักแบบรวมทุกอย่างที่กำหนดโดยบริษัท เกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าพักที่ถูกต้องสำหรับการจองแต่ละครั้งที่รีสอร์ทแบบราคารวมทุกอย่างหรือที่พักที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงบุคคลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากผู้เข้าพักคนแรกและคนที่สอง และอายุของเด็กที่ถูกต้องสำหรับการจองแต่ละครั้งเช่นนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการแก้ไขราคาห้องพักที่สมาชิกต้องจ่ายสำหรับการจองเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าพักที่ถูกต้อง รวมถึงเด็ก สำหรับการจองดังกล่าว

 

3.2.ช. ไม่รับประกันการได้ห้องพักที่ต้องการ เมื่อแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกอาจแจ้งคำขอเครื่องนอน การสูบบุหรี่ และความต้องการอื่นๆ ในห้องพัก แต่ไม่รับประกันว่าจะได้

 

3.2.ซ. ไม่มีคะแนนหรือไมล์ สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์ของการแลกรางวัลการเข้าพักบางส่วนสำหรับการเข้าพักของตน

 

3.2.ฌ. เครดิตอีลิทไนท์ การแลกรางวัลการเข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมถือเป็นการเข้าพักตามเงื่อนไข และด้วยเหตุนี้ สมาชิกจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์เพื่อรับสถานะสมาชิกอีลิทหรือสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพสมาชิกที่ใช้การแลกรางวัลจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์สำหรับห้องพักที่สมาชิกเข้าพักเท่านั้น และจะไม่ได้รับเครดิตอีลิทไนท์สำหรับห้องพักเพิ่มเติม

 

3.2.ญ. ห้องพักหลายห้อง สมาชิกสามารถแลกคะแนนหรือใช้รางวัลที่พักฟรีสำหรับห้องพักรวมทั้งสิ้นเก้า (9) ห้องภายใต้ชื่อสมาชิก และที่ซึ่งสมาชิกเข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมเดียวกันในวันเดียวกันเมื่อทำเช่นนั้น สมาชิกตกลงที่จะทำการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลซึ่งชอบด้วยกฎหมายโดยสุจริตสำหรับใช้โดยสมาชิกและแขกที่ได้รับเชิญของตนเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขายต่อ การมอบหมายหรือโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือทำการสำร้องห้องพักเพื่อเก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อโกง หรือการสำร้องห้องพักใดๆ ที่คาดหมายความต้องการล่วงหน้าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองห้องพักใดๆ ที่เชื่อว่าละเมิดกฎระเบียบของโปรแกรม

 

3.2.ฎ. การออกจากโปรแกรมการเป็นที่พักที่เข้าร่วม หากที่พักซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างออกจากโปรแกรมสมาชิกด้วยเหตุผลใดๆ หลังจากที่สมาชิกทำการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัล แต่ก่อนการเข้าพักของสมาชิก บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ที่พักที่เข้าร่วมดังกล่าวยอมรับการสำรองห้องพักหรือช่วยเหลือในการจัดหาที่พักที่เทียบเท่าในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่ารางวัล การอัปเกรดหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกอาจได้รับภายใต้โปรแกรมสมาชิกจะได้รับการยอมรับ

 

3.2.ฏ. ความเป็นเจ้าของคะแนนที่ได้รับ คะแนนที่ได้รับจากการเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ที่ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club ที่พัก Westin Vacation Club หรือที่ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ไม่สามารถใช้เพื่อขอการสำรองห้องพักโดยการแลกรางวัลการเข้าพักที่ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club หรือที่พักของ Westin Vacation Club หรือที่ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น

 

3.2.ฐ. การแลกรางวัลการเข้าพักนอกสหรัฐอเมริกา การแลกรางวัลการเข้าพักที่ปลายทางอยู่นอกสหรัฐอเมริกาต้องได้รับการอนุมัติ ข้อจำกัด และภาษีที่ไม่ใช่ภาษีโรงแรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากรัฐบาล รางวัลไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการตรวจสอบของรัฐบาลกลางสหรัฐ หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีโรงแรม หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่รัฐบาลต่างประเทศอาจเรียกเก็บสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับภาษี ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ที่รัฐบาลกำหนด

 

3.2.ฑ. วันที่ให้บริการอัตราพิเศษที่จำกัด บริษัทมีนโยบาย "วันที่ให้บริการอัตราพิเศษที่จำกัด" ซึ่งหมายความว่า ภายใต้ข้อจำกัดและข้อยกเว้นทางด้านล่าง ที่พักที่เข้าร่วมมีห้องมาตรฐานพร้อมให้บริการทุกวันสำหรับการแลกรางวัลข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้ได้แก่

 

1. ที่พักที่เข้าร่วมอาจจำกัดจำนวนห้องมาตรฐานที่พร้อมให้บริการสำหรับการแลกใช้ในจำนวนวันที่จำกัด

 

2. แบรนด์ที่เข้าร่วมรายการต่อไปนี้อนุญาตเฉพาะการรับคะแนน/ไมล์เท่านั้นและไม่อนุญาตให้แลกคะแนน: Marriott Executive Apartments®

 

3. ที่พักหรือแบรนด์ที่เข้าร่วมต่อไปนี้ไม่เข้าร่วมหรือเข้าร่วมเพียงบางส่วนในนโยบายวันที่งดให้บริการในเวลานี้
 

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, เมืองสก็อตส์เดล รัฐแอริโซนา
 • Marriott Vacation Club และ Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club – ที่พักทั้งหมด
 • Vistana Residence Network – ที่พักทั้งหมด
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, กรุงโรม อิตาลี
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii
 • Wailea Beach Resort – Marriott - เกาะเมาวี หมู่เกาะฮาวาย
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, ภูมิภาคคอสตา สเมรัลดา, อิตาลี
 • Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, ภูมิภาคคอสตา สเมรัลดา, อิตาลี
 • Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, ภูมิภาคคอสตา สเมรัลดา, อิตาลี
 • Homes & Villas by Marriott Bonvoy
 • North Island, a Luxury Collection Resort, Seychelles

 

3.3 ประเภทของการแลกรางวัลการเข้าพัก

 

3.3.ก. รางวัลการแลกคะแนนมาตรฐาน สมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็น "รางวัลการแลกคะแนนมาตรฐาน" ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับห้องพักมาตรฐานเพื่อการเข้าพักหนึ่งคืนหรือมากกว่า ณ ที่พักที่เข้าร่วมตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3.2.จห้องมาตรฐานที่สามารถแลกรางวัลได้จะแตกต่างกันไปตามที่พักที่เข้าร่วมและแบรนด์ที่เข้าร่วมการแลกคะแนนสำหรับห้องพรีเมียมอาจมีราคาสูงกว่าตามที่อธิบายไว้ในส่วน 3.3.จ

 

3.3.ข. รางวัล PointSavers™รางวัล PointSavers” มอบคะแนนสะสมจากการแลกรางวัลการเข้าพักสำหรับห้องมาตรฐานหรือห้องพรีเมียมในที่พักที่เข้าร่วมและสามารถใช้ได้ในระยะเวลาจำกัดสมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นรางวัล PointSavers ได้ในที่พักที่เข้าร่วมในเวลาและสถานที่ที่พร้อมให้บริการการเข้าร่วมและความพร้อมของรางวัล PointSavers ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่พักที่เข้าร่วม

 

3.3.ค. รางวัลคืนเข้าพักฟรี การออก “รางวัลคืนเข้าพักฟรี” เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสมาชิก โปรโมชั่น หรือโปรแกรมพันธมิตรรางวัลคืนเข้าพักฟรีแต่ละรางวัลมีมูลค่าคะแนนเฉพาะที่สามารถนำไปใช้หนึ่ง (1) คืนในห้องมาตรฐานในที่พักที่เข้าร่วมซึ่งเสนออัตรารางวัลการแลกห้องมาตรฐานหรืออัตรารางวัล PointSavers สำหรับวันที่เข้าพักซึ่งร้องขอที่มูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของรางวัลคืนเข้าพักฟรีรางวัลคืนเข้าพักฟรีมีผลใช้บังคับเฉพาะสมาชิกที่กำหนดไว้ในรางวัลคืนเข้าพักฟรีเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้สามารถใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรีได้มากกว่าหนึ่ง (1) รางวัลสำหรับการเข้าพักหลายคืน รวมทั้งสำหรับการเข้าพักหลายห้องซึ่งสมาชิกแสดงการเข้าพักและห้องพักนั้นอยู่ภายใต้ชื่อของสมาชิก (ดูส่วน 3.2.ญ)ตัวอย่างรางวัลคืนเข้าพักฟรี รวมถึงตัวเลือกรางวัลคืนเข้าพักฟรีพร้อมสิทธิประโยชน์การเลือกรับของขวัญประจำปีสำหรับสมาชิกที่เข้าพัก 75 คืน (ดูส่วน 4.3.ง)และรางวัลคืนเข้าพักฟรีที่ออกผ่านบัตรเครดิตร่วมแบรนด์บางประเภทของ Marriott International (ดูส่วน 6)

 

1. สมาชิกที่ใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรีในคืนที่มูลค่ารางวัลคืนพักฟรีสูงกว่าอัตราแลกรางวัลห้องพักมาตรฐานหรืออัตรารางวัล PointSavers จะถูกริบส่วนต่างของคะแนนและไม่ได้รับคะแนนคืน เมื่อใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรีกับหนึ่งคืนในการจอง สมาชิกสามารถแลกหรือซื้อคะแนนได้สูงสุด 15,000 คะแนน เพื่อเพิ่มมูลค่าของรางวัลคืนเข้าพักฟรีดังกล่าว

 

2. รางวัลคืนเข้าพักฟรีสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ ไม่สามารถขยายเวลาเกินวันที่มีผลบังคับใช้ แลกเปลี่ยน หรือฝากกลับเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกเพื่อคะแนนหรือใช้ในอนาคต

 

3. ข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รางวัลคืนเข้าพักฟรี: (1) ใช้ได้กับห้องมาตรฐานเท่านั้นและไม่สามารถใช้ได้กับห้องพรีเมียม (2) ไม่สามารถรวมมูลค่ากับการแลกรางวัลประเภทอื่น (3) ไม่มีสิทธิ์สำหรับข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 (ดูส่วน 3.3.ง) และ (4) ไม่สามารถใช้กับ Homes & Villas by Marriott Bonvoy และ The Ritz-Carlton Yacht Collection     

 

3.3.ง. ข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 สมาชิกที่แลกคะแนนสำหรับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักโดยใช้รางวัลการแลกห้องมาตรฐานหรือรางวัล PointSavers ภายใต้การจองครั้งเดียว (เช่น หนึ่งหมายเลขการยืนยัน) จะใช้การแลกคะแนนเพียงสี่คืนเท่านั้น (“ข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4”)ข้อเสนอรางวัลคืนเข้าพักฟรีใช้กับคืนที่มีอัตราการแลกคะแนนต่ำสุดในการแลกรางวัลการเข้าพักรายการเดียวกันในกรณีที่มีอัตราการแลกคะแนนต่ำสุดมากกว่าหนึ่งคืน ข้อเสนอที่พักฟรีจะนำไปใช้กับคืนแรกที่มีอัตราดังกล่าวข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 ไม่สามารถใช้กับการเข้าพักที่ประกอบด้วยการจองหลายรายการที่มีการเข้าพักหลายคืนติดต่อกันนอกจากนี้ ข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 ไม่สามารถใช้ได้หลังจากที่สมาชิกเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วไม่มีการคืนคะแนนหรือเครดิตที่พักฟรีสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4ข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 ใช้ได้กับห้องมาตรฐานเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับห้องพรีเมียมทั้งนี้ เป็นไปตามส่วน 3.2.จหากสมาชิกทำการแก้ไขการแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่กำหนดข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 ไม่สามารถใช้กับการแลกรางวัลการเข้าพักโดยใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรี รางวัลการอัปเกรด รางวัลเงินสด + คะแนน และรางวัลสวีทไนท์

 

3.3.จ. รางวัลการอัปเกรด เมื่อใช้คะแนนเพื่อแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกอาจต้องแลกคะแนนเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดเป็นห้องพรีเมียม“รางวัลการอัปเกรด” นี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อแลกคะแนนเป็นราคาเต็มหนึ่งคืนขึ้นไปสำหรับห้องพรีเมียมในโรงแรมที่ร่วมรายการ“ห้องพรีเมียม” คือ ห้องที่ได้รับการอัปเกรดตามขนาด วิว บริการ และ/หรือคุณลักษณะอื่นๆ และรวมถึงห้องสวีท

 

      1. รางวัลการอัปเกรดมีสองประเภท:

 

(ก).  รางวัลการอัปเกรดโดยใช้คะแนน “รางวัลการอัปเกรดโดยใช้คะแนน” ออกให้เมื่อแลกคะแนนเพื่ออัปเกรดเป็นห้องพรีเมียมในการแลกคะแนนการเข้าพัก และขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ณ ที่พักที่เข้าร่วม

 

(ข). รางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน สมาชิกสามารถชำระค่าอัปเกรดเป็นห้องพรีเมียมด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักเป็นราคาต่อคืนในที่พักที่เข้าร่วมที่ได้รับการคัดสรร ราคาสำหรับ "รางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน" แตกต่างกันไปตามโรงแรมที่เข้าร่วม และจะถูกหักจากหน้าบัญชีในระหว่างการเข้าพักของสมาชิก ไม่ต้องใช้คะแนนเพิ่มเติมกับรางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์จากรางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน นอกจากนั้น ส่วนของเงินสดไม่นับรวมกับข้อกำหนดการใช้จ่ายตามเงื่อนไขประจำปี (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ของแอมบาสซาเดอร์ อีลิท (ดู 4.3.จ) สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน

 

2. ข้อกำหนดรางวัลการอัปเกรดอาจแตกต่างกันไปตามที่พักที่เข้าร่วม ประเภทห้อง และฤดูกาล ที่พักที่เข้าร่วมอาจเสนอห้องพรีเมียมที่กำหนดว่าต้องใช้รางวัลการอัปเกรด เช่น ห้องพักพร้อมวิวพิเศษ เช่น วิวทะเลหรืออ่าว Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, and Westin Vacation Club properties and The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale กำหนดให้ใช้รางวัลการอัปเกรดสำหรับห้องทุกประเภทนอกเหนือจากห้องสตูดิโอ การอัปเกรดเป็นห้องพรีเมียมบางรายการต้องชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นและไม่สามารถซื้อด้วยคะแนนได้ ตรวจสอบคำอธิบายห้องพักสำหรับสกุลเงินและข้อกำหนดในการแลกคะแนนอื่นๆ เมื่อจองการสำรองรางวัลการเข้าพักแบบออนไลน์ จำนวนเงินสดหรือคะแนนที่ต้องการต่อคืนสำหรับรางวัลการอัพเกรดจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เป็นไปตามส่วน 3.2.จ หากสมาชิกแก้ไขการแลกคะแนนการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงยอดเงินสดหรือคะแนนที่ต้องการ ไม่มีการมอบรางวัลการอัปเกรดที่รีสอร์ทและ Design Hotel แบบราคารวมทุกอย่าง

 

3.3.ฉ. รางวัลเงินสด + คะแนน ด้วยข้อเสนอ “รางวัลเงินสด + คะแนน” สมาชิกสามารถใช้เงินสดและคะแนนควบคู่กันสำหรับการเข้าพักหนึ่งคืนขึ้นไปในห้องมาตรฐานของโรงแรมที่เข้าร่วมเมื่อมีห้องว่าง การเข้าร่วมและการจัดสรรรางวัลเงินสด + คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่พักที่เข้าร่วม จำนวนเงินสดและคะแนนที่ต้องการต่อคืนสำหรับรางวัลเงินสด + คะแนนจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เป็นไปตามหมวด 3.2.จ หากสมาชิกแก้ไขการแลกคะแนนการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงเงินสดและคะแนนตามที่กำหนด สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์ในส่วนเงินสดของรางวัลเงินสด + คะแนน นอกจากนั้น ส่วนของเงินสดไม่นับรวมกับข้อกำหนดการใช้จ่ายตามเงื่อนไขประจำปี (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ของแอมบาสซาเดอร์ อีลิท (ดู 4.3.จ) สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับส่วนเงินสดของรางวัลเงินสด + คะแนน ข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 ไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลเงินสด + คะแนน โครงสร้างรางวัลเงินสด + คะแนนอาจได้รับการแก้ไข การยกเลิก หรือการจำกัดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโปรแกรมสมาชิก การจ่ายเงินสดและคะแนนสำหรับ Homes & Villas by Marriott Bonvoy แตกต่างจากรางวัลเงินสด + คะแนน และเป็นไปตามกฎของโปรแกรมภายใต้หมวด 8.2

 

 

3.4 การแลกคะแนนทันทีในที่พักที่เข้าร่วม

 

สมาชิกสามารถใช้คะแนนระหว่างการเข้าพักเพื่อแลก "รางวัลการแลกคะแนนทันที" ซึ่งจะแสดงในใบแจ้งรายการห้องพักเมื่อเช็คเอาท์ต้องสั่งซื้อรางวัลการแลกคะแนนทันทีในที่พักที่เข้าร่วมในระหว่างการเข้าพักซึ่งจะถูกนำไปใช้และไม่สามารถจองล่วงหน้าได้เมื่อสมาชิกร้องขอรางวัลการแลกคะแนนทันทีสำหรับจำนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เฉพาะเจาะจง หรือ “สูงสุด” ของจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่เฉพาะเจาะจง โปรแกรมสมาชิกจะหักคะแนนเหล่านั้นออกจากบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกต้องแลกมูลค่าดอลลาร์สหรัฐที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรายการของรางวัลการแลกคะแนนทันที โปรดดูที่เว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกในส่วน “ใช้คะแนน”

 

3.4.ก. การส่งคำขอใช้รางวัลการแลกคะแนนทันทีสามารถทำได้โดยสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกที่มีสถานะดีเท่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานการมีสิทธิ์ ต้องใช้หมายเลขสมาชิกที่ถูกต้องเมื่อแลกรับรางวัลการแลกคะแนนทันที

 

3.4.ข. รางวัลการแลกคะแนนทันทีใช้ได้เฉพาะกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากใบแจ้งรายการห้องพักของสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม กอล์ฟ บริการสปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รางวัลการแลกคะแนนทันทีไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือบัตรของขวัญ รางวัลการแลกคะแนนทันทีใช้ได้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเป็นกลุ่ม แพ็กเกจท่องเที่ยว หรือการประชุมที่มีการเรียกเก็บยอดใช้จ่ายและ/หรือชำระเงินโดยบุคคลที่สาม เครดิตรางวัลการแลกคะแนนทันทีใช้ได้โดยสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถมอบเป็นของขวัญได้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการร้องขอในขณะที่แลกรางวัล รางวัลการแลกคะแนนทันทีอาจแสดงในใบแจ้งรายการห้องพักของบุคคลที่สาม หากห้องพักถูกจองภายใต้หมายเลขสมาชิกโปรแกรมสมาชิกของสมาชิก

 

3.4.ค. สมาชิกที่ส่งคำขอใช้รางวัลการแลกคะแนนทันทีต้องมีมูลค่าคะแนนรวมที่จำเป็นในการซื้อรางวัลการแลกคะแนนทันทีที่ส่งคำขอ ซึ่งมีอยู่ในบัญชีสมาชิกของตนในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เมื่อคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกได้รับการแลกเป็นรางวัลการแลกคะแนนทันทีจะไม่สามารถคืนคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิกได้ ส่วนใดๆ ของรางวัลการแลกคะแนนทันทีที่ไม่ได้นำไปใช้กับใบแจ้งรายการห้องพักของสมาชิกจะถูกริบ หากจำนวนเงินที่ร้องขอสำหรับรางวัลการแลกคะแนนทันทีมากกว่ายอดคงเหลือในใบแจ้งรายการห้องพัก คะแนนจะไม่ถูกคืนให้กับสมาชิก

 

3.4.ง. รางวัลการแลกคะแนนที่แลกไว้ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน แทนที่หรือโอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

 

3.4.จ. ที่พักที่เข้าร่วมบางแห่งเท่านั้นที่เสนอรางวัลการแลกคะแนนทันที แบรนด์ที่เข้าร่วมรายการต่อไปนี้ไม่ได้นำเสนอรางวัลการแลกคะแนนทันที: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, City Express, Atlantis, Paradise Island และ The Cosmopolitan of Las Vegas นอกจากนี้ ไม่มีการนำเสนอรางวัลการแลกคะแนนทันทีในที่พักที่เข้าร่วมรายการบางแห่ง ติดต่อที่พักที่เข้าร่วมโดยตรงเพื่อเข้าร่วมรางวัลการแลกคะแนนทันที

 

 

3.5 การแลกรับรางวัล ณ ที่พักที่เข้าร่วมโดยไม่มีการเข้าพัก

สมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารและบาร์ที่เข้าเงื่อนไขในโรงแรมที่เข้าร่วมบางแห่งสมาชิกต้องมีแอปมือถือของแมริออท บอนวอยเพื่อเข้าร่วมเพื่อแลกคะแนนที่หนึ่งในร้านอาหารและบาร์ที่เข้าร่วมรายการ สมาชิกต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปภาพและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ตรงกับชื่อบัญชีสมาชิกของตนคะแนนที่แลกอยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสมาชิกพร้อมข้อกำหนดและนโยบายใดๆ ของโปรแกรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่เข้าร่วมตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้ที่ด้านล่าง:

 

3.5.ก. ในเอเชียแปซิฟิก: ที่ร้านอาหารและบาร์ภายในที่พักที่เข้าร่วมดังแสดงรายการไว้ที่นี่: https://marriottbonvoyasia.com/R+B↗ (อาจมีข้อยกเว้นบางประการ)

3.5.ข. ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: ที่ร้านอาหารและบาร์ภายในที่พักที่เข้าร่วมดังแสดงรายการไว้ที่นี่: https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoy

3.5.ค. ในทะเลแคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้: ที่ร้านอาหารและบาร์ภายในที่พักที่เข้าร่วมดังแสดงรายการไว้ที่นี่: https://dineearnredeem.marriottbonvoy.com/↗ 

 

 

3.6 โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินและโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบิน

 

3.6.ก. สมาชิกสามารถแลกคะแนนด้วยโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วม และโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบินตามอัตราส่วนการแปลงคะแนนเป็นไมล์ตามที่ระบุไว้ที่นี่ในการรับโบนัสสำหรับคะแนนที่โอนไปยังโปรแกรมสะสมไมล์หรือโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบิน คะแนนแมริออท บอนวอยต้องถูกโอนผ่านธุรกรรมเดียวตามเกณฑ์ที่ระบุไว้สำหรับการได้รับโบนัส หากมี

 

3.6.ข. สมาชิกที่ร้องขอการแปลงคะแนนที่ได้รับผ่านโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอยเป็นไมล์ของพันธมิตรสายการบินที่เข้าร่วม ต้องเป็นสมาชิกของทั้งแมริออท บอนวอยและโปรแกรมสะสมไมล์ของพันธมิตรสายการบินที่เข้าร่วมและ/หรือโปรแกรมสมาชิกในเครือสายการบินเพื่อทำการแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับพันธมิตรสายการบินโปรแกรมสมาชิกโดยส่วนใหญ่ คะแนนที่โอนจากบัญชีแมริออท บอนวอยของสมาชิกต้องถูกโอนไปยังบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกภายใต้ชื่อเดียวกันสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งชื่อบัญชีสมาชิกแมริออท บอนวอยของสมาชิกและชื่อบัญชีโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินจะต้องตรงกันเพื่อให้การแปลงคะแนนเป็นไมล์เสร็จสมบูรณ์ โปรดดูเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกของพันธมิตรสายการบินแต่ละรายและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจับคู่ชื่อที่ตรงกัน เพื่อทำการแปลงคะแนนเป็นไมล์ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินและ/หรือโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบิน โปรดดูที่เว็บไซต์ของสายการบินหรือโปรแกรมสมาชิกและข้อกำหนดและเงื่อนไข แมริออท บอนวอยขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันหรือยกเลิกธุรกรรมที่ (1) แมริออท บอนวอยมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า ข้อมูลประจำตัวของสมาชิกที่แปลงคะแนนเป็นไมล์ไม่ตรงกับตัวตนของผู้ที่ได้รับไมล์สำหรับสายการบินซึ่งต้องมีชื่อที่ตรงกันทุกประการ หรือ (2) แมริออท บอนวอยสงสัยว่า มีกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแปลงคะแนนเป็นไมล์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

 

3.6.ค. เมื่อแลกคะแนนเป็นไมล์ด้วยโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วมหรือโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบิน ไมล์จะถูกโอนไปยังบัญชีโปรแกรมสะสมไมล์หรือบัญชีผู้ใช้โปรแกรมสมาชิกในเครือสายการบินของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในกรณีส่วนใหญ่ ไมล์จะถูกบันทึกลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์

 

3.6.ง. เมื่อไมล์สะสมถูกสั่งซื้อไปยังโปรแกรมสะสมไมล์ของสมาชิกหรือบัญชีโปรแกรมสมาชิกในเครือสายการบินอื่น การเปลี่ยนแปลง การออกใหม่ และ/หรือการเครดิตคะแนนจะไม่ได้รับอนุญาต

 

3.6.จ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินหรือโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบินควบคุมการแลกและการแจกไมล์ที่ได้รับผ่านโปรแกรมสมาชิก

 

3.6.ฉ. โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินหรือโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถของสมาชิกในการใช้ไมล์ที่สะสมไว้ โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินหรือโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบินไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สามรายอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่สมาชิกต้องการหรือโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ ในเครือสายการบิน

 

3.7 ตัวเลือกการแลกรางวัลอื่นๆ

 

3.7.ก. โปรแกรมโมเมนท์ สมาชิกสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกหรือประมูลประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ ด้วยโปรแกรมแมริออท บอนวอย โมเมนท์ ("โปรแกรมโมเมนท์" หรือ "โมเมนท์") ผ่านเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ของโมเมนท์ได้ที่: marriottbonvoy.com/moments↗ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมโมเมนท์มีอยู่ในเว็บไซต์


3.7.ข. แมริออท บอนวอย บูติกสมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นสินค้าผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ของแบรนด์ต่างๆ ได้คำสั่งซื้อจากคะแนนแมริออท บอนวอยสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ภายใน 48 รัฐที่อยู่ติดกันของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นคะแนนที่แลกอยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสมาชิก พร้อมข้อกำหนดและนโยบายของร้านค้าปลีกออนไลน์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย บูติกได้ที่นี่↗ 

 

3.7.ค. บริจาคคะแนน สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนในการบริจาคเพื่อการกุศล เมื่อบริจาคคะแนนแล้ว การแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับหรือยกเลิกได้ การบริจาคคะแนนดังกล่าวไม่ถือเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลโดยกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา ("IRS") ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา สมาชิกสามารถเลือกองค์กรการกุศลที่ต้องการโดยไปที่ www.giving.marriott.com↗ คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อการกุศลอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโปรแกรม พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของพันธมิตรที่ดำเนินการบริจาค

 

3.7.ง. บัตรของขวัญแมริออท สมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นบัตรของขวัญแมริออท ("บัตรของขวัญ") ซึ่งอาจใช้สำหรับการเข้าพัก ตลอดจนร้านค้าปลีก สปา กอล์ฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมรายการ และค่าใช้จ่ายในการประชุมที่แบรนด์ที่มีสิทธิ์ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรของขวัญที่เว็บไซต์บัตรของขวัญ↗ ("เว็บไซต์บัตรของขวัญ") ไม่สามารถใช้บัตรของขวัญสำหรับการฝากเงิน การซื้อล่วงหน้า รวมทั้งเพื่อประกันหรือยืนยันการจอง บัตรของขวัญอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีอยู่ในเว็บไซต์บัตรของขวัญ

 

3.7.จ. บัตรกำนัลสินค้าและบัตรของขวัญร้านค้าปลีก สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนสำหรับบัตรกำนัลสินค้าหรือบัตรของขวัญร้านค้าปลีกจากพันธมิตรที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกในส่วน "ใช้คะแนน/รางวัล" บัตรกำนัลสินค้าและบัตรของขวัญร้านค้าปลีกอาจออกโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน บัตรของขวัญที่ออกโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ออกบัตร/ผู้ค้าที่เข้าร่วม ซึ่งจะได้รับบัตรของขวัญ การยอมรับสินค้าหรือบัตรของขวัญร้านค้าปลีกถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ค้าที่เข้าร่วม คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธมิตรเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสมาชิก พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของพันธมิตร โปรแกรมสมาชิก บริษัท ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ค้าที่เข้าร่วมอื่นๆ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทดแทนบัตรของขวัญที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำให้เสียหาย บัตรกำนัลสินค้าหรือบัตรของขวัญร้านค้าปลีกบางรายการต้องมียอดใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งและการจัดการ บัตรของขวัญไม่รวมถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษ หากมี โดยปกติแล้วจะได้รับบัตรของขวัญภายในห้าถึงเจ็ด (5-7) วันทำการ

 

3.7.ฉ. เที่ยวบินและรถเช่า สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนเป็นตั๋วเครื่องบินหรือรถเช่าจากพันธมิตรสายการบินและรถเช่าของโปรแกรมสมาชิก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเที่ยวบิน + รถเช่าได้ที่นี่↗ คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธมิตรรายนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสมาชิกพร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของพันธมิตร

 

3.7.ช. Cruise with Points สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนเป็นบัตรกำนัลการล่องเรือซึ่งสามารถนำไปใช้กับการซื้อการจองการล่องเรือ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Cruise with Points ได้ที่นี่↗ คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธมิตรรายนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสมาชิกพร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของพันธมิตร ส่วนนี้ใช้ไม่ได้กับ The Ritz-Carlton Yacht Collection (ดู 1.2.ก. สำหรับ The Ritz-Carlton Yacht Collection)

 

3.7.ฌ. คะแนน Rakuten สมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นคะแนน Rakuten ("คะแนน Rakuten") ที่ได้รับผ่านโปรแกรมสมาชิกสำหรับคะแนน Rakuten (“โปรแกรมคะแนน Rakuten”) ในอัตราส่วนการแปลง 3 คะแนนต่อ 1 คะแนน Rakuten ผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น สมาชิกสามารถแลกคะแนน Rakuten อย่างน้อย 3,000 คะแนนต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 240,000 คะแนนต่อวัน สมาชิกที่ขอแปลงคะแนนแมริออท บอนวอยเป็นคะแนน Rakuten จะต้องเป็นสมาชิกของทั้งโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอยและโปรแกรมคะแนน Rakuten สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขบัญชีโปรแกรมคะแนน Rakuten และหมายเลขสมาชิกแมริออท บอนวอยเมื่อขอแปลงคะแนนแมริออท บอนวอยเป็นคะแนน Rakuten สมาชิกสามารถขอโอนคะแนนจากบัญชีแมริออท บอนวอยไปยังบัญชีโปรแกรมคะแนน Rakuten ของตนเองได้เท่านั้น และไม่สามารถโอนคะแนนไปยังบัญชีโปรแกรมคะแนน Rakuten ของบุคคลอื่น โปรดดูเว็บไซต์ Rakuten↗ (ภาษาญี่ปุ่น) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขบัญชีโปรแกรมคะแนน Rakuten หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมคะแนน Rakuten โปรดดูเว็บไซต์โปรแกรมคะแนน Rakuten↗ (ภาษาญี่ปุ่น) และข้อกำหนดและเงื่อนไข↗ แมริออท บอนวอยขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันหรือยกเลิกธุรกรรมที่ (1) แมริออท บอนวอยมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าตัวตนของสมาชิกที่แปลงคะแนนเป็นคะแนน Rakuten ไม่ตรงกับตัวตนของผู้ที่ได้รับคะแนน Rakuten หรือ (2) แมริออท บอนวอยสงสัยว่ามีกิจกรรมการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแปลงคะแนนเป็นคะแนน Rakuten ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสมาชิก เมื่อแลกคะแนนเป็นคะแนน Rakuten แล้ว คะแนน Rakuten จะถูกโอนไปยังบัญชีโปรแกรมคะแนน Rakuten ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในกรณีส่วนใหญ่ บัญชีโปรแกรมคะแนน Rakuten จะแสดงคะแนน Rakuten ของสมาชิกภายในสอง (2) สัปดาห์ เมื่อมีการสั่งซื้อคะแนน Rakuten ไปยังบัญชีโปรแกรมคะแนน Rakuten แล้ว จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง การออกใหม่ และ/หรือเครดิตคะแนนซ้ำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมคะแนน Rakuten จะกำหนดเรื่องการแลกและการแจกจ่ายคะแนน Rakuten โปรแกรมสมาชิกและโปรแกรมคะแนน Rakuten ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายโปรแกรมการแปลงคะแนนเป็นคะแนน Rakuten ขั้นตอน เงื่อนไขการเข้าร่วม สิทธิประโยชน์ รางวัล และข้อเสนอพิเศษทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยอาจมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ↗ ของโปรแกรมคะแนน Rakuten มีผลบังคับใช้

 

 

4. สมาชิกอีลิท

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกอีลิท

 

4.1.ก. การเป็นสมาชิกอีลิทเป็นสิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิกโปรแกรมแมริออท บอนวอย กฎของโปรแกรมทั้งหมดใช้กับการเป็นสมาชิกอีลิท โปรแกรมสมาชิกมีสิทธิที่จะยุติโปรแกรมยกย่องลูกค้าอีลิท (“โปรแกรมอีลิท” หรือ “โปรแกรมสมาชิกอีลิท”) ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งสมาชิกล่วงหน้าตามส่วน 1.7.ง. โปรแกรมสมาชิกมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไขหรือยกเลิกกฎของโปรแกรมสำหรับโปรแกรมอีลิทได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบตามส่วน 1.7.ค. ที่พักที่เข้าร่วมนอกสหรัฐอเมริกาอาจให้บริการทางเลือกและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกอีลิท ที่กำหนดไว้ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น

 

4.1.ข. ตามส่วน 1.7.ก. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน ยกเลิก หรือระงับสถานะสมาชิกอีลิท ของสมาชิก (รวมถึงสถานะอีลิทตลอดชีพ) การเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิก รางวัล และ/หรือคะแนนหรือไมล์สะสมที่ยังไม่ได้แลกใดๆ หรือทั้งหมด หรือ ดำเนินการอื่นๆ ตามดุลยพินิจ ในเวลาใดก็ได้โดยมีผลทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากบริษัทเชื่อว่าสมาชิก (ก) ละเมิดกฎของโปรแกรม (ข) ไม่สามารถการชำระค่าใช้จ่ายหรือบัญชีใดๆ ที่ต้องชำระให้บริษัทหรือที่พักที่เข้าร่วม หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของที่ต้องชำระให้ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club หรือทรัพย์สินของ Westin Vacation Club หรือ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale (ค) กระทำการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติที่บังคับใช้ (ง) เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครดิตคะแนน เครดิตไมล์ การใช้รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก หรือ (จ) มีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่เหมาะสม หรือเป็นปฏิปักษ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอยที่พักที่เข้าร่วมโครงการ หรือผู้เข้าพักหรือพนักงานของที่พักที่เข้าร่วม หรือบริษัทหรือพนักงานของบริษัท ไม่มีสิ่งใดในกฎของโปรแกรมเหล่านี้จะจำกัดบริษัทจากการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือการเยียวยาใดๆ ที่บริษัทอาจมี

 

4.1.ค. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีลิทใช้กับการเข้าพักในอัตราตามเงื่อนไข (ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.1.จ.) และสงวนไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น และใช้กับห้องพักหนึ่งห้องที่สมาชิกอีลิทเข้าพักเท่านั้น สมาชิกหนึ่งท่านต่อห้องพักเท่านั้นที่สามารถได้รับคะแนน/ไมล์และเครดิตอีลิทไนท์ รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.1.ง.(4) สมาชิกอีลิทได้รับสิทธิประโยชน์หนึ่งชุดตามระดับของสมาชิกในการเข้าพักหนึ่งคืนขึ้นไปติดต่อกันตามที่อธิบายไว้ใน 2.1.ง. แม้ว่าจะเช็คอินและเช็คเอาท์ภายใน 24 ชั่วโมงจากโรงแรมแห่งเดียวกันที่ร่วมรายการ เพื่อให้สมาชิกอีลิทมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์อีลิทในระหว่างการเข้าพัก สมาชิกอีลิทต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสมาชิกของตนเมื่อทำการสำรองห้องพัก

 

สมาชิกอีลิทจะได้รับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีลิท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนโบนัส การเช็คเอาท์ล่าช้า และการอัปเกรดห้องพัก สิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามระดับสมาชิกอีลิท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน 4.3

 

1. การมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกโปรแกรมสมาชิกอีลิทจะถือเป็นโมฆะหากมีกฎหมายห้ามไว้ และอาจแตกต่างกันไปนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 

2. นโยบายท้องถิ่นอาจมีผลเหนือกว่ามาตรฐานโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของที่พักที่เข้าร่วม และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอีลิทบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่

 

3. ตามส่วน 8.3 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอีลิทเพียงอย่างเดียวที่มีให้สำหรับการเข้าพักที่ Homes & Villas by Marriott Bonvoy คือคะแนนการต้อนรับระดับอีลิท ตามที่อธิบายไว้ใน 4.3.ข.(2) และ 4.3.ค.(3)

 

4.1.ง. สมาชิกที่มีสถานะอีลิท (“สมาชิกอีลิท”) จะได้รับค่าชดเชยที่รับประกันสำหรับสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรสำหรับสมาชิกอีลิท ในกรณีที่ไม่มีสิทธิประโยชน์เหล่านั้นในระหว่างการเข้าพักของสมาชิกอีลิท (“การรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท”)เนื่องจากโรคระบาดทั่วโลก โรงแรมที่เข้าร่วมอาจนำเสนอทางเลือกอาหารและเครื่องดื่มหรือเลานจ์สำหรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ในท้องถิ่นหรือผลกระทบด้านการดำเนินงานของโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

 

1. ค่าตอบแทนเงินสดการรับประกันสิทธิประโยชน์สูงสุดในสหรัฐอเมริกาคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะไม่ได้มอบสิทธิประโยชน์ที่รับประกันมากกว่าหนึ่งรายการให้กับสมาชิกอีลิทก็ตาม ค่าชดเชยการรับประกันสิทธิประโยชน์สำหรับอีลิทสูงสุดที่จ่ายให้กับสมาชิกอีลิท ระหว่างการเข้าพักนอกสหรัฐอเมริกาจะเท่ากับ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ที่จ่ายในสกุลเงินท้องถิ่น แม้ว่าจะไม่ได้มอบสิทธิประโยชน์ที่รับประกันมากกว่าหนึ่งรายการให้กับสมาชิกอีลิท

 

2. หากสมาชิกอีลิทเชื่อว่า ค่าชดเชยนั้นเกิดจากส่วนใดก็ตามของการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท สมาชิกต้องร้องขอการชำระค่าชดเชยในขณะที่ยังเป็นผู้เข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมก่อนการเช็คเอาท์ การไม่ร้องขอการชำระเงินดังกล่าวก่อนการเช็คเอาท์จะส่งผลเป็นการสละสิทธิ์ในการรับค่าชดเชยดังกล่าวโดยสมบูรณ์

 

3. เพื่อให้เข้าเงื่อนไขสำหรับการรับประกันสิทธิประโยชน์สำหรับอีลิท สมาชิกจะต้องระบุหมายเลขสมาชิกของอีลิท สถานะการเป็นสมาชิกอีลิท และประเภทเตียงในการจอง การจองที่จองโดยใช้ราคาตามเงื่อนไขซึ่งดำเนินการผ่านผู้วางแผนการประชุม ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ค้าส่ง หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติอื่นๆ จะต้องระบุข้อมูลนี้ด้วยจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการรับประกันสิทธิประโยชน์สำหรับอีลิท

 

4. ผู้เข้าพักที่มากับสมาชิกอีลิทในที่พักที่เข้าร่วมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท

 

5. การรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิทใช้กับการเข้าพักตามเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงการแลกรางวัลการเข้าพัก

 

6. สมาชิกอีลิทที่ไม่ได้รับการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิทหรือการรับประกันการสำรองห้องพักที่พิเศษสุด (ดูหมวด 4.3.ก. สำหรับข้อมูลการรับประกันการสำรองห้องพักที่พิเศษสุด) ในรัสเซีย ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านสกุลเงิน หรือประเทศที่กฎหมายห้ามไม่ให้ชดเชยสมาชิกในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดจะได้รับการชดเชยเป็นคะแนน

 

7. แบรนด์ที่เข้าร่วมต่อไปนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท หรือการรับประกันการสำรองห้องพักที่พิเศษสุด: Homes & Villas by Marriott Bonvoy

 

4.2 ข้อกำหนดการเป็นสมาชิกอีลิท

 

4.2.ก. เฉพาะคืนสำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไขเป็นการส่วนตัวและเรียกเก็บเงินเป็นรายบุคคลไปยังสมาชิกสำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมเท่านั้น จะสะสมในการบรรลุเงื่อนไขการเป็นสมาชิกอีลิทและการต่ออายุ

 

1. ตามส่วน 2.1.ก. หนึ่งเครดิตอีลิทไนท์จะมอบให้กับห้องพักสมาชิกอีลิทสำหรับแต่ละคืนที่เข้าพักตามเงื่อนไข

 

2. ที่ Protea Hotels และ City Express สมาชิกจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์หนึ่ง (1) คืนสำหรับคืนเข้าพักตามเงื่อนไขทุกๆ สอง (2) คืนในการเข้าพักตามเงื่อนไขแต่ละครั้ง

 

3. ที่ Marriott Executive Apartments สมาชิกจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์หนึ่ง (1) คืนสำหรับคืนเข้าพักตามเงื่อนไขทุกๆ สาม (3) คืนสำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไขแต่ละครั้ง สิทธิประโยชน์ระดับอีลิทไม่สามารถใช้ได้ที่สถานที่ของ Marriott Executive Apartment

 

4. สมาชิกที่จัดกิจกรรมตามเงื่อนไขในโรงแรมที่เข้าร่วมจะได้รับ หนึ่ง (1) เครดิตอีลิทไนท์สำหรับการจองและได้เข้าพักทุกยี่สิบ (20) คืน สูงสุดยี่สิบ (20) เครดิตอีลิทไนท์ต่อสัญญา

 

5. สถานะอีลิทอาจได้รับผ่านโปรแกรมพันธมิตรต่างๆ และภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร รวมทั้งกฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิก

 

6. สมาชิกที่เข้าพักในที่พักของ The Ritz-Carlton Club ภายใต้สิทธิประโยชน์การเป็นเจ้าของจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์ตามที่ระบุไว้ในส่วน 1.2.ก.

 

4.2.ข. เพื่อให้ได้รับหรือต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกอีลิทจะต้องได้รับเครดิตอีลิทไนท์จำนวนดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดขั้นต่ำ”) ผ่าน (1) จำนวนคืนที่เข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมหรือ (2) กิจกรรมแมริออท บอนวอยระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของปีที่ระบุ:

 

1. แมริออท บอนวอย - ซิลเวอร์ อีลิท: 10 ถึง 24 คืนตามเงื่อนไข

 

2. แมริออท บอนวอย - โกลด์ อีลิท: 25 ถึง 49 คืนตามเงื่อนไข

 

3. แมริออท บอนวอย - แพลทินัม อีลิท: 50 ถึง 74 คืนตามเงื่อนไข

 

4. แมริออท บอนวอย - ไทเทเนียม อีลิท: 75 คืนขึ้นไปตามเงื่อนไข

 

5. แมริออท บอนวอย - แอมบาสซาเดอร์ อีลิท: เข้าพัก 100 คืนตามเงื่อนไขหรือมากกว่า และใช้จ่ายอย่างน้อย 23,000 ดอลลาร์สหรัฐตามเงื่อนไขรายปี โดยมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ได้รับจากการเข้าพักที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามเงื่อนไข (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ซึ่งไม่รวมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขซึ่งได้ชำระไว้ล่วงหน้าสำหรับการเข้าพักในปีถัดจากระยะเวลาตามเงื่อนไข เช่น สำหรับการเข้าพักแบบชำระเงินล่วงหน้า (“ยอดใช้จ่ายรายปีตามเงื่อนไข”) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะไม่มีการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นสำหรับการใช้จ่ายรายปีตามเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายภายในโรงแรมที่ได้รับโดยไม่ได้เข้าพัก กิจกรรมแมริออท บอนวอย การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบร่วมแบรนด์ การซื้อบัตรของขวัญแมริออท และการซื้ออื่นๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านบริษัทและพันธมิตร 

 

4.2.ค. การแลกรางวัลการเข้าพักจะนับรวมในเครดิตอีลิทไนท์

 

4.2.ง. ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยไม่มีการเข้าพักค้างคืนด้วยตนเองจะไม่ได้รับเครดิตอีลิทไนท์เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาชิกอีลิท

 

4.2.จ. การได้รับสถานะอีลิทตลอดชีพ

 

1. หากต้องการได้รับสถานะอีลิทตลอดชีพ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สถานะอีลิทตลอดชีพดังที่ระบุไว้ด้านล่าง (4.2.ฉ.) ในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก “ปีสถานะที่เข้าเงื่อนไข ” คือปีปฏิทินที่สมาชิกได้รับสถานะสมาชิกอีลิท (ซิลเวอร์ อีลิท, โกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท หรือแอมบาสซาเดอร์ อีลิท) โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของซิลเวอร์ อีลิท, โกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท หรือแอมบาสซาเดอร์ อีลิท ปีปฏิทินที่สมาชิกได้รับสถานะซิลเวอร์ อีลิท, โกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท หรือแอมบาสซาเดอร์ อีลิท ตามที่อธิบายไว้ในประโยคก่อนหน้า จะนับเป็นปีสถานะที่เข้าเงื่อนไข นอกเหนือจากปีถัดไปแต่ละปีซึ่งสมาชิกดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามสถานะสมาชิกอีลิท ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของโกลด์ อีลิทในช่วงปีสถานะที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งได้แก่ปี 2566 โดยมีคืนที่เข้าเงื่อนไขยี่สิบห้า (25) คืนและได้รับสถานะสมาชิกโกลด์ อีลิทในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2566 และสำหรับปี 2567 ตลอดทั้งปี ระบบจะนับปี 2566 และ 2567 เป็นปีสถานะที่เข้าเงื่อนไขที่แยกต่างหากจากกัน

 

2. บริษัทจะพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวว่าสมาชิกมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้สถานะอีลิทตลอดชีพหรือไม่ เมื่อสมาชิกได้รับสถานะอีลิทตลอดชีพตามที่อธิบายไว้ใน 4.2.ข สมาชิกจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดขั้นต่ำของระดับอีลิท ในปีสถานะที่เข้าเงื่อนไขถัดไปใดๆ เพื่อคงสถานะสมาชิกอีลิท เว้นแต่บัญชีของสมาชิกอีลิท จะถูกยกเลิก

 

3. บริษัทจะมอบสถานะอีลิทตลอดชีพให้สมาชิกที่มีสถานะซิลเวอร์ อีลิท, โกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท, หรือไทเทเนียม อีลิทเท่านั้น และจะปกป้องไม่ให้มีการริบคะแนนแม้ว่าสมาชิกอีลิทตลอดชีพจะมีสถานะไม่ได้ใช้งาน แต่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้ห้ามมิให้บริษัทระงับสถานะอีลิทตลอดชีพหรือดำเนินการยกเลิกบัญชีของสมาชิก สมาชิกอีลิทตลอดชีพจะได้รับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกซิลเวอร์ อีลิท, โกลด์ อีลิท, แพลทินัม อีลิท หรือไทเทเนียม อีลิท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามที่อธิบายไว้ในส่วน 4.1

 

4.2.ฉ. เกณฑ์สถานะอีลิทตลอดชีพ สมาชิกสามารถได้รับสถานะอีลิทตลอดชีพเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

1. เกณฑ์สถานะอีลิทตลอดชีพของโปรแกรมสมาชิก:

 

• ซิลเวอร์ อีลิทตลอดชีพ: 250 คืนตามเงื่อนไข + 5 ปีในสถานะซิลเวอร์ อีลิทหรือสูงกว่า

 

• โกลด์ อีลิทตลอดชีพ: 400 คืนตามเงื่อนไข + 7 ปีในสถานะโกลด์ อีลิทหรือสูงกว่า

 

• แพลทินัม อีลิทตลอดชีพ: 600 คืนตามเงื่อนไข +10 ปีในสถานะแพลทินัม อีลิทหรือสูงกว่า

 

2. การได้รับสถานะไทเทเนียม อีลิทตลอดชีพ (เดิมได้รับผ่านเกณฑ์สถานะอีลิทตลอดชีพของโปรแกรมดั้งเดิม) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

4.3 สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกอีลิทซึ่งเข้าพักในแบรนด์ที่เข้าร่วม

 

4.3.ก. สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย ซิลเวอร์ อีลิทสมาชิกซิลเวอร์ อีลิทและสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

1. คะแนนโบนัส 10% คะแนนโบนัสแตกต่างกันไปตามระดับสมาชิกอีลิท และคำนวณจากคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างเข้าพักมีให้สำหรับสมาชิกอีลิทที่แบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วน 1.2.ก

 

2. สิทธิพิเศษในการเช็คเอาท์ล่าช้า ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ โปรดโทรศัพท์ติดต่อแผนกต้อนรับส่วนหน้าในช่วงเช้าของวันเช็คเอาท์ และแจ้งให้ทราบถึงเวลาออกเดินทางตามแผนของท่านพร้อมให้บริการ ณ แบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้น Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale และ Ritz-Carlton Reserve

 

3. การรับประกันการจองที่พิเศษสุด โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกโปรแกรมและหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องในการสำรองห้องพักเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ หากที่พักที่เข้าร่วมไม่สามารถจัดเตรียมที่พักให้ตามที่จองได้ โรงแรมจะชำระค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักในระดับเทียบเท่าในบริเวณใกล้เคียงให้แก่สมาชิกอีลิทในคืนนั้น และชดเชยให้แก่สมาชิกสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ที่พักที่เข้าร่วมต้องเปิดดำเนินการสำหรับสิทธิประโยชน์/การชดเชยการรับประกันการจองที่พิเศษสุด The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, และ St. Regis Hotels ให้การรับประกันการจองที่พิเศษสุดใช้ได้เฉพาะสมาชิกไทเทเนียม อีลิทและแอมบาสซาเดอร์ อีลิทเท่านั้น การรับประกันการจองที่พิเศษสุดให้บริการสำหรับแบรนด์ต่อไปนี้: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft Hotels, Moxy Hotels, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites และ Element การรับประกันการจองที่พิเศษสุดไม่มีให้บริการสำหรับแบรนด์ต่อไปนี้: Design Hotels, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club หรือ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale เป็นไปตามส่วน 4.1.ค. หากสมาชิกอีลิทได้ยืนยันการสำรองห้องพัก แต่ถูกย้ายจากโรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง ที่พักที่เข้าร่วมจะชำระค่าชดเชยการรับประกันการจองที่พิเศษสุดให้แทนในวันนั้นตามกฎระเบียบโปรแกรม หากสมาชิกอีลิทได้รับค่าชดเชยการรับประกันการจองที่พิเศษสุด สมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิทเพิ่มเติมอีก

 

 

การรับประกันการจองขั้นสูงสุด

 

แบรนด์ที่เข้าร่วม

 

การชดเชยให้ผู้เข้าพัก*

 

EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 200 ดอลลาร์สหรัฐและ 90,000 คะแนนสำหรับสมาชิกอีลิททุกท่าน
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับสมาชิกอีลิททุกท่าน ยกเว้นสมาชิกแพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท และแอมบาสซาเดอร์ อีลิทที่ได้รับ 100 ดอลลาร์สหรัฐและ 90,000 คะแนน
City Express 50 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับสมาชิกอีลิททุกราย ยกเว้นสมาชิกแพลทินัม อีลิท, ไทเทเนียม อีลิท และแอมบาสซาเดอร์ อีลิทที่ได้รับ 50 ดอลลาร์สหรัฐและ 45,000 คะแนน
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis 200 ดอลลาร์สหรัฐและ 140,000 คะแนนสำหรับสมาชิกไทเทเนียม อีลิทและแอมบาสซาเดอร์ อีลิท

*ที่พักที่เข้าร่วมนอกสหรัฐอเมริกาจะจ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน

 

4. ส่วนลดร้านขายของที่ระลึก 10% สำหรับสินค้าปลีก เสื้อผ้า ของขวัญและของที่ระลึก ตราประทับและโลโก้ เครื่องประดับและสิ่งตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและร่างกาย ส่วนลดร้านขายของที่ระลึกครอบคลุมร้านขายของที่ระลึกที่เข้าร่วมซึ่งดำเนินการโดยแมริออทแบรนด์ที่เข้าร่วมได้แก่ St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Protea Hotels และ Moxy Hotels ที่โรงแรม The Ritz-Carlton และ EDITION มีส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ (10%) สำหรับสินค้าที่มีแบรนด์เท่านั้น ไม่รวมสินค้าที่ซื้อ ณ ร้านขายของที่ระลึกในที่พัก ต้องแสดงบัตรบัญชีสมาชิก (บัตรจริงหรือบัตรมือถือ) เพื่อรับส่วนลด

 

แบรนด์ต่อไปนี้ไม่มีส่วนลดสำหรับร้านขายของที่ระลึก ได้แก่ Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Fairfield, AC Hotels, Aloft, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Design Hotels™ และ Ritz-Carlton Reserve

 

4.3.ข. สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย โกลด์ อีลิท นอกจากสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่สมาชิกซิลเวอร์ อีลิทได้รับแล้ว สมาชิกโกลด์ อีลิทและสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

1. คะแนนโบนัส 25% คะแนนโบนัสแตกต่างกันไปตามระดับสมาชิกอีลิท และคำนวณจากคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างเข้าพัก มีให้สำหรับสมาชิกอีลิทที่แบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วน 1.2.ก

 

2. คะแนนของขวัญต้อนรับสำหรับสมาชิกอีลิท (แตกต่างกันไปตามแบรนด์ที่เข้าร่วม) สมาชิกระดับโกลด์ อีลิทจะได้รับคะแนนเป็นของขวัญต้อนรับสำหรับสมาชิกอีลิทในการเข้าพักหนึ่งคืนขึ้นไปติดต่อกันตามที่อธิบายไว้ใน 2.1.ง. แม้ว่าจะเช็คอินและเช็คเอาท์ภายใน 24 ชั่วโมงจากโรงแรมแห่งเดียวกันที่ร่วมรายการ สมาชิกที่กำหนดความชอบในการรับไมล์สะสม จะต้องเริ่มการโอนคะแนนอีลิทจากของขวัญต้อนรับเป็นไมล์ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2.3 City Express ไม่มีการมอบคะแนนของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท

 

 

คะแนนของขวัญต้อนรับอีลิทสำหรับโกลด์ อีลิท

 

 

แบรนด์ที่ร่วมรายการ

 

ของขวัญต้อนรับสำหรับสมาชิกอีลิท     
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Design Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Homes & Villas by Marriott Bonvoy 500 คะแนนต่อการเข้าพัก
Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, Residence Inn, TownePlace Suites, Element 250 คะแนนต่อการเข้าพัก

 

3. เช็คเอาท์ล่าช้าได้ถึง 14:00 น. สิทธิประโยชน์นี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ สมาชิกควรโทรศัพท์ติดต่อแผนกต้อนรับส่วนหน้าในช่วงเช้าของวันที่เช็คเอาท์ และร้องขอการเช็คเอาท์ล่าช้าได้จนถึง 14.00 น. สิทธิประโยชน์นี้พร้อมให้บริการสำหรับแบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นที่ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale และ Ritz-Carlton Reserve

 

4. การอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้นฟรีสำหรับสมาชิกโกลด์ อีลิท สิทธิประโยชน์นี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในวันที่เดินทางมาถึงและจำกัดเฉพาะห้องพักส่วนตัวของสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ห้องพักที่ดีขึ้นอาจรวมถึงห้องพักพร้อมวิวที่สวยงาม ห้องพักบนชั้นสูง ห้องพักหัวมุม ห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ ห้องพักบนชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟ ในกรณีของ The Ritz-Carlton ไม่รวมห้องพักที่เข้าใช้ Club ได้โดยตรง การอัปเกรดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและกำหนดโดยที่พักที่เข้าร่วมแต่ละแห่ง การอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้นฟรีสำหรับสมาชิกโกลด์ อีลิทพร้อมให้บริการสำหรับแบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้น Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale และ Ritz-Carlton Reserve ..

 

5. สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงฟรี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วน 1.3.ค. สมาชิกโกลด์อีลิทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงฟรีสำหรับห้องพักหนึ่งห้องระหว่างการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วม สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับห้องประชุม

 

4.3.ค. สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย แพลทินัม อีลิท นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่สมาชิกระดับโกลด์ อีลิทได้รับ สมาชิกแพลทินัม อีลิทและสูงกว่ามีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

1. คะแนนโบนัส 50% คะแนนโบนัสแตกต่างกันไปตามระดับสมาชิกอีลิท และคำนวณจากคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างเข้าพัก มีให้สำหรับสมาชิกอีลิทที่แบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วน 1.2.ก

 

2. อัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้นฟรีสำหรับสมาชิกแพลทินัม อีลิท สมาชิกแพลทินัม อีลิทและสูงกว่าจะได้รับการอัปเกรดฟรีเป็นห้องพักที่ดีที่สุดที่มีอยู่ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในวันที่เดินทางมาถึงและตลอดระยะเวลาการเข้าพัก การอัปเกรดฟรี รวมถึงห้องสวีท ห้องพักพร้อมวิวที่สวยงาม ห้องพักบนชั้นสูง ห้องพักหัวมุม ห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ หรือห้องพักบนชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟ ในกรณีของ The Ritz-Carlton ให้บริการอัปเกรดห้องสวีทเฉพาะสมาชิกไทเทเนียม อีลิท และแอมบาสซาเดอร์ อีลิท และไม่รวมห้องพักที่เข้าใช้ Club ได้โดยตรง การอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและกำหนดโดยที่พักที่เข้าร่วมแต่ละแห่ง การอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้นฟรีสำหรับสมาชิกแพลทินัม อีลิทและสูงกว่าพร้อมให้บริการสำหรับแบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้น Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Aloft, Element, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale และ Ritz-Carlton Reserve

 

3. ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท สมาชิกแพลทินัมอีลิทขึ้นไปจะได้รับของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิทหนึ่งรายการ (จากตัวเลือกที่มีตัวเลือกหลายตัวเลือก) ในการเข้าพักหนึ่งคืนหรือมากกว่าหนึ่งคืนติดต่อกันตามที่อธิบายไว้ใน 2.1.ง. แม้ว่าจะเช็คอินและเช็คเอาท์ภายใน 24 ชั่วโมงจากโรงแรมแห่งเดียวกันที่ร่วมรายการ ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิทสำหรับสมาชิกแพลทินัม อีลิทขึ้นไปไม่รวมของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท ซึ่งเป็นคะแนนสำหรับโกลด์ อีลิทเท่านั้น (ดู 4.3.ข) สมาชิกที่เลือกหรือรับคะแนนเป็นของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท โดยที่มีการแจ้งความประสงค์ในการรับเป็นไมล์ จะต้องเริ่มการโอนคะแนนอีลิทที่ได้รับเป็นของขวัญให้เป็นไมล์ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.3 หากไม่มีของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิทเมื่อเดินทางมาถึง จะมีการชดเชย (ดูด้านล่าง) City Express ไม่มีการมอบของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิทสำหรับสมาชิกแพลทินัม อีลิทขึ้นไป ยกเว้นที่ตั้ง City Centro โดยตัวเลือกแตกต่างกันไปตามแบรนด์ที่เข้าร่วม

 

 

ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท สำหรับสมาชิกระดับแพลทินัมขึ้นไป

 

 

แบรนด์ที่ร่วมรายการ

 

ของขวัญต้อนรับสมาชิกระดับอีลิท การชดเชยให้ผู้เข้าพัก*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป: 1,000 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม ("อาหารและเครื่องดื่ม") 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเข้าพัก

เอเชีย ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: 1,000 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือของขวัญที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มต่อการเข้าพัก

รีสอร์ทเท่านั้น:
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป: 1,000 คะแนนต่อการเข้าพัก หรืออาหารเช้าที่ห้องอาหารต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

เอเชีย ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: 1,000 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือของขวัญที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มต่อการเข้าพัก หรืออาหารเช้าในห้องอาหารต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

100 ดอลลาร์สหรัฐ
Gaylord Hotels 1,000 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเข้าพัก 100 ดอลลาร์สหรัฐ
St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio 1,000 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเข้าพัก หรืออาหารเช้าในห้องอาหารต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน (รวมรีสอร์ท) 100 ดอลลาร์สหรัฐ
The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels™, Homes & Villas by Marriott Bonvoy. 1,000 คะแนนต่อการเข้าพัก n/a
Courtyard

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป: 500 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน**

 

เอเชีย ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: ที่พักไม่มีเลานจ์ - 500 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่องดื่มต่อการเข้าพัก หรือเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน**

 

ที่พักที่มีเลานจ์ - 500 คะแนนต่อการเข้าพักและอาหารเช้าในเลานจ์ หากเลานจ์ปิด อาหารเช้าในห้องอาหารต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

50 ดอลลาร์สหรัฐ
AC Hotels, Moxy Hotels

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป: 500 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน**

 

เอเชีย ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: 500 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือของขวัญที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มต่อการเข้าพัก หรือเครดิตอาหารและเครื่องดื่ม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนของการเข้าพัก

AC Hotels:      

50 ดอลลาร์สหรัฐ

Moxy Hotels:  

25 ดอลลาร์สหรัฐ

SpringHill Suites, Fairfield, Residence Inn, TownePlace Suites

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป: 500 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือรายการอาหารและเครื่องดื่ม

 

เอเชีย ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: 500 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่องดื่ม

SpringHill Suites, Residence Inn:

50 ดอลลาร์สหรัฐ

Fairfield, TownePlace Suites:

25 ดอลลาร์สหรัฐ

Four Points, Aloft 500 คะแนนต่อการเข้าพัก หรือของขวัญที่ หรืออาหารเช้าในห้องอาหารต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

Four Points:

50 ดอลลาร์สหรัฐ

Aloft: 25 ดอลลาร์สหรัฐ
Protea Hotels 500 คะแนนต่อการเข้าพักหรืออาหารเช้าในห้องอาหารต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน 50 ดอลลาร์สหรัฐ
City Express – ที่ตั้ง City Centro เท่านั้น อาหารเช้าในร้านอาหารต่อจำนวนคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก +1 25 ดอลลาร์สหรัฐ
Element 500 คะแนนต่อการเข้าพักหรือของขวัญ 25 ดอลลาร์สหรัฐ

 

*ที่พักที่เข้าร่วมนอกสหรัฐอเมริกาจะจ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน** เครดิตอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนของการเข้าพักสำหรับสมาชิก เครดิตอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนของการเข้าพักจะมอบให้แก่ผู้เข้าพักหนึ่ง (1) ท่านซึ่งอยู่ในห้องพักเดียวกันกับสมาชิก ไม่สามารถทบยอดเครดิต 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนของการเข้าพักในระหว่างการเข้าพัก ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่ไม่ได้ใช้เครดิต 10 ดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งวันจะไม่ได้รับ 20 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในวันถัดไป

 

4. รับประกันสิทธิ์เข้าใช้เลานจ์ สมาชิกและแขกหนึ่งท่านที่เข้าพักในห้องพักเดียวกันได้รับสิทธิ์เข้าใช้เลานจ์ Concierge/Executive/Club/Signature Club/M Club (รวมเรียกว่า “เลานจ์” หรือ “การเข้าใช้เลานจ์”) ในระหว่างเวลาทำการปกติที่ JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, และ Renaissance Hotels ยกเว้นที่พักแบบรีสอร์ทของ JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection และ Renaissance Hotels ที่พักในเครือ Delta Hotels ที่ไม่มี Signature Club Lounge สมาชิกจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ Elite Pantry เพื่อเป็นทางเลือกที่ได้รับการอนุมัติ การเข้าใช้เลานจ์พร้อมให้บริการที่โรงแรมในเครือ Courtyard ที่มีเลานจ์ นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้เมื่ออาหารเช้ารวมอยู่ในค่าห้องพัก หรือทางแบรนด์เสนอทางเลือกอื่นที่อนุมัติ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าใช้เลานจ์ โดยที่จำนวนผู้เข้าพักมากกว่าสมาชิกและแขกหนึ่งท่าน (รวมถึงเด็ก) สิ่งอำนวยความสะดวกในเลานจ์อาจรวมถึงอาหารว่างและอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลทุกวัน ไม่มีบริการเลานจ์สำหรับแบรนด์ต่อไปนี้ The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, Design Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites, Element, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club และ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้กับหนึ่ง (1) ห้องพักที่สมาชิกแพลทินัม อีลิทเข้าพักเท่านั้น

 

ก. ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: เมื่อเลานจ์ของที่พักที่เข้าร่วมปิดให้บริการ หรือที่พักไม่มีเลานจ์ หรือทางเลือกอื่นที่อนุมัติ ที่พักจะเสนออาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลทุกวันในห้องอาหารสำหรับสมาชิกพร้อมแขกหนึ่ง (1) ท่าน หรือ สมาชิกสามารถเลือก 750 คะแนนต่อคืนของการเข้าพักในยุโรป: ที่พักที่เข้าร่วมซึ่งไม่มีเลานจ์หรือทางเลือกอื่นที่อนุมัติ จะมอบอาหารเช้าทุกวันในห้องอาหารสำหรับสมาชิกพร้อมแขกหนึ่ง (1) ท่าน หรือสมาชิกสามารถเลือกคะแนน 750 ต่อคืนของการเข้าพักสิทธิประโยชน์นี้ใช้กับแบรนด์ต่อไปนี้ (ไม่รวมที่พักแบบรีสอร์ท): JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection และ Renaissance Hotelsสิทธิประโยชน์นี้ใช้ไม่ได้เมื่ออาหารเช้ารวมอยู่ในราคาห้องพักแล้ว หรือแบรนด์เสนอทางเลือกอื่นที่อนุมัติ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นที่พักต่อไปนี้ในสหรัฐอเมริกาไม่ให้บริการอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลฟรีในห้องอาหารของโรงแรมในกรณีที่เลานจ์ปิด แต่ให้ 1,000 คะแนนแทนอาหารเช้าที่พักเหล่านี้ ได้แก่

 

• The Lexington Hotel, Autograph Collection

• Boston Marriott Copley Place

• Boston Marriott Long Wharf

• Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile

• JW Marriott Essex House New York City

• JW Marriott New Orleans

• JW Marriott San Francisco Union Square

• JW Marriott Washington, DC

• The Lexington Hotel, Autograph Collection

• Monterey Marriott

• New York Marriott Marquis®

• Philadelphia Marriott Downtown

• Renaissance Boston Waterfront Hotel

• Renaissance Chicago Downtown Hotel

• Renaissance Los Angeles Airport Hotel

• Renaissance New York Midtown Hotel

• Renaissance New York Times Square Hotel

• Renaissance Washington, DC Downtown Hotel

• Marriott Marquis San Diego Marina

 

ข. นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ณ ที่พักของ Courtyard ที่มีเลานจ์ อาหารเช้าจะให้บริการในห้องอาหารเมื่อเลานจ์ปิด

 

ค. ตามส่วน 4.1.ค. หากไม่ได้เข้าใช้เลานจ์ (หรือทางเลือกอื่นๆ หรือข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น) สมาชิกแพลทินัม อีลิทจะได้รับการชดเชย 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับความไม่สะดวก ที่พักที่เข้าร่วมนอกสหรัฐอเมริกาจะจ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน การรับประกันนี้มีให้สำหรับแบรนด์ต่อไปนี้ JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection Hotels และ Renaissance Hotels

 

 

รับประกันสิทธิ์เข้าใช้เลานจ์

 

 

แบรนด์ที่ร่วมรายการ

 

ข้อเสนอเกี่ยวกับเลานจ์ การชดเชยให้ผู้เข้าพัก*
JW Marriott, Marriott Hotels, Delta Hotels, Autograph Collection, Renaissance Hotels

(ไม่รวมรีสอร์ท)
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: หากเลานจ์ปิดหรือที่พักไม่มีเลานจ์หรือทางเลือกอื่นที่อนุมัติ ที่พักจะเสนออาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลทุกวันในห้องอาหารสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน หรือสมาชิกสามารถเลือก 750 คะแนนต่อคืนของการเข้าพัก

ยุโรป: ที่พักที่ไม่มีเลานจ์หรือทางเลือกอื่นที่อนุมัติ ขอเสนออาหารเช้าทุกวันในห้องอาหารสำหรับสมาชิก + ผู้ติดตาม 1 ท่าน หรือสมาชิกสามารถเลือก 750 คะแนนต่อคืนของการเข้าพัก
ทั่วโลก: 100 ดอลลาร์สหรัฐ หากไม่มีอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลหรือเสนอตัวเลือกอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลให้กับสมาชิก

Courtyard

(นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งมีเลาจน์)

ถ้าเลานจ์ปิด ที่พักที่เข้าร่วมจะเสนออาหารเช้าที่ร้านอาหาร n/a

Sheraton, Le Méridien, Westin

(รวมรีสอร์ท)

ไม่มีตัวเลือกอื่นเมื่อเลานจ์ปิด n/a

*ที่พักที่เข้าร่วมนอกสหรัฐอเมริกาจะจ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน

 

5. เช็คเอาท์ล่าช้าได้ถึง 16:00 น. สมาชิกแพลทินัม อีลิทและสูงกว่าสามารถเช็คเอาท์ได้ถึงเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของที่พักที่เข้าร่วม สมาชิกสามารถส่งคำขอเช็คเอาท์ล่าช้าเมื่อทำการสำรองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มสำรองห้องพักส่วนกลาง เมื่อเช็คอิน ผ่านแอปมือถือ (หากมี) หรือในเวลาใดๆ ระหว่างการเข้าพัก การรับประกันสิทธิประโยชน์นี้สำหรับที่พักที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้น โรงแรมรีสอร์ทและโรงแรมสำหรับการประชุม และ Design Hotels โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ที่ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale และ Ritz-Carlton Reserve

 

6. ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 50 คืน สมาชิกอีลิท (สมาชิกแพลทินัม อีลิทและสูงกว่า) ที่ได้รับห้าสิบ (50) เครดิตอีลิทไนท์ในปีปฏิทิน ("ระยะเวลาตามเงื่อนไข") มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหนึ่ง (1) รายการ (“ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 50 คืน”) จากรายการสิทธิประโยชน์ที่มีใน choice-benefit.marriott.com↗ ซึ่งแสดงทางด้านล่าง:

 

ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 50 คืนของสมาชิกแพลทินัม อีลิท

 

ห้า (5) รางวัลสวีทไนท์

ส่วนลดเตียงนอน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากแบรนด์ค้าปลีกของแมริออท

การบริจาคเพื่อการกุศล 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ของขวัญสถานะซิลเวอร์ อีลิทสำหรับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

ห้า (5) เครดิตอีลิทไนท์

 

รายการตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 50 คืนใน choice-benefit.marriott.com↗ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขจะต้องเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีที่ choice-benefit.marriott.com↗ ภายในเวลา 23:59 น. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดจากระยะเวลาตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง การเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีอาจดำเนินการผ่านฝ่ายสนับสนุนสมาชิกไม่ได้ การเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 50 คืนทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากทำไปแล้ว ในกรณีที่สมาชิกที่มีสิทธิ์ไม่สามารถเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 50 คืนภายในกำหนดเวลา 23:59 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดจากระยะเวลาตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์รางวัลสวีทไนท์™ ห้า (5) คืน("รางวัลสวีทไนท์") เป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 50 คืน

 

ก รางวัลสวีทไนท์ สามารถแลกรางวัลสวีทไนท์เป็นการอัปเกรดที่ยืนยันได้ล่วงหน้าสำหรับห้องพรีเมียมหรือห้องสวีทมาตรฐานที่กำหนด ต่อห้อง ต่อคืน ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับรางวัลสวีทไนท์ ดังต่อไปนี้

 

(1) รางวัลสวีทไนท์หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับรางวัล ตัวอย่างเช่น หากเข้าพักครบ 50 หรือ 75 คืนตามเงื่อนไขในปี 2566 และเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีของสมาชิกเป็นรางวัลสวีทไนท์ห้า (5) รางวัล รางวัลดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

(2)  รางวัลสวีทไนท์สามารถใช้ได้เฉพาะกับการเข้าพักแบบชำระเงินตามเงื่อนไขและการแลกรางวัลการเข้าพักของโปรแกรมสมาชิก

 

(3) สมาชิกสามารถขอใช้รางวัลสวีทไนท์บนเว็บไซต์แมริออทหรือโดยการโทรหาฝ่ายสนับสนุนสมาชิก

 

(4) รางวัลสวีทไนท์ใช้ได้กับห้องสวีทมาตรฐานหรือห้องพรีเมียมอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยที่พักที่เข้าร่วมเท่านั้น

 

(5) การใช้รางวัลสวีทไนท์ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของห้องสวีทหรือห้องพรีเมียมที่ส่งคำขอ การตรวจสอบความพร้อมให้บริการของห้องพักจะเริ่มขึ้นห้า (5) วันก่อนเดินทางมาถึง หากไม่มีการยืนยันความพร้อมให้บริการของห้องพักห้า (5) วันก่อนเดินทางมาถึงก็จะมีการตรวจสอบความพร้อมให้บริการของห้องพักในแต่ละวันก่อนการเดินทางมาถึงจนถึงเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรมที่เข้าร่วมหนึ่ง (1) วันก่อนการเดินทางมาถึง หากไม่สามารถยืนยันรางวัลสวีทไนท์ได้ในเวลาดังกล่าว รางวัลสวีทไนท์จะถูกโอนคืนเข้าบัญชีสมาชิก

 

(6) สามารถใช้รางวัลสวีทไนท์ได้ก็ต่อเมื่อมีรางวัลสวีทไนท์ในบัญชีของสมาชิก สำหรับนำรางวัลหนึ่ง (1) รายการมาใช้กับทุกคืนของการสำรองห้องพักเพียงพอเท่านั้น

 

(7) ต้องใช้รางวัลสวีทไนท์หนึ่งรางวัล ต่อห้อง ต่อคืน

 

(8) จำเป็นต้องมีรางวัลสวีทไนท์สำหรับการเข้าพักแต่ละคืน รวมถึงคืนเข้าพักใดๆ ที่อาจถูกกำหนดให้เป็น "ฟรี"

 

(9) ไม่สามารถโอนหรือมอบรางวัลสวีทไนท์เป็นของขวัญหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรองห้องพักหลายห้อง อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถใช้รางวัลสวีทไนท์สำหรับการสำรองห้องพักเดี่ยวเพิ่มเติมในการเข้าพักของตนเองในระหว่างที่สมาชิกยังคงเข้าพัก และการสำรองห้องพักอื่นๆ อยู่ภายใต้ชื่อของสมาชิก

 

(10) สมาชิกที่สำรองห้องพักแยกกันสำหรับการเข้าพักหลายคืนติดต่อกัน ก่อนหน้าหรือตามหลังการสำรองห้องพักที่ได้รับการยืนยันรางวัลสวีทไนท์จะต้องเปลี่ยนห้องพักเป็นประเภทห้องพักที่ยืนยันแล้วในคืนใดๆ ที่ไม่ได้ใช้รางวัลสวีทไนท์

 

(11) หากโรงแรมที่เข้าร่วมเสนอตัวเลือกห้องพักหลายห้องสำหรับรางวัลสวีทไนท์ เมื่อเลือกตัวเลือกห้องสวีทหรือห้องพรีเมียมแล้ว การเลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้จนถึงเวลา 14:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรมที่เข้าร่วมหนึ่ง (1) วันก่อนการเดินทางมาถึง ตราบเท่าที่รางวัลสวีทไนท์ยังไม่ได้รับการยืนยัน

 

(12) รางวัลสวีทไนท์มีนโยบายการร้องขอ การจอง การยกเลิก และการแก้ไขที่เพิ่มเติม แต่แยกจากกันโดยสมบูรณ์จากนโยบายการจอง การยกเลิก และการแก้ไขสำหรับการสำรองห้องพักที่ได้นำรางวัลสวีทไนท์มาใช้

 

(ก) การส่งคำขอเพื่อใช้รางวัลสวีทไนท์ในการสำรองห้องพักสามารถทำได้ภายในเวลา 14:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรมที่เข้าร่วมหนึ่ง (1) วันก่อนการเดินทางมาถึง

 

(ข) การส่งคำขอเพื่อยกเลิกการใช้รางวัลสวีทไนท์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันสามารถทำได้ภายในเวลา 14:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรมที่เข้าร่วมหนึ่ง (1) วันก่อนการเดินทางมาถึง

 

(ค) รางวัลสวีทไนท์ที่ยืนยันแล้วอาจถูกยกเลิกได้จนถึง 14:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรมที่เข้าร่วมหนึ่ง (1) วันก่อนการเดินทางมาถึง เฉพาะในกรณีที่การจองทั้งหมดถูกยกเลิก

 

(ง) เมื่อรางวัลสวีทไนท์ได้รับการยืนยัน สมาชิกต้องยกเลิกการสำรองห้องพักทั้งหมดเพื่อรับเครดิตรางวัลสวีทไนท์คืนทั้งหมด การยกเลิกการสำรองห้องพักรางวัลสวีทไนท์ที่ได้รับการยืนยันหลังจากเวลา 14:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของที่พักที่เข้าร่วมหนึ่ง (1) วันก่อนเดินทางมาถึงจะส่งผลให้มีการริบรางวัลสวีทไนท์ทั้งหมดที่ใช้กับการสำรองห้องพักทั้งหมด

 

(จ) รางวัลสวีทไนท์ไม่สามารถใช้กับการสำรองห้องพักเมื่อได้เช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมแล้ว

 

(ฉ) หากสมาชิกออกเดินทางก่อนกำหนดที่ได้สำรองห้องพักไว้ รางวัลสวีทไนท์ใดๆ ซึ่งได้รับการยืนยันสำหรับการเข้าพักแล้วแต่ไม่ได้ใช้ จะถูกริบ

 

(ช) หากสมาชิกต้องการขยายเวลาการเข้าพักและมีรางวัลสวีทไนท์เพียงพอที่จะครอบคลุมการขยายเวลา สมาชิกจะต้องจองแยกต่างหากสำหรับคืนเข้าพักเพิ่มเติมและขอใช้รางวัลรางวัลสวีทไนท์บนเว็บไซต์ของแมริออทหรือโดยการโทรหาฝ่ายสนับสนุนสมาชิก คำขอสำหรับรางวัลสวีทไนท์ไม่สามารถดำเนินการได้ที่ที่พักที่เข้าร่วม การใช้รางวัลสวีทไนท์ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของห้องสวีทหรือห้องพรีเมียมที่ขอ การตรวจสอบความพร้อมให้บริการเริ่มขึ้นห้า (5) วันก่อนเริ่มทำการจองแยกกัน และจนถึง 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของที่พักที่เข้าร่วม เป็นเวลาหนึ่ง (1) วันก่อนเริ่มการจองแยกต่างหาก สมาชิกที่ทำการจองแยกกันสำหรับการเข้าพักหลายคืนติดต่อกันก่อนหน้าหรือตามหลังการจองที่ยืนยันรางวัลสวีทไนท์ อาจต้องเปลี่ยนห้อง

 

(13) โรงแรมที่เข้าร่วมบางแห่งไม่ได้เข้าร่วมรางวัลสวีทไนท์ ไม่สามารถแลกรางวัลสวีทไนท์สำหรับแบรนด์ต่อไปนี้: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residences, EDITION, Protea Hotels, Aloft, City Express, Element, Design Hotels, all-Suite Hotels, Marriott Executive Apartments, All-Inclusive Resorts, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, และ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale นอกจากนี้ ไม่สามารถแลกรางวัลสวีทไนท์สำหรับที่พักที่เข้าร่วมบางแห่ง ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิกสำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมแต่ละแห่งซึ่งเข้าร่วมการแลกรางวัลสวีทไนท์

 

(14) รางวัลสวีทไนท์จะแสดงในบัญชีสมาชิกภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสมาชิกเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีจากรางวัลสวีทไนท์ห้า (5) รางวัล

 

ข. ส่วนลดเตียงนอน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากแบรนด์ค้าปลีกของแมริออท

 

(1) เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินที่เสนอ) สำหรับเตียงนอนจากแบรนด์ค้าปลีกของแมริออทเป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี สมาชิกจะได้รับรหัสส่งเสริมการขายที่สามารถแลกเป็นส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากมูลค่าการขายปลีกในราคาเต็มที่ใช้ได้กับที่นอนและเตียงเหล่านี้:
 

● The EDITION Bed
● The Ritz-Carlton Bed
● The Luxury Collection Bed
● The St. Regis Bed
● The W Hotels Bed
● The JW Marriott Bed
● The Marriott Bed
● The Sheraton Bed
● The Westin Heavenly® Bed
● The Le Meridien Bed
● The Renaissance Bed
● The Gaylord Hotels Bed
● The Courtyard Bed
● The Four Points Bed
● The Fairfield Bed

 

(2) รหัสส่งเสริมการขายส่วนลดมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถขอเงินคืนและโอนสิทธิ์ได้

 

(3) รหัสส่งเสริมการขายไม่สามารถทำซ้ำหรือขายได้ และไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด ในกรณีที่โปรแกรมสมาชิกสงสัยว่าการใช้หรือการแลกรหัสส่งเสริมการขายมีข้อผิดพลาด ฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกฎระเบียบโปรแกรม โปรแกรมสมาชิกขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบรหัสส่งเสริมการขายหรือเครดิตที่เกี่ยวข้องออก รหัสส่งเสริมการขายอาจถูกยกเลิกหรือแก้ไขได้ตลอดเวลาและไม่ต้องรับผิดต่อโปรแกรมสมาชิก รหัสส่งเสริมการขายจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามกฎระเบียบโปรแกรม รหัสส่งเสริมการขายจะถือเป็นโมฆะหากมีกฎหมายห้ามไว้ รหัสส่งเสริมการขายนี้สำหรับการซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

(4) รหัสส่งเสริมการขายส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ รหัสส่งเสริมการขายส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐใช้ได้ครั้งเดียวและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ซึ่งเลือกที่จะรับส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเตียงจากแบรนด์ค้าปลีกของแมริออทเป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีเท่านั้นที่จะสามารถแลกใช้รหัสส่งเสริมการขายได้

 

(5) ในการแลกใช้รหัสส่งเสริมการขายส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากแบรนด์ค้าปลีกใดๆ ของแมริออทที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดโทรไปที่หมายเลขด้านล่างนี้ตามประเทศที่คุณพำนัก กรุณาเตรียมรหัสส่งเสริมการขายและหมายเลขบัญชีสมาชิกที่มีสิทธิ์ให้พร้อม

• ในสหรัฐอเมริกา โทร +1 (800) 311-0708 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 22.00 น. เขตเวลาตะวันออก และวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เขตเวลาตะวันออก

• ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา โทร +33 1 41 51 51 53 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น. เขตเวลายุโรปกลาง

• ในเอเชีย (นอกจีนแผ่นดินใหญ่) ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก โทร +86 21 666 08330 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. เขตเวลามาตรฐานกลาง 

• ในจีนแผ่นดินใหญ่ โทร +86 40 0 627 6876 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. เขตเวลามาตรฐานกลาง

 

(6) ก่อนที่จะจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าบุคคลที่แลกใช้รหัสส่งเสริมการขายส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี

 

(7) ไม่รวมค่าขนส่งและแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ไม่รวมโครงเตียงและไม่อยู่ภายใต้รหัสส่งเสริมการขายส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

(8) ที่นอนและเตียงของแบรนด์ค้าปลีกของแมริออท รหัสส่งเสริมการขายส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีนับจากที่ได้รับตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่มีสิทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีในปี 2566 และเลือกรหัสส่งเสริมการขายส่วนลด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ก่อนวันที่ 7 มกราคม จะต้องทำการซื้อจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

ค. การบริจาคเพื่อการกุศล 100 ดอลลาร์สหรัฐ สมาชิกที่มีสิทธิ์ (แพลทินัม อิลิทหรือสูงกว่า) ที่ได้รับห้าสิบ (50) เครดิตอีลิทไนท์ต่อปี และสมาชิกที่มีสิทธิ์ (ไทเทเนียม อีลิทหรือสูงกว่า) ที่ได้รับเจ็ดสิบห้า (75) เครดิตอีลิทไนท์ต่อปีอาจเลือกการบริจาคเพื่อการกุศล 100 ดอลลาร์สหรัฐเป็นสิทธิประโยชน์เลือกรับของขวัญประจำปี และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 

(1) การบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐให้กับกองทุน Arne M. Sorenson Hospitality Fund - การบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐจากโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอย® ให้กับกองทุนสหรัฐสำหรับ Arne M. Sorenson Hospitality Fund ไม่ใช่ยอดบริจาคที่นำไปหักลดหย่อนภาษีสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย อีลิทที่มีคุณสมบัติซึ่งเลือกการบริจาคนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี โปรแกรมสมาชิกไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันว่ากองทุน Arne M. Sorenson Hospitality Fund จะใช้เงินบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐอย่างไร เงินทั้งหมดจะได้รับการโอนจากโปรแกรมสมาชิกไปยังกองทุนสหรัฐฯ สำหรับ Arne M. Sorenson Hospitality Fund

 

(2) การบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐให้กับ UNICEF โดยดำเนินธุรกิจในนาม "UNICEF USA" - การบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐจากโปรแกรมสมาชิกของแมริออท บอนวอย® ให้กองทุนในสหรัฐอเมริกาเพื่อ UNICEF โดยดำเนินธุรกิจในนาม "UNICEF USA" ไม่ใช่ยอดบริจาคที่นำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับสมาชิกระดับอีลิทของแมริออท บอนวอยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งเลือกการบริจาคนี้เป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี โปรแกรมสมาชิกไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันว่า UNICEF USA หรือ UNICEF จะใช้เงินบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐอย่างไร เงินทั้งหมดจะได้รับการโอนจากโปรแกรมสมาชิกไปยังกองทุนสหรัฐสำหรับ UNICEF↗  UNICEF ไม่รับรองบริษัท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ

 

(3) การบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐให้กับ World Wildlife Fund, Inc. - การบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐจากโปรแกรมสมาชิกแมริออท บอนวอย® ให้กับ World Wildlife Fund, Inc. ไม่ใช่ยอดบริจาคที่นำไปหักลดหย่อนภาษีสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย อีลิทที่มีคุณสมบัติซึ่งเลือกการบริจาคนี้เป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี โปรแกรมสมาชิกไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันว่า World Wildlife Fund จะใช้เงินบริจาค 100 ดอลลาร์สหรัฐอย่างไร เงินทั้งหมดจะได้รับการโอนจากโปรแกรมสมาชิกไปยัง World Wildlife Fund ชื่อและตราสัญลักษณ์ของ World Wildlife Fund นำมาใช้โดยได้รับอนุญาต ซึ่งไม่ถือเป็นการรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของผลิตภัณฑ์ บริการ บริษัท ความคิดเห็นหรือตำแหน่งทางการเมืองใดๆ WWF® และ ©1986 Panda Symbol เป็นกรรมสิทธิ์ของ WWF สงวนลิขสิทธิ์

 

ง. การมอบสถานะอีลิทเป็นของขวัญ

 

(1) สมาชิกที่มีสิทธิ์ (แพลทินัม อีลิทหรือสูงกว่า) ซึ่งได้รับห้าสิบ (50) เครดิตอีลิทไนท์ต่อปี อาจมอบสถานะซิลเวอร์ อีลิทเป็นของขวัญ และสมาชิกที่มีสิทธิ์ (ไทเทเนียม อีลิทหรือสูงกว่า) ซึ่งได้รับเจ็ดสิบห้า (75) เครดิตอีลิทไนท์ต่อปีอาจมอบสถานะโกลด์ อีลิทเป็นของขวัญ (ดูส่วน 4.3.ง.(3))

 

(2) ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีในการมอบสถานะอีลิทให้เป็นของขวัญแก่สมาชิกที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสถานะอีลิทภายในปีสถานะที่มีสิทธิ์ปัจจุบันเท่านั้น ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2.จ

 

(3) สถานะบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์สถานะอีลิทเป็นของขวัญจะได้รับการอัปเกรดภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการเลือกผู้รับรางวัล สมาชิกรายดังกล่าวจะคงสถานะสมาชิกอีลิทของตนไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีปฏิทิน ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ของสถานะซิลเวอร์ อีลิทก่อนวันที่ 7 มกราคม 2567 สมาชิกจะกลายเป็นสมาชิกซิลเวอร์ อีลิทในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2566 (ขึ้นอยู่กับวันที่เลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี) ตลอดปี 2567 และเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2568

 

(4) โดยต้องมีคุณสมบัติตรงข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับสถานะอีลิทที่เป็นของขวัญในปีปฏิทินที่เข้าเงื่อนไขปีถัดไป (2567 ในตัวอย่างข้างต้น) เพื่อรักษาสถานะอีลิทที่เป็นของขวัญในปีปฏิทินถัดไป (2568 ในตัวอย่างข้างต้น) หากสมาชิกไม่ได้รับสถานะ สมาชิกจะถูกปรับลดระดับเป็นระดับที่เหมาะสมในเดือนมีนาคมของปีปฏิทินหลังจากปีสถานะที่เข้าเงื่อนไขปีถัดไป (2568 ในตัวอย่างข้างต้น) 

 

(5) ไม่ว่าในกรณีใด โปรแกรมสมาชิกจะไม่ให้รายละเอียดสมาชิกภาพหรือข้อมูลสมาชิกส่วนบุคคลของสมาชิกใดๆ ให้แก่สมาชิก โดยได้รับสิทธิประโยชน์สถานะเป็นของขวัญหรือผู้รับสิทธิประโยชน์สถานะเป็นของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการได้รับสิทธิประโยชน์สถานะเป็นของขวัญ

 

(6) หากผู้รับที่ระบุไว้ให้รับสิทธิประโยชน์สถานะเป็นของขวัญไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในขณะนี้ ผู้รับที่ระบุไว้จะต้องลงทะเบียนที่  marriottbonvoy.com/join ก่อนที่จะสามารถมอบสิทธิประโยชน์สถานะเป็นของขวัญให้ผู้รับนั้น

 

จ. ห้าเครดิตอีลิทไนท์

 

1) เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกห้าเครดิตอีลิทไนท์เป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี จะมีการโอนห้า (5) เครดิตอีลิทไนท์เข้าบัญชีของสมาชิก ซึ่งจะถูกนับรวมในยอดสะสมเครดิตเพื่อบรรลุสถานะอีลิทและสถานะอีลิทตลอดชีพ เครดิตอีลิทไนท์และสถานะอีลิทอยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมที่แสดงในส่วน 4.2.ข

 

(2) ห้า (5) เครดิตอีลิทไนท์จะปรากฏในบัญชีสมาชิกของผู้รับภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี

 

(3) เครดิตอีลิทไนท์ที่มอบให้กับสมาชิกที่มีสิทธิ์ในฐานะตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีของสมาชิกจะได้รับมอบในปีสถานะที่มีสิทธิ์ซึ่งได้รับเครดิตอีลิทไนท์ โดยไม่คำนึงว่า สมาชิกเลือกห้าเครดิตอีลิทไนท์เป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีเมื่อใด ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่มีสิทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีในปี 2566 และเลือกเครดิตอีลิทไนท์ห้ารายการในปี 2567 ก่อนวันที่ 7 มกราคม จะได้รับคืนเครดิตคืนเหล่านั้นรวมเป็นยอดรวมในปี 2566

 

7. ประเภทห้องพักที่รับประกัน การรับประกันการได้รับสิทธิ์ก่อนสำหรับประเภทห้องพักที่คุณร้องขอสำหรับแบรนด์ที่เข้าร่วมซึ่งแสดงในรายการทางด้านล่าง เมื่อมีคุณสมบัติระดับอีลิทและระบุความต้องการเฉพาะไว้ในการจองเพื่อการเข้าพักของสมาชิก (คำร้องขอหมอน ตำแหน่งห้อง เตียงเสริม เตียงเด็ก เป็นต้น ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน) สมาชิกแพลทินัม อีลิทหรือสูงกว่าซึ่งทำการสำรองห้องพักในวันเดียวกับที่วางแผนการเดินทางมาถึงโรงแรมไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์การรับประกันประเภทห้องพัก นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป: ความต้องการห้องสูบบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่อาจได้รับสิทธิ์ก่อนด้วยเช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ขนาดเตียงที่แน่ชัดอาจแตกต่างกันไป และสมาชิกระดับไทเทเนียม อีลิท และแอมบาสซาเดอร์ อีลิทเท่านั้นที่จะได้รับการรับประกันการมีสิทธิ์ก่อนสำหรับประเภทเตียงและห้องพักที่ร้องขอ สิทธิประโยชน์ประเภทห้องพักที่รับประกันไม่ครอบคลุมการอัปเกรดห้องพัก ประเภทห้องพักที่รับประกันไม่มีให้บริการที่ The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Design Hotels และที่ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ประเภทห้องพักที่รับประกันซึ่งให้บริการที่แบรนด์ต่อไปนี้: The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield, AC Hotels, Aloft, Moxy, City Express, Residence Inn, TownePlace Suites และ Element

 

8. เป็นไปตามส่วน 4.1.ค. สมาชิกแพลทินัม อีลิทและสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสิทธิประโยชน์ประเภทห้องพักที่รับประกันสำหรับแบรนด์ที่เข้าร่วมที่แสดงในรายการข้างต้น

 

ก. หากที่พักที่เข้าร่วมไม่สามารถปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ประโยชน์ประเภทห้องพักที่รับประกัน สมาชิกแพลทินัม อีลิทและสูงกว่าจะได้รับการชดเชย (ดูด้านล่าง):

 

ประเภทห้องพักที่รับประกัน

 

 

แบรนด์ที่ร่วมรายการ

 

การชดเชยให้ผู้เข้าพัก*
The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels 100 ดอลลาร์สหรัฐ
AC Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Residence Inn 50 ดอลลาร์สหรัฐ
Fairfield, Aloft, Moxy Hotels, City Express, TownePlace Suites, Element 25 ดอลลาร์สหรัฐ

 

*ที่พักที่เข้าร่วมนอกสหรัฐอเมริกาจะจ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน

 

9. ฝ่ายสนับสนุนสมาชิกแพลทินัม อีลิทโดยเฉพาะ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น: (800) 228-2100)

 

4.3.ง. สิทธิประโยชน์สมาชิกแมริออท บอนวอย ไทเทเนียม อีลิท นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่สมาชิกแพลทินัม อีลิทได้รับ สมาชิกไทเทเนียม อีลิทและสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

1. คะแนนโบนัส 75% คะแนนโบนัสแตกต่างกันไปตามระดับสมาชิกอีลิท และคำนวณจากคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างเข้าพัก มีให้สำหรับสมาชิกอีลิทที่แบรนด์ที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วน 1.2.ก

 

2. การรับประกันห้องว่างเมื่อจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมง จำกัดเฉพาะห้องพักส่วนตัวของสมาชิกไทเทเนียม อีลิท การรับประกันห้องว่างสำหรับการสำรองห้องพักที่จองไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาถึง และพร้อมให้บริการเมื่อที่พักที่เข้าร่วมขายหมดแล้ว หากจองห้องพักภายในเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สี่สิบแปด (48) ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาถึงที่พักที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นโรงแรมรีสอร์ท Marriott Vacation Club Marriott Grand Residence Club, Design Hotels, Ritz-Carlton Reserve, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club properties, and at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale การรับประกันห้องว่างเมื่อจองล่วงหน้าสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางวันที่จำกัด (เช่น กิจกรรมพิเศษ) ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์กับการอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้น สิทธิประโยชน์ไม่สามารถใช้ร่วมกับการแลกรางวัลการเข้าพัก หรือราคาโปรโมชั่นหรือส่วนลดใดๆ สมาชิกต้องชำระราคาปกติ ณ เวลาที่ทำการจองและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระยะเวลาการเข้าพัก โดยสำหรับ Residence Inn และ TownePlace Suites การรับประกันห้องว่างเมื่อจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมงใช้ได้เฉพาะห้องสตูดิโอเท่านั้น

 

3. ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืน สมาชิกที่มีสิทธิ์ (สมาชิกไทเทเนียม อีลิทและสูงกว่า) ที่ได้รับเจ็ดสิบห้า (75) เครดิตอีลิทไนท์ในปีปฏิทิน ("ระยะเวลาตามเงื่อนไข") มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหนึ่ง (1) รายการ (“ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืน”) จากรายการสิทธิประโยชน์ที่มีใน choice-benefit.marriott.com↗ ซึ่งแสดงทางด้านล่าง:

 

 

ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืนของสมาชิกไทเทเนียม อีลิท

 

ห้า (5) รางวัลสวีทไนท์
ส่วนลดเตียงนอน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากแบรนด์ค้าปลีกของแมริออท
การบริจาคเพื่อการกุศล 100 ดอลลาร์สหรัฐ
มอบสถานะโกลด์ อีลิทเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว
ห้า (5) เครดิตอีลิทไนท์
รางวัลที่พักฟรีหนึ่ง (1) คืน

 

รายการตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืนบน choice-benefit.marriott.com อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขจะต้องเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีที่ choice-benefit.marriott.com ภายในเวลา 23:59 น. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดจากระยะเวลาตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง การเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีอาจดำเนินการผ่านฝ่ายสนับสนุนสมาชิกไม่ได้การเลือกตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืนทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากดำเนินการแล้ว ในกรณีที่สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขไม่ได้เลือกรับของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืนภายในกำหนดเวลา 23:59 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 7 มกราคมของปีในระยะเวลาตามเงื่อนไข สมาชิกจะได้รับห้า (5) รางวัลสวีทไนท์เป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปีสำหรับการเข้าพัก 75 คืนแต่ละรายการอยู่ภายใต้ส่วน 4.3.ค.(6) ยกเว้นดังต่อไปนี้

 

ก. รางวัลคืนเข้าพักฟรี
 

(1) ต้องแลกรางวัลคืนเข้าพักฟรี (สูงสุด 40,000 คะแนน) สำหรับการเข้าพักที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (เช่น หากได้รับสิทธิประโยชน์ในปี 2566 จะต้องแลกคะแนนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

 

(2) รางวัลคืนเข้าพักฟรีจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายในสอง (2) สัปดาห์หลังจากที่สมาชิกเลือกตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสิทธิประโยชน์ของขวัญประจำปี สามารถแลกรางวัลคืนเข้าพักฟรี ณ โรงแรมที่เข้าร่วมรายการแห่งใดก็ได้สำหรับห้องมาตรฐานหนึ่ง (1) คืน มูลค่าสูงสุด 40,000 คะแนน เมื่อใช้รางวัลที่พักฟรีกับคืนที่มีการสำรองห้องพัก สมาชิกสามารถแลกหรือซื้อคะแนนได้สูงสุด 15,000 คะแนน เพื่อเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่พักฟรีดังกล่าว

 

(3) สมาชิกสามารถใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรีในขณะที่จองสิทธิ์การแลกรางวัลการเข้าพักบนเว็บไซต์แมริออทหรืออาจโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและแจ้งว่าต้องการใช้รางวัลคืนเข้าพักฟรี รางวัลคืนเข้าพักฟรีไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ รางวัลคืนเข้าพักฟรีที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบ รางวัลคืนเข้าพักฟรีจะนับรวมในการสะสมจำนวนคืนเพื่อบรรลุสถานะสมาชิกอีลิท รางวัลคืนเข้าพักฟรีอาจนำไปใช้กับการเข้าพักในปัจจุบันที่ชำระเงินแล้วหรือการแลกรางวัลการเข้าพัก

 

(4) รางวัลคืนเข้าพักฟรีรวมภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมรีสอร์ทที่บังคับเพิ่มเติม ณ โรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งมีค่าธรรมเนียมรีสอร์ท

 

(5) การแลกรางวัลที่พักฟรีอาจถูกยกเลิกตามนโยบายการรับประกันและการยกเลิกตามมาตรฐาน ดังที่อธิบายไว้ในส่วน 3.2.ง

 

(6) สมาชิกที่มีสิทธิ์ควรตรวจสอบวันหมดอายุของรางวัลคืนเข้าพักฟรีที่ระบุไว้ในบัญชีของสมาชิก

 

4. ฝ่ายสนับสนุนเฉพาะสำหรับสมาชิกไทเทเนียม อีลิท (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น: (800) 399-4229)


 

4.3.จ. สิทธิประโยชน์สมาชิกแมริออท บอนวอย แอมบาสซาเดอร์ อีลิท นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่สมาชิกไทเทเนียม อีลิทได้รับ สมาชิกอีลิทที่เข้าพักตั้งแต่ 100 คืนขึ้นไปตามเงื่อนไข และใช้จ่ายอย่างน้อย 23,000 ดอลลาร์สหรัฐตามเงื่อนไขรายปี โดยมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ได้รับจากการเข้าพักที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามเงื่อนไข (ไม่รวมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขซึ่งได้ชำระไว้ล่วงหน้าสำหรับการเข้าพักในปีถัดจากระยะเวลาตามเงื่อนไข เช่น สำหรับการเข้าพักแบบชำระเงินล่วงหน้า) มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

1. บริการแอมบาสซาเดอร์สมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิทมีสิทธิ์รับบริการแอมบาสซาเดอร์ในระหว่างปีสถานะที่มีสิทธิ์และคงต่อไปยังปีปฏิทินถัดไปบริการแอมบาสซาเดอร์เป็นสิทธิประโยชน์ที่อนุญาตให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมบางอย่างตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมที่นี่

 

2. Your24™ สมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิทมีสิทธิ์เข้าร่วม Your24 ในระหว่างปีสถานะที่มีสิทธิ์และดำเนินต่อไปในปีปฏิทินถัดไปYour24 เป็นสิทธิประโยชน์ที่อนุญาตให้สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถส่งคำขอระบุเวลาเช็คอินที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้าพักในที่พักที่เข้าร่วมใดๆหากเวลาเช็คอินที่ส่งคำขอได้รับการยืนยัน เวลาเช็คเอาท์จะถูกตั้งค่าเป็นเวลาเดียวกันในวันเช็คเอาท์

 

ก. อาจมีการส่งคำขอสิทธิประโยชน์ Your24 โดยสมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิทที่ต้องการระบุเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้าพักผ่านบริการแอมบาสซาเดอร์ สมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิทอาจส่งคำขอสิทธิประโยชน์ Your24 ได้ในเวลาใดๆ ก่อน 15:00 น. (เวลาท้องถิ่นของที่พักที่เข้าร่วม) ล่วงหน้าสอง (2) วันก่อนการเดินทางมาถึงสำหรับการเข้าพักดังกล่าวโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับสมาชิกแอมบาสซาเดอร์ หากคำขอสิทธิประโยชน์ Your24 ได้รับการอนุมัติ บริการแอมบาสซาเดอร์จะติดต่อสมาชิกเพื่อยืนยันเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์

 

ข. สิทธิประโยชน์ Your24 นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจส่งคำขอได้เมื่อเข้าพักเท่านั้น

 

ค. สิทธิประโยชน์ Your24 จำกัดหนึ่ง (1) ห้องต่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ต่อการเข้าพัก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนห้องที่ได้สำรองไว้

 

ง. หากเวลาเช็คอินที่ได้รับอนุมัติสำหรับสมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิทคือระหว่าง 9:00 น. ถึง 16:00 น. (เวลาท้องถิ่นของที่พักที่เข้าร่วม) สมาชิกอาจขอสิทธิประโยชน์ระดับแพลทินัม อีลิทและสิทธิประโยชน์การเช็คเอาท์ล่าช้าข้างต้น

 

จ. หากประเภทห้องที่เจาะจงซึ่งสำรองโดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอิน ที่พักที่เข้าร่วมจะปฏิบัติตามคำขอ Your24 ที่ยืนยันแล้วโดยจัดหาห้องพักอื่นให้ชั่วคราว จากนั้นจึงย้ายผู้เข้าพักที่เกี่ยวข้องไปยังประเภทห้องพักที่สำรองไว้เมื่อพร้อมให้บริการ

 

ฉ. ที่พักที่ไม่ได้มอบสิทธิประโยชน์ Your24 ได้แก่ Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, and Design Hotels properties, and at The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis, Paradise Island, Bahamas และ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale

 

3. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ Ritz-Carlton Reserveนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ข้างต้น สมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิทจะได้รับเครดิตรีสอร์ท 150 ดอลลาร์สหรัฐ (“เครดิตรีสอร์ท”) ต่อการเข้าพักสำหรับห้องพักแต่ละห้องภายใต้ชื่อสมาชิกและบัญชีสมาชิกเครดิตรีสอร์ทใช้ได้กับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินจากห้องพัก ยกเว้นราคาห้องพักและภาษีห้องพักสมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิทที่เข้าพักโดยใช้ราคาโปรโมชั่นหรือแผนราคาที่รวมเครดิตรีสอร์ทอยู่แล้วจะไม่ได้รับเครดิตรีสอร์ท 150 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมเครดิตรีสอร์ทไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน ทดแทน หรือโอนเป็นเงินสด บัตรของขวัญ หรือเครดิตประเภทอื่นได้

 

5. กิจกรรมแมริออท บอนวอย™

 

5.1 กิจกรรมแมริออท บอนวอย

 

5.1.ก.กิจกรรมแมริออท บอนวอย (“กิจกรรมแมริออท บอนวอย”) ซึ่งเดิมเรียกว่า “กิจกรรมการให้รางวัล” ซึ่งให้คะแนนหรือไมล์แก่สมาชิกโปรแกรมสมาชิกที่มีสิทธิ์ ซึ่งจองและจัดการประชุมและกิจกรรมแบบกลุ่มตามเงื่อนไข (“กิจกรรมตามเงื่อนไข” หรือ "กิจกรรม") ณ ที่พักที่เข้าร่วม

 

5.1.ข. สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแมริออท บอนวอย (“สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์” รวมถึงสมาชิกทุกรายของโปรแกรมสมาชิก เว้นแต่จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

1. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานหรือแผนกของรัฐที่จองกิจกรรมในนามขององค์กรที่ว่าจ้าง

 

2. พนักงานหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามขององค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม (“องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม”) ที่จองกิจกรรมในนามขององค์กรที่ว่าจ้าง

 

3. ตัวกลางที่จองกิจกรรมในนามของ องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐฯ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม หรือ

 

4. ที่พักที่เข้าร่วมในเอเชีย ออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิก ตัวกลางในการจองกิจกรรมในนามของหน่วยงานรัฐ (สหรัฐฯ หรือไม่ใช่สหรัฐฯ) หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม

 

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม และผู้ที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานและแผนกของรัฐ และรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุมที่จองกิจกรรมในนามขององค์กรที่ว่าจ้าง ตลอดจนตัวกลางทางการค้าบุคคลที่สามที่จองในนามขององค์กรที่ไม่ใช่สหรัฐ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุมไม่ถือว่าเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกที่มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมแมริออท บอนวอย

 

นอกจากนี้ สำหรับที่พักที่เข้าร่วมในเอเชีย ออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิก ตัวกลางที่จองกิจกรรมในนามของหน่วยงานรัฐ (สหรัฐฯ หรือไม่ใช่สหรัฐฯ) หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุมไม่ถือว่าเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกที่มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมแมริออท บอนวอย

 

5.1.ค. สมาชิกรายบุคคล  มีเพียงบุคคลเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนในโปรแกรมสมาชิกตามส่วน 1.4.ข ของกฎของโปรแกรมเหล่านี้ และมีเพียงบุคคลเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมแมริออท บอนวอย  ไม่มีบริษัทหรือองค์กรใดสามารถใช้บัญชีโปรแกรมสมาชิกได้ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือไมล์สะสมจากงานกิจกรรมแมริออท บอนวอย

 

5.1.ง.  เงื่อนไขเพิ่มเติม สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์ต้องรับทราบว่า ตนเองมีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือไมล์สำหรับกิจกรรมแมริออท บอนวอยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ นโยบายของขวัญ และนโยบายสิ่งจูงใจ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทหรือองค์กรของตนเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิกตามส่วน 1.7.ฉ. ของกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ในขอบเขตที่นโยบายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้ กฎระเบียบโปรแกรมเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งให้นายจ้าง ผู้บริหาร และ/หรือลูกค้าของตนทราบเกี่ยวกับคะแนนหรือไมล์ใดๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมแมริออท บอนวอย

 

5.2 ที่พักที่เข้าร่วม

 

5.2.ก. แบรนด์ที่เข้าร่วม กิจกรรมแมริออท บอนวอยใช้ได้กับโรงแรมที่เข้าร่วมทั้งหมด (ดูส่วน 1.2) สำหรับแบรนด์ที่เข้าร่วมต่อไปนี้: The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, EDITION, The Luxury Collection, W Hotels, JW Marriott, Marriott Hotels, Sheraton, Marriott Vacation Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Le Méridien, Westin, Autograph Collection Hotels, Renaissance Hotels, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Courtyard, Four Points, SpringHill Suites, Protea Hotels, Fairfield by Marriott, AC Hotels, Aloft, Moxy Hotels, City Express และ Element

 

5.2.ข. แบรนด์ที่ไม่เข้าร่วม แบรนด์ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแมริออท บอนวอย ได้แก่ Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Residence Inn, TownePlace Suites, Bulgari Hotels & Resorts, The St. Regis Residence Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, The Ritz-Carlton Club และ Homes & Villas by Marriott Bonvoy

 

5.3 การได้รับ

 

5.3.ก.  การได้รับคะแนน สมาชิกจะได้รับคะแนนสองคะแนนสำหรับทุกๆ หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (1.00) ที่ใช้จ่ายกับค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริง สูงสุด 60,000 คะแนนเป็นการได้รับคะแนนพื้นฐานต่อกิจกรรมตามเงื่อนไข ยกเว้นโปรโมชั่นพิเศษหรือสิ่งจูงใจ รวมถึงคะแนนพื้นฐาน โบนัสอีลิท (ตามที่กำหนดไว้ใน 5.3.ข. ทางด้านล่าง) โปรโมชั่นพิเศษ และ/หรือสิ่งจูงใจ สมาชิกอาจได้รับสูงสุด 200,000 คะแนนต่อกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

5.3.ข.  การได้รับโบนัสอีลิท สมาชิกอีลิทจะได้รับโบนัสจากการได้รับคะแนนพื้นฐานสำหรับกิจกรรมแมริออท บอนวอย ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับคะแนนพื้นฐานสูงสุด 60,000 คะแนนดังนี้

 

1. ซิลเวอร์ อีลิท โบนัส 10% สูงสุด 66,000 คะแนนต่อกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

2. โกลด์ อีลิท โบนัส 25% สูงสุด 75,000 คะแนนต่อกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

3. แพลทินัม อีลิท โบนัส 50% สูงสุด 90,000 คะแนนต่อกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

4. ไทเทเนียม อีลิทและแอมบาสซาเดอร์ อีลิท โบนัส 75% สูงสุด 105,000 คะแนนต่อกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

5.3.ค. การได้รับไมล์ สมาชิกยังสามารถเลือกที่จะรับหนึ่งไมล์สำหรับทุกๆ หนึ่ง (1) ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่ายกับยอดใช้จ่ายกิจกรรมตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริง สูงสุด 20,000 ไมล์ (หรือสกุลเงินเทียบเท่า ขึ้นอยู่กับพันธมิตรโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วม) ต่อกิจกรรม โดยไม่คำนึงถึงระดับอีลิท คะแนนจะได้รับการส่งมอบหรือไมล์จะถูกส่งไปยังพันธมิตรโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วมภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม โดยมีเงื่อนไขว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ถูกยกเลิก และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดของกลุ่มหรือสัญญาการจัดเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมได้รับการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขไมล์ที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามพันธมิตรโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วม สมาชิกไม่สามารถได้รับคะแนนและไมล์ทั้งสองอย่างสำหรับกิจกรรมเดียวกัน

 

5.3.ง. เครดิตอีลิทไนท์ สมาชิกที่จัดกิจกรรมตามเงื่อนไขในที่พักที่เข้าร่วมจะได้รับ หนึ่ง (1) เครดิตอีลิทไนท์สำหรับการจองและได้เข้าพักทุกยี่สิบ (20) คืน สูงสุดยี่สิบ (20) เครดิตอีลิทไนท์ต่อสัญญา

 

5.3.จ. การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน คะแนนหรือไมล์ที่มอบให้สำหรับกิจกรรมตามเงื่อนไขซึ่งจัดขึ้นที่ที่พักที่เข้าร่วมในต่างประเทศขึ้นอยู่กับสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐในวันจัดกิจกรรมตามเงื่อนไข  ให้คะแนนหรือไมล์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ซึ่งมีผล ณ เวลาที่แปลงสกุลเงิน  อัตรานี้จะถูกกำหนดตามดุลยพินิจของโปรแกรมสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน แต่อาจแตกต่างไปจากอัตราการแปลงสกุลเงินที่ใช้โดยบริษัทบัตรเครดิต

 

5.3.ฉ. การแบ่งสิทธิประโยชน์ คะแนนหรือไมล์ และเครดิตอีลิทไนท์ที่ให้สำหรับกิจกรรมตามเงื่อนไขอาจได้รับการการแบ่งระหว่างสมาชิกสูงสุดสองท่าน หากสมาชิกทั้งสองท่านได้บันทึกไว้ในข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

5.4 กิจกรรมตามเงื่อนไข

 

5.4.ก. ข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไข สมาชิกโปรแกรมสมาชิกท่านใดๆ สามารถทำสัญญากับที่พักที่เข้าร่วมเพื่อจัดกิจกรรมตามเงื่อนไขในที่พักที่เข้าร่วม (“ข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไข”)

 

5.4.ข. กิจกรรมตามเงื่อนไข กิจกรรมตามเงื่อนไข คือ กิจกรรมหรือการประชุมที่จองโดยสมาชิกโปรแกรมสมาชิกซึ่งระบุหมายเลขสมาชิกของตนในข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและจัดขึ้นในที่พักที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขจะไม่รวมถึง (ก) การจองห้องพักใดๆ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนห้องพักที่จองในลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือจากข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไข (ข) การจองห้องพักใดๆ โดยมีหรือไม่มีการจัดเลี้ยง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดห้องพักอย่างน้อยสิบ (10) ห้องสำหรับอย่างน้อยหนึ่ง (1) คืน (ค) การจองห้องพักใดๆ ในนามของนายจ้าง ลูกค้า หรือผู้มอบฉันทะที่ได้รับเลือก (ไม่ว่าจะผ่านข้อตกลงกับที่พักที่เข้าร่วมหรืออย่างอื่น) เพื่อให้คะแนนเป็นรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรอื่น (ง) การจองห้องพักที่เป็นห้องอภินันทนาการหรือห้องแลกเปลี่ยน (จ) ค่าประชุมฟรีหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม หรือ (ฉ) กิจกรรมหรือการประชุมใดๆ หรือจองห้องพักโดยมีลักษณะดังนี้

 

1. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานหรือแผนกของรัฐที่จองกิจกรรมในนามขององค์กรที่ว่าจ้าง

 

2. พนักงานหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามขององค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม (“องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม”) ที่จองกิจกรรมในนามขององค์กรที่ว่าจ้าง

 

3. ตัวกลางที่จองกิจกรรมในนามของ องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐฯ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม หรือ

 

4. ที่พักที่เข้าร่วมในเอเชีย ออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิก ตัวกลางในการจองกิจกรรมในนามของหน่วยงานรัฐ (สหรัฐฯ หรือไม่ใช่สหรัฐฯ) หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม

 

ตัวอย่างเช่น กิจกรรมหรือการประชุมที่จองโดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุม และผู้ที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานและแผนกของรัฐ และรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุมที่จองกิจกรรมในนามขององค์กรที่ว่าจ้าง ตลอดจนตัวกลางทางการค้าบุคคลที่สามที่จองในนามขององค์กรที่ไม่ใช่สหรัฐ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุมไม่มีคุณสมบัติเป็นกิจกรรมตามเงื่อนไข  นอกจากนี้ สำหรับที่พักที่เข้าร่วมในเอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก กิจกรรมที่จองโดยคนกลางในนามขององค์กรของรัฐ (สหรัฐหรือไมใช่สหรัฐ) หรือรัฐวิสาหกิจหรือที่รัฐควบคุมไม่มีคุณสมบัติเป็นกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

5.4.ค. สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือไมล์ต้องเป็นผู้ติดต่อหลักที่บันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของข้อตกลงงานกิจกรรมตามเงื่อนไข หรือเป็นผู้ลงนามที่ได้รับอนุญาตของข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

5.5 ยอดใช้จ่ายกิจกรรมตามเงื่อนไข

 

5.5.ก. ยอดใช้จ่ายกิจกรรมตามเงื่อนไข ยอดใช้จ่ายกิจกรรมตามเงื่อนไข รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงแรม และการตกแต่งที่สั่งโดยโรงแรมที่เข้าร่วมและชำระเงินโดยบัญชีหลักนอกจากนี้ ยอดใช้จ่ายสำหรับราคาห้องพักจะเข้าเงื่อนไขก็ต่อเมื่อสัญญามีห้องพักขั้นต่ำสิบ (10) ห้องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) คืนของกิจกรรมตามเงื่อนไข (โดยมีหรือไม่มีบริการจัดเลี้ยง)ยอดใช้จ่ายสำหรับราคาห้องพักที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนหรือไมล์สำหรับสมาชิก ไม่ว่าจะชำระเงินโดยบัญชีหลักหรือชำระโดยผู้เข้าพักแต่ละท่านในห้องพัก

 

5.5.ข. บัตรของขวัญแมริออท ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ห้องประชุมอาจสามารถชำระโดยใช้บัตรของขวัญแมริออทในบางโรงแรมคะแนนที่แลกที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรต่างๆ เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสมาชิก รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับของพันธมิตรในส่วน 3.6.ค.

 

5.5.ค. ค่าธรรมเนียมกิจกรรมที่ยกเว้น ค่าธรรมเนียมกิจกรรมที่ยกเว้นรวมถึงภาษีทั้งหมด เงินค่าตอบแทนพิเศษ ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการภายนอก ค่าธรรมเนียมการลดจำนวนห้องพักที่สำรองไว้ และค่าบริการ

 

5.6 กฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิกทั้งหมดมีผลใช้บังคับ

 

จำนวนคะแนนหรือไมล์ที่จะได้รับจะถูกกำหนดตามกฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิกที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ได้รับรางวัล

 

6. บัตรเครดิตร่วมแบรนด์แมริออท บอนวอย

 

บัตรต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบัตรเครดิตร่วมแบรนด์แมริออท บอนวอย

 

6.1 บัตรเครดิต American Express ในสหรัฐอเมริกา

 

6.2 บัตรเครดิต Chase ในสหรัฐอเมริกา

 

6.3 บัตรเครดิตในต่างประเทศ

6.3.ก. แคนาดา
6.3.ข. จีน
6.3.ค. อินเดีย
6.3.ง. ญี่ปุ่น
 • บัตร Marriott Bonvoy® American Express® Premium สำหรับผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น – เรียนรู้เพิ่มเติม

  สมาชิกบัตรเครดิต Starwood Preferred Guest® จาก American Express สามารถใช้บัตรเครดิตแบรนด์ร่วมปัจจุบันของตนต่อไปภายใต้โปรแกรมเดิมได้จนกว่าจะได้รับบัตรเครดิต Marriott Bonvoy®
6.3.จ. เม็กซิโก
6.3.ฉ. ซาอุดีอาระเบีย
 • บัตรเครดิต Marriott Bonvoy® American Express® สำหรับผู้พำนักอาศัยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเรียนรู้เพิ่มเติม
6.3.ช. เกาหลีใต้
6.3.ฌ. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6.3.ญ. สหราชอาณาจักร

 

6.4 สิทธิพิเศษและข้อยกเว้นของสมาชิกโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์

 

6.4.ก. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบพรีเมียม สำหรับบัตรเครดิตร่วมแบรนด์ใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3 ที่มีสิทธิประโยชน์การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแบบพรีเมียม ผู้ถือบัตรจะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นในห้องพัก ณ ที่พักที่เข้าร่วมโครงการทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจอง

 

6.4.ข. ข้อยกเว้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบพรีเมียม โปรดดูส่วน 1.3.ค.

 


7. The Marriott Vacation Clubs และ Vistana Residence Network

 

7.1 Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club

 

7.1.ก. คำว่า “สมาชิก Vacation Club” รวมถึง (1) เจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการ (Timeshare) ที่พัฒนา ดำเนินการ หรือนำเสนอภายใต้แบรนด์ Marriott Vacation Club หรือแบรนด์ Marriott Grand Residence Club (รวมเรียกว่า “MVC Club”) มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกผ่านการเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการ และ (2) เจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการที่พัฒนา ดำเนินการ หรือนำเสนอภายใต้แบรนด์ Sheraton Vacation Club หรือแบรนด์ Westin Vacation Club หรือ Vistana Beach Club (รวมเรียกว่า “VSE Resort”) ซึ่งเจ้าของยังเป็นสมาชิกของ Vistana Signature Network (“VSN”) และมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกผ่านการเป็นสมาชิก VSN สมาชิก Vacation Club ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรม รวมทั้งกฎระเบียบและกฎข้อบังคับเพิ่มเติมใดๆ ที่บังคับใช้กับสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการที่ประกาศใช้โดย Marriott Ownership Resorts, Inc., Vistana Signature Experiences, Inc. และ/หรือ Marriott Resorts, Travel Company , Inc. โดยดำเนินธุรกิจในนาม MVC Exchange Company (“Exchange Company”) หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา (แต่ละแห่งเรียกว่า “นิติบุคคลVacation Club”) เนื่องจากกฎระเบียบและกฎข้อบังคับดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว (รวมเรียกว่า “กฎระเบียบของ Vacation Club”)  สมาชิก Vacation Club ย่อมอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Vacation Club ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการที่สมาชิก Vacation Club เป็นเจ้าของ

 

7.1.ข. สมาชิก Vacation Club ที่ได้รับการอัปเกรดจากโปรแกรมสมาชิกอีลิทโดยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ของเจ้าของจะอยู่ภายใต้กฎของโปรแกรมเหล่านี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามส่วน 1.7.ค. และกฎของ Vacation Club ที่บังคับใช้กับสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดังต่อไปนี้

 

1. สมาชิก Vacation Club โดยผ่านการเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการของ MVC Club และ/หรือความเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการ VSE และการเป็นสมาชิก VSN หรือโดยผ่านการสมัครสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการใน Abound by Marriott Vacations™ Exchange Program (“ โปรแกรม Abound Exchange”) ที่เกี่ยวข้อง (ก) ได้รับระดับระดับสมาชิก "สแตนดาร์ด" หรือ "โอเนอร์" อาจได้รับสถานะแมริออท บอนวอย โกลด์ อีลิทและจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดขั้นต่ำของโกลด์ อีลิทในการรักษาสถานะโกลด์ อีลิททุกปี (ข) ได้รับระดับสมาชิก "ซีเล็กต์" หรือ "เอ็กเซ็กคิวทีฟ" อาจได้รับสถานะแมริออท บอนวอย แพลทินัม อีลิท และจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดขั้นต่ำของแพลทินัม อีลิทในการรักษาสถานะแพลทินัม อีลิททุกปี และ (ค) ได้รับระดับสมาชิก "เพรซิเดนเทียล" หรือ "แชร์แมนส์คลับ" อาจได้รับสถานะแมริออท บอนวอย ไทเทเนียม อีลิทและจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดขั้นต่ำของไทเทเนียม อีลิทในการรักษาสถานะไทเทเนียม อีลิททุกปี บุคคลเพียงหนึ่ง (1) คนในข้อตกลงสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการของ MVC Club หรือ VSE Resort จะได้รับสถานะอีลิทที่เกี่ยวข้องสมาชิก Vacation Club บางรายอาจไม่ได้อัปเกรดสถานะอีลิทจนถึงปี 2566

 

2. สมาชิก Vacation Club จะคงสถานะอีลิทของตนไว้ โดยที่สมาชิก Vacation Club ดังกล่าว (1) รักษาระดับสมาชิกของตนผ่านการเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการของ MVC Club หรือ VSE Resort และ/หรือการสมัครโปรแกรม Abound Exchange (2) ชำระค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่าย Exchange Company ค่าธรรมเนียม ภาษี และการชำระเงินอื่นๆ และ (3) ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับนิติบุคคล Vacation Club รวมถึงการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนของ MVC Club หรือสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการของ VSE Resort

 

3. สถานะอีลิทและคะแนนสะสมใดๆ ในบัญชีสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนของสมาชิก Vacation Club จะไม่โอนเมื่อมีการขายสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการของสมาชิก Vacation Club ให้กับบุคคลที่สาม  โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมา สมาชิก Vacation Club สามารถโอนคะแนนไปยังบัญชีสมาชิกของ Vacation Club อื่นได้ ตราบใดที่สมาชิก Vacation Club สองคนมีรายชื่อเป็นเจ้าของในข้อตกลงกับสิทธิประโยชน์การแบ่งเวลาเข้าใช้บริการเดียวกันกับของเจ้าของดังกล่าว ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในที่อยู่เดียวกันหรือไม่ก็ตาม

 

7.1.ค. เนื่องจากธรรมชาติของที่พัก MVC Club และ VSE Resort เงื่อนไขพิเศษต่อไปนี้จะนำไปใช้กับการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

1. สมาชิก Vacation Club จะได้รับเครดิตอีลิทไนท์สำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไขที่โรงแรม MVC Club และ VSE Resort รวมทั้งสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Abound Exchange

 

2. สมาชิก Vacation Club จะได้รับคะแนนหรือไมล์สำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ที่พักของ MVC Club และ VSE Resort

 

3. สิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ไม่มีให้บริการในที่พักของ MVC Club หรือ VSE Resort: การอัปเกรดเป็นห้องพักที่ดีขึ้นฟรี, เช็คเอาท์ล่าช้า, รางวัลสวีทไนท์, การรับประกันสิทธิ์เข้าใช้เลาจน์ การรับประกันประเภทห้องพัก การรับประกันห้องว่างเมื่อจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมง การรับประกันการจองที่พิเศษสุด หรือ Your24

 

4. การแลกรางวัลการเข้าพักสำหรับที่พัก MVC Club และ VSE Resort ต้องได้รับการจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันก่อนการเดินทางมาถึง ที่พักของ MVC Club และ VSE Resort ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในนโยบาย "วันที่ให้บริการอัตราพิเศษที่จำกัด" ในขณะนี้

 

5. ไม่มีรางวัลการแลกคะแนนทันทีในที่พักของ MVC Club หรือ VSE Resort

 

6. คะแนนที่ได้มาจากการเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ในที่พักของ MVC Club หรือ VSE Resort ไม่สามารถใช้เพื่อขอจองการแลกรางวัลการเข้าพัก ณ ที่พักของ MVC Club หรือ VSE Resort หรือที่พัก Residence Club (ตามคำจำกัดความด้านล่าง)

 

7.2 Vistana Residence Network

 

7.2.ก.“ Vistana Residence Network ” รวมถึงที่พักของ St. Regis Residence Club และ The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale ("ที่พัก Residence Club")เจ้าของสิทธิประโยชน์สำหรับที่พักใน Residence Club (" สมาชิก Residence Club ") อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรม รวมทั้งกฎระเบียบและกฎข้อบังคับเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ประกาศโดยผู้สนับสนุนสำหรับที่พักใน Residence Club (“ผู้สนับสนุน Residence Club”) เนื่องจากกฎระเบียบและกฎข้อบังคับดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (รวมเรียกว่า "กฎระเบียบของ Residence Club") สมาชิก Residence Club อาจอยู่ภายใต้กฎ Residence Club ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก Residence Club เป็นเจ้าของ

 

7.2.ข. สมาชิก Residence Club ที่ได้รับการอัปเกรดโปรแกรมสมาชิกอีลิท โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ของเจ้าของจะอยู่ภายใต้กฎของโปรแกรม ซึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามส่วน 1.7.ค. และกฎของ Residence Club ที่มีผลกับสิทธิประโยชน์ความเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้

 

1. สมาชิก Residence Club ได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยผู้สนับสนุน Residence Club ในโครงการในฐานะสมาชิกแมริออท บอนวอย แพลทินัม อีลิท และไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดขั้นต่ำของแพลทินัม อีลิทในการรักษาสถานะแพลทินัม อีลิททุกปี  บุคคลไม่เกินสอง (2) คนในข้อตกลงสิทธิประโยชน์ในที่พักของ Residence Club จะได้รับสถานะแพลทินัม อีลิท

 

2. สถานะอีลิทและคะแนนสะสมใดๆ ในบัญชีสมาชิกโปรแกรมสมาชิกของสมาชิก Residence Club จะไม่โอนเมื่อมีการขายสิทธิประโยชน์ในที่พัก Residence Club ให้กับบุคคลที่สาม

 

3. โรงแรม The St. Regis Residence Club เป็นพันธมิตรที่มอบเครดิตอีลิทไนท์แก่สมาชิก (ตามที่กำหนดไว้ใน 2.1.ก.) เท่านั้น โดยจะไม่เข้าร่วมในการได้รับคะแนนหรือไมล์ การแลกคะแนน สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกในโรงแรม (ตามที่ระบุไว้ในส่วน 1 และ 4) หรือกิจกรรมต่างๆ ของแมริออท บอนวอย

 

5. The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale มีสิทธิประโยชน์ที่จำกัดในโรงแรม ตามที่ระบุไว้ในส่วน 4, ส่วน 5 และส่วน 7

 

 

8. Homes & Villas by Marriott Bonvoy

เนื่องจากธรรมชาติของ Homes & Villas by Marriott Bonvoy เงื่อนไขพิเศษต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับกับการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

8.1 การได้รับคะแนนสะสม

 • สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสำหรับการเข้าพักที่สมบูรณ์ในบ้านเช่า (“บ้านพัก” หรือ “บ้าน”) ที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ของ Homes & Villas by Marriott Bonvoy (“แพลตฟอร์ม”) อย่างไรก็ตาม สมาชิกไม่สามารถสะสมหรือรับสิทธิประโยชน์จากบ้านพักหลายหลังในเมืองที่แตกต่างกันสำหรับวันที่เข้าพักวันเดียวกัน
 • หมายเลขสมาชิกที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ซื้อบนแพลตฟอร์มจะต้องถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะบันทึกคะแนนไปยังบัญชีสมาชิกที่ถูกต้อง ตามส่วน 9.3 สมาชิกต้องมีบัญชีสมาชิกอยู่แล้วหรือกรอกใบสมัครโปรแกรมสมาชิกให้เสร็จสมบูรณ์ (ตามที่อธิบายไว้ใน 1.4.ก) ก่อนทำการซื้อเพื่อรับคะแนนผ่านแพลตฟอร์ม
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนพื้นฐานห้า (5) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินเทียบเท่าสำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นและชำระโดยสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มสำหรับบ้านพักสูงสุดสาม (3) หลังในเมืองเดียวกันที่มีวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์เดียวกัน โดยจะต้องเข้าพักที่บ้านพักหนึ่ง (1) หลัง และชำระสำหรับบ้านพักสาม (3) หลังทั้งหมด
 • คะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกอีลิทตามระดับสมาชิกอีลิทที่สมาชิกได้รับจะมอบให้ตามยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในส่วน 4.3
 • สมาชิกจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์จากการเข้าพักที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งจองผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะซื้อด้วยคะแนนหรือชำระเงินก็ตาม สมาชิกจะได้รับเครดิตอีลิทไนท์สำหรับบ้านพักหนึ่ง (1) หลัง และไม่ใช่บ้านพักเพิ่มเติมใดๆ ที่สมาชิกอาจซื้อโดยมีวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์เดียวกัน
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการได้รับคะแนน รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าทำความสะอาด ค่าธรรมเนียมของรีสอร์ท) ที่ใช้กับบ้านพักที่จองผ่านแพลตฟอร์ม และบริการเสริมที่ซื้อ (เช่น การทำความสะอาดส่วนเพิ่ม เป็นต้น)
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าพักที่สมบูรณ์ในระยะเวลาตามเงื่อนไข ณ Homes & Villas by Marriott Bonvoy จะได้รับการนำไปรวมกับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายปีสำหรับสมาชิกแอมบาสซาเดอร์ อีลิท (ตามที่อธิบายไว้ใน 4.3.จ)
 • จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับพันธมิตรใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้รับการโปรโมตภายในประสบการณ์ก่อนผู้เข้าพักเดินทางมาถึงเดินทางมาถึงหรือระหว่างการเข้าพัก
 • จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับการซื้อที่มีการคืนเงิน
 • ไม่สามารถรับไมล์จากการซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
 • สำหรับการเข้าพักที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มในนามของบุคคลอื่น จะมีการมอบคะแนนให้กับการจองการเข้าพักภายใต้บัญชีสมาชิกและชื่อที่ป้อนเมื่อทำการจอง เฉพาะสมาชิกที่การเข้าพักเสร็จสมบูรณ์เท่านั้นที่สามารถรับคะแนนและเครดิตอีลิทไนท์ในคำสั่งซื้อเดียวที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม
 • หากมีการเพิ่มหมายเลขบัญชีสมาชิกแมริออท บอนวอย ที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจอง คะแนนจะปรากฏในบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติเป็นเวลาสาม (3) ถึงหก (6) สัปดาห์หลังจากการเข้าพักเสร็จสิ้น
 • นอกจากนี้ สมาชิกที่ใช้บัตรเครดิตร่วมแบรนด์ของแมริออท บอนวอย สำหรับการซื้อผ่านแพลตฟอร์มจะได้รับคะแนนโบนัสในบัญชีแมริออท บอนวอยในคราวเดียวกัน
 • กฎระเบียบของโปรแกรมสมาชิกทั้งหมดใช้กับการซื้อที่ทำบนแพลตฟอร์ม

 

8.2 การแลกใช้สิทธิคะแนนสะสม

 

 • สมาชิกมีสิทธิ์แลกคะแนนเพื่อจองที่พักของ Home ผ่านแพลตฟอร์มในอัตราส่วน 175.438596491 คะแนนต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่ซื้อ (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
 • สมาชิกมีความยืดหยุ่นในการเลือกจำนวนเงินสดและจำนวนคะแนนที่จะแลกด้วยการชำระรวมกันสำหรับการเข้าพักในบ้านที่จองผ่านแพลตฟอร์ม (“การชำระด้วยเงินสดและคะแนนที่ HVMB”)
 • ไม่มีจำนวนที่ตายตัวของเงินสดที่ต้องชำระหรือคะแนนที่ต้องแลก ต้องใช้คะแนนอย่างน้อยหนึ่งพัน (1,000) คะแนนสำหรับการชำระเงินสดและคะแนนที่ HVMB
 • สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนมากกว่าที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก
 • บัตรเครดิตโดยส่วนใหญ่และคะแนนเป็นวิธีการชำระด้วยเงินสดและคะแนนที่ยอมรับได้
 • บัตรของขวัญแมริออทและรางวัลที่พักฟรีของแมริออท บอนวอยไม่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระด้วยเงินสดและคะแนนที่ HVMB
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนในส่วนเงินสดของการชำระด้วยเงินสดและคะแนนที่ HVMB เมื่อการเข้าพักเสร็จสมบูรณ์ตามส่วนที่ 8.1 (“รับคะแนน”) 
 • โปรดทราบ การชำระด้วยเงินสดและคะแนนสำหรับ Homes & Villas by Marriott Bonvoy แตกต่างจากรางวัลเงินสด + คะแนน ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ (ดูส่วน 3.3.ฉ.)
 • การจองที่ซื้อด้วยคะแนนหรือเงินสดและคะแนนที่ HVMB มีสิทธิ์ได้รับเครดิตอีลิทไนท์ภายใต้ส่วนที่ 8.1 (“รับคะแนน”)
 • หากมีการยกเลิกการจองที่ชำระด้วยคะแนน จะได้รับคะแนนคืนตามนโยบายการยกเลิกบ้านพัก
 • การแลกรางวัลในโรงแรมที่เข้าร่วมที่แสดงไว้ในส่วน 3 ไม่สามารถใช้ได้ที่ HVMB รวมถึง: ประเภทของการแลกรางวัลการเข้าพักทั้งหมดที่ระบุไว้ในส่วน 3.3 รางวัลการแลกคะแนนทันทีและรางวัลสวีทไนท์
 •  

8.3 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 
 • สมาชิกโกลด์ อีลิทจะได้รับของขวัญต้อนรับอีลิทเป็นคะแนนจำนวน 500 คะแนนในการเข้าพักตั้งแต่หนึ่งคืนขึ้นไปติดต่อกันตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.1.ง. แม้ว่าจะเช็คอินและเช็คเอาท์ภายใน 24 ชั่วโมงจากโรงแรมแห่งเดียวกันที่ร่วมรายการ
 • สมาชิกแพลทินัม อีลิทและระดับสูงขึ้นไปจะได้รับของขวัญต้อนรับอีลิทเป็นคะแนนจำนวน 1,000 คะแนนในการเข้าพักตั้งแต่หนึ่งคืนขึ้นไปติดต่อกันตามที่อธิบายไว้ในส่วน 2.1.ง. แม้ว่าจะเช็คอินและเช็คเอาท์ภายใน 24 ชั่วโมงจากโรงแรมแห่งเดียวกันที่ร่วมรายการ
 • สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอีลิทอื่นๆ ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในส่วน 4 ไม่มีให้บริการสำหรับการเข้าพักที่ Homes ซึ่งจองผ่านแพลตฟอร์ม

 

8.4 ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 
 • การรับประกันราคาถูกที่สุดที่เสนอโดยบริษัทใช้ไม่ได้กับการซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
 • ราคาสมาชิกไม่สามารถใช้กับการซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
 • สมาชิกอาจส่งคำขอเครดิตสำหรับคะแนนและ/หรือเครดิตอีลิทไนท์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกหลังผ่านไป 6 (หก) สัปดาห์นับจากเสร็จสิ้นการเข้าพัก โดยติดต่อทีมงาน Homes & Villas by Marriott Bonvoy ได้ที่นี่

 

9. ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

 

9.1  การตรวจสอบบัญชีสมาชิก

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกทุกท่านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎระเบียบของโปรแกรม บริษัทอาจตรวจสอบคะแนน การเข้าพักตามเงื่อนไข ยอดคงเหลือของคืนที่เข้าเงื่อนไข และประวัติการทำธุรกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำขอรางวัลโปรแกรมสมาชิก รางวัล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิกทุกท่าน

 

9.2 การแก้ไข

 

สมาชิกอาจขอเครดิตสำหรับคะแนน ไมล์ หรือคืนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสำหรับสถานะอีลิท (นอกเหนือจากเครดิตอีลิทไนท์ที่ได้รับตามส่วน 4) ที่ไม่ได้แสดงในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกผ่านเพจกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิกภายใต้ "รายงานการเข้าพักที่ขาดหายไป" หรือโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนสมาชิกสำหรับการเข้าพักในที่พักที่เข้าร่วม ยกเว้น Homes & Villas by Marriott Bonvoy

 

สำหรับการเข้าพักใน Homes & Villas by Marriott Bonvoy ที่ผ่านมา สมาชิกอาจขอเครดิตสำหรับคะแนนและ/หรือเครดิตอีลิทไนท์ที่ไม่ได้แสดงในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกหลังผ่านไป 6 (หก) สัปดาห์นับจากเสร็จสิ้นการเข้าพัก โดยติดต่อทีมงาน Homes & Villas by Marriott Bonvoy ได้ที่นี่

 

สมาชิกอาจส่งคำขอเครดิตสำหรับคะแนน/ไมล์สะสมหรือคืนเข้าพักตามเงื่อนไขสำหรับสถานะอีลิทได้รับจากกิจกรรมตามเงื่อนไขซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีของสมาชิกโดยติดต่อโรงแรมที่จัดกิจกรรมตามเงื่อนไข การส่งคำขอดังกล่าวต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีของการเข้าพักตามเงื่อนไข กิจกรรมตามเงื่อนไข หรือธุรกรรมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อรับเครดิต

 

9.3 สมาชิกใหม่

 

สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขและคืนเข้าพักตามเงื่อนไขสำหรับสถานะอีลิทจากการเข้าพักหรือกิจกรรมตามเงื่อนไขในที่พักที่เข้าร่วมซึ่งเกิดขึ้นและชำระโดยสมาชิกในช่วงสามสิบ (30) วันก่อนการสมัครโปรแกรมสมาชิก (“ช่วงระยะเวลาก่อนการสมัคร”) หากสมาชิกร้องขอเครดิตภายในหกสิบ (60) วันของการเข้าพักตามเงื่อนไข กิจกรรมตามเงื่อนไข หรือธุรกรรมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขสมาชิกใหม่จะไม่ได้รับคะแนนหรือคืนเข้าพักตามเงื่อนไขสำหรับสถานะอีลิทในการเข้าพักหรือกิจกรรมตามเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดขึ้นช่วงระยะเวลาก่อนการสมัคร ถึงแม้เขา/เธอจะเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกที่บริษัทเสนอให้นอกเหนือจากโปรแกรมสมาชิกในปัจจุบัน ยกเว้นการเข้าพักและกิจกรรมตามเงื่อนไขในที่พักที่เข้าร่วมซึ่งเกิดขึ้นและชำระเงินในช่วงระยะเวลาก่อนการสมัคร

 

9.4 การแก้ไขสิทธิประโยชน์

 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อและตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะตามกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้) บริษัทอาจแก้ไข (1) จำนวนคะแนนหรือจำนวนคืนเข้าพักตามเงื่อนไขไปยังบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก และ (2) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ให้ไว้ในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานะสมาชิกอีลิทหรือสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพ บริษัทยังขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกัน ยกเลิก หรือกระทบยอดธุรกรรมใดๆ ที่โปรแกรมสมาชิกสงสัยว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

 

9.5 การออกจากโปรแกรมของที่พักที่เข้าร่วม

 

หากโรงแรมที่เข้าร่วมออกจากโปรแกรมสมาชิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนน คืนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสำหรับสถานะอีลิท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนสำหรับการเข้าพักตามเงื่อนไขตามส่วน 2) สำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมดังกล่าว และรางวัลใดๆ การส่งเสริมการขาย และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปหลังจากวันที่โรงแรมที่เข้าร่วมออกจากโปรแกรมสมาชิก แม้ว่าการจองการเข้าพักในโรงแรมเดิมที่เข้าร่วมจะดำเนินการก่อนวันที่ดังกล่าว

 

9.6 ภาษี

 

คะแนน รางวัล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิกอาจต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีอื่นๆ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีดังกล่าวทั้งหมดและสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บุคคลที่ชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่สมาชิกได้รับคะแนน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางภาษี หน้าที่ หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกคะแนน การแลกรางวัล รางวัลส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิก

 

9.7 ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

 

บริษัทไม่รับประกันหรือรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท คุณภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการที่จัดหาให้ผ่านโปรแกรมสมาชิกหรือโดยที่พักที่เข้าร่วม

 

9.8 การดำเนินการโปรแกรมสมาชิก

 

บริษัทขายคะแนนให้กับที่พักและพันธมิตรที่เข้าร่วม แลกคะแนนเป็นเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนที่ได้รับจากที่พักที่เข้าร่วม) ตั๋วเครื่องบินและสินค้า รวมทั้งดำเนินการโปรแกรมสมาชิก บริษัทโปรโมตโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสร้างและเปิดตัวแคมเปญการตลาด การพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิก และการจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตร

 

9.9 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ ความผิดพลาด หรือการละเว้น

 

บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับ:  (ก)การสูญหายหรือการส่งผิด หรือการได้รับล่าช้าซึ่งคำขอสมัครเป็นสมาชิก การสื่อสาร คำขอแลกคะแนน รางวัล หรือสิทธิประโยชน์สมาชิก (ข) การโจรกรรมหรือการแลกคะแนนหรือรางวัล หรือการใช้รางวัลโดยไม่ได้รับอนุญาต (ค) การกระทำหรือการไม่กระทำของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่พักที่เข้าร่วม) หรือ (ง) ความผิดพลาดใดๆ ที่เผยแพร่เกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความผิดพลาดด้านราคาหรือการพิมพ์ ความผิดพลาดในคำบรรยาย ความผิดพลาดเกี่ยวกับที่พักที่เข้าร่วม และพันธมิตรโปรแกรมสมาชิก และความผิดพลาดในการให้หรือหักคะแนนจากบัญชีสมาชิก  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขความผิดพลาดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

9.10 การตีความกฎระเบียบโปรแกรมสมาชิก

 

การตีความกฎระเบียบโปรแกรมสมาชิกเหล่านี้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันการแปลภาษาอื่นใดของกฎระเบียบโปรแกรม เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับ

 

9.11 เครื่องหมายการค้า

 

บริษัทและที่พักที่เข้าร่วมเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ และวัสดุที่มีลิขสิทธิ์หรือคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของ Marriott International, Inc., บริษัทในเครือ และที่พักที่เข้าร่วม สมาชิกต้องไม่แทรกแซง เรียกร้อง ยื่นคำขอ หรืออ้างความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

9.12 การสละสิทธิ์

 

การสละสิทธิ์ของบริษัทสำหรับการละเมิดกฎระเบียบโปรแกรมสมาชิกโดยสมาชิกจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ก่อนหน้านี้หรือที่ตามมาอื่นๆ ความล้มเหลวของบริษัทในการยืนยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบโปรแกรมสมาชิกน์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดโดยสมาชิกจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ที่บริษัทอาจมีต่อสิ่งนั้นหรือสมาชิกท่านอื่น บริษัทอาจสละสิทธิ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และอาจจัดการส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราวซึ่งให้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแก่สมาชิกที่คัดสรร

 

9.13 การจำกัดความรับผิด

 

ไม่ว่าในกรณีใด Marriott International Inc. บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือผู้ได้รับอนุญาต ที่พักที่เข้าร่วมใดๆ และผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนแต่ละท่านที่เกี่ยวข้อง จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ โดยตรงและโดยอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด หรืออื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิก กฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ หรือการดำเนินโปรแกรมสมาชิกของบริษัท

 

9.14 การเลือกกฎหมายและสถานที่

 

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิกหรือกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้จะได้รับการจัดการเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล และจะถูกควบคุมโดย ตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึง ข้อขัดแย้งของกฎระเบียบทางกฎหมาย เขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับการเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมสมาชิกหรือกฎระเบียบของโปรแกรมสามารถยื่นได้เฉพาะในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา

 

9.15 การปฏิบัติตามกฎหมาย

 

การเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิก และการได้รับและแลกคะแนนจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมด การเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิก สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และรางวัลได้รับการนำเสนอด้วยความสุจริต อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถใช้ได้หากถูกห้ามหรือจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับในสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลที่พำนักของสมาชิก หากส่วนใดส่วนหนึ่งของกฎระเบียบโปรแกรมสมาชิกเหล่านี้เชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกลบออกจากกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ ภายใต้ส่วน 1.7.ค. และ 1.7.ง.

 

9.16 ข้อตกลงทั้งหมด

 

กฎระเบียบโปรแกรมสมาชิก ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับอื่นใดที่รวมอยู่ในที่นี้หรืออ้างถึงในที่นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่สำคัญในที่นี้ และแทนที่ความเข้าใจหรือข้อตกลงก่อนหน้านี้ใดๆ (ไม่ว่าวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) เกี่ยวกับกรณีที่สำคัญดังกล่าว และไม่อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์โปรแกรมสมาชิก