ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมคะแนน

Updated August 2022

โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ (โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์) สำหรับแมริออท อินเทอร์เนชั่นแนล อิงก์ (Marriott International, Inc.) คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า Marriott Bonvoy™ (ต่อไปจะเรียกว่า “โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์”) ทั้งนี้ ให้โปรแกรมดังกล่าวมีผลบังคับในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (2019) เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้ โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ดังกล่าวดำเนินการเป็นสามโปรแกรมรวมกันเป็นโปรแกรมเดียว ซึ่งทั้งสามโปรแกรมได้แก่: โปรแกรม Marriott Rewards®, โปรแกรม The Ritz-Carlton Rewards, และโปรแกรม the Starwood Preferred Guest® (“โปรแกรม SPG”) (แต่ละโปรแกรมเรียกว่า “โปรแกรมเลกาซี่”) โปรแกรมเลกาซี่ต่างๆ เหล่านี้ดำเนินการโดยแมริออท อินเทอร์เนชั่นแนล อิงก์ (Marriott International, Inc.) และบรรดาบริษัทย่อย รวมถึงแมริออท รีวอร์ดส์ แอลแอลซี (Marriott Rewards, LLC) และพรีเฟอร์ด เกสท์ อิงก์ (Preferred Guest, Inc.) (เรียกรวมกันว่า “บริษัท”)

โปรแกรมสะสมคะแนนดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง ("กฎของโปรแกรม") กฎของโปรแกรมในที่นี้รวมถึงกฎสำหรับผู้ร่วมงานที่ได้รับการจัดการเพิ่มเติม ซึ่งจะนำไปใช้กับพนักงานของบริษัทและผู้ร่วมงานที่ทำงานในสถานที่พักที่บริษัทเป็นเจ้าของ ให้เช่า ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการจัดการ กฎสำหรับผู้ร่วมงานที่ได้รับการจัดการจะไม่มีผลกับพนักงานของผู้ซื้อแฟรนไชส์ของบริษัท ผู้ได้รับอนุญาต และเจ้าของสถานที่พักที่จัดการโดยบริษัท

กฎระเบียบของโปรแกรมมีผลบังคับในเรื่องความสัมพันธ์ของบริษัทกับบรรดาสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ (เรียกรวมกันว่า “บรรดาสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์" และเรียกแต่ละรายว่า “สมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์” “สมาชิก” หรือ “คุณ”) ซึ่งรวมถึงวิธีการที่บรรดาสมาชิกบริหารจัดการบัญชีหรือจัดการจองห้องพักของตน ได้รับสถานะสมาชิกระดับพิเศษหรืออีลิท ได้รับและใช้คะแนนสะสมของ โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ (“คะแนนสะสม”) กับบรรดาโรงแรมและสถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ (แต่ละแห่งเรียกว่า “สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ”) รวมทั้งกับบรรดาโปรแกรมต่างๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ เช่น โปรแกรมผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำของสายการบิน (“โปรแกรมของหุ้นส่วนทางธุรกิจ”)

กฎระเบียบของโปรแกรมรวมเข้าไว้ด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้กับประสบการณ์บางอย่างหรือโรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของแมริออท บอนวอย ด้วยจำนวนห้องที่รองรับได้จำกัดหรือมีลักษณะเฉพาะ รวมถึงราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออท บอนวอย และ The Ritz-Carlton Yacht Collection สิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล และบริการที่ระบุไว้ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์อาจไม่พร้อมให้บริการที่โรงแรมหรือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดังกล่าวแม้ว่าประสบการณ์หรือโรงแรมที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้ระบุอย่างชัดแจ้งว่าได้รับการยกเว้นจากสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล หรือบริการที่ได้อธิบายไว้ในกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ โปรดดูที่หน้า ข้อกำหนดเพิ่มเติม เพื่อดูข้อกำหนดแยกต่างหากที่ควบคุมการเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์โดยประสบการณ์หรือโรงแรมที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมสิทธิประโยชน์

จากการที่คุณเปิดบัญชีสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ (“บัญชี” หรือ “บัญชีสมาชิก”) หรือจากการที่คุณใช้บัตรสมาชิกหรือหมายเลขบัญชีสมาชิกที่กำหนดไว้ให้คุณ (“หมายเลขสมาชิก”) อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการรับสิทธิพิเศษของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ หรือในการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คะแนนสะสมของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ คุณตกลงว่า:

คุณได้ศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของโปรแกรมฉบับนี้ และคุณได้ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งโดยการอ้างถึงในข้อกำหนดฉบับนี้ และ

คุณยินยอมให้บริษัท โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ และโปรแกรมของหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมทั้งบรรดาตัวแทนและผู้ได้รับอนุญาตจากภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจของบุคคลดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัท

สิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล และบริการของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทอาจยุติโปรแกรมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยต้องแจ้งให้สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ใช้งานในปัจจุบันทราบล่วงหน้าหก (6) เดือน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าน้อยกว่าหกเดือนในเขตอำนาจศาลใด ๆ หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ทำเช่นนั้น ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจเลือกที่จะแทนที่โปรแกรมสิทธิประโยชน์ด้วยโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันได้ตลอดเวลาในทันทีโดยการแจ้งให้สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ใช้งานในปัจจุบันทราบหากโปรแกรมสิทธิประโยชน์ถูกยกเลิก คะแนนที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมดจะถูกริบโดยไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ และไม่ยอมรับการเรียกร้องรางวัลใด ๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งให้ทราบ

กฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่บังคับใช้กับโปรแกรมดั้งเดิมหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามหรือจำกัดไว้อย่างชัดแจ้ง บริษัทอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โครงสร้างสำหรับการได้รับและการแลกรางวัล (ซึ่งกำหนดไว้ทางด้านล่าง) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อมูลค่าของคะแนนหรือไมล์ หรือความสามารถในการได้รับรางวัลบางอย่าง (รวมเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของโปรแกรม") “รางวัล” หมายถึง รางวัลใด ๆ และทั้งหมดที่ได้รับโดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแลกรางวัล (ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3.1) สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของโปรแกรมและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใด ๆ ของโปรแกรม การเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องของท่านจะถือว่า ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของโปรแกรมดังกล่าว

1. เข้าร่วมโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์

1.1 การมีสิทธิในการเข้าร่วมโปรแกรม

Membership in the Loyalty Program is free and available to any individual who: (a) possesses the legal authority to agree to the Program Rules; (b) resides in a jurisdiction which legally permits participation in the Loyalty Program; (c) is not a resident of Crimea, Cuba, Donetsk People’s Republic, Iran, Luhansk People’s Republic, North Korea, and Syria; (d) provides valid and accurate personal information when enrolling in the Loyalty Program; (e) is not already a member of the Loyalty Program (i.e., does not already have a Membership Account); and (f) has not previously been terminated from the Loyalty Program or any of the three Legacy Programs by the Company.

1.1.ก. บรรดาสมาชิกมีหน้าที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎระเบียบของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์, รายละเอียดสรุปยอดของบัญชี, และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ จากบริษัทในเรื่องโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ เพื่อทำความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และสถานะของตนในโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ ในกรณีที่สมาชิกมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์หรือกฎระเบียบของโปรแกรมฉบับนี้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก

1.1.ข. บรรดาสมาชิกมีหน้าที่ต้องศึกษานโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกอย่างไร ในกรณีที่สมาชิกมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือการที่บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก

1.2 สถานที่ที่ให้บริการและแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ

1.2.a.“สถานที่พักที่เข้าร่วม” คือโรงแรม รีสอร์ท และที่พักชั่วคราวอื่นๆ ที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ด้านล่างซึ่งเป็นเจ้าของ จัดการ เป็นแฟรนไชส์หรือได้รับอนุญาตจาก Marriott International (“แบรนด์ที่เข้าร่วม”) และสามารถจองผ่าน Marriott Channels เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น (ดู 1.2.b) สถานที่พักอาศัย (“ที่พักอาศัย”) ไม่ว่าจะเสนอให้เป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ หรือคอนโดมิเนียม โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ใช่ที่พักชั่วคราว ดังนั้นจึงไม่เข้าร่วมในโปรแกรมสะสมคะแนน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านล่าง สถานที่พักที่เข้าร่วมและแบรนด์ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย:

i.     The Ritz-Carlton® - all locations except for:

ก.    โรงแรมในเครือ Ritz-Carlton Reserve® เข้าร่วมในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ดังนี้:

(1) ได้รับคะแนนหรือไมล์ตามที่อธิบายไว้ในหมวด 2
(2) แลกคะแนนตามที่อธิบายไว้ในหมวด 3
(3) สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 และ 4 ยกเว้นดังต่อไปนี้: ราคาสมาชิก ส่วนลดร้านขายของที่ระลึก การอัปเกรดห้องพักที่ดีขึ้นฟรี การเช็คเอาท์ล่าช้า รับประกันการเข้าใช้เลานจ์ รับประกันประเภทห้อง รับประกันห้องว่าง 48 ชั่วโมง และรางวัลสวีทไนต์
(4) กิจกรรมแมริออท บอนวอยตามที่อธิบายไว้ในหมวด 5

ข.    The Ritz-Carlton Residences®, Waikiki Beach เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ดังนี้:

(1) รับคะแนนหรือไมล์ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2
(2) แลกคะแนนตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3
(3) สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
การอัปเกรดห้องพักที่ดีกว่าเดิมฟรี, การเช็คเอาท์ล่วงเวลา, Suite Night Awards และ Your24™

C.    The Ritz-Carlton Club® properties - earning partner for Elite Night Credit (as defined by 2.1.a.) only for Members staying at The Ritz-Carlton Club locations under their ownership benefit. They do not participate in Points or Miles earning, Points redemption, on-property Member benefits (as outlined in Sections 1 and 4), or Marriott Bonvoy Events.

ง.    The Ritz-Carlton Yacht Collection - สมาชิกได้รับและแลกคะแนนจากโรงแรมพันธมิตรนี้ ซึ่งเข้าร่วมเป็นพิเศษในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน ข้อกำหนดในการให้บริการที่แยกต่างหาก ("ข้อกำหนด RCYC") สมาชิกที่จองและสำรองห้องพักเสร็จสมบูรณ์ผ่าน RCYC จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโปรแกรม ข้อกำหนด RCYC เหล่านี้ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายที่พบใน The Ritz-Carlton Yacht Collectionเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

จ.    โรงแรมต่อไปนี้ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์:

●    The Ritz-Carlton, Millennia Singapore
●     The Ritz-Carlton Residences ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น
●     โรงแรมพันธมิตรดังต่อไปนี้:

○      Hotel Ritz-London - ลอนดอน สหราชอาณาจักร
○     โรงแรมและรีสอร์ทของ Bulgari - ทุกสถานที่

2.     St. Regis® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. The St. Regis Residences do not participate in the Loyalty Program

B. The St. Regis Residence Club® properties - earning partner for Elite Night Credit (as defined by 2.1.a.) only. They do not participate in Points or Miles earning, Points redemption, on-property Member benefits (as outlined in Sections 1 and 4), or Marriott Bonvoy Events.

3.     EDITION® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. EDITION Residences do not participate in the Loyalty Program

4.     The Luxury Collection® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. The Luxury Collection Residences do not participate in the Loyalty Program

B. The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale has limited on-property benefits as outlined in Section 4, Section 5, and Section 7.

5.     W® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. W Residences do not participate in the Loyalty Program

6.     JW Marriott® - ทุกแห่ง

7.     Marriott Hotels® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. The Marriott Ranch Bed and Breakfast

B. Marriott Residences do not participate in the Loyalty Program

8.     Sheraton® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. Sheraton Residences do not participate in the Loyalty Program

B. Sheraton Vacation Club -  all locations, with limited on-property benefits as outlined in Section 4, and Section 7.

9.     Marriott Vacation Club® และ Marriott Grand Residence Club® - ทุกแห่งยกเว้น:

A.     Grand Residences by Marriott – Mayfair-London สหราชอาณาจักร

B.     Marriott Vacation Club® at The Empire Place©, Bangkok, Thailand

สถานที่พักของ Marriott Vacation Club และ Marriott Grand Residence Club ที่เข้าร่วมโปรแกรมมีสิทธิพิเศษที่พร้อมให้บริการ ณ สถานที่พักอย่างจำกัด ตามรายละเอียดที่ระบุในส่วนที่ 4 และส่วนที่ 7

10.         Delta Hotels by Marriott™ - ทุกสถานที่ ยกเว้น:

●    Delta Hotels by Marriott™ that are part of All-Inclusive by Marriott Bonvoy (see 1.2.a.xxxiii) participate in the Loyalty Program in a unique capacity as expressly identified in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

11.     Le Méridien® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. Le Méridien Residences do not participate in the Loyalty Program

12.     Westin® - ทุกแห่งยกเว้น:

A. Westin properties that are part of All-Inclusive by Marriott Bonvoy (see 1.2.a.xxxiii) participate in the Loyalty Program in a unique capacity as expressly identified in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

B. Westin Residences do not participate in the Loyalty Program.

C. Westin® Vacation Club - all locations, with limited on-property benefits as outlined in Section 4, and Section 7.

13.     Autograph Collection® Hotels - ทุกแห่งยกเว้น:

A.    Autograph Collection Hotels that are part of All-Inclusive by Marriott Bonvoy (see 1.2.a.xxxiii) participate in the Loyalty Program in a unique capacity as expressly identified in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”).

B.     The Cosmopolitan of Las Vegas เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกดังต่อไปนี้:

(1)     มีเพียงค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม: ค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการในห้องพัก ค่าภาพยนตร์ในห้องพัก ค่าโทรศัพท์จากห้องพัก และค่าใช้จ่ายในการซื้อของมินิบาร์ในห้องพัก ไม่สามารถสะสมคะแนนสะสมได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการอื่นใดจากร้านค้าในโรงแรมหรือบริการอื่นใดของโรงแรม

(2)     สามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกกับการเข้าพักที่มีสิทธิได้รับ Elite Night Credit (Qualifying Stays) (ตามที่ระบุในส่วนที่ 2.1.ง.) ที่ The Cosmopolitan of Las Vegas

(3)      สิทธิประโยชน์ที่จำกัดมีให้ตามที่อธิบายไว้ในหมวด 1.3 หมวด 3.4 และหมวด 4 ยกเว้นตัวเลือกอาหารเช้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท

4) บรรดาสมาชิกที่เป็นสมาชิกของทั้งโปรแกรม Marriott Bonvoy Loyalty Program และโปรแกรม The Cosmopolitan of Las Vegas Identity Program สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของ และใช้สิทธิในการได้รับคะแนนสะสมจากค่าห้องพักและการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคในห้องพักได้จากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเท่านั้น โดยที่ไม่สามารถได้รับสิทธิพิเศษหรือใช้สิทธิในการได้รับคะแนนสะสมจากทั้งสองโปรแกรมพร้อมๆ กันได้ โปรแกรม Marriott Bonvoy และโปรแกรม the Identity Program เป็นโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ที่แยกต่างหากจากกัน ดังนั้น จึงไม่สามารถเชื่อมโยงหรือรวมบัญชีของทั้งสองโปรแกรมเข้าด้วยกันได้ บรรดาสมาชิกอาจเลือกที่จะสะสมคะแนนของโปรแกรม Marriott Bonvoy และรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของโปรแกรม Marriott Bonvoy ได้โดยแจ้งหมายเลขสมาชิกของตน ณ ขณะที่ทำการจองห้องพัก

C.     Autograph Collection Residences ไม่เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก

xiv.      Design Hotels™ - all locations identified as a property which participates in the Loyalty Program are listed here and participate as follows:  

ก.      สะสมคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางตามที่ระบุในส่วนที่ 2

ข.      การแลกคะแนนสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในหมวด 3

ค.      มีสิทธิพิเศษจำกัดตามที่ระบุในส่วนที่ 1.3 และส่วนที่ 4

15.     Renaissance® Hotels - ทุกแห่ง

16.      Tribute Portfolio® - ทุกแห่ง

17.     Gaylord Hotels® - ทุกแห่ง

18.      Courtyard® - ทุกแห่ง

19.      Four Points® - ทุกแห่ง

20.      SpringHill Suites® - ทุกแห่ง

21.      Protea Hotels® - ทุกแห่ง

มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบรรดาสมาชิก Prokard Explorer ที่เป็นสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ ตามรายละเอียดที่ระบุในส่วนที่ 1.3

22.     Fairfield® by Marriott - ทุกแห่ง

23.      AC Hotels® - ทุกแห่ง

24.     Aloft® Hotels - ทุกแห่ง

25.     Moxy® Hotels - ทุกแห่ง

26.     Residence Inn® - ทุกแห่ง

27.     TownePlace Suites® - ทุกแห่ง

28.     Element® - ทุกแห่ง

xxix.     Marriott Conference Centers - all locations except for:

A. Rotary House Hotel, Houston, TX

xxx. Non-branded properties - the following non-branded properties participate:

ก. สถานที่ที่ให้บริการที่พักชั่วคราวบางแห่งดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกับบริษัท และไม่ได้อยู่ภายใต้แบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ แต่สามารถดำเนินการจองห้องพักกับสถานที่ที่ให้บริการที่พักชั่วคราวดังกล่าวได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารของแมริออท (ตามรายละเอียดใน 1.2.ข) หรือเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออท (ตามรายละเอียดใน 1.2.ค) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นผ่านช่องทางต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารของแมริออทและเว็บไซต์ต่างๆ ของแมริออท สถานที่ที่ให้บริการ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ได้เข้าร่วมโปรแกรม Marriott Bonvoy โดยอิงจากแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ หรือรีสอร์ทที่เข้าร่วมโปรแกรมรายการเหมาจ่าย (All-Inclusive Resort) ซึ่งตนจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นแบรนด์หรือรีสอร์ทดังกล่าวในภายหลัง

B. Vistana Beach Club - participates in the Loyalty Program as outlined under Section 7.1.c as a VSE Resort property (as defined in Section 7.1.a).  For purposes of these Program Rules, owners of timeshare interests in Vistana Beach Club will be subject to the same rules and limitations as owners of timeshare interests in Sheraton Vacation Club.

C. Atlantis, Paradise Island, Bahamas participates in the Loyalty Program as follows:

(1 ) คะแนนหรือไมล์สะสมอาจได้รับจากการจองผ่าน www.marriott.com/atlantis/travel.mi โดยโทร +1 (855) 696-4732 หรือจองผ่าน Atlantis Paradise Vacations โดยโทร +1 ( 800) แอตแลนติส หรือ +1 (800) 285-2684ไม่สามารถแลกคะแนนสำหรับการจองที่จองผ่าน Atlantis Paradise Vacationsจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์สะสม และคะแนนไม่สามารถแลกกับการจองที่จองผ่าน AtlantisBahamas.comเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

อาจได้รับ (2) คะแนนหรือไมล์สะสม และอาจแลกรับคะแนนสำหรับการเข้าพักที่ The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis และ The Cove at Atlantis

(3) การใช้คะแนนสะสมเพื่อเข้าพักที่ The Coral at Atlantis, The Royal at Atlantis และ The Cove at Atlantis สามารถใช้ได้กับห้องพักมาตรฐานแบบเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ ซึ่งรวมค่าห้องพักและภาษี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกเก็บสำหรับผู้เข้าพักคนที่สาม สี่ และต่อๆ ไป ในห้องพักดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่รวมอยู่ในการแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมที่ใช้เป็นการชำระค่าห้องพัก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถานที่ที่ให้บริการเรียกเก็บนั้น ซี่งรวมถึงค่าห้องพักในรีสอร์ทและค่าบริการต่างๆ เป็นหน้าที่ของสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ที่จะต้องชำระ และไม่รวมอยู่ในการเข้าพัก

(4) คะแนนหรือไมล์สะสมได้จากราคาห้องพักเท่านั้นThe Reef at Atlantis, The Beach at Atlantis และ Harbourside at Atlantis ไม่เข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิก

(5) สิทธิประโยชน์ที่จำกัดมีให้ตามที่อธิบายไว้ในหมวด 1.3 หมวด 3.4 และหมวด 4 ยกเว้นตัวเลือกอาหารเช้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท

xxxi. Marriott Executive Apartments® - Base Points and Miles earning partner only (no Points redemption or on-property Elite benefits including Elite bonus Points)

xxxii. Homes & Villas by Marriott International – short-term home rentals provided through https://homesandvillasbymarriott.comเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ have limited participation in the Loyalty Program as outlined in the HVMI Terms of Serviceเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่. Members who book through the HVMI website are subject in all respects to the Program Rules and the HVMI Terms of Service.

xxxiii. All-Inclusive by Marriott Bonvoy – Unless otherwise indicated, resort properties identified on https://all-inclusive.marriott.comเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ participate in the Loyalty Program (“All-Inclusive Resorts”) in a unique capacity as expressly stated in their separate terms of service (“All-Inclusive by Marriott Terms”). Members who book and stay at an All-Inclusive Resort are subject in all respects to the Program Rules and the All-Inclusive by Marriott Terms.

1.2.ข. “ช่องทางการสื่อสารของแมริออท” รวมถึงเว็บไซต์ของแมริออท แอปมือถือ โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ และศูนย์การมีส่วนร่วมของลูกค้า (ซึ่งรวมถึงฝ่ายบริการสมาชิก)

1.2.c.“ เว็บไซต์ของ Mariott ” เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยหรือในนามของบริษัทหรือสถานที่พักที่เข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน และปัจจุบันรวมถึงเว็บไซต์เหล่านี้: Marriott.com, RitzCarlton.com, stregis.com, editionhotels.com, theluxurycollection.com, bulgarihotels.com, whotels.com, jwmarriott.com, marriotthotels.com, sheraton.com, deltahotels.com, lemeridien.com, westin.com, autographhotels.com, design-hotels.marriott.com, renhotels.com, tributeportfolio.com, gaylordhotels.com,westin.com, courtyard.com, fourpoints.com, springhillsuites.com, proteahotels.com, fairfield.marriott.com, achotels.marriott.com, alofthotels.com, moxyhotels.com, marriottexecutiveapartments.com, residenceinn.marriott.com, TownePlaceSuites.com, elementhotelshub.com, homesandvillasbymarriott.com, all-inclusive.marriott.com, และ MarriottBonvoy.com

1.2.d. “แอปพลิเคชันมือถือ” เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งดำเนินการโดยหรือในนามของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสะสมคะแนน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวอร์ชันสำหรับ iPhone และ Android ของแอปพลิเคชันดังกล่าว

1.3 สิทธิพิเศษต่างๆ ของสมาชิก

1.3.a. Member Support. Loyalty Program Members will have access to Member service telephone numbers for reservations, customer service and award redemption requests on the Member Support Website.

1.3.b. Member Rates.

i. ราคาสมาชิก สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์จะได้รับราคาพิเศษที่ดีกว่า ("ราคาสมาชิก") เมื่อจองห้องพักผ่านช่องทางการสื่อสารของแมริออท ราคาสมาชิกพร้อมให้บริการในโรงแรมและแบรนด์ที่เข้าร่วม ยกเว้น Atlantis, Paradise Island, Bahamas, The Cosmopolitan of Las Vegas, Design Hotels, Homes & Villas by Marriott International และ Ritz-Carlton Reserve โดยต้องสำรองห้องพักล่วงหน้า

A. ราคาสมาชิกเป็นการเสนอส่วนลดอย่างน้อยสองเปอร์เซ็นต์ ( 2%) ในวันธรรมดา และสูงสุดห้าเปอร์เซ็นต์ ( 5%) ในวันสุดสัปดาห์The Ritz-Carlton, St. Regis และ EDITION เสนอ 2 % ทุกวันในสัปดาห์

ข. ราคาสมาชิกใช้กับราคาสาธารณะต่ำสุดที่มีอยู่ของโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ สำหรับห้องพักที่ไม่ใช่ห้องพรีเมียม (ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด 3.3.จ.)

ค. ราคาสมาชิกจะต้องจองโดยสมาชิกที่เข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมเมื่อทำการจอง

ง. ราคาสมาชิกไม่สามารถใช้กับกลุ่มผู้เข้าพักตั้งแต่สิบ (10) ห้องขึ้นไป

จ. ราคาสมาชิกไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่น ๆ และไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองห้องพักที่มีอยู่หรือการสำรองห้องพักแบบกลุ่มที่มีอยู่

ฉ. ราคาสมาชิกใช้ไม่ได้กับราคาชั่วคราวที่ได้รับการรับรอง เช่น ราคารัฐบาล ราคาที่ต่อรองไว้ ราคา AAA และราคาส่วนลดผู้อาวุโส

1.3.ค. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีในห้องพัก สมาชิกที่จองการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารของแมริออทจะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตฟรีในห้องมาตรฐานระหว่างการเข้าพัก นอกจากนี้ สมาชิกแมริออท บอนวอย โกลด์ อีลิท, สมาชิกแมริออท บอนวอย แพลทินัม อีลิท, สมาชิกแมริออท บอนวอย ไทเทเนียม อีลิท, สมาชิกแมริออท บอนวอย แอมบาสซาเดอร์ อีลิท และผู้ถือบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมใด ๆ ที่มีสิทธิประโยชน์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบพรีเมียมจะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตฟรีในห้องพักที่ดีขึ้น โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจอง (รวมเรียกว่า "สิทธิประโยชน์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต") การยกเว้นเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้

i. สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดไว้สำหรับห้องพักหนึ่ง (1) ห้องต่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ต่อการเข้าพัก โดยไม่คำนึงถึงจำนวนห้องพักที่จองไว้ และสมาชิกจะต้องเข้าพักในห้องพักและชำระค่าธรรมเนียม สิทธิประโยชน์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้กับห้องประชุม

ii. โรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งมีค่าธรรมเนียมบังคับของรีสอร์ท รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยจะให้สิทธิประโยชน์ทดแทนซึ่งจะได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของโรงแรมที่เข้าร่วมแต่ละแห่ง

iii. No additional Internet Access Benefit will be provided at Participating Properties and Brands that offer complimentary in-room internet access to all guests. This includes properties in the Asia Pacific region which offer complimentary in-room internet access to all guests, regardless of booking channel. Participating Brands that provide complimentary in-room internet access to all guests include: Ritz-Carlton Reserve, EDITION, Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Delta Hotels, Four Points, Protea Hotels, Aloft, Moxy Hotels, Element, and Homes & Villas by Marriott International. Participating Properties that offer complimentary standard in-room internet access to Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite and Ambassador Elite Members only include: Atlantis, Paradise Island, Bahamas and The Cosmopolitan of Las Vegas, NV. Refer to the Participating Property for more information.

1.3.ง. สิทธิประโยชน์ผ่านโปรแกรมการตลาดอื่น ๆ

i. Prokard Explorer Prokard Explorer คือ โปรแกรมการตลาดที่มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกซึ่งใช้ได้เฉพาะกับโรงแรมที่เข้าร่วมภายในโรงแรมเครือ Protea Hotels เท่านั้น Prokard Explorer ดำเนินการทั้งแบบโปรแกรมเดี่ยวและร่วมกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์

A. Prokard Explorer ไม่มีสิทธิประโยชน์การได้รับและการแลกคะแนน ผู้เข้าพักที่เป็นสมาชิกของทั้ง Prokard Explorer และโปรแกรมสิทธิประโยชน์สามารถได้รับและแลกคะแนนหรือไมล์ด้วยโปรแกรมสิทธิประโยชน์เท่านั้น

ข. เมื่อเข้าพักในโรงแรม Protea Hotel ที่เข้าร่วมรายการ ผู้เข้าพักที่เป็นสมาชิกของ Prokard Explorer และโปรแกรมสิทธิประโยชน์สามารถ (a) เลือกรับคะแนนหรือไมล์่ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ และ (b) รับสิทธิประโยชน์จากทั้งสองโปรแกรม สิทธิประโยชน์ของ Prokard Explorer ได้แก่ ส่วนลดค่าอาหาร ราคาพิเศษ และบัตรกำนัลที่พัก สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกตามที่ระบุไว้ในหมวด 1.3 และ 4

ค. กฎระเบียบของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดมีผลบังคับใช้

1.4 เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

1.4.ก.  การกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์  บุคคลสามารถสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ โดยการกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องในหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ หรือที่ สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิก ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธการเป็นสมาชิกใน  โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ของผู้สมัครรายใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว

1.4.ข.  บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่มีสิทธิสมัครสมาชิก บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่มีสิทธิในการเป็นสมาชิกในโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ และสมาชิกแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น บัญชีของสมาชิกโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ทุกบัญชีเป็นบัญชีของแต่ละบุคคลและไม่อนุญาตให้สมาชิกใช้บัญชีร่วมกัน สิทธิพิเศษของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ไม่สามารถโอนได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

1.4.ค.  ประเภทของการเป็นสมาชิก

1.     การเป็นสมาชิกระดับ Tier  สมาชิกระดับ Tier ถือเป็นสมาชิกระดับพื้นฐาน ในโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์

2.     การเป็นสมาชิกระดับ Elite เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนสะสมครบตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับการปรับสถานะขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Elite และจะกลายเป็นสมาชิกระดับ Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite หรือ Ambassador Elite (เรียกรวมกันว่า “สถานะการเป็นสมาชิกระดับ Elite” หรือ “สมาชิกระดับ Elite”) ข้อกำหนดในการได้รับการปรับสถานะสมาชิกขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Elite มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส่วนที่ 4

3. การเป็นสมาชิกระดับ Elite ตลอดชีพ เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนสะสมครบตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับการปรับสถานะขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Silver Elite ตลอดชีพ, Gold Elite ตลอดชีพ หรือ Platinum ตลอดชีพ (เรียกรวมกันว่า “สถานะการเป็นสมาชิกระดับ Elite ตลอดชีพ” หรือ “สมาชิกระดับ Elite ตลอดชีพ ”) ข้อกำหนดในการได้รับการปรับสถานะสมาชิกขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Elite ตลอดชีพ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส่วนที่ 4

iv.     Managed Associate Membership. Employees of the Company and associates working at Marriott owned, leased, licensed and managed locations (collectively, “Managed Associates,” and individually an “Managed Associate”) may participate in the Loyalty Program through: (1) a Membership Account identified as an Managed Associate ("Managed Associate Membership"); (2) timeshare ownership in Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, or Vistana Residence Network (see Section 7.2); or (3) with an active Marriott Bonvoy co-branded credit card account where available. Managed Associate Membership Accounts are able to participate in the Loyalty Program in accordance with the Program Rules subject to restrictions and limitations identified in the Managed Associate Rules available for review on the Company’s intranet and other Marriott Channels.

5.     การเป็นสมาชิกเพื่อการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมในโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ องค์กร คณะบุคคล และ/หรือสมาคม ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ได้ เมื่อสมาชิกเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานของตนในเรื่องโปรแกรมการเดินทาง บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการสะสมคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางของสมาชิกสำหรับการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้แก่หน่วยงานของสมาชิก โดยอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.ง. การกำหนดบัญชีสมาชิกและหมายเลขสมาชิก หลังจากที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์แล้ว จะมีการเปิดบัญชีสมาชิกและจะกำหนดหมายเลขสมาชิกให้แก่ผู้สมัครแต่ละราย และเมื่อบุคคลได้รับหมายเลขสมาชิกดังกล่าวแล้ว จะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่มีสิทธิในการสะสมคะแนนสะสมหรือหน่วยในการสะสมใดๆ ที่ใช้ในโปรแกรม ผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบิน (“ไมล์เดินทาง”) ที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในส่วนที่ 1.5 และ ส่วนที่ 2

1.4.e.  Duplicate Accounts.  An individual may join the Loyalty Program. However, a Member may not have one or more duplicate Accounts under the Loyalty Program at any time.

1.     ในกรณีที่มีการกำหนดหมายเลขสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์มากกว่าหนึ่งหมายเลขให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการเข้าร่วมโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ บุคคลดังกล่าวจะได้รับคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางสำหรับบัญชีสมาชิกเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และบรรดาบัญชีสมาชิกที่ถูกทำซ้ำอาจถูกยกเลิกไป

ii.     A Member with individual Membership Accounts in the Loyalty Program will not be able to link these Accounts, transfer points across Accounts, or have Elite Status matched. The Member must combine them into a single Membership Account with one number, one Elite Status, and one Points balance. Combining Accounts can requested through the online form. Combining Membership Accounts cannot be done at Participating Properties, through the Mobile App, or other booking channels.

iii.     เมื่อสมาชิกรวมบัญชีสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์เข้าด้วยกัน รายละเอียดของบัญชีจะเริ่มรวมกันทันทีและบางส่วนจะพร้อมใช้งานทันที (คะแนน ที่พัก สถานะอีลิท การจองที่กำลังจะมีขึ้น) หรือภายใน 2-3 วัน (รางวัลสวีทไนต์ การแลกรางวัล กิจกรรมที่ผ่านมา และกุญแจห้องพักบนมือถือและบริการผู้เข้าพัก)

1.4.ฉ. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในบัญชีสมาชิก ข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกได้ให้ไว้ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่ยังมีผลบังคับและถูกต้อง และจะต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน 

i.     A Member may change his/her address by changing his/her information on the Account Profile on the Loyalty Program website or contact Member Support. In certain instances, address changes may require supporting legal documentation.

ii.     Name changes to a Membership Account must include supporting legal documentation, signature, date and Membership Number.  More information is in our Frequently Asked Questions or Member Support.

iii.     Credit card information included in a Member’s profile will be used by Participating Properties to guarantee the Member’s stay and to pay for stay charges, unless the Member provides a different credit card when the reservation is made, at check-in or at check-out.  A Member may change his/her credit card authorization for future transactions by changing his/her information in the Account Profile on the Loyalty Program website or by contacting Member Support. A Member must notify the Company if the authorized credit card is lost, stolen, invalidated or expired.

1.4.ข. การใช้ข้อมูลที่รวบรวมในการสมัครสมาชิก  ข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้แก่บริษัทในขณะที่ทำให้ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์เสร็จสิ้นสมบูรณ์และในการแลกคะแนนสะสม จะได้รับการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์และการมอบโอกาสให้สมาชิกใช้สิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์จะเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกให้แก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้เท่านั้น: บริษัท, บุคคล (บรรดาบุคคล) ที่สมาชิกได้มอบอำนาจให้ไว้ ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการภายใต้ แบรนด์, ผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า, ผู้ให้บริการอีเมลและผู้ให้บริการไปรษณีย์ที่ดำเนินการด้านไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ตามคำนิยามในนโยบายของบริษัทในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement)) และบริษัทด้านการตลาดที่ให้บริการแก่บริษัท ซึ่งในแต่ละกรณีดังกล่าว ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเท่านั้น 1) เพื่อปรับปรุงบริการที่ให้แก่บัญชีสมาชิกรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก โดยการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงสถานะของบัญชีและธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อประเมินการที่สมาชิกมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ 3) เพื่อรับชำระและดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาชิกที่เกิดขึ้นในสถานที่ของบริษัท 4) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมแก่สมาชิก 5) เพื่อส่งแบบสำรวจความพึงพอใจหรือแบบสำรวจเพื่อการวิจัยทางการตลาดเป็นครั้งคราว และ/หรือ 6) เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการของบริษัทที่มีชื่อเสียงตามที่ได้คัดสรรมาให้แก่สมาชิก ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์กับโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ เนื่องจากโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์เชื่อว่าการนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆ ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก จากการที่สมาชิกเลือกที่จะเป็นสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ สมาชิกยินยอมที่จะรับข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นทุกประเภท แต่สมาชิกจะมีโอกาสในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงการรับส่งไปรษณีย์และช่องทางในการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

1.5 การติดต่อสื่อสารเรื่องการเป็นสมาชิก

1.5.ก. สมาชิกใหม่จะได้รับการสื่อสารข้อมูลโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของแมริออท บอนวอย

1.5.ข.  การติดต่อสื่อสารทั้งหมดในเรื่องโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ จะส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์หรือที่อยู่อีเมลของสมาชิก ตามที่สมาชิกในให้ไว้ในบัญชีของสมาชิกครั้งล่าสุด การติดต่อสื่อสารที่ได้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในแฟ้มข้อมูลจะถือว่าได้รับแล้ว หลังจากที่ได้ส่งออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) วันทำการ ในกรณีที่ส่งไปยังอีเมลของสมาชิก หรือหลังจากที่ได้ส่งออกไปเป็นระยะเวลาห้า (5) วันทำการ ในกรณีที่ส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ตามที่ได้ให้ไว้ บรรดาสมาชิกต้องปรับปรุงข้อมูลที่อยู่อีเมลและที่อยู่ไปรษณีย์ของตนให้เป็นปัจจุบัน ทั้งบริษัทและโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเอกสารที่ส่งไปผิดที่หรือสูญหาย หรือผลใดๆ ที่เกิดจากการที่เอกสารส่งไปผิดที่หรือสูญหายดังกล่าว

1.5.ค.  บรรดาสมาชิกจะได้รับรายงานสรุปยอดคะแนนสะสมทางอีเมลอย่างสม่ำเสมอ โดยที่บัญชีสมาชิกต้องมีการทำธุรกรรมนับตั้งแต่รายงานสรุปยอดคะแนนสะสมครั้งล่าสุด และสมาชิกได้ให้การอนุญาตตามที่เหมาะสมแก่บริษัทในการติดต่อกับสมาชิกทางอีเมล

1.5.ง. บริษัทอาจส่งข้อมูลส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ให้แก่บรรดาสมาชิกในบางครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าต่างๆ จากบุคคลภายนอก ซึ่งสินค้าต่างๆ จากบุคคลภายนอก อิงจากข้อมูลที่สมาชิกได้ให้บริษัทไว้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทอาจเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ บรรดาสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและทางเลือกเกี่ยวกับช่องทางในการรับการติดต่อสื่อสารในเวลาใดก็ได้ โดยเปลี่ยนแปลงใน ข้อมูลบัญชี (Account Profile) ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์หรือติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้สมาชิกต้องส่งเอกสารประกอบ ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง (เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อตามกฎหมาย)

1.5.จ. เมื่อสมาชิกติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิกในเวลาใดก็ตาม บริษัทอาจถามคำถามสมาชิกเพื่อการยืนยันตัวตนของสมาชิกเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ฝ่ายบริการสมาชิกอาจตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

1.5.ฉ.  สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนสะสมคงเหลือ ข้อมูลธุรกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วของตน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลและทางเลือกในเรื่องต่างๆ ที่ตนประสงค์ได้ใน ข้อมูลบัญชี (Account Profile) ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ ทั้งนี้ สมาชิกต้องใช้หมายเลขสมาชิกหรือชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าเว็บไซต์

1.6 การสะสมคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทาง

บรรดาสมาชิกสามารถสะสมคะแนนสะสม (ซึ่งถือเป็นหน่วยที่ใช้ในโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์) หรือไมล์เดินทาง (หน่วยที่ใช้ในโปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบิน รวมถึงหน่วยใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นไมล์ กิโลเมตร คะแนนสะสม อื่นๆ กับโปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำที่เข้าร่วมโครงการที่สมาชิกเป็นผู้เลือก) จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางดังกล่าวที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นไปตามส่วนที่ 2

1.6.ก. คะแนนและไมล์อยู่ภายใต้กฎระเบียบของโปรแกรม ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1.1.ก. การสะสมคะแนนและไมล์จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโปรแกรมและข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการอ่านกฎระเบียบของโปรแกรม จดหมายข่าว และใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อทำความเข้าใจสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และสถานะของตนในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ตลอดจนโครงสร้างการรับรางวัล

1.6.ข. ภาษี คะแนน ไมล์ และรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์อาจมีความรับผิดชอบด้านภาษี ความรับผิดชอบด้านภาษีใด ๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือการใช้คะแนน ไมล์ หรือรางวัลถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว

1.6.ค. เงื่อนไขการโอนคะแนนและไมล์ คะแนนสะสมและไมล์สะสมไม่ถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิก คะแนนสะสมโดยสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์มีไว้เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถโอนให้ผู้ใด ยกเว้นตามที่ระบุไว้ทางด้านล่าง

i.      Transferring Points to Accounts of Family or Friends. There are limited exceptions to the restriction on the transfer of a Member’s Points to the accounts of friends or family, provided both Accounts are in good standing. See Sections 2.8 and 7.1.b.iii for more information.

ii.      การเสียชีวิต ในกรณีการเสียชีวิตของสมาชิก ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจอนุญาตให้โอนคะแนนที่ยังไม่ได้แลกจากบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกที่เสียชีวิตไปยังสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่เป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เมื่อบริษัทได้รับและตรวจสอบเอกสารและการสื่อสารที่ร้องขอทั้งหมด รางวัล สถานะสมาชิกอีลิท สถานะสมาชิกตลอดชีพ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครดิต อีลิต ไนต์ จะไม่โอนไปยังผู้รับคะแนน

iii.      การหย่าร้าง ในกรณีมีข้อตกลงพิพากษาหย่าร้างของสมาชิก ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจอนุญาตให้โอนคะแนนที่ยังไม่ได้แลกจากบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกรายหนึ่งไปยังบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกอีกรายหนึ่ง เมื่อบริษัทได้รับและตรวจสอบเอกสารและการสื่อสารที่ร้องขอทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เอกสารทางกฎหมายที่กำกับการโอนคะแนนดังกล่าว รางวัล สถานะสมาชิกอีลิท สถานะสมาชิกตลอดชีพ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครดิต อีลิต ไนต์ จะไม่โอนไปยังผู้รับคะแนน

4.      ห้ามมิให้บรรดาสมาชิกแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมหรือขายคะแนนสะสมเพื่อให้ตนได้รับเงินสดหรือผลตอบแทนอย่างอื่น ตามที่ระบุในส่วนที่ 1.7.ซ.

5.      คะแนนสะสมใดๆ ก็ตามที่โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์พิจารณาโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่ามีการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวโดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ อาจถูกยึดคืน

1.6.d. Points Expiration Policy. Members must remain active in the Loyalty Program to retain Points they accumulate. If a Member Account is inactive for twenty-four (24) consecutive months, that Member Account will forfeit all accumulated Points. Members can remain active in the Loyalty Program and retain accumulated Points by earning Points or Miles, redeeming Points, or purchasing Points (as described in 2.9) in the Loyalty Program at least once every twenty-four (24) months, subject to the exceptions described below. If a Member does not maintain an active status for five (5) consecutive years, the Member’s Account may be deactivated. Once Points are forfeited, the Points cannot be reinstated, but a Member can earn new Points, unless that Member’s Account has been deactivated.

i.     กิจกรรมเพื่อคะแนนบางรายการเท่านั้นที่จะช่วยรักษาสถานะการใช้งานในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ตัวอย่างของกิจกรรมที่ไม่นับรวมในการรักษาสถานะการใช้งานในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

ก.      การให้ของขวัญหรือการโอนคะแนนสะสม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นไมล์เดินทางหรือเปลี่ยนไมล์เดินทางเป็นคะแนนสะสมนับรวมเป็นธุรกรรมที่คงสถานภาพของสมาชิก

ข.      การได้รับคะแนนสะสมเป็นของขวัญหรือได้รับจากการโอน

2.      ของรางวัลต่างๆ ที่สมาชิกได้ใช้คะแนนสะสมแลกมา ก่อนที่คะแนนสะสมจะเสียไปนั้น ให้ถือว่ายังคงมีผลบังคับ แม้ว่าสมาชิกอาจจะยังไม่ได้รับของรางวัลนั้นในขณะที่คะแนนสะสมเสียไปก็ตาม

3.     ณ ปัจจุบันนี้ นโยบายเรื่องการสิ้นอายุของคะแนนสะสมไม่มีผลกระทบต่อคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกระดับ Elite ตลอดชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคต โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์อาจเลือกที่จะปรับใช้นโยบายเรื่องการสิ้นอายุของคะแนนสะสมกับบัญชีของสมาชิกระดับ Elite ตลอดชีพก็ได้

1.6.จ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบิน ให้กฎระเบียบของโปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบินที่ร่วมในโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์มีผลบังคับในเรื่องการใช้และการให้ไมล์เดินทางที่ได้รับหรือโอนไป

1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ในการสมัครสมาชิก

1.7.ก.  การยกเลิกหรือระงับบัญชีสมาชิก

i.        การยกเลิกโดยสมาชิก สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ได้ตลอดเวลาโดยส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกไปยัง ฝ่ายบริการสมาชิก คะแนนและรางวัลที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมด รวมถึงสถานะสมาชิกที่ได้รับ รวมถึงสถานะอีลิทและสถานะอีลิทตลอดชีพจะถูกริบทันทีและไม่สามารถคืนสถานะหรือโอนได้

ii.        Cancelling or Suspending by the Company. The Company may cancel a Member’s accumulated Points, suspend Loyalty Program benefits, suspend Elite Membership Status, suspend Lifetime Elite Membership Status (which will subsequently also remove protection against the forfeiture of Points should the member become inactive as described in Section 1.6.d.), or cancel a Member’s Account at any time with immediate effect and without written notice, for any reason and in the Company's sole discretion including, without limitation, if the Company believes the Member has:

ก.        กระทำโดยประการที่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายของท้องถิ่น ตามที่เกี่ยวข้อง

B.        Failed to pay any hotel or other bill when due to the Company or a Participating Property or failed to fulfill a Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, or The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, financial obligation;

ค.        กระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ฉ้อโกง ข่มเหงหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้อื่น

ง.        ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโปรแกรมฉบับนี้ไม่ว่าจะในส่วนใดๆ หรือข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

จ.        อ้างการมีสิทธิเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางงานอีเวนต์ของ Marriott BonvoyTM ซึ่งเป็นการอ้างสิทธิในลักษณะฉ้อโกง หรือ

ฉ.        มีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนน, เครดิต อีลิท ไนต์, การใช้รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์

3.        การล้มละลาย ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเป็นสมาชิกในโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิกยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งล้มละลายหรือเมื่อสมาชิกถูกฟ้องล้มละลาย

4.        การดำเนินการทางกฎหมาย ไม่มีข้อความใดในกฎระเบียบของโปรแกรมฉบับนี้ที่จะจำกัดบริษัทมิให้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาอันชอบกฎหมายหรือชอบธรรมใดๆ

1.7.ข. ผลของการยกเลิกการเป็นสมาชิก

ญ.        โปรแกรมสิทธิประโยชน์ คะแนน รางวัลการแลกคะแนน รางวัลส่งเสริมการขาย รวมทั้งสิทธิประโยชน์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิก เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คะแนนที่ยังไม่ได้แลก รางวัล รวมทั้งสิทธิประโยชน์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกริบและสมาชิกจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ได้อีกต่อไป คะแนน รางวัล รวมทั้งสิทธิประโยชน์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และบริษัทจะไม่ชดเชยหรือจ่ายเงินสดสำหรับคะแนนที่ริบหรือไม่ได้ใช้

ii.        หากบริษัทยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม สมาชิกอาจไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ได้อีกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่จำกัดมาก ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่เปิดในชื่อของสมาชิกหลังจากการยกเลิก รวมทั้งคะแนน รางวัล สิทธิประโยชน์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับในบัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกริบเมื่อมีการค้นพบ

iii.        If a Member cancels his/her Account, or if a Member Account becomes inactive as described in Section 1.6.d., the Member may reapply for membership in the Loyalty Program at a later date, but no Points, Awards and other related benefits and services previously forfeited or expired will be reinstated to the Member Account and any Elite Membership Status and/or Lifetime Elite Membership Status will not be reinstated.

4.        สถานะการเป็นสมาชิกระดับ Elite และสถานะการเป็นสมาชิกระดับ Elite ตลอดชีพ จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการยกเลิกบัญชีสมาชิก

1.7.ค. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามหรือจำกัดไว้อย่างชัดแจ้ง บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบและรางวัลของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อมูลค่าของคะแนนหรือไมล์ หรือความสามารถในการได้รับรางวัลบางอย่าง ในทำนองเดียวกัน โปรแกรมพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ที่คาดหวังของคุณภายใต้โปรแกรมสิทธิประโยชน์ นอกจากนั้น บริษัทและโปรแกรมพันธมิตรอาจ: (i) เพิ่มหรือลดจำนวนคะแนนหรือไมล์ที่ได้รับสำหรับการเข้าพักหรือที่จำเป็นสำหรับรางวัล; (ii) ถอน จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกรางวัลใด ๆ (iii) เพิ่มวันที่งดให้บริการอัตราพิเศษ จำกัดห้องว่างสำหรับรางวัลใด ๆ ในโรงแรมที่เข้าร่วม หรือมิฉะนั้น จำกัดการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของรางวัล; (iv) เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม พันธมิตรการเดินทาง สถานที่ให้บริการโดยบริษัทหรือพันธมิตรการเดินทาง เงื่อนไขการเข้าร่วม กฎระเบียบในการได้รับ แลก รักษา หรือริบคะแนนหรือไมล์ หรือกฎระเบียบที่ควบคุมการใช้รางวัล (v) เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลพันธมิตรการเดินทาง ในการสะสมคะแนนหรือไมล์ สมาชิกไม่อาจมั่นใจได้ถึงการมีอยู่อย่างต่อเนื่องของรางวัลใด ๆ

1.7.ง. การสิ้นสุดของโปรแกรม บริษัทอาจยุติโปรแกรมสิทธิประโยชน์ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าหก (6) เดือนแก่สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจเลือกที่จะแทนที่โปรแกรมสิทธิประโยชน์ด้วยโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันได้ตลอดเวลาในทันทีโดยการแจ้งให้สมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ใช้งานในปัจจุบันทราบ สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนหรือเรียกร้องรางวัล สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมสิทธิประโยชน์ หากโปรแกรมสิทธิประโยชน์ถูกยกเลิก คะแนนที่ยังไม่ได้แลกทั้งหมดจะถูกริบโดยไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ และไม่ยอมรับการเรียกร้องรางวัลใด ๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งให้ทราบ บริษัทอาจยุติโปรแกรมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนในเขตอำนาจศาลใด ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าน้อยกว่าหกเดือน หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นโดยกฎหมายที่บังคับใช้

1.7.จ.  สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัล และบริการของโปรแกรมสะสมคะแนนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.7.ฉ. การมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ ด้วยการยอมรับสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัลหรือบริการใด ๆ ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนหรือรางวัลใด ๆ สมาชิกรับทราบว่า เขา/เธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าเขา/เธอมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่ และเขา/เธอ มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัลหรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนและรางวัล) ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ นโยบายของขวัญ และนโยบายสิ่งจูงใจ สมาชิกแต่ละท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อไรก็ตามหากเขา/เธอไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอ รางวัลหรือบริการใด ๆ ของโปรแกรมสิทธิประโยชน์

1.7.ช. การประกาศการมีสิทธิ์์ สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีในกรณีที่ (i) เขา/เธอไม่มีสิทธิ์ด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ นโยบายของขวัญหรือนโยบายสิ่งจูงใจ เพื่อได้รับคะแนน รางวัล สถานะสมาชิกอีลิท หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกอาจได้รับภายใต้โปรแกรมสิทธิประโยชน์ หรือ (ii) บัญชีสมาชิกของเขา/เธอได้รับเครดิตคะแนน สถานะสมาชิกอีลิท หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกอาจได้รับภายใต้โปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่เขา/เธอไม่ได้รับหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับ

1.7.ฌ. ห้ามขายหรือโอน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในกฎระเบียบของโปรแกรม ห้ามขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนคะแนน รางวัล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของสมาชิก (ยกเว้นบริษัทหรือตัวแทน) การพยายามโอน ขาย หรือแลกเปลี่ยนใด ๆ จะถือเป็นโมฆะและจะถูกริบ บริษัทและพันธมิตรอาจปฏิเสธที่จะยอมรับหรือจดจำ คะแนน รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของสมาชิกที่บริษัทเชื่อว่าอาจมีการโอน ขาย หรือแลกเปลี่ยน

2. การได้รับคะแนนสะสม

2.1 การสะสมคะแนนสะสมที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

2.1.ก. สมาชิกจะได้รับ:

i. คะแนนพื้นฐานสิบ (10) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินเทียบเท่าที่เกิดขึ้นและชำระโดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขในหมวด 2.1.ข, ยกเว้นที่ Element, Residence Inn, TownePlace Suites และ Homes & Villas by Marriott International ที่สมาชิกจะได้รับคะแนนพื้นฐานห้า (5) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่ายกับค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข และยกเว้นที่โรงแรม Marriott Executive Apartments ที่ซึ่งสมาชิกจะได้รับคะแนนพื้นฐานสองจุดห้า (2.5) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่ายกับค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขในหมวด 2.1.จ; และ

ii. คะแนนโบนัสอีลิท โดยที่สมาชิกมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิกอีลิท สำหรับสถานะสมาชิกอีลิท หรือสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพตามที่ระบุไว้ในหมวด 4.2 จำนวนคะแนนโบนัสที่สมาชิกได้รับจะขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกอีลิทที่สมาชิกได้รับในหมวด 4.3 มอบคะแนนโบนัสอีลิทให้กับสมาชิกอีลิทในแบรนด์โรงแรมที่เข้าร่วมทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหมวด 1.2.ก

iii.เครดิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิกอีลิท (“ ​เครดิตอีลิทไนต์ ” หรือเป็นรายบุคคล “ เครดิต Elite Night ”) สำหรับสถานะสมาชิกอีลิท และสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4.2เครดิตอีลิทไนต์​จะได้รับในคืนหนึ่งระหว่างการเข้าพักตามเงื่อนไขตามที่อธิบายไว้ใน 2.1.d(“ คืนที่มีคุณสมบัติ ” หรือ “ คืนที่มีคุณสมบัติ ”) มากกว่าหนึ่งคืน

2.1.b. ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข” คือ:

i. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักในห้องพักของโรงแรมที่เข้าร่วมโดยสมาชิกในหน้าบัญชีของตน และห้องพักเพิ่มเติมสูงสุดสอง (2) ห้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมสำหรับ:

ก. อัตราตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าพัก;

ข. อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายห้ามไว้) และอาจไม่รวมค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นที่ร้านที่ไม่ได้จัดการหรือดำเนินการโดยโรงแรมที่เข้าร่วม

ค. โทรศัพท์สายตรงและโทรสารสายตรงภายในห้องพัก

ง. ภาพยนตร์และวิดีโอเกมในห้องพัก

โดยที่สมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนในขณะที่ทำการจองหรือเมื่อเช็คอิน เข้าพักในห้องใดห้องหนึ่งที่จองไว้ และชำระค่าธรรมเนียม หรือ

ii. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยสมาชิก โดยไม่มีการเข้าพักในห้องพัก สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายห้ามไว้) ที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งเสนอสิทธิประโยชน์นี้ หาก:

A. ค่าธรรมเนียมมากกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษี ค่าบริการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ)

ข. อาหารและเครื่องดื่มไม่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยง การประชุม หรืองานอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหมวด 2.1.ข. และ

ตราบใดที่สมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกเมื่อชำระเงิน คะแนนโบนัสอีลิทจะไม่ได้รับจากค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกหากไม่มีการเข้าพักในห้องพักตามมาตรา 2.1.ข(ii) ค่าธรรมเนียมจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จัดการหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ภายในโรงแรมที่เข้าร่วมหรือรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างจะไม่ใช่ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข การได้รับคะแนนที่ร้านอาหารโดยไม่มีการเข้าพักได้ที่:

(1) ในเอเชียแปซิฟิก: ที่แบรนด์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ยกเว้น Moxy, Element, Marriott Vacation Club, Design Hotels, Marriott Executive Apartments และรวมถึงร้านอาหารและบาร์ที่ระบุไว้บน https://marriottbonvoyasia.com/R+B (อาจมีข้อยกเว้นบางประการ) ข้อเสนอเพิ่มเติมอาจพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกที่ https://marriottbonvoyasia.com/เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ สมาชิกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอและกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ และ

(2) ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: ที่ร้านอาหารและบาร์ในแบรนด์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft และ Element นอกจากนี้ ที่ร้านอาหารและบาร์ภายในโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งได้รับการคัดสรรดังแสดงรายการไว้ที่นี่: https://www.morecravings.com/en/offers/marriottbonvoyเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ ข้อเสนอเพิ่มเติมบนเว็บไซต์อาจพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก สมาชิกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอและกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ และ

(3) ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา: ที่ร้านอาหารและบาร์ในแบรนด์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft และ Element; และ

(4) ในแคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้: ที่ร้านอาหารและบาร์ที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมที่เข้าร่วมตามที่ระบุไว้บน https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ ข้อเสนอเพิ่มเติมบนเว็บไซต์อาจพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก สมาชิกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอและกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ หรือ

iii. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างในระหว่างการเข้าพักในห้องพักโดยสมาชิกในหน้าบัญชีของตน และห้องพักเพิ่มเติมสูงสุดสอง (2) ห้องที่ชำระโดยสมาชิกที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างและโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งเสนอแพ็กเกจราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างตลอดปีและระบุโดยบริษัทว่าเป็นโรงแรมซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าพักในโรงแรมซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมสำหรับ:

• อัตราค่าห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมสำหรับการเข้าพักของสมาชิกตามที่กำหนดในข้อกำหนดฉบับนี้ (Stays)

• อาหารและเครื่องดื่มชนิดพิเศษ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาต) ที่ซื้อในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งเพิ่มเติมจากอัตราค่าห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม

• ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าพักที่เกินจากที่กำหนดไว้สำหรับห้องพัก สำหรับการเข้าพักที่ชำระในอัตราค่าห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม

• สปา กอล์ฟ และกิจกรรมอื่นๆ ของรีสอร์ท ในกรณีที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารจัดการ

• ภาษี ค่าบริการ และเงินทิป ที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราค่าแพ็คเกจห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม และ

• ภาษี ค่าบริการ เงินทิป และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ที่เรียกเก็บรวมกับค่าห้องพักอาจมีสิทธิได้รับคะแนนสะสม เฉพาะในบางกรณีที่จำกัดไว้เท่านั้น ตราบใดที่สมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกขณะที่ทำการจองหรือขณะเช็คอิน พักอยู่ในห้องพักที่จอง และเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มของร้านค้าที่บริหารและดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกอาจไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากร้านค้าที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการหรือรีสอร์ทที่เข้าร่วมโปรแกรมรายการเหมาจ่าย (All-Inclusive Resorts) ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม

2.1.ค. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าเงื่อนไข ค่าธรรมเนียมที่ไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับคะแนน รวมถึงบริการอภินันทนาการใด ๆ การแลกรางวัล (รวมถึงส่วนเงินสดของการแลกรางวัล) หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (ก) ค่าธรรมเนียมสำหรับงานเลี้ยง การประชุม หรือการจัดงานอื่น ๆ ยกเว้นคะแนนที่ได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงกิจกรรมตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในหมวด 5 (ข) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่จอดรถ ศูนย์ธุรกิจ ร้านค้าปลีก และบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม (ค) ภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาห้องพัก ค่าบริการ เงินค่าตอบแทนพิเศษ ค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมการไม่มาเช็คอินสำหรับการจองที่รับประกัน แม้ว่าการจองจะชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว) ค่าธรรมเนียมบังคับหรือค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ (เช่น ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าห้องพักบางรายการ ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอัตราแพ็กเกจราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างตามเงื่อนไข ในบางกรณีที่จำกัด ภาษี ค่าบริการ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากใบแจ้งหนี้ค่าห้องพัก ตลอดจนภาษี ค่าบริการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราแพ็คเกจราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างตามเงื่อนไขอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนน; และ (ง) ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในหมวด 8.1 สำหรับบ้านและวิลล่าโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

2.1.d. การเข้าพักตามเงื่อนไขการเข้าพัก" หรือ “การเข้าพักตามเงื่อนไข” หมายถึงการเข้าพักติดต่อกันทุกคืนที่สมาชิกลงทะเบียน และชำระเงิน และเข้าพักด้วยตนเองในสถานที่พักที่เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่ง (i) ค่าห้องถูกเรียกเก็บเงินจากสมาชิก หรือ (ii) ค่าห้องพักถูกเรียกเก็บเงินกับบริษัทที่จัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการเข้าพักของสมาชิกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาหรือการประชุมกลุ่ม

i.“การเข้าพัก” คือ การเข้าพักอย่างน้อยหนึ่งคืนติดต่อกันในโรงแรมเดียวกันที่เข้าร่วมโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมการเช็คอินและเช็คเอาท์ของสมาชิกซึ่ง: (ก) ให้หมายเลขสมาชิกของตนในขณะที่ทำการจองหรือเมื่อเช็คอิน; (ข) จ่ายราคาตามเงื่อนไขหรือใช้การแลกรางวัลสำหรับการเข้าพัก และ (ค) การเข้าพักในห้องใดห้องหนึ่งที่จองไว้ สมาชิกจะได้รับคะแนนสำหรับห้องพักสูงสุดสาม (3) ห้องในระหว่างการเข้าพักใด ๆ เท่านั้น หากเข้าพักในห้องใดห้องหนึ่งที่จองไว้และจ่ายราคาตามเงื่อนไขหรือใช้การแลกรางวัลสำหรับห้องพักทั้งหมด

ii. A “Qualifying Stay” is a credit pursuant to these Program Rules that counts toward earning Elite Night Credit. Except as otherwise noted, Members will only earn credit for each Qualifying Night (i) which is part of a Stay at a Qualifying Rate (as described in 2.1.e.), for the guest room the Member personally pays for and stays in, and not for any additional guest rooms, or (ii) for the guest room direct billed to the company who has arranged payment for the Member’s stay that is not associated with a convention or group meeting. Members do not receive Elite Night Credit on stays at Non-Qualifying Rates (see 2.1.f.). Vacation Club Members and Residence Club Members (defined in Section 7 below) may also earn Elite Night Credit as provided in Section 7.1 and 7.2. Members staying at The Ritz-Carlton Club locations under their ownership benefit earn Elite Night Credit as provided in Section 1.2.a.

iii. สมาชิกไม่สามารถได้รับหรือรับสิทธิประโยชน์จากโรงแรมหลายแห่งที่เข้าร่วมในวันที่เข้าพักวันเดียวกัน

iv. สมาชิกหนึ่งท่านต่อหนึ่งห้องพักเท่านั้นที่สามารถได้รับคะแนน/ไมล์และเครดิต อีลิท ไนต์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หากมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งท่านเข้าพักในห้องพักเดียวกัน สมาชิกต้องตัดสินใจเมื่อเช็คอินว่า หมายเลขสมาชิกของท่านใดจะนำมาใช้กับห้องพักโดยสมาชิกท่านเดียวกันนี้จะเป็นผู้ชำระใบแจ้งหนี้

2.1.จ.อัตราค่าห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม“อัตราค่าห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม” เป็นอัตราค่าห้องพักที่ สมาชิกชำระสำหรับการเข้าพักของสมาชิกที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีสิทธิได้รับคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางอัตราค่าห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมรวมอัตราค่าห้องพักเพื่อการพักผ่อนและเพื่อธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ เช่น อัตราค่าห้องพักที่ปรากฏในเว็บไซต์ Marriott.com โดยที่ไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดกับอัตราค่าห้องพักดังกล่าว รวมถึงอัตราค่าห้องพักสำหรับการค้าปลีกตามมาตรฐานและแบบพิเศษ (Standard and Premium Retail rates) อัตราค่าห้องพักสำหรับการจองห้องพักที่ชำระเงินล่วงหน้า (Advanced Purchase rates) อัตราค่าห้องพักสำหรับองค์กรที่มีการต่อรอง (Corporate negotiated rates) และอัตราค่าห้องพักสำหรับรัฐบาลในระดับประเทศ/ภูมิภาค/ท้องถิ่น (national/regional/local Government rates)เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงโดยประการอื่น บรรดาสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกของตนในระหว่างการเข้าพักที่ชำระค่าห้องพักในอัตราค่าห้องพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม

i. At participating Design HotelsTM, Members earn Points or Miles on Qualifying Charges only on Stays at a Qualifying Rate. Members do not earn Points or Miles on Stays at a Non-Qualifying Rate at participating Design HotelsTM even if they incur Qualifying Charges such as for incidental spend.

ii. ที่ Marriott Executive Apartments สมาชิกจะได้รับคะแนนหรือไมล์ในอัตราตามเงื่อนไขเท่านั้น แม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข

2.1.f.อัตราที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข “อัตราที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข” คืออัตราที่สมาชิกจ่ายสำหรับการเข้าพักในห้องพัก ณ สถานที่พักที่เข้าร่วมโปรแกรมซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการรับคะแนนหรือไมล์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิก อัตราที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขคือการจองโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

i. ห้องพักได้รับการจองผ่านธุรกิจนำเที่ยว ช่องทางท่องเที่ยวออนไลน์ หรือช่องทางบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ expedia.com,hotwire.com,priceline.com,orbitz.com,booking.com,travelocity.com;หรือ

ii. ห้องพักได้รับการจองในอัตราแบบกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานอีเวนต์ การประชุม สัมมนา หรือการจัดทัวร์ และสมาชิกไม่ได้ชำระเงินโดยตรงที่โรงแรมที่เข้าร่วมสำหรับห้องพักดังกล่าว หรือ

iii. ห้องพักได้รับการจองในราคาหรือแพ็กเกจของธุรกิจนำเที่ยว ผู้ค้าส่ง หรือลูกเรือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองแพ็คเกจหรือทัวร์ที่จัดไว้ หรือ

iv. ห้องพักฟรี; หรือ

v. บัตรกำนัลหรือรางวัลของบุคคลที่สามได้รับการแลกเป็นห้องพัก

2.1.ช. จะไม่มีการให้คะแนนสะสมหรือของรางวัลต่างๆ ที่บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือใดๆ ของบริษัท นอกเหนือไปจากที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ เว้นแต่จะมีการโฆษณาเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่โรงแรมหรือสถานที่ที่ให้บริการที่อื่นๆ สิ้นสุดการเป็นสถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ การเข้าพักทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม โดยไม่พิจารณาว่าจะจองห้องพักเมื่อใด ศึกษาข้อกำหนดเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 9.5

2.2 สะสมคะแนนหรือไมล์เดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สมาชิกสามารถเลือกรับได้เพียงหนึ่งเงินตรา - คะแนนหรือไมล์ สมาชิกไม่สามารถได้รับทั้งคะแนนและไมล์สำหรับการเข้าพักครั้งเดียวกัน สมาชิกอาจเปลี่ยนจากการได้รับคะแนนเป็นไมล์หรือไมล์เป็นคะแนน ก่อนการเข้าพักที่กำหนดโดยการอัปเดตโปรไฟล์สมาชิก หรือโดยการติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก สมาชิกจะเริ่มรับ “เงินตรา” ใหม่ (คะแนนหรือไมล์) ในการเข้าพักครั้งต่อไป คะแนนก่อนหน้านี้จะไม่ถูกแปลงเป็นเงินตราใหม่ หากสมาชิกประสงค์ที่จะ "แปลง" คะแนนเป็นไมล์ เขาหรือเธอสามารถทำได้ตามหมวด 3.5

2.3 สะสมไมล์เดินทางแทนคะแนนสะสม

บัญชีสมาชิกถูกตั้งค่าในเบื้องต้นให้สะสมคะแนนสะสม ทั้งนี้ บรรดาสมาชิกสามารถเปลี่ยนจากสะสมคะแนนสะสมมาเป็นสะสมไมล์เดินทางได้ทางออนไลน์ ผ่านทางแฟ้มข้อมูลการเป็นสมาชิก (Membership Profile) ของตน เมื่อสมาชิกเลือกที่จะสะสมไมล์เดินทางแทนการสะสมคะแนนสะสมสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม บรรดาสมาชิกจะต้องระบุว่าตนเป็นสมาชิกของโปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการโปรแกรมใด พร้อมทั้งระบุหมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการรับโอนไมล์เดินทางของสมาชิกในแฟ้มข้อมูลสมาชิก (Member Profile) เมื่อดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คะแนนสะสมที่ได้รับจากการเข้าพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นในอนาคตจะถูกแปลงเป็นไมล์เดินทางโดยอัตโนมัติ โดยยกเว้นคะแนนสะสมที่เป็นของขวัญต้อนรับสมาชิกระดับ Elite หรือ Elite Welcome Gift ซึ่งจะยังคงเป็นคะแนนสะสมเก็บอยู่ในบัญชีของสมาชิกต่อไป จนกว่าสมาชิกจะเริ่มโอนคะแนนดังกล่าวไปเป็นไมล์เดินทาง เมื่อได้โอนไมล์เดินทางไปยัง โปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการตามที่สมาชิกได้กำหนดแล้ว ไมล์เดินทางดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนไปยังโปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการโปรแกรมอื่นตามที่สมาชิกกำหนดได้ หรือไม่สามารถแปลงเป็นคะแนนสะสมของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ สำหรับรายละเอียดในการเป็นสมาชิกของโปรแกรมผู้เดินทางเป็นประจำ (Frequent Flyer) ของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการ กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ของสายการบินที่สมาชิกประสงค์จะเข้าร่วม

2.4 งานอีเวนต์ Marriott Bonvoy™

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางและคืนที่เข้าพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมสำหรับงานที่มีผู้ร่วมงานเป็นกลุ่ม การประชุม และงานอีเวนต์ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางดังกล่าวได้ ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้วางแผนงานประชุมที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมหรือไมล์เดินทาง ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5

2.5 การได้รับคะแนนสะสม/ไมล์เดินทางที่ได้จากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมและคืนที่เข้าพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล

2.5.ก. ไม่มีบุคคลอื่นใดนอกจากตัวสมาชิกเองที่จะสามารถสะสมคะแนนสะสม/ ไมล์เดินทางจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม และ Elite Night Credit ที่ได้จากคืนที่เข้าพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม ในบัญชีสมาชิกของสมาชิกผู้นั้น คะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit ที่ได้จากห้องพักที่สมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์สองคนเข้าพักร่วมกันจะถูกโอนไปยังสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์เพียงคนเดียวเท่านั้น

2.5.ข. การสะสมคะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit จำกัดไว้เฉพาะการเดินทางเฉพาะบุคคล และสมาชิกจะต้องชำระค่าห้องพักด้วยตนเอง หรือเรียกเก็บโดยตรงไปยังองค์กรที่ชำระค่าห้องพักของสมาชิก ซึ่งการเข้าพักของสมาชิกไม่เกี่ยวข้องกับงานประชุมหรือการประชุมกลุ่ม

2.5.ค. ในกรณีที่สมาชิกเข้าร่วมงานประชุมหรือการประชุมกลุ่ม และชำระค่าห้องพักกับโรงแรมหรือสถานที่ที่ให้บริการสถานที่อื่นๆ ด้วยตนเองโดยตรง สมาชิกจะมีสิทธิได้รับคะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credits สำหรับการเข้าพักของสมาชิก อย่างไรก็ตาม ห้องพักที่ให้บริการตามสัญญา ห้องพักที่จองโดยองค์กรในลักษณะต่อเนื่อง และห้องพักที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าห้องพักไปยังสมาชิกโดยตรง (master-billed rooms) ไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit

2.5.ง. อัตราค่าห้องพักที่เสนอให้กับกองทัพที่สถานที่พักบางแห่งที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอยู่ภายใต้บังคับของข้อจำกัดท้องถิ่น และอาจไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit

2.6 การได้รับคะแนนสะสม/ไมล์เดินทางสำหรับการเข้าพักของสมาชิกหรืองานอีเวนต์ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม/ไมล์เดินทางที่เสร็จสิ้นก่อนที่จะสมัครสมาชิก

2.6.ก.     คะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit สามารถสะสมได้จากการเข้าพักที่เสร็จสิ้นลงภายในสามสิบ (30) วันก่อนที่สมาชิกจะสมัครเข้าร่วมโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปรากฏในส่วนที่ 9.3 หากมีการร้องขอให้สะสมคะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit ดังกล่าวผ่านทาง ฝ่ายบริการสมาชิก, พร้อมแสดงสำเนาใบเสร็จค่าห้องพักสำหรับการเข้าพักดังกล่าว โดยจะต้องดำเนินการดังกล่าวภายในหกสิบ (60) วันหลังจากการเข้าพัก ทั้งนี้ สมาชิกอาจต้องแสดงเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

2.6.ข. คะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit อาจสะสมได้จากงานอีเวนต์ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม (ศึกษารายละเอียดได้จากส่วนที่ 5.4) ซึ่งสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันก่อนที่สมาชิกจะสมัครเข้าร่วมโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปรากฏในส่วนที่ 9.3 หากมีการร้องขอให้สะสมคะแนนสะสม/ไมล์เดินทาง และ Elite Night Credit ดังกล่าวผ่านทางสถานที่ที่ให้บริการที่จัดงานอีเวนต์ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมดังกล่าว พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาใบเสร็จของงานอีเวนต์ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม ซึ่งต้องดำเนินการภายในหกสิบ(60) วันนับจากวันที่จัดงานอีเวนต์ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม ทั้งนี้ สมาชิกอาจต้องแสดงเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

2.7 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จำนวนคะแนนสะสมที่ได้รับจากสถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่ได้ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการคำนวณ โดยอิงจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมที่แปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทเป็นผู้เลือก ซึ่งอาจเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการใช้ ณ ขณะเช็คอิน เช็คเอาท์ หรืออัตราอื่นๆ ตามที่บริษัทเป็นผู้เลือก และอาจแตกต่างจากอัตราที่ใช้สำหรับการแปลงสกุลเงินตามที่ปรากฏในใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายของสมาชิก

2.8 การโอนคะแนนสะสมจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง

2.8.ก. ตามเงื่อนไขสำหรับการโอนคะแนนดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 1.6.ค. สมาชิกสามารถโอนคะแนนได้สูงสุด 100,000 คะแนนต่อปีปฏิทินไปยังบัญชีสมาชิกของท่านอื่น ตราบใดที่ทั้งสองบัญชีอยู่ในสถานะที่ดีและเปิดใช้บัญชีผู้ใช้อย่างน้อยสามสิบ (30) วันโดยมีกิจกรรมตามเงื่อนไข, เก้าสิบ (90) วันโดยไม่มีกิจกรรมตามเงื่อนไข (ดู 2.8.ข) สมาชิกสามารถได้รับคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนนต่อปีปฏิทินจากบัญชีสมาชิกของท่านอื่น ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้อยู่ในสถานะที่ดีและเปิดใช้บัญชีผู้ใช้อย่างน้อยสามสิบ (30) วันโดยมีกิจกรรมตามเงื่อนไข, เก้าสิบ (90) วันโดยไม่มีกิจกรรมตามเงื่อนไข

2.8.ข. สมาชิกใหม่จะได้รับการโอนคะแนนสะสมสามสิบวัน (30) วัน หลังจากสมัครสมาชิก ในกรณีที่บัญชีสมาชิกมีการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึง การเข้าพักที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1.6.ง. หลังจากสมัครสมาชิกมาแล้วเก้าสิบ (90) วัน สมาชิกใหม่มีสิทธิได้รับโอนคะแนนสะสม ไม่ว่าบัญชีของสมาชิกจะมีการทำธุรกรรมหรือไม่ก็ตาม

2.8.ค. ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะต้องเป็นผู้อนุญาตให้โอนคะแนนสะสมและระบุจำนวนคะแนนสะสมที่จะโอน โดยติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก ผู้ถือบัญชีที่ร้องขอให้โอนคะแนนสะสมจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกของผู้ที่รับโอนคะแนนสะสม ในขณะที่ร้องขอให้โอนคะแนนสะสมดังกล่าว

2.8.ง.  เมื่อได้รับอนุญาตให้โอนคะแนนและดำเนินการ ให้ถือว่าผู้โอนสละสิทธิต่าง ๆ ทั้งหมดในคะแนนที่ได้โอนไป และคะแนนดังกล่าวเป็นของผู้รับโอน

2.8.จ. ไมล์เดินทางและ Elite Night Credit ไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีสมาชิกได้

2.9 การซื้อคะแนนสะสม

สมาชิกสามารถซื้อหรือรับคะแนนที่ซื้อโดยสมาชิกท่านอื่นเป็นของขวัญได้รวมกันสูงสุด 100,000 คะแนนต่อปีปฏิทิน หากซื้อผ่าน หน้าร้าน Buy Points เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ หรือ หน้าร้าน Gift Pointsเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่สมาชิกสามารถซื้อคะแนนรวมกันสูงสุด 100,000 คะแนนต่อปีปฏิทิน หากซื้อผ่าน Points.com บนเว็บไซต์ของแมริออท, แอป Marriott Mobile หรือศูนย์การมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยสามารถซื้อคะแนนในอัตรา 12.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,000 คะแนน ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละระยะเวลาส่งเสริมการขาย สมาชิกต้องมีสถานะที่ดีในการซื้อและ/หรือได้รับคะแนน สมาชิกใหม่สามารถซื้อคะแนนได้สามสิบ (30) วันหลังจากลงทะเบียนในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ โปรดดูหมวด 2.8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสมาชิกแต่ละรายในการโอนหรือการได้รับคะแนนจากสมาชิกท่านอื่นต่อปีปฏิทิน คะแนนที่ซื้อไม่นับรวมในสถานะอีลิทของแมริออท บอนวอย คะแนนจะถูกบันทึกลงในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหลังจากการซื้อเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ซื้อคะแนนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น การซื้อคะแนนโดยใช้บัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของแมริออทจะได้รับคะแนนจากการซื้อทุกวัน หากมี สมาชิกที่เลือกซื้อคะแนนโดยใช้บัตรเครดิตที่มีโลโก้เดียวของ Union Pay (ด้วยหมายเลขบัตรที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 62) สามารถทำได้โดยการเลือก Discover เป็นตัวเลือกการชำระเงิน

2.10 การสะสมคะแนนจากหุ้นส่วนทางธุรกิจ

คะแนนสะสมที่ได้รับจากหุ้นส่วนทางธุรกิจนั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎระเบียบของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ฉบับนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของหุ้นส่วนทางธุรกิจตามที่เกี่ยวข้อง

2.10.ก. การล่องเรือด้วยคะแนน สมาชิกอาจได้รับคะแนนเมื่อจองการล่องเรือผ่านพันธมิตรการล่องเรือของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการล่องเรือด้วยคะแนนสามารถพบได้ ที่นี่เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ หมวดนี้ใช้ไม่ได้กับ The Ritz-Carlton Yacht Collection (ดู 1.2.ก สำหรับ The Ritz-Carlton Yacht Collection)

2.10.ข. Hertz สมาชิกสามารถสะสมคะแนนสะสมและรับส่วนลดพิเศษจาก Hertz ได้ตามที่กำหนดไว้ เมื่อจองผ่านที่นี่เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ สมาชิกระดับ Elite ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดอาจได้รับสถานะสมาชิกระดับ Elite ในโปรแกรม Hertz Gold Plus Rewards® โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.10.c.Identity at The Cosmopolitan.สมาชิกของ Identity at The Cosmopolitan of Las Vegas สามารถแปลงคะแนน Identity Points เป็นคะแนนโปรแกรมสมาชิกตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Identityเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ สมาชิกจะต้องโทรติดต่อ Identity Membership & Rewards ที่ (877) 551- 7,779 หรืออีเมล IDENTITYMEMBERSHIP@COSMOPOLITANLASVEGAS.COM

2.10.ง. Vacations by Marriott Vacations by Marriott บริหารจัดการโดยหุ้นส่วนการท่องเที่ยวจากภายนอกในนามของ โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ การสะสมคะแนนสะสมและ Elite Night Credit ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ฉบับนี้ บรรดาสมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนสะสมหรือไมล์เดินทางในการซื้อแพ็คเกจต่างๆ ของ Vacations by Marriott ได้ บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ฉบับนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โปรแกรม Vacations by Marriott ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vacationsbymarriott.comเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

2.10.จ. Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ สมาชิกสามารถสะสมคะแนนสะสมได้ เมื่อสมัครโปรแกรม Eat Around Town by Marriott Bonvoy™ และรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ฉบับนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โปรแกรม Eat Around Town by Marriott Bonvoy ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของโปรแกรมได้ที่ eataroundtown.marriott.comเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

2.10.f.แมริออท บอนวอย บูทิกส์™ สมาชิกสามารถได้รับ 10,000 คะแนนเมื่อซื้อที่นอนบนเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์สิบห้า (15) แห่งของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Shop EDITIONเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, The Ritz-Carlton Shopsเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, The Luxury Collection Storeเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, St. Regis Boutiqueเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, W Hotels The Storeเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Curated by JWเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Shop Marriottเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Sheraton Storeเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Westin Storeเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Shop Le Meridienเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Collect Renaissanceเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Gaylord Hotels Storeเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Shop Courtyardเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Shop Four Pointsเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่, Fairfield Storeเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่) คะแนนจะมอบให้กับสมาชิกที่ซื้อประมาณ 3-5 สัปดาห์หลังจากได้รับการส่งมอบที่นอน สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อที่นอนบนเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ของแมริออท และกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ของแมริออท

2.10.g.Marriott Uber Loyalty Initiativeในการเข้าร่วมโครงการสมาชิก Marriott Uber สมาชิกต้องผูกบัญชีสมาชิกของตนกับบัญชี Uber ที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อสมาชิกผูกบัญชีของตนแล้ว จะได้รับคะแนนจากธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไข“ธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไข” หมายถึง (i) การเดินทางด้วย Uber XL, Uber Black, Uber SUV หรือ Uber Comfort; หรือ (ii) การสั่งซื้อผ่าน Uber Eats เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ $ 25 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปก่อนการคำนวณโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และทิป) ในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคะแนนที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขจะคิดจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ก่อนโปรโมชั่นและส่วนลด ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และทิปสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Uber และ Uber Eats ตลอดจนกฎของโปรแกรมUber และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่สมาชิกอาจได้รับและกิจกรรมที่พวกเขาอาจได้รับคะแนนUber หรือบริษัทอาจยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีอันเป็นผลมาจากการยกเลิกหรือการระงับโครงการสมาชิกของ Marriott Uber การสงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uber.com/marriottbonvoyเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

3. การใช้คะแนนสะสม

3.1 การแลกรางวัลโดยทั่วไป

สมาชิกสามารถแลกคะแนนเต็มหรือบางส่วน หรือรางวัลที่พักฟรี (ดูหมวด 3.3.ค) เพื่อได้รับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (แต่ละ "การแลกรางวัล") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเข้าพักในห้องพักของโรงแรมที่เข้าร่วม, ประสบการณ์ Moments, เที่ยวบิน รวมทั้งบริการและสินค้าอื่น ๆ รายการตัวเลือกการแลกรางวัลในปัจจุบันทั้งหมดอยู่บน เว็บไซต์โปรแกรมสิทธิประโยชน์ ภายใต้ ใช้คะแนน

3.1.ก. สมาชิกไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกคะแนนและรางวัลเป็นเงินสด รางวัล หรือเครดิตได้

3.1.ข. คะแนนที่บันทึกลงในบัญชีซึ่งเป็นผลจากการโอนหรือได้รับจากการใช้บัตรเครดิตอาจไม่สามารถแลกรางวัลบางรายการได้

3.1.ค. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การแลกรางวัลใช้ได้เฉพาะสำหรับสมาชิกที่นำบัญชีผู้ใช้มาดำเนินการแลกรางวัลและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ทางด้านล่าง:

3.1.ง. การแลกรางวัลที่เชื่อได้ว่า มีการแลกเปลี่ยน ขาย เปลี่ยนแปลง หรือออกโดยฉ้อฉล หรือออกให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกที่มีสิทธิ์จะถือเป็นโมฆะและจะไม่ได้รับการยอมรับ

3.2 การแลกรางวัลการเข้าพักที่โรงแรมที่เข้าร่วม

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกสามารถใช้การแลกรางวัลสำหรับการเข้าพักในห้องมาตรฐานหรือห้องพรีเมียม (พร้อมชุดเครื่องนอนที่มีอยู่) ในโรงแรมที่เข้าร่วม ("การแลกรางวัลการเข้าพัก") ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพัก รวมถึงรายละเอียดประเภทของการแลกรางวัลการเข้าพักในหมวด 3.3 ทางด้านล่าง โปรดทราบว่า แบรนด์ที่เข้าร่วมบางรายการมีนโยบายการแลกรางวัลการเข้าพักที่แตกต่างกัน รวมทั้ง Homes & Villas by Marriott International (ตามที่อธิบายไว้ในหมวด 8.2)

3.2.ก. ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ความสามารถในการใช้การแลกรางวัลสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมนั้นขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ เวลาที่สำรองห้องพัก และต้องจองผ่านช่องทางการสื่อสารของแมริออท ตามที่อธิบายไว้ในหมวด 1.2.ข

3.2.ข. การสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัล เมื่อทำการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพัก คะแนนที่กำหนดและ/หรือรางวัลที่พักฟรีที่นำมาใช้จะถูกหักออกและการแลกรางวัลจะถูกแนบมากับการสำรองห้องพักโดยอัตโนมัติ โดยที่สมาชิกมีคะแนนเพียงพอสำหรับการเข้าพักทั้งหมดและ/หรือรางวัลที่พักฟรีที่เพียงพอดังที่อธิบายไว้ในหมวด 3.3.ค ตามความเหมาะสม การแลกรางวัลการเข้าพักใช้ได้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเป็นกลุ่ม แพ็กเกจท่องเที่ยว การประชุม หรือราคาพิเศษและ/หรือโปรแกรมแพ็กเกจอื่น ๆ

3.2.ค. การแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ (การโอนของบุคคลที่สาม) การแลกรางวัลการเข้าพักใช้ได้เฉพาะสำหรับสมาชิกที่นำบัญชีผู้ใช้มาดำเนินการแลกรางวัลการเข้าพักและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ทางด้านล่าง:

ฌ.สมาชิกอาจร้องขอให้มอบรางวัลการเข้าพักแลกรางวัลให้กับบุคคลอื่น และในกรณีที่สมาชิกจะไม่มาเข้าพัก (การเข้าพักแต่ละครั้งเรียกว่า " การแลกรางวัลที่พักที่ได้รับเป็นของขวัญ " และเรียกรวมกันว่า " การแลกรางวัลที่พักที่ได้รับเป็นของขวัญ ") เฉพาะเมื่อจองการแลกรางวัลเพื่อสำรองที่ผ่าน การสนับสนุนสมาชิกเท่านั้นประเภทการแลกรางวัลที่พักทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 มีสิทธิ์มอบให้บุคคลอื่น ยกเว้นรางวัลคืนที่พักฟรี

ii. สมาชิกสามารถจองการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญได้สูงสุดห้า (5) ครั้งในปีปฏิทินในบัญชีสมาชิกเดียวกัน

iii. เมื่อจองการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขและชื่อสมาชิก รวมทั้งชื่อของบุคคลที่จะเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วม (ผู้รับ) แก่ฝ่ายบริการสมาชิก โดยต้องระบุทั้งชื่อและหมายเลขสมาชิกให้กับฝ่ายบริการสมาชิกในขณะที่ทำการจองการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ และไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อทำการจองแล้ว สมาชิกไม่สามารถสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักก่อน แล้วจึงติดต่อฝ่ายบริการสมาชิกหรือโรงแรมที่เข้าร่วมโดยตรงเพื่อมอบเป็นของขวัญหรือโอนการแลกรางวัลการเข้าพักให้กับบุคคลอื่น หากสมาชิกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพัก การสำรองห้องพักก่อนหน้านี้จะต้องถูกยกเลิกและสำรองใหม่อีกครั้ง (หากมี) ผ่านฝ่ายบริการสมาชิก และสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคะแนนหรือเงินสดที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องทำการสำรองใหม่อีกครั้ง

iv. ด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ ทั้งสมาชิกและผู้รับจะไม่ได้รับคะแนน/ไมล์, เครดิต อีลิท ไนต์, ที่พักตามเงื่อนไข หรือการเข้าพักตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้รับของขวัญการแลกรางวัลการเข้าพักจะไม่ได้รับการโอนสิทธิประโยชน์อีลิทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

v. เมื่อเช็คอิน ผู้รับของขวัญการแลกรางวัลการเข้าพักต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมอบบัตรเครดิตหรือเงินมัดจำให้กับโรงแรมที่เข้าร่วมสำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

3.2.จ. นโยบายการรับประกันและการยกเลิก นโยบายการรับประกันและการยกเลิกตามมาตรฐานของโรงแรมที่เข้าร่วมจะใช้กับการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดระยะเวลาการเข้าพักขั้นต่ำทั้งหมด ข้อกำหนดการรับประกันบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกล่าช้า การไม่เข้าพัก และการเช็คเอาท์ก่อนเวลา

สามารถคืนคะแนนได้สำหรับการเข้าพักที่น้อยกว่าจำนวนวันในการแลกรางวัล แต่สมาชิกต้องแจ้งแผนกต้อนรับของที่พักที่เข้าร่วมล่วงหน้าก่อนเวลาเช็คเอาต์ก่อนกำหนดเพื่อให้มีการคืนเงินคะแนน ไปยังบัญชีของสมาชิก

หากสมาชิกไม่ได้ยกเลิกการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลที่ได้รับการประกันภายในระยะเวลาการยกเลิกที่อนุญาต โรงแรมที่เข้าร่วมจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกจากบัตรเครดิตที่สมาชิกให้ไว้ ณ เวลาที่ทำการสำรองห้องพัก และคะแนนที่แลกจะฝากเข้าบัญชีสมาชิกอีกครั้ง

3.2.จ. จำนวนคะแนนที่ต้องการ จำนวนคะแนนที่ต้องใช้ต่อคืนสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักแตกต่างกันไปตามโรงแรมที่เข้าร่วม ประเภทห้องที่มีอยู่ในโรงแรมที่เข้าร่วม ระยะเวลาของการเข้าพัก และอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของปี คะแนนที่ต้องการต่อคืนจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากสมาชิกทำการแก้ไขการแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่กำหนด

3.2.ฉ. การรวมถึงและการยกเว้นสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพัก การแลกรางวัลการเข้าพัก รวมถึงค่าห้องพัก (พร้อมเครื่องนอนที่มีอยู่) ในโรงแรมที่เข้าร่วม ภาษีห้องพัก ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติม (ยกเว้นโรงแรมซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างตามเงื่อนไข) หากมี ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท และค่าธรรมเนียมระดับ The Ritz-Carlton Club เตียงเสริม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกและไม่รวมอยู่ในการแลกรางวัลการเข้าพัก

At the all-inclusive properties (described under 2.1.b), the Award Redemption Stay covers the cost of the all-inclusive package which includes, but is not limited to, the standard room (with existing bedding), room tax, service charge, resort fee, and standard food and beverage, for up to two people. Extra-person charges for the third, fourth, or more guests in the room are an additional fee and are not included in the Award Redemption as form of payment. This fee as well as all other property charges are the responsibility of the Loyalty Program Member and are not included in the Award Redemption Stay. Loyalty Program Members must inform any All-Inclusive Resort or Company-designated all-inclusive property of the correct number of guests for each reservation at such All-Inclusive Resort or Company-designated all-inclusive property, including any extra persons beyond the first and second guest, and the correct ages of any children for each such reservation. The Company reserves the right, at its discretion, to modify the room rate a Member must pay for a reservation to reflect the correct guest count, including children, for such reservation.

3.2.ช. ไม่รับประกันการได้ห้องพักที่ต้องการ ด้วยการแลกรางวัลการเข้าพัก เครื่องนอน การสูบบุหรี่ และความต้องการห้องพักอื่น ๆ อาจได้รับการร้องขอ แต่ไม่รับประกันว่าจะได้

3.2.ฌ. ไม่มีคะแนนหรือไมล์ สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์ของการแลกรางวัลการเข้าพักบางส่วนสำหรับการเข้าพักของตน

3.2.ญ. เครดิต อีลิท ไนต์ การแลกรางวัลการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมถือเป็นการเข้าพักตามเงื่อนไข และด้วยเหตุนี้ สมาชิกจะได้รับเครดิต อีลิท ไนต์เพื่อรับสถานะสมาชิกอีลิทหรือสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพ สมาชิกที่ใช้การแลกรางวัลจะได้รับเครดิต อีลิท ไนต์สำหรับห้องพักที่สมาชิกเข้าพักเท่านั้น และจะไม่ได้รับเครดิต อีลิท ไนต์สำหรับห้องพักเพิ่มเติม

3.2.ฎ. ห้องพักหลายห้อง สมาชิกสามารถแลกคะแนนหรือใช้รางวัลที่พักฟรีสำหรับห้องพักรวมทั้งสิ้นเก้า (9) ห้องภายใต้ชื่อสมาชิก และที่ซึ่งสมาชิกเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมเดียวกันในวันเดียวกัน เมื่อทำเช่นนั้น สมาชิกตกลงที่จะทำการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลซึ่งชอบด้วยกฎหมายโดยสุจริตสำหรับใช้โดยสมาชิกและแขกที่ได้รับเชิญของตนเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขายต่อ การมอบหมายหรือโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือทำการสำร้องห้องพักเพื่อเก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อโกง หรือการสำร้องห้องพักใด ๆ ที่คาดหมายความต้องการล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองห้องพักใด ๆ ที่เชื่อว่าละเมิดกฎระเบียบของโปรแกรม

3.2.ฐ. การออกจากโปรแกรมของโรงแรมที่เข้าร่วม หากโรงแรมซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างออกจากโปรแกรมสิทธิประโยชน์ด้วยเหตุผลใด ๆ หลังจากที่สมาชิกทำการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัล แต่ก่อนการเข้าพักของสมาชิก บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้โรงแรมที่เข้าร่วมดังกล่าวยอมรับการสำรองห้องพักหรือช่วยเหลือในการจัดหาที่พักที่เทียบเท่าในบริเวณใกล้เคียง; อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่ารางวัล การอัปเกรดหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกอาจได้รับภายใต้โปรแกรมสิทธิประโยชน์จะได้รับการยอมรับ

3.2.l. Ownership Acquired Points. Points acquired through ownership of an interest at a Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club property or at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, may not be used to request an Award Redemption Stay reservation at a Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, or Westin Vacation Club property or at The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale unless otherwise permitted.

3.2.ณ. การแลกรางวัลการเข้าพักนอกสหรัฐอเมริกา การแลกรางวัลการเข้าพักที่ปลายทางอยู่นอกสหรัฐอเมริกาต้องได้รับการอนุมัติ ข้อจำกัด และภาษีที่ไม่ใช่ภาษีโรงแรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากรัฐบาล รางวัลไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการตรวจสอบของรัฐบาลกลางสหรัฐ หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีโรงแรม หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่รัฐบาลต่างประเทศอาจเรียกเก็บสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับภาษี ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่รัฐบาลกำหนด

3.2.ฑ.วันที่งดให้บริการที่จำกัดบริษัทมีนโยบาย "วันที่งดให้บริการที่จำกัด" ซึ่งหมายความว่าภายใต้ข้อจำกัดและข้อยกเว้นด้านล่าง คุณสมบัติที่เข้าร่วมโครงการมีห้องมาตรฐานพร้อมให้บริการทุกวันสำหรับการแลกรางวัลข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้ได้แก่:

i. โรงแรมที่เข้าร่วมอาจจำกัดจำนวนห้องมาตรฐานที่พร้อมให้บริการสำหรับการแลกใช้ในจำนวนวันที่จำกัด

ii. แบรนด์ที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้ อนุญาตให้สำหรับการได้รับคะแนน/ไมล์เท่านั้น โดยไม่มีข้อเสนอการแลกคะแนน: Marriott Executive Apartments®

iii. โรงแรมหรือแบรนด์ที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้ ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้เข้าร่วมอย่างสมบูรณ์ในนโยบาย "วันที่ให้บริการอัตราพิเศษที่จำกัด" ในขณะนี้:

 • JW Marriott Scottsdale Camelback Inn® Resort & Spa, เมืองสก็อตส์เดล รัฐแอริโซนา
 • Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club – all properties
 • Vistana Residence Network – all properties
 • Rome Marriott Grand Hotel Flora, กรุงโรม อิตาลี
 • Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, ฮาวาย
 • Wailea Beach Resort – Marriott - เกาะเมาวี หมู่เกาะฮาวาย
 • Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, ภูมิภาคคอสตา สเมรัลดา, อิตาลี
 • Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, ภูมิภาคคอสตา สเมรัลดา, อิตาลี
 • Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, ภูมิภาคคอสตา สเมรัลดา, อิตาลี
 • Homes & Villas by Marriott International
 • North Island, a Luxury Collection Resort, เซเชลส์

 

3.3 ประเภทของการแลกรางวัลการเข้าพัก

3.3.ก. รางวัลการแลกห้องมาตรฐาน สมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็น "รางวัลการแลกห้องมาตรฐาน" ซึ่งครอบคลุมค่าห้องมาตรฐานเต็มจำนวนสำหรับการเข้าพักหนึ่งคืนหรือมากกว่าในโรงแรมที่เข้าร่วมตามที่อธิบายไว้ในหมวด 3.2.จ. ห้องมาตรฐานที่สามารถแลกรางวัลได้จะแตกต่างกันไปตามโรงแรมที่เข้าร่วมและแบรนด์ที่เข้าร่วม การแลกรางวัลสำหรับห้องพรีเมียมอาจพร้อมให้บริการด้วยคะแนนที่สูงกว่าตามที่อธิบายไว้ในหมวด 3.3.จ.

3.3.ข. รางวัล PointSavers™รางวัล PointSavers” มอบคะแนนสะสมจากการแลกรางวัลการเข้าพักสำหรับห้องมาตรฐานหรือห้องพรีเมียมในโรงแรมที่เข้าร่วมและสามารถใช้ได้ในระยะเวลาจำกัด สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นรางวัล PointSavers ได้ในโรงแรมที่เข้าร่วมในเวลาและสถานที่ที่พร้อมให้บริการ การเข้าร่วมและความพร้อมของรางวัล PointSavers ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมที่เข้าร่วม

3.3.ค. รางวัลที่พักฟรีรางวัลที่พักฟรี” ออกให้ผ่านโปรแกรมสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น หรือโปรแกรมพันธมิตร รางวัลที่พักฟรีแต่ละรางวัลมีมูลค่าคะแนนเฉพาะที่สามารถนำไปใช้หนึ่ง (1) คืนในห้องมาตรฐานในโรงแรมที่เข้าร่วมซึ่งเสนออัตรารางวัลการแลกห้องมาตรฐานหรืออัตรารางวัล PointSavers สำหรับวันที่เข้าพักซึ่งร้องขอที่มูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของรางวัลที่พักฟรี รางวัลที่พักฟรีมีผลบังคับใช้เฉพาะสมาชิกที่กำหนดไว้ในรางวัลที่พักฟรีเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ สามารถใช้รางวัลที่พักฟรีมากกว่าหนึ่ง (1) รางวัลสำหรับการเข้าพักหลายคืน รวมทั้งสำหรับการเข้าพักหลายห้องซึ่งสมาชิกแสดงการเข้าพักและห้องพักนั้นอยู่ภายใต้ชื่อของสมาชิก (ดูหมวด 3.2.ฎ) ตัวอย่างรางวัลที่พักฟรี รวมถึงตัวเลือกรางวัลที่พักฟรีพร้อมสิทธิประโยชน์การเลือกรับของขวัญประจำปีสำหรับสมาชิกที่เข้าพัก 75 คืน (ดูหมวด 4.3.ง) และรางวัลที่พักฟรีที่ออกผ่านบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมบางประเภทของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (ดูหมวด 6)

i. สมาชิกที่ใช้รางวัลที่พักฟรีในคืนที่มูลค่ารางวัลที่พักฟรีสูงกว่าอัตราการแลกรางวัลห้องมาตรฐานหรืออัตรารางวัล PointSavers จะสูญเสียส่วนต่างของคะแนนและไม่ได้รับคะแนนคืน เมื่อใช้รางวัลที่พักฟรีกับคืนที่มีการสำรองห้องพัก สมาชิกสามารถแลกหรือซื้อคะแนนได้สูงสุด 15,000 คะแนน เพื่อเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่พักฟรีดังกล่าว

ii. รางวัลที่พักฟรีสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ ไม่สามารถขยายเวลาเกินวันที่มีผลบังคับใช้ แลกเปลี่ยน หรือฝากกลับเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกเพื่อคะแนนหรือใช้ในอนาคต

iii.ข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการใช้รางวัลที่พักฟรี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรางวัลที่พักฟรี: (1) ใช้ได้กับห้องมาตรฐานเท่านั้นและไม่สามารถใช้ได้กับห้องพรีเมียม (2) มูลค่าไม่สามารถใช้ร่วมกับการแลกรางวัลประเภทอื่น (3) ไม่มีสิทธิ์สำหรับข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืน (ดูหมวด 3.3.ง)(4) สามารถใช้กับการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าซึ่งมีข้อจำกัดบางประการ (ดูหมวด 3.3.ช)และ (5) ไม่สามารถใช้กับ Homes & Villas by Marriott International และ The Ritz-Carlton Yacht Collection

3.3.ง. ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืน สมาชิกที่แลกคะแนนสำหรับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักโดยใช้รางวัลการแลกห้องมาตรฐานหรือรางวัล PointSavers ภายใต้การจองครั้งเดียว (เช่น หนึ่งหมายเลขการยืนยัน) จะใช้การแลกคะแนนเพียงสี่คืนเท่านั้น (“ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืน”) ข้อเสนอที่พักฟรีใช้กับคืนที่มีอัตราการแลกคะแนนต่ำสุดด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักเดียวกัน ในกรณีที่มีอัตราการแลกคะแนนต่ำสุดมากกว่าหนึ่งคืน ข้อเสนอที่พักฟรีจะนำไปใช้กับคืนแรกที่อัตราดังกล่าว ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืนไม่สามารถใช้กับการเข้าพักที่ประกอบด้วยการจองหลายครั้งด้วยการเข้าพักหลายคืนติดต่อกัน นอกจากนี้ ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืนไม่สามารถใช้หลังจากที่สมาชิกเช็คอินเข้าโรงแรมแล้ว ไม่มีการคืนคะแนนหรือเครดิตที่พักฟรีสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืน ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืนใช้ได้กับห้องมาตรฐานเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับห้องพรีเมียม ตามหมวด 3.2.จ, หากสมาชิกทำการแก้ไขการแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่กำหนด ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืนไม่สามารถใช้กับการแลกรางวัลการเข้าพักโดยใช้รางวัลที่พักฟรี รางวัลการอัปเกรด รางวัลเงินสด + คะแนน และรางวัล Suite Night

3.3.จ. รางวัลการอัปเกรด เมื่อใช้คะแนนเพื่อแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกอาจต้องแลกคะแนนเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดเป็นห้องพรีเมียม “รางวัลการอัปเกรด” นี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อแลกคะแนนเป็นราคาเต็มหนึ่งคืนขึ้นไปสำหรับห้องพรีเมียมในโรงแรมที่ร่วมรายการ “ห้องพรีเมียม” คือ ห้องพักที่ได้รับการอัปเกรดตามขนาด วิว การบริการ และ/หรือคุณลักษณะอื่น ๆ และรวมถึงห้องสวีท

i. รางวัลการอัปเกรดมีสองประเภท:

(ก). รางวัลการอัปเกรดโดยใช้คะแนนรางวัลการอัปเกรดโดยใช้คะแนน” ออกให้เมื่อมีการแลกคะแนนเพื่ออัปเกรดเป็นห้องพรีเมียมในการแลกรางวัลการเข้าพัก และขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในโรงแรมที่ร่วมรายการ

(ข). รางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน สมาชิกสามารถชำระค่าอัปเกรดเป็นห้องพรีเมียมด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักเป็นราคาต่อคืนในโรงแรมที่เข้าร่วมที่ได้รับการคัดสรร ราคาสำหรับ "รางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน" แตกต่างกันไปตามโรงแรมที่เข้าร่วม และจะถูกหักจากหน้าบัญชีในระหว่างการเข้าพักของสมาชิก ไม่ต้องใช้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับรางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์จากรางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน นอกจากนี้ ส่วนเงินสดจะไม่นับรวมในข้อกำหนดการใช้จ่ายตามเงื่อนไขประจำปีของ แอมบาสซาเดอร์ อีลิท (ดู 4.3.จ) สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรางวัลการอัปเกรดแบบชำระเงิน

ii. Upgrade Award requirements may vary by Participating Property, room type and season. Participating Properties, at their discretion, may offer Premium Room(s) that require an Upgrade Award, e.g. rooms with special views such as ocean or bay views. Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, and Westin Vacation Club properties and The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, require Upgrade Awards for all unit types other than studio units. Some upgrades to Premium Rooms require payment in local currency and cannot be purchased with Points. Check the room description for currency and other redemption requirements when booking an Award Redemption Stay reservation online. The amount of cash or Points required per night for an Upgrade Award is updated continuously and may change at any time. Pursuant to Section 3.2.e, if the Member makes a modification to the Award Redemption Stay, the Member is responsible for changes to the cash or Points required. Upgrade Awards are not offered at All-Inclusive Resorts and Design Hotels.

3.3.ฉ. รางวัลเงินสด + คะแนน ด้วยรางวัล “รางวัลเงินสด + คะแนน” สมาชิกสามารถใช้เงินสดและคะแนนผสมกันสำหรับที่พักหนึ่งคืนขึ้นไปในห้องมาตรฐานของโรงแรมที่เข้าร่วมเมื่อมีห้องว่าง การเข้าร่วมและความพร้อมของรางวัลเงินสด + คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมที่เข้าร่วม จำนวนเงินสดและจำนวนคะแนนที่ต้องการต่อคืนสำหรับรางวัลเงินสด + คะแนนจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามหมวด 3.2.จ,หากสมาชิกทำการแก้ไขการแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและคะแนนที่กำหนด สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์ในส่วนเงินสดของรางวัลเงินสด + คะแนน นอกจากนี้ ส่วนเงินสดจะไม่นับรวมในข้อกำหนดการใช้จ่ายตามเงื่อนไขประจำปีของ แอมบาสซาเดอร์ อีลิท (ดู 4.3.จ) สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับส่วนเงินสดของรางวัลเงินสด + คะแนน ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืนไม่สามารถใช้กับรางวัลเงินสด + คะแนน โครงสร้างรางวัลเงินสด + คะแนนอยู่ภายใต้การแก้ไข การยกเลิก หรือการจำกัดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ การจ่ายเงินสดและคะแนนสำหรับ Homes & Villas by Marriott International แตกต่างจากรางวัลเงินสด + คะแนน และเป็นไปตามกฎระเบียบของโปรแกรมภายใต้หมวด 8.2

3.3.ช.คะแนนล่วงหน้าสมาชิกที่พยายามจองการแลกรางวัลด้วยคะแนนสะสมที่มีคะแนนไม่เพียงพอ สามารถจองการสำรองรางวัลการเข้าพัก ("การสำรองคะแนนล่วงหน้า") อย่างน้อยสามสิบ (30) วันนับจากวันที่เดินทางมาถึง และถือไว้สำหรับ หกสิบ (60) วันนับจากเวลาที่จอง หรือไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันที่สมาชิกเดินทางมาถึง แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดเร็วกว่า

ในช่วงเวลาการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าได้รับการสำรองไว้ สมาชิกอาจ (1) ซื้อคะแนน (ตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 2.9) เพื่อแลกรางวัลการเข้าพักที่ถูกต้อง โดยจะต้องเป็นยอดรวมของคะแนนที่ซื้อและ/หรือได้รับเป็นของขวัญโดยสมาชิกซึ่งน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับจำนวนสูงสุดประจำปีต่อปีปฏิทินตามที่ระบุไว้ในหมวด 2.9 หรือ (2) สมาชิกสะสมคะแนนเพียงพอสำหรับการชำระเงินการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าเมื่อสิ้นสุดการสำรองไว้ 60 วัน หรือไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันที่สมาชิกเดินทางมาถึง แล้วแต่เงื่อนไขใดเกิดขึ้นก่อน หรือ (3) สมาชิกอาจแก้ไขการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าเป็นอัตราที่ดีที่สุดที่จ่ายได้ หรือ (4) สมาชิกอาจจองอีกครั้งด้วยการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของรายการที่มีให้แลก

อนุญาตให้ใช้การสำรองคะแนนการแลกคะแนนล่วงหน้าสูงสุดสาม ( 3 ) คะแนนต่อบัญชีสมาชิกในแต่ละครั้ง

i. หากสมาชิกไม่มีคะแนนเพียงพอที่จะจ่ายสำหรับการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าเมื่อสิ้นสุดการสำรองไว้ 60 วัน หรือสิบสี่ (14) วันก่อนวันที่สมาชิกเดินทางมาถึง แล้วแต่เงื่อนไขใดเกิดขึ้นก่อน การสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าจะถูกยกเลิก

ii. เพื่อดำเนินการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกมีคะแนนสะสมเพียงพอ (ภายในหรือสิ้นสุดการสำรองไว้ 60 วัน หรือไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันที่สมาชิกเดินทางมาถึง แล้วแต่เงื่อนไขใดเกิดขึ้นก่อน) คะแนนอาจถูกหักโดยอัตโนมัติสำหรับการแลกรางวัลที่เป็นส่วนหนึ่งของการจอง สมาชิกยังสามารถดำเนินการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าทางออนไลน์หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก จำนวนคะแนนที่ต้องการเพื่อดำเนินการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าให้เสร็จสมบูรณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างเวลาที่จองและเวลาที่คะแนนถูกหัก สมาชิกจะต้องจ่ายคะแนนตามจำนวนที่กำหนด ณ เวลาที่คะแนนถูกหัก แม้ว่าจำนวนคะแนนที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เวลาที่สมาชิกทำการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้า หากอัตราการแลกรางวัลได้รับการเปลี่ยนแปลงและจำนวนคะแนนที่ต้องการได้เพิ่มขึ้นเกินกว่ามูลค่าของการแลกรางวัลของสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถใช้การแลกรางวัลสำหรับการเข้าพักได้อีกต่อไป

iii. รางวัลที่พักฟรีสามารถใช้ได้เฉพาะการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้าเท่านั้น หากมูลค่าคืนที่พักมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งคืนของการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้า ณ เวลาที่สมาชิกใช้รางวัลที่พักฟรีในการจอง ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้รางวัลที่พักฟรีที่มีมูลค่า 35,000 คะแนนในการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้า โดยที่อัตราการแลกรางวัลคือ 60,000 คะแนนต่อคืน สามารถใช้รางวัลที่พักฟรีหลายรางวัลกับการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้า หากรางวัลที่พักฟรีแต่ละรางวัลตรงตามหรือสูงกว่าอัตราการแลกรางวัลสำหรับคืนที่ต้องการ เมื่อใช้รางวัลที่พักฟรีกับคืนที่มีการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้า สมาชิกสามารถแลกหรือซื้อคะแนนสูงสุด 15,000 คะแนน เพื่อเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่พักฟรีดังกล่าว

iv. การยืมคะแนนล่วงหน้าสามารถใช้ได้เฉพาะการแลกรางวัลการเข้าพักประเภทต่าง ๆ รวมถึงรางวัลการแลกห้องมาตรฐาน, รางวัล PointSavers, รางวัลการอัปเกรด และรางวัลเงินสด + คะแนน ข้อเสนอการเข้าพัก 5 คืนจ่าย 4 คืนอาจนำไปใช้กับการสำรองห้องพักด้วยการยืมคะแนนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลที่พักฟรี การยืมคะแนนล่วงหน้าไม่สามารถใช้กับตัวเลือกการแลกรางวัลอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประสบการณ์ Marriott Bonvoy Moments, เที่ยวบิน, การเปลี่ยนคะแนนเป็นไมล์ รางวัลการแลกคะแนนทันที รวมทั้งบริการและสินค้าอื่น ๆ

3.4 การแลกคะแนนทันทีที่โรงแรมที่เข้าร่วม

สมาชิกสามารถใช้คะแนนระหว่างการเข้าพักเพื่อแลก "รางวัลการแลกคะแนนทันที" ซึ่งจะแสดงในใบแจ้งรายการห้องพักเมื่อเช็คเอาท์ ต้องสั่งซื้อรางวัลการแลกคะแนนทันทีในโรงแรมที่เข้าร่วมในระหว่างการเข้าพักซึ่งจะถูกนำไปใช้และไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ เมื่อสมาชิกร้องขอรางวัลการแลกคะแนนทันทีสำหรับจำนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เฉพาะเจาะจง หรือ “สูงสุด” ของจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่เฉพาะเจาะจง โปรแกรมสิทธิประโยชน์จะหักคะแนนเหล่านั้นออกจากบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก ต้องแลกมูลค่าดอลลาร์สหรัฐที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรายการของรางวัลการแลกคะแนนทันที โปรดดูที่เว็บไซต์โปรแกรมสิทธิประโยชน์ภายใต้ “ใช้คะแนน

3.4.ก. การร้องขอรางวัลการแลกคะแนนทันทีสามารถทำโดยสมาชิกของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่มีสถานะดีเท่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานการมีสิทธิ์ ต้องใช้หมายเลขสมาชิกที่ถูกต้องเมื่อแลกรับรางวัลการแลกคะแนนทันที

3.4.ข. รางวัลการแลกคะแนนทันทีใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้กับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากใบแจ้งรายการห้องพักของสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม กอล์ฟ บริการสปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รางวัลการแลกคะแนนทันทีไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือบัตรของขวัญ รางวัลการแลกคะแนนทันทีใช้ได้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเป็นกลุ่ม แพ็กเกจท่องเที่ยว หรือการประชุมที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือชำระเงินโดยบุคคลที่สาม เครดิตรางวัลการแลกคะแนนทันทีใช้ได้โดยสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถมอบเป็นของขวัญได้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการร้องขอในขณะที่แลกรางวัล รางวัลการแลกคะแนนทันทีอาจแสดงในใบแจ้งรายการห้องพักของบุคคลที่สาม หากห้องพักถูกจองภายใต้หมายเลขสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

3.4.ค. สมาชิกที่ร้องขอรางวัลการแลกคะแนนทันทีต้องมีมูลค่าคะแนนรวมที่จำเป็นในการซื้อรางวัลการแลกคะแนนทันทีที่ร้องขอซึ่งมีอยู่ในบัญชีสมาชิกของตนในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เมื่อคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกได้รับการแลกเป็นรางวัลการแลกคะแนนทันทีจะไม่สามารถคืนคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิกได้ ส่วนใด ๆ ของรางวัลการแลกคะแนนทันทีที่ไม่ได้นำไปใช้กับใบแจ้งรายการห้องพักของสมาชิกจะถูกริบ หากจำนวนเงินที่ร้องขอสำหรับรางวัลการแลกคะแนนทันทีมากกว่ายอดคงเหลือในใบแจ้งรายการห้องพัก คะแนนจะไม่ถูกคืนให้กับสมาชิก

3.4.ง. รางวัลการแลกคะแนนที่แลกไว้ไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน แทนที่หรือโอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

3.4.e. Not all Participating Properties offer Instant Redemption Awards. The following Participating Brands do not offer Instant Redemption Awards: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, Design Hotels™, Atlantis, Paradise Island, and The Cosmopolitan of Las Vegas. In addition, Instant Redemption Awards are not offered at select Participating Properties. Contact the Participating Property directly for Instant Redemption Award participation.

3.5 โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินและโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบิน

3.5.ก. สมาชิกสามารถแลกคะแนนด้วยโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วม และโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบินตามอัตราส่วนการแปลงคะแนนเป็นไมล์ตามที่ระบุไว้ ที่นี่ ในการได้รับโบนัสสำหรับคะแนนที่โอนไปยังโปรแกรมสะสมไมล์หรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบิน คะแนนแมริออท บอนวอยต้องถูกโอนผ่านธุรกรรมเดียวตามเกณฑ์ที่ระบุไว้สำหรับการได้รับโบนัส หากมี

3.5.ข. สมาชิกที่ร้องขอการแปลงคะแนนที่ได้รับผ่านโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของแมริออท บอนวอยเป็นไมล์ของพันธมิตรสายการบินที่เข้าร่วม ต้องเป็นสมาชิกของทั้งแมริออท บอนวอยและโปรแกรมสะสมไมล์ของพันธมิตรสายการบินที่เข้าร่วมและ/หรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์ในเครือสายการบินเพื่อทำการแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับพันธมิตรสายการบินโปรแกรมสิทธิประโยชน์โดยส่วนใหญ่ คะแนนที่โอนจากบัญชีแมริออท บอนวอยของสมาชิกต้องถูกโอนไปยังบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกภายใต้ชื่อเดียวกันสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งชื่อบัญชีสมาชิกแมริออท บอนวอยของสมาชิกและชื่อบัญชีโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินจะต้องตรงกันเพื่อให้การแปลงคะแนนเป็นไมล์เสร็จสมบูรณ์ โปรดดูเว็บไซต์โปรแกรมสิทธิประโยชน์ของพันธมิตรสายการบินแต่ละรายและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจับคู่ชื่อที่ตรงกัน เพื่อทำการแปลงคะแนนเป็นไมล์ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินและ/หรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบิน โปรดดูที่เว็บไซต์ของสายการบินหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์และข้อกำหนดและเงื่อนไข แมริออท บอนวอยขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันหรือยกเลิกธุรกรรมที่ (i) แมริออท บอนวอยมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า ข้อมูลประจำตัวของสมาชิกที่แปลงคะแนนเป็นไมล์ไม่ตรงกับตัวตนของผู้ที่ได้รับไมล์สำหรับสายการบินซึ่งต้องมีชื่อที่ตรงกันทุกประการ หรือ (ii) แมริออท บอนวอยสงสัยว่า มีกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแปลงคะแนนเป็นไมล์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

3.5.ค. เมื่อแลกคะแนนเป็นไมล์ด้วยโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่เข้าร่วมหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบิน ไมล์จะถูกโอนไปยังบัญชีโปรแกรมสะสมไมล์หรือบัญชีผู้ใช้โปรแกรมสิทธิประโยชน์ในเครือสายการบินของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในกรณีส่วนใหญ่ ไมล์จะถูกบันทึกลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์

3.5.ง. ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง การออกคะแนนใหม่ และ/หรือการเครดิตคะแนนอีกครั้ง เมื่อไมล์ถูกสั่งซื้อไปยังโปรแกรมสะสมไมล์หรือบัญชีผู้ใช้โปรแกรมสิทธิประโยชน์ในเครือสายการบินของสมาชิก

3.5.จ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบินควบคุมการแลกและการแจกไมล์ที่ได้รับผ่านโปรแกรมสิทธิประโยชน์

3.5.ฉ. โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถของสมาชิกในการใช้ไมล์ที่สะสมไว้ โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบินไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สามรายอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินที่สมาชิกต้องการหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเครือสายการบิน

3.6 ตัวเลือกการแลกรางวัลอื่น ๆ

3.6.ก. Moments สมาชิกสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกหรือประมูลประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Marriott Bonvoy Moments (“โปรแกรม Moments” หรือ “Moments”) ผ่านเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ของ Moments ได้ที่: marriottbonvoy.com/momentsเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรม Moments มีอยู่ในเว็บไซต์

3.6.ข. บริจาคคะแนน สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนในการบริจาคเพื่อการกุศล เมื่อบริจาคคะแนนแล้ว การแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับหรือยกเลิกได้การบริจาคคะแนนดังกล่าวไม่ถือเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลโดยกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา (“IRS”) ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา สมาชิกสามารถเลือกองค์กรการกุศลที่ต้องการโดยไปที่ www.giving.marriott.comเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อการกุศลอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโปรแกรม พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของพันธมิตรที่ดำเนินการบริจาค

3.6.ค. บัตรของขวัญแมริออท สมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นบัตรของขวัญแมริออท ("บัตรของขวัญ") ซึ่งอาจใช้สำหรับการเข้าพัก ตลอดจนร้านค้าปลีก สปา กอล์ฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมรายการ และค่าใช้จ่ายในการประชุมที่แบรนด์ที่มีสิทธิ์ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรของขวัญที่ เว็บไซต์บัตรของขวัญเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ (“เว็บไซต์บัตรของขวัญ”) ไม่สามารถใช้บัตรของขวัญสำหรับการฝากเงิน การซื้อล่วงหน้า รวมทั้งเพื่อประกันหรือยืนยันการจอง บัตรของขวัญอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีอยู่ในเว็บไซต์บัตรของขวัญ

3.6.ง. บัตรกำนัลสินค้าและบัตรของขวัญร้านค้าปลีก สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนสำหรับบัตรกำนัลสินค้าหรือบัตรของขวัญร้านค้าปลีกจากพันธมิตรที่เข้าร่วมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์โปรแกรมสิทธิประโยชน์ภายใต้ "ใช้คะแนน บัตรกำนัลสินค้าและบัตรของขวัญร้านค้าปลีกอาจออกโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน บัตรของขวัญที่ออกโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดโดยผู้ออกบัตร/ผู้ค้าที่เข้าร่วม ซึ่งจะได้รับบัตรของขวัญ การยอมรับสินค้าหรือบัตรของขวัญร้านค้าปลีกถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ค้าที่เข้าร่วม คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธมิตรเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของพันธมิตร โปรแกรมสิทธิประโยชน์ บริษัท ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ค้าที่เข้าร่วมอื่น ๆ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทดแทนบัตรของขวัญที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำให้เสียหาย บัตรกำนัลสินค้าหรือบัตรของขวัญร้านค้าปลีกบางรายการต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งและการจัดการ บัตรของขวัญไม่รวมถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษหากมี โดยปกติแล้วจะได้รับบัตรของขวัญภายในห้าถึงเจ็ด (5-7) วันทำการ

3.6.จ. เที่ยวบินและรถเช่า สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนเป็นตั๋วเครื่องบินหรือรถเช่าจากพันธมิตรสายการบินและรถเช่าของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเที่ยวบิน + รถเช่าสามารถพบได้ ที่นี่เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธมิตรรายนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของพันธมิตร

3.6.ฉ. การล่องเรือด้วยคะแนน สมาชิกสามารถแลกคะแนนของตนเป็นใบรับรองการล่องเรือซึ่งสามารถนำไปใช้กับการซื้อการจองการล่องเรือ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Cruise with Points สามารถพบได้ ที่นี่เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ คะแนนที่แลกซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธมิตรรายนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของพันธมิตร หมวดนี้ใช้ไม่ได้กับ The Ritz-Carlton Yacht Collection (ดู 1.2.ก สำหรับ The Ritz-Carlton Yacht Collection)

3.6.ก. แพ็กเกจโรงแรมและการเดินทางด้วยเครื่องบิน แพ็กเกจโรงแรมและการเดินทางด้วยเครื่องบินไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจโรงแรมและการเดินทางด้วยเครื่องบินที่มีอยู่สามารถดูได้ ที่นี่เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

บรรดาสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมในระหว่างที่ตนเข้าพักเพื่อแลก "รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพัก" ซึ่งสมาชิกอาจใช้รางวัลดังกล่าวเป็นส่วนลดในใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายของห้องพักของสมาชิกเมื่อเช็คเอาท์ก็ได้ ซึ่งสมาชิกสามารถขอใช้รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักได้ที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างการเข้าพัก ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับการเข้าพักดังกล่าว และไม่สามารถสั่งจองล่วงหน้าก่อนการเข้าพักได้ เมื่อสมาชิกขอใช้รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักเพื่อแลกเป็นจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนใดจำนวนหนึ่ง หรือเพื่อแลกเป็นจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐ “สูงสุด” ไม่เกินจำนวนใดจำนวนหนึ่ง โปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์จะหักคะแนนสะสมที่ใช้แลกจำนวนเงินดังกล่าวออกจากบัญชีของสมาชิก สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักที่ต้องใช้เพื่อแลกจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐตามที่กำหนด กรุณาศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ ภายใต้หัวข้อ ใช้คะแนนสะสม

3.7.ก. การขอใช้รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักสามารถกระทำได้โดยสมาชิกของโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ที่มีสถานะที่ดีเท่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานการมีสิทธิขอใช้รางวัลดังกล่าว สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกที่ยังคงมีผล เมื่อแลกคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพัก

3.7.ข. รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ใช้รางวัลดังกล่าวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากห้องพักของสมาชิกเท่านั้น ตามที่ปรากฏในใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ากอล์ฟ ค่าบริการสปา และค่าใช้จ่ายจิปาถะ รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือบัตรของขวัญได้ รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักสามารถใช้ได้กับการเดินทางของแต่ละบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเป็นหมู่คณะ การท่องเที่ยวที่จัดเป็นแพ็คเกจ หรืองานประชุมที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก และ/หรือ ชำระค่าใช้จ่ายโดยบุคคลภายนอก มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่สามารถใช้ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ได้จากรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักได้ และส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถให้เป็นของขวัญได้ แม้ว่าจะมีการร้องขอในขณะที่ใช้คะแนนสะสมแลกก็ตาม รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายของห้องพักของบุคคลอื่นได้ ในกรณีที่ห้องพักดังกล่าวได้จองไว้ โดยใช้หมายเลขสมาชิกโปรแกรมในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ของสมาชิก

3.7.ค. สมาชิกที่ขอใช้รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักต้องมีคะแนนสะสมที่มีมูลค่ารวมทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในการซื้อรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักตามที่ตนร้องขอในบัญชีสมาชิกของตน ณ ขณะที่ขอใช้รางวัลดังกล่าว เมื่อได้ใช้คะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกเพื่อแลกรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักแล้ว จะไม่มีการคืนคะแนนสะสมดังกล่าวกลับไปยังบัญชีของสมาชิกอีก รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักในส่วนใดๆ ก็ตามที่ยังไม่ได้นำไปใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายของห้องพักของสมาชิกจะต้องเสียไป ในกรณีที่จำนวนเงินที่ขอใช้เป็นรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักมีมูลค่ามากกว่ายอดค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏในใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายของห้องพักของสมาชิก จะไม่มีการคืนเงินสดให้แก่สมาชิก

3.7.ง. รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพักที่ได้ใช้คะแนนสะสมแลกมานั้น ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยน ทดแทน หรือโอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

3.7.จ. มีเพียงสถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งเท่านั้นที่ให้บริการรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพัก แบรนด์ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ไม่มีบริการรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพัก: Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Design Hotels™, สถานที่พักของ Vistana, Atlantis, Paradise Island, และ The Cosmopolitan of Las Vegas นอกจากนี้ รางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพัก ไม่มีให้บริการที่สถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งตามที่กำหนด กรุณาติดต่อสถานที่ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการโดยตรงสำหรับข้อมูลการให้บริการรางวัลที่ใช้คะแนนสะสมแลกโดยทันทีในระหว่างการเข้าพัก

4. สมาชิกอีลิท

4.1 การเป็นสมาชิกระดับ Elite ทั่วไป

4.1.ก. การเป็นสมาชิกอีลิทเป็นสิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของแมริออท บอนวอย กฎระเบียบทั้งหมดของโปรแกรมใช้กับสมาชิกอีลิท โปรแกรมสิทธิประโยชน์มีสิทธิ์ที่จะยุติโปรแกรมการรับรองสถานะอีลิท (“โปรแกรมอีลิท” หรือ “โปรแกรมสมาชิกอีลิท”) ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าตามหมวด 1.7.ง. โปรแกรมสิทธิประโยชน์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามมาตรา 1.7.ค. โรงแรมที่เข้าร่วมนอกสหรัฐอเมริกาอาจให้บริการและสิทธิประโยชน์ที่ต่างออกไปจากสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีลิทที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น

4.1.b. Pursuant to section 1.7.a., the Company reserves the right to revoke, cancel or suspend a Member’s Elite membership status (including Lifetime Elite Status), any Loyalty Program Membership, Award, and/or any and all unredeemed Points or Miles, or take other action at its discretion, at any time with immediate effect and without written notice if the Company believes the Member has (a) violated any of the Program Rules, (b) failed to pay any bills or accounts due to the Company or a Participating Property or any ownership related fees owed to Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, or Westin Vacation Club properties, or The Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale, (c) acted in a manner inconsistent with applicable law, regulations or ordinances, (d) engaged in any misconduct or wrongdoing in connection with the Marriott Bonvoy Loyalty Program, including without limitation, involving Point credit, Mile credit, Award use, or Member benefits, or (e) engaged in abusive, fraudulent, inappropriate, or hostile conduct in connection with the Marriott Bonvoy Loyalty Program, the Participating Properties or their guests or employees, or the Company or its employees. Nothing in these Program Rules will limit Company from exercising any legal rights or remedies that it may have.

4.1.c.ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกอีลิทใช้กับการเข้าพักในราคาตามเงื่อนไข (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 2.1.e.) และสงวนไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น และใช้กับห้องพักหนึ่งห้องที่สมาชิกอีลิทเข้าพักเท่านั้นสมาชิกเพียงคนเดียวต่อห้องพักเท่านั้นที่สามารถรับคะแนน/ไมล์สะสมและเครดิตอีลิทไนท์ รวมถึงรับสิทธิประโยชน์ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 2.1.d.(iv)สมาชิกอีลิทจะได้รับสิทธิประโยชน์หนึ่งชุดตามระดับของสมาชิกในการเข้าพักหนึ่งคืนหรือพักติดต่อกันตามที่อธิบายไว้ใน 2.1.dแม้ว่าจะเช็คอินและเช็คเอาท์จากที่พักเดิมที่เข้าร่วมรายการภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกอีลิทมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์อีลิทระหว่างการเข้าพัก สมาชิกอีลิทจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสมาชิกของตนเมื่อทำการจอง

สมาชิกอีลิทจะได้รับสิทธิประโยชน์สมาชิกอีลิท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คะแนนโบนัส การเช็คเอาท์ล่วงเวลา และการอัปเกรดห้องพัก สิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามระดับสมาชิกอีลิท ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ในหมวด 4.3

i. การมอบสิทธิประโยชน์สมาชิกอีลิทของโปรแกรมสิทธิประโยชน์จะถือเป็นโมฆะหากมีกฎหมายห้ามไว้ และอาจแตกต่างกันไปนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ii. นโยบายท้องถิ่นอาจมีผลเหนือกว่ามาตรฐานโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของโรงแรมที่เข้าร่วม และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอีลิทบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่

iii. ตามหมวด 8.3 สิทธิประโยชน์ที่มอบให้สำหรับสมาชิกอีลิทเท่านั้นสำหรับการเข้าพักที่ Homes & Villas by Marriott International คือ ของขวัญต้อนรับสมาชิกอีลิท ตามที่อธิบายไว้ใน 4.3.ข.(ii) และ 4.3.ค.(iii)

4.1.ง. สมาชิกที่มีสถานะอีลิท (“สมาชิกอีลิท”) จะได้รับค่าชดเชยที่รับประกันสำหรับสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรสำหรับสมาชิกอีลิท ในกรณีที่ไม่มีสิทธิประโยชน์เหล่านั้นในระหว่างการเข้าพักของสมาชิกอีลิท (“การรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท”) เนื่องจากโรคระบาดทั่วโลก โรงแรมที่เข้าร่วมอาจนำเสนอทางเลือกอาหารและเครื่องดื่มหรือเลานจ์สำหรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ในท้องถิ่นหรือผลกระทบด้านการดำเนินงานของโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

i.เงินสดชดเชยสำหรับการรับประกันสิทธิประโยชน์สำหรับอีลิทในสหรัฐอเมริกาสูงสุดคือ $ 200 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะไม่ได้มอบสิทธิประโยชน์ที่รับประกันมากกว่าหนึ่งรายการให้กับสมาชิกอีลิทก็ตามค่าตอบแทนการรับประกันสิทธิประโยชน์สำหรับอีลิทสูงสุดที่จ่ายให้กับสมาชิกอีลิทระหว่างการเข้าพักนอกสหรัฐอเมริกาจะเท่ากับ $ 200 ดอลลาร์สหรัฐที่จ่ายในสกุลเงินท้องถิ่น แม้ว่าจะไม่มีการมอบสิทธิประโยชน์ที่รับประกันมากกว่าหนึ่งรายการให้กับสมาชิกอีลิท

ii. หากสมาชิกอีลิทเชื่อว่า ค่าชดเชยนั้นเกิดจากส่วนใดก็ตามของการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท เขา/เธอต้องร้องขอการชำระเงินค่าชดเชยในขณะที่ยังเป็นผู้เข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมก่อนการเช็คเอาท์ การไม่ร้องขอการชำระเงินดังกล่าวก่อนการเช็คเอาท์จะส่งผลให้สละสิทธิ์ในการรับค่าชดเชยดังกล่าวโดยสมบูรณ์

iii. ต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก สถานะสมาชิกอีลิท และประเภทเตียงที่ต้องการของสมาชิกอีลิทเมื่อทำการจอง เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท การสำรองห้องพักที่จองโดยใช้ราคาตามเงื่อนไขซึ่งทำผ่านผู้วางแผนการประชุม ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ค้าส่ง หรือแหล่งของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติต้องระบุข้อมูลนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท

iv. ผู้เข้าพักที่มากับสมาชิกอีลิทในโรงแรมที่เข้าร่วมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท

v. การรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิทใช้กับการเข้าพักตามเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงการแลกรางวัลการเข้าพัก

vi. สมาชิกอีลิทที่ไม่ได้รับการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิทหรือการรับประกันการสำรองห้องพักที่พิเศษสุด (ดูหมวด 4.3.ก. สำหรับข้อมูลการรับประกันการสำรองห้องพักที่พิเศษสุด) ในรัสเซีย ประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านสกุลเงิน หรือประเทศที่กฎหมายห้ามไม่ให้ชดเชยสมาชิกในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดจะได้รับการชดเชยเป็นคะแนน

vii. แบรนด์ที่เข้าร่วมต่อไปนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการรับประกันสิทธิประโยชน์อีลิท หรือการรับประกันการสำรองห้องพักที่พิเศษสุด: Homes & Villas by Marriott International