ข้อกำหนดการให้บริการสำหรับการเข้าร่วมในราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออท บอนวอยในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของ Marriott Bonvoy™

อัปเดตเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

1. บทนำ

ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ (“ All-Inclusive by Marriott Terms ”) นำไปใช้กับการเข้าร่วมของ All-Inclusive by Marriott Bonvoy (“ All-Inclusive by Marriott ”) ในโปรแกรมความภักดีของ Marriott Bonvoy (“ Loyalty Program ”)ข้อกำหนดแบบรวมทุกอย่างโดย Marriott รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมโปรแกรมความภักดี (“ กฎของโปรแกรม ”)

ข้อกำหนดใด ๆ ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออทจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของโปรแกรม ดูได้ที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi และรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง ในขอบเขตที่มีความขัดแย้งโดยตรงระหว่างกฎระเบียบของโปรแกรมและข้อกำหนดราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออท ข้อกำหนดราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออทจะมีผลเหนือกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ (“สมาชิก”) ที่เดินทางด้วยราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออท

การเข้าร่วมโปรแกรมลอยัลตี้แสดงว่าคุณยอมรับกฎของโปรแกรมทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออทเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องอ่านและปฏิบัติตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขข้อกำหนดแบบรวมทุกอย่างโดย Marriott เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีที่โพสต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออทเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแสดงวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออทที่ด้านบนของหน้านี้

2. การมีส่วนร่วม

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทรัพย์สินของรีสอร์ทที่ระบุไว้ใน https://all-inclusive.marriott.comเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ (“ แพลตฟอร์มแบบรวมทุกอย่าง ”) เข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีในลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งภายในข้อกำหนดแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออท

รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออทที่เข้าร่วมในโปรแกรมสิทธิประโยชน์ (“รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง” มอบประสบการณ์ราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างตลอดทั้งปีซึ่งรวมถึงห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมอันหลากหลาย การเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างสามารถจองผ่านแพลตฟอร์มราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง ยกเว้นการแลกรางวัลการเข้าพัก (ที่กำหนดไว้ในหมวด 4) ซึ่งต้องจองผ่าน Marriott.com, แอป Marriott Mobile หรือศูนย์การมีส่วนร่วมของลูกค้า

สมาชิกที่จองและเข้าพักที่รีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างจะอยู่ภายใต้กฎของโปรแกรมและข้อกำหนดแบบรวมทุกอย่างโดยแมริออททุกประการ

3. รับคะแนนโปรแกรมความภักดีและเครดิตคืนยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ สมาชิกที่มีบัญชีสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในสถานะดีมีสิทธิ์ได้รับคะแนนโปรแกรมสิทธิประโยชน์, เครดิต Elite Night และสิทธิประโยชน์โปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับทุกการเข้าพักที่เสร็จสมบูรณ์ที่รีสอร์ตซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีสมาชิกที่ถูกต้อง สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกที่ถูกต้องเมื่อจอง เมื่อเช็คอิน หรือก่อนสิ้นสุดการเข้าพัก

การได้รับคะแนนพื้นฐาน สมาชิกจะได้รับคะแนนพื้นฐานสิบ (10) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินเทียบเท่า ตามค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข (ที่กำหนดไว้ทางด้านล่าง) ที่เกิดขึ้นและชำระโดยสมาชิก

การได้รับห้องพักหลายห้อง สมาชิกสามารถได้รับคะแนนจากค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขสำหรับห้องพักสูงสุดสาม (3) ห้องในระหว่างการเข้าพักใด ๆ หากสมาชิกเข้าพักหนึ่งในห้องพักที่จองไว้และจ่ายราคาตามเงื่อนไข (ซึ่งกำหนดไว้ทางด้านล่าง) หรือใช้การแลกรางวัลสำหรับห้องพักทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข "ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข" สำหรับการเข้าพักในรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • อัตราตามเงื่อนไขสำหรับการเข้าพัก;
 • อาหารและเครื่องดื่มพรีเมียม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายห้ามไว้) ที่ซื้อจากที่พักนอกเหนือจากราคาตามเงื่อนไขที่ซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักแบบชำระเงินในอัตราตามเงื่อนไข
 • สปา กอล์ฟ และกิจกรรมที่ดำเนินกิจการโดยรีสอร์ทอื่น ๆ หากจัดการโดย All-Inclusive Resort
 • ภาษี ค่าบริการ และเงินบำเหน็จที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราค่าห้องพักตามเงื่อนไข และ
 • ในบางกรณีที่จำกัด ภาษี ค่าบริการ เงินบำเหน็จ และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากใบเรียกเก็บเงินค่าห้องพักอาจมีสิทธิ์ได้รับคะแนน

ตราบใดที่สมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกในขณะจองหรือเช็คอิน อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งที่จองไว้ และชำระค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จัดการหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในที่พักที่เข้าร่วมหรือรีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ราคาตามเงื่อนไข "ราคาตามเงื่อนไข" รวมถึงราคาโดยส่วนใหญ่สำหรับธุรกิจและการพักผ่อน เช่น ราคาที่พบใน Marriott.com และแพลตฟอร์มราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยไม่มีการสมัครรหัสส่วนลด ราคาขายปลีกมาตรฐานและพรีเมียม ราคาชำระล่วงหน้า ราคาต่อรองขององค์กร และราคาสำหรับรัฐบาลในระดับประเทศ/ภูมิภาค/ท้องถิ่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับของสมาชิกระหว่างการเข้าพักในราคาตามเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมที่ไม่เข้าเงื่อนไข "ค่าธรรมเนียมที่ไม่เข้าเงื่อนไข" สำหรับการเข้าพักในรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • อัตราที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับการเข้าพัก;
 • บริการฟรี
 • การแลกรางวัล (รวมถึงส่วนเงินสดใด ๆ ของการแลกรางวัล);
 • ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเพิ่มเติมสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพัก;
 • ค่าบริการสำหรับงานเลี้ยง การประชุม หรืองานอื่นๆ ยกเว้นคะแนนที่ได้รับจากการจัดงาน Marriott Bonvoy ภายใต้ข้อตกลงกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไข
 • ค่าห้องพัก ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอัตราค่าห้องพักตามเงื่อนไข
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับที่พัก เช่น ที่จอดรถ ศูนย์ธุรกิจ ร้านค้าปลีก และบริการของบุคคลที่สาม
 • และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ชำระแล้ว รวมถึงค่าธรรมเนียมการยกเลิกล่าช้า ค่าธรรมเนียมการออกเดินทางก่อนกำหนด ค่าธรรมเนียมการไม่มาเช็คอินสำหรับการไม่เช็คอิน แม้ว่าการจองจะชำระเต็มจำนวนแล้ว ค่าธรรมเนียมบังคับหรือค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ราคาที่ไม่เข้าไม่เงื่อนไข "ราคาที่ไม่เข้าเงื่อนไข" คือ ราคาที่สมาชิกจ่ายสำหรับการเข้าพักในห้องพักซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการได้รับคะแนนและเครดิต อีลิท ไนต์ และไม่มีคุณสมบัติในการได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสมาชิก ราคาที่ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับการจองโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 • จองห้องพักผ่านผู้ให้บริการทัวร์ ช่องทางการเดินทางออนไลน์ หรือช่องทางบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง expedia.comhotwire.com,priceline.com,orbitz.com,จอง.com,travelocity.com;หรือ
 • ห้องพักถูกจองในอัตราแบบหมู่คณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานอีเวนต์ การประชุม สัมมนา หรือการจัดทัวร์ และสมาชิกไม่ชำระเงินโดยตรงกับรีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างสำหรับห้องดังกล่าว หรือ
 • ห้องพักได้รับการจองในราคาหรือแพ็กเกจของธุรกิจนำเที่ยว ผู้ค้าส่ง หรือลูกเรือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองแพ็คเกจหรือทัวร์ที่จัดไว้ หรือ
 • ห้องพักแขกฟรี; หรือ
 • มีการแลกบัตรกำนัลหรือรางวัลของบุคคลที่สามสำหรับห้องพัก

คะแนนโบนัสอีลิท คะแนนโบนัสอีลิทจะมอบให้ตามคะแนนพื้นฐานที่ได้รับในระหว่างการเข้าพัก และขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกอีลิทที่สมาชิกได้รับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marriott.com/th/loyalty/member-benefits.mi

เครดิต Elite Night เครดิต Elite Night จะมอบให้ในแต่ละคืนของการเข้าพักในราคาตามเงื่อนไขสำหรับห้องพักที่สมาชิกเป็นผู้จ่ายเองและเข้าพัก และไม่ใช่สำหรับห้องพักเพิ่มเติมใด ๆ ที่สมาชิกอาจจ่ายให้

ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขโดยไม่ได้เข้าพัก ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกไม่ได้เข้าพักในห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายห้ามไว้) ที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างที่เสนอสิทธิประโยชน์นี้ หาก:

 • ค่าธรรมเนียมมากกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษี ค่าบริการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ)
 • อาหารและเครื่องดื่มไม่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยง การประชุม หรืองานอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข และ

ตราบใดที่สมาชิกแจ้งหมายเลขสมาชิกเมื่อชำระเงินคะแนนโบนัส Elite จะไม่ได้รับจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกโดยไม่ได้เข้าพักในห้องพักค่าใช้จ่ายจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จัดการหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในที่พักที่เข้าร่วมหรือรีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข

สร้างรายได้ที่ร้านอาหารโดยไม่ต้องเข้าพัก:

 • ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา: ที่ร้านอาหารและบาร์ในโครงการความภักดีที่เข้าร่วมรายการต่อไปนี้: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft and Element; และ
 • ในทะเลแคริบเบียน เม็กซิโก อเมริกากลาง อเมริกาใต้: ที่ร้านอาหารและบาร์ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ให้บริการที่เข้าร่วมตามที่ระบุไว้ใน https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ .ข้อเสนอเพิ่มเติมบนเว็บไซต์อาจมีให้สำหรับสมาชิกสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอและกฎโปรแกรมความภักดี

ได้รับไมล์สะสม สมาชิกอาจได้รับไมล์สะสมแทนคะแนนโดยการเลือกความต้องการการรับคะแนนดังกล่าวผ่านโปรไฟล์บัญชีสมาชิกทางออนไลน์

กิจกรรมแมริออท บอนวอย สมาชิกสามารถได้รับคะแนนหรือไมล์และเครดิต อีลิท ไนต์สำหรับกลุ่ม การประชุม และกิจกรรมที่มีสิทธิ์ที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแมริออท บอนวอยภายใต้ข้อตกลงกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไข หากสมาชิกเป็นผู้วางแผนการประชุมที่มีสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi#events

การประกาศคะแนน หากเพิ่มหมายเลขบัญชีสมาชิกแมริออท บอนวอยที่ถูกต้องในขณะทำการจองหรือก่อนสิ้นสุดการเข้าพัก คะแนนจะปรากฏในบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันหลังจากการเข้าพักเสร็จสิ้น

4. การแลกคะแนนโปรแกรมความภักดี

การแลกรางวัลเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นรางวัลการแลกห้องพักมาตรฐาน หรือรางวัล PointSavers TM รวมทั้งใช้ Free Night Award สำหรับหนึ่งคืนในห้องมาตรฐาน (พร้อมเครื่องนอนที่มีอยู่) ที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง ("การแลกรางวัลการเข้าพัก")ตัวเลือกการแลกรางวัลอื่นๆ ที่ไม่มีให้บริการที่รีสอร์ทแบบรวมทุกอย่าง รวมถึงรางวัลการอัปเกรด รางวัลเงินสด + คะแนน และการแลกคะแนนทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแลกรางวัลสำหรับการเข้าพัก โปรดดูข้อ 3.3 ของกฎของโปรแกรม (“แลกคะแนน”) ที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi#redeem

ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ความสามารถในการใช้การแลกรางวัลสำหรับการเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ เวลาที่สำรองห้องพักและต้องจองผ่าน Marriott.com, แอป Marriott Mobile หรือศูนย์การมีส่วนร่วมของลูกค้า

การสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัล เมื่อทำการสำรองห้องพักสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพัก คะแนนที่กำหนดและ/หรือรางวัลที่พักฟรีที่นำมาใช้จะถูกหักออกและการแลกรางวัลจะถูกแนบมากับการสำรองห้องพักโดยอัตโนมัติ โดยที่สมาชิกมีคะแนนเพียงพอสำหรับการเข้าพักทั้งหมดและ/หรือรางวัลที่พักฟรีที่เพียงพอดังที่อธิบายไว้ในหมวด 3.3.ค ของกฎระเบียบของโปรแกรม ตามความเหมาะสม การแลกรางวัลการเข้าพักใช้ได้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเป็นกลุ่ม แพ็กเกจท่องเที่ยว การประชุม หรือราคาพิเศษและ/หรือโปรแกรมแพ็กเกจอื่น ๆ

การแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ (การโอนของบุคคลที่สาม) การแลกรางวัลการเข้าพักใช้ได้เฉพาะสำหรับสมาชิกที่นำบัญชีผู้ใช้มาดำเนินการแลกรางวัลการเข้าพักและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ทางด้านล่าง:

สมาชิกอาจร้องขอให้มอบการแลกรางวัลการเข้าพักให้กับบุคคลอื่น และในกรณีที่สมาชิกจะไม่มาเข้าพัก (การเข้าพักแต่ละครั้งเรียกว่า "การแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ" และเรียกรวมกันว่า "การแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ") เมื่อจองการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักผ่าน ฝ่ายบริการสมาชิก ประเภทของการแลกรางวัลการเข้าพักทั้งหมดที่แสดงไว้ในหมวด 3.3 ของกฎระเบียบของโปรแกรมมีสิทธิ์มอบเป็นของขวัญให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นรางวัลที่พักฟรี

สมาชิกสามารถจองการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญได้สูงสุดห้า (5) ครั้งในปีปฏิทินในบัญชีสมาชิกเดียวกัน

เมื่อจองการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขและชื่อสมาชิก รวมทั้งชื่อของบุคคลที่จะเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วม (ผู้รับ) แก่ฝ่ายบริการสมาชิก โดยต้องระบุทั้งชื่อและหมายเลขสมาชิกให้กับฝ่ายบริการสมาชิกในขณะที่ทำการจองการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ และไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อทำการจองแล้ว สมาชิกไม่สามารถสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักก่อน แล้วจึงติดต่อฝ่ายบริการสมาชิกหรือรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างโดยตรงเพื่อมอบเป็นของขวัญหรือโอนการแลกรางวัลการเข้าพักให้กับบุคคลอื่น หากสมาชิกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพัก การสำรองห้องพักก่อนหน้านี้จะต้องถูกยกเลิกและสำรองใหม่อีกครั้ง (หากมี) ผ่านฝ่ายบริการสมาชิก และสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคะแนนหรือเงินสดที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องทำการสำรองใหม่อีกครั้ง

การสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญ ทั้งสมาชิกและผู้รับจะไม่ได้รับคะแนน/ไมล์, เครดิต อีลิท ไนต์, ที่พักตามเงื่อนไข หรือการเข้าพักตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลการเข้าพักที่ได้รับเป็นของขวัญดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้รับของขวัญการแลกรางวัลการเข้าพักจะไม่ได้รับการโอนสิทธิประโยชน์อีลิทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

เมื่อเช็คอิน ผู้รับของขวัญการแลกรางวัลการเข้าพักต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมอบบัตรเครดิตหรือเงินมัดจำให้กับรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างสำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

นโยบายการรับประกันและการยกเลิก นโยบายการรับประกันและการยกเลิกตามมาตรฐานของรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างจะใช้กับการจองการแลกรางวัลการเข้าพัก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดระยะเวลาการเข้าพักขั้นต่ำ ข้อกำหนดการรับประกันบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกล่าช้า การไม่เข้าพัก และการเช็คเอาท์ก่อนเวลา

อาจมีการคืนคะแนนสำหรับการเข้าพักที่น้อยกว่าจำนวนวันที่ได้รับรางวัลการแลกคะแนน แต่สมาชิกต้องแจ้งแผนกต้อนรับของรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างล่วงหน้าก่อนเวลาเช็คเอาท์เพื่อคืนคะแนนไปยังบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

หากสมาชิกไม่สามารถยกเลิกการสำรองห้องพักด้วยการแลกรางวัลที่ได้รับการรับประกันภายในระยะเวลาการยกเลิกที่อนุญาต รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่เกี่ยวข้องจากบัตรเครดิตที่สมาชิกให้ไว้ ณ เวลาที่ทำการสำรองห้องพัก และคะแนนที่แลกไว้จะถูกฝากกลับเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก

จำนวนคะแนนที่ต้องการ จำนวนคะแนนที่ต้องการต่อคืนเพื่อให้ได้รับห้องพักที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างแตกต่างกันไปตามรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง ประเภทห้องพักที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง ระยะเวลาการเข้าพัก และอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของปี คะแนนที่ต้องการต่อคืนจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากสมาชิกทำการแก้ไขการแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่กำหนด

การรวมถึงและการยกเว้นสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักการแลกรับรางวัลการเข้าพักที่รีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของแพ็กเกจแบบรวมทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะห้อง Standard (พร้อมเครื่องนอนที่มีอยู่) ภาษีห้องพัก ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท และอาหารมาตรฐานและ เครื่องดื่มสำหรับสองคนค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าพักคนที่สาม สี่ หรือมากกว่าในห้องเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและไม่รวมอยู่ในการแลกรางวัลในรูปแบบการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้และค่าที่พักอื่นๆ ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกโปรแกรมสมาชิก และไม่รวมอยู่ในการเข้าพักแลกรางวัลสมาชิกโปรแกรมสมาชิกต้องแจ้งรีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับจำนวนแขกอย่างถูกต้องสำหรับการจองแต่ละครั้งที่รีสอร์ทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงบุคคลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแขกคนแรกและคนที่ 2 และอายุที่ถูกต้องของเด็กสำหรับการจองแต่ละครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการแก้ไขราคาห้องพักที่สมาชิกต้องจ่ายสำหรับการจองเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนผู้เข้าพักที่ถูกต้อง รวมทั้งเด็ก สำหรับการจองดังกล่าว

ห้องมาตรฐานแตกต่างกันไปตามรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง ด้วยการแลกรางวัลการเข้าพัก เครื่องนอน การสูบบุหรี่ และความต้องการห้องพักอื่น ๆ อาจได้รับการร้องขอ แต่ไม่รับประกันว่าจะได้

เครดิต อีลิท ไนต์จากการแลกรางวัลการเข้าพัก การแลกรางวัลการเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างได้รับการพิจารณาว่าเป็นการเข้าพักตามเงื่อนไข และด้วยเหตุนี้ สมาชิกจะได้รับเครดิต อีลิท ไนต์เพื่อให้ได้รับสถานะสมาชิกอีลิทหรือสถานะสมาชิกอีลิทตลอดชีพ สมาชิกที่ใช้การแลกรางวัลจะได้รับเครดิต อีลิท ไนต์สำหรับห้องพักที่สมาชิกเข้าพักเท่านั้น และจะไม่ได้รับเครดิต อีลิท ไนต์สำหรับห้องพักเพิ่มเติม

ข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4รีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างเข้าร่วมในข้อเสนอ Stay for 5, Pay for 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน 3.3.ง ของกฎของโปรแกรมที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi#redeem

คะแนนล่วงหน้ารีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างเข้าร่วมในคะแนนล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน 3.3.ช ของกฎของโปรแกรมที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi#redeem

การออกจากโปรแกรมของรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง หากรีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างออกจากโปรแกรมสิทธิประโยชน์ด้วยเหตุผลใด ๆ หลังจากที่สมาชิกทำการจองการแลกรางวัลการเข้าพัก แต่ก่อนการเข้าพักของสมาชิก บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างดังกล่าวยอมรับการจองหรือช่วยเหลือในการจัดหาที่พักที่เทียบเท่าในบริเวณใกล้เคียง; อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่ารางวัล การอัปเกรดหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกอาจได้รับภายใต้โปรแกรมสิทธิประโยชน์จะได้รับการยอมรับ

การแลกรางวัลการเข้าพักนอกสหรัฐอเมริกา การแลกรางวัลการเข้าพักที่ปลายทางอยู่นอกสหรัฐอเมริกาต้องได้รับการอนุมัติ ข้อจำกัด และภาษีที่ไม่ใช่ภาษีโรงแรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากรัฐบาล รางวัลไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการตรวจสอบของรัฐบาลกลางสหรัฐ หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีโรงแรม หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่รัฐบาลต่างประเทศอาจเรียกเก็บสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับภาษี ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่รัฐบาลกำหนด

วันที่งดให้บริการที่จำกัด รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่างอาจมีห้องมาตรฐานจำนวนจำกัดพร้อมให้บริการสำหรับการแลกได้ในจำนวนวันที่จำกัด

บัตรของขวัญแมริออท สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นบัตรของขวัญแมริออท (“บัตรของขวัญ”) ซึ่งอาจใช้สำหรับการเข้าพัก เช่นเดียวกับร้านค้าปลีก สปา กอล์ฟ และอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ และค่าใช้จ่ายในการประชุมที่รีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ที่มีสิทธิ์ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บัตรของขวัญบนเว็บไซต์บัตรของขวัญเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ ได้ที่ https://gifts.marriott.com/terms.htmlเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 3.6.ค ของกฎของโปรแกรมที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi#redeem บัตรของขวัญอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีอยู่ใน เว็บไซต์บัตรของขวัญเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ที่ https://gifts.marriott.com/terms.htmlเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

5. ผลประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้มอบให้กับสมาชิกที่เข้าพักในราคาตามเงื่อนไขหรือแลกรางวัลการเข้าพักที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง สิทธิประโยชน์บางอย่างขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์ที่เข้าร่วมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแต่ละรายการมีอยู่ในกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi โปรดทราบ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยโรงแรมที่เข้าร่วมตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ไม่ได้ให้บริการที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง

สิทธิประโยชน์สมาชิก
แมริออท บอนวอย
เข้าพัก 0 - 9 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
ซิลเวอร์ อีลิท
เข้าพัก 10 - 24 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
โกลด์ อีลิท
เข้าพัก 25 - 49 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
แพลทินัม อีลิท
เข้าพัก 50 - 74 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
ไทเทเนียม อีลิท
เข้าพัก 75 - 99 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
แอมบาสซาเดอร์ อีลิท
100+ คืน/ปี
และ 20 ดอลลาร์สหรัฐ* ในการใช้จ่ายรายปีตามเงื่อนไข
*ดูข้อกำหนด
ราคาสมาชิกมีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
รับประกัน
การจองที่พิเศษสุด
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
คะแนนโบนัสไม่มีสิทธิผลประโยชน์
โบนัส 10%

โบนัส 25%

โบนัส 50%

โบนัส 75%

โบนัส 75%
เช็คเอาท์ล่วงเวลา
(*ขึ้นอยู่กับห้องว่าง)
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์
ลำดับความสำคัญ*

14:00 น. *

16:00 น. *

16:00 น. *

16:00 น. *
คะแนนของขวัญต้อนรับ
สำหรับอีลิท
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์
500
คะแนนต่อการเข้าพัก

1,000 คะแนน
ต่อการเข้าพัก

1,000 คะแนน
ต่อการเข้าพัก

1,000 คะแนน
ต่อการเข้าพัก
อัปเกรดห้องพัก
ที่ดีขึ้น

(*ขึ้นอยู่กับห้องว่าง)
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์*
รวมถึง Select
Suites*

รวมถึง Select
Suites*

รวมถึง Select
Suites*
การรับประกันประเภทห้องไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
Your24™ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
งานเลี้ยงค็อกเทล
รายสัปดาห์สำหรับสมาชิกอีลิท
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
ส่วนลดรีสอร์ทเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
(ใช้ไม่ได้สำหรับ
ค่าห้องพักหรือ
ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
โดยอาจมีข้อจำกัดอื่น ๆ)
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์
5%

10%

15%

20%
ส่วนลดไวน์และแอลกอฮอล์
ระดับพรีเมียม
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์
5%

10%

15%

20%
เข้าใช้
พื้นที่พิเศษของรีสอร์ทฟรี
(หากมี)
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
บริการนวดฟรี
หนึ่งครั้ง
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์
25 นาที
MARRIOTT BONVOY
MEMBER
0-9 nights/year
Member Rates
MARRIOTT BONVOY
SILVER ELITE
10-24 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
10% Points Bonus
Priority* Late Checkout
(*Based on availability)
MARRIOTT BONVOY
GOLD ELITE
25-49 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
25% Points Bonus
2 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 500
points per stay
Enhanced Room Upgrades*
(*Based on availability)
5% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
5% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
MARRIOTT BONVOY
PLATINUM ELITE
50-74 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
50% Points Bonus
4 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 1,000
points per stay
Enhanced Room Upgrades
Including Suites*
(*Based on availability)
Guaranteed Room Type
Elite Members weekly
Cocktail Party
10% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
10% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
Complimentary Access to
Exclusive Areas
of the Resort
(where available)
MARRIOTT BONVOY
TITANIUM ELITE
75-99 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
75% Points Bonus
4 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 1,000
points per stay
Enhanced Room Upgrades
Including Suites*
(*Based on availability)
Guaranteed Room Type
Elite Members weekly
Cocktail Party
15% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
15% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
Complimentary Access to
Exclusive Areas
of the Resort
(where available)
MARRIOTT BONVOY
AMBASSADOR ELITE
100 nights/year
and $20K* in annual qualifying spend
*See Terms
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
75% Points Bonus
4 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 1,000
points per stay
Enhanced Room Upgrades
Including Suites*
(*Based on availability)
Guaranteed Room Type
Your24™
Elite Members weekly
Cocktail Party
20% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
20% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
Complimentary Access to
Exclusive Areas
of the Resort
(where available)
One Complimentary
25-minute massage

6. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

การแก้ไข ยี่สิบเอ็ด (21) วันหลังจากการเข้าพักเสร็จสมบูรณ์ที่รีสอร์ทซึ่งราคาที่พักแบบรวมทุกอย่าง สมาชิกสามารถร้องขอเครดิตสำหรับคะแนน ไมล์ หรือการเข้าพักตามเงื่อนไขสำหรับสถานะอีลิทที่ไม่ได้แสดงในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกผ่านทางหน้ากิจกรรมบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกบนเว็บไซต์โปรแกรมสิทธิประโยชน์ภายใต้ "รายงานการเข้าพักที่หายไป" หรือโดยการติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก

 • สมาชิกอาจขอเครดิตสำหรับคะแนน/ไมล์สะสมหรือคืนที่เข้าเงื่อนไขสำหรับสถานะ Elite ที่ได้รับจากกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไขซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีของสมาชิกโดยติดต่อรีสอร์ทแบบรวมทุกอย่างที่จัดกิจกรรมตามเงื่อนไขคำขอดังกล่าวจะต้องได้รับภายในหนึ่ง (1) ปีของการเข้าพักตามเงื่อนไข เหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไข หรือธุรกรรมค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อรับเครดิต

การแก้ไขผลประโยชน์เมื่อใดก็ได้และตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในกรณีที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์เฉพาะตามกฎของโปรแกรมเหล่านี้) บริษัทอาจแก้ไข (i) จำนวนคะแนนหรือจำนวนคืนที่เข้าเงื่อนไข ให้เครดิตในบัญชีของสมาชิก และ (ii) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่เข้าบัญชีของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานะสมาชิก Elite หรือสถานะสมาชิก Elite ตลอดชีพ

ทางออกของทรัพย์สินที่เข้าร่วมจะไม่มีการมอบคะแนนหรือรางวัลที่บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของบริษัท นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เข้าร่วม รวมถึงรีสอร์ทที่รวมทุกอย่างแล้ว เว้นแต่จะโฆษณาเป็นอย่างอื่นหากรีสอร์ทแบบรวมในราคาทั้งหมดแล้วหยุดให้บริการที่พักที่เข้าร่วม การเข้าพักทั้งหมดหลังจากวันที่ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนไม่ว่าจะทำการจองเมื่อใด

นำไปใช้กับกฎระเบียบโปรแกรมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดhttps://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่า ข้อความอย่างเป็นทางการคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Marriott.com ด้วยบริการแปลนี้ เราหวังว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกด้านเนื้อหาแก่ลูกค้าทั่วโลกของเราได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการการแปลโดยระบบอัตโนมัติจึงอาจเกิดความผิดพลาดได้ในบางกรณี