ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับการเข้าร่วม The Ritz-Carlton Yacht Collection ใน Marriott Bonvoy™

มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564

ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ (“ ข้อกำหนด RCYC ”) นำไปใช้กับการเข้าร่วม The Ritz-Carlton Yacht Collection (“ RCYC ”) ในโปรแกรมความภักดีของ Marriott Bonvoy (“ โปรแกรมความภักดี ”)ข้อตกลง RCYC รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมโปรแกรมความภักดี (“ กฎของโปรแกรม ”)

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด RCYC เหล่านี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของโปรแกรม ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi และรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งโดยตรงระหว่างกฎระเบียบของโปรแกรมและข้อกำหนด RCYC เหล่านี้ ข้อกำหนด RCYC เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าสมาชิกโปรแกรมสิทธิประโยชน์ ("สมาชิก") ที่เดินทางกับ RCYC

การเข้าร่วมโปรแกรมลอยัลตี้แสดงว่าคุณยอมรับกฎของโปรแกรมทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนด RCYC เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องอ่านและปฏิบัติตามเราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อกำหนด RCYC เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีที่โพสต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนด RCYC เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเราจะแสดงวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนด RCYC เหล่านี้ที่ด้านบนของหน้านี้

1. บทนำ

The Ritz-Carlton Yacht Collection เป็นพันธมิตรในการหารายได้และแลกรับของรางวัลด้วยการเข้าร่วมพิเศษในโปรแกรมความภักดีสมาชิกที่ทำการจองและจองราคาแพ็คเกจโรงแรม Cruises และ/หรือ RCYC (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ผ่าน RCYC จะต้องเป็นไปตามกฎของโปรแกรม ข้อกำหนด RCYC เหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจอง RCYC สัญญาตั๋ว RCYC และเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในส่วนกฎหมายใน https://www.ritzcarltonychtcollection.com/เปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ .

2. การมีส่วนร่วม

สมาชิกที่มีบัญชีสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในสถานะดีมีสิทธิ์ได้รับคะแนนโปรแกรมสะสมคะแนน, เครดิต Elite Night และสิทธิประโยชน์โปรแกรมลอยัลตี้อื่นๆ สำหรับการล่องเรือสำราญที่จองและซื้อผ่าน The Ritz-Carlton Yacht Collection

เพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนและเครดิต Elite Night ถูกโพสต์ไปยังบัญชีสมาชิกที่ถูกต้อง สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ซื้อ หรือไม่เกินสามสิบ (30) วันก่อนวันเริ่มเรือสำราญตามกำหนดการ

3. รับคะแนนโปรแกรมความภักดีและเครดิตคืนยอดเยี่ยม

สมาชิก Marriott Bonvoy ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะ Elite จะได้รับคะแนนพื้นฐานห้า (5) คะแนนสำหรับเงินแต่ละดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในสกุลเงินที่เทียบเท่ากับส่วนเงินสดของ Cruise Fare (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่ออกใบแจ้งหนี้และชำระเงินโดยสมาชิกใน RCYC ที่เผยแพร่ การล่องเรือตามอัตราส่วนบุคคลแบบเต็ม ("การล่องเรือ" หรือ "การล่องเรือ")คำว่า "ค่าโดยสารล่องเรือ" ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตั๋ว RCYC (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงห้องพักชุด อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ไวน์และสุรา Wi-Fi มาตรฐานและเงินบำเหน็จบนเรือค่าโดยสารเป็นอัตราต่อคนโดยอิงจากการเข้าพักคู่สำหรับห้องสวีทแต่ละห้องส่วนเงินสดของค่าโดยสารเรือสำราญที่ชำระแล้วถือเป็นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขภายใต้โปรแกรมความภักดี

ค่าโดยสารไม่รวมค่าโดยสารเครื่องบิน รถรับส่ง ที่พักโรงแรม Wi-Fi ขั้นสูง อาหารในร้านอาหารพิเศษ ภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่าเรือ ค่าธรรมเนียมการจัดการสัมภาระและการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือเสมือน -หน่วยงานของรัฐ ทัศนศึกษาชายฝั่ง เที่ยวชมสถานที่หรือรับประทานอาหารบนฝั่ง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ซักรีดหรือซักแห้ง หรือสิ่งของหรือบริการใด ๆ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นบนเรือหรือบนฝั่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เงื่อนไขทางการแพทย์ หรือ การขึ้นเครื่องทางการแพทย์ บริการสปา บริการร้านเสริมสวย ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมแยกต่างหากรายการทั้งหมดที่ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารของ Cruise โดยเฉพาะ ยกเว้นแพ็คเกจโรงแรมบางรายการ ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ("ค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข")

สมาชิกจะได้รับคะแนนสำหรับห้องสวีทสูงสุดสาม (3) ห้อง สำหรับการเข้าพักสองครั้ง ซึ่งพวกเขาได้ชำระเงินไปแล้วหากสมาชิกจองและเข้าพักในห้องสวีทหนึ่ง (1) ห้อง

สมาชิกจะได้รับคะแนนฐานห้า (5) คะแนนสำหรับแต่ละดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในสกุลเงินตามอัตราแพ็คเกจโรงแรมสำหรับทรัพย์สินที่เข้าร่วมโปรแกรมลอยัลตี้ซึ่งจองผ่าน RCYC (“ อัตราแพ็คเกจโรงแรม RCYC ”) และชำระเงินโดยสมาชิกค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ครอบคลุมเป็นส่วนหนึ่งของราคาแพ็คเกจโรงแรม RCYC รวมราคาห้องพัก บริการรับส่งไป/กลับจากเรือยอทช์ และอาหารเช้า

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับคะแนนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตราแพ็คเกจโรงแรม RCYC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษี ค่าบริการ เงินบำเหน็จและค่าธรรมเนียมสมาชิกอาจได้รับค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข เช่น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ่ายโดยตรงไปยังทรัพย์สินที่เข้าร่วมโปรแกรมความภักดี

สมาชิกจะได้รับคะแนนจากอัตราแพ็คเกจโรงแรม RCYC สำหรับห้องพักสูงสุดสาม (3) ห้องที่ทรัพย์สินที่เข้าร่วมโปรแกรมความภักดี โดยจะต้องเข้าพักในห้องที่จองห้องใดห้องหนึ่งและชำระค่าห้องพักทั้งหมด

คะแนนโบนัส Elite จะไม่ได้รับจากค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขสำหรับการซื้อ RCYC

สมาชิกจะได้รับเครดิต Elite Night หนึ่ง (1) เครดิตเพื่อบรรลุสถานะสมาชิก Elite สำหรับแต่ละคืน Cruise ในห้องสวีทที่สมาชิกจ่ายเองตามเงื่อนไขที่พวกเขาล่องเรือต่อไปและเสร็จสิ้นการล่องเรือสมาชิกจะไม่ได้รับ Elite Night Credit สำหรับห้องชุดอื่นๆ ที่พวกเขาได้ชำระเงินไปแล้ว

สมาชิกยังจะได้รับเครดิตคืน Elite คืนหนึ่ง (1) ต่อคืน ณ โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมลอยัลตี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตราแพ็คเกจโรงแรม RCYC หากพวกเขาเข้าพักและชำระค่าห้องพักด้วยตนเอง ไม่ใช่สำหรับห้องพักเพิ่มเติม สมาชิกสามารถชำระเงินได้

ส่วนเงินสดที่ชำระเป็นค่า Cruise Fare และ RCYC Hotel Package Rate จะถูกนำไปใช้กับข้อกำหนดการใช้จ่ายประจำปีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการได้รับสถานะ Marriott Bonvoy Ambassador Elite

สมาชิกไม่สามารถสร้างรายได้จากการซื้อเรือยอทช์เต็มรูปแบบ/เช่าเหมาลำและกลุ่มจูงใจที่จองผ่านการประชุมและแผนกสิ่งจูงใจของ RCYCสมาชิกที่เดินทางในกลุ่มภาษีแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนจากอัตราค่าโดยสารแบบ Cruise Fare ซึ่งกำหนดเป็นอัตราการล็อคอิน

ไม่สามารถรับไมล์สะสมจากการซื้อค่าโดยสารแบบ Cruise Fare หรือ RCYC Hotel Package Rate

จะไม่มีการออกคะแนนหรือเครดิต Elite Night ให้กับสมาชิกในเรือสำราญที่ถูกยกเลิกมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกมาตรฐาน RCYC

สมาชิกที่แจ้งหมายเลขบัญชีสมาชิก Marriott Bonvoy ที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ซื้อค่าโดยสาร Cruise Fare หรือไม่เกิน 30 วันก่อนวันเริ่มเรือสำราญตามกำหนดการ จะได้รับคะแนนและเครดิต Elite Night โดยอัตโนมัติในบัญชีสมาชิกสูงสุดสิบสี่ (14) วันหลังจากนี้ เสร็จสิ้นการล่องเรือของพวกเขา

สมาชิกที่ใช้บัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Marriott Bonvoy สำหรับค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ซื้อผ่าน RCYC จะได้รับคะแนนโบนัสในช่วงเวลาเดียวกันหลังจากล่องเรือเสร็จสิ้น

กฎโปรแกรมความภักดีทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองมาตรฐาน RCYC และสัญญาตั๋ว RCYC ใช้กับเรือสำราญทั้งหมดที่จองผ่าน RCYC

4. การแลกคะแนนโปรแกรมความภักดี

A Member is eligible to redeem a minimum 180,000 Points for US $1,000 savings on the Cruise Fare and thereafter, in increments of either 180,000 Points for US $1,000 savings or 90,000 Points for US$500 savings on the Cruise Fare. A Member may redeem Points to apply towards the Cruise Fare of another guest who is traveling on the same Cruise. Full Points redemption of the Cruise Fare may be available. An additional payment method may be required to cover the full cost of the Cruise Fare. Points redeemed do not cover taxes, fees and port expenses.

คะแนนที่แลกจากการจองเรือสำราญในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อประเมินคะแนนที่จำเป็นสำหรับการแลกคะแนน

ความสามารถในการแลกคะแนนเป็นค่าโดยสาร Cruise Fare นั้นขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคะแนนที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกในเวลาที่หัก

ความสามารถในการแลกคะแนนสะสมเป็นค่าโดยสารเรือสำราญนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการสำหรับการล่องเรือแต่ละครั้ง

ส่วนของค่าโดยสารล่องเรือที่แลกมาด้วยคะแนนจะถือเป็นรายการค่าโดยสารแบบไม่มีค่าคอมมิชชัน (NCF)

คะแนนไม่สามารถแลกเป็นอัตราแพ็คเกจโรงแรม RCYC

Points Advance bookings are not available for Cruises or RCYC Hotel Package Rates.

สมาชิกสามารถใช้คะแนนกับค่าโดยสารเรือสำราญของตนได้จนถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด (121) วันก่อนวันขึ้นเรือสำราญตามกำหนดการ (เมื่อถึงกำหนดชำระเงินครั้งสุดท้าย)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองมาตรฐาน RCYC ใช้กับเรือสำราญทั้งหมดที่จองโดยใช้คะแนนจำนวนเท่าใดก็ได้มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกมาตรฐาน RCYCหากการจองเรือสำราญถูกยกเลิกและมีการใช้คะแนนกับค่าโดยสารแบบล่องเรือ คะแนนจะได้รับคืนก่อนเงินสดคงเหลือในการจองตามนโยบายการยกเลิกมาตรฐาน RCYC

ผลิตภัณฑ์หรือบริการแลกรางวัลลอยัลตี้โปรแกรมอื่น ๆ ทั้งหมดไม่มีให้บริการที่ RCYC

5. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ELITE

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Elite ในการล่องเรือด้วย The Ritz-Carlton Yacht Collectionสิทธิประโยชน์ใช้ได้กับสมาชิก Elite แต่ละคนและห้องชุดเดียวที่สมาชิก Elite เข้าพักเท่านั้นสมาชิกทั้งหมด รวมทั้งสมาชิกในระดับสมาชิก จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมในการรับและแลกใช้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิกที่จัดหาให้โดยที่พักที่เข้าร่วมตามที่ระบุไว้ในกฎโปรแกรมความภักดีไม่มีให้บริการที่ RCYC เช่น การรับประกันสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Elite และการรับประกันการจองขั้นสุดท้าย

ELITE MEMBER BENEFITแมริออท บอนวอย
ซิลเวอร์ อีลิท
เข้าพัก 10 - 24 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
โกลด์ อีลิท
เข้าพัก 25 - 49 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
แพลทินัม อีลิท
เข้าพัก 50 - 74 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
ไทเทเนียม อีลิท
เข้าพัก 75 - 99 คืน/ปี
แมริออท บอนวอย
แอมบาสซาเดอร์ อีลิท
100+ คืน/ปี
และ 20 ดอลลาร์สหรัฐ* ในการใช้จ่ายรายปีตามเงื่อนไข
*ดูข้อกำหนด
คำเชิญส่วนตัวในการต้อนรับ
แมริออท บอนวอย อีลิท
มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
ทางเลือกของขวัญต้อนรับในห้องสวีท
*
แตกต่างกันไปตามระดับสมาชิก
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์*มีสิทธิผลประโยชน์*มีสิทธิผลประโยชน์*มีสิทธิผลประโยชน์*
บริการรีดผ้า
ฟรีในคืนแรก
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์
สิทธิพิเศษการขึ้นเครื่องบินและออกเดินทางไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
การเข้าถึงการจองห้องอาหาร S.E.A.
ก่อนใคร
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
Complimentary Laundry
throughout the Cruise
ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์ไม่มีสิทธิผลประโยชน์มีสิทธิผลประโยชน์
MARRIOTT BONVOY
SILVER ELITE
10-24 nights/year
Private Invitation to Marriott Bonvoy Elite Reception
MARRIOTT BONVOY
GOLD ELITE
25-49 nights/year
Private Invitation to Marriott Bonvoy Elite Reception
Choice of In-Suite Welcome Gift*
*Varies by Member Tier
MARRIOTT BONVOY
PLATINUM ELITE
50-74 nights/year
Private Invitation to Marriott Bonvoy Elite Reception
Choice of In-Suite Welcome Gift
*Varies by Member Tier
Complimentary First Evening Laundry Pressing
MARRIOTT BONVOY
TITANIUM ELITE
75-99 nights/year
Private Invitation to Marriott Bonvoy Elite Reception
Choice of In-Suite Welcome Gift
*Varies by Member Tier
Complimentary First Evening Laundry Pressing
Priority Boarding and Departure
MARRIOTT BONVOY
AMBASSADOR ELITE
100 nights/year
and $20K* in annual qualifying spend
*See Terms
Private Invitation to Marriott Bonvoy Elite Reception
Choice of In-Suite Welcome Gift
*Varies by Member Tier
Priority Boarding and Departure
Early Access to S.E.A. Reservations
Complimentary Laundry throughout the Cruise

6. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

การรับประกันราคาที่ดีที่สุดโดย Marriott International, Inc. ไม่สามารถใช้กับการจอง Cruise และ RCYC Hotel Package Rate ที่ทำผ่าน The Ritz-Carlton Yacht Collection

ราคาสมาชิกไม่สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อผ่าน The Ritz-Carlton Yacht Collection

สำหรับการล่องเรือสำราญในอดีตที่ The Ritz-Carlton Yacht Collection สมาชิกสามารถขอเครดิตสำหรับคะแนนและ/หรือเครดิต Elite Night ที่ไม่แสดงในบัญชีของสมาชิก หากเกินสิบสี่ (14) วันนับจากเสร็จสิ้นการล่องเรือภายใน ติดต่อ The Ritz-Carlton Yacht Collection ได้ที่ https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/contactusเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ .

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสิทธิประโยชน์ฉบับเต็ม โปรดไปที่เว็บไซต์ของแมริออท ที่ https://www.marriott.com/th/loyalty/terms/default.mi

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองทั้งหมด โปรดไปที่ https://www.ritzcarltonychtcollection.com/legal/booking-terms-conditionsเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่(แขกที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป) หรือ https://www.ritzcarltonychtcollection.com/legal/booking-terms-conditions-euเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่(แขกของสหภาพยุโรป).

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการขนส่งของคุณบนเรือ โปรดไปที่เงื่อนไขของการขนส่ง (“สัญญาตั๋ว”) ที่ https://www.ritzcarltonyachtcollection.com/legal/ticket-contractเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่(แขกที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป) หรือ https://www.ritzcarltonychtcollection.com/legal/eu-ticket-contractเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่(แขกของสหภาพยุโรป).

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่า ข้อความอย่างเป็นทางการคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Marriott.com ด้วยบริการแปลนี้ เราหวังว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกด้านเนื้อหาแก่ลูกค้าทั่วโลกของเราได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการการแปลโดยระบบอัตโนมัติจึงอาจเกิดความผิดพลาดได้ในบางกรณี