Δήλωση απορρήτου του Ομίλου Marriott για τη συλλογή Προσωπικών δεδομένων μη εργαζομένων και μη επισκεπτών

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιαν 2022

1. Εισαγωγή

Ο όμιλος Marriott, που περιλαμβάνει τη Marriott International, Inc. και τις θυγατρικές της («Marriott», «εμείς», «μας»), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου καλύπτει Προσωπικά Δεδομένα ατόμων εκτός των Συνεργατών της Marriott, όπως εργολάβους, συμβούλους, υπαλλήλους του Franchise Hotel και μη επισκέπτες («εσείς», «δικό σας»). Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα Προσωπικά Δεδομένα των Συνεργατών της Marriott καλύπτονται από τη Δήλωση Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Συνεργατών και τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών καλύπτονται από την Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου του Ομίλου Marriott και όχι από αυτήν τη Δήλωση.

2. Σκοπός

Η συλλογή και η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στη Marriott να συμμετάσχει σε επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως υλοποίηση έργων, παροχή κατάρτισης και διαχείριση εκπτώσεων σε άλλους εκτός από τους Marriott Associates και τους επισκέπτες.

3. Τι Δεδομένα Συλλέγει, Χρησιμοποιεί, Μεταφέρει και Μοιράζεται η Marriott και Γιατί

Η Marriott μπορεί να έχει συλλέξει ή θα συλλέξει πληροφορίες για εσάς και τη σχέση σας με τη Marriott και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για εκείνους στους οποίους προσφέρονται τιμές δωματίου και εκπτώσεις σε φαγητό και ποτό.Η Marriott αναφέρεται σε δεδομένα όπως "Προσωπικά Δεδομένα".Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς που η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται και τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται, να μεταφέρονται και να μοιράζονται, ανατρέξτε στο τέλος αυτής της Δήλωσης.Η Marriott δεν θα χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό ασυμβίβαστο με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από το νόμο, εξουσιοδοτημένο από εσάς ή είναι προς το δικό σας ζωτικό συμφέρον ( π.χ. , σε περίπτωση ιατρικής έκτακτης ανάγκης).

Με εξαίρεση ορισμένα δεδομένα που απαιτούνται από τον νόμο ή είναι απαραίτητα ή σημαντικά για την απόδοση της επιχείρησής μας, η απόφασή σας να παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα στη Marriott είναι εθελοντική.Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε ορισμένα απαιτούμενα δεδομένα, η Marriott ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση.

4. Ποιος Έχει Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα εντός της Marriott θα περιορίζεται στο προσωπικό με επαγγελματική ανάγκη πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται στο τέλος αυτής της Δήλωσης και μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικό της Marriott σε Ανθρώπινο Δυναμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών, Συμμόρφωση, Νομική, Χρηματοοικονομική και Λογιστική, και εσωτερικού ελέγχου.Περιστασιακά, η Marriott μπορεί επίσης να χρειαστεί να θέσει τα Προσωπικά Δεδομένα στη διάθεση των κατόχων των ιδιοκτησιών με επωνυμία του Ομίλου Marriott που διαχειριζόμαστε ή άλλων, μη συνδεδεμένων, τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και ιδιοκτήτες αναμένεται να προστατεύουν το απόρρητο και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα μόνο για την παροχή υπηρεσιών στη Marriott, ή σύμφωνα με συμφωνίες, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ασφάλεια

Η Marriott θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

6. Ακεραιότητα και διατήρηση δεδομένων

Η Marriott θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για καθορισμό των περιόδων διατήρησής μας περιλαμβάνουν:

 • Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας
 • Αν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι
 • Αν συνιστάται η διατήρηση λαμβάνοντας υπόψη τη νομική μας θέση (όπως, για παραγραφές, δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές έρευνες)

7. Αιτήματα Αναφορικά με Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

Επικοινωνήστε με το privacy@marriott.com εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Marriott επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, καταστολή ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε από τη Marriott να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, ή εάν θέλετε να ζητήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς διαβίβασής τους σε άλλη εταιρεία.Η Marriott θα ανταποκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Σημειώστε, ωστόσο, ότι ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από αυτά τα αιτήματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων ή άλλους νόμους και κανονισμούς.

8. Οι Υποχρεώσεις σας

Διατηρήστε τα Προσωπικά Δεδομένα ενήμερα και ενημερώστε μας για τυχόν σημαντικές αλλαγές στα Προσωπικά Δεδομένα.Συμφωνείτε να ενημερώσετε άλλα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα παρέχετε στη Marriott για το περιεχόμενο αυτής της Δήλωσης και να λάβετε τη συγκατάθεσή τους (εφόσον είναι νομικά αρμόδια για τη συγκατάθεση) για τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και αποκάλυψης) των Προσωπικών Δεδομένων από τη Marriott ως που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση, ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Λόγοι και βάση για τη συλλογή, χρήση, μεταφορά και αποκάλυψη

Η Marriott συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με εσάς: (i) επειδή αυτά τα δεδομένα έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς και έχουμε συγκεκριμένο νόμιμο συμφέρον από τη νομοθεσία να τα επεξεργαστούμε. (ii) επειδή τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης · ή (iii) όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου.Το έννομο συμφέρον της Marriott για τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων περιγράφεται λεπτομερώς στο τέλος αυτής της ειδοποίησης και περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη διαχείριση και γενικά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εντός της Marriott.Όπου αυτός ο λόγος δεν ισχύει, η απόφασή σας να παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα στη Marriott είναι εθελοντική και θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, τα οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

10. Μεταφορές και χρήση προσωπικών δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της Marriott, η Marriott μπορεί, μέσω του διαδικτύου και των δικτύων της Marriott, να μοιράζεται Προσωπικά Δεδομένα με προσωπικό και τμήματα σε όλη τη Marriott για να εκπληρώσει τους σκοπούς που περιγράφονται στο τέλος αυτής της Δήλωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε άλλες χώρες ή περιοχές (συμπεριλαμβανομένων χωρών ή περιοχών διαφορετικών από εκεί όπου εδρεύετε και που έχουν διαφορετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων από αυτό που βρίσκεται στη χώρα όπου εδρεύετε). Μια λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Marriott που μπορούν να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα είναι διαθέσιμη εδώ.

Ενδέχεται να μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (ο πλήρης κατάλογος αυτών των χωρών είναι διαθέσιμος εδώΑνοίγει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ).Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε άλλες χώρες, έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα, Συμφωνίες Μεταφοράς Δεδομένων ή/και Τυπικές Συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων σας.

11. Στοιχεία επικοινωνίας και καταγγελίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλώ ξεκινήστε το αίτημά σας από τον εταιρικό αντιπρόσωπό σας.Θα διερευνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε παράπονα και διαφορές σχετικά με τη χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνος για τη χώρα ή την περιοχή σας μέσω του MarriottDPO@marriott.com . Στο email σας, αναφέρετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Επιπρόσθετα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων για τη χώρα ή την περιοχή σας ή εάν έχει υποβληθεί υποτιθέμενη παράβαση των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm; item_id = 612080Ανοίγει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης Ε

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε το παράπονό σας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Marriott International, Inc.
Data Protection Officer (DPO)
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America

12. Αλλαγές στη Δήλωση

Η Marriott διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσει μελλοντικές επιχειρηματικές εξελίξεις ή αλλαγές στον κλάδο ή νομικές τάσεις.Η Marriott θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη δήλωση στην Marriott Global Source (MGS) ή θα ανακοινώσει την αλλαγή στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου.Μπορείτε να καθορίσετε πότε αναθεωρήθηκε η Δήλωση ανατρέχοντας στον υπόμνημα "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή αυτής της Δήλωσης.

 


 

Τύποι Προσωπικών Δεδομένων Η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται

 • Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα, αριθμός αναγνώρισης συνεργάτη, κατηγορία σχέσης με υπάλληλο Franchise για έκπτωση στο ξενοδοχείο, προτιμώμενη γλώσσα (ες).
 • Θέση: Εσωτερικός περιγραφέας που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των προσφορών μαθημάτων.
 • Δεδομένα πρόσβασης συστήματος και εφαρμογών: Δεδομένα που απαιτούνται για πρόσβαση σε συστήματα και εφαρμογές Marriott, όπως System ID, LAN ID, mHUB, λογαριασμό email, λογαριασμό άμεσων μηνυμάτων, αναγνωριστικό mainframe και ηλεκτρονικό περιεχόμενο που παράγεται με χρήση συστημάτων Marriott.

Οι σκοποί για τους οποίους η Marriott μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να μεταφέρει και να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα

 • Επικοινωνίες και ασφάλεια: Διευκόλυνση των επικοινωνιών και προστασία και διατήρηση της υποδομής πληροφορικής χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία ασφαλείας, εξοπλισμό γραφείου, εγκαταστάσεις και άλλα ακίνητα.
 • Επιχειρηματικές λειτουργίες: Λειτουργία και διαχείριση της πληροφορικής, των συστημάτων επικοινωνίας και των εγκαταστάσεων, διαχείριση ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Marriott, διαχείριση έργων, συνέχεια επιχειρήσεων, προσφορά υπηρεσιών και πλεονεκτημάτων και διατήρηση αρχείων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Συμμόρφωση: Συμμόρφωση με νομικές και άλλες απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες της Marriott σε όλες τις χώρες ή περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η Marriott, υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και αναφοράς, διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση με κυβερνητικούς ελέγχους και άλλα αιτήματα από κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές, ανταποκρινόμενη στη νομική διαδικασία όπως κλήσεις, επιδίωξη νομικών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων, υπεράσπιση δικαστικών διαφορών και διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών ή ισχυρισμών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελήφθησαν μέσω των ανοικτών γραμμών), διεξαγωγή ερευνών, συμπεριλαμβανομένων αναφερόμενων καταγγελιών για παραβάσεις, παραβάσεις πολιτικής, απάτη, ανησυχίες για οικονομικές αναφορές και συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.
 • Monitoring: Monitoring of email and other Marriott-owned resources, and other monitoring activities as permitted by local law. Please note that electronic communications, such as emails from Marriott-provided electronic communication services and the Marriott network, do not grant personal, privileged, or confidential status or rights in such communications to the sender, recipient, or user of such messages. There is no right to privacy or to assert any privileges with respect to such electronic communications. Marriott reserves the right to access, monitor, review, copy, and/or delete any such electronic communications. Marriott also reserves the right to assert privileged or confidential status or rights in such communications as permitted by law.

Οι κατηγορίες μη συνδεδεμένων τρίτων μερών με τους οποίους η Marriott μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα

 • Παροχείς Υπηρεσιών: Εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στη Marriott, όπως υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση δαπανών, προμηθευτές και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, εμπορικοί φορείς και ενώσεις, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι, ασφαλιστές, τραπεζίτες και άλλοι εξωτερικοί επαγγελματίες σύμβουλοι και πάροχοι υπηρεσιών.
 • Δημόσιες και κυβερνητικές αρχές: Οντότητες που ρυθμίζουν ή έχουν δικαιοδοσία επί της Marriott, όπως ρυθμιστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου, δημόσιοι φορείς και δικαστικά όργανα.

Σημειώστε ότι το επίσημο κείμενο είναι η αγγλική έκδοση του Marriott.com. Η εν λόγω μετάφραση παρέχεται για να είναι το περιεχόμενο διαθέσιμο σε περισσότερους επισκέπτες μας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται με μηχανικά μέσα και ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είναι απολύτως ορθές.