Privacyverklaring voor sollicitanten

Voor het laatst bijgewerkt op: 15 november 2020

De Marriott Group, waaronder Marriott International, Inc. en haar gelieerde ondernemingen ('Marriott'), waardeert uw vertrouwen en zet zich in voor een verantwoord beheer, gebruik en bescherming van persoonsgegevens. Tijdens het maken en voltooien van uw sollicitatie kan Marriott gegevens over u, uw potentiële relatie met Marriott of uw arbeidsverleden verzamelen. Marriott verwijst naar dergelijke gegevens als 'Persoonsgegevens'.

Deze Privacyverklaring voor sollicitanten ('Verklaring') beschrijft de praktijken van Marriott in verband met de Persoonsgegevens die via deze website of op andere manieren kunnen worden verzameld in verband met uw sollicitatie voor een baan of stage bij Marriott. Persoonsgegevens die elders op de websites van Marriott worden ingediend, bijvoorbeeld bij het maken van een reservering als gast of nadat een sollicitant is aangenomen, zullen worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene privacyverklaring van de Marriott Group en Privacyverklaring voor medewerkers.

 

VERZAMELING VAN GEGEVENS

Gegevens die u verstrekt

Marriott kan de volgende gegevens van u verzamelen in verband met uw sollicitatie:

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens
 • gebruikersnaam en wachtwoord, om uw sollicitatie te faciliteren
 • status van arbeidsvergunning
 • cv, sollicitatiebrief, eerdere werkervaring en informatie over opleidingen
 • vaardigheden en capaciteiten
 • professionele en andere werkgerelateerde licenties, vergunningen en certificeringen
 • gegevens met betrekking tot referenties
 • alle andere gegevens die u ervoor kiest om aan Marriott te verstrekken (inclusief, maar niet beperkt tot, werkvoorkeuren, bereidheid om te verhuizen, huidige en gewenste salaris, onderscheidingen of professionele lidmaatschappen)

Marriott vraagt u om geen gegevens in te dienen die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelige gegevens kunnen worden aangemerkt, behalve wanneer dergelijke gegevens wettelijk verplicht of toegestaan zijn. Dit omvat gegevens over biometrische, medische of gezondheidskwesties, genetica, ras, etniciteit, seksleven, seksuele activiteiten of geaardheid, religieuze, filosofische of ideologische overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbonden, inclusief opvattingen en activiteiten, informatie over socialezekerheidskwesties en administratieve of strafrechtelijke procedures en sancties. Gevoelige Persoonsgegevens kunnen een extra beschermingsniveau of zorgplicht vereisen. Gevoelige Persoonsgegevens omvatten speciale categorieën gegevens zoals gedefinieerd door de AVG.

Soms kunnen de Persoonsgegevens die u aan Marriott verstrekt, inclusief informatie over opleidingen, de gegevens bevatten waarnaar in de voorgaande paragraaf wordt verwezen. In dat geval geeft u Marriott uitdrukkelijk toestemming om de gegevens te verwerken ten behoeve van uw sollicitatie.

Alle gegevens die u via deze website verstrekt moeten waar, volledig en niet misleidend zijn. Het indienen van onnauwkeurige, onvolledige of misleidende gegevens kan leiden tot een afwijzing van uw sollicitatie tijdens het sollicitatieproces of tot disciplinaire maatregelen, waaronder onmiddellijke beëindiging van het dienstverband als u een medewerker van Marriott bent. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u indient geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Als u Marriott Persoonsgegevens van een referentie of een ander persoon verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het recht heeft om die gegevens aan Marriott te verstrekken.

 

Gegevens uit andere bronnen

Marriott kan gegevens over u verkrijgen uit uw referenties of uit een antecedentenonderzoek in verband met uw sollicitatie, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Marriott kan ook 'Overige Gegevens' verzamelen: gegevens die over het algemeen uw specifieke identiteit niet onthullen of die niet rechtstreeks verband houden met een persoon. Wanneer Overige Gegevens uw specifieke identiteit onthullen of betrekking hebben op een geïdentificeerde persoon, zullen we deze Overige Gegevens behandelen als Persoonsgegevens. Overige Gegevens zijn onder meer:

 • browser- en apparaatgegevens
 • appgebruiksgegevens
 • gegevens die zijn verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
 • demografische gegevens en andere door u verstrekte gegevens
 • geaggregeerde gegevens

 

GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Marriott verzamelt en verwerkt gegevens over u om de volgende redenen:

 • omdat u deze gegevens vrijwillig verstrekt
 • omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om op uw verzoek maatregelen te kunnen nemen voor uw indiensttreding
 • omdat deze gegevens van bijzonder belang zijn voor Marriott en Marriott een specifiek wettelijk belang heeft om deze te verwerken
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • om de vitale belangen van personen te beschermen

Wanneer de verwerking gegevens betreft die u vrijwillig aan Marriott heeft verstrekt, of de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met applicantprivacyinfo@marriott.com.

De gegevens die u via deze website indient, worden gebruikt voor de wereldwijde personeelswervings-, management- en planningsdoeleinden van Marriott, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld:

 • om uw sollicitatie te verwerken
 • om uw capaciteiten en kwalificaties voor functies te beoordelen
 • om uw referenties na te trekken
 • om op uw vragen te reageren en met u te communiceren over uw sollicitatie, en om u informatie te sturen over deze website en wijzigingen in de voorwaarden en het beleid van Marriott
 • om te voldoen aan of toezicht te houden op de naleving van toepasselijke wet- of regelgeving
 • om indien nodig antecedentenonderzoek uit te voeren als Marriott u een functie aanbiedt
 • om de andere gerechtvaardigde belangen van Marriott te beschermen, bijvoorbeeld voor administratieve doeleinden, geaggregeerde managementrapportage, interne training en zoals algemeen vereist om zaken te doen binnen de Marriott Group

De gegevens over u worden toegevoegd aan de kandidatendatabase van Marriott en kunnen worden gebruikt om u in aanmerking te nemen voor andere functies bij Marriott dan die waarvoor u solliciteert. Als u niet wilt dat Marriott dit doet, neem dan contact op met Marriott via applicationprivacyinfo@marriott.com. Als u bent aangenomen door Marriott, kunnen Persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met uw sollicitatie worden opgenomen in het personeelssysteem van Marriott en kunnen deze worden gebruikt voor de procedure voor nieuwe medewerkers. Dergelijke gegevens kunnen onderdeel worden van uw medewerkersbestand en kunnen worden gebruikt voor andere werkgerelateerde doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u de vereiste gegevens voor uw sollicitatie niet verstrekt, kan Marriott uw sollicitatie mogelijk niet in behandeling nemen.

Marriott kan Persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het evalueren van kandidaten voor een bepaalde functie. Marriott blijft verantwoordelijk voor Persoonsgegevens die samen met gelieerde ondernemingen worden gebruikt. Marriott stelt de gegevens beschikbaar aan medewerkers met een zakelijke noodzaak om deze gegevens te kennen, in overeenstemming met ons beleid, inclusief personeel op de afdelingen voor werving, personeelszaken en informatietechnologie en op de afdeling die verantwoordelijk is voor de functie waarvoor u solliciteert. Een lijst van de aangesloten bedrijven die uw Persoonsgegevens kunnen verwerken, is op verzoek beschikbaar (raadpleeg het gedeelte 'Contact met ons opnemen' aan het einde van dit beleid).

Marriott kan Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die diensten verlenen zoals het hosten en beheren van deze website, hulp bij werving, verwerking van antecedentenonderzoek en soortgelijke diensten.

Marriott kan ook gegevens doorgeven aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van de activiteiten, activa of aandelen van Marriott (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

In bepaalde beperkte omstandigheden kan Marriott ook beperkte Persoonsgegevens delen met eigenaren van panden onder het merk Marriott Group die wij beheren.

Marriott kan Persoonsgegevens ook gebruiken en delen als Marriott meent dat dit nodig of gepast is: (a) volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten buiten uw land of regio; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land of de regio waar u woont, en om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten; (d) om de algemene voorwaarden van Marriott te handhaven; (e) om de activiteiten van Marriott of die van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Marriott en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen; en (g) om Marriott in staat te stellen om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we kunnen lijden te beperken.

Het bekendmaken van uw persoonsgegevens kan betekenen dat uw persoonsgegevens aan andere landen worden doorgegeven. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (de 'EER') [1] bevindt, kunnen dit landen buiten de EER zijn. Sommige van deze landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data -protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_nlOpent in een nieuw browservenster. Wat betreft doorgifte naar andere landen neemt Marriott passende maatregelen om uw gegevens te beschermen, zoals overeenkomsten voor gegevensdoorgifte en/of standaardcontractbepalingen.

 

BEWAREN VAN GEGEVENS

Marriott bewaart Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze Verklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Marriott kan uw gegevens ook bewaren om na te gaan of uw vaardigheden aansluiten bij andere vacatures. Als u niet wilt dat Marriott uw Persoonsgegevens voor dit doel bewaart, neem dan contact op met applicantprivacyinfo@marriott.com. Marriott kan Persoonsgegevens voor inactieve accounts uit onze database verwijderen, met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen. Bovendien kan Marriott op elk moment en zonder opgaaf van reden Persoonsgegevens over u (inclusief uw cv) uit de database verwijderen. Bewaar daarom uw eigen kopie van de Persoonsgegevens die u aan Marriott heeft verstrekt.

 

PASSIEVE GEGEVENSVERZAMELING: COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIE

Marriott en zijn dienstverleners kunnen op deze website gebruikmaken van 'cookies' en vergelijkbare technologieën. Zie de privacy- en cookieverklaring van Marriott op https://www.marriott.com/nl/about/privacy.mi en trackingvoorkeuren onderaan de website van Marriott (https://www.marriott.com/nl/default. mi) voor meer informatie.

 

TOEGANG EN CORRECTIE

U kunt uw Persoonsgegevens die hier zijn bewaard bekijken en wijzigen door opnieuw in te loggen op deze website en uw accountgegevens bij te werken. Het bijgewerkte profiel wordt standaard gebruikt de volgende keer dat u online solliciteert naar een baan. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die in uw profiel worden aangebracht, door Marriott kunnen worden ingezien. Als u Persoonsgegevens wilt wijzigen die u al ter overweging voor een specifieke functie heeft ingediend, werk dan uw profiel bij en solliciteer opnieuw voor deze functie. Marriott raadt u aan om uw Persoonsgegevens onmiddellijk bij te werken als wanneer deze niet langer actueel of onjuist zijn.

Naast de gegevens in uw profiel, kunt u, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verzoeken om toegang, correctie, beperking, verwijdering en overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens die Marriott over u heeft. Marriott zal in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren. Als u een dergelijk verzoek wilt doen, kunt u een e-mail sturen naar Marriott via applicationprivacyinfo@marriott.com of per post contact opnemen met Marriott via:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

Geef in uw verzoek duidelijk aan tot welke Persoonsgegevens u toegang wilt krijgen of welke u wilt wijzigen, of u wilt dat Persoonsgegevens die u aan Marriott heeft verstrekt, worden verwijderd uit de database van Marriott en laat Marriott op een andere manier weten welke beperkingen u wilt opleggen aan het gebruik van uw Persoonsgegevens door Marriott. Voor uw veiligheid mag Marriott alleen voldoen aan verzoeken met betrekking tot de gegevens die zijn gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek aan Marriott te sturen en moet Marriott mogelijk uw identiteit verifiëren voordat aan uw verzoek wordt voldaan. Marriott zal proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan een dergelijk verzoek te voldoen. Houd er rekening mee dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen zijn vrijgesteld van een dergelijk recht op toegang, correctie of beperking op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt een klacht indienen over de manier waarop Marriott uw Persoonsgegevens verwerkt bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in uw land of regio. Zie het gedeelte 'Aanvullende informatie' hieronder voor contactgegevens.

 

VEILIGHEID

Marriott seeks to use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect Personal Data within Marriott. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with Marriott is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you might have with Marriott has been compromised), please immediately notify Marriott of the problem in accordance with the “Contact Us” section below.

Stuur geen gevoelige gegevens naar Marriott via e-mail. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig te handelen wanneer u met Marriott communiceert.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Verklaring heeft geen betrekking op, en Marriott is niet verantwoordelijk voor, de privacy, gegevens of andere activiteiten van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren waarnaar deze website linkt. Het opnemen van een link op deze website impliceert niet dat Marriott of onze gelieerde ondernemingen de gelinkte site of dienst onderschrijven. Marriott raadt u aan de juridische kennisgevingen op dergelijke sites te lezen, inclusief hun privacybeleid.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING VOOR SOLLICITATIES

Op deze website kunt u op wereldwijde vacatures solliciteren dankzij de gecentraliseerde wereldwijde wervingsfunctionaliteit van Marriott. Deze website wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten. Dienovereenkomstig worden alle Persoonsgegevens die u op deze website indient verzameld in de Verenigde Staten en zijn deze onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving. Als Marriott uw Persoonsgegevens echter deelt met een gelieerde onderneming in een ander land of een andere regio in de hoedanigheid van potentiële werkgever, verwerkt deze gelieerde onderneming uw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Beleid. Alle beslissingen over aanwerving of andere werkgerelateerde beslissingen zullen worden genomen door de aanwervende gelieerde onderneming in overeenstemming met de wetten van het land of de regio waar de baan zich bevindt.

 

WAT BETREFT KINDEREN

Deze website is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen onder de wettelijke beroepsleeftijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij verzoeken dat zij geen Persoonsgegevens verstrekken via deze website.

 

HUIDIG PERSONEEL VAN MARRIOTT

Als u momenteel voor Marriott of een van haar gelieerde ondernemingen werkt, moet u in aanmerking komen om te solliciteren naar een andere functie binnen Marriott om de Carrièresite te gebruiken. Als u een dergelijke functie aanvaardt, kunnen uw secundaire arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid veranderen. Neem contact op met de HR-manager voor een nieuwe functie met betrekking tot het in aanmerking komen voor sollicitatie, de secundaire arbeidsvoorwaarden en het HR-beleid dat van toepassing is op die functie.

Deze website is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd is met de lokale wet- of regelgeving.

 

WIJZIGINGEN VAN DE VERKLARING

Marriott behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk moment te wijzigen om toekomstige ontwikkelingen van Marriott, deze website of veranderingen in de branche of juridische trends te weerspiegelen. Marriott zal de herziene Verklaring op deze website plaatsen of de wijziging aankondigen op de startpagina van deze website. U kunt zien wanneer de Verklaring is herzien aan de hand van het gedeelte 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze Verklaring. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Verklaring op deze website plaatsen. Door deze website te blijven gebruiken nadat de Verklaring is gewijzigd, stemt u met de wijzigingen in. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Verklaring, geheel of gedeeltelijk, kunt u ervoor kiezen om deze website niet verder te gebruiken.

 

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via applicantprivacyinfo@marriott.com of per post:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue.
Bethesda, MD 20814
United States of America
 

AANVULLENDE INFORMATIE

U kunt ook:

Contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw land of regio via MarriottDPO@marriott.com. Geef in uw e-mail aan uit welk land u contact met ons opneemt.

Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijke gegevensbeschermingswetten heeft plaatsgevonden op http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm? item_id=612080Opent in een nieuw browservenster.

 

BEVESTIGING

Door een sollicitatie in te dienen, bevestig ik dat ik deze Privacyverklaring, zoals hierboven uiteengezet, heb gelezen en begrepen, en dat ik de bepalingen betreffende het verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken van mijn Persoonsgegevens, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, begrijp en aanvaard.


[1] De EER omvat EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Let op, de officiële tekst is de Engelse versie van Marriott.com. Met deze vertaling hopen we dat meer van onze wereldwijde klanten de content van de website zullen bekijken. Houd er echter rekening mee dat de vertalingen machinaal zijn gedaan en daarom niet altijd perfect zijn.