Digital tilgjengelighet

Dubai hotel pool with view

JW Marriott Marquis Hotel Dubai

Marriotts forpliktelse til digital tilgjengelighet

En lik opplevelse for alle

Marriott er dedikert til å gi en tilsvarende digital opplevelse for våre gjester, uavhengig av deres fysiske eller kognitive evne. For å opprettholde vår forpliktelse følger vi retningslinjene for tilgjengelighet av nettstedsinnhold (WCAG 2.1 til nivå AA) i design, testing og utvikling av våre globale digitale opplevelser. Dette bidrar til å sikre at innholdet vårt er tilgjengelig for alle – inkludert de som er avhengige av hjelpeteknologi.

Våre team for digitale standarder, design og utviklings, samarbeider jevnlig for å sikre at vi følger beste praksis for tilgjengelighet og rådfører seg med American Foundation for the Blind (AFB) (*Amerikanske Blindeforbundet), som tar til orde for tilgjengelighet og digital likebehandling.

Marriott har etablert en flerårig tilgjengelighetsplan for den kanadiske regionen. Gjennomgå planen (PDF)Åpnes i et nytt nettleservindu.

Vi gjør oppmerksom på at den engelske versjonen av Marriott.com er den offisielle teksten. Ved å tilby denne oversettelsen håper vi å gjøre innholdet tilgjengelig for flere av våre globale kunder. Ettersom det er en maskinoversettelse, vil den imidlertid ikke alltid være perfekt.