Brukervilkår

Gyldig fra 5. desember 2019

Vilkår

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. DETTE ER EN BINDENDE JURIDISK AVTALE. VED Å BESØKE OG FORTSETTE Å BRUKE NETTSTEDET, GODTAR DU SAMTLIGE AV DISSE VILKÅRENE. IKKE BRUK NETTSTEDET HVIS DU IKKE GODTAR SAMTLIGE AV DISSE VILKÅRENE.

Marriott International, Inc. med hovedkontor på 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland 20814, USA, og dets datterselskaper, inkludert The Ritz-Carlton Hotel Company LLC og Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (samlet «Marriott» , «vi», «vår» eller «oss») tilbyr ulike nettsteder og apper som er tilgjengelig for besøkende over hele verden. Våre nettsteder og apper inkluderer, uten begrensning, dette nettstedet og andre forbrukerrettede plattformer som drives under våre hotellmerker, inkludert www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.com, starwoodhotels.com og mobilappene våre (samlet våre «nettsteder»). Disse vilkårene gjelder også for oversettelser av nettstedene våre, for eksempel www.espanol.marriott.com. Nettstedene våre kontrolleres og drives fra USA og er underlagt amerikansk lov.

Innholdet og informasjonen som vises på sidene er Marriotts eiendom og blir samlet referert til som "Marriott-informasjon". Nedlasting, reproduksjon eller videresending av Marriott-informasjon, annet enn for ikke-kommersiell individuell bruk, er strengt forbudt, unntatt i den grad det er tillatt med skriftlig forhåndssamtykke fra Marriott eller av reisebyråer, for forretningsformål i samsvar med Reisebyråavsnittet nedenfor.

Bruk av nettstedet

Tjenestene til sidene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende kontrakter under gjeldende lov, og er derfor ikke tilgjengelige for mindreårige. Ved å bruke sidene, angir du at du er bemyndiget til å bruke sidene og til å opprette bindende juridiske forpliktelser for ethvert ansvar du måtte pådra deg som følge av bruken av sidene. Du garanterer også at du er juridisk autorisert til å gjøre reisereservasjoner og kjøp, enten for deg selv eller for en annen person som du er autorisert til å handle på vegne av.

Sidene skal kun brukes av deg, for din personlige bruk. Du godtar at du ikke vil bruke sidene til kjedebrev, søppelpost, "spamming", påtrengende forespørsler (kommersielle eller ikkekommersielle) eller massekommunikasjon av noe slag, inkludert men ikke begrenset til distribusjonslister, til personer som ikke har gitt spesifikk tillatelse å være med på en slik liste. I tillegg godtar du å ikke opprette en hypertekstlenke fra noen nettsider kontrollert av deg eller på annen måte, til sidene, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Marriott. Du samtykker i ikke å utgi deg for å være noen annen person eller en representant for et selskap, enten den er faktisk eller fiktiv, inkludert en ansatt eller agent for Marriott eller en tredjepart som leverer tjenester relatert til nettstedene.

"Chatområde" betyr ethvert chatteområde, internettforum, eller lignende tjenester, som tilbys i forbindelse med nettstedene. Hvis du deltar i et chatteområde, godtar du at du, i tillegg til å overholde vilkårene, ikke vil: ærekrenke, trakassere, true eller komme med diskriminerende uttalelser om andre; oppfordre til ulovlig aktivitet; bruke uanstendig, vulgært eller uhøflig språk eller bildemateriale; eller yte innhold som ikke er relatert til det angitte emnet eller temaet for chatteområdet. Du er eneansvarlig for din bruk av chatteområdet. Marriott forbeholder seg retten til å fjerne eller redigere innhold fra et hvilket som helst chatteområde, når som helst og uavhengig av grunn, men Marriott har ingen plikt til å gjøre dette, og er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten til informasjon i et chatteområde.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre og eller modifisere deler av disse vilkårene, til enhver tid og uten forvarsel, og med mindre annet er angitt, vil slike endringer tre i kraft umiddelbart etter publisering; sjekk derfor disse vilkårene med jevne mellomrom for å se endringer. Vi vil vise ikrafttredelsesdatoen for disse vilkårene øverst på denne siden.

Tilbakemeldinger fra bruker

Ved å sende inn ideer, kommentarer, forslag eller annen informasjon: til et chatterom; eller til Marriott, relatert til forbedringer av sidene eller tjenester relatert til sidene; (samlet kalt "Tilbakemeldinger"), samtykker du i at slik tilbakemelding skal anses som, og skal forbli, Marriotts eiendom.Ingen av tilbakemeldingene skal være underlagt noen forpliktelse til konfidensialitet fra Marriotts side, og Marriott skal ikke holdes ansvarlig for enhver bruk eller offentliggjøring av tilbakemeldinger.Marriott eier alle rettigheter knyttet til tilbakemeldinger (inkludert, men ikke begrenset til, intellektuelle rettigheter og ideelle rettigheter) og skal ha rett til å bruke tilbakemeldingen, uten begrensning til et hvilket som helst formål, kommersielle eller andre formål, uten kompensasjon til deg.

Varemerker

Våre sider kan inneholde eller referere til varemerker, patenter, opphavsrettsbeskyttet materiale, forretningshemmeligheter, teknologier, produkter, prosesser eller andre eiendomsrettigheter tilhørende Marriott og/eller andre parter. Ingen lisens til eller rettigheter til slike varemerker, patenter, opphavsrettsbeskyttet materiale, forretningshemmeligheter, teknologier, produkter, prosesser og andre eiendomsrettigheter til Marriott og/eller andre parter er gitt eller tildelt deg. www.marriott.com-nettstedet og/eller visse aktiviteter som tilbys via våre nettsteder kan være dekket av amerikansk patent nr. 6 091 956 og/eller amerikansk patent nr. 7 624 044.

Overvåkning

Du samtykker i at du ikke vil bruke noen enhet, programvare eller andre instrumenter for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den korrekte funksjonen til våre nettsteder, og at du ikke vil foreta noen handling, som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen vår. I tillegg godtar du at du ikke vil bruke noen robot, «spydr», annen automatisk enhet, eller manuell prosess, for å overvåke, skrape eller kopiere våre nettsteder eller Marriott-informasjonen som finnes på dem, eller noen aspekter av sidene eller Marriott-informasjonen, uten det uttrykkelige forhåndssamtykket fra en autorisert Marriott-representant (slikt samtykke anses som gitt; for standard søkemotorteknologi, brukt av søkenettsteder på Internett, for å lede Internett-brukere til våre nettsteder). Videre godtar du at du ikke vil bruke sidene våre til noe formål som er ulovlig, eller forbudt i henhold til disse vilkårene. Du samtykker i at du ikke vil; avbryte, forstyrre, endre, ødelegge, svekke, begrense tukling, eller på annen måte påvirke den riktige driften av nettsidene våre på noen måte, inkludert, uten begrensning, gjennom bruk av skadelig eller uautorisert kode, virus, orm , trojansk hest, skadelig programvare eller program.

Du godtar at Marriott; ikke har noen forpliktelse til, men kan, overvåke og gjennomgå informasjon du overfører gjennom sidene. Du godtar at Marriott; kan sensurere, redigere, fjerne eller forby overføring eller mottak av all informasjon som Marriott anser som upassende, eller i strid med disse vilkårene, og kan bruke all slik informasjon som er nødvendig for å kunne tilby nettsidene, eller for å beskytte rettighetene eller eiendommen til Marriott. Du godtar at Marriott også kan overvåke og gjennomgå lagret informasjon, uten begrensninger. Herved erkjenner og samtykker du til slik overvåking og gjennomgang.

Du kan ikke bruke sidene våre på noen truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, provokativ, pornografisk, diskriminerende, eller på annen måte støtende vis. Vi forbeholder oss eneretten til bruk av eget skjønn, med hensyn til tilbakekalling eller nekting av din tilgang til våre nettsider, inkludert, uten begrensning, hvis du bryter noen av bestemmelsene i disse vilkårene.

Du godtar at du kun vil foreta legitime reservasjoner i god tro, utelukkende for bruk av deg og dine inviterte gjester, og ikke til andre formål, inkludert, uten begrensning, videresalg, utillatelig tildeling eller publisering på tredjeparts nettsteder, eller å begå bedrageri, eller gjennomføre spekulative, falske eller uredelige reservasjoner, eller en reservasjon i påvente av økt etterspørsel.

Personvern

Din innsending av informasjon på nettstedet er underlagt Marriotts globale personvernerklæring for gjester (tilgjengelig på https://www.marriott.com/no/about/privacy.mi)

Garanti

I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER, LEVERES VÅRE NETTSTEDER OG MARRIOTT-INFORMASJON "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ REGLER ELLER RETTIGHETER.VI GIR INGEN GARANTIER ELLER NOEN GARANTIER ELLER SIKKERHET OM AT VÅRE NETTSTEDER OG/ELLER MARRIOTT-INFORMASJON VIL VÆRE TILGJENGELIG, TILSTREKKELIG, NØYAKTIG, UAVBRUTT, FULLSTENDIG ELLER FEILFRI.VI ER VERKEN ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE FOR NOEN SKADELIG ELLER UAUTORISERT KODE, OG DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR Å SIKRE AT DU HAR PASSENDE SKANNINGS- OG BESKYTTELSESMEKANISMER FOR SIKKERHETEN TIL DINE ENHETER, DINE PROGRAMMER OG DIN INFORMASJON.VED Å BRUKE ET AV VÅRE NETTSTEDER OG/ELLER MARRIOTT-INFORMASJON, PÅTAR DU DEG ALL RISIKO FOR TAP SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV, ELLER SETTES I FORBINDELSE MED, DENNE BRUKEN.

Passord

Våre nettsteder kan gi deg muligheten til å bruke brukernavn, passord eller andre koder eller enheter for å få tilgang til visse deler av våre nettsteder ("tilgangskoder").Du er fullstendig ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til tilgangskodene dine og for alle aktiviteter som skjer gjennom kontoen din.Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å avslutte kontoen din, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel til deg, uansett hvor det er en grunn, inkludert hvis du for eksempel bryter mot vilkårene.

Vilkår innlemmet ved referanse

I tillegg til disse vilkårene, samtykker du med vilkårene og merknadene som er spesifisert på følgende lenker, som herved er innlemmet i denne avtalen:

1. Vilkårene, betingelsene og merknadene som gjelder for Marriotts Look No Further® Garantert beste pris, som sikrer at du får de beste prisene når du bestiller direkte hos oss, kan finnes på:
https://www.marriott.com/online-hotel-booking.mi#bestrate

2. Vilkår og merknader som gjelder Marriott Loyalty Program, som kan finnes på: https://www.marriott.com/no/loyalty/terms/default.mi

3. Vilkårene og merknadene som gjelder Marriott Air + Car-programmet, som kan finnes på følgende lenke: https://www.airandcar.marriott.com/apps/shopping/#/search/air

Ansvarsbegrensning

I den maksimale utstrekning som loven tillater, ekskluderer herved, vi og andre medlemmer av vår gruppe av tilknyttede selskaper, og tredjeparter knyttet til oss, uttrykkelig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgetap eller skader, påført av en bruker i forbindelse med våre nettsteder, eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke, eller resultater av bruken av nettstedene våre, eventuelle nettsteder som er koblet til dem, og alt materiale som er lagt ut på dem, inkludert, uten begrensning, ethvert ansvar for tap av inntekt eller omsetning; tap av virksomhet; tap av fortjeneste eller kontrakter; tap av forventede innsparinger; tap av data; tap av anseelse; bortkastet ledelses- eller kontortid; og for ethvert annet tap, svinn eller skade av noe slag, uansett om det oppstår og enten forårsaket av skadehandling (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det er forutsigbart, forutsatt at denne betingelsen ikke forhindrer krav om tap av eller skade på din materielle eiendom eller andre krav for direkte økonomisk tap, som ikke er ekskludert av noen av kategoriene angitt ovenfor.

I TILFELLE AT MARRIOTT HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER KNYTTET TIL NETTSTEDET, TIL DEN STØRSTE UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER, VIL DITT ENESTE OG UTELUKKENDE BOTEMIDDEL VÆRE BEGRENSET, TIL ERSTATNING AV VEDERLAGET FOR TJENESTER ELLER PRODUKTER BETALT AV DEG.

I DEN STØRSTE UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER, FRASKRIVER DU DEG HERVED ENHVER RETT TIL Å FREMME ET HVERT KRAV ELLER JURIDISK HANDLING, KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET, UTOVER ETT (1) ÅR ETTER FØRSTE OPPTREDEN AV, EN HENDELSE, HANDLING, BETINGELSER ELLER UNNLATESE, SOM GIR GRUNNLAG FOR ET SLIKT KRAV.

Dette påvirker ikke vårt ansvar for død eller personskade som oppstår på grunn av vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for bedrageri eller uriktig fremstilling, eller uriktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

Du skal forsvare oss mot et hvert krav, påstand eller handling, fremsatt mot oss, som oppstår som et resultat av et hvert brudd på disse vilkårene, fra din side ("Krav"), og du skal holde oss skadesløs fra og mot alle tap, skader, kostnader og utgifter (inkludert advokatsalærer) som følge av et slikt krav. Vi har rett til, for vår regning, å påta oss eksklusivt forsvar mot ethvert krav og alle forhandlinger om forlik, og du samtykker i å samarbeide med oss i forsvaret av et slikt krav, på vår forespørsel.

konfidensialitet

Med hensyn til all kommunikasjon du sender til oss angående Marriott-informasjon, inkludert men ikke begrenset til tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende: (a) du skal ikke ha noen rett til konfidensialitet i kommunikasjonen din, og vi skal ikke ha noen forpliktelse til å beskytte din kommunikasjon fra offentliggjøring; (b) vi skal stå fritt til å reprodusere, bruke, avsløre og distribuere din kommunikasjon til andre uten begrensning; og (c) vi skal stå fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskaper, innhold eller teknikker i kommunikasjonen din til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester som inneholder slik informasjon.

Unøyaktigheter og feil

Marriott-informasjon kan inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil, inkludert men ikke begrenset til unøyaktigheter knyttet til priser eller tilgjengelighet som gjelder for din transaksjon. Marriott påtar seg ikke ansvar eller erstatningsansvar for slike unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og har ingen forpliktelse til å respektere reservasjoner eller informasjon som er påvirket av slike unøyaktigheter. Marriott forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser, kanselleringer og/eller forbedringer av Marriott-informasjonen og produktene og programmene som er beskrevet i slik informasjon, når som helst uten varsel, inkludert etter bekreftelse av en transaksjon.

Misforståelser / Tapte transaksjoner

Marriott og andre leverandører av produkter eller tjenester relatert til sidene er ikke ansvarlige for kommunikasjonssvikt, feil eller vanskeligheter, eller tapt, stjålet eller feiladressert; overføring, melding eller inngang, eller sikkerheten til slik kommunikasjon. Videre er Marriott, og andre leverandører av produkter eller tjenester relatert til sidene, ikke ansvarlige for feil eller unøyaktig oppført informasjon, enten det er forårsaket av bruker(e) eller av utstyret eller programmeringen knyttet til sidene, eller av teknisk eller menneskelige feil som kan oppstå i behandlingen av informasjon relatert til sidene. Marriott og andre leverandører av produkter eller tjenester relatert til sidene kan kansellere eller endre reservasjoner der det ser ut til at en bruker har forsøkt seg på bedrageri eller upassende aktivitet, eller under andre omstendigheter, hvor det ser ut til at reservasjonene inneholder, eller er et resultat av en feil.

Du samtykker i at verken Marriott, eller noen andre leverandører av produkter eller tjenester relatert til sidene, er ansvarlige for eventuelle skader som kan oppstå som følge av reise- eller hotellarrangementer, eller andre bestillinger du ber om, eller gjør, på nettsidene, som ikke er behandlet eller akseptert, for hvilken som helst grunn.

Reisemål

Reiser til visse destinasjoner kan innebære større risiko enn andre. Marriott oppfordrer passasjerer til å gjennomgå reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd utstedt av USAs regjering før de bestiller reiser til internasjonale destinasjoner. Informasjon om forhold i ulike land og territorier og risikonivået forbundet med reiser til bestemte internasjonale destinasjoner finnes på www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac og www.customs.gov. MARRIOTT REPRESENTERER ELLER GARANTERER IKKE AT REISER TIL, ELLER OVERNATTING I, DESTINASJONER HVOR TJENESTER TILBYS VIA DETTE NETTSTEDET ER TILRETLELIG ELLER UTEN RISIKO OG ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP I DET ELLER TAP I, TIL, FULLSTENDIG OMFANG LOV TILLATER.

Hotell/resort ("Eiendom" eller "Eiendommer") Reservasjoner Generelle vilkår

I tillegg til de andre vilkårene og betingelsene som er spesifisert på nettsidene, angående våre eiendommer, gjelder følgende generelle vilkår for reservasjoner bestilt på sidene:

Avbestillingsvilkår og annen informasjon om spesifikke romreservasjoner og eiendommer kan variere, avhengig av eiendom og av reservasjonstypen. Individuelle prisingsregler, skatteinformasjon, gjeldende gebyrer og avbestillingsvilkår vises i delene "Gjennomgå reservasjonsdetaljer", "Sammendrag av kostnader" og "Retningslinjer for hotellavbestilling" på romreservasjonssiden på nettstedet.

Hvis du planlegger å reise med kjæledyret ditt, anbefaler vi at du bekrefter direkte med eiendommen at de faktisk tillater kjæledyr. Marriott påtar seg INGET ANSVAR for en individuell eiendoms retningslinjer for kjæledyr.

For eiendommer som ikke befinner seg i USA, kan priser som er bekreftet i USD konverteres til lokal valuta, av eiendommen på ditt oppholdstidspunkt, basert på valutakursen som brukes av eiendommen, og prisen er derfor underlagt valutakurssvingninger. Kredittkortbelastninger er underlagt ytterligere valutaomregninger, av banker eller kredittkortselskaper, som ikke er innenfor eiendommens kontroll og kan påvirke beløpet som belastes kredittkortet ditt.

Reservasjoner gjort av en eller flere enkeltpersoner eller av et byrå på nettstedet, på vegne av en eller flere foreslåtte gjester, og som involverer mer enn ni (9) rom i samme eiendom, for samme oppholdsperiode, kan gjøres via følgende nettsted:

https://www.marriott.com/search/default.mi?meetingSpace=true

Reisebyråer

Noen områder på våre nettsteder er begrenset til reisebyråer eller andre autoriserte representanter. Marriott-informasjonen som finnes i slike begrensede områder er konfidensiell for Marriott, og er kun gitt for forretningsbruk, som inkluderer gjennomgang av provisjonsstatus og erklæringer, og påmelding til vårt program for elektroniske overføring av middler (EFT), som beskrevet nedenfor. Vi forbeholder oss retten til å forby tilgang til, eller bruk av, disse begrensede områdene, der vi fastslår at slik bruk eller tilgang forstyrrer våre nettsteders drift, eller at slik bruk eller tilgang resulterer i kommersielle ulemper eller annen skade for oss. Hvis du er et reisebyrå eller autorisert representant for et reisebyrå som bruker våre sider, gjelder følgende:

Passord: Vi har gitt deg et unikt passord, slik at tilgang til informasjon knyttet til byrået ditt og transaksjoner, kan begrenses til kun de personene du har gitt passordet til. Det er ditt ansvar å beskytte konfidensialiteten til passordet. Marriott påtar seg ikke noe ansvar for tilgang til informasjon eller transaksjoner som utføres med passordet du har blitt tildelt. Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer passordet med jevne mellomrom, og hver gang en ansatt forlater reisebyrået ditt, eller du mistenker at kunnskapen om passordet ikke lenger er begrenset til de du har autorisert.

Elektronisk overføring av midler (EFT): Marriott kan muligens foreta provisjonsbetalinger ved elektronisk overføring av midler (EFT) gjennom «Automated Clearing House» (ACH) -systemet. Hvis du fullfører EFT-registreringsprosessen gitt på våre nettsteder, betyr fullføring av prosessen at du: (1) autoriserer Marriott til å foreta betalinger med EFT; (2) bekrefte at du har valgt den utpekte depotinstitusjonen og har oppgitt riktig kontoinformasjon; og (3) akseptere at alle slike EFT-er vil skje i samsvar med følgende: (i) du vil gi tretti (30) dagers forhåndsvarsel til Marriott om eventuelle endringer angående depotinstitusjonen eller andre betalingsinstruksjoner; og (ii) du godtar at alle amerikanske direkteinnskudd gjøres med betalingstypen "CTX".

Ingen ordninger for utestengte personer: Marriott International Inc. er et US-amerikansk selskap og har forbud mot å tilby tjenester til visse "utestengte personer" som er myndighetspersoner eller innbyggere i visse land eller territorier som er underlagt embargo, eller terrorister eller narkotikasmuglere hvis navn er publisert på lister som blir vedlikeholdt av USAs finansdepartement. Du godtar å yte enhver rimelig anstrengelse, for å sørge for at ingen slike utestengte personene kan bo på, bruke eller besøke Marriott-fasiliteter.

Tilgjengelighet av produkter og tjenester

Våre sider inneholder informasjon om Marriotts produkter og tjenester, som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på hvert sted. En henvisning til et Marriott-produkt, eller en tjeneste, på et av våre nettsteder, betyr ikke at et slikt produkt eller en slik tjeneste er eller vil være tilgjengelig der du befinner deg.

Tredjeparts nettsteder

Enhver bruk av kartfunksjonaliteten på denne siden skal styres av sluttbrukervilkårene for den gjeldende kart-applikasjonen.Marriott har ikke ansvar for din bruk av en slik tredjepartskartapplikasjon for resultater, inkludert veibeskrivelser, generert av en slik tredjepartskartapplikasjon.

Hvis du velger å forlate nettsidene våre via lenker til andre tredjeparts nettsteder, inkludert de til annonsører, vil ikke lenger våre vilkår og betingelser og personvernerklæringen gjelde.Vi er ikke ansvarlige for vilkårene eller vilkårene for bruk eller personvernreglene til disse tredjepartsnettstedene, informasjonskapsler, piksel-merker (tags) og andre lignende teknologier som de bruker.I tillegg, fordi vi ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og ressurser, erkjenner og godtar du at Marriott ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, og at Marriott ikke fremmer eller er ansvarlig for noe av innholdet, reklame, produkter eller annet materiale på, eller tilgjengelig fra, slike tredjeparts nettsteder eller ressurser.

Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av, tolkes og håndheves i samsvar med loven i staten Maryland, USA, uten hensyn til konflikter i dette regelverket. Den eksklusive jurisdiksjonen for enhver tvist, som ikke dekkes av vilkårene for voldgiftsbestemmelsen angitt i disse vilkårene, er den statlige eller føderale domstoler i staten Maryland, USA. DU FRASKRIVERER DEG HERVED EVENTUELLE RETTIGHETER DU KAN INNEHA ELLER VIL KUNNE FÅ, TIL EN JURIERETTSSAK. Det foregående skal ikke gjelde i den grad gjeldende lov i ditt bostedsland krever anvendelse av en annen lov og/eller jurisdiksjon, og dette kan ikke utelukkes ved kontrakt.

Megling

Med unntak av ethvert krav eller tvist som involverer eierskap, gyldighet eller bruk av Marriotts varemerker eller tjenestemerker, enhver tvist som oppstår fra eller relatert til sidene (inkludert ethvert krav om at en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene er ugyldige, ulovlige, eller på annen måte ugyldig eller ugyldig) vil bli sendt inn for og løst ved bindende voldgift for American Arbitration Association (AAA). Marriott skal ha rett til å få midlertidige besøksforbud, midlertidige eller foreløpige rettsmidler og/eller erklærende lettelser (annet enn erklæringer med hensyn til erstatningsbeløpet) fra en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Voldgiftsforhandlingene skal behandles av en uavhengig voldgiftsdommer, som skal være advokat eller pensjonert dommer. Voldgiften skal holdes i Bethesda, Maryland og i samsvar med de på tidspunktet eksisterende kommersielle voldgiftsreglene til AAA. Alle saker innenfor rammen av Federal Arbitration Act (9 USC 1, et seq.) vil bli styrt av denne, og ikke av noen stats voldgiftslov. Du og Marriott gir avkall på alle rettigheter til å opprettholde andre tilgjengelige løsningsprosesser for slike tvister, for eksempel en rettssak eller administrativ prosedyre, for å avgjøre tvister. Du og Marriott gir avkall på enhver rett til en juryrettssak for slike tvister. Reglene i voldgift er forskjellige fra reglene som gjelder i retten. Det er finnes ingen dommer eller jury, og innsyn er begrenset, men en voldgiftsdommer kan tildele samme erstatning og lettelse, og må respektere de samme begrensningene som er angitt i disse vilkårene og betingelsene, som en domstol ville gjort.

For å komme til sin avgjørelse skal voldgiftsdommeren følge disse vilkårene og betingelsene, være forpliktet til å anvende gjeldende lov og skal ikke avgjøre i strid med gjeldende lov. Voldgiften skal gjennomføres på individuell basis, og ikke via en konsolidert felles representativ gruppe eller klasse. Voldgiftsdommeren skal i sin kjennelse inkludere enhver lettelse han eller hun anser som passende, i form av pengeerstatning (med renter på ubetalte beløp fra forfallsdatoen, til den maksimale satsen tillatt i henhold til loven), og advokatsalærer og kostnader. Voldgiftsdommerens kjennelse skal være avgjørende og bindende for alle parter i voldgiftssaken, og kjennelsens tilkjenning kan effektueres i enhver domstol med ansvar for jurisdiksjon.

Konfidensiell. Bortsett fra det som kan kreves av loven, skal hele voldgiftsprosessen (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle kjennelser, avgjørelser eller pålegg fra voldgiftdommeren), forbli konfidensielle og ikke tilgjengeliggjøres for andre enn partene i denne avtalen.

Begrensningsperiode. Ethvert og alle krav og handlinger som oppstår fra eller relatert til nettstedene skal påbegynnes innen ett (1) år fra hendelsesfaktum som gir opphav til et slikt krav eller en slik handling. Om ikke, skal et slikt krav eller en slik handling utelukkes.

Fraskrivelse av retten til gruppesøksmål (Class Action). Du godtar at du ikke vil inngå i et gruppesøksmål mot Marriott eller delta i et gruppesøksmål mot Marriott. Du godtar at du ikke vil inngi eller søke en gruppevoldgift, eller delta i en gruppevoldgift, mot Marriott.

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst send en e-post til: privacy@marriott.com

© 1996 - 2021 Marriott International, Inc.Forbehold om alle rettigheter.Informasjon eid av Marriott .

Relaterte lenker

Vi gjør oppmerksom på at den engelske versjonen av Marriott.com er den offisielle teksten. Ved å tilby denne oversettelsen håper vi å gjøre innholdet tilgjengelig for flere av våre globale kunder. Ettersom det er en maskinoversettelse, vil den imidlertid ikke alltid være perfekt.