We put people first

Chúng tôi đặt mọi người lên hàng đầu

Photo of man serving tea

Chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc

Sự tận tâm của chúng tôi đối với khách hàng thể hiện trong mọi việc chúng tôi làm.

Danh tiếng của Marriott về dịch vụ khách hàng cao cấp bắt nguồn từ mục tiêu ban đầu của J. Willard Marriott đối với công việc kinh doanh của mình: “thức ăn ngon và dịch vụ tốt với mức giá hợp lý”.Chúng tôi tự hào về các chi tiết — hàng ngày, ở mọi điểm đến trên toàn thế giới. 
We embrace change

Chúng tôi đón nhận sự thay đổi

Đổi mới luôn là một phần trong câu chuyện của Marriott.

Gia đình Marriott đã giúp định hình ngành khách sạn hiện đại.Chúng tôi được định hướng để liên tục thách thức hiện trạng và dự đoán nhu cầu thay đổi của khách hàng với các thương hiệu mới, địa điểm toàn cầu mới và trải nghiệm mới của khách.
Photo of Bill Marriott and Anthony Capuano

Chúng tôi hành động với sự liêm chính

Cách chúng ta kinh doanh cũng quan trọng như công việc kinh doanh của chúng ta.

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật không khoan nhượng.Điều này kéo dài đến hành vi kinh doanh hàng ngày của chúng tôi, chính sách nhân viên, chính sách chuỗi cung ứng của chúng tôi, các chương trình và thông lệ môi trường cũng như cam kết của chúng tôi đối với quyền con người và trách nhiệm xã hội.

Chúng tôi phục vụ thế giới của chúng tôi

Portrait of J. Willard Marriott
Portrait of Alice Sheets Marriott
Portrait of Bill Marriott