Điều Khoản Sử Dụng

Có hiệu lực ngày 05/12/2019

Điều Khoản và Điều Kiện

VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. ĐÂY LÀ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ MANG TÍNH RÀNG BUỘC. BẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀ TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI MỖI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY. VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TỪNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY.

Marriott International, Inc. với trụ sở công ty tại 7750 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland 20814, Hoa Kỳ, và các công ty con, bao gồm The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. và Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (gọi chung là "Marriott", "chúng tôi", "của chúng tôi") cung cấp các trang web và ứng dụng khác nhau cho du khách trên khắp thế giới truy cập. Các trang web và ứng dụng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn, trang web này và các nền tảng khác dành cho người tiêu dùng được vận hành bởi các thương hiệu của chúng tôi, bao gồm, www.marriott.comwww.autograph-hotels.marriott.comwww.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.comwww.corporate.ritzcarlton.comstarwoodhotels.com và các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi (gọi chung là “Nền Tảng” của chúng tôi). Các Điều Khoản và Điều Kiện này cũng áp dụng với bản dịch của các Nền Tảng của chúng tôi, ví dụ như www.espanol.marriott.com. Nền Tảng của chúng tôi được kiểm soát và vận hành từ Hoa Kỳ và tuân theo pháp luật của Hoa Kỳ.

Nội dung và thông tin được thể hiện trên các Nền Tảng là tài sản của Marriott và được gọi chung là “Thông Tin Marriott”. Việc tải xuống, tạo bản sao, hoặc truyền lại các Thông Tin Marriott, không cho mục đích sử dụng cá nhân không mang tính thương mại, tuyệt đối bị cấm, ngoại trừ trường hợp trong phạm vi được Marriott đồng ý bằng văn bản hoặc trong phạm vi các đại lý lữ hành sử dụng cho mục đích kinh doanh tuân theo mục Đại Lý Lữ Hành dưới đây.

Việc Sử Dụng Nền Tảng

Các dịch vụ của các Nền Tảng chỉ được cung cấp cho các cá nhân có thể giao kết hợp đồng pháp lý mang tính ràng buộc theo luật áp dụng, và do đó, không được cung cấp cho trẻ vị thành niên. Bằng việc sử dụng các Nền Tảng, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi theo pháp luật để sử dụng Nền Tảng và để thiết lập các nghĩa vụ pháp lý đối với các trách nhiệm mà bạn phải chịu từ việc sử dụng các Nền Tảng. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền hợp pháp để thực hiện việc đặt chỗ và giao dịch cho bản thân bạn hoặc cho một người khác mà bạn được ủy quyền để đại diện.

Bạn chỉ được sử dụng Nền Tảng cho mục đích cá nhân. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Nền Tảng cho thư dây chuyền, thư rác, “spam”, lôi kéo (mang tính chất thương mại hoặc không) hoặc gửi thông tin số lượng lớn bằng bất kỳ hình thức nào cho, bao gồm nhưng không giới hạn, những người trong danh sách phân phối, cho những người chưa đồng ý một cách cụ thể về việc được bao gồm trong danh sách đó. Ngoài ra, bạn đồng ý không tạo một đường dẫn mạng từ bất kỳ trang web nào do bạn hoặc người khác kiểm soát, đến các Nền Tảng mà không có chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Marriott. Bạn đồng ý không giả làm bất kỳ người nào khác hoặc làm đại diện của bất kỳ tổ chức nào, cho dù thực tế hoặc giả tưởng, bao gồm một nhân viên hoặc đại lý của Marriott hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp các dịch vụ liên quan đến các Nền Tảng.

“Khu Vực Trò Chuyện” có nghĩa là bất kỳ khu vực trò chuyện, diễn đàn, bảng tin, hoặc các dịch vụ tương tự được cung cấp cùng với các Nền Tảng. Nếu bạn tham gia vào một Khu Vực Trò Chuyện, ngoài việc tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: bôi xấu, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố phân biệt nào về những người khác; tuyên truyền các hoạt động bất hợp pháp; sử dụng ngôn ngữ hoặc hình ảnh không phù hợp, đồi trụy hoặc khiếm nhã; hoặc cung cấp nội dung không liên quan đến chủ đề được chỉ định của Khu Vực Trò Chuyện. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc bạn sử dụng Khu Vực Trò Chuyện. Marriott bảo lưu quyền gỡ bỏ hoặc sửa nội dung ở bất kỳ Khu Vực Trò Chuyện nào tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì nhưng Marriott không có nghĩa vụ làm như vậy, và sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin nào trong Khu Vực Trò Chuyện.

Theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh các phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và, trừ khi có quy định khác đi, các thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải; do đó, vui lòng kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện này định kỳ để biết các thay đổi. Chúng tôi sẽ thể hiện ngày có hiệu lực của các Điều Khoản và Điều Kiện này ở đầu trang này.

Góp Ý Của Người Dùng

Bằng việc gửi bất kỳ ý tưởng, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin khác: đến một Phòng Trò Chuyện hoặc cho Marriott liên quan đến việc cải thiện các Nền Tảng hoặc các dịch vụ liên quan đến các Nền Tảng (gọi chung là “Góp Ý”), Bạn đồng ý rằng Góp Ý đó sẽ được coi là, và sẽ tiếp tục là tài sản của Marriott. Không có Góp Ý nào buộc Marriott phải tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào và Marriott sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Góp Ý nào. Marriott sở hữu tất cả các quyền liên quan đến Góp Ý (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sở hữu trí tuệ và quyền nhân thân) và sẽ có quyền sử dụng Góp Ý mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào cho bất kỳ mục đích nào, dù là mang tính thương mại hay không, mà không phải đền bù cho bạn.

Thương Hiệu

Các Nền Tảng của chúng tôi bao gồm hoặc dẫn chiếu đến thương hiệu, bằng sáng chế, các tài liệu có bản quyền, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền khác thuộc sở hữu của Marriott và/hoặc các bên khác. Bạn không được cấp hoặc trao quyền đối với hay có trong bất kỳ thương hiệu, bằng sáng chế, các tài liệu có bản quyền, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền khác thuộc sở hữu của Marriott và/hoặc các bên khác. Trang web www.marriott.com và/hoặc các hoạt động được cung cấp trên các Nền Tảng của chúng tôi có thể nằm trong Văn Bằng số 6.091.956 của Hoa Kỳ và/hoặc Văn Bằng số 7.624.044 của Hoa Kỳ.

Giám sát

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc bất kỳ công cụ nào khác để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của các Nền Tảng của chúng tôi, và rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải lượng bất hợp lý hoặc lớn đến mức bất cân đối trêni cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, nhện, các thiết bị tự động khác, hoặc các quy trình thủ công để giám sát, khai thác, hoặc sao chép các Nền Tảng hoặc các Thông Tin Marriott trên các Nền Tảng đó, hoặc bất kỳ phần nào của Các Nền Tảng hoặc của Thông Tin Marriott, mà không có chấp thuận rõ ràng trước của một đại diện Marriott đủ thẩm quyền (chấp thuận đó được coi là đã được cấp cho các công nghệ tìm kiếm được các trang web tìm kiếm Internet sử dụng để dẫn những người dùng Internet đến các Nền Tảng của chúng tôi). Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Nền Tảng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào không hợp pháp, vi phạm pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không làm gián đoạn, phá vỡ, thay đổi, phá hủy, làm hỏng, tác động hạn chế hoặc bằng cách nào khác gây ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của các Nền Tảng của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng bất kỳ mã, virus, sâu, trojan, phần mềm độc hại hoặc chương trình độc hại hoặc không được cấp quyền.

Bạn đồng ý rằng Marriott không có nghĩa vụ nhưng có thể giám sát và đánh giá các thông tin mà bạn truyền tải qua các Nền Tảng. Bạn đồng ý rằng Marriott có thể kiểm duyệt, điều chỉnh, gỡ hoặc cấm việc truyền hoặc nhận bất kỳ thông tin nào mà Marriott cho là không phù hợp hoặc vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện, và sử dụng các thông tin đó nếu cần cho việc cung cấp các Nền Tảng hoặc để bảo vệ các quyền và tài sản của Marriott. Bạn đồng ý rằng Marriott có thể giám sát và đánh giá các thông tin được lưu trữ mà không có giới hạn nào. Bạn theo đây thừa nhận và chấp thuận việc giám sát và đánh giá đó.

Bạn không được sử dụng các Nền Tảng của chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào mang tính chất đe dọa, phỉ báng, vu khống, nói xấu, đồi trụy, không đứng đắn, khiêu dâm, phân biệt hoặc phản cảm theo cách khác. Theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, chúng tôi có quyền rút lại hoặc từ chối việc bạn truy cập vào các Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ thực hiện đặt chỗ hợp lý chính đáng để cho bạn và khách mời của bạn sử dụng, và không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bán lại, chuyển nhượng không được phép hoặc đăng lên các trang web của bên thứ ba, hoặc đặt chỗ để đầu cơ, giả hoặc gian dối, hoặc bất kỳ đặt chỗ nào để đón đầu nhu cầu.

Quyền Riêng Tư

Việc bạn cung cấp thông tin trên các Nền Tảng chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu Tập Đoàn của Marriott dành cho Khách Hàng (bạn có thể xem tại https://www.marriott.com/about/privacy.mi)

Bảo Đảm

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ THÔNG TIN MARRIOTT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NHƯ THẤY ĐƯỢC” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG GIAO DỊCH, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG CAM ĐOAN, ĐẢM BẢO HOẶC CHẮC CHẮN RẰNG CÁC NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC THÔNG TIN MARRIOTT SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP, PHÙ HỢP, CHÍNH XÁC, KHÔNG GIÁN ĐOẠN, ĐẦY ĐỦ HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MÃ ĐỘC HẠI HOẶC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÀO VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC ĐẢM BẢO RẰNG BẠN CÓ CƠ CHẾ BẢO VỆ VÀ KIỂM SOÁT PHÙ HỢP CHO SỰ AN TOÀN CỦA CÁC THIẾT BỊ, CHƯƠNG TRÌNH VÀ THÔNG TIN CỦA BẠN. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC THÔNG TIN MARRIOTT, BẠN CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO MẤT MÁT CÓ THỂ XẢY RA TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ.

Mật Khẩu

Nền Tảng của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng sử dụng tên người dùng, mật khẩu hoặc các mã khác hoặc thiết bị để truy cập vào một số phần của Nền Tảng của chúng tôi (“mã truy cập”). Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc duy trì tính bảo mật của mã truy cập của bạn và đối với tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt tài khoản của bạn theo quyết định của riêng chúng tôi và không cần phải thông báo trước cho bạn bất kể khi nào có lý do, bao gồm, ví dụ như, nếu bạn vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Các Điều Khoản Được Bao Gồm bằng Dẫn Chiếu

Ngoài việc tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn đồng ý với các điều khoản, điều kiện và các thông báo được quy định cụ thể tại các đường dẫn dưới đây, mà các điều khoản, điều kiện và các thông báo đó theo đây được tích hợp vào Thỏa Thuận này:

1. Các điều khoản, điều kiện và các thông báo áp dụng cho Bảo Đảm Mức Giá Tốt Nhất Look No Further® của Marriott, đảm bảo bạn nhận được mức giá tốt nhất khi bạn đặt phòng trực tiếp với chúng tôi, mà bạn có thể xem tại:
https://www.marriott.com/online-hotel-booking.mi#bestrate

2. Các điều khoản, điều kiện và các thông báo áp dụng cho Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott mà bạn có thể tìm thấy tại: https://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi

3. Các điều khoản, điều kiện và các thông báo áp dụng cho chương trình Marriott Air + Car mà bạn có thể tìm thấy tại https://www.airandcar.marriott.com/apps/shopping/#/search/air

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác của tập đoàn chúng tôi và các công ty liên kết và các bên thứ ba kết nối với chúng tôi tại đây loại trừ một cách rõ ràng trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc mang tính hậu quả xảy ra đối với bất kỳ người sử dụng nào liên quan đến Nền Tảng của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng, hoặc kết quả việc sử dụng Nền Tảng của chúng tôi, bất kỳ trang web nào liên kết đến Nền Tảng của chúng tôi và bất kỳ tài liệu nào được đăng tải trên các trang web đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc mất thu nhập hoặc doanh thu; mất cơ hội kinh doanh; mất lợi nhuận hoặc hợp đồng; mất khoản tiết kiệm dự kiến; mất dữ liệu; mất lợi thế thương mại; lãng phí thời gian làm việc hoặc thời gian quản lý; và đối với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào, cho dù phát sinh và có thể bị gây ra do sai phạm ngoài hợp đồng (bao gồm cả bất cẩn), vi phạm hợp đồng hoặc theo cách khác, cho dù có thể dự đoán trước được, với điều kiện rằng điều kiện này không ngăn cản các khiếu nại đối với tổn thất hoặc mất mát đối với các tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào đối với tổn thất tài chính trực tiếp không được loại trừ bởi bất kỳ mục nào trên đây.

TRONG TRƯỜNG HỢP MARRIOTT BỊ COI LÀ CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BIỆN PHÁP CHẾ TÀI DUY NHẤT MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC SẼ LÀ VIỆC BỒI HOÀN CHO CÁC KHOẢN PHÍ DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA DO BẠN THANH TOÁN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN THEO ĐÂY TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC QUYỀN KHIẾU NẠI HOẶC KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG QUÁ MỘT (1) NĂM SAU NGÀY ĐẦU TIÊN XẢY RA BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, SỰ KIỆN, ĐIỀU KIỆN HOẶC SƠ SUẤT NÀO MÀ THEO ĐÓ KHIẾU NẠI HOẶC KHIẾU KIỆN ĐÓ ĐƯỢC THỰC HIỆN.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của chúng tôi đối với việc tử vong hoặc thương tật cá nhân phát sinh từ sơ suất của chúng tôi, hoặc trách nhiệm của chúng tôi đối với việc cam đoan hay tuyên bố sai có tính chất gian lận đối với một vấn đề cơ bản, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác không thể được loại trừ hoặc hạn chế theo pháp luật áp dụng.

Bạn sẽ bảo vệ cho chúng tôi khỏi bất kỳ yêu cầu, khiếu nại hoặc khiếu kiện nào được thực hiện chống lại chúng tôi hoặc phát sinh như là kết quả của việc bạn vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này (“Khiếu Nại”) và bạn sẽ bồi thường và bảo vệ chúng tôi khỏi bất kỳ mất mát, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ bất kỳ Khiếu Nại nào. Chúng tôi có quyền, bằng chi phí của chúng tôi, tự bào chữa đối với mọi Khiếu Nại và tất cả các cuộc đàm phán giải quyết và bạn đồng ý hợp tác với chung tôi trong việc bào chữa các Khiếu Nại đó, theo yêu cầu của chúng tôi.

Bảo Mật Thông Tin

Đối với tất cả các thông tin mà bạn trao đổi với chúng tôi liên quan đến Thông Tin Marriott, bao gồm nhưng không giới hạn ở góp ý, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và các thông tin tương tự: (a) bạn sẽ không có quyền bảo mật đối với các trao đổi đó và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải bảo vệ thông tin đó không bị tiết lộ; (b) chúng tôi được tự do tái tạo, sử dụng, tiết lộ và phân phối các thông tin đó của bạn cho người khác mà không có giới hạn gì; và (c) chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hoặc các kỹ thuật trong trao đổi thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm và dịch vụ có bao gồm thông tin đó.

Không Chính Xác và Lỗi

Thông Tin Marriott có thể không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc có các lỗi đánh máy, bao gồm nhưng không giới hạn sự không chính xác liên quan đến giá và tình trạng sẵn có áp dụng cho giao dịch của bạn. Marriott không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự không chính xác, lỗi hoặc sơ suất nào, và sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện đặt phòng hoặc áp dụng thông tin bị ảnh hưởng bởi sự không chính xác đó. Marriott bảo lưu quyền thay đổi, sửa lỗi, chấm dứt và/hoặc cải thiện Thông Tin Marriott, và các sản phẩm và chương trình trong các thông tin đó, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, kể cả sau khi xác nhận một giao dịch.

Trao Đổi Thông Tin Sai Lệch/ Giao Dịch Bị Mất

Marriott và bất kỳ bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến các Nền Tảng không chịu trách nhiệm với trục trặc, thất bại hoặc khó khăn trong việc trao đổi thông tin, hoặc thông tin truyền tải, thông điện hay mẫu tin bị mất, bị đánh cắp hoặc bị chuyển hướng sai, hoặc độ an toàn các trao đổi thông tin đó. Ngoài ra, Marriott và bất kỳ bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến các Nền Tảng không chịu trách nhiệm đối với việc nhập thông tin sai hoặc không chính xác, cho dù là gây ra bởi (những) người sử dụng hoặc do bất kỳ thiết bị hoặc việc lập trình nào liên quan đến các Nền Tảng, hoặc bởi bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc lỗi con người nào có thể xảy ra trong quá trình xử lý bất kỳ thông tin nào liên quan đến các Nền Tảng. Marriott và bất kỳ bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến các Nền Tảng có thể hủy bỏ hoặc điều chỉnh các đặt chỗ trong trường hợp có dấu hiệu một người sử dụng đã tham gia vào một hoạt động gian lận hoặc không phù hợp hoặc trong các trường hợp đặt chỗ đó có hoặc là kết quả của một sai sót hoặc lỗi.

Bạn đồng ý rằng Marriott hoặc bất kỳ bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến các Nền Tảng đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ kết quả của bất kỳ sắp xếp du lịch hoặc sắp xếp khách sạn hoặc các đơn hàng khác mà bạn yêu cầu hoặc thực hiện trên các Nền Tảng mà không được xử lý hoặc chấp nhận vì bất kỳ lý do gì.

Các Điểm Đến

Việc di chuyển đến một số địa điểm có thể có rủi ro lớn hơn các địa điểm khác. Marriott đề nghị các khách hàng xem xét các hạn chế di chuyển, cảnh báo, thông báo và lời khuyên được đưa ra bởi Chính Phủ Hoa Kỳ trước khi đặt phương tiện di chuyển tới các địa điểm quốc tế. Thông tin về điều kiện tại các quốc gia và vùng lãnh thổ và mức độ rủi ro liên quan đến việc di chuyển đến địa điểm quốc tế cụ thể có thể được xem tại www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac và www.customs.gov. MARRIOTT KHÔNG TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC DI CHUYỂN ĐẾN, HOẶC LƯU TRÚ TẠI, ĐỊA ĐIỂM MÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA NỀN TẢNG NÀY LÀ CÓ THỂ THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG CÓ RỦI RO VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT HOẶC MẤT MÁT CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC DI CHUYỂN ĐẾN, HOẶC LƯU TRÚ TẠI, CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÓ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Các Điều Khoản Chung Đặt Chỗ Tại Khách Sạn/Khu Nghỉ Dưỡng (“Bất Động Sản” hoặc “Các Bất Động Sản”)

Ngoài các điều khoản và điều kiện khác được quy định cụ thể trong các Nền Tảng liên quan đến Các Bất Động Sản, các điều khoản và điều kiện chung sau đây áp dụng cho việc đặt chỗ trên các Nền Tảng:

Chính sách hủy và các thông tin khác về việc đặt phòng cụ thể và các bất động sản có thể khác nhau tùy vào Bất Động Sản và hình thức đặt chỗ. Quy định về giá đơn, thông tin thuế, các khoản phí áp dụng và chính sách hủy được thể hiện trong các mục “Xem Xét Chi Tiết Đặt Chỗ”, “Tóm Tắt Phí” và “Chính Sách Hủy Phòng Khách Sạn” trong trang đặt phòng của Nền Tảng.

Nếu bạn dự dịnh di chuyển cùng với vật nuôi, chúng tôi khuyến nghị bạn xác nhận trực tiếp với Bất Động Sản rằng Bất Động Sản đó chấp nhận vật nuôi. Marriott không chịu trách nhiệm đối với chính sách vật nuôi của từng Bất Động Sản.

Đối với các Bất Động Sản không phải ở Hoa Kỳ, giá được xác nhận bằng USD có thể được chuyển đổi sang đồng tiền địa phương bởi Bất Động Sản tại thời điểm bạn lưu trú, dựa trên tỷ giá chuyển đối sử dụng bởi Bất Động Sản và phụ thuộc vào biến động tỷ giá chuyển đổi. Phí thẻ tín dụng chịu thêm các quy đổi tiền tệ của các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng, và không nằm trong tầm kiểm soát của Bất Động Sản và có thể ảnh hưởng đến số tiền được tính vào thẻ tín dụng của bạn.

Việc đặt chỗ có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều cá nhân hoặc một đại lý trên Nền Tảng, thay cho một hoặc nhiều khách dự kiến, và liên quan đến nhiều hơn chín (9) phòng tại cùng một Bất Động Sản trong cùng một kỳ lưu trú, có thể được thực hiện trên trang sau:

https://www.marriott.com/search/default.mi?meetingSpace=true

Đại Lý Lữ Hành

Một số khu vực của các Nền Tảng của chúng tôi được hạn chế cho các đại lý lữ hành và các đại diện được uỷ quyền khác. Thông Tin Marriott trong các khu vực hạn chế đó là thông tin mật của Marriott, và chỉ được cung cấp cho mục địch kinh doanh, bao gồm việc đánh giá tình trạng hoa hồng và sao kê giao dịch, và để đăng ký vào chương trình Chuyển Tiền Điện Tử của chúng tôi như được mô tả dưới đây. Chúng tôi có quyền cấm truy cập vào, hoặc cấm sử dụng các khu vực hạn chế này nếu chúng tôi cho rằng việc sử dụng hoặc truy cập đó cản trở hoạt động của các Nền Tảng của chúng tôi hoặc việc sử dụng hoặc truy cập đó dẫn đến lợi ích thương mại của các tổ chức khác gây bất lợi cho chúng tôi. Nếu bạn là một đại lý lữ hành hoặc một đại diện được uỷ quyền của một đại lý lữ hành sử dụng Nền Tảng của chúng tôi, những điều sau đây sẽ áp dụng:

Mật Khẩu: Chúng tôi đã cung cấp cho bạn một mật khẩu độc nhất để hạn chế việc truy cập vào các thông tin liên quan đến đại lý của bạn và các giao dịch chỉ cho những cá nhân mà bạn cung cấp mật khẩu đó. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu. Marriott không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ truy cập nào vào các thông tin và giao dịch được thực hiện với mật khẩu được cung cấp cho bạn. Chúng tôi đề nghị bạn thay đổi mật khẩu thường xuyên và bất kỳ khi nào một đại lý lữ hành rời khỏi công ty lữ hành của bạn và bạn nghi ngờ rằng mật khẩu đã bị tiết lộ cho những người không phải là những người mà bạn đã cho phép.

Chuyển Tiền Điện Tử (EFT): Marriott có thể thanh toán hoa hồng bằng chuyển tiền điện tử (EFT) thông qua Hệ Thống Thanh Toán Bù Trừ Tự Động (ACH). Nếu bạn hoàn thành quy trình đăng ký EFT được cung cấp trên Nền Tảng của chúng tôi, việc hoàn thành quy trình đó xác định rằng bạn: (1) uỷ quyền cho Marriott thực hiện thanh toán bằng EFT; (2) xác nhận rằng bạn đã lựa chọn một tổ chức lưu ký được xác định và cung cấp thông tin tài khoản chính xác; và (3) chấp nhận rằng tất cả các EFT sẽ được thực hiện như sau: (i) bạn sẽ gửi thông báo trước ba mươi (30) ngày cho Marriott về bất kỳ thay đổi nào với tổ chức lưu ký của bạn và các hướng dẫn thanh toán khác; và (ii) bạn chấp nhận rằng tất cả các khoản ký quỹ trực tiếp ở Hoa Kỳ được thực hiện với loại hình thanh toán “CTX”.

Không Giao Kết Với Người Bị Cấm: Marriott International Inc. là một công ty Hoà Kỳ và bị cấm cung cấp các dịch vụ cho một số “người bị cấm” là những công chức chính phủ hoặc cư dân của một số quốc gia hoặc vùng lạnh thổ bị cấm vận, hoặc khủng bố hoặc buôn lậu ma tuý mà tên của những người này được công bố trong các danh sách được Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ duy trì. Bạn đồng ý sử dụng mọi biện pháp hợp lý để không cho phép những người bị cấm đó lưu trú tại, sử dụng hoặc tham quan bất kỳ cơ sở Marriott nào.

Tính Sẵn Có Của Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Các Nền Tảng của chúng tôi có thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Marriott, mà không phải tất cả các sản phẩm đều có sẵn tại tất cả các địa điểm. Việc dẫn chiếu một sản phẩm hoặc dịch vụ Marriott trên một trong các Nền Tảng của chúng tôi không có nghĩa là sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ được cung cấp tại địa điểm của bạn.

Các Nền Tảng Bên Thứ Ba

Bất kỳ việc sử dụng tính nặng bản đồ trên nền tảng này sẽ được điều chỉnh bởi Điều Khoản Sử Dụng Người Sử Dụng Cuối áp dụng cho ứng dụng bản đồ tương ứng. Marriott không chịu trách nhiệm đối với việc bạn sử dụng ứng dụng bản đồ bên thứ ba, đối với bất kỳ kết quả nào, bao gồm cả chỉ dẫn lái xe, được tạo ra bởi ứng dụng bản đồ bên thứ ba đó.

Nếu bạn lựa chọn rời khỏi Nền Tảng của chúng tôi thông qua các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả của các bên quảng cáo, các Điều Kiện và Điều Khoản và Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi sẽ không được tiếp tục áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các điều khoản và điều kiện hoặc các điều khoản sử dụng hoặc các chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba, cookies, nhãn pixel và các công nghệ khác mà các trang web đó sử dụng. Ngoài ra, vì chúng tôi không thể kiểm soát các nền tảng và tài nguyên bên thứ ba, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Marriott không chịu trách nhiệm đối với sự sẵn sàng của các nền tảng và tài nguyên thứ ba đó, và rằng Marriott không bảo chứng hoặc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc được cung cấp bởi các nền tảng và tài nguyên bên thứ ba đó.

Luật Áp Dụng

Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh bởi, hiểu và thực thi tuần theo pháp luật của Bang Maryland, Hoa Kỳ mà không xét đến quy tắc xung đột pháp luật trong đó. Quyền tài phán chuyên biệt đối với bất kỳ tranh chấp nào không được điều chỉnh bởi các điều khoản của mục Trọng Tài trong các Điều Khoản và Điều Kiện thuộc về toà án bang hoặc liên bang tại Bang Maryland, Hoa Kỳ. BẠN THEO ĐÂY TỪ BỎ BẤT KỲ QUYỀN MÀ BẠN ĐANG CÓ HOẶC SẼ CÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÉT XỬ BẰNG BỒI THẨM ĐOÀN. Điều trên đây sẽ không áp dụng trong phạm vi luật áp dụng tại quốc gia mà bạn là cư dân yêu cầu việc áp dụng luậtkhác và/hoặc quyền tài phần khác và điều này không thể được loại bỏ bằng hợp đồng.

Trọng Tài

Ngoài trừ liên quan đến các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, hiệu lực hoặc việc sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ Marriott nào, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Nền Tảng (bao gồm các khiếu nại rằng các Điều Khoản và Điều Kiện này không có hiệu lực, trái pháp luật hoặc vô hiệu hoặc có thể vô hiệu theo cách khác) sẽ được đưa ra giải quyết và xử lý bởi trọng tài trước Hiệp Hội Trọng Tài Hoa Kỳ (AAA). Marriott sẽ có quyền trong các trường hợp hợp lý để có được lệnh giới hạn, biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc sơ bộ và/hoặc biện pháp tuyên nhận (không phải phán quyết liên quan đến tổng số thiệt hại về tiền) của một toà án có thẩm quyền.

Thủ tục trọng tài sẽ được thực hiện với một trọng tài viên độc lập là một luật sư hoặc thẩm phán đã về hưu. Thủ tục trọng tài sẽ được tổ chức tại Bethesda, Maryland và tuân theo Quy Tắc Trọng Tài Thương Mại của AAA có hiệu lực vào thời điểm đó. Tất cả các vấn đề trong phạm vi của Đạo Luật Trọng Tài Liên Bang (9 U.S.C. 1, et seq.) sẽ được điều chỉnh bởi đạo luật này mà không phải bất kỳ luật trọng tài của bang nào. Bạn và Marriott từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với các biện pháp giải quyết tranh chấp khác đối với tranh chấp đó, ví dụ như tranh tụng toà án hoặc thủ tục hành chính, để giải quyết tranh chấp. Bạn và Marriott từ bỏ quyền được xét xử bằng bồi thẩm đoàn đối với tranh chấp đó. Các quy tắc trọng tài khác với các quy tắc áp dụng ở toà án. Không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn và việc phúc thẩm là hạn chế, tuy nhiên một trọng tài viên có thể tuyên bố các biện pháp và tổn thất tương tự và phải chấp hành các hạn chế được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện này giống như một toà án.

Để đạt được quyết định của mình, trọng tài viên sẽ xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện này, và sẽ phải áp dụng luật áp dụng và sẽ không được tuyên bố trái với luật áp dụng. Phiên trọng tài sẽ được tổ chức trên cơ sở riêng lẻ, mà không phải là gộp, chung, đại diện, nhóm hoặc tập thể. Trọng tài viên sẽ bao gồm trong quyết định trọng tài bất kỳ biện pháp nào mà trọng tài viên cho rằng phù hợp trên cơ sở bồi thường tổn thất bằng tiền (với tiền lãi tính trên khoản tiền chưa được thanh toán kể từ ngày đến hạn thanh toán theo mức lãi suất cao nhất trong phạm vi pháp luật cho phép tính trên), và phí và chi phí luật sư. Phán quyết của trọng tài sẽ là chung cuộc và ràng buộc tất cả các bên và việc thừa nhận phán quyết trọng tài sẽ do bất kỳ toà án có thẩm quyền nào tuyên bố.

Bảo Mật. Ngoài các yêu cầu của pháp luật, toàn bộ thủ tục trọng tài (bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ phán quyết, quyết định hoặc yêu cầu của trọng tài viên), sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào không phải là một bên của Thoả Thuận này.

Thời Hiệu. Tất cả các khiếu nại hoặc thủ tục pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các nền tảng có thể được thực hiện trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện gây ra khiếu nại hoặc thủ tục đó, không thì khiếu nại hoặc thủ tục đó sẽ dừng hiệu lực.

Từ Bỏ Quyền Kiện Tập Thể. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không khởi kiện tập thể đối với Marriott hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại Marriott. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không bắt đầu hoặc tìm kiếm một thủ tục trọng tài tập thể hoặc tham gia vào một thủ tục trọng tài tập thể, chống lại Marriott.

Nếu bạn có câu hỏi gì về các Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng gửi thư điện tử đến privacy@marriott.com

© 1996 - 2021 Marriott International, Inc. All rights reserved. Marriott proprietary information.

Các Liên Kết Có Liên Quan

Xin lưu ý, đây là bản dịch tự động nội dung từ phiên bản tiếng Anh của trang Marriott.com. Qua việc cung cấp bản dịch này, chúng tôi hy vọng nội dung sẽ đến được với nhiều khách hàng hơn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng vì được thực hiện bằng máy nên không phải lúc nào các bản dịch cũng hoàn hảo.