Điều khoản dịch vụ đối với việc tham gia Trọn Gói Của Marriott Bonvoy trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy™

Được cập nhật tháng 3 năm 2022

1. GIỚI THIỆU

Các điều khoản dịch vụ sau (“Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott”) áp dụng cho việc tham gia dịch vụ Trọn Gói của Marriott Bonvoy (“Trọn Gói của Marriott”) trong Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Marriott Bonvoy (“Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết”). Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott theo đây được kết hợp vào các điều khoản và điều kiện chi phối Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (“Thể Lệ Chương Trình").

Bất kỳ điều khoản được viết hoa nào không được định nghĩa trong Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott sẽ có ý nghĩa như được quy định trong Thể Lệ Chương Trình, có sẵn tại https://www.marriott.com/fi/loyalty/terms/default.mi và theo đây được đưa vào theo hình thức tham chiếu. Trong trường hợp có mâu thuẫn trực tiếp giữa Thể Lệ Chương Trình và Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott này, Điều Khoản Trọn Gói Của Marriott sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các thành viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (“Thành Viên”) đi du lịch với Trọn Gói Của Marriott.

Bằng cách tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết, bạn đang chấp nhận tất cả các Quy tắc của chương trình, bao gồm cả các Điều khoản Trọn gói này của Marriott.Bạn có trách nhiệm đọc chúng và tuân thủ chúng.Công ty có quyền, theo quyết định của mình, thay đổi và / hoặc sửa đổi Điều khoản Trọn gói của Marriott bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và, trừ khi có chỉ định khác, những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng; do đó, vui lòng kiểm tra Định kỳ các Điều khoản Trọn gói này của Marriott để biết các thay đổi.Công ty sẽ hiển thị ngày có hiệu lực của các Điều khoản Trọn gói này của Marriott ở đầu trang này.

2. THAM GIA

Trừ khi có chỉ định khác, các tài sản nghỉ dưỡng được xác định trên https://all-inclusive.marriott.comMở trong cửa sổ trình duyệt mới (“ Nền tảng Trọn gói ”) tham gia vào Chương trình Khách hàng thân thiết với tư cách duy nhất như được nêu rõ trong Điều khoản Trọn gói này của Marriott.

Các bất động sản nghỉ dưỡng Trọn Gói Của Marriott tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết ("Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói" hoặc "Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói") cung cấp trải nghiệm trọn gói quanh năm bao gồm nơi ở, ẩm thực, thức uống và vô số các hoạt động. Trọn Gói Của Marriott có thể được đặt trước qua Nền Tảng Trọn Gói, ngoại trừ Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi (như được định nghĩa ở Mục 4) phải được đặt qua Marriott.com, Ứng dụng Di Động Marriott và Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng.

Các thành viên đặt phòng và lưu trú tại một Resort Trọn gói phải tuân theo mọi quy định của Quy tắc Chương trình và Điều khoản Trọn gói của Marriott.

3. TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VÀ TÍN DỤNG ĐÊM NGHỈ CAO CẤP

Đáp ứng điều kiện. Thành viên có Tài Khoản Thành Viên đang thực hiện tốt sẽ đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Cao Cấp và các lợi ích khác của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết cho tất cả các đợt lưu trú đã hoàn thành tại Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói. Để đảm bảo Điểm Thưởng được gửi vào đúng Tài Khoản Thành Viên, Thành Viên phải cung cấp Mã Thành Viên chính xác của mình tại thời điểm đặt phòng, khi nhận phòng hoặc trước khi kết thúc kỳ lưu trú của mình.

Tích Lũy Điểm Thưởng Cơ Bản. Thành Viên sẽ tích lũy được mười (10) Điểm Thưởng cơ bản cho mỗi đô-la Mỹ, hoặc đơn vị tiền tệ tương đương, trong Khoản Phí Đủ Điều Kiện (như được định nghĩa bên dưới) do Thành viên phát sinh và thanh toán.

Tích Lũy Với Nhiều Phòng. Thành Viên chỉ có thể tích lũy Điểm Thưởng trong Khoản Phí Đủ Điều Kiện cho tối đa ba (3) phòng khách trong thời gian lưu trú bất kỳ nếu họ lưu trú tại một trong các phòng đã đặt trước và thanh toán Mức Giá Đủ Điều Kiện (như được định nghĩa bên dưới) hoặc áp dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho tất cả các phòng khách.

Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện. "Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện" đối với lưu trú tại Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tỷ lệ đủ điều kiện cho các chuyến lưu trú;
 • Thực phẩm và đồ uống cao cấp (không bao gồm đồ uống có cồn mà luật pháp cấm) được mua tại chỗ nghỉ ngoài Tỷ lệ Đủ điều kiện đã mua;
 • Phí thêm người đối với các đợt lưu trú có trả tiền với Mức giá Đủ điều kiện;
 • Spa, chơi gôn, và các hoạt động khác do khu nghỉ dưỡng điều hành nếu do Khu nghỉ dưỡng Trọn gói quản lý;
 • Thuế, phí dịch vụ và tiền thưởng là một phần của giá phòng trọn gói; và
 • Trong một số trường hợp giới hạn nhất định, thuế, phí dịch vụ, tiền thưởng và / hoặc phí liên quan đến các chi phí phát sinh khác được tính vào hóa đơn phòng có thể được tính Điểm;

miễn là Thành viên cung cấp Mã số Thành viên của họ tại thời điểm đặt phòng hoặc khi nhận phòng, ở trong một trong các phòng khách đã đặt trước và thanh toán các khoản phí.Các khoản phí từ các cửa hàng ăn uống do bên thứ ba quản lý hoặc điều hành có thể không đủ điều kiện để tích lũy Điểm.Các khoản phí phát sinh tại các cửa hàng không nằm trong Khách sạn tham gia hoặc Khu nghỉ dưỡng Trọn gói không phải là Phí đủ điều kiện.

Mức Giá Đủ Điều Kiện. "Mức Giá Đủ Điều Kiện" bao gồm hầu hết mức giá dành cho công vụ và nghỉ dưỡng, ví dụ các mức giá được đăng tải trên Marriott.com mà không áp dụng mã giảm giá, giá Bán Lẻ Tiêu Chuẩn và Cao Cấp, giá Thanh Toán Trước, giá thương lượng dành cho khách hàng Doanh nghiệp, và giá dành cho Cơ Quan Chính Phủ quốc gia/khu vực/địa phương. Trừ khi có quy định cụ thể khác, Thành Viên sẽ nhận được các lợi ích theo hạng thành viên của họ trong các đợt lưu trú tại Mức Giá Đủ Điều Kiện.

Các Khoản Phí Không Đủ Điều Kiện. "Các Khoản Phí Không Đủ Điều Kiện" cho lưu trú tại các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói không đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tỷ lệ không đủ tiêu chuẩn cho các chuyến lưu trú;
 • Các dịch vụ miễn phí;
 • Chương Trình Thưởng Quy Đổi (bao gồm bất kỳ phần tiền mặt nào của một Chương Trình Thưởng Quy Đổi);
 • Phụ thu thêm người trong Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi;
 • Phí tổ chức tiệc, hội họp hoặc các hoạt động khác, ngoại trừ Điểm kiếm được liên quan đến Sự kiện của Marriott Bonvoy theo Thỏa thuận về sự kiện đủ điều kiện;
 • Một số loại phòng và các loại thuế và phí khác không nằm trong giá phòng trọn gói;
 • Các khoản phí khác phát sinh đối với tài sản bao gồm bãi đậu xe, trung tâm dịch vụ doanh nhân, cửa hàng bán lẻ và các dịch vụ khác của bên thứ ba;
 • Và các khoản phí khác được thanh toán bao gồm phí hủy đặt phòng muộn, phí khởi hành sớm, phí vắng mặt do không nhận phòng ngay cả khi đặt phòng đã được thanh toán đầy đủ, phí bắt buộc hoặc tự động và các khoản phí áp dụng khác.

Các Khoản Phí Không Đủ Điều Kiện. "Mức Giá Không Đủ Điều Kiện" là mức giá mà Thành Viên trả cho một đợt lưu trú trong phòng khách không đủ điều kiện để tích lũy Điểm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cũng như không nhận được các quyền lợi của hạng thẻ thành viên. Mức Giá Không Đủ Điều Kiện được đặt qua các phương thức sau:

 • Phòng của khách đã được đặt qua nhà điều hành tour, kênh du lịch trực tuyến hoặc kênh của bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn, expedia.com,hotwire.com,priceline.com,obitanz.com,booking.com,travelocity.com;hoặc
 • Phòng của khách đã được đặt theo giá nhóm như một phần của sự kiện, cuộc họp, hội nghị hoặc chuyến du lịch có tổ chức và Thành viên không trực tiếp thanh toán cho Resort Trọn gói cho phòng đó; hoặc
 • Phòng khách được đặt tại một bên điều hành chuyến du lịch, bên bán buôn, giá phòng theo đoàn hoặc giá phòng trọn gói bao gồm, nhưng không giới hạn các chuyến du lịch của công ty lữ hành hoặc đơn đặt phòng theo gói; hoặc
 • Phòng khách miễn phí; hoặc
 • Một phiếu thưởng hoặc phần thưởng của bên thứ ba đã được đổi cho phòng của khách.

Điểm Thưởng Ưu Đãi Elite. Điểm Thưởng Ưu Đãi Elite sẽ được trao dựa trên Điểm Thưởng cơ bản tích lũy được trong thời gian lưu trú và phụ thuộc vào Cấp Độ Thành Viên Elite mà Thành Viên đạt được. Thông tin chi tiết có sẵn tại marriott.com/id/loyalty/member-benefits.mi.

Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite. Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite sẽ được trao cho mỗi đêm lưu trú với Mức Giá Đủ Điều Kiện cho phòng khách mà cá nhân Thành Viên thanh toán và ở lại, chứ không phải cho bất kỳ phòng khách bổ sung nào mà Thành Viên có thể đã thanh toán.

Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện Không Liên Quan Đến Lưu Trú. Các Khoản Phí Đủ Điều Kiện bao gồm các khoản phí phát sinh bởi Thành Viên mà không liên quan đến lưu trú, dành cho ẩm thực và thức uống (không bao gồm đồ uống có cồn mà pháp luật cấm) tại các nhà hàng tại Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói cung cấp quyền lợi này nếu:

 • các khoản phí lớn hơn $10 đô la Mỹ (không bao gồm thuế, phí dịch vụ và tiền boa);
 • thực phẩm và đồ uống không liên quan đến tiệc, cuộc họp hoặc các hoạt động khác không được tính vào Phí Đủ điều kiện; và

miễn là Thành viên cung cấp Mã số Thành viên của họ tại thời điểm thanh toán.Điểm thưởng Ưu tú sẽ không được trao cho các khoản phí mà Thành viên phải trả nếu không ở trong phòng nghỉ.Các khoản phí từ các cửa hàng ăn uống do bên thứ ba quản lý hoặc điều hành có thể không đủ điều kiện để tích lũy Điểm.Các khoản phí phát sinh tại các cửa hàng không nằm trong Khách sạn tham gia hoặc Khu nghỉ dưỡng Trọn gói không phải là Phí đủ điều kiện.

Kiếm tiền tại nhà hàng mà không cần lưu trú được cung cấp:

 • Tại Hoa Kỳ, Canada: Tại các nhà hàng và quán bar tại các Thương hiệu Tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết sau: St. Regis, The Luxury Collection, W, Sheraton, Le Méridien, Westin, Tribute Portfolio, Four Points, Aloft và Element; và
 • Ở Caribê, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ: Tại các nhà hàng và quán bar nằm trong các Tài sản tham gia như được liệt kê trên https://hotel-deals.marriott.com/cala-off-folio-earnings/Mở trong cửa sổ trình duyệt mới .Các ưu đãi bổ sung trên trang web có thể dành cho Thành viên.Các thành viên phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của ưu đãi và Quy tắc Chương trình Khách hàng thân thiết.

Tích Lũy Dặm Thưởng. Thành Viên có thể tích lũy Dặm Thưởng thay vì Điểm Thưởng bằng cách chọn tùy chọn tích lũy như vậy thông qua hồ sơ Tài khoản Thành viên trực tuyến.

Sự Kiện Marriott Bonvoy. Thành Viên có thể tích lũy Điểm Thưởng hoặc Dặm Thưởng và Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho các nhóm, cuộc họp và sự kiện đủ điều kiện tại Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói liên quan đến Sự Kiện Marriott Bonvoy theo Thỏa Thuận Sự Kiện Đủ Điều Kiện nếu Thành Viên là một bên tổ chức cuộc họp đủ điều kiện. Thông tin chi tiết có sẵn tại marriott.com/vi/loyalty/terms/default.mi#events.

Đăng Tải Điểm Thưởng. Với điều kiện là Mã Thành Viên Tài Khoản Marriott Bonvoy chính xác được thêm vào thời điểm đặt phòng hoặc trước khi kết thúc kỳ lưu trú, Điểm Thưởng sẽ tự động xuất hiện trong Tài Khoản của Thành Viên trong vòng hai mươi mốt (21) ngày sau khi hoàn tất kỳ lưu trú của họ.

4. GIẢM ĐIỂM TRUNG THÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Award Redemption. Unless otherwise noted, a Member may redeem Points for a Standard Redemption Award or PointSaversTM Award, as well as apply a Free Night Award for a night in a standard room (with existing bedding) at an All-Inclusive Resort ("Award Redemption Stay"). Other Award Redemption options not offered at All-Inclusive Resorts, including Upgrade Awards, Cash + Points Awards, and Instant Redemption Awards. For more information on each Award Redemption Stay option, refer to Section 3.3 of the Program Rules (“Redeem Points”) available at https://www.marriott.com/vi/loyalty/terms/default.mi#redeem.

Tùy Vào Tình Trạng Phòng Trống. Khả năng sử dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho một Lưu Trú tại Resort Trọn gói tùy thuộc vào tình trạng phòng trống tại thời điểm đặt phòng và phải được đặt qua Marriott.com, Ứng Dụng Di Động Marriott hoặc Trung Tâm Gắn Kết Khách Hàng.

Đặt Phòng Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi. Khi đặt phòng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, số Điểm Thưởng và/hoặc Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí đã áp dụng sẽ bị trừ và Chương Trình Thưởng Quy Đổi sẽ tự động được đính kèm với đặt phòng, miễn là Thành Viên có đủ Điểm Thưởng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú và/hoặc đủ (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí như được mô tả trong Phần 3.3.c của Thể Lệ Chương Trình, nếu có.Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi chỉ áp dụng cho các chuyến du lịch cá nhân và không áp dụng cho các chuyến du lịch theo nhóm, các chuyến du lịch theo gói, hội nghị hoặc các mức giá đặc biệt khác và/hoặc các chương trình trọn gói.

Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi (Chuyển Nhượng Bên Thứ Ba). Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi chỉ có giá trị đối với Thành Viên có Tài Khoản mà Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi đã được xử lý và không thể chuyển nhượng, ngoại trừ các trường hợp được quy định dưới đây:

Thành Viên có thể yêu cầu cấp một Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho người khác và trong trường hợp đó, Thành Viên sẽ không có mặt trong kỳ lưu trú (mỗi kỳ lưu trú như vậy, "Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi” và gọi chung là “Các Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi”), chỉ khi đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi thông qua Hỗ Trợ Thành Viên. Mọi Hình Thức Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi được liệt kê trong Mục 3.3 của Thể Lệ Chương Trình đều đủ điều kiện để được tặng cho người khác, ngoại trừ Phần Thưởng Đêm Nghỉ Miễn Phí.

Một Thành Viên có thể đặt tối đa năm (5) Lưu Trú Theo Quà Tặng Quy Đổi trong một năm dương lịch trên một Tài Khoản Thành Viên.

Khi đặt phòng Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi, Thành Viên phải cung cấp cho bộ phận Hỗ Trợ Thành Viên tên và Số Thành Viên của họ cũng như tên của người sẽ lưu trú tại Bất Động Sản Tham Gia (người thụ hưởng). Cả tên và Số Thành Viên đều phải được Thành Viên cung cấp cho bộ phận Hỗ Trợ Thành Viên tại thời điểm đặt phòng Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi và không thể sửa đổi sau khi đã đặt. Thành Viên không thể đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi trước và sau đó liên hệ trực tiếp với bộ phận Hỗ Trợ Thành Viên hoặc Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói để nhận quà tặng hoặc chuyển nhượng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi cho người khác. Nếu một Thành Viên cần thay đổi đơn đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, đặt phòng đó sẽ phải bị hủy và Thành Viên phải đặt lại (nếu có) thông qua bộ phận Hỗ Trợ Thành Viên và chịu trách nhiệm về những thay đổi đối với Điểm Thưởng hoặc tiền mặt, như được áp dụng, bắt buộc phải thực hiện một đặt phòng mới.

Với Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi, cả Thành Viên và người nhận sẽ không tích luỹ được bất kỳ Điểm Thưởng/Dặm Thưởng, Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite, Đêm Nghỉ Đủ Điều Kiện hoặc Lưu Trú Đủ Điều Kiện nào liên quan đến Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi. Ngoài ra, người nhận trong Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi sẽ không nhận được chuyển nhượng bất kỳ lợi ích Elite nào liên quan đến Tài Khoản của Thành Viên.

Khi nhận phòng, người nhận Quà Tặng Lưu Trú Quy Đổi phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và cung cấp thẻ tín dụng hoặc đặt cọc tiền mặt cho Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói để chi trả cho các chi phí phát sinh.

Chính Sách Bảo Đảm và Hủy Đặt Phòng. Các chính sách bảo đảm và hủy đặt phòng tiêu chuẩn của Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói sẽ áp dụng cho các đặt phòng Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các yêu cầu về thời lượng lưu trú tối thiểu, yêu cầu đảm bảo thẻ tín dụng và phí hủy phòng muộn, vắng mặt và trả phòng sớm.

Hoàn trả Điểm Thưởng có thể được cấp cho đợt lưu trú ngắn hơn số ngày trên Chương Trình Thưởng Quy Đổi, nhưng Thành Viên phải thông báo trước cho quầy lễ tân của Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói về việc trả phòng sớm nhằm phục vụ cho việc hoàn trả Điểm Thưởng vào Tài Khoản Của Thành Viên.

Trong trường hợp Thành Viên không hủy yêu cầu đặt phòng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi được bảo lãnh trong khoảng thời gian được phép hủy, Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói sẽ tính phí hủy được áp dụng vào thẻ tín dụng được Thành Viên cung cấp tại thời điểm yêu cầu đặt phòng được thực hiện và Điểm Thưởng đã được quy đổi sẽ được hoàn trả lại vào Tài Khoản Của Thành Viên.

Số Điểm Thưởng Cần Thiết. Số điểm thưởng cần thiết mỗi đêm để nhận phòng tại các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói khác nhau tùy theo loại khách sạn của Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói và loại phòng có sẵn, thời lượng lưu trú và cũng có thể khác nhau theo thời gian trong năm. Số điểm cần thiết mỗi đêm được cập nhật liên tục và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu Thành Viên thực hiện sửa đổi đối với Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, Thành Viên phải chịu trách nhiệm về những thay đổi đối với Điểm Thưởng cần thiết.

Award Redemption Stay Inclusions & Exclusions. An Award Redemption Stay at an All-Inclusive Resort covers the cost of the all-inclusive package which includes, but is not limited to, the standard room (with existing bedding), room tax, service charge, resort fee, and standard food and beverage, for up to two people. Extra-person charges for the third, fourth, or more guests in the room are an additional fee and are not included in the Award Redemption as form of payment. This fee as well as all other property charges are the responsibility of the Loyalty Program Member and are not included in the Award Redemption Stay. Loyalty Program Members must inform any All-Inclusive Resort of the correct number of guests for each reservation at such All-Inclusive Resort, including any extra persons beyond the first and second guest, and the correct ages of any children for each such reservation. The Company reserves the right, at its discretion, to modify the room rate a Member must pay for a reservation to reflect the correct guest count, including children, for such reservation.

Các phòng tiêu chuẩn có thể khác nhau giữa các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói. Với một Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi, bạn có thể yêu cầu loại giường, phòng hút thuốc và các tùy chọn khác trong phòng nhưng không được đảm bảo.

Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite trong Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại một Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói được xem là Lưu Trú Đủ Điều Kiện và do đó Thành Viên sẽ nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite được tính vào việc tích lũy Tư Cách Thành Viên Elite hoặc Tư Cách Thành Viên Elite Trọn Đời. Thành viên sử dụng Chương Trình Thưởng Quy Đổi sẽ chỉ nhận được (các) Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho phòng khách mà Thành Viên lưu trú và sẽ không nhận được Phần Thưởng Đêm Nghỉ Elite cho các phòng khách bổ sung.

Stay for 5, Pay for 4 Offer. All-Inclusive Resorts participate in the Stay for 5, Pay for 4 Offer. For more information, refer to Section 3.3.d of the Program Rules available at https://www.marriott.com/vi/loyalty/terms/default.mi#redeem.

Points Advance. All-Inclusive Resorts participate in Points Advance. For more information, refer to Section 3.3.g of the Program Rules available at https://www.marriott.com/vi/loyalty/terms/default.mi#redeem.

Việc Dừng Tham Gia Của Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói. Nếu một Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói dừng tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết vì bất kỳ lý do nào sau khi một Thành Viên thực hiện yêu cầu đặt phòng cho Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi nhưng trước kỳ lưu trú của Thành Viên, Công Ty sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói đó chấp nhận yêu cầu đặt phòng hoặc hỗ trợ sắp xếp chỗ ở tương đương ở gần; tuy nhiên, Công Ty không thể bảo đảm rằng bất kỳ Chương Trình Thưởng, nâng cấp hoặc bất kỳ lợi ích nào khác mà Thành Viên có thể nhận được theo Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết sẽ được thực hiện.

Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi Bên Ngoài Hoa Kỳ. Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ phải tuân thủ với mọi chấp thuận, hạn chế được yêu cầu của chính phủ và mọi khoản thuế phi khách sạn được áp dụng. Các Chương Trình Thưởng không bao gồm phí kiểm tra liên bang của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ phí, chi phí, phụ phí, thuế phi khách sạn hoặc phí tổn nào khác mà có thể bị áp bởi các chính phủ nước ngoài đối với du lịch quốc tế. Thành Viên có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, v.v, bắt buộc của chính phủ này.

Các Ngày Không Áp Dụng Khuyến Mãi Giới Hạn. Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói có thể cung cấp một số lượng phòng tiêu chuẩn có hạn chế để quy đổi vào một số ngày nhất định có hạn chế.

Marriott Gift Cards. Members may redeem their Points for Marriott Gift Cards (“Gift Cards”) which may be used for stays, as well as at participating retail, spa, golf and food and beverage outlets, and meetings expenses at All-Inclusive Resorts that operate under the Eligible Brands described in the Gift Cards terms and conditions on the Gift Cards websiteMở trong cửa sổ trình duyệt mới available at https://gifts.marriott.com/terms.htmlMở trong cửa sổ trình duyệt mới. For more information, refer to Section 3.6.c of the Program Rules available at https://www.marriott.com/vi/loyalty/terms/default.mi#redeem. Gift Cards are subject to additional terms and conditions available on the Gift Cards websiteMở trong cửa sổ trình duyệt mới available at https://gifts.marriott.com/terms.htmlMở trong cửa sổ trình duyệt mới.

5. QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN

Các quyền lợi sau đây được cung cấp cho Thành Viên với các kỳ lưu trú ở Mức Giá Đủ Điều Kiện hoặc Lưu Trú Theo Chương Trình Thưởng Quy Đổi tại Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói. Một số quyền lợi dựa trên tình trạng sẵn có và có thể khác nhau tùy theo Thương Hiệu Tham Gia, như được nêu dưới đây. Thông tin chi tiết về từng quyền lợi của Thành Viên được cung cấp trong Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết tại https://www.marriott.com/vi/loyalty/terms/default.mi. Xin lưu ý rằng các lợi ích khác do Bất Động Sản Tham Gia cung cấp như được nêu trong Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết không được cung cấp tại Các Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói.

CÁC QUYỀN LỢIMARRIOTT BONVOY
MEMBER
0-9 đêm/năm
MARRIOTT BONVOY
SILVER ELITE
10-24 đêm/năm
MARRIOTT BONVOY
GOLD ELITE
25-49 đêm/năm
MARRIOTT BONVOY
PLATINUM ELITE
50-74 đêm/năm
MARRIOTT BONVOY
TITANIUM ELITE
75-99 đêm/năm
MARRIOTT BONVOY
ĐẠI SỨ ELITE
Hơn 100 đêm/năm
và $20K* trong chi tiêu đủ điều kiện hàng năm
*Xem Điều Khoản
Giá thành viênQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵn
Đặt phòng
có đảm bảo quyền lợi tối đa
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵn
Điểm thưởngQuyền lợi không có sẵn
10% tiền thưởng

25% tiền thưởng

50% tiền thưởng

75% tiền thưởng

75% tiền thưởng
Check out muộn
(*Dựa trên tình trạng sẵn có)
Quyền lợi không có sẵn
Ưu tiên*

2pm*

4pm*

4pm*

4pm*
Tặng Điểm Chào Mừng
Thành Viên Elite
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵn
500
Điểm/Kỳ Lưu Trú

1.000
điểm thưởng/kỳ lưu trú

1.000
điểm thưởng/kỳ lưu trú

1.000
điểm thưởng/kỳ lưu trú
Nâng Cấp Phòng
Nâng Cao

(*Dựa trên tình trạng sẵn có)
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵn*
Bao gồm Lựa chọn
Phòng Suite*

Bao gồm Lựa chọn
Phòng Suite*

Bao gồm Lựa chọn
Phòng Suite*
Đảm Bảo Loại PhòngQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵn
Your24 ™Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi có sẵn
Tiệc Cocktail
Hàng Tuần Cho Thành Viên Elite
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵn
Giảm giá nghỉ dưỡng với
các chi phí phát sinh
(Không áp dụng cho
phí phòng hoặc
nhà cung cấp bên thứ ba;
các hạn chế khác
có thể áp dụng)
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵn
5%

10%

15%

20%
Giảm giá rượu vang &
thức uống có cồn cao cấp
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵn
5%

10%

15%

20%
Đặc quyền sử dụng miễn phí
các khu vực độc quyền
của khu nghỉ dưỡng (nếu có)
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵnQuyền lợi có sẵn
Một buổi mát xa
miễn phí
Quyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵnQuyền lợi không có sẵn
25 phút
MARRIOTT BONVOY
MEMBER
0-9 nights/year
Member Rates
MARRIOTT BONVOY
SILVER ELITE
10-24 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
10% Points Bonus
Priority* Late Checkout
(*Based on availability)
MARRIOTT BONVOY
GOLD ELITE
25-49 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
25% Points Bonus
2 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 500
points per stay
Enhanced Room Upgrades*
(*Based on availability)
5% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
5% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
MARRIOTT BONVOY
PLATINUM ELITE
50-74 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
50% Points Bonus
4 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 1,000
points per stay
Enhanced Room Upgrades
Including Suites*
(*Based on availability)
Guaranteed Room Type
Elite Members weekly
Cocktail Party
10% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
10% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
Complimentary Access to
Exclusive Areas
of the Resort
(where available)
MARRIOTT BONVOY
TITANIUM ELITE
75-99 nights/year
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
75% Points Bonus
4 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 1,000
points per stay
Enhanced Room Upgrades
Including Suites*
(*Based on availability)
Guaranteed Room Type
Elite Members weekly
Cocktail Party
15% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
15% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
Complimentary Access to
Exclusive Areas
of the Resort
(where available)
MARRIOTT BONVOY
AMBASSADOR ELITE
100 nights/year
and $20K* in annual qualifying spend
*See Terms
Member Rates
Ultimate reservation
Guarantee
75% Points Bonus
4 pm* Late Checkout
(*Based on availability)
Elite Welcome Gift of 1,000
points per stay
Enhanced Room Upgrades
Including Suites*
(*Based on availability)
Guaranteed Room Type
Your24™
Elite Members weekly
Cocktail Party
20% Resort Discount Over
Incidental Expenses (Does
not apply for room charge or
third-party vendors;
other restrictions may apply)
20% Discounts on Premium
Wine & Alcohol
Complimentary Access to
Exclusive Areas
of the Resort
(where available)
One Complimentary
25-minute massage

6. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

Các điều chỉnh.Sau hai mươi mốt (21) ngày kể từ khi hoàn thành kỳ nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng Trọn gói, Thành viên có thể yêu cầu tín dụng cho Điểm, Dặm hoặc Đêm hội đủ điều kiện cho Trạng thái Ưu tú không được phản ánh trong Tài khoản của Thành viên thông qua trang Hoạt động của Tài khoản Thành viên trên trang web của Chương trình khách hàng thân thiết trong " Báo cáo việc bỏ lỡ thời gian lưu trú ", hoặc bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ thành viên .

 • Thành viên có thể yêu cầu tín dụng cho Điểm / Dặm hoặc Đêm hội đủ điều kiện cho Trạng thái Ưu tú kiếm được liên quan đến Sự kiện Đủ điều kiện không được phản ánh trong tài khoản của Thành viên bằng cách liên hệ với Khu nghỉ dưỡng Trọn gói nơi Tổ chức Sự kiện Đủ điều kiện.Yêu cầu như vậy phải được nhận trong vòng một (1) năm kể từ thời điểm Lưu trú đủ điều kiện, Sự kiện Đủ điều kiện hiện hành hoặc giao dịch Phí đủ điều kiện khác để nhận được bất kỳ khoản tín dụng nào.

Hiệu chỉnh Quyền lợi .Tại bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định riêng của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn, trong trường hợp Thành viên không đủ điều kiện để kiếm một lợi ích cụ thể theo các Quy tắc chương trình này), Công ty có thể sửa (i) số Điểm hoặc số Đêm hội đủ điều kiện được ghi có vào Tài khoản của Thành viên, và (ii) bất kỳ lợi ích nào khác đã được ghi có vào Tài khoản của Thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ Trạng thái Thành viên Ưu tú hoặc Trạng thái Thành viên Ưu tú trọn đời.

Thoát khỏi tài sản tham gia.Điểm hoặc Giải thưởng được tôn vinh sẽ không được trao tại bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào của Công ty ngoài các Cơ sở tham gia, bao gồm các Khu nghỉ dưỡng Trọn gói, trừ khi được quảng cáo khác.Nếu một Khu nghỉ dưỡng Trọn gói không còn là Tài sản Tham gia, tất cả các đợt lưu trú sau ngày đó sẽ không đủ điều kiện để kiếm Điểm bất kể đặt phòng được thực hiện vào thời điểm nào.

Tất cả các Thể Lệ Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết khác đều được áp dụng. https://www.marriott.com/vi/loyalty/terms/default.mi.

Các Liên Kết Có Liên Quan

Xin lưu ý, đây là bản dịch tự động nội dung từ phiên bản tiếng Anh của trang Marriott.com. Qua việc cung cấp bản dịch này, chúng tôi hy vọng nội dung sẽ đến được với nhiều khách hàng hơn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng vì được thực hiện bằng máy nên không phải lúc nào các bản dịch cũng hoàn hảo.