Kích hoạt tài khoản trực tuyến

Thông tin được cung cấp bên dưới sẽ được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Marriott Bonvoy của bạn.

Vui lòng sửa các thông tin sau và thử lại. Email không hợp lệ.

Đặt mật khẩu của bạn

Xin lưu ý, đây là bản dịch tự động nội dung từ phiên bản tiếng Anh của trang Marriott.com. Qua việc cung cấp bản dịch này, chúng tôi hy vọng nội dung sẽ đến được với nhiều khách hàng hơn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng vì được thực hiện bằng máy nên không phải lúc nào các bản dịch cũng hoàn hảo.