Chuyển đến Nội dung
Vô Số Cách Để Sử Dụng Điểm Thưởng Đối Với Các Đêm Nghỉ Khách Sạn
 

Nếu lịch trình của quý khách không vướng bận gì thì hãy chọn "Ngày linh hoạt" trong trường ngày và chúng tôi sẽ tìm những ưu đãi tích điểm tốt nhất dành cho quý khách.

 

 

Tối ưu hóa điểm thưởng.

Kết hợp các tài khoản của quý khách

Kết hợp các tài khoản của quý khách, cộng điểm thưởng và quy đổi nhiều hơn nữa.

Khám phá thêm

Chia sẻ điểm thưởng của quý khách

Giờ đây, quý khách có thể chia sẻ điểm của mình với bất kỳ hội viên nào.Chuyển từ 1.000 điểm trở lên - lên đến tối đa 100.000 điểm mỗi năm.Quý khách chỉ cần liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Hội Viên theo số (801) 468-4000 để bắt đầu chia sẻ.

Tìm hiểu thêm

Đổi Điểm Thưởng Thành Dặm Bay

Sử dụng chương trình hành khách thường xuyên để kiểm tra điểm tại cổng.

Tìm hiểu thêm

  • Trở thành một Hội Viên

    Quý khách chưa phải là hội viên?Tham gia ngay hôm nay.

    Mức giá dành riêng cho quý khách, tích luỹ điểm thưởng lấy đêm nghỉ miễn phí và hơn thế nữa.Đăng ký miễn phí ngay hôm nay.

 
Tận hưởng nhiều hơn với điểm thưởng