Chuyển đến Nội dung

Cách đặt phòng với PointSavers™

Nếu lịch trình của quý khách không bị giới hạn, hãy chọn "Ngày linh hoạt" trong chế độ xem lịch và chúng tôi sẽ tìm cho quý khách những ưu đãi tích điểm tốt nhất hiện có.

Nếu lịch trình của quý khách không vướng bận gì thì hãy chọn "Ngày linh hoạt" trong trường ngày và chúng tôi sẽ tìm những ưu đãi tích điểm tốt nhất cho quý khách.