Chuyển đến Nội dung

Chính Sách Quyền Riêng Tư Đối Với Ứng Viên Xin Việc

Được cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2023

Tập đoàn Marriott, bao gồm Marriott International, Inc. và các chi nhánh của Tập đoàn Marriott (“Marriott”), trân trọng sự tín nhiệm của bạn và cam kết trong việc quản lí, sử dụng và bảo vệ một cách có trách nhiệm Dữ liệu Cá nhân. Trong quá trình tạo và hoàn thành đơn xin việc của bạn, Marriott có thể thu thập hoặc sẽ thu thập dữ liệu về bạn, mối quan hệ tiềm năng của bạn với Marriott hoặc lịch sử công việc trước đây của bạn. Marriott đề cập đến những dữ liệu như vậy là “Dữ liệu Cá nhân”. Chính Sách Quyền Riêng Tư Đối Với Ứng Viên Xin Việc này (“Chính Sách”) mô tả các hoạt động của Marriott liên quan đến Dữ liệu Cá nhân có thể được thu thập thông qua trang web này hoặc bằng các phương tiện khác liên quan đến đơn xin việc hoặc đơn xin thực tập của bạn với Marriott. Dữ liệu Cá nhân được gửi ở nơi khác trên các trang web của Marriott, chẳng hạn như khi đặt phòng với tư cách khách hàng hoặc sau khi người xin việc được thuê, sẽ được sử dụng theo Chính Sách Bảo Mật Toàn Cầu của Tập đoàn Marriott và Chính Sách Quyền Riêng Tư Đối Với Nhân Viên.

VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU
Dữ Liệu Bạn Cung Cấp
Marriott có thể thu thập các dữ liệu sau từ bạn liên quan đến đơn xin việc của bạn:
 • tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và các dữ liệu liên lạc khác
 • tên người dùng và mật khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn xin việc của bạn
 • tình trạng giấy phép lao động
 • CV, sơ yếu lý lịch, thư xin việc, kinh nghiệm làm việc trước đây và dữ liệu về trình độ học vấn
 • các kỹ năng và khả năng
 • các bằng cấp, giấy phép và chứng chỉ chuyên nghiệp và liên quan đến công việc khác mà ứng viên xin việc sở hữu
 • dữ liệu liên quan đến người giới thiệu
 • bất kỳ dữ liệu nào khác mà bạn chọn cung cấp cho Marriott (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, tùy chọn việc làm, việc sẵn sàng chuyển nơi ở, mức lương hiện tại và mức lương mong muốn, giải thưởng hoặc tư cách thành viên chuyên nghiệp)
   

Marriott yêu cầu bạn tránh gửi dữ liệu có được coi là dữ liệu nhạy cảm theo luật hiện hành, ngoại trừ trường hợp dữ liệu đó được yêu cầu hoặc cho phép về mặt pháp lý. Điều này bao gồm các dữ liệu về sinh trắc học, tình trạng y tế hoặc sức khỏe, di truyền, chủng tộc, dân tộc, đời sống hoặc hoạt động tình dục hoặc xu hướng tính dục, niềm tin tôn giáo, niềm tin triết học hoặc hệ tư tưởng, ý kiến chính trị, tư cách thành viên công đoàn bao gồm quan điểm và hoạt động, thông tin về các biện pháp an sinh xã hội và các thủ tục hành chính hoặc hình sự và các biện pháp trừng phạt. Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm có thể yêu cầu cấp độ bảo vệ bổ sung hoặc trách nhiệm cẩn trọng cao hơn. Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm bao gồm các danh mục dữ liệu đặc biệt được xác định bởi General Data Protection Regulation (GDPR) các luật riêng tư toàn cầu khác.

Đôi khi, Dữ liệu Cá nhân bạn cung cấp cho Marriott, bao gồm cả hồ sơ học vấn của bạn, có thể bao gồm dữ liệu được đề cập trong đoạn văn trước. Trong trường hợp đó, bạn ủy quyền một cách rõ ràng cho Marriott xử lý dữ liệu phục vụ các mục đích xin việc của bạn. Bất kỳ dữ liệu nào bạn gửi qua trang web này đều phải trung thực, đầy đủ và không gây hiểu nhầm. Việc gửi dữ liệu không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm có thể dẫn đến việc đơn của bạn bị loại trong quá trình xin việc hoặc bị xử lý kỷ luật bao gồm chấm dứt việc làm ngay lập tức nếu bạn là nhân viên của Marriott. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu bạn gửi không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Nếu bạn cung cấp cho Marriott Dữ liệu Cá nhân của một người giới thiệu hoặc bất kỳ cá nhân nào khác dưới dạng một phần trong đơn xin việc của bạn, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có quyền cung cấp dữ liệu đó cho Marriott.

Dữ Liệu Từ Các Nguồn Khác
Marriott có thể lấy dữ liệu về bạn từ người giới thiệu của bạn hoặc từ báo cáo kiểm tra lý lịch liên quan đến đơn xin việc của bạn, nếu được luật hiện hành cho phép. Marriott cũng có thể thu thập “Dữ liệu Khác"; dữ liệu thường không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc không liên quan trực tiếp đến một cá nhân. Trong phạm vi Dữ liệu Khác tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc liên quan đến một cá nhân, chúng tôi sẽ coi Dữ liệu Khác là Dữ liệu Cá nhân. Dữ liệu Khác bao gồm:
 
 • dữ liệu trình duyệt và thiết bị
 • dữ liệu sử dụng ứng dụng
 • dữ liệu được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác
 • dữ liệu nhân khẩu học và các dữ liệu khác do bạn cung cấp
 • dữ liệu tổng hợp
   
SỬ DỤNG VÀ CÔNG KHAI DỮ LIỆU
Marriott thu thập và xử lý dữ liệu về bạn vì những lý do dưới đây:
 
 • vì bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu này
 • vì dữ liệu này là cần thiết để thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, trước khi bắt đầu làm việc
 • vì dữ liệu này có tầm quan trọng đặc biệt đối với Marriott và Marriott có quyền lợi chính đáng cụ thể theo luật để xử lý dữ liệu này
 • nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • khi cần thiết để bảo vệ lợi ích liên quan tới mạng sống của bất kỳ người nào

Trong trường hợp quá trình xử lý liên quan đến dữ liệu bạn tự nguyện cung cấp cho Marriott hoặc việc xử lý dựa trên sự đồng thuận của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng thuận của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng thuận của mình, vui lòng liên hệ associateprivacy@marriott.com.

Dữ liệu mà bạn gửi qua trang web này sẽ được sử dụng cho mục đích lập kế hoạch, quản lý và tuyển dụng nhân sự trên toàn cầu của Marriott, khi được pháp luật hiện hành cho phép, bao gồm: 

 • xử lý đơn xin việc của bạn
 • đánh giá năng lực và trình độ của bạn cho một công việc
 • tiến hành xác minh thông tin về ứng viên
 • trả lời các câu hỏi của bạn và trao đổi với bạn về đơn xin việc của bạn, đồng thời gửi cho bạn thông tin liên quan đến trang web này cũng như các thay đổi đối với các điều khoản và chính sách của Marriott
 • tuân thủ hoặc giám sát việc tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào
 • tiến hành kiểm tra lý lịch nếu thích hợp nếu Marriott mời bạn nhận một vị trí công việc
 • duy trì các quyền lợi chính đáng khác của Marriott, ví dụ như cho các mục đích quản trị của Marriott, báo cáo quản lý tổng hợp, đào tạo nội bộ và theo yêu cầu chung để tiến hành hoạt động kinh doanh trong Tập đoàn Marriott
   

Dữ liệu về bạn sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu ứng viên của Marriott và có thể được sử dụng để cân nhắc bạn cho các cơ hội tại Marriott khác với (các) cơ hội mà bạn ứng tuyển. Nếu bạn không muốn Marriott làm điều này, vui lòng liên hệ với Marriott theo địa chỉ associateprivacy@marriott.com. Nếu bạn được Marriott thuê, Dữ liệu Cá nhân được thu thập liên quan đến đơn xin việc của bạn có thể được đưa vào hệ thống nhân sự của Marriott và có thể được sử dụng để quản lý quy trình tuyển dụng mới; bất kỳ dữ liệu nào như vậy có thể trở thành một phần của hồ sơ nhân viên của bạn và có thể được sử dụng cho các mục đích khác liên quan đến việc làm phù hợp với luật hiện hành.Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp dữ liệu cần thiết để hỗ trợ đơn xin việc của mình, Marriott có thể không xem xét đơn xin việc của bạn. Marriott có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các chi nhánh có liên quan đến việc đánh giá các ứng viên cho một vị trí nhất định. Marriott sẽ vẫn chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân được sử dụng chung với các chi nhánh. Marriott sẽ cung cấp dữ liệu cho những nhân viên có nhu cầu về dữ liệu liên quan đến công việc kinh doanh, theo chính sách của chúng tôi, bao gồm nhân sự trong bộ phận tuyển dụng, bộ phận quản lí nhân sự và công nghệ thông tin và trong bộ phận chịu trách nhiệm về vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Danh sách các công ty liên kết có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn có sẵn theo yêu cầu (vui lòng tham khảo phần "Liên hệ với chúng tôi" ở cuối chính sách này). Marriott có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, cung cấp các dịch vụ như lưu trữ và vận hành trang web này, hỗ trợ tuyển dụng, quy trình kiểm tra lý lịch và các dịch vụ tương tự. Marriott cũng có thể truyền dữ liệu cho bên thứ ba trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán, liên doanh, phân công công việc, chuyển nhượng hoặc sự sắp xếp khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của Tập đoàn Marriott (bao gồm tố tụng phá sản hoặc các tố tụng tương tự). Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, Marriott cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân có giới hạn với chủ sở hữu các bất động sản mang thương hiệu của Tập đoàn Marriott mà chúng tôi quản lý.

Marriott cũng có thể sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân vì Marriott cho rằng cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo luật hiện hành, bao gồm luật bên ngoài quốc gia hoặc khu vực của bạn; (b) tuân thủ quy trình pháp lý; (c) đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ bao gồm các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia hoặc khu vực cư trú của bạn và đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật; (d) thực thi các điều khoản và điều kiện của Marriott; (e) bảo vệ hoạt động của Marriott hoặc của bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi; (f) bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của Marriott và/hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác; và (g) cho phép Marriott theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà Marriott có thể phải gánh chịu.

Công khai Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể bao gồm việc truyền Dữ liệu Cá nhân sang các quốc gia khác. Nếu bạn sống ở Khu vực Kinh tế châu Âu (“EEA”) [1], điều này có thể bao gồm các quốc gia bên ngoài EEA. Một số quốc gia trong số này được Ủy ban châu Âu công nhận khả năng cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp theo tiêu chuẩn EEA (danh sách đầy đủ các quốc gia này có tại đây https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en↗. Đối với việc truyền từ EEA sang các quốc gia khác, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp, Thỏa thuận truyền dữ liệu và/hoặc Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Marriott sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ dài hơn. Marriott cũng có thể lưu trữ dữ liệu của bạn với mục đích xem xét liệu các kỹ năng của bạn có phù hợp với các cơ hội việc làm khác hay không. Nếu bạn không muốn Marriott lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của mình cho mục đích này, vui lòng liên hệ associateprivacy@marriott.com. Marriott có thể xóa Dữ liệu Cá nhân cho các tài khoản không hoạt động khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, tuân theo mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hiện hành.  Hơn nữa, Marriott có thể xóa Dữ liệu Cá nhân về bạn (bao gồm CV/sơ yếu lý lịch của bạn) khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần cung cấp lý do. Do đó, vui lòng giữ lại bản sao Dữ liệu Cá nhân của riêng bạn mà bạn đã cung cấp cho Marriott.

THU THẬP DỮ LIỆU THỤ ĐỘNG: COOKIE VÀ CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Marriott và các nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ tương tự trên trang web này. Vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư và Chính Sách Cookie của Marriott tại https://www.marriott.com/vi/about/privacy.mi Tùy chọn Theo dõi ở cuối trang web Marriott (https://www.marriott.com/vi/default.mi) để tìm hiểu thêm thông tin.

TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA

Bạn có thể truy cập, xem lại và thay đổi Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ tại đây bằng cách đăng nhập lại vào trang web này và cập nhật dữ liệu tài khoản của bạn. Hồ sơ cập nhật sẽ được sử dụng làm hồ sơ mặc định vào lần tiếp theo bạn nộp đơn xin việc bằng tài khoản trực tuyến của mình. Xin lưu ý rằng Marriott sẽ có thể xem bất kỳ thay đổi nào trong hồ sơ của bạn. Để thay đổi Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã nộp để được cân nhắc cho một vị trí cụ thể, vui lòng cập nhật hồ sơ của bạn và gửi lại đơn xin việc cho vị trí đó. Marriott khuyến khích bạn cập nhật ngay Dữ liệu Cá nhân của mình nếu dữ liệu đó thay đổi hoặc không chính xác.Ngoài dữ liệu có trong hồ sơ của bạn, bạn có thể, nếu được luật hiện hành cho phép, yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa, hạn chế, xóa và tính linh động của Dữ liệu Cá nhân mà Marriott có về bạn. Marriott sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo luật hiện hành. Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng xem biểu mẫu này↗ hoặc liên hệ với Marriott qua đường bưu điện tại:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
Hoa Kỳ

Trong yêu cầu của bạn, vui lòng nêu rõ Dữ liệu Cá nhân bạn muốn truy cập hoặc đã thay đổi, bạn có muốn Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Marriott bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Marriott hay không hoặc hãy cho Marriott biết bạn muốn đưa ra những giới hạn nào việc Marriott sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu cá nhân được liên kết với địa chỉ thư điện tử cụ thể mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu của mình cho Marriott và Marriott có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện các yêu cầu của bạn. Marriott sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu đó càng sớm càng tốt theo phương thức thực hiện hợp lý. Xin lưu ý rằng một số Dữ liệu Cá nhân nhất định có thể bị từ chối đối với các quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc hạn chế như vậy theo luật hiện hành.Bạn có thể khiếu nại về cách Marriott xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Xem phần "Thông tin Bổ sung" bên dưới để biết các phương thức liên hệ.

BẢO MẬT

Marriott tìm cách sử dụng các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trong Marriott. Thật không may, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ như nếu bạn cảm thấy rằng tính bảo mật tài khoản của mình đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo ngay cho Marriott về vấn đề theo quy định của phần “Liên hệ với chúng tôi" ở bên dưới.Không gửi dữ liệu nhạy cảm cho Marriott qua thư điện tử. Đây là trách nhiệm của riêng và chỉ mình bạn trong việc cẩn trọng một cách phù hợp mỗi khi trao đổi thông tin với Marriott.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa các liên kết dẫn tới các trang web khác. Chính sách này không đề cập đến và Marriott không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, dữ liệu hoặc các hoạt động khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất cứ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào mà trang web này liên kết đến. Việc bao gồm một liên kết trên các trang web này không có nghĩa Marriott hay các chi nhánh của chúng tôi chứng thực trang web hoặc dịch vụ được liên kết. Marriott khuyến khích bạn đọc các thông báo pháp lý được đăng trên các trang web đó, bao gồm cả chính sách quyền riêng tư của họ.

LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐƠN XIN VIỆC

Trang web này cho phép bạn nộp đơn xin việc trên toàn thế giới, là một lợi ích của chức năng tuyển dụng tập trung toàn cầu của Marriott. Trang web này được vận hành tại Hoa Kỳ. Theo đó, bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn gửi đến trang web này sẽ được thu thập tại Hoa Kỳ và sẽ tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu Marriott chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với một chi nhánh ở quốc gia hoặc khu vực khác với tư cách là tổ chức tuyển dụng tiềm năng thì chi nhánh đó sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách này. Mọi quyết định tuyển dụng hoặc quyết định khác liên quan đến việc làm sẽ được thực hiện bởi chi nhánh tuyển dụng theo luật quốc gia hoặc khu vực của công việc ấy.

VỀ TRẺ EM

Trang web này không nhằm mục đích được sử dụng bởi các cá nhân dưới độ tuổi lao động hợp pháp theo luật hiện hành. Chúng tôi yêu cầu các cá nhân đó không cung cấp Dữ liệu Cá nhân thông qua trang web này.

NHÂN SỰ HIỆN TẠI CỦA MARRIOTT

Nếu bạn hiện đang làm việc cho Marriott hoặc một trong những chi nhánh của Marriott, bạn phải đủ điều kiện ứng tuyển một vị trí khác trong Marriott để sử dụng Trang web Tuyển dụng. Nếu bạn chấp nhận một vị trí như vậy, các chương trình phúc lợi của bạn và chính sách quản lí nguồn nhân lực có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo ý kiến của giám đốc quản lý nhân sự về vị trí mới liên quan đến tính đủ điều kiện ứng tuyển, các chương trình phúc lợi và chính sách quản lí nguồn nhân lực áp dụng cho vị trí đó.Trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật hoặc quy định của địa phương.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH

Marriott có quyền sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào để giải quyết việc phát triển kinh doanh trong tương lai hoặc những thay đổi trong ngành hoặc xu hướng pháp lý. Marriott sẽ đăng Chính sách đã sửa đổi lên trang web này hoặc thông báo thay đổi trên trang chủ của trang web này. Bạn có thể xác định khi nào Chính sách được sửa đổi bằng cách tham khảo chú giải “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi Chính sách đã sửa đổi được đăng trên trang web này. Qua việc tiếp tục sử dụng trang web này sau những thay đổi như vậy đối với Chính sách, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách này, toàn bộ hoặc một phần, bạn có thể chọn không tiếp tục sử dụng trang web này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Associateprivacy@marriott.com hoặc qua thư:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
Hoa Kỳ

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO EEA
Bạn cũng có thể:
 
 • Liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi chịu trách nhiệm về quốc gia hoặc khu vực của quý khách qua MarriottDPO@marriott.com. Trong thư điện tử của bạn, vui lòng cho biết bạn đang liên hệ với chúng tôi từ quốc gia nào.
 • Nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu cho quốc gia hoặc khu vực của bạn hoặc nơi xảy ra cáo buộc vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
THỪA NHẬN

Qua việc nộp đơn xin việc của mình, tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét và hiểu Chính Sách Quyền Riêng Tư này như được nêu ở trên, và tôi hiểu và chấp nhận các điều khoản liên quan đến việc thu thập, sử dụng, truyền và công khai Dữ liệu Cá nhân của tôi như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.