Chuyển đến Nội dung
 
 

 

 

Đổi Dặm Bay sang Điểm Thưởng

Tích luỹ thêm cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn bằng cách chuyển dặm bay của bạn với các đối tác tham gia của chúng tôi thành Điểm Marriott Bonvoy.  Hoàn thành yêu cầu với đối tác hãng hàng không ưa thích của bạn.

 

 

 

 

 

 

Chuyển đổi Dặm Bay thành Điểm Thưởng Marriott với các chương trình của các hãng hàng không tham gia tiêu biểu. Để chuyển đổi Dặm Bay thành Điểm Thưởng, quý khách phải là hội viên của cả hãng hàng không tham gia và Marriott Bonvoy. Điều Khoản & Điều Kiện.