Declarația de confidențialitate a solicitantului

Ultima actualizare: 19 iulie 2018

Grupul Marriott, care include Marriott International, Inc. și afiliații săi („Marriott”), pune mare preț pe încrederea dumneavoastră și se angajează să gestioneze, să utilizeze și să protejeze în mod responsabil datele cu caracter personal. În cursul creării și completării cererii dumneavoastră, Marriott poate colecta sau va colecta date despre dumneavoastră, despre potențiala dumneavoastră relație cu Marriott sau despre istoricul angajărilor anterioare. Marriott denumește aceste date „date cu caracter personal”.

Această declarație de confidențialitate a solicitantului („Declarație”) descrie practicile Marriott în ceea ce privește datele personale care pot fi colectate fie prin intermediul acestui site, fie prin alte mijloace în legătură cu cererea dumneavoastră de angajare sau de efectuare a unui stagiu la Marriott. Datele cu caracter personal trimise în altă parte pe site-urile Marriott, de exemplu atunci când faceți o rezervare ca oaspete sau după ce un solicitant este angajat, vor fi utilizate în conformitate cu Declarația de confidențialitate globală a Marriott Group și Declarația de confidențialitate a asociatului.

COLECTAREA DATELOR

Datele pe care le furnizați

Marriott poate colecta de la dvs. următoarele date în legătură cu solicitarea dumneavoastră:

 • numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date de contact
 • numele de utilizator și parola, pentru a vă facilita solicitarea
 • starea autorizației de lucru
 • CV-ul, scrisoarea de intenție, experiența profesională anterioară și datele privind studiile
 • competențele și aptitudinile
 • licențele profesionale și alte licențe, permise și certificări deținute care au legătură cu activitatea desfășurată
 • date referitoare la referințe
 • orice alte date pe care alegeți să le oferiți companiei Marriott (inclusiv, dar fără limitare la preferințele de angajare, disponibilitatea de a vă muta, salariul curent și salariul dorit, premiile sau calitatea de membru în organisme profesionale)

Marriott vă solicită să evitați trimiterea datelor care pot fi calificate drept date sensibile în conformitate cu legislația aplicabilă, cu excepția cazului în care aceste date sunt solicitate sau permise în mod legal. Acestea includ date despre condițiile biometrice, medicale sau de sănătate, date genetice, rasiale, etnice, privind viața sau practicile sexuale sau orientarea sexuală, despre convingerile religioase, filosofice sau ideologice, despre opiniile politice, despre calitatea de membru al sindicatelor, inclusiv opiniile și activitățile, informații despre procedurile și sancțiunile administrative și penale. Datele cu caracter personal sensibile pot necesita un nivel suplimentar de protecție sau o obligație de diligență mai mare. Datele cu caracter personal sensibile includ categorii speciale de date definite de GDPR.

Uneori, datele personale pe care le furnizați companiei Marriott, inclusiv evidențele dumneavoastră profesionale, pot include datele menționate în paragraful precedent. În acest caz, autorizați în mod expres Marriott să gestioneze datele în scopul solicitării dumneavoastră de angajare.

Orice date pe care le transmiteți prin acest site trebuie să fie adevărate, complete și să nu inducă în eroare. Trimiterea unor date inexacte, incomplete sau înșelătoare poate duce la respingerea cererii dumneavoastră în timpul procesului de aplicare sau al acțiunii disciplinare, inclusiv în cazul încetării imediate a angajării, dacă sunteți un asociat Marriott. În plus, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că datele trimise nu încalcă drepturile terților.

Dacă oferiți Marriott datele personale ale unei persoane de referință sau ale altei persoane, ca parte a solicitării dumneavoastră, aveți obligația să vă asigurați că aveți dreptul să furnizați aceste date către Marriott.

Date din alte surse

Marriott poate obține date despre dumneavoastră din referințe sau dintr-un raport de verificare de fond aferente solicitării de angajare, după cum permite legislația aplicabilă. De asemenea, Marriott poate colecta „Alte date” care, în general, nu dezvăluie identitatea dumneavoastră specifică sau nu se referă direct la o persoană. În măsura în care alte date dezvăluie identitatea dumneavoastră specifică sau se referă la o persoană, vom trata alte date ca date cu caracter personal. Alte date includ:

 • date despre browser și dispozitiv
 • date privind utilizarea aplicațiilor
 • date colectate prin module cookie, etichete pixel și alte tehnologii
 • date demografice și alte date furnizate de dumneavoastră
 • date agregate

UTILIZAREA ȘI DIVULGAREA DATELOR

Marriott colectează și procesează date despre dumneavoastră din următoarele motive:

 • deoarece furnizați în mod voluntar aceste date
 • deoarece aceste date sunt necesare pentru a lua măsuri, la cererea dumneavoastră, înainte de a deveni angajat
 • deoarece aceste date au o importanță deosebită pentru Marriott, iar Marriott are un interes legitim specific, conform legii, în ceea ce privește prelucrarea acestora
 • pentru respectarea unei obligații legale
 • atunci când este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale oricărei persoane

În cazul în care prelucrarea se referă la date pe care le-ați furnizat în mod voluntar companiei Marriott sau atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne contactați la applicantprivacyinfo@marriott.com.

Datele pe care le transmiteți prin intermediul acestui site vor fi utilizate pentru recrutarea, gestionarea și planificarea globală a personalului de către Marriott, după cum permite legislația aplicabilă, inclusiv:

 • pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră
 • pentru a vă evalua capacitățile și calificările pentru un loc de muncă
 • pentru verificarea referințelor
 • pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră și pentru a comunica cu dumneavoastră despre cererea dumneavoastră și pentru a vă trimite informații cu privire la acest site și la modificările termenilor și politicilor Marriott
 • pentru a respecta sau monitoriza conformitatea cu orice lege sau reglementare aplicabilă
 • pentru a efectua verificări de fond, după caz, dacă Marriott vă oferă un loc de muncă
 • pentru a proteja alte interese legitime ale Marriott, de exemplu, în scopurile administrative ale Marriott, pentru raportarea agregată către conducere, pentru formarea internă și, în general, informații necesare pentru desfășurarea activității în cadrul grupului Marriott

Datele despre dumneavoastră vor fi adăugate la baza de date cu candidați a companiei Marriott și pot fi utilizate pentru a vă lua în considerare pentru alte oportunități în cadrul Marriott, altele decât cele pentru care aplicați. Dacă nu doriți ca Marriott să facă acest lucru, vă rugăm să contactați applicantprivacyinfo@marriott.com. Dacă sunteți angajat de Marriott, datele cu caracter personal colectate în legătură cu cererea dumneavoastră pot fi încorporate în sistemul de resurse umane al Marriott și pot fi utilizate pentru a gestiona noul proces de angajare; aceste date pot deveni parte din dosarul dumneavoastră de asociat și pot fi utilizate în alte scopuri legate de angajare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Cu toate acestea, dacă nu furnizați datele necesare pentru a vă susține solicitarea, Marriott ar putea să nu vă ia în considerare solicitarea.

Marriott poate distribui datele cu caracter personal afiliaților care participă la evaluarea candidaților pentru o anumită poziție. Marriott va rămâne responsabilă pentru datele cu caracter personal care sunt utilizate împreună cu afiliații. Marriott va pune datele la dispoziția personalului care trebuie să le cunoască pentru activitatea pe care o desfășoară, conform politicilor noastre, inclusiv la dispoziția personalului din departamentele de recrutare, resurse umane și tehnologia informației și din departamentul responsabil cu funcția pentru care aplicați. Lista companiilor afiliate care vă pot prelucra datele cu caracter personal este disponibilă la cerere (consultați secțiunea „Contactați-ne” de la sfârșitul acestei politici).

Marriott poate distribui date cu caracter personal terților prestatori de servicii care prestează servicii precum găzduirea și exploatarea acestui site, asistență în recrutare, procesarea verificărilor de fond și servicii similare.

De asemenea, Marriott poate transfera datele unei terțe părți în eventualitatea oricărei reorganizări, fuziuni, vânzări, societăți mixte, cesionări, transfer sau altei dispuneri implicând total sau parțial afacerea, activele sau acțiunile Marriott (inclusiv în legătură cu orice faliment sau procedură similară).

În anumite circumstanțe limitate, Marriott poate distribui date cu caracter personal limitate proprietarilor de proprietăți marca Grupul Marriott pe care le gestionăm.

De asemenea, Marriott poate să utilizeze și să distribuie datele cu caracter personal pe care Marriott le consideră necesare sau adecvate: (a) în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv legile din afara țării sau regiunii dumneavoastră; (b) pentru conformitatea cu procesele legale; (c) pentru a răspunde cererilor autorităților publice și guvernamentale, inclusiv autorităților publice și guvernamentale din afara țării sau regiunii de reședință și pentru a respecta cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii; (d) pentru aplicarea termenilor și condițiilor companiei Marriott; (e) pentru protejarea operațiunilor desfășurate de Marriott sau de oricare dintre afiliații noștri; (f) pentru protejarea drepturilor, confidențialității, securității sau proprietății Marriott și/sau ale afiliaților noștri, ale dumneavoastră sau ale altor persoane și (g) pentru a permite Marriott să aplice căile de atac disponibile sau să limiteze daunele pe care le-ar putea suferi Marriott.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale poate include transferarea datelor cu caracter personal în alte țări. Dacă vă aflați în Spațiul Economic European („SEE”),[1] aici pot fi incluse și țări din afara SEE. Unele dintre aceste țări sunt recunoscute de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție conform standardelor SEE (lista completă a acestor țări este disponibilă aici https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. În ceea ce privește transferurile către alte țări, Marriott a pus în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi acordurile-cadru Scut de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA, pentru a vă proteja datele. Informațiile despre certificarea noastră conform Scutului de confidențialitate sunt prezentate în secțiunea „Certificat conform prevederilor Scutului de confidențialitate” de mai jos.

PĂSTRAREA DATELOR

Marriott va păstra datele cu caracter personal pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile din această declarație, cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de lege o perioadă de păstrare mai lungă. De asemenea, Marriott vă poate păstra datele în scopul de a analiza dacă abilitățile dumneavoastră sunt potrivite pentru alte oportunități de angajare. Dacă nu doriți ca Marriott să vă păstreze datele cu caracter personal în acest scop, vă rugăm să contactați applicantprivacyinfo@marriott.com. Marriott poate elimina din baza noastră de date datele cu caracter personal pentru conturile inactive, sub rezerva oricăror obligații legale sau de reglementare aplicabile. În plus, Marriott poate șterge datele cu caracter personal despre dumneavoastră (inclusiv CV-ul dumneavoastră) din baza de date în orice moment și fără a oferi niciun motiv. De aceea, vă rugăm să vă păstrați propria copie a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat companiei Marriott.

COLECTAREA PASIVĂ A DATELOR: MODULELE COOKIE ȘI TEHNOLOGIA SIMILARĂ

Marriott și furnizorii săi de servicii pot utiliza „module cookie” și tehnologii similare pe acest site web. Consultați Declarația de confidențialitate și privind modulele cookie a Marriott, accesând https://www.marriott.com/about/privacy.mi și Preferințele de urmărire din partea de jos a site-ului Marriott (https://www.marriott.com/default.mi) pentru mai multe informații.

ACCESARE ȘI CORECTARE

Puteți accesa, examina și modifica datele dvs. personale stocate aici prin re-logarea pe acest site și actualizarea datelor din cont. Profilul actualizat va fi folosit ca implicit data viitoare când aplicați pentru un loc de muncă utilizând contul dvs. online. Rețineți că orice modificări aduse profilului dvs. vor putea fi vizualizate de către Marriott. Pentru a modifica datele personale pe care le-ați trimis deja spre analizare pentru un anumit post, vă rugăm să vă actualizați profilul și să trimiteți din nou candidatura pentru această funcție. Marriott vă încurajează să vă actualizați cu promptitudine datele personale dacă acestea se modifică sau sunt inexacte.

Pe lângă datele conținute în profilul dumneavoastră, puteți solicita accesarea, corectarea, restricționarea, ștergerea și portabilitatea datelor personale deținute de Marriott, în cazul în care acest lucru este permis de legislația aplicabilă. Marriott va răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă doriți să adresați o astfel de cerere, trimiteți un e-mail la Marriott la applicantprivacyinfo@marriott.com sau contactați Marriott prin poștă la:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

În solicitarea dumneavoastră, vă rugăm să precizați care sunt datele personale pe care doriți să le accesați sau să le modificați, dacă doriți eliminarea datelor personale pe care le-ați furnizat Marriott din baza de date Marriott sau informați compania Marriott despre limitările pe care doriți să le impuneți acesteia în ceea ce privește utilizarea datelor dumneavoastră personale. Pentru protecția dumneavoastră, Marriott poate implementa cereri numai cu privire la datele asociate cu respectiva adresă de e-mail pe care o utilizați pentru trimiterea solicitării către Marriott, iar Marriott poate fi nevoită să vă verifice identitatea înainte de a implementa solicitarea dumneavoastră. Marriott va încerca să se conformeze unei astfel de solicitări cât mai repede posibil. Rețineți că anumite date cu caracter personal pot fi scutite de aceste drepturi de acces, corectare sau eliminare, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Puteți depune o plângere privind modul în care Marriott prelucrează datele dumneavoastră. personale la Autoritatea pentru protecția datelor din țara sau regiunea dumneavoastră. Pentru informații de contact, consultați secțiunea „Informații suplimentare” de mai jos.

SECURITATEA

Marriott încearcă să utilizeze măsuri organizatorice, tehnice și administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Marriott. Din păcate, niciun sistem de transmisie sau stocare a datelor nu poate fi garantat ca 100% sigur. Dacă aveți motive să considerați că interacțiunea dvs. cu Marriott nu mai este sigură (de exemplu, în cazul în care considerați că a fost compromisă securitatea oricărui cont pe care l-ați putea avea la Marriott), vă rugăm să comunicați imediat problema companiei Marriott, în conformitate cu secțiunea „Contactați-ne” de mai jos.

Nu trimiteți date sensibile către Marriott prin e-mail. Cade exclusiv în sarcina dumneavoastră să utilizați nivelul adecvat de grijă de fiecare dată când comunicați cu Marriott.

LINKURI CĂTRE SITE-URI TERȚE

Acest site web poate conține linkuri către alte site-uri. Această declarație nu se adresează, iar Marriott nu este responsabilă pentru confidențialitatea, datele sau alte practici ale unor terțe părți, inclusiv ale oricărei terțe părți care operează orice site sau serviciu la care face legătura acest site. Includerea unui link pe acest site nu implică girarea site-ului sau a serviciului aferent de către Marriott sau filialele noastre. Marriott vă încurajează să citiți notificările legale afișate pe aceste site-uri, inclusiv politicile lor de confidențialitate.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ SOLICITĂRII UNUI LOC DE MUNCĂ

Acest site vă permite să aplicați pentru locuri de muncă la nivel mondial, ca beneficiu al funcției centralizate de recrutare a Marriott. Acest site este operat din Statele Unite. În consecință, orice date cu caracter personal pe care le trimiteți pe acest site vor fi colectate în Statele Unite și vor face obiectul legislației SUA. Cu toate acestea, în cazul în care Marriott distribuie datele dumneavoastră personale unui afiliat situat într-o altă țară sau regiune în calitate de potențial angajator, afiliatul va gestiona datele dumneavoastră personale în conformitate cu această politică. Orice decizii legate de angajare sau de ocuparea locului de muncă vor fi luate de afiliatul care face angajarea, în conformitate cu legislația țării sau regiunii în care se va afla locul de muncă.

DESPRE COPII

Acest site nu este destinat utilizării de către persoane care nu au vârsta legală pentru a munci, în conformitate cu legislația în vigoare. Solicităm ca acestea să nu furnizeze date cu caracter personal prin intermediul acestui site.

PERSONALUL CURENT DIN CADRUL MARRIOTT

Dacă lucrați în prezent pentru Marriott sau pentru unul dintre afiliații săi, trebuie să fiți eligibil pentru o altă poziție în cadrul Marriott pentru a utiliza Site-ul de cariere. Dacă acceptați o astfel de poziție, programele de beneficii și politicile de resurse umane se pot schimba. Consultați-vă cu managerul de resurse despre noua poziție privind eligibilitatea aplicațiilor, programele de beneficii și politicile de resurse umane aplicabile acestei poziții.

Acest site nu este destinat distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate în nicio jurisdicție sau țară în care asemenea distribuție sau utilizare ar fi contrară legislației sau reglementărilor locale.

CERTIFICAT CONFORM PREVEDERILOR SCUTULUI DE CONFIDENȚIALITATE

Marriott a aderat la acordurile cadru Scut de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA. Certificările noastre pot fi consultate la adresa: www.privacyshield.gov/list. Pentru mai multe informații despre principiile Scutului de confidențialitate, vizitați: www.privacyshield.gov. Politica noastră privind Scutul confidențialității pentru datele RU poate fi accesată aici.

MODIFICĂRILE DECLARAȚIEI

Marriott își rezervă dreptul de a modifica această declarație în orice moment, în funcție de evoluțiile viitoare ale Marriott, ale acestui site sau de modificările din industrie sau de tendințele legale. Marriott va publica declarația revizuită pe acest site sau va anunța schimbarea pe pagina de pornire a acestui site. Puteți observa momentul la care a fost revizuită declarația, consultând legenda „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei declarații. Orice modificare va intra în vigoare la momentul publicării declarației revizuite pe acest site. Dacă veți continua să utilizați acest site după modificările aduse Declarației, se va considera că sunteți de acord cu aceste modificări. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Declarații, integral sau parțial, puteți alege să nu continuați să utilizați acest site.

CONTACTAȚI-NE

Dacă aveți întrebări legate de această Declarație de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la applicantprivacyinfo@marriott.com sau prin poștă:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Pentru informații suplimentare despre practicile noastre de gestionare a reclamațiilor și despre datele noastre de contact, consultați Politica noastră privind scutul de confidențialitate Marriott SUA - Date RU. Deoarece comunicările prin e-mail către noi nu sunt întotdeauna sigure, vă rugăm să nu includeți date sensibile în e-mailurile dumneavoastră către noi.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

De asemenea, puteți:

Să contactați responsabilul cu protecția datelor pentru țara sau regiunea dumneavoastră la adresa MarriottDPO@marriott.com. În e-mailul dvs., vă rugăm să indicați țara din care ne contactați.

Puteți depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor pentru țara sau regiunea dumneavoastră sau, în cazul în care s-a produs o presupusă încălcare a legislației aplicabile privind protecția datelor, la adresa http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

CONFIRMARE

Prin trimiterea solicitării mele, confirm că am analizat și înțeleg această Declarație de confidențialitate, redată mai sus, și înțeleg și accept prevederile privind colectarea, utilizarea, transferul și dezvăluirea datelor mele personale așa, după cum se descrie în prezenta Declarație de confidențialitate.

ULTIMA ACTUALIZARE: 19 iulie 2018

POLITICA PRIVIND SCUTUL DE CONFIDENȚIALITATE MARRIOTT SUA - DATE RU

Marriott International, Inc. și afiliații americani enumerați la sfârșitul acestei politici („Marriott”) au creat această politică privind Scutul de confidențialitate pentru a vă ajuta să aflați cum gestionăm datele privind resursele umane („RU”) pe care le primim de la afiliați, proprietari și francizorii din Spațiul Economic European („SEE”)[1] și Elveția în cadrul programului privind Scutul de confidențialitate. Politica privind Scutul de confidențialitate suplimentează Declarația de confidențialitate a asociatului și Declarația de confidențialitate a solicitantului. Cuvintele scrise cu litere mari în prezenta Politică privind scutul de confidențialitate au același înțeles ca în Declarația de confidențialitate a asociatului și în Declarația de confidențialitate a solicitantului, dacă nu se specifică altfel.

Marriott a subscris la programele Scutului de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA („Scutul de confidențialitate”) și se angajează să adere la principiile Scutului de confidențialitate, care includ Principiile Suplimentare (denumite colectiv „Principiile”) pentru toate datele RU primite din SEE și Elveția. Puteți găsi mai multe informații despre Scutul de confidențialitate la adresa: https://www.privacyshield.gov, iar lista organizațiilor certificate poate fi consultată la adresa: www.privacyshield.gov/list.

Datele personale primite din SEE și Elveția
Marriott poate primi date ale asociaților actuali, trecuți sau potențiali („Persoane”) de la entități din SEE și Elveția, cum ar fi:

 • numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date de contact
 • datele personale, cum ar fi persoanele aflate în întreținere, numărul de identitate național și starea civilă
 • starea autorizației de lucru
 • CV-ul, scrisoarea de intenție, experiența profesională anterioară și datele privind studiile
 • competențele și aptitudinile
 • licențele profesionale și alte licențe, permise și certificări deținute care au legătură cu activitatea desfășurată
 • date referitoare la referințe
 • date din alte surse, inclusiv din referințele dumneavoastră sau dintr-un raport de verificare de fond în legătură cu cererea dumneavoastră e angajare, după cum permite legislația aplicabilă
 • documentația solicitată conform legislației privind imigrația
 • datele privind accesul la sistem și aplicații
 • datele privind compensațiile și salariile
 • datele privind gestionarea talentelor, inclusiv poziția
 • evidențe ale conducerii, inclusiv detalii privind orice cote de acțiuni comune sau posturi de conducere

Utilizarea datelor cu caracter personal
Orice date cu caracter personal colectate de Marriott pot fi utilizate de Marriott și de prestatorii săi de servicii în scopurile indicate în Declarația de confidențialitate a asociatului și Declarația de confidențialitate a solicitantului. Dacă intenționăm să folosim datele dumneavoastră personale pentru un scop care este semnificativ diferit de aceste scopuri sau dacă intenționăm să le dezvăluim unui terț care nu a fost identificat anterior, vă vom anunța. Aveți posibilitatea să renunțați la aceste utilizări și/sau dezvăluiri în cazul în care acestea implică date cu caracter personal. Marriott vă solicită să evitați trimiterea datelor care pot fi calificate drept date sensibile în conformitate cu legislația aplicabilă, cu excepția cazului în care aceste date sunt solicitate sau permise în mod legal. Marriott nu va restrânge sau va afecta în alt mod oportunitățile de angajare dacă alegeți să nu furnizați date personale suplimentare în mod voluntar.

Dezvăluiri către afiliați și terți
Datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite următorilor:

 • Grupului Marriott
 • Proprietarilor: proprietarii proprietăților aflate sub marca Grupului Marriott, pe care le gestionăm
 • Prestatorii de servicii: societățile care oferă produse și servicii pentru Marriott, cum ar fi: salarizare, schema de pensii, furnizori de prestații, servicii de resurse umane, managementul performanțelor, formarea, gestionarea cheltuielilor, furnizori de sisteme informatice și asistență, terți care ajută în cadrul programelor de compensare a capitalurilor proprii, companii de carduri de credit, medici sau profesioniști din domeniul sanitar, organisme și asociații comerciale, contabili, auditori, avocați, asigurători, bancheri și alți consilieri externi profesioniști și prestatori de servicii
 • Autoritățile publice și guvernamentale: entitățile care reglementează sau au jurisdicție asupra Marriott, cum ar fi autoritățile de reglementare, organele de aplicare a legii, organismele publice și organele judiciare
 • Tranzacții corporative: un terț în legătură cu orice reorganizare, fuziune, vânzare, societate mixtă, cesiune, transfer sau altă dispunere propusă sau actuală a tuturor sau a unei părți din afacerea, activele sau acțiunile Marriott (inclusiv în legătură cu orice procedură de faliment sau similară)

Periodic, Marriott poate avea nevoie să pună la dispoziție aceste date cu caracter personal acestor terți neafiliați. Unii terți neafiliați vor fi situați în afara jurisdicției locale a persoanelor fizice, inclusiv în Statele Unite. Terții prestatori de servicii au obligația să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru prestarea serviciilor către Marriott sau în conformitate cu legislația în vigoare. Marriott va rămâne responsabilă pentru datele dumneavoastră personale care sunt transferate și utilizate în comun.

Dezvăluiri către prestatorii de servicii

Prestatorii de servicii pot avea acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu li se permite utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât prestarea de servicii pentru noi sau către noi. Marriott cere ca prestatorii săi de servicii care au acces la datele personale primite din SEE și Elveția să asigure același nivel de protecție ca cel impus de principiile Scutului de confidențialitate. Avem obligația să ne asigurăm că prestatorii noștri de servicii prelucrează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu obligațiile care le revin în temeiul principiilor.

Securitatea datelor

Utilizăm protecții fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării și distrugerii, ținând cont de natura datelor cu caracter personal și de riscurile implicate pe durata prelucrării acestor informații.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Limităm colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal la informațiile relevante în scopul prelucrării și nu vom prelucra datele personale într-un mod incompatibil cu scopurile pentru care informațiile au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastră. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt credibile pentru utilizarea dorită, sunt exacte, complete și actuale, în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile în care utilizăm datele cu caracter personal.

Accesul la datele cu caracter personal

Puteți solicita să examinați, să corectați sau să ștergeți datele cu caracter personal pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, trimițând o solicitare scrisă reprezentantului dumneavoastră pentru resurse umane.

Aplicarea Scutului de confidențialitate și rezolvarea litigiilor

Dacă aveți întrebări sau preocupări, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră către reprezentantul pentru resurse umane. Vom investiga și vom încerca să soluționăm plângerile și litigiile privind utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile Scutului de confidențialitate.

În cazul nemulțumirilor, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor pentru țara sau regiunea dumneavoastră, la adresa MarriottDPO@marriott.com. În e-mailul dumneavoastră, vă rugăm să indicați țara sau regiunea din care ne contactați.

Dacă nu putem rezolva reclamațiile sau litigiile, puteți contacta și JAMS, care va investiga și vă va acorda asistență, în mod gratuit, pentru soluționarea plângerii dumneavoastră. Accesați: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield pentru mai multe informații. De asemenea, puteți depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor pentru țara sau regiunea dumneavoastră sau, în cazul în care s-a produs o presupusă încălcare a legislației aplicabile privind protecția datelor, la adresa http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Marriott se angajează să colaboreze cu grupul instituit de autoritățile UE pentru protecția datelor (DPA) și cu Comisarul federal elvețian pentru protecția datelor și informații, după caz, și să respecte recomandările acestora despre datele privind resursele umane transferate din UE și Elveția, după caz, în contextul raportului de muncă.

După cum se explică în continuare în principiile Scutului de confidențialitate, este disponibilă și o opțiune de arbitraj obligatorie pentru a aborda reclamațiile reziduale care nu au fost rezolvate prin alte mijloace. Marriott face obiectul competențelor de investigare și de executare ale Comisiei Federale de Comerț a Statelor Unite (FTC).

Dezvăluirile impuse prin lege

Poate fi necesar să divulgăm datele cu caracter personal ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice din motive de aplicare a legii sau din motive de siguranță națională sau atunci când o astfel de acțiune este necesară pentru conformitatea cu o procedură judiciară sau o hotărâre judecătorească sau când legea cere altfel.

Informații de contact

Dacă sunteți solicitant și aveți întrebări cu privire la această politică privind Scutul de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la applicantprivacyinfo@marriott.com sau vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresă:

Marriott International, Inc.
Talent Acquisition
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Dacă sunteți asociat și aveți întrebări cu privire la această politică privind Scutul de confidențialitate, vă rugăm să contactați reprezentantul local pentru resurse umane sau să contactați responsabilul cu protecția datelor din țara sau regiunea dumneavoastră, dacă este cazul, la adresa MarriottDPO@marriott.com. În e-mailul dumneavoastră, vă rugăm să indicați țara sau regiunea din care ne contactați. De asemenea, puteți să scrieți responsabilului cu protecția datelor la următoarea adresă:

Marriott International, Inc.
Responsabil cu protecția datelor
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Modificări ale politicii de confidențialitate

Această politică poate fi modificată periodic, în conformitate cu cerințele Scutului de confidențialitate. Puteți observa momentul la care a fost revizuită această politică, consultând legenda „ULTIMA ACTUALIZARE” din partea de sus a acestei pagini. Orice modificare a politicii noastre va intra în vigoare la momentul publicării politicii revizuite pe site.

Entitățile Marriott SUA acoperite de această politică
Marriott Hotel Services, Inc.
Marriott International Administrative Services, Inc.
Marriott Rewards, Inc.
Marriott Worldwide Reservation Services, LLC
Starwood Hotels & Resorts Management Company, LLC
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
Starwood Reservations LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
Galaxy Hotel Systems LLC


[1] SEE include țările din UE, dar și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.